ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : (แก้ไข) พระสีวลีรวยพันล้าน เกจิดังราชบุรี(N)


#พระสีวลีรวยพันล้าน
หลวงปู่สมาน เกจิอาจารย์ขมังวิชาเมืองราชบุรี
พระเกจิดัง หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา เมตตารับนิมนต์เสกปฐมฤกษ์
————————————-
#พระสีวลีผงพรายกุมาร รุ่น รวยพันล้าน
ผสมมวลสารอาถรรพณ์ หัวเชื้อผงพรายกุมาร
สร้างขึ้นเพื่อให้ทรงคุณวิเศษ ทรงไว้ซึ่งพลานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางด้านเมตตา มหานิยม มหาเสน่ห์ ชั้นสุดยอด

#กล่าวถึง พระเกจิขลังแห่งราชบุรี
หลวงปู่สมาน สุธมฺโม ที่พักสงฆ์เขายางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พระผู้เฒ่าผู้ทรงศีล มีมนต์ขลังเป็นฤทธิ์ อายุ 89 ปีหนึ่งใน พระมหาเถราจารย์ ผู้สืบสายวิชาแห่ง หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ซึ่งบูชาเป็นยอดบรมครูของท่านโดยตรง ตำนานนี้มีที่มา สืบทอดจาก รุ่นสู่รุ่น
ด้วยว่า หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เป็นศิษย์ศึกษาร่ำเรียนวิชามาจาก หลวงปู่ศุข โดยตรง
กาลต่อมาวิชานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง กระทั่งปัจจุบันกาล สรรพวิชานี้ ได้สืบสายส่งต่อมาถึง หลวงปู่ผู้ปลีกวิเวกธรรมกลางป่า มีพระเวทวิทยาคมเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวบ้านเป็นยิ่งนัก

#จัดสร้าง พระสีวลีรวยพันล้าน ใช้มวลสารพรายกุมารที่ได้จัดสร้างตามตำราผงพรายกุมารที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน โดยทำการพลีผงพรายกุมาร ผงเถ้า กระดูกเด็กที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารจากวัดในจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการเอาเคล็ดเป็นหัวเชื้อ ในการสร้างผงพรายกุมาร ที่ขลัง และสมบูรณ์ที่สุด ผสมกับผงพรายกุมารแท้ๆล้วนๆของ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จำนวนหนึ่งรวมกับพระขุนแผนพรายกุมาร ที่ชำ รุดแตกหักจำนวนมาก ตลอดจนเชื้อผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ถือว่าเป็นผงหลักในการสร้าง

#นอกจากนี้ยังมีมวลสารวัตถุอาถรรพณ์ที่ทรงอานุภาพทางด้านเมตตามหาเสน่ห์ตามตำรา อีกกว่า 100 ชนิด อาทิ ผงพรายอาจารย์เปล่ง บุญยืน ผงโสฬสมหาภูติของที่มีอำนาจด้านมหานิยมมหา เสน่ห์ สูงมาก
ผสมผงพุทธคุณ 7 ประการ คือ ผงมหาจินดามณี, ผงมหาราช, ผงปัจถมัง, ผงอิทธิเจ, ผงตรีนิสิงเห, ผงมหาละลวย และผงมหาเมตตาใหญ่
ว่าน ที่ให้คุณทางมหาเสน่ห์ต่างๆ 108 ชนิด อาทิ ว่านดอกไม้ทอง, ว่านนางตามชู้, ว่านนางถอดลิ้น, ว่านจูงนาง, ว่านนางห้าร้อย, ว่านนางล้อม, ว่านมหานิยม, ว่านขุนแผน, ว่านเพชร์หึง, ว่านเสน่ห์, ว่านเจ้าชู้ และ ว่านนางแย้ม
เกสรดอกไม้ มหาเสน่ห์ 108 ชนิด อาทิ ดอกรักไม่ลืม, ดอกอย่าลืมฉัน, ดอกรักซ้อน, ดอกสาวหยุด โดยว่านและดอกไม้ต่างๆเป็นของโบราณที่มีสรรพคุณทางมหาเสน่ห์ในตัวเอง
นำมาผสม กับน้ำมันพรายของแท้จากอาจารย์ที่ภูเขาควาย ชาวประเทศลาว ผสมกับน้ำมันมหาเสน่ห์ 108 ชนิด อาทิ น้ำมันช้างผสมโขลง, น้ำมันมหานิยม 7 กลิ่น

#ตำนานประวัติ “ พระสีวลี"มีความสำคัญมาก ประวัติในพระพุทธศาสนาว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องให้พระสีวลีเป็นเลิศทางมีลาภสักการะ มาก โภคทรัพย์ เงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย พระอรหันต์เจ้าที่มีฤทธิ์เลิศจากหมื่นแสนองค์ไม่มีองค์ใดเป็นเลิศทางลาภนอก จากพระสีวลี

คราวเมื่อพระสีวลีอยู่ในพระครรภ์ (ในท้องแม่)
เกิดลาภสักการะแก่พระมารดาเป็นอันมาก มีคนเอาเครื่องบรรณาการมาให้มิได้ว่างเว้นจนไม่มีที่เก็บ ผู้หวังลาภสักการะมากได้ นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาให้มารดาจับ แลด้วยอำนาจของพระสีวลี ทำให้เม็ดข้าวที่มารดาจับ ข้าว 1 เมล็ดแตกออกเป็น 100 เมล็ด จาก 100 เมล็ด แตกออกเป็น 1000 เมล็ด นำไปหว่านในนาไร่หนึ่งๆ ได้ข้าวเป็นร้อยๆ เกวียน

แม้กระทั้งยุ้งฉางใดที่จะขนข้าวออกจาก ยุ้ง ก็ให้จับปากประตูยุ้งไว้ ขนข้าวเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมด หม้อข้าวใบใดที่มารดาจับหม้อใบนั้นจะมีข้าวเต็มหม้ออยู่เสมอจะมีคนตักกินไป เท่าใดข้าวก็ไม่ขาดหม้อ

#พระสีวลี นอกจากจะเป็นเลิศที่สุดทางลาภสูง ที่สุดแล้ว ยังเป็นเลิศทางปัญญาแค่โกนผมท่านครั้งที่ 3 เท่านั้น ท่านก็สำเร็จพระอรหันต์ในทันที ในพระพุทธประวัติกล่าวถึงหนทางที่ทุรกันดารไม่มีบ้านคนแต่เป็นทางไกลมาก พระอานนท์กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ควรเสด็จไปทางใดเพราะต้องมีพระสงฆ์สาวกตามเสด็จด้วย ถึง 500 องค์ กลัวพระทั้งหมดจะไม่ได้รับภัตตาหารบริโภค พระพุทธองค์ตรัสถามว่า "พระสีวลีมาด้วยกับเราหรือไม่" พระอานนท์กราบทูลว่า "มาด้วยพระพุทธเจ้าข้า" พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า "ไปทางทุรกันดารไม่มีบ้านคน" พร้อมทั้งตรัสตอบอีกว่า "แต่ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารบิณฑบาต เทวดาทั้งหลายจะจัดอาหารมาให้ และจะจัดกุฎีที่พักถวายพระสีวลี เราทั้งหลายก็จะได้บุญของพระสีวลีนั้นด้วย

#พระสีวลี มีฤทธิ์ทางลาภขนาดนี้ หลวงปู่สมาน จึงดำริสร้าง ช่วยเป็นของล้ำค่า เป็นกำลังให้สาธุชน เพื่อนำไป อาราธนาพกพาติดตัว แล้วจะเห็นผลทางด้านโชคลาภเป็นอย่างมาก ที่สำคัญจะคล่องทางการงานและการเงินมากขึ้น

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 19 ม.ค. 2564 - 00:42 น.]โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 19 ม.ค. 2564 - 00:43 น.] #3965175 (1/5)


(N)


#พระสีวลีรวยพันล้าน
หลวงปู่สมาน เกจิอาจารย์ขมังวิชาเมืองราชบุรี
พระเกจิดัง หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา เมตตารับนิมนต์เสกปฐมฤกษ์

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 19 ม.ค. 2564 - 00:43 น.] #3965176 (2/5)


(N)


#พระสีวลีรวยพันล้าน
หลวงปู่สมาน เกจิอาจารย์ขมังวิชาเมืองราชบุรี
พระเกจิดัง หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา เมตตารับนิมนต์เสกปฐมฤกษ์

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 19 ม.ค. 2564 - 00:43 น.] #3965177 (3/5)


(N)


#พระสีวลีรวยพันล้าน
หลวงปู่สมาน เกจิอาจารย์ขมังวิชาเมืองราชบุรี
พระเกจิดัง หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา เมตตารับนิมนต์เสกปฐมฤกษ์

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 19 ม.ค. 2564 - 00:43 น.] #3965178 (4/5)


(N)


#พระสีวลีรวยพันล้าน
หลวงปู่สมาน เกจิอาจารย์ขมังวิชาเมืองราชบุรี
พระเกจิดัง หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา เมตตารับนิมนต์เสกปฐมฤกษ์

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 19 ม.ค. 2564 - 00:44 น.] #3965179 (5/5)


(N)


#พระสีวลีรวยพันล้าน
หลวงปู่สมาน เกจิอาจารย์ขมังวิชาเมืองราชบุรี
พระเกจิดัง หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา เมตตารับนิมนต์เสกปฐมฤกษ์

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM