ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : พิธีบรรจุพระบรมธาตุเจดีย์ เมืองปาย แม่ฮ่องสอน พระครูบาสุรินทร์ เป็นประธานฯ(N)
#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:22 น.]โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:22 น.] #3930202 (1/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:22 น.] #3930203 (2/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:23 น.] #3930204 (3/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:23 น.] #3930205 (4/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:23 น.] #3930206 (5/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:23 น.] #3930207 (6/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:24 น.] #3930208 (7/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:24 น.] #3930209 (8/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:24 น.] #3930210 (9/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:24 น.] #3930211 (10/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:25 น.] #3930212 (11/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:25 น.] #3930213 (12/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:25 น.] #3930214 (13/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:25 น.] #3930215 (14/15)


(N)


#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 05 เม.ย. 2563 - 17:26 น.] #3930216 (15/15)


(N)
#ใต้ร่มบารมีธรรมพ่อเจ้าคุณรักษ์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

#พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ณ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีลัฏฐิวันคณารักษ์
วัดตาลเจ็ดต้น จ.แม่ฮ่องสอน
#ในเมตตาอุปถัมภ์
🙏🙏 ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
“ #หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “

🙏🙏โดยมี #พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี
เป็นผู้ดำเนินการ และ ประกอบพิธีฯ

#ในการนั้นได้ถวาย ฉัตรยอดพระบรมธาตุเดจีย์ จำนวน ๘ ฉัตร และ #พระพุทธรูปปางประจำวัน
ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ และ พระครูบาสุรินทร์ พร้อมคณะศิษย์ ผู้มีศรัทธามีบารมีได้ร่วมกันจัดสร้าง มาบัดนี้ ต่อไป
จะทำการประดิษฐานในบุษบกเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบไป นับเป็นมหามงคลยิ่งนักแก่ท่านเจ้าภาพและมีมีศรัทธาในการจัดสร้าง

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM