ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : พิธีเสาร์ ๕ เททองหล่อ พระกลีบบัวหลวง(N)
🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

🙏🙏 เมตตาเป็นประธานเททอง อธิษฐานจิต
ทองแท่งชนวนโลหะธาตุ ที่ผสมจากแผ่นยันต์ศักดิ์สิทธิ์จากทั่วสารทิศ นำอัญเชิญมาหล่อเป็นปฐมฤกษ์ฯ

🙏🙏 ในการนี้ มี พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี
พระเถราจารย์เป็นเจ้าพิธีกรรม ในการร่วมประกอบพิธีฯ

✳️ ประกอบพิธีเททอง เบื้องหน้า อุโบสถมหาอุตม์
ศักดิ์สิทธิ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา มี พระพุทธมุนี หรือ “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธปฏิมากร พระประธานอุโบสถเป็นประธาน แผ่พุทธานุภาพสู่ปรัมพิธี

✳️ แลอีกทั้ง หน้าบันอุโบสถ มีมหายันต์ครู
ยันต์ห้ายอด ยันต์มหาบารมี ๓๐ ทัศ
อันทรงมหิทธานุภาพ สถิตย์เป็นเบื้องหน้า
เด่นเป็นสง่า แผ่พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ
สังฆานุภาพ บุญยฤทธิ์ อิทธิ์ฤทธิ์ เทวฤทธิ์
ลงสู่ปรัมพิธี เบ้าหลอมเททองหล่อ

เหรียญหล่อโบราณ พระพุทธเจ้า
พุทธลักษณะพิมพ์กลีบบัว มีพระนามปรากฎว่า
“ พระพิมพ์กลีบบัวหลวง “
ในมหาอุดมมงคลฤกษ์ “ พิธีเสาร์ ๕ “

✳️ วันเสาร์ ๕ • โบราณกาล ถือเป็น “ วันแรง “ และ “ เป็นวันแข็ง “ ในตำราโหราศาสตร์ เชื่อว่า ดาวเสาร์ เป็น ดาว แห่งความเข้มแข็ง และมีพลังมาก บุคคลที่เกิดในวันเสาร์ จะมี “เทพพระเสาร์ “ พิทักษ์ คุ้มครองและรักษา

✳️โบราณาจารย์ ถือ วันเสาร์ ๕ เป็น วันแข็ง วันแรง เป็นกาลสมบัติ ที่เหมาะสมยิ่ง แห่งการประกอบ ปลุกเสกเลขยันต์ เครื่องรางของขลัง หรือ พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ในวันเสาร์ ๕ จะบังเกิดเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ด้านคงกระพัน และแคล้วคลาด ปลอดภัย เมตตามหานิยม มากกว่าวันปกติ ถือว่าเป็นวันธงไชย เป็นฤกษ์งามยามดี มีดาวบนท้องฟ้าโคจรในตำแหน่งที่สวยงาม เป็นวันที่ควรจะได้มีกิจกรรมอันเป็นมหามงคลยิ่ง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:54 น.]โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:55 น.] #3930264 (1/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:55 น.] #3930265 (2/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:55 น.] #3930266 (3/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:56 น.] #3930267 (4/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:56 น.] #3930268 (5/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:56 น.] #3930269 (6/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:56 น.] #3930270 (7/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:57 น.] #3930271 (8/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:57 น.] #3930272 (9/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:57 น.] #3930273 (10/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:57 น.] #3930274 (11/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 19:58 น.] #3930275 (12/12)


(N)


🈲 พิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๖๓ 🈲
เวลา ๑๗.๐๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อ
“ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕ “ รุ่นเเรก

🙏🙏โดยมี พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย “
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พระมหาเถราจารย์
พระภาวนาจารย์ ทรงวิทยาคมขลัง
ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมแผ่ไปทั่วสารทิศ

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM