ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : เกจิดังมอบข้าวสารช่วยผู้ป่วย ตามบ้านเรือนในถิ่นต่างๆ(N)
🙏🙏 หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
#มอบหมายให้ นายอำเภอบ้านแพรก
พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ทีมงาน อสม.
เจ้าหน้าที่ปกครองเป็นตัวแทน
เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
......นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม ผ้าห่ม เยี่ยมให้กำลังใจ แก่ประชาชน ชาวอำเภอบ้านแพรก

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 01 มี.ค. 2563 - 15:46 น.]โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 01 มี.ค. 2563 - 15:46 น.] #3927660 (1/5)


(N)


🙏🙏 หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

#มอบหมายให้ นายอำเภอบ้านแพรก
พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ทีมงาน อสม.
เจ้าหน้าที่ปกครองเป็นตัวแทน
เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

......นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม ผ้าห่ม
เยี่ยมให้กำลังใจ แก่ประชาชน ชาวอำเภอบ้านแพรก

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 01 มี.ค. 2563 - 15:47 น.] #3927661 (2/5)


(N)


🙏🙏 หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

#มอบหมายให้ นายอำเภอบ้านแพรก
พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ทีมงาน อสม.
เจ้าหน้าที่ปกครองเป็นตัวแทน
เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

......นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม ผ้าห่ม
เยี่ยมให้กำลังใจ แก่ประชาชน ชาวอำเภอบ้านแพรก

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 01 มี.ค. 2563 - 15:47 น.] #3927662 (3/5)


(N)


🙏🙏 หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

#มอบหมายให้ นายอำเภอบ้านแพรก
พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ทีมงาน อสม.
เจ้าหน้าที่ปกครองเป็นตัวแทน
เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

......นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม ผ้าห่ม
เยี่ยมให้กำลังใจ แก่ประชาชน ชาวอำเภอบ้านแพรก

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อา. 01 มี.ค. 2563 - 15:48 น.] #3927663 (4/5)


(N)


🙏🙏 หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

#มอบหมายให้ นายอำเภอบ้านแพรก
พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ทีมงาน อสม.
เจ้าหน้าที่ปกครองเป็นตัวแทน
เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

......นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม ผ้าห่ม
เยี่ยมให้กำลังใจ แก่ประชาชน ชาวอำเภอบ้านแพรก

โดยคุณ แมนลพบุรี (1097)  [จ. 02 มี.ค. 2563 - 06:40 น.] #3927720 (5/5)
สาธุ สาธุ ครับ

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM