ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กระดานประมูลทั้ง 43 กระดาน......กับนิยามความหมาย...ตั้งประมูลให้ตรงกระดานนะครับ

(N)
-เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
-จากการขอข้อมูลท่านสมาชิกเมื่อปี 2551 และกระดานประมูลพระเครื่องที่มีสมาชิกมาใช้บริการอย่างหนาแน่นเพิ่มขึ้น อย่างมาก ดังนั้นทางเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม จึงได้ปรับปรุงเพิ่มกระดานประมูลเป็น 43 กระดานโดยมีรายละเอียดของกระดานต่างๆ ดังต่อไปนี้
.....1.พระกรุเนื้อดิน หมายถึง พระกรุเนื้อดิน เนื้อผง และเนื้อว่านทั้งหมด ( ปรับปรุงเพิ่ม )
.....2.พระกรุเนื้อชิน หมายถึง พระกรุเนื้อชินเงิน ชินตะกั่ว ตะกั่วสนิมแดง ชินเขียว
.....3.เหรียญปั๊มก่อนปี 2525 หมายถึง เหรียญปั้มทุกชนิดที่สร้างก่อนปี พ.ศ.2525
.....4.เหรียญปั๊มหลังปี 2525 หมายถึง เหรียญปั้มทุกชนิดที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2525
.....5.พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ หมายถึง พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ทุกคณาจารย์
.....6.พระหล่อ-รูปเหมือน หมายถึง พระหล่อเหรียญหล่อทุกชนิดและรูปเหมือนทุกคณาจารย์ทั้งปั้มและหล่อเป็นรูปลอย องค์ รวมทั้งรูปเหมือนลอยองค์ที่เป็นเนื้ออื่นๆด้วย
.....7.พระดินผงว่านก่อนปี 2525 หมายถึง พระเนื้อดิน-ผง-ว่าน ที่สร้างก่อนปี พ.ศ.2525
.....8.พระดินผงว่านหลังปี 2525 หมายถึง พระเนื้อดิน-ผง-ว่าน ที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2525
.....9.พระบูชา หมายถึง พระพุทธรูปบูชา พระรูปเหมือนบูชาพระเกจิอาจารย์ทุกยุคทุกสมัย
.....10.พระปิดตา หมายถึง พระปิดตาทุกคณาจารย์
.....11.พระสมเด็จ(โต) หมายถึง พระสมเด็จวัดระฆัง วัดใหม่บางขุนพรหม และวัดไชโยฯ ทุกรุ่น
.....12.พระสมเด็จทั่วไป หมายถึง พระสมเด็จทุกคณาจารย์
.....13.ลป.ทวด อ.ทิม หมายถึง พระหลวงปู่ทวด ที่ปลุกเสกโดย อ.ทิม วัดช้างไห้ ในปี 2497-2512
.....14.ลป.ทวด อ.นอง หมายถึง พระหลวงปู่ทวด ที่ปลุกเสกโดย อ.นอง วัดทรายขาว
.....15.ลป.ทวด อ.ทอง หมายถึง พระหลวงปู่ทวด ที่ปลุกเสกโดย อ.ทอง วัดสำเภาเชย
.....16.ลป.ทวด ทั่วไป หมายถึง พระหลวงปู่ทวดวัดอื่นๆทุกวัดทุกรุ่น
.....17.ลป.ทิม วัดละหารไร่ หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมและ ลป.แก้ว วัดละหารไร่ ( ปรับปรุงเพิ่ม )
….18. หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ (ยุคหลัง) หมายถึง พระเครื่องทั้งหมดของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ หรือที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทิมที่จัดสร้างขึ้นภายหลังจากท่านมรณภาพไปแล้ว
.....19.ลพ.สาคร-ลพ.สิน หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดย ลพ.สาคร วัดหนองกรับ และ ลพ.สิน วัดละหารใหญ่
.....20.ท่านเจ้าคุณนรฯ หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์
.....21ลป.โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
.....22ลพ.พรหม-ลพ.โอด-ลป.สี หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยลพ.พรหม วัดช่องแค ลพ.โอด วัดจันเสน และ ลป.สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จ.นครสวรรค์
.....23ลป.บุญ-ลป.เพิ่ม-ลป.เจือ หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยลป.บุญ ลป.เพิ่ม และลป.เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
.....24ลพ.แดง-ลพ.อุ้น-ลพ.ตัด หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยลพ.แดง วัดเขาบันไดอิฐ ลพ.อุ้น วัดตางกล และ ลพ.ตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี
.....25ลป.แหวน-ลพ.เกษม หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดย ลป.แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง และ ลพ.เกษม สำนักสุสานไตรลักษณ์
.....26ลพ.คูณ วัดบ้านไร่ หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยลพ.คูณ วัดบ้านไร่
.....27ลวงพ่อคูณ ตั้งแต่ปี 2540 หมายถึง พระเครื่องและวัตถุมงคลของ ลพ.คูณ วัดบ้านไร่ ที่จัดสร้างและปลุกเสกตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจุบัน
.....28 ลพ.แพ ลพ.เพี้ยน หมายถึง พระเครื่องที่ปลุกเสกโดยลพ.แพ วัดพิกุลทอง และ ลพ.เพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน
….29 หลวงปู่หมุน-ลป.เกลี้ยง-ลพ.มุม หมายถึง พระเครื่องทั้งหมดที่ท่านปลุกเสกของ ลป.หมุน วัดบ้านจาน ลป.เกลี้ยง วัดโนนแกด(ศรีธาตุ) ลพ.มุม วัดประสาทเยอร์ทั้งหมด
......30.หลวงพ่อคง - หลวงปู่บัว หมายถึง พระเครื่องของ ลพ.คง วัดวังสรรพรส และ ลป.บัว วัดศรีบุรพาราม
.....31.พระพุทธโสธร-พระพุทธชินราช หมายถึง พระพุทธโสธร-พระพุทธชินราชทุกรุ่นทุกแบบทุกวัด
.....32.ในหลวง-เชื้อพระวงศ์ หมายถึง พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์รวมไปถึงเชื้อพระวงศ์
….33. พุทธศิลป์ท่านอาจารย์เฉลิมชัย หมายถึง พุทธศิลป์และพระเครื่องของท่านอาจารย์เฉลิมชัยทั้งหมด
….34. พระเครื่องสายอีสาน พระเครื่องของทางภาคอีสานทั้งหมด
….35. พระเครื่องสายใต้ หมายถึง พระเครื่องของทางภาคใต้ทั้งหมด
…36. พระเครื่องสายเหนือหมายถึง พระเครื่องของทางภาคเหนือทั้งหมด
…37. พระเครื่องสายตะวันออก หมายถึง พระเครื่องของทางภาคตะวันออกทั้งหมด
.....38 . จตุคามรามเทพปี 2530-2549 เป็นกระดานตั้งประมูลของสายจตุคามรามเทพที่สร้างตั้งแต่ปี 2530 ถึง ปี 2549 ทั้งหมด
…39. จตุคามรามเทพตั้งแต่ปี 2550 เป็นกระดานตั้งประมูลของสายจตุคามรามเทพที่สร้างในปี 2550 ทั้งหมด
….40. พระปิดตาพังพะกาฬ จตุคามรามเทพ พระปิดตาพังพะกาฬทุกรุ่น
.....41. ครื่องรางของขลัง หมายถึง เครื่องรางของขลังที่เป็นสิ่งมงคลและปลุกเสกโดยพระเกจิคณาจารย์
.....42.นังสือพระ หมายถึง หนังสือเกี่ยวกับพระเครื่องทุกประเภท
.....43.เบ็ดเตล็ดพระเครื่อง หมายถึง วัตถุสิ่งของต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับพระเครื่องโดยตรง ใช้กับสิ่งอื่นไม่ได้ เช่น กรอบหรือตลับพระ สร้อยห้อยพระที่ไม่ใช่สร้อยแฟชั่น กล้องส่องพระ คีมปากสั้น แหนบห้อยพระ ชุดปัดหรือปิดทองพระ ฯลฯ

-ซึ่งการตั้งประมูลนี้จะต้องปฏิบัติตามกระดานพระเครื่องที่ควรหลีกเลี่ยงนี้ด้วยครับ https://www.g-pra.com/information/information.php?Category=info7
-ในแต่ละกระดานผู้ตั้งประมูลสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อวันและสามารถตั้งติดกันได้
-จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม
---------------------------------------------------------

เนื่องจากมีสมาชิกถามมาครับ ผมเลยนำมารวบรวมเพื่อให้การหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพราะของเดิม ทางเว็ปแจ้งเพิ่มกระดาน แต่ยังหาที่รวบรวมทั้งหมดไม่เจอ ผมเลยเข้าไปค้นและรวบรวมมาให้ครับ หากมีขาดตกบกพร่องต้องขออภัยนะครับ ถ้าพบข้อมูลเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้ใหม่นะครับ..........โดยคุณ looknam1 (2.6K)  [อา. 10 พ.ย. 2556 - 08:47 น.]โดยคุณ BCC-106 (434)  [อา. 10 พ.ย. 2556 - 09:02 น.] #3079022 (1/62)
ขอบพระคุณครูลูกน้ำเป็นอย่างสูงในความกรุณาครั้งนี้ ครับ

โดยคุณ คุณอั้ม (745)  [อา. 10 พ.ย. 2556 - 09:06 น.] #3079026 (2/62)
รับทราบครับพี่

โดยคุณ newwave9 (1.1K)   [อา. 10 พ.ย. 2556 - 09:07 น.] #3079030 (3/62)
ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์ และเหมาะที่จะปักมุดไว้ให้ทราบโดยทั่วกัน

โดยคุณ RONADO (10.1K)  [อา. 10 พ.ย. 2556 - 09:38 น.] #3079069 (4/62)

โดยคุณ boonbank (1.4K)  [อา. 10 พ.ย. 2556 - 09:44 น.] #3079077 (5/62)
รับทราบ

โดยคุณ uthai08 (2.3K)  [อา. 10 พ.ย. 2556 - 12:25 น.] #3079246 (6/62)
..อาจารย์ครับ ผมยังงงอยู่เล็กน้อยเรื่อง "เครื่องรางของขลัง"..
..สมมุติ ตะกรุดหลวงปู่คำบุ(สายอีสาน)..ผมลงได้ที่กระดาน 34. พระเครื่องสายอีสาน หรือ กระดาน.41. เครื่องรางของขลัง ..ครับอาจารย์
........................
..ขอบพระคุณล่วงหน้าครับผม..

โดยคุณ looknam1 (2.6K)  [อา. 10 พ.ย. 2556 - 12:34 น.] #3079257 (7/62)
ตะกรุดน่าจะจัดอยู่ในหมวดเครื่องรางครับ................

คำว่าพระเครื่องน่าจะเป็นรูปแบบที่เป็นพระครับ .............

แต่การโอนอ่อนผ่อนปรนน่าจะอยู่ที่ดุลย์พินิจของเว็ปมาสเตอร์ครับ.......

ส่วนพวกเราก็พยายายามยึดหลักให้ถูกต้องมากที่สุดไว้ก่อนครับ.......


โดยคุณ uthai08 (2.3K)  [อา. 10 พ.ย. 2556 - 13:10 น.] #3079279 (8/62)
..ขอบพระคุณครับผม..

โดยคุณ กระแสร์2 (2.5K)  [อา. 10 พ.ย. 2556 - 21:15 น.] #3079701 (9/62)

โดยคุณ pyakorn (3.3K)  [จ. 11 พ.ย. 2556 - 07:34 น.] #3080005 (10/62)
ยอดเยี่ยมเลยครับ ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ อาคันติมายะ (1.2K)  [จ. 11 พ.ย. 2556 - 09:13 น.] #3080111 (11/62)
รับทราบครับ

โดยคุณ ต้อตาพระยา (539)  [จ. 11 พ.ย. 2556 - 10:55 น.] #3080217 (12/62)

โดยคุณ hexcimal (192)  [จ. 11 พ.ย. 2556 - 15:30 น.] #3080449 (13/62)รับทราบครับ

โดยคุณ กรเมืองกาญจ์ (2.6K)  [จ. 11 พ.ย. 2556 - 20:17 น.] #3080737 (14/62)
จัดเต็มครับ

โดยคุณ zeron (1.4K)  [อ. 12 พ.ย. 2556 - 23:08 น.] #3082340 (15/62)
ตกลง รายการที่ 25 มีหลวงปู่สิม ด้วยเปล่าครับ
เห็นหน้ากระดานยังลงอยู่

โดยคุณ ต่ายเอเชีย (2.2K)  [พ. 13 พ.ย. 2556 - 13:46 น.] #3082965 (16/62)
ขอบคุณครับท่าน....

โดยคุณ paboo (377)  [พ. 13 พ.ย. 2556 - 20:25 น.] #3083302 (17/62)

โดยคุณ looknam1 (2.6K)  [พ. 13 พ.ย. 2556 - 20:42 น.] #3083319 (18/62)
โดยคุณ zeron (553)
ตกลง รายการที่ 25 มีหลวงปู่สิม ด้วยเปล่าครับ
เห็นหน้ากระดานยังลงอยู่

-----------------

มีครับผม...รายละเอียดหลักตามหน้ากระดานปัจจุบัน ครับ ผมรวมนิยามที่ใช้กับกระดานต่างๆมาให้ เพราะเห็นว่ามีการอัพเดรสหรือเพิ่มกระดาน แล้วมันกะจัดกะจายหาดูยาก เลยนำมารวมให้ใหม่
ซึ่งบางครั้ง อันที่ผมค้นมาได้ยังอัพเดรสรายการพระแบบเก่าอยู่ครับ


โดยคุณ santana (1.3K)  [ศ. 15 พ.ย. 2556 - 14:47 น.] #3085184 (19/62)
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆมีประโยชน์

โดยคุณ jamespk (1.1K)  [ศ. 15 พ.ย. 2556 - 19:43 น.] #3085394 (20/62)
รับทราบครับ

โดยคุณ lux168 (3)  [ส. 16 พ.ย. 2556 - 20:46 น.] #3086632 (21/62)
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ

โดยคุณ korngavee (1.5K)  [อา. 17 พ.ย. 2556 - 00:38 น.] #3086874 (22/62)
ขอบคุณพี่ looknam1 เหมาะสมแล้วครับที่จีพระไว้วางใจเป็นสมาชิกที่ปรึกษากระดานข่าว ข้อมูลเยี่ยมครับ

โดยคุณ natthaphon59 (781)  [พฤ. 21 พ.ย. 2556 - 08:31 น.] #3091912 (23/62)
ด้วยความเคารพครับ ยังขาดอีก 1-2 กระดานครับ

1. พระสายภาคกลาง

2. พระสายกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ขอโปรดพิจารณาด้วยครับ เพิ่อให้ครบถ้วน

โดยคุณ pooncops (2.7K)  [พฤ. 21 พ.ย. 2556 - 19:15 น.] #3092388 (24/62)

โดยคุณ ทองเก้า (662)  [พฤ. 21 พ.ย. 2556 - 22:54 น.] #3092793 (25/62)

โดยคุณ แป๊ะปทุม (1.1K)  [ส. 23 พ.ย. 2556 - 16:31 น.] #3094971 (26/62)

โดยคุณ กล้วยปิ้ง (907)  [จ. 25 พ.ย. 2556 - 10:51 น.] #3097132 (27/62)

โดยคุณ b_baandon (262)  [ศ. 27 ธ.ค. 2556 - 10:57 น.] #3142406 (28/62)

โดยคุณ ตี๋ตะกู (220)  [พฤ. 02 ม.ค. 2557 - 09:14 น.] #3148261 (29/62)

โดยคุณ boontham (3.7K)  [ส. 04 ม.ค. 2557 - 16:00 น.] #3152136 (30/62)
กระจ่าง....ขอบคุณครับ

โดยคุณ คูณแรมโบ้ (2.2K)(1)   [ศ. 10 ม.ค. 2557 - 19:31 น.] #3162383 (31/62)

โดยคุณ พิศรุษ (6.4K)  [อา. 12 ม.ค. 2557 - 10:58 น.] #3165316 (32/62)
รับทราบครับผม

โดยคุณ BLnEwSS (14.8K)  [ส. 01 ก.พ. 2557 - 21:28 น.] #3203011 (33/62)

โดยคุณ nonge (857)(4)   [พ. 19 ก.พ. 2557 - 16:06 น.] #3228418 (34/62)
ขอบคุณมากครับผม

โดยคุณ nonge (857)(4)   [พ. 19 ก.พ. 2557 - 16:31 น.] #3228451 (35/62)
ขอบคุณครับผม

โดยคุณ นพลำตะคอง (0)  [อา. 23 ก.พ. 2557 - 13:58 น.] #3234099 (36/62)
รับทราบครับ

โดยคุณ siwakornsoi19 (1.1K)  [อ. 01 เม.ย. 2557 - 20:31 น.] #3280657 (37/62)
ข้อมูลกระจ่าง มาก ๆ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ เดี่ยวบางพลี22 (249)  [ส. 10 พ.ค. 2557 - 20:34 น.] #3322227 (38/62)
ขอบคุณครับ

โดยคุณ numchoke99 (26)  [อ. 27 พ.ค. 2557 - 17:24 น.] #3338875 (39/62)
thank

โดยคุณ Motebangmod (2)  [พ. 11 มิ.ย. 2557 - 19:00 น.] #3357219 (40/62)
รับทราบ ขอบคุณครับ

โดยคุณ Wichan5117 (9)  [อ. 08 ก.ค. 2557 - 07:12 น.] #3392559 (41/62)
รับทราบครับ

โดยคุณ cchhaaii (2.6K)  [พฤ. 17 ก.ค. 2557 - 22:56 น.] #3402949 (42/62)
ครับผม

โดยคุณ sanyaa (7.6K)  [อ. 29 ก.ค. 2557 - 13:32 น.] #3415831 (43/62)
ผมsanyaa ได้โอนเงินจำนวน 300 บาทธนาคารกรุงเทพ เพื่อต่อรายการลงประมูลพระ ให้วนที่ 19/07/14 เวลา 12.28 ขอให้คุณมานิตย์ ช่วยดำเนินการให้ด้วยครับ
ขอแสดงควายนับถือ
ปัญญา ศรีสุดาวรรณ
(sanyaa)

โดยคุณ sanyaa (7.6K)  [อ. 29 ก.ค. 2557 - 16:29 น.] #3416004 (44/62)


(N)
ผมsanyaa ได้โอนเงินจำนวน 300 บาทธนาคารกรุงเทพ เพื่อต่อรายการลงประมูลพระ ให้วนที่ 19/07/14 เวลา 12.28 ขอให้คุณมานิตย์ พร้อมแนบเอกสารการโอนให้ทราบเพื่อดำเนินการ ขอบคุณครับ
ขอแสดงควายนับถือ
ปัญญา ศรีสุดาวรรณ
(sanyaa)

โดยคุณ gugayutthaya (60)(1)   [พฤ. 18 ธ.ค. 2557 - 21:31 น.] #3549228 (45/62)
ชัดเจนครับ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ AmuletGirl (85)  [อา. 11 ม.ค. 2558 - 03:24 น.] #3561591 (46/62)
เป็นประโยชน์กับสมาชิกใหม่มากๆค่ะ

โดยคุณ victoria (274)(2)   [พฤ. 26 มี.ค. 2558 - 14:38 น.] #3604262 (47/62)


(N)
USER. Victoria โอนเงินค่าธรรมเนียมตั้งประมูลพระจำนวน 300 บาท . เรียบร้อยครับ

โดยคุณ ณสุราษฎร์ (13)  [พ. 04 พ.ย. 2558 - 16:09 น.] #3694541 (48/62)
ปัจจุบันมีกระดานประมูล 45 กระดาน ซึ่งมีกระดานของหลวงปู่ทิม (นอกวัด) หมายความว่า ในกระดานนี้ ผู้ส่งพระเข้าตั้งประมูล แล้วไม่ถูก Stop การประมูล หมายความว่า พระรุ่นดังกล่าวได้รับการรับรองจากทาง Webmaster ว่ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้ว่าหลวงปู่ทิมปลุกเสกใช่หรือไม่ ที่สับสนคือ บางกระทู้ Webmaster แจ้งให้ระวังสำหรับพระหลวงปู่ทิม ที่เสกนอกวัด บางรุ่น แต่ในกระดานประมูลที่ 18 มีผู้ตั้งประมูลมากมายโดยไม่เจอการ Stop

โดยคุณ asticar (318)  [ศ. 27 พ.ย. 2558 - 11:36 น.] #3699924 (49/62)
ขอบคุณครับ ที่อธิบายรายละเอียดให้ทราบครับ

โดยคุณ kul005 (0)  [พ. 04 พ.ค. 2559 - 20:25 น.] #3738689 (50/62)
ขอบคุณคับ

โดยคุณ jimmy9634 (3)  [อา. 10 ก.ย. 2560 - 13:42 น.] #3833747 (51/62)
รับทราบครับ

โดยคุณ OneOneDay (4)  [ศ. 19 ม.ค. 2561 - 15:02 น.] #3853192 (52/62)
รับทราบครับ

โดยคุณ lungpai (504)  [พ. 28 ก.พ. 2561 - 22:28 น.] #3857680 (53/62)
รับทราบครับ

โดยคุณ jitlikhits (0)  [อ. 05 มิ.ย. 2561 - 09:52 น.] #3867017 (54/62)
ดีมากครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ cantar33 (15)  [จ. 12 ส.ค. 2562 - 11:28 น.] #3911932 (55/62)
รับทราบครับ

โดยคุณ Sirichai2534 (0)  [อ. 02 ก.พ. 2564 - 12:51 น.] #3966818 (56/62)
รับทราบตรับผม

โดยคุณ thawath (2K)  [พ. 16 มิ.ย. 2564 - 21:43 น.] #3979502 (57/62)
ช่วงโควิด น่าจะมีเปิด กระดานของสะสม มือสอง ช่วยเพื่อนสมาชิกนะครับ

โดยคุณ ชาติลานสกา (269)  [จ. 21 มิ.ย. 2564 - 22:21 น.] #3979825 (58/62)
ขออนุญาติใช้กระทู้นี่ แจ้งเพื่อนๆสมาชิกที่ตั้งประมูลเพื่อทราบ__โปรดระวังบุคคลชื่อนี่ " yuthana1892 " เข้ามาประมูลแล้วไม่รับผิดชอบ ติดต่อไม่ได้ เป็นบุคคลอันรายครับ ชื่อ-นามสกุล ยุทธนา ปิยะวรธรรม ที่อยู่จัดส่งพระ 17/215 หมู่บ้านสุขสวัสดิ์วัฒนา หมู่4 ซ.ประชาอุทิศ19 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 เบอร์โทรศัพท์ 02-9842323/ 089-2043564 E-mail ติดต่อ o_1892@hotmail.

โดยคุณ Cong1977 (5)  [อ. 27 ก.ค. 2564 - 19:20 น.] #3982109 (59/62)
รับทราบครับผม

โดยคุณ saravud4299 (0)  [พ. 25 ส.ค. 2564 - 09:58 น.] #3984106 (60/62)

โดยคุณ saravud4299 (0)  [พ. 25 ส.ค. 2564 - 09:58 น.] #3984107 (61/62)

โดยคุณ Srodchart (0)  [อ. 31 พ.ค. 2565 - 07:29 น.] #4001695 (62/62)
😊

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www2