ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กระดานประมูลทั้ง 47 กระดาน..กับนิยามความหมาย...ตั้งประมูลให้ตรงกระดานนะครับ

(N)
-เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
จากการขอข้อมูลท่านสมาชิกเมื่อปี 2551 และกระดานประมูลพระเครื่องที่มีสมาชิกมาใช้บริการอย่างหนาแน่นเพิ่มขึ้น อย่างมาก ดังนั้นทางเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม จึงได้ปรับปรุงเพิ่มกระดานประมูลเป็น 47 กระดานโดยมีรายละเอียดของกระดานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.พระกรุเนื้อดิน *หมายถึง พระกรุเนื้อดิน เนื้อผง และเนื้อว่านทั้งหมด ( ปรับปรุงเพิ่ม )
2.พระกรุเนื้อชิน *หมายถึง พระกรุเนื้อชินเงิน ชินตะกั่ว ตะกั่วสนิมแดง ชินเขียว
3.เหรียญปั๊มก่อนปี 2525 *หมายถึง เหรียญปั้มทุกชนิดที่สร้างก่อนปี พ.ศ.2525
4.เหรียญปั๊มหลังปี 2525 *หมายถึง เหรียญปั้มทุกชนิดที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2525
5.พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ *หมายถึง พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ทุกคณาจารย์
6.พระหล่อ-รูปเหมือน *หมายถึง พระหล่อเหรียญหล่อทุกชนิดและรูปเหมือนทุกคณาจารย์ทั้งปั้มและหล่อเป็นรูปลอย องค์ รวมทั้งรูปเหมือนลอยองค์ที่เป็นเนื้ออื่นๆด้วย
7.พระดินผงว่านก่อนปี 2525 *หมายถึง พระเนื้อดิน-ผง-ว่าน ที่สร้างก่อนปี พ.ศ.2525
8.พระดินผงว่านหลังปี 2525 *หมายถึง พระเนื้อดิน-ผง-ว่าน ที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2525
9.พระบูชา *หมายถึง พระพุทธรูปบูชา พระรูปเหมือนบูชาพระเกจิอาจารย์ทุกยุคทุกสมัย
10.พระปิดตา *หมายถึง พระปิดตาทุกคณาจารย์
11.พระสมเด็จ(โต) *หมายถึง พระสมเด็จวัดระฆัง วัดใหม่บางขุนพรหม และวัดไชโยฯ ทุกรุ่น
12.พระสมเด็จทั่วไป *หมายถึง พระสมเด็จทุกคณาจารย์
13.ลป.ทวด อ.ทิม *หมายถึง พระหลวงปู่ทวด ที่ปลุกเสกโดย อ.ทิม วัดช้างไห้ ในปี 2497-2512
14.ลป.ทวด อ.นอง *หมายถึง พระหลวงปู่ทวด ที่ปลุกเสกโดย อ.นอง วัดทรายขาว
15.ลป.ทวด อ.ทอง *หมายถึง พระหลวงปู่ทวด ที่ปลุกเสกโดย อ.ทอง วัดสำเภาเชย
16.ลป.ทวด ทั่วไป *หมายถึง พระหลวงปู่ทวดวัดอื่นๆทุกวัดทุกรุ่น
17.ลป.ทิม วัดละหารไร่ *หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมและ ลป.แก้ว วัดละหารไร่ ( ปรับปรุงเพิ่ม )
18.หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ (นอกวัด) *หมายถึง พระเครื่องที่หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เข้าร่วมปลุกเสกให้ทั้งหมด (นอกวัดละหารไร่)โดยจะต้องที่ประวัติหรือหลักฐานการปลุกเสกที่ชัดเจน19. หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ (ยุคหลัง) *หมายถึง พระเครื่องทั้งหมดของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ หรือที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทิมที่จัดสร้างขึ้นภายหลังจากท่านมรณภาพไปแล้ว
20.ลพ.สาคร-ลพ.สิน *หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดย ลพ.สาคร วัดหนองกรับ และ ลพ.สิน วัดละหารใหญ่
21.ท่านเจ้าคุณนรฯ *หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์
22.ลป.โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี *หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
23. .หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน-ลพ.ทบ-ลพ.เขียน *หมายถึง พระเครื่อง ลพ.เงิน วัดบางคลานทุกวัดทุกรุ่นที่มีประวัติการจัดสร้างที่ชัดเจน - ลพ.ทบ วัดชนแดนทุกรุ่น - ลพ.เขียน วัดสำนักขุนเณรทุกรุ่น โดยไปถึงพระเครื่องของ ลพ.ผอง วัดพรหมยาม-ลป.ละมัย สำนักสวนป่าสมุนไพร-ลป.พวง วัดน้ำพุสามัคคึ
24.ลพ.พรหม-ลพ.โอด-ลป.สี *หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยลพ.พรหม วัดช่องแค ลพ.โอด วัดจันเสน และ ลป.สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จ.นครสวรรค์
25.ลป.บุญ-ลป.เพิ่ม-ลป.เจือ *หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยลป.บุญ ลป.เพิ่ม และลป.เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
26.ลพ.แดง-ลพ.อุ้น-ลพ.ตัด *หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยลพ.แดง วัดเขาบันไดอิฐ ลพ.อุ้น วัดตางกล และ ลพ.ตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี
27.ลป.แหวน-ลพ.เกษม *หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดย ลป.แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง และ ลพ.เกษม สำนักสุสานไตรลักษณ์
28.ลพ.คูณ วัดบ้านไร่ *หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยลพ.คูณ วัดบ้านไร่
29.ลวงพ่อคูณ ตั้งแต่ปี 2540 *หมายถึง พระเครื่องและวัตถุมงคลของ ลพ.คูณ วัดบ้านไร่ ที่จัดสร้างและปลุกเสกตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจุบัน
30. ลพ.แพ ลพ.เพี้ยน *หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยลพ.แพ วัดพิกุลทอง และ ลพ.เพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน
31. หลวงปู่หมุน-ลป.เกลี้ยง-ลพ.มุม *หมายถึง พระเครื่องทั้งหมดที่ท่านปลุกเสกของ ลป.หมุน วัดบ้านจาน ลป.เกลี้ยง วัดโนนแกด(ศรีธาตุ) ลพ.มุม วัดประสาทเยอร์ทั้งหมด
32..หลวงพ่อคง - หลวงปู่บัว *หมายถึง พระเครื่องของ ลพ.คง วัดวังสรรพรส และ ลป.บัว วัดศรีบุรพาราม
33.ลพ.สุรศักดิ์-ลพ.อิฏฐ์-ลพ.สุด *หมายถึง พระเครื่องทั้งหมดที่ปลุกเสกโดย
33.1. ลพ.พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
33.2. ลพ.อิฏฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
33.3. ลพ.สุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร
33.4. และพระเครื่องสายจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี
34.พระพุทธโสธร-พระพุทธชินราช *หมายถึง พระพุทธโสธร-พระพุทธชินราชทุกรุ่นทุกแบบทุกวัด
35.ในหลวง-เชื้อพระวงศ์ *หมายถึง พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์รวมไปถึงเชื้อพระวงศ์
36. พุทธศิลป์ท่านอาจารย์เฉลิมชัย *หมายถึง พุทธศิลป์และพระเครื่องของท่านอาจารย์เฉลิมชัยทั้งหมด
37. พระเครื่องสายอีสาน *หมายถึงพระเครื่องของทางภาคอีสานทั้งหมด
38. พระเครื่องสายใต้ * หมายถึง พระเครื่องของทางภาคใต้ทั้งหมด
39. พระเครื่องสายเหนือ *หมายถึง พระเครื่องของทางภาคเหนือทั้งหมด
40. พระเครื่องสายตะวันออก *หมายถึง พระเครื่องของทางภาคตะวันออกทั้งหมด
41 . จตุคามรามเทพปี 2530-2549 *เป็นกระดานตั้งประมูลของสายจตุคามรามเทพที่สร้างตั้งแต่ปี 2530 ถึง ปี 2549 ทั้งหมด
42. จตุคามรามเทพตั้งแต่ปี 2550 * เป็นกระดานตั้งประมูลของสายจตุคามรามเทพที่สร้างในปี 2550 ทั้งหมด
43.. พระปิดตาพังพะกาฬ *หมายถึงจตุคามรามเทพ พระปิดตาพังพะกาฬทุกรุ่น
44. ครื่องรางของขลัง *หมายถึง เครื่องรางของขลังที่เป็นสิ่งมงคลและปลุกเสกโดยพระเกจิคณาจารย์
45.หนังสือพระ *หมายถึง หนังสือเกี่ยวกับพระเครื่องทุกประเภท
46.เบ็ดเตล็ดพระเครื่อง *หมายถึง วัตถุสิ่งของต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับพระเครื่องโดยตรง ใช้กับสิ่งอื่นไม่ได้ เช่น กรอบหรือตลับพระ สร้อยห้อยพระที่ไม่ใช่สร้อยแฟชั่น กล้องส่องพระ คีมปากสั้น แหนบห้อยพระ ชุดปัดหรือปิดทองพระ ฯลฯ
47.พระเครื่องหลักแสน *หมายถึงพระเครื่องทุกประเภทที่มีราคากลางมาตรฐานตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป หรือ พระเครื่องที่มีราคาปิดประมูลขั้นต่ำตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป

-ซึ่งการตั้งประมูลนี้จะต้องปฏิบัติตามกระดานพระเครื่องที่ควรหลีกเลี่ยงนี้ด้วยครับ http://www.g-pra.com/information/information.php?Category=info7
-ในแต่ละกระดานผู้ตั้งประมูลสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อวันและสามารถตั้งติดกันได้
-จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม
---------------------------------------------------------

โดยคุณ looknam1 (2.6K)  [อ. 14 ก.พ. 2566 - 11:16 น.]โดยคุณ kwwee (2.4K)  [อ. 14 ก.พ. 2566 - 16:47 น.] #4012934 (1/2)
บางคนน่าจะพออ่านหนังสือออก แต่ไม่เข้าใจความหมายก็อาจจะเป็นได้

เพราะเห็นในกระดาน "พระเครื่องหลักแสน" ยังมีการลงกันมั่วพอสมควร

บางคนเอาพระเครื่องหลักร้อยไปลง บางคนก็หลักพันต้น บางคนก็หมื่นต้น

มีสารพัดรูปแบบ ที่ทางเว็บลบออกไปก็พอสมควร ที่ยังไม่ได้ลบออกก็ยังมีไม่น้อย

เห็นแล้วก็กลุ้มใจแทน มีทางเดียวที่จะแก้ไขได้ คือถ้าลงผิดกระดานจะต้องขึ้นป้าย "STOP" ให้หมด

หลังจากที่ขึ้นป้าย "STOP" แล้ว ก็ลงโทษไปตาม "กฎ" คิดว่าไม่นานเรื่องแบบนี้น่าจะหมดไปครับ


ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2551 นี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ฯจะเริ่มโปรแกรมตรวจสอบการถูก stop อัตโนมัติทุกวัน เมื่อสมาชิกท่านใดถูก stop ครบ 2 ครั้งในเดือนเดียวกัน ท่านจะถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องทันทีโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop ครบ 2 ครั้ง ในครั้งแรกจะถุกพักการตั้งประมูล 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกพักการตั้งประมูล 1 เดือน และครั้งที่ 3 จะถูกพิจารณายกเลิกการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูล
-จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

***ถ้าทางเว็บทำตามกฎที่ได้ตั้งขึ้นมาเองโดยเคร่งครัด ปัญหาต่างๆก็คงจะหมดไปภายในไม่ช้า รวมทั้งพวกที่ชอบออกกฎเองเวลาตั้งกระทู้ลงขายด้วยครับ

โดยคุณ Satha55 (578)  [พ. 15 ก.พ. 2566 - 08:27 น.] #4012983 (2/2)
ผมเห็นลงพระผิดกระดาน ก็ไม่ยกเลิก ผู้ประมูลก็ยังเบลอไป มั่วๆ ไม่รู้เหนิอรู้ใต้ ก็ยังเคาะใส่ตัวเลข มันน่าพักการใช้งานไปเลยพวกนี้ทั้ง 2 ฝ่าย 1 ปี ไม่อยากใช้คำว่าหน้าทน อยากให้ทางเว็บจัดการจริงจังเสียที เป็นเยี่ยงอย่าง

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www2