ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : สอบถามค่าธรรมเนียมส่งตรวจสอบและออกบัตรรับรอง

(N)
สอบถามค่าธรรมเนียมส่งตรวจสอบและออกบัตรรับรอง

กรณีส่งพระ(พระเหรียญ)ไปตรวจสอบ 2 องค์ ไม่ทราบว่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระคืน คิดเงินยังไง

1. คิดต่อองค์ = 2 x 100 = 200 บาท
2. คิดเพียง 100 บาท เพราะส่งคืนอยู่ในกล่องเดียวกัน

ขอบคุณครับ

โดยคุณ artthaporn (547)[พฤ. 09 ส.ค. 2561 - 11:02 น.]โดยคุณ nooing (22259)[พฤ. 09 ส.ค. 2561 - 11:16 น.] #3874929 (1/2)
ถ้าส่งพระของตัวเองไป ในการจัดส่งพระไปตรวจสอบครั้งหนึ่งได้ 20 องค์ ค่าจัดส่งพระคืนครั้งละ 100 บาทครับ เช่น พระ 2 องค์ ค่าตรวจสอบรายการละ 500 บาท = 1,000 บาท ค่าส่งพระคืนครั้งนี้ 100 บาท รวมแนบเงินไป 1,100 บาท

แต่ถ้าส่งในรายการประมูล คิดเป็นรายการเลย รายการละ 100 บาท (เฉพาะค่าส่งพระคืน)

โดยคุณ artthaporn (547)[พฤ. 09 ส.ค. 2561 - 12:33 น.] #3874936 (2/2)
ขอบคุณท่าน Nooing ที่แนะนำครับ

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM