ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : พระสมเด็จบูชาครู หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ วัดบ่อเต่า พระครูบาสุรินทร์ เจ้าพิธีขลัง สร้างบูชาครู(N)


ปฐมเหตุ พระสมเด็จบูชาครู
🙏🙏 พระครูสิริวัตรวิมล
( หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร )
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อเต่า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
อดีตพระเกจิอาจารย์ดังแห่งล้านนา

พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี “ พระครูบาสุรินทร์”
จัดสร้างบูชาคุณครูบาอาจารย์
น้อมถวายเป็นอาจาริยะบูชาแด่
หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร
องค์ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิพุทธาคม
✳️ เพื่อเป็นที่ระลึกในงาน พิธีราชทานเพลิงศพ
ของ พระครูสิริวัตรวิมล
( หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร ) กำหนดพิธี
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เพื่อแจกมอบให้กับ
บรรดาพระสงฆ์สามเณรและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางไปร่วมพิธีส่งสการ
สรีละสังขารธาตุ ของ หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร เป็นการน้อมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

✳️ กล่าวถึง พระสมเด็จบูชาครู มีพุทธศิลป์งดงามแบบโบราณกาล แกะพิมพ์ปั้นขี้ผึ้งด้วยมือ โดย พระครูบาสุรินทร์ ได้ออกแบบ ให้ช่างสกุลอยุธยา ปั้นตามแบบโบราณ พุทธลักษณะ องค์พระงดงาม พระเกศเรียวงามดุจรัศมีแผ่บารมี หูบายศรีอ่อนงามตา พิมพ์ออกร่องเสมือนดั่งย้อนยุคพิมพ์วัดเกศไชโย ที่เจ้าประคุณสมเด็จโต เคยสร้างเสกไว้ฯ นั่งประทับเหนือแท่นบังลังค์ ฐาน ๕ ชั้น เปรียบดั่ง บารมี พระเจ้าทั้ง ๕ พระองค์

🈲 ด้านหลังลงประทับ “ พระยันต์ปืนแสนแหล่ง “
ซึ่งเป็นยันต์โบราณสายวิชาล้านนา หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ท่านเป็นยอดครูบาเรืองอาคมสำเร็จวิชาตำรับนี้จนขึ้นชื่อลือชา ซึ่งมีพุทธานุภาพในด้าน ป้องกันภัย ป้องกันภูตผี ป้องกันอันตราย แคล้วคลาด มหากำบังดีนักแล.
✳️ พระสมเด็จรุ่นนี้ ผสมมวลสารชั้นครู ผสมเส้นเกสาธาตุหลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ตลอดถึงได้นำ
ผงใบลานเก่า และ ผงพุทธคุณมวลสารต่างๆ อาทิ.
ผงวิเศษ ในการทำพระเครื่อง ผงพุทธคุณ มีพลานุภาพทาง แคล้วคลาด และ เมตตามหานิยม
ผงปถมัง มีพลานุภาพทาง คงกระพันชาตรี
ผงตรีนิสิงเห มีพลานุภาพทาง มหาเสน่ห์
ผงมหาราช มีพลานุภาพทาง มหาอำนาจทั่วไป
ผงอิทธิเจ มีพลานุภาพทาง เมตตามหานิยม
และนอกจากนี้ ยังมี ผงดอกสวาท มีคุณทาง มหานิยม คนรักทั่วไป ดอกกาหลง มีคุณทาง ใครเก็นใครชอบ ดอกรักซ้อน มีคุณทาง มหาเสน่ห์
ดอกกาฝากรัก มีคุณทาง เมตตามหานิยม
ดอกชัยพฤกษ์ และดอกราชพฤกษ์ มีคุณทาง มหาอำนาจ และ แคล้วคลาดภัยทั้งปวง
ดอกว่านางคุ้ม และ ดอกว่าน มีคุณทาง คุ้มกันอันตรายแก่คนทั่วไป ดอกว่านเสน่ห์จันทน์ขาว จันทน์แดง จันทน์ดำ มีคุณทาง มหาเสน่ห์ และ คลาดแคล้ว ดอกว่านนางกวัก มีคุณทาง มหานิยมแก่คนทั่วไป ว่านพระพุทธเจ้าหลวง มีคุณทาง คงกระพันชาตรี มหาอำนาจ เป็นต้น

🈲🈲 นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ๒ วาระพิธีกรรม

✳️วาระแรกปฐมฤกษ์ วาระพิเศษ ได้รับเมตตาจาก
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
เมตตาเป็นประธานนั่งอธิษฐานจิต ปฐมฤกษ์
ในวาระแรกเป็นกรณีพิเศษ

✳️วาระที่ ๒
ในวันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๙ น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา ๑๔.๑๙ น. เริ่มพิธีมหาพุทธาภิเษกฯ
❖ รายนามพระภาวนาจารย์- พระมหาเถราจารย์ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต ❖
1. ท่านเจ้าคุณ พระวิโรจน์รัตโนบล
“ หลวงปู่จันทร์ จนฺทสโร”
วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
เมตตาเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย
2.พระครูโกศลธรรมพินิจ
“ หลวงปู่ญาท่านผา โกสโล “ วัดเดือยไก่
จ.อุบลราชธานี องค์ประธานนั่งปรก
3.พระครูวิโรจน์คุณาทร
“ หลวงปู่ญาท่านเร็ว ฉนฺทโก “
วัดหนองโน จ.อุบลราชธานี
4.พระครูเกษมธรรมานุวัตร
“ ญาท่านเกษม อตฺถกาโม “
วัดบ้านเกษมสำราญ จ.อุบลราชธานี
5.หลวงปู่ญาท่านเปลี่ยน อตฺตทนฺโต
วัดศรีประดู่ จ.อุบลราชธานี
6.หลวงปู่พระอุปัชฌาย์ ทองกลม วิชโย
วัดบ้านแดง จ.อุบลราชธานี
7.พระครูกมลสิทธิคุณ
“ หลวงพ่อสมหมาย ขนฺติโก”
วัดคำโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
8.หลวงปู่วิเชียร วิมโล
วัดบ้านเสมอใจ จ.ศรีสะเกษ
9.พระครูสุจิตคุณากร
“ หลวงปู่ญาท่าน บุญกอง สนฺตจิตโต “
วัดกุดชุม จ.อุบลราชธานี
10.พระครูประทีปอัครธรรม
“ หลวงปู่ญาท่านคำนวน อคฺคธมฺโม “
วัดแก่งศิลา จ.อุบลราชธานี
11. พระครูบวรรัตนคุณ
“ หลวงปู่ญาท่านแก้ว ธมฺมทินโน”
วัดอัมพวัน จ.อุบลราชธานี
12. พระครูนิคมกิจโกวิท
“ หลวงปู่ญาท่าน ฉลาด ยโสธโร “
วัดนิคมเกษม จ.อุบลราชธานี
13. พระครูประโชติจันทคุณ
“ หลวงปู่ญาท่านจันทา อานนฺโท “
วัดสว่าง จ.อำนาจเจริญ
14. พระครูอินทสารวิสุทธิ์
“ หลวงปู่เหล็ก อินทสโร “
วัดบ้านก่อ จ.ศรีษะเกษ
15. พระครูประทีปปัญญาวุธ
“ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปญฺญาวุธ “
วัดบ้านโอ้น จ.ศรีสะเกษ
16. พระอาจารย์จีรพัฒน์ ฐานุตตโม
วัดตาเจาโนนสมบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ
17.พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี
“ พระครูบาสุรินทร์ “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
องค์เจ้าพิธีกรรมฯ

🙏🙏 กล่าวถึงอัตโนประวัติ พระครูสิริวัตรวิมล
“ หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร “ เป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูง อนุเคราะห์สงเคราะห์พระภิกษุสามเณร ชาวบ้าน จนถึงเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา ท่านจะรับมาเลี้ยงดู ส่งเสียให้เรียนจนจบ มีการงานที่ดีทำ ซึ่งท่านได้ทำมาโดยตลอด หลายต่อหลายรุ่น จนถึงปัจจุบัน ท่านได้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์มากมายในพระพุทธศาสนา มาตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ที่ดำรงเพศอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ สมดั่งสมณศักดิ์ที่ท่านได้รับมา คือ พระครูสิริวัตรวิมล แปลว่า พระเถราจารย์ผู้มีวัตรปฏิบัติอันดีงาม ปราศจากมลทิน ครูบาศรีมรรย์ มีความสนใจในเรื่องไสยศาสตร์ วิชาอาคม การทำตะกรุด และผ้ายันต์ มาตั้งแต่อายุ 30 ปี

✳️✳️ ท่านได้ศึกษาวิชากับผู้เฒ่าผู้แก่ฆราวาสที่มีคาถาอาคม ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาเจ้าอินสม สุมโน วัดทุ่งน้อย ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว พระเกจิมหาเถราจารย์ชื่อดังที่ชาว อ.พร้าว ให้ความเคารพนับถือ และได้รับการถ่ายทอดวิชาจากท่านครูบาเจ้าอินสม สุมโน มากมายหลายแขนงวิชา อาทิวิชา ทำเครื่องราง พระเครื่องต่าง การลงคาถาอาคมมีด้านเมตตามหานิยมมี ก๋าต้อมป่าเห้ว เทวดาหลงห้อง หมีขนดำ ด้านคลาดแคล้วมีปืนแสนแหล่ง ดาบแสนเถี่ยน หอกแสนลำ ด้านกันผี ยักษ์สามตา ยันต์กันผีด้านกันตู้ลองมีก๋าสะต้อน กั่งก่าตู้ลอง ยันต์ตัดเกิดเด็ก เป็นต้น

🈲✳️จำนวนในการจัดสร้างประกอบด้วย
1.เนื้อมหาว่าน๑๐๘ ฝังตะกรุดทองคำ ๓ ดอก
สร้างจำนวน ๓๐ องค์
2.เนื้อผงใบลานเก่า ฝังตะกรุดเงิน ๓ ดอก
สร้างจำนวน ๑๙๙ องค์
3.เนื้อผงรวมพุทธคุณ สร้างจำนวน ๕,๐๐๐ องค์

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 14 ก.พ. 2564 - 18:35 น.]โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 14 ก.พ. 2564 - 18:35 น.] #3968428 (1/6)


(N)


พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี “ พระครูบาสุรินทร์”
จัดสร้างบูชาคุณครูบาอาจารย์
น้อมถวายเป็นอาจาริยะบูชาแด่
หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร
องค์ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิพุทธาคม
✳️ เพื่อเป็นที่ระลึกในงาน พิธีราชทานเพลิงศพ
ของ พระครูสิริวัตรวิมล
( หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร ) กำหนดพิธี
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เพื่อแจกมอบให้กับ
บรรดาพระสงฆ์สามเณรและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางไปร่วมพิธีส่งสการ
สรีละสังขารธาตุ ของ หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร เป็นการน้อมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 14 ก.พ. 2564 - 18:36 น.] #3968429 (2/6)


(N)
พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี “ พระครูบาสุรินทร์”
จัดสร้างบูชาคุณครูบาอาจารย์
น้อมถวายเป็นอาจาริยะบูชาแด่
หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร
องค์ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิพุทธาคม
✳️ เพื่อเป็นที่ระลึกในงาน พิธีราชทานเพลิงศพ
ของ พระครูสิริวัตรวิมล
( หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร ) กำหนดพิธี
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เพื่อแจกมอบให้กับ
บรรดาพระสงฆ์สามเณรและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางไปร่วมพิธีส่งสการ
สรีละสังขารธาตุ ของ หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร เป็นการน้อมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 14 ก.พ. 2564 - 18:36 น.] #3968430 (3/6)


(N)


พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี “ พระครูบาสุรินทร์”
จัดสร้างบูชาคุณครูบาอาจารย์
น้อมถวายเป็นอาจาริยะบูชาแด่
หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร
องค์ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิพุทธาคม
✳️ เพื่อเป็นที่ระลึกในงาน พิธีราชทานเพลิงศพ
ของ พระครูสิริวัตรวิมล
( หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร ) กำหนดพิธี
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เพื่อแจกมอบให้กับ
บรรดาพระสงฆ์สามเณรและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางไปร่วมพิธีส่งสการ
สรีละสังขารธาตุ ของ หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร เป็นการน้อมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 14 ก.พ. 2564 - 18:36 น.] #3968431 (4/6)


(N)


พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี “ พระครูบาสุรินทร์”
จัดสร้างบูชาคุณครูบาอาจารย์
น้อมถวายเป็นอาจาริยะบูชาแด่
หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร
องค์ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิพุทธาคม
✳️ เพื่อเป็นที่ระลึกในงาน พิธีราชทานเพลิงศพ
ของ พระครูสิริวัตรวิมล
( หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร ) กำหนดพิธี
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เพื่อแจกมอบให้กับ
บรรดาพระสงฆ์สามเณรและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางไปร่วมพิธีส่งสการ
สรีละสังขารธาตุ ของ หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร เป็นการน้อมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 14 ก.พ. 2564 - 18:36 น.] #3968432 (5/6)


(N)


พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี “ พระครูบาสุรินทร์”
จัดสร้างบูชาคุณครูบาอาจารย์
น้อมถวายเป็นอาจาริยะบูชาแด่
หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร
องค์ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิพุทธาคม
✳️ เพื่อเป็นที่ระลึกในงาน พิธีราชทานเพลิงศพ
ของ พระครูสิริวัตรวิมล
( หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร ) กำหนดพิธี
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เพื่อแจกมอบให้กับ
บรรดาพระสงฆ์สามเณรและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางไปร่วมพิธีส่งสการ
สรีละสังขารธาตุ ของ หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร เป็นการน้อมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 14 ก.พ. 2564 - 18:37 น.] #3968433 (6/6)


(N)
พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี “ พระครูบาสุรินทร์”
จัดสร้างบูชาคุณครูบาอาจารย์
น้อมถวายเป็นอาจาริยะบูชาแด่
หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร
องค์ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิพุทธาคม
✳️ เพื่อเป็นที่ระลึกในงาน พิธีราชทานเพลิงศพ
ของ พระครูสิริวัตรวิมล
( หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร ) กำหนดพิธี
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เพื่อแจกมอบให้กับ
บรรดาพระสงฆ์สามเณรและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางไปร่วมพิธีส่งสการ
สรีละสังขารธาตุ ของ หลวงปู่ครูบาศรีมรรย์ ยโสธโร เป็นการน้อมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM