พรหลวงพ่อทวด
ให้เช่า-บูชา พระเครื่อง รับประกันแท้ตามหลักสากล(Line:tungza007)
โทรศัพท์ : 0946912695 โทรสาร : 0946716966 อีเมล : tumza59@gmail.com
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : tumza007

  เหรียญพระแก้วมรกต 3ฤดู ฉลอง 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   เหรียญ
ชื่อพระ   เหรียญพระแก้วมรกต 3ฤดู ฉลอง 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์
ราคา9,999 บาท.
สถานะ  
ชมรม   พรหลวงพ่อทวด
วันที่แก้ไข   23 ก.ค. 2565 18:11:27
รายละเอียด
พระราชพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2524 ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมหาเถระ 10 รูป นั่งปรกเจริญภาวนาอธิษฐานจิตในมณฑลพิธีราชวัตรฉัตรธง ประกอบด้วย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระญาณสังวร (สุวัฑฒน มหาเถระ) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ, พระมงคลราชมุนี (สุพจน์ โชติปาโล) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ, พระราชสังวรญาณ (สนิท ถิรสินิทฺโธ) วัดศีลขันธาราม หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ หลวงพ่ออุตตมะ อุตฺตมงฺกโร วัดวังก์วิเวการาม พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน) วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง พระครูประดิษฐ์นวการ วัดวังมะนาว และ พระครูญาณวิจักขณ์ (พระอาจารย์ผ่องจินดา) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ พระภาวนาจารย์และพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทั่วราชอาณาจักรอีก 90 รูป ได้ร่วมพิธีนั่งปรกเจริญภาวนาแผ่จิตตานุภาพ
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก


 


Copyright ©G-PRA.COM