ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ก.พ. 2556 - 09:45 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 ก.พ. 2556 - 09:21 น.] #44805 (24/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560220-002 EI833038796TH akehup (166125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560220-016 EH473718218TH Sleek (166126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560221-019 EJ631324657TH tankung (166047) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ560222-001 EJ752868215TH pimmniyom (166207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
5 # 1อจ560222-002 EJ581597766TH เด็กน้อยหนองข่า (166210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ560222-003 EI666965571TH Den_phichit (166255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560222-004 EJ750827629TH ศักดิ์นรินทร์ (166212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560222-005 EI828217976TH pradrem (166216) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560222-006 EJ134142779TH นุหนองคาย (166223) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560222-007 EJ585855182TH bmoaait (166227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560222-008 EJ377256972TH choomduang (166229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560222-009 EJ618504305TH namo08 (166231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560222-010 EJ078444205TH จุ๋มจิ๋ม (166234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ560222-011 EJ644208819TH โตเพชรบูรณ์ (166222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560222-012 EJ790555481TH nat-vego (166228) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ560222-014 EJ709589535TH ศรีมหาโพธิ (166253) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560222-015 EJ407779493TH โฟล์คซอง (166232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560222-016 EJ710673898TH ปอบ้านฉาง (166236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560222-017 EJ568193149TH pisanlost (166239) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ560222-018 EJ684337290TH santichai777 (166237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ560222-019 EJ659572061TH สมอแดง (166238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560222-020 EJ716016055TH kittisak-pra (166257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ560222-021 EJ134147317TH นุหนองคาย (166203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ560222-024 EH966524263TH เชษฐา (166220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ560222-029 EJ741740836TH ม้าวัดเฉลิมฯ (166235) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560221-026 nicefoods (166099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560222-001 naweena (166240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560222-002 chetthat (166241) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560222-003 oudood (166242) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ560222-004 พรรณศร (166263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ560222-006 pakornkeit (166243) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ560222-007 วิษณุนนท์ (166244) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560222-008 oodsandee (166245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560222-009 RTPRA (166246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560222-010 RTPRA (166247) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ560222-011 king_64 (166208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560222-012 จันทร์ในบ่อ (166211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ560222-014 kengarnut (166214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560222-015 ananus (166217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560222-016 wus_pitloke (166219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ560222-017 กานต์13 (166221) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ560222-018 golden568 (166224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560222-019 tuk08 (166226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560222-020 แม็คหลักสี่ (166230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560222-021 แม็คหลักสี่ (166205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560222-022 ศตกมล (166640) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560221-012 วรชัย + ณิชนันทน์ (166292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
2 # 3อจ560222-010 batสระรี + ต้นbonny (166140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลางอกกากบาท เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และซ่อมคางขวาพระ)***
3 # 3อจ560222-024 busayanampech + (166159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
nattapolc
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ560222-108 EX054050787TH peat1979 + (166170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
เปาโลพระเครื่อง
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
5 # 3อจ560222-112 EJ590641043TH เกียรคิก้อง + korn88 (166144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่ศุข กรุวัดชีปะขาวหาย ***
6 # 3อจ560222-123 EJ631311199TH ทวีสิน + naykrong (166158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
7 # 3อจ560222-140 EJ703315025TH สมบัติบูรพาบารมี + mchutith (166218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิวและฝนขอบข้าง)***
8 # 3อจ560222-161 EJ013158020TH พุทธสยาม + chaikrit (166182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
9 # 3อจ560223-001 somsak-poy + อาชาเหล็ก (166419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวะโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่ ***
10 # 3อจ560223-002 mooyaya + (166266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ560223-003 เต้อ๋อง8 + (166267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี***
12 # 3อจ560223-004 lovekanna + susupa (166268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(541014-033)***
13 # 3อจ560223-006 werty + pungting (166269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
14 # 3อจ560223-007 mos123 + pungting (166418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง***
15 # 3อจ560223-008 ทันบางบอน + (166270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NATTAPON9
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560223-009 mraeh + พุทธคุณ05 (166271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินสีห์ ญสส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***

17 # 3อจ560223-010 saimai + Kunphra (166421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนพลศรีวิชัย กรุพุนพิน เนื้อดิน จ.สุราษฎร์ธานี ***
18 # 3อจ560223-011 oudood + prakit0112 (166272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก ***
19 # 3อจ560223-012 tongzz + freeborn (166273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560223-013 ทวีสิน + hon18 (166274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเทวรูปศิลปะลพบุรี เนื้อสำริด (ขนาดสูง 4.5 นิ้ว) ***
21 # 3อจ560223-014 ล้านมาแชร์ + Toppi (166275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ560223-015 pramual + Toppi (166276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
23 # 3อจ560223-016 กานต์13 + หนุ่มนคร (166277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ560223-017 เทียนกำแพง + หนุ่มนคร (166279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560223-018 sakchidlom + หนุ่มนคร (166280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560223-019 joke13 + หนุ่มนคร (166282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
27 # 3อจ560223-020 ballpic + panna08 (166283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค๊ด ๙๕)(541128-066)***
28 # 3อจ560223-101 EH966507662TH jojubkay + wonbankay (166278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)***
29 # 3อจ560223-102 EJ709343245TH น_สุขปลอด + jo_bangkle (166281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทองท้องช้าง กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
30 # 3อจ560223-103 EJ709343245TH ทวีสิน + jo_bangkle (166284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุทัพชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครสวรรค์ ***
31 # 3อจ560223-104 EX042481780TH ศิริรัตน์ + tum2516 (166286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
32 # 3อจ560223-105 EJ772822654TH kungkkk + เอิงเอย (166415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
33 # 3อจ560223-106 EJ772822654TH เทียนกำแพง + เอิงเอย (166288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
34 # 3อจ560223-107 EJ772822654TH ศรายุทธสายไหม + เอิงเอย (166299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***

35 # 3อจ560223-108 EJ772822654TH อ้อยป่า + เอิงเอย (166301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
36 # 3อจ560223-109 EJ488332227TH เทียนกำแพง + munmun (166302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
37 # 3อจ560223-110 EJ638606207TH raddy_rak + wanch (166305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง***
38 # 3อจ560223-111 EJ438976175TH gun_sapan + yasticker (166285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
39 # 3อจ560223-113 EJ624708223TH ชัยชาญ + ชมรมพระสวย (166289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
40 # 3อจ560223-114 EJ781693017TH mawmew + boons007 (166290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 975)***
41 # 3อจ560223-115 EJ320866367TH พีเอสพี + uppakid (166291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
42 # 3อจ560223-116 EG419057524TH รอดบางแค + sittipon (166293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
43 # 3อจ560223-118 EJ734083860TH บอยประตูแดง + (166296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jiantsuphan
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (550818-061)***
44 # 3อจ560223-119 EJ711020075TH phubed + ENSOIRPC (166298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
45 # 3อจ560223-120 EJ472531429TH nutavaro + som3693 (166423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ560223-121 EJ741790165TH nutfns + บอลตลิ่งชัน (166303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
47 # 3อจ560223-123 EJ711474567TH โซระชิน + teewhytee (166307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ560223-124 RG064274648TH อรุณทอง + โจ_สายสี่ (166310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสุโขทัย วัดไตรมิตร เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพหูตัด)***
49 # 3อจ560223-125 EJ299109885TH sisobad + บิ๊กนคร (166312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560121-126)***
50 # 3อจ560223-126 EJ702252448TH ครูสุวิทย์รุ่ง + ชมดาวโคราช (166314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์หลังแบบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 90)***
51 # 3อจ560223-127 EJ799508634TH conmisilp + woodie (166318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 124)***
52 # 3อจ560223-129 EJ752953735TH phubed + surachaiCM (166322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560223-131 EJ468846024TH New_chain + เนตรชนก (166295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุบลราชธานี ***
54 # 3อจ560223-132 EJ724612899TH keattisak + aomaam (166297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (550927-005)***
55 # 3อจ560223-133 EJ756573953TH honzakub + Merlion (166300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ซุ้มหนาม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพเชื่อมหูและรมดำใหม่)***
56 # 3อจ560223-134 EJ790599385TH พุทธสยาม + toonmineza (166304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
57 # 3อจ560223-135 EJ302750606TH savings + yutputsoon (166306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ560223-136 EJ635259313TH วสันต์56 + wan-pra (166416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
59 # 3อจ560223-137 EJ525950362TH TEE_INTER + oukaa (166311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (560206-132)***
60 # 3อจ560223-138 EJ756300212TH TonyTon + คงกะพันชาตรี (166313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
61 # 3อจ560223-139 EJ078455027TH สมบัติบูรพาบารมี + จุ๋มจิ๋ม (166316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (560131-172)***
62 # 3อจ560223-140 EJ726751258TH จอมทอง33 + hairgrit (166321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ560223-141 EX053975790TH TEE_INTER + pikaju (166429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)***
64 # 3อจ560223-142 EJ581599271TH TEE_INTER + rit_non (166358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่(พิเศษ) เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม (550915-006)***
65 # 3อจ560223-143 EJ438977882TH satayu_l + เต้อ๋อง8 (166363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ)***
66 # 3อจ560223-144 EJ703812988TH Eakthachang + mchutith (166364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560223-145 EJ493949374TH loomthong + suk2006 (166367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ560223-146 EJ002128225TH lybhutha + พรหลวงพ่อทบ (166430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด ปี 2498 ***
69 # 3อจ560223-147 EJ707333293TH tongzz + naanaa (166370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (550806-148)***
70 # 3อจ560223-148 EJ370373855TH poneford + เมืองนนท์ (166373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(มีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (550912-044)***

71 # 3อจ560223-149 EJ815125865TH ขุนกิม + อำนวย (166376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
72 # 3อจ560223-150 RG884838787TH REGCOS + ปาล์มมี่ (166381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครราชสีมา ***
73 # 3อจ560223-151 EJ505596053TH nboeke + Earthquake (166324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
74 # 3อจ560223-152 EJ292357162TH torit + t_local (166332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
75 # 3อจ560223-153 EJ681571571TH lingling + jdbig (166335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์นารายณ์ ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
76 # 3อจ560223-154 EJ634399115TH gunnakap + ระฆังบุญ (166337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ560223-155 EJ408040205TH nuttawat_wan + (166338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ร้านอินทิรา
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550210-078)***
78 # 3อจ560223-156 EJ408040205TH Maximax + ร้านอินทิรา (166342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ560223-157 EJ644208972TH PEERAPOL + โอเพชรบูรณ์ (166344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพิจิตรข้างเม็ด เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
80 # 3อจ560223-158 EJ377257071TH apichaidon + BourneEx (166345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ จ.กรุงเทพฯ ***
81 # 3อจ560223-159 EJ478130415TH กระแสร์2 + พระดี24 (166349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(501009-039)***
82 # 3อจ560223-160 EJ595293380TH newprakan + Sayanpf2 (166351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
83 # 3อจ560223-161 EJ173685953TH worrapoj + tomcm (166354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง จ.สุโขทัย ***
84 # 3อจ560223-162 EJ351842414TH ต่อคู้บอน + phipops (166356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ560223-163 EJ375356916TH POOSIT + JACK012 (166359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560126-321)***
86 # 3อจ560223-164 RG203055644TH muaysiam + piaric (166360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ560223-165 EJ535475629TH jessio + rock10 (166428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ด 94)(521113-170)***
88 # 3อจ560223-166 EJ713921758TH พงษ์ท่าม่วง + วิจิตร34 (166362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***

89 # 3อจ560223-168 EJ270184831TH ริ้งฑ์ + sai-9ton (166366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
90 # 3อจ560223-169 EJ752185366TH pramual + lekjung1 (166368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพเจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
91 # 3อจ560223-170 EJ677031615TH สรพลจัน + somchaytik (166369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนตัวหนังสือตรง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะ)(540930-171)***
92 # 3อจ560223-171 EJ819178846TH plaivespa + pair1 (166325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
93 # 3อจ560223-172 EJ819178846TH Rattaphat + pair1 (166328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
94 # 3อจ560223-173 EJ819178846TH pakornkeit + pair1 (166330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
95 # 3อจ560223-174 EJ664228185TH cycro + Sudlaw (166420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเส็ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สงขลา (สภาพใช้)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 27 ก.พ. 2556 - 09:09 น.] #44801 (23/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560219-002 EJ789718939TH meileng (166094) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ560219-031 EH750223659TH PPRAWAT (165977) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560221-001 EJ296714987TH sak_pk (165978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560221-002 EJ714347236TH tidtay50 (165980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560221-004 EJ734806789TH ณัฎฐกิตติ์ (165981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560221-005 EJ752126629TH ผู้พัน (165983) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ560221-006 EJ772700117TH นู๋ดี (165985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560221-007 EJ685037190TH somprasong (166049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560221-008 EJ581887851TH kitjapong (166026) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560221-009 EJ493258524TH นาจา8 (166100) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ560221-010 EX053974437TH เก๋งกาฬสินธุ์ (166027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560221-011 EJ375883909TH jedai12 (165975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560221-012 EJ628818745TH terktextile (165976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ560221-013 EJ720833501TH Buncha (165979) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ560221-014 EJ343079567TH toyotachi (165982) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560221-015 EJ370322589TH xnakhon (165984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560221-018 EJ490630238TH morn-tharua (166044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560221-020 EJ439517560TH minemint (166053) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 1อจ560221-022 EJ849609505TH แต๊ก_พิชัย (166051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560221-023 EJ818637523TH BankHiWay (166055) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560221-024 EX040980354TH phongpan (166057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560221-025 EJ585164054TH jiantsuphan (166059) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ560221-026 EH917738355TH narendra (166063) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ560221-027 EJ351941757TH mu101 (166071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560221-028 EJ628139448TH Jeckliver (166074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560221-029 EJ525948678TH oukaa (166078) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ560221-030 EX009869765TH bankbong55 (166081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560221-031 EJ375352517TH ChaloemchaiM (166079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560221-032 EI767170178TH b_siriwan (166080) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ560221-033 EJ336380238TH Toytoytoy (166116) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 1อจ560221-035 EJ695508450TH unclegob (166085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560221-036 EJ042861978TH สุมาเต็กโช (166087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ560221-037 EJ713310331TH Preecha_K (166089) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
34 # 1อจ560221-038 EJ472522585TH aksomsak (166091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 1อจ560221-039 EJ712275987TH kowit_pra (166093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560221-001 แมวเพชร (166117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560221-002 ตูนธรรมชาติ (166058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560221-003 pawaris (166060) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560221-004 ruayrumcai (166061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560221-005 Mark299 (166065) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ560221-006 hemaraj (166069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560221-007 phusiam (166123) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560221-008 ตี๋แปดริ้ว (166072) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ560221-009 มหาเศรษ (166076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560221-010 apiwat_66 (166124) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
11 # 2อจ560221-011 puchy (166088) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 2อจ560221-012 s_u_n (166090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560221-013 กาสะลอง (166092) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ560221-014 พญาคีร์ (166096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560221-015 pimdown (166097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560221-016 penpathum (166098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560221-017 nokchaiyo (166102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560221-018 ชัชวาล (166104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ560221-019 pipat_ch (166106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560221-020 นคราฎ (166109) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ560221-021 tum_rubmao (166082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560221-022 Yaya54 (166084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ560221-023 mejii (166086) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560221-024 tongzz (166114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560221-025 aumphorn (166095) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ560221-027 likeit (166101) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560221-029 คนบูชาพระ (166108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560221-030 karn940 (166111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560219-148 EJ767914485TH ศิริพระเครื่อง + ระจัน (166166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพล้างผิว)(531125-257)***
2 # 3อจ560220-133 EJ767403283TH Tapoo005 + aphiwat_2007 (166179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่างย้อนยุค เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 40)***
3 # 3อจ560220-141 EJ811279375TH NandA + kittisak-pra (166252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
4 # 3อจ560220-169 EJ551328332TH vadcharapol + paoboonjin (166169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560222-001 mek_kab + (166127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุมทรัพย์_พระสวย
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)***
6 # 3อจ560222-002 Joklongsam + (166128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุมทรัพย์_พระสวย
*** เหรียรญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
7 # 3อจ560222-003 Wsummut + ลูกแม่รำเพย (166129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (ไม่ตอกโค๊ด)***
8 # 3อจ560222-004 เบียบางกะปิ + oudood (166130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (550314-060)***
9 # 3อจ560222-005 หงฟ้า + ต่อคู้บอน (166132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
10 # 3อจ560222-006 pakee + วิษณุนนท์ (166133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ560222-007 ริ้งฑ์ + เต้ยแม่โจ้ (166135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560222-008 pupu-25 + supaket808 (166136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
13 # 3อจ560222-009 Wviboon + mingch (166138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ560222-011 suraj + king_64 (166131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)(521111-028)***
15 # 3อจ560222-012 anocha0352 + king_64 (166134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(540623-163)***
16 # 3อจ560222-013 พระราม9 + chima (166137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(521127-535)***
17 # 3อจ560222-014 เจี๊ยบราชวงค์ + Chamulet (166139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)***
18 # 3อจ560222-015 pakee + gunnerkit (166141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นผ้าป่าชาวย้อม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ560222-016 บอยประตูแดง + (166142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โจ้ดอนเมือง
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
20 # 3อจ560222-017 Mark299 + ชุมธรรม (166145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
21 # 3อจ560222-018 equation + thanagrit (166264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบหอก เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ560222-019 equation + thanagrit (166265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์กลีบจำปา เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม ***
23 # 3อจ560222-020 ptk_1234 + เอ_วัดเสด็จ (166147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งหลวงปู่ธูป วัดแค เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ560222-021 phubed + ประสาน (166150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560216-012)***
25 # 3อจ560222-022 converse_07 + ประสาน (166154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
26 # 3อจ560222-023 golf_kk + ประสาน (166157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (560216-014)***
27 # 3อจ560222-101 EJ710965247TH zaleng2010 + blueshark (166262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
28 # 3อจ560222-102 EJ772603279TH เต้อ๋อง8 + thong88 (166258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
29 # 3อจ560222-103 EJ369164231TH ศรีทองสง่า + ชยันโต (166261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(551220-058)***
30 # 3อจ560222-104 EJ629971391TH tomcm + ป๋องแป้ง (166149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร(แดง) จ.ระยอง ***
31 # 3อจ560222-105 EJ623304580TH Pentor09 + โก้วิศวะ (166162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ560222-106 EJ671984556TH thongvisit + ท่าพระจันทร์ (166259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ปัตตานี (หมายเลข 950)***
33 # 3อจ560222-107 EX009043286TH VAIVIT + the_most (166165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสารห์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 936)***
34 # 3อจ560222-109 EI925345894TH เหนือลิขิต + สุริยา09 (166172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
35 # 3อจ560222-110 EJ729255054TH ลูกโม่ + radith (166174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
36 # 3อจ560222-111 EJ729255054TH miaterpra_punwa + radith (166143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
37 # 3อจ560222-113 EJ652296293TH ทรัพย์มหาศาล + (166146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
dechatorn
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
38 # 3อจ560222-114 EJ772218602TH gustclub + chan9491 (166148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ/สภาพแต่งผิว)***
39 # 3อจ560222-115 EJ507841383TH New_chain + (166151) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
AUTOTHAILAND
*** พระไตรปิฎก วัดปากน้ำ รุ่น 6 เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ560222-115 EJ507841383TH New_chain + (166151) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
AUTOTHAILAND
*** พระไตรปิฎก วัดปากน้ำ รุ่น 6 เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ560222-115 EJ507841383TH New_chain + (166151) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
AUTOTHAILAND
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
42 # 3อจ560222-116 EJ756899527TH nunthawat + paniwat_n (166153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง***
43 # 3อจ560222-117 EJ536957335TH winwin + lucky-man (166156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นเสมาเจ็ดรอบ พิมพ์สังฆาฎิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด ***
44 # 3อจ560222-118 EI490004698TH ชาญยุทธ + SAWANGSRI (166160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
45 # 3อจ560222-119 EJ583373987TH watfan + nirut25 (166163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ560222-120 EJ709546588TH boon1 + preecha (166168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
47 # 3อจ560222-121 EJ636270584TH thepanom + ตั้มไบเออร์ (166152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 1857)***
48 # 3อจ560222-122 EI833989505TH naenaldo + เบเร่ต์แดง (166155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ560222-124 EJ631311199TH TANAWAT2520 + (166161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
naykrong
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ560222-125 EJ261072562TH เกียรคิก้อง + pitiam (166164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 241)***
51 # 3อจ560222-126 EJ519723640TH พีเอสพี + ณท่าม่วง (166167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
52 # 3อจ560222-127 EJ711029667TH praddd + Klinket (166254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
53 # 3อจ560222-128 EJ616488300TH tomwong + alife (166260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุโรงทอง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก ***
54 # 3อจ560222-129 EJ639566875TH ล้านมาแชร์ + anurak123 (166175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
55 # 3อจ560222-130 EI610025445TH พีเอสพี + ศิลป์มงคล (166178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
56 # 3อจ560222-131 EJ750992047TH suthatpong + sakda2 (166187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
57 # 3อจ560222-132 EJ225081059TH ทรงธรรมบ้านสวน + (166190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สุดขอบ
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (560211-064)***
58 # 3อจ560222-133 EJ659019272TH amitaput + Tigge_jeed (166193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 363)***
59 # 3อจ560222-134 EJ709546591TH หงฟ้า + preecha (166196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ560222-135 EJ739312122TH finance + (166202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thanakorneak14
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
61 # 3อจ560222-136 EG638729930TH loopiank + jeabasn (166204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(530731-281)***
62 # 3อจ560222-137 EJ756542267TH autopower + ศิษพ่อมุ่ย (166206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2063)***
63 # 3อจ560222-138 EJ752185366TH ตุ๊ต๊ะ + lekjung1 (166209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
64 # 3อจ560222-139 EI969283544TH joke13 + sudjai (166215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
65 # 3อจ560222-141 EJ463086689TH P_Chumsang + (166177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
yodchai1515
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำเสริมหน้า-หลัง)***
66 # 3อจ560222-142 EJ748552276TH เทียนกำแพง + pimyut (166180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
67 # 3อจ560222-143 EJ342158507TH Toppi + หมูเขมกร (166183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 597)***
68 # 3อจ560222-144 EJ739312547TH surathep_ubon + (166186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
kingamulet
*** พระกริ่งปฐวีธาตุ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 502)***
69 # 3อจ560222-144 EJ739312547TH surathep_ubon + (166186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
kingamulet
*** พระชัยวัฒน์ปฐวีธาตุ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครพนม ***
70 # 3อจ560222-145 EJ078443770TH พุทธสยาม + ศิษย์พระวิษณุ (166189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5797)***
71 # 3อจ560222-146 EJ078443770TH Jorangsit + ศิษย์พระวิษณุ (166249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
72 # 3อจ560222-147 EJ536957450TH นครนายก + ท๊อปTURBO (166191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ560222-148 EJ006827055TH nopakk + s-rat (166198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯ รุ่นรอบโลก เนื้อทองคำลงยา ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 85)(560204-040)***
74 # 3อจ560222-149 EJ685776139TH PORNLY + สมอทอง (166200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นกองทุน 53 พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.พิจิตร (หมายเลข 43)***
75 # 3อจ560222-151 EJ584231747TH คุณใบเงิน + (166171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
electricalpower
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ560222-152 EH750200613TH เว้งหาดใหญ่ + ยศวิเศษ (166173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ560222-153 EJ543538524TH engwattana + (166176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chuchart1966
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
78 # 3อจ560222-154 EJ543538524TH ningkorn + chuchart1966 (166250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 19604)***
79 # 3อจ560222-155 EJ756509155TH ssecman + kritsi (166181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(541021-104)***
80 # 3อจ560222-156 RF223081263TH Numracingcar + (166256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thantharat
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
81 # 3อจ560222-157 RG986137175TH jumnun + dawutt (166184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ธรรมจักร เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ ***
82 # 3อจ560222-158 EJ849297229TH บิ๊กนคร + doramon2345 (166194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
83 # 3อจ560222-159 EJ790555478TH phubed + nat-vego (166197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพรมดำเสริมด้านหน้า)***
84 # 3อจ560222-160 EJ417358932TH sinhg + G_man (166199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ560222-162 EJ013158020TH nopakk + chaikrit (166185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.ปัตตานี ***
86 # 3อจ560222-163 thanaphan + towerboy (166188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
E701702002201310220
*** พระสมเด็จ วัดมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
87 # 3อจ560222-164 EJ732287542TH wiroj + G_lovely (166192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
88 # 3อจ560222-165 EX069617013TH สุดขอบ + พิชาญ (166195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
89 # 3อจ560222-166 EI767170368TH Sinsiampra + donkingddd (166251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดหนองนา รุ่นครบ ๕ รอบ เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว)***
90 # 3อจ560222-167 EJ539197007TH SITDU + punlopkamee (166201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 ก.พ. 2556 - 09:08 น.] #44797 (22/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560218-004 EJ572418223TH พยับสีหมอก (165847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560218-021 EJ637996231TH chaaim2246 (165849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560220-001 EJ071613015TH sankeng (165825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ560220-004 EJ638616495TH amata482 (165826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560220-005 EJ777085695TH o-larn (165828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560220-006 EI969272855TH thongpaiwan (165829) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ560220-007 EJ568189731TH pisanlost (165830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560220-008 EJ734126582TH jiantsuphan (165832) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ560220-009 EI970690324TH udornp (165962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ560220-010 EJ638616487TH amata482 (165834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560220-011 EJ721902645TH พระดีให้โชคลาภ (165824) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ560220-012 EI969281101TH ชยันโต (165827) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560220-013 EJ377617755TH พรหมมาตร์ (165836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560220-014 EJ507847620TH AUTOTHAILAND (165839) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560220-015 EJ709404491TH bksura14 (165843) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ560220-017 EH917751785TH หนูมิเตอร์ (165914) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560220-018 EJ703338922TH น้ากร (165920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560220-019 EJ445752385TH ฐานทอง (165923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560220-020 EJ472524860TH jeabrock (165926) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ560220-021 EJ659545018TH คำลนสุขทวี (165838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560220-022 EJ659545018TH คำลนสุขทวี (165841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ560220-023 EJ659545018TH คำลนสุขทวี (165842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ560220-024 EJ629878961TH สมบัติบูรพาบารมี (165844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ560220-025 EJ631228695TH ป้อฮาพระยาตาก (165846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560220-026 EJ523838238TH boy747 (165915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560220-027 EJ772819814TH athemall (165917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560220-028 EJ711483073TH Paramee (165918) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 1อจ560220-029 EJ742438499TH สุพัฒน์กิจ (165921) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 1อจ560220-030 EJ714052262TH honzakub (165925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560218-024 casius (165960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560220-001 supachoke (165929) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560220-002 มองดู (165935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560220-003 ding_vios (165939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ560220-004 porn08 (165942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ560220-005 ขุมทรัพย์_พระสวย (165944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560220-006 การันตีพระ (165964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ560220-007 ดูไม่เป็น (165946) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560220-008 topkoo (165949) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ560220-009 lerdlit (165951) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560220-010 watkaow (165954) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ560220-011 เจี่ยหนองแขม (165916) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ560220-012 tanac (165930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560220-013 NATTAPON9 (165934) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ560220-014 ลีลาวดี (165941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560220-015 ทัศนะ (165945) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ560220-016 suksannb (165948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560220-017 naweena (165950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560220-018 ต่ายวัดหนึ่ง (165953) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560220-019 โพธาราม (165955) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560220-020 thesj (165956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560220-021 เก๋นครนายก (165933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560220-022 sasith (165938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560220-023 aimpanda (165943) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ560220-024 cowman (165947) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ560220-025 vijit (165952) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ560220-026 นำลาภ (165957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ560220-027 Yaya54 (165958) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560220-028 รินทร์-บุรีรมย์ (165959) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560218-016 si_mong29 + tuy_301 (166004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูสิริธรรมโฆษิต วัดปากกอง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ ***
2 # 3อจ560219-015 สมปราถนา + kuppa (166008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 764)***
3 # 3อจ560219-141 EJ622171578TH chane31 + tuszaa (166011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ จ.นครราชสีมา ***
4 # 3อจ560219-174 EJ622167834TH กรณ์สเต็ง + เพชรมรกต (166000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
5 # 3อจ560221-001 panadon + แมวเพชร (166110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สิบสองจุด เนื้อผง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
6 # 3อจ560221-002 Romanticboy + โก้ทองหล่อ (165987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560221-003 fugtongza + phuriwat (165988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ฉะเชิงเทรา ***
8 # 3อจ560221-004 kamron + ชัชวาล (165989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(530206-231)***
9 # 3อจ560221-005 กุหลาบแดง + dan_sena (165990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560215-016)***
10 # 3อจ560221-006 pyakorn + pukpao (165992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)***
11 # 3อจ560221-007 ตั้งไข่ + lovelyman (165993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560215-035)***
12 # 3อจ560221-008 สมบัติบูรพาบารมี + (165996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
aumphorn
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (560131-256)***
13 # 3อจ560221-009 pramual + lomalawds (165998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
14 # 3อจ560221-010 yarit + chanram (166001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
15 # 3อจ560221-011 KEN2505 + ณิชนันทน์ (165986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
16 # 3อจ560221-013 ohphun + ณิชนันทน์ (165991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
17 # 3อจ560221-014 kamol111 + ณิชนันทน์ (165995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
18 # 3อจ560221-101 EJ492893585TH ท่าดอนหลวง + noychelsea (165994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก รุ่นแรก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพล้างผิว)***
19 # 3อจ560221-102 EJ743938757TH PEERAPOL + (165997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
อาทิตย์วิเชียร
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
20 # 3อจ560221-103 EJ714052276TH Tananchai + honzakub (165999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560207-323)***
21 # 3อจ560221-104 EJ571396773TH P_Chumsang + t_inkeaw (166002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
22 # 3อจ560221-105 EJ629878958TH naphat1981 + (166005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
23 # 3อจ560221-106 EJ741763355TH surathep_ubon + (166009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
kingamulet
*** พระกริ่งปฐวีชาตุ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 499)***
24 # 3อจ560221-106 EJ741763355TH surathep_ubon + (166009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
kingamulet
*** พระชัยวัฒน์ปฐวีชาตุ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครพนม ***
25 # 3อจ560221-107 EJ741763355TH surathep_ubon + (166012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kingamulet
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นร่มเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 109)(550425-074)***
26 # 3อจ560221-108 EJ637401198TH A_ONPA + ARROW (166013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพันธ์สีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
27 # 3อจ560221-109 EJ627344496TH จิรัฏฐาโน + navyyuth (166016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
28 # 3อจ560221-110 EJ443745458TH ตี้ตาไฟ + k9cob (166019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระชัยวัฒน์ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ560221-111 EJ443745458TH ทวีสิน + k9cob (166037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี***
30 # 3อจ560221-112 EJ443745458TH ทวีสิน + k9cob (166041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ รุ่นโดดร่ม เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
31 # 3อจ560221-113 EJ493258524TH พีเอสพี + นาจา8 (166043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค๊ด)***
32 # 3อจ560221-114 EJ493258524TH panadon + นาจา8 (166046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดโรงพยาบาลสงฆ์ ***
33 # 3อจ560221-115 EG784723279TH jubilant + หงษ์หยก (166120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
34 # 3อจ560221-116 EG784723279TH Newty + หงษ์หยก (166121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
35 # 3อจ560221-117 EG784723279TH bussakorn + หงษ์หยก (166050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
36 # 3อจ560221-118 EG784723279TH Sukanya2305 + หงษ์หยก (166052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560221-119 EJ288305950TH bansa + tan2007 (166054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ560221-120 EX053973895TH อรุณทอง + เก๋งกาฬสินธุ์ (166056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
39 # 3อจ560221-121 EH693349203TH นครนายก + luangtajunior (166003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดกลางสวนสร้าง)***
40 # 3อจ560221-122 EJ794234160TH vadcharapol + bristop (166006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ560221-123 EJ693007278TH finance + kokkok (166007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์ลาแตก จ.พัทลุง ***
42 # 3อจ560221-124 EJ818637761TH toymlt + k9cob (166010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ560221-125 EJ710959555TH พรพุทธคุณ + ENSOIRPC (166014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
44 # 3อจ560221-126 EJ637407465TH bellic + beckscj (166115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
45 # 3อจ560221-127 EH966510295TH pupu-25 + suthatpong (166017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1670)***
46 # 3อจ560221-128 EJ755374620TH Tawatchai1889 + (166113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พยัคฆ์ทมิฬ
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ560221-129 EJ644200642TH tumtam + โอเพชรบูรณ์ (166018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเพชรกลับ หลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 108)***
48 # 3อจ560221-130 EJ370322589TH danaiw + xnakhon (166023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560221-131 EJ4361219645TH ตั้มไบเออร์ + sarawutk (166015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
50 # 3อจ560221-132 EJ260552647TH YOTOT + บรรเจิด (166020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
51 # 3อจ560221-133 EJ379178235TH aomaam + bussakorn (166022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่สามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
52 # 3อจ560221-134 EI669666262TH เพชรพลาญชัย + (166118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pusook66
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 104)***
53 # 3อจ560221-135 EJ798407529TH platong + pinmarine35 (166119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ560221-136 EF266015195TH gun_sapan + raimon (166028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
55 # 3อจ560221-137 EJ013156752TH ปักต้นกล้า + chaikrit (166029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง บล็อกหลังของรุ่นนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ560221-138 EJ741783195TH tamonwon + บอลตลิ่งชัน (166032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
57 # 3อจ560221-139 EJ488335872TH IBABALL + ploykanut (166035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ560221-140 EX054050787TH pramual + (166039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เปาโลพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
59 # 3อจ560221-141 EJ584583032TH Lim70 + landing (166021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ560221-142 EJ336376525TH workat + ake_h (166024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ560221-143 EJ328376903TH naret + ตะเคียน (166112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
62 # 3อจ560221-144 EJ336376511TH terapon + ake_h (166025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว เนื้อดิน ***
63 # 3อจ560221-145 EJ790597036TH so-so + warunyu60 (166031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
64 # 3อจ560221-146 EJ525948678TH jojamja + oukaa (166034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
65 # 3อจ560221-147 EJ633980372TH pramual + werty (166040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
66 # 3อจ560221-148 EJ042896376TH prima + peerapong (166107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
67 # 3อจ560221-149 EJ525948678TH TEE_INTER + oukaa (166045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(560206-133)***
68 # 3อจ560221-150 EJ629630715TH rachy + พรบูรพา (166048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560221-151 EJ846056590TH พุทธสยาม + โอเว่น (166062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ560221-152 EI558897656TH pimmniyom + ตี๋วัดทุ่ง (166064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
71 # 3อจ560221-153 EX043224853TH History + lomlopburi (166066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นเมตตาบารมี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2554 จ.ลพบุรี (หมายเลข 229)***
72 # 3อจ560221-154 EJ605985728TH mon2012 + anekchai (166067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
73 # 3อจ560221-155 EJ195428965TH kkiimm + joke13 (166068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
74 # 3อจ560221-156 EJ595288637TH boyzgang + patima (166122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 0232)***
75 # 3อจ560221-157 EJ691672328TH ยอดนครสวรรค์ + korn88 (166070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
76 # 3อจ560221-158 RX025456635TH อาราธนา + ลูกพ่อพระใส (166073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
77 # 3อจ560221-159 EJ098063308TH หลวง_สะพานดำ + หน้าหวาน (166075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)(551219-345)***
78 # 3อจ560221-160 EJ710657688TH thongpaiwan + (166077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
ปอนบ้านฉาง
*** พระปิดตาหลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ***
79 # 3อจ560221-161 EJ631279652TH rachy + คุณใบเงิน (166030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี (560130-101)***
80 # 3อจ560221-162 EJ767404920TH jeabpongsawia + (166033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
UNICITY
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ560221-163 EJ757242414TH อุธรณ์ + ARNON (166036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์ (หลวงปู่ดูลย์ ปลุกเสก)***
82 # 3อจ560221-164 EJ790023514TH เมืองช้าง + kamolwich (166038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
83 # 3อจ560221-165 EJ710966401TH season + เขาไผ่ (166103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง ***
84 # 3อจ560221-166 EJ567294177TH คุณใบเงิน + ปืนใหญ่ (166042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 ก.พ. 2556 - 09:31 น.] #44788 (21/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560214-020 EJ751725325TH pimmniyom (165004) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ560215-002 EJ355833903TH อันดามัน (165156) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ560215-030 EJ790010008TH yodchai1515 (165269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560216-001 EJ798718469TH นะมะอะอุ (165819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560216-019 EI832877051TH Haxsanambin (165387) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ560216-020 EJ782405370TH Hengdee8 (165746) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 1อจ560216-026 EJ491986357TH กว๊านพะเยา (165821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560216-033 EG284176676TH chetsudimonz (165816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560216-036 EJ722128250TH พระดีให้โชคลาภ (165468) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560218-001 EJ706638197TH สาตะมนต์ (165482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560219-001 EJ756881441TH paniwat_n (165707) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560219-003 EX026498075TH YONGSIX (165711) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560219-004 EX026498075TH YONGSIX (165725) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ560219-005 EJ714346125TH สตางค์มันนี่ (165726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ560219-006 EJ703371282TH sumet_23 (165732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560219-007 EJ820506739TH กานกินรี (165734) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ560219-008 EJ216085579TH electricalpower (165739) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560219-009 EJ506638165TH เด็กนอก (165744) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560219-010 EJ710957784TH amata482 (165747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560219-011 EJ710957775TH amata482 (165692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560219-012 EJ568187449TH pisanlost (165818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560219-013 EJ682639726TH Tangmo03 (165695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ560219-014 EI468845823TH nooing (165702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560219-015 EJ498275135TH น่านน้ำ (165704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560219-016 EJ369125215TH เปี๊ยกน้อย (165708) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 1อจ560219-017 EJ622171578TH tuszaa (165714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560219-018 EJ732005374TH probation (165717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ560219-019 EJ505593065TH ธนูทอง (165720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560219-020 EJ565594704TH เก่งจริงจริง (165723) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
30 # 1อจ560219-021 EJ608769422TH อิคคิว (165756) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560219-022 EJ457371923TH รุ่งโรจน์ (165758) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ560219-023 EJ794541355TH pnew99 (165760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560219-024 EJ713308341TH Preecha_K (165762) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560219-025 EJ795061810TH ลีลาวดี (165769) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 1อจ560219-026 EJ586157810TH มนต์สามพราน (165794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560219-027 EJ473663307TH เรศเรณู (165795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ560219-028 EJ734126052TH ช_ชุติวัตร (165796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 1อจ560219-029 EJ767914242TH คุ้มกัน (165797) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ560219-030 EJ219415583TH หนุ่มนั่งเกล้า (165800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ560219-032 EJ633971251TH werty (165693) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ560219-033 EH693343007TH luangtajunior (165697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ560219-034 EI558834735TH TEROPU (165700) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
43 # 1อจ560219-035 EJ375106604TH eyeda (165703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ560219-036 EJ710965043TH ตั้มไบเออร์ (165706) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 1อจ560219-037 EJ780220905TH SAHAKORN (165710) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
46 # 1อจ560219-038 EJ710970729TH altis39 (165715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ560219-039 EJ734156964TH ช_ชุติวัตร (165718) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
48 # 1อจ560219-040 RG554845392TH kohoh (165721) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
49 # 1อจ560219-041 EJ849602161TH แต๊ก_พิชัย (165755) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
50 # 1อจ560219-042 EJ436859185TH sinsan (165765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ560219-043 EJ209829135TH sura_dom (165767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ560219-044 EJ260561975TH selll (165789) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
53 # 1อจ560219-045 EJ751936951TH worawan (165790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ560219-046 EJ741740972TH tayatang (165791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ560219-047 EJ694162615TH nimphila (165793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ560219-048 EJ12441078TTH surikan (165799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 1อจ560219-049 EJ633275018TH พัทยา (165822) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
58 # 1อจ560219-050 EJ696594653TH unclegob (165801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560215-012 patbangbon (165233) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ560216-003 ต่อ_ถนนตก (165405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560216-011 autpichut (165354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560216-030 pramual (165419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560218-015 RTPRA (165581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560219-001 สายอีสาน (165727) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560219-002 numpraram2 (165731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ560219-003 autpichut (165733) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
9 # 2อจ560219-004 thonglor (165741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560219-005 kitti_ratt (165745) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ560219-006 thonglor (165750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560219-007 อุทยานทอง (165753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ560219-008 ต้อมเพชรบุรี (165815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560219-009 น้ำใจ52 (165759) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ560219-010 ninjaykk (165763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 2อจ560219-011 แม็คหลักสี่ (165766) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 2อจ560219-012 orbortorman (165770) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
18 # 2อจ560219-013 ดลบันดาล (165781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560219-014 Givinglorytt (165782) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ560219-015 แก้วสามวา (165783) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
21 # 2อจ560219-016 tsong_tc (165784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560219-017 skyauto (165785) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ560219-018 Kasanowa (165786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560219-019 เอ_วัดเสด็จ (165787) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ560219-020 Dynamic (165788) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ560219-021 papex (165757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560219-022 mdkm11 (165761) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560219-023 goyoi (165764) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 2อจ560219-024 thesj (165768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560219-025 พิชย์ภัสสร (165792) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560219-026 taname (165813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ560219-027 ต่อคู้บอน (165798) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ560219-028 yabyab (165802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560219-029 ไข่ทิพย์ (165803) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560218-010 nirun6929 + บอยตลิ่งชัน (165863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)***
2 # 3อจ560218-133 EJ833143485TH กำปั่น + diethelm (165552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นของขวัญวันเกิด เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.อุทัยธานี***
3 # 3อจ560218-149 EJ436123064TH Feen_8Rew + mettra (165590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(501203-088)***
4 # 3อจ560218-156 EJ585630555TH nuisriracha + tahanchang (165543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อเงินก้นเงิน ปี 2541 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 800)***
5 # 3อจ560218-168 EJ529177691TH tom_nasarn + fairat (165869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.1 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
6 # 3อจ560220-001 สมาร์ทพระแท้ + (165971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุมทรัพย์_พระสวย
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 644)***
7 # 3อจ560220-002 patcharapon + topkoo (165894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560220-003 pramual + topkoo (165897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
9 # 3อจ560220-004 saniper + อรรถพล (165899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (560211-063)***
10 # 3อจ560220-005 ทนายหลวง + watkaow (165903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (540421-170)***
11 # 3อจ560220-006 เอกศรัทธา + chalongrat (165905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (550926-085)***
12 # 3อจ560220-007 santiaod + NATTAPON9 (165907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560220-008 phongthanoo + naweena (165909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
14 # 3อจ560220-009 APICHETTB + supernova (165911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ห้าชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง***
15 # 3อจ560220-010 TheJo + supernova (165913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงงบน้ำอ้อย วัดพิกุลทอง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
16 # 3อจ560220-011 ชมวิว + โพธาราม (165919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กาญจนบุรี ***
17 # 3อจ560220-012 gong_40 + เก๋นครนายก (165922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดมกุฎฯ เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
18 # 3อจ560220-013 คุณใบเงิน + sasith (165924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ560220-014 blueshark + sasith (165927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
20 # 3อจ560220-015 reset_35 + sasith (165928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
21 # 3อจ560220-016 prasatj + sasith (165931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ560220-017 sisobad + sasith (165932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครสวรรค์***
23 # 3อจ560220-018 พีเอสพี + finance (165936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ไม่ตอกโค๊ด)***
24 # 3อจ560220-019 THARIS + santipap (165937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(551002-073)***
25 # 3อจ560220-020 พุทธสยาม + satosoda (165940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
26 # 3อจ560220-021 chaiyasithv + cowman (165848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ560220-022 REGCOS + แอ็ดวัดพิชัย (165852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดถนนหัก รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครราชสีมา ***
28 # 3อจ560220-023 pramoht + frist (165855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (530819-001)***
29 # 3อจ560220-024 vtavee + ศตกมล (165858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธานหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(560213-181)***
30 # 3อจ560220-101 EJ635555965TH Firechicken + mokomiji (165860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ560220-103 EJ635553788TH คอบัว + mokomiji (165861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
32 # 3อจ560220-104 EJ638606927TH zongrach + piya1 (165866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
33 # 3อจ560220-105 EJ790575296TH ศุกลเศรษฐ + อ๊อดใหญ่ (165868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
34 # 3อจ560220-106 EJ523838105TH keng_kung + boy747 (165872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือแป เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (สภาพใช้)(520116-160)***
35 # 3อจ560220-107 EJ624724314TH ใบบัว + ชมรมพระสวย (165875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ560220-108 EJ628764795TH bussakorn + chaintv (165879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาปักเป้า หลวงพ่อดำ วัดกุฏิ จ.ปราจีนบุรี ***
37 # 3อจ560220-109 EJ604126609TH papawin + zwilling (165881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
38 # 3อจ560220-110 EJ483339387TH แฮปรามคำแหง + อยู่ดี10 (165884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ560220-111 EJ483339387TH กาน999 + อยู่ดี10 (165850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ560220-112 EJ483339387TH Wsummut + อยู่ดี10 (165853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)***
41 # 3อจ560220-113 EJ714847617TH thonglor + เอกพนธ์ (165856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ จ.กรุงเทพฯ ***
42 # 3อจ560220-114 EX044467264TH mumpar + pwongphu (165859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ560220-115 EX044467264TH mumpar + pwongphu (165862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ560220-116 EJ740099356TH เมืองช้าง + cmaj7 (165865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
45 # 3อจ560220-117 EI415924250TH Pra_Inter + pungting (165867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ560220-118 EJ659506266TH มาร์ค-มีนบุรี + kanchana (165871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (560109-242)***
47 # 3อจ560220-119 EJ195324506TH suthatpong + Jeenhor (165874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 20)***
48 # 3อจ560220-120 EJ609458846TH korn88 + นายพอเพียง (165878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
49 # 3อจ560220-121 EJ486257951TH sathit09 + พรหมสิงห์ (165851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
50 # 3อจ560220-122 EJ807862203TH anonnat + เอี่ยมเลิศ (165854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)***
51 # 3อจ560220-123 EJ569611941TH xtraxtra + BMW52 (165857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)***
52 # 3อจ560220-124 EJ741731176TH janjira + อ๋อย77 (165864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสืบ วัดสิงห์ รุ่นไตรมาส เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.นครปฐม (หมายเลข 69/น้ำหนักทอง 6.6 กรัม)***
53 # 3อจ560220-125 EJ635694750TH กรอุดร + แสงบูรพา (165870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)***
54 # 3อจ560220-126 EJ850836481TH chffta + ball99 (165873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ560220-127 EJ849308451TH เทียนกำแพง + suttisak (165877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
56 # 3อจ560220-128 EJ379518906TH นิติเปรม + NMBTHAI (165882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (560124-156)***
57 # 3อจ560220-129 EJ377617755TH pattanakorn + พรหมมาตร์ (165887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
58 # 3อจ560220-130 EJ164999035TH FieLdZ + ศรมัญจา (165965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (560131-291)***
59 # 3อจ560220-131 EJ472515050TH หลักชัย + tanagon (165876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง บล็อกนี้ของรุ่นนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560220-132 EJ472515050TH ศิลป์มงคล + tanagon (165880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560220-134 EJ590640771TH engwattana + korn88 (165885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาพิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา ***
62 # 3อจ560220-135 EJ370347064TH weerawatr + pranung (165890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4917)***
63 # 3อจ560220-136 RG969744419TH Tapoo005 + saintseiya (165891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค เนื้อตะกั่ว พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 317)***
64 # 3อจ560220-137 EJ253498870TH gman16 + JAY101 (165893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุปคุต ญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นชนะมาร เนื้อสำริด ปี 2540 จ.อุบลราชธานี ***
65 # 3อจ560220-138 EJ659541807TH จอมทอง33 + เด็กตลาดพลู (165896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
66 # 3อจ560220-139 EJ739386730TH bluezone69 + nova100 (165901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ชุมพร ***
67 # 3อจ560220-140 EJ380389024TH kcasanova + noychelsea (165906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เม็ดแตง เนื้อนวโลหะ ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
68 # 3อจ560220-142 EJ600592415TH โมบายล์ + kritikorn714 (165831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 54)***
69 # 3อจ560220-143 EJ734099357TH กรเพชรบูรณ์ + (165833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jiantsuphan
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 253)***
70 # 3อจ560220-144 EJ472525128TH pramual + aksomsak (165835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
71 # 3อจ560220-145 EJ789322034TH นนท์สุพรรณ + ต่ายเอเชีย (165973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3669)***
72 # 3อจ560220-146 EJ445752835TH naenaldo + ฐานทอง (165837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ560220-147 EJ712710633TH keng_kung + พาหุงมหากา (165840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***
74 # 3อจ560220-148 EJ631957858TH ช_ชุติวัตร + safe- (165845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
goodness
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ560220-149 EJ767403270TH sangjun22 + (165972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
aphiwat_2007
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 17)***
76 # 3อจ560220-150 raddy_rak + warship09 (165970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาจักรพรรตราธิราช เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ560220-151 EJ319456197TH Tananchai + ภิรัต (165883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(สภาพใช้)***
78 # 3อจ560220-152 EJ732291017TH pairochchat + (165886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amornnakonpathom
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)***
79 # 3อจ560220-153 EJ631274522TH kikapoo + Famous (165963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญไพรีพินาศมงคลจักรวาล หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 369)***
80 # 3อจ560220-154 EJ638606697TH mtn_8 + samakid (165888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ) (ใช้และแต่งผิวเหรียญ)(540922-083)***
81 # 3อจ560220-155 EJ638606697TH ลำแพน + samakid (165892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพใช้)(551116-048)***
82 # 3อจ560220-156 EJ605589700TH ชัยแคราย + ณภัทร (165895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระพรหม รุ่น 3 เนื้อสัตตะโลหะหน้าทองขาว ***
83 # 3อจ560220-157 EJ441393753TH jjom77 + หนุ่มธนบุรี (165898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
84 # 3อจ560220-158 EJ531004085TH mrice04 + รวยเพิ่มพูล (165902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
85 # 3อจ560220-159 EJ352312165TH dinjaa + phipops (165904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ560220-160 EI558862895TH Vimol55 + แว่นพระประแดง (165968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทิม วัดดีหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2505 จ.สงขลา ***
87 # 3อจ560220-161 EJ707340144TH torit + มีชัย2509 (165889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
88 # 3อจ560220-162 EJ584575230TH PEERAPOL + nitis (165966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดขุนพล เนื้อดิน ***
89 # 3อจ560220-163 EJ742438499TH พระเมืองช้าง + สุพัฒน์กิจ (165967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550510-149)***
90 # 3อจ560220-164 EJ777049137TH pramual + ฉาดฉาน (165900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
91 # 3อจ560220-165 EJ630350806TH vachapol + Aeroflex (165969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (541021-349)***
92 # 3อจ560220-166 EJ628735065TH khuntui + gump16 (165908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
93 # 3อจ560220-167 EJ434065015TH sinsan + wacheera (165910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
94 # 3อจ560220-168 EJ551328332TH bbpra + paoboonjin (165912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 ก.พ. 2556 - 09:19 น.] #44779 (20/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560214-002 EJ845255798TH MAENAM (164992) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ560214-008 EJ812186560TH klang-pra (165121) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ560214-040 EJ756877138TH busayanampech (165021) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560215-010 EJ583263023TH สารินพระเครื่อง (165605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560215-011 EI558809427TH Upatham (165480) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ560215-016 EJ195218238TH tgthanach (165481) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ560215-022 EI559198267TH jojo5 (165241) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ560215-028 EJ751723537TH pimmniyom (165267) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ560216-042 EJ449874552TH opajo (165311) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ560218-002 EJ798762445TH สาตะมนต์ (165483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560218-005 EG784718203TH หงษ์หยก (165484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560218-006 EJ696729347TH burabha (165485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560218-007 EJ741760172TH artyannie (165488) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560218-008 EJ772816424TH zumo2008 (165490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560218-009 EX066800545TH soitong (165630) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560218-010 EI879050008TH มงคลชัย07 (165492) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ560218-011 EJ714847824TH praddd (165486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560218-012 EJ495431446TH หมูมหาลาภ (165487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560218-013 EJ585798905TH เลิศวรรธน์ (165489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560218-014 EJ643934721TH Sukanya2305 (165491) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560218-015 EJ709985377TH tin-banmai (165493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ560218-016 EJ706639232TH Wnk809 (165494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ560218-017 EJ442498640TH thongpaiwan (165495) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560218-018 EJ664224373TH ชัยชาญ (165496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ560218-019 EJ441289384TH bussakorn (165497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ560218-020 EJ485600692TH toonmineza (165498) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ560218-022 EJ629877232TH สมบัติบูรพาบารมี (165597) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ560218-023 EJ078440708TH จุ๋มจิ๋ม (165599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560218-024 EJ772689270TH tui_bong (165606) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
30 # 1อจ560218-025 EJ473683788TH ชยันโต (165636) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ560218-026 EI713983001TH bpmsman (165601) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ560218-027 บิ๊กนคร (165602) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 1อจ560218-028 EJ436858729TH sinsan (165603) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 1อจ560218-029 EH876494271TH viruch2499 (165604) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560209-018 tonie (165961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560211-001 pawaris (164585) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560213-031 funfoun (165628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560216-010 ประศาสน์ (165431) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
5 # 2อจ560216-031 pramual (165439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560216-038 หนึ่งวังหิน (165450) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ560216-040 วัดโพธิ์ (165456) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** 8 # 2อจ560218-001 chaikrit (165607) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ560218-002 nongnhun (165608) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ560218-003 jicko (165609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560218-004 jicko (165610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560218-005 nunthawat (165611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ560218-006 nunthawat (165612) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ560218-007 welegal (165613) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560218-008 kjack (165614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560218-009 aodaod71 (165615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560218-010 thanaphon (165616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560218-011 RTPRA (165564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560218-012 Pentor09 (165574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ560218-013 นิรันทร (165577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ560218-014 มีบารมี (165579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560218-016 tarakais (165631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560218-017 JadeJ (165584) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ560218-018 sanpol (165586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ560218-019 finance (165588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ560218-020 อ๊อฟวัดแก้ว (165591) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ560218-021 ศิรสิทธิ์88 (165589) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ560218-022 attapol2509 (165592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560218-023 Joklongsam (165593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560218-025 ม่อเส้าชง (165595) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ560218-026 ภูผา1 (165633) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
32 # 2อจ560218-027 mingch (165596) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ560218-028 pyakorn (165598) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560218-029 ปากเป็ด (165632) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
35 # 2อจ560218-030 welegal (165600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ560218-031 narongboonjong (165637) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ560218-032 wanchairangsit (165617) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ560218-033 sakyui (165619) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 2อจ560218-034 tuk08 (165621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 2อจ560218-035 karn940 (165623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ560218-036 RTPRA (165624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ560218-037 Chan59 (165626) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560215-110 EI383595895TH chaoo + ฉาดฉาน (165728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ชุม ไชยคีรี รุ่นแรก เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560215-136 EJ106588525TH เจี๊ยบราชวงค์ + เอิ๊บ (165227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
3 # 3อจ560215-151 EJ710952795TH Tankar + shirew (165735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ560216-001 busayanampech + (165313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งวังหิน
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมข้างไหล่ขวา)***
5 # 3อจ560216-002 monstajim + หนึ่งวังหิน (165314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560218-111 EJ846036017TH Lim70 + โอเว่น (165535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560218-155 EJ440024451TH ตุ๊ต๊ะ + V_god (165541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกัมมัฎฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560219-001 นครนายก + luangtajunior (165642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดกลางสวนสร้าง)***
9 # 3อจ560219-002 นครนายก + luangtajunior (165645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดกลางสวนสร้าง)***
10 # 3อจ560219-003 natureSK + บัวอรุณ (165648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
11 # 3อจ560219-004 bigbig + thonglor (165649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(540204-233)***
12 # 3อจ560219-005 จ่าติชายแดน + Givinglorytt (165652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***
13 # 3อจ560219-006 polsattahip + ปอนเอกชัย (165656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7601)***
14 # 3อจ560219-007 พงษ์พนา + TONG70 (165657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
15 # 3อจ560219-008 Nongguy + โจ้ดอนเมือง (165660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560219-009 khunphom + samartw (165663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร ***
17 # 3อจ560219-010 อาราธนา + pornchanok (165665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2555 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ560219-011 ดุจติปิยะ + Merlion (165709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
19 # 3อจ560219-012 Tharahimalai + Merlion (165712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (550119-016)***
20 # 3อจ560219-013 amata482 + Merlion (165716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(540815-213)***
21 # 3อจ560219-014 เกียรคิก้อง + kuppa (165722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 879)***
22 # 3อจ560219-101 EJ197801367TH jeabrock + Thanwa (165639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 16968)***
23 # 3อจ560219-102 EX070715534TH pandp + พระขวัญเมือง (165644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)***
24 # 3อจ560219-103 EJ457371910TH koboat + puttasin (165810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ560219-104 EX024874785TH JASMIN + ink97naprado (165805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ560219-105 EJ734803796TH ชัยชาญ + บอสแมน (165651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
27 # 3อจ560219-106 EJ762522730TH pakornkiatr + เซ้งเมืองพล (165806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 488)***
28 # 3อจ560219-107 EI673070896TH กรณ์สเต็ง + โรตีชลดา (165808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
29 # 3อจ560219-108 EI469092339TH ทศวรรษ33 + pk123456 (165669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระประภามณฑลข้างรัศมี พิมพ์เล็ก ***
30 # 3อจ560219-109 EJ436268231TH narendra + กงไกรลาศ (165674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
31 # 3อจ560219-110 EJ524386123TH nirun6929 + mio88 (165811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
32 # 3อจ560219-111 EJ581883112TH curve + amata_tong (165640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร.หลังผด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2520 จ.พัทลุง***
33 # 3อจ560219-112 EJ686741003TH ghotam + ชฎาทอง (165812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
34 # 3อจ560219-113 EX053971299TH dorgruk_2455 + (165817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
เก๋งกาฬสินธุ์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
35 # 3อจ560219-114 EJ820506739TH แจ็คลพบุรี + กานกินรี (165646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ560219-115 EJ483338917TH ปั๊กชิวขอนแก่น + ไวศิษฏ์ (165654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
37 # 3อจ560219-116 EJ846027580TH นางสีดา + ฝนหลวง (165659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว)***
38 # 3อจ560219-117 EJ827973245TH มะขามป้อม + jojamja (165662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** หัวแหวน หลวงพ่อทบ วัดชนแดน เนื้ออัลปาก้าหน้าเงิน ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
39 # 3อจ560219-118 EJ714034153TH คนตุลา + sutheptheep (165666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
40 # 3อจ560219-119 EJ635694349TH pramual + aunop50 (165667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสุขไพรวัน เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง ***
41 # 3อจ560219-120 EI232298087TH เปี๊ยกระยอง + ชิชิมารุ (165814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
42 # 3อจ560219-121 EJ737241349TH สมอทอง + sumo999 (165638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(510125-097)***
43 # 3อจ560219-122 EJ674440615TH Prapoj_w + ตี๋พิทักษ์ธรรม (165641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ560219-123 EI468845823TH bigปากน้ำ + nooing (165643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังฉัตรเล็ก เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
45 # 3อจ560219-124 EJ635246694TH natureSK + pra_yai (165647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (550904-172)***
46 # 3อจ560219-125 EJ600378068TH Nsamut + SAWANGSRI (165650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
47 # 3อจ560219-126 EJ791439059TH pimmniyom + manza (165653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
48 # 3อจ560219-127 EJ580565603TH miaterpra_punwa + พูลสุข (165655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ560219-128 EJ035848534TH pramual + รุยคอสต้า (165658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ560219-129 EI558860832TH scpra + แว่นพระประแดง (165661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
51 # 3อจ560219-130 EJ370206013TH klongthom + max2521 (165664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
52 # 3อจ560219-131 EJ790581861TH ทวีสิน + Best16 (165730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
53 # 3อจ560219-132 EJ739331930TH airback + anansakju (165737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
54 # 3อจ560219-133 EJ682608233TH thegotto + chok999 (165738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
55 # 3อจ560219-134 EJ710969717TH ลำแพน + Chaiyoyo (165742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)(560111-234)***
56 # 3อจ560219-135 EJ307118356TH คนพลูหลวง + เดี่ยวไร่ส้ม (165749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเพ็ชรกลับ หลวงพ่อพวง วัดน้ำพุสามัคคี เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 242)***
57 # 3อจ560219-136 EJ734707707TH ข้าวปุ้น + A_Surachai (165751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2544 จ.เพชรบุรี (ลงรักปิดทอง)***
58 # 3อจ560219-137 EJ380388409TH becham + noychelsea (165754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
59 # 3อจ560219-138 EJ710650614TH ruenthong + พระพันปี (165772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (510220-120)***
60 # 3อจ560219-139 EJ713308338TH thapanawat + Preecha_K (165773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี(560208-179)***
61 # 3อจ560219-140 EJ710650614TH ขวัญวลัย + พระพันปี (165774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
62 # 3อจ560219-142 EJ709575584TH Teppong + พ่อไอ้โก๊ะ (165670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(540427-043)***
63 # 3อจ560219-143 EJ710969460TH pipat_ch + lekjung1 (165675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560219-144 EJ709599957TH laksi + jittipong (165676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
65 # 3อจ560219-145 EJ491182638TH เปี๊ยกน้อย + pramoht (165678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560111-155)***
66 # 3อจ560219-146 EJ463086370TH BankHiWay + อรรถพล (165680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560219-147 EJ638496135TH loomthong + akecrma (165682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบรอบ 99 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ560219-149 EJ633194190TH sef_ann + jaded_rjaree (165686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560219-150 EI558834925TH pimmniyom + ตี๋วัดทุ่ง (165689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ560219-151 EJ710650588TH opajo + สกุลโด่ง (165740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
71 # 3อจ560219-152 EJ847381860TH Tapoo005 + boons007 (165743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรล่างย้อนยุค พิมพ์หลังจารไม่ตัดขอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 121)***
72 # 3อจ560219-153 EJ490628852TH วัฒน์วังหิน + ZuTharua (165748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
73 # 3อจ560219-154 EJ635694318TH tookatun + aunop50 (165752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ560219-155 EJ490628852TH New_chain + ZuTharua (165771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพระขุนแผนจิ๋ว)***
75 # 3อจ560219-156 EJ741741978TH nopakk + เด็กละหารไร่ (165775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง ***
76 # 3อจ560219-157 EJ714339209TH wanchairangsit + (165776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tidtay50
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ560219-158 EI716240507TH kamolwich + antonio (165777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ560219-159 EJ795061810TH korn88 + ลีลาวดี (165778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ560219-160 EJ785159837TH amnartsathin + poolpool (165779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)***
80 # 3อจ560219-161 EJ505592768TH New_chain + Earthquake (165677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สายฝน เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
81 # 3อจ560219-162 EJ817926095TH ชมวิว + ศาลย์ (165820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (550616-162)***
82 # 3อจ560219-163 EJ633275021TH dinjaa + พัทยา (165685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (550808-067)***
83 # 3อจ560219-164 EX061215359TH สคารโว + gun_sapan (165698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(โค๊ดนะ/สภาพใช้) (ทำความสะอาดผิว)(541125-036)***
84 # 3อจ560219-165 EX061215359TH kitti_ratt + gun_sapan (165705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550229-102)***
85 # 3อจ560219-166 EX061215359TH เพชรกำแพง + gun_sapan (165713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (531015-147)***
86 # 3อจ560219-167 EJ573483532TH โพธิ์แก้ว + sarawutk (165719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
87 # 3อจ560219-168 EJ710957665TH HopeMan + rewkung (165724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550222-041)***
88 # 3อจ560219-169 EJ849602158TH ป้อดคุง + แต๊ก_พิชัย (165729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
89 # 3อจ560219-170 EJ633971251TH Darksider + werty (165736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
90 # 3อจ560219-171 EI663616245TH bill4 + TONKHAW (165671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560206-014)***
91 # 3อจ560219-172 EJ586588148TH ยอดท่านา + piboonk (165679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ560219-173 EJ714466511TH AWAKEN + autopower (165683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 65967)***
93 # 3อจ560219-175 EJ710970729TH วัฒน์วังหิน + altis39 (165688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์สาริกา เนื้อทองคำ ปี 2546 จ.ระยอง (น้ำหนักทอง 1 กรัม)***
94 # 3อจ560219-176 EJ744014387TH nstnathapong + (165691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
อาทิตย์วิเชียร สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ560219-177 EJ675819395TH จอมทอง33 + natapoln (165694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
96 # 3อจ560219-178 EJ546494840TH Toppi + นราลัย (165696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
97 # 3อจ560219-179 EJ440024465TH หลักชัย + V_god (165699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน จ.สงขลา ***
98 # 3อจ560219-180 EJ685770198TH AnanBhangananda + (165701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมอทอง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (540912-058)***
99 # 3อจ560219-181 EJ710957679TH jminter + shirew (165668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
100 # 3อจ560219-182 EJ443745461TH ริ้งฑ์ + k9cob (165672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มกอ กรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
101 # 3อจ560219-183 EJ443745461TH markc2 + k9cob (165809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ560219-184 EJ749513146TH กานต์13 + yasticker (165673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
103 # 3อจ560219-185 EJ710957679TH marioipsc + shirew (165807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
104 # 3อจ560219-186 EJ370344955TH เว้งหาดใหญ่ + jitnobnom (165804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
105 # 3อจ560219-187 EJ702529571TH ruenthong + srisanpang (165681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อวัดคลอมขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (540602-302)***
106 # 3อจ560219-188 EJ397695363TH starcity + nokklang (165684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)(541014-185)***
107 # 3อจ560219-189 EI644659447TH dj-jack + จตุจักร (165687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
108 # 3อจ560219-190 EJ750983178TH athemall + sakda2 (165690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
109 # 3อจ560219-191 EJ633275035TH danupong_s + พัทยา (165780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 51)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 ก.พ. 2556 - 09:09 น.] #44763 (19/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560213-031 EJ722122737TH bakhum1 (165261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560214-025 EX040839549TH นานาพระเครื่อง (165312) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ560215-001 EJ378908658TH wariya (165155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560215-003 EJ766242735TH tepakornsu (165157) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 1อจ560215-004 EJ435758786TH AirPremz (165158) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ560215-005 EJ327133542TH laseikii (165159) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ560215-006 EJ106588525TH เอิ๊บ (165160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ560215-007 EJ529853940TH lopphuket (165161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560215-008 EJ466333044TH ping_petchbury (165163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560215-009 EI874816328TH นครคำแดงดี (165224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560215-012 EG754721304TH bankbong55 (165266) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ560215-013 EJ342533644TH charlott (165270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ560215-014 EJ820508045TH tawee57 (165271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560215-015 EJ661672001TH บุญยั่งยืน (165272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ560215-017 EJ430060454TH lekdee (165273) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ560215-018 EJ054515171TH aesdonmuang (165277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560215-019 EJ631111935TH wongg (165278) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ560215-020 EJ376952407TH nonarsenal (165281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560215-021 EJ617041544TH ลิ้นจี่ (165238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560215-023 RG199476351TH เสชัย (165248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560215-024 EI335345597TH max2521 (165253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560215-025 EJ491090137TH มารวยค่ะ (165258) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ560215-026 EJ714337548TH รักชลบุรี (165291) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560215-027 EJ674429249TH yut157 (165264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560215-029 EI120381028TH strucsteel (165268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560215-031 EJ294935813TH ฝนเหนือ (165250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560215-032 EJ281409796TH มิตรจัตุคาม (165254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ560215-033 EJ134128936TH นุหนองคาย (165257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560215-034 EF629671729TH kokokob (165292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ560215-035 EJ631201030TH kom_ku (165288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560216-002 EX013620921TH ศิษย์ปู่อั๊บ (165301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560216-003 EJ745980284TH jutamas (165302) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
33 # 1อจ560216-004 EJ614838966TH wwut2 (165303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ560216-005 EJ489486953TH คเวสโก (165304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
35 # 1อจ560216-006 EJ558360964TH Bophantom (165305) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
36 # 1อจ560216-007 EJ433690851TH เวียงระแหง (165306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ560216-008 EJ116401698TH ทอเร็ตโต้ (165307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ560216-009 EJ762516685TH toucanpat (165308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ560216-010 EJ684851638TH chingchaik (165309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ560216-012 EX039778082TH dechatorn (165351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ560216-013 EJ357630925TH sunman (165358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ560216-014 EX053970599TH เก๋งกาฬสินธุ์ (165362) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ560216-015 EJ682663915TH apexshop (165369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ560216-016 EJ638512734TH ศรีเมืองระยอง (165373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ560216-017 EJ260561034TH triple (165473) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
46 # 1อจ560216-018 EJ723508237TH element (165379) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
47 # 1อจ560216-021 EJ713312479TH anusid (165414) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 1อจ560216-022 EJ659006150TH สารินพระเครื่อง (165418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ560216-023 EJ618520056TH namo08 (165422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ560216-024 EJ442497967TH บารมีหลวงพ่อเงิน (165424) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 1อจ560216-025 EJ529164106TH บิ๊กนคร (165426) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
52 # 1อจ560216-027 EJ663702721TH Jackbangkaew (165429) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
53 # 1อจ560216-028 EJ590640480TH korn88 (165432) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
54 # 1อจ560216-029 EX054045875RH tanagon (165435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ560216-030 EJ296713068TH sukit_a (165436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ560216-031 EJ441392996TH pandp (165444) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 1อจ560216-032 RG787705671TH waruttt (165448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 1อจ560216-034 EJ659536373TH โบตั้ม (165452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 1อจ560216-035 EJ757237388TH ballloonyoyo (165454) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
60 # 1อจ560216-037 EJ659536373TH โบตั้ม (165458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 1อจ560216-038 EJ342165159TH ศรีกุญชร (165459) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
62 # 1อจ560216-039 EJ790666346TH Glory (165462) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
63 # 1อจ560216-040 EI438665933TH อติรูป (165463) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
64 # 1อจ560216-041 EJ336346568TH suraj (165310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560215-001 pawaris (165274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560215-002 chusak (165275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560215-003 subarusti (165276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560215-004 napon (165279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560215-005 natepranakorn (165280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560215-006 วัตถุมงคลสยาม (165282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560215-007 dang29 (165283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560215-008 นำลาภ (165284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560215-009 ไกรศาล (165285) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560215-010 patbangbon (165286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560215-011 a-buddha (165231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560215-013 korachaa (165236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560215-014 korachaa (165239) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560215-015 หนุ่มนพลักษณ์ (165242) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560215-016 การันตีพระ (165295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560215-017 kumpa (165246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560216-001 Earthquake (165392) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ560216-002 มรดกเมืองไทย (165402) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ560216-004 autpichut (165409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ560216-005 khajons (165412) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ560216-006 หนึ่งวังหิน (165421) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ560216-007 AnanBhangananda (165425) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ560216-008 Wutti (165467) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ560216-009 พิศรุษ (165428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560216-012 tanac (165357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560216-013 วิชามาร (165361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ560216-014 prasubin (165363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560216-015 prasubin (165366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ560216-016 nco125 (165368) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ560216-017 เก๋นครนายก (165374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ560216-018 theera-pon (165375) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ560216-019 siripoch (165378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ560216-020 siripoch (165381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560216-021 supannaratana (165394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ560216-022 P_P_pisut2 (165395) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ560216-023 robert62 (165399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 2อจ560216-024 แม็คหลักสี่ (165401) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ560216-025 thawath (165407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 2อจ560216-026 แม็คหลักสี่ (165411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ560216-027 Merlion (165413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ560216-028 ชายชัยภูมิ (165415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ560216-029 ไกรสอน (165417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ560216-032 pramual (165440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ560216-033 pramual (165441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 2อจ560216-034 pramual (165443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ560216-035 wantami (165445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ560216-036 aee_sotspa (165446) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
48 # 2อจ560216-037 UNCLESAM (165449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ560216-039 doctorQ (165453) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 2อจ560216-041 title25 (165442) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ560216-042 mboss (165469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ560216-043 vichol2551 (165447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 2อจ560216-044 tayfreeman (165451) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
54 # 2อจ560216-045 khowhom (165455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 2อจ560216-046 khowhom (165457) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
56 # 2อจ560216-047 อาราธนา (165461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
57 # 2อจ560216-048 taovcd (165465) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 2อจ560216-049 TongTon (165466) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 2อจ560216-050 kritbig (165460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 2อจ560216-051 ระท่าอิฐ (165336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
61 # 2อจ560216-052 prakit0112 (165339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
62 # 2อจ560216-053 peat1979 (165340) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
63 # 2อจ560216-054 AnanBhangananda (165342) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
64 # 2อจ560216-056 srisawat (165345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
65 # 2อจ560216-057 jojo5 (165347) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560218-001 natureSK + dan_sena (165504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560208-092)***
2 # 3อจ560218-002 TAVABUNCHA + rawee (165507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
3 # 3อจ560218-003 TAVABUNCHA + rawee (165509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ560218-004 เกียรคิก้อง + nikron (165511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560218-005 kokokob + Teerasak01 (165512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550912-112)***
6 # 3อจ560218-006 Toppi + thanaphon (165514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560218-007 พระประแดง26 + (165516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thanaphon
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560218-008 chaiyasithv + นิรันทร (165518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(560206-081)***
9 # 3อจ560218-009 อาราธนา + plaman99 (165622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 242)***
10 # 3อจ560218-011 sorose + ฟ้ากว้าง (165500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (550921-201)***
11 # 3อจ560218-012 prasang + Leche (165502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
12 # 3อจ560218-013 pramoht + Leche (165506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560218-014 พยัคฆ์ทมิฬ + Somchai_pho (165510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
14 # 3อจ560218-015 Panupong1 + thegemini (165627) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิวเหรียญ)(551130-289)***
15 # 3อจ560218-015 Panupong1 + thegemini (165627) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(550519-157)***
16 # 3อจ560218-017 monchai02 + (165520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
วัตถุมงคลสยาม
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิม์หน้าฤาษีเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
17 # 3อจ560218-018 gun_sapan + tuk08 (165525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
18 # 3อจ560218-019 AONGKALOY20 + (165528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
cowman
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
19 # 3อจ560218-020 หนุ่มธนบุรี + cowman (165530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
20 # 3อจ560218-021 zuzaa + cowman (165499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560218-022 oatosk115 + cowman (165501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ560218-023 เข็มทองคนองเดช + (165503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
piyaphum
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (540323-276)***
23 # 3อจ560218-024 kkiimm + piyaphum (165505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (540611-236)***
24 # 3อจ560218-025 finance + piyaphum (165508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (520228-125)***
25 # 3อจ560218-101 EJ798762445TH engwattana + สาตะมนต์ (165521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
26 # 3อจ560218-102 EI558803509TH เด็กวัดใต้ + (165526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนรัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดนะและโค๊ด ๙)***
27 # 3อจ560218-103 EJ254699759TH benz_thanakorn + Suvan (165618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน ***
28 # 3อจ560218-104 EJ757237374TH naenaldo + ballloonyoyo (165529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ ***
29 # 3อจ560218-105 EJ712708855TH keng_kung + พาหุงมหากา (165532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพภาคที่ 1 สร้าง พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)***
30 # 3อจ560218-106 EJ712708855TH natureSK + พาหุงมหากา (165534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (551207-234)***
31 # 3อจ560218-107 EJ260560135TH bussakorn + บรรเจิด (165537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบพุทรา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(520718-266)***
32 # 3อจ560218-108 EJ643932283TH pkimkrao + หวังมีเฮ (165539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ560218-109 EJ551351702TH miaterpra_punwa + (165542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
paoboonjin
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ560218-110 EJ439125152TH คนพลูหลวง + Dagal (165544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
35 # 3อจ560218-112 EJ016398007TH ณัฐพงค์ + ผู้จัดการ (165540) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเจริญพร พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (วัดพะโคะสร้าง/หมายเลข 197)***
36 # 3อจ560218-112 EJ016398007TH ณัฐพงค์ + ผู้จัดการ (165540) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเจริญพร พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (วัดพะโคะสร้าง/หมายเลข 197)***
37 # 3อจ560218-112 EJ016398007TH ณัฐพงค์ + ผู้จัดการ (165540) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเจริญพร พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (วัดพะโคะสร้าง/หมายเลข 197)***
38 # 3อจ560218-112 EJ016398007TH ณัฐพงค์ + ผู้จัดการ (165540) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเจริญพร พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (วัดพะโคะสร้าง/หมายเลข 197)***
39 # 3อจ560218-112 EJ016398007TH ณัฐพงค์ + ผู้จัดการ (165540) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเจริญพร พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (วัดพะโคะสร้าง/หมายเลข 197)***
40 # 3อจ560218-113 EJ601790726TH บรรเจิด + Toitotae (165545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7)เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)***
41 # 3อจ560218-114 EJ601790726TH บรรเจิด + Toitotae (165549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (521204-058)***
42 # 3อจ560218-115 EJ376956899TH pairoj4442 + มารวยค่ะ (165554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
43 # 3อจ560218-116 EJ631288359TH TEE_INTER + kom_ku (165557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ560218-117 EJ195316751TH chaiyasithv + Jeenhor (165559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
45 # 3อจ560218-118 EJ710957055TH danupong_s + Chaiyoyo (165625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชลบุรี (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
46 # 3อจ560218-119 EJ746240718TH กาสะลอง + maytus (165561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
47 # 3อจ560218-120 EJ714440443TH samakid + autopower (165562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
48 # 3อจ560218-121 EJ723110017TH curve + bakhum1 (165513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
49 # 3อจ560218-122 EJ827972616TH pakornkeit + ชัยชาญ (165515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)***
50 # 3อจ560218-123 EJ772220668TH samajit + kritikorn714 (165517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560218-124 EJ195422565TH mawmew + Jeenhor (165519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 49)***
52 # 3อจ560218-125 EJ710956996TH winaikan + bangpunDD (165522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย (551027-008)***
53 # 3อจ560218-126 EJ685769760TH nokklang + สมอทอง (165523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกำแพงยอดขุนพล ***
54 # 3อจ560218-127 EJ685769760TH toonmineza + สมอทอง (165524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (540908-182)***
55 # 3อจ560218-128 EJ752125977TH sirisilver + ตุ๊หลวง (165527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 2873)***
56 # 3อจ560218-129 EI558803923TH Somsakchin + rattanacon (165620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ560218-130 EJ710957095TH เปี๊ยกระยอง + ขุนพลโต (165531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
58 # 3อจ560218-131 EJ753907105TH toyotachi + แบทแมน (165547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
59 # 3อจ560218-132 EJ710963436TH nat-vego + น้ำคอก99 (165550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
60 # 3อจ560218-134 EJ485600689TH Junbangna + toonmineza (165555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560218-135 EJ755882539TH samakid + นวะมงคล (165556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ ปี 2516 จ.ลำปาง ***
62 # 3อจ560218-136 EJ519707960TH curve + ณท่าม่วง (165635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาขีด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
63 # 3อจ560218-137 EJ004094326TH yarit + tanatad (165558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560218-138 EJ845257502TH ริ้งฑ์ + เสนา1972 (165634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2524 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ560218-139 EJ583311625TH Rainakin + jinn-jinn (165560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญปัณณาสมวาร รัชกาลที่ 6 เนื้อเงิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ560218-140 EJ489197608TH kitti_ratt + kamron (165563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (551009-224)***
67 # 3อจ560218-141 EJ219956725TH ตองเก้า + so-so (165566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (551203-231)***
68 # 3อจ560218-142 EJ428083085TH พระราม9 + router (165567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560218-143 EJ428083085TH Trawinkr + router (165570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
70 # 3อจ560218-144 EJ734803796TH dj-jack + บอสแมน (165572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
71 # 3อจ560218-145 EJ524459355TH เล็กหัวตะเข้ + หม่อง (165576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(551126-002)***
72 # 3อจ560218-146 EJ617339995TH sheva + addoo (165580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (520401-376)***
73 # 3อจ560218-147 EJ379517477TH เทพนพเก้า + NMBTHAI (165583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (551203-255)***
74 # 3อจ560218-148 EJ798750186TH tummania + ปักต้นกล้า (165585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560208-014)***
75 # 3อจ560218-150 EJ708241409TH คุณตาวิธาน + พรรณราย (165594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
76 # 3อจ560218-151 EJ396898311TH plankton + ท๊อปTURBO (165533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
77 # 3อจ560218-152 EJ798767368TH dinjaa + มหาเวส (165536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(560207-256)***
78 # 3อจ560218-153 EJ795804716TH Bumpber + กีรติ (165538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560218-154 EJ637996231TH กู๋หลีพัทยา + chaaim2246 (165629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
80 # 3อจ560218-157 EJ750258176TH ชาติไทยสมุทร + sef_ann (165546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (551025-172)***
81 # 3อจ560218-158 EJ276865603TH rgooladpraw87 + PRY13 (165548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 478)***
82 # 3อจ560218-159 EJ078440708TH ananpanit + จุ๋มจิ๋ม (165551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
83 # 3อจ560218-160 EJ795804702TH nongnolf + กีรติ (165553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
84 # 3อจ560218-161 EJ644194434TH บอยประตูแดง + conun (165565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
85 # 3อจ560218-162 EJ644194434TH bigปากน้ำ + conun (165568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
86 # 3อจ560218-163 EJ754582705TH ATIVAT + alife (165569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(540707-240)***
87 # 3อจ560218-164 EJ846029957TH natureSK + พางาม (165571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง***
88 # 3อจ560218-165 EJ829039870TH ขุนเมืองจันทร์ + (165573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
0LE_LIVERMAN
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
89 # 3อจ560218-166 EJ562996505TH saeman + prathep (165575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
90 # 3อจ560218-167 RG168280301TH จันกะจ่าง + ลานโพธิ์ (165578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน รุ่นแรก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.ระนอง ***
91 # 3อจ560218-169 RF904491052TH ศรีมหาโพธิ์ + สิริวรรณโณ (165582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ ปี 2517 จ.ระยอง (ฝังตะกรุด)***
92 # 3อจ560218-170 EJ696542761TH ปั๊กชิวขอนแก่น + (165587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นายนาฬิกา
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 ก.พ. 2556 - 09:03 น.] #44756 (18/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560212-004 EH966500797TH kmana (164989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ560212-011 RG431315592TH somar (164987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560212-026 EJ745038623TH suchart_joe (164985) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560213-046 EJ741699802TH อ๋อย77 (164907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560214-001 EJ817885869TH ปัญญาพระเครื่อง (164991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560214-003 EJ548437859TH sanjeen (164994) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ560214-004 EJ571699607TH O-Korat (164996) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ560214-005 EJ269861858TH ประภาสอิ่มเต็ม (164998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560214-006 EJ412384564TH nmakamas (164999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560214-007 EJ710635550TH สมบัติบูรพาบารมี (165000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560214-009 6101302202896 โบตั้ม (165003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560214-010 610132203022 คำลนสุขทวี (165005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560214-011 6101302203022 คำลนสุขทวี (164986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560214-012 EJ750772307TH kraiwut2012 (164988) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ560214-013 EJ292097564TH ยอดอ่างทอง (164990) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ560214-014 EJ215666025TH เด็กท่า (164993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560214-015 EJ534415456TH P-SUTTH (164995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560214-016 EJ433016843TH น้องแผ่นดิน (164997) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 1อจ560214-017 EJ777007914TH cmaj7 (165001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560214-018 EJ376548308TH ChaloemchaiM (165002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ560214-019 EJ772622508TH phongthanoo (165124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560214-021 EJ713306840TH Preecha_K (165007) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ560214-022 EJ631269045TH kom_ku (165015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560214-023 EJ638593826TH piya1 (165018) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560214-024 EJ502242122TH น้องไข่มุก (165020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ560214-026 EJ011365130TH wit22 (165100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560214-027 EJ711813000TH เอกพันตะ (165152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560214-028 EJ071610915TH คอปแมน (165103) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ560214-029 EI558806385TH ตี๋วัดทุ่ง (165114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ560214-030 EJ495257739TH ประภาสอิ่มเต็ม (165120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560214-031 EI901597624TH สยามเมืองยิ้ม (165006) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
32 # 1อจ560214-032 RF535063755TH เอกหัวหิน (165008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560214-033 EJ591067842TH ningkorn (165009) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ560214-034 EJ486243776TH พรหมสิงห์ (165011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
35 # 1อจ560214-035 EI468845576TH nooing (165012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ560214-036 EJ042853013TH ตี้ตาไฟ (165013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ560214-037 EJ321242663TH สิงห์สมุทร (165016) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ560214-038 EJ543617187TH chuchart1966 (165017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ560214-039 EJ369122846TH Sammual (165019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560214-001 carret185 (165151) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560214-002 แก้วสามวา (165060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560214-003 penpathum (165061) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ560214-004 joint (165066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560214-005 everycarucan (165068) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ560214-006 oodsandee (165070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560214-007 อ๊อฟวัดแก้ว (165072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560214-008 คุณใบเงิน (165073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560214-009 พิชย์ภัสสร (165075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560214-010 ดูไม่เป็น (165076) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560214-011 aumphorn (165010) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560214-012 Toppi (165014) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ560214-013 tunya32 (165133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ560214-014 naweena (165134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560214-015 มงคลวัตถุ์ (165137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560214-016 chairojn (165141) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560214-017 Leche (165143) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ560214-018 pangomo (165144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ560214-020 piyaphum (165147) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ560214-021 amata482 (165125) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560214-022 pakornkeit (165128) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ560214-023 ประสาน (165132) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560214-024 พุทธรักษ์ษา (165135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560214-025 orbortorman (165136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560214-026 supaket808 (165138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560214-027 ศตกมล (165823) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560213-140 EI749254591TH jumpol + kingcrow (165315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตา วัดท้ายตลาด ***
2 # 3อจ560214-019 phongthanoo + cowman (165321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
3 # 3อจ560214-108 EJ195212938TH ช_ชุติวัตร + benjee (165318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (540108-173)***
4 # 3อจ560216-003 booddeej + อาชาเหล็ก (165316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560216-004 rachy + niruth (165317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (510830-063)***
6 # 3อจ560216-005 อำนวยเคซี + tatelittle (165319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)***
7 # 3อจ560216-006 NATTAPON9 + golfhot (165320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560216-007 honzakub + (165322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Kumpanthong
*** พระปิดตาหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่หลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี ***
9 # 3อจ560216-009 nikoke + เก๋นครนายก (165323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดไผ่ล้อม พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ฐานผ้าทิพย์ เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
10 # 3อจ560216-010 ปะใหญ่ + oldshop (165324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ560216-011 amata482 + Merlion (165479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(551217-257)***
12 # 3อจ560216-012 TEE_INTER + ชายชัยภูมิ (165349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(550301-084)***
13 # 3อจ560216-013 august12 + pramual (165352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560107-066)***
14 # 3อจ560216-014 nuisriracha + wantami (165353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 101)***
15 # 3อจ560216-015 peat1979 + พุทธาคม (165355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
16 # 3อจ560216-016 คนกรุงศรี + doctorQ (165359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
17 # 3อจ560216-017 เอก_คงบุรี + ตู๋หรุ่น (165365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
18 # 3อจ560216-018 natureSK + vichol2551 (165367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (550814-077)***
19 # 3อจ560216-019 SITDU + tayfreeman (165371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(530109-128)***
20 # 3อจ560216-020 Bumpber + jojo5 (165471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
21 # 3อจ560216-101 EJ755876989TH nat-vego + นวะมงคล (165420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
22 # 3อจ560216-102 EJ494001825TH พาหุงมหากา + chaiyasit (165478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
23 # 3อจ560216-103 EJ755875745TH เด็กวัดเก่า + นวะมงคล (165476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
24 # 3อจ560216-104 EJ827946125TH อาราธนา + ntmon (165423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
25 # 3อจ560216-105 EJ134119015TH bankchonburi + กล้วยไข่ (165427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
26 # 3อจ560216-106 EJ629908972TH sak15 + phatare88 (165430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
27 # 3อจ560216-107 EJ5836263010TH sunthon-pd + JEAB03 (165433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง***
28 # 3อจ560216-108 EJ449479225TH thegemini + ด้วยศรัทธา (165434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1312)***
29 # 3อจ560216-109 EJ726731505TH ศิระกันต์ + element (165437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.หลังขีด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
30 # 3อจ560216-110 EJ558360964TH change + Bophantom (165438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดสะแก เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
31 # 3อจ560216-111 RG304184965TH sirisilver + สุขใจ (165326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นนฤมิตรโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 959)***
32 # 3อจ560216-112 EJ558360964TH phubed + Bophantom (165329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
33 # 3อจ560216-113 EJ708218793TH เจี๊ยบบางปลาม้า + ลูกดิ่ง (165331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
34 # 3อจ560216-114 EJ558360964TH Darksider + Bophantom (165333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยม ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
35 # 3อจ560216-115 EJ790562054TH blackeyekub + กฤษณา (165335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
36 # 3อจ560216-116 EI832874280TH akkorn + ต่อ_พิดโลก (165475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
37 # 3อจ560216-117 EJ558360964TH Jockkk + Bophantom (165474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพล้างและแต่งผิว)***
38 # 3อจ560216-118 EX073218464TH Kit001 + monprakurng (165337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
39 # 3อจ560216-119 EJ439111958TH satayu_l + เต้อ๋อง8 (165346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ560216-120 EJ635693860TH astina + aunop50 (165350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
41 # 3อจ560216-121 EJ682679005TH gold1 + Tong_76 (165376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก(นิยม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
42 # 3อจ560216-122 EJ644386385TH น้องเซียน + ท๊อปTURBO (165380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
43 # 3อจ560216-123 EJ685769535TH narendra + สมอทอง (165383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
44 # 3อจ560216-124 EJ178517047TH เมืองช้าง + potong (165385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
45 # 3อจ560216-125 EJ710968739TH liver138 + ขุนพลโต (165389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
46 # 3อจ560216-126 EJ667419317TH ริ้งฑ์ + aomaam (165391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560216-127 EH447599628TH เทพนพเก้า + กระแสร์2 (165477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(สภาพทำความสะอาดผิว)***
48 # 3อจ560216-128 EJ439111944TH saktong + เต้อ๋อง8 (165397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560216-129 EJ218796829TH djweeraporn + เอิ๊บ (165400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)***
50 # 3อจ560216-130 EJ798749259TH jumrust + คุณล่ำซำ (165404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ560216-131 EG787416666TH supersunny + jaijai (165325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ560216-132 EJ784307579TH T-PITBULL + sudjai (165327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
53 # 3อจ560216-133 EJ595727259TH keng_kung + J_chitchai (165328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ อว.สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ด 3)***
54 # 3อจ560216-134 EJ254699745TH TEE_INTER + ban999 (165330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ560216-135 EJ671983975TH coolkul + paoman (165332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(520211-315)***
56 # 3อจ560216-136 EX067242763TH Tapoo005 + ศุกลเศรษฐ (165334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
57 # 3อจ560216-137 EI558803702TH jitnobnom + ตี๋วัดทุ่ง (165338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ560216-138 EJ488331972TH คอบัว + ploykanut (165341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา วัดน้อยนพคุณ รุ่นแรก ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ560216-139 EI769280627TH tum-patsanat + พระลพ (165344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า จ.พิจิตร (ตอกโค๊ด 15)***
60 # 3อจ560216-140 EJ471891709TH บรมีหลวงปู่ทวด + (165348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
โต๋พระเครื่อง
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ชัยนาท (วัดพาณิชวนารามสร้าง)***
61 # 3อจ560216-141 EI537087851TH tuntan + น้องข้าวสวย (165384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง จ.ระยอง ***
62 # 3อจ560216-142 EJ846026978TH phipops + ชานนทร์ (165388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ560216-143 EJ379516658TH natureSK + ruamsup (165390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560111-207)***
64 # 3อจ560216-144 EJ481883826TH kanwicha + zsunai (165393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
65 # 3อจ560216-145 EJ569664184TH than-663 + ขันติ (165396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)***
66 # 3อจ560216-146 EJ638595481TH ขวัญวลัย + น้ำคอก99 (165398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ560216-147 EJ600376787TH kotee + พระประแดง26 (165403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่วผิว)(551017-200)***
68 # 3อจ560216-148 EJ489195448TH พาหุงมหากา + phattirarat (165406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบไตรจักร เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 147)***
69 # 3อจ560216-149 EJ849607331TH bluejeans53 + แต๊ก_พิชัย (165410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
70 # 3อจ560216-150 EJ790559695TH ATIVAT + อ๊อดใหญ่ (165416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
71 # 3อจ560216-151 EJ337926125TH ริ้งฑ์ + oudood (165356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560124-407)***
72 # 3อจ560216-152 EJ678643772TH ตุ๊ต๊ะ + sakaekrung (165360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
73 # 3อจ560216-153 EJ061269136TH curve + amata_tong (165364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สายฝน ๕ ขีด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
74 # 3อจ560216-154 EI721086862TH เหนือลิขิต + T-PITBULL (165370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560216-155 EJ638605515TH monze + rong 99 (165372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
76 # 3อจ560216-156 EJ745883225TH SIVILAI + maytus (165377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
77 # 3อจ560216-157 EJ631269757TH khata + ป้ายมงคล (165472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ560216-158 EH473494170TH porn_chainat + baimond (165382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560124-168)***
79 # 3อจ560216-159 EJ726727086TH บอยประตูแดง + (165470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
suchahadyai
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ560216-160 EJ336346568TH yongf2506 + suraj (165386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อผง จ.สุรินทร์ ***
81 # 3อจ560216-161 EJ750837538TH sakchidlom + aonlg (165408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 20 ก.พ. 2556 - 09:05 น.] #44752 (17/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560215-001 saniper + BMVERSION (165165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
2 # 3อจ560215-002 pimmniyom + nokchaiyo (165167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ560215-003 A-BURAPHA + (165169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัตถุมงคลสยาม
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
4 # 3อจ560215-004 mon2012 + tuk08 (165172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550919-024)***
5 # 3อจ560215-005 KaFak + ปอนเอกชัย (165296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อทองสุข วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (โค๊ดอะ)***
6 # 3อจ560215-006 polsattahip + ปอนเอกชัย (165175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 18196)***
7 # 3อจ560215-007 หวังมีเฮ + โจ้ดอนเมือง (165177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
8 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
13 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์บัวตูม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
14 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
17 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ560215-008 อาราธนา + dang29 (165180) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560215-009 NandA + kamolwich (165186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560118-022)***
21 # 3อจ560215-010 keng_kung + กุ๊กไก่ (165189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสาคร ***
22 # 3อจ560215-011 shin55 + หนุ่มนพลักษณ์ (165190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางท่ามะปราง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพซ่อมใบหน้าและหน้าอก)***
23 # 3อจ560215-012 patcharapon + (165194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
หนุ่มนพลักษณ์
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
24 # 3อจ560215-013 nopakk + เงินทองไหลมา (165196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด ว้ดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560208-205)***
25 # 3อจ560215-014 Aummata + บังไค54 (165199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
26 # 3อจ560215-015 scpra + antsurround (165202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
27 # 3อจ560215-016 kong81 + chajks (165204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560215-017 kohkae + ชัย_เสื้อกั๊ก (165208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 320235)***
29 # 3อจ560215-101 EJ689215219TH ปักต้นกล้า + TuangUB (165162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (510620-066)***
30 # 3อจ560215-102 EJ682636234TH คนกรุงศรี + lermsak (165168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ560215-103 EJ714328767TH wan-pra + Danusorn (165170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ตี๋ วัดท่ามะกรูด รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2551 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 538)***
32 # 3อจ560215-104 EJ714328767TH tookatun + Danusorn (165173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560215-106 EJ473699448TH sinhg + โซ้ยกู๋ (165179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
34 # 3อจ560215-107 EJ639119841TH pairoat + ขอขวด (165183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
35 # 3อจ560215-108 EJ631110299TH keng_kung + พาหุงมหากา (165185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นเงินขวัญถุง เนื้อชุบนิกเกิล จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ560215-109 EJ369122364TH plaivespa + numpraram2 (165188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
37 # 3อจ560215-111 EH693319572TH ปักต้นกล้า + luangtajunior (165164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
38 # 3อจ560215-112 EJ631191845TH สุชาติ49 + Kompisit (165166) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ระยอง (หมายเลข 330/หน้าตัก 3 นิ้ว)***
39 # 3อจ560215-112 EJ631191845TH สุชาติ49 + Kompisit (165166) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ระยอง (หมายเลข 330/หน้าตัก 5 นิ้ว)***
40 # 3อจ560215-113 EH693319572TH จันกะจ่าง + luangtajunior (165171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์หลังพระพุทธไสยาสน์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ระนอง ***
41 # 3อจ560215-114 EJ259036822TH SPmeka + สมบัติ (165174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
42 # 3อจ560215-115 EJ106588525TH pandp + เอิ๊บ (165176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560215-116 EJ042765565TH ไก่ไซมอนลิม + ต่อยอด (165178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.เพชรบุรี ***
44 # 3อจ560215-117 EJ106588525TH UNICITY + เอิ๊บ (165181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
45 # 3อจ560215-118 EJ106588525TH ทวีสิน + เอิ๊บ (165182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ560215-119 EJ846025310TH ballsilly + มงคลสวัสดิ์ (165184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังเลข 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร ***
47 # 3อจ560215-120 EJ706638237TH ตุ๊ต๊ะ + หลานย่า (165187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทอง วัดเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 767)***
48 # 3อจ560215-121 EJ706638237TH ตุ๊ต๊ะ + หลานย่า (165193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทอง วัดเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 372)***
49 # 3อจ560215-122 EJ106588525TH oukaa + เอิ๊บ (165195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง ***
50 # 3อจ560215-123 EJ106588525TH conmisilp + เอิ๊บ (165198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร/หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
51 # 3อจ560215-124 EJ745163731TH treecha + ชยันโต (165200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560121-336)***
52 # 3อจ560215-125 EJ745163731TH bigsong + ชยันโต (165205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550929-027)***
53 # 3อจ560215-126 EJ229294624TH Darksider + chotikanta (165210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาเมืองนครศรีธรรมราช พิมพ์ดอกจันทร์ จ.นครศรีธรรมราช ***
54 # 3อจ560215-127 EJ772200535TH klongthom + sing32 (165294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)***
55 # 3อจ560215-128 EJ106588525TH A_ONPA + เอิ๊บ (165216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ560215-129 EJ493935786TH nongnolf + telex (165220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560215-130 EJ106588525TH Manver + เอิ๊บ (165222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่าเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช***
58 # 3อจ560215-131 EJ209826584TH T-PITBULL + sura_dom (165213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ560215-132 EJ106588525TH jdumrong + เอิ๊บ (165293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)***
60 # 3อจ560215-133 EJ106588525TH เจี๊ยบราชวงค์ + เอิ๊บ (165217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดเข่าขวา)***
61 # 3อจ560215-134 EJ600369260TH mtn_8 + punktae (165221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
62 # 3อจ560215-135 EJ752858354TH tayfreeman + krai007 (165223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (รมดำด้านหน้าใหม่)(560116-257)***
63 # 3อจ560215-137 EJ106588525TH vichaiii + เอิ๊บ (165229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
64 # 3อจ560215-138 EJ585541158TH kaek_99 + (165232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amornnakonpathom
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
65 # 3อจ560215-139 EJ106588525TH dman2551 + เอิ๊บ (165235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ560215-140 EJ106588525TH Authayo + เอิ๊บ (165237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหนบสั้นหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพโดนความร้อน)***
67 # 3อจ560215-141 EJ568183084TH sak15 + pisanlost (165192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
68 # 3อจ560215-142 EJ106588525TH astina + เอิ๊บ (165201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560215-143 EJ643268997TH ลิลลี่ + โอเพชรบูรณ์ (165206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกำแพงอู่ทอง ***
70 # 3อจ560215-144 EJ643268997TH ลิลลี่ + โอเพชรบูรณ์ (165209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล เนื้อดิน ***
71 # 3อจ560215-145 EI899782700TH kong52 + KONDEE446 (165212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1473)***
72 # 3อจ560215-146 EJ562961948TH เทพรถไฟ46 + mitmitee (165215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกรุ วัดสุวรรณ พิมพ์วัดตะไกร ***
73 # 3อจ560215-147 EJ790562451TH icekrub + satosoda (165218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
74 # 3อจ560215-148 EJ695114789TH keawsampan + ohphun (165297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าพ่อพญาแล เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ชัยภูมิ (550807-091)***
75 # 3อจ560215-149 EJ629706224TH kob109 + bear_zj (165226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา ***
76 # 3อจ560215-150 EJ710952795TH เก๋าเก๋า + shirew (165230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
77 # 3อจ560215-152 EI669664916TH manusiam + pusook66 (165191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส 55 เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 26/น้ำหนักทอง 21.6 กรัม)***
78 # 3อจ560215-153 EJ708218731TH tin-banmai + pletrat (165197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
79 # 3อจ560215-154 EJ741732857TH sisobad + บอลตลิ่งชัน (165298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
80 # 3อจ560215-155 EJ798726213TH world + kittisak-pra (165203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
81 # 3อจ560215-156 EJ798726213TH Charity + kittisak-pra (165207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ จ.นครราชสีมา ***
82 # 3อจ560215-157 EJ584973510TH WAKKA + berry (165211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
83 # 3อจ560215-158 EJ741732865TH sedtha + บอลตลิ่งชัน (165214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
84 # 3อจ560215-159 EJ558361103TH nakarin + Bophantom (165219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ560215-160 EJ505591507TH burnisky + Earthquake (165225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช ***
86 # 3อจ560215-161 EI559198267TH สิงขร + jojo5 (165287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560130-253)***
87 # 3อจ560215-162 EJ5906040405TH noomwny + Tararo (165228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (500618-016)***
88 # 3อจ560215-163 EJ699957533TH JARIAN + vikorn (165244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
89 # 3อจ560215-164 EJ415765757TH lawyer + เจ๋งจริง (165247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุด)***
90 # 3อจ560215-165 EJ415765757TH Kai2541 + เจ๋งจริง (165251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม พิมพ์หยดน้ำ เนื้อสำริด ปี 2474 จ.สมุทรสงคราม ***
91 # 3อจ560215-166 EJ829067218TH สืบสายสอง + (165255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
0LE_LIVERMAN
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
92 # 3อจ560215-167 EJ415765757TH Kai2541 + เจ๋งจริง (165259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยา รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ560215-168 EJ442487655TH รอดบางแค + ชานนทร์ (165299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ560215-169 EJ442487655TH ริ้งฑ์ + ชานนทร์ (165263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
95 # 3อจ560215-170 EX067204875TH พระมงคล + bancha18 (165265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
96 # 3อจ560215-171 EJ442496944TH AONGKALOY20 + (165240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kokkranarnk
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
97 # 3อจ560215-172 EJ605664697TH pkthinsung + anekchai (165243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเก็ตหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต ปี 2516 จ.ขอนแก่น ***
98 # 3อจ560215-173 EJ739451760TH curve + nockout (165245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช (550211-109)***
99 # 3อจ560215-174 EJ790010008TH มิตรจัตุคาม + (165249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
yodchai1515
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
100 # 3อจ560215-175 EJ515831697TH อุธรณ์ + puiuru (165252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2498 จ.อุตรดิตถ์ ***
101 # 3อจ560215-176 EJ294935813TH นายเก้ + ฝนเหนือ (165256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
102 # 3อจ560215-177 EJ390855627TH พิชชากร + กันยา53 (165260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 63)***
103 # 3อจ560215-178 EJ664224183TH chonsilen + roythai (165262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
104 # 3อจ560215-179 EJ849604984TH akkorn + แต๊ก_พิชัย (165289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
105 # 3อจ560215-180 EJ749508849TH jeab489 + yasticker (165290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560111-147)***
106 # 3อจ560215-180 EJ749508849TH jeab489 + yasticker (165290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550820-024)***
107 # 3อจ560215-181 EJ632976751TH Beaver + sarawutk (165234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด 1)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 ก.พ. 2556 - 09:02 น.] #44747 (16/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560209-001 EJ794496506TH คำลนสุขทวี (164915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560209-002 EJ794496506TH คำลนสุขทวี (164881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560209-004 EJ691077992TH คำลนสุขทวี (164910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560209-006 EJ691077992TH คำลนสุขทวี (164913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560211-003 EJ639108999TH วัฒน์สองแคว (164909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560211-005 EI559118207TH prayoon55 (164917) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 1อจ560211-011 EJ285259788TH thammaroj_s (164892) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
8 # 1อจ560211-028 EX051377153TH komon9 (164906) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
9 # 1อจ560213-001 EJ639426498TH ระฆังบุญ (164869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560213-002 EJ460739109TH มนต์ตรา (164870) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560213-003 EJ751654139TH phonelink (164875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560213-004 EJ342141753TH Aut_shop (164876) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ560213-006 EG254357493TH ชานนท์53 (164879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560213-007 EJ749644610TH แบทแมน (164882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560213-008 EJ399492791TH Xdireak (164884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560213-009 EG784724075TH ชวนชื่น (164888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ560213-010 EJ751721417TH pimmniyom (164889) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ560213-011 EJ573475394TH virachart95 (164983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560213-012 EJ755876017TH kwanjaiLP (164979) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560213-013 EJ173562375TH nikornn14 (164981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560213-014 EF266008756TH moo_bpk (164930) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ560213-015 EJ004092435TH เกรียงบางระกำ (164938) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ560213-016 EJ463482044TH puttasin (164942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560213-017 EJ379526235TH boymoungsing (164946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560213-018 EJ674424215TH yut157 (164948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560213-019 EJ625866305TH booter (164954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ560213-020 EJ711480236TH amata482 (164958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560213-022 EJ491088028TH มารวยค่ะ (164894) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 1อจ560213-023 EJ849605004TH แต๊ก_พิชัย (164898) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
30 # 1อจ560213-024 EJ790302757TH บารมีหลวงพ่อเงิน (164901) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560213-025 EJ473683730TH พุทธสยาม (164908) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
32 # 1อจ560213-026 EJ638350585TH โชควัฒน (164912) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
33 # 1อจ560213-027 EH917778805TH narendra (164919) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560213-028 EJ436857428TH sinsan (164925) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 1อจ560213-029 EJ442482287TH พระมงคล (164931) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560213-030 EJ738034189TH ipong (164934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ560213-032 EJ616464555TH hangdong (164933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ560213-033 EJ753243768TH เสมาภันเต (164962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ560213-034 EI721060255TH Jackbangkaew (164935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ560213-035 EJ749252091TH เจี๊ยบราชวงค์ (164937) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 1อจ560213-036 EH094154555TH sawang (164940) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
42 # 1อจ560213-037 EJ741695479TH nopakk (164944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ560213-038 EJ846013373TH nop_osk (164949) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
44 # 1อจ560213-039 EJ772373536TH บัวลอย (164951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ560213-040 EJ750827575TH ศักดิ์นรินทร์ (164953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ560213-041 EJ695271325TH นายนาฬิกา (164895) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ560213-042 EJ498884131TH splinter (164897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ560213-043 EJ829083808TH PLkalasin (164980) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
49 # 1อจ560213-044 EJ683475860TH JO1519 (164902) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
50 # 1อจ560213-045 EJ600717150TH thongeak (164904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560212-005 benz09 (165145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560212-022 ผมชื่อเสือ (165140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560212-024 Tapoo005 (165142) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ560213-001 มองดู (164918) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ560213-002 Kumpanthong (164922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ560213-004 dan_sena (164927) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560213-005 ศิษพ่อมุ่ย (164929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ560213-006 คนบางพระนอน (164932) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ560213-007 เด็กราชวิทย์_17 (164936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560213-008 greensnake (164939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ560213-009 ดูไม่เป็น (164941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ560213-010 ตักศิลา (164982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ560213-011 namchacha (164984) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560213-012 geewon (164965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560213-013 Interphone (164969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560213-014 ลีลาวดี (164972) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ560213-015 heretic (164973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560213-016 santipap (164974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560213-017 zeron (164975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560213-018 p_awest (164976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ560213-019 iarun46 (164977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560213-020 thanatorn (164978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560213-021 thanatorn (164945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ560213-022 thanatorn (164947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560213-023 แสงเสือ (164950) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ560213-024 แสงเสือ (164952) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
27 # 2อจ560213-025 soccer (164956) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ560213-026 แทนม้าทอง (164960) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ560213-027 Chew_JJ (164964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560213-028 Chew_JJ (164971) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 2อจ560213-029 เจี๊ยก (164966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560213-030 นราชิ (164968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560209-157 EJ623161308TH Pra_Inter + converse_07 (165047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
2 # 3อจ560211-175 EJ276860314TH ช_ชุติวัตร + viruch2499 (165035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550216-134)***
3 # 3อจ560212-007 Mrsutti + vittaya14 (165040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560130-124)***
4 # 3อจ560212-011 chaiyasithv + wutclub (165042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)(550611-175)***
5 # 3อจ560212-183 EJ417306334TH vadcharapol + pwongphu (165058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560212-192 EJ524914749TH ลูกโจ้หกสอง + หลานลุงแก้ว (165052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อว่าน ปี 2510 จ.พัทลุง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
7 # 3อจ560212-193 EJ790956140TH vadcharapol + (165054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลิมพระราม2
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ560214-001 chane31 + penpathum (165023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (กะไหล่ทองใหม่และใช้)(560202-038)***
9 # 3อจ560214-002 airback + joint (165025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ560214-003 tookatun + (165107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Adisorn_p2519
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
11 # 3อจ560214-004 เมืองช้าง + thanaphon (165026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ560214-005 Eakthachang + (165029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thanaphon
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560214-006 ลูกโจ้หกสอง + thanaphon (165032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ560214-007 ชัยสมบัติ + lag_yai (165033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
15 # 3อจ560214-008 coffeenuy + nikron (165036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
16 # 3อจ560214-009 pisanlost + ninjaman (165037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
17 # 3อจ560214-010 พิชาญ + แสงบูรพา (165110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 128)***
18 # 3อจ560214-011 sanya13 + แสงบูรพา (165113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดเฑาะว์/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
19 # 3อจ560214-012 natureSK + kung-dethrit (165024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ560214-013 sirisilver + freeborn (165027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ560214-014 ruenthong + ponto (165030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
22 # 3อจ560214-015 worweera + chairojn (165034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครพนม ***
23 # 3อจ560214-016 อรุณทอง + สำเภาทอง (165038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ560214-017 busayanampech + (165041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vittaya14
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550918-058)***
25 # 3อจ560214-018 อ้วนชุมพร + cowman (165043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
26 # 3อจ560214-020 นายพระเครื่อง + (165116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
beeampawa
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ560214-021 landing + nattapolc (165022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)(541217-093)***
28 # 3อจ560214-022 laodee + nattapolc (165028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(540112-005)***
29 # 3อจ560214-023 laodee + nattapolc (165031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550406-250)***
30 # 3อจ560214-101 EJ460497481TH เต้ยอิตาเลียน + (165044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
ป๋องอ่อนนุช
*** พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว จ.สุพรรณบุรี ***
31 # 3อจ560214-102 EJ627774589TH Darksider + tin-banmai (165046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
32 # 3อจ560214-103 EJ762502148TH Kamen_rider + kokza (165048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)***
33 # 3อจ560214-104 EJ798705448TH พ่อมดขาว + คุณล่ำซำ (165050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ560214-105 EJ710635550TH A_ONPA + (165057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
35 # 3อจ560214-106 EJ473672153TH ภูริวัจณ์(โย) + โซ้ยกู๋ (165059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพญาหงษ์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง)***
36 # 3อจ560214-107 EJ473672153TH หวังมีเฮ + โซ้ยกู๋ (165062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
37 # 3อจ560214-109 610130223022 pachre + คำลนสุขทวี (165153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)***
38 # 3อจ560214-110 EJ570096477TH patbangbon + naibee (165148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2502 จ.ฉะเชิงเทรา ***
39 # 3อจ560214-111 EJ377239529TH pui_v1980 + kemmyman (165039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปุ่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์ ***
40 # 3อจ560214-112 EJ334028624TH sitMeeKru + satelite (165049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระตำหนักฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 4971)***
41 # 3อจ560214-113 EJ754146590TH คุณใบเงิน + satitchai (165051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ560214-114 EJ670749477TH Firechicken + pingman (165053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ560214-115 EJ846012523TH skyauto + Toytoytoy (165056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
44 # 3อจ560214-115 EJ846012523TH skyauto + Toytoytoy (165056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
45 # 3อจ560214-116 EJ370314211TH kittipop + วิสูตรนนทบุรี (165083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ560214-117 EJ790302757TH ริ้งฑ์ + บารมีหลวงพ่อเงิน (165086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ(มีหู) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (560126-137)***
47 # 3อจ560214-118 EJ370314211TH kittipop + วิสูตรนนทบุรี (165089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560214-119 EJ750772307TH toonpanjapon + (165093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
kraiwut2012
*** พระหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิพม์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ560214-120 EJ750772307TH ชมวิว + kraiwut2012 (165096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
50 # 3อจ560214-121 EJ750772307TH dj-jack + kraiwut2012 (165045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560214-122 EJ292097564TH natureSK + ยอดอ่างทอง (165055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(สภาพใช้)(560126-030)***
52 # 3อจ560214-123 EJ585541161TH ส.วัชรินทร์ + (165065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amornnakonpathom
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี***
53 # 3อจ560214-124 EJ489186503TH สรพลจัน + prapon3006 (165071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา***
54 # 3อจ560214-125 EJ527175185TH ประสาน + สุรพงษ์ (165074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (551112-239)***
55 # 3อจ560214-126 EJ619869925TH workat + yootha (165139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครศรีธรรมราช (510728-079)***
56 # 3อจ560214-127 EG254358454TH pramoht + ชานนท์53 (165077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 58)***
57 # 3อจ560214-128 EI335388615TH ศิระกันต์ + ใหญ่ท่าน้ำ (165082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ด ขีด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
58 # 3อจ560214-129 EJ718661842TH tookatun + คเณศวร (165087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ560214-130 EJ754137258TH หม่อง + addoo (165092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
60 # 3อจ560214-131 EJ451016527TH Chan59 + มาเรีย (165063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
61 # 3อจ560214-132 EJ753152259TH kk-aubon + โอรสรามัญ (165067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (530428-228)***
62 # 3อจ560214-133 EJ633969920TH A-BURAPHA + werty (165069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี***
63 # 3อจ560214-134 EJ529161745TH curve + ชาติน (165150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
64 # 3อจ560214-135 EJ078436059TH Numracingcar + (165079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์พระวิษณุ
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
65 # 3อจ560214-136 EJ777007914TH สรพลจัน + cmaj7 (165080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)***
66 # 3อจ560214-137 EJ078436059TH keat2507 + ศิษย์พระวิษณุ (165085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
67 # 3อจ560214-138 EJ421599926TH KaFak + kmana (165149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ560214-139 EJ485525223TH golf_kk + toonmineza (165090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560214-140 EJ714354245TH dj-jack + bothong (165095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
70 # 3อจ560214-141 EJ529829089TH มิตรบ้านโป่ง + grantdee (165064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
71 # 3อจ560214-142 EH750221485TH ruenthong + pramoht (165078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (540428-343)***
72 # 3อจ560214-143 EJ711481130TH dj-jack + amata482 (165081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
73 # 3อจ560214-144 EJ351289911TH Sommai + wuttigrai (165084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 1 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
74 # 3อจ560214-145 EJ653558089TH mangapong + nongnolf (165088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ560214-146 EJ311195133TH พระธุดงค์ + greenlant (165091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ560214-147 EJ629629805TH kevin11 + worarit (165094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเพ็ชรกลับ หลวงพ่อพวง วัดน้ำพุสามัคคี เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 198)***
77 # 3อจ560214-148 EJ671982541TH pimyut + paoman (165098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
78 # 3อจ560214-149 EJ630688908TH baimond + ชิชิมารุ (165099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ560214-150 EJ745975298TH คนเหงา + jutamas (165102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (550823-092)***
80 # 3อจ560214-151 EJ042765565TH zeonpong + ต่อยอด (165104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
81 # 3อจ560214-152 EX048429669TH ปักต้นกล้า + p_pegkyman (165106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
82 # 3อจ560214-153 EJ790560861TH nuisriracha + satelite (165109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
83 # 3อจ560214-154 EI559193715TH บีอัดกรอบ + จี๊ดจ๊าด (165112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
84 # 3อจ560214-155 EJ006816256TH อรุณทอง + vespa2 (165115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสุเมโธ วัดหลักสี่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ560214-156 EJ849606035TH TIDTEE + แต๊ก_พิชัย (165118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
86 # 3อจ560214-157 EJ099703268TH Wviboon + kukai (165122) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 53)***
87 # 3อจ560214-157 EJ099703268TH Wviboon + kukai (165122) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 53)***
88 # 3อจ560214-157 EJ099703268TH Wviboon + kukai (165122) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 53)***
89 # 3อจ560214-157 EJ099703268TH Wviboon + kukai (165122) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้านวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 53)***
90 # 3อจ560214-158 EJ635693096TH thegotto + aunop50 (165126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ560214-159 EI968097660TH tarok + (bebe) (165129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
92 # 3อจ560214-160 EI335388969TH waruttt + (165131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหกรรมพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560206-095)***
93 # 3อจ560214-161 EJ627331373TH engwattana + พระพันปี (165097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (521107-194)***
94 # 3อจ560214-162 EJ379527151TH kong81 + ruamsup (165101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560130-095)***
95 # 3อจ560214-163 EJ581854972TH เพียงรัก + amata_tong (165105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2520 จ.พัทลุง***
96 # 3อจ560214-164 EJ70940802TH ปัณณวัฒน์ + SUSHISUMO (165108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค๊ด)***
97 # 3อจ560214-165 EJ458087236TH opajo + nat-vego (165111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (560201-046)***
98 # 3อจ560214-166 EJ633705548TH beer_alcoho + engwattana (165117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ***
99 # 3อจ560214-167 EJ530921275TH jompol10 + ทองเก้า (165119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
100 # 3อจ560214-168 EJ639555078TH พีเอสพี + midnight12 (165123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง ***
101 # 3อจ560214-169 EJ671982555TH goaaa + paoman (165127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่น 60 ปี ธรรมศาสตร์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ560214-170 EJ367542117TH dinjaa + เอี่ยมเลิศ (165130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 ก.พ. 2556 - 08:58 น.] #44741 (15/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560208-031 EJ394423366TH A-BURAPHA (164126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560209-012 EJ639116329TH narongK (164658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560209-028 RG118475058TH udornp (164317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560209-035 EH966504476TH mheeg (164656) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ560211-002 EJ203933462TH งดงาม (164641) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560211-006 EI715757087TH natakanboriboon (164557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560211-022 EJ782229318TH เหน่งเมืองนนท์ (164607) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ560211-026 EJ539184017TH เกรียงบางระกำ (164644) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560212-001 EJ321269785TH NIPHAT19 (164753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560212-002 EI558686745TH OKK08 (164755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560212-003 EX054040127TH เปาโลพระเครื่อง (164757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560212-005 EI138866795TH chatchaiintharat (164759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ560212-006 EJ370314211TH วิสูตรนนทบุรี (164762) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ560212-007 EJ495425216TH พ่อมดขาว (164764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560212-008 EJ652745765TH TiTleooo (164766) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560212-009 EX039585802TH sirikun (164769) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560212-010 EJ734109275TH jiantsuphan (164771) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ560212-012 EJ584961803TH เรศเรณู (164646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560212-013 EJ707392623TH k_sumait (164648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560212-014 EJ638584064TH ariya16 (164650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ560212-015 EX039775069TH Nakron (164652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560212-016 EJ710818812TH ปอนบ้านฉาง (164653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560212-017 EJ489185661TH นุชนาถ (164655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ560212-018 EJ714332639TH meksonice (164798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560212-019 EJ714327523TH bothong (164657) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ560212-020 EJ269125513TH อาวุธ521 (164659) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560212-021 EJ714823363TH ตะวัน03 (164645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ560212-022 EJ820869631TH กานกินรี (164647) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ560212-023 EH966501126TH เชษฐา (164649) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ560212-024 EX026496278TH YONGSIX (164651) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
31 # 1อจ560212-025 EJ684843185TH somsak_ton (164654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560204-039 numchai1 (163632) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560208-005 BooBoo (164295) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ560209-009 tanac (164357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560211-023 tpce(2002) (164617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560211-030 บังไค54 (164626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560212-001 pipat_ch (164774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ560212-002 มั่งมีโชค (164776) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ560212-003 autpichut (164779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560212-004 nokchaiyo (164781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560212-006 พ่อน้องเอิ้น (164783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560212-007 ลุงบ๊อบ (164785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560212-008 SIX-PK (164787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560212-009 topkoo (164789) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560212-010 pop58 (164791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560212-011 vasaka (164733) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ560212-012 วรมัน (164738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ560212-013 ประสาน (164740) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ560212-014 ประสาน (164743) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ560212-015 nungbangprom (164746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560212-016 mrrung (164748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ560212-017 ชินจัง (164752) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560212-018 jinso (164813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560212-019 champRomklao (164806) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ560212-020 ไกรศาล (164807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560212-021 แก้วสามวา (164768) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
26 # 2อจ560212-023 Prakruengsiam (164770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ560212-025 Kasanowa (164772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560212-026 naweena (164773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560212-027 auu16 (164775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560212-028 ณิชนันทน์ (164777) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ560212-029 แฮปรามคำแหง (164778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560212-030 naenaldo (164780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ560212-031 wasanaaugust (164793) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันองคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560206-162 EJ633307501TH Korngavee + ตรีรัตน์ (164392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
2 # 3อจ560209-009 vichaiii + พงษ์พนา (164350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
3 # 3อจ560209-109 EJ643909262TH น้องพลอย + conun (164384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
4 # 3อจ560209-114 EJ635234395TH kmana + bee_assawin (164830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
5 # 3อจ560209-119 EJ489480350TH showgun + pansanong (164831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ560209-122 EJ790644311TH sangjun22 + nat-vego (164835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 940)***
7 # 3อจ560209-143 EI740872124TH dinjaa + suriya-to (164465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า จ.ระยอง ***
8 # 3อจ560211-010 selll + UltraMan50 (164838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มยอ กรุวัดทุ่งเศรษฐี เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
9 # 3อจ560211-011 selll + UltraMan50 (164841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระซุ้มยอ กรุวัดทุ่งเศรษฐี เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
10 # 3อจ560211-027 NARONGCHIT + thanaphon (164518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏฺยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
11 # 3อจ560211-119 EX057403523TH ruampol5 + eakartcom (164524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชตุพนแขนหักศอก กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
12 # 3อจ560211-167 EJ446082278TH akhom + eaklugs (164961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3411)***
13 # 3อจ560212-121 EJ375872279TH TAVABUNCHA + jedai12 (164725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เส้นคอเล็กหลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต ***
14 # 3อจ560212-139 EJ254659352TH praddd + ปืนใหญ่ (164702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
15 # 3อจ560212-144 EJ485518718TH satayu_l + isaro (164690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ560212-198 EJ587019616TH terdsak11 + chingchaik (164763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 2 พิมพ์หลังเลข ๗ ตัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี ***
17 # 3อจ560212-202 EJ489481443TH meileng + น้องไข่มุก (164722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พัน เนื้อผง จ.สิงห์บุรี ***
18 # 3อจ560213-001 prakij + anonnat (164819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (520828-172)***
19 # 3อจ560213-002 chacha06 + boytiew (164820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสงคราม (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
20 # 3อจ560213-003 jompol10 + คุณตาวิธาน (164955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560213-004 nattapolc + เด็กราชวิทย์_17 (164822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (550804-118)***
22 # 3อจ560213-005 A-BURAPHA + sanpol (164824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ560213-006 pimmniyom + sanpol (164825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (560118-045)***
24 # 3อจ560213-007 หลวงสิน + ตักศิลา (164827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ560213-008 เพชรกำแพง + (164828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
NATTAPON9
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ560213-009 lewman + bonuspra (164957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
27 # 3อจ560213-010 prasatj + แสงเสือ (164829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
28 # 3อจ560213-011 กีรติ + kamolwich (164821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (560118-028)***
29 # 3อจ560213-012 เด็กหลังสน + robert62 (164823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (501108-024)***
30 # 3อจ560213-013 รณรงค์ + ศตกมล (164826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560116-196)***
31 # 3อจ560213-101 EJ433257265TH lovedd + ทนายหลวง (164839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
32 # 3อจ560213-102 EJ639426498TH tookatun + ระฆังบุญ (164842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ560213-103 EJ845223163TH safetyruj + choknan (164844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ560213-104 EJ703103309TH pas11 + airback (164847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550505-238)***
35 # 3อจ560213-105 EJ703103309TH pas11 + airback (164849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550830-038)***
36 # 3อจ560213-106 EJ424552083TH samartw + rotthawee (164853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
37 # 3อจ560213-107 EJ572845460TH aesdonmuang + (164856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maibangsai
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ560213-108 EJ693902491TH ต้อมนครสวรรค์ + kokkok (164859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ560213-109 EI505966862TH ปะใหญ่ + chingchaik (164861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560213-110 EJ693901403TH toymlt + kokkok (164865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560213-111 pramual + dawutt (164866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ560213-112 EJ624268455TH jtrsnum + ชมรมพระสวย (164883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ560213-113 EJ436118719TH ruenthong + รัชตพล (164885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สามจุดนิยม เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
44 # 3อจ560213-114 EJ750048328TH tui_bong + คนกรุงศรี (164887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560213-115 EX054259408TH pdarnswat + dman2551 (164891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ560213-116 EG784724075TH ใบเตย + ชวนชื่น (164896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อคล้าม วัดบางระกำ จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ560213-117 EJ177879288TH Toppi + ณท่าม่วง (164899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 113)***
48 # 3อจ560213-118 RG894657798TH pramual + dawutt (164900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560213-119 EJ750823468TH บารมีฟู + ดอกเอื้องผึ้ง (164903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น ***
50 # 3อจ560213-120 EJ738034175TH tomtam2516 + ipong (164905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหัวนา เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี ***
51 # 3อจ560213-121 EJ296403596TH boy-vcon + ton_seetocon (164832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สามจุดนิยม เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
52 # 3อจ560213-122 EJ639649141TH ananhuso9 + ชัยกิจ (164833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550920-100)***
53 # 3อจ560213-123 EJ638592281TH คนสิ้นใจ + ขุนพลโต (164834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
54 # 3อจ560213-124 EJ715758207TH ฮก_ลก_ซิ่ว + tanutja (164836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ560213-125 EJ644634025TH goyoi + จตุจักร (164837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ560213-126 EJ644634025TH pumchai + จตุจักร (164840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560213-127 EJ633316931TH tanusak + ตรีรัตน์ (164843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)***
58 # 3อจ560213-128 EJ751900988TH artthaporn + (164845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ภูผามหาพรหม
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
59 # 3อจ560213-129 EJ490720503TH tom_volunteer + (164970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phamorsee
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
60 # 3อจ560213-130 EJ638592278TH soccer + ขุนพลโต (164848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)***
61 # 3อจ560213-131 EJ740708105TH Peemai2550 + kkiimm (164846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (550303-033)***
62 # 3อจ560213-132 EJ696583766TH engwattana + unclegob (164851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ560213-133 EJ585544242TH saktong + พยัคราชา (164854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อเมฆพัด จ.เพชรบุรี ***
64 # 3อจ560213-134 EH917783859TH ซุ่มโคราช + p_nasun (164858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
65 # 3อจ560213-135 EJ745042818TH ชาติวังยาง + moodang (164967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ไหล่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
66 # 3อจ560213-136 EJ551347875TH wanchairangsit + (164863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
paoboonjin
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ไม้มลาย เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
67 # 3อจ560213-137 EX051497227TH ต้นณเมืองกุย + peerapath (164868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
68 # 3อจ560213-138 EJ659397481TH likeit + teerawit (164873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ560213-139 EJ636397608TH sirisilver + othesta (164878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 19)***
70 # 3อจ560213-141 EI749254591TH pramual + kingcrow (164867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
71 # 3อจ560213-142 EJ731448243TH จอมทอง33 + ฝนเหนือ (164871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณาโค๊ดยาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560213-143 EX040838322TH Ronado + นานาพระเครื่อง (164872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
73 # 3อจ560213-144 EJ711862442TH bill4 + tayfreeman (164874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (550926-210)***
74 # 3อจ560213-145 EJ543478573TH ยอดท่านา + kit2509 (164877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.นครปฐม ***
75 # 3อจ560213-146 EJ370405867TH อรุณทอง + suthon (164880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ560213-147 EJ656587190TH พงษ์ท่าม่วง + วสุวสา (164943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ560213-148 EJ369122364TH CHAIWAT99 + (164886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
78 # 3อจ560213-149 EJ225080583TH ทวีสิน + สุดขอบ (164890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรกโพธิ์เชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย***
79 # 3อจ560213-150 EJ644642000TH Pracha40 + ake_siam (164893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช รุ่นญสส. เนื้อผงหน้าทอง ปี 2543 จ.พิษณุโลก ***
80 # 3อจ560213-151 EJ078434282TH กฤษฏิ์ + จุ๋มจิ๋ม (164963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย) (550903-272)***
81 # 3อจ560213-152 EJ846017525TH T-PITBULL + มาม่าอร่อย (164911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ560213-153 EJ710642153TH กิ่วกระ + dee888 (164914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ ***
83 # 3อจ560213-154 EJ269125164TH เจี๊ยบบางปลาม้า + promlok (164916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1837)***
84 # 3อจ560213-155 EJ702236533TH leksis + post60 (164920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1757)***
85 # 3อจ560213-156 EJ269125164TH ตักกะศิลานคร + promlok (164921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี ***
86 # 3อจ560213-157 EJ752124676TH Tazmania + supason48 (164959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
87 # 3อจ560213-158 EH693332463TH ต่ำป๊ง + k9cob (164923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ560213-159 EH750200088TH kevin11 + พุโมยะโวนะโร (164926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ ***
89 # 3อจ560213-160 EH693332463TH atit19 + k9cob (164928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
90 # 3อจ560213-161 EX047799795TH ริ้งฑ์ + เอลำลูกกา (164850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2524 จ.ปัตตานี ***
91 # 3อจ560213-162 EJ164782413TH pairoat + nongnon (164852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 201)***
92 # 3อจ560213-163 EJ745168654TH ริ้งฑ์ + ศิษย์ท่านขุน (164855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2524 จ.ปัตตานี ***
93 # 3อจ560213-164 EJ790519192TH mtn_8 + อ๊อดใหญ่ (164857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
94 # 3อจ560213-165 EJ710917900TH เกสาโร + angka (164860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (551218-090)***
95 # 3อจ560213-166 EJ715765962TH tonghlo + Ronado (164862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
96 # 3อจ560213-168 EJ436105560TH นุหนองคาย + tded1 (164864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
97 # 3อจ560216-008 คนเหงา + robert62 (165300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 ก.พ. 2556 - 09:33 น.] #44732 (14/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560207-008 EJ428046635TH PartTime (164373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ560208-003 EJ659521612TH ขุนคลัง (164627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560208-010 EJ309743975TH padee2034 (164624) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ560209-037 EJ754094668TH ศักดิ์นรินทร์ (164450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ560211-001 EI804545495TH เทพธาโร (164642) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ560211-004 EI667287196TH weeradin (164634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560211-007 EI568595301TH บ้านบุญ (164575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ560211-008 EJ644616150TH จตุจักร (164577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ560211-009 EJ492431549TH kittinon (164580) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 1อจ560211-010 EJ225080447TH สุดขอบ (164583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560211-012 EJ536811605TH Totsphol (164570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560211-013 EJ636333430TH บางแพ (164571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ560211-014 EJ762501765TH toucanpat (164573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560211-015 EJ585834412TH tahanchang (164576) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560211-016 EH603043238TH andamann (164579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560211-017 EJ387205666TH pongkorat (164582) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560211-018 EJ790545382TH bksura14 (164584) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ560211-019 EJ616458838TH hangdong (164587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560211-020 EJ120375875TH Kamen_rider (164591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560211-021 EJ278406083TH ชัชอุบล (164597) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ560211-023 EJ214127259TH pradrem (164610) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ560211-024 EJ608746673TH อิคคิว (164614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560211-025 53021301428 เก้าล้าน (164616) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
24 # 1อจ560211-027 EJ706677567TH คุณล่ำซำ (164619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560208-020 tue634 (164274) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ560211-002 nongnhun (164588) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ560211-003 corpse (164590) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ560211-004 natepranakorn (164593) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ560211-005 nikron (164595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560211-006 toyotachi (164596) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560211-007 skyauto (164598) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560211-008 phuriwat (164600) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ560211-009 Kumpanthong (164602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560211-010 uncleboy (164604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ560211-011 welegal (164635) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 2อจ560211-012 poneford (164599) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ560211-013 RTPRA (164601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560211-014 RTPRA (164603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ560211-015 RTPRA (164605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560211-016 RTPRA (164606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560211-017 ประกาศิต (164608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560211-018 finance (164609) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ560211-019 amsurasak (164611) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560211-020 Chan59 (164612) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
21 # 2อจ560211-021 Chan59 (164613) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
22 # 2อจ560211-022 bannasom (164615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ560211-024 NIRUCHA (164618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560211-025 เปี๊ยกตุ๊กแก (164620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560211-026 ม่อเส้าชง (164621) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 2อจ560211-027 tuk08 (164622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ560211-028 เทพอินทรา (164623) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ560211-029 YuChun (164625) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ560211-031 Yaya54 (164474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ560211-032 รินทร์-บุรีรมย์ (164475) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ560211-033 มาร์ค-มีนบุรี (164476) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
32 # 2อจ560211-034 lovelyman (165154) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560209-001 num07 + Jo-SWD (164795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
2 # 3อจ560209-126 EJ393084026TH patio_s + miokikujung (164670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์หลังแบบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 40)***
3 # 3อจ560209-135 EJ624286848TH wit50 + ชมรมพระสวย (164718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ560209-154 EI720374601TH ป๊อก98 + พาชนะ (164721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญที่ระลึกพระราชทานข้าราชการชั้นสูง เนื้อเงิน ***
5 # 3อจ560211-113 EJ385227893TH ต่อ_ถนนตก + ไร่รอ (164501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ560211-144 EJ715761104TH pornchanok + Ronado (164532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ560211-145 EJ709544508TH korn88 + preecha (164535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
8 # 3อจ560212-001 sudjai + wutclub (164660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ560212-002 pramoht + pukky (164662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ560212-003 หัดเดิน + ชัชวาล (164664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ560212-004 A_ONPA + ชัชวาล (164665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิวเหรียญ) (521204-154)***
12 # 3อจ560212-005 yosntt + anaken (164804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 566)(หน้าตัก 5 นิ้ว)***
13 # 3อจ560212-006 Freeday + ซุ้มบังไพร (164799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
14 # 3อจ560212-008 kk-aubon + vittaya14 (164667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
15 # 3อจ560212-009 ชัยนเรศ + topkoo (164673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นที่ระลึกสร้างที่ว่าการอำเภอแม่ริม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
16 # 3อจ560212-010 autopower + topkoo (164676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)***
17 # 3อจ560212-012 หมูหก + cowman (164693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
18 # 3อจ560212-013 ขุนกิม + ชินจัง (164699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ560212-014 ริ้งฑ์ + ธัญญลัษณ์ (164704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560126-088)***
20 # 3อจ560212-015 wanwarn + ธัญญลัษณ์ (164797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
21 # 3อจ560212-016 welegal + ลูกแม่รำเพย (164709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค๊ด)***
22 # 3อจ560212-017 nat-vego + ณิชนันทน์ (164711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
23 # 3อจ560212-018 suksannb + (164715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
wasanaaugust
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ560212-101 EJ251361692TH nuttawat_wan + ธนถัทร (164661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560212-102 EJ636339361TH suthatpong + เนินพระ1 (164663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรย้อนยุค เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 21)***
26 # 3อจ560212-103 EJ433900348TH t_inkeaw + ตามพิจิตร (164666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
27 # 3อจ560212-104 EJ846004629TH เทียนกำแพง + teespy (164668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ560212-105 6101302141348 engwattana + คำลนสุขทวี (164669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 9 นิ้ว)***
29 # 3อจ560212-106 EI721052047TH miaterpra_punwa + (164671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อี๊ดวัดไทร
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมแขนและฐานซ้าย)***
30 # 3อจ560212-107 EJ380567714TH pairoat + ของขวัญ (164672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ขอนแก่น ***
31 # 3อจ560212-108 EJ580979640TH kittipop + kai26 (164675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (540903-186)***
32 # 3อจ560212-109 EJ667320555TH thesj + paoboonjin (164677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
33 # 3อจ560212-110 EJ667320555TH udomsuk + paoboonjin (164679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ560212-111 EJ580979640TH pakee + kai26 (164680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)***
35 # 3อจ560212-112 EJ610849447TH anuluck + สายฝาง (164682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)***
36 # 3อจ560212-113 EJ638488774TH นราชิ + นครนายก (164794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (560116-091)***
37 # 3อจ560212-114 EJ742442286TH นางสีดา + NandA (164684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ560212-115 EJ790545382TH nuy_two + bksura14 (164688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ560212-116 EX024871466TH คอบัว + ink97naprado (164691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญที่ระลึกเทศบาลเมืองพล เนื้อเงินลงยา ปี 2482 จ.ขอนแก่น ***
40 # 3อจ560212-117 EJ488327187TH amnartsathin + นู๋โอปอ (164694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงพ่อทับ วัดอนงคฯ ***
41 # 3อจ560212-118 EJ412388623TH วสันต์อ่อนนุช + yosntt (164696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนเจ้าพ่อเสือ เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.8 กรัม)***
42 # 3อจ560212-119 ไม่มีหมายเลข dinjaa + kmana (164700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EMS
*** เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560212-120 EI559180235TH ต่อยอด + แว่นพระประแดง (164703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
44 # 3อจ560212-122 EJ702396265TH นันระยอง + โกวบ้อ (164727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ560212-123 EJ739466441TH Lilly + kingamulet (164729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
46 # 3อจ560212-124 EJ714832250TH kittipop + ตะวัน03 (164732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (551029-264)***
47 # 3อจ560212-125 EI970751301TH prasang + redbass (164737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 279)***
48 # 3อจ560212-126 EJ638584078TH kalinn + ariya16 (164741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)***
49 # 3อจ560212-127 EJ379524858TH ckplaw + ruamsup (164744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (560111-194)***
50 # 3อจ560212-128 EJ660753070TH ริ้งฑ์ + แต๊ก_พิชัย (164749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560212-129 EJ846016406TH korn88 + ฝนหลวง (164751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ560212-130 EJ494000325TH paloem + สหายเมืองลิง (164754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี***
53 # 3อจ560212-131 EJ428002023TH suthatpong + anandusit (164674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 40)***
54 # 3อจ560212-132 EJ442484552TH vtavee + อิคคิว (164678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ560212-133 EJ292318671TH เปี๊ยกระยอง + Tigge_jeed (164681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส พิมพ์หลังจาร เนื้อนวโลหะฝังบุษราคัม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 3)***
56 # 3อจ560212-134 EJ741625994TH Joklongsam + nopakk (164796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (560121-239)***
57 # 3อจ560212-135 EJ734109292TH คุณใบเงิน + jiantsuphan (164686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
58 # 3อจ560212-136 EJ846016410TH nboeke + พางาม (164689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ560212-137 EJ795045692TH Sammual + ชอบพระเครื่อง (164692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์กรัก วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.ลพบุรี (สภาพใช้สึกและหูชำรุด)(550224-116)***
60 # 3อจ560212-138 EI198944013TH rongrong + kengko (164698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
61 # 3อจ560212-140 EI669663544TH boy-vcon + pusook66 (164706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร ชฏาขีด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
62 # 3อจ560212-141 EJ741678555TH kikapoo + เถ้าแก่น้อย (164683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชลบุรี (สภาพสวย)***
63 # 3อจ560212-142 EI468845430TH kittipop + nooing (164685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560212-143 EI667294458TH คุณใบเงิน + (164687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
navypoolboon
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
65 # 3อจ560212-145 EJ741626014TH udomsuk + nopakk (164695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550206-031)***
66 # 3อจ560212-146 EJ343283829TH พลนิกรกิมหงวน + (164697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tanagon
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์ ***
67 # 3อจ560212-147 EJ343283829TH niwetch + tanagon (164701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
68 # 3อจ560212-148 EJ343283829TH pakornkeit + tanagon (164705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี***
69 # 3อจ560212-149 EJ846016383TH lovelyman + ฝนหลวง (164708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
70 # 3อจ560212-150 EJ635692158TH phipops + aunop50 (164712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
71 # 3อจ560212-151 EJ744846884TH วรชัย + mixing (164707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ560212-152 EH447540110TH ตึกคอมศรีราชา + (164710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระแสร์2
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
73 # 3อจ560212-153 EJ740704086TH หม่อง + Aummata (164714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (551113-021)***
74 # 3อจ560212-154 EJ741626005TH ชัยนเรศ + nopakk (164716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคงทรงพระบาง กรุวัดพระคงฤๅษี เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว) (560131-213)***
75 # 3อจ560212-155 EJ362443979TH คนกรุงศรี + POOSIT (164720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ560212-156 EJ624287653TH Jackbangkaew + (164724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
ชมรมพระสวย
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
77 # 3อจ560212-157 EJ624287667TH roj_union + ชมรมพระสวย (164802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
78 # 3อจ560212-158 EG784717534TH moo_k + พิชชากร (164731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน จ.นครราชสีมา ***
79 # 3อจ560212-159 EJ485517669TH pramual + toonmineza (164734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ560212-160 EJ781644170TH Thabniamnak + (164736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kamolwich
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
81 # 3อจ560212-161 EJ442484036TH ปะใหญ่ + อิคคิว (164756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ560212-162 EJ638584563TH china + tonbana7 (164782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
83 # 3อจ560212-163 EJ638584563TH พันธิตรา + tonbana7 (164801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง จ.ระยอง ***
84 # 3อจ560212-164 EJ585508523TH AONGKALOY20 + (164784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เล็กรางบัว
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
85 # 3อจ560212-165 EJ634358779TH nat-vego + werty (164786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ560212-166 EJ634358779TH บิ๊กนคร + werty (164788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
87 # 3อจ560212-167 EJ745160837TH nboeke + ชยันโต (164805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550830-252)***
88 # 3อจ560212-168 EJ600339245TH โรตีชลดา + kittsak43 (164790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
89 # 3อจ560212-169 EJ493040632TH Leklek + ChaloemchaiM (164792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
90 # 3อจ560212-170 EJ670417378TH somphot_pgk + mchutith (164800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคง วัดธรรมโฆษณ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2509 จ.สงขลา ***
91 # 3อจ560212-171 EJ412388654TH usayong + เด็กชายคลอง (164713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (550209-155)***
92 # 3อจ560212-172 EX040970082TH korn88 + เมฆินทร์ (164719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (551109-170)***
93 # 3อจ560212-173 EJ624287675TH jingmanu + ชมรมพระสวย (164803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ เนื้อทอแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ560212-174 EJ745040247TH ประภาคาร + สมเกียรติ7689 (164723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ560212-175 EI559180221TH บ่าวเมืองเลย + (164728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแท็งค์น้ำ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น ***
96 # 3อจ560212-176 EH750220564TH บ่าวเมืองเลย + ของขวัญ (164730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น ***
97 # 3อจ560212-177 EJ254677550TH blueshark + UNICITY (164735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ด 94)***
98 # 3อจ560212-178 EJ370314049TH t_inkeaw + sukthapood (164739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำด้านหน้า)***
99 # 3อจ560212-179 EJ524895231TH nakarin + kiat_wan (164742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
100 # 3อจ560212-180 EX054377886TH pimmniyom + sankeng (164745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
101 # 3อจ560212-181 EJ714841353TH chanchim + astina (164808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์หลังจาร เนื้อดิน จ.นครปฐม ***
102 # 3อจ560212-182 EJ624287551TH kewkew + ขุนกิม (164809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
103 # 3อจ560212-184 EJ417306334TH numthai + pwongphu (164810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
104 # 3อจ560212-185 EJ457058848TH wanch + phongthanoo (164811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
105 # 3อจ560212-186 EJ457058848TH ghotam + phongthanoo (164812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
106 # 3อจ560212-187 EJ417306334TH joyjintai + pwongphu (164814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
107 # 3อจ560212-188 EJ624287640TH pimmniyom + ชมรมพระสวย (164815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ560212-189 EJ674406305TH POOSIT + yut157 (164816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพรมผิวใหม่)***
109 # 3อจ560212-190 EJ737176203TH surats_s + รามา_53 (164817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
110 # 3อจ560212-191 EJ75291545TH busayanampech + (164747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
UNCLESAM
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (551029-202)***
111 # 3อจ560212-194 EJ011298523TH คนกรุงศรี + Leche (164750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ560212-195 EJ712214869TH kritbig + พระไม้ศิริมงคล (164758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
113 # 3อจ560212-196 EJ492858751TH GOLFYTANG + (164760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
noychelsea
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.พระนครศรีอยุธยา ***
114 # 3อจ560212-197 EJ712702305TH panadon + blackjob (164761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อผง ปี 2510 จ.ฉะเชิงเทรา ***
115 # 3อจ560212-199 EJ714392969TH เกียรคิก้อง + ขอขวด (164765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
116 # 3อจ560212-200 EJ259555062TH เด็กลาด508 + yutputsoon (164767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
117 # 3อจ560212-201 EJ782235344TH geniusguy + punyapol (164717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
118 # 3อจ560212-203 EJ584962389TH muaysiam + อยู่ดี10 (164726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 ก.พ. 2556 - 09:23 น.] #44727 (13/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560207-003 EG784711766TH ชวนชื่น (164383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560207-010 EJ734049815TH ช_ชุติวัตร (164376) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560207-024 EJ457991771TH jo_bangkle (164065) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560207-025 EJ403772424TH mingloei (164385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560208-013 EI559129425TH น_สุขปลอด (164236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560208-016 EJ287217216TH บุญคุณพระ (164244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560208-035 EJ773191702TH ideaphoto (164233) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ560209-003 EJ642709945TH AirPremz (164306) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ560209-005 EJ473599317TH moin03 (164438) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560209-007 EH447562530TH บูรพา24 (164322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ560209-008 EJ551341532TH paoboonjin (164470) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ560209-008 EJ551341532TH paoboonjin (164470) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ560209-009 EJ70666107TH คุณล่ำซำ (164325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ560209-010 EJ384281120TH หลวงพ่อปาน (164326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ560209-011 EJ739481165TH ดำรงสยาม (164304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ560209-013 EJ581577188TH เด็กน้อยหนองข่า (164308) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560209-014 EJ114534042TH ทอเร็ตโต้ (164311) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560209-015 EJ696137914TH กีรติ (164313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560209-016 EJ749643234TH maxjvc (164314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560209-017 EJ617471169TH point (164316) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ560209-018 EJ377237545TH ม่วงทอง (164318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560209-019 EI335398507TH aotaung (164321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560209-020 EJ696566167TH unclegob (164323) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ560209-021 EJ526274694TH nuttawat_wan (164305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560209-022 EJ630087007TH chaiya-2 (164307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560209-023 EJ002542052TH Manver (164309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560209-024 EJ670737023TH กวงยะลา (164310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560209-025 EJ492241329TH chaiyasit (164324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ560209-026 EJ750826257TH ศักดิ์นรินทร์ (164312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560209-027 EG784715887TH โกวบ้อ (164315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560209-029 EJ696552389TH หวังมีเฮ (164319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560209-030 EJ527169162TH โชคพานิช (164320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560209-031 EJ527169162TH สุราษฎร์พุทธคุณ (164436) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 1อจ560209-032 EI740860545TH kmktb (164440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
35 # 1อจ560209-033 EJ284170695TH porramet (164442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560209-034 EJ458085527TH nat-vego (164445) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 1อจ560209-036 EJ617058730TH heng9999 (164449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ560209-038 EJ490612849TH morn-tharua (164451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ560209-039 EX051491697TH Belton (164452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ560209-040 EJ572142174TH SUPERTOR (164454) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ560209-041 EJ579954036TH sununta (164362) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
42 # 1อจ560209-042 EJ741191215TH เด็กละหารไร่ (164367) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
43 # 1อจ560209-043 ECX040836026TH jorangsan (164370) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560207-012 kjack (164080) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ560207-016 narendra (164463) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ560209-001 Kenny (164333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560209-002 pps-impact (164336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560209-003 nongnhun (164339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ560209-004 WEERA_NUNGHOT (164343) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
MAI
7 # 2อจ560209-005 AnanBhangananda (164346) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ560209-006 AnanBhangananda (164349) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ560209-007 puchy (164469) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560209-008 กานต์13 (164355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560209-010 pungting (164359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560209-011 Pinklovely (164418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ560209-012 เก๋นครนายก (164422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ560209-013 TAE-THANK (164424) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ560209-014 prakit0112 (164431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560209-015 Naisert (164433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560209-016 yot97 (164435) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ560209-017 Earthquake (164437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560209-019 ณิชนันทน์ (164439) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560209-020 sean_pra_ake (164446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ560209-021 kit2509 (164414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560209-022 chuchart1966 (164417) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ560209-023 chiewchol9871 (164471) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ560209-024 ยุทธคู้บอน (164420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560209-025 tamo1 (164473) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
26 # 2อจ560209-026 แม็คหลักสี่ (164423) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ560209-027 supraraat (164426) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ560209-028 sanpol (164428) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ560209-029 keng145 (164430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ560209-030 tayfreeman (164432) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
31 # 2อจ560209-031 Chan59 (164457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ560209-032 khowhom (164458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ560209-033 poonpan (164460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ560209-034 หนึ่งวังหิน (164461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ560209-035 jojo5 (164462) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560206-165 EJ463481565TH oudood + puttasin (163912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560208-167 EJ415751038TH หนึ่งบางแขม + เจ๋งจริง (164530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสี่กร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
3 # 3อจ560209-028 pimmniyom + poonpan (164368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
4 # 3อจ560209-029 treasury + หนึ่งวังหิน (164371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ560209-030 ริ้งฑ์ + หนึ่งวังหิน (164466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดาตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ560209-031 kong52 + หนึ่งวังหิน (164389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560211-001 กลโลหะ + รัตนตรัย (164478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (530820-026)***
8 # 3อจ560211-002 jjom77 + รัตนตรัย (164480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(540412-005)***
9 # 3อจ560211-003 สิ่งดีดีที่ได้มา + nongnhun (164481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ560211-004 เกียรคิก้อง + Pracha40 (164483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงใบลาน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 1 โค๊ด)***
11 # 3อจ560211-005 kittipop + skyauto (164484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ560211-006 ATIVAT + phuriwat (164487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (550718-126)***
13 # 3อจ560211-007 jocky + jwannasiri (164637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***
14 # 3อจ560211-008 dinjaa + sarungo (164490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพรมผิวใหม่)***
15 # 3อจ560211-009 saithip + thanwa2555 (164636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560211-012 ชัยนเรศ + ฅนรักพระ (164479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร (550824-303)***
17 # 3อจ560211-013 เกียรคิก้อง + brandben (164482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ560211-014 pramoht + โจ้ดอนเมือง (164485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560211-015 คนเหงา + robert62 (164486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง จ.ระยอง (สภาพใช้)(501214-196)***
20 # 3อจ560211-016 บิ๊กนคร + เงินทองไหลมา (164489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
21 # 3อจ560211-017 horakhung + ม่อเส้าชง (164491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นครบ ๕ รอบ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 551)***
22 # 3อจ560211-018 Teppong + supraraat (164494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อชิน ปี 2466 จ.ชัยนาท ***
23 # 3อจ560211-019 tapoo005 + tuk08 (164495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
24 # 3อจ560211-020 ruenthong + freeborn (164496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ560211-021 pandp + thanagrit (164497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (วัดตึกสร้าง)***
26 # 3อจ560211-022 pramual + thanagrit (164499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)***
27 # 3อจ560211-023 dinjaa + backdagon (164504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
28 # 3อจ560211-024 sukit_a + tonsakura (164507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
29 # 3อจ560211-025 pas11 + yabyab (164510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน ***
30 # 3อจ560211-026 คนกรุงศรี + thanaphon (164514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ560211-028 บารมีหลวงพ่อเงิน + (164522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
thanaphon
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ560211-029 jdai99 + thanaphon (164527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาว เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ560211-101 EJ714381042TH suraj + shibulaken (164477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
34 # 3อจ560211-102 EI804545495TH กรดพุทธคุณ + เทพธาโร (164488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทอง วัดเขาพระบาทยายหอม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 573)***
35 # 3อจ560211-103 EI360381812TH tunya32 + แอ็ก_ (164630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นโสฬสมงคล เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560211-104 EJ524588324TH พีเอสพี + bakhum1 (164631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค๊ด)***
37 # 3อจ560211-105 EJ749642083TH ริ้งฑ์ + แบทแมน (164493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (560121-123)***
38 # 3อจ560211-106 EJ631163098TH kruboypw + tawanzero (164628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
39 # 3อจ560211-107 EJ491199236TH sompong2513 + pramoht (164502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551031-030)***
40 # 3อจ560211-108 EJ638576955TH natdemin1 + samakid (164511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
41 # 3อจ560211-109 EJ754641298TH gorn9 + ningwatgrang (164515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต ***
42 # 3อจ560211-110 EJ743916589TH chaichu + อาทิตย์วิเชียร (164520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ ***
43 # 3อจ560211-111 RF985973980TH keat2507 + ramase (164492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
44 # 3อจ560211-112 EJ743916589TH chaichu + อาทิตย์วิเชียร (164498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ ***
45 # 3อจ560211-114 EJ570958628TH opasn + honzakub (164505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)(520916-122)***
46 # 3อจ560211-115 EJ385227893TH ริ้งฑ์ + ไร่รอ (164508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
47 # 3อจ560211-116 EJ756858955TH nanta + บ้านทองอยู่ (164513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ560211-117 EJ614660720TH astina + สายฝาง (164517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)***
49 # 3อจ560211-118 EJ638374349TH tayatang + shibulaken (164521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
50 # 3อจ560211-120 EJ525924155TH numlanna + (164526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทรงธรรมบ้านสวน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560112-074)***
51 # 3อจ560211-121 EJ362435748TH tigerpong77 + POOSIT (164500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551017-135)***
52 # 3อจ560211-122 EI568595301TH เปี๊ยกน้อย + บ้านบุญ (164503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
53 # 3อจ560211-123 EJ525924155TH kong52 + ทรงธรรมบ้านสวน (164506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (551214-118)***
54 # 3อจ560211-124 EJ584553716TH bussakorn + nitis (164509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
55 # 3อจ560211-125 EJ745104574TH bigsong + S_sangngam (164512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
56 # 3อจ560211-126 EJ336315999TH gorn9 + jitnobnom (164516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต ***
57 # 3อจ560211-127 EJ644616150TH dinjaa + จตุจักร (164519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ560211-128 EJ320836087TH เจษเมืองกาญจน์ + เอิ๊บ (164523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง***
59 # 3อจ560211-129 EJ320836087TH pkimkrao + เอิ๊บ (164528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
60 # 3อจ560211-130 EJ631976888TH pramual + polsattahip (164531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
61 # 3อจ560211-131 EJ320836087TH ต่อ_ถนนตก + เอิ๊บ (164534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
62 # 3อจ560211-132 EJ616456117TH วิเศษชัยชาญ + alife (164537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา)***
63 # 3อจ560211-133 EX051009281TH pakansit + เต้อ๋อง8 (164543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ)***
64 # 3อจ560211-134 EI335398555TH porn_chainat + aotaung (164547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (560124-131)***
65 # 3อจ560211-135 EJ600341540TH ท่าดอนหลวง + (164552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SAWANGSRI
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ560211-136 EJ811220123TH พุทธสยาม + พิชาญ (164556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)***
67 # 3อจ560211-137 EJ643268303TH พาหุงมหากา + (164560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โอเพชรบูรณ์
*** พระกริ่งเพชรกลับ หลวงพ่อพวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 448)***
68 # 3อจ560211-138 EJ624268834TH วัชรฉัตร + ชมรมพระสวย (164561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้)***
69 # 3อจ560211-139 EJ739929745TH slived + โกวบ้อ (164563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.สุพรรณบุรี ***
70 # 3อจ560211-140 EJ225080447TH พิชชากร + สุดขอบ (164564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการ/หมายเลข 42)(520626-271)***
71 # 3อจ560211-141 EJ718651346TH rambo93 + maggesan (164525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560211-142 EJ715751345TH Sammual + เอกปากช่อง (164529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ560211-143 EJ618793995TH ม่านหมอก + toymlt (164640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี (541202-022)***
74 # 3อจ560211-146 EJ709544508TH korn88 + preecha (164538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ560211-147 EI443931061TH powerP + ชอบจัง (164540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปื 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
76 # 3อจ560211-148 EJ638582631TH สรพลจัน + ขุนพลโต (164544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ560211-149 EJ380381480TH watboomboom + (164639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pansanong
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
78 # 3อจ560211-150 EJ709544851TH ruenthong + preecha (164549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี ***
79 # 3อจ560211-151 EJ674402277TH JCK59 + sing1 (164632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุจังหวัดอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
80 # 3อจ560211-152 EJ436116488TH ชัยชาญ + รัชตพล (164533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุด วัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
81 # 3อจ560211-153 EJ667421514TH ทันบางบอน + aomaam (164536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ560211-154 EJ616458838TH pramoht + hangdong (164539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ560211-155 EJ685018540TH ไกรสอน + somprasong (164542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาโชค หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
84 # 3อจ560211-156 EJ278406083TH สะสมทรัพย์ + ชัชอุบล (164629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550407-234)***
85 # 3อจ560211-157 EJ278406083TH keattisak + ชัชอุบล (164546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 1 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ ***
86 # 3อจ560211-158 EJ812710525TH kaonung + bussakorn (164551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุน้ำ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (560126-096)***
87 # 3อจ560211-159 EJ734617754TH ข้าวปุ้น + banana156 (164555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พัทลุง ***
88 # 3อจ560211-160 EJ633962294TH gustclub + werty (164633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1055)***
89 # 3อจ560211-161 EJ633962294TH พุทธสยาม + werty (164541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
90 # 3อจ560211-162 EJ633962294TH ท่านมหา + werty (164545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
91 # 3อจ560211-163 EI537086272TH blueshark + น้องข้าวสวย (164548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ด 94)***
92 # 3อจ560211-164 EJ739888382TH yakbangmod + nockout (164550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะกำแพงเพชร เนื้อสำริด (สภาพซ่อมพระกรรณและฐาน) (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)***
93 # 3อจ560211-165 EJ260544708TH อ้นท่าตอน + บรรเจิด (164554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
94 # 3อจ560211-166 EJ260544708TH meksonice + บรรเจิด (164643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550225-160)***
95 # 3อจ560211-168 EJ674406588TH ไกรสอน + CrAzYaSs (164558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
96 # 3อจ560211-169 EJ669249584TH kikapoo + mabee (164565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
97 # 3อจ560211-170 EJ623671062TH toonmineza + laksi (164567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (551218-153)***
98 # 3อจ560211-171 EJ608746673TH ทะเลธรรม + อิคคิว (164569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550614-170)***
99 # 3อจ560211-172 EJ608746673TH ทะเลธรรม + อิคคิว (164572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (550906-230)***
100 # 3อจ560211-173 EJ714328886TH surats_s + มงคลรักษ์ (164574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
101 # 3อจ560211-174 EJ710900127TH plaivespa + น้ำคอก99 (164578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 330)***
102 # 3อจ560211-176 EJ706688159TH อาราธนา + อุ้ย19 (164581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 454)***
103 # 3อจ560211-177 EJ551366619TH คนกรุงศรี + patama (164586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
104 # 3อจ560211-178 EJ525927125TH naenaldo + สมอทอง (164589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
105 # 3อจ560211-179 EJ656586044TH pyakorn + เชิงเนิน (164592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่นนี้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม จ.ระยอง ***
106 # 3อจ560211-180 EJ531100807TH ant059 + พรเพชรสมุทร (164594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
107 # 3อจ560211-181 EJ706677567TH pas11 + คุณล่ำซำ (164553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (560131-042)***
108 # 3อจ560211-182 EJ706677567TH ริ้งฑ์ + คุณล่ำซำ (164559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ(มีหู) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี***
109 # 3อจ560211-183 EJ789702205TH เหนือลิขิต + ศิลาแลงคูค่าย (164562) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์บัวรอบ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 960)***
110 # 3อจ560211-183 EJ789702205TH เหนือลิขิต + ศิลาแลงคูค่าย (164562) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2221)***
111 # 3อจ560211-184 EJ415150943TH Sataphon + คำนึง (164638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 419)***
112 # 3อจ560211-185 EJ821460605TH prasatj + chonsilen (164566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
113 # 3อจ560211-186 EJ821460605TH prasatj + chonsilen (164568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(551203-114)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ
โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 ก.พ. 2556 - 09:17 น.] #44720 (12/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560206-008 EJ750252479TH sef_ann (163888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560206-017 EJ357152647TH ริดนคร (164269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560206-031 EJ287809182TH T-PITBULL (164265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560206-034 EJ442251836TH หนุ่มธนบุรี (164268) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560207-048 EJ225086895TH สุดขอบ (164060) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560208-001 EJ557294433TH โต้งกระนวน (164118) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ560208-002 EI054890870TH krisda (164119) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ560208-004 EJ215538128TH sompong963 (164120) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ560208-005 EJ789491355TH บารมีหลวงพ่อเงิน (164121) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ560208-006 EJ355069880TH point (164122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560208-007 EJ536824060TH Totsphol (164123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560208-008 EJ63321394TH boywatpai (164124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560208-009 EJ633248088TH boywatpai (164125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560208-011 EJ652136597TH thaveep (164232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560208-012 EJ713304217TH Preecha_K (164235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560208-014 EJ631195688TH G_man (164239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ560208-015 EI558686515TH OKK08 (164241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560208-017 EJ618237635TH namo08 (164247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560208-018 EJ492240005TH pultraman (164248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560208-019 EG784714475TH ชวนชื่น (164250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ560208-020 EJ412380085TH som3693 (164252) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ560208-021 EI979211895TH newzip (164213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560208-022 EJ644152448TH conun (164224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560208-023 EJ632916917TH พระพุทธบูชา (164228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560208-024 EJ581196034TH probation (164234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560208-025 EJ638558775TH Namo_tassa (164237) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ560208-026 EI411390594TH narongpol (164242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ560208-027 EJ726696636TH ใบบัว (164245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ560208-028 EJ750042339TH suwit (164249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560208-029 EJ755927632TH Kitipat (164251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ560208-030 EJ652741168TH TiTleooo (164253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560208-032 ERJ549069740TH สั่งใส่เพิ่ม (164127) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ560208-033 EJ415751038TH เจ๋งจริง (164230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560208-034 EI664123834TH eyeda (164231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
35 # 1อจ560208-036 EX040966162TH Pech_Muangchon (164238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560208-037 EJ584950125TH เรศเรณู (164240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ560208-038 EJ709954587TH suksilp (164243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ560208-039 EJ669246804TH พระดีให้โชคลาภ (164246) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ560208-040 EJ149000091TH VUDDY54 (164255) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ560208-041 EJ626205728TH เหยี่ยวถลาลม (164254) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
41 # 1อจ560208-042 EJ259035901TH inthisak (164257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ560208-043 EJ486102345TH จีวร19 (164258) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560206-005 golfhot (164267) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560206-024 summitf5 (164263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560208-001 marisanamwong (164270) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560208-002 citypum (164272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560208-003 BMVERSION (164276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560208-004 ron30 (164292) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560208-006 sk117 (164277) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ560208-007 thonglor (164280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560208-008 thonglor (164283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560208-009 lerdlit (164286) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560208-010 มหามงคลพระ (164290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560208-011 ottohiso (164260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560208-012 bussakorn (164261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560208-013 juklek19 (164262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560208-014 pakeew (164264) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ560208-015 natakong (164266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560208-016 ไกรวุฒิ (164298) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ560208-017 ไกรวุฒิ (164299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
19 # 2อจ560208-018 ไกรวุฒิ (164300) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
20 # 2อจ560208-019 นายซื่อ (164273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560208-021 การันตีพระ (164297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ560208-022 khunsarn (164271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560208-023 นิรันทร (164275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ560208-024 นราสิทธิ์ (164278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560208-025 พระมหาสิทธิลักษณ์ (164279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560208-026 napon (164281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560208-027 อาร์มไข่เค็ม (164282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ560208-028 kunboy (164284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560208-029 6411171 (164287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560208-030 subarusti (164288) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 2อจ560208-031 bowon (164259) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 2อจ560208-034 ศตกมล (164818) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560206-145 EJ829042445TH kong52 + 0LE_LIVERMAN (163836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ560207-004 moo_k + ยศวิเศษ (164396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
3 # 3อจ560207-118 EJ263121410TH รอดบางแค + promlok (164399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
4 # 3อจ560208-016 mrice04 + 6411171 (164285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
5 # 3อจ560209-002 rongrong + (164328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ560209-003 tamonwon + กานต์13 (164330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (551218-028)***
7 # 3อจ560209-004 kobloei + toonmineza (164332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)(560116-129)***
8 # 3อจ560209-005 ธนาวิศว์ + ประสาน (164337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
9 # 3อจ560209-006 ขุนกิม + wutclub (164340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ560209-007 conmisilp + แอ็ดวัดพิชัย (164344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องตัวตัดของบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดถนนหัก รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ560209-008 change + moteh (164348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ560209-010 mtn_8 + jj2323 (164354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา***
13 # 3อจ560209-011 penrat + uppakid (164327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2522 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ560209-012 dinjaa + phipops (164329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
15 # 3อจ560209-013 คอหงส์ + Earthquake (164331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (สภาพสวย)(551011-194)***
16 # 3อจ560209-014 Wsummut + Earthquake (164334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
17 # 3อจ560209-015 tin-banmai + Earthquake (164338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
18 # 3อจ560209-016 tookatun + เหลืองหางขาว (164341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560209-017 tookatun + เหลืองหางขาว (164345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560209-018 apinop + ณิชนันทน์ (164347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
21 # 3อจ560209-019 kingkongs + kit2509 (164351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550928-028)***
22 # 3อจ560209-020 Firechicken + Leche (164353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
23 # 3อจ560209-021 Vorajak + อ้วนเมืองใหม่ (164335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.นครราชสีมา (วัดโพธิ์ปรือแวงสร้าง)(ตอกโค๊ดก้นจาร)***
24 # 3อจ560209-022 pramual + kwanpra (164342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
25 # 3อจ560209-023 TOM11 + ngamsita (164468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 62)***
26 # 3อจ560209-024 boy-vcon + champRomklao (164352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช***
27 # 3อจ560209-025 pandp + tayfreeman (164356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (550809-045)***
28 # 3อจ560209-026 paoman + Pinklovely (164361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร ***
29 # 3อจ560209-027 Sammual + keng145 (164364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ560209-101 EJ351828443TH dinjaa + phipops (164360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
31 # 3อจ560209-102 EJ351828443TH dinjaa + phipops (164363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพสวย)***
32 # 3อจ560209-103 EJ378476921TH pramual + vazzaaa (164467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
33 # 3อจ560209-104 EI559121475TH ดินหรดาล + TEROPU (164366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560114-116)***
34 # 3อจ560209-105 EJ670436981TH sangthongpra + nongtait (164372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6375)***
35 # 3อจ560209-106 EJ642688193TH มังกรพานิช + เทียนกำแพง (164374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (550811-065)***
36 # 3อจ560209-107 EJ632697709TH อาณาจักรพระ + (164377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thriphop09
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
37 # 3อจ560209-108 EJ614660092TH jeabpongsawia + สายฝาง (164380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (531105-142)***
38 # 3อจ560209-110 RX037563150TH satayu_l + อำนวยเคซี (164387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 886)***
39 # 3อจ560209-111 EJ614660101TH babyraccoon + สายฝาง (164358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ560209-112 EJ631996499TH bussakorn + rpg79 (164472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ จ.พระนครศรีอยุธยา ***
41 # 3อจ560209-113 EJ442831813TH ไทยเชียงคาน + nutthawut (164365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ560209-115 EJ471849269TH lookpong + peat1979 (164369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ560209-116 EJ466319039TH ฝนเหนือ + (164375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ping_petchbury
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
44 # 3อจ560209-117 EJ551341532TH บีอัดกรอบ + paoboonjin (164379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
45 # 3อจ560209-118 EJ284171081TH กานต์13 + อาทิตย์วิเชียร (164381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ560209-120 EJ675941817TH satayu_l + suriya-to (164386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 348)***
47 # 3อจ560209-121 EJ254653482TH dinjaa + UNICITY (164378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ560209-123 EJ536943230TH sawarut + lucky-man (164382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ560209-124 EJ393084057TH PRY13 + miokikujung (164388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 56)***
50 # 3อจ560209-125 EJ670414663TH AONGKALOY20 + (164393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mchutith
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560209-127 EJ749643234TH toonmineza + maxjvc (164397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
52 # 3อจ560209-128 EJ376944935TH finance + หนุ่ยปากช่อง (164402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ธรรมจักร เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ ***
53 # 3อจ560209-129 EH876493086TH มานพน้อย + เอกปากเซ (164403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560112-177)***
54 # 3อจ560209-130 EJ696552392TH loomthong + unclegob (164407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ***
55 # 3อจ560209-131 EJ428069242TH suthee99 + router (164441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ560209-132 EJ492241332TH kotabaru + chaiyasit (164443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(531014-341)***
57 # 3อจ560209-133 EF267445302TH boon1 + praddd (164444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
58 # 3อจ560209-134 EJ636367067TH hamham + ENSOIRPC (164447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นเจดีย์ทอง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2554 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองคู่)***
59 # 3อจ560209-136 EJ574094635TH ไวศิษฏ์ + มิสเตอร์โจ (164448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
60 # 3อจ560209-137 EJ491108181TH คุณใบเงิน + (164453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
electricalpower
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
61 # 3อจ560209-138 EJ078407857TH จอมทอง33 + (164455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์พระวิษณุ
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ560209-139 EG784715895TH khunchris + โกวบ้อ (164456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี ***
63 # 3อจ560209-140 EJ829062048TH mokomiji + บรรเจิด (164459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560209-141 EJ829062048TH ruenthong + บรรเจิด (164391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (550818-108)***
65 # 3อจ560209-142 EJ527169180TH ginger + โชคพานิช (164395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ ***
66 # 3อจ560209-144 EJ527169180TH loomthong + โชคพานิช (164400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพสวย)***
67 # 3อจ560209-145 EJ428064894TH เต่าเมืองชล + ghotam (164406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองเหลืองผสม(ชนวน) ปี 2555 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ560209-146 EJ786790554TH chavaroj + MANLOMPON (164408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ560209-147 EJ755868055TH nat-vego + คลับจับลิง (164412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ ๕ รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง ***
70 # 3อจ560209-148 EJ380154324TH newpra + สุขสยาม (164413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
71 # 3อจ560209-149 EJ466238803TH Energy_KDK + วุฒิปราการ (164416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค๊ด)***
72 # 3อจ560209-150 RG708353816TH kittipop + ไอโอดีนแมน (164464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (540528-129)***
73 # 3อจ560209-151 EI663358833TH ชัยนเรศ + ถามโก9 (164390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หล้งคู้ จ.นครศรีธรรมราช ***
74 # 3อจ560209-152 EJ415742742TH gun_sapan + ชิชิมารุ (164394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)***
75 # 3อจ560209-153 EJ415742742TH welding24 + ชิชิมารุ (164398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
76 # 3อจ560209-155 EJ773099985TH mon2012 + tui_bong (164401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์วงเดือน(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดจันดีสร้าง)***
77 # 3อจ560209-156 EI933793072TH จอมทอง33 + mabee (164404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ560209-158 EJ633968527TH naenaldo + Aeroflex (164405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม ***
79 # 3อจ560209-159 EI925344267TH Nut2008 + สุริยา09 (164409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพแต่งผิว)***
80 # 3อจ560209-160 EJ379529546TH mtn_8 + NMBTHAI (164410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (550109-170)***
81 # 3อจ560209-161 EJ535466658TH pas11 + rock10 (164411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560124-161)***
82 # 3อจ560209-162 EJ321247419TH laksi + บอยราม2 (164415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
83 # 3อจ560209-163 EJ734052730TH Firechicken + ช_ชุติวัตร (164419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี (550421-228)***
84 # 3อจ560209-164 EJ790949299TH ต่อ_ถนนตก + teeramet (164421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(ตัว ท) ปี 2508 สจ.ปัตตานี ***
85 # 3อจ560209-165 EJ772600652TH Todmuangchon + (164425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
supaket808
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
86 # 3อจ560209-166 EI677219788TH babyraccoon + korn88 (164427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
87 # 3อจ560209-167 EX054255366TH natapoln + dman2551 (164429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
88 # 3อจ560209-168 EX054255366TH rongrong + dman2551 (164434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพใช้)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 13 ก.พ. 2556 - 09:15 น.] #44715 (11/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560207-001 EJ773085054TH Kumpanthong (163972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560207-002 EJ568174555TH pisanlost (163973) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ560207-004 EJ454248896TH พงษ์ท่าม่วง (163975) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560207-005 EJ646965586TH ideaphoto (163978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560207-006 EJ524888099TH sukit_a (163979) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560207-007 EJ290393604TH ขวัญนคร (163981) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 1อจ560207-009 EJ254669730TH ban999 (164028) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ560207-011 EJ006653717TH laksi (163971) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560207-012 EJ729981618TH บ้านช่างทอง (163974) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560207-013 EI969262147TH ชานนทร์ (163976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560207-014 EJ688997463TH somchai_pj (163977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560207-015 EJ795040457TH ake_h (163980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560207-016 EJ754141164TH nuthapol (163982) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ560207-017 EJ790502104TH แอ้วนนท์ (164059) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560207-018 EJ562881153TH atatat (164063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560207-019 EJ584143438TH สุนะโมโล (164066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560207-020 EJ054514145TH aesdonmuang (164068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560207-021 EJ485512162TH sk117 (164051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ560207-022 EJ492431022TH tigerd4d (164056) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560207-023 EJ631071391TH Robinhood (164062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ560207-026 EJ472498904TH yut157 (164071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560207-027 EI829789082TH pradrem (164078) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ560207-028 EJ214104638TH น้องแผ่นดิน (164084) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560207-029 EJ636589850TH ต้นหอม (164091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ560207-030 EJ529568595TH poohfah (164095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560207-031 EJ437219872TH deepongpun (164064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560207-032 EJ789700283TH gorn9 (164067) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ560207-033 EJ525921794TH oukaa (164069) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 1อจ560207-034 EI740869037TH อาชาเหล็ก (164073) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
30 # 1อจ560207-035 EJ722250049TH arkorn (164079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560207-036 EI468845205TH nooing (164083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560207-037 EJ473591477TH ชยันโต (164087) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ560207-038 EJ489807627TH ชอบดูพระ (164093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ560207-039 EJ433219744TH P_SUTTH (164096) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 1อจ560207-040 EJ215689009TH marut_toon (164097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560207-041 EJ629969061TH ป๋องแป้ง (164034) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ560207-042 EJ620382000TH sef_ann (164044) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ560207-043 EJ627333621TH W-poolsawat (164048) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ560207-044 EJ711444741TH amata482 (164050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ560207-045 EF048099517TH yodchai1515 (164053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ560207-046 RG768168017TH subinp3 (164115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ560207-047 RG854087470TH หม่อง (164057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560205-001 บุรุษไร้เทียมทาน (164116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ560207-001 ศิษย์กง (164070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ560207-002 tonbana7 (164072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560207-003 หลักชัย (164074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560207-004 อ๊อฟวัดแก้ว (164075) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ560207-005 ถนัดซ้าย08 (164077) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ560207-006 thesj (164081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560207-007 khonan (164082) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560207-008 แก้วสามวา (164085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560207-009 pattamachai (164088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560207-010 วิชามาร (164089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560207-011 ภูเงิน (164076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560207-013 นราชิ (164086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ560207-014 กรดพุทธคุณ (164090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560207-015 tanac (164092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560207-017 พิชย์ภัสสร (164094) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
17 # 2อจ560207-018 ดูไม่เป็น (164098) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ560207-019 ณิชนันทน์ (164099) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ560207-020 ณิชนันทน์ (164103) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
20 # 2อจ560207-021 เจี๊ยก (164100) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ560207-022 s-rat (164101) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ560207-023 yabyab (164102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560207-024 nattapons (164104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ560207-025 Toppi (164105) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560207-026 NandA (164106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560207-027 การันตีพระ (164117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560206-123 EI755995080TH Tawatchai1889 + pokke (164157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.เชียงใหม่ (550424-202)***
2 # 3อจ560208-001 nat-vego + แป้ง67 (164128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
3 # 3อจ560208-002 mtn_8 + แป้ง67 (164130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2504 จ.ปัตตานี***
4 # 3อจ560208-003 dinjaa + BMVERSION (164289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)***
5 # 3อจ560208-004 nuy_two + samai_s (164132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
6 # 3อจ560208-005 กระแสร์2 + Tonypoy (164133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 214)***
7 # 3อจ560208-006 มิตรจัตุคาม + sk117 (164135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี***
8 # 3อจ560208-007 เลี่ยมทอง + ปอนเอกชัย (164136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ560208-009 tui_bong + โจ้ดอนเมือง (164140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ560208-010 เด็กบัวทอง + สืบสายสอง (164141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ560208-011 saktong + สืบสายสอง (164143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ560208-012 tui_bong + thanaphon (164145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560208-013 superguy + thanaphon (164147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ560208-014 K_bangkhontee + (164149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
ณิชนันทน์
*** พระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้ว กรุบ้านละหาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี ***
15 # 3อจ560208-015 สุขอัลฟ่า + ณิชนันทน์ (164151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ560208-017 พระราม9 + tonsakura (164154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
17 # 3อจ560208-101 RG659085458TH ตึ่งนั้ง + chonmane (164129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ560208-102 EI468844933TH tamnoiyor + nooing (164131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะกำแพงเพชร เนื้อสำริด จ.กำแพงเพชร (สภาพซ่อมพระเกศและฐาน) (หน้าตัก 2 นิ้ว)***
19 # 3อจ560208-103 ED722298713TH dinjaa + กระแสร์2 (164134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (551219-166)***
20 # 3อจ560208-104 ED722298713TH A_ONPA + กระแสร์2 (164137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
21 # 3อจ560208-105 EJ789491355TH CHAIWAT99 + (164139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีหลวงพ่อเงิน
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ560208-106 EJ789491355TH พุทธสยาม + (164142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีหลวงพ่อเงิน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
23 # 3อจ560208-107 EJ061231864TH yarit + กีตาร์ (164146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ560208-108 EJ635216352TH reton5 + (164293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thongpoonrompo
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
25 # 3อจ560208-109 EI559100648TH nat-vego + นิยมพระเครื่อง (164152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
26 # 3อจ560208-110 EJ635677734TH dinjaa + aunop50 (164156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
27 # 3อจ560208-111 EJ635677734TH dinjaa + aunop50 (164144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
28 # 3อจ560208-112 EJ309743975TH P_Chumsang + padee2034 (164148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 ปี 32508 จ.ปัตตานี ***
29 # 3อจ560208-113 EJ479944521TH คอหงส์ + เจษเมืองกาญจน์ (164150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
30 # 3อจ560208-114 EX047796692TH กรดพุทธคุณ + sornsak21 (164153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 322)***
31 # 3อจ560208-115 EX047796692TH กรดพุทธคุณ + sornsak21 (164155) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 59)***
32 # 3อจ560208-115 EX047796692TH กรดพุทธคุณ + sornsak21 (164155) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 59)***
33 # 3อจ560208-115 EX047796692TH กรดพุทธคุณ + sornsak21 (164155) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 59)***
34 # 3อจ560208-116 EJ492232361TH เหนือลิขิต + chaiyasit (164158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
35 # 3อจ560208-117 EX044041247TH resin2007 + กรอุดร (164159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560208-118 EJ492232375TH นายเก้ + chaiyasit (164162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
37 # 3อจ560208-119 EJ428068233TH โอรสรามัญ + PartTime (164164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร)***
38 # 3อจ560208-120 EX067571035TH pas11 + พิชาญ (164167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ560208-121 EJ294934234TH ต้นเตย + nakornyong (164294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง จ.ระยอง ***
40 # 3อจ560208-122 EJ734612981TH khumnan + A_Surachai (164160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแซยิด 90 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
41 # 3อจ560208-123 EJ426091353TH nitithans + sasith (164165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพซ่อมขาขวา)***
42 # 3อจ560208-124 EJ390842455TH babyraccoon + kingcrow (164168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560208-125 EJ521099171TH thakornk + ton_seetocon (164291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ560208-126 EJ492436055TH redbass + Dhanainan (164171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ560208-127 EJ433900419TH yahee13 + ท๊อปTURBO (164174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ560208-128 EX054037613TH boombookbeen + pikaju (164176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
47 # 3อจ560208-129 EG784714467TH พิชชากร + ชวนชื่น (164178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระวินัยธรบัว รุ่นแรก ***
48 # 3อจ560208-130 EJ636339931TH ATIVAT + smile730 (164182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(530814-263)***
49 # 3อจ560208-131 EJ741630019TH pumcha + โซ้ยกู๋ (164161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
50 # 3อจ560208-132 EJ633260795TH อาชาเหล็ก + (164163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ560208-133 EJ633260795TH safetyruj + (164166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ560208-134 EJ688956191TH ปิยะกิจโจ + rjannon (164169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท)***
53 # 3อจ560208-135 EJ415150740TH ชัยแคราย + babimild (164172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 511)***
54 # 3อจ560208-136 EJ639198314TH sirisaksrijaem + (164177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไม้ศิริมงคล
*** รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (551213-166)***
55 # 3อจ560208-137 EJ506631825TH nat-vego + boonbank (164181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ. 7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
56 # 3อจ560208-138 EJ357152338TH Mai2008 + nuttawat_wan (164184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
57 # 3อจ560208-139 EJ259558713TH newning + wnk809 (164188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (551011-026)***
58 # 3อจ560208-140 EJ729992301TH baimond + ossyman (164191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี ***
59 # 3อจ560208-141 EJ525924124TH Choakdee + oukaa (164170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560208-142 EJ306459169TH หลวง_สะพานดำ + (164173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บางพระบางพระ
*** พระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
61 # 3อจ560208-143 EI468845219TH wutsmile + nooing (164175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
62 # 3อจ560208-144 EI468845219TH anusid + nooing (164179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
63 # 3อจ560208-145 EJ846000715TH pairoat + maytus (164180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560208-146 EJ695433646TH pornthap + woodie (164183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2760)***
65 # 3อจ560208-147 EJ713915655TH Pratin + praddd (164186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
66 # 3อจ560208-148 EI969265280TH somwit + anaken (164189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
67 # 3อจ560208-149 EJ627026135TH Label + เต่าเมืองชล (164192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
68 # 3อจ560208-150 EH844810057TH โรตีชลดา + raimon (164194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
69 # 3อจ560208-151 EJ757328605TH รัธสิต + เซ้งเมืองพล (164185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2725)***
70 # 3อจ560208-152 EJ682997670TH เปี๊ยกระยอง + แม็คหลักสี่ (164187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
71 # 3อจ560208-153 EJ585793341TH nuttawat_wan + (164190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
electricalpower
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสมัคยาราม รุ่นฉลองพระประธานโรงธรรม ปี 2503 ***
72 # 3อจ560208-154 EX051377025TH pimmniyom + องค์ราชันดำ (164193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (541126-061)***
73 # 3อจ560208-155 EJ682997670TH tgiporp + แม็คหลักสี่ (164196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
74 # 3อจ560208-156 EJ494283366TH suppapa + chaiyasit (164198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 196)***
75 # 3อจ560208-157 EH693314164TH pandp + k9cob (164200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาจัมโบ้ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (551009-229)***
76 # 3อจ560208-158 EJ670406432TH plaivespa + mchutith (164201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
77 # 3อจ560208-159 EJ670406432TH เมธาวังหลาม + mchutith (164302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง/ใช้และล้างผิว)***
78 # 3อจ560208-160 EJ669246818TH Nippit + พระดีให้โชคลาภ (164203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ560208-161 EJ631177548TH A_ONPA + เพชรสยาม (164195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ560208-162 EX054037732TH weerawatr + vara14 (164197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผู้กำกับสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 959)***
81 # 3อจ560208-163 EJ478150074TH chai12pg + ระเบียบ (164199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
82 # 3อจ560208-164 EJ722109304TH lopphuket + mabee (164202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 506)***
83 # 3อจ560208-165 EJ415751038TH suwipol + เจ๋งจริง (164204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกรุ วัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยมเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ560208-166 EJ415751038TH SeksitK + เจ๋งจริง (164205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือแป เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.พิจิตร ***
85 # 3อจ560208-168 EJ750252465TH หลวงสิน + sef_ann (164206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550307-084)***
86 # 3อจ560208-169 EJ738438183TH pyakorn + moo_bpk (164207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอม วัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
87 # 3อจ560208-170 EJ766237148TH บีอัดกรอบ + pakornkeit (164209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
88 # 3อจ560208-171 EJ740039180TH kruboypw + juipeter (164303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
89 # 3อจ560208-172 EJ479504997TH เงินทองไหลมา + (164210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
90 # 3อจ560208-173 EI443929690TH prasatj + ชอบจัง (164212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ560208-174 EJ636332955TH autopower + Tharin_P (164214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
92 # 3อจ560208-175 EG254367181TH ชาญพนมรุ้ง + ชานนท์53 (164301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 165)***
93 # 3อจ560208-176 EG254367181TH น้อยปทุมธานี + ชานนท์53 (164217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 197)***
94 # 3อจ560208-177 EJ491435703TH พาหุงมหากา + นราชพฤกษ์ (164220) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระกริ่งเพ็ชรกลับ หลวงพ่อพวง รุ่นแรกวัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 173)***
95 # 3อจ560208-177 EJ491435703TH พาหุงมหากา + นราชพฤกษ์ (164220) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระกริ่งเพ็ชรกลับ หลวงพ่อพวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 173)***
96 # 3อจ560208-177 EJ491435703TH พาหุงมหากา + นราชพฤกษ์ (164220) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระกริ่งเพ็ชรกลับ หลวงพ่อพวง วัดน้ำพุสามัคคี รุ่นแรก เนื้อกะไหล่นาก ปี 2555 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 173)***
97 # 3อจ560208-178 EJ638557934TH มาร์ค-มีนบุรี + altis39 (164222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(520815-055)***
98 # 3อจ560208-179 EJ685760479TH dinjaa + สมอทอง (164225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550321-010)***
99 # 3อจ560208-180 EJ569145414TH pkimkrao + Montar (164227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
100 # 3อจ560208-181 EJ709953051TH KaFak + บรมีหลวงปู่ทวด (164208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
101 # 3อจ560208-182 EJ635224994TH surats_s + amata482 (164211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
102 # 3อจ560208-183 EJ415740980TH komsan + เจ๋งจริง (164215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ560208-184 EJ415740980TH pairoj4442 + เจ๋งจริง (164216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณฯ เนื้อเงิน ปี 2467-2469 จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ560208-185 EJ415740980TH Chan59 + เจ๋งจริง (164218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ ***
105 # 3อจ560208-186 EJ415740980TH jakky + เจ๋งจริง (164219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาอกเล็ก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
106 # 3อจ560208-187 EJ415740980TH nattapolc + เจ๋งจริง (164221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม ***
107 # 3อจ560208-188 EJ638374202TH กีรติ + APDCA (164223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
108 # 3อจ560208-189 EJ752856265TH ปอทิพย์ + ดอกเอื้องผึ้ง (164226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (ทำความสะอาดผิว)(560128-098)***
109 # 3อจ560208-190 EJ379522110TH jeabpongsawia + ruamsup (164229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (560115-049)***
110 # 3อจ560208-191 EJ547277784TH delux01 + nongtait (164296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 ก.พ. 2556 - 09:04 น.] #44709 (10/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560206-001 EJ739920896TH GOLFJUJU (163821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560206-002 EJ492204286TH sukit_42 (163823) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ560206-003 EX009849151TH bankbong55 (163825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ560206-004 EJ120838167TH chaiyached (163864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ560206-005 EI979210705TH newzip (163869) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560206-006 EJ749504820TH yasticker (163878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560206-007 EJ829027063TH เสน่หา (163883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ560206-009 EJ750824018TH ศักดิ์นรินทร์ (163892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ560206-010 EJ536249283TH บารมีหลวงพ่อเงิน (163895) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560206-011 EJ753211155TH worawan (163932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560206-012 EJ710603058TH สมบัติบูรพาบารมี (163933) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ560206-013 EJ706622617TH pimthong (163936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560206-014 EJ078417995TH จุ๋มจิ๋ม (163938) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560206-015 EJ755169274TH UNCLESAM (163940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ560206-016 EJ478109390TH sitrayong (163941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560206-018 RX037575759TH tontatto (163943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560206-019 EJ750815815TH ชัยนเรศ (163947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560206-020 EJ428052193TH nampoo (163950) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560206-021 EJ714304553TH gnokia (163822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560206-022 EJ639644728TH คุ้มกัน (163824) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ560206-023 EJ505983565TH nut_sak (163826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ560206-024 EJ750824021TH ศักดิ์นรินทร์ (163857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560206-025 EX054249290TH เข็มทองคนองเดช (163860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560206-026 EJ694683894TH แมกไม้11 (163863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560206-027 EJ627332144TH นาวิกโยธิน43 (163867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560206-028 EJ342983895TH papayapunny (163870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560206-029 EI559103834TH Ramaasi (163873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
28 # 1อจ560206-030 EX009850319TH kittipon (163875) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ560206-032 EH474221985TH อัครวินท์ (163904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560206-033 EJ333140732TH หนูมิเตอร์ (163906) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ560206-035 EJ580980183TH doramon2345 (163909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560204-010 อิ่มทรัพย์ (163886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560204-027 proteen (163891) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ560206-001 เต้ยอิตาเลียน (163896) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ560206-002 autpichut (163898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560206-003 nongnhun (163900) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ560206-004 keng_kung (163901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ560206-006 nco125 (163903) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560206-007 แสงเสือ (163911) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ560206-008 tongtip (163913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ560206-009 วังตะโก (163916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560206-010 คุณตาวิธาน (163917) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ560206-011 ดรณ์บางไผ่ (163942) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ560206-012 สีแดง (163946) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ560206-013 สืบสายสอง (163951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560206-014 ผมชื่อเสือ (163952) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
16 # 2อจ560206-015 StaRBaCus (163955) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ560206-016 พลายจันงาม (163957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560206-017 NATTAPON9 (163958) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
19 # 2อจ560206-018 ninjaman (163959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ560206-019 sirisaksrijaem (163961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ560206-020 supachoke (163963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ560206-021 catmoo (163953) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ560206-022 nontatait (163954) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ560206-023 geewon (163956) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ560206-025 Merlion (163960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560206-026 ฐิติพงษ์ (163962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560206-027 ประสาน (163964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560206-028 ปรมัตถ์ (163965) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ560206-029 khumnan (163966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560206-030 กานต์13 (163967) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ560206-031 แม็คหลักสี่ (163881) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560205-007 dadaangle + jj2323 (163984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา ***
2 # 3อจ560207-001 ning_rw + Ing_man (163983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
3 # 3อจ560207-002 dinjaa + shirew (163985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (550801-048)***
4 # 3อจ560207-003 Cchanchai + songp1 (163986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
5 # 3อจ560207-005 dinjaa + wutclub (163988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ560207-006 คอหงส์ + bucha (163991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
7 # 3อจ560207-007 meileng + narendra (163993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นเอ็ม 16 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
8 # 3อจ560207-008 เชฟโคโรลาโด + anonnat (163996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพรหมหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
9 # 3อจ560207-009 ล้านมาแชร์ + ชิซุกะ (163998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ ***
10 # 3อจ560207-010 รณรงค์ + ศตกมล (163999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผงเกสร ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ560207-101 EJ741194472TH dinjaa + เด็กละหารไร่ (163987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
12 # 3อจ560207-102 EJ737228395TH laodee + mangapong (163990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560207-103 EJ529815270TH พงษ์ท่าม่วง + grantdee (163994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค๊ด)***
14 # 3อจ560207-104 EJ628498026TH สรพลจัน + anusid (163997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (550911-036)***
15 # 3อจ560207-105 EI241575044TH saktong + yomomyai (164000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(550409-035)***
16 # 3อจ560207-106 EJ646148812TH workat + earp01 (164003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ ๕ รอบ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2540 จ.ระยอง ***
17 # 3อจ560207-107 EJ506285891TH kolasit + suthon (164008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
18 # 3อจ560207-108 EG285679581TH YONGSIX + chaiyut07 (164011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
19 # 3อจ560207-109 EJ721092664TH คุณล่ำซำ + Buncha (164013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี***
20 # 3อจ560207-110 EJ412354735TH thesun007 + yosntt (164016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่น 100 ปี ร.ร.วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ560207-111 EJ254669434TH คุณพ่อมือใหม่ + UNICITY (163989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
22 # 3อจ560207-112 EJ378473899TH bussakorn + นู๋โอปอ (163992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศทะเลซุ้ม ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ560207-113 EJ378473899TH august12 + นู๋โอปอ (164108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
24 # 3อจ560207-114 EJ343078178TH พญายูงทอง + toyotachi (163995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550619-013)***
25 # 3อจ560207-115 EI626987485TH gwutdy + wanglang (164001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
26 # 3อจ560207-116 EJ562858013TH kikapoo + หมูแผ่น (164004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดหนัง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ560207-117 EJ254638499TH dinjaa + UNICITY (164006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
28 # 3อจ560207-119 EJ269121410TH ตักกะศิลานคร + promlok (164010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ฯ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี ***
29 # 3อจ560207-120 EJ458084331TH saksit13 + nat-vego (164015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (551001-184)***
30 # 3อจ560207-121 EI717994628TH กรดพุทธคุณ + terdshop (164018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 104) ***
31 # 3อจ560207-122 EJ375868915TH TAVABUNCHA + jedai12 (164111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 12 (ฉลองวันคล้ายวันเกิด) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ560207-123 EJ772183789TH ศิระกันต์ + Earthquake (164021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.หลังขีด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
33 # 3อจ560207-124 EX009850415TH อาราธนา + bankbong55 (164027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองเหลืองผสม(ชนวน) ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3784)***
34 # 3อจ560207-125 EJ677788206TH ต้นบางปู + เต่าเลิฟบั๊ค (164030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี ***
35 # 3อจ560207-126 EI559103825TH goyoi + Ramaasi (164032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (550709-169)***
36 # 3อจ560207-127 ฎ๋442477021ธ็ RAK_PT + ชานนทร์ (164036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยม(ใหญ่) เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี (วัดกลางสวนสร้าง)***
37 # 3อจ560207-128 EJ532062478TH sanyavong + ดำรงสยาม (164112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)***
38 # 3อจ560207-129 EJ442477021TH เปี๊ยกน้อย + ชานนทร์ (164038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
39 # 3อจ560207-130 EX064187997TH savings + ศุกลเศรษฐ (164041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ560207-131 EJ563465565TH dinjaa + เนรันชลา (164002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560118-130)***
41 # 3อจ560207-132 EX067551257TH จอมทอง33 + PAMPOL (164005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
42 # 3อจ560207-133 EJ682173338TH suksilp + ชมรมพระสวย (164007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และหูตัด)***
43 # 3อจ560207-134 EJ742923756TH kittipop + สุพัฒน์กิจ (164009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
44 # 3อจ560207-135 EG969408814TH พุทธสยาม + sittistr (164012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
45 # 3อจ560207-136 EJ581842784TH season + Sammual (164014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.1 เนื้อผง จ.นครศรีธรรมราช ***
46 # 3อจ560207-137 EJ741629355TH พรบูรพา + อ๋อย77 (164017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
47 # 3อจ560207-138 EJ406864703TH Numracingcar + มัจฉานุ (164020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ560207-139 EJ529566161TH benz9977 + โอ๋_ชุมพร (164024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560207-140 EJ734044543TH mdkm11 + jiantsuphan (164025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)***
50 # 3อจ560207-141 EJ525921794TH jarunphant + oukaa (164022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน(นิยม) เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560207-142 EI677219160TH sangexim + korn88 (164109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ560207-143 EJ011339276TH บิ๊กนคร + Leche (164029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
53 # 3อจ560207-144 EI335365565TH ชัยไทรงาม + joke13 (164033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว)***
54 # 3อจ560207-145 EJ670771515TH แมกไม้11 + กวงยะลา (164114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
55 # 3อจ560207-146 EJ756830921TH suksilp + บ้านทองอยู่ (164037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
56 # 3อจ560207-147 EJ535698498TH nakarin + เต้อ๋อง8 (164042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560207-148 EJ829009011TH SAHAKORN + ปลาโลมา (164046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตกนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
58 # 3อจ560207-149 EJ829009011TH chayapol_K + ปลาโลมา (164113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ560207-150 EJ741629885TH dinjaa + nopakk (164054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (หมายเลข 660)***
60 # 3อจ560207-151 EJ426090980TH PORNLY + bluezone69 (164019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2520 จ.พัทลุง***
61 # 3อจ560207-152 EJ407590577TH น้องข้าวสวย + ปลาโลมา (164110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
62 # 3อจ560207-153 EJ795044215TH น้องเซียน + toonmineza (164023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
63 # 3อจ560207-154 EJ466236250TH เปี๊ยกระยอง + วุฒิปราการ (164026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกเลข)***
64 # 3อจ560207-155 EJ638512527TH sirisilver + ศรีเมืองระยอง (164031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งธรรมวัตร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ560207-156 EJ226159072TH tigerpong77 + ปอวีร์ (164035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่หน้าจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (551012-058)***
66 # 3อจ560207-157 EJ316757312TH ดิษลดา + เปร็ง06 (164039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สี่จุด เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)***
67 # 3อจ560207-158 EJ564725805TH kittipop + chokchai (164040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ560207-159 EJ316759517TH sirisaksrijaem + เปร็ง06 (164043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
69 # 3อจ560207-160 EJ486100049TH nopakk + toonmineza (164047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (560114-097)***
70 # 3อจ560207-161 EI890412415TH ลิลลี่ + SUTISA (164045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงเปิดโลกศิลปะล้านช้าง(เชียงรุ้ง) เนื้อเงิน ***
71 # 3อจ560207-162 EJ292381515TH แพทย์แผนปัจุบัน + (164049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหามณีจินดา
*** เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
72 # 3อจ560207-163 EJ702218375TH rongrong + ชมดาวโคราช (164052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์เต็มองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (กรรมการ/หมายเลข 92)***
73 # 3อจ560207-164 EJ644556102TH นางสีดา + nanta (164055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (510905-162)***
74 # 3อจ560207-165 EJ471835389TH Choakdee + โลกธาตุ (164058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (550623-036)***
75 # 3อจ560207-166 EJ457988653TH Arukk + กิ๊กก๊อก (164107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 166)***
76 # 3อจ560207-167 EJ644556102TH TEE_INTER + nanta (164061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(550824-080)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 ก.พ. 2556 - 09:14 น.] #44705 (9/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560202-012 EH876492029TH viruch2499 (163421) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ560202-020 EI505294720TH หนุ่มประจวบ (163798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ560202-021 EJ442630048TH รักษ์สีลม (163655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560202-036 EJ755511705TH kwanjaiLP (163657) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ560205-001 EG638497731TH chill (163773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ560205-002 EJ662179345TH เหน่งเมืองนนท์ (163774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560205-003 EJ430717277TH aircadet (163775) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ560205-004 EJ821458323TH fattygirl63 (163793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ560205-005 EJ756829353TH king_64 (163776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560205-006 EJ417311657TH games (163777) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 1อจ560205-007 EJ424696476TH แต๊ก_พิชัย (163778) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ560205-008 EJ628478962TH Preecha_K (163779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560205-009 EJ659303878TH hereaun (163780) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ560205-010 EI673143624TH kamol111 (163781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560205-011 EJ628478959TH Preecha_K (163654) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ560205-012 EJ608735636TH อิคคิว (163656) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560205-013 EJ651099990TH Buncha (163658) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ560205-014 EJ740027439TH เทียมเยาวราช (163660) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560205-015 EX024866951TH ink97naprado (163661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ560205-016 EI383584433TH o-larn (163663) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ560205-017 EJ430239594TH patbangbon (163659) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 1อจ560205-018 EJ562837628TH sawang (163662) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ560205-019 RG726290595TH Leklek (163664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560205-020 EJ562837614TH sawang (163665) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ560205-021 EI910505745TH rewildy (163800) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560201-010 lerdlit (163324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560201-011 tong0259 (163258) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ560201-024 boytiew (163288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560201-029 jojo5 (163308) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ560202-033 paoku (163476) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ560204-020 ชัชวาล (163649) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 2อจ560205-002 ต้นนครอินทร์ (163759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560205-003 nunthawat (163760) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560205-004 ต่อ_ถนนตก (163762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560205-005 นราสิทธิ์ (163763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560205-006 นับตังค์ (163794) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ560205-007 joint (163765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560205-008 สะสมทรัพย์ (163791) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ560205-009 คนตุลา (163766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560205-010 SNOWKID (163768) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ560205-011 oudoud (163737) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ560205-012 soccer (163740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560205-013 zeron (163742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560205-014 REGCOS (163744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560205-015 SIX-PK (163746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ560205-016 attapol2509 (163749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ560205-017 WEERA_NUNGHOT (163751) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
MAI
23 # 2อจ560205-018 อรรถพล (163753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ560205-019 ดูไม่เป็น (163754) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560205-020 nokchaiyo (163756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ560205-021 iarun46 (163782) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ560205-022 iarun46 (163783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ560205-023 iarun46 (163784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 2อจ560205-024 เจริญพร (163785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ560205-025 tanac (163786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ560205-026 pongphob9 (163787) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ560205-027 แก้วสามวา (163788) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
33 # 2อจ560205-028 การันตีพระ (163789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ560205-029 มงคลวัตถุ์ (163806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ560205-030 sakchidlom (163790) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ560205-031 pop58 (163796) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 2อจ560205-032 finance (163731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ560205-033 Bigworld (163797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ560205-034 likeit (163735) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 2อจ560205-035 karn940 (163738) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 2อจ560205-036 wasanaaugust (163802) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ560205-037 gun87 (163741) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
43 # 2อจ560205-038 cowman (163745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 2อจ560205-039 peam2535 (163747) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
45 # 2อจ560205-040 tuk08 (163750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 2อจ560205-041 เงินทองไหลมา (163736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560202-101 EJ710501080TH chinapoj + thriphop09 (163357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
2 # 3อจ560202-102 EJ553569075TH TleMahachai + (163503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โกล์บัวหลวง
*** เหรียญหล่อปู่นิล วัดตึกฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สมุทรสาคร ***
3 # 3อจ560204-107 EJ740005141TH noomjj + เทียมเยาวราช (163573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร ***
4 # 3อจ560204-111 EJ644604179TH ข้าวปุ้น + แดร็กเพชรบูรณ์ (163558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
5 # 3อจ560204-112 EJ469687015TH อัครเดช + ต่อคู้บอน (163890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550908-126)***
6 # 3อจ560204-127 EJ457959864TH GuyGun + (bebe) (163893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560204-152 EJ636309047TH อ๊อดใหญ่ + พระสมุทร22 (163562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชียงแสนปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย ***
8 # 3อจ560205-110 EJ743908287TH zafari + pepex (163726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (ตอกโค๊ด)***
9 # 3อจ560205-148 EJ786759903TH ชมรมพระสวย + (163724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มาม่าอร่อย
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ560205-158 EJ530694389TH greensnake + รวยเพิ่มพูล (163805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อเงิน ปี 2521 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ560206-001 watfan + lag_yai (163845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
12 # 3อจ560206-002 kunpu + nakornc (163848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
13 # 3อจ560206-003 teaker + ดรณ์บางไผ่ (163850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
14 # 3อจ560206-004 kaow9 + ดรณ์บางไผ่ (163852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 3350)***
15 # 3อจ560206-005 taotass + NATTAPON9 (163854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี***
16 # 3อจ560206-006 scpra + ninjaman (163856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
17 # 3อจ560206-007 ต่ำป๊ง + sasith (163859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560206-008 dj-jack + sasith (163862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ560206-009 sorndee + nontatait (163865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นบุญสูง จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง)***
20 # 3อจ560206-010 ไวศิษฏ์ + geewon (163871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เรือง วัดเขาสามยอด รุ่นสุริยปราคา เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ลพบุรี ***
21 # 3อจ560206-011 aomaam + mdkm11 (163874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอ(โค๊ดอิ) (ขนาด 4 นิ้ว)(531223-088)***
22 # 3อจ560206-012 ongono + เงินทองไหลมา (163877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
23 # 3อจ560206-013 รัตนตรัย + finance (163879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (551204-026)***
24 # 3อจ560206-014 ดิวศิษย์พ่อกวย + (163882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
jackhamo
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
25 # 3อจ560206-015 teerayutkm + ninjaykk (163884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (560126-294)***
26 # 3อจ560206-016 Label + hunter04 (163887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
27 # 3อจ560206-101 EJ693530628TH kongtaurus + kokkok (163839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1156)***
28 # 3อจ560206-102 EJ430226879TH เต่าเมืองชล + schorlanz (163948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม พิมพ์หลังพระนารายณ์แปลงรูป เนื้อเงิน ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 34)***
29 # 3อจ560206-103 EJ412341609TH mon2012 + lek-euro (163841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (551103-060)***
30 # 3อจ560206-104 EJ690396632TH เมืองช้าง + เสน่หา (163849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค๊ด ท)***
31 # 3อจ560206-105 EJ320810235TH nongnolf + เอิ๊บ (163851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ560206-106 EJ320810235TH NARONGCHIT + เอิ๊บ (163855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ560206-107 EJ320810235TH bigsong + เอิ๊บ (163861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
34 # 3อจ560206-108 EJ320810235TH แพทย์แผนปัจุบัน + เอิ๊บ (163866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
35 # 3อจ560206-109 EJ320810235TH Auttaporn + เอิ๊บ (163868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ560206-110 EJ669236373TH phongthanoo + (163872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บูลย์หาดใหญ่
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
37 # 3อจ560206-111 EJ638358329TH sawarut + APDCA (163919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
38 # 3อจ560206-112 RG827854146TH วีไทรน้อย + bankbong55 (163920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ560206-113 RG827854132TH dot666 + bankbong55 (163922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
40 # 3อจ560206-114 EI979210705TH Maximax + ตาลทราย (163924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหล่อหลวงพ่ออั๊บ วัดท้องไทร รุ่นแรก พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2535 จ.นครปฐม ***
41 # 3อจ560206-115 RG827854129TH นู๋โอปอ + bankbong55 (163926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
42 # 3อจ560206-116 EJ708482002TH gogof70 + ลูกดิ่ง (163928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 107)***
43 # 3อจ560206-117 EJ695111062TH เมวิกา001 + ohphun (163930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ เนื้ออัลปาก้า ปี 2482 จ.ปราจีนบุรี ***
44 # 3อจ560206-118 EH876492465TH miaterpra_punwa + (163931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
TuangUB
*** พระชัยวัฒน์ญาท่านสวน จ.อุบลราชธานี ***
45 # 3อจ560206-119 EJ702232094TH เอก_คงบุรี + ชมดาวโคราช (163968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 324)***
46 # 3อจ560206-120 EJ525549123TH บิ๊กนคร + ลานโพธิ์ (163935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560206-121 EJ437219625TH honzakub + ทรงเกราะ (163915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
48 # 3อจ560206-122 EJ706607725TH เสิดพระเครื่อง + โคราช01 (163949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
49 # 3อจ560206-124 EJ633306792TH A_ONPA + ตรีรัตน์ (163921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)***
50 # 3อจ560206-125 EJ708487058TH lopphuket + ลูกดิ่ง (163927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
51 # 3อจ560206-126 EJ707086861TH pramual + โกเล้ง (163929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ560206-127 EJ173819187TH เอก..บางบัวทอง + wuttigrai (163970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นดอกจันทร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
53 # 3อจ560206-128 EJ630010731TH CHAIWAT99 + chaiya-2 (163934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550224-139)***
54 # 3อจ560206-129 EJ699658605TH dinjaa + yodchai1515 (163937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/โค๊ดศาลา/สภาพสวย)(551215-050)***
55 # 3อจ560206-130 EJ582059162TH Pra_Inter + bank18 (163939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิว)***
56 # 3อจ560206-131 EJ627026895TH phattarapkon + เต่าเมืองชล (163876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
57 # 3อจ560206-132 EJ078417973TH nopakk + จุ๋มจิ๋ม (163880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ560206-133 EJ292026792TH welding24 + มหามณีจินดา (163885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ560206-134 EJ292026792TH PopQc + มหามณีจินดา (163889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(มีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ560206-135 EJ292026792TH artjung + มหามณีจินดา (163894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ560206-136 EJ638512408TH lopphuket + ศรีเมืองระยอง (163897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 590)***
62 # 3อจ560206-137 EJ638512408TH kunpu + ศรีเมืองระยอง (163899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2546 จ.ระยอง (ตระกรุดทองแดงคู่)***
63 # 3อจ560206-138 EJ642331163TH Rawwater + พิภพ16 (163944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปาฏิหาริย์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 9)***
64 # 3อจ560206-139 EJ733618254TH santiaod + thong999 (163902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(551102-068)***
65 # 3อจ560206-140 EJ379520706TH ปักต้นกล้า + BourneEx (163905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
66 # 3อจ560206-141 EJ750824035TH jeabpongsawia + (163829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศักดิ์นรินทร์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (551018-282)***
67 # 3อจ560206-142 EJ321253547TH nopakk + andy4659 (163831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวหลวงปู่ไข่ ***
68 # 3อจ560206-143 EJ491178925TH เต้ยแม่โจ้ + pramoht (163833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560206-144 EJ010309468TH non109 + ป๋าไข่ (163834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ560206-146 RF223050093TH พุทธสยาม + ธงชัย (163837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
71 # 3อจ560206-147 EJ428052193TH chaiyasithv + nampoo (163840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)***
72 # 3อจ560206-148 EJ627027290TH dinjaa + โชควัฒน (163842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(560126-135)***
73 # 3อจ560206-149 EJ714304553TH MONTHON_B + gnokia (163844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพนัสบดี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี ***
74 # 3อจ560206-150 EJ442252434TH miaterpra_punwa + grorge (163846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
75 # 3อจ560206-151 EJ569587607TH PRAPAS-JATUKARM + (163828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขันติ
*** เหรียญหลวงพ่อพวง วัดน้ำพุ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.เพชรบูรณ์ ***
76 # 3อจ560206-152 EJ702232117TH nopakk + ชมดาวโคราช (163830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยามมหาลาภ พิมพ์ปาดตาล เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2554 จ.นครราชสีมา(หมายเลข 16)***
77 # 3อจ560206-153 EI767579529TH ongono + uthai211 (163832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
78 # 3อจ560206-154 EJ786770183TH THARIS + iamponpanit (163835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง***
79 # 3อจ560206-155 EJ786770183TH ทรัพย์มหาศาล + (163838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
iamponpanit
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
80 # 3อจ560206-156 EH750217888TH กาเบียล + japop99 (163945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้าเล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ560206-157 EJ581543754TH เด็กบัวทอง + คนรักษ์ศิลป์ (163843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***
82 # 3อจ560206-158 EJ581543745TH koonnatam + คนรักษ์ศิลป์ (163847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี (551107-170)***
83 # 3อจ560206-159 EJ605709623TH บิ๊กนคร + yoon9 (163853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
84 # 3อจ560206-160 EJ634965218TH YONGSIX + pumcha (163858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
85 # 3อจ560206-161 EG784111770TH notent + ชวนชื่น (163907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียม วัดน้อย ***
86 # 3อจ560206-163 EJ821468189TH kong52 + เรศเรณู (163908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560128-086)***
87 # 3อจ560206-164 ปั๊กชิวขอนแก่น + (163910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AnanBhangananda
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ560206-166 EJ969263125TH samakid + ball99 (163914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ)***
89 # 3อจ560206-167 EJ581556041TH บรมีหลวงปู่ทวด + เมืองราช (163969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ560206-168 EI977066144TH satayu_l + redbass (163918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปีอาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 272)***
91 # 3อจ560206-169 EI979210691TH kamolwich + newzip (163923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (551219-363)***
92 # 3อจ560206-170 EX024867943TH พุทธบูชา + ink97naprado (163925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ560206-171 EJ336250048TH nat-vego + ake_h (163827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ
โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 ก.พ. 2556 - 09:10 น.] #44692 (8/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560101-034 EJ491625398TH เล็กซอย5 (163525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560201-014 EX046376552TH wicha433 (163524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ560204-001 EJ707022747TH ปักต้นกล้า (163613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560204-002 EJ709541532TH โงกุน (163651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560204-003 EJ524432772TH noomsrmusic (163645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ560204-004 EJ006587505TH tayatang (163653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560204-005 EJ505952143TH วัชรฉัตร (163616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560204-006 EJ091966970TH plankton (163622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560204-007 EJ638256435TH tidtay50 (163652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ560204-008 EJ255526318TH chanonnee (163623) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ560204-009 EJ524434005TH kotee (163626) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ560204-010 EJ691135165TH โบตั้ม (163631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560204-011 EJ691135165TH โบตั้ม (163514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560204-012 EJ536248827TH buddharm (163516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ560204-013 EJ435769832TH AirPremz (163518) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ560204-014 EJ259551383TH นุหนองคาย (163519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560204-015 EJ389777998TH ปักต้นกล้า (163520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560204-016 EJ603462771TH jinn-jinn (163521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560204-017 EJ442247788TH bussakorn (163522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560204-018 EJ440625748TH แมวจ้ะ (163523) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
21 # 1อจ560204-019 EI559100872TH moo_bpk (163526) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ560204-020 EJ669292260TH พระดีให้โชคลาภ (163527) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ560204-021 EJ684830638TH somsak_ton (163509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560204-022 EJ709661433TH pranew (163510) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ560204-023 EJ742920785TH สุพัฒน์กิจ (163511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560204-024 EJ405347115TH คอหงส์ (163512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560204-025 EJ633221244TH พัทยา (163513) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560204-026 EJ046053438TH nikomss (163515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ560204-027 EJ707074639TH มหาเวส (163517) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560131-014 poneford (163115) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560201-004 โก้ทองหล่อ (163634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560204-001 ศิษพ่อมุ่ย (163609) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ560204-002 pipat_ch (163611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ560204-003 luangtajunior (163612) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ560204-004 natepranakorn (163614) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ560204-005 วุฒิพระเครื่อง (163615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ560204-006 anupong (163617) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ560204-007 poomiwat (163618) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560204-008 srisuwan (163619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560204-009 ding_vios (163620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ560204-011 ๙อุอากะสะ (163633) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ560204-012 K_bangkhontee (163635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560204-013 chattar (163636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560204-014 มองดู (163638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560204-015 ottohiso (163640) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ560204-016 tararutach (163642) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ560204-017 พรญาณ (163648) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560204-018 ding_vios (163644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560204-019 นู๋ดี (163647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560204-021 ชัชวาล (163576) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ560204-022 Kasanowa (163579) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 2อจ560204-023 น้ำหวาน_46 (163583) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ560204-024 aumphorn (163585) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ560204-025 teerawit (163589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ560204-026 naweena (163591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560204-028 Yaya54 (163592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ560204-029 มุท666 (163595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560204-030 Prakruengsiam (163597) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 8 องค์
30 # 2อจ560204-031 Prakruengsiam (163621) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ560204-032 Prakruengsiam (163624) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ560204-033 Prakruengsiam (163625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ560204-034 Chan59 (163627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560204-035 ทิมสองพี่น้อง (163628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 2อจ560204-036 gustclub (163629) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
36 # 2อจ560204-037 Dente09 (163630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ560204-038 การันตีพระ (163646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560201-012 olympia + PunC123 (163243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพันตำลึงทอง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (551119-167)***
2 # 3อจ560202-010 ญาณพล + topkoo (163685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
3 # 3อจ560202-017 pas11 + scpra (163686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551020-242)***
4 # 3อจ560202-018 CHAIWAT99 + scpra (163792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550801-067)***
5 # 3อจ560202-140 EJ478108465TH uncleboy + พระสมุทร22 (163689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)***
6 # 3อจ560202-161 EJ754532995TH dman2551 + somphong54 (163691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 06091)***
7 # 3อจ560204-144 EJ670769485TH อาราธนา + กวงยะลา (163596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
8 # 3อจ560205-001 ATIVAT + anonnat (163666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (550927-134)***
9 # 3อจ560205-002 A-BURAPHA + เด็กตาคลี (163668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)***
10 # 3อจ560205-003 ปักต้นกล้า + zenzen (163670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ พ ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
11 # 3อจ560205-004 t-det + wutclub (163671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
12 # 3อจ560205-005 non109 + jj2323 (163673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-6/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ***
13 # 3อจ560205-006 monchai02 + jj2323 (163677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
14 # 3อจ560205-008 dinjaa + smartsr (163678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง***
15 # 3อจ560205-009 rongrong + kohtc (163799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปูทิมร่วมปลุกเสก)***
16 # 3อจ560205-010 ลูกวังอิน + ชิซุกะ (163795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(มีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)***
17 # 3อจ560205-011 สุริยันจันทรา + ปิงเปียง (163672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบูรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ(พระกริ่ง) ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 182)***
18 # 3อจ560205-012 thepanom + gongtoe (163675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปทุมมาศ หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี ***
19 # 3อจ560205-013 พุทธสยาม + เต้ยแม่โจ้ (163679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
20 # 3อจ560205-014 ตี๋แปดริ้ว + iarun46 (163810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ดสามง่าม)(560109-303)***
21 # 3อจ560205-015 ทวีสิน + (163681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
WEERA_NUNGHOTMAI สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน ***
22 # 3อจ560205-016 yomomyai + pongchet (163683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560125-123)***
23 # 3อจ560205-017 teesiamtin + พุทธาคม (163801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
24 # 3อจ560205-018 wanitcha + ดูไม่เป็น (163687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ560205-019 ปักต้นกล้า + bestinter (163690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวะโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(530226-054)***
26 # 3อจ560205-020 RTHANIT + Nsamut (163692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (550915-182)***
27 # 3อจ560205-021 suthi + พิชย์ภัสสร (163667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)***
28 # 3อจ560205-022 Mrsutti + TigerKing (163669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (560124-364)***
29 # 3อจ560205-023 laodee + cowman (163674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ560205-024 korn88 + aimpanda (163676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ560205-025 maoowee + aimpanda (163808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
32 # 3อจ560205-026 gold_rabbit + aimpanda (163680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
33 # 3อจ560205-027 สืบสายสอง + พิศรุษ (163682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)***
34 # 3อจ560205-028 shang + พิศรุษ (163684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา วัดอนงคฯ เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ ***
35 # 3อจ560205-101 EJ740854369TH somnuk5 + KBANANAG (163695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี ***
36 # 3อจ560205-102 EJ417305413TH พ่อมดขาว + pwongphu (163814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
37 # 3อจ560205-103 EJ417305413TH vadcharapol + pwongphu (163815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ560205-104 EJ708468941TH กรอุดร + Rak99 (163702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
39 # 3อจ560205-105 EX051481417TH nokklang + peerapath (163712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
40 # 3อจ560205-106 EX051481417TH อิเค็นจิโร + peerapath (163715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
41 # 3อจ560205-107 EJ677731229TH honda8662 + kongjija (163804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 1407)***
42 # 3อจ560205-108 EJ677731229TH honda8662 + kongjija (163803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 2705)***
43 # 3อจ560205-109 ฑฌ031557479TH pairoat + pouch (163718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม (วัดประสาทบุญญาวาสสร้าง)***
44 # 3อจ560205-111 EJ706608245TH pornthap + thepee (163688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3549)***
45 # 3อจ560205-112 EJ606156563TH สิทธิชัย + manza (163694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ560205-113 EJ606156563TH joe0707 + manza (163809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ560205-114 EJ706613323TH pornthap + banditpra (163696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2818)***
48 # 3อจ560205-115 EJ706613323TH pornthap + banditpra (163699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2217)***
49 # 3อจ560205-116 EJ484362020TH keat2507 + (163701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
electricalpower
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560205-117 EJ556980418TH scpra + อาทิตย์วิเชียร (163703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ560205-118 EJ478109647TH ร่างทรงขุนแผน + G_man (163705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
52 # 3อจ560205-119 EJ741184152TH pramual + nopakk (163706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
53 # 3อจ560205-120 EJ434853548TH TEE_INTER + boytos (163708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550407-143)***
54 # 3อจ560205-121 EJ744794161TH New_chain + ชยันโต (163816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังพัดยศ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (550920-147)***
55 # 3อจ560205-122 EJ634544215TH ชัยชาญ + naykrong (163693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ560205-123 EJ634544215TH คนพลูหลวง + naykrong (163697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
57 # 3อจ560205-124 EJ766232724TH โจอี้บอย + pakornkeit (163698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (551027-028)***
58 # 3อจ560205-125 EJ715710629TH จ่าติชายแดน + (163700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
59 # 3อจ560205-126 EJ820808986TH dinjaa + sakol (163704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งรมดำ)***
60 # 3อจ560205-127 EJ749504250TH A_ONPA + (163707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รักษ์ต้มเลือดหมู
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ จ.ระยอง ***
61 # 3อจ560205-128 EJ269120388TH YaiBagna + promlok (163709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ560205-129 EJ529130345TH gwutdy + ริดนคร (163711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผงแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
63 # 3อจ560205-130 EJ269120388TH nakarin + promlok (163713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (551219-183)***
64 # 3อจ560205-131 EJ636219545TH ไกรสอน + angka (163807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ560205-132 EJ486225429TH nippit + พรหมสิงห์ (163732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
66 # 3อจ560205-133 EG969407235TH honzakub + sittistr (163734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
67 # 3อจ560205-134 EJ443717341TH pairoj4442 + k9cob (163739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประคำรอบ กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
68 # 3อจ560205-135 EJ443717341TH tonghlo + k9cob (163743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
69 # 3อจ560205-136 EJ551317048TH andamann + natureSK (163748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (550929-212)***
70 # 3อจ560205-137 EJ740002026TH Wsummut + sareez (163752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นไหว้ครู เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
71 # 3อจ560205-138 EJ740000878TH Wsummut + sareez (163755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นไหว้ครู เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ560205-139 EI537084475TH prathep + น้องข้าวสวย (163757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
73 # 3อจ560205-140 EJ530694684TH pramoht + ก้อนกรวด (163758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
74 # 3อจ560205-141 EJ424696462TH tookatun + แต๊ก_พิชัย (163710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560205-142 EJ600712489TH CHAIWAT99 + เบียร์ปทุม (163714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (551010-059)***
76 # 3อจ560205-143 EJ618291680TH keat2507 + namo08 (163716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
77 # 3อจ560205-144 EJ618291680TH keat2507 + namo08 (163717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
78 # 3อจ560205-145 EJ734484015TH ทรัพย์มหาศาล + แป้ง67 (163720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
79 # 3อจ560205-146 EJ652264344TH Leklek + lingling (163721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ด ๙๙๙)(530910-348)***
80 # 3อจ560205-147 EJ336306555TH แสงเสือ + gold_rabbit (163722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ(มีหู) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
81 # 3อจ560205-149 EJ618291680TH Wviboon + มาม่าอร่อย (163725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ560205-150 EJ114544019TH kittipop + polama (163728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
83 # 3อจ560205-151 EI239691024TH dinjaa + joke13 (163817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)(560126-119)***
84 # 3อจ560205-152 EJ581056536TH thonglor + เพื่อนเมืองสมุทร (163818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงพ่อพลับ วัดบางกล้วย เนื้อเงินลงยา ปี 2487 จ.สมุทรสงคราม ***
85 # 3อจ560205-153 EI673443624TH kongjija + kamol111 (163819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 287)***
86 # 3อจ560205-154 EJ488542058TH จอมทอง33 + ต้อมตราโล่ (163719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
87 # 3อจ560205-155 EJ804704687TH ต่อ_ถนนตก + อาร์มไข่เค็ม (163723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
88 # 3อจ560205-156 EJ269687641TH noome + มาตรลพบุรี (163727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2467 จ.ลพบุรี ***
89 # 3อจ560205-157 EJ379528744TH smartsr + pongsan (163729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(520813-334)***
90 # 3อจ560205-159 EX067567787TH honzakub + พิชาญ (163730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
91 # 3อจ560205-160 EJ628478945TH jarunphant + Preecha_K (163733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งใบหน้าใหม่)***
92 # 3อจ560205-161 EJ628478945TH andamann + Preecha_K (163761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (วัดพลับพลาชัยสร้าง)***
93 # 3อจ560205-162 EJ682537925TH ขุนเมฆา + ขุนกิม (163813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ560205-163 EJ790866020TH ปั๊กชิวขอนแก่น + Tong_76 (163764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี***
95 # 3อจ560205-164 EJ370205698TH naenaldo + max2521 (163767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวราน)***
96 # 3อจ560205-165 EI720346402TH BOYAUTO + sheep9 (163812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
97 # 3อจ560205-166 EJ786767666TH pdarnswat + MANLOMPON (163769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
98 # 3อจ560205-167 RG739069459TH bigbody007 + kritsi (163811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.ภูเก็ต ***
99 # 3อจ560205-168 EG595656124TH ล้านมาแชร์ + SUIDUI (163770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
100 # 3อจ560205-169 EI468845094TH ninjaman + nooing (163771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และหูตัด)***
101 # 3อจ560205-170 EG595656124TH pramual + SUIDUI (163772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 ก.พ. 2556 - 08:54 น.] #44688 (7/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560202-001 EJ584208261TH ณท่าม่วง (163331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560202-002 EJ292309459TH ตุ๋ย-ท่าทราย (163506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560202-003 EH397783037TH poohfah (163332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560202-004 EJ630160625TH จ่าติชายแดน (163333) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ560202-005 EJ766207248TH junsri (163334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560202-006 EJ375488585TH rattasah (163335) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560202-007 EJ302274297TH Solosh (163336) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ560202-008 EI335344720TH pramual (163337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560202-009 EJ488537852TH เด็กท่า (163338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ560202-010 EI138840784TH chatchaiintharat (163339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560202-011 EJ667738602TH น้ากร (163418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560202-013 EJ631604983TH jaturat_ph (163423) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ560202-014 EJ078413150TH sza1200 (163426) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ560202-015 EJ160013208TH kunphong (163429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560202-016 EJ179785535TH oong17 (163430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560202-017 EJ584936211TH เรศเรณู (163432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ560202-018 EJ645315981TH zeeds (163435) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560202-019 EJ685025090TH zidane (163438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560202-022 EJ290391784TH ขวัญนคร (163415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560202-023 EJ652259976TH Label (163419) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ560202-024 EJ636265519TH mixerpra (163425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ560202-025 EJ491060705TH มารวยค่ะ (163428) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ560202-026 EJ639680455TH chaloemchai (163434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560202-027 EJ630982272TH opensea (163436) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ560202-028 EJ709542189TH โงกุน (163441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560202-029 EX062035217TH wasuwith (163443) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ560202-030 EJ795019145TH Best16 (163447) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 1อจ560202-031 EJ634322859TH ขุนเมืองจันทร์ (163496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560202-032 EJ585785583TH สิทธิชัย (163340) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560202-033 EJ610999248TH แบทแมน (163341) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ560202-034 EJ173668717TH tomcm (163342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ560202-035 EJ407929555TH นุหนองคาย (163343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560202-037 EJ707079313TH คุณล่ำซำ (163431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ560202-038 EJ682534969TH jtkrmt (163433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 1อจ560202-039 EJ620375879TH sef_ann (163437) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560202-040 EJ436855577TH sinsan (163439) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ560202-041 EJ438950584TH tuktu40 (163440) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
38 # 1อจ560202-042 EJ436855563TH sinsan (163450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ560202-043 EJ709660557TH ริชชี่ (163451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ560202-044 EJ427759665TH หนองซอ (163495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560131-003 thanrat (163486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560202-001 bannasom (163445) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ560202-002 nongnhun (163448) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560202-003 nongnhun (163452) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ560202-004 nongnhun (163455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ560202-005 พันธ์ฝาง (163458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560202-006 บรมีหลวงปู่ทวด (163460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ560202-007 Leche (163462) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ560202-008 taopoon (163465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560202-009 ใบเตย (163467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ560202-010 tanac (163470) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ560202-011 pornthap (163456) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ560202-012 narendra (163461) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ560202-013 สารพัดกัน09 (163466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ560202-014 penpathum (163469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ560202-015 attaporns (163472) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ560202-016 prakit0112 (163474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ560202-017 icekrub (163477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560202-018 khowhom (163480) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560202-019 wanchairangsit (163482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ560202-020 นรปาน (163485) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ560202-021 supannaratana (163442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560202-022 resin2007 (163444) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ560202-023 pattawut (163446) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ560202-024 AnanBhangananda (163449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ560202-025 tinywizard (163453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560202-026 topkoo (163454) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ560202-027 chuchart1966 (163457) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ560202-028 chuchart1966 (163459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ560202-029 kit2509 (163463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ560202-030 peat1979 (163464) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
32 # 2อจ560202-031 doctorQ (163473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560202-032 skyline72 (163475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ560202-034 matina (163479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 2อจ560202-035 หนึ่งวังหิน (163481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ560202-036 นฤเบศร911 (163484) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
37 # 2อจ560202-037 ประสาน (163487) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ560202-038 ประสาน (163488) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
39 # 2อจ560202-039 TANAWAT2520 (163489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ560202-040 a_lek (163490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ560202-041 tuk08 (163468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ560202-042 amata482 (163471) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 2อจ560202-043 ตุ้ยท่ายาง (163507) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
44 # 2อจ560202-044 ลูกปลา (163478) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ560202-045 quality00 (163508) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
46 # 2อจ560202-046 ต่อคู้บอน (163483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560131-128 EJ587088801TH wiky-ddt + ขุนเดช2012 (163537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกพ่อครัว เนื้ออัลปาก้า จ.เพชรบุรี ***
2 # 3อจ560202-007 เมืองช้าง + pondc (163353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ560202-020 nanta + หนึ่งวังหิน (163379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ560204-001 scpra + noksev (163530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
5 # 3อจ560204-002 bussakorn + วุฒิพระเครื่อง (163532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
6 # 3อจ560204-003 meesati + วุฒิพระเครื่อง (163534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
7 # 3อจ560204-004 kobchatchai + เก๋นครนายก (163643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชารัตนะ พิมพ์นางกวัก ***
8 # 3อจ560204-005 maimei20 + mdkm11 (163539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ560204-006 A_ONPA + kung-dethrit (163540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ560204-007 jai666 + hon18 (163543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระบูชาเทวรูปพระนารายณ์ เนื้อสำริด จ.ลพบุรี ***
11 # 3อจ560204-008 pakarapo + sayangold (163650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
12 # 3อจ560204-009 pawaris + เงินทองไหลมา (163546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560121-142)***
13 # 3อจ560204-010 พยัคราชา + บอยลพบุรี (163551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์ศูนย์รี เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพขัดผิวเหรียญ)***
14 # 3อจ560204-011 shang + บอยลพบุรี (163529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
15 # 3อจ560204-012 วิเศษชัยชาญ + บอยลพบุรี (163533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)***
16 # 3อจ560204-013 yarit + บอยลพบุรี (163536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ครุฑใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
17 # 3อจ560204-014 engwattana + โจ้ดอนเมือง (163538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์กำไลมือกำไลเท้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
18 # 3อจ560204-015 Leche + naweena (163541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
19 # 3อจ560204-016 tapoo005 + aeeee (163544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ560204-017 คนสิ้นใจ + นะชาลีติ (163547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดน้ำรอบ วัดโคกกลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.พังงา ***
21 # 3อจ560204-018 พุทธสยาม + proteen (163549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ560204-019 ยุทธคู้บอน + ณิชนันทน์ (163553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
23 # 3อจ560204-020 nokklang + ทิมสองพี่น้อง (163555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ยุคต้น)***
24 # 3อจ560204-021 pramual + thanaphon (163528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
25 # 3อจ560204-022 หม่อง + vanna (163531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ
ยังไม่มีข้อมูลโค๊ดบล็อกนี้ของพระเครื่องรุ่นนี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
26 # 3อจ560204-022 หม่อง + vanna (163531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
27 # 3อจ560204-023 kotabaru + MRDAVE (163535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (560121-151)***
28 # 3อจ560204-101 EI120386440TH บอยรุ่งเจริญ + phipops (163641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
29 # 3อจ560204-102 EJ524872213TH โรตีชลดา + sukit_a (163639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
30 # 3อจ560204-103 EX067535047TH jojubkay + อำนวยเคซี (163557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)***
31 # 3อจ560204-104 EJ600306959TH udornp + SAWANGSRI (163565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)***
32 # 3อจ560204-105 EJ709541532TH Cchanchai + โงกุน (163568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ560204-106 EJ699651553TH yongyot + dawutt (163570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
34 # 3อจ560204-108 EJ418510274TH pumcha + gump16 (163575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
35 # 3อจ560204-109 EJ0065847505TH suraj + tayatang (163578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (551024-107)***
36 # 3อจ560204-110 EI767579095TH ทะเลธรรม + uthai211 (163580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง (สภาพใช้และแต่งผิว)***
37 # 3อจ560204-113 EJ638365024TH Big-Big + เด็กบางทราย (163560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 217)***
38 # 3อจ560204-114 EJ603070090TH กลโลหะ + ป๊อบอาย (163563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดเวียง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
39 # 3อจ560204-115 RG393296737TH virun123 + Leklek (163567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (551027-049)***
40 # 3อจ560204-116 EJ723708936TH mokomiji + patama (163571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ560204-117 EJ707915458TH x-nara + jaded_rjaree (163574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)***
42 # 3อจ560204-118 EJ699841455TH nopakk + galileo (163577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(เล็ก) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550107-042)***
43 # 3อจ560204-119 EJ773042155TH sakchidlom + tui_bong (163581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ560204-120 EJ773042155TH sakchidlom + tui_bong (163582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560204-121 EJ492214907TH ทองยิ้ม2 + chaiyasit (163542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
46 # 3อจ560204-122 EJ541519403TH benz9977 + Tong_76 (163545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ560204-123 EJ529527857TH นครนายก + โอ๋_ชุมพร (163548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
48 # 3อจ560204-124 EJ704307904TH ongono + mchutith (163550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
49 # 3อจ560204-125 EJ3749164973TH storm180 + waves (163552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
50 # 3อจ560204-126 EJ659388391TH คุณใบเงิน + เด็กตลาดพลู (163554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560204-128 EJ636312602TH Best16 + bigsong (163556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(551119-144)***
52 # 3อจ560204-129 EI537084104TH ศิริรัตน์ + น้องข้าวสวย (163637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
53 # 3อจ560204-130 EJ638573720TH เมเปิ้ล + piya1 (163559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค๊ด)***
54 # 3อจ560204-131 EJ742968032TH prasvk + สืบสายสอง (163584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(551203-171)***
55 # 3อจ560204-132 EJ603462771TH mrjitpanu + jinn-jinn (163586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
56 # 3อจ560204-133 EJ569581754TH supap + ขันติ (163587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง(ดำ) ปี 2519 จ.ระยอง ***
57 # 3อจ560204-134 EJ492214898TH จอมทอง33 + chaiyasit (163594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
58 # 3อจ560204-135 EJ587414506TH phubed + เด็กประจวบ (163598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ560204-136 EJ553589976TH pornthap + เปิ้ลอัมพวัน (163600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2870)***
60 # 3อจ560204-137 EJ734391843TH Juraiwan + แป้ง67 (163601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (551130-234)***
61 # 3อจ560204-138 EJ006604574TH tookatun + tayatang (163603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (551031-040)***
62 # 3อจ560204-139 EJ709322713TH ลุงบ๊อบ + KENJANG (163605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
63 # 3อจ560204-140 EJ821235526TH andamann + andy4659 (163606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่เผือก ***
64 # 3อจ560204-141 EJ755165215TH เอกเขนก + surachaiCM (163588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ560204-142 EH47347394TH Authayo + boysuper (163590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (521127-178)***
66 # 3อจ560204-143 EJ585785230TH mixone + pigpigpig (163593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ560204-145 EJ734620492TH หลวงสิน + แป้ง67 (163599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560204-146 EJ548430467TH ข้าวปุ้น + element (163602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พัทลุง ***
69 # 3อจ560204-147 EJ525910607TH booddeej + oukaa (163604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
70 # 3อจ560204-148 EJ706775286TH korn88 + คุณล่ำซำ (163607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยม(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง)***
71 # 3อจ560204-149 EJ715705368TH ongono + opor1217 (163608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดถ้ำเขาเงิน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.ชุมพร ***
72 # 3อจ560204-150 EJ706775286TH ใบไผ่ + คุณล่ำซำ (163610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และหูตัด)***
73 # 3อจ560204-151 EJ302274283TH kk-aubon + nuidinee (163561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560204-153 EJ634573335TH teerayutpeam + (163564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไม้ศิริมงคล
*** พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (530630-002)***
75 # 3อจ560204-154 EJ705280006TH honda8662 + nuilumlukka (163566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 1007)***
76 # 3อจ560204-155 EJ705280006TH honda8662 + nuilumlukka (163569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 1011)***
77 # 3อจ560204-156 EJ705280006TH honda8662 + nuilumlukka (163572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 1224)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 ก.พ. 2556 - 09:09 น.] #44683 (6/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ260126-020 EJ572138395TH SUPERTOR (162530) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ560201-001 EJ586662736TH ล้านมาแชร์ (163250) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560201-002 EI750812540TH ศักดิ์นรินทร์ (163253) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ560201-003 EJ552577000TH golf_kk (163257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ560201-004 EJ265250215TH ทวารวดี (163261) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ560201-005 EI840646369TH เก้านวะ (163267) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560201-006 EJ525912041TH ทรงธรรมบ้านสวน (163285) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ560201-007 EJ259545312TH นุหนองคาย (163290) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ560201-008 EJ525912951TH oukaa (163295) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ560201-009 EI717980969TH Jackbangkaew (163302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ560201-010 EJ807600893TH สายอีสาน (163306) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ560201-011 EJ466990765TH nat-vego (163187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ560201-012 EJ292309842TH มหามณีจินดา (163189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ560201-013 EJ418524389TH Musashi (163190) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ560201-015 EH693300704TH luangtajunior (163238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560201-016 EJ109623589TH kimsui (163244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ560201-017 EJ254630977TH UNICITY (163247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560201-018 EJ739839280TH arun2515 (163330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560201-019 EJ469687015TH ต่อคู้บอน (163249) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560201-020 EJ711408320TH เชษฐา (163255) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ560201-021 EJ582055072TH kakai (163175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560201-022 RJ631142645TH คุณใบเงิน (163176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ560201-023 EJ582087305TH kitjapong (163177) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560201-024 EI729983605TH AONGKALOY20 (163178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560201-025 EJ472471321TH yut157 (163179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560201-026 EJ795011946TH puttasin (163180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560201-027 EG784701605TH ชวนชื่น (163181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 1อจ560201-028 EJ488526996TH Cchanchai (163182) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 1อจ560201-029 EJ789472703TH yodchai1515 (163183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560201-030 EJ486207062TH พรหมสิงห์ (163184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ560201-031 EJ154892873TH baimond (163185) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560201-032 EJ591492513TH THANOMCHAI2512 (163186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 1อจ560201-033 EJ600325944TH SITDU (163188) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560130-007 icekrub (163307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ560130-010 พระราม9 (163305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560130-016 kaigreenline (163309) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560131-013 tonsakura (163112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ560131-022 kamonsap (163144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560131-028 เงินทองไหลมา (163160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ560201-001 มองดู (163310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
8 # 2อจ560201-002 sk117 (163311) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ560201-003 citypum (163314) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ560201-005 thonglor (163316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560201-006 thonglor (163319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560201-007 thonglor (163321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560201-008 thonglor (163322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560201-009 นิรันทร (163323) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ560201-012 pramual (163260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ560201-013 pramual (163263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ560201-014 วสันต์อ่อนนุช (163266) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ560201-015 prachumpan (163329) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ560201-016 subarusti (163271) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560201-017 tula_ff (163275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560201-018 มหกรรมพระเครื่อง (163277) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 2อจ560201-019 ซุ้มบังไพร (163280) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ560201-020 kwanpra (163282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560201-021 uppakid (163274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ560201-022 dokebi_123 (163278) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ560201-023 pakeew (163284) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ560201-025 BMVERSION (163292) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ560201-026 บังไค54 (163296) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560201-027 หนุ่มนพลักษณ์ (163299) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ560201-028 หนุ่มนพลักษณ์ (163304) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 2อจ560201-030 AnanBhangananda (163312) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ560201-031 ศตกมล (163820) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560130-139 EJ638537237TH GuyGun + ต้นน้ำแดง (163354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ560131-009 si_mong29 + tuy_301 (163358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูสิริธรรมโฆษิต วัดปากกอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
3 # 3อจ560131-142 EJ696504560TH jittwat + banditpra (163359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 151)***
4 # 3อจ560202-001 first19 + pungting (163344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560202-002 airback + pungting (163345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพหูตัด)***
6 # 3อจ560202-003 nat-vego + ac100 (163346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ560202-004 vichaiii + อาชาเหล็ก (163348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
8 # 3อจ560202-005 เด็กละหารไร่ + ตู๋หรุ่น (163349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ560202-006 reset_35 + thesj (163351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ560202-008 ทรัพย์มหาศาล + icekrub (163355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550716-105)***
11 # 3อจ560202-009 lookpong + (163356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำเสริมด้านหน้า-หลัง)***
12 # 3อจ560202-011 ต่อ_ถนนตก + mai111 (163360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นพระชนมายุครบ ๖ รอบ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)***
13 # 3อจ560202-012 ปักต้นกล้า + peat1979 (163362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
14 # 3อจ560202-013 THARIS + anusid (163364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพสวย)(560119-082)***
15 # 3อจ560202-014 pairoat + anusid (163366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ560202-015 เด็กตลาดพลู + doctorQ (163369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด ว้ดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ560202-016 sirisaksrijaem + ราษีเมถุน (163491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
18 # 3อจ560202-019 ศรายุทธสายไหม + nakarin (163374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
19 # 3อจ560202-021 TONKHAW + ประสาน (163347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560202-022 prasvk + ประสาน (163493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560111-112)***
21 # 3อจ560202-023 tapoo005 + ประสาน (163350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
22 # 3อจ560202-024 AUTOTHAILAND + (163352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nemesis69
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
23 # 3อจ560202-103 EJ417387117TH หม่อง + แบงค์-ปะเหลียน (163361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ตรัง ***
24 # 3อจ560202-104 EJ583468662TH athemall + nitis (163365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย ***
25 # 3อจ560202-105 EJ583468662TH สุขอัลฟ่า + nitis (163368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางขนนก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)***
26 # 3อจ560202-106 EJ696324381TH จิรัฏฐาโน + นวยลำปลายมาศ (163370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์ ***
27 # 3อจ560202-107 EJ516943417TH PaninBam + ต๋องพระเครื่อง (163372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
28 # 3อจ560202-109 EJ320634093TH tomyum + เอิ๊บ (163376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทาทองใหม่)***
29 # 3อจ560202-110 EJ320634093TH fogus + เอิ๊บ (163378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
30 # 3อจ560202-111 EJ320634093TH จ่าวัดระฆัง + เอิ๊บ (163502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
31 # 3อจ560202-112 EJ4744440756TH shirew + welding24 (163381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (550314-105)***
32 # 3อจ560202-113 EJ581003547TH anonnat + เพื่อนเมืองสมุทร (163382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)***
33 # 3อจ560202-114 EJ507219151TH vadcharapol + (163501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คงกะพันชาตรี
*** พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ560202-115 EJ379553810TH มังกรพานิช + ruamsup (163494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู่เก่าสร้าง)(551214-077)***

35 # 3อจ560202-116 EI717980990TH pumcha + Potaplam (163388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
36 # 3อจ560202-117 EI335332678TH tonchelsea + shogun (163390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเปิดโลก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
37 # 3อจ560202-118 EJ603084726TH shopzeza + idsilveri (163500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์ทันตธาตุ เนื้อนวโลหะ จ.สกลนคร ***
38 # 3อจ560202-119 EJ736628984TH ธนูศิลป์ + atsawawisuit (163394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี***
39 # 3อจ560202-120 EJ061202580TH nopakk + Prapoj_w (163396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง (560109-011)***
40 # 3อจ560202-121 EI559077017TH promlok + moo_bpk (163363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
41 # 3อจ560202-122 EJ208791994TH พงษ์ท่าม่วง + goldcats02 (163367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
42 # 3อจ560202-123 EJ722248266TH mandala + arkorn (163371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ560202-124 EJ525910607TH Brussels + oukaa (163373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (560124-062)***
44 # 3อจ560202-125 EJ525910607TH ต่ำป๊ง + oukaa (163375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องตัวตัดบล็อกนี้ของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ560202-126 EJ506281965TH ราชาพระย่อย + xnakhon (163377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ560202-127 EJ737129203TH timmumu07 + win10 (163492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดสุทัศนฯ)***
47 # 3อจ560202-128 EJ610844731TH ชโลบล + สายฝาง (163497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ560202-129 EJ628984116TH Toppi + boytos (163380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
49 # 3อจ560202-130 EJ741176346TH ทวีสิน + บอลตลิ่งชัน (163383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อว่าน ปี 2459จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ560202-131 EJ734620492TH natureSK + แป้ง67 (163384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560202-132 EJ396583003TH chaloemchai + โตวัดใหญ่ (163386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ560202-133 EJ750027359TH kong_90 + คนกรุงศรี (163389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***

53 # 3อจ560202-134 EI443927711TH A_ONPA + ชอบจัง (163392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ปี 2518 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ560202-135 EX054031417TH pakee + tanagon (163393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (551006-114)***
55 # 3อจ560202-136 EJ160013208TH หม่อง + kunphong (163395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
56 # 3อจ560202-137 EJ795024851TH Energy_KDK + aimpanda (163398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560202-138 EJ734483200TH ปักต้นกล้า + เอ็กซ์มหาดไทย (163404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(หมายเลข 410369) (สภาพทำสามกษัตริย์ใหม่)***
58 # 3อจ560202-139 EG595455119TH AodBangkhae + (163407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แป๋มคลองเต็ง
*** พระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่ พิมพ์ข้าวต้มมัด เนื้อว่าน ปี 2503 จ.ชลบุรี ***
59 # 3อจ560202-141 EJ636697219TH วิหารกรอ + phongthanoo (163399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
60 # 3อจ560202-142 EJ37682501TH notent + moo_tah (163401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
61 # 3อจ560202-143 EJ530794461TH pramual + nova100 (163402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ560202-144 EJ376825071TH notent + moo_tah (163405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มระฆัง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
63 # 3อจ560202-145 EJ376825071TH suphawat + moo_tah (163408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ560202-146 EJ463454088TH pakorn704 + puttasin (163409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
65 # 3อจ560202-147 EJ444179670TH gold_rabbit + k9cob (163412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางประทานพร เนื้อดิน ***
66 # 3อจ560202-148 EJ321235129TH khunphom + somgiat (163413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร ***
67 # 3อจ560202-149 EJ463084881TH Jackbangkaew + (163414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
yodchai1515
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (551213-339)***
68 # 3อจ560202-150 EJ6299926720TH หลานปู่อ่วม19 + shirew (163416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
69 # 3อจ560202-151 EJ629992670TH tapoo005 + shirew (163385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
70 # 3อจ560202-152 EJ629992670TH bigsong + shirew (163387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***

71 # 3อจ560202-153 EJ629992670TH nan53 + shirew (163391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
72 # 3อจ560202-154 EJ491625781TH sirisaksrijaem + jminter (163499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
73 # 3อจ560202-155 EJ753203865TH jojubkay + โอรสรามัญ (163498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)***
74 # 3อจ560202-156 EJ319592541TH ningkorn + vsumit (163397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา ***
75 # 3อจ560202-157 EJ584544759TH watfan + nirut25 (163400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน บ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ560202-158 RG549996151TH โองการ + เอี่ยมเลิศ (163403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ560202-159 EJ438950010TH nunthawat + เต้อ๋อง8 (163406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***
78 # 3อจ560202-160 EJ629998567TH Thabniamnak + othesta (163411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อเงินก้นทอง ปี 2533 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ560202-162 EJ437230538TH somkane + ทรงเกราะ (163505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
80 # 3อจ560202-163 EJ412343600TH เก๋าเก๋า + nmakamas (163410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (541125-014)***
81 # 3อจ560202-164 EJ011327998TH lopphuket + วรรณนภา (163417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
82 # 3อจ560202-165 EJ529539909TH P_Chumsang + โอ๋_ชุมพร (163420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
83 # 3อจ560202-166 EJ002540842TH snook + Manver (163422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤาษีหลังนาง จ.พิษณุโลก ***
84 # 3อจ560202-167 EJ553876610TH loopiank + unclegob (163424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (550418-001)***
85 # 3อจ560202-168 EJ641745376TH โกศัยพระเครื่อง + (163504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Haxsanambin
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
86 # 3อจ560202-169 EJ709660557TH เอกเขนก + ริชชี่ (163427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 06 ก.พ. 2556 - 09:12 น.] #44678 (5/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560129-014 EJ785541476TH Eakbundit (163155) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ560129-019 EJ292077216TH สารินพระเครื่อง (163096) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ560129-028 EJ600699028TH YuChun (163091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ560131-001 EJ254609651TH ปืนใหญ่ (163090) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560131-002 EJ628518542TH jackky (163093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560131-003 EJ627014469TH sutheptheep (163095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560131-004 RG550897615TH punnarai (163099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560131-005 EJ376541392TH ChaloemchaiM (163100) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ560131-006 EJ636229834TH โชคปิยะชัย (163106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ560131-007 RF787846294TH veerapolton (163108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560131-008 EJ709311812TH jo_bangkle (163111) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 1อจ560131-009 EJ628477882TH Preecha_K (163116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560131-010 EX064324415TH Noomfreeman (163119) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ560131-011 EJ751603313TH phonelink (163102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ560131-012 EJ483332636TH ไวศิษฏ์ (163104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560131-013 EJ584527234TH thanakorneak14 (163110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ560131-014 EJ689836561TH ปั๊กชิวขอนแก่น (163114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ560131-015 EJ756805096TH busayanampech (163117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ560131-016 EJ634538603TH Bankltltjr (163120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560131-017 EJ628187633TH เนินพระ99 (163123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560131-018 EJ634311374TH Eakthachang (163126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ560131-019 EJ524363065TH ลูกโจ้หกสอง (163130) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ560131-020 EX053956019TH เก๋งกาฬสินธุ์ (163134) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ560131-021 EJ634325047TH yutboss175 (163135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ560131-022 EJ595712815TH แม็คหลักสี่ (163139) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 1อจ560131-023 EJ259545309TH นุหนองคาย (163143) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560131-024 EJ603035478TH keattisak (163147) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ560131-025 EJ505965558TH วิสูตรนนทบุรี (163150) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560131-026 EJ744751957TH ศิษย์ท่านขุน (163168) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ560131-027 EJ638311525TH kittipongbee (163159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ560131-028 EJ751602410TH pimmniyom (163161) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 1อจ560131-029 EJ616551395TH yootha (163163) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560131-030 EJ587088792TH ขุนเดช2012 (163162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560131-001 ศิษย์กง (163122) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ560131-002 annihi (163125) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ560131-004 Toppi (163128) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ560131-005 tuk08 (163133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ560131-006 kjack (163137) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ560131-007 sarungo (163141) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ560131-008 นันบางปู69 (163142) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ560131-009 อ๊อฟวัดแก้ว (163146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560131-010 bussakorn (163148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560131-011 gun_sapan (163103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ560131-012 gun_sapan (163107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560131-015 hussum (163171) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ560131-016 aumphorn (163124) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ560131-017 s-rat (163138) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ560131-018 s-rat (163132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ560131-019 superman_vuth (163174) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ560131-020 aeeee (163136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560131-021 auu16 (163140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ560131-023 วิษณุนนท์ (163145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ560131-024 นราชิ (163149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560131-025 นราชิ (163152) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560131-026 นราชิ (163154) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
23 # 2อจ560131-027 yabyab (163157) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560130-111 EJ509594013TH athemall + พิชชากร (163210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
2 # 3อจ560130-128 EJ586658952TH sianchat + (163205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กวิ่งพระคอนถม
*** พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์บ่าร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.จันทบุรี (สภาพขัดผิว)***
3 # 3อจ560201-001 bantueng + heretic (163191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงเปิดโลก กรุเจดีย์สูง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
4 # 3อจ560201-002 Dechrat + anonnat (163193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
5 # 3อจ560201-003 tula_ff + ขุมทรัพย์_พระสวย (163195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (551117-009)***
6 # 3อจ560201-004 naenaldo + MRTABULE (163198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์บล็อก JAPAN เนื้อแก้ว(ขาว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
7 # 3อจ560201-005 ชัยฤทธิ์ + Nutanun (163201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (521224-028)***
8 # 3อจ560201-006 somyot_hua + นิรันทร (163202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สวย)(551215-030)***
9 # 3อจ560201-007 laodee + โจ้ดอนเมือง (163206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ560201-008 tula_ff + pramual (163208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550731-139)***
11 # 3อจ560201-009 dinjaa + Brilliantgems (163211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(520404-011)***
12 # 3อจ560201-010 Toitotae + witpayasuren (163213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ560201-011 Sayam11 + (163240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TAMDROUNG_2515
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 04413)(551129-059)***
14 # 3อจ560201-013 THARIS + kitty_ka (163246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
15 # 3อจ560201-014 sheva + laodee (163248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)(541116-120)***
16 # 3อจ560201-015 บอยประตูแดง + (163251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BMVERSION
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพรมผิวใหม่)***

17 # 3อจ560201-016 Krajub2002 + korachaa (163254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นครบรอบ 30 ปีธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ560201-017 khunchris + tonbana7 (163262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ560201-018 so-so + tonbana7 (163265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
20 # 3อจ560201-019 buarayong + tonbana7 (163268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพรมผิวใหม่)***
21 # 3อจ560201-020 ขุนกิม + tonbana7 (163270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ560201-021 บัวลอย + realpor (163194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี พิมพ์ระฆังข้างเม็ด เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
23 # 3อจ560201-022 อัคคเดช + jojo5 (163199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560118-086) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
24 # 3อจ560201-101 EJ707036763TH treecha + วิฑูรย์โคราช (163317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
25 # 3อจ560201-102 EJ594734267TH เซียนตี๋ + natapoln (163192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณแ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการ) (หมายเลข 334)(541017-044)***
26 # 3อจ560201-103 EJ751610773TH tamnoiyor + ลุงศร (163196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 70)***
27 # 3อจ560201-104 EJ523225685TH กังหัน + สมอทอง (163197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรกลูกยอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
28 # 3อจ560201-105 EJ688315520TH nakarin + pui_l (163200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ560201-106 EJ491494975TH owats + bunpot (163203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ/สภาพสวย)***
30 # 3อจ560201-107 EJ695429726TH pat_sengped + Ronado (163204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5346)***
31 # 3อจ560201-108 EJ659904342TH virun123 + pichetfuse (163207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระโคนสมอ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน ***
32 # 3อจ560201-109 EJ350183914TH hamham + ไกรสร (163209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (560107-047)***
33 # 3อจ560201-110 EJ696514964TH blueshark + unclegob (163212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
34 # 3อจ560201-111 EJ617026167TH เฮียหมู + heng9999 (163216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นขุมทรัพย์สี่แผ่นดิน พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ (หมายเลข 219)***

35 # 3อจ560201-112 EJ601757274TH โลกธาตุ + pupu-25 (163218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)***
36 # 3อจ560201-113 EJ463181168TH พระขวัญเมือง + puttasin (163221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
37 # 3อจ560201-114 EJ463481168TH preecha + puttasin (163223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
38 # 3อจ560201-115 EJ564724969TH แอนกะดิว + chokchai (163226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
39 # 3อจ560201-116 EJ525912951TH ballsilly + oukaa (163230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
40 # 3อจ560201-117 EJ525912951TH Xdireak + oukaa (163233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
41 # 3อจ560201-118 EJ708463003TH booter + ลูกดิ่ง (163235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(550725-062)***
42 # 3อจ560201-119 EJ292309842TH BankHiWay + มหามณีจินดา (163237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560201-120 EJ415736472TH มันตู + เจ๋งจริง (163239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
44 # 3อจ560201-121 EI443927107TH ลุงบ๊อบ + ชอบจัง (163273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
45 # 3อจ560201-122 EI733999663TH ทันบางบอน + jiantsuphan (163276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
46 # 3อจ560201-123 EI443927107TH astina + ชอบจัง (163279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพรมผิวใหม่)***
47 # 3อจ560201-124 EI086775938TH New_chain + (163281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธนากรพระเครื่อง
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสูง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)***
48 # 3อจ560201-125 EJ636219633TH A_ONPA + shirew (163283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
49 # 3อจ560201-126 EJ750029669TH sin10 + คนกรุงศรี (163286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)***
50 # 3อจ560201-127 EJ636219633TH A_ONPA + shirew (163289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
51 # 3อจ560201-128 EJ773054026TH anonnat + มหาปราบ (163293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
52 # 3อจ560201-129 EJ627023046TH prathep + โชควัฒน (163298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ560201-130 EJ645233885TH numpradee + V_god (163326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ560201-131 EJ645233885TH numpradee + V_god (163315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธานหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
55 # 3อจ560201-132 EJ766217523TH suthee99 + tepakornsu (163214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ560201-133 EJ270163978TH opajo + sak15 (163220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด้จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(550409-016)***
57 # 3อจ560201-134 EJ529121264TH จอมทอง33 + บิ๊กนคร (163224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(510709-071)***
58 # 3อจ560201-135 EJ711420379TH engwattana + amata482 (163228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ560201-136 EJ542758753TH Wsummut + natapoln (163232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
60 # 3อจ560201-137 EJ711420379TH teesiamtin + amata482 (163236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ560201-138 EI195566595TH poo22 + so-so (163313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นครบ ๗ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี (550927-082)***
62 # 3อจ560201-139 EJ773054030TH saniper + มหาปราบ (163241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ560201-140 EJ790904920TH แป้ง67 + Tong_76 (163245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ560201-141 EX063270684TH amfine + สวาหะ (163215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญ ***
65 # 3อจ560201-142 EJ469687015TH pramual + ต่อคู้บอน (163217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
66 # 3อจ560201-143 EI970093508TH opajo + moo_bpk (163219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2546 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ560201-144 EJ646374941TH sarotekongpet + earp01 (163222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
68 # 3อจ560201-145 EJ795011946TH เฮียหมู + puttasin (163225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค๊ด)***
69 # 3อจ560201-146 EJ586102419TH Peemai2550 + (163227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มนต์สามพราน
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพใช้)***
70 # 3อจ560201-147 EJ587040622TH miaterpra_punwa + (163229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขุนเดช2012
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ560201-148 EJ481849780TH Wsummut + cowman (163231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
72 # 3อจ560201-149 EJ703485015TH ข้าวปุ้น + chaoo (163234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พัทลุง ***
73 # 3อจ560201-150 EJ375489271TH mon2012 + rattasah (163318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)***
74 # 3อจ560201-151 EJ362430096TH นครนายก + POOSIT (163242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ560201-152 EJ766217948TH mon2012 + prombroon (163320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551213-338)***
76 # 3อจ560201-153 EJ628137725TH non31 + lekjung1 (163252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ560201-154 EJ635204368TH sompong2513 + boon1 (163256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลัวตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (ผิวมีคราบจากการใช้)(551130-266)***
78 # 3อจ560201-155 EJ634553000TH เปิ้ลเมืองจันทร์ + meksonice (163328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
79 # 3อจ560201-156 EJ587099702TH opasn + ขุนเดช2012 (163327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อเมฆพัตร จ.เพชรบุรี ***
80 # 3อจ560201-157 EJ061200734TH พระบ้านวิรัชแอร์ + (163259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Aummata
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1635) (551002-009)***
81 # 3อจ560201-158 EJ627024452TH A_ONPA + โชควัฒน (163264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
82 # 3อจ560201-159 EJ653538186TH nopakk + chotiwit_1801 (163269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (540806-050)***
83 # 3อจ560201-160 EJ481849793TH bankbong55 + cowman (163272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ560201-161 EJ442243185TH yuthachai + แมวจ้ะ (163287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ560201-162 EJ505965938TH nongnolf + vuthinuntha (163291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.ปัตตานี ***
86 # 3อจ560201-163 EJ351921576TH ศรีมหาโพธิ์ + phipops (163294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
87 # 3อจ560201-164 EJ638316023TH kkiimm + โชควัฒน (163297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
88 # 3อจ560201-165 EJ677729335TH pramual + sanyaa (163301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)***

89 # 3อจ560201-166 EJ677729335TH pramual + sanyaa (163303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
90 # 3อจ560201-167 EJ740020489TH atsab + เทียมเยาวราช (163325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3602)***
91 # 3อจ560201-168 EJ259032967TH weerawatr + สมบัติ (163300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 26)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 ก.พ. 2556 - 09:08 น.] #44674 (4/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560128-016 EJ519957843TH andamann (162952) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ560128-018 EJ342957285TH hilanderkhunsri (162955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560130-001 EJ734376165TH CHAIWAT99 (162850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560130-002 EX026491531TH YONGSIX (162852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560130-003 EJ466967563TH nat-vego (162854) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ560130-004 EJ634699588TH chinapoj (162856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ560130-005 EJ585600372TH ballsilly (162859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ560130-006 EX064153021TH bancha18 (162860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ560130-007 EJ723909782TH lekyo89 (162863) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560130-008 EJ505953679TH porn08 (162866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ560130-009 EJ670425811TH mchutith (162868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560130-010 EJ623656697TH Kumpanthong (162870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560130-011 RG363758016TH อิติสุคโต (162851) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ560130-012 EJ466967563TH หนึ่งบางแขม (162855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ560130-013 EG595433263TH Dechrat (162857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ560130-014 EJ633229150TH พัทยา (162861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560130-015 EJ457949045TH (bebe) (162865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ560130-016 EJ698786191TH (bebe) (162867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ560130-017 EJ644123937TH พิมพ์พระ (162943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ560130-018 EI517903944TH สุดขอบ (162934) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ560130-019 EJ412317984TH som3693 (162936) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ560130-020 EJ743119899TH kimsui (162948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ560130-021 EJ421558175TH ขุนพลบ้านค่าย (162933) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ560130-022 EJ628477057TH Preecha_K (162935) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ560130-023 EJ585778242TH สิทธิชัย (162940) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 1อจ560130-024 EJ486205702TH พรหมสิงห์ (162947) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ560130-025 EJ098003851TH หน้าหวาน (162951) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ560130-026 EJ707979135TH ก้องภพ99 (162956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ560130-027 EJ600699796TH narongsong (162960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560130-028 EJ380552388TH น้องไข่มุก (162962) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ560130-029 EJ269658628TH สหายเมืองลิง (162959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ560130-030 EJ638889313TH ตะวัน03 (162961) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560130-031 EJ563714069TH เนรันชลา (162849) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ560130-032 EJ608731047TH อิคคิว (162853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ560130-033 EJ585409891TH bluezone69 (162858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ560130-034 EJ432758985TH deepongpun (162862) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ560130-035 EJ106561253TH บารมีหลวงพ่อเงิน (162864) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ560130-036 EJ507219324TH workat (162871) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ560130-037 EJ638886087TH มิสเตอร์โจ (163033) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
40 # 1อจ560130-038 EI627048737TH teerawit (162937) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
41 # 1อจ560130-039 EX071920174TH element (162941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ560130-040 EJ639679214TH mtn_8 (163034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ560130-041 EJ639679846TH คุณใบเงิน (162938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ560130-042 EJ151393803TH สุดยอด (162939) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ560130-043 EJ489155982TH นุชนาถ (162942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 1อจ560130-044 EJ254610120TH UNICITY (162944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ560130-045 EI969254154TH thongpaiwan (162945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ560130-047 EJ585600488TH tahanchang (162949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560128-023 jitn99 (162957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ560130-001 nongnhun (162869) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560130-002 nongnhun (162874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ560130-003 หรรษธรจรมา (162954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560130-004 dnagangster (162958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560130-005 ทวีสิน (163014) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560130-006 arnon999 (163019) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560130-008 ดูไม่เป็น (163021) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560130-009 citypum (163024) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ560130-011 แก้วสามวา (162991) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ560130-012 พีเอสพี (163038) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
12 # 2อจ560130-013 pakornkeit (162994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560130-014 สำเภาน้อย (162998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ560130-015 ประสาน (163000) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ560130-017 ชิซุกะ (163005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560130-018 แสงเสือ (163007) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ560130-019 finance (163013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560130-020 nontatait (163015) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ560130-021 โก้เมืองมีน (162946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560130-022 thesj (162950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ560130-023 แอ็ดวัดพิชัย (162953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ560130-024 รินทร์-บุรีรมย์ (163035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560129-148 EI609657665TH pakornkeit + ส-เมืองสมุทร (163055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
2 # 3อจ560131-001 วัฒน์วังหิน + Toppi (163039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 983)***
3 # 3อจ560131-002 thetookta + gun_sapan (163041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ/ทำความสะอาดผิว)(540920-082)***
4 # 3อจ560131-003 พรานม่วง + gun_sapan (163042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(540708-040)***
5 # 3อจ560131-004 padung32 + gun_sapan (163153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (โค๊ด ๙/สภาพใช้)(540910-160)***
6 # 3อจ560131-005 cookie + finance (163156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค๊ด)***
7 # 3อจ560131-006 ponbangkok + Leche (163047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
8 # 3อจ560131-007 nat-vego + hussum (163166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
9 # 3อจ560131-008 banlad + aeeee (163050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 2.4 กรัม)***
10 # 3อจ560131-010 baimond + MRDAVE (163053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (ผิวมีคราบจากการเก็บ)(560121-150)***
11 # 3อจ560131-011 บิ๊กนคร + auu16 (163044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข 1 พิมพ์ใหญ่ เนื้อชานหมาก ***
12 # 3อจ560131-012 plankton + วิษณุนนท์ (163046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
13 # 3อจ560131-013 Junbangna + โจ้ดอนเมือง (163049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ560131-014 ron30 + โจ้ดอนเมือง (163052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ560131-101 EI398435798TH pramual + suk2006 (163040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ560131-102 EJ254609651TH jumrust + ปืนใหญ่ (163043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***

17 # 3อจ560131-103 EJ254609651TH aoraor + ปืนใหญ่ (163045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างหอระฆัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านคลุกรัก ปี 2534 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560131-104 EJ628518542TH รัธสิต + jackky (163048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 262)***
19 # 3อจ560131-105 EJ390685724TH thothongkham + BRETTA (163051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนพระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน พิมพ์หลังยันต์นกเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา ***
20 # 3อจ560131-106 EJ046006543TH wanchairangsit + (163054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
onizuka2518
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ560131-107 EJ351917877TH timaptaphut + phipops (163056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
22 # 3อจ560131-108 EJ677949504TH dadaangle + (163059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โจโฉพระเครื่อง
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)***
23 # 3อจ560131-109 EJ740842096TH ongono + lordcoffee (163063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.พัทลุง ***
24 # 3อจ560131-110 EJ740842096TH คุณณัชชา + lordcoffee (163064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
25 # 3อจ560131-111 EJ753186062TH nopakk + เพชรล้านนา (163072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ560131-112 EJ629927375TH สิงห์สมุทร + unity (163169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบไตรจักร พิมพ์ช่อ เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ระยอง ***
27 # 3อจ560131-113 EJ741117997TH pakornkeit + อรุโณ (163151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
28 # 3อจ560131-114 EJ633952221TH ขวัญวลัย + TECHNOLOG (163076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (520305-369)***
29 # 3อจ560131-115 RX011972157TH prakhumklong + (163084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เอกพระราม2
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ560131-116 EJ417304863TH นุจุลา + pwongphu (163088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
31 # 3อจ560131-117 EJ417304863TH vadcharapol + pwongphu (163092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ560131-118 EI609486263TH sattahip + Jeenhor (163098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ560131-119 EJ585997399TH nopakk + somsakyoung (163101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์หลังแบบ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 37)***
34 # 3อจ560131-120 EX060275055TH พอพระ + puklucky (163105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศฯ จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ560131-121 EJ586661832TH juak43 + (163057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amornnakonpathom
*** พระกริ่งพันตำลึงทอง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ560131-122 EJ794598329TH jjjack + nattawutng (163165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560131-123 EJ586661846TH sunthon-pd + (163060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amornnakonpathom
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
38 # 3อจ560131-124 EJ400146678TH pramual + wanland (163062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550803-086)***
39 # 3อจ560131-125 EJ636688265TH manop15 + gold1 (163164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร) (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
40 # 3อจ560131-127 EJ636230205TH เต้ยอิตาเลียน + AR3684 (163158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบสามรอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท)***
41 # 3อจ560131-129 EJ367856645TH jokos + พ่อน้องจ้าว (163068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
42 # 3อจ560131-130 EJ428022545TH pandp + nampoo (163071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก จ.นครปฐม ***
43 # 3อจ560131-131 EJ270187815TH TEE_INTER + sai-9ton (163058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี (550223-062)***
44 # 3อจ560131-132 EJ734478672TH เต๋อคูทราย + A_Surachai (163061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)***
45 # 3อจ560131-133 EJ311843734TH khumnan + lulytoon (163065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.เพชรบุรี (531104-336)***
46 # 3อจ560131-134 EJ505581473TH bluezone69 + prasatj (163067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2519 จ.พัทลุง***
47 # 3อจ560131-135 EJ784520245TH tonchaly + เปิดกรุ (163070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พาระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(551219-262)***
48 # 3อจ560131-136 EJ485503086TH toyotachi + toonmineza (163073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำด้านหน้า)***
49 # 3อจ560131-137 EJ485503086TH Charita + toonmineza (163075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กหน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
50 # 3อจ560131-138 EJ633683082TH satayu_l + bigjosh (163170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ560131-139 EJ287069367TH ท่านมหา + Lafhun (163082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ560131-140 EI559008008TH ginger + morn9190 (163085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ ***

53 # 3อจ560131-141 EJ491194327TH pas11 + pramoht (163066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (550329-071)***
54 # 3อจ560131-143 EJ427079402TH Boyza + tiyanito (163069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคิรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น ***
55 # 3อจ560131-144 EJ634311374TH เอกวรรณกร + (163074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Eakthachang
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ560131-145 EJ536931832TH pas11 + ท๊อปTURBO (163078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
57 # 3อจ560131-146 EJ655758550TH thonglor + สมอทอง (163081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอู่ทองนั่ง กรุนาตาพวง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)***
58 # 3อจ560131-147 EJ707022733TH porn_chainat + ปักต้นกล้า (163086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560109-097)***
59 # 3อจ560131-149 EJ786754530TH พรบูรพา + (163094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมืองทองยูไนเต็ด
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ระยอง***
60 # 3อจ560131-150 EJ772121991TH ถาวรวัฒนะ + Earthquake (163097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สายฝน เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
61 # 3อจ560131-151 EJ740002349TH วิชามาร + juipeter (163109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)***
62 # 3อจ560131-152 EJ790903354TH pairochchat + Tong_76 (163113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)***
63 # 3อจ560131-153 EJ757215011TH teeraput + หมูขุขันธ์ (163172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 101)***
64 # 3อจ560131-154 EJ620380560TH sing99 + sef_ann (163118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด ว้ดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551219-130)***
65 # 3อจ560131-155 EJ750026866TH thetingker + samanmod (163121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
66 # 3อจ560131-156 EJ395614472TH เด็กวัดใต้ + ปรีชาห้วยคต (163173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรเต็มองค์ตัวหนังสือตรง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
67 # 3อจ560131-157 EJ676271163TH โสสิชล + พิชาญ (163127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
68 # 3อจ560131-158 EJ733999677TH nat-vego + jiantsuphan (163129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
69 # 3อจ560131-159 EJ707072389TH ณิชนันทน์ + pp_korat11 (163131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดจุฬามณี ***
70 # 3อจ560131-160 EJ739914895TH nokklang + kiattisak (163167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม ***

71 # 3อจ560131-161 EJ426080599TH กุหลาบแดง + pee_potong (163077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำ)***
72 # 3อจ560131-162 EJ627023050TH scpra + โชควัฒน (163079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับบล็อกหลังบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ560131-163 EJ639098639TH wunlop + meksonice (163080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560131-164 EJ639098639TH sunthon-pd + meksonice (163083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ560131-165 EJ639098639TH timaptaphut + meksonice (163087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (530320-191)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 ก.พ. 2556 - 09:25 น.] #44669 (3/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ560125-002 6101301385989 โบตั้ม (162687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560125-003 6101301385989 โบตั้ม (162586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ560125-004 6101301385989 โบตั้ม (162588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560125-005 EI054880798TH keat2507 (162590) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560125-007 EJ556887333TH porramet (162593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ560125-010 EJ430030611TH คำลนสุขทวี (162595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ560125-016 EJ463887937TH muaysiam (162597) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ560125-029 EJ620357040TH มงคลเกษม23 (162599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560125-030 EJ706718791TH rattanun (162601) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ560126-010 EX027528309TH nas6952 (162727) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ560126-030 EJ786744245TH Toytoytoy (162729) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ560128-001 EI558456279TH o-larn (162594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ560128-002 EJ691838786TH PIMONWAN2012 (162596) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ560128-003 EJ122723184TH แอนกะดิว (162600) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ560128-004 EI568594677TH โจ๊ก_วัดเหนือ (162603) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ560128-005 EJ466960640TH nat-vego (162605) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560128-006 EJ428012849TH nampoo (162704) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ560128-007 EI714205958TH bpmsman (162708) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ560128-008 EJ741117060TH tayatang (162714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560128-009 EJ376918034TH changnoy (162598) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 1อจ560128-010 EJ417386329TH G_man (162602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
22 # 1อจ560128-011 EJ387495875TH translek (162604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560128-012 EJ078400037TH จุ๋มจิ๋ม (162606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ560128-014 EJ749500332TH รักษ์ต้มเลือดหมู (162659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560128-015 EJ628181176TH karn285 (162664) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ560128-019 EJ629933549TH gabwatpra (162677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ560129-001 EJ369050781TH กากุไรเดอร์ (162802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560129-002 EJ506532261TH banky_banky (162807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560129-003 EJ672869132TH aesdonmuang (162810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ560129-004 EJ755145264TH UNCLESAM (162813) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ560129-005 EJ562769066TH atatat (162820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560129-006 EJ287068260TH sankeng (162823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ560129-007 EJ537049354TH น้องแผ่นดิน (162826) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ560129-008 EJ637287609TH อาจารย์เล็ก (162830) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
35 # 1อจ560129-009 EJ617340398TH addoo (162834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ560129-010 EJ749316058TH pimmniyom (162838) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 1อจ560129-011 EJ399317381TH Xdireak (162723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ560129-012 EJ546761568TH akehup (162725) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 1อจ560129-013 EJ636230642TH DuckyMan (162726) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ560129-015 EI781962133TH tomcm (162731) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
41 # 1อจ560129-016 EJ537666405TH ท๊อปTURBO (162733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ560129-017 EJ417618751TH เกสาโร (162735) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ560129-018 EJ691158855TH เด็กละหารไร่ (162736) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
44 # 1อจ560129-020 EX053954446TH เก๋งกาฬสินธุ์ (162738) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ560129-021 EJ699864978TH ศรมัญจา (162728) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
46 # 1อจ560129-022 EJ526947121TH กุ้งมังกร (162847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ560129-023 EJ526947121TH สุราษฎร์พุทธคุณ (162843) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ560129-024 EJ633226856TH แฮปรามคำแหง (162845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ560129-025 EJ629860149TH ปอบ้านฉาง (162730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ560129-026 EJ790900945TH jeabnongnuch (162732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ560129-027 EJ472466901TH ตี๋พิทักษ์ธรรม (162734) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ560129-029 EJ629837370TH noppyrc (162737) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
53 # 1อจ560129-030 EI749245881TH mejii (162739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ560129-031 EJ608136527TH เด็กหลังสน (162722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ560129-032 EJ677949552TH chanchim (162724) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560126-038 พิชาญ (162837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560128-001 a-buddha (162720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ560128-002 khonan (162675) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ560128-003 Antique (162676) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ560128-004 ต่อ_ถนนตก (162680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ560128-005 ดูไม่เป็น (162681) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ560128-006 ต่ายวัดหนึ่ง (162685) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ560128-007 สืบสายสอง (162690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560128-008 วิชามาร (162691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ560128-009 วิชามาร (162695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ560128-010 StaRBaCus (162696) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ560128-011 Panitac111 (162674) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ560128-012 bucha (162678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ560128-013 nitithans (162682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560128-014 nakornc (162684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ560128-015 เปี๊ยกตุ๊กแก (162688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ560128-016 icezeroo (162689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ560128-017 REGCOS (162693) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ560128-018 jtrsnum (162700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ560128-019 TigerKing (162702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ560128-020 ต้นณเมืองกุย (162705) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ560128-021 นราสิทธิ์ (162692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ560128-022 ding_vios (162697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ560128-024 Merlion (162699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ560128-025 edgar (162706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ560128-026 ณิชนันทน์ (162709) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
27 # 2อจ560128-027 ณิชนันทน์ (162710) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ560128-028 nunthawat (162711) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ560128-029 nunthawat (162712) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
30 # 2อจ560128-030 vanna (162713) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
31 # 2อจ560128-031 likeit (162587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ560128-032 โบราณ (162589) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560128-033 มาร์ค-มีนบุรี (162591) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ560128-034 niphonxxx (162592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35# 2อจ560129-001 luangtajunior (162804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ560129-002 ต้นนครอินทร์ (162805) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 2อจ560129-003 panadon (162809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ560129-004 เจริญพร (162812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ560129-005 SNOWKID (162815) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
40 # 2อจ560129-006 yabyab (162818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 2อจ560129-007 joint (162822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ560129-008 คราบกรุ (162824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 2อจ560129-009 นายพอเพียง (162827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 2อจ560129-010 MRDAVE (162829) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
45 # 2อจ560129-011 พิชย์ภัสสร (162821) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 2อจ560129-012 aumphorn (162825) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
47 # 2อจ560129-013 SIX-PK (162831) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ560129-014 penpathum (162833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ560129-015 deejung21 (162836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 2อจ560129-016 geewon (162839) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
51 # 2อจ560129-017 ลุงนพ (162840) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
53 # 2อจ560129-018 เด็กดอน (162846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 2อจ560129-019 SeksitK (162841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 2อจ560129-020 โกอันดามัน (162842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 2อจ560129-021 ตองเก้า (162832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 2อจ560129-022 นัครา (162835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ560130-001 JATURATHAP + dan_sena (162876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
2 # 3อจ560130-002 นุหนองคาย + (162880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ560130-003 nopakk + pinmarine35 (162882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560118-104)***
4 # 3อจ560130-004 patanakarn39 + ชิซุกะ (162884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)***
5 # 3อจ560130-005 jandee + anonnat (162887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ560130-006 terdshop + anonnat (162963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (551203-030)***
7 # 3อจ560130-007 ชมวิว + finance (162891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551215-043)***
8 # 3อจ560130-008 sedtha + โจ้ดอนเมือง (162894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ560130-009 keat2507 + กุ้ง_หลักสี่ (162896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์พุทธซ้อนใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ560130-010 honzakub + bankrotor (162899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่พุทธย้อยยาว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
11 # 3อจ560130-011 SITDU + amulet_59 (162878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
12 # 3อจ560130-012 ANUNT99 + cpat1 (162883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (550225-120)***
13 # 3อจ560130-101 EJ709316995TH หนุ่มธนบุรี + KENJANG (163020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เห่รียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพล้างผิว)***
14 # 3อจ560130-102 EJ472469315TH ชเลศวร + lomlopburi (162873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค๊ด)***
15 # 3อจ560130-103 EJ639100964TH tamonwon + sutheptheep (162879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
16 # 3อจ560130-104 EJ412322803TH KAIPRASATTAHIP + (163022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maytus
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ560130-105 EJ562755447TH pramoht + kasan (162885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี***
18 # 3อจ560130-106 EJ739074697TH ตักกะศิลานคร + promlok (162888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ560130-107 EJ739074697TH ตักกะศิลานคร + promlok (162892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ560130-108 EJ587685177TH ศุกลเศรษฐ + anandusit (162895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 134)***
21 # 3อจ560130-109 EJ352488542TH พุทธสยาม + mu101 (162898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
22 # 3อจ560130-110 EJ659902695TH logisman + pichetfuse (162901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 992)***
23 # 3อจ560130-112 EJ035974926TH saithip + kit2509 (162872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
24 # 3อจ560130-113 EX027520557TH เซียน99 + japop99 (162875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ560130-114 EJ618111140TH IBABALL + Santisook (162877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 3 พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
26 # 3อจ560130-115 EJ600300240TH ชมวิว + kittsak43 (162881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
27 # 3อจ560130-116 EJ492427589TH korn88 + tigerd4d (162886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
28 # 3อจ560130-117 EI899781925TH booddeej + KONDEE446 (162889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 344)***
29 # 3อจ560130-118 EJ600300236TH ชมวิว + kittsak43 (162893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
30 # 3อจ560130-119 EJ601749131TH keattisak + witpayasuren (162897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ560130-120 EJ791420168TH gungolf8 + manza (163026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)***
32 # 3อจ560130-121 EJ670425811TH ขุนเมืองจันทร์ + mchutith (162907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
33 # 3อจ560130-122 EJ740850680TH kanchana + Aummata (163027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (551210-087)***
34 # 3อจ560130-123 RG363758016TH อรุณทอง + อิติสุคโต (162910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ560130-124 EJ444171530TH bombee2 + k9cob (162914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ560130-125 EJ444171530TH pairoj4442 + k9cob (162918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560130-126 EJ178292216TH Tyuth + nakhonsri (162922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ พิมพ์สร้างเสริมปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ560130-127 EJ444171530TH UNTIMA + k9cob (162924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
39 # 3อจ560130-129 EJ426050190TH blackcato + pch01 (163023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเต่า หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
40 # 3อจ560130-130 EJ744749560TH ชมวิว + aooddy (162927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระธรรมจักร พระอาจารย์จวน วัดเจติยาคีรีวิหาร เนื้อผง ***
41 # 3อจ560130-131 EJ580977493TH หนุ่ยเพชรบุรี + kai26 (162903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
42 # 3อจ560130-132 EI717905177TH บิ๊กนคร + sheep9 (162906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
43 # 3อจ560130-133 EJ442237746TH nirun6929 + สุชาติ49 (162911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
44 # 3อจ560130-134 EJ666205111TH nat-vego + ณัฐบ้านกล้วย (162915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
45 # 3อจ560130-135 EJ389764654TH New_chain + (162919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปราสาทหินพิมาย
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)***
46 # 3อจ560130-136 EJ321192499TH Wsummut + midaa (162925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ. พระนครศรีอยุธยา (540817-087)***
47 # 3อจ560130-137 EJ457953190TH dj-jack + กิ๊กก๊อก (162929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
48 # 3อจ560130-138 EG622649964TH Uthai_t + ต้นอุบล (162932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
49 # 3อจ560130-140 EJ638537237TH MODERN + ต้นน้ำแดง (162975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
50 # 3อจ560130-141 EJ750425761TH natureSK + surachaiCM (162905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ560130-142 EJ750425761TH ตั้งไข่ + surachaiCM (162909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว)(560104-108)***
52 # 3อจ560130-143 EJ426050186TH pramual + pee_potong (162913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***

53 # 3อจ560130-144 EJ426050186TH pramual + pee_potong (162916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้อยอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ560130-145 EJ426050186TH pramual + pee_potong (162920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้อยอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
55 # 3อจ560130-146 EJ426050186TH pramual + pee_potong (162923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้อยอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ560130-147 EJ489160126TH วิทย์_ห้วยโป่ง + pansanong (163018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทวีศักดิ์ วัดศรีนวลธรรมวิมล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ560130-148 EJ628477091TH zidane + Preecha_K (162928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.สุราษฎร์ธานี ***
58 # 3อจ560130-149 EJ736616155TH manonsri + mam42 (162931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
59 # 3อจ560130-150 EA038579788TH กงไกรลาศ + โอ๊ตหาดใหญ่ (162964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ560130-151 EJ357624620TH Authayo + sunman (162902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ชินบัญชร เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ560130-152 EJ639679228TH nakarin + ตึกคอมศรีราชา (162904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
62 # 3อจ560130-153 EJ580150570TH gorn9 + ชินเงิน (162908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)***
63 # 3อจ560130-154 EJ682527424TH telex + chok999 (162912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นหลักเมืองพุทธาคมเขาอ้อ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2549 จ.พัทลุง (หมายเลข 395)***
64 # 3อจ560130-155 EJ472467252TH บิ๊กนคร + yut157 (162917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ560130-156 EJ466989952TH nat-vego + อ๊อดใหญ่ (162921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1491)***
66 # 3อจ560130-157 EJ773052157TH kaek_99 + พรพุทธคุณ (162926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นอายุวัฒนะมงคล ๗ รอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2554 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 367)***
67 # 3อจ560130-158 EJ739912617TH napased + Merlion (162930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (520603-152)***
68 # 3อจ560130-159 EJ755154116TH surachaiCM + yasticker (162965) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ560130-159 EJ755154116TH surachaiCM + yasticker (162965) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
70 # 3อจ560130-159 EJ755154116TH surachaiCM + yasticker (162965) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***

71 # 3อจ560130-159 EJ755154116TH surachaiCM + yasticker (162965) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
72 # 3อจ560130-159 EJ755154116TH surachaiCM + yasticker (162965) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ560130-159 EJ755154116TH surachaiCM + yasticker (162965) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ560130-160 EJ600699796TH คนกรุงศรี + narongsong (162967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)***
75 # 3อจ560130-161 EJ600699796TH kittipop + narongsong (162969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
76 # 3อจ560130-162 EJ600699796TH wanglang + narongsong (162971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ560130-163 EJ586660655TH มหามณีจินดา + ล้านมาแชร์ (162972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
78 # 3อจ560130-164 EJ670440703TH aketurbo + น้ากร (162974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
79 # 3อจ560130-165 EJ629982893TH นายโอ + Tharin_P (162976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)***
80 # 3อจ560130-166 EJ600699283TH thepmonkon + tanavan (162978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
81 # 3อจ560130-167 EJ638333640TH wnk809 + shibulaken (162979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
82 # 3อจ560130-168 EJ683126855TH ppang + เทพดำเนิน (162980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
83 # 3อจ560130-169 EJ741126367TH thongpaiwan + TiRescue (162982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็ก จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ560130-170 EJ164926917TH kaolim + ลูกโม่ (162984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ560130-171 EJ375864808TH kongtaurus + jedai12 (163032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 55)***
86 # 3อจ560130-172 EJ551338578TH probation + paoboonjin (162983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.พัทลุง ***
87 # 3อจ560130-173 EJ638535806TH opajo + amata482 (162986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
88 # 3อจ560130-174 EJ721079685TH องค์ราชันดำ + Buncha (162989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***

89 # 3อจ560130-175 EJ367864117TH mixerpra + nirawadee (162992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
90 # 3อจ560130-176 EJ585409891TH Darksider + bluezone69 (162995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผลหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอกโค๊ด/แช่น้ำมนต์)(540407-117)***
91 # 3อจ560130-177 EJ106561253TH benz9977 + (163003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีหลวงพ่อเงิน
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
92 # 3อจ560130-178 EJ342107916TH nopakk + พางาม (163006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ560130-179 EJ376542923TH jandee + ChaloemchaiM (163008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
94 # 3อจ560130-180 EJ627016907TH mtn_8 + sutheptheep (163011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(530424-047)***
95 # 3อจ560130-181 EJ491454101TH กรดพุทธคุณ + (162966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
payupnetpu
*** เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
96 # 3อจ560130-182 EJ587072130TH คอบัว + tea_supa (162968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
97 # 3อจ560130-183 EJ528547339TH กิ่วกระ + tranger (162970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อเงิน ปี 2530 จ.พัทลุง (พ่อท่านคลิ้ง ปลุกเสก)***
98 # 3อจ560130-184 EJ491454101TH Taychainat + payupnetpu (162973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
99 # 3อจ560130-185 EJ3068234071TH mayamjaa + ท่าดอนหลวง (163031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
100 # 3อจ560130-186 EJ417397539TH lopphuket + games (163030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบูรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
101 # 3อจ560130-187 EX060277900TH ฐานแซม + terasak99 (162977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
102 # 3อจ560130-188 EJ699630598TH จอมทอง33 + dawutt (162981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
103 # 3อจ560130-189 EJ659402460TH ทบสยาม + mandala (163029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550920-105)***
104 # 3อจ560130-190 EJ412336609TH tamnoiyor + som3693 (162985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 695)***
105 # 3อจ560130-191 EJ530907512TH ongono + ก้อนกรวด (162987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
106 # 3อจ560130-192 EI434047918TH TEE_INTER + p_nasun (162988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค๊ด)***

107 # 3อจ560130-193 EJ733999411TH keattisak + jiantsuphan (162990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
108 # 3อจ560130-194 EJ489803086TH หมีขาว + Jaturong220 (162993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)***
109 # 3อจ560130-195 EJ729935794TH เมเปิ้ล + sumat (162996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
110 # 3อจ560130-196 EJ821432136TH New_chain + fattygirl63 (162997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง ***
111 # 3อจ560130-197 EJ582097885TH murbur + suttisak (162999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ ***
112 # 3อจ560130-198 EJ528547325TH laodee + tranger (163001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี***
113 # 3อจ560130-199 EJ738428725TH peat1979 + moo_bpk (163002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
114 # 3อจ560130-200 EJ636627915TH keng_kung + พาหุงมหากา (163036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี***
115 # 3อจ560130-201 EJ639078197TH pramual + honzakub (163004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
116 # 3อจ560130-202 EJ629981685TH saeman + piya1 (163009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
117 # 3อจ560130-203 EJ636217734TH lekpra + หน้าหวาน (163010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)(520318-161)***
118 # 3อจ560130-204 EJ585600488TH TEE_INTER + tahanchang (163012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์ ***
119 # 3อจ560130-205 EJ428018311TH karnsx + router (163037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
120 # 3อจ560130-206 EJ428018311TH ยุทธจันทบุรี + router (163016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี จ.ปัตตานี***
121 # 3อจ560130-207 EJ428018311TH ยุทธจันทบุรี + router (163017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 ก.พ. 2556 - 09:04 น.] #44661 (2/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ560124-002 EJ035551162TH yuttana11 (162520) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ560124-010 EJ515872674TH หลานดาบหัก (162515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ560124-017 EJ254603305TH ban999 (162519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ560126-001 EI979210665TH newzip (162485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ560126-002 EI770476983TH เด็กท่า (162490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560126-003 EJ628699558TH somchai_pj (162493) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ560126-004 EJ370205503TH max2521 (162578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ560126-005 EJ633016115TH สามพระยา (162505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ560126-006 EJ630040733TH เหยี่ยวถลาลม (162508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560126-007 EJ633208954TH witlomsak (162577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ560126-008 EJ320605066TH uppakid (162513) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ560126-009 EJ629639754TH ENSOIRPC (162517) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560126-011 EJ671938225TH mrsurasit (162500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ560126-012 EJ628170522TH miaterpra_punwa (162503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ560126-013 EJ615766829TH กรภัทร (162507) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
16 # 1อจ560126-014 EJ570489598TH อาดัม (162509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ560126-015 EJ628941495TH prachin (162512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ560126-016 EJ473527981TH ชยันโต (162516) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ560126-017 EJ415721552TH โพไซดอน (162522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ560126-018 EJ698794697TH เด็กบ้านนา (162524) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ560126-019 EJ649646961TH toonmineza (162528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ560126-021 EJ683124007TH BankHiWay (162546) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ560126-022 EJ669991006TH t-det (162549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ560126-023 EX067527655TH tontatto (162550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ560126-024 EJ562753619TH sawang (162551) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ560126-025 EJ580961944TH เกียรคิก้อง (162554) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ560126-026 EJ633674797TH ตัวหนอน (162556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ560126-027 EJ525897931TH ชัยนิตย์ (162558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ560126-028 EX040950689TH Nick1977 (162559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ560126-029 EJ281980385TH พระกรรมฐาน (162563) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ560126-031 EX054228480TH dman2551 (162484) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
32 # 1อจ560126-032 EJ619979909TH ศักดิ์นรินทร์ (162494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ560126-033 EJ707666505TH คุณล่ำซำ (162498) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ560126-034 EJ356991640TH ชาติน (162502) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

35 # 1อจ560126-035 EJ437215734TH พงษ์ศิลป์ (162511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ560128-017 EI833179697TH pradrem (162670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560126-001 ตูนเพชรบูรณ์ (162456) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ560126-002 hyongyuth (162460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ560126-003 ประศาสน์ (162463) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 2อจ560126-004 nongnhun (162468) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ560126-005 pawaris (162472) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ560126-006 ชายชัยภูมิ (162477) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ560126-007 premrit (162527) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ560126-008 supakorntt (162532) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ560126-009 boy-vcon (162538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ560126-010 เก๋นครนายก (162541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ560126-011 RTPRA (162535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560126-012 RTPRA (162537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ560126-013 eed_botong (162540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560126-014 pramual (162542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ560126-015 Toppi (162544) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 2อจ560126-016 tanac (162547) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ560126-017 bigton (162584) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ560126-018 ขุนหลวง (162580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ560126-019 DASUPHUN (162548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ560126-020 ptk_1234 (162583) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ560126-021 มุท666 (162552) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ560126-022 focus-2007 (162553) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 2อจ560126-023 แม็คหลักสี่ (162555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ560126-024 koptace (162557) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ560126-025 pattawut (162560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ560126-026 วินัย15 (162561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ560126-027 lerdlit (162562) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ560126-028 ๙อุอากะสะ (162564) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
29 # 2อจ560126-029 tongprakueang (162566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ560126-030 AnanBhangananda (162567) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ560126-031 dang29 (162529) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ560126-032 sakyui (162533) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ560126-033 aimpanda (162582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ560126-034 อ๊อดแม่สอด (162585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ560126-035 manliar (162545) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ560126-036 baimond (162565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ560126-037 sakchidlom (162568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ560126-039 jojo5 (162569) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 2อจ560126-040 kritbig (162570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ560126-041 chanapai (162523) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560125-120 EJ481826877TH phongthanoo + cowman (162777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี***
2 # 3อจ560126-012 soravich + gun87 (162761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดินเคลือบ จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ560126-150 EJ696503428TH pinmarine35 + unclegob (162772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อเงิน ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
4 # 3อจ560126-164 EJ106546517TH โจ_ศรีราชา + promlok (162768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ560128-005 พิณเปี๊ยะ + hyongyuth (162900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดแหลมแค เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.ชลบุรี ***
6 # 3อจ560128-014 pop02 + ming168 (162890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว)***
7 # 3อจ560128-126 EJ524904857TH sukal_yota + หลานลุงแก้ว (163028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นราชาฤกษ์ ๙๒ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
8 # 3อจ560129-001 apisitph + luangtajunior (162741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค๊ด)***
9 # 3อจ560129-002 Ronado + ปลายฝนต้นหนาว (162743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 817)(531013-325)***
10 # 3อจ560129-003 Tananchai + (162747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Somchai_pho
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (551020-069)***
11 # 3อจ560129-004 vongsomboon + (162749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลวง_สะพานดำ
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (551219-257)***
12 # 3อจ560129-005 วสันต์อ่อนนุช + ต่อ_ถนนตก (162753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
13 # 3อจ560129-006 กงไกรลาศ + thanaphon (162757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
14 # 3อจ560129-007 satitg + thanaphon (162759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
15 # 3อจ560129-008 gu_gappy + thanaphon (162762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
16 # 3อจ560129-009 finance + thanaphon (162764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค๊ด)***

17 # 3อจ560129-010 pramual + (162766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wanchairangsit
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ560129-011 tapoo005 + โจ้ดอนเมือง (162744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ560129-012 บรมีหลวงปู่ทวด + (162748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
โจ้ดอนเมือง
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ560129-013 ชัยนเรศ + สำเภาทอง (162751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่บ่าราง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี ***
21 # 3อจ560129-014 THARIS + geewon (162756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
22 # 3อจ560129-015 minemint + SeksitK (162758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (521210-277)***
23 # 3อจ560129-101 EJ426066169TH saksit13 + หงษ์หยก (162740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ560129-102 EJ700480439TH chavaroj + eoneon161 (162745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ560129-103 EJ616422008TH sawarut + jumnong (162750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง ปี 2497 ***
26 # 3อจ560129-104 EJ406438277TH Taweepat + realpor (162754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อผง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
27 # 3อจ560129-105 EJ006563509TH korn88 + น้อยท่าข้าม (162760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
28 # 3อจ560129-106 EJ628476255TH ongono + Preecha_K (162765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันตก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
29 # 3อจ560129-107 EJ696121389TH สิริน + กีรติ (162769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
30 # 3อจ560129-108 EJ208767350TH เมืองราช + จตุจักร (162773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ560129-109 EJ568164261TH หลวงสิน + ktct22 (162776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดโท ปี 2507 ***
32 # 3อจ560129-110 EJ292026735TH kittipop + ยอดอ่างทอง (162780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ560129-111 EJ773030492TH น้ากร + พรพุทธคุณ (162742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
34 # 3อจ560129-112 EJ253104630TH พระขวัญเมือง + kritsi (162746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (530820-020)***

35 # 3อจ560129-113 EJ642369835TH อาละดิน + minemint (162752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1277) (น้ำหนักทอง 3.1 กรัม)***
36 # 3อจ560129-114 EJ515296521TH pas11 + กุหลาบแดง (162844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550905-067)***
37 # 3อจ560129-115 EJ671021036TH toonmineza + กวงยะลา (162755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
38 # 3อจ560129-116 EJ535984431TH workat + โตเพชรบูรณ์ (162763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
39 # 3อจ560129-117 EJ624230999TH P_Chumsang + (162767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชมรมพระสวย
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
40 # 3อจ560129-118 EI918834455TH tamnoiyor + VAIVIT (162771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอุบาเก็ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ตราด (หมายเลข 358)***
41 # 3อจ560129-119 EG966886228TH zafari + นิมิตร (162775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
42 # 3อจ560129-120 EJ617340398TH praddd + addoo (162779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ560129-121 EJ491619945TH กลโลหะ + เล็กซอย5 (162770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตกนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
44 # 3อจ560129-122 EJ627016473TH song19 + โชควัฒน (162774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560121-164)***
45 # 3อจ560129-123 EJ605637161TH sawarut + anekchai (162778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ560129-124 EI781962133TH nopakk + tomcm (162781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคงทรงพระบาง กรุวัดพระคงฤๅษี เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว) (551123-088)***
47 # 3อจ560129-125 EJ624231005TH jminter + ชมรมพระสวย (162783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตกนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
48 # 3อจ560129-126 EJ573446101TH แฮปรามคำแหง + บุญญา (162787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
49 # 3อจ560129-127 EJ740874235TH ต่ำป๊ง + J1980 (162789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
50 # 3อจ560129-128 EJ636216447TH เด็กโชคชัย4 + ENSOIRPC (162793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
51 # 3อจ560129-129 EJ635663284TH believe + aunop50 (162794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(551218-072)***
52 # 3อจ560129-130 EJ537666405TH nikoke + ท๊อปTURBO (162797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***

53 # 3อจ560129-131 EJ537666405TH Phusawat + ท๊อปTURBO (162782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี***
54 # 3อจ560129-132 EJ708468411TH ตึกคอมศรีราชา + พรรณราย (162785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
55 # 3อจ560129-133 EJ708468411TH Leklek + พรรณราย (162790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ560129-134 EX009528072TH TEE_INTER + datyutthaya (162798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิวเหรียญ)(540709-061)***
57 # 3อจ560129-135 EJ417396618TH ทันบางบอน + (162800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมานคลุกฝุ่น
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ560129-136 EJ795009125TH ปั๊กชิวขอนแก่น + ลีลาวดี (162801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
59 # 3อจ560129-137 EJ41231996TH รณรงค์ + maytus (162806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ560129-138 EJ665983675TH อรุณทอง + ทัชสะพานใหญ่ (162811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ560129-139 EI559012135TH yutputsoon + ตี๋วัดทุ่ง (162814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.ชัยนาท ***
62 # 3อจ560129-140 EJ636681806TH weeaun + phongthanoo (162817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ560129-141 EJ677982690TH sankeng + weerapat (162786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
64 # 3อจ560129-142 EJ677982690TH vadcharapol + weerapat (162791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ560129-143 EJ380527009TH pimmniyom + pondpra (162796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (550202-038)***
66 # 3อจ560129-144 EJ506531819TH ยุทธจันทบุรี + เด็กนอก (162799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (550910-017)***
67 # 3อจ560129-145 RG804093910TH phubed + เสือหรรษา (162803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
68 # 3อจ560129-146 EJ734003521TH ชัยนเรศ + jiantsuphan (162808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
69 # 3อจ560129-147 EJ417305152TH mumpar + pwongphu (162816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)***
70 # 3อจ560129-149 EX053953511TH antsurround + (162819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เก๋งกาฬสินธุ์
*** พระเชตุพนบัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***

71 # 3อจ560129-150 EJ734003518TH pramual + jiantsuphan (162828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุทัพชุมพร เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครสวรรค์ ***
72 # 3อจ560129-151 EJ683125550TH pee111 + thelord (162784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
73 # 3อจ560129-152 EJ638329716TH คนเหงา + (162788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pech_muangchon
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ) (สภาพใช้และแต่งผิว)(540818-074)***
74 # 3อจ560129-153 EJ790883990TH pas11 + teeramet (162792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สามขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
75 # 3อจ560129-154 ED722296160TH SAHAKORN + กระแสร์2 (162795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (551207-293)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ
โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ก.พ. 2556 - 09:48 น.] #44658 (1/24)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ560123-034 EJ580971748TH สมเด็จวัดระฆัง (162383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ560124-009 EJ506255413TH Poonamulet (162112) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ560125-001 EJ525512035TH kobviva (162264) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ560125-006 EJ466965253TH Best16 (162268) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ560125-008 EJ631087445TH ชัยกิจ (162345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ560125-009 EJ011278149TH wit22 (162351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ560125-011 EJ739949152TH ก้อนกรวด (162265) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ560125-012 EJ554496017TH HADES (162267) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ560125-013 EF266001611TH อภิชาติดาบไม้ (162269) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ560125-014 EJ630015376TH UNTIMA (162270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ560125-015 EJ259634508TH ปั๊กชิวขอนแก่น (162271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ560125-017 EJ755125517TH pimmniyom (162272) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ560125-018 EG638498476TH มงคลชัย07 (162273) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ560125-019 EJ562734773TH sawang (162274) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ560125-020 EJ436853678TH sinsan (162276) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ560125-021 EJ562715006TH pomatsai (162263) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ560125-022 EJ523035973TH santi_prywt (162266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ560125-023 EJ285236800TH ภคิน-ปู่ทิม (162347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ560125-024 EJ617019634TH heng9999 (162349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ560125-025 EJ619981584TH ศักดิ์นรินทร์ (162354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ560125-026 EJ706769382TH wnk809 (162358) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ560125-027 EJ215631905TH marut_toon (162361) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ560125-028 EJ444134846TH k9cob (162366) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ560125-031 EJ415720676TH เจ๋งจริง (162346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ560125-032 EJ226156734TH jarunphant (162353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ560125-033 EI992470890TH บ๊ะจ่างทองคำ (162359) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ560125-034 EJ427524625TH มีสวัสดิ์ (162362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ560125-035 EJ006580467TH laksi (162364) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ560125-036 EJ435740595TH AirPremz (162367) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 1อจ560125-037 EJ695285284TH จิรัฏฐาโน (162378) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
31 # 1อจ560125-038 EI663600740TH TONKHAW (162371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ560125-039 EJ686708767TH harrypotter (162373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ560125-040 พระมงคล (162376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
34 # 1อจ560125-041 53051300497 krai007 (162356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ560125-042 EJ526930571TH การันตีพระ (162399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ560125-043 EJ610995246TH แบทแมน (162369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ560125-044 EJ695293095TH หนุ่ยปากช่อง (162372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
38 # 1อจ560125-045 EG622650429TH viruch2499 (162374) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
39 # 1อจ560125-046 EJ433526271TH ต้นกรมทาง (162380) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 1อจ560125-047 EJ620373590TH sef_ann (162381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันแจ้งวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สถาบันชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ560125-001 piyatg (162344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ560125-002 วิชามาร (162348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ560125-003 วิชามาร (162350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ560125-004 vichol2551 (162352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ560125-005 บรมีหลวงปู่ทวด (162355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ560125-006 น้ำใจ52 (162357) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ560125-007 อุทยานทอง (162360) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ560125-008 กิติพระเครื่อง (162363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ560125-009 wit_27 (162365) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ560125-010 prombroon (162368) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ560125-011 ศิษพ่อมุ่ย (162370) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ560125-012 dnagangster (162375) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ560125-013 wanchairangsit (162377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ560125-014 Leche (162379) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
15 # 2อจ560125-015 ciatoys (162408) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ560125-016 natanon03 (162382) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ560125-017 chima (162385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ560125-018 เทพสมุทร (162386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ560125-019 Feen_8Rew (162388) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ560125-020 มาร์ค-มีนบุรี (162390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ560125-021 gustclub (162409) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ560125-022 khowhom (162384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ560125-023 warut (162387) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 2อจ560125-024 AnanBhangananda (162389) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ560125-025 wanayut (162391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ560125-026 vittaya14 (162392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ560125-027 somsup (162393) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ560125-143 EJ786714062TH หนุ่ยท่าศาลา + (162311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MANLOMPON
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ560126-019 jdai99 + satosoda (162572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สมุทรสงคราม ***
3 # 3อจ560126-108 EJ582038905H nat_exit + truck (162424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองแดง จ.ชุมพร ***
4 # 3อจ560126-117 EJ734535406TH jedai12 + boykung (162461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร พิมพ์หลังพระพุทธ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.สุพรรณบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
5 # 3อจ560126-158 EJ786744546TH วัตถุนิยม + พางาม (162575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์)***
6 # 3อจ560126-162 EI969248848TH aee_sotspa + (162521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ต้อมนครสวรรค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น ร.ศ 200 เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ560128-001 New_chain + mahalap (162607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)***
8 # 3อจ560128-002 New_chain + mahalap (162609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ560128-003 soranat + mahalap (162612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 1466)***
10 # 3อจ560128-004 pcha429 + mahalap (162615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 1493)***
11 # 3อจ560128-006 IBABALL + tonsakura (162620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ560128-007 Lim70 + ตู๋หรุ่น (162715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ (โค๊ดไม่แท้)***
13 # 3อจ560128-008 natanon03 + saruth (162626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
14 # 3อจ560128-009 A_ONPA + saruth (162628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
15 # 3อจ560128-010 superguy + ต่ายวัดหนึ่ง (162630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (551213-090)***
16 # 3อจ560128-011 nopakk + K_bangkhontee (162614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดินเคลือบ จ.กรุงเทพฯ (551213-230)***

17 # 3อจ560128-012 vatcharapong + (162619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกแม่รำเพย
*** พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี (560119-029)***
18 # 3อจ560128-013 finance + noklek (162621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการ/หมายเลข ๔๕)***
19 # 3อจ560128-015 ข้าวปุ้น + kueyunon (162624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
20 # 3อจ560128-016 jeabasn + kueyunon (162631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
21 # 3อจ560128-017 ทวีสิน + systema (162634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
22 # 3อจ560128-018 Jackbangkaew + (162637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kamolwich
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560118-024)***
23 # 3อจ560128-019 TEE_INTER + manonsri (162640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฎิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (550404-109)***
24 # 3อจ560128-020 pakornkeit + ชิซุกะ (162643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ560128-021 ศิรสิทธิ์ + ปอนเอกชัย (162610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
26 # 3อจ560128-022 ศิษพ่อมุ่ย + ปอนเอกชัย (162613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2023)***
27 # 3อจ560128-023 dj-jack + ปอนเอกชัย (162617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
28 # 3อจ560128-024 พงษ์ท่าม่วง + ปอนเอกชัย (162618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี***
29 # 3อจ560128-025 saimai + ณิชนันทน์ (162622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดมณเฑียร เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)***
30 # 3อจ560128-026 จิรัฏฐาโน + กบนาตับ (162625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ560128-027 yutboss175 + paoman (162629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (540107-225)***
32 # 3อจ560128-028 lerdlit + ploykanut (162633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นไตรมาส ๘๙ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 2673)***
33 # 3อจ560128-029 pawaris + มาร์ค-มีนบุรี (162638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (551213-379)***
34 # 3อจ560128-030 dot666 + niphonxxx (162642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 893)***

35 # 3อจ560128-031 ตึ่งนั้ง + niphonxxx (162654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรู้รักสามัคคี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 178/น้ำหนักทอง 38.2 กรัม)***
36 # 3อจ560128-101 EJ7343856551TH อรุณทอง + s-sean (162635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคฯ ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ560128-102 EJ734386551TH อรุณทอง + s-sean (162639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคฯ ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ560128-103 EJ644537324TH non31 + ronalton (162649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 958)***
39 # 3อจ560128-104 RG301362698TH samakid + BooBoo (162652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดวัดป่าฯ)***
40 # 3อจ560128-105 RG851662274TH ภูริวัจณ์(โย) + textile007 (162655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังแผ่นทอง)***
41 # 3อจ560128-106 EJ617023038TH lengboy + man77 (162658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาอาจารย์ปาน ***
42 # 3อจ560128-107 EJ641042179TH sak15 + boytiew (162662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดหนองมน กรุหนองมน จ.ลพบุรี ***
43 # 3อจ560128-108 EJ381224401TH กรดพุทธคุณ + klahaan (162665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
44 # 3อจ560128-109 EJ634697026TH KingCantona + naykrong (162717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังแผ่นทอง)***
45 # 3อจ560128-110 EJ634697026TH chinapoj + naykrong (162668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
46 # 3อจ560128-111 EJ428012849TH olympia + nampoo (162645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)***
47 # 3อจ560128-112 EJ428012849TH ATIVAT + nampoo (162646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
48 # 3อจ560128-113 tookatun + (162650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THANOMCHAI2512
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ560128-114 EJ586657872TH pakornkeit + (162653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amornnakonpathom
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม ***
50 # 3อจ560128-115 tomying + นาวิกโยธิน (162657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ560128-116 EJ773012423TH nat-vego + มาเรีย (162660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ560128-117 EJ417356329TH ต่อลาดกระบัง + G_man (162663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงินคู่)***

53 # 3อจ560128-118 EJ773012423TH วิเศษชัยชาญ + มาเรีย (162666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายงาม กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)***
54 # 3อจ560128-119 EJ638306692TH กรดพุทธคุณ + มงคลรักษ์ (162669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
55 # 3อจ560128-120 EJ319413611TH maggie + ภิรัต (162672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ560128-121 EJ745722532TH moo2008 + morsor3 (162644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาขีด เนื้อทองแดงผสม(สำริด) ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช***
57 # 3อจ560128-122 EJ417392810TH buarayong + pongthai (162718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)***
58 # 3อจ560128-123 EJ502160318TH nopakk + b_air51 (162648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
59 # 3อจ560128-124 EJ707020848TH Golf501 + คุณล่ำซำ (162651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
60 # 3อจ560128-125 EI969249358TH bastketboy + kohtc (162656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
61 # 3อจ560128-127 EJ502160318TH nopakk + b_air51 (162661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
62 # 3อจ560128-128 EJ644542148TH korn88 + กุญชรช้าง (162667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีดหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (550427-260)***
63 # 3อจ560128-129 EJ634312410TH ducati + Eakthachang (162671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 726)(551002-116)***
64 # 3อจ560128-130 EJ582021564TH ชัยนเรศ + amata_tong (162673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
65 # 3อจ560128-131 EJ671020702TH ศุกลเศรษฐ + กวงยะลา (162608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี***
66 # 3อจ560128-132 EJ644539020TH nopakk + nim4011 (162611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550113-192)***
67 # 3อจ560128-133 EG419031765TH Firechicken + bearblack (162616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
68 # 3อจ560128-134 EJ472461776TH thanit77 + sing1 (162716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อนวโลหะ จ.สระบุรี ***
69 # 3อจ560128-135 EJ629933549TH miaterpra_punwa + (162623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
gabwatpra
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(551112-263)***
70 # 3อจ560128-136 EX046374517TH nopakk + sert-mtts (162627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550316-319)***

71 # 3อจ560128-137 EJ755545474TH อภิธรรม + youth (162632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.ปัตตานี ***
72 # 3อจ560128-138 EJ629933549TH เจษเมืองกาญจน์ + (162636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
gabwatpra
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
73 # 3อจ560128-139 EJ821422496TH โพธิ์ไทร + boysuper (162641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
74 # 3อจ560128-140 EJ821422496TH sirisilver + boysuper (162647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 675)***
75 # 3อจ560128-141 EJ629933549TH phoenix + gabwatpra (162679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
76 # 3อจ560128-142 EJ535334250TH เกียรคิก้อง + พิภพ16 (162683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นปาฏิหาริย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 123)***
77 # 3อจ560128-143 EJ404389485TH จิรัฏฐาโน + ksilakul (162686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดเดี่ยว กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
78 # 3อจ560128-144 EJ786744237TH fbaab + Toytoytoy (162719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ560128-145 EJ544365895TH ช่างเหล็ก + moderndoc (162694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
80 # 3อจ560128-146 EJ667401656TH pramoht + aomaam (162698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (551119-259)***
81 # 3อจ560128-147 EJ553871847TH เปี๊ยกระยอง + banditpra (162701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร ๘๙ พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 66)***
82 # 3อจ560128-148 EJ352487520TH amata482 + phipops (162703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง***
83 # 3อจ560128-149 EJ546471870TH CHAIWAT99 + aomaam (162707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!Copyright ©G-PRA.COM