ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลด
1.
ใบฝากขายพระเครื่องนิตยสารการันตีพระ ***
2.
ใบตรวจสอบพระเครื่อง
( กรณีทั่วไป ) **ปรับปรุงล่าสุด 29-08-2562
3.
ใบตรวจสอบพระเครื่อง
( กรณีพระเครื่องรายการประมูล ผู้ตั้งส่งตรวจสอบให้ผู้ชนะประมูล ) **ปรับปรุงล่าสุด 29-08-2562

ที่อยู่ในการส่งตรวจสอบ
บริษัท การันตีพระ จำกัด
57/40 ตึกมงคล ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

*** เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ( เฉพาะใบฝากขายพระเครื่องนิตยสารฯ ) ปรับปรุงล่าสุด 21-03-2559

สมาชิกท่านใดยังไม่มีโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์นามสกุล pdf สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่


Copyright ©G-PRA.COM