เลย_ อีสาน พระเครื่องพระบูชา
82/3 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย42000 Email mtinsloei@gmail.com
โทรศัพท์ : 0818733960 โทรสาร : 042811723 อีเมล : mtinsloei@gmail.com
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : loeiisan

  เหรียญหล่อหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เนื้อนวะ วัดบ้านแก่ง ป


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   เหรียญ
ชื่อพระ   เหรียญหล่อหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เนื้อนวะ วัดบ้านแก่ง ป
ราคา3,500 บาท.
สถานะ  
ชมรม   เลย_ อีสาน พระเครื่องพระบูชา
วันที่แก้ไข   23 ม.ค. 2566 20:01:10
รายละเอียด
เหรียญหล่อหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เนื้อนวะ รุ่นฉลองศาลา 90 ปี วัดบ้านแก่ง ปี 2535 สภาพสวย พร้อมกล่อง รับประกันตามกฏครับ (150965) ข้อมูลเพิ่มเติม เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลัง ร.5 หล่อฉีด เนื้อเงิน ปี 2535 ที่ระลึก สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๙๐ ปี ฐานสโม คณาจารย์ร่วมปรกมากมาย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นประธานพิธี เป็นเหรียญดี พิธีใหญ่ในสมัย ปี 2536 ที่ระลึกสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 90 ปีฐานสโม ณ วัดป่าบ้านแก่ง อ.ภูเรือ จ.เลย และที่ระลึกในวโรกาสเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน ปางคันธราษฏร์ ขนาด 59 นิ้ว และหล่อรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ่งจะนำไปไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรม 90 ปีฐานสโม ณ วัดป่าบ้านแก่ง อ.ภูเรือ จ.เลย ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2536 ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช ประธานฝ่ายฆราวาสกิตติมศักดิ์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี รายนามพระเถระคณาจารย์ที่มาร่วมในพิธี -หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าโคกมนวนาราม จ.เลย -สมเด็จมหามุนีวงค์ วัดนรนาถสุนทริการาม จ.กรุงเทพฯ -พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศ จ.กรุงเทพฯ -พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์) วัดศรีเมือง จ.หนองคาย -หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จ.หนองคาย -หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพลพัฒนาราม จ.อุดร -หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตฯ จ.ปทุมธานี -พระสุทธิสารโสภณ วัดจันทรสามัคคี จ.หนองคาย -หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าแสนสำราญ จ.ลำปาง -หลวงปู่บุญเพ็ง กัปโก วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น -หลวงปู่คำพอง ติสโส วัดป่าพัฒนาธรรม -หลวงปู่จันทรา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร -หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดร -หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร -หลวงพ่อบุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม จ.สกลนคร -พระอาจารย์กิ ธัมมุตตโม วัดสนามชัย จ.อุบลราชธานี -หลวงพ่อทอง วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ -หลวงพ่อไม อินทรสิริ วัดป่าหนองช้างคาว จ.อุดร -พระวิสุทธิสารสุธี วัดภูตูมวนาราม จ.เลย -หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย -หลวงพ่อสีทน สีลธโร วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย -พระอาจารย์ผจญ อสโม วัดสิริปุญญานุสรณ์ จ.เลย -พระอาจารย์เฉลียว วรกิจโจ วัดป่าโคกมน จ.เลย และคณะผู้จัดทำยังได้นำขึ้นไปให้ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้อีก อาทิ -หลวงปู่จาม มหาปุณโณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร -หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี จ.มุกดาหาร เป็นต้น
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก


 


Copyright ©G-PRA.COM
www2