ค้นหากระทู้ ::
กฎ กติกา g-pra.com  | เรียนสมาชิกทุกท่าน  | เฉพาะผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง  | ถอดถอน และแจ้งเตือนสมาชิก 
ข่าวสารทั่วไป  | พระเครื่องที่ควรหลีกเลี่ยง  | รับจองพระใหม่  | แจ้งรับไปรษณีย์ EMS  | แจ้ง RECALL บัตรรับรองพระเครื่อง  | แจ้งส่งไปรษณีย์ EMS 
แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง  | แจ้งรายการออกบัตรฯพระใหม่

ประกาศ : เวบมาสเตอร์สามารถลบกระทู้ หรือข้อแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสมาชิกท่านอื่นได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หัวข้อที่ วันที่ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ คำตอบ ผู้เข้าชม
00811
ส. 18 ม.ค. 2557
09:52 น.
แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ ปี 2557
webmaster3
338
20610
00803
ศ. 20 ธ.ค. 2556
11:31 น.
แจ้งยกเลิกสมาชิก tee_watpai โดยนายธนะชัย วุฒิมานพ และสมาชิก stampjj โดยนายญาณโชติ สำราญสุข
webmaster3
124
22285
01799
ส. 13 ม.ค. 2567
16:45 น.
แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ ปี2567
webmaster4
11
1836
01683
ส. 14 ม.ค. 2566
13:19 น.
แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ ปี2566
webmaster4
58
4457
01541
อ. 08 ก.พ. 2565
16:38 น.
แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ ปี2565
webmaster4
71
3563
01410
ส. 23 ม.ค. 2564
10:05 น.
แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ ปี2564
webmaster4
51
3286
01270
ส. 04 ม.ค. 2563
15:35 น.
แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏกติกาเวบไซต์ฯ ปี2563
webmaster4
70
3959
01189
พ. 19 มิ.ย. 2562
12:03 น.
-แจ้งผลการดำเนินการกรณีสมาชิกsuracj
webmaster14
3
3327
00947
จ. 04 ม.ค. 2559
09:39 น.
แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ ปี 2559
webmaster4
275
14884
00883
ส. 10 ม.ค. 2558
10:08 น.
แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ ปี 2558
webmaster4
245
17855
00811
ส. 18 ม.ค. 2557
09:52 น.
แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ ปี 2557
webmaster3
338
20610
00803
ศ. 20 ธ.ค. 2556
11:31 น.
แจ้งยกเลิกสมาชิก tee_watpai โดยนายธนะชัย วุฒิมานพ และสมาชิก stampjj โดยนายญาณโชติ สำราญสุข
webmaster3
124
22285
00782
พฤ. 19 ก.ย. 2556
09:55 น.
แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ ปี 2556
webmaster3
167
22856
00544
พฤ. 01 ก.ค. 2553
23:22 น.
แจ้งยกเลิกสมาชิก อรุณ27 ( นายอรุณชัย รุจิรเศรษฐกุล )
webmaster3
102
16608
00502
จ. 25 ม.ค. 2553
00:00 น.
แจ้งยกเลิกusername ปฐมภูมิ ( นายปรัตถกร วงศ์แจ้ง )
webmaster3
115
16782
00423
อ. 09 มิ.ย. 2552
00:31 น.
แจ้งพักการใช้งานสมาชิกเนื่องจากปิดประมูลนอกรอบ # 1
webmaster3
116
23492
00270
ส. 12 ม.ค. 2551
12:12 น.
ประกาศถอดถอน นายฐาปกรวัจน์ +น.ส.เปร์ + นายอุกฤษฏ์
webmaster2
83
20084
00269
จ. 07 ม.ค. 2551
19:02 น.
ฐาปกรวัจน์ นิ่มนวล+น.สเปร์ ห่านตระกูล+อุกฎษฏ์ เจียรพงษ์
webmaster2
85
15611
00241
พ. 17 ต.ค. 2550
07:51 น.
สมาชิก makkys หรือคุณคมกฤช ตาลจรัส
webmaster2
95
12877
00235
ศ. 05 ต.ค. 2550
11:49 น.
ระวัง ** นางสุดใจ สุกปลั่ง **
webmaster2
109
25988
00228
ศ. 21 ก.ย. 2550
00:31 น.
แจ้งการโอนเงินคืนของสมาชิก keep123 หรือ น.ส.กชกร บุญยอด
webmaster2
53
9551
00225
ศ. 14 ก.ย. 2550
00:12 น.
แจ้งเตือนสมาชิก keep123 หรือ น.ส.กชกร บุญยอด
webmaster2
148
12999
00206
จ. 30 ก.ค. 2550
16:45 น.
** ถอดถอนสมาชิก กรกนก หรือ นายธีรพงษ์ สิริอมรพันธุ์ **
webmaster2
106
26776
00186
พ. 27 มิ.ย. 2550
00:18 น.
ถึงสมาชิก ken2493 หรือ คุณสยมภู ธิติภมรรัตน์
webmaster2
37
9279
00165
จ. 07 พ.ค. 2550
09:04 น.
* สมาชิกชื่อ วุฒิพระเครื่อง หรือ คุณสมนึก ภูจันทร์มา *
webmaster2
49
12366
00164
จ. 07 พ.ค. 2550
09:00 น.
*สมาชิกชื่อ กรกนก หรือ คุณธีรพงษ์ สิริอมรพันธุ์ *
webmaster2
36
9038
00144
ศ. 09 มี.ค. 2550
09:50 น.
* สมาชิก khunvin หรือ คุณอนุชิต คูหาเพ็ชร์ *
webmaster2
120
15584
00134
อ. 30 ม.ค. 2550
21:28 น.
* คุณแสง คาไล้ และคุณสมร แสงสว่าง *
webmaster2
47
8912
00133
ส. 27 ม.ค. 2550
01:31 น.
* คุณสายตรงนี้ หรือ คุณแสง คาไล้ *
webmaster1
31
7936
00097
ส. 21 ต.ค. 2549
10:25 น.
** ถอดถอน คุณสมคิด สินเติม หรือ คุณAJINO **
webmaster3
61
13220
00096
ศ. 20 ต.ค. 2549
11:56 น.
*** ถอดถอนนายสรายุทธิ์ ครุฑศัทธา หรือนาย MAMMO ***
webmaster3
56
17209
00094
พฤ. 19 ต.ค. 2549
11:42 น.
+ ชี้แจงกรณี คุณ smart_guy +
webmaster3
31
12477
00045
พ. 24 พ.ค. 2549
22:32 น.
+++ คุณสุริยา เงินผุด หรือ บูรพา หรือ RABBIT เดิม +++
webmaster3
77
17528
00018
พฤ. 02 มี.ค. 2549
09:06 น.
++ ข้อมูลคุณโพธุ์คำ ++
webmaster3
30
11397
00014
อา. 26 ก.พ. 2549
22:38 น.
*** ถอดถอนสมาชิกภาพ คุณโพธุ์คำ ***
webmaster3
53
11418
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว

กฎ กติกา g-pra.com  | เรียนสมาชิกทุกท่าน  | เฉพาะผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง  | ถอดถอน และแจ้งเตือนสมาชิก 
ข่าวสารทั่วไป  | พระเครื่องที่ควรหลีกเลี่ยง  | รับจองพระใหม่  | แจ้งรับไปรษณีย์ EMS  | แจ้ง RECALL บัตรรับรองพระเครื่อง  | แจ้งส่งไปรษณีย์ EMS 
แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง  | แจ้งรายการออกบัตรฯพระใหม่
 
 

Copyright ©G-PRA.COM