เคาน์เตอร์คุณพระช่วย (KPC) - สินเชื่อพระเครื่อง

 • วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาและลดปัญหาด้านการเงินเป็นการชั่วคราวให้กับสมาชิกเว็บไซต์การันตีพระ
 • รับฝากเฉพาะพระเครื่องที่มีบัตรรับรองของสถาบันการันตีพระเท่านั้น
 • วงเงินรับฝากตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำ (วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ต่อ 1 ใบฝาก)
 • วงเงินที่รับฝากประมาณ 50% ของราคามาตรฐานเช่าบูชาในสนามพระเครื่องปัจจุบันในพระเครื่องที่ต้องการฝากโดย
 •             1.ประเมินราคาโดยเจ้าของพระเครื่อง หรือ
              2.ประเมินราคาโดยเจ้าของพระเครื่องตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คุณพระช่วย
  สามารถฝากได้ 2 วิธี ดังนี้

  1.การฝากพระเครื่องทางไปรษณีย์ EMS

 • ส่งรายละเอียดพระเครื่องที่ต้องการฝากมายังไลน์ @g-kpc หรือกดที่ลิ้ง lin.ee/eSrOIWm นี้
              1.รูปพระเครื่อง หน้า-หลัง และรูปบัตรรับรองพระเครื่อง
              2.ระบุวงเงินที่ต้องการฝากและเลขที่บัญชีธนาคาร (สำหรับโอนเงินเข้า)
              3.ระบุชื่อ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเวลาที่ให้สะดวกติดต่อกลับ
 • รอการตอบกลับไม่เกิน 1 วันทำการทางไลน์ @g-kpc หรือทางโทรศัพท์ (กรณีติดต่อทางไลน์ไม่ได้)
 • ผู้ฝากตกลงฝาก ส่งพระเครื่อง พร้อมบัตรรับรองพระเครื่องมาทางไปรษณีย์ EMS ที่
 •             คุณอาชว์ อินทราลักษณ์
              เลขที่ 57/40 ตึกมงคลชั้น 6A ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220
 • เมื่อทางเคาน์เตอร์ฯได้รับพระเครื่องแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ท่านแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งรายละเอียดให้ผู้ฝากทราบทางไลน์ @g-kpc

 • *หมายเหตุ ทางเคาน์เตอร์ฯจะทำการจัดส่งเอกสารสัญญารับฝากพระเครื่องให้ท่านเซ็นภายใน 7 วัน และกรุณาส่งกลับมาที่
              คุณอาชว์ อินทราลักษณ์
              เลขที่ 57/40 ตึกมงคลชั้น 6A ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220


  2.การฝากพระเครื่องด้วยตนเอง

 • ที่เคาน์เตอร์คุณพระช่วยชั้น 6A สถาบันการันตีพระ ตึกมงคล ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220
 • วัน เวลา
  วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.30 น.
  วันเสาร์ 09.00-13.00 น.
  วันอาทิตย์ หยุดทำการ
 • เตรียมเอกสารดังนี้
              1.พระเครื่องพร้อมบัตรรับรองพระเครื่องฯ
              2.บัตรประจำตัวประชาชน
              3.เลขที่บัญชีธนาคาร (ที่ต้องการให้โอนเงินเข้า)
 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการฝาก
 • ระยะเวลาอนุมัติวงเงินภายใน 24 ชั่วโมง

 • ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอด

  Copyright ©G-PRA.COM