ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : พระรูปเหมือน พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา ปี 2519(D)


ในการสร้างรูปเหมือนรุ่นแรกของ พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลานี้ได้จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2519 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ซึ่งมีความประสงค์นำเอารายได้จากการบูชาไปสร้างถาวรวัตถุในวัดดอนศาลาเป็นการกุศล และพระอาจารย์นำได้ปลุกเสกให้เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2519 ในการสร้างรูปเหมือนนี้มีการสร้างทั้งหมด 3 เนื้อคือ
.....1.เนื้อทองคำก้นอุดทองคำ
.....2.เนื้อเงินก้นอุดทองคำและก้นอุดเงิน
.....3.เนื้อนวโลหะก้นอุดเงิน

เนื่องจากเมื่อปลายปี 2551 ได้มีพระรูปเหมือน พระอาจารย์นำ รุ่นแรกนี้ออกมาในสนามพระเครื่องเป็นจำนวนมาก ทำให้นักเล่นทั่วไปสงสัยว่าอาจจะเป็นพระเก๊บ้าง เป็นพระแท้เสริมบ้าง เป็นพระแท้แต่อุดก้นไม่แท้บ้าง และได้มีการสอบถามข้อมูลมายัง สนง.การันตีพระ กันเป็นจำนวนมาก ทางคณะที่ปรึกษาพระเครื่องฯจึงได้สอบข้อมูลของพระรุ่นนี้ทั้งหมดที่เข้ามายัง สนง.การันตีพระ พบว่าเป็นพระแท้ทั้งหมดจึงได้ออกบัตรรับรองฯให้กับพระรุ่นนี้ พร้อมสรุปข้อมูลของพระรูปเหมือนของพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลาจากสมาชิกที่ได้รับพระรุ่นนี้ตั้งแต่ปลายปี 51 เทียบกับข้อมูลจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง โดยคุณกฤชเชาว์สินธุเจริญ ( นอตั้น พัทลุง )( ขอขอบคุณมาในที่นี้ด้วยครับ)

ข้อมูลพระรูปเหมือนรุ่นแรก พระอาจารย์นำ ชินวโร วัดดอนศาลา ปี 2519

1.รูปเหมือนหล่อโดยกรรมวิธีฉีด องค์พระมีพิมพ์เดียว
2.พระสร้าง 3 เนื้อคือ ทองคำ เงินและนวโลหะ
3.พระทุกองค์ตะไบก้นลักษณะเดียวกันหมด เจาะรูก้นบรรจุผงอนันตคุณ
4.ปิดก้นที่เจาะด้วยแผ่นปั้มทองคำหรือเงิน อักษรนูน ชินวโร โดยแผ่นอุดก้นมี 3 พิมพ์ 4 แบบ ดังนี้
.....พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด
.....พิมพ์ทองคำ ว.ไม่มีขีด ( เกิดจากปั้ม ว.มีขีดไปมากๆแล้วขีดติดจางไปเรื่อยๆ)
.....พิมพ์ น.ขีด
.....พิมพ์ โร ขีด
4..พระตอกโค้ด นะ ในวงกลมที่ชายสังฆาฏิด้านหลัง มีโค้ดตัวเดียว

พระที่นำมาศึกษาเปรียบเทียบกับหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุงนี้ จำนวน 24 องค์ นำมาตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า
1.พระทุกองค์พิมพ์รวมเหมือนกันหมดและพิมพ์เหมือนองค์ในหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง
2.ตะไบก้นเหมือนกันหมดและตะไบเหมือนในองค์หนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง
3.โค้ดที่ตอกชายสังฆาฏิด้านหลัง เหมือนกันหมดและโค้ดเหมือนองค์ในหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง
4.แผ่นอุดก้นในหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง มี 2 พิมพ์คือ พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด กับพิมพ์ โร ขีด แต่องค์ศึกษาจำนวน 24 องค์พบว่าเป็นพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด จำนวน 5 องค์ พิมพ์ทองคำ ว.ไม่มีขีด จำนวน 8 องค์ เป็นพิมพ์ น.ขีด จำนวน 7 องค์ และเป้นพิมพ์ โร ขีด จำนวน 4 องค์

รูปบน - เป็นรูปด้านหน้าแบ่งตามพิมพ์แผ่นอุดก้นกับพระในหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง
รูปล่าง - เป็นรูปด้านหลังแบ่งตามพิมพ์แผ่นอุดก้นกับพระในหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง
ขอขอบคุณคุณกฤชเชาว์สินธุเจริญ ( นอตั้น พัทลุง ) มาในที่นี้ด้วยครับ

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:16 น.]โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:28 น.] #602862 (1/78)


(D)


รูปบน - เป็นรูปจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 1 เนื้อทองคำก้นทองคำ พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด
รูปล่าง - เป็นรูปจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 2 เนื้อเงินก้นทองคำ พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:32 น.] #602874 (2/78)


(D)


รูปบน - เป็นรูปจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 3 เนื้อเงินก้นเงิน พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด
รูปล่าง - เป็นรูปจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 4 เนื้อนวโลหะก้นเงิน พิมพ์ โร ขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:38 น.] #602890 (3/78)


(D)


รูปบน - แสดงตัวอย่างพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด
รูปล่าง - แสดงตัวอย่าง.พิมพ์ทองคำ ว.ไม่มีขีด ( เกิดจากปั้ม ว.มีขีดไปมากๆแล้วขีดติดจางไปเรื่อยๆ)

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:40 น.] #602896 (4/78)


(D)


รูปบน - แสดงตัวอย่างพิมพ์ น.ขีด
รูปล่าง - แสดงตัวอย่าง.พิมพ์ โร ขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:44 น.] #602902 (5/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 1 เนื้อทองคำก้นทองคำ พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:46 น.] #602903 (6/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 2 เนื้อเงินก้นทองคำ พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:47 น.] #602905 (7/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 3 เนื้อเงินก้นเงิน พิมพ์ทองคำ ว.มีขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:48 น.] #602907 (8/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นจากหนังสือพระเครื่องจังหวัดพัทลุง องค์ที่ 4 เนื้อนวโลหะก้นเงิน พิมพ์ โร ขีด

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:50 น.] #602915 (9/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 21:53 น.] #602919 (10/78)


(D)


รูปขยายเพิ่มเติมก้นพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:10 น.] #603017 (11/78)


(D)


เป็นรูปขยายก้นพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ ) ( องค์ที่ 2 )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:11 น.] #603018 (12/78)


(D)


เป็นรูปขยายเพิ่มเติมก้นพิมพ์ทองคำ ว.มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ ) ( องค์ที่ 2 )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:13 น.] #603020 (13/78)


(D)


รูปขยายก้นพิมพ์ทองคำ ว.ไม่มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:14 น.] #603021 (14/78)


(D)


รูปขยายเพิ่มเติมก้นพิมพ์ทองคำ ว.ไม่มีขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:21 น.] #603025 (15/78)


(D)


รูปขยายก้นพิมพ์ น.ขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:22 น.] #603026 (16/78)


(D)


รูปขยายเพิ่มเติมก้นพิมพ์ น.ขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:25 น.] #603028 (17/78)


(D)


รูปขยายก้นพิมพ์ โร ขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:26 น.] #603029 (18/78)


(D)


รูปขยายเพิ่มเติมก้นพิมพ์ โร ขีด (จากตัวอย่างพระศึกษา 1 ใน 24 องค์ )

โดยคุณ หมอเมืองเพชร[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:37 น.] #603039 (19/78)
-จากรูปแผ่นอุดก้นทั้ง 4 แบบ หากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าทั้งหมดปั้มมาจากแม่พิมพ์ตัวถอดจากต้นแบบทั้งหมดทั้งสิ้น เนื่องจากลักษณะของรูปแบบอักษร ชินวโร นั้นเป็นรูปแบบเหมือนกัน 100 % แต่แตกต่างกันที่พื้นรอบๆคำว่า ชินวโร เท่านั้นโดยพิมพ์ทองคำกับพิมพ์ โร มีขีด จะมีรอยเส้นเสี้ยนเหมือนกอหญ้าบนพื้นรอบๆคำว่า ชินวโร ส่วนพิมพ์ น.ขีด พื้นจะตึงเรียบกว่า 2 แบบแรกซึ่งน่าจะเกิดจากการถอดแม่พิมพ์ก่อน
-หากเพื่อนสมาชิกมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเมล์แจ้งได้ครับ ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ Monthap (1507)[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:57 น.] #603051 (20/78)
ข้อมูลละเอียดสุดยอดจริงๆครับ

โดยคุณ ink97naprado (6496)[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:59 น.] #603053 (21/78)
รับทราบครับ

โดยคุณ tigge_jeed (2361)[อ. 21 เม.ย. 2552 - 23:59 น.] #603054 (22/78)
สุดยอดข้อมูลจริงๆครับ

โดยคุณ Moscow555 (557)(2) [พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:05 น.] #603055 (23/78)

โดยคุณ ยุทธนา (1466)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:08 น.] #603056 (24/78)
ดีมากครับ ชัดเจนดี

โดยคุณ บ้านพระ (3471)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:15 น.] #603058 (25/78)
ชัดเจนครับ..

โดยคุณ jugjig (189)(3) [พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:20 น.] #603060 (26/78)
สุดยอดความรู้ครับ ขอบคุณมาก ๆ

โดยคุณ Moscow555 (557)(2) [พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:26 น.] #603066 (27/78)


(D)
ยอดเยี่ยม...(ขออนุญาตคับ)

โดยคุณ Chiu2002 (4182)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:38 น.] #603076 (28/78)
เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม

โดยคุณ phaisan (3044)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 00:51 น.] #603082 (29/78)
ขอบคุณครับ ยอดเยี่ยม..

โดยคุณ phata (1126)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 01:03 น.] #603083 (30/78)
ขอบคุณครับ ยอดเยี่ยม

โดยคุณ grantdee (6335)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 01:39 น.] #603093 (31/78)
ดีมากครับ

โดยคุณ witbangbon (47)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 05:37 น.] #603129 (32/78)
ขอบคุณครับ

โดยคุณ gear32 (133)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 08:12 น.] #603289 (33/78)
ขอบคุณครับ

โดยคุณ ใบเตย (2175)[พ. 22 เม.ย. 2552 - 08:46 น.] #603331 (34/78)
<