ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2552


สำนักงานการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2552 ดังมีรายละเอียดต่อไป

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ก.ย. 2552 - 09:16 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 29 ก.ย. 2552 - 09:08 น.] #26533 (23/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520924-001 EG885349533TH ชนาฎศิลป์ (24759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
2 # 1อจ520924-002 EH289078485TH apexshop (24760) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ520924-003 EG804866407TH ยาแดง (24761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ520924-004 EH289082777TH teerawit (24762) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์
5 # 1อจ520924-005 EG369571544TH NGUAN (24763) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ520924-006 EG884021579TH direk1627 (24764) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ520924-007 EG816184944TH dod18 (24779) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ520924-008 EG804959231TH soft-soft (24780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ520924-009 EG329782695TH bbpra (24781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ520924-011 EH270498676TH tomyum (24783) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ520924-012 EH2996770106TH holyobject (24784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ520924-013 EG237934205TH suphimai (24794) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
13 # 1อจ520924-014 EG737310576TH ต่อแต้ม (24795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
14 # 1อจ520924-015 EG897654813TH น้ำทิพย์40 (24804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
15 # 1อจ520924-016 EG39947405TH monchai02 (24805) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ520924-017 EG634370307TH Chongs (24806) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ520924-018 EG929786795TH ท่านเป่า (24807) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
18 # 1อจ520924-020 EG577752795TH aumnuey (24821) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ520924-021 EG022074795TH kritsanarat (24823) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ520925-001 EG753455087TH kridsanapong (24841) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
21 # 1อจ520925-002 EG456713153TH TN-PRAKUNG (24824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 1อจ520925-003 EG975136240TH netchiangkhong (24825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ520925-004 EB653117299TH beegee (24826) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520925-006 EG804959700TH ดอกเหงื่อ (24828) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ520925-007 EG866714891TH เหมา_อุทัย (24829) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520925-008 EG003121864TH boy28 (24830) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ520925-010 EH223085574TH deity (24832) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ520925-011 EH272014225TH NIPHUT19 (24840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ520925-012 EG560503074TH เหมา96 (24839) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 1อจ520925-013 EG869375194TH krittanan (24833) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ520925-014 EH3668741052TH kung1015 (24834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
32 # 1อจ520925-015 EH120895093TH pongdej (24835) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
33 # 1อจ520925-016 EG047445461TH natrod (24836) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ520925-017 RE341424299TH tepakornsu (24837) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ520925-018 EG825673939TH ไตรลักษณ์111 (24838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ520925-019 EG456713771TH Sayanpf2 (24871) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
37 # 1อจ520925-020 EG716548403TH อาวุธ521 (24879) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ520925-022 EG238268891TH digitalsale (24884) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ520925-023 EH303264702TH อ้นท่าตอน (24887) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ520925-024 EH212532090TH yasticker (24890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ520925-025 EG439107568TH sompong963 (24894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ520925-026 EG950880275TH tomahok2000 (24906) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
43 # 1อจ520925-027 EH305465199TH sef_ann (24909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ520925-028 EG860221880TH Potaplam (24916) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
45 # 1อจ520925-029 EG860221880TH Potaplam (24918) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
46 # 1อจ520925-030 EB392071732TH tomying (24911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 ก.ย. 2552 - 09:49 น.] #26488 (22/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520921-008 EG817694745TH tkonlayut (24448) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520923-001 RE421182137TH peat1979 (24650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520923-002 RE250329165TH gMr1980 (24651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ520923-003 EG844022721TH looknam1 (24652) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ520923-004 EH103784676TH school (24653) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ520923-005 EG145165020TH bunpot (24654) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
7 # 1อจ520923-006 EG467025787TH ศรีสุข (24657) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ520923-007 EG974076902TH tinny (24659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ520923-008 EG916217720TH nat2516 (24661) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ520923-009 EA352795959TH keattisak (24663) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ520923-010 เ700954806 หน้าหวาน (24667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520923-011 EH080620884TH an_uk_07 (24668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ520923-012 EG787935799TH bunyat (24671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ520923-013 EG369569850TH kakaa (24672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ520923-014 EG280182490TH ป๊อบอาย (24675) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ520923-015 EG958110596TH คอปแมน (24677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
17 # 1อจ520923-016 EG966225114TH Pinks (24681) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
18 # 1อจ520923-018 EG958547568TH เด็กวัดไตร (24686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
19 # 1อจ520923-019 EH266805018TH มงคลชัย55 (24689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ520923-020 EG805153835TH prapun_ch (24692) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ520923-021 EG599191015TH Tar-spider (24695) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
22 # 1อจ520923-022 EG626373023TH มิตรจัตุคาม (24697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ520923-023 EH103133851TH คลับจับลิง (24700) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520923-024 EG634369255TH wunchaicoth (24704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ520923-025 EH017681577TH tang160946 (24707) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520923-026 EG842293580TH เอกวัชร์ (24710) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ520923-028 EH216730294TH pichaicctw (24719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ520923-029 EG769443651TH patama (24720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ520923-030 RE458911939TH สุเรนทรชิต (24725) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
30 # 1อจ520923-031 EH212531151TH รักษ์ต้มเลือดหมู (24726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
31 # 1อจ520923-032 EG26571689TH softjap (24727) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ520923-033 EH334800051TH akehup (24732) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ520923-035 EG428308755TH สินสมุทร (24729) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ520923-036 EG720026730TH sai-9ton (24734) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ520923-038 EG036551994TH Island (24750) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
36 # 1อจ520923-027 EG212070313TH non31 (24714) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520914-009 CHAIWAT99 (23870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ520919-013 วิมลดอดคอม (24320) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520921-001 แก้วสามวา (24398) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ520921-018 sestha (24431) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ520922-013 panna08 (24570) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ520924-001 wanayut (24751) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ520924-002 เอิงเอย (24752) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์
8 # 2อจ520924-003 golum (24758) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
9 # 2อจ520924-004 p_awest (24753) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520924-005 patbangbon (24754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ520924-006 noomjj (24755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520924-007 pong70 (24756) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
13 # 2อจ520924-008 กาละแม (24757) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
14 # 2อจ520924-009 นายถนัด (24791) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ520924-010 กฤษฎาครับ (24793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ520924-011 ลุงบิ๊ก (24792) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ520924-012 roje21 (24818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ520924-013 pop02 (24819) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
19 # 2อจ520925-001 warawut (24877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ520925-002 ratakon (24843) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
21 # 2อจ520925-003 nonchayawiz (24845) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ520925-004 เด็กบ้านแพน (24846) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 2อจ520925-005 ratakon (24847) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ520925-006 ac100 (24848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
25 # 2อจ520925-007 lekphotharam (24849) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ520925-008 ยุทธิชัย (24850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ520925-009 piya23 (24851) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ520925-010 catmoo (24854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ520925-012 khuntui (24857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520925-014 suphalak (24859) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ520925-015 ประศาสน์ (24861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ520925-016 เต่าเลิฟบั๊ค (24863) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ520925-017 nut00009 (24865) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
34 # 2อจ520925-018 nirun6929 (24868) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 2อจ520925-019 b_wor (24870) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 2อจ520925-020 akkorn (24873) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ520925-021 เพชรชมพู (24912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ520925-022 ศิริมงคล (24914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
39 # 2อจ520925-01 napon (24855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ520919-002 EG199213222TH ชัชวาล + eing_0014 (24311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนอาจารย์ชุม ไชยคีรี พิธีเสด็จกลับ เนื้อดำ จ.ภูเก็ต ***
2 # 3อจ520919-039 EH265484095TH thieng + rambo93 (24384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระตอกโค๊ดไม่ลึกทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งพุทโธหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ520922-022 EH220878901TH tongAA + Golf_bangbon (24513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นค่ายสุรศักดิ์มนตรี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
4 # 3อจ520923-006 anonnat + ประศาสน์ (24636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ520923-053 EG017426248TH namo08 + นรสิงห์ (24745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อดิษฐ์ เนื้อทองเหลือง จ.พัทลุง (ออกวัดปรางชัย)***
6 # 3อจ520924-001 EG613829512TH pachre + koooo (24765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ520924-002 RE340216343TH cwcwcw + ARNON (24766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สมเด็จปริสุทโธ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (ออกวัดโนนแดง)***
8 # 3อจ520924-003 RE417493518TH jessepre + vuthinuntha (24767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ520924-004 werapun + kritsi (24768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อดีบุกหน้าทอง ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 33)***
10 # 3อจ520924-005 EG810160940TH witthayaw + boonrod (24769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
11 # 3อจ520924-006 EG185296519TH mahler + เพชรชมพู (24770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ520924-007 EG864670725TH a-pro + ถาวรวัฒนะ (24771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ520924-008 EH289307824TH cycro + tomthemall (24772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวาท วัดห้วยร่วม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ520924-009 EG971950811TH pandp + ปืนปราจีน (24773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนเทพวราราม พิมพ์พระพุทธชินราชห้าเหลี่ยม(ใหญ่) ปี 2495 จ.กรุงเทพ (ตอกโค๊ด มค.1)***
15 # 3อจ520924-010 EX003013140TH ปีกุน03 + fung-nana (24774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ520924-011 EG456720494TH igolfnaja + k9cob (24775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
17 # 3อจ520924-012 EG970184243TH ปิงเปียง + โน๊ตเขาน้อย (24776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง วัดเขาบางทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชลบุรี ***
18 # 3อจ520924-013 EG346595383TH tomying + กีตาร์ (24777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 531)***
19 # 3อจ520924-014 EH346595383TH เชฟโคโรลาโด + กีตาร์ (24778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สระแก้ว ***
20 # 3อจ520924-015 EG603195452TH ฐิติวัสส์ + nund_ (24785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
21 # 3อจ520924-016 EG284484116TH hengy + trustnew (24790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อตัด วัดชายนา เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบุรี (โค๊ด วชน เรียง/ขนาด 2.5 นิ้ว)***
22 # 3อจ520924-017 EG369573704TH pair1 + panitan (24786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
23 # 3อจ520924-018 EX006657299TH puypee + auaokhan (24787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ520924-019 EG868381777TH เหนือเมฆ + wichean15 (24789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 60)***
25 # 3อจ520924-020 EH345965122TH ขุนเมืองจันทร์ + รงค์ผลพูน (24788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
26 # 3อจ520924-021 EG815518853TH phamorsee + ศิษย์หลวงปู่ทวด (24796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
27 # 3อจ520924-022 EG842665428TH wee9050 + KaFak (24797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
28 # 3อจ520924-023 EG818020135TH textile007 + หนุ่มชายนา (24798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
29 # 3อจ520924-024 EG141250907TH ขันติ + noiwatsing (24799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)***
30 # 3อจ520924-025 EH085237889TH boy747 + autopower (24800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
31 # 3อจ520924-026 EH265489226TH chaloemchai + pong_m16 (24801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ520924-027 EG847348625TH ศิษย์หลวงพ่อดำ + yutputsoon (24803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ520924-028 EH289216672TH smartsr + เอธรรมเสน (24802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
34 # 3อจ520924-029 EG971950405TH หนุ่มเมืองเลย + ณิชนันท์ (24808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเปิดโลก กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
35 # 3อจ520924-030 EG971950405TH jimlucky + ณิชนันท์ (24809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้สึกทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
36 # 3อจ520924-031 EG971950405TH jimlucky + ณิชนันท์ (24810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสาริกาฝังพลอย เนื้อผง (1 ชุด 3 องค์)***
37 # 3อจ520924-032 เทพกระสินธุ์ + csun138 (24816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ ***
38 # 3อจ520924-033 seetocon + csun138 (24817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** จตุคามรามเทพ รุ่นเจดีย์ราย เนื้อเงิน ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช ***
39 # 3อจ520924-034 EH018283452TH nuisriracha + ร้านอินทิรา (24811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.เชียงใหม่ ***
40 # 3อจ520924-035 EH296868158TH BMW52 + poohpp (24812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ520924-036 EH296868158TH BMW52 + poohpp (24813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
42 # 3อจ520924-037 EG248308140TH nboeke + suntorn (24814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
43 # 3อจ520924-038 EG248308140TH pawaris + suntorn (24815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ520925-001 EG801903499TH ton_jatukam + สิงห์ขร41 (24902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ520925-002 EG800933049TH toon6398 + มีชัย2509 (24852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ520925-003 EF625795263TH yodchai1515 + ansalda (24853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1936)***
47 # 3อจ520925-004 EG456713153TH csuwatchai + TN- (24856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PRAKUNG
*** พระในหลวงทรงผนวช วัดราชบพิธ เนื้อดิน ปี 2507 จ.กรุงเทพ ***
48 # 3อจ520925-005 EG575275373TH อามพระเก่า + kamol111 (24900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
49 # 3อจ520925-006 EG575275373TH โมเน่ + kamol111 (24860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขาโต๊ะหลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพ ***
50 # 3อจ520925-007 EG575275373TH janjira + kamol111 (24862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธไชยศรีหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ520925-009 EG611491770TH shang + p_pegkyman (24864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆัง เนื้อทองผสม จ.กรุงเทพ ***
52 # 3อจ520925-010 EX006166140TH ห้าร้อย + ink97naprado (24898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ไข่ วัดบางเลน พิมพ์ฐานเตี้ย จ.สุพรรณบุรี ***
53 # 3อจ520925-011 ED595863121TH tewkeet + phipops (24866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ520925-012 พิชชากร + chaiya_chate (24867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เม็ดประคำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
55 # 3อจ520925-013 EG938454898TH เอกสวีวี่วี + ratakon (24896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร ***
56 # 3อจ520925-014 EG372785672TH babyraccoon + chetit (24869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
57 # 3อจ520925-015 EH095595877TH simiran + อิคคิว (24872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ520925-016 EG871501143TH tinny + pusook66 (24874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพล้างผิวทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
59 # 3อจ520925-017 EG810807270TH แป้ง67 + lovelove (24875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
60 # 3อจ520925-018 EH345969892TH smilehouse + รงค์ผลพูน (24876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
61 # 3อจ520925-019 EH115941135TH toymlt + bancha18 (24878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ520925-020 EH032540157TH wittawat_tan + nooing (24881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
63 # 3อจ520925-021 EG462464203TH boyoboyo + tumtam (24880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 248)***
64 # 3อจ520925-022 EG857781456TH pong_m16 + เอสจีบอย (24882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ520925-023 korn88 + cs16933 (24883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
66 # 3อจ520925-024 EH120895093TH นายโอ + pongdej (24885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นญาณวิทยาคม เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1729)***
67 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
71 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ520925-026 RE195112055TH ทนายหลวง + nauts (24888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึกและชำรุดด้านบนพระ)***
73 # 3อจ520925-027 EG882931965TH PHUPHA + Rainakin (24889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.อยุธยา ***
74 # 3อจ520925-028 RE544425395TH sapansoong + lazio (24891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน พิมพ์พระพุทธ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
75 # 3อจ520925-029 EG835905220TH chamulet + kit2509 (24892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพล้างผิวทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองผสม ปี 2510 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ520925-030 jessepre + focus-2007 (24893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ520925-031 jessepre + focus-2007 (24895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
78 # 3อจ520925-032 EG803309172TH bancho + Gadostar (24897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
79 # 3อจ520925-033 EG803309169TH Todmuangchon + Gadostar (24899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-7,5-7) เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา ***
80 # 3อจ520925-034 EG246292172TH พะงัน + หลานย่า (24901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
81 # 3อจ520925-035 EG265753464TH หงฟ้า + kkk707 (24903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวแห้งรานจากการเก็บ)***
82 # 3อจ520925-036 EG856535286TH BK-Prom + ศิษย์พระวิษณุ (24904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
83 # 3อจ520925-038 EH140180294TH ptkn2095 + conun (24905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสลึงหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นขวัญถุง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดระฆังเล็ก)***
84 # 3อจ520925-039 ED487452594TH visut + วาสนา (24908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ520925-040 EG094713334TH lertsak + เนรันชลา (24907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
86 # 3อจ520925-041 EH219212461TH yootha + กล้วยไม้ (24910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
87 # 3อจ520925-042 EG238268891TH jminter + digitalsale (24913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ520925-043 EG817043625TH lee2009 + jor2006 (24919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระสิวลีรูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพล้างผิว)***
89 # 3อจ520925-044 RE544001480TH kanchana + computerbaby (24915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
90 # 3อจ520925-045 EB392071732TH jojojung + tomying (24917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
91 # 3อจ520926-028 นายพระเครื่อง + (24954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 26 ก.ย. 2552 - 08:04 น.] #26474 (21/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520910-041 EG462444328TH tumtam (23459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520914-013 EH358290891TH เอกจิตต์ (23859) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520915-002 EG404135812TH อิศประแสร์ (23823) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ520915-006 EG288796940TH เพ็ชรบูรพา (23828) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ520915-013 EG697442892TH pat-pat (23947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ520915-024 EH289037234TH teerawit (23957) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ520916-016 EG802185057TH ชอบจัง (24028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 1อจ520916-025 EH219203076TH กล้วยไม้ (24076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ520917-007 EH399415242TH เต้ยวังหลัง (24142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ520917-019 EG860620895TH Potaplam (24199) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 21 องค์
11 # 1อจ520918-014 EG975105905TH soft-soft (24275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520918-020 EG248265563TH suntorn (24281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ520919-004 ED595862269TH phipops (24344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ520919-017 EG970180900TH golffypphone (24371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ520919-019 EG140693033TH เจต06 (24374) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ520919-020 EH102026799TH pairoje (24376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ520921-002 RC814887980TH ชินพรรธน์ (24439) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
18 # 1อจ520921-006 EG390757823TH เนรันชลา (24445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ520921-007 EH212530615TH yasticker (24446) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
20 # 1อจ520921-010 EG6960721TH bigtung (24455) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ520921-011 EG527717411TH วีระศักดิ์01 (24458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ520921-013 EH07654820TH lennet (24466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ520921-015 EG185265247TH tumtam (24460) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520922-001 RE378887768TH koekoe (24531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ520922-002 EG888768582TH พะโล้ (24532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520922-003 EH225612636TH prompt (24533) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ520922-004 EG522953325TH lermsak (24534) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ520922-005 EG811217040TH น้ำปาย (24535) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ520922-006 EG811214635TH wattikorn (24538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ520922-007 EG560291644TH กบอตก (24539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ520922-008 ED574821086TH sathit09 (24541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ520922-009 EH409052332TH doi_salas (24545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ520922-010 EH289214186TH Fantasy (24549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ520922-011 EG822271863TH Tigge-jeed (24552) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
35 # 1อจ520922-012 EG152142024TH bansa (24554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ520922-013 EG689580716TH nitikul_c (24556) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ520922-014 ED580056129TH sumat (24559) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ520922-015 EH298352296TH thelord (24562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ520922-016 EG888728861TH gikoo (24564) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
40 # 1อจ520922-017 EF544842516TH dman2551 (24565) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
41 # 1อจ520922-018 EG956255607TH toyotachi (24567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 1อจ520922-019 EG970188449TH โน๊ตเขาน้อย (24572) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ520922-020 EH227836163TH P-P-mary (24578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ520922-021 EG679707911TH nooing (24573) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ520922-022 EH227840242TH P-P-mary (24586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ520922-023 EG437307325TH tang160946 (24619) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ520922-024 EG270094742TH glight (24620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 1อจ520922-025 EG742061999TH torkij (24621) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ520922-026 EG856533475TH จุ๋มจิ๋ม (24622) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
50 # 1อจ520922-027 EG247039322TH setthasiri (24623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
51 # 1อจ520922-028 EG248289220TH suntorn (24624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
52 # 1อจ520922-029 EG626376736TH มิตรจัตุคาม (24627) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ520922-030 EG206666883TH panitgang (24625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ520922-031 EG681679321TH addoo (24626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ520922-032 EH30218979TH mettra (24628) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ520922-033 EG974034200TH kopart (24629) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
57 # 1อจ520922-034 EF741480941TH (24630) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
58 # 1อจ520922-035 EG246100266TH kriangkri (24631) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 1อจ520925-021 จามร2510 (24844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520912-007 toosarsud (23702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ520914-027 อรรถพล (23888) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520914-030 sjitrakorn (23892) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
4 # 2อจ520915-013 sakchidlom (23847) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ520916-011 satits (23999) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
6 # 2อจ520916-022 deery (24064) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ520916-023 ธัชกร (24065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ520918-005 chaiya_chate (24251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ520918-009 tuk08 (24257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
10 # 2อจ520919-005 vadcharapol (24359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ520919-006 nut00009 (24306) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ520919-019 jojo5 (24334) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ520919-025 kumpa (24299) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ520919-027 sakyui (24304) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ520919-037 mahler (24420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ520919-040 ลิตเติ้ลตี๋ (24432) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ520919-042 viwat (24453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ520921-017 นิลสนธิ (24430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
19 # 2อจ520922-001 ประสาน (24550) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ520922-002 SNOWKID (24551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
21 # 2อจ520922-003 eak_nark (24553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ520922-004 jackle (24555) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ520922-005 SuerAey (24557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ520922-006 SuerAey (24558) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
25 # 2อจ520922-007 arun2515 (24560) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ520922-008 เด็กwat (24561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ520922-009 peterz (24563) ส่งพระตรวจสอบ 26 องค์ พระแท้ออกบัตร 24 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ520922-010 เด็กwat (24566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ520922-011 p_awest (24568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520922-012 Sololo (24569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ520922-014 มือใหม่หัดดู (24571) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
32 # 2อจ520922-015 oodsandee (24574) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 2อจ520922-016 anaken (24576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
34 # 2อจ520922-017 NICHA (24579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
35 # 2อจ520922-021 blue333 (24616) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 2อจ520922-022 KONDEE446 (24617) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ520922-023 numpraram2 (24618) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ520923-001 juipeter (24648) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
39 # 2อจ520923-002 rungaroona (24662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
40 # 2อจ520923-003 nokee (24664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
41 # 2อจ520923-004 ดูไม่เป็น (24666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
42 # 2อจ520923-005 แฮปรามคำแหง (24669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
43 # 2อจ520923-006 เจริญพร (24670) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 2อจ520923-007 หงส์บ้านเม้ง (24673) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ520923-008 finance (24678) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
46 # 2อจ520923-009 artirvana (24679) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
47 # 2อจ520923-010 thanagrit (24685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
48 # 2อจ520923-011 das999 (24687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
49 # 2อจ520923-012 เจ๊เล็ก (24690) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
50 # 2อจ520923-013 susupa (24694) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ520923-014 newning (24698) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
52 # 2อจ520923-015 ปิงอยู่เจริญ (24702) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
53 # 2อจ520923-016 jumongj (24705) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
54 # 2อจ520923-017 โรนิน (24708) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
55 # 2อจ520923-018 monthap (24715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
56 # 2อจ520923-019 kumpha (24716) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
57 # 2อจ520923-020 PORNCHAISRISUK (24717) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
58 # 2อจ520923-021 lovelyman (24731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 2อจ520923-022 rincongecon (24737) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
60 # 2อจ520923-023 อรรถพล (24740) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
61 # 2อจ520923-024 ยังน้อย (24747) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
62 # 2อจ520923-025 แทนบางนา (24748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
63 # 2อจ520923-026 พีพีพี (24749) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
64 # 2อจ520923-027 chiu2002 (24822) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520912-001 EH160981793TH รักษ์ต้มเลือดหมู + sawang (23630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน ปี 2517 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ520912-036 jminter + bogusss (23665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กหลังยันต์ห้า เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2517 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ520912-053 EG971912243TH ลูกขุนแผน + ปืนปราจีน (23682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
4 # 3อจ520915-010 EG868425331TH ตุ๊ต๊ะ + bothong (23816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังยันต์นูน เนื้อเงิน จ.ระยอง ***
5 # 3อจ520915-011 EG868425331TH penpathum + bothong (23817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
6 # 3อจ520916-040 EH360621107TH babala + peerapath (24039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
7 # 3อจ520918-043 beegee + norachai (24289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
8 # 3อจ520919-003 EH033551916TH poirot + paul2509 (24313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** แหวนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้าลงยา จ.สุพรรณบุรี ***
9 # 3อจ520919-024 ED418737237TH เพชรพระ + dman2551 (24357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
10 # 3อจ520919-025 ED418737327TH anna_scott + dman2551 (24348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ520919-026 ED418737327TH finance + dman2551 (24350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
12 # 3อจ520919-040 EC365244345TH nuisriracha + fox09rome07 (24385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
13 # 3อจ520921-003 EF5309814963TH meksonice + nanacake (24393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก จ.ระยอง ***
14 # 3อจ520921-010 RE478915577TH ข้าวตอก + ย่ามทองคำ (24406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
15 # 3อจ520921-011 EH120850596TH pandp + choaklap (24409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมหาอุตฺตโม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
16 # 3อจ520921-047 EG815516101TH TFB99 + แต๊ก_พิชัย (24487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดบางนอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ระนอง ***
17 # 3อจ520922-003 pooh8392 + chaiya_chate (24494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
18 # 3อจ520922-004 finance + SNOWKID (24495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ520922-041 EG869335650TH cchan + ขันติ (24575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงดำ จ.ระยอง ***
20 # 3อจ520922-047 EG973218635TH vcool + kengko (24583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
21 # 3อจ520922-051 EF625781984TH ศิษพ่อมุ่ย + burabha (24589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ชูชกพญาไม้งิ้วดำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
22 # 3อจ520923-027 EH102026799TH artirvana + pairoje (24688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
23 # 3อจ520923-028 EH227841234TH ponto + มอมแมน (24691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.สุราษฎร์ธานี ***
24 # 3อจ520923-044 RE458911939TH catfish + สุเรนทรชิต (24728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี ***
25 # 3อจ520923-046 ED580056985TH santichai777 + boyoboyo (24735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจีด วัดถ้ำเขาพูล เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชุมพร (สภาพใช้)***
26 # 3อจ520925-037 johnlin + (24842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน(แช่น้ำมนต์) ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพล้างผิว)***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 25 ก.ย. 2552 - 08:14 น.] #26468 (20/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ520921-001 RE043675773TH thevit (24438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ520921-003 EG011082045TH Nakhon001 (24440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ520921-004 ED409133518TH ananhuso9 (24441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ520921-005 EG142260945TH TONKHAW (24443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ520921-009 EG860570148TH ศรีสุข (24450) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
6 # 1อจ520921-012 E134943580TH s5000 (24459) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
7 # 1อจ520921-014 EH140172766TH conun (24470) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
8 # 1อจ520921-016 EH105677119TH chiradech (24463) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ520921-017 EG081947503TH จามร2510 (24468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ520921-018 ED010558160TH asd159357 (24473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ520921-002 เจริญพร (24400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ520921-003 เรืองกิตติ์ (24403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ520921-004 อธิปัญญา (24404) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
4 # 2อจ520921-005 artirvana (24407) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
5 # 2อจ520921-006 ยุทธิชัย (24408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ520921-008 TANAWAT2520 (24410) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
7 # 2อจ520921-009 sheep (24411) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ520921-010 manliar (24412) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ520921-011 watchira (24416) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ520921-012 manliar (24418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ520921-013 พันธิตรา (24421) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520921-014 lekdee (24424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
13 # 2อจ520921-015 SUPER1 (24426) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ520921-016 systema (24427) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ520921-019 surasak_bpb (24433) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ520921-020 oongchat (24435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ520921-021 kumpha (24479) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ520921-022 suwanarat (24480) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ520921-023 อาโจ_____ (24481) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520923-001 RE555834095TH somchai + thongpaiwan (24632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
2 # 3อจ520923-002 jessepre + juipeter (24633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)***
3 # 3อจ520923-003 RD875645580TH tia1911 + pinbal (24655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
4 # 3อจ520923-004 Teerapan + nongnhun (24634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
5 # 3อจ520923-005 Hongtae + nongnhun (24635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
6 # 3อจ520923-007 ต้นบางปู + mut007 (24658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์เหรียญโบ เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
7 # 3อจ520923-008 satansat + potung (24637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพ ***
8 # 3อจ520923-009 EG720026730TH virat-tur + sai-9ton (24638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบัญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
9 # 3อจ520923-010 EH120875876TH นายพระเครื่อง + บิ๊กบีม (24639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (กะไหล่ทองใหม่)***
10 # 3อจ520923-011 EG609465538TH sureerat + koboonapi (24640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิวใหม่)***
11 # 3อจ520923-012 EG297282355TH werapun + pakorn704 (24641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 34)***
12 # 3อจ520923-013 EG467025787TH Vorajak + ศรีสุข (24642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
13 # 3อจ520923-014 EH120761043TH tkonlayut + OKK08 (24643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธร พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลืองรมดำ ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (พระรมดำใหม่***
14 # 3อจ520923-015 EH120896765TH ม้าขาว + rakdee (24644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ใหญ่ ที่ระลึกเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
15 # 3อจ520923-016 EG803911714TH wattikorn + nuisriracha (24645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ520923-017 EG700954806TH chatchai16 + หน้าหวาน (24660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ เนื้อดิน ***
17 # 3อจ520923-018 EH402537946TH สัมปัญโณ + pantun (24646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
18 # 3อจ520923-019 EG818011703TH jojojung + ounoun (24647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
19 # 3อจ520923-020 EH120892211TH meebkn + เต๋าพระเครื่อง (24649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั้มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ520923-021 EG145131145TH Leksalaya + shirew (24665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
21 # 3อจ520923-022 EH221304161TH รักษ์ต้มเลือดหมู + ชานนทร์ (24674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
22 # 3อจ520923-023 EG461558377TH yodchai1515 + morn9190 (24676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
23 # 3อจ520923-024 EG840984097TH leika77 + kao_za (24680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นห่อเตี้ยะ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
24 # 3อจ520923-025 EH159692865TH suthon + เฉลิมบุรี (24682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี ***
25 # 3อจ520923-026 EH102026799TH rambo93 + pairoje (24684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ520923-029 EH227841234TH anna_scott + มอมแมน (24693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์หน้านางสังฆาฏิยาว ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
27 # 3อจ520923-030 EH032359404TH keane49 + ลอตลิ่งชัน (24696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
28 # 3อจ520923-031 EG599608610TH ANCHANA + นะชาลีติ (24699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมอญแปลง กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
29 # 3อจ520923-032 EH075580961TH durbell9 + korn88 (24701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ520923-033 EG812771096TH เมวิกา001 + lovelove (24703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร ***
31 # 3อจ520923-034 EG868851189TH probation + snowman555 (24706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ520923-035 mrchachaip + sotorn (24713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกหนังไก่ ปี 2508 จ.กรุงเทพ (หน้าตัก 5 นิ้ว) (หมายเลข 3 7333)***
33 # 3อจ520923-036 EG952436294TH puypee + เสือโฮก (24709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
34 # 3อจ520923-037 EG212070327TH saksitt + non31 (24711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรพหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
35 # 3อจ520923-038 EG860622225TH yasticker + angryted (24712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์หัวโตฐานใหญ่ จ.นครสวรรค์ ***
36 # 3อจ520923-039 wasie76 + kumpha (24721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ520923-040 wasie76 + kumpha (24722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ520923-041 EG241848255TH yodchai1515 + okdigital (24718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ520923-042 EH212531165TH Sololo + รักษ์ต้มเลือดหมู (24723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ520923-043 RE458911939TH palakorn + สุเรนทรชิต (24724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.อยุธยา ***
41 # 3อจ520923-045 GEARBAN + เจริญบุญ (24733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (ออกวัดเดิมบาง)***
42 # 3อจ520923-047 EH082471454TH sapansoong + โมทนา (24736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
43 # 3อจ520923-048 EH000652378TH oneheart + Xabi17 (24738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ520923-049 EG288197645TH นายพระเครื่อง + ฐิติวัสส์ (24739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระแผง กรุเก่า เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
45 # 3อจ520923-050 EF031022496TH tkmt17 + Koh3955 (24741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรเพ็ชรกลับ เนื้อสำริด ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3654)***
46 # 3อจ520923-051 boonrod + chatchai032 (24742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ520923-054 EG488217867TH PHUPHA + ทาสธรรม (24746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 24 ก.ย. 2552 - 07:39 น.] #26455 (19/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520915-028 EG602783599TH bannapong (23961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520919-001 RD993783421TH peat1979 (24338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ520919-002 RC528903579TH tepakornsu (24340) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ520919-003 RE662666722TH vuthinuntha (24343) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ520919-006 EG527716504TH (24358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ520919-007 EG185897558TH Hengdee8 (24347) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ520919-008 EG856527214TH จุ๋มจิ๋ม (24349) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
8 # 1อจ520919-009 EG489826365TH boonrod (24351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ520919-010 EH217721271TH themart (24353) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ520919-011 EG57699969TH Golf_bangbon (24354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
11 # 1อจ520919-012 EG952200381TH cholatan (24355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ520919-013 EG355007013TH saksitt (24356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ520919-014 EG560290034TH กบอตก (24366) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 1อจ520919-015 EH351450917TH namo08 (24367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520919-016 EG140669635TH โมเน่ (24368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ520919-018 EH305464202TH sef_ann (24372) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ520919-021 EG950875284TH พรชมพู (24378) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ520919-022 EG560274385TH กบอตก (24381) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ520919-023 EH264338825TH flowersmann (24382) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
20 # 1อจ520923-034 เด็กละหารไร่ (24730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520916-015 pranung (24007) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ520916-016 jungjung (24009) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ520917-008 nut00009 (24115) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ520919-001 natrod (24300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ520919-002 khuntui (24301) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ520919-003 lekphotharam (24303) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ520919-004 เอก..บางบัวทอง (24305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ520919-007 ARUNSAK (24309) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
9 # 2อจ520919-008 akkorn (24310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
10 # 2อจ520919-009 PSBKK (24312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ520919-010 catmoo (24315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520919-011 ประศาสน์ (24317) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ520919-012 วิมลดอดคอม (24319) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ520919-014 เอิงเอย (24322) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ520919-015 ธนถัทร (24324) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ520919-016 ดูไม่เป็น (24326) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
17 # 2อจ520919-017 attta (24328) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
18 # 2อจ520919-018 songp1 (24331) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ520919-020 jojo5 (24336) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ520919-021 jojo5 (24295) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ520919-022 pipatnpt (24296) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 2อจ520919-023 pungting (24297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
23 # 2อจ520919-024 เต่าเลิฟบั๊ค (24298) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ520919-026 nakornc (24302) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ520919-029 coolpra (24308) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ520919-030 เต้ยอิตาเลียน (24388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ520919-031 JNang (24389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ520919-033 WEERA_NUNGHOTMAI(24391) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
29 # 2อจ520919-034 (24396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
30 # 2อจ520919-035 บุญบิดา (24401) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
31 # 2อจ520919-036 jtrsnum (24417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
32 # 2อจ520919-038 focus-2007 (24422) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ520919-039 konmin (24429) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ520919-041 suphalak (24451) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ520919-043 somstup (24456) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520916-048 EH272221280TH jungjung + milo1982 (24047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ520916-054 EX005053835TH johnlin + เปาโลพระเครื่อง (24056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์ ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพล้างผิว)***
3 # 3อจ520919-004 EH033551916TH พรสิบประการ + paul2509 (24314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบางเลน เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.สุพรรณบุรี ***
4 # 3อจ520919-005 ปิงเปียง + pungting (24316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่นจันทร์ วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
5 # 3อจ520919-006 Todmuangchon + (24318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
surasak2504
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
6 # 3อจ520919-007 EG566416529TH challenge + lod505 (24360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ520919-008 EH293880795TH โกเล้ง + จันกะจ่าง (24321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 831)***
8 # 3อจ520919-009 EG799026243TH TFB99 + ลูกน้ำอิง (24323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์กลมใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
9 # 3อจ520919-010 ED2030101666TH kai222 + หลานย่า (24325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
10 # 3อจ520919-011 EG606451777TH pairoj4442 + koboonapi (24327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)***
11 # 3อจ520919-012 EG606451777TH ชัชวาล + koboonapi (24329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)***
12 # 3อจ520919-013 EF696875425TH Sayanpf2 + puminph (24330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
13 # 3อจ520919-014 EF696875425TH TFB99 + puminph (24332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์นกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ520919-015 EH004699781TH pandp + korbuakaew (24333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (กะไหล่ทอง/สภาพใช้)***
15 # 3อจ520919-016 poltep + model (24335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีดหลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ520919-017 ED219899100TH อภิชาติบุญ + tomthemall (24337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)***
17 # 3อจ520919-018 EH30326280TH ชานนทร์ + หูยาว (24339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
18 # 3อจ520919-019 EG757699969TH Wendy + Golf_bangbon (24341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
19 # 3อจ520919-020 EG279307626TH momay + ชัยชาญ (24342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ520919-021 EG24628551TH boyoboyo + หน่องโค๊ก (24361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
21 # 3อจ520919-022 EG818009687TH น้องเฟิร์น + รุ่งนภา (24345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)***
22 # 3อจ520919-023 chamulet + focus-2007 (24362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
23 # 3อจ520919-027 EH326389762TH chanram + เฮียหมู (24352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นอุดมโชคปฐมอทรหันต์สุวรรณภูมิ เนื้อไม้ค้ำฟ้า ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 7 ซม.)***
24 # 3อจ520919-028 EG942052388TH อาตี้เมืองใหม่ + เหลาเพชรบูรณ์ (24363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร ***
25 # 3อจ520919-029 EG951399961TH peempra + djaonja (24364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
26 # 3อจ520919-030 EG951399961TH peempra + djaonja (24365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
27 # 3อจ520919-031 EH082450366TH riderclub + aragon_ttt (24369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
28 # 3อจ520919-032 EH296848462TH kiangsaku + tomahok2000 (24370) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ520919-032 EH296848462TH kiangsaku + tomahok2000 (24370) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์(ไม่ตัดปีก) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ520919-033 EH081947707TH เซียน99 + preedeekarun (24373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.อยุธยา ***
31 # 3อจ520919-034 kanchana + pair1 (24375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตกหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
32 # 3อจ520919-035 EG158663955TH kriengsl + aleang311 (24377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดพระขาว เนื้อผงว่านฝังทับทิม ปี 2539 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ520919-036 EF563833959TH Chaiyoyo + pinmarine35 (24379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ520919-037 EF541475971TH จ่าอำพล + kritsi (24380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
35 # 3อจ520919-038 RD908659218TH chatcheor + chok77 (24383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 43 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร ***
36 # 3อจ520919-041 EH218751500TH เลิศหล้า + กาน999 (24386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
37 # 3อจ520919-042 EH264338825TH สิบสองปันนา25 + (24387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
flowersmann
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
38 # 3อจ520921-001 EG468771745TH boonchaibkn + focus-2007 (24390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ520921-002 EG57774445TH ลิ้นจี่ + runglp (24392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ล้างผิวทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
40 # 3อจ520921-004 RE043675773TH ตาลเมืองเพชร + thevit (24394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสุโขทัยบัวสองชั้น เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
41 # 3อจ520921-005 opasn + แก้วสามวา (24395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทร์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพ ***
42 # 3อจ520921-006 YAIO987 + becham (24397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์มหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ520921-006 YAIO987 + becham (24397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
44 # 3อจ520921-006 YAIO987 + becham (24397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
45 # 3อจ520921-007 RD234844770TH samrerng + chok77 (24399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ ***
46 # 3อจ520921-008 RE478915841TH โมเน่ + ย่ามทองคำ (24402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
47 # 3อจ520921-009 RE478915577TH lovelyman + ย่ามทองคำ (24405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ520921-012 keattisak + Chang2103 (24413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ520921-013 D486662883TH pornsakpe + phaithoons (24414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (ออกวัดสันติสังฆาราม)***
50 # 3อจ520921-014 MAXIMA + ununun (24415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
51 # 3อจ520921-015 kakan + jdbig (24419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนิ้อเงินลายธงชาติ จ.นครสวรรค์ ***
52 # 3อจ520921-016 navigator + manliar (24423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์พระอัฏฐารส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
53 # 3อจ520921-017 EG011082045TH พันธิตรา + Nakhon001 (24425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช ***
54 # 3อจ520921-018 EG011082045TH virat-tur + Nakhon001 (24428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
55 # 3อจ520921-019 ชิชิมารุ + เก้ายอดเก้ามงคล (24434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
56 # 3อจ520921-020 Amulet_k + systema (24436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพ (ไม่ตอกโค๊ด)***
57 # 3อจ520921-021 kengko + napon (24437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี2521 จ.สุรินทร์ ***
58 # 3อจ520921-022 frist + maithong (24442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาพิฆเนศวรหลวงพ่อผล วัดเชิงหวาย เนื้อสำริด ***
59 # 3อจ520921-023 EH129449558TH Peerasak_off + twc661 (24444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
60 # 3อจ520921-024 EG847338756TH TFB99 + phaithoons (24447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
61 # 3อจ520921-025 EH289308246TH suriyan04 + noklek (24449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
62 # 3อจ520921-026 EH216677537TH ปิงเปียง + ต้องนครนายก (24452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
63 # 3อจ520921-027 EG897591340TH korn88 + maytus (24454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ520921-028 เดชแพร่ + Adisorn_p2519 (24457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ520921-029 benz51 + Adisorn_p2519 (24461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
66 # 3อจ520921-030 Wendy + บัวอรุณ (24465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ520921-031 EH296844995TH BMW52 + poohpp (24469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
68 # 3อจ520921-032 EG868843077TH santichai777 + (24474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
snowman555
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ520921-033 ED486665880TH กุ้งมังกร + หลานย่า (24476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ520921-034 ED486665880TH rattanun + (24477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
71 # 3อจ520921-035 EG526987664TH ต่อแต้ม + เบเร่ต์แดง (24462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด/สภาพใช้)***
72 # 3อจ520921-036 EF353592250TH siaew + pong_m16 (24464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
73 # 3อจ520921-037 EF353592250TH tot2006 + pong_m16 (24467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ520921-038 pomSL + lingling (24471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดหนัง เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.กรุงเทพ ***
75 # 3อจ520921-039 รักษ์สีลม + lingling (24472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ520921-040 EG825568939TH riderclub + meksonice (24475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ520921-042 EH082455111TH กระแสร์ + namo0123 (24482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ520921-043 EH163684445TH kumtammo + suthon (24483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
79 # 3อจ520921-044 EG815804292TH namo08 + nudyrain (24484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช ***
80 # 3อจ520921-045 RC814887980TH pouch + ชินพรรธน์ (24485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครสวรรค์ ***
81 # 3อจ520921-046 RC814887980TH มัจฉานุ + ชินพรรธน์ (24486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ520921-048 EG803330161TH peterjeep + junko (24488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
83 # 3อจ520921-049 EH164569968TH ใบเตย + proof1 (24491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดลานคา เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2467 จ.สุพรรณบุรี ***
84 # 3อจ520921-050 EF665802890TH boonchaibkn + potong (24489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธไชยศรีหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
85 # 3อจ520921-051 EG942043284TH sertsurin + โพธิ์ทอง (24490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)***
86 # 3อจ520922-001 Pandy + anonnat (24492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
87 # 3อจ520922-002 ฑฎ461826042ธ็ cisse + siaew (24493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
88 # 3อจ520922-005 RE507855379TH Lบางพูด + นายโอ (24496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
89 # 3อจ520922-006 EG599189759TH thelord + oldshop (24497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
90 # 3อจ520922-007 EG821357744TH jessepre + dekphet (24498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
91 # 3อจ520922-008 EG574469758TH Trom01 + (24499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
THANOMCHAI2512
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
92 # 3อจ520922-009 boy28 + jackal (24500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต ***
93 # 3อจ520922-010 EH273647737TH boy747 + twc661 (24501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร ***
94 # 3อจ520922-011 EH085234573TH nanacake + koomkong (24502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง จ.ระยอง ***
95 # 3อจ520922-012 EX00505664TH toon_88 + เปาโลพระเครื่อง (24503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ+โค๊ดศาลา)***
96 # 3อจ520922-013 EH358692325TH noksev + เอกจิตต์ (24504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
97 # 3อจ520922-014 EG132359702TH future + ink97naprado (24509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
98 # 3อจ520922-015 pong_m16 + HAROMAN (24510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
99 # 3อจ520922-016 EF353592303TH tik524778 + raimon (24505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(หน้าจีน) ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ520922-017 EG866630984TH nuisriracha + เพชรสยาม (24506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ จ.นครศรีธรรมราช ***
101 # 3อจ520922-017 EG866630984TH nuisriracha + เพชรสยาม (24506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ จ.นครศรีธรรมราช ***
102 # 3อจ520922-018 EG799351517TH พลอยรุ้ง + เด็กใหม่ (24507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์หัวโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี ***
103 # 3อจ520922-019 somchai + arun2515 (24512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(สภาพใช้)***
104 # 3อจ520922-020 EG706719783TH somrit + เด็กวิกสังสะสี (24508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์ปางประทานพร เนื้อชินตะกั่ว จ.ระยอง ***
105 # 3อจ520922-021 EH220878901TH กุ้งมังกร + Golf_bangbon (24511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ520922-023 EG938253777TH Powara09 + ratakon (24514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรีญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สิงห์บุรี ***
107 # 3อจ520922-024 EG884413646TH คนไม่สำคัญ + chok77 (24515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ จ.จันทบุรี ***
108 # 3อจ520922-025 EG818016317TH wee9050 + ounoun (24516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
109 # 3อจ520922-026 EG818016317TH krabphom + ounoun (24517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
110 # 3อจ520922-027 EG860626451TH taksat + digitalpicture (24518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
111 # 3อจ520922-028 เลิศหล้า + DR_CHET (24529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดหน้าอาปาเช่ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ520922-029 EH221300757TH BMW52 + mixing (24519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
113 # 3อจ520922-030 EH221300757TH maradona + mixing (24520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
114 # 3อจ520922-030 EH221300757TH maradona + mixing (24520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
115 # 3อจ520922-031 EH120852645TH ANCHANA + noppthai (24521) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
116 # 3อจ520922-031 EH120852645TH ANCHANA + noppthai (24521) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
117 # 3อจ520922-032 EG888799562TH tansave + mitmitee (24530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระฝักไม้ขาว กรุบางระกำ เนื้อผง จ.พิษณุโลก ***
118 # 3อจ520922-033 EG842644405TH momay + onizuka2518 (24522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
119 # 3อจ520922-034 beegee + Chang2103 (24523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์นิยม เนื้อเงิน ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
120 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
121 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
122 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
123 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
124 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
125 # 3อจ520922-036 EX003104132TH shang + MRDAVE (24525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระวัดปากน้ำ พิมพ์ตื้น รุ่น 3เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
126 # 3อจ520922-037 kengko + มือใหม่หัดดู (24526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรีญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
127 # 3อจ520922-038 EH223065685TH birdbkk + (24527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PATANAKARN39
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
128 # 3อจ520922-039 ED584140958TH Garude + ลูกขุนแผน (24528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์พระนาคปรก รุ่นคูณทรัพย์แสน เนื้อทองคำ จ.นครราชสีมา ***
129 # 3อจ520922-040 หูยาว + anaken (24543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบควันธูป)***
130 # 3อจ520922-042 EG883596302TH nuthapol + nontko (24577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
131 # 3อจ520922-043 EG848478202TH nathawut + tintin (24580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
132 # 3อจ520922-044 EG888728875TH peempra + wasna (24581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
133 # 3อจ520922-045 EH081834815TH SUPER1 + GOBPRA (24582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)***
134 # 3อจ520922-046 EH227836163TH Meeme + P-P-mary (24584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นสันติวรญาณ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
135 # 3อจ520922-048 RE385602418TH sertsurin + เอกพนัส (24587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2490 จ.สุรินทร์ ***
136 # 3อจ520922-049 EH227840242TH Pracha40 + P-P-mary (24585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.เชียงใหม่ ***
137 # 3อจ520922-050 EG431778670TH ชมดาวโคราช + selll (24588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
138 # 3อจ520922-052 jamespk + b_air51 (24593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
139 # 3อจ520922-053 EH199712801TH WINDAY + พิณเปี๊ยะ (24615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
140 # 3อจ520922-054 EG246276594TH Peesadet + vara14 (24613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
141 # 3อจ520922-055 EG940572828TH ลูกน้ำอิง + เหลาเพชรบูรณ์ (24594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี ***
142 # 3อจ520922-056 EG271739855TH lutjack + มหาเวส (24595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
143 # 3อจ520922-057 EG241844917TH rattanun + okdigital (24596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
144 # 3อจ520922-058 EH018294438TH peterdriverbkk + มัจฉานุ (24597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบัณฑูรสิงห์ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
145 # 3อจ520922-059 EG248289220TH korn88 + suntorn (24598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อชุบนิกเกิล จ.นครปฐม ***
146 # 3อจ520922-060 EG852109075TH sza1200 + สมบัติ (24599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 103)***
147 # 3อจ520922-061 EG681970327TH phaithoons + srinakhon (24614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น 3 ทอ.สร้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ ***
148 # 3อจ520922-062 EH227837040TH pongdej + P-P-mary (24609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
149 # 3อจ520922-063 EH227837040TH tanakiton + P-P-mary (24600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 12.00 น. เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
150 # 3อจ520922-064 EG273313019TH โรนิน + korat (24601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1322)***
151 # 3อจ520922-065 EH293889233TH future + jrol1981 (24602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพญาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
152 # 3อจ520922-066 EG803331706TH kaksuntech + bancho (24603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
153 # 3อจ520922-067 EG273313019TH tuey88 + korat (24604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1318)***
154 # 3อจ520922-068 EF56835331TH Peesadet + pinmarine35 (24611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
155 # 3อจ520922-069 EF563835331TH Peesadet + pinmarine35 (24612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
156 # 3อจ520922-070 EG273313019TH lekmuangpra + korat (24605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 311)***
157 # 3อจ520922-071 EG273313019TH lekmuangpra + korat (24606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์(ไม่ตัดปีก) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 71)***
158 # 3อจ520922-072 EG769443651TH probation + patama (24607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***
159 # 3อจ520922-073 EH111876564TH เอ073 + pairoje (24610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
160 # 3อจ520922-074 EH409044469TH pupa09 + MRDAVE (24608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 22 ก.ย. 2552 - 09:10 น.] #26426 (18/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520911-021 EH299649806TH phuwadet (23607) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ520914-003 EG868088081TH ริชชี่ (23842) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520917-001 EH055585770TH เด็กละหารไร่ (24131) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ520917-002 EG8043299642TH ชัชพนม (24132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ520917-003 EG974023445TH เซียนหลักร้อย (24136) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ520917-004 EH299680412TH holyobject (24137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ520917-005 EG815515675TH ศิษย์หลวงปู่ทวด (24139) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ520917-006 EG882909945TH ลูกหยี (24161) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ520917-008 EH082452557TH anek48 (24144) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ520917-009 EG467021520TH opasn (24145) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ520917-010 EG717197629TH mawin_14 (24146) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ520917-011 EH265427080TH thevit (24149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ520917-012 EG689574653TH nitikul_c (24151) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ520917-013 EG818288258TH probation (24152) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ520917-014 EH125763412TH kampanat (24154) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ520917-015 EG574467010TH naran (24155) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
17 # 1อจ520917-016 EG247036808TH setthasiri (24157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ520917-017 EH018259060TH loeiisan (24197) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ520917-018 EH218013756TH tattawon (24198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ520917-020 EH410437264TH Sayanpf2 (24200) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
21 # 1อจ520917-021 EG844183410TH trustnow (24201) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ520917-022 EH053093415TH เทพทิพย์002 (24262) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ520917-023 EG773618306TH cycro (24266) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ520917-024 EF471375529TH กุ้งมังกร (24208) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ520917-025 EF471375529TH (24215) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
26 # 1อจ520917-026 EG338141329TH โตวัดใหญ่ (24222) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
27 # 1อจ520917-027 EH199590590TH สิบสองปันนา25 (24235) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 1อจ520917-028 EG971556927TH totogunlew (24241) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ520917-029 EG683583008TH somphong54 (24246) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ520918-001 EF6739801401TH เล็กซอย 5 (24255) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ520918-002 EG804458805TH dekaoudom (24260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ520918-003 EG794982658TH sanpol (24261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ520918-004 EG096071672TH yodchai1515 (24263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
34 # 1อจ520918-005 EG760518560TH ท่าพระจันทร์ (24265) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
35 # 1อจ520918-006 EH291930834TH เด็กละหารไร่ (24268) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ520918-007 EH053154030TH toy2k (24269) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
37 # 1อจ520918-008 EG490129724TH visut (24270) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
38 # 1อจ520918-009 ED595875495TH โต๋พระเครื่อง (24272) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
39 # 1อจ520918-010 EG802800235TH bannapong (24274) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
40 # 1อจ520918-011 EH152555450TH กระรอกขาว (24277) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
41 # 1อจ520918-012 EG795215198TH tammanoon (24271) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ520918-013 EH298257803TH Tdech (24273) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
43 # 1อจ520918-015 EG679707885TH nooing (24276) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ520918-016 EG815516282TH ศิษย์หลวงปู่ทวด (24278) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ520918-017 EG310303477TH nampoo (24279) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ520918-018 EF156518947TH jittidate (24282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ520918-019 EG222209649TH nara03 (24280) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 1อจ520918-021 EH248752258TH ทรัพย์ (24258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ520918-022 EF525734425TH arm007 (24259) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
50 # 1อจ520918-023 EG241148718TH นิกบุรีรัมย์ (24264) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ520918-024 EG794981082TH yacool (24267) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ520918-025 ED486925735TH สาตะมนต์ (24284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
53 # 1อจ520918-026 EG927255508TH pornsiwa (24285) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
54 # 1อจ520918-027 EH218849420TH suwit (24286) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 18 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520915-022 suphalak (23937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ520916-017 ปิงอยู่เจริญ (24016) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
3 # 2อจ520917-001 kueyunon (24104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ520917-002 o-larn (24105) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
5 # 2อจ520917-003 chaiya86 (24107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ520917-004 oldshop (24108) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ520917-005 นายถนัด (24110) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ520917-006 das999 (24112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 2อจ520917-007 eak_421 (24114) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520917-009 finance (24117) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ520917-010 nokee (24118) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
12 # 2อจ520917-011 nonchayawiz (24119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ520917-012 นึกอ่อนนุช (24121) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ520917-013 เข้มKEM (24123) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ520917-014 thawath (24126) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ520917-015 นพแสนสุข (24127) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ520917-016 อภิชาติบุญ (24129) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ520917-017 อรรถพล (24181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ520918-001 เอิงเอย (24244) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
20 # 2อจ520918-002 napon (24247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
21 # 2อจ520918-003 nattawutng (24249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ520918-004 ICT500 (24250) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
23 # 2อจ520918-006 เก้ายอดเก้ามงคล (24253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ520918-007 p_awest (24254) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ520918-008 โรนิน (24256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
