ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ประกาศ เกมส์"แฟนพันธ์แท้การันตี-พรีเมียร์ลีก 2021-22"...กฎ กติกา มารยาทและรางวัล ฉบับสมบูร(N)
เกมส์"แฟนพันธ์แท้การันตี-พรีเมียร์ลีก 2021-22"

กฎ กติกา มารยาท....


เงื่อนไข

- ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นสมาชิกของการันตีพระเท่านั้น
- ห้ามมิให้มีการเดิมพัน/พนันขันต่อใด ๆ เกิดขึ้นในเกมส์

แฮนดิแคป(handicap)

เป็นการเพิ่มความสนุกของเกมส์ให้การทายผลมีอรรถรสเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เป็นตัวเลขแทนจำนวนประตู(ลูก) ซึ่งจะอิงกับเกมส์สากล โดยจะมีอยู่ 12 รูปแบบ ได้แก่

- (0.25) = เสมอควบครึ่งลูก
- (0.5) = ครึ่งลูก
- (0.75) = ครึ่งควบลูก
- (1.25) = ลูกควบลูกครึ่ง
- (1.5) = ลูกครึ่ง
- (1.75) = ลูกครึ่งควบสอง
- (2.25) = สองลูกควบสองลูกครึ่ง
- (2.5) = สองลูกครึ่ง
- (2.75) = สองลูกครึ่งควบสาม
- (3.25) = สามลูกควบสามลูกครึ่ง
- (3.5) = สามลูกครึ่ง
- (3.75) = สามลูกครึ่งควบสี่

* ทุกคู่แข่งขันจะมีแฮนดิแคปเสมอ โดยจะลงไว้ในแต่ละคู่แข่งขัน โดยจะใส่แฮนดิแคปไว้ท้ายทีมที่ได้รับแฮนดิแคป

ทีเด็ด

เป็นการเพิ่มกลยุทธ์และขีดความสามารถในการทำคะแนนในเกมส์ของผู้เล่นเกมส์ โดยที่

+ การให้ทีเด็ด จะมีอยู่ 4 รูปแบบ คือ
*ชุด ก = 1 คู่
*ชุด ข. = 2 คู่
*ชุด ค. = 3 คู่
*ชุด ง. = 4 คู่

+ สามารถเลือกใช้ทีเด็ดได้ 1 รูปแบบ/สัปดาห์
+ ผู้เล่นจะใช้ทีเด็ดหรือไม่ก็ได้ในแต่ละสัปดาห์

วิธีการเล่น

- การทายผล ให้ทายผลว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะ โดยมีสัญลักษณ์ ดังนี้

1 = ทีมเหย้า
2 = ทีมเยือน

* ทีมเหย้าจะเป็นทีมที่อยู่ด้านซ้ายมือเสมอ

- ในแต่ละสัปดาห์จะมีการแข่งขันรวม 10 คู่ โดยคู่ที่อยู่บนสุด(แข่งเป็นคู่แรก)จะนับเป็นคู่ที่ 1 และไล่เรียงลงมาจนถึงคู่สุดท้ายคือคู่ที่ 10 (แข่งเป็นคู่สุดท้าย)
- ทายผลได้คนละ 1 ครั้ง/สัปดาห์(ไม่รวมทีเด็ด)หากเกินจากนี้ถือว่าการทายอื่นใดนั้นเป็นโมฆะ
- การทายผลให้ใส่ตัวเลข 1 หรือ 2 ลงในด้านท้ายของแต่ละคู่เท่านั้น
- หากมีการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขัน ให้ถือว่าคู่นั้นเป็นโมฆะ
- การร่วมสนุก สามารถร่วมสนุกในกระทู้ที่ตั้งในแต่ละสัปดาห์เท่านั้น โดยที่สามารถทายผลได้เลย นับจากมีการตั้งกระทู้ขึ้น
- การทายผลในแต่ละสัปดาห์ จะปิดรับการทายผลก่อนการแข่งขันคู่แรกเริ่มขึ้น 3 ชม. (ทายผลหลังจากนี้เป็นโมฆะ)

- การให้ทีเด็ด ทำได้ 2 วิธี
+ ให้ทีเด็ดพร้อมกับการทายผลได้เลย โดยระบุชุดทีเด็ดที่ใช้ พร้อมกับคู่ทีเด็ดที่ใช้ได้เลย
+ ให้ทีเด็ดโดยระบุชุดทีเด็ดที่ใช้ พร้อมการทายผล และแจ้งคู่ทีเด็ดให้ทราบ ในช่วง 3 ชม ก่อนแข่ง

- การให้ทีเด้ดจะทำได้แค่ 1 ครั้ง/สัปดาห์เท่านั้น และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (จะไม่ใช้ก็ได้)

* ผลการทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถตรวจสอบได้จากตาราง supercom (โดยความอนุเคราะห์จากพี่ boonsom_n)
* ตาราง supercom สามารถดูได้ในกระทู้ทายผลในสัปดาห์นั้น ๆ
* เวลาที่ยึดถือ จะใช้เวลาของเวปเป็นข้อยุติ

การคิดคะแนน

- คะแนนทายผล

+ ทายผลถูก ได้ = 1 คะแนน / ถูกครึ่งเดียวได้ = 0.5 คะแนน
+ ทายผลผิดทุกกรณี = 0 คะแนน
+ หากทายผลถูกทุกคู่(10 คู่) คะแนนทายผลทั้งหมดที่ได้คือ 2 เท่า(*2)
+ หากไม่มาทายผล ให้ถือว่าคะแนนในสัปดาห์นั้น = 0 คะแนน

- คะแนนทีเด็ด

+ มีการให้คะแนน ดังนี้
ใช้ทีเด็ดชุดก.....ถูก +1 / ผิด -1
ใช้ทีเด็ดชุดข.....ถูก.+2 / ผิด -2
ใช้ทีเด็ดชุดค.....ถูก +3 / ผิด -3
ใช้ทีเด็ดชุดง.....ถูก +4 / ผิด -4

+ การได้คะแนนทีเด็ด ต้องทายผลทีเด็ดถูกทุกคู่ในชุดนั้น ๆ
+ หากทีเด็ดทายผิดเพียงคู่ใดคู่นึง คะแนนทีเด็ดจะติดลบ(-)ทันที ตามชุดที่ให้ไว้

- คะแนนที่ได้ในแต่ละสัปดาห์ = คะแนนทายผล + คะแนนทีเด็ด

การตัดสิน

- การตัดสินในแต่ละสัปดาห์
+ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด(ทายผล+ทีเด็ด)ในแต่ละสัปดาห์ จะได้แชมป์ประจำสัปดาห์
+ หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ตัดสินจากคะแนนทายผลเพียงอย่างเดียว ว่าใครได้มากกว่า
+ถ้าคะแนนทายผลเท่ากัน ให้ดูว่าใครทายก่อน

- การตัดสินคะแนนรวม
+ตัดสินคะแนนรวมจากตารางสรุปคะแนนต่าง ๆ ที่ได้จัดทำขึ้น
+หากคะแนนเท่ากัน อันดับตารางจะตัดสินจากกฎ"ถึงก่อน เสร็จก่อน"
- การตัดสินคะแนนรวมทีเด็ด หากคะแนนรวมทีเด็ดเท่ากัน ผู้ที่ได้อันดับตารางคะแนนที่สูงกว่าจะเป็นผู้ชนะ
- การตัดสินอื่น ๆ หากมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจากการทายผล การคิดคะแนน การรวมคะแนน ผู้เล่นเกมส์สามารถโต้แย้งได้ โดยการตัดสินจะยึดกฎ กติกาที่แจ้งไว้เป็นหลัก
- คำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินงานถือเป็นสิ้นสุด

รางวัล

รางวัลเกมส์"แฟนพันธ์แท้การันตี-พรีเมียร์ลีก 2021-22"จะมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่

- รางวัลแชมป์ประจำสัปดาห์
+ รายการตั้งประมูล มูลค่า 100 บาท รวม 38 สัปดาห์
+ พระเครื่อง+บัตรรับรอง จำนวน 1 รายการ **

- รางวัล"แฟนพันธ์แท้การันตี-พรีเมียร์ลีก 2021-22"
+ แชมป์ครึ่งฤกูกาลแรก (นัดที่ 1-19) รายการตั้งประมูล มูลค่า 500 บาท **
+ แชมป์ครึ่งฤกูกาลหลัง (นัดที่ 20-38) รายการตั้งประมูล มูลค่า 500 บาท **
+ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม"แฟนพันธ์แท้การันตี-พรีเมียร์ลีก 2021-22" เรียงตามลำดับ **
- รางวัล อื่น ๆ
+ แชมป์คะแนนรวมทีเด็ด **
+ แตกบน
+ แตกล่าง

หมายเหตุ : รายละเอียดต่าง ๆ ที่ขาดหายไปในส่วนของรางวัล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

** = รางวัลสำหรับผู้สนับสนุนเกมส์เท่านั้น

บันทึก :

1.กฎ กติกา การเล่นเกมส์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก ก็เพื่อให้เกิดสมดุลในการเล่นเกมส์ของผู้เล่นทุกท่าน ลดข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบ เกิดความยุติธรรมต่อผู้เล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2.ผู้ร่วมเล่นเกมส์ควรศึกษา กฎ กติกาของเกมส์ให้เข้าใจ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการเล่นเกมส์ และเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเล่นเกมส์
3.การแข่งขันนัดแรก(สัปดาห์ที่ 1) จะเริ่มขึ้นในวันที่ 14/8/64

โดยคุณ เจ๋งจริง (9761)  [พ. 11 ส.ค. 2564 - 11:25 น.]โดยคุณ เจ๋งจริง (9761)  [พ. 11 ส.ค. 2564 - 11:30 น.] #3983013 (1/20)


(N)
ตัวอย่างรูปแบบการทายผล

- แบบทืี่ 1 ทายผล+ทีเด็ด

สัปดาห์ที่ 1 (14-15/8/64)

คู่ที่ 1 เบรนท์ฟอร์ด(0.5) - อาร์เซนอล.....2
คู่ที่ 2 แมน ยูฯ - ลีดส์(1.25).....1
คู่ที่ 3 เลสเตอร์ - วูล์ฟแฮมป์ตัน(0.75).....2
คู่ที่ 4 เชลซี - คริสตัล พาเลซ(1.75).....1
คู่ที่ 5 วัตฟอร์ด - แอสตัน วิลล่า(0.25).....1
คู่ที่ 6 เอฟเวอร์ตัน - เซาแธมป์ตัน(0.75).....1
คู่ที่ 7 เบิร์นลี่ย์ - ไบรท์ตัน(0.25).....2
คู่ที่ 8 นอริช(1.25) - ลิเวอร์พูล.....2
คู่ที่ 9 นิวคาสเซิ่ล - เวสต์แฮม(0.25).....2
คู่ที่ 10 สเปอร์(0.5) - แมน ซิตี้......1

ทีเด็ด...ชุด ค. คู่ที่ 2 - 7 - 10


******************************************************

- แบบที่ 2 ทายผล + ให้ทีเด็ดภายหลัง(3 ชม. ก่อนแข่ง)

สัปดาห์ที่ 1 (14-15/8/64)

คู่ที่ 1 เบรนท์ฟอร์ด(0.5) - อาร์เซนอล.....2
คู่ที่ 2 แมน ยูฯ - ลีดส์(1.25).....1
คู่ที่ 3 เลสเตอร์ - วูล์ฟแฮมป์ตัน(0.75).....2
คู่ที่ 4 เชลซี - คริสตัล พาเลซ(1.75).....1
คู่ที่ 5 วัตฟอร์ด - แอสตัน วิลล่า(0.25).....1
คู่ที่ 6 เอฟเวอร์ตัน - เซาแธมป์ตัน(0.75).....1
คู่ที่ 7 เบิร์นลี่ย์ - ไบรท์ตัน(0.25).....2
คู่ที่ 8 นอริช(1.25) - ลิเวอร์พูล.....2
คู่ที่ 9 นิวคาสเซิ่ล - เวสต์แฮม(0.25).....2
คู่ที่ 10 สเปอร์(0.5) - แมน ซิตี้......1

ทีเด็ด...ชุด ง.

**************************************************โดยคุณ เจ๋งจริง (9761)  [พ. 11 ส.ค. 2564 - 11:32 น.] #3983014 (2/20)


(N)
สรุปรายชื่อผู้สนับสนุน...ล่าสุด
- looknam1.....สัปดาห์ที่ 1
- หวายกรอง.....สัปดาห์ที่ 2
- nooing.....สัปดาห์ที่ 3
- boonsom_n.....สัปดาห์ที่ 4
- Suchat-01.....สัปดาห์ที่ 5
- future.....สัปดาห์ที่ 6
- chane31.....สัปดาห์ที่ 7
- พรชมพู.....สัปดาห์ที่ 8
- ชมรม-มหาอุตม์.....สัปดาห์ที่ 9
- Ttouch.....สัปดาห์ที่ 10
- เจ๋งจริง.....สัปดาห์ที่ 11
- kwwee.....สัปดาห์ที่ 12
- technolog.....สัปดาห์ที่ 13
- ลูกแม่จัน.....สัปดาห์ที่ 14
- อันปันอันดา.....สัปดาห์ที่ 15
- sps05.....สัปดาห์ที่ 16
- goods.....สัปดาห์ที่ 17
- พัทยา.....สัปดาห์ที่ 18
- nua550.....สัปดาห์ที่ 19
- THA21.....สัปดาห์ที่ 20

******************************************

ปัจจุบันมีผู้สนับสนุนเกมส์ทั้งสิ้น 20 ท่าน.....ขอบคุณครับ


โดยคุณ เจ๋งจริง (9761)  [พ. 11 ส.ค. 2564 - 12:06 น.] #3983016 (3/20)


(N)
เสริมอีกนิดนะครับ....

รางวัลประจำสัปดาห์

- รายการตั้งประมูล 100 บาท...จะแจกรางวัล 2 รอบ (ครึ่งฤดูกาลแรก/หลัง รวมครั้งละ 19 สัปดาห์) เพื่อความสะดวกในการจัดการ
- พระเครื่อง+บัตรรับรอง....ผู้สนับสนุนจัดส่งให้ผู้ชนะได้เลย หลังจากประกาศผลในแต่ละสัปดาห์
- รางวัล"แฟนพันธ์แท้การันตี-พรีเมียร์ลีก 2021-22"จะดำเนินการหลังจากสิ้นสุดเกมส์ ละประกาศผลเรียบร้อย

โดยคุณ technolog (3423)  [พ. 11 ส.ค. 2564 - 12:36 น.] #3983017 (4/20)


(N)โดยคุณ looknam1 (2467)   [พ. 11 ส.ค. 2564 - 13:05 น.] #3983018 (5/20)
คำถามไกด์ไลน์..............

หากผู้เล่นทายคู่ทีเด็ด ไม่ว่าจะเป็น ชุด ก-ข-ค-ง

สมมติทายชุด ง. (4 คู่) ซึ่งไม่มีโปรแกรมเลื่อนใดๆเลยเป็นโปรแกรมปกติ

แต่เมื่อก่อนการแข่งขันไม่กี่นาที เกิดเหตุสุดวิสัย 1 ใน 4 ทีมที่เลือกเป็นทีเด็ดไว้
เกิดเหตุการณ์สนาม ไฟดับ ฝนตกฟ้าผ่า หิโม๊ะตก ฯ จนเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการแข่งขันไป
หรือมีเหตุที่ไม่สามารถให้ผลการแข่งขันเกิดขึ้นได้

**การคิดคะแนนชุดทีเด็ดในกรณีแบบนี้จะคิดยังไงครับ?

ตอบ.......................................................

หรือหากเป็น ชุด ก. ที่มีทีมเดียว หากมีเหตุที่ไม่สามารถให้ผลการแข่งขันเกิดขึ้นได้

**การคิดคะแนนชุดทีเด็ดในกรณีแบบนี้จะคิดยังไงครับ?

ตอบ.......................................................

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โดยคุณ เจ๋งจริง (9761)  [พ. 11 ส.ค. 2564 - 13:12 น.] #3983019 (6/20)


(N)
ดยคุณ looknam1 (2417)

หากผู้เล่นทายคู่ทีเด็ด ไม่ว่าจะเป็น ชุด ก-ข-ค-ง

สมมติทายชุด ง. (4 คู่) ซึ่งไม่มีโปรแกรมเลื่อนใดๆเลยเป็นโปรแกรมปกติ

แต่เมื่อก่อนการแข่งขันไม่กี่นาที เกิดเหตุสุดวิสัย 1 ใน 4 ทีมที่เลือกเป็นทีเด็ดไว้
เกิดเหตุการณ์สนาม ไฟดับ ฝนตกฟ้าผ่า หิโม๊ะตก ฯ จนเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการแข่งขันไป
หรือมีเหตุที่ไม่สามารถให้ผลการแข่งขันเกิดขึ้นได้

**การคิดคะแนนชุดทีเด็ดในกรณีแบบนี้จะคิดยังไงครับ?

ตอบ.......................................................

หรือหากเป็น ชุด ก. ที่มีทีมเดียว หากมีเหตุที่ไม่สามารถให้ผลการแข่งขันเกิดขึ้นได้

**การคิดคะแนนชุดทีเด็ดในกรณีแบบนี้จะคิดยังไงครับ?

ตอบ.......................................................

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กติกากำหนดว่า...คู่ที่เลื่อนให้ถือเป็นโมฆะ
แปลว่าทีเด็ดในกรณีนี้นั้น....ไม่สมบูรณ์

เมื่อไม่สมบูรณ์....ก็ไม่มีการคิดคะแนนครับ (0 คะแนน)
เช่นเดียวกับการทายผล....ทายแล้ว เลื่อน ก็ไม่คิดคะแนนเช่นกันครับ

ตอบจริงจัง ไม่ไกด์แล้วนะ.........

โดยคุณ เจ๋งจริง (9761)  [พ. 11 ส.ค. 2564 - 14:02 น.] #3983032 (7/20)


(N)
3 ชม.ก่อนแข่งขันในแต่ละสัปดาห์.....ผู้จัดจะพยายาม หากิจกรรมเสริม มาให้ร่วมสนุกนะครับ
อาจะไม่มีทุกสัปดาห์......เน้นคู่น่าสนใจ / ถ่ายทอดสด / บิ๊กแม็ทช์ เป็นต้น

เพื่อเพิ่มสีสันของกิจกรรมและกระทู้.....ขอบคุณครับ

โดยคุณ kwwee (1788)  [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 02:46 น.] #3983047 (8/20)
ถ้า "หิโม๊ะตก" ไม่ต้องก้มเก็บนะครับลุงน้ำ เสียวแทนครับ อิอิอิ

โดยคุณ kwwee (1788)  [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 03:17 น.] #3983048 (9/20)
ขออนุญาตเพิ่มรางวัลอีกนิดครับแปะ

ถ้าหากท่านใดได้แชมป์ครึ่งฤดูกาลแรก และ สามารถได้แชมป์ครึ่งฤดูกาลหลังด้วย

ขอมอบรางวัลรายการตั้งประมูล มูลค่า 500 บาท เพิ่มให้ครับ

ทั้งนี้การคิดคะแนนในแต่ละครึ่งฤดูกาลจะต้องแยกกันนะครับ ครึ่งฤดูกาลแรก กับ ครึ่งฤดูกาลหลัง จะไม่เอาคะแนนมารวมกันนะครับ

โดยคุณ kwwee (1788)  [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 03:43 น.] #3983049 (10/20)
รายการตั้งประมูลอีก 500 บาท สำหรับทุกท่านที่สามารถครองแชมป์ได้ 2 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยไม่จำกัดจำนวน และถ้าหากท่านสามารถครองแชมป์ได้ 3 สัปดาห์ ติดต่อกัน จะได้รับรายการตั้งประมูลเพิ่มอีก 1,000 บาท สรุปก็คือถ้าหากท่านสามารถครองแชมป์ได้ 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ท่านจะได้รับรายการตั้งประมูล 1,500 บาท

โดยคุณ kwwee (1788)  [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 03:46 น.] #3983050 (11/20)
ตามนี้นะครับท่านประธาน ถ้าหากคิดอะไรได้อีกก็จะมาเพิ่มให้อีก เพื่อความสนุกสนานของเกมส์ครับ

โดยคุณ kwwee (1788)  [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 03:53 น.] #3983051 (12/20)
ทุกรางวัลที่ผมมอบให้ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนรางวัลเท่านั้นนะครับ

โดยคุณ ช_ชุติวัตร (8267)  [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 08:26 น.] #3983056 (13/20)
อ้าว เขามากันแล้วเหรอ
ทำความเข้าใจแพร็บบบ

โดยคุณ เจ๋งจริง (9761)  [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 09:16 น.] #3983059 (14/20)
ขอบพระคุณมากครับกู๋วี...สำหรับไมตรี มิตรภาพ ความสุข และการแบ่งปัน
สังคมสีส้มของเรา.....มีครบครัน


โดยคุณ เจ๋งจริง (9761)  [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 09:17 น.] #3983060 (15/20)
โดยคุณ ช_ชุติวัตร (7588)

อ้าว เขามากันแล้วเหรอ
ทำความเข้าใจแพร็บบบ

*******************************************

รีบไปสมัครให้ไวเลยครับ....เฮียช.


โดยคุณ ช_ชุติวัตร (8267)  [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 09:56 น.] #3983066 (16/20)
ขอบคุณครับคุณครู

โดยคุณ ช_ชุติวัตร (8267)  [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 10:04 น.] #3983069 (17/20)
สัปดาห์21 จองไว้ก่อน เดี๋ยวหาพระก่อน นะจ๊ะ

โดยคุณ boonsom_n (4468)   [พฤ. 12 ส.ค. 2564 - 20:56 น.] #3983140 (18/20)
สรุปรายชื่อผู้สนับสนุนรางวัล...ล่าสุด

- looknam1.....สัปดาห์ที่ 1
- หวายกรอง.....สัปดาห์ที่ 2
- nooing.....สัปดาห์ที่ 3
- boonsom_n.....สัปดาห์ที่ 4
- Suchat-01.....สัปดาห์ที่ 5
- future.....สัปดาห์ที่ 6
- chane31.....สัปดาห์ที่ 7
- พรชมพู.....สัปดาห์ที่ 8
- ชมรม-มหาอุตม์.....สัปดาห์ที่ 9
- Ttouch.....สัปดาห์ที่ 10
- เจ๋งจริง.....สัปดาห์ที่ 11
- kwwee.....สัปดาห์ที่ 12
- technolog.....สัปดาห์ที่ 13
- ลูกแม่จัน.....สัปดาห์ที่ 14
- อันปันอันดา.....สัปดาห์ที่ 15
- sps05.....สัปดาห์ที่ 16
- goods.....สัปดาห์ที่ 17
- พัทยา.....สัปดาห์ที่ 18
- nua550.....สัปดาห์ที่ 19
- THA21.....สัปดาห์ที่ 20
- ช_ชุติวัตร......สัปดาห์ที่ 21

โดยคุณ เจ๋งจริง (9761)  [ศ. 13 ส.ค. 2564 - 10:29 น.] #3983196 (19/20)


(N)
เกมส์"แฟนพันธ์แท้การันตี-พรีเมียร์ลีก 2021-22".....ปรับปรุง ล่าสุด

กฎ กติกา มารยาท....


เงื่อนไข

- ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นสมาชิกของการันตีพระเท่านั้น
- ห้ามมิให้มีการเดิมพัน/พนันขันต่อใด ๆ เกิดขึ้นในเกมส์

แฮนดิแคป(handicap)

เป็นการเพิ่มความสนุกของเกมส์ให้การทายผลมีอรรถรสเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เป็นตัวเลขแทนจำนวนประตู(ลูก) ซึ่งจะอิงกับเกมส์สากล โดยจะมีอยู่ 12 รูปแบบ ได้แก่

- (0.25) = เสมอควบครึ่งลูก
- (0.5) = ครึ่งลูก
- (0.75) = ครึ่งควบลูก
- (1.25) = ลูกควบลูกครึ่ง
- (1.5) = ลูกครึ่ง
- (1.75) = ลูกครึ่งควบสอง
- (2.25) = สองลูกควบสองลูกครึ่ง
- (2.5) = สองลูกครึ่ง
- (2.75) = สองลูกครึ่งควบสาม
- (3.25) = สามลูกควบสามลูกครึ่ง
- (3.5) = สามลูกครึ่ง
- (3.75) = สามลูกครึ่งควบสี่

* ทุกคู่แข่งขันจะมีแฮนดิแคปเสมอ โดยจะลงไว้ในแต่ละคู่แข่งขัน โดยจะใส่แฮนดิแคปไว้ท้ายทีมที่ได้รับแฮนดิแคป

ทีเด็ด

เป็นการเพิ่มกลยุทธ์และขีดความสามารถในการทำคะแนนในเกมส์ของผู้เล่นเกมส์ โดยที่

+ การให้ทีเด็ด จะมีอยู่ 4 รูปแบบ คือ
*ชุด ก = 1 คู่
*ชุด ข. = 2 คู่
*ชุด ค. = 3 คู่
*ชุด ง. = 4 คู่

+ สามารถเลือกใช้ทีเด็ดได้ 1 รูปแบบ/สัปดาห์
+ ผู้เล่นจะใช้ทีเด็ดหรือไม่ก็ได้ในแต่ละสัปดาห์

วิธีการเล่น

- การทายผล ให้ทายผลว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะ โดยมีสัญลักษณ์ ดังนี้

1 = ทีมเหย้า
2 = ทีมเยือน

* ทีมเหย้าจะเป็นทีมที่อยู่ด้านซ้ายมือเสมอ

- ในแต่ละสัปดาห์จะมีการแข่งขันรวม 10 คู่ โดยคู่ที่อยู่บนสุด(แข่งเป็นคู่แรก)จะนับเป็นคู่ที่ 1 และไล่เรียงลงมาจนถึงคู่สุดท้ายคือคู่ที่ 10 (แข่งเป็นคู่สุดท้าย)
- ทายผลได้คนละ 1 ครั้ง/สัปดาห์(ไม่รวมทีเด็ด)หากเกินจากนี้ถือว่าการทายอื่นใดนั้นเป็นโมฆะ
- การทายผลให้ใส่ตัวเลข 1 หรือ 2 ลงในด้านท้ายของแต่ละคู่เท่านั้น
- หากมีการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขัน ให้ถือว่าคู่นั้นเป็นโมฆะ
- การร่วมสนุก สามารถร่วมสนุกในกระทู้ที่ตั้งในแต่ละสัปดาห์เท่านั้น โดยที่สามารถทายผลได้เลย นับจากมีการตั้งกระทู้ขึ้น
- การทายผลในแต่ละสัปดาห์ จะปิดรับการทายผลก่อนการแข่งขันคู่แรกเริ่มขึ้น 3 ชม. (ทายผลหลังจากนี้เป็นโมฆะ)

- การให้ทีเด็ด ทำได้ 2 วิธี
+ ให้ทีเด็ดพร้อมกับการทายผลได้เลย โดยระบุชุดทีเด็ดที่ใช้ พร้อมกับคู่ทีเด็ดที่ใช้ได้เลย
+ ให้ทีเด็ดโดยระบุชุดทีเด็ดที่ใช้ พร้อมการทายผล และแจ้งคู่ทีเด็ดให้ทราบ ในช่วง 3 ชม ก่อนแข่ง

- การให้ทีเด้ดจะทำได้แค่ 1 ครั้ง/สัปดาห์เท่านั้น และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (จะไม่ใช้ก็ได้)

* ผลการทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถตรวจสอบได้จากตาราง supercom (โดยความอนุเคราะห์จากพี่ boonsom_n)
* ตาราง supercom สามารถดูได้ในกระทู้ทายผลในสัปดาห์นั้น ๆ
* เวลาที่ยึดถือ จะใช้เวลาของเวปเป็นข้อยุติ

การคิดคะแนน

- คะแนนทายผล

+ ทายผลถูก ได้ = 1 คะแนน / ถูกครึ่งเดียวได้ = 0.5 คะแนน
+ ทายผลผิดทุกกรณี = 0 คะแนน
+ หากทายผลถูกทุกคู่(10 คู่) คะแนนทายผลทั้งหมดที่ได้คือ 2 เท่า(*2)
+ หากไม่มาทายผล ให้ถือว่าคะแนนในสัปดาห์นั้น = 0 คะแนน

- คะแนนทีเด็ด

+ มีการให้คะแนน ดังนี้

ใช้ทีเด็ดชุด ก.....ถูก +1 / ผิด -1
ใช้ทีเด็ดชุด ข.....ถูก.+2 / ผิด -1
ใช้ทีเด็ดชุด ค.....ถูก +3 / ผิด -1
ใช้ทีเด็ดชุด ง.....ถูก +4 / ผิด -1

+ การได้คะแนนทีเด็ด ต้องทายผลทีเด็ดถูกทุกคู่ในชุดนั้น ๆ
+ หากทีเด็ดทายผิดเพียงคู่ใดคู่นึง คะแนนทีเด็ดจะติดลบ(-)ทันที ตามชุดที่ให้ไว้

- คะแนนที่ได้ในแต่ละสัปดาห์ = คะแนนทายผล + คะแนนทีเด็ด

การตัดสิน

- การตัดสินในแต่ละสัปดาห์
+ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด(ทายผล+ทีเด็ด)ในแต่ละสัปดาห์ จะได้แชมป์ประจำสัปดาห์
+ หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ตัดสินจากคะแนนทายผลเพียงอย่างเดียว ว่าใครได้มากกว่า
+ถ้าคะแนนทายผลเท่ากัน ให้ดูว่าใครทายก่อน

- การตัดสินคะแนนรวม
+ตัดสินคะแนนรวมจากตารางสรุปคะแนนต่าง ๆ ที่ได้จัดทำขึ้น
+หากคะแนนเท่ากัน อันดับตารางจะตัดสินจากกฎ"ถึงก่อน เสร็จก่อน"
- การตัดสินคะแนนรวมทีเด็ด หากคะแนนรวมทีเด็ดเท่ากัน ผู้ที่ได้อันดับตารางคะแนนที่สูงกว่าจะเป็นผู้ชนะ
- การตัดสินอื่น ๆ หากมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจากการทายผล การคิดคะแนน การรวมคะแนน ผู้เล่นเกมส์สามารถโต้แย้งได้ โดยการตัดสินจะยึดกฎ กติกาที่แจ้งไว้เป็นหลัก
- คำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินงานถือเป็นสิ้นสุด

รางวัล

รางวัลเกมส์"แฟนพันธ์แท้การันตี-พรีเมียร์ลีก 2021-22"จะมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่

- รางวัลแชมป์ประจำสัปดาห์
+ รายการตั้งประมูล มูลค่า 100 บาท รวม 38 สัปดาห์ *
+ พระเครื่อง+บัตรรับรอง จำนวน 1 รายการ **

- รางวัล"แฟนพันธ์แท้การันตี-พรีเมียร์ลีก 2021-22"
+ แชมป์ครึ่งฤกูกาลแรก (นัดที่ 1-19) รายการตั้งประมูล มูลค่า 500 บาท **
+ แชมป์ครึ่งฤกูกาลหลัง (นัดที่ 20-38) รายการตั้งประมูล มูลค่า 500 บาท **
+ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม"แฟนพันธ์แท้การันตี-พรีเมียร์ลีก 2021-22" เรียงตามลำดับ **

- รางวัล อื่น ๆ
+ แชมป์คะแนนรวมทีเด็ด **
+ แตกบน **
+ แตกล่าง **
+ แชมป์ติดต่อกัน 2 สมัย/ 3 สมัย **
+ ดาวซัลโว **

* = รางวัลสำหรับผู้เล่นทุกท่าน
** = รางวัลสำหรับผู้สนับสนุนเกมส์เท่านั้น

หมายเหตุ : รายละเอียดต่าง ๆ ที่ขาดหายไปในส่วนของรางวัล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


บันทึก :

1.กฎ กติกา การเล่นเกมส์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก ก็เพื่อให้เกิดสมดุลในการเล่นเกมส์ของผู้เล่นทุกท่าน ลดข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบ เกิดความยุติธรรมต่อผู้เล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2.ผู้ร่วมเล่นเกมส์ควรศึกษา กฎ กติกาของเกมส์ให้เข้าใจ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการเล่นเกมส์ และเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเล่นเกมส์
3.การแข่งขันนัดแรก(สัปดาห์ที่ 1) จะเริ่มขึ้นในวันที่ 14/8/64

โดยคุณ technolog (3423)  [ส. 20 พ.ย. 2564 - 14:48 น.] #3990967 (20/20)
สัปดาห์ที่ 12 (20-21/11/64)

คู่ที่ 1 เลสเตอร์(0.75) – เชลซี …1
คู่ที่ 2 วัตฟอร์ด(1.25) - แมน ยูฯ…2
คู่ที่ 3 นอริช(0.25) – เซาแธมป์ตัน …1
คู่ที่ 4 แอสตัน วิลล่า - ไบรท์ตัน(0.25) …2
คู่ที่ 5 เบิร์นลี่ย์(0.25) - คริสตัล พาเลซ …1
คู่ที่ 6 นิวคาสเซิ่ล - เบรนท์ฟอร์ด(0.25) …1
คู่ที่ 7 วูล์ฟแฮมป์ตัน(0.25) – เวสต์แฮม …1
คู่ที่ 8 ลิเวอร์พูล - อาร์เซนอล(1.25) …2
คู่ที่ 9 แมน ซิตี้ - เอฟเวอร์ตัน(2.25) …2
คู่ที่ 10 สเปอร์ - ลีดส์(0.75) …1
ทีเด็ด ชุด ก.คู่ที่ 7


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM