Feedback ถึงคุณ jacket ( คำติ) ทั้งหมด 194 ความเห็น  
คำชม 193 ความเห็น             เฉย ๆ 0 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) ตระกูลทอง (1.8K) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #11287522 อา. - 09 ก.พ. 2557 - 09:59:01 น.   
ให้คำติตามกฏ ประมูลแล้วละทิ้ง ส่งข้อความแจ้งที่กล่องข้อความ 3 ครั้ง เงียบหายขาดการติดต่อ

ยกเลิกรายการประมูล
ผู้ส่ง : ตระกูลทอง
วันที่ส่ง : 2014-02-06 22:47:31

ข้อความ : http://www1.g-pra.com/auction/view.php?aid=11287522

เจริญพรไตรมาส เนี้อทองแดงลงยา หมายเลข ๒๑๓๖ เลี่ยมกันน้ำพร้อมใช้ หลวงพ่อสาคร วัดหนอกกรับ จ.ระยอง

ปิดประมูลเมื่อวันที่ 17 / 1 /57

เมล. สอบถามแล้ว 3 ครั้ง ไม่มีการตอบกลับมา

ขอทำตามกฎครับ

ตระกูลทอง
 


Copyright ©G-PRA.COM
www2