ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : พระรูปเหมือน พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา ปี 2519(D)


ในการสร้างรูปเหมือนรุ่นแรกของ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลานี้ได้จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2519 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ซึ่งมีความประสงค์นำเอารายได้จากการบูชาไปสร้างถาวรวัตถุในวัดดอนศาลาเป็นการกุศล และพระอาจารย์นำได้ปลุกเสกให้เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2519 ในการสร้างรูปเหมือนนี้มีการสร้างทั้งหมด 3 เนื้อคือ
.....1.เนื้อทองคำก้นอุดทองคำ
.....2.เนื้อเงินก้นอุดทองคำและก้นอุดเงิน
.....3.เนื้อนวโลหะก้นอุดเงิน

เนื่องจากเมื่อปลายปี 2551 ได้มีพระรูปเหมือน พระอาจารย์นำ รุ่นแรกนี้ออกมาในสนามพระเครื่องเป็นจำนวนมาก ทำให้นักเล่นทั่วไปสงสัยว่าอาจจะเป็นพระเก๊บ้าง เป็นพระแท้เสริมบ้าง เป็นพระแท้แต่อุดก้นไม่แท้บ้าง และได้มีการสอบถามข้อมูลมายัง สนง.การันตีพระ กันเป็นจำนวนมาก ทางคณะที่ปรึกษาพระเครื่องฯจึงได้สอบข้อมูลของพระรุ่นนี้ทั้งหมดที่เข้ามายัง สนง.การันตีพระ พบว่าเป็นพระแท้ทั้งหมดจึงได้ออกบัตรรับรองฯให้กับพระรุ่นนี้ พร้อมสรุปข้อมูลของพระรูปเหมือนของพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลาจากสมาชิกที่ได้รับพระรุ่นนี้ตั้งแต่ปลายปี 51 เทียบกับข้อมูลจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง โดยคุณกฤชเชาว์สินธุเจริญ ( นอตั้น พัทลุง )( ขอขอบคุณมาในที่นี้ด้วยครับ)

ข้อมูลพระรูปเหมือนรุ่นแรก พระอาจารย์นำ ชินวโร วัดดอนศาลา ปี 2519

1.รูปเหมือนหล่อโดยกรรมวิธีฉีด องค์พระมีพิมพ์เดียว
2.พระสร้าง 3 เนื้อคือ ทองคำ เงินและนวโลหะ
3.พระทุกองค์ตะไบก้นลักษณะเดียวกันหมด เจาะรูก้นบรรจุผงอนันตคุณ
4.ปิดก้นที่เจาะด้วยแผ่นปั้มทองคำหรือเงิน อักษรนูน ชินวโร โดยแผ่นอุดก้นมี 3 พิมพ์ 4 แบบ ดังนี้
.....พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด
.....พิมพ์ทองคำ ว.ไม่มีขีด ( เกิดจากปั้ม ว.มีขีดไปมากๆแล้วขีดติดจางไปเรื่อยๆ)
.....พิมพ์ น.ขีด
.....พิมพ์ โร ขีด
4..พระตอกโค้ด นะ ในวงกลมที่ชายสังฆาฏิด้านหลัง มีโค้ดตัวเดียว

พระที่นำมาศึกษาเปรียบเทียบกับหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุงนี้ จำนวน 24 องค์ นำมาตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า
1.พระทุกองค์พิมพ์รวมเหมือนกันหมดและพิมพ์เหมือนองค์ในหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง
2.ตะไบก้นเหมือนกันหมดและตะไบเหมือนในองค์หนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง
3.โค้ดที่ตอกชายสังฆาฏิด้านหลัง เหมือนกันหมดและโค้ดเหมือนองค์ในหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง
4.แผ่นอุดก้นในหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง มี 2 พิมพ์คือ พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด กับพิมพ์ โร ขีด แต่องค์ศึกษาจำนวน 24 องค์พบว่าเป็นพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด จำนวน 5 องค์ พิมพ์ทองคำ ว.ไม่มีขีด จำนวน 8 องค์ เป็นพิมพ์ น.ขีด จำนวน 7 องค์ และเป้นพิมพ์ โร ขีด จำนวน 4 องค์

รูปบน - เป็นรูปด้านหน้าแบ่งตามพิมพ์แผ่นอุดก้นกับพระในหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง
รูปล่าง - เป็นรูปด้านหลังแบ่งตามพิมพ์แผ่นอุดก้นกับพระในหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง
ขอขอบคุณคุณกฤชเชาว์สินธุเจริญ ( นอตั้น พัทลุง ) มาในที่นี้ด้วยครับ

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:16 น.]โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:28 น.] #602862 (1/78)


(D)


รูปบน - เป็นรูปจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 1 เนื้อทองคำก้นทองคำ พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด
รูปล่าง - เป็นรูปจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 2 เนื้อเงินก้นทองคำ พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:32 น.] #602874 (2/78)


(D)


รูปบน - เป็นรูปจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 3 เนื้อเงินก้นเงิน พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด
รูปล่าง - เป็นรูปจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 4 เนื้อนวโลหะก้นเงิน พิมพ์ โร ขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:38 น.] #602890 (3/78)


(D)


รูปบน - แสดงตัวอย่างพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด
รูปล่าง - แสดงตัวอย่าง.พิมพ์ทองคำ ว.ไม่มีขีด ( เกิดจากปั้ม ว.มีขีดไปมากๆแล้วขีดติดจางไปเรื่อยๆ)

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:40 น.] #602896 (4/78)


(D)


รูปบน - แสดงตัวอย่างพิมพ์ น.ขีด
รูปล่าง - แสดงตัวอย่าง.พิมพ์ โร ขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:44 น.] #602902 (5/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 1 เนื้อทองคำก้นทองคำ พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:46 น.] #602903 (6/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 2 เนื้อเงินก้นทองคำ พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:47 น.] #602905 (7/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 3 เนื้อเงินก้นเงิน พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:48 น.] #602907 (8/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 4 เนื้อนวโลหะก้นเงิน พิมพ์ โร ขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:50 น.] #602915 (9/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:53 น.] #602919 (10/78)


(D)


รูปขยายเพิ่มเติมก้นพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:10 น.] #603017 (11/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ ) ( องค์ที่ 2 )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:11 น.] #603018 (12/78)


(D)


เป็นรูปขยายเพิ่มเติมก้นพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ ) ( องค์ที่ 2 )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:13 น.] #603020 (13/78)


(D)


รูปขยายก้นพิมพ์ทองคำ ว.ไม่มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:14 น.] #603021 (14/78)


(D)


รูปขยายเพิ่มเติมก้นพิมพ์ทองคำ ว.ไม่มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:21 น.] #603025 (15/78)


(D)


รูปขยายก้นพิมพ์ น.ขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:22 น.] #603026 (16/78)


(D)


รูปขยายเพิ่มเติมก้นพิมพ์ น.ขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:25 น.] #603028 (17/78)


(D)


รูปขยายก้นพิมพ์ โร ขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:26 น.] #603029 (18/78)


(D)


รูปขยายเพิ่มเติมก้นพิมพ์ โร ขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:37 น.] #603039 (19/78)
-จากรูปแผ่นอุดก้นทั้ง 4 แบบ หากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าทั้งหมดปั้มมาจากแม่พิมพ์ตัวถอดจากต้นแบบทั้งหมดทั้งสิ้น เนื่องจากลักษณะของรูปแบบอักษร ชินวโร นั้นเป็นรูปแบบเหมือนกัน 100 % แต่แตกต่างกันที่พื้นรอบๆคำว่า ชินวโร เท่านั้นโดยพิมพ์ทองคำกับพิมพ์ โร มีขีด จะมีรอยเส้นเสี้ยนเหมือนกอหญ้าบนพื้นรอบๆคำว่า ชินวโร ส่วนพิมพ์ น.ขีด พื้นจะตึงเรียบกว่า 2 แบบแรกซึ่งน่าจะเกิดจากการถอดแม่พิมพ์ก่อน
-หากเพื่อนสมาชิกมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเมล์แจ้งได้ครับ ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ Monthap (1471)[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:57 น.] #603051 (20/78)
ข้อมูลละเอียดสุดยอดจริงๆครับ

โดยคุณ ink97naprado (6472)[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:59 น.] #603053 (21/78)
รับทราบครับ

โดยคุณ tigge_jeed (2361)[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:59 น.] #603054 (22/78)
สุดยอดข้อมูลจริงๆครับ

โดยคุณ Moscow555 (557)(2) [พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:05 น.] #603055 (23/78)

โดยคุณ ยุทธนา (1466)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:08 น.] #603056 (24/78)
ดีมากครับ ชัดเจนดี

โดยคุณ บ้านพระ (3422)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:15 น.] #603058 (25/78)
ชัดเจนครับ..

โดยคุณ jugjig (189)(3) [พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:20 น.] #603060 (26/78)
สุดยอดความรู้ครับ ขอบคุณมาก ๆ

โดยคุณ Moscow555 (557)(2) [พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:26 น.] #603066 (27/78)


(D)
ยอดเยี่ยม...(ขออนุญาตคับ)

โดยคุณ Chiu2002 (4131)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:38 น.] #603076 (28/78)
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม

โดยคุณ phaisan (3036)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:51 น.] #603082 (29/78)
ขอบคุณครับ ยอดเยี่ยม..

โดยคุณ phata (1120)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 01:03 น.] #603083 (30/78)
ขอบคุณครับ ยอดเยี่ยม

โดยคุณ grantdee (6186)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 01:39 น.] #603093 (31/78)
ดีมากครับ

โดยคุณ witbangbon (47)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 05:37 น.] #603129 (32/78)
ขอบคุณครับ

โดยคุณ gear32 (133)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 08:12 น.] #603289 (33/78)
ขอบคุณครับ

โดยคุณ ใบเตย (2141)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 08:46 น.] #603331 (34/78)
ยอดเยี่ยม ชัดเจนครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ เทพดำเนิน (2613)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 08:49 น.] #603340 (35/78)


(D)
ขอบคุณมากครับ
ได้ความรู้ดีมากๆ
***********

โดยคุณ เมย์12345 (1495)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 09:07 น.] #603372 (36/78)
ข้อมูลละเอียดครับ ได้จุดสังเกตุดีๆหลายจุด เยี่ยมมากๆ ขอบคุณครับ

โดยคุณ bannapong (1228)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 09:18 น.] #603390 (37/78)

โดยคุณ cisse (1291)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 10:35 น.] #603510 (38/78)
ยอดเยี่ยมมากครับ

โดยคุณ ลูกแม่จัน (2545)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 14:11 น.] #603724 (39/78)

โดยคุณ nova100 (9438)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 15:33 น.] #603801 (40/78)
เพื่อน...นอตั้น....สุดยอดจริง ๆ ขอบคุณหลาย ๆ

โดยคุณ ร้านอินทิรา (2803)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 17:50 น.] #603929 (41/78)
ยอดเยี่ยมมากครับ ..

โดยคุณ wison (2282)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 19:27 น.] #604004 (42/78)
แบบนี้เป้นพระเล่นง่าย ประวัติ ที่มา พิมพ์ทรงมาตรฐาน เก็บไว้สบายใจครับ
สำหรับพุทธคุณหายห่วงสายเขาอ้อยกกำลังสอง คือทั้งสองสายในอาจารย์เดียวกัน
ขอบตุณคุณหมอ และทีมงานครับ

โดยคุณ jazzblack (85)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 22:15 น.] #604222 (43/78)
ขอบคุณครับ ยอดเยี่ยมทึ่สุด

โดยคุณ ตุ๊ต๊ะ (2473)[พฤ. 23 เม.ย. 2552 - 13:48 น.] #605058 (44/78)
สุดยอดครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ

โดยคุณ เจ้าบุญทุ่ม (4334)[พฤ. 23 เม.ย. 2552 - 13:55 น.] #605065 (45/78)
55555 แจ่มจริง ๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆ 55555
เจ๋งโคตรโคตร ..... ..... ..... ..... .....
ขอช่วยวิเคราะห์สอนสั่งรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยได้ไหมครับ
ช่วงนี้ ต้องโดยเฉพาะ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ระบาดรุนแรง บล็อกกริ๊บๆ ทั้งนั้นเลย
ขออนุโมทนาด้วยครับ

โดยคุณ schoolbus (103)[พฤ. 23 เม.ย. 2552 - 18:35 น.] #605366 (46/78)

โดยคุณ บุญสนองเลย (433)[ศ. 24 เม.ย. 2552 - 19:07 น.] #606675 (47/78)
รับทราบข้อมูล........ขอบคุณครับ

โดยคุณ หนึ่งบูรพา (793)[อา. 26 เม.ย. 2552 - 19:06 น.] #609278 (48/78)
สุดยอดครับ ขอคารวะท่านอาจารย์

โดยคุณ sittiporn (1277)[จ. 27 เม.ย. 2552 - 00:34 น.] #609662 (49/78)
กระจ่างโปร่งใส สบายใจได้ครับ

โดยคุณ palofreedom (223)(3) [พ. 29 เม.ย. 2552 - 12:46 น.] #612792 (50/78)
ขอบคุณครับ

โดยคุณ golfj (1925)[พ. 29 เม.ย. 2552 - 20:08 น.] #613164 (51/78)
ขอบคุณข้อมูลครับ

โดยคุณ lazio (3542)[พ. 29 เม.ย. 2552 - 20:47 น.] #613227 (52/78)
ดีครับ ต้องมีมาตราฐานแน่นอน ชัดเจน ทีมงานยอดเยี่ยมครับ

โดยคุณ benurban (2159)[ศ. 01 พ.ค. 2552 - 08:45 น.] #615079 (53/78)
ยอดเยี่ยมมากๆครับ..สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ทีมงานค้นคว้ามาเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ...ขอบคุณมากครับผม..

โดยคุณ suppaleak (4499)[อา. 03 พ.ค. 2552 - 18:28 น.] #618060 (54/78)
แจ๋วจริงๆขอรับ

โดยคุณ amazing2511 (322)[อ. 05 พ.ค. 2552 - 08:31 น.] #620436 (55/78)
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ

โดยคุณ พิชชากร (3593)[อ. 05 พ.ค. 2552 - 16:07 น.] #620767 (56/78)
ยอดเยี่ยมครับ ความรู้ทั้งนั้นครับ

โดยคุณ joddd (199)[พ. 06 พ.ค. 2552 - 02:35 น.] #621244 (57/78)


(D)
ได้ความรู้อย่างยิ่งขอบคุณครับ

โดยคุณ tonducati (279)[พ. 06 พ.ค. 2552 - 14:47 น.] #621965 (58/78)
ได้ความรู้มากเลยครับ สุดยอดครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ สังสรรค์มงคลเกษม (383)(1) [ส. 09 พ.ค. 2552 - 14:42 น.] #625107 (59/78)
เนื้อนวะก้นเงิน ที่บอกจำนวนการสร้าง 1600 องค์จริงหรือเปล่าครับ เพราะเห็นตามตู้พระหลายที่จะมีกันไม่ต่ำกว่า 10 องค์ บางคนก็บอกว่ามีบล็อกเสริมด้วยไม่รู้จริงหรือไม่ครับ บางคนก็บอกว่าถ้าเนื้อโลหะไม่กลับแสดงว่าเสริมแน่นอน

โดยคุณ k-hatyai (508)(3) [จ. 11 พ.ค. 2552 - 16:32 น.] #627870 (60/78)
สุดยอดเลยครับสำหรับข้อมูล เป็นวิทยาทานให้พวกผมที่เป็นนักสะสะมพระรุ่นใหม่ ขอบคุณครับ

โดยคุณ chatchawan48 (378)(1) [พ. 13 พ.ค. 2552 - 10:04 น.] #630219 (61/78)
ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ YORD23 (996)[พ. 13 พ.ค. 2552 - 10:38 น.] #630282 (62/78)
ข้อมูลดีมากเลยครับ ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ ประสาทแดง (0)[พ. 13 พ.ค. 2552 - 19:31 น.] #630924 (63/78)
สงสัยตั้งนาน อย่างงี้นี่เอง

โดยคุณ สังสรรค์มงคลเกษม (383)(1) [ส. 16 พ.ค. 2552 - 08:46 น.] #634984 (64/78)
ถ้าออกบัตรรับรอง แยกพิมพ์ให้เลยจะดีมากครับ เพราะที่ออกบัตรผ่านๆมามีแต่บอกรุ่นแรก ปี19 เท่านั้นเอง ,,,,,ขอบคุณครับ

โดยคุณ bansa (3598)[อ. 19 พ.ค. 2552 - 19:49 น.] #640342 (65/78)
วิทยาทาน สุดยอด ขอบคุณครับ

โดยคุณ อั๋นขอนแก่น (1551)[พ. 20 พ.ค. 2552 - 18:56 น.] #641934 (66/78)
มีของเก๊โผล่ยังครับบบบบบ ใครเคยพบเห็นรบกวนแจ้งด้วยนะครับ และถ้ามีโอกาสเอารูปมาลงด้วยจะถือวิทยาทานคร้าบบ

โดยคุณ คอปแมน (33129)[ส. 23 พ.ค. 2552 - 08:06 น.] #645894 (67/78)

โดยคุณ leckjeen (108)[ส. 23 พ.ค. 2552 - 10:24 น.] #646095 (68/78)

โดยคุณ เด็กแคมฟร็อก (937)(1) [พฤ. 28 พ.ค. 2552 - 00:51 น.] #652849 (69/78)
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

โดยคุณ jay71 (0)[จ. 01 มิ.ย. 2552 - 13:26 น.] #657977 (70/78)


(D)
ยอดเยี่ยมขอรับกระผม

โดยคุณ leksis (386)[ส. 11 ก.ค. 2552 - 09:06 น.] #722536 (71/78)
ยอดเยี่ยม ชัดเจนครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ kuppa (172)[จ. 03 ส.ค. 2552 - 19:19 น.] #767627 (72/78)
ขอบคุณครับหมอ

โดยคุณ ชาญยุทธ (4275)[พ. 05 ส.ค. 2552 - 02:47 น.] #770531 (73/78)
จริงๆแล้วพระ อ.นำ ไม่ได้สร้างมากหรือเสริมหรอกครับ แต่พระเพิ่งหลุดออกจากรังใหญ่มาเข้าสู่สนามครับ ถ้าพี่ๆๆท่านใดบอกว่าเห็นขายในเวฟแยะ รบกวนให้ทาง จี พระลองนับดูซิครับว่ามีขายทั้งหมด ถึง 100 องค์หรือเปล่าผมรับรองได้เลยครับว่าไม่ถึงแน่นอนครับ พระจำนวน 1600 องค์นี้ถือว่ามากพอสมควรนะครับ ผมเห็นลงขายในเวฟยังไม่ถึง 100 องค์คิดเป็น % น้อยมากครับ

โดยคุณ supperA (1474)[อ. 11 ส.ค. 2552 - 06:30 น.] #781763 (74/78)
ข้อมูลเยี่ยมมากครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ โจท้ายบ้าน (0)[จ. 31 ส.ค. 2552 - 00:18 น.] #816077 (75/78)
สุดยอดจริงๆยกให้เลยพี่

โดยคุณ MaBee (4239)[อ. 22 ก.ย. 2552 - 23:42 น.] #852790 (76/78)

โดยคุณ oodsandee (2369)[จ. 05 ต.ค. 2552 - 19:47 น.] #871732 (77/78)
คม.ชัด.ลึก จริงๆครับท่าน

โดยคุณ damrong2524 (0)[พ. 17 เม.ย. 2556 - 11:30 น.] #2783610 (78/78)
รับทราบ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆๆ

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM