ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัครคี สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดโนนศิลา บ้านกรวด ต.นาข่า อ.เมือง จ.หน(N)


เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัครคี
สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ
วัดโนนศิลา บ้านกรวด ต.นาข่า อ.เมือง จ.หนองคาย
ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โดยคุณ ลูกพระใส (2313)  [พฤ. 04 พ.ย. 2564 - 10:55 น.]โดยคุณ ลูกพระใส (2313)  [พฤ. 04 พ.ย. 2564 - 10:55 น.] #3989977 (1/3)


(N)
ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นผ้าป่า 1ต้น ต้นละ 999บาท รับท้าวเวสสุวรรณ 1องค์ ตอกโค๊ตกัมกับทุกองค์ มีจำนวนต้นผ้าป่า 44กองเท่านั้น

โดยคุณ ลูกพระใส (2313)  [พฤ. 04 พ.ย. 2564 - 10:56 น.] #3989978 (2/3)


(N)


ร่วมใส่ซองสมทบทุน 1ซอง รับท้าวเวสสุวรรณ 1องค์ ตอกโค๊ตก้มกับทุกองค์ มีจำนวนซองผ้าป่า 100ซองเท่านั้น

โดยคุณ ArtMaN7007 (981)  [ศ. 12 พ.ย. 2564 - 11:40 น.] #3990499 (3/3)
สาธุครับ

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM