ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 ก.พ. 2567 - 08:35 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 29 ก.พ. 2567 - 08:36 น.] #87915 (25/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670214-017 ED239215507TH กรเขาไม้แก้ว (610566) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670214-019 ED261267025TH อุกฤช (610587) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ670214-021 ED266896518TH Benz6698 (610569) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670219-002 ED263057276TH กัปตัน072 (610934) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ670220-008 EB592644728TH phetra (611061) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 1อจ670221-003 ED286438233TH ระเบียบ (611146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ670221-009 ED318900762TH BaroQue (611155) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ670222-001 ED233753975TH poshwises (611250) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670222-010 EM098013540TH ซาลาเปา (611270) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ670222-013 EB592952397TH ขาล-เสือ (611279) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670222-014 ED295312465TH Teehatyai (611267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ670223-009 ED085365185TH Pee_parada (611383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ670223-011 ED086289525TH jantzen (611323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670224-008 EM098016285TH ซาลาเปา (611429) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670216-002 golfj (610748) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ670216-008 อรรถพล (610754) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670216-012 Anothaimetal (610758) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ670216-014 คุณเฮง (610782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ670217-003 rsatit (610861) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670219-005 b_wor (610964) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ670219-012 มังกรชล (610953) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ670219-015 ขุนพลชิน (610947) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ670220-001 victoria (611059) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ670220-005 Owarut999 (611048) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ670220-006 Owarut999 (611054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ670221-016 staruch (611139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670223-011 อรรถพล (611343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670224-001 krais1 (611399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ670227-010 jicko (611727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ670227-011 staruch (611724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
17 # 2อจ670227-012 rgooladpraw87 (611712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ670227-013 AQUAMAN39 (611725) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
19 # 2อจ670228-009 การันตีพระ (611734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670213-165 EM098006901TH อรรถพล + ซาลาเปา (610417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 2 กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ670215-120 ED260495882TH PHLOI + สุวรรณโชค (610646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์หลังเข็ม เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
3 # 3อจ670217-004 Wisanu1965 + พบธรรม (610800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (650820-3058)(G 81%)
4 # 3อจ670217-119 ED257373915TH Nongbright88 + kao_za (610808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (550706-117)
5 # 3อจ670217-133 ED296607838TH arkorn + พลกฤต (610796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า เนื้อผงว่าน จ.สงขลา
6 # 3อจ670219-007 ทิศเหนือ + nunthawat (610904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด(ซี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ670220-109 EB592738853TH newcharin + Nopbns990 (611029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
8 # 3อจ670221-003 murbur + Beginner_Y (611082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ670221-104 ED298612447TH somnuk + หมูอินโด (611122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (ไม่ระบุกรุ)
10 # 3อจ670221-107 ED204627595TH thonglor + Pusapphaya (611164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดศรีรัตนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
11 # 3อจ670221-109 ED277247624TH Sai2539 + Gthammarat (611167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
12 # 3อจ670222-116 EH338262622TH warning + นู๋มาลี (611193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อสำริด
13 # 3อจ670222-122 ED220430565TH khunprem + Maxnattapon38 (611214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ข้างเม็ด เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท
14 # 3อจ670222-134 SXF1901A0110740 Tonique + numpraram2 (611280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
15 # 3อจ670223-114 EM111083088TH Anusornj + eyecom (611301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ670223-126 EB590740514TH poshwises + NamoChonburi (611321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
17 # 3อจ670223-127 ED263185669TH auu2520 + Easyone (611326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพใช้สึก)(G 64%)

18 # 3อจ670223-140 ED314013078TH ศิวะประทานพร + natakrit (611318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพแต่งผิว/เพชรแท้)(590715-203)(G 36%)เพชรแท้จำนวน 14 เม็ด น้ำหนักประมาณ 1.5 สตางค์ต่อเม็ด
19 # 3อจ670223-145 ED265769946TH เด็กตลาดใต้ + มีเงินมีทอง (611339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อยัง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ670224-104 ED248898115TH king_64 + Mnnuttapon (611401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพฝนขอบข้างและหลัง)
21 # 3อจ670224-107 ED298790685TH Bin_Prasae + chiradech (611411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 83%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ670224-110 ED278767303TH Dew8889 + Poom168 (611419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
23 # 3อจ670224-114 ED286829923TH KhomBangkok + Nicharida (611396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ670224-116 ED313103259TH walrawut + Mnnuttapon (611403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
25 # 3อจ670224-117 ED312343757TH pinits + นกแก้ว (611406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 13837/หน้าตัก 5 นิ้ว)
26 # 3อจ670224-123 ED265776955TH Nongbright88 + มีเงินมีทอง (611427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
27 # 3อจ670226-110 EM360606691TH จีรทีป9143 + samko09 (611489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 67%)
28 # 3อจ670226-111 ED281589801TH pakarapo + Sompis987 (611457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมอชีวกโกมารภัจจ์ วัดชมนิมิต รุ่น 9 อริยะ 5 แผ่นดิน เนื้อเงิน ปี 2544 จ.สมุทรปราการ (หมายเลข 166)
29 # 3อจ670226-129 ED156648791TH krabinet + tongjoy (611491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(660929-1053)
30 # 3อจ670226-184 ED261686265TH อุ๊อุ๊อุ๊ + จอมขมังเวทย์2 (611553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางไสยาสน์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี(G 65%)

32 # 3อจ670226-189 ED166771577TH เบนซ์ท่าม่วง + beemiko5555 (611566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (สภาพแต่งผิว)
33 # 3อจ670226-208 EM637582420TH jitnobnom + ไทยนิยม (611590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.ลำปาง(G 62%)
34 # 3อจ670226-209 EB551973070TH song18 + Santi1989 (611593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี(G 82%)
35 # 3อจ670227-001 thayarat007 + Audi304 (611618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 กรุงเทพฯ
36 # 3อจ670227-002 gm2005 + Audi304 (611619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2541 จ.เพชรบุรี
37 # 3อจ670227-003 gm2005 + Audi304 (611627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นมหาลาภจตุรทิศ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.เพชรบุรี

38 # 3อจ670227-004 gm2005 + Audi304 (611630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นอรหัง เนื้อเงิน ปี 2547 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 149) **พระสภาพสวย
39 # 3อจ670227-005 Thanutum + พีรยุทธ (611634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
40 # 3อจ670227-009 popnavy + tuk08 (611651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)
41 # 3อจ670227-010 ตอปทุม + kaity (611655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
42 # 3อจ670227-101 ED109799943TH Watermelon + กุ้งมังกร (611617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (590915-176)
43 # 3อจ670227-102 ED264174075TH pongpamorn + บ้านกรอบเงิน (611622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4321)(571031-176)
44 # 3อจ670227-105 RRTM000167079HL BankHiWay + thanapan (611632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อแร่มวลสารหลวงปู่ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 6965)
45 # 3อจ670227-106 SPE1000029798ZA chay7 + เล็กวังจาร (611733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก)
46 # 3อจ670227-109 ED305713810TH บีเวียงพิงค์ + janya (611648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.เชียงใหม่
47 # 3อจ670227-112 ED258164856TH คนเมืองเหนือ + รพีพงศ์ (611624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(G 68%)
48 # 3อจ670227-114 ED084774206TH Dumy_kitsada + (611631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
totoaomaom
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
49 # 3อจ670227-115 ED193974279TH Natsu_1389 + DON76 (611635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์สองหน้า เนื้อชินตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท
50 # 3อจ670227-116 ED294339572TH print + Champrawin3239 (611638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์คะแนน เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2510-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
51 # 3อจ670227-117 ED278768547TH nanoh2015 + pobtham019 (611640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.สุโขทัย
52 # 3อจ670227-118 ED127271565TH AodAnt + Thana999 (611646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้ซ่อมส่วนบนและล่างซ้าย) (670219-2021)
53 # 3อจ670227-119 ED127271565TH AodAnt + Thana999 (611650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งพิมพ์ด้านหน้าใหม่) (670210-2055)
54 # 3อจ670227-120 ED331200115TH เสือเต่า + สวนดอก (611654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา (640703-216)(G 79%)
55 # 3อจ670227-124 EB593970511TH คงทอง + krisda (611633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
56 # 3อจ670227-126 EM098017405TH Sukruetai + ซาลาเปา (611641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวนทอง(น.น.รวม 15.5 กรัม)(G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 28 ก.พ. 2567 - 08:35 น.] #87911 (24/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670214-006 ED256871030TH Phichit_02 (610559) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ670217-009 ED267669764TH wongujung (610873) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ670220-002 ED314405278TH maii_amulet (611049) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ670220-009 ED280777803TH joycezalnw (611067) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670221-005 EM098279701TH นกแก้ว (611151) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ670221-017 ED303201588TH น้องอลัน (611160) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ670222-008 EM098013540TH ซาลาเปา (611266) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ670222-011 EM098013540TH ซาลาเปา (611263) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670222-016 EX644292502TH print (611281) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670222-017 EM531374562TH superman_vuth (611271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ670222-018 ED252188845TH nosnayas (611273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ670224-006 EM098016285TH ซาลาเปา (611425) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ670224-011 ED319710420TH kasemsit (611387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ670224-012 ED126581172TH Thanabura (611391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670226-009 ED320702479TH ทิศเหนือ (611552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670226-011 ED156653227TH kengkas (611555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670214-005 Chainarin (610580) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670216-020 praveen (610769) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 2อจ670219-014 พระพันธุ์เทพ (610952) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670220-002 sukanes (611042) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ670221-004 voravitt (611149) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ670221-005 pop_vat (611154) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ670221-008 ดับเบิ้ลเอ (611158) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ670221-014 toopronchai (611142) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ670221-015 mekya2706 (611145) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ670222-011 ตาลเดชา (611254) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ670226-021 Judysuzy (611532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 2อจ670226-024 ขนมไทยแม่อารีย์ (611616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670216-114 ED276023599TH เสกสิทธิ์ + hairgrit (610682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
2 # 3อจ670216-121 EM111077670TH korn88 + pound2007 (610712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน ปี 2505 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ670216-127 TH011858V8AA9B0 ฮองซู + yongyot (610732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ670219-004 ฐานแซม + buspom (610895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ670219-114 ED294036165TH khunprem + POOSIT (610911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผงใบลาน ปี 2500 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ670219-129 TH0118595MD15B0 pandanamchor + ดรัณรัตน์ (610908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่น 9 รอบ 9 พิธี 108 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1457)
7 # 3อจ670221-135 ED256885303TH NatdanaiS + สาวศิลป์ (611166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ(G 62%)
8 # 3อจ670221-144 ED264697355TH nopakk + AONGKALOY20 (611086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ670222-001 bos2499 + HAROMAN (611177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาฤทธิ์ เนื้อสำริด ปี 2550 จ.สุรินทร์
10 # 3อจ670222-103 ED234152371TH กระไหล่ทอง + ชุติมาพระใหม่ (611202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
11 # 3อจ670222-120 ED278775199TH payuoh + Poom168 (611278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ670222-123 EM438851184TH อาทิตย์๙๙ + ขนมกรุบ (611218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว) (สภาพใช้)
13 # 3อจ670222-137 ED285482726TH bestboy + เวฬุวัน99 (611207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผงปิดทอง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี
14 # 3อจ670222-152 EM098013465TH รุตช้างกลาง + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ670223-004 ธาวัช + suppaleak (611304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.ปัตตานี
16 # 3อจ670223-008 nillanat + popmook (611322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดเข่าซ้าย)
17 # 3อจ670223-103 SXF0534A0008613 หม่อง + thong_tum (611333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์มีดี บ้านมีดีสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2563 กรุงเทพฯ

18 # 3อจ670223-106 EB593454447TH โพธาราม + Gamulet88 (611345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกุหลาบ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นนทบุรี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
19 # 3อจ670223-116 SXF5184A0006333 midori + juad-sirimit (611307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง ศูนย์ศิษย์หลวงพ่อปานสร้าง เนื้อเรซินปิดทอง ปี 2527 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 8.5 นิ้ว) (สภาพมีรอยรานฐานบัวหลัง)
20 # 3อจ670223-117 ED285356921TH อาณาจักรพระ + stargon (611311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ670223-137 ED265574485TH pop2517 + รพีพงศ์ (611306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)(G 79%)
22 # 3อจ670223-142 ED110281158TH KhomBangkok + eiw5211 (611328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
23 # 3อจ670223-143 ED318737412TH เอ๋พระรามห้า + pnew99 (611332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดสาลีโข เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.นนทบุรี
24 # 3อจ670224-118 ED245897190TH masterpiece + (611409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี กรอบนาก(G 33%)
25 # 3อจ670226-001 Musashi + ตาโต้ง (611455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นเสริมหนึ่ง เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครปฐม
26 # 3อจ670226-006 kritbig + พบธรรม (611472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2517 จ.ระยอง (670216-1121)(G 66%)
27 # 3อจ670226-101 EB624205654TH น้องพอดี + toong (611456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ
28 # 3อจ670226-102 EB624257285TH Goodcobain + (611459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นายพลคนขอนแก่น
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
29 # 3อจ670226-103 EM481442792TH montblanc + มะนาวแป้น (611463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา จ.เชียงใหม่
30 # 3อจ670226-104 EM481442792TH shookiat + มะนาวแป้น (611466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
31 # 3อจ670226-105 ED303960345TH หมูอินโด + mekya2706 (611470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์โบราณหลังยันต์อุ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี.. (670201-1015)
32 # 3อจ670226-107 ED294936310TH หม่อง + จับกัง (611478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พิมพ์ก้างปลา เนื้อผง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ670226-108 OB275093179TH Sirunya99 + สร้างตัว (611481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
34 # 3อจ670226-109 ED098667330TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + pravech789 (611486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง กรุงเทพฯ
35 # 3อจ670226-113 BBN5000314021CF rote39 + bboypm (611467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
36 # 3อจ670226-114 ESTC0000302366 ปิ่นอนงค์ + เอ็มซีเค (611471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ

37 # 3อจ670226-115 828527686755 วิระ2526 + Jumman2519 (611475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดศีลขันธาราม รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดง ปี 2523 กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
38 # 3อจ670226-116 EM098016682TH toeykeng + ซาลาเปา (611483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สมัยรัชกาล(ปัจจุบัน) เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2515-2530 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 11.8 นิ้ว)
39 # 3อจ670226-117 828526932310 ท่านมหา + Giant415 (611485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 2) (สภาพใช้และแต่งผิว)
40 # 3อจ670226-119 ED275956413TH tar2499 + champ32 (611492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
41 # 3อจ670226-120 KEX180009472248 minions + poompim (611496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดเจดีย์ราย เนื้อดิน จ.สุโขทัย
42 # 3อจ670226-122 ED321302163TH อรุณ2519 + sangnineface (611465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.7 กรัม)(G 87%)
43 # 3อจ670226-123 EM238628135TH afrosalmon + nooing (611468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
44 # 3อจ670226-124 ED226819985TH nopakk + ดาวนาดง (611473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
45 # 3อจ670226-126 ED186036078TH ธาวัช + เสิดพระเครื่อง (611479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640930-045)(G 67%)
46 # 3อจ670226-127 ED234637993TH Ketsara1104 + simmax (611482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 2) (สภาพทำความสะอาดผิว)
47 # 3อจ670226-130 ED226819977TH boonlers + ดาวนาดง (611495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (650806-1062)(G 67%)
48 # 3อจ670226-132 TH011859KV186B0 เทพดิน + takrit (611480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 62%)
49 # 3อจ670226-134 ED319634670TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + ธาราวดี (611490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง กรุงเทพฯ
50 # 3อจ670226-135 EM098016529TH toeykeng + ซาลาเปา (611494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.เชียงราย (หน้าตัก 9 นิ้ว)
51 # 3อจ670226-138 KBNC200031295RJ korn88 + pradee125 (611504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ กรอบเงิน(S 92%)
52 # 3อจ670226-139 KBNC200031295RJ korn88 + pradee125 (611507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
53 # 3อจ670226-141 ED294964620TH pandanamchor + Bank1188 (611500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่น 9 รอบ 9 พิธี 108 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
54 # 3อจ670226-143 ED296624969TH sapool1119 + พลกฤต (611508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ670226-145 ED314409969TH natthawat + maii_amulet (611526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (670202-1065)

56 # 3อจ670226-148 ED277170995TH CLUSTER + Birdsp44 (611544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (661215-1230)
57 # 3อจ670226-151 TH01185A4TTM1B0 Pracha40 + เนตรหิรัญ (611499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธชินสีห์ ภปร. คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ สร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2533 กรุงเทพฯ (670112-1372)
58 # 3อจ670226-152 ED309606864TH หมูอินโด + นพพล1 (611505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา (670108-2032)
59 # 3อจ670226-153 EM098016501TH pinits + ซาลาเปา (611509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ฤๅษี เนื้อไม้แกะปิดทอง
60 # 3อจ670226-154 ED092361983TH จิรพล + กระติบ (611511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครราชสีมา
61 # 3อจ670226-155 ED235216904TH madamannie + Aeychonburi (611515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ(G 75%)
62 # 3อจ670226-156 ED303952919TH oHmslimmer + mekya2706 (611521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์โบราณหลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี.. (670201-1017)
63 # 3อจ670226-158 EB594028511TH บารมีธรรม + Nakorn17 (611527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
64 # 3อจ670226-159 PYP0773A0005449 บารมีธรรม + tanate7766 (611531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระประธาน วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 กรุงเทพฯ (610830-056)(G 79%)
65 # 3อจ670226-160 ED304084857TH world + ขุนกิม (611537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
66 # 3อจ670226-161 ED257394212TH กุ้งหวาน + สำรวมใจ (611493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
67 # 3อจ670226-162 ED282624629TH jaroenpat + หลังเขา30 (611497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
68 # 3อจ670226-166 EB624236991TH nanoman + Thanapong36 (611514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2497 กรุงเทพฯ
69 # 3อจ670226-169 ED258688218TH เกษตร + terasak99 (611523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์
70 # 3อจ670226-170 ED287908375TH จีรทีป9143 + m-cot (611529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (660809-1137)
71 # 3อจ670226-173 ED261686225TH Yukiyuki + จอมขมังเวทย์2 (611519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังอุ เนื้อผง จ.ชลบุรี
72 # 3อจ670226-174 ED261686225TH Yukiyuki + จอมขมังเวทย์2 (611522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงลงรัก
73 # 3อจ670226-177 EJ623187424TH oHmslimmer + mumu99 (611530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า รุ่นมหาเฮง เนื้อเงิน ปี 2561 จ.ปทุมธานี. (หมายเลข 118)(650702-2210)
74 # 3อจ670226-178 ED172371026TH nincha + MAYUREE999 (611536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 4 เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ตราด
75# 3อจ670226-185 ED320520604TH Boston2022 + viruch2499 (611554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(670125-2006)
76 # 3อจ670226-186 ED287228103TH KhomBangkok + กวงยะลา (611558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
77 # 3อจ670226-190 ED312805406TH SupachaiJan + Linda1114 (611570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 กรุงเทพฯ
78 # 3อจ670226-191 ED301929489TH คนเมืองเหนือ + (611535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pockypockdeng
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ (641123-1229)
79 # 3อจ670226-192 ED307105349TH เป๋าแมน + ประดู่เหลือง (611542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (640625-262)
80 # 3อจ670226-193 ED256540069TH floi456 + มงคลทิพย์ (611548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ
81 # 3อจ670226-196 ED256540069TH promlok + มงคลทิพย์ (611556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
82 # 3อจ670226-199 ED256540069TH หนุ่มหนองแคน + มงคลทิพย์ (611567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
83 # 3อจ670226-200 ED256540069TH benzy + มงคลทิพย์ (611572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
84 # 3อจ670226-201 ED256540069TH thayarat007 + มงคลทิพย์ (611569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ670226-204 EM098016807TH mindnoid + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)
86 # 3อจ670226-205 EM098016807TH ฮองซู + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 กรุงเทพฯ
87 # 3อจ670226-206 EM098016807TH Nongbright88 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน จ.อ่างทอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 27 ก.พ. 2567 - 08:33 น.] #87906 (23/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670214-013 ED246579670TH ริมธาร (610562) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670215-008 TH011858HHEG6B0 sompong963 (610643) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ670216-016 ED264047244TH banana156 (610766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670217-004 ED119057296TH pimthong (610874) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670221-006 ED248619155TH AmpFine (611150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ670223-005 ED311713561TH sasuthee (611377) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ670223-007 ED300463868TH คุณศิระ (611364) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ670223-010 EJ334019168TH prasit_888 (611371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ670223-012 EB54534460TH Thossawat1020 (611327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670223-013 ED263372635TH ตอปทุม (611331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ670223-016 EB593235185TH Ti2566 (611336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ670223-018 ED258572064TH ตั้มปราจีน (611340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670223-022 TH011859UYK25B0 kamron_ch (611369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670223-023 ED110281158TH eiw5211 (611372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670223-025 EM111084463TH หวานเย็น007 (611375) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670215-004 เมวิกา001 (610657) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ670217-008 ลูกแม่รำเพย (610869) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ670219-013 midori (610949) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ670219-018 suksannb (610950) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ670221-009 goodgolf83 (611165) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670221-010 จ่าแจ้ (611135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ670222-001 uncle (611245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ670222-003 virut19 (611251) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ670222-009 ๙อุอากะสะ (611257) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
10 # 2อจ670222-010 ๙อุอากะสะ (611285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ670223-002 อรรถพล (611354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670223-003 boonlunch (611355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670223-005 wilairat_22 (611361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670223-006 วังตะโก (611366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670224-012 การันตีพระ (611443) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ670224-013 การันตีพระ (611444) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ670224-014 การันตีพระ (611445) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ670224-015 การันตีพระ (611446) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ670224-016 การันตีพระ (611447) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ670224-017 การันตีพระ (611448) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ670224-018 การันตีพระ (611449) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ670224-019 การันตีพระ (611450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ670224-020 การันตีพระ (611451) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ670224-021 การันตีพระ (611452) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ670224-022 การันตีพระ (611453) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ670224-023 การันตีพระ (611454) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ670226-001 การันตีพระ (611442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670217-101 ED132362366TH nick1880 + anaken (610809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
2 # 3อจ670217-115 ED267669764TH นายแทนคุณ + wongujung (610798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธิ์ รุ่น 2 พิมพ์อุนอน เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.นครนายก (สภาพใช้)
3 # 3อจ670217-131 EB592468232TH Syumpu + ภูมิแคราย (610789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
4 # 3อจ670219-003 yaair + wat_khongbin (610892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี กรอบเงิน(S 94%)
5 # 3อจ670220-146 ED303507545TH morn7808 + เก๋นครนายก (611022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
6 # 3อจ670220-151 EM097983052TH ธาวัช + หมูกุ๋น (610972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ670221-127 EB551960561TH masterpiece + ธีรพร (611123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ปากหวอหลังยันต์ห้าวงเดือน(ผ) เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง)
8 # 3อจ670222-101 EB631490901TH Mai2008 + panupong720 (611195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)
9 # 3อจ670222-104 ED284269815TH นกจิ๊บ + cpparu (611209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณุบรี
10 # 3อจ670222-109 ED202226268TH Chatchaijew + digitalsale (611228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
11 # 3อจ670222-113 EX647902392TH Som-Surinan1994 + (611184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มงคลจักรวาล
พระปิดตาหลวงพ่อห้อย วัดหอมเกร็ด พิมพ์สองหน้าหลังอุ เนื้อตะกั่ว จ.นครปฐม

12 # 3อจ670222-126 ED294315562TH โต้งกระนวน + (611229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Champrawin3239
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อดิน ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ670222-127 ED199223848TH Boston2022 + ชอบจัง (611232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพแต่งผิว) (661011-1119)(G 64%) **
14 # 3อจ670222-131 EJ895493870TH ChaiyutPho + Suprarop (611181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อเงิน ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(G 82%)
15 # 3อจ670222-138 ED308606593TH wan-pra + เก้าตะวัน (611211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
16 # 3อจ670222-146 ED294315531TH print + Champrawin3239 (611246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ670222-147 ED294315531TH print + Champrawin3239 (611249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์คะแนน เนื้อผงผสมปูน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ670222-156 EM098013465TH Boonmee888 + (611194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (โค้ดไม่แท้)
19 # 3อจ670222-157 EM098013465TH swangpiboon + (611197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
20 # 3อจ670222-158 EM098013465TH Kampanat13 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
21 # 3อจ670222-167 EM098013465TH Viraphan711 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดคู้สลอด เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ670223-009 พระคุณพ่อแม่888 + ppffarm (611382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผงใบลาน ปี 2494 กรุงเทพฯ

23 # 3อจ670223-115 PYP0773A0005459 k_weerawat + tanate7766 (611305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (620211-136)(G 64%)
24 # 3อจ670223-121 ED083344616TH เขียววาริน + Nippit (611298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (670214-1206)(G 69%)
25 # 3อจ670223-122 ED299915095TH noonbkk + กุ้งมังกร (611302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (581007-102)(G 68%)
26 # 3อจ670223-124 ED305961272TH เขมณิจ + golfsriracha (611313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ670223-131 ED304082034TH guanger + sangthain (611381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 4 (สมโภชอุโบสถ 100 ปี) พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2567 กรุงเทพฯ
28 # 3อจ670223-139 ED039718058TH redtritium + veerapolton (611315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 134) **พระสภาพสวย
29 # 3อจ670223-146 ED265769946TH Kampanat13 + มีเงินมีทอง (611342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ เนื้อนวโลหะ ปี 2505 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ670223-148 ED298041339TH UltraMan50 + มาริโอ (611350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ.. (670212-1010)
31 # 3อจ670224-001 amnat108 + เมษเมษา (611389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
32 # 3อจ670224-003 mootoo36 + Nopbns990 (611395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน เนื้อผงใบลาน ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์
33 # 3อจ670224-101 ED485414167TH ทศวรรษ33 + witthpan (611388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา วัดนางพญา พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ตลับทอง (น้ำหนัก 13.1 กรัม)(G 88%)
34 # 3อจ670224-102 PYP0773A0005460 KhomBangkok + tanate7766 (611394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (580520-055)(G 79%)

35 # 3อจ670224-103 ED311707420TH ศักดิ์นรินทร์ + may1804 (611397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 25983)
36 # 3อจ670224-105 ED224124257TH มิสอามุน + โตวัดใหญ่ (611405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง/สภาพใช้และล้างผิว) (630109-394)
37 # 3อจ670224-106 ED300926937TH อตกพระเครื่อง + ป่าบอนต่ำ (611407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
38 # 3อจ670224-108 ED247275581TH engineer27 + suthatpong (611413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.จันทบุรี
39 # 3อจ670224-109 ED325920158TH masterpiece + superfat (611416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์คะแนน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
40 # 3อจ670224-111 ED115274794TH esarch18 + ตุ้ยแปลงยาว (611386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์สี่แถว เนื้อผง ปี 2518 จ.ชัยนาท
41 # 3อจ670224-112 ED278767334TH คนคลองด่าน + Poom168 (611390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานฐานบัว)(G 70%)
42 # 3อจ670224-115 ED230984825TH cpat1 + newty53 (611400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม รุ่นรวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
43 # 3อจ670224-119 ED309425181TH พระไม้ศิริมงคล + ปุริมพัฒน์ (611412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไพรสณฯ พิมพ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์
44 # 3อจ670224-120 ED309425181TH พระไม้ศิริมงคล + ปุริมพัฒน์ (611414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไพรสณฯ พิมพ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์
45 # 3อจ670224-122 ED290119050TH pacifist2000 + ออเดอร์ (611423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นธนสารสมบัติ เนื้อสำริด ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 453)
46 # 3อจ670224-124 ED291772930TH ตราชั่ง + tiwakornwong (611430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (660826-1131)

47 # 3อจ670224-126 ED171749404TH เหรียญ + numponpra (611434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิกลาง เนื้อผง กรุงเทพฯ
48 # 3อจ670224-127 ED309819569TH teelak + มูริญโญ่ (611435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ราชบุรี
49 # 3อจ670224-128 EM481530934TH Tazmania + Manunicon (611436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 26 ก.พ. 2567 - 08:33 น.] #87902 (22/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670213-009 ED280563428TH seranee (610476) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ670214-015 SXF1573A0037706 แทนพระคุณ (610563) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ670215-001 ED144664409TH tookatun (610650) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ670216-023 EM531368862TH wisant1973 (610740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ670219-001 ED240819638TH prasit_888 (610932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ670219-008 EG889979415TH tongjoy (610945) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670220-004 ED311202979TH ผู้จัดการ (611041) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ670221-013 ED312133475TH สยามเมืองยิ้ม (611140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ670222-002 EM098013607TH ซาลาเปา (611255) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 20 รายการ
10 # 1อจ670222-003 EM098013607TH ซาลาเปา (611259) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 17 รายการ
11 # 1อจ670222-005 ED286154126TH ibas7723 (611261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ670222-007 EB631495722TH Rimoru (611264) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670222-012 ED173146066TH เหอลี่ (611265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670222-020 ED044320269TH เด่นซัง (611274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670222-022 ED292130574TH P_sak (611238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670216-007 กิมย้ง (610750) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670216-011 Anothaimetal (610753) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ670217-002 dekkhong (610857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670219-001 Buncha (610962) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670219-004 jupiter (610951) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ670219-006 Wisanu1965 (610957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ670219-009 Sombat1600 (610946) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ670219-017 แพรวพรรณ (610959) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ670219-020 ธัมมจักร (610956) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ670220-004 ทวดนรรัตน์ (611053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ670220-011 ศตกมล (611385) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ670221-001 suchat-01 (611136) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ670221-019 touchy4960 (611143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670223-012 การันตีพระ (611384) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ670210-003 nincha (610244) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670217-105 EM097982746TH Teerasak01 + ข้าวต้มพิศมัย (610821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.สมุทรสงคราม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ670217-120 EM098279233TH tanint + นกแก้ว (610810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดโมลี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นนทบุรี
3 # 3อจ670219-124 SXF1336A0028502 Wachira25 + ปัจเจก (610965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
4 # 3อจ670220-003 yyoyo + wilairat_22 (610976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานหน้าอก)
5 # 3อจ670220-007 หม่อง + vichet (610992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญซำปอกง หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนาก ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 148/น้ำหนักนาก 3 กรัม)
6 # 3อจ670220-136 ED273172024TH เจ่กเตี้ย + นักสู้_ภูธร (610987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ670220-137 ED298822701TH nanbanpho + PANI_SAMIT (610990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4517)
8 # 3อจ670220-138 ED145793957TH พ่อค้าเรือเร่ + เปาโลพระเครื่อง (610994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชัยนาท
9 # 3อจ670220-139 ED256537688TH ฮองซู + ออเดอร์ (610997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ670220-141 ED175556554TH benzy + ผู้นำพล (611007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 69%)
11 # 3อจ670220-147 ED285470334TH I-nam + เวฬุวัน99 (611025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
12 # 3อจ670220-154 ED254689059TH jeabpra + นำโชค-ประจวบ (610981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบเงิน(S 94%)
13 # 3อจ670220-156 ED231590648TH chan082 + ต่ายวัดหนึ่ง (610993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์ประทานความสุข อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.เชียงราย (หมายเลข 3924)
14 # 3อจ670220-159 ED251568745TH AMPjung + pichet344 (611005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1969)
15 # 3อจ670220-160 ED251568745TH ทิศาปราโมทย์ + pichet344 (611009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
16 # 3อจ670220-167 TH011859ABWX7B0 eakkapong + ananpanit (611044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 78%)
17 # 3อจ670220-168 EB592543106TH sapool1119 + serew (611046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
18 # 3อจ670220-173 PLF0002A0001563 eakkapong + antonio (611064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
19 # 3อจ670221-004 pound2007 + tuszaa (611085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
20 # 3อจ670221-112 ED287435595TH xavisam + kamon58 (611077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร
21 # 3อจ670221-113 ED287435595TH sherbet88 + kamon58 (611078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกบัวและโค้ดดอกจัน)
22 # 3อจ670221-115 ED309122795TH Arahan3031 + SurvivalS (611084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
23 # 3อจ670221-116 ED317611150TH เจ่กเตี้ย + อาทิตย์๙๙ (611088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
24 # 3อจ670221-145 ED283827645TH ตาแจ๋ว + tui_bong (611089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 5 (เสริมมงคล) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
25 # 3อจ670221-152 ED294945118TH หม่อง + จับกัง (611173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พิมพ์ก้างปลา เนื้อผง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
26 # 3อจ670222-115 ED045896653TH swangpiboon + C-Path (611190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง)
27 # 3อจ670222-118 ED298035571TH M_SUPAKIT + พิชชากร (611199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
28 # 3อจ670222-133 ED278775171TH ต้นณเมืองกุย + Poom168 (611186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(สภาพแต่งผิว)(G 76%)
29 # 3อจ670222-136 EJ071170042TH kaohom1 + ต้นคุง (611204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 67%)
30 # 3อจ670222-139 ED109342305TH panupong720 + (611215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดวงเจริญลาภ
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด/สภาพรมผิวใหม่)
31 # 3อจ670222-145 EB631495648TH thanawat_bz + Rimoru (611242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเพทฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
32 # 3อจ670222-151 EM098013465TH Maya12 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อไกร วัดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.ชัยนาท
33 # 3อจ670222-161 EM098013465TH พุทธคุ้มครอง + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงปู่นาค วัดหัวหิน พิมพ์เล็กหลังยันต์นะชาติ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์
34 # 3อจ670222-165 EM098013465TH PAE_PONGCHAI + (611226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อชื้นจากการเก็บ)
35 # 3อจ670222-166 EM098013465TH extreme + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไชยวงษ์ ครูบาชัยวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ลำพูน (หมายเลข 537)
36 # 3อจ670222-168 ED248624915TH เสิดพระเครื่อง + AmpFine (611236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
37 # 3อจ670223-001 UltraMan50 + rsatit (611294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 กรุงเทพฯ.. (660815-1136)
38 # 3อจ670223-002 maxxx555 + เปรม2010 (611295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นมหาสิทธิโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 15.4 กรัม)
39 # 3อจ670223-003 vutrider + อรรถพล (611299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย) (660717-1158)(G 82%)
40 # 3อจ670223-005 BOONG + OATTO (611310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ670223-006 oHmslimmer + wilairat_22 (611312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 กรุงเทพฯ (670217-1096)
42 # 3อจ670223-007 สิทธัตโถ + art_0307 (611317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 12 (๗ หางยาว) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี.. (สภาพตัดหู)(660714-1063)
43 # 3อจ670223-102 EB593195932TH จูมไม้เมือง + watbannon (611329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป เนื้อหยก (ไม่ระบุที่สร้าง) (หมายเลข 18/หน้าตัก 3 นิ้ว)
44 # 3อจ670223-104 TH011859RYS48B0 korn88 + nampoo (611337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670223-105 ED312225857TH บุญเลิศ2532 + (611341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamongkoll
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง)
46 # 3อจ670223-107 EB633329484TH pornlimk + Thanakorn777 (611349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นเมตตาศิษย์ พิมพ์อ่านคัมภีร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
47 # 3อจ670223-108 EX558507639TH Nattyos + Starbucks (611351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
48 # 3อจ670223-109 ED257175384TH sherbet88 + Nongjeen (611356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660907-1049)
49 # 3อจ670223-110 ED258682665TH Moty5555 + terasak99 (611360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุวัดสุวรรณฯ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
50 # 3อจ670223-111 EB545434460TH poo2515 + Thossawat1020 (611291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ดอกจันโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์
51 # 3อจ670223-112 รุตช้างกลาง + logic_korm (611293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH011859REWR5B0
เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพลับพลาชัยสร้าง)กรอบเงิน(S 89%)
52 # 3อจ670223-113 EM374690195TH บรีสพระช่วย + Benyapa (611297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
53 # 3อจ670223-118 Nuknik + หลานยายจิ๋ว (611314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH011859WIR578B0
พระปิดตา วัดนางชี เนื้อตะกั่ว
54 # 3อจ670223-119 kohler + หลานยายจิ๋ว (611316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011859WIR578B0
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
55 # 3อจ670223-120 ED179428003TH ศักดิ์นรินทร์ + หนองซอ (611320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
56 # 3อจ670223-123 ED312014141TH สังกัจจายน์ + kjack (611308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ
57 # 3อจ670223-125 ED301113316TH Viraphan711 + jakruk1984 (611319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(S90%)
58 # 3อจ670223-128 ED143843275TH pornlimk + เกวลินปราจีน (611330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นชยมงคล เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.เชียงใหม่ (กรอบทองแดงชุบเงิน)(สภาพทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ670223-129 ED270435968TH Jorawat + wuth2002 (611334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.8 กรัม)(G 85%)
60 # 3อจ670223-130 ED132365190TH eaknaengnoy + anaken (611338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 กรุงเทพฯ
61 # 3อจ670223-132 ED307462867TH fifadida + ketanirut (611292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
62 # 3อจ670223-133 EB593324946TH Kimnasok147 + (611380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chalerm2526
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
63 # 3อจ670223-134 EM531375789TH bunpotth + มุกดอนเมือง (611296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
64 # 3อจ670223-135 ED103043970TH เขมณิจ + jadelongpar (611300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
65 # 3อจ670223-136 PTPN000264151AJ เขมณิจ + Sogood35 (611303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
66 # 3อจ670223-138 ED310706414TH มอร์เมืองทอง + Juicy (611309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อตะกั่ว ปี 2497 กรุงเทพฯ
67 # 3อจ670223-141 ED264173239TH มีตังช็อป + บ้านกรอบเงิน (611324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
68 # 3อจ670223-144 ED084804781TH Saysabre + ประดู่เหลือง (611335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบ 99 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2529 จ.นครนายก
69 # 3อจ670223-147 ED264173786TH ponpon + คุณพลอยคุณเพชร (611346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 กรุงเทพฯ (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 24 ก.พ. 2567 - 08:33 น.] #87896 (21/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670209-004 EM098006098TH ซาลาเปา (610158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670214-011 EK082644282TH กานกินรี (610596) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 1อจ670214-023 ED301101573TH aircadet (610570) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670216-001 ED257667826TH Darkaun (610739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ670216-012 ED176236772TH mystic (610760) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 1อจ670216-013 ED286052440TH san_sap99 (610764) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670216-014 ED298030367TH มหามณีจินดา (610765) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ670216-015 ED035198992TH popular_rock (610768) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 1อจ670216-024 FB633182506TH ฉัฐวัฏ (610759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ670216-026 ED280582532TH seranee (610745) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670217-002 ED144682107TH tookatun (610865) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ670217-006 EM098012120TH ซาลาเปา (610858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670217-008 ED274898250TH maii_amulet (610872) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ670217-014 ED256387952TH นกแก้ว (610868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670220-007 EO585000299TH Phontaladplufc (611050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670221-001 ED311703913TH คุณศักรินทร์ (611144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ670221-004 ED158256078TH ทางบุญ (611148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670221-007 ED298033862TH มาริโอ (611156) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ670221-011 ED306913675TH Yodes (611134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ670222-006 EM098279763TH นกแก้ว (611262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670222-009 EM098013540TH ซาลาเปา (611268) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670222-015 ED285360909TH sur_suk (611269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670214-003 thesj (610576) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ670215-005 nattasak (610651) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670215-008 DrBoot (610654) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670215-012 ธัมมจักร (610656) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ670216-001 Pitcy (610779) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670216-003 jajoo (610721) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670216-010 Anothaimetal (610756) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ670216-016 mixsick150 (610761) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ670216-017 ppffarm (610763) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ670216-019 อันดามันS (610762) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ670217-001 jeabkop (610880) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ670217-006 อรรถพล (610864) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ670217-009 แพรวพรรณ (610881) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 2อจ670217-011 Beginner_Y (610871) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ670217-012 CURFEW (610875) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ670219-008 ตาแจ๋ว (610958) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ670220-010 ศตกมล (611282) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ670222-007 การันตีพระ (611205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ670222-014 การันตีพระ (611290) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670212-137 ED278027063TH laphat + Thanamat (610312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ670214-122 ED097353290TH SomphotK + sevenptk (610530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 กรุงเทพฯ (สภาพแต่งจมูก)(G 84%)
3 # 3อจ670215-009 srithep + art_0307 (610622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี
4 # 3อจ670216-004 ผู้นำพล + pui1228 (610671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
5 # 3อจ670216-107 ED099274630TH Superman12 + jawnantawut (610707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบมะยม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้และล้างผิว)(G 36%)
6 # 3อจ670216-111 ED098011699TH Kampeang + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปิดตาพระท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ670216-122 EM111077502TH AChen + pound2007 (610715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นพินัยกรรม พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ670216-124 ED255224900TH New_chain + eak_421 (610723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณเจริญทรัพย์ เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุด)
9 # 3อจ670216-150 EM360605926TH warinyupa + samko09 (610728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
10 # 3อจ670216-155 TH01185916VU2B0 vasuratb + BallDesign (610687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ670217-126 EM098279233TH ประทีป + นกแก้ว (610823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ เนื้อเงิน ปี 2508 จ.ชลบุรี
12 # 3อจ670219-101 ED175927296TH ตุ้ยแปลงยาว + กรอมูเลท (610882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อดิน ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ670219-112 ED259789456TH เมืองไทย + Man99 (610903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อของรุ่น/พิมพ์ นี้
14 # 3อจ670220-104 EG363144891TH sanchai1977 + Buncha (611006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิข้างเม็ด เนื้อผงใบลาน กรุงเทพฯ
15 # 3อจ670220-105 EB545337366TH เก้าออโต้ + Som-Surinan1994 (611011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
16 # 3อจ670220-108 EJ068304420TH nopponsmith + opor1217 (611023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)
17 # 3อจ670220-114 EX644292462TH โต้งกระนวน + print (610985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ670220-117 ED296951411TH aeksitk + เสือหรรษา (610996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4515)(G 67%)
19 # 3อจ670220-120 ED305220430TH Bbeenaja + ช้างไห้1985 (611008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ670220-126 EM098012677TH chanu + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ670220-129 ED298822746TH bos2499 + TALON (611043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานไชโย หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อสำริด ปี 2547 จ.สุรินทร์
22 # 3อจ670220-130 ED186143942TH เสิดพระเครื่อง + พลกฤต (611045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 68%)
23 # 3อจ670220-142 ED297018047TH Jindamanee55 + Khanoon (611010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
24 # 3อจ670220-161 ED299019629TH Viraphan711 + makluayka (611018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหูชำรุด)
25 # 3อจ670220-172 ED304118034TH krais1 + ส-เมืองสมุทร (611060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
26 # 3อจ670220-174 PYP1572A0000879 Watermelon + Benz1997 (611066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 47 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.สกลนคร
27 # 3อจ670220-175 LTBK0001921674U ศัทธาพระเครื่อง + (611068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Sitthichai1993
เหรียญพระสังกัจจายน์ วัดสังข์กระจาย พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2500 กรุงเทพฯ
28 # 3อจ670221-101 PYP0773A0005439 เขมณิจ + tanate7766 (611113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (620109-124)(G 58%)
29 # 3อจ670221-103 PYP0773A0005441 นานาพระเครื่อง + tanate7766 (611119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(G 68%)
30 # 3อจ670221-106 PYP0773A0005442 เขมณิจ + tanate7766 (611127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620206-092)(G 66%)
31 # 3อจ670221-114 ED244323915TH Jaosuanoi + thaweesak_U (611081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
32 # 3อจ670221-117 ED317611150TH Bobbie + อาทิตย์๙๙ (611091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ลพบุรี
33 # 3อจ670221-129 ED300926013TH อนันตรา + ป่าบอนต่ำ (611128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
34 # 3อจ670221-130 ED300926013TH sudjarit + ป่าบอนต่ำ (611132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวยฐานสูง เนื้อเมฆพัด ปี 2506 จ.สงขลา
35 # 3อจ670221-140 PYP0773A0005443 bnbig7 + tanate7766 (611172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 31)(620222-192)
36 # 3อจ670221-141 ED166766719TH beegee + Reindeer_kwang (611076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 812/สภาพสวย) (620610-070)

37 # 3อจ670221-143 OB306507774TH swangpiboon + (611083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
chuanchai2505
ตะกรุดวัดซับลำใย ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ670221-149 ED298033876TH xavisam + มาริโอ (611101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง)
39 # 3อจ670222-002 CLUSTER + Patipan7271 (611287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2566 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 209) **พระสภาพสวย
40 # 3อจ670222-003 CLUSTER + uncle (611180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ร้อยเอ็ด
41 # 3อจ670222-004 oHmslimmer + pipat_ch (611188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
42 # 3อจ670222-102 EM098013522TH Putthasingh + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 9 นิ้ว)
43 # 3อจ670222-105 EM098013567TH หลานตาจวบ + ซาลาเปา (611212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2500-2515 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
44 # 3อจ670222-107 ED174137383TH world + Ballramintra (611223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
45 # 3อจ670222-108 EM098013519TH ifeelblue + ซาลาเปา (611224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
46 # 3อจ670222-110 ED278452750TH Jinn2555 + ban999 (611289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง กรุงเทพฯ
47 # 3อจ670222-111 ED296123110TH ฮก_ลก_ซิ่ว + ชวนชื่น (611178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
48 # 3อจ670222-112 EM098013553TH wootubon + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
49 # 3อจ670222-114 EM098013479TH atta77 + ซาลาเปา (611187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
50 # 3อจ670222-119 EB631492085TH wuttaro + บารมีพ่อชาย (611203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
51 # 3อจ670222-121 ED306344682TH chatawan + chaidee (611210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
52 # 3อจ670222-124 ED065797439TH sudjarit + Juicy (611222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ธรรมราชา วัดนางพญา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก
53 # 3อจ670222-125 ED294856789TH โพธาราม + เป็นหนึ่ง-1 (611225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
54 # 3อจ670222-128 ED139752587TH บุญเลิศ2532 + น้องหมี (611239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
55 # 3อจ670222-129 ED210215845TH doramon2345 + เสิดพระเครื่อง (611240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 65%)
56 # 3อจ670222-130 TH011859R9QX1B0 warning + Duk_DM (611244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร
57 # 3อจ670222-132 TH011859MD794B0 อรุณ2519 + หนุ่มบ้านแพ้ว (611286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 8.1 กรัม)(G 70%)
58 # 3อจ670222-135 TNSL000297506AH Ballacku24 + papayapunny (611200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกต หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเพชรยอดขุนพล ปี 2544 จ.เพชรบุรี (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 2562)
59 # 3อจ670222-140 ED297332065TH Tao339 + sarapowarm (611219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(670212-1025) (G 67%)
60 # 3อจ670222-141 ED297025723TH seadweller + พรพัฒน์ (611227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีนญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
61 # 3อจ670222-142 ED248624924TH amnat108 + AmpFine (611230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
62 # 3อจ670222-143 ED248624924TH amnat108 + AmpFine (611235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอกโค้ดเพิ่ม 2 โค้ดภายหลัง)
63 # 3อจ670222-144 EM317616320TH สรขอนแก่น + โกเมนทร์ (611237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 2 พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2557 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ/กรรมการหมายเลข 244) **พระสภาพสวย
64 # 3อจ670222-148 EM098013465TH Champrawin3239 + (611252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
65 # 3อจ670222-149 EM098013465TH Nantakarn + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์หลังผด(๗ หางสั้น) เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
66 # 3อจ670222-150 EM098013465TH asupasit + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย พิมพ์ทรงสิงห์
67 # 3อจ670222-153 EM098013465TH Alice + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดี เนื้อเมฆพัด
68 # 3อจ670222-154 EM098013465TH กุมภาพันธ์ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม ออกวัดหนองหลวง พิมพ์ฐานเตี้ย ปี 2470
69 # 3อจ670222-155 EM098013465TH Nicha-Malee + (611192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระปิดตา เนื้อทองแดง
70 # 3อจ670222-160 EM098013465TH winwin + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง สมัยอยุธยา เนื้อนาก กรอบทอง(G 80%)
71 # 3อจ670222-162 EM098013465TH Nongbright88 + (611217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พิรอดแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี
72 # 3อจ670222-163 EM098013465TH joeenok + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดยาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 กรุงเทพฯ
73 # 3อจ670222-164 EM098013465TH joeenok + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 กรุงเทพฯ
74 # 3อจ670222-169 ED248624915TH เมืองไทย + AmpFine (611243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ
75 # 3อจ670222-170 ED248624915TH wat888 + AmpFine (611248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นดีเยี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
76 # 3อจ670220-153 ED175556537TH Ritraya + ผู้นำพล (610977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว)(660408-1037)(G 70%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 23 ก.พ. 2567 - 08:33 น.] #87893 (20/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670209-007 ED262169421TH มหามณีจินดา (610150) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ670212-014 EM374657217TH Benyapa (610310) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ670214-024 E มงคลทิพย์ (610593) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ670219-007 SCBY000001845AA กล้าบางใหญ่ (610966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670220-001 EM098012368TH ซาลาเปา (611027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670220-003 ED230587700TH DDman (611036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ670220-010 ED300435703TH คุณศิระ (611057) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 1อจ670220-011 EB623585284TH ตี๋อมฤต (611058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ670221-002 ED264171595TH Vuttichai (611130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ670221-008 ED294480420TH เขยมาบตาพุด (611152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ670221-016 ED126663557TH ตุ๊หลวง (611159) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ670206-011 ED145686343TH khanoon (609735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670209-003 paoofem789 (610137) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ670209-005 Owarut999 (610142) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ670212-008 legallaw (610348) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ670219-007 ตาแจ๋ว (610943) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
5 # 2อจ670220-003 sukanes (611052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ670221-002 มิตรพระแท้ (611121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670221-006 tuszaa (611131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ670221-011 ไซม่อน (611133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ670221-012 kittisak_10 (611141) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ670221-013 kittisak_10 (611169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ670221-017 การันตีพระ (611106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ670221-018 Chakitsakul (611170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670221-020 การันตีพระ (611110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ670221-021 การันตีพระ (611108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670221-022 การันตีพระ (611175) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ670221-023 การันตีพระ (611176) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์


** ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670213-134 EM098007615TH Dadab168 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ670216-101 ED266869322TH suwat1318 + ingkamarathon (610690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นอายุครบ 60 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยาเคลือบเรซิน ปี 2521 จ.สมุทรสงคราม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ670216-117 TH011858NVNK4B0 nincha + prasan32 (610694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่สรุปผล 2 องค์
พระรอดหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2525 จ.อุทัยธานี[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
พระรอดหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2525 จ.อุทัยธานี[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ670217-113 EM098012062TH tist23 + ซาลาเปา (610793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรปราการ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 5 นิ้ว)
5 # 3อจ670217-114 EM098012059TH atta77 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระสังฆราช(สุกไก่เถื่อน) วัดพลับ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ670217-150 EM098011212TH ukaewsasan + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดวิเวกวนาราม เนื้อผง ปี 2513 (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ670219-001 สิทสามเสน + Buncha (610885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)
8 # 3อจ670219-103 EM097982573TH เมืองช้าง + หมูกุ๋น (610884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาเซียนแป๊ะโค้ว โรงเจฮะเฮงตั๊ว เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2520 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
9 # 3อจ670219-123 TH011859684A4B0 pontat567 + CKHOS (610889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
10 # 3อจ670219-138 TH011858HQNQ1B somphong007 + (610939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เวียงสววรค์999
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ 90 ปี ปี 2535 จ.นครปฐม (หมายเลข 91/หน้าตัก 7 นิ้ว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ670220-102 ED257477084TH เก้าออโต้ + Notmay2425 (610999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
12 # 3อจ670220-111 OB306517365TH Bigbub + chuanchai2505 (610973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
13 # 3อจ670220-122 ED300417695TH p_did + งดงาม (611017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (หลวงพ่อน้อยสร้าง)
14 # 3อจ670220-124 EM098012677TH Joker007 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
15 # 3อจ670220-125 EM098012677TH tookta + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
16 # 3อจ670220-128 EM098012677TH Viraphan711 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด(ตื้น) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
17 # 3อจ670220-131 ED1196688933TH yaair + TONKHAW (610971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
18 # 3อจ670220-135 ED298022710TH patbangbon + มาริโอ (610983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม (670113-2019)
19 # 3อจ670220-149 EM097983052TH Nongbright88 + หมูกุ๋น (611033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อภุชงค์ วัดช่องลม พิมพ์กลาง เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี
20 # 3อจ670220-155 ED246389622TH somman + Berm_07 (610988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 กรุงเทพฯ (600116-056)(G 79%) **(RC)
21 # 3อจ670220-166 EM531370795TH pikkared + มุกดอนเมือง (611039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผงใบลาน กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 95%)
22 # 3อจ670220-170 ED312710181TH gotopattalung + หมุนบารมี (611051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2470 กรุงเทพฯ (สภาพรานพระศอ)
23 # 3อจ670221-001 ซิยิ่นกุ้ย + aoopasio (611073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 กรุงเทพฯ (หมายเลข 2293/หน้าตัก 5 นิ้ว)
24 # 3อจ670221-002 Xboxpupa123 + Beginner_Y (611163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 กรุงเทพฯ
25 # 3อจ670221-005 พบธรรม + kittisak_10 (611087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(610214-018) (G 66%)
26 # 3อจ670221-006 propra + coldplay (611092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรสาคร(G 84%)
27 # 3อจ670221-007 คุ้มเสมา + tuk08 (611094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 76%)
28 # 3อจ670221-008 barmmanvip + kamonsap (611100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
29 # 3อจ670221-009 bankvasan + August1552 (611103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีขาล เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ670221-102 TSAO000246447JJ PHLOI + บิ๊กกระทุ่มแบน (611116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์พระปิดตา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2450 กรุงเทพฯ
31 # 3อจ670221-105 EM097983097TH หลานตาจวบ + ข้าวต้มพิศมัย (611125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
32 # 3อจ670221-108 EB592741937TH likeit + jdbig (611129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อผงคลุกรัก จ.ชัยนาท
33 # 3อจ670221-110 EG889977595TH กิตช่างไม้ + Manat (611138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ670221-111 ED226809714TH chidchac + ดาวนาดง (611074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
35 # 3อจ670221-118 ED264184038TH guidenaja + บ้านกรอบเงิน (611096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ (540423-066)
36 # 3อจ670221-119 EM098012840TH วิระ2526 + ซาลาเปา (611097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 กรุงเทพฯ
37 # 3อจ670221-120 EM098012840TH ฮองซู + ซาลาเปา (611098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 กรุงเทพฯ
38 # 3อจ670221-121 EM098012840TH jane77 + ซาลาเปา (611102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อสำริด ปี 2523 กรุงเทพฯ (โค้ดนะล้อม)(G 88%)
39 # 3อจ670221-122 EM098012840TH PAE_PONGCHAI + (611105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ซาลาเปา
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 กรุงเทพฯ
40 # 3อจ670221-123 ED281583891TH pop2517 + yutboss175 (611107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นภูหินร่องกล้า เนื้อผง(ดำ) ปี 2511 จ.จันทบุรี
41 # 3อจ670221-124 ED304672518TH IBABALL + ลูกวังสะพุง (611112) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 7 (ผ้าป่าชาวย้อม) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 10 (ฉลองคล้ายวันเกิด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 15 (๘ รอบ) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
42 # 3อจ670221-125 ED305931868TH joeenok + golfsriracha (611115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นนทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
43 # 3อจ670221-126 ED277161512TH Cocoman + เพชรเพชร (611171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (521031-142)
44 # 3อจ670221-128 ED161678014TH apeleven + Phongphawan09 (611126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ กรุวังหน้า พิมพ์ปางสมาธิ เนื้อชินเงิน กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมไหล่ขวา)
45 # 3อจ670221-131 EB592865724TH ichigomomo + สาวเหนือ2524 (611075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ(G 66%)
46 # 3อจ670221-132 EB592936730TH Alicetotle + weeshiro (611080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน เนื้อผง ปี 2521 กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้ายเล็กน้อย)
47 # 3อจ670221-133 ED278280578TH ichiro + pop02 (611090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 กรุงเทพฯ
48 # 3อจ670221-134 ED278280578TH tanadul2539 + pop02 (611093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ
49 # 3อจ670221-136 ED298831632TH afrosalmon + azayagency (611099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) (620309-054)
50 # 3อจ670221-137 ED294480428TH พระแท้สยาม + เขยมาบตาพุด (611111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 69%)
51 # 3อจ670221-138 ED166766719TH คุณศิระ + Reindeer_kwang (611114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
52 # 3อจ670221-139 ED177818496TH ร้านอินทิรา + runrun21 (611118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)(600209-089) (G 84%)
53 # 3อจ670221-142 ED226809728TH eak_nark + ดาวนาดง (611079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ670221-146 ED075658961TH oHmslimmer + Rakchart (611168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 กรุงเทพฯ (660904-1078)
55 # 3อจ670221-147 EX558507015TH Poonsin + หมูน้อย (611174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม พิมพ์ฉลุ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 457) **พระสภาพสวย
56 # 3อจ670221-148 ED302229752TH yyoyo + หิมพานต์มุ่งงาม (611095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
57 # 3อจ670221-150 ED294953919TH ichiro + TONG_NK (611104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **พระสภาพสวย
58 # 3อจ670221-151 ED297330688TH blue19 + sarapowarm (611109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (โค้ดดาว) (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 68%)
59 # 3อจ670221-153 EB592784860TH ทศวรรษ33 + มีตังช็อป (611117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง กรุงเทพฯ
60 # 3อจ670221-154 ED300527736TH พระแท้สยาม + (611120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Boyprasertsak
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 71%)
61 # 3อจ670221-155 ED286065911TH Ballone + ธาวัช (611124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 6951/สภาพสวย) (670209-1084)(G 89%)
62 # 3อจ670216-123 EM098011813TH Earthood + ซาลาเปา (610719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 112 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 22 ก.พ. 2567 - 08:37 น.] #87890 (19/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670208-005 EM410863885TH Mnnuttapon (610055) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ670209-017 ED094043886TH Yukiyuki (610155) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ670210-018 ED056178675TH Thanapong36 (610254) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ670212-012 ED300701942TH น้องหมี (610331) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670212-017 ED280751284TH nopnak (610316) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ670212-018 ED280751284TH nopnak (610322) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ670213-002 PYP2608A0001097 Vincent (610474) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670213-006 ED145783787TH เปาโลพระเครื่อง (610475) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670213-007 ED147277117TH RtitTi (610463) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ670213-010 ED294408998TH เขยมาบตาพุด (610478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ670213-013 ED083306462TH Nippit (610467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ670213-017 ED256396194TH ramate (610469) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670213-019 ED088563012TH กล้วยไม้ (610472) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ670214-007 ED072142581TH kanlaya48 (610578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670214-008 TH011858HH9C9B0 sompong963 (610591) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ670214-014 ED284170302TH เต๋อคูทราย (610555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ670214-016 EM098008743TH ซาลาเปา (610558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ670214-030 ED156643573TH kengkas (610598) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ670215-005 TH011857XXJE9B0 chaibangseemeang (610652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ670215-006 EM111053917TH พุทธศิลป์12 (610655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670215-007 ED295873205TH องอาจ (610647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ670216-006 828504539435 ดำรงสยาม (610746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ670216-007 BKAE000157667H4 nopakk (610749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ670216-008 ED083341328TH Nippit (610751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ670216-009 KBL380002365628 logisman (610755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ670216-011 ED245024135TH Khunpun (610752) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
27 # 1อจ670216-018 EO584978874TH Phontaladplufc (610767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ670216-019 ED178990566TH suwatboat (610771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ670216-021 ED234362769TH komsans (610733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ670216-022 ED313402672TH ต้อมตราโล่ (610736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ670216-025 ED294846194TH วัฒน์วรเอก (610744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ670217-001 EJ089047678TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง (610846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ670217-003 ED132362366TH anaken (610849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ670217-005 ED042316805TH Vespaputtima (610855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ670217-011 TH01185901PM5B0 ตึ่งนั้ง (610841) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ670217-012 TH01185901PM5B0 ตึ่งนั้ง (610847) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ670217-013 TH01185901PM5B0 ตึ่งนั้ง (610853) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 1อจ670219-005 ED287051385TH Bifang_365 (610938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670212-014 หนูมิเตอร์ (610344) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ670212-017 หลานตาจวบ (610349) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ670213-004 tongdang53 (610465) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670213-005 boonlunch (610462) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670214-009 BhuriKet26 (610586) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ670215-001 aee_sotspa (610653) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ670215-003 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 2อจ670215-017
8 # 2อจ670215-010 Apirat789 (610645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670216-004 greensnake (610725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ670216-006 หมูตัวใหญ่ (610781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ670216-009 sapool1119 (610730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670216-013 tuk08 (610770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670216-018 kaity (610773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ670216-023 lovelyman (611069) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
15 # 2อจ670217-004 rsatit (610863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ670217-007 หมูเขี้ยวตัน (610867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ670217-010 Artist2559 (610870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ670219-003 เก้าตะวัน (610955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ670219-010 สนบางกรวย (610960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ670219-016 ton_ton (610942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ670219-019 มองดู (610948) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
22 # 2อจ670220-007 การันตีพระ (611070) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 2อจ670220-008 การันตีพระ (611071) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ670220-009 การันตีพระ (611072) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670212-143 TSAO000245687WV mawpong + บิ๊กกระทุ่มแบน (610325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อเงิน ปี 2493 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
2 # 3อจ670213-166 EM098006901TH วิระ2526 + ซาลาเปา (610421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 กรุงเทพฯ
3 # 3อจ670213-169 EM098006901TH ลูกชิ้นงับงับ + ซาลาเปา (610427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ
4 # 3อจ670213-181 ED101979290TH เจ้าชายอสูร + สาลิกาดง (610434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำสามกษัตริย์ใหม่และใช้)
5 # 3อจ670214-106 ED265259262TH nopakk + prasan32 (610531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ670214-133 ED075656550TH ChaiyutPho + hooligan (610500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อเงิน ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ670214-150 EB622437681TH HS2NAJ + มินิปาเกียว (610557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
8 # 3อจ670214-159 ED288419308TH abc2519 + punch (610545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมงคลสุข ปี 2523 กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ670215-006 Chatchaijew + tanu21 (610615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
10 # 3อจ670215-103 ED281467621TH Syumpu + ต่อยอด (610614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
11 # 3อจ670215-105 ED274034276TH kphil + srithep (610619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี(G 68%)
12 # 3อจ670215-108 OSA0668A00081071 minions + peeto (610627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ670215-116 EM098008686TH ชัยไทรงาม + ซาลาเปา (610633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
14 # 3อจ670215-118 ED296203793TH nick1880 + srikriangkrai (610637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 98469)
15 # 3อจ670216-005 เอกจักร + Maymy3895 (610674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม)(G 81%)
16 # 3อจ670216-113 EB545233953TH Cho289 + apiwat4825 (610678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ670216-120 ED256536223TH เมืองไทย + nengneng (610708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ

18 # 3อจ670216-128 TH011858UN8P6B0 inspire + Takamine (610735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 7 (แจกพ่อครัว) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว)(G 86%)
19 # 3อจ670216-132 ED116192924TH วิทย์_ห้วยโป่ง + non31 (610667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
20 # 3อจ670216-135 TNR50003048839E littelboy05 + ดุจติปิยะ (610673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
21 # 3อจ670216-139 EM098011708TH sculpter + ซาลาเปา (610688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)
22 # 3อจ670216-145 EB631407657TH เนเน่จัง + panupong720 (610709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 65%)
23 # 3อจ670216-156 ED295708438TH PHLOI + suk2006 (610691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑยันต์แถว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ670216-160 ED234362769TH somdetpoonsawat + komsans (610710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออลูมิเนียม ปี 2504 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ670217-106 ED290107136TH อะนันตะปัดชะเย + ออเดอร์ (610824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุมหาธาตุ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
26 # 3อจ670217-108 ED290107136TH เนตรหิรัญ + ออเดอร์ (610829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ670217-109 ED290107136TH อะนันตะปัดชะเย + ออเดอร์ (610832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
28 # 3อจ670217-110 ED290107136TH บุตรสุนทร + ออเดอร์ (610836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2440 กรุงเทพฯ
29 # 3อจ670217-127 EM098279233TH โพธาราม + นกแก้ว (610827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2469 จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ670217-129 ED290113967TH sudarat_P + ออเดอร์ (610833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
31 # 3อจ670217-134 ED214534249TH พระประแดง26 + (610799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปริศนาพระเครื่อง
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 กรุงเทพฯ
32 # 3อจ670217-138 ED290113803TH bos2499 + ออเดอร์ (610811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อสำริด ปี 2547 จ.สุรินทร์
33 # 3อจ670217-142 EM098011212TH Neochang + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 กรุงเทพฯ
34 # 3อจ670217-143 EM098011212TH PharmX + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 กรุงเทพฯ
35 # 3อจ670217-144 EM098011212TH minions + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม
36 # 3อจ670217-147 EM098011212TH poshwises + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ เนื้อทองแดง กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม บล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้

37 # 3อจ670217-151 EM098011212TH PharmX + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 กรุงเทพฯ
38 # 3อจ670217-161 EM098012181TH teamphranakhon + ซาลาเปา (610840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
39 # 3อจ670219-005 Deaw-9 + nunthawat (610899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
40 # 3อจ670219-006 Thanakrit31 + nunthawat (610902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ670219-010 wit22 + อรรถพล (610913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
42 # 3อจ670219-012 สิงห์สยามศิลป์ + มงคลถาวร (610918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ670219-105 ED115272657TH poshwises + ตุ้ยแปลงยาว (610888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลัง ๗๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
44 # 3อจ670219-111 ED261782712TH Kittikhun + ponpon (610907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670219-115 ED279796646TH AodAnt + ปริศนาพระเครื่อง (610914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าขวา)
46 # 3อจ670219-122 ED261681149TH Tob_tarin + navy2525 (610963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์รอยเท้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2536 จ.นครราชสีมา
47 # 3อจ670219-126 OSA0873A0002732 tonglai + suthatpong (610897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.จันทบุรี
48 # 3อจ670219-127 ED212874412TH จีรทีป9143 + chiradech (610901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ670219-128 TH011859D2XN5B0 ต่อแต้ม + eyecom (610905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)(660906-1027)(G 69%)
50 # 3อจ670220-001 aemwanchalerm + (610970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
khunprem
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (520122-033)
51 # 3อจ670220-002 เขมณิจ + Neng2524 (611063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (670130-1025)
52 # 3อจ670220-004 พระสมุทร22 + ทวดนรรัตน์ (610980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุกระต่ายแกลบ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
53 # 3อจ670220-005 ruenthong + sanopporn (610984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรัตนโกสินทร์ วัดทองศาลางาม เนื้อทองเหลือง ปี 2525 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
54 # 3อจ670220-006 ชัยบางแค + Osunta (610986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (661030-1066)
55 # 3อจ670220-101 ED274596824TH morn7808 + ขุมทรัพย์พระ (610995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (641004-350)(G 67%)

56 # 3อจ670220-103 ED304618446TH midori + ลูกวังสะพุง (611003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2514 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
57 # 3อจ670220-106 ED276758286TH แม็คกระเพาะหมู + (611013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธนกฤต999
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (670106-1038)
58 # 3อจ670220-107 ED145573823TH หมวดรัช + boonkue (611016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (661020-1374)
59 # 3อจ670220-110 ED304618503TH Xdireak + sanyaa (611035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
60 # 3อจ670220-112 ED256683972TH ปัญญา + eaknaengnoy (610978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 31237) (660606-1131)
61 # 3อจ670220-113 ED251591316TH ton1959 + joeenok (611065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
62 # 3อจ670220-115 ED115272983TH kangnutta + ตุ้ยแปลงยาว (610989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 กรุงเทพฯ
63 # 3อจ670220-116 ED286451901TH พ่อฟอร์ม + Chinnapat420 (610991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย จ.พระนครศรีอยุธยา
64 # 3อจ670220-118 ED296794897TH vandunlop + BoyRama2 (611002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นดีเยี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
65 # 3อจ670220-119 ED257477075TH นพเก้า9 + Nocknot (611004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบน)
66 # 3อจ670220-123 EM098012677TH transport + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ระยอง
67 # 3อจ670220-127 EM098012677TH Ekapong_P + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่)
68 # 3อจ670220-132 EB63277045TH en_amulet + Thanapong36 (610975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
69 # 3อจ670220-133 EB623277045TH en_amulet + Thanapong36 (610979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
70 # 3อจ670220-134 EB623277045TH en_amulet + Thanapong36 (610982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
71 # 3อจ670220-140 ED257376412TH sirkob + ลิปอาย (611001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
72 # 3อจ670220-143 EM561112137TH สิงห์สำอาง + thanodom (611012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ670220-144 EM11079928TH ธาวัช + หวานเย็น007 (611015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 65%)
74 # 3อจ670220-145 EB592568465TH rungrot + Chalerm2526 (611019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)

75 # 3อจ670220-148 ED314412605TH joebabigon + maii_amulet (611028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(670119-1063) (G 70%)
76 # 3อจ670220-150 EM097983052TH Nongbright88 + หมูกุ๋น (611038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว จ.สุพรรณบุรี
77 # 3อจ670220-152 EM438850759TH panupong720 + ขนมกรุบ (610974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
78 # 3อจ670220-157 ED287240841TH Alice + on-yala (610998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดท้ายตลาด เนื้อดิน กรุงเทพฯ
79 # 3อจ670220-158 ED246389675TH transport + kohler (611000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ (660831-1060)
80 # 3อจ670220-162 EM098012685TH Moohan555 + ซาลาเปา (611021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ
81 # 3อจ670220-163 EM098012685TH ferluci + ซาลาเปา (611026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
82 # 3อจ670220-164 EM098012685TH nutsuda + ซาลาเปา (611031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด) กรอบทอง(G 76%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถพิจารณาโค้ดได้
83 # 3อจ670220-165 EM531370795TH burabha + มุกดอนเมือง (611034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 63340)
84 # 3อจ670220-169 EJ014548914TH joeenok + สหายเมืองลิง (611047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี
85 # 3อจ670220-171 EH338262565TH จ่าระออง + นู๋มาลี (611055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอม หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง กรุงเทพฯ
86 # 3อจ670317-107 ED290107136TH Itsarapp + ออเดอร์ (610828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 21 ก.พ. 2567 - 08:36 น.] #87887 (18/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670208-007 EG283161088TH นู๋โอปอ (610060) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670209-001 EM098006084TH ซาลาเปา (610148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ670209-005 EM098006022TH ซาลาเปา (610160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ670209-009 EM098006053TH ซาลาเปา (610163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ670209-013 EM098006075TH ซาลาเปา (610143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ670210-012 ED126660989TH Tatsuya (610234) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ670214-012 EK082644282TH กานกินรี (610597) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ670219-004 ED258558796TH PANI_SAMIT (610937) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
9 # 1อจ670219-006 ED212874412TH chiradech (610940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670212-002 legallaw (610318) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ670212-018 ลูกเมืองพิชัย (610338) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ670219-011 JadeJ (610941) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
4 # 2อจ670219-022 การันตีพระ (610967) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ670219-023 การันตีพระ (610968) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ670219-024 การันตีพระ (610969) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670203-196 ED145764828TH panupong720 + (609502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ670208-157 EM098005588TH guanger + ซาลาเปา (609971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2555 กรุงเทพฯ (670125-1093)(G 60%)
3 # 3อจ670209-125 EM098006226TH เพชรอโยธยา + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
4 # 3อจ670213-135 EM098007615TH midori + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 ปี 2513 จ.สกลนคร
5 # 3อจ670214-138 ED178847281TH peeandmint + gump16 (610519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
6 # 3อจ670214-156 ED273094565TH araya2 + ทนายหลวง (610526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดหน้าพระธาตุ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อุตรดิตถ์
7 # 3อจ670215-102 ED281467621TH Eagle007 + ต่อยอด (610610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นสิงห์คู่ชัยมงคล พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดงหน้ากะไหล่ทอง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ670215-109 EM098008686TH พรญาณ + ซาลาเปา (610629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อวัด เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 กรุงเทพฯ (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)
9 # 3อจ670216-109 ED190936705TH bbbpra + sura9 (610714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.นครราชสีมา
10 # 3อจ670216-115 ED296934395TH พระประแดง26 + Boonlaiy (610686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
11 # 3อจ670216-158 EM374669970TH samat + Aum2543 (610701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
12 # 3อจ670217-001 รักษ์ต้มเลือดหมู + dekkhong (610791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(631118-248) (G 73%)
13 # 3อจ670217-002 thitipant + shyamal (610794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2287) **พระสภาพสวย
14 # 3อจ670217-003 Tppak + แพรวพรรณ (610797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 กรุงเทพฯ (661020-1381)(G 83%)
15 # 3อจ670217-005 RUDY_BAYLOR + (610803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Beginner_Y
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2463 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (661214-1147)
16 # 3อจ670217-006 RtitTi + CURFEW (610806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(670112-1295)
17 # 3อจ670217-007 aya0304 + CURFEW (610879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (650630-1074)

18 # 3อจ670217-102 ED244451145TH Putthasingh + tkekop1977 (610814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศรีศากยะทศพลญาณ รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.นครปฐม (หมายเลข 1511/ขนาดสูง 18 นิ้ว)
19 # 3อจ670217-103 EM098013831TH murbur + ส้มหยุด (610817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ วัดชนะสงคราม ปี 2484 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ670217-104 EM098011929TH โบตั้ม + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
21 # 3อจ670217-111 EM097982692TH เอลำลูกกา + ข้าวต้มพิศมัย (610788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว)
22 # 3อจ670217-112 EM098012116TH TORWARUT + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2533 กรุงเทพฯ (หมายเลข 998/หน้าตัก 5 นิ้ว)
23 # 3อจ670217-116 TH011858DK4V0B0 joki_bank + Ritraya (610802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (661130-2055)
24 # 3อจ670217-117 ED271341184TH yut157 + yoon9 (610805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ670217-118 EM098009196TH ifeelblue + บอสตัน (610807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ วัดสุทัศนฯ ปี 2483 กรุงเทพฯ
26 # 3อจ670217-121 EM098279233TH เสนาะ53 + นกแก้ว (610813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก พิมพ์ อ ขีด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.อุดรธานี
27 # 3อจ670217-122 EM098279233TH tummusic46 + นกแก้ว (610816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด)
28 # 3อจ670217-123 EM098279233TH en_amulet + นกแก้ว (610818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก เนื้อดิน จ.สุโขทัย
29 # 3อจ670217-124 EM098279233TH pinits + นกแก้ว (610819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง สมัยอยุธยา
30 # 3อจ670217-125 EM098279233TH เสนาะ53 + นกแก้ว (610822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 พิมพ์สระอิติด เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
31 # 3อจ670217-128 EM098279233TH nick1880 + นกแก้ว (610830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรวยไม่เลิก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ670217-130 EM098013828TH วอเตอร์ + ส้มหยุด (610837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ วัดสุทัศนฯ เนื้อสำริด กรุงเทพฯ
33 # 3อจ670217-132 ED296607838TH medee + พลกฤต (610792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 กรุงเทพฯ
34 # 3อจ670217-135 ED271374695TH Musashi + yoon9 (610801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิว)
35 # 3อจ670217-136 ED287051879TH Watermelon + Benz1997 (610877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
36 # 3อจ670217-137 ED041692907TH Noommm + KENJANG (610804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 18 1511)

37 # 3อจ670217-139 ED298032204TH พันเปอร์เซ็น + มาริโอ (610812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (670208-1184)
38 # 3อจ670217-140 EM061836018TH AodAnt + teerawit (610815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
39 # 3อจ670217-141 ED267248126TH phuchis1995 + pakornkeit (610825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี (550707-182)
40 # 3อจ670217-145 EM098011212TH รักษ์ต้มเลือดหมู + (610844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
41 # 3อจ670217-146 EM098011212TH seed-seed + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอกโค้ดเพิ่ม 2 โค้ดภายหลัง) (สภาพแต่งผิว)
42 # 3อจ670217-148 EM098011212TH เกษตร + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
43 # 3อจ670217-149 EM098011212TH NonNai + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
44 # 3อจ670217-152 EM098011212TH midori + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก ปี 2512 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ670217-153 EM098011212TH Teerau + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2539 กรุงเทพฯ(G 70%)
46 # 3อจ670217-154 ED118482425TH kjd_54 + เมธเทวา (610839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง (โค้ด ๙)
47 # 3อจ670217-155 ED258558779TH pachre + PANI_SAMIT (610842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3159)
48 # 3อจ670217-156 ED170112117TH ฮก_ลก_ซิ่ว + คเวสโก (610845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ670217-157 EM098012306TH PharmX + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
50 # 3อจ670217-158 EM098012306TH PharmX + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
51 # 3อจ670217-159 EM098012306TH PharmX + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 กรุงเทพฯ
52 # 3อจ670217-160 EM098012181TH PharmX + ซาลาเปา (610860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ
53 # 3อจ670219-002 pakorn2512 + เก้าตะวัน (610890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
54 # 3อจ670219-008 noomark + nunthawat (610906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 กรุงเทพฯ (สภาพข้าวสารดำชำรุด)
55 # 3อจ670219-009 wit22 + อรรถพล (610909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640709-161)(G 86%)

56 # 3อจ670219-011 สวนดอก + อรรถพล (610916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (540603-073)
57 # 3อจ670219-013 toeykeng + aoopasio (610921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)
58 # 3อจ670219-014 Thana999 + (610924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Man_Angthong
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง กรุงเทพฯ
59 # 3อจ670219-015 aluminium + blue333 (610925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 146/สภาพสวย) (650305-1220)(G 65%)
60 # 3อจ670219-016 junn353 + blue333 (610929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ด ๙/สภาพสวย)(511007-123)(G 94%)
61 # 3อจ670219-017 kiattisak + ธัมมจักร (610931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 5879/สภาพสวย) (670131-1002)
62 # 3อจ670219-018 aumnuey + phanatphong (610935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (590429-169)
63 # 3อจ670219-102 ED296794605TH babala + Blackk (610883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
64 # 3อจ670219-104 ED287573711TH Susit0302 + โก๋แก่ (610887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ670219-106 ED275439357TH วัฒนไชย์ + jirawatrewq (610891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมมหากัณฑ์ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อผงถักเชือกลงรัก ปี 2480-2484 จ.สมุทรสงคราม
66 # 3อจ670219-107 EM098012076TH กชชโย19 + ซาลาเปา (610893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์(ใหญ่) เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
67 # 3อจ670219-108 EM098012076TH winwin + ซาลาเปา (610896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
68 # 3อจ670219-109 EM098012076TH yut157 + ซาลาเปา (610898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพฯ สร้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 กรุงเทพฯ
69 # 3อจ670219-110 EM098012076TH wuttaro + ซาลาเปา (610900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (โค้ดดาว) **พระสภาพสวย
70 # 3อจ670219-113 ED302804468TH numcrma + พระราม9 (610910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650119-1268) (G 79%)
71 # 3อจ670219-116 EM098013859TH meanblog + รถถังพระบ้าน (610915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์บล็อกลองพิมพ์ เนื้อดินลงสี ปี 2527 จ.สระบุรี
72 # 3อจ670219-117 EM098013859TH meanblog + รถถังพระบ้าน (610917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์นะชาลีติ เนื้อดินลงสี ปี 2527 จ.สระบุรี
73 # 3อจ670219-118 ED131135650TH เป็กสัมพุทธโธ + (610919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พุทธคุณดอทคอม
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (670202-1019)
74 # 3อจ670219-119 EB592461092TH Dew8889 + Nongmin99 (610922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเยิ้ม วัดใหม่บางจาก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.เพชรบุรี

75 # 3อจ670219-120 ED264978452TH jouicepeam + Navaporn_Shu (610926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อผง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
76 # 3อจ670219-121 ED264085865TH jitlada555 + ตะกรุดโทน (610886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
77 # 3อจ670219-125 ED287051383TH ณัฐ888 + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (610894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
78 # 3อจ670219-130 CONE000189608H3 jouicepeam + แบงค์ธาตุพนม (610912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
79 # 3อจ670219-131 TH0118595TQV4B0 taladprathai + เต๋าเด็กกาญ (610920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
80 # 3อจ670219-132 TH011B59968Y5B0 อาณาจักรพระ + am_52 (610923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่)(S 91%)
81 # 3อจ670219-133 EG889979424TH นุหนองคาย + tongjoy (610927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดเทพรัญจวน หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2519 จ.ระยอง (ขนาด 1.5 นิ้ว)(670203-1041)
82 # 3อจ670219-134 TH0118599AU47B0 พระแท้สยาม + PhaPooh (610928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง กรุงเทพฯ
83 # 3อจ670219-135 TH0118599AU47B0 Alice + PhaPooh (610930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
84 # 3อจ670219-136 TH0118599AU47B0 ทศวรรษ33 + PhaPooh (610933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง กรุงเทพฯ
85 # 3อจ670219-137 ED236723292TH jouicepeam + ตาลทราย (610936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 20 ก.พ. 2567 - 08:33 น.] #87884 (17/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670201-009 ED252080075TH Songkiat19 (609313) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ670209-016 ED247980411TH nutnile (610152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ670210-001 ED270191090TH golfsriracha (610231) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670210-017 ED294405002TH เขยมาบตาพุด (610226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ670210-022 ED257363475TH Lumpum (610259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ670213-003 ED248872603TH Thana999 (610470) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670213-011 EM098006946TH ซาลาเปา (610435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ670213-012 EM632927101TH ฟรุ๊คบางพลี (610479) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ670213-014 828505133315 ทิดยัง (610442) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ670213-015 ED256396194TH ramate (610480) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ670213-016 ED256396194TH ramate (610483) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ670214-025 EB622569020TH มินิปาเกียว (610572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670214-028 ED053188183TH เฮียหมู (610579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ670214-029 ED248892829TH Thana999 (610583) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ670215-003 ED288625865TH naresean (610648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670208-004 toopronchai (610053) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670208-005 toopronchai (610057) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670208-010 เด็กตลาดใต้ (610050) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670208-011 เด็กตลาดใต้ (610061) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ670210-006 jojo5 (610253) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ670212-005 legallaw (610341) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ670212-006 legallaw (610343) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ670212-007 legallaw (610347) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
9 # 2อจ670212-009 legallaw (610345) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 2อจ670212-011 อรรถพล (610334) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ670212-016 หลานตาจวบ (610346) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ670212-019 Tumsushi (610342) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ670214-007 อรรถพล (610592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670214-012 Man_Angthong (610582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ670215-002 tungsaima (610636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ670215-007 likeit (610641) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ670217-005 staruch (610866) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
18 # 2อจ670217-013 การันตีพระ (610787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670209-008 วีรวัฒน์_มาศนุ้ย + Audi304 (610170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง (วัดปรางค์ชัยสร้าง)
2 # 3อจ670210-130 ED123485415TH ขุมทรัพย์บูรพา + sanopporn (610246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ670212-121 ED304300114TH guanger + พิชชากร (610263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2539 กรุงเทพฯ
4 # 3อจ670212-130 ED122776350TH wiroj + ptthan (610304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านคง วัดธรรมโฆษณ์ รุ่นแรก ปี 2485 จ.สงขลา
5 # 3อจ670213-003 templedog + เด็กท่าพระ (610482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ670213-006 seed-seed + เด็กตลาดใต้ (610382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองท้องช้าง กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
7 # 3อจ670213-113 ED257459531TH wepinta + บางบาง (610365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
8 # 3อจ670213-179 EB542775204TH wichai4165 + กระรอกหมา (610466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดมะขาม เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ670213-185 ED251566047TH ริมธาร + juleepong (610485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ สมเด็จพระสังวรา(ชุ่ม) วัดพลับ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2468 กรุงเทพฯ
10 # 3อจ670214-102 ED289313175TH yyoyo + หมูอู๊ด (610517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.อ่างทอง
11 # 3อจ670214-104 ED281477558TH aluminium + มรดกเมืองไทย (610523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดไชโยฯ พิมพ์หลังรัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดงลงรักปิดทอง ปี 2517 จ.อ่างทอง
12 # 3อจ670214-118 828503632003 ทศวรรษ33 + sam8793 (610518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้ออลูมิเนียม ปี 2504 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ670214-120 ED258349767TH หิมาลัย + dachyong (610524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญโรงเจเต๋าบ้อเก็ง พิมพ์ปางชนะศึก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2557 จ.สงขลา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ670214-123 ED176226364TH Reo2566 + phetra (610532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
15 # 3อจ670214-134 ED286509544TH Natithol + ATTORN43 (610503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทวรูปพระแม่อุมาเทวี สมัยเขมร-ลพบุรี เนื้อสำริด (ขนาดสูง 3 นิ้ว)(640417-025)
16 # 3อจ670214-135 ED212873006TH seadweller + พ่อครู (610507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม เนื้อผง จ.สงขลา
17 # 3อจ670214-144 ED269149293TH murbur + หนุ่ยเพชรบุรี (610539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเมตตา เนื้อสำริดฝังเพชร ปี 2566 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 150)

18 # 3อจ670214-145 EM098008244TH พรญาณ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งประทานพร หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
19 # 3อจ670214-158 ED2909911823TH noomark + คเวสโก (610541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์ศรีแก้ว วัดไทรใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.สงขลา กรอบทอง(G 67%)
20 # 3อจ670214-160 ED259791769TH เสรีไทย + Man99 (610549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ670215-106 EB622581224TH วัฒน์พระเครื่อง + (610621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Thanapong36
แหวนหลวงพ่อสาย วัดท้องคุ้ง เนื้อทองเหลือง จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ670215-113 EM098008686TH juipeter + ซาลาเปา (610626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดสังข์กระจายฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 69%)
23 # 3อจ670215-121 ED260495882TH PHLOI + สุวรรณโชค (610631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา วัดการ้อง พิมพ์บัวตูม เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี
24 # 3อจ670215-122 ED271341198TH Kamthorn77 + yoon9 (610634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)(G 62%)
25 # 3อจ670216-001 thotsaphol4110 + Kanda108 (610663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม เนื้อเงินลงยา ปี 2537 กรุงเทพฯ
26 # 3อจ670216-002 bunpotth + Man_Angthong (610666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเจดีย์ กรุวัดท้ายตลาด กรุงเทพฯ
27 # 3อจ670216-003 JadeJ + Neng2524 (610668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
28 # 3อจ670216-006 komwoke + โอ๊ดคลองประปา (610677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกล้าย วัดหงส์รัตนาราม เนื้อดิน ปี 2468 กรุงเทพฯ
29 # 3อจ670216-007 schan2514 + จ่าจอก (610680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุง พิมพ์หลังจาร เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (631130-347)(G 69%)
30 # 3อจ670216-008 Piragarn + blue19 (610684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (โค้ดดาว) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 65%)
31 # 3อจ670216-102 ED277544786TH ทิศาปราโมทย์ + OaTaWa (610693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
32 # 3อจ670216-103 EM588799272TH xinehp + ธนกฤต999 (610695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์หลังอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.นนทบุรี
33 # 3อจ670216-104 ED279109387TH midori + noi70 (610698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
34 # 3อจ670216-105 ED279109387TH Frodojack007 + noi70 (610703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
35 # 3อจ670216-106 ED162095726TH Yukiyuki + Manat (610705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร เนื้อทองเหลือง
36 # 3อจ670216-108 ED236098041TH boonlers + sarapowarm (610711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุด(หลัง ๗ หางกระรอก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 70%)

37 # 3อจ670216-110 EM098011827TH midori + ซาลาเปา (610717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธศิรมงคล โรงพยาบาลภูมิพลฯ สร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
38 # 3อจ670216-112 SXF1336A0028210 pop2517 + ปัจเจก (610675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นศุขเกษม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว)
39 # 3อจ670216-116 TH011858NVNK4B0 nincha + prasan32 (610689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผงปิดทอง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
40 # 3อจ670216-118 EB590694545TH เด่นซัง + pradee2010 (610696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550716-079)(G 66%)
41 # 3อจ670216-119 ED302610484TH nopakk + prasan32 (610700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
42 # 3อจ670216-125 TH011858W26M8B0 ฅนรักพระ + Rainbow1990 (610727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุดทองแดง)
43 # 3อจ670216-126 TH011858V8AA9B0 เอกแหลมสิงห์ + yongyot (610729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ670216-129 EM098011610TH atta77 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (หน้าตัก 6.5 นิ้ว) **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
45 # 3อจ670216-130 828512222753 มิสอามุน + ทิดยัง (610741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(660602-1161)
46 # 3อจ670216-131 ED296606024TH Thiti046 + พลกฤต (610664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
47 # 3อจ670216-133 EM098008947TH หลานตาจวบ + บอสตัน (610669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.8 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
48 # 3อจ670216-134 ED270168771TH murbur + golfsriracha (610672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2494 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
49 # 3อจ670216-136 ED270168768TH สุรชัย15 + golfsriracha (610676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 กรุงเทพฯ (670206-1069)
50 # 3อจ670216-137 TH011858RPYS4B0 แขกกำแพง + เนตรหิรัญ (610681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก ปี 2440-2466 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดเหลือ 2.2 นิ้ว) (670109-1026)
51 # 3อจ670216-138 EM098011708TH Nongbright88 + ซาลาเปา (610685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
52 # 3อจ670216-140 EM098011708TH Thana999 + ซาลาเปา (610692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 2 พัน เนื้อผง ปี 2511 จ.สิงห์บุรี (สภาพซ่อมใบหน้าและชำรุดเส้นซุ้มล่างซ้าย) (670201-1209)
53 # 3อจ670216-141 EM098011708TH charkrit + ซาลาเปา (610699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
54 # 3อจ670216-142 ED278442749TH DDman + ban999 (610702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สิงห์บุรี
55 # 3อจ670216-143 EJ014545966TH ton_Teera + Succeed28 (610704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)

56 # 3อจ670216-144 TH01185916X38B0 พ่อฟอร์ม + Anan936 (610783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมู หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก ปี 2521 กรุงเทพฯ
57 # 3อจ670216-146 ED147197820TH wit_27 + แก่นนครพนม (610713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.นครพนม
58 # 3อจ670216-147 ED286353453TH shookiat + ตราชั่ง (610718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ670216-148 ED166091438TH เบนซ์ท่าม่วง + nopnak (610722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
60 # 3อจ670216-149 EM098000890TH กุมภาพันธ์ + เวสแฮม (610726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
61 # 3อจ670216-151 KBSG200132069G9 ทิศาปราโมทย์ + โอ้บางบอน (610665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ670216-152 ED249378938TH สิงห์สำอาง + คีโน่ (610784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค้ดนะและโค้ด ๙)
63 # 3อจ670216-153 SCBY0000018058A propra + ดอกบัว99 (610679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์ C (เข่าแตกแขนขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพเกลารอยแตกและกะไหล่ทองใหม่)
64 # 3อจ670216-154 EM284985775TH Chalermchon + นวฤกษ์ (610683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 กรุงเทพฯ
65 # 3อจ670216-157 ED291743425TH บารมีธรรม + jamesza (610697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)
66 # 3อจ670216-159 ED265274579TH wuttaro + มงคล88 (610706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
67 # 3อจ670216-161 ED280573703TH afrosalmon + seranee (610716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
68 # 3อจ670216-162 ED299711052TH พ่อค้าเรือเร่ + เด็กนอก (610720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระแก้วมรกต หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.ราชบุรี
69 # 3อจ670216-163 ED204626949TH รงค์ผลพูน + บารมีสุธีโร (610724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
70 # 3อจ670216-164 ED256518692TH yaair + you990 (610731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรโต เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
71 # 3อจ670216-165 ED296607016TH jirapach + พลกฤต (610734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเวฬุราชิณ เนื้อเงิน ปี 2513 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
72 # 3อจ670216-166 ED258879932TH สังกัจจายน์ + storm17 (610737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2476-2510 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหน้าและขอบบน-ล่าง)
73 # 3อจ670216-167 ED065794790TH ใบเตย + Juicy (610743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หมายเลข 7404)
74 # 3อจ670216-168 BANA000310065XK ขุมทรัพย์บูรพา + เอ๋เด็กวัดด่าน (610747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัย(ใหญ่) เนื้อดินลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 19 ก.พ. 2567 - 08:35 น.] #87881 (16/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670208-012 EM098005574TH ซาลาเปา (610042) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670210-005 EM098006291TH ซาลาเปา (610236) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ670212-003 ED251166645TH BaroQue (610323) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ670212-015 ED149948022TH พรรณราณย์ (610330) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ670212-016 ED280239438TH นพพล1 (610339) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ670212-021 EX644292286TH print (610337) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ670213-004 TH01185874C87B0 oneeman (610471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670213-020 ED300421871TH คุณศิระ (610454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ670214-005 ED098277379TH pippinnu (610589) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ670214-010 ED280076712TH สยามเมืองยิ้ม (610594) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ670214-031 ED156643573TH kengkas (610565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ670215-004 EM531366420TH welding24 (610649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ670216-002 ED257667826TH Darkaun (610775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670216-003 EO693474577TH bank2310 (610776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670216-004 EO693474577TH bank2310 (610777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670212-003 legallaw (610326) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 2อจ670212-004 legallaw (610333) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 2อจ670212-010 wilairat_22 (610340) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ670212-021 แพรวพรรณ (610300) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ670214-002 Nakorn17 (610585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ670216-005 Thanajuk (610780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 2อจ670216-021 การันตีพระ (610785) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ670216-022 การันตีพระ (610786) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670210-109 ED278409408TH รักษ์ต้มเลือดหมู + UNICITY (610193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพแต่งผิว)
2 # 3อจ670210-111 EM098006172TH khunpol500 + ซาลาเปา (610177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ670210-115 ED243885980TH Superman12 + สุขสงบ (610185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ยืนหลังเสือ(นะโมพุทธายะ) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี
4 # 3อจ670210-121 ED294420265TH mana1 + เอสพระเครื่อง9 (610216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสุริยเทพ วัดเขาแหลม เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.สระแก้ว (หมายเลข 845/หน้าตัก 5 นิ้ว)
5 # 3อจ670212-102 ED277240201TH Nuysamui + คเวสโก (610269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่น 2 เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวชำรุดจากการเก็บ)
6 # 3อจ670212-115 EM098006671TH pinits + ซาลาเปา (610273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ670212-118 EM098006671TH PAE_PONGCHAI + (610287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ซาลาเปา
เหรียญเจ้าสัวจอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.สุรินทร์
8 # 3อจ670212-128 ED285565160TH yaair + chaidee (610291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ670212-129 EJ266489430TH rgooladpraw87 + โกเมนทร์ (610295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 2 พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2557 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ/กรรมการหมายเลข 242) **พระสภาพสวย
10 # 3อจ670212-139 ED249177131TH tungsaima + microsoft (610320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 547)
11 # 3อจ670213-001 ratchaplee + noomark (610363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง
12 # 3อจ670213-008 jouicepeam + Taoz2119 (610389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ670213-104 ED293916375TH ponpon + พาชนะ (610416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อผง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก)
14 # 3อจ670213-116 ED26526453TH พระประแดง26 + lalalaon (610377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
15 # 3อจ670213-126 TH0118589GT21B0 watboy + Winai755 (610413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
16 # 3อจ670213-146 EM098007615TH เสนาะ53 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์จีวรหกชาย เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
17 # 3อจ670213-152 EB543257943TH entaneer + numrohm (610362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ลพบุรี (ขนาดสูง 7 นิ้ว)

18 # 3อจ670214-001 แก้วอุษา + somsak-p (610495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ670214-003 giri36 + seasondog (610599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 47) **พระสภาพสวย
20 # 3อจ670214-103 TH011858JKB92B0 araya2 + TheCollectorN (610600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(G 58%)
21 # 3อจ670214-105 ED195556227TH parkkankhum + จอมพล (610528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
22 # 3อจ670214-113 EM360605492TH pop2517 + samko09 (610506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิว)
23 # 3อจ670214-119 ED077499976TH pontat567 + pungting (610520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ670214-124 EM506670489TH tananut2528 + เซียนน้อยหนึ่ง (610537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพหักซ่อม)(G 68%)
25 # 3อจ670214-125 ED269982167TH pornlimk + ptgao99 (610540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 59%)
26 # 3อจ670214-130 EM098279247TH rey0119 + นกแก้ว (610554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรวยไม่เลิก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
27 # 3อจ670215-007 คุ้มเสมา + mdkm11 (610618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพสวย)(G 88%)
28 # 3อจ670215-101 ED255891143TH kala2524 + wichan-2 (610608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)
29 # 3อจ670215-107 ED296530691TH amnat108 + thatcharit (610624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 192/สภาพสวย)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 17 ก.พ. 2567 - 08:29 น.] #87875 (15/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670208-011 ED274848845TH PHLOI (610023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ670208-017 TMNG000180046ZV sanpol (610048) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670209-003 ED280061324TH สยามเมืองยิ้ม (610157) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 1อจ670209-021 ED290204212TH winwin (610162) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670209-024 EM098006036TH ซาลาเปา (610147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670210-006 EM098006291TH ซาลาเปา (610239) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ670210-008 ED269835950TH OMBUN (610257) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670210-009 ED287506062TH โก๋แก่ (610261) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670210-013 EM098006288TH ซาลาเปา (610252) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ670210-016 ED267029783TH yodsiam (610243) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ670210-019 ED233227515TH winwin (610247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ670210-020 ED080368318TH สารพัดกัน09 (610250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ670213-001 ED144659284TH SAHAKORN (610468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ670213-005 ED264974107TH Navaporn_Shu (610473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670213-008 EM098007500TH ซาลาเปา (610477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670213-018 EJ334018278TH prasit_888 (610450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ670214-001 EG305431765TH Khem1259 (610564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ670214-002 ED162988220TH polchai999 (610568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ670214-003 ED078039401TH Vespaputtima (610571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670214-004 ED077499976TH pungting (610573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ670214-020 EJ334018471TH prasit_888 (610561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670214-022 ED273145253TH พรวิภัทร์ (610567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ670214-026 ED131073558TH Damwoo (610574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ670214-027 ED269993624TH หนุ่มธนบุรี (610577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ670215-002 ED093834469TH Konlenpra (610644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670207-005 propra (609930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670208-008 chanram (610051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ670210-001 เอ_วัดเสด็จ (610238) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ670210-005 โอบอุ้ม (610251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ670210-008 Osunta (610255) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ670210-009 พบธรรม (610256) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ670213-001 vios2877 (610447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ670213-002 SamilaMT (610452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670213-003 เทพประสิทธิ์ (610455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ670213-007 ลาเสือ (610459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ670213-008 teetoon (610461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670214-004 putloso (610588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ670214-006 tkboys (610590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670214-010 Buncha (610595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670214-011 Buncha (610575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ670215-006 midori (610640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 2อจ670215-009 Grai2522 (610658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ670215-011 การันตีพระ (610612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ670215-013 Mr_WangNan (610659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ670215-014 การันตีพระ (610660) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ670215-015 การันตีพระ (610661) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ670215-016 การันตีพระ (610662) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

** ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670205-104 ED257439086TH Choi2528 + Notmay2425 (609697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นเจ้าสัวยุค 8 เนื้อทองเหลือง ปี 2550 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2717/หน้าตัก 7.8 นิ้ว)
2 # 3อจ670206-156 ED175814151TH วราวุธ + pungting (609797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ670208-133 ED253846075TH nongder + gotopattalung (610068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
4 # 3อจ670208-137 EB590748946TH โชคดีเซอร์วิส + Piyanan1606 (609964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2509 จ.สงขลา
5 # 3อจ670208-143 ED275729354TH Look_tann + karunwich (609991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 229)
6 # 3อจ670208-156 EM098005588TH ชัยนเรศ + ซาลาเปา (609970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช (วัดอรุณสร้างฯ)
7 # 3อจ670209-001 แซมแม่ฮ่องสอน + khaiegg (610082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพิชัย กรุคลองตะเคียน พิมพ์สี่หน้า เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ670209-109 ED171338576TH มีเก้า888 + ภิรัต (610140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นดีเยี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา **(S 0%)
9 # 3อจ670209-137 ED150276010TH warning + manilmanggol (610124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด)
10 # 3อจ670210-106 EB542490462TH khrawsadid + มีตังช็อป (610188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฝังลูกนิมิต ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ670210-116 ED055732844TH tekapol + boulevard (610187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 (รตท) เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
12 # 3อจ670212-132 ED093833154TH babala + Thai35 (610285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
13 # 3อจ670212-133 ED270193802TH แอลพระไทย + golfsriracha (610293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพผิวชำรุดจากการเก็บ)(S 92%)
14 # 3อจ670213-005 wirat3003 + nakarach (610378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
15 # 3อจ670213-119 SCBY000001662LA meanblog + ดอกบัว99 (610390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
16 # 3อจ670213-122 EM097981621TH X-mas + หมูกุ๋น (610399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์ฤๅฦๅ จ.สมุทรปราการ
17 # 3อจ670213-127 PTBT000359951BU pop2517 + (610418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
PAE_PONGCHAI
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
18 # 3อจ670213-151 EM097981269TH masterpiece + หมูกุ๋น (610360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 เนื้อเงิน
19 # 3อจ670213-162 ED297212315TH pinits + นกแก้ว (610404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว)(670201-1051)
20 # 3อจ670213-187 EJ068304169TH โบตั้ม + opor1217 (610451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
21 # 3อจ670214-002 pornlimk + seasondog (610498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
22 # 3อจ670214-004 alife + Man_Angthong (610502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง กรุงเทพฯ
23 # 3อจ670214-005 wongthep + wutpantip (610504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
24 # 3อจ670214-006 อตกพระเครื่อง + karabran (610508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์สองหน้า ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี
25 # 3อจ670214-101 ED284143253TH ทิศเหนือ + nakornyong (610513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
26 # 3อจ670214-107 ED281449883TH Teerau + ยันต์ครู (610534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาสมหามงคล ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ670214-108 ED280755326TH en_amulet + ลูกสองนาง77 (610538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทศก์ วัดหินหมากเป้ง รุ่นแรก พิมพ์พัดยศ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2529 จ.หนองคาย
28 # 3อจ670214-109 EM098003383TH atta77 + ส้มหยุด (610544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
29 # 3อจ670214-110 EN386931582TH chav5 + akara (610548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง(น้ำหนัก 12.6 กรัม)(G 90%)
30 # 3อจ670214-111 ED234723269TH aluminium + phetbanpra (610496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม(G 68%)
31 # 3อจ670214-112 ED179840214TH yyoyo + pattamaphong (610501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี
32 # 3อจ670214-114 ED256871026TH ทิศเหนือ + Phichit_02 (610509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
33 # 3อจ670214-115 828505040053 ปัญจพล + victoria (610512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่ว ปี 2523 กรุงเทพฯ
34 # 3อจ670214-116 ED251366006TH boon1 + KAI28 (610515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม

35 # 3อจ670214-117 ED284673891TH อาจารย์เอ + tuktu40 (610602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิษณุโลก
36 # 3อจ670214-121 ED166948773TH BhuriKet26 + wattichai (610527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ
37 # 3อจ670214-126 ED257161615TH katawoot + Nongjeen (610542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(660911-1115) (G 62%)
38 # 3อจ670214-127 EM098279247TH ศักดิ์นรินทร์ + นกแก้ว (610546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 20668)
39 # 3อจ670214-128 EM098279247TH สาวศิลป์ + นกแก้ว (610547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 กรุงเทพฯ
40 # 3อจ670214-129 EM098279247TH เด่นซัง + นกแก้ว (610551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 กรุงเทพฯ
41 # 3อจ670214-131 EM098279247TH t_inkeaw + นกแก้ว (610494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
42 # 3อจ670214-132 EM098279247TH ukaewsasan + นกแก้ว (610497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง เนื้อผง ปี 2496 จ.จันทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
43 # 3อจ670214-136 ED156643587TH wirat3003 + พิมพ์พิมล (610511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
44 # 3อจ670214-137 TH011858RBZV7B0 หม่อง + pharayong2557 (610516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไหว้ครู ปี 2554 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง- ทองแดง/หมายเลข 178)
45 # 3อจ670214-139 ED281298962TH boonkue + lekdee (610522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(540318-084)
46 # 3อจ670214-140 ED097982542TH กชชโย19 + หมูกุ๋น (610525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือภาคที่ 1 สร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 72/ขนาดสูง 19.5 นิ้ว)
47 # 3อจ670214-141 ED145786602TH masterpiece + เปาโลพระเครื่อง (610529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 กรุงเทพฯ
48 # 3อจ670214-142 ED303322192TH srithep + bluezone (610533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.1 พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
49 # 3อจ670214-143 EH338264314TH yutputsoon + ปืนใหญ่ (610536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดแจ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
50 # 3อจ670214-146 ED150278126TH Thangngoen + Watermelon (610601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 68%)
51 # 3อจ670214-147 ED150278126TH ประเสริฐวัง + Watermelon (610550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นรัดประคต เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
52 # 3อจ670214-148 ED294430320TH สุวิทย์ + DuckyMan (610552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพแต่งผิว)
53 # 3อจ670214-149 EM097982511TH Mai2008 + หมูกุ๋น (610556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 กรุงเทพฯ
54 # 3อจ670214-151 ED098662607TH ทนายหลวง + pravech789 (610499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพกะไหล่ทองใหม่) (660519-2012)
55 # 3อจ670214-152 ED246368066TH en_amulet + chaiwat (610505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรู้ธรรม หลวงปู่หล้า วัดภูจ้อก้อ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.มุกดาหาร
56 # 3อจ670214-153 ED267051565TH Thanabura + wongdown (610510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อกล้วย วัดหงษ์รัตนาราม เนื้อดิน ปี 2498 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
57 # 3อจ670214-154 ED257144047TH ponpon + Nongjeen (610514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 กรุงเทพฯ (640604-233)
58 # 3อจ670214-155 ED216250148TH fluke + แจ็คหวัง (610521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
59 # 3อจ670214-157 ED270155115TH บีเวียงพิงค์ + golfsriracha (610535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดนางชี เนื้อตะกั่ว กรุงเทพฯ
60 # 3อจ670214-161 ED262181691TH sompong963 + มาริโอ (610553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผงลาย ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
61 # 3อจ670215-001 ปัญญา + วีไทรน้อย (610606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 25796)(660918-1164)
62 # 3อจ670215-002 jack0542 + aee_sotspa (610607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามชายตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
63 # 3อจ670215-003 akina + Mojifuji (610609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (670205-2093)
64 # 3อจ670215-004 บีเวียงพิงค์ + ลูกแม่จัน (610611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ถือดอกบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 กรุงเทพฯ
65 # 3อจ670215-005 song18 + ชัยเจเจ (610613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (640828-028) (G 79%)
66 # 3อจ670215-008 Rio_OK + art_0307 (610620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
67 # 3อจ670215-010 Ballone + ธัมมจักร (610625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 7731/สภาพสวย) (670131-1005)
68 # 3อจ670215-104 ED144664409TH kaity + tookatun (610617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(670119-1038) (G 89%)
69 # 3อจ670215-110 EM098008686TH chidchac + ซาลาเปา (610632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบขวาเล็กน้อย)
70 # 3อจ670215-111 31503410 nopakk + ซาลาเปา (610616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี

71 # 3อจ670215-112 EM098008686TH Neochang + ซาลาเปา (610623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
72 # 3อจ670215-114 EM098008686TH kengkas + ซาลาเปา (610628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
73 # 3อจ670215-115 EM098008686TH เมืองช้าง + ซาลาเปา (610630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบมะยม(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม(G 65%)
74 # 3อจ670215-117 EM098008686TH กชชโย19 + ซาลาเปา (610635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 69%)
75 # 3อจ670215-119 TH011857XXJE9B0 หนุ่มบึงกาฬ + (610642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 1611)
76 # 3อจ670215-123 828500207975 Tzsamsak + ตัส99 (610638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 16 ก.พ. 2567 - 08:29 น.] #87871 (14/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670131-013 ED261250988TH อุกฤช (609252) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670202-032 ED245960414TH anuwatpolsri (609456) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ670206-003 ED282842986TH sasuthee (609748) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ670207-004 ED277107732TH Birdsp44 (609909) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ670207-014 EM410861734TH Tzsamsak (609919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ670208-016 EM098005574TH ซาลาเปา (610045) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
7 # 1อจ670209-002 EM098006005TH ซาลาเปา (610154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670209-012 ED056176737TH ฟิล์มเมืองลพ (610139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ670209-020 ED183076016TH Linda1114 (610164) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670209-025 EM098006067TH ซาลาเปา (610151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ670212-001 ED283808751TH Diws2533 (610308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ670212-009 EM098006892TH ซาลาเปา (610332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670212-010 EM098006892TH ซาลาเปา (610336) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ670212-011 EM098006892TH ซาลาเปา (610301) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ670214-009 ED297876500TH viruch2499 (610581) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
16 # 1อจ670214-018 ED239215507TH กรเขาไม้แก้ว (610560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670205-003 atta77 (609680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ670208-013 babejakpet (610056) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ670208-016 thanagrit (610059) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670214-013 การันตีพระ (610603) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ670214-014 การันตีพระ (610604) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ670214-015 การันตีพระ (610605) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670206-007 Nongbright88 + nottosaad (609814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออินทร์ สัตตนารถฯ รุ่นแรก พิมพ์ พ.ศ.หนา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2473 จ.ราชบุรี
2 # 3อจ670207-101 TH011857J82U7B0 ทิศเหนือ + Hinaon (609867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ670208-122 ED269966867TH dem777 + สำเร็จธงชัย (609960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 กรุงเทพฯ
4 # 3อจ670208-132 EB621329632TH มังกรพัดถิ่น + Thanapong36 (609949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ670208-134 ED196327716TH เฮียหมู + ศิษย์หลวงปู่ (609951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
6 # 3อจ670208-154 EM098005588TH Q-Taro + ซาลาเปา (609961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 กรุงเทพฯ
7 # 3อจ670208-162 EM098005588TH Yukiyuki + ซาลาเปา (609989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ670208-175 EM098005588TH midori + ซาลาเปา (610028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม(หน้านาง) เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
9 # 3อจ670209-103 ED284411825TH headerdev + SOMDED (610104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
10 # 3อจ670209-108 ED201739969TH poshwises + วิเชียรมาศ (610138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อด่วน วัดบางนอน รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ระนอง
11 # 3อจ670209-120 ED252789788TH จุ๋มจิ๋ม + tiwakornwong (610115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ (661129-2007)
12 # 3อจ670209-126 ED152383263TH ธนูทอง + kankanmol (610116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมส่วนบน)
13 # 3อจ670209-132 ED274639459TH samat + joeenok (610110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
14 # 3อจ670210-104 EM098006685TH เสนาะ53 + ซาลาเปา (610184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
15 # 3อจ670210-126 ED264654156TH murbur + อภิชโย (610233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.สมุทรปราการ
16 # 3อจ670210-127 ED161767108TH ตุ๊หลวง + ข้าวโอ๊ด (610237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ670210-148 ED196616240TH อุ๊อุ๊อุ๊ + พระลพ (610214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิริ วัดตาล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี(S 88%)

18 # 3อจ670212-120 ED304300114TH guanger + พิชชากร (610296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 กรุงเทพฯ
19 # 3อจ670212-141 ED139739268TH kaichon + น้องหมี (610317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมซุ้มบนซ้ายและมุมล่างขวา)
20 # 3อจ670212-145 ED216233649TH แม็คกระเพาะหมู + แจ็คหวัง (610354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง รุ่นแรก จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 93%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ670213-101 ED115999467TH pikkared + Meetung (610402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ครอบแก้ว เนื้อผงใบลาน กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
22 # 3อจ670213-102 ED282873878TH Funfun27 + bkhamnon (610407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
23 # 3อจ670213-103 EB633009233TH charlott + ฉัฐวัฏ (610411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
24 # 3อจ670213-106 ED098007685TH เจ้าคุณ + ซาลาเปา (610430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 กรุงเทพฯ (โค้ดนะลึก)
25 # 3อจ670213-114 ED249391231TH Kurobuta98 + pippinnu (610368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อสำริด ปี 2523 กรุงเทพฯ (โค้ดนะใหญ่ตื้น)(สภาพสวย) (651020-1336)(S 91%)
26 # 3อจ670213-121 ED291724130TH sook14 + tiwakornwong (610397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 16 กรัม)(G 91%)
27 # 3อจ670213-123 ED261556438TH Pracha40 + tommeng (610403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 63%)
28 # 3อจ670213-124 ED261556438TH chane + tommeng (610406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง กรุงเทพฯ
29 # 3อจ670213-132 ED291724143TH แขกกำแพง + tiwakornwong (610369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 10 กรัม)(G 80%)
30 # 3อจ670213-148 EB543108635TH Juicy + gunner (610424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
31 # 3อจ670213-153 ED246365793TH onicake2 + อาทิตย์๙๙ (610366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
32 # 3อจ670213-154 ED246365793TH ตุ้ยแปลงยาว + อาทิตย์๙๙ (610370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
33 # 3อจ670213-155 ED246365793TH นายต้น + อาทิตย์๙๙ (610374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ห่าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
34 # 3อจ670213-156 ED246365793TH Superman12 + อาทิตย์๙๙ (610376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
35 # 3อจ670213-157 ED211052450TH ธาวัช + พรวีชอ (610381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 303/สภาพสวย)(G 51%)
36 # 3อจ670213-158 ED211052450TH ธาวัช + พรวีชอ (610386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 8101/สภาพสวย)(G 41%)

37 # 3อจ670213-159 ED211052450TH ธาวัช + พรวีชอ (610391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 1010) **พระสภาพสวย
38 # 3อจ670213-160 ED294408998TH khrawsadid + เขยมาบตาพุด (610395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดเข่าซ้าย)(G 76%)
39 # 3อจ670213-161 ED294408998TH ratchaplee + เขยมาบตาพุด (610400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
40 # 3อจ670213-163 EM098006901TH Neochang + ซาลาเปา (610410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ
41 # 3อจ670213-164 EM098006901TH dabby + ซาลาเปา (610415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 กรุงเทพฯ
42 # 3อจ670213-167 EM098006901TH Kampanat13 + ซาลาเปา (610423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก
43 # 3อจ670213-168 EM098006901TH Neochang + ซาลาเปา (610425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวาเล็กน้อย)
44 # 3อจ670213-170 EM098006901TH พระประแดง26 + ซาลาเปา (610431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
45 # 3อจ670213-171 EM098006901TH เต่านา + ซาลาเปา (610437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชม วัดเขานันทาพาสุภาพ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.ปราจีนบุรี
46 # 3อจ670213-172 EM098006901TH Keng_kp + ซาลาเปา (610439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อทอง วัดเขากบ จ.นครสวรรค์
47 # 3อจ670213-173 EM098006901TH พรญาณ + ซาลาเปา (610445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.ชลบุรี (วัดช่องลมสร้าง)
48 # 3อจ670213-174 EM098006901TH sin10 + ซาลาเปา (610446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)
49 # 3อจ670213-175 EM098006901TH วิทย์พระประแดง + ซาลาเปา (610449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 กรุงเทพฯ
50 # 3อจ670213-176 ED098003352TH rawee + ส้มหยุด (610453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์
51 # 3อจ670213-177 EM097981683TH midori + หมูกุ๋น (610458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์มหาลาภ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.นครปฐม (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
52 # 3อจ670213-178 828505133315 memories + ทิดยัง (610464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
53 # 3อจ670213-180 ED056614336TH wirat3003 + bank9999 (610484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์บล็อกหน้าทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
54 # 3อจ670213-182 ED280229679TH staruch + จุ๊สุราษฎร์ (610438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะเมีย เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ670213-183 ED280229665TH staruch + จุ๊สุราษฎร์ (610440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีขาล เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช

56 # 3อจ670213-184 ED280229682TH staruch + จุ๊สุราษฎร์ (610443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะเส็ง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
57 # 3อจ670213-186 ED300312718TH Chalermchon + หมุนบารมี (610448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เข่าตุ่ม เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม
58 # 3อจ670213-188 ED257471311TH pornlimk + honzakub (610456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(670213-1034)
59 # 3อจ670213-189 ED300421871TH ธาวัช + คุณศิระ (610460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 15 ก.พ. 2567 - 08:29 น.] #87868 (13/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670203-014 EM349710454TH สมบัติชาวนา (609605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ670203-017 ED257749030TH ศิริมงคล (609575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ670205-006 EM097998975TH ซาลาเปา (609673) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670206-002 ED246364617TH chaiwat (609740) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670206-017 ED290204209TH winwin (609743) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 1อจ670207-001 TH011857EKV33B0 peepop (609922) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ670208-004 ED266849623TH anuphanboonsuk (610022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670208-006 ED098274911TH pippinnu (610058) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ670208-014 EM098005574TH ซาลาเปา (610031) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670208-015 EM098005574TH ซาลาเปา (610043) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ670208-019 ED217826780TH AtipatU (610063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ670209-006 ED262169421TH มหามณีจินดา (610083) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ670209-008 ED262169421TH มหามณีจินดา (610156) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 1อจ670209-011 ED158237238TH แมนเชียงราย (610165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ670209-014 ED262582394TH น้องหมี (610145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670209-027 ED083337270TH Nippit (610167) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ670209-028 ED270191086TH golfsriracha (610169) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ670209-029 ED267743337TH ศักดิ์นรินทร์ (610168) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ670210-002 ED240426052TH ibas7723 (610229) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ670210-004 ED274030190TH หมากคาย (610235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ670212-005 ED126556270TH Thanabura (610319) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670212-007 ED230718983TH note33 (610327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ670212-008 EJ489824364TH inuisiam49 (610329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ670212-013 ED271009581TH eiw5211 (610307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670201-007 pinbal (609344) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 17 องค์
2 # 2อจ670206-009 เอกจักร (609839) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ670206-010 newcharin (609847) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670207-010 กิมย้ง (609902) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ670208-001 อรรถพล (610044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ670208-003 Beginner_Y (610046) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ670208-012 boong2523 (610052) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ670208-015 แพรวพรรณ (610064) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ670209-001 vittaya14 (610134) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ670209-004 kit49 (610090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ670210-007 chanapai (610248) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ670212-015 kaity (610335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670213-006 midori (610457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ670213-009 การันตีพระ (610486) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ670213-010 การันตีพระ (610487) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ670213-011 การันตีพระ (610488) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ670213-012 การันตีพระ (610489) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ670213-013 การันตีพระ (610490) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ670213-014 การันตีพระ (610491) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ670213-015 การันตีพระ (610492) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ670213-016 การันตีพระ (610493) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 2อจ670214-001 การันตีพระ (610428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670203-104 ED112452941TH บุตรสุนทร + golflampang (609488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4383/น้ำหนักรวม 66.9 กรัม)(G 85%)
**สายสร้อย (G 93%)
2 # 3อจ670205-103 ED257439086TH Doitung + Notmay2425 (609696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ670205-107 SXF0276A0057018 พระประแดง26 + Hinaon (609704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 กรุงเทพฯ
4 # 3อจ670206-001 คงทอง + greensnake (609784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง กรุงเทพฯ ตลับทอง+เพชรแท้(G 67%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน (เพชรแท้ 36 เม็ด น้ำหนักประมาณ 1.5
สตางค์ต่อเม็ด)
5 # 3อจ670206-154 ED109088400TH Goppy05 + Notmay2425 (609790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 3 (ยกช่อฟ้า) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
6 # 3อจ670207-004 Sukpia2018 + propra (609864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนขวา) (เพชรแท้)(G 81%) **เพชรแท้จำนวน 36
เม็ด น้ำหนักประมาณ 3 สตางค์ต่อเม็ด
7 # 3อจ670207-107 ED257453349TH warning + dushmill (609881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
8 # 3อจ670208-124 ED219010380TH เหลืองหางขาว + เชษฐ์ไธสง (609965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาสิบเอก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และซ่อมซุ้มบน)
9 # 3อจ670208-126 ED291703188TH bunjerd + jamesza (609972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2535 จ.ระยอง
10 # 3อจ670208-151 EM097980657TH เอ๋พระรามห้า + หมูกุ๋น (609953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
11 # 3อจ670208-153 EM23867648TH bunjerd + nooing (609958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2519 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
12 # 3อจ670208-160 EM098005588TH NAN777 + ซาลาเปา (609979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ670208-163 EM098005588TH patchara + ซาลาเปา (609990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ670208-168 EM098005588TH สันคลองสาม + ซาลาเปา (610005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 111 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สกลนคร
15 # 3อจ670209-111 EM0980006376TH ต่อเงิน + ซาลาเปา (610084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปูทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ670209-114 ED053485495TH ตาแจ๋ว + kaohom1 (610094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)

17 # 3อจ670209-119 ED254947019TH sanchai1977 + black-van (610112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัย(ใหญ่) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
18 # 3อจ670209-123 828488655083 เด็กสังขละ + samko09 (610105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 69%)
19 # 3อจ670209-129 TH011857XEU07B0 Aon_wariator + ฉัฐวัฏ (610127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่แข้งขีด เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งใบหน้าใหม่)
20 # 3อจ670209-130 TH011857XEU07B0 กายธรรมวิทย์ + ฉัฐวัฏ (610131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
21 # 3อจ670209-136 ED140487283TH tonychan + สาวเหนือ2524 (610121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
22 # 3อจ670209-141 TH011857VTSH7B0 ต้นคุง + Rainbow1990 (610125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบ้านสวน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พัทลุง
23 # 3อจ670209-143 ED145699316TH m-cot + พรพัฒน์ (610132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
24 # 3อจ670209-144 ED258538068TH ก้องโคราช + PANI_SAMIT (610133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
25 # 3อจ670209-145 ED280973975TH namo64 + ลูกวังสะพุง (610136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.นครปฐม (สภาพตัดเคลื่อนและผิวมีคราบจากการเก็บ)
26 # 3อจ670210-105 ED229925780TH song18 + jamesza (610186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
27 # 3อจ670210-118 ED161934551TH ลูกชิ้นงับงับ + จ้าวท่า (610191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ670212-001 ธาวัช + suksannb (610275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ670212-004 ศักดิ์นรินทร์ + chin_kup (610283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)(G 70%)
30 # 3อจ670212-101 ED277240201TH โก๋แก่ + คเวสโก (610264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ670212-108 EB621936133TH gymnastics + theGod (610303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 4186)
32 # 3อจ670212-119 ED224121321TH Boonjerd + โตวัดใหญ่ (610289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (630826-456) (G 69%)
33 # 3อจ670212-122 ED279765286TH narongo + พาชนะ (610267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใบโพธิ์(ใหญ่) เนื้อดิน ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
34 # 3อจ670212-125 ED251364645TH Navaporn_Shu + KAI28 (610279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
35 # 3อจ670213-002 kavin_s + SamilaMT (610367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี

36 # 3อจ670213-004 wongthep + ไทยนิยม (610373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2 พิมพ์น้ำกลวง เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สกลนคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (670105-1094)(G 63%)
37 # 3อจ670213-007 Tarkkyp + SR_seven (610385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 27245)
38 # 3อจ670213-009 พยัคฆ์ทักษิณ + porn100 (610392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2537 กรุงเทพฯ (หมายเลข 2997) (น้ำหนักทอง 22.8 กรัม)
39 # 3อจ670213-105 EM098007685TH guidenaja + ซาลาเปา (610420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อชื้น วัดบางหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.นครปฐม
40 # 3อจ670213-107 EM098007685TH perfectman77 + ซาลาเปา (610433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 กรุงเทพฯ (670125-1085) (G 85%)
41 # 3อจ670213-108 EM098007685TH ร้อยวิทย์ + ซาลาเปา (610436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง
42 # 3อจ670213-109 EM098007685TH Rimoru + ซาลาเปา (610441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวหน้าผากสามเส้น เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
43 # 3อจ670213-110 EM098007685TH midori + ซาลาเปา (610444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)(G 66%)
44 # 3อจ670213-111 EM098007685TH Auttaporn1979 + ซาลาเปา (610359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4948/สภาพสวย)(G 65%)
45 # 3อจ670213-112 EM098278683TH ppeekun + นกแก้ว (610361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งดำรงราชานุภาพ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี กระทรวงมหาดไทย เนื้อนวโลหะ ปี 2533 กรุงเทพฯ (670118-1050)
46 # 3อจ670213-115 EM098006963TH entaneer + ซาลาเปา (610371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธศรีศากายมุนี วัดสุทัศนฯ รุ่นสมโภช 200 ปี วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2550 กรุงเทพฯ (หมายเลข 66/หน้าตัก 9 นิ้ว)
47 # 3อจ670213-117 EM097981666TH Itsarapp + ข้าวต้มพิศมัย (610380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธบูชาสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์ เนื้อนวโลหะ
48 # 3อจ670213-118 ED291210917TH เจ่กเตี้ย + peterdriverbkk (610384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)(601030-061)
49 # 3อจ670213-120 ED280228381TH เกษตร + จุ๊สุราษฎร์ (610393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะแม เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
50 # 3อจ670213-125 EM097981670TH toeykeng + หมูกุ๋น (610409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชา พระสังกัจจายน์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง
51 # 3อจ670213-128 ED263565168TH ศิษย์ท่านขุน + kuromi (610422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบน)(661017-2007) **(RC)
52 # 3อจ670213-129 ED269787401TH songpon_hor + phot87616 (610426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ ปี 2532 จ.อุทัยธานี กรอบทอง(G 69%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
53 # 3อจ670213-130 EJ895493804TH Dew8889 + Suprarop (610481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
54 # 3อจ670213-131 TH0118587ASD8B0 Tawan2021 + ปราถนา (610364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 245)(G 67%)

55 # 3อจ670213-133 EM098007615TH Dadab168 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 กรุงเทพฯ
56 # 3อจ670213-136 EM098007615TH otto3528 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์สมาธิฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 กรุงเทพฯ
57 # 3อจ670213-137 EM098007615TH Navaporn_Shu + (610387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม (หมายเลข 40519)
58 # 3อจ670213-138 EM098007615TH เอ็กซ์เมืองชัย99 + (610388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี
59 # 3อจ670213-139 EM098007615TH Dadab168 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 กรุงเทพฯ
60 # 3อจ670213-140 EM098007615TH พรญาณ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดมหาธาตุฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ชลบุรี
61 # 3อจ670213-141 EM098007615TH กชชโย19 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 กรุงเทพฯ
62 # 3อจ670213-142 EM098007615TH Neochang + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 กรุงเทพฯ (สภาพข้าวสารดำชำรุด)
63 # 3อจ670213-143 EM098007615TH X-mas + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าวงแหวน(สร้างเสริม) เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา(G 72%)
64 # 3อจ670213-144 EM098007615TH tongpolsci + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 กรุงเทพฯ
65 # 3อจ670213-145 EM098007615TH เพชรอโยธยา + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
66 # 3อจ670213-147 EM098007615TH เมืองไทย + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 กรุงเทพฯ
67 # 3อจ670213-149 EM097981269TH thanawat_bz + หมูกุ๋น (610429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
68 # 3อจ670213-150 EM097981269TH Beginner_Y + หมูกุ๋น (610432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 14 ก.พ. 2567 - 08:34 น.] #87865 (12/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670201-017 828485180003 ลูแปง (609347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670201-018 ED274342348TH somboonta (609348) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670207-008 ED261263111TH อุกฤช (609917) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ670209-010 ED272984123TH คุณศิระ (610166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ670209-015 ED246381907TH bomtada (610149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670209-018 ED178325387TH เฮงเฮงเฮง168 (610159) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ670209-019 EM098006040TH ซาลาเปา (610161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670209-022 ED249381676TH Wanchana (610144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670209-023 ED158239463TH ทางบุญ (610146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ670209-026 EM098005999TH ซาลาเปา (610153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670210-003 ED267628274TH kohler (610232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ670210-010 ED218046374TH wasanp (610245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670210-011 ED281516013TH yutboss175 (610218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670210-014 RL819278994TH หลวงพ่อปาน (610221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ670210-015 ED123485415TH sanopporn (610224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ670210-021 KBNM00058896AL Aeybangsaen (610258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ670210-023 ED261629016TH meksonice (610260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670212-002 EM098006950TH ซาลาเปา (610313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ670212-004 EM098006994TH ซาลาเปา (610315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ670212-006 TH0118582S157B0 narongchangkong (610324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ670212-019 EB542930819TH ฅนบางใหญ่ (610314) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ670212-020 ED304701143TH winwin (610309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670202-005 tungsaima (609418) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ670206-006 ไทยนิยม (609842) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ670209-002 มหานคร (610087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ670210-002 พลดินแดง (610249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670212-001 suksannb (610299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670212-012 การันตีพระ (610268) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ670212-013 การันตีพระ (610266) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ670212-020 Vrtsu1410 (610350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ670212-022 การันตีพระ (610355) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
10 # 2อจ670212-023 การันตีพระ (610356) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ670212-024 การันตีพระ (610357) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ670212-025 การันตีพระ (610358) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670205-108 EB541108252TH ผู้พัน + โบตั้ม (609707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 57 เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1017/หน้าตัก 4 นิ้ว)
2 # 3อจ670205-109 EB541108252TH เพชรนรา-01 + โบตั้ม (609710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
3 # 3อจ670206-141 ED156137081TH perfectman77 + (609782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เนรัญชลาพระเครื่อง
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 49 เนื้อเงิน ปี 2549 จ. พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนัก 43.2 กรัม)
4 # 3อจ670207-118 ED250105738TH TheJo + มีตังช็อป (609876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาเม็ดขนุน กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
5 # 3อจ670207-119 ED270147025TH chatree1 + golfsriracha (609880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
6 # 3อจ670207-120 ED172317507TH ประดู่เหลือง + พยัคฆ์ร้าย123 (609883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง)
7 # 3อจ670208-113 PLF9770A0030467 nopakk + starthree (609995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผงปิดทอง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
8 # 3อจ670208-140 ED264759125TH บุญกตัญญู + yutputsoon (609973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 กรุงเทพฯ
9 # 3อจ670208-141 ED264759125TH murbur + yutputsoon (609984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ ปี 2494 กรุงเทพฯ (โค้ด มค.1)
10 # 3อจ670209-122 ED260945564TH Reo2566 + phongthai (610101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ
11 # 3อจ670209-131 ED273049699TH บุตรสุนทร + (610106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พุทธคุณดอทคอม
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดคลองขอม พิมพ์หนุมานแบกแท่น (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
12 # 3อจ670209-139 EH338264084TH DDman + นู๋มาลี (610130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี(S 92%)
13 # 3อจ670210-001 TONKHAW + monchail (610178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
14 # 3อจ670210-002 thepmonkon + heretic (610197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สะดือใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2495 จ.ชลบุรี (สภาพใช้และล้างผิว) (590224-015)(G 87%)
15 # 3อจ670210-003 สวนดอก + tosuphan (610201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) (540707-022)(G 82%)
16 # 3อจ670210-004 เหมาเหมา + มงคลถาวร (610205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 กรุงเทพฯ
17 # 3อจ670210-005 รุตช้างกลาง + chanapai (610208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวักพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผง จ.นครศรีธรรมราช

18 # 3อจ670210-006 limmy + magnew (610210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ670210-007 พระสมุทร22 + midland (610213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง "ปิ" ท่านเจ้าคุณ(เสงี่ยม) วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าธิเบต เนื้อนวโลหะ ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
20 # 3อจ670210-101 ED286529138TH ตาแจ๋ว + superman_vuth (610176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
21 # 3อจ670210-102 RL825356850TH ท่านมหา + ARNON (610179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (520515-089)
22 # 3อจ670210-103 ED269970549TH โก๋โรจน์ + สำเร็จธงชัย (610182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)
23 # 3อจ670210-107 ED278409408TH Wisanu1965 + UNICITY (610190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ670210-108 ED278409408TH ณัฐพงค์ + UNICITY (610192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 64%)
25 # 3อจ670210-110 EM098006172TH Nongbright88 + ซาลาเปา (610195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญบัณฑูรสิงห์ วัดบางโทรัด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.สมุทรสาคร
26 # 3อจ670210-112 EM098006172TH เต่านา + ซาลาเปา (610180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 กรุงเทพฯ
27 # 3อจ670210-113 ED142779284TH masterpiece + กระไหล่ทอง (610181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางถวายเนตร หลวงปู่เผือก วัดโมลี จ.นนทบุรี
28 # 3อจ670210-114 ED171342641TH KC-Tung + Piyawan (610183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 1)(G 65%)
29 # 3อจ670210-117 EB542718683TH ธาวัช + chiradech (610189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 กรุงเทพฯ
30 # 3อจ670210-119 ED251888285TH song18 + หิมพานต์มุ่งงาม (610194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์หลัง ๗ หางตรง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (651001-3006)
31 # 3อจ670210-120 EH483039780TH บุตรสุนทร + manilmanggol (610196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง
32 # 3อจ670210-122 ED293310475TH ksomchai + Sutee-sai2 (610219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
33 # 3อจ670210-123 ED247185886TH isoda + chaiyut07 (610223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และลงยาชำรุด) (660718-1085)(S 94%)
34 # 3อจ670210-124 ED127251668TH เต้ยอิตาเลียน + Thana999 (610227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมเข่าขวา) (670131-1095)
35 # 3อจ670210-125 ED237417784TH Tarkkyp + nanbanpho (610230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ670210-128 EB542644107TH thonglor + DEKDEK (610240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อทับ วัดอนงฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 81%)

37 # 3อจ670210-129 ED292454955TH ตาแจ๋ว + golflampang (610241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 93 เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 935/สภาพสวย)(G 68%)
38 # 3อจ670210-131 ED098276245TH ช_ชุติวัตร + pippinnu (610199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (670126-1067)
39 # 3อจ670210-132 TNR5000303933RE Laem06 + ซากุระ (610204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นดีเยี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
40 # 3อจ670210-133 ED278440235TH sugar + benz51 (610207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (650804-2086)(G 67%)
41 # 3อจ670210-134 TH0118582SGX1B0 song18 + Pichitj (610211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630813-296)
42 # 3อจ670210-135 ED294405002TH เจ่กเตี้ย + เขยมาบตาพุด (610215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
43 # 3อจ670210-136 ED281277110TH pop2517 + สำเร็จธงชัย (610217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมประสิทธิ์ คุณอั๋นโอกิสร้าง เนื้อสำริด ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลังอุดผงและฝังจักรทองแดง) (หมายเลข 4816)
44 # 3อจ670210-137 ED056178675TH wuttaro + Thanapong36 (610220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 1)
45 # 3อจ670210-138 ED056178675TH Navaporn_Shu + (610222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
46 # 3อจ670210-139 ED263887843TH Vichai2498 + คูณสตางค์ (610225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
47 # 3อจ670210-140 ED263887843TH Vichai2498 + คูณสตางค์ (610228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
48 # 3อจ670210-141 ED263887843TH Vichai2498 + คูณสตางค์ (610198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
49 # 3อจ670210-142 EM276462635TH toymlt + Anankiya (610200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อสำริด ปี 2506 กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
50 # 3อจ670210-143 ED136742974TH Superman12 + ZuTharua (610202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
51 # 3อจ670210-144 ED053486187TH tommeng + พลกฤต (610203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ670210-145 EB621711400TH cpall + Thanapong36 (610206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (670125-1134)
53 # 3อจ670210-146 ED126661383TH pachre + ตุ๊หลวง (610209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(660418-1110)
54 # 3อจ670210-147 TH011857Y8RF6B0 บารมีธรรม + ladprakon (610212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพใช้)(540815-063)(G 68%)
55 # 3อจ670212-002 aluminium + wit50 (610277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (661020-1352) (G 72%)

56 # 3อจ670212-003 ธาวัช + jejoe (610352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
57 # 3อจ670212-005 PHLOI + วรวรรธน์ (610292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ สมัยอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อเงิน (ขนาด 1.5 ซม.)
58 # 3อจ670212-006 kaity + กชชโย19 (610294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
59 # 3อจ670212-103 ED263887914TH masterpiece + คูณสตางค์ (610276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์บ่าแตกยาว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
60 # 3อจ670212-104 ED285563274TH jitlada555 + chaidee (610280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
61 # 3อจ670212-105 ED281277106TH Kunphra + สำเร็จธงชัย (610286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง อว. วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 กรุงเทพฯ
62 # 3อจ670212-106 ED256863033TH araya2 + sps05 (610290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (660922-1155)(G 61%)
63 # 3อจ670212-107 EM098007045TH Gap2527 + ซาลาเปา (610297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธกษัตราภิมงคล หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1533/ขนาดสูง 15 นิ้ว)
64 # 3อจ670212-109 EM098006671TH Neochang + ซาลาเปา (610305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าซ้าย)
65 # 3อจ670212-110 EM098006671TH Neochang + ซาลาเปา (610311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมตะกั่ว)
66 # 3อจ670212-111 EM098006671TH ThaiiiKinG + ซาลาเปา (610262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 95831)
67 # 3อจ670212-112 EM098006671TH Neochang + ซาลาเปา (610265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 กรุงเทพฯ
68 # 3อจ670212-113 EM098006671TH masterbill + ซาลาเปา (610270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2511 กรุงเทพฯ
69 # 3อจ670212-114 EM098006671TH Titikorn + ซาลาเปา (610272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สามมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี
70 # 3อจ670212-116 EM098006671TH ยอดอ่างทอง + ซาลาเปา (610278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
71 # 3อจ670212-117 EM098006671TH รักษ์ต้มเลือดหมู + ซาลาเปา (610282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
72 # 3อจ670212-123 TH011852S0N1B0 thotsaphol4110 + Pichitj (610271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 59%)
73 # 3อจ670212-124 ED171448316TH yodpra + rayongratchasima (610274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)(660926-1143) (G 80%)
74 # 3อจ670212-126 GSPZ0000855413P pachre + korn88 (610284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(651104-1104) (G 68%)

75 # 3อจ670212-127 ED122785189TH cpall + ทิศเหนือ (610288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (670201-1069)
76 # 3อจ670212-131 ED237418008TH kong81 + nanbanpho (610281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
77 # 3อจ670212-134 ED291722292TH Rakchart + tiwakornwong (610298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (660824-2007) **พระสภาพสวย
78 # 3อจ670212-135 ED2576641000TH กชชโย19 + Darkaun (610302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 กรุงเทพฯ
79 # 3อจ670212-136 ED280228395TH เกษตร + จุ๊สุราษฎร์ (610306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีฉลู เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
80 # 3อจ670212-138 ED171736343TH Choi2528 + numponpra (610351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เจนีวา เนื้อทองแดง ปี 2475 กรุงเทพฯ
81 # 3อจ670212-140 ED305201360TH พ่อค้าเรือเร่ + phusiam (610328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
82 # 3อจ670212-142 PBSK000246910MX คนกรุงศรี + ladprakon (610321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
83 # 3อจ670212-144 ED216233649TH masterpiece + แจ็คหวัง (610353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรปราการ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 13 ก.พ. 2567 - 08:37 น.] #87862 (11/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670203-007 ED241844996TH suthepmoo (609564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ670206-004 ED262172227TH มาริโอ (609802) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670206-009 ED267991461TH jojo5 (609807) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ670206-015 ED280525668TH seranee (609826) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ670207-007 ED145549170TH boonkue (609913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ670210-007 EM098006291TH ซาลาเปา (610242) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670206-008 น้องกันต์ (609845) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670206-014 goborinoom (609848) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 2อจ670210-004 การันตีพระ (610175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670205-003 AChen + noomark (609636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 กรุงเทพฯ
2 # 3อจ670206-161 ED288601229TH รุตช้างกลาง + blackwidow (609813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ670206-178 ED261549397TH ลูกน้ำดำ + ฅนบางใหญ่ (609846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ670207-135 ED236086556TH Tawan2021 + sarapowarm (609910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์จับบาตร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี(G 67%)
5 # 3อจ670207-136 ED236086556TH Ritraya + sarapowarm (609912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(G 67%)
6 # 3อจ670207-137 ED236086556TH ท่านมหา + sarapowarm (609915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบหลังซ้าย)(G 65%)
7 # 3อจ670208-104 ED176328111TH หิมาลัย + lulytoon (609978) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง) (590801-110)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง) (590805-077)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
8 # 3อจ670209-106 828495553340 RtitTi + ผู้พัน (610118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธศรีประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว/สภาพสวย)
9 # 3อจ670209-112 ED216816295TH sudjarit + Phrakaew (610086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท)(G 80%)
10 # 3อจ670209-138 JN035618765TH kritmonster + ฮองซู (610128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) (640722-174)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 12 ก.พ. 2567 - 08:35 น.] #87859 (10/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670130-008 ED280501030TH seranee (609110) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670131-005 ED146670614TH sasuthee (609246) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ670131-015 ED273831870TH อะนันตะปัดชะเย (609239) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670201-002 ED093829279TH Konlenpra (609296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ670201-007 ED080362505TH tockjung (609308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ670202-030 ED230014468TH Nathanon2530 (609433) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ670203-003 EM098277215TH นกแก้ว (609571) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 1อจ670203-008 ED253793470TH Nong-poko (609566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ670203-015 EM098277365TH นกแก้ว (609577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ670205-004 ED241414719TH มีพอดี (609671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670205-005 EM097998975TH ซาลาเปา (609672) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ670205-008 EM097998975TH ซาลาเปา (609681) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670206-005 ED053176830TH เฮียหมู (609741) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ670206-006 ED248853768TH Thana999 (609736) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ670206-010 ED262172213TH มาริโอ (609745) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 1อจ670206-012 ED103643948TH Tawatchai1889 (609737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ670206-013 ED278721981TH jingmanu (609819) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ670207-003 828494028611 สุธาสินี (609911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ670207-005 EM098278153TH นกแก้ว (609924) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670207-006 ED116182975TH non31 (609892) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 1อจ670207-009 ED269128695TH bluezone69 (609921) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
22 # 1อจ670207-011 ED279750264TH kookai (609925) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
23 # 1อจ670207-013 ED269128700TH bluezone69 (609926) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ670208-001 ED212332694TH อ๋าศิษย์หนองสะเดา (610012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ670208-002 ED167025815TH buspetchaburi (610014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ670208-003 ED156640435TH tongjoy (610017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ670208-008 EH452994215TH อี๊ดเมืองเลย (610026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ670208-009 ED294401898TH เขยมาบตาพุด (610029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ670208-010 ED274676567TH องอาจ (610037) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ670208-013 EM098005574TH ซาลาเปา (610027) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 1อจ670208-018 EB542067735TH Ti2566 (610047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670129-008 อันดามันS (609043) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ670201-001 SamilaMT (609324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ670201-005 b_wor (609337) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ670202-010 vadcharapol (609416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670202-012 pui1228 (609432) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670203-002 boms13 (609482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ670205-008 Buncha (609689) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ670205-018 yellyx18 (609698) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ670206-005 Sanx87 (609840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ670206-017 ppffarm (609844) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ670207-001 swan98 (609927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ670208-002 แม้วจอมเทียน (610062) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ670208-006 นูบางตาล (610049) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ670208-014 แพรวพรรณ (610065) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ670208-020 การันตีพระ (610075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ670208-021 การันตีพระ (610076) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ670208-022 การันตีพระ (610077) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ670208-023 การันตีพระ (610078) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ670208-024 การันตีพระ (610079) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ670208-025 การันตีพระ (610080) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ670208-026 การันตีพระ (610081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ670209-006 bristop (610092) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
23 # 2อจ670209-007 การันตีพระ (610171) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ670209-008 การันตีพระ (610172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ670209-009 การันตีพระ (610173) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ670209-010 การันตีพระ (610174) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670103-115 ED877199355TH Thedowntown + กระไหล่ทอง (606327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (ไม่ระบุกรุ)
2 # 3อจ670201-116 ED202023150TH preraya2510 + (609329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
อภิชาติดาบไม้
เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดอินทรีย์ศรีสังวร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุโขทัย
3 # 3อจ670202-115 ED264036520TH Thanakrit31 + บารมีคุณย่า (609369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอาวุธฯ เนื้อผงใบลาน ปี 2506 กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ670203-134 ED256530248TH manop2557 + มาดหานทราย (609584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม รุ่น 5 เนื้อผง ปี 2563 จ.สงขลา
5 # 3อจ670203-186 ED150273438TH joeenok + เล็กอมตะชลบุรี (609552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อวัดดอนตัน พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.น่าน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ670205-110 EB587418692TH tommeng + อิทเมืองสุรินทร์ (609719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
7 # 3อจ670205-119 ED262582385TH เสรีไทย + น้องหมี (609722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
8 # 3อจ670205-146 ED103642593TH kaichon + Tawatchai1889 (609658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 91%)
9 # 3อจ670206-106 EM098002326TH บุตรสุนทร + รถถังพระบ้าน (609778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 310)
10 # 3อจ670206-111 ED279216908TH ทนายหลวง + เจก่ะวาย (609751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.เพชรบุรี (สภาพชำรุดเข่าขวา)
11 # 3อจ670206-128 EM097979659TH อะนันตะปัดชะเย + หมูกุ๋น (609769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดนก เนื้อผง จ.อ่างทอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
12 # 3อจ670206-145 EM098004914TH poshwises + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี
13 # 3อจ670206-152 ED281236353TH New_chain + montblanc (609785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณเจริญทรัพย์ เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง 19 ดอก)
14 # 3อจ670206-163 EM098277952TH Joe_Arthit + นกแก้ว (609818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ670207-103 ED145689565TH araya2 + Khanoon (609872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ670207-105 ED249366682TH likeit + ไพรพนม (609877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูใบฎีกานาม วัดสัมปทวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา
17 # 3อจ670207-106 EM098002581TH atta77 + รถถังพระบ้าน (609879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครราชสีมา

18 # 3อจ670207-112 ED230946040TH ball_amulet + mahaphom (609861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเชตุพน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ670207-117 ED267231633TH k_weerawat + Nicharida (609874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ670207-121 ED199432143TH kasemsit + เชือกกล้วย (609878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อฟัก วัดเขาน้อยสามผาน เนื้อหยก จ.จันทบุรี
21 # 3อจ670207-123 EB541917847TH nopakk + วัชรชัย (609884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ670207-128 ED285113261TH Look_tann + aun38 (609901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สุรินทร์
23 # 3อจ670207-133 ED288512753TH จุ๋มจิ๋ม + D_akkharin (609904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ670207-139 ED263151532TH teerasuk + AONGKALOY20 (609920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
25 # 3อจ670207-145 EM098277966TH PHLOI + นกแก้ว (609896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม(G 96%)
26 # 3อจ670207-147 EM098277966TH juipeter + นกแก้ว (609903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
27 # 3อจ670208-002 masterpiece + nattasak (609950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์แถวเดียว เนื้อผง ปี 2511 จ.ประจวบคีรีขันธ์
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
28 # 3อจ670208-106 ED279155497TH autopower + บารมีมา (609985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
29 # 3อจ670208-107 ED262166805TH บอยพระเครื่อง + มาริโอ (609987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เชียงใหม่
30 # 3อจ670208-109 ED281451578TH tayatang + โอพุทธคุณ (609999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
31 # 3อจ670208-111 EX522363796TH nillanat + kusuma69 (609988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
32 # 3อจ670208-114 ED284730041TH pakarapo + Nong2552 (609998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (661122-1168)(G 89%)
33 # 3อจ670208-115 SXF1434A0016901 vanbastens + Chalerm2526 (610004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์ประคตสั้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
34 # 3อจ670208-116 EM098005438TH midori + ซาลาเปา (610008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดลาดปลาเค้า เนื้อทองเหลือง ปี 2522 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8 นิ้ว)
35 # 3อจ670208-117 ED287004729TH นพพล1 + Bifang_365 (610011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **พระสภาพสวย
36 # 3อจ670208-119 ED154183653TH ธาวัช + RAY_BBT (610016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 6951/สภาพสวย)(G 89%)

37 # 3อจ670208-121 EB588088493TH Gap2527 + เด็กแคมฟร็อก (609956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(661208-1087) (G 80%)
38 # 3อจ670208-125 ED193456708TH บุตรสุนทร + sonicotan (609969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ
39 # 3อจ670208-128 ED167026095TH เสิดพระเครื่อง + (609980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
buspetchaburi
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 3 (สายฝนเฉียง) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
40 # 3อจ670208-129 ED167026095TH เหน่งบางคู้ + buspetchaburi (609981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
41 # 3อจ670208-131 ED274855740TH tonmek + เทียมเยาวราช (609947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
42 # 3อจ670208-138 ED268197916TH san2506 + น้องปุ๊ก (609967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
43 # 3อจ670208-142 ED189843348TH Suprarop + Superheat (609986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง(S 89%)
44 # 3อจ670208-144 ED210213898TH ธาวัช + เสิดพระเครื่อง (609994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 85%)
45 # 3อจ670208-146 ED294401898TH Champrawin3239 + (610001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
ลูกอมหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผง จ.จันทบุรี
46 # 3อจ670208-150 EM097980657TH ปิ่นอนงค์ + หมูกุ๋น (610015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์
47 # 3อจ670208-152 ED253945189TH คนกรุงศรี + Nathanakorn (609954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ670208-159 EM098005588TH สุพัฒน์กิจ + ซาลาเปา (609977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน พิมพ์สร้างเสริม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
49 # 3อจ670208-161 EM098005588TH guanger + ซาลาเปา (609982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 กรุงเทพฯ (670125-1094)(G 64%)
50 # 3อจ670208-166 EM098005588TH Tarkkyp + ซาลาเปา (610000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
51 # 3อจ670208-176 EM098005588TH ขวัญแก้วจันทบูรณ์ + ซาลาเปา (610030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผง ปี 2527 จ.จันทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
52 # 3อจ670208-180 EM098005588TH ferluci + ซาลาเปา (610039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
53 # 3อจ670208-186 EM098005588TH patty304 + ซาลาเปา (610040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
54 # 3อจ670209-002 Xabi17 + cheid (610085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (660717-2002)
55 # 3อจ670209-003 Rabbit2518 + ลูกแม่รำเพย (610088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 90%)

56 # 3อจ670209-004 burabha + เมษเมษา (610091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
57 # 3อจ670209-005 ศิษย์กรุทอง + เมษเมษา (610093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 80%)
58 # 3อจ670209-006 panu_pdd + เมษเมษา (610097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
59 # 3อจ670209-007 jack_edit + มงคลถาวร (610099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 กรุงเทพฯ
60 # 3อจ670209-101 ED270182053TH TORWARUT + golfsriracha (610095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 กรุงเทพฯ (หมายเลข 1118/หน้าตัก 5 นิ้ว)
61 # 3อจ670209-102 EM098000020TH หลานตาจวบ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา กรุงเทพฯ
62 # 3อจ670209-104 ED141479181TH pandp + ชินนิมอน (610107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสรปิดทอง ปี 2521 กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
63 # 3อจ670209-105 ED141479181TH nopakk + ชินนิมอน (610113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
64 # 3อจ670209-107 ED232905887TH Natsu_1389 + นนท์2515 (610122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์เปิง วัดชินวรารามฯ จ.ปทุมธานี
65 # 3อจ670209-110 ED158237238TH taranan + แมนเชียงราย (610141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)(G 68%)
66 # 3อจ670209-113 ED150285144TH wiroj + thanawat_bz (610089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 1)(661018-1091) (G 65%)
67 # 3อจ670209-115 EB542581217TH pacifist2000 + nampoo (610096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1934)
68 # 3อจ670209-116 ED140487270TH Delta + สาวเหนือ2524 (610100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง จปร. วัดราชบพิธฯ รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2513 กรุงเทพฯ
69 # 3อจ670209-117 ED260386247TH khrawsadid + Omeza (610103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (661019-1243) (G 80%)
70 # 3อจ670209-118 ED168621204TH chanapai + jetsada_supat (610108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนเกราะเพชร วัดกำแพง พิมพ์ปางอุ้มบาตร เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
71 # 3อจ670209-121 ED263160199TH nopakk + มหัศจรรย์พระ (610098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
72 # 3อจ670209-124 EM098006226TH เพชรอโยธยา + ท่านเปาบุ้นจิ้น (610109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ670209-127 ED297002617TH Thiva95 + Khanoon (610120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
74 # 3อจ670209-128 ED297002617TH Thiva95 + Khanoon (610123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

75 # 3อจ670209-133 ED274370701TH Adun-1234 + ชินนิมอน (610114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์
76 # 3อจ670209-134 ED274370701TH Yodasa + ชินนิมอน (610117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
77 # 3อจ670209-135 ED274370701TH Yodasa + ชินนิมอน (610119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
78 # 3อจ670209-140 TH011857VTSH7B0 เซียนน้อยหนึ่ง + Rainbow1990 (610135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
79 # 3อจ670209-142 ED285145202TH chattar + แพรวพรรณ (610129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 กรุงเทพฯ (660918-1208) (G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 10 ก.พ. 2567 - 08:37 น.] #87856 (9/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670125-007 EB544636196TH อาวุธ521 (608711) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670127-001 EM180686720TH sutidas (608910) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670127-009 ED056166068TH Thanapong36 (608951) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ670127-025 ED098254302TH สุเรนทรชิต (608938) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ670129-001 EB539747937TH Ti2566 (608989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ670129-010 EB544725174TH pakavat (609055) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ670130-011 ED076340035TH chsearn (609132) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ670131-006 ED261523063TH bluezone69 (609249) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
9 # 1อจ670202-009 EM097999477TH ซาลาเปา (609469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670202-020 EX644291997TH print (609438) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670202-024 ED123805830TH เฮงเฮงเฮง168 (609453) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
12 # 1อจ670203-011 ED272311895TH otto3528 (609568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670205-007 EM097998975TH ซาลาเปา (609677) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ670205-010 ED119278195TH sutthiphornn (609685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ670205-014 ED277117235TH Birdsp44 (609674) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ670205-016 ED058986335TH กาลนานศิริ (609682) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 1อจ670205-018 ED270342838TH tongjoy (609625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670206-007 ED259094207TH pupidlok (609808) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ670206-008 ED267991461TH jojo5 (609816) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ670206-016 ED272747075TH PANI_SAMIT (609742) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
21 # 1อจ670207-010 ED205237830TH platong (609914) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670207-012 ED178952789TH suwatboat (609916) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670126-001 คานธี (608818) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670129-002 Buncha (608996) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ670131-009 wilairat_22 (609234) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ670202-001 legallaw (609460) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ670202-002 legallaw (609435) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 2อจ670202-003 legallaw (609443) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 2อจ670202-004 legallaw (609446) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 2อจ670202-009 Beginner_Y (609428) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ670203-003 พบธรรม (609486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ670205-004 atta77 (609688) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ670205-011 บังไค54 (609695) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ670206-015 goborinoom (609849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670207-004 จ่าแจ้ (609929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670208-007 การันตีพระ (609957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670208-009 chanram (610054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ670208-017 การันตีพระ (610072) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ670208-018 การันตีพระ (610073) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ670208-019 การันตีพระ (610074) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670201-126 ED2270804054TH meanblog + Vindigo (609278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
วัวธนู พระอาจารย์เณร วัดป่าสัก รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2519 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ670202-120 EM097999494TH tookta + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ670202-122 EM097999494TH สมบัติบูรพาบารมี + (609394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
เหรียญหลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ670202-133 ED258638392TH หนึ่งเดียว + terasak99 (609362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์เชื้อ วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
5 # 3อจ670202-167 TH011856MXFV2B0 บุตรสุนทร + พีพีเคโบราณ (609430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวรพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี
6 # 3อจ670203-105 ED278413393TH Wisanu1965 + ผู้นำพล (609489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
7 # 3อจ670203-106 ED278413393TH Wisanu1965 + ผู้นำพล (609492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (660909-1048)(G 74%)
8 # 3อจ670203-114 ED104060679TH chayk + aidteegon (609524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ670203-117 ED246360218TH ไซม่อน + อาทิตย์๙๙ (609531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโต วัดไก่จ้น เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 86) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
10 # 3อจ670203-123 EB613512305TH น้องอลัน + Moddang (609525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงิน จ.พิษณุโลก
11 # 3อจ670203-161 EM097998088TH ภูมิแผ่นดิน + ซาลาเปา (609491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสมภพ วัดสาลีโข เนื้อเงิน ปี 2534 จ.นนทบุรี
12 # 3อจ670203-162 EM097998088TH ภูมิแผ่นดิน + ซาลาเปา (609493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง เนื้อเมฆพัด กรอบทอง(G 65%)
13 # 3อจ670203-185 ED047592663TH เหน่งบางคู้ + THAITANIUM (609547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดไม้ครูหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ670203-189 EB540891975TH อนันตรา + WeeNava (609574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเทริดขนนก กรุนาคเจ็ดเศียร เนื้อชิน จ.กำแพงเพชร
15 # 3อจ670203-190 ED034380135TH koram + promlok (609560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน(RC)
16 # 3อจ670203-192 ED262170186TH meanblog + มหามณีจินดา (609487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2520 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
17 # 3อจ670205-101 OB281880121TH swangpiboon + บ้านสวน22 (609690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ670205-102 ED237350212TH methee88 + Joker007 (609693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 1)
19 # 3อจ670205-124 ED255218263TH คลังพระ + prajuab (609624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
20 # 3อจ670205-135 ED256281470TH joeenok + บ้านสวน22 (609655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม
21 # 3อจ670205-138 EM097999018TH พรญาณ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
22 # 3อจ670205-140 EM097999018TH พรญาณ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.นครปฐม
23 # 3อจ670205-154 ED175541055TH พระราม9 + ผู้นำพล (609637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (661004-2009)(G 70%)
24 # 3อจ670206-005 อนันตรา + มงคลถาวร (609798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 กรุงเทพฯ
25 # 3อจ670206-101 ED136729505TH Gaboy8051 + ZuTharua (609851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอโยธยา หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อเงิน ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ670206-102 ED208042055TH จ่าจอก + บอยพระเครื่อง (609749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
27 # 3อจ670206-103 EM098004769TH supotroj + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 8.6 นิ้ว)
28 # 3อจ670206-104 EB541522115TH tonmaiteam + sarapowarm (609767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก(ตื้น) เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
29 # 3อจ670206-108 ED246364617TH โอพุทธคุณ + chaiwat (609786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
30 # 3อจ670206-109 TH011857A1343B0 ปิ่นอนงค์ + jozaa (609801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
31 # 3อจ670206-112 ED279216908TH เก๋าด้ง + เจก่ะวาย (609752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด
32 # 3อจ670206-113 ED156138820TH Champrawin3239 + (609755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Menchanukon
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากความร้อนสูง)
33 # 3อจ670206-116 EM098004375TH lamborghinizi + (609770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
34 # 3อจ670206-117 EM098004375TH jitlada555 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อกะไหล่เงินลงยาหน้าเงิน ปี 2535 จ.ระยอง
35 # 3อจ670206-122 EM098004375TH หลิน_หลิน + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
36 # 3อจ670206-123 EM098004375TH Nongbright88 + (609758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

37 # 3อจ670206-126 EM097979659TH โพธาราม + หมูกุ๋น (609763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
38 # 3อจ670206-127 EM097979659TH บอมเบ + หมูกุ๋น (609765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 4635/สภาพกะไหล่เงินใหม่)
39 # 3อจ670206-131 ED292405543TH หลิน_หลิน + thelord (609750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อดิน ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ670206-135 ED281127340TH New_chain + สรรพสิทธิโชค (609766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา
41 # 3อจ670206-138 ED279152031TH ธาวัช + บารมีมา (609779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ670206-139 ED279152031TH vadcharapol + บารมีมา (609791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ
43 # 3อจ670206-140 ED279152031TH เนตรหิรัญ + บารมีมา (609796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)
44 # 3อจ670206-146 EM098004914TH อนันตรา + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670206-149 EM098004914TH พรญาณ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2486 กรุงเทพฯ
46 # 3อจ670206-153 ED119591478TH Nattakit-laoriam + auu2520 (609788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
47 # 3อจ670206-159 SPD0519A0006331 Moty5555 + DEKDEK (609806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2512 จ.นครปฐม
48 # 3อจ670206-160 EM098004335TH lamborghinizi + (609810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 49/ขนาดสูง 4.5 นิ้ว)
49 # 3อจ670206-166 EM098277952TH adiphong + นกแก้ว (609825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุตตะมะ หลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก(สร้างพระเจดีย์) เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี
50 # 3อจ670206-170 ED281715589TH หนุ่มดงมะตื๋น + pawaris (609837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (วัดเดิมบางสร้าง)
51 # 3อจ670206-172 ED269938353TH wavethaw + กล่องแก้ว (609830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์
52 # 3อจ670206-173 Wi-58 + ฉัฐวัฏ (609834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011857HMNT9B0
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
53 # 3อจ670207-102 ED165658369TH UltraMan50 + ไข่มุข (609869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมหากรุณาประชานาถ ศาลปกครองสร้าง เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2553 กรุงเทพฯ (หมายเลข 827/หน้าตัก 6 นิ้ว)
54 # 3อจ670207-109 ED283463931TH sherbet88 + PhangAntique (609885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
55 # 3อจ670207-113 ED055795257TH va1111 + prasan32 (609863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี

56 # 3อจ670207-114 ED256532345TH อสูรแดง + nengneng (609865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
57 # 3อจ670207-115 ED255645964TH nopakk + ธาราวดี (609868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ เนื้อผงปิดทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
58 # 3อจ670207-124 ED283480563TH BhuriKet26 + Piragarn (609886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ(G 63%)
59 # 3อจ670207-125 ED152378816TH Yukiyuki + kankanmol (609890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี
60 # 3อจ670207-126 ED281433835TH KhomBangkok + โอพุทธคุณ (609895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่)
61 # 3อจ670207-127 ED281433835TH ichiro + โอพุทธคุณ (609899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
62 # 3อจ670207-132 OB318700664TH นายต้น + audy05 (609898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
63 # 3อจ670207-140 ED263151532TH teerasuk + AONGKALOY20 (609923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
64 # 3อจ670207-148 EM098277966TH masterpiece + นกแก้ว (609905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นเมตตา พิมพ์หลังเสือวัว เนื้อเงิน ปี 2536 จ.จันทบุรี
65 # 3อจ670208-001 pakornkeit + แม้วจอมเทียน (609948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (620815-142)
66 # 3อจ670208-003 Ronnakorn + lomlopburi (609952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4232)
67 # 3อจ670208-101 boss15 + ปราถนา (609962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011857MUJG3B0
กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นรวยรวยรวย เนื้อปูนลงบรอนซ์ทองก้นอุดผง ปี 2549 จ.นครปฐม (หน้าตัก 2.4 นิ้ว)
68 # 3อจ670208-102 ED143725013TH นพพล1 + อั้ม_บางขุนศรี (609966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
69 # 3อจ670208-103 ED176328111TH คนเมืองเหนือ + lulytoon (609974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (670111-1114)
70 # 3อจ670208-105 EM098005645TH Badtaste19 + ซาลาเปา (610069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระสังกัจจายน์
71 # 3อจ670208-108 ED276719659TH Lingard + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (610070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 28.8 กรัม)(G 88%)
72 # 3อจ670208-110 ED284125498TH poo2515 + nakornyong (610003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า ปี 2515 จ.ระยอง
73 # 3อจ670208-112 TH011857MR826B0 Ball2008 + Forzajuve (609992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไพย์ วัดส้มเกลี้ยง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.นนทบุรี
74 # 3อจ670208-118 EX644292167TH esarch18 + print (610071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท

75 # 3อจ670208-120 ED076130575TH Maya12 + เล็กหลังวัด (610066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อปั้น วัดหาดทนง ปี 2460 จ.อุทัยธานี
76 # 3อจ670208-123 ED280718354TH บุตรสุนทร + nopnak (609963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
77 # 3อจ670208-127 ED183073920TH KhomBangkok + Linda1114 (609975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา
78 # 3อจ670208-130 ED111488922TH ทนายหลวง + oudoud (609983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 พิมพ์สระอิติดมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง) (สภาพใช้สึก)
79 # 3อจ670208-135 ED295202227TH หิมาลัย + tombetong (609955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง/สภาพใช้) (660318-2008)
80 # 3อจ670208-136 ED274676553TH พิชชาพชร + saijai66 (609959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 กรุงเทพฯ
81 # 3อจ670208-139 ED249470985TH va1111 + Nuttawut2530 (610067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
82 # 3อจ670208-145 EM098002944TH Mai2008 + รถถังพระบ้าน (609997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
83 # 3อจ670208-147 ED294401898TH khrawsadid + เขยมาบตาพุด (610006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 89%)
84 # 3อจ670208-148 ED183073902TH Piragarn + Linda1114 (610009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 343529)
85 # 3อจ670208-149 EM097980657TH s-sean + หมูกุ๋น (610013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองชายบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
86 # 3อจ670208-155 EM098005588TH guanger + ซาลาเปา (609968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2539 กรุงเทพฯ (670125-1095)
87 # 3อจ670208-158 EM098005588TH ชอบจัง + ซาลาเปา (609976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสี่หน้า เนื้อสำริด
88 # 3อจ670208-164 EM098005588TH momai + ซาลาเปา (609993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 64%)
89 # 3อจ670208-165 EM098005588TH thawath + ซาลาเปา (609996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 67%)
90 # 3อจ670208-167 EM098005588TH Anuwat156 + ซาลาเปา (610002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
91 # 3อจ670208-169 EM098005588TH sak15 + ซาลาเปา (610007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
92 # 3อจ670208-170 EM098005588TH perfectman77 + ซาลาเปา (610010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 79%)
93 # 3อจ670208-171 EM098005588TH pradee125 + ซาลาเปา (610018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี

94 # 3อจ670208-172 EM098005588TH pradee125 + ซาลาเปา (610019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อผงว่าน ปี 2541 จ.ปัตตานี
95 # 3อจ670208-173 EM098005588TH araya2 + ซาลาเปา (610020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 2/สภาพแต่งผิว)
96 # 3อจ670208-174 EM098005588TH araya2 + ซาลาเปา (610024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
97 # 3อจ670208-177 EM098005588TH Nongbright88 + ซาลาเปา (610033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง กรอบทอง(G 66%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
98 # 3อจ670208-178 EM098005588TH Nongbright88 + ซาลาเปา (610034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่ง วัดสุทัศนฯ กรุงเทพฯ
99 # 3อจ670208-179 EM098005588TH แม็คกระเพาะหมู + ซาลาเปา (610036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)(670124-1035) (G 76%)
100 # 3อจ670208-181 EM098005588TH Joker007 + ซาลาเปา (610021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ชลบุรี(G 64%)
101 # 3อจ670208-182 EM098005588TH BhuriKet26 + ซาลาเปา (610025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพสวย) (600629-200)
102 # 3อจ670208-183 EM098005588TH golf_kk + ซาลาเปา (610032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอคอติ่ง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (670125-1072)
103 # 3อจ670208-184 EM098005588TH saweit + ซาลาเปา (610035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม
104 # 3อจ670208-185 EM098005588TH PHLOI + ซาลาเปา (610038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 79%)
105 # 3อจ670208-187 EH942244754TH เซียนน้อยหนึ่ง + kakstars (610041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม
106 # 3อจ670206-147 EM098004914TH vadcharapol + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 09 ก.พ. 2567 - 08:35 น.] #87851 (8/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670127-008 ED053167775TH mchutith (608929) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ670131-017 ED162057728TH tongjoy (609259) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
3 # 1อจ670201-006 TH011856F4GY0B0 Aum2543 (609339) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ670201-011 ED144629398TH tookatun (609343) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ670202-001 ED243766316TH kengkas (609441) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ670202-010 EM097999144TH ซาลาเปา (609472) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670202-014 ED257788651TH องอาจ (609445) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ670202-017 EM097998573TH ซาลาเปา (609475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ670202-034 EM097998587TH ซาลาเปา (609447) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ670203-012 ED144646095TH tookatun (609587) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ670203-019 ED270309355TH tongjoy (609592) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ670205-001 ED250681085TH thiti9 (609723) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ670205-002 ED076939813TH narade2517 (609687) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ670205-009 ED266327539TH amarin302 (609702) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ670205-011 ED270151855TH golfsriracha (609705) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ670205-013 ED253518225TH คลับจับลิง (609622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ670205-015 ED270151878TH golfsriracha (609708) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


18 # 1อจ670205-017 ED267731775TH ศักดิ์นรินทร์ (609712) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ670207-002 ED252698132TH เต๋อคูทราย (609908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670126-006 gun87 (608853) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ670127-005 jojo5 (608948) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670131-006 หลานตาจวบ (609230) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ670131-012 Judysuzy (609255) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670201-002 Culpidnoi (609334) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670201-006 pinbal (609325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ670202-006 vittaya14 (609424) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ670203-001 Taweesit16 (609604) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
9 # 2อจ670205-002 หนุ่มธนบุรี (609684) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ670205-005 พระเครื่องพงษ์วิวัฒิ (609721) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ670205-010 teetoon (609692) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ670205-012 dabby (609694) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ670205-017 gun87 (609670) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ670205-019 Panamera (609701) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ670206-018 การันตีพระ (609935) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ670206-019 การันตีพระ (609936) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ670206-020 การันตีพระ (609937) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ670206-021 ศตกมล (609945) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ670207-002 นคราฎ (609857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ670207-003 อรรถพล (609928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ670207-006 ลุงบิ๊ก (609931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ670207-007 sombat009 (609897) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ670207-009 Lifebier4766 (609933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ670207-011 การันตีพระ (609939) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ670207-012 การันตีพระ (609940) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ670207-013 การันตีพระ (609941) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ670207-014 การันตีพระ (609942) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ670207-015 การันตีพระ (609943) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ670207-016 การันตีพระ (609944) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
30 # 2อจ670207-017 การันตีพระ (609946) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670129-142 ED152360276TH kwwee + kankanmol (609938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้า)
2 # 3อจ670131-102 EM097997096TH วัฒนไชย์ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อผง ปี 2506 กรุงเทพฯ
3 # 3อจ670131-142 ED193627787TH Poo1980 + banpot2511 (609238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโย พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นแข้งหมอน เนื้อผง จ.อ่างทอง
4 # 3อจ670201-010 Alice + chaiyatat (609290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพันวษา หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
5 # 3อจ670202-007 เสนาะ53 + Man_Angthong (609420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผงใบลาน กรุงเทพฯ
6 # 3อจ670202-151 ED150247588TH masterpiece + เล็กอมตะชลบุรี (609350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.ระยอง
7 # 3อจ670203-001 หิมพานต์มุ่งงาม + chanapai (609598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมหาว่าน วัดเขาอ้อ เนื้อผง จ.พัทลุง
8 # 3อจ670203-132 ED273846066TH กระดุมทอง + พงษ์บู๋ (609582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อสำริด ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 455)
9 # 3อจ670203-146 EM097998088TH joe0302 + ซาลาเปา (609578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย)
10 # 3อจ670203-155 EM097998088TH Nongbright88 + ซาลาเปา (609553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดท้ายตลาด จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง (G 81%)
11 # 3อจ670203-166 EM097998088TH เสนาะ53 + ซาลาเปา (609503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2493 กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดขอบหลัง)


12 # 3อจ670203-173 TH011856YMBY0B0 friendship + ปราถนา (609580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้2 เนื้อผง ปี 2521 กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
13 # 3อจ670203-178 ED243780485TH nopakk + Pentohz168 (609603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผงปิดทอง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
14 # 3อจ670203-183 ED279821235TH araya2 + ช่างชายแดน (609540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวน หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 86%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ670203-188 ED281404119TH toymlt + ต่อยอด (609558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ670203-198 EJ014537222TH Rakchart + แซนวิช (609509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ670203-199 EJ014537222TH ร้อยวิทย์ + แซนวิช (609511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 กรุงเทพฯ
18 # 3อจ670205-002 pacifist2000 + พรพระพุทธ (609634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อตะกั่ว ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
19 # 3อจ670205-009 เจ้าชายอุลต้า + pungting (609651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้าง 11 นิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
20 # 3อจ670205-013 sarasatam44 + August1552 (609725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง เนื้อเงิน ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว)
21 # 3อจ670205-106 ED174650690TH nopakk + arjanko (609703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผงปิดทอง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
22 # 3อจ670205-112 TH011856WX3V5B0 thiarin + ช้างไห้1985 (609709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
23 # 3อจ670205-117 ED271017384TH คงทอง + jajalamphun (609718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย


24 # 3อจ670205-118 ED263634583TH อนันตรา + noi70 (609720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
25 # 3อจ670205-126 ED228787702TH korn88 + หลังเขา30 (609627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 กรุงเทพฯ
26 # 3อจ670205-127 ED281712358TH aluminium + methasit (609628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด วัดซับลำใย รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดงลงทอง ปี 2542 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์/รุ่นนี้
27 # 3อจ670205-129 TH0118572A93B0 va1111 + prasan32 (609633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้ายเล็กน้อย)
28 # 3อจ670205-141 EM097999018TH khaninnakoon +ท่านเปาบุ้นจิ้น (609641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดสะแก รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ670206-105 EB541522115TH ต่อ_ถนนตก + sarapowarm (609772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(670118-1019)
30 # 3อจ670206-136 ED279152031TH kwunchair + บารมีมา (609850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 กรุงเทพฯ
31 # 3อจ670206-137 ED279152031TH Goose + บารมีมา (609774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
32 # 3อจ670206-142 ED258645668TH komwoke + mu101 (609789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 1)
33 # 3อจ670206-143 ED279161395TH Goose + noi70 (609794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (661211-2083)
34 # 3อจ670206-148 EM098004914TH Tanple + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 459184/สภาพขัดเงาใหม่)(G 67%)
35 # 3อจ670206-162 ED156627955TH X-mas + พิมพ์พิมล (609815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์

36 # 3อจ670206-167 TH011857JF9J9B0 wit_27 + Konig (609827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปทุมธานี
37 # 3อจ670206-171 ED062221611TH อุ๊อุ๊อุ๊ + โต๋พระเครื่อง (609828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ670206-174 EM374644332TH Taveep3366 + Benyapa (609835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)
39 # 3อจ670207-001 Pracha40 + kitsanachai_1 (609858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(G 70%)
40 # 3อจ670207-002 RtitTi + ศตกมล (609860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(670122-1011) (G 67%)
41 # 3อจ670207-003 RtitTi + ศตกมล (609862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก/สภาพสวย) (670122-1012)(S 91%)
42 # 3อจ670207-005 song18 + Kitj789 (609866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (670110-1120) (G 70%)
43 # 3อจ670207-006 boyblue + โอ๋เมืองพาน (609870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
44 # 3อจ670207-007 nochau + โอ๋เมืองพาน (609873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
45 # 3อจ670207-104 ED265360706TH หมีดำ + sillaprathai (609875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
46 # 3อจ670207-108 ED280533770TH Rakchart + พ่อค้าเรือเร่ (609882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางไสยาสน์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อเงินลงยา ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี (สภาพลงยาชำรุด)
47 # 3อจ670207-110 ED269031060TH ยุทธภพ77 + nuaaun (609888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน เนื้อชินเขียว จ.ลพบุรี


48 # 3อจ670207-111 ED230946036TH nopakk + mahaphom (609859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยา รุ่นสร้างระฆังยักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2473 กรุงเทพฯ
49 # 3อจ670207-116 ED242066167TH บารมีธรรม + Maxkro (609871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ670207-122 ED07167635TH ice65 + Manoos (609932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดสารนาถฯ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
51 # 3อจ670207-129 ED212867345TH Chansri1 + KOBAYASHI (609906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท
52 # 3อจ670207-130 ED263629858TH Nongbright88 + ปุริมพัฒน์ (609907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเขียน วัดบางกรูด เนื้อผงใบลาน จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ670207-131 ED139740028TH POMPASAK + น้องหมี (609893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ(G 68%)
54 # 3อจ670207-134 ED2780407455TH Virayut + visa1 (609934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 73%)
55 # 3อจ670207-138 ED249371271TH เนตรหิรัญ + Kjohnpat (609918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 1209)
56 # 3อจ670207-141 EM098277966TH preraya2510 + นกแก้ว (609887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
57 # 3อจ670207-142 EM098277966TH thanawat_bz + นกแก้ว (609889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์คะแนน(จิ๋ว) เนื้อผง ปี 2510 กรุงเทพฯ(G 74%)
58 # 3อจ670207-143 EM098277966TH Dan_TheCust1454 +นกแก้ว (609891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุตฺตะมะ หลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก(สร้างพระเจดีย์) เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี
59 # 3อจ670207-144 EM098277966TH Itsarapp + นกแก้ว (609894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว ปี 2495 จ.ชลบุรี


60 # 3อจ670207-146 EM098277966TH Dan_TheCust1454 + นกแก้ว (609900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุตฺตะมะ หลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก(สร้างพระเจดีย์) เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 08 ก.พ. 2567 - 08:34 น.] #87847 (7/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670122-013 EM098276435TH นกแก้ว (608478) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ670125-003 ED083331158TH Nippit (608734) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670125-019 ED268502417TH bank121 (608721) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ670129-008 ED179705293TH บัวแก้ว (608993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ670130-004 ED275625385TH witbcc143 (609161) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ670201-010 ED177920665TH toturbo (609315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670201-015 TM210001742716R john813 (609345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ670202-011 EM097999477TH ซาลาเปา (609466) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670202-023 ED123805830TH เฮงเฮงเฮง168 (609450) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ670202-026 TH011856JSVH0B0 ThaiWong (609463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ670202-027 TH011856JSVH0B0 ThaiWong (609467) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
12 # 1อจ670202-028 TH011856JSVH0B0 ThaiWong (609470) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ670203-004 TH011856MHR52B0 เนตรหิรัญ (609549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670203-010 ED275670565TH pakarapo (609569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670203-016 ED249100000TH ชาวไธสง (609573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670205-003 ED267839698TH pradrem (609669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ670205-012 ED272956414TH คุณศิระ (609620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670206-001 TH0118573GT98B0 Benjarong (609734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ670206-014 EH093523722TH poppopka (609739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670123-006 mekya2706 (608527) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670124-010 bristop (608623) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 2อจ670125-006 teerawit (608747) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670202-007 suchat-01 (609462) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
5 # 2อจ670202-014 ฐากรณิศาพัส (609444) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670205-001 หนุ่มธนบุรี (609678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ670205-006 พรพระพุทธ (609683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ670205-009 Buncha (609686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670205-014 pong987 (609675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ670205-015 rgooladpraw87 (609676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ670205-016 gun87 (609679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670205-020 Aot1973 (609717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ670205-029 olympia (609836) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ670206-001 การันตีพระ (609854) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ670206-002 การันตีพระ (609853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ670206-003 การันตีพระ (609852) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ670206-004 Sanx87 (609832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ670206-007 midori (609738) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
19 # 2อจ670206-011 newcharin (609744) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ670206-012 หิมพานต์มุ่งงาม (609746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ670206-013 Sanitwong12 (609747) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ670206-016 เมตตาบารมี (609820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ670207-008 การันตีพระ (609856) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670130-106 EB544751934TH songleng + Som- (609117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Surinan1994
ไม้แกะ
2 # 3อจ670202-103 ED166930619TH GJirapat + pongpiki (609358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดพระปรางค์ พิมพ์คะแนน เนื้อดิน ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก) (660410-1115)
3 # 3อจ670202-123 EH530654124TH split + เทพบุตรคลองวาฬ (609398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ670202-127 EJ666474630TH chatty + ขนมกรุบ (609422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ลองพิมพ์ เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี
5 # 3อจ670202-128 EJ666474630TH อะนันตะปัดชะเย + ขนมกรุบ (609426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ670202-129 EJ666474630TH อะนันตะปัดชะเย + ขนมกรุบ (609429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดง
7 # 3อจ670202-155 ED254934267TH จ่าจอก + black-van (609365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพตัดขอบใหม่)
8 # 3อจ670203-004 Apipu6699 + August1552 (609601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีขาล เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ670203-103 ED251696775TH pr1972 + noi70 (609485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
10 # 3อจ670203-107 EM097998508TH เสนาะ53 + ซาลาเปา (609495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก(มีเม็ดตา) เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ670203-112 ED091893433TH Preawpan + Sutee-sai2 (609517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ670203-119 ED053270565TH Reo2566 + yisamrong (609534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และลงยาชำรุดส่วนล่าง)
13 # 3อจ670203-125 EM098001918TH pr1972 + ส้มหยุด (609532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
14 # 3อจ670203-126 ED267524685TH Adisorn_Chen + (609539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manop2557
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
15 # 3อจ670203-127 ED258542337TH เจ้าตะพุ่น + TALON (609541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิเลนนำโชค หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 203)
16 # 3อจ670203-140 EM097998088TH peepop + ซาลาเปา (609596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
17 # 3อจ670203-145 EM097998088TH joeenok + ซาลาเปา (609518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทรัพย์สิน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่

18 # 3อจ670203-150 EM097998088TH ทนายหลวง + ซาลาเปา (609528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ670203-154 EM097998088TH นกจิ๊บ + ซาลาเปา (609551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เข่าตุ่ม เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
20 # 3อจ670203-157 EM097998088TH staruch + ซาลาเปา (609559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สามจุด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช(G 63%)
21 # 3อจ670203-160 EM097998088TH สมบัติบูรพาบารมี + ซาลาเปา (609565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ670203-165 EM097998088TH เสนาะ53 + ซาลาเปา (609501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ670203-169 EM097998088TH ศักดิ์นรินทร์ + ซาลาเปา (609510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 14095)
24 # 3อจ670203-170 EM097998088TH ศักดิ์นรินทร์ + ซาลาเปา (609513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 16221)
25 # 3อจ670203-172 ED279821221TH MIXMUK + ช่างชายแดน (609576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 87%)
26 # 3อจ670203-175 ED274622691TH KEN2505 + teerawit (609585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา (สภาพชำรุดฐานบัว)
27 # 3อจ670203-176 ED139728407TH หมงครุใน + น้องหมี (609588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังบนขวา)
28 # 3อจ670203-181 ED263632993TH ทาสธรรม + noi70 (609535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(G 64%)
29 # 3อจ670203-182 PEX0901A00051839 X-mas + ตัส99 (609536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผัน วัดอินทรราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 63%)
30 # 3อจ670203-187 ED282455528TH รักษ์ต้มเลือดหมู + golflampang (609554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง(น้ำหนัก 4.9 กรัม)(G 76%)
31 # 3อจ670203-191 ED150273424TH DDman + Watermelon (609484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานคู่นายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(G 77%)
32 # 3อจ670203-194 ED178335870TH C_RONALDO + เฮงเฮงเฮง168 (609494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์คะแนนข้างกนก เนื้อผง ปี 2516 จ.ลำปาง
33 # 3อจ670203-197 TH011856WR616B0 AQUAMAN39 + คเวสโก (609506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพปัดผิว)
34 # 3อจ670205-011 araya2 + tuk08 (609656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 17761/น้ำหนักทอง 22.9 กรัม)
35 # 3อจ670205-111 NGWW000331890ML joebabigon + tigerlittle (609706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระอาจารย์สมบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
36 # 3อจ670205-114 KBYP200032229X6 guidenaja + (609713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PAE_PONGCHAI
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวชำรุดศีรษะและหลังขวา)(G 75%)
37 # 3อจ670205-116 TH011856J4B13B0 masterpiece + ลูกวังสะพุง (609716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)

38 # 3อจ670205-120 ED281414195TH Manopd + โอพุทธคุณ (609714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
39 # 3อจ670205-125 ED247588681TH Peerapob + พิชชากร (609626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
40 # 3อจ670205-128 TH011856YQW48B0 เมืองช้าง + เสน่หา (609630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
41 # 3อจ670205-131 ED247588505TH doramon2345 + (609644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นายพลคนขอนแก่น
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
42 # 3อจ670205-132 ED247588505TH pop2517 + (609647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นายพลคนขอนแก่น
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
43 # 3อจ670205-133 ED259999295TH Wviboon + โอพุทธคุณ (609649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ หลวงปู่หนู วัดทุ่มแหลม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.ราชบุรี
44 # 3อจ670205-137 ED162967247TH Teerau + ลูกนกฮูก (609661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
45 # 3อจ670205-147 ED145959890TH rgooladpraw87 + ถุงนิล45 (609660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
46 # 3อจ670206-002 pornlimk + legallaw (609787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี (661026-1003)
47 # 3อจ670206-003 tungsaima + nungsan (609792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 79%)
48 # 3อจ670206-004 Q-Taro + ไทยนิยม (609795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (661021-1073)(G 63%)
49 # 3อจ670206-006 casanova21 + staruch (609811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูป เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) กรอบทอง(G 66%)
50 # 3อจ670206-008 มารวยค่ะ + sjitrakorn (609817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.สกลนคร (หมายเลข 15)
51 # 3อจ670206-107 EM097979591TH tanawut04 + หมูกุ๋น (609783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
52 # 3อจ670206-110 ED271722925TH kohler + เรศเรณู (609803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพมหานคร (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย)
53 # 3อจ670206-114 EM098004375TH Neonat + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
54 # 3อจ670206-115 EM098004375TH เมืองไทย + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
55 # 3อจ670206-118 EM098004375TH suparoek + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
56 # 3อจ670206-119 EM098004375TH Doinkerz + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม

57 # 3อจ670206-120 EM098004375TH Nammongkol895 + (609780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
58 # 3อจ670206-121 EM098004375TH tekapol + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพปิดทองใหม่และชำรุดขอบล่าง)
59 # 3อจ670206-124 EM098004375TH Nongbright88 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง เนื้อกะลาแกะ จ.นครปฐม
60 # 3อจ670206-125 EM098004375TH เสือท่าศาลา + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดินลงรัก ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
61 # 3อจ670206-129 PTCS000168083U5 nopakk + ladprakon (609771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 กรุงเทพมหานคร (หมายเลข 82107) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
62 # 3อจ670206-130 EB541694827TH ต่ายวัดหนึ่ง + Poyzamak1988 (609776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ670206-132 ED281714288TH somsak2518 + pawaris (609754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด/สภาพสวย) (660314-2028)(G 66%)
64 # 3อจ670206-133 TH011857B31Y4B0 จุ๋มจิ๋ม + ปราถนา (609759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 65%)
65 # 3อจ670206-134 TH011857B31Y4B0 Omeza + ปราถนา (609762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 68%)
66 # 3อจ670206-144 EM098004914TH nick1880 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์
67 # 3อจ670206-150 EM098004914TH พรญาณ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (วัดสิงห์สร้าง)
68 # 3อจ670206-151 OB079337865TH jitlada555 + Chokesiri (609781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
69 # 3อจ670206-155 ED285125494TH khaninnakoon + เกมมาเอง (609793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
70 # 3อจ670206-157 ED182647030TH cpat1 + Winai755 (609800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
71 # 3อจ670206-158 ED264161275TH DeeDeeDee + บ้านกรอบเงิน (609804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐีเฮงๆ รวยๆ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 690)(G 63%)
72 # 3อจ670206-164 EM098277952TH chanu + นกแก้ว (609822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)(G 75%)
73 # 3อจ670206-165 EM098277952TH Navaporn_Shu + นกแก้ว (609823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์เล็ก เนื้อเมฆพัด
74 # 3อจ670206-168 ED152378569TH Moty5555 + choke2512 (609831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.นครปฐม
75 # 3อจ670206-169 ED041667902TH transport + KENJANG (609833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)


76 # 3อจ670206-175 ED266853013TH หิมาลัย + Juicy (609838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง/สภาพใช้) (630907-014)
77 # 3อจ670206-176 ED266853013TH nopakk + Juicy (609841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 กรุงเทพมหานคร (หมายเลข 272302)
78 # 3อจ670206-177 ED172223671TH nongder + surathin (609843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนายาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.เพชรบุรี
79 # 3อจ670202-153 เกษตร + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสะดุ้งกลับ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 80/หน้าตัก 9.4 นิ้ว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 07 ก.พ. 2567 - 08:37 น.] #87844 (6/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670122-012 ED076327127TH chsearn (608472) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670124-012 ED131124246TH พุทธคุณดอทคอม (608682) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670124-019 ED105134608TH น้องโชตะ (608599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ670124-020 EM098276957TH นกแก้ว (608605) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ670126-002 ED252315442TH Popbeta (608866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670129-002 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 1อจ670129-028 (609855)
7 # 1อจ670130-010 EJ466598109TH Sawadee9 (609141) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ670131-003 ED239209104TH กรเขาไม้แก้ว (609256) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ670131-009 ED260360029TH Omeza (609257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ670131-011 ED270123041TH golfsriracha (609258) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ670131-014 EH780408912TH Albibo_x (609237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ670201-001 ED281920276TH viruch2499 (609294) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 1อจ670201-003 ED254140854TH ใบไผ่ใบตาล (609299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670201-004 ED267521905TH Tongten (609302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ670201-005 ED056144221TH Thanapong36 (609305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670201-008 ED272934555TH คุณศิระ (609310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ670201-012 EB540379700TH Ti2566 (609338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670201-013 ED271617009TH kengdecha (609341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ670201-014 ED275217307TH แม็คหลักสี่ (609342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670201-016 ED21310823TH โองการ (609346) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ670202-002 ED273107153TH Tong9298 (609449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670202-003 EM097998635TH ซาลาเปา (609452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ670202-004 EB540616430TH Jay6345 (609454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ670202-005 ED045797925TH suparoek (609457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ670202-006 ED175529770TH คนสู้ไฟ (609458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ670202-007 EM097998600TH ซาลาเปา (609464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ670202-008 ED242054481TH ไทยดวงเดือน (609465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ670202-012 ED126636401TH ตุ๊หลวง (609468) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ670202-013 EM097998595TH ซาลาเปา (609471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ670202-015 EM97998627TH ซาลาเปา (609473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ670202-016 EM097998539TH ซาลาเปา (609474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ670202-018 ED271709133TH router (609476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ670202-019 ED118466436TH Karaker (609477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ670202-022 ED054947101TH golf_kk (609448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ670202-029 EM276064412TH sawang (609451) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 1อจ670202-031 ED082289079TH Suparat_2832 (609455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ670202-033 TH011856MXFV2B0 พีพีเคโบราณ (609459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ670203-001 ED246560143TH มะนาวแป้น (609538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ670203-002 TH011856N4QB0B0 PoohJuatathep (609543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ670203-005 ED246360218TH อาทิตย์๙๙ (609555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ670203-009 ED112972876TH คลับจับลิง (609567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ670203-013 EM097998644TH ซาลาเปา (609570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ670203-018 ED126637747TH ตุ๊หลวง (609579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ670129-028 ED236712272TH birddd (609855) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670118-007 Doitung (608169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670122-003 คุณประเสริฐ (608442) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670122-014 tanu21 (608463) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670123-013 propra (608537) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ670124-003 Meepool4289 (608615) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670124-006 ริณดา (608621) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670126-005 kai_kaw (608844) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ670126-015 ppffarm (608861) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ670127-009 mut007 (609733) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
10 # 2อจ670129-006 มังกรชล (609033) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ670131-001 สรขอนแก่น (609240) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 2อจ670131-003 voravitt (609254) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
13 # 2อจ670131-007 หลานตาจวบ (609243) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ670131-008 wilairat_22 (609248) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
15 # 2อจ670131-011 แพรวพรรณ (609253) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
16 # 2อจ670201-003 nuttakrit (609328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ670201-004 boong2523 (609330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ670201-008 somdetpoonsawat (609331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ670202-008 chusak (609415) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ670202-011 kewell (609440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ670202-013 โอ๋เมืองพาน (609442) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ670205-007 สรขอนแก่น (609691) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 2อจ670205-013 dabby (609699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ670205-021 การันตีพระ (609639) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ670205-022 การันตีพระ (609726) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ670205-023 การันตีพระ (609727) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ670205-024 การันตีพระ (609728) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ670205-025 การันตีพระ (609729) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ670205-026 การันตีพระ (609730) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ670205-027 การันตีพระ (609731) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ670205-028 การันตีพระ (609732) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ670130-008 Jeerasak7 (609169) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670130-010 kaity + blue333 (609099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เสมา เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (โค้ดตอกตื้น) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน(RC)
2 # 3อจ670130-154 EM097977613TH extreme + ข้าวต้มพิศมัย (609148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก พิมพ์ฐานบัวฟันปลา เนื้อผง ปี 2492 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ670201-015 penpathum + pinbal (609323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลังตรายาง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ670201-137 ED270612994TH โต้งกระนวน + vee2504 (609306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเนื้อราน)
5 # 3อจ670202-101 ED236065159TH pinmarine35 + sarapowarm (609351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 68%)
6 # 3อจ670202-137 ED175920606TH เพชรอโยธยา + (609374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จิ้งจกทองมหาลาภ
เหรียญพระปางป่าเลไลย์ หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(661101-3023)
7 # 3อจ670202-168 ED285101250TH JunKB + tonyadam22 (609434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
8 # 3อจ670203-128 ED263118956TH โบตั้ม + AONGKALOY20 (609546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
9 # 3อจ670203-136 EM097998088TH bunjerd + ซาลาเปา (609589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์หลังแบบ เนื้อทองคำลงยา ปี 2565 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 28) (น้ำหนักทองรวม 15.2 กรัม)
10 # 3อจ670203-153 EM097998088TH ก้องโคราช + ซาลาเปา (609548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ670203-167 EM097998088TH dol369 + ซาลาเปา (609505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สมุทรสงคราม(G 89%)
12 # 3อจ670203-168 EM097998088TH dol369 + ซาลาเปา (609507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
13 # 3อจ670203-195 ED126561589TH เซียนน้อยหนึ่ง + โบตั้ม (609499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (มีโค้ด)
14 # 3อจ670205-001 เสรีไทย + Thanawat06 (609631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(G 65%)
15 # 3อจ670205-004 araya2 + คนเมืองเหนือ (609638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (661215-2011) (G 68%)
16 # 3อจ670205-005 Ford-nr + tuszaa (609640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (670126-1124)
17 # 3อจ670205-006 chaiyawit_doh + (609642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rgooladpraw87
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(661114-2005) (G 85%)

18 # 3อจ670205-007 มั่งคั่ง54 + pungting (609645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (650526-1152)
19 # 3อจ670205-008 พจน์3841 + pungting (609648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
20 # 3อจ670205-010 penpathum + (609652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THAITANIUM
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี
21 # 3อจ670205-012 บุตรสุนทร + wutpantip (609664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อลงรักถักเชือก จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%)
22 # 3อจ670205-105 ED212865605TH สิงห์สยามศิลป์ + Sahapon (609700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
23 # 3อจ670205-113 ED097999021TH สิงห์สยามศิลป์ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระภควัมบดีโภคทรัพย์ วัดปราสาททอง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.สุพรรณบุรี (หน้าตัก 9 นิ้ว)
24 # 3อจ670205-115 EM277178610TH Pentor09 + puttakun666 (609715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ670205-121 ED179418085TH araya2 + หนองซอ (609619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ670205-122 ED119680753TH gong_40 + TONKHAW (609621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
27 # 3อจ670205-123 ED155997742TH ทิศเหนือ + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (609623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
28 # 3อจ670205-130 ED231434223TH อาทิตย์โคจร + สุวรรณโชค (609635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(571023-139)(G 78%)
29 # 3อจ670205-134 ED245873043TH boss15 + Exdesign (609653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเทพพญามุจรินทนาคราช พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ670205-136 EB590905690TH kohler + หิมพานต์มุ่งงาม (609659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่ว จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
31 # 3อจ670205-139 EM097999018TH พรญาณ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
32 # 3อจ670205-142 EM097999018TH Viraphan711 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์สองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี(G 74%)
33 # 3อจ670205-143 EB541420156TH kaity + จ่าแจ้ (609646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (670125-2004)
34 # 3อจ670205-144 ED186126785TH nick1880 + พลกฤต (609650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
35 # 3อจ670205-145 ED171335230TH moterair + john-otto (609654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (581212-041)(G 83%)

36 # 3อจ670205-148 EM098277895TH PHLOI + นกแก้ว (609662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (670119-1136)
37 # 3อจ670205-149 EM098277895TH นุหลัก4 + นกแก้ว (609666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก) (670120-1052)(G 75%)
38 # 3อจ670205-150 EM098277895TH thanawat_bz + นกแก้ว (609668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (670118-1060)
39 # 3อจ670205-151 ED171334150TH kizzmirage + john-otto (609724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (611217-178)
40 # 3อจ670205-152 ED270143298TH หิมาลัย + Pond-1 (609629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดไชยมังคลาราม รุ่นแจกปีนัง เนื้อเงินลงยา ปี 2506 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ670205-153 ED270747104TH chav5 + noppadon111 (609632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดโพธาราม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2461 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 64%)
42 # 3อจ670203-159 EM097998088TH พลายชาติ+ ซาลาเปา (609563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 06 ก.พ. 2567 - 08:37 น.] #87841 (5/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670130-003 EB539703525TH ramate (609097) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670130-005 ED249152639TH พิมพ์พิมล (609164) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ670130-007 ED280000047TH สยามเมืองยิ้ม (609101) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ670202-025 ED123805830TH เฮงเฮงเฮง168 (609461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ670203-006 ED257626415TH Darkaun (609562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กอรบทอง(นน.3.6 กรัม)(G 77%)


** ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670124-007 ริณดา (608573) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ670125-010 ตาแจ๋ว (608770) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 2อจ670127-008 เพชรบุระ (609608) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 2อจ670127-010 Ashira (609618) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
5 # 2อจ670129-007 บรมีหลวงปู่ทวด (609037) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
6 # 2อจ670129-010 TNChaisura (609609) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ670130-004 titong (609152) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ670130-006 pop_vat (609158) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ670130-010 toopronchai (609088) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ670130-012 หยกมณี (609606) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ670130-013 Newton08 (609607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670131-010 แพรวพรรณ (609229) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
13 # 2อจ670131-018 ปารมี_19 (609480) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
14 # 2อจ670131-019 uniiyacorn (609610) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ670131-020 การันตีพระ (609614) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ670131-021 Mojifuji (609616) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
17 # 2อจ670202-017 olympia (609617) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ670203-004 การันตีพระ (609611) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ670203-005 การันตีพระ (609612) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ670203-006 การันตีพระ (609613) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
21 # 2อจ670203-007 การันตีพระ (609615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670124-127 ED158921907TH chaidee + Ballramintra (608636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์ยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ670129-002 nopakk + tanu21 (608988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผงปิดทอง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
3 # 3อจ670129-102 TH011855WRMK4B0 อุ๊อุ๊อุ๊ + zonerex (609026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ วัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์กลีบบัวซุ้มยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2401 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
4 # 3อจ670129-106 EM097996864TH PuLahE + ซาลาเปา (609034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หมูหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ670129-112 ED202418603TH นิยมพระแท้ + นันทวัน2460 (609048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมใบหน้า)(G 67%)
6 # 3อจ670130-102 EJ666474475TH meanblog + ขนมกรุบ (609112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
7 # 3อจ670130-105 ED279120586TH โก๊ะห้วยขวาง + Saychol (609166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ670130-156 EM097997119TH keng_kung + ซาลาเปา (609154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผงปิดทอง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ670131-106 SXF3633A0002678 korn88 + สมาร์ทพระแท้ (609182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยงหลวง กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน
10 # 3อจ670131-110 ED135231594TH พรายเงิน + supha (609190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ670131-118 ED250147865TH korn88 + มีตังช็อป (609215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อกล่อม วัดป่ากะพี้ เนื้อผงคลุกรัก จ.อุตรดิตถ์ ตลับทอง (น้ำหนัก 15.2 กรัม)(G 87%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ670131-119 ED159779218TH masterpiece + หมุนบารมี (609219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จอรหังสุคโต ลหวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2500-2509 จ.ชัยนาท
13 # 3อจ670131-139 ED258752137TH แสงธรรม01 + KONDEE446 (609227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (หลังยันต์หมึก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน(RC)
14 # 3อจ670131-144 ED262141848TH พระสมุทร22 + มหามณีจินดา (609242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นบูชาครู พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (560424-197) **(RC)
15 # 3อจ670201-014 โต้งกระนวน + pinbal (609322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ670201-101 ED065772233TH นายต้น + Juicy (609275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
17 # 3อจ670201-103 TH011856CBDK2B0 nopakk + prasan32 (609281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี

18 # 3อจ670201-110 EG388190441TH Reo2566 + ผู้ใหญ่เอก (609311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2547 จ.ลพบุรี (หมายเลข 698)
19 # 3อจ670201-129 EJ013036295TH Thanaphu9 + เพิ่มพูน888 (609287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ670201-140 ED274342348TH khunseuk13 + somboonta (609314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน(RC)
21 # 3อจ670202-005 korn88 + pui1228 (609414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%)
22 # 3อจ670202-102 ED236065159TH ทิศเหนือ + sarapowarm (609353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
23 # 3อจ670202-121 EM097999494TH Yukiyuki + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ670202-124 ED270124444TH พรญาณ + golfsriracha (609402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
25 # 3อจ670202-126 ED271148637TH ท่านมหา + คเวสโก (609419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ670202-132 ED156625742TH เมืองไทย + พิมพ์พิมล (609359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด ปี 2470-2477 จ.นครปฐม
27 # 3อจ670202-136 ED251269931TH champ_mufc + จุ๊สุราษฎร์ (609371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีระกา เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
28 # 3อจ670202-138 ED258973385TH Aon_wariator + KAI28 (609376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี(G 74%)
29 # 3อจ670202-147 ED265233441TH เอกแหลมสิงห์ + มงคล88 (609404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม(S 90%)
30 # 3อจ670202-149 ED151496856TH Choi2528 + eiw5211 (609410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดมหาธาตุฯ รุ่นแรก ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
31 # 3อจ670202-150 EM097998454TH เกษตร + ซาลาเปา (609412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพรมังกรคู่ 70 ปี เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2562 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 20/หน้าตัก 9 นิ้ว)
32 # 3อจ670202-154 ED254465714TH punyapat + D_akkharin (609360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 74%)
33 # 3อจ670202-157 ED283400959TH Themistz + Piyawan (609377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)
34 # 3อจ670202-159 ED156135125TH transport + (609388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เนรัญชลาพระเครื่อง
แหวนพระพุทธ หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
35 # 3อจ670202-171 TH011856RJ121B0 nopakk + prasan32 (609396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
36 # 3อจ670203-002 ppffarm + omruk (609599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (670129-1089)
37 # 3อจ670203-003 กานต์13 + August1552 (609600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีวอก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว) (661208-2062)

38 # 3อจ670203-101 ED118191657TH niphonxxx + ญาญ่าซัง (609481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 61%)
39 # 3อจ670203-102 ED253498512TH yotaabt + Nong2552 (609483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง(น้ำหนัก 5.5 กรัม)(G 86%)
40 # 3อจ670203-108 EM097998508TH Mai2008 + ซาลาเปา (609497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบหลังบน)
41 # 3อจ670203-109 ED259743043TH เสนาะ53 + Man99 (609500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
42 # 3อจ670203-110 TH0118569TSZ5B0 taladprathai + พ่อมาเฟีย (609504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
43 # 3อจ670203-111 ED159782455TH atsmark2 + อวตารพระเครื่อง (609515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีดเศียรโต เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
44 # 3อจ670203-113 ED086451455TH entaneer + Birdbird52 (609520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดสุทัศนฯ รุ่นเสาร์ห้า ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670203-115 ED251047722TH Todmuangchon + DaIrOz (609527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้ายและขอบหลังล่างซ้าย)(G 77%)
46 # 3อจ670203-116 ED246360218TH Grand_magus + อาทิตย์๙๙ (609530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อญัติ วัดสายไหม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2491 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้และตัดหู)
47 # 3อจ670203-118 ED257092574TH หิมาลัย + tombetong (609533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง) (660809-1111)
48 # 3อจ670203-120 EG701814601TH perfectman77 + natanon03 (609537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอุดมสมบูรณ์พูนสุข เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 65%)
49 # 3อจ670203-121 EM391304271TH pronprom + สรรพสิทธิโชค (609519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือแป จ.พิจิตร
50 # 3อจ670203-122 EM391304271TH pikkared + สรรพสิทธิโชค (609522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ670203-124 ED232915249TH เนตรหิรัญ + นนท์2515 (609529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดวังตะโก ปี 2451-2462 จ.พิจิตร กรอบทอง(G 62%)
52 # 3อจ670203-129 ED270077801TH BhuriKet26 + thanet (609550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
53 # 3อจ670203-130 ED248601000TH bellic + AmpFine (609557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่ยิ้ว วัดแค พิมพ์ป้อมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครปฐม
54 # 3อจ670203-131 EM097998998TH chrislimvn + ซาลาเปา (609581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
55 # 3อจ670203-133 ED256249721TH โอทุ่งครุ + แพรวพรรณ (609602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดอาวุธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด อว/แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
56 # 3อจ670203-135 ED243774290TH wuttaro + kengkas (609586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(660918-1115)

57 # 3อจ670203-137 EM097998088TH meanblog + ซาลาเปา (609591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่หลังจาร เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
58 # 3อจ670203-138 EM097998088TH ไซม่อน + ซาลาเปา (609594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร เนื้อทองคำ กรอบทอง(G 81%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
59 # 3อจ670203-139 EM097998088TH nopakk + ซาลาเปา (609595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ670203-141 EM097998088TH pinmarine35 + ซาลาเปา (609508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 67%)
61 # 3อจ670203-142 EM097998088TH Kungfujay + ซาลาเปา (609512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 76%)
62 # 3อจ670203-143 EM097998088TH กุ้งปรีชา + ซาลาเปา (609514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
63 # 3อจ670203-144 EM097998088TH เอกจักร + ซาลาเปา (609516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
64 # 3อจ670203-147 EM097998088TH Kungfujay + ซาลาเปา (609521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง(G 66%)
65 # 3อจ670203-148 EM097998088TH Thanks6996 + ซาลาเปา (609523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
66 # 3อจ670203-149 EM097998088TH Susit0302 + ซาลาเปา (609526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 68%)
67 # 3อจ670203-151 EM097998088TH kttk2006 + ซาลาเปา (609542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 23594)(G 67%)
68 # 3อจ670203-152 EM097998088TH บุตรสุนทร + ซาลาเปา (609545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี กรอบทอง(G 78%)
69 # 3อจ670203-156 EM097998088TH thamrong-w + ซาลาเปา (609556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
70 # 3อจ670203-158 EM097998088TH pinmarine35 + ซาลาเปา (609561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 80%)
71 # 3อจ670203-163 EM097998088TH mod135 + ซาลาเปา (609496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนวราชบพิตร รุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ(G 88%)
72 # 3อจ670203-164 EM097998088TH mod135 + ซาลาเปา (609498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนวราชบพิตร รุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ(G 89%)
73 # 3อจ670203-171 EJ013036352TH เมืองไทย + เพิ่มพูน888 (609572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
74 # 3อจ670203-174 ED166744761TH Taveep3366 + (609583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ670203-177 ED265236363TH เสี่ยเมืองกาญฯ + khaninnakoon (609590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมคางขีด เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)

76 # 3อจ670203-179 ED098257184TH pornlimk + pippinnu (609593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเกศมงคล เนื้อผง ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ. (670125-1032)
77 # 3อจ670203-180 ED098257184TH pornlimk + pippinnu (609597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเกศมงคล เนื้อผง ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ. (670125-1031)
78 # 3อจ670203-184 ED258851157TH kollek + ศิษย์ปู่สง่า (609544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
79 # 3อจ670203-193 ED247173812TH Kurobuta98 + chaiyut07 (609490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (550629-222)(สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 05 ก.พ. 2567 - 08:28 น.] #87837 (4/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670124-006 ED144627278TH tookatun (608582) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ670124-016 ED249126333TH พิมพ์พิมล (608659) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 1อจ670125-008 ED262115919TH มหามณีจินดา (608700) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670125-014 EM410849296TH Tzsamsak (608782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ670125-015 EM097994038TH ซาลาเปา (608786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ670126-004 ED142469217TH tongjoy (608877) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ670126-005 ED245569574TH maii_amulet (608880) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ670127-003 ED144628066TH tookatun (608913) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ670127-005 ED261519355TH ฅนบางใหญ่ (608917) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ670127-007 EM098277113TH นกแก้ว (608922) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
11 # 1อจ670127-010 ED056166068TH Thanapong36 (608956) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ670127-012 EB539178351TH ขาล-เสือ (608934) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670127-022 EM097994015TH ซาลาเปา (608933) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ670129-009 ED103637474TH Tawatchai1889 (609008) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
15 # 1อจ670129-011 EX644291612TH print (609013) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ670129-012 TH011855WYR37B0 runrun21 (609058) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ670129-014 ED23221420TH winwin (609064) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ670129-015 EB590485462TH alife (609066) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ670129-020 TH01184YZ4S86B0 Toroclub (609016) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ670129-021 TH01184Y4S86B0 Toroclub (609019) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ670129-022 TH01184YZ4S86B0 Toroclub (609024) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ670129-023 ED232842524TH maii_amulet (609068) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 1อจ670129-024 ED187321131TH auraa (609012) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ670129-026 EJ334017621TH prasit_888 (609018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ670130-006 EH789366066TH Nippit (609146) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ670131-001 EM097997122TH ซาลาเปา (609186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ670131-002 ED239209104TH กรเขาไม้แก้ว (609191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ670131-004 ED195545459TH จอมพล (609202) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ670131-007 EM293557063TH ประวิทย์888 (609208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ670131-008 ED256507955TH มงคลทิพย์ (609213) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ670131-010 ED281700519TH poshwises (609220) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ670131-012 ED141466846TH Princi-B (609233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ670131-016 ED263618356TH noi70 (609244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ670202-021 ED126637132TH ตุ๊หลวง (609437) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670124-009 naweena (608586) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670125-011 ตาแจ๋ว (608692) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 2อจ670126-002 อรรถพล (608824) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670126-004 Owarut999 (608828) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ670126-014 boonlers (608831) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670126-016 ppffarm (608868) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ670126-017 nco29-48 (608834) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ670127-003 likeit (608975) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ670127-006 jojo5 (608943) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ670129-004 9panupong9 (609057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ670129-005 naret18 (609031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ670131-004 Onrawin (609260) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ670202-015 การันตีพระ (609478) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ670202-016 การันตีพระ (609479) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670129-008 parkkankhum + มองดู (609004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 65%)
2 # 3อจ670129-012 murbur + coldplay (609017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพ์พนมมือ เนื้อทองเหลือง ปี 2477 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 89%)
3 # 3อจ670129-107 TH01185616072B0 lumpini6655 + kaninnek (609036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 62%)
4 # 3อจ670129-108 ED256271027TH ดราก้อนปิง + Tongkub (609039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีเกาะทะลุ เนื้อสำริด ปี 2547 จ.ประจวบคีรีขันธ์
5 # 3อจ670129-109 ED270630635TH รุตช้างกลาง + Anankiya (609041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นน้ำตกพริ้ว เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดมังกรบุบผารามสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
6 # 3อจ670129-113 EB590555146TH swangpiboon + (609049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ670129-117 ED267830107TH supervigo + บางแก้ว1976 (609059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลังตรายาง)(G 86%)
8 # 3อจ670129-131 ED246352888TH รุตช้างกลาง + Pol_Maneepon (609023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้างนิยม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดโคกเมรุสร้าง)
9 # 3อจ670129-132 ED249152642TH ปิ่นอนงค์ + พิมพ์พิมล (609027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการใช้)
10 # 3อจ670130-101 ED180254211TH โก๋โรจน์ + สยามอาร์ต (609109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการเก็บ)
11 # 3อจ670130-104 ED169386842TH masterpiece + buobucha (609115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเมฆิโย วัดเขาบางทราย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

12 # 3อจ670130-123 EM097996847TH chonlasid + ซาลาเปา (609082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ670130-134 EM097996847TH staruch + ซาลาเปา (609106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย(โต) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 71%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ670130-142 ED170027498TH nopakk + sitawee (609120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ670131-006 yut157 + tanu21 (609210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ670131-103 EM097997096TH อาจรูญ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11(๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึกและทำความสะอาดผิว)
17 # 3อจ670131-107 ED274210758TH aluminium + phetbanpra (609184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแขนซ้าย)
18 # 3อจ670131-128 ED258634515TH chanu + withwin (609196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
19 # 3อจ670131-146 ED066578151TH KhomBangkok + bangpakong (609247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ670131-149 ED109872833TH jouicepeam + C-Path (609250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ670131-150 ED273218551TH thotsaphol4110 + Apisiri (609251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ670201-005 เจ้าตะพุ่น + noomark (609277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
23 # 3อจ670201-105 ED134090541TH นายต้น + AmpFine (609291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ

24 # 3อจ670201-114 EM097998397TH เกษตร + ซาลาเปา (609326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเงินศักดิ์สิทธิ์ วัดเวฬุวนาราม เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน-ทอง จ.เพชรบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
25 # 3อจ670202-001 bank2310 + suksannb (609403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(บาง) เนื้อเงิน ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
26 # 3อจ670202-002 Tai-SKL + ศตกมล (609405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ670202-003 ห้วยไผ่ + Audi304 (609411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
28 # 3อจ670202-004 masterpiece + Audi304 (609413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ ฐานทัพเรือสัตหีบสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชลบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
29 # 3อจ670202-006 เสนาะ53 + Man_Angthong (609417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ลึก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
30 # 3อจ670202-008 nongder + sarunpat (609423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
31 # 3อจ670202-009 Sunadi + crazyfair (609425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ 5 เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
32 # 3อจ670202-104 ED136183997TH namo64 + Ppari_1992 (609363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมตะกั่ว)
33 # 3อจ670202-105 ED135368354TH thonglor + noppadon111 (609367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2440 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 84%)
34 # 3อจ670202-106 ED255635318TH aun123 + arjarnjo (609370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
35 # 3อจ670202-107 ED264364105TH NP_PRATHAI + (609375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
เรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง

36 # 3อจ670202-108 ED251344164TH babala + comfortable13 (609378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.ลำพูน (สภาพสวย)(660320-1118)
37 # 3อจ670202-109 ED274822097TH พรอิศรา + maii_amulet (609384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (670119-1065)(S 91%)
38 # 3อจ670202-110 ED253651746TH Numfanta + potae14 (609386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 5148) **พระสภาพสวย
39 # 3อจ670202-111 ED262151567TH sompong963 + มาริโอ (609355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผงลาย ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
40 # 3อจ670202-112 ED171329835TH nopakk + john-otto (609356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 434862)(611108-050)
41 # 3อจ670202-113 ED150272256TH chayk + Watermelon (609361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นวัฒนะมงคล 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2545 จ.เชียงใหม่ **พระสภาพสวย
42 # 3อจ670202-114 ED150272256TH Noraset + Watermelon (609364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และซ่อมขอบล่าง) (670117-1018)(G 72%)
43 # 3อจ670202-116 ED086775703TH meanblog + ponrat (609372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงปู่คำคะนิง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุบลราชธานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่คำคะนิง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุบลราชธานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
44 # 3อจ670202-117 ED253833125TH pacifist2000 + ROYPUTH (609379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หมายเลข 33/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
45 # 3อจ670202-118 ED264930225TH X-mas + Navaporn_Shu (609382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ670202-119 ED130991085TH thipakon + คนเมืองเหนือ (609385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 89%)


47 # 3อจ670202-125 ED281702452TH บังไค54 + konthai9858 (609407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ670202-130 ED141481154TH วิทย์พระประแดง + พระราม9 (609431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ) (661111-1358)(G 73%)
49 # 3อจ670202-131 ED247595342TH ทนายหลวง + พิชชากร (609354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดพังเถียะ ปี 2502 (หน้าตัก 4 นิ้ว)
50 # 3อจ670202-134 ED245862845TH ผู้นำพล + สรานนท (609366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์จารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
51 # 3อจ670202-135 ED245862845TH ผู้นำพล + สรานนท (609368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
52 # 3อจ670202-139 ED145419020TH หิมาลัย + rattasah (609380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 2.8 นิ้ว)(660920-1075)
53 # 3อจ670202-140 ED171331122TH tuszaa + john-otto (609383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (591118-121)
54 # 3อจ670202-141 ED271170493TH Bobbie + ของขวัญ (609387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มหาโส วัดป่าคีรีวรรณฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ขอนแก่น
55 # 3อจ670202-142 ED246267371TH toymlt + ibas7723 (609390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)(G 69%)
56 # 3อจ670202-143 ED262142622TH satang17 + พิชชากร (609393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดขุนจันทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ670202-144 EM097998423TH เกษตร + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ สมัยรัชกาล(ปัจจุบัน) เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2515-2530 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
58 # 3อจ670202-145 EB587178056TH masterpiece + Thanapong36 (609399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ

59 # 3อจ670202-146 ED261540115TH witpayasuren + ฅนบางใหญ่ (609400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ลึก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมและชำรุดมุมล่างซ้าย)
60 # 3อจ670202-148 ED265233441TH กระดุมทอง + มงคล88 (609408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์เปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
61 # 3อจ670202-152 ED158773885TH กายธรรมวิทย์ + vongsako (609352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง/สภาพกะไหล่เงินใหม่)
62 # 3อจ670202-156 ED263133953TH สมบัติบูรพาบารมี + (609373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหัศจรรย์พระ
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
63 # 3อจ670202-158 ED236610021TH Cap1995 + pipattamhus (609381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ670202-160 ED242063639TH อะนันตะปัดชะเย + Maxkro (609391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อสิน วัดบางกระดี่ เนื้อผง จ.อ่างทอง
65 # 3อจ670202-161 ED139728296TH Syumpu + น้องหมี (609395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ670202-162 ED139728296TH Syumpu + น้องหมี (609401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
67 # 3อจ670202-163 ED174288264TH wuttaro + โอพุทธคุณ (609406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
68 # 3อจ670202-164 ED174288264TH Anuwat156 + โอพุทธคุณ (609409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ670202-165 TH011856M0CK3B0 reset-usb + MIXMUK (609421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 920)70 # 3อจ670202-166 TH011856JRKO6B0 rungrot + GOLFJUJU (609427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
71 # 3อจ670202-169 TH011856M1318B0 Nakorn17 + เพิ่มให้99 (609436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 3942)
72 # 3อจ670202-170 TH011856RJ121B0 nopakk + prasan32 (609439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์จม เนื้อผงปิดทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 03 ก.พ. 2567 - 08:46 น.] #87834 (3/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670119-004 ED250329293TH noppadon111 (608207) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670122-015 ED247472119TH seranee (608385) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 1อจ670122-020 ED262120159TH มหามณีจินดา (608443) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670124-003 ED143353263TH non31 (608569) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
5 # 1อจ670124-014 ED154170133TH usaku (608593) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ670124-018 ED245565904TH maii_amulet (608653) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ670125-005 EG909674208TH prasit_888 (608708) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ670125-006 EB619957792TH pdarnswat (608796) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ670125-009 ED127241555TH Thana999 (608745) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ670125-011 EM097994024TH ซาลาเปา (608765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ670125-012 ED245586538TH PHLOI (608772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ670125-018 EM098277008TH นกแก้ว (608717) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ670127-011 ED227029017TH naresean (608966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670127-017 EM097994015TH ซาลาเปา (608979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ670129-017 TH01184YZ4S86B0 Toroclub (609069) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
16 # 1อจ670129-018 TH01184YZ4S86B0 Toroclub (609071) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
17 # 1อจ670129-027 ED276720555TH แบงค์อรัญ (609022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670130-001 ED118149376TH ญาญ่าซัง (609140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ670130-002 EM097997105TH ซาลาเปา (609144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ670130-009 ED250052479TH insolence (609150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670130-012 ED258333223TH suparoek (609155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670122-005 Buncha (608351) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670122-009 popmook (608460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ670123-011 . บังไค54 (608539) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ670124-001 aee_sotspa (608579) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670124-013 Owarut999 (608590) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670124-014 vtavee (608641) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ670125-001 หนุ่มธนบุรี (608731) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ670125-002 หนุ่มธนบุรี (608735) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ670125-003 phukaseam (608741) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ670125-005 Thanet15 (608811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ670125-008 thumma (608686) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ670125-009 teetoon (608752) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ670125-014 toopronchai (608778) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ670125-016 teetoon (608756) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ670127-001 karabran (608970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ670130-001 jicko (609125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ670130-002 jicko (609128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ670130-005 Ballramintra (609131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ670130-007 Ronnakorn (609168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ670130-009 AIR2515 (609136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ670131-002 สรขอนแก่น (609232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ670131-005 อรรถพล (609235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ670201-009 tintin (609349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670201-118 EM097998468TH เกษตร +ท่านเปาบุ้นจิ้น (609333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์อุ้มทรัพย์ พ่อท่านไข่ วัดลำนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 82/หน้าตัก 9 นิ้ว)
2 # 3อจ670124-167 EM098276943TH keng_kung + นกแก้ว (608671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงขาวปิดทอง ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ670125-137 EM097971788TH Tarkkyp + ท่านเปาบุ้นจิ้น (608753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ670127-110 TH011855SJC12B0 mr_teerayut + Parmarno (608983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผงคลุกรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ670129-120 ED267942704TH บรีสพระช่วย + chompoonl (609067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ670129-135 ED229792536TH ศักดิ์นรินทร์ + Chinnapat420 (609035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
7 # 3อจ670129-137 EM098277039TH poshwises + นกแก้ว (609040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
8 # 3อจ670130-003 อะนันตะปัดชะเย + เก่งจริงจริง (609083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
พระเกจิอาจารย์ เนื้อผง[พระไม่แท้]
พระพุทธ หลวงปู่บุญ พิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อดิน[พระไม่แท้]
9 # 3อจ670130-004 Yukiyuki + เก่งจริงจริง (609085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
พระซุ้มทอง กรุเจดีย์กลางทุ่ง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่แท้]
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี[พระไม่แท้]
พระสังกัจจายน์ วัดหนองอีดุก เนื้อดิน[พระไม่แท้]
10 # 3อจ670130-005 Yukiyuki + เก่งจริงจริง (609087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน เนื้อดิน จ.นนทบุรี[พระไม่แท้]
พระพุทธ หลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน เนื้อดิน จ.นนทบุรี[พระไม่แท้]
11 # 3อจ670130-109 ED270255918TH บรีสพระช่วย + แปะยุ้ย (609124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ670130-110 ED270255918TH บรีสพระช่วย + แปะยุ้ย (609127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ670130-111 ED270255918TH บรีสพระช่วย + แปะยุ้ย (609137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ670130-112 ED270255918TH บรีสพระช่วย + แปะยุ้ย (609139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ670130-143 ED281400077TH muknp + ต่อยอด (609121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ670130-153 EM097977613TH nopakk + ข้าวต้มพิศมัย (609145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงถม ปี 2509-2530 จ.ฉะเชิงเทรา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงถม ปี 2518-2530 จ.ฉะเชิงเทรา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงถม ปี 2518-2530 จ.ฉะเชิงเทรา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
17 # 3อจ670131-112 TH0118566B0K1B0 กระดุมทอง + เพชรมรดกไทย (609197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 62%)
18 # 3อจ670131-113 TH0118566B0K1B0 fifadida + เพชรมรดกไทย (609199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)(G 85%)
19 # 3อจ670131-114 TH0118562K2W6B0 preeyawat + Takamine (609201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพล้างผิว)
20 # 3อจ670131-115 TH0118566PKK1B0 panitgang + Sahapon (609205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว)
21 # 3อจ670131-123 ED243048332TH yut02 + อาระดิน (609178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินเกศทองก้นทอง ปี 2561 จ.นครราชสีมา (นำฤกษ์หมายเลข 5)
22 # 3อจ670131-125 ED246355884TH Gunt_A + Pol_Maneepon (609183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
23 # 3อจ670131-133 ED230929364TH AQUAMAN39 + mahaphom (609212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
24 # 3อจ670201-001 หิมาลัย + ศิษย์วัดญาณเสน (609268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหยกเชียงราย วัดพระแก้ว เนื้อหยก ปี 2534 จ.เชียงราย
25 # 3อจ670201-002 promlok + ทวดนรรัตน์ (609270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) (661221-1059)(G 83%)
26 # 3อจ670201-003 หมีดำ + ธัญญลัษณ์ (609272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์หลังยันต์ ปี 2528 จ.พิจิตร **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
27 # 3อจ670201-004 sumat + khunprem (609274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่านหน้าทอง ปี 2507 จ.นครปฐม.. (640804-188)
28 # 3อจ670201-006 ฅนบางใหญ่ + danai3356 (609280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ670201-007 icoll2009 + SamilaMT (609283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ตรัง
30 # 3อจ670201-008 jame1122 + SamilaMT (609286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
31 # 3อจ670201-009 DU-DOO + nuttakrit (609288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
32 # 3อจ670201-011 Arahan3031 + chaiyatat (609317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มกอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
33 # 3อจ670201-012 supha + mo_dmp65 (609318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ670201-013 khun_kit + เก๋นครนายก (609320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
35 # 3อจ670201-102 ED172731152TH pornlimk + lulytoon (609279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่น ข 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.พิจิตร (640906-060)
36 # 3อจ670201-104 ED252765061TH Naruge1966 + jamesza (609285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 2079)
37 # 3อจ670201-106 TH0118564UHF6B0 Chalermchon + คุณตาวิธาน (609292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
38 # 3อจ670201-107 ED217609431TH กุ้ง_หลักสี่ + toymlt (609298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 70%)
39 # 3อจ670201-108 ED251538151TH มีเก้า888 + maikeboy (609303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ตลับทอง (G 69%)
40 # 3อจ670201-109 EB539491264TH บุตรสุนทร + yorch (609307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 5 นิ้ว)
41 # 3อจ670201-111 OB219122240TH savangnont + uncleho (609316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก เนื้อผง จ.ระยอง
42 # 3อจ670201-112 TH0118561VH52B0 อรทัย960 + thanapipat (609319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
43 # 3อจ670201-113 TH011856E4MR5B0 นโมตัสสะ + nattawutng (609321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ670201-115 ED277350414TH บุตรสุนทร + kay9999 (609327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
45 # 3อจ670201-117 EM097998406TH เกษตร + ซาลาเปา (609332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2542 ประเทศสหรัฐอเมริกา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
46 # 3อจ670201-119 ED215728419TH morn7808 + perfectman77 (609335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (661123-2134)(G 67%)
47 # 3อจ670201-120 EM460359091TH bos2499 + pakorn704 (609336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
48 # 3อจ670201-121 ED165653494TH UltraMan50 + ไข่มุข (609269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 4 มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ สร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 068/199) (ขนาดสูง 15.5 นิ้ว)
49 # 3อจ670201-122 ED177920674TH ก้องโคราช + toturbo (609271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 67%)
50 # 3อจ670201-123 ED230950336TH DDman + เอฟ-ปู่เจ้า (609273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดโพธาราม เนื้อตะกั่ว ปี 2461 จ.ราชบุรี
51 # 3อจ670201-124 ED248327767TH peeranon072 + ธีรดา (609340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ670201-125 ED096348761TH sakaekrung + punsa44 (609276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 580)
53 # 3อจ670201-127 EJ013036295TH Yukiyuki + เพิ่มพูน888 (609282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำ เนื้อผง
54 # 3อจ670201-128 EJ013036295TH masterpiece + เพิ่มพูน888 (609284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ670201-130 ED139734243TH โก๋โรจน์ + pongsak-bangyai (609289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
56 # 3อจ670201-131 TM210001742716R สาระพี + john813 (609293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (570703-292)
57 # 3อจ670201-132 ED234717056TH aluminium + phetbanpra (609295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม(S 93%)
58 # 3อจ670201-133 ED265240456TH bangkanoon89 + (609297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหมียวเขี้ยวเพชร
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
59 # 3อจ670201-134 EM097998131TH Titikorn + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง
60 # 3อจ670201-135 ED269007635TH nopakk + nuaaun (609301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ฐานคู่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ670201-136 ED227080158TH kengkas + blackwidow (609304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ670201-138 ED270124395TH seven13 + golfsriracha (609309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ670201-139 ED237328568TH wavethaw + Joker007 (609312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด รุ่นหล่อรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.จันทบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 02 ก.พ. 2567 - 08:35 น.] #87831 (2/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670120-001 ED183040572TH หลวงพ่อปาน (608322) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670122-002 ED162644958TH พิมพ์พิมล (608430) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 1อจ670123-001 ED254606774TH aircadet (608536) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670123-011 EM293570325TH อี๊ดเมืองเลย (608538) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ670124-013 ED191227631TH Poowadon (608557) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670125-017 ED158208245TH ทางบุญ (608792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ670127-002 ED256343639TH นกแก้ว (608964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670127-019 EM097994015TH ซาลาเปา (608981) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ670129-003 EM182027858TH เมิส_เพชรบูรณ์ (609028) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ670129-004 EM182027858TH เมิส_เพชรบูรณ์ (609060) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ670129-005 EM182027858TH เมิส_เพชรบูรณ์ (609065) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ670129-006 EM182027858TH เมิส_เพชรบูรณ์ (609070) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ670129-007 EM182027858TH เมิส_เพชรบูรณ์ (609073) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ670129-019 TH01184YZ4S86B0 Toroclub (609072) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670120-002 en_amulet (608289) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ670123-004 midori (608535) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ670123-007 แพรวพรรณ (608533) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ670124-015 ศตกมล (609172) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ670130-011 การันตีพระ (609170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ670131-013 การันตีพระ (609263) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ670131-014 การันตีพระ (609264) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ670131-015 การันตีพระ (609265) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ670131-016 การันตีพระ (609266) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ670131-017 taccord (609267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670113-158 ED249323599TH nopakk + ไพรพนม (607658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ฉะเชิงเทรา
2 # 3อจ670117-118 EM097974585TH Noppawit123 + (608051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 95)(น้ำหนักทอง 29.1 กรัม) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน(RC)
3 # 3อจ670122-115 EM097992139TH keng_kung + ซาลาเปา (608379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม พิมพ์จัมโบ้หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2516 จ.ชลบุรี
4 # 3อจ670122-116 EM097992139TH keng_kung + ซาลาเปา (608380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม พิมพ์จัมโบ้หลังสิงห์ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2516 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ670122-117 EM097992139TH keng_kung + ซาลาเปา (608382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม พิมพ์จัมโบ้หลังสิงห์ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2516 จ.ชลบุรี
6 # 3อจ670123-110 828469607011 jeera + ball_amulet (608534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพซ่อมมุมล่างซ้ายและชำรุดส่วนบน)
7 # 3อจ670124-118 EM410872215TH สุขอัลฟ่า + littletjzaa (608658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
8 # 3อจ670124-148 ED250118087TH ตุ้ยแปลงยาว + แบทแมน (608622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ670124-154 ED053448895TH sherbet88 + พลกฤต (608645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ670126-004 กัปตัน072 + sanopporn (608826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อพลาสติกสี(คตไม้สัก) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
11 # 3อจ670126-137 ED245819229TH murbur + kankanmol (608886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2483 จ.นครสวรรค์ (วัดหัวงิ้วสร้าง)
12 # 3อจ670127-107 EM097994191TH lertsak + ฮุนได (608930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลีมหาลาภ วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร (ไม่ระบุปีสร้าง/ขนาดสูง 12 นิ้ว)
13 # 3อจ670127-113 jirapach + Prince13 (608953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBKFR00042326WC
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น ทอ.1 พิมพ์หลังตัวหนังสือนอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
14 # 3อจ670127-128 EM098276909TH swangpiboon + นกแก้ว (608919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัดมงกุฎเพชร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือกลาง เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2530 จ.อุทัยธานี
15 # 3อจ670127-143 EG371318373TH เอลำลูกกา + Buncha (608957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อขาว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแรก พิมพ์ไม่มีเส้นคอ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ670127-144 ED178831689TH Chansri1 + ovenes (608960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
17 # 3อจ670129-001 meanblog + karabran (608986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นวางศิลาฤกษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)

18 # 3อจ670129-104 ED262623519TH nco29-48 + ช้างน้อย68 (609074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นศาลาการเปรียญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
19 # 3อจ670129-124 ED144650135TH ขุมทรัพย์บูรพา + SAHAKORN (608994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้) กรอบทอง(G 69%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้(RC)
20 # 3อจ670129-125 ED166735433TH entaneer + KID_2 (608998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นธนาคารกรุงไทยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 4.6 นิ้ว)
21 # 3อจ670129-127 ED252898023TH โต้งแบริ่ง + คุณศิระ (609003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
22 # 3อจ670129-133 SXF3838A0006546 pop2517 + บีลูกพระธาตุ (609030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
23 # 3อจ670129-138 EM471681271TH JadeJ + Aum2543 (609042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 4 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
24 # 3อจ670129-140 ED152360276TH savebank163 + kankanmol (609046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
25 # 3อจ670129-141 (609051) ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ670129-142 (609938)
26 # 3อจ670130-011 คนคลองด่าน + ติ่งลี่ (609103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 255)
27 # 3อจ670130-114 ED263105665TH nopakk + มหัศจรรย์พระ (609147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ670130-115 ED269371735TH ตุ๊หลวง + RtitTi (609149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 1)(G 61%)
29 # 3อจ670130-117 EM097977701TH เมืองไทย + ข้าวต้มพิศมัย (609156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
30 # 3อจ670130-118 EM097996847TH อาณาจักรพระ + ซาลาเปา (609160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นนารายณ์แปลงรูป เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข X958)
31 # 3อจ670130-124 EM097996847TH namo64 + ซาลาเปา (609084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
32 # 3อจ670130-125 EM097996847TH lamborghinizi + ซาลาเปา (609086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
33 # 3อจ670130-126 EM097996847TH otto3528 + ซาลาเปา (609090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
34 # 3อจ670130-128 EM097996847TH kanatatpalm + ซาลาเปา (609094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดช่องลม เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ชลบุรี
35 # 3อจ670130-136 EB539942525TH namo64 + ann_thepparot14 (609108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
36 # 3อจ670130-141 ED271141523TH masterpiece + สุขสงบ (609119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดศรีเวียงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง

37 # 3อจ670130-152 ED100979885TH Koko168 + pukpaokab (609142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 67%)
38 # 3อจ670130-157 EM097997119TH keng_kung + ซาลาเปา (609157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
39 # 3อจ670130-159 EM097997119TH aidteegon + ซาลาเปา (609162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นราชาอุตตโม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
40 # 3อจ670131-001 amuletfocus + engineer27 (609189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 62%)
41 # 3อจ670131-002 พรพระพุทธคุณ + เด็กสังขละ (609192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (661010-2040)(G 85%)
42 # 3อจ670131-003 wiroj + Taoz2119 (609195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 64%)
43 # 3อจ670131-004 wiroj + Taoz2119 (609203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 79%)
44 # 3อจ670131-005 Boyprasertsak + wutpantip (609206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ670131-007 ฉางฟง + หลานตาจวบ (609214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.2 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด) (661214-1151)(G 76%)
46 # 3อจ670131-008 หนึ่งในสยาม + หลานตาจวบ (609218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
47 # 3อจ670131-009 RtitTi + หลานตาจวบ (609222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธีพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อแก้ว(ขาว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)(661216-2129)
48 # 3อจ670131-010 NP_PRATHAI + Nopbns990 (609226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ วัดพระมหาธาตุฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)
49 # 3อจ670131-011 สาวศิลป์ + PHAKIN99 (609231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ670131-101 EM097997096TH theera + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
51 # 3อจ670131-104 EM097997096TH noobeat + ท่านเปาบุ้นจิ้น (609179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามชายบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
52 # 3อจ670131-105 ED255182541TH RtitTi + thumma (609180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631009-073)
53 # 3อจ670131-108 ED202021803TH เมืองช้าง + Jjiann1979 (609185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(641020-1097)(G 67%)
54 # 3อจ670131-109 ED056168815TH ทิศเหนือ + Thanapong36 (609188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (670116-1045)
55 # 3อจ670131-111 EJ511332339TH get001 + ปลื้มอนันต์ (609193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ670131-116 ED165652732TH dekmai + วอเตอร์ (609207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม ปี 2509 เนื้อทองเหลือง ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
57 # 3อจ670131-117 ED179415248TH maymaybaa + หนองซอ (609211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.7 นิ้ว)
58 # 3อจ670131-120 ED229598461TH meanblog + paoboonjin (609223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่รอด วัดโคนอน เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ670131-121 ED175540126TH Neochang + ผู้นำพล (609174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (661019-1198)
60 # 3อจ670131-122 ED175540126TH tiktik03 + ผู้นำพล (609176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ (631211-301)(G 75%)
61 # 3อจ670131-124 ED280023048TH phetnara + chaidee (609181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลืองก้านช่อผสมมวลสารหลวงปู่บุญ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 4602)
62 # 3อจ670131-126 ED273317333TH willy + winnerman (609187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย) (660809-2001)(G 88%)
63 # 3อจ670131-127 ED129495566TH pop2517 + boom6449 (609194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์ไม่มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
64 # 3อจ670131-129 ED05317296TH chattar + mchutith (609198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 277324/สภาพทำความสะอาดผิว)
65 # 3อจ670131-130 ED273106087TH kritbig + นักสู้_ภูธร (609200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ670131-131 ED254542190TH lamborghinizi + Syumpu (609204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบขวาเล็กน้อย)
67 # 3อจ670131-132 ED93828959TH parichat + ansaldo (609209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 2323)
68 # 3อจ670131-134 ED168531702TH minions + jetsada_supat (609216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแผงปฏิหาริย์ กรุวัดพระศรี เนื้อดิน จ.ลพบุรี
69 # 3อจ670131-135 ED168531702TH กิตช่างไม้ + jetsada_supat (609217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรใบข้าว กรุบ้านตาก เนื้อชินตะกั่ว จ.ตาก
70 # 3อจ670131-136 BANA000206849R7 วิเศษชัยชาญ + เอ๋เด็กวัดด่าน (609221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
71 # 3อจ670131-137 EM097978551TH เมืองไทย + ข้าวต้มพิศมัย (609224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
72 # 3อจ670131-138 Vorajak + Sogood35 (609225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PTPNO00259309QR
รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้นช้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.สุรินทร์
73 # 3อจ670131-140 ED056169767TH poshwises + Thanapong36 (609228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์ไหล่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
74 # 3อจ670131-141 ED263143037TH nopakk + มหัศจรรย์พระ (609236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 68%)

75 # 3อจ670131-143 ED159749264TH zafari + wow123 (609241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
76 # 3อจ670131-145 ED262141848TH transport + มหามณีจินดา (609245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สีห์ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ670131-147 ED246555735TH ฝั้น95 + ichigomomo (609261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)(G 77%)
78 # 3อจ670131-148 ED183135045TH Superman12 + THAI-PRA (609262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 ก.พ. 2567 - 08:37 น.] #87828 (1/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670118-002 TH011854QBQH6B0 araiva (608081) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ670119-009 ED237006112TH เหยินน้อยโคราช (608219) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ670120-006 ED258513786TH ตั้มปราจีน (608329) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ670122-005 ED134446072TH electricalpower (608466) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670122-008 ED157072245TH jingmanu (608376) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ670122-021 ED147251959TH RtitTi (608483) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ670125-013 EM097993995TH ซาลาเปา (608775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ670126-001 NBTHSPYAC240124001 PoohJuatathep (608862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ670127-013 ED252252583TH Nat_Bangrak (608969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ670127-015 ED097994015TH ซาลาเปา (608974) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670129-013 ED229179500TH san_sap99 (609000) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ670129-016 ED103387944TH Diws2533 (609005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670129-025 EM097990950TH รถถังพระบ้าน (609015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670117-005 Beginner_Y (608037) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ670122-001 ธัมมจักร (608433) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ670122-006 phuwa (608447) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670122-007 นคราฎ (608451) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ670122-008 DrBoot (608456) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670123-003 honzakub (608528) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670123-010 unt2499 (608501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8# 2อจ670129-001 afrosalmon (609061) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ670129-003 toy_clong8 (609054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ670130-003 การันตีพระ (609077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670122-206 aumnuey + taranan (609171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
2 # 3อจ670125-170 ED256616916TH มารวย18 + ตั้มปาปาเร้ด (608810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ670125-172 EJ971992683TH Automove + paikung (608776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.บุรีรัมย์ (สภาพสวย)
4 # 3อจ670125-177 EX551754247TH หนูเจ้าพระยา + Powdernok (608798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หลังหมึกแดง เนื้อผง ปี 2508 จ.จันทบุรี
5 # 3อจ670126-117 ED083016160TH pandp + ภาณุวัฒน์เขียว (608840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ670126-127 ED257425135TH สุดเขต + Nocknot (608873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
7 # 3อจ670126-135 ED162960120TH wirat3003 + เจเจอมูเลทไทย (608889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์นั่งหมู เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม
8 # 3อจ670127-002 Suksawat + noomark (608903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวยจัมโบ้ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
9 # 3อจ670127-111 ED264316992TH Armline1113 + เขยมาบตาพุด (608940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง(G 77%)
10 # 3อจ670127-118 EB549446004TH Natithol + jokkaew (608963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช ภปร. รุ่นฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 132)
11 # 3อจ670127-127 EM098276909TH MikeShiNoDa + นกแก้ว (608916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
12 # 3อจ670127-130 EM098276909TH winwin + นกแก้ว (608923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวังหิน จ.พิษณุโลก
13 # 3อจ670127-140 ED251688686TH Thatpong8966 + noi70 (608949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
14 # 3อจ670129-122 ED203160744TH junn353 + goodluck1994 (608990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ670130-001 ทางบุญ + kamron_ch (609078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (660406-2070)(G 86%)
16 # 3อจ670130-002 อะนันตะปัดชะเย + เก่งจริงจริง (609081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก
17 # 3อจ670130-006 สังกัจจายน์ + ชัยชนะ56 (609089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640422-098)

18 # 3อจ670130-007 BhuriKet26 + AIR2515 (609091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
19 # 3อจ670130-008 murbur + nottosaad (609093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
20 # 3อจ670130-009 พรพระพุทธคุณ + ฅนรักพระ (609095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (660112-1072)
21 # 3อจ670130-012 rakchoo + ninjaykk (609105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์เล็บมือ เนื้อดิน ปี 2440 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบเงิน(S 91%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
22 # 3อจ670130-103 EJ666474475TH masterpiece + ขนมกรุบ (609114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์นะชาลีติ เนื้อผงลงบรอนซ์ทอง ปี 2527 จ.สระบุรี
23 # 3อจ670130-107 EM097996878TH Gap2527 + ซาลาเปา (609167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป โรงเรียนนายเรืออากาศสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9.3 นิ้ว)
24 # 3อจ670130-108 EM097977658TH midori + ข้าวต้มพิศมัย (609122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง ศูนย์ศิษย์หลวงพ่อปานสร้าง เนื้อเรซินปิดทอง ปี 2527 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 8.4 นิ้ว)
25 # 3อจ670130-113 ED271207043TH pornlimk + Cap1995 (609143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (620306-125)
26 # 3อจ670130-116 EM097997167TH keng_kung + ซาลาเปา (609153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น ญสส. เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 607/หน้าตัก 9 นิ้ว)
27 # 3อจ670130-119 EM097996847TH kritmonster + ซาลาเปา (609163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
28 # 3อจ670130-120 EM097996847TH kritmonster + ซาลาเปา (609165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
29 # 3อจ670130-121 EM097996847TH ประดู่เหลือง + ซาลาเปา (609079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
30 # 3อจ670130-122 EM097996847TH อ๋องสาย4 + ซาลาเปา (609080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม(G 78%)
31 # 3อจ670130-127 EM097996847TH C_RONALDO + ซาลาเปา (609092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
32 # 3อจ670130-129 EM097996847TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซาลาเปา (609096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครปฐม
33 # 3อจ670130-130 EM097996847TH อ้อยป่า + ซาลาเปา (609098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 62%)
34 # 3อจ670130-131 EM097996847TH โองการ + ซาลาเปา (609100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 83%)
35 # 3อจ670130-132 EM097996847TH bangpakong + ซาลาเปา (609102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 67%)
36 # 3อจ670130-133 EM097996847TH tanint + ซาลาเปา (609104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2534 จ.พระนครศรีอยุธยา

37 # 3อจ670130-137 EM097997198TH Feen_8Rew + ซาลาเปา (609111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสังกัจจายน์ เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
38 # 3อจ670130-138 ED105482510TH kai_kaw + Yai_charat (609113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิธี 25 พุทธศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
39 # 3อจ670130-139 ED266831675TH suparoek + panupong720 (609116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
40 # 3อจ670130-140 ED051048104TH เขียววาริน + รักษ์ต้มเลือดหมู (609118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 63%)
41 # 3อจ670130-144 EM097978171TH komwoke + ข้าวต้มพิศมัย (609123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 459577) (สภาพทำความสะอาดผิว)
42 # 3อจ670130-145 EM097978171TH พ่อฟอร์ม + ข้าวต้มพิศมัย (609126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
43 # 3อจ670130-146 EM097978171TH พ่อฟอร์ม + ข้าวต้มพิศมัย (609129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
44 # 3อจ670130-147 EM097978171TH เมืองไทย + ข้าวต้มพิศมัย (609130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
45 # 3อจ670130-148 EM097978171TH เมืองไทย + ข้าวต้มพิศมัย (609133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
46 # 3อจ670130-150 EM097978171TH Nongbright88 + (609135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ข้าวต้มพิศมัย
พระปิดตา กรอบทอง(G 72%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ670130-151 ED253049195TH sam8793 + Leche (609138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุฯ พิมพ์เศียรโต เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ670130-155 EM097977613TH Yukiyuki + ข้าวต้มพิศมัย (609151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ670130-158 EM097997119TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซาลาเปา (609159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2547 จ.นครปฐม
50 # 3อจ670130-135 EM097996847TH Itsarapp + ซาลาเปา (609107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่อิง วัดโคกทม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.บุรีรัมย์ (หมายเลข 687)
51# 3อจ670130-149 EM097978171TH Nongbright88 + ข้าวต้มพิศมัย (609134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM