ข้อตกลงการสมัครสมาชิก
เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม**กรุณาเตรียมรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ และรูปถ่ายตัวท่านเองพร้อมบัตรฯ ดังกล่าว
ที่อ่านเข้าใจและเห็นได้ชัดเจน เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก ตามตัวอย่างด้านล่าง

**ถ้าผู้สมัครสมาชิกท่านใดส่งรูปภาพที่ไม่ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
ทางส่วนงานสมาชิกของเว็บไซต์ฯ จะไม่พิจารณาการสมัครสมาชิกของท่าน

ตัวอย่าง
รูปบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
(สำหรับการสมัครสมาชิก)
ตัวอย่าง
รูปถ่ายตัวท่านเองพร้อมบัตรประชาชน
(สำหรับรับรองบุคคล)
รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเห็นชัดเจน รูปถ่ายแต่งกายสุภาพเรียบร้อย


ยอมรับข้อตกลง :
Copyright ©G-PRA.COM
www2