26 # 2อจ520918-010 norachai (24291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ520918-011 dealer (24292) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ520918-012 พีพีพี (24293) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ520918-013 montree_m (24294) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520910-007 นึกอ่อนนุช (23477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 21 ก.ย. 2552 - 09:18 น.] #26415 (17/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520916-001 EG288106596TH เสือ_ท่าม่วง (23992) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ520916-002 ED021827826TH toyotachi (23998) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ520916-003 EG942025935TH Monthon (24002) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ520916-004 EH055584686TH noppol (24006) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
5 # 1อจ520916-005 ED486914644TH มหาเวส (24008) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
6 # 1อจ520916-006 EX002867411TH phalao2000 (24013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ520916-007 EH018239975TH smeloei (24015) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ520916-008 EG979977801TH porn100 (24041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ520916-009 EG419385365TH NIPPITHA (24020) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ520916-010 EH360621787TH wath132 (24024) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ520916-011 RE018739905TH nokxxx22 (24027) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ520916-012 EG814948065TH sw_fssc (24029) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
13 # 1อจ520916-013 EG717197270TH bunbot (24035) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์
14 # 1อจ520916-014 EG805150159TH preecha (24023) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520916-015 EG821693349TH ประพฤกษ์ (24026) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ520916-017 EH223036257TH s_u_n (24031) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 1อจ520916-018 EG799297759TH tanawut007 (24034) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ520916-019 EH274730285TH เพชรชมพู (24038) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์
19 # 1อจ520916-020 EG452017926TH ปิงเปียง (24063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ520916-021 EG804987039TH ดอกเหงื่อ (24069) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ520916-022 EG974012972TH tinny (24071) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ520916-023 EG856525068TH จุ๋มจิ๋ม (24073) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ520916-024 EF442764359TH snagjack (24084) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
24 # 1อจ520916-026 EH138513679TH non31 (24077) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ520916-027 EG222980217TH parn99 (24079) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520916-028 EH140316394TH เพิ่ม (24086) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
27 # 1อจ520916-029 EG799898648TH akechon (24098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
28 # 1อจ520916-030 EG047661939TH moobin89 (24088) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ520916-031 EH302162534TH Bulls (24097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
30 # 1อจ520916-032 EH000641715TH tawee57 (24096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ520916-033 EG958527395TH Kjohnpat (24091) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ520916-001 ya2007 (23984) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ520916-002 watpoom (23985) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ520916-003 ยุทธิชัย (23986) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ520916-004 สำเภาทอง (23987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ520916-005 mac13 (23988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ520916-006 แฮปรามคำแหง (23989) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ520916-007 เจ๊เล็ก (23991) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 2อจ520916-008 แทนม้าทอง (23994) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ520916-009 เทวา28 (23995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520916-010 ประสาน (23996) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ520916-012 พิชย์ภัสสร (24000) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520916-013 ดูไม่เป็น (24003) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ520916-014 p_awest (24005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ520915-015 joajae (23850) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
15 # 2อจ520916-018 chonmane (24011) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 2อจ520916-019 พุทธรักษ์ษา (24017) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ520916-020 thongpaiwan (24019) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ520916-021 nboeke (24021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 2อจ520916-024 sjitrakorn (24066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ520916-025 Apimuk (24067) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520912-034 จักรพรรดิ์ + bogusss (23663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)***
2 # 3อจ520918-036 EH216728429TH wit_ruk + Toyboy (24252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
3 # 3อจ520915-055 EH335098290TH ชยันโต + akehup (23931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ520917-001 แป้ง67 + oldshop (24153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้สึกทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ520917-002 + oldshop (24156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพใช้)***
6 # 3อจ520917-003 โพไซดอน + goone (24158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
7 # 3อจ520917-004 EG280788681TH pornlimk + ชัยชาญ (24159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
8 # 3อจ520917-005 kritsi + sabd11 (24160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
9 # 3อจ520917-006 EG461584814TH july2009 + k9cob (24162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ520917-007 EG966034786TH pa_pat11 + boonhome (24163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์พระนาคปรกเจ็ด(นิยม) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
11 # 3อจ520917-008 joedun + thawath (24164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้สึก)***
12 # 3อจ520917-009 โกเล้ง + thawath (24165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
13 # 3อจ520917-010 โกเล้ง + thawath (24166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)***
14 # 3อจ520917-011 EG974027420TH yong2029 + ping11 (24167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างบ้านให้พ่อ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2592)***
15 # 3อจ520917-012 EG88879408TH kotabaru + wasna (24168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ (ปั๊มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ520917-013 EG745428045TH ton_bangplee + maximus (24169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดมณเฑียร เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
17 # 3อจ520917-014 EH229039697TH laksi + raimon (24170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ520917-015 EG804399639TH suppaleak + ชัชพนม (24171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสนทนาธรรม วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.กรุงเทพ ***
19 # 3อจ520917-016 EG692505091TH penpathum + babyraccoon (24172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กหลังยันต์ห้า เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2517 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ520917-017 EG692505091TH RATNAMADUJI + (24178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพรมผิวใหม่และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
babyraccoon
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
21 # 3อจ520917-018 EG804399660TH Jumanji + ชัชพนม (24173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
22 # 3อจ520917-019 EH346557425TH anonnat + ตี๋เล็กวิศวะ (24174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
23 # 3อจ520917-020 EH346557425TH นีออน + ตี๋เล็กวิศวะ (24175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
24 # 3อจ520917-021 EF673979491TH เมฆินทร์ + jminter (24120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
25 # 3อจ520917-022 EG815515667TH dit1234 + ศิษย์หลวงปู่ทวด (24122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ520917-023 jackle + pattana (24124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 10 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
27 # 3อจ520917-024 EG863130437TH pop-014 + suumpai (24125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
28 # 3อจ520917-025 EG866552726TH korbuakaew + (24179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
netchiangkhong
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ520917-026 EG458259112TH palakorn + k9cob (24128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ520917-027 EG458259112TH ภุชชง + k9cob (24130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (กะไหล่ทองใหม่)***
31 # 3อจ520917-028 EG458259112TH ภุชชง + k9cob (24133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ น ข้าง เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
32 # 3อจ520917-029 EG866552712TH boonrod + netchiangkhong (24176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
33 # 3อจ520917-030 EG022074610TH psc97 + Island (24180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารเสือ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 538)***
34 # 3อจ520917-031 EG022074610TH monchai02 + lsland (24177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กะไหล่เงินใหม่)***
35 # 3อจ520917-032 EG609453384TH พะงัน + koboonapi (24134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
36 # 3อจ520917-033 EG865566595TH ouyerayong + pongchon (24135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
37 # 3อจ520917-034 EH095576609TH jazzimo + ศิษย์พระสังข์ (24138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ520917-035 EH032357451TH wee9050 + นักสะสม (24140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
39 # 3อจ520917-036 EH032357451TH petch8819 + นักสะสม (24141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2544 จ.เพชรบุรี ***
40 # 3อจ520917-037 EH265427080TH adisakl + thevit (24143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุอาวาสน้อย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
41 # 3อจ520917-038 EF584306051TH หูยาว + bristop (24147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
42 # 3อจ520917-039 EG565878048TH wee9050 + ty2505 (24148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ520917-040 EG132360246TH cattle + tonmaiteam (24150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์อมหมาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
44 # 3อจ520917-041 EH125763412TH tanakiton + kampanat (24106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อเงิน ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (ออกวัดไชยสถาน)***
45 # 3อจ520917-041 EH125763412TH tanakiton + kampanat (24106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (ออกวัดไชยสถาน)***
46 # 3อจ520917-042 EH125763412TH nibita + kampanat (24109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ (ออกวัดสันติสังฆาราม)***
47 # 3อจ520917-043 EG273301599TH non_adul + korat (24111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 312)***
48 # 3อจ520917-044 EF493640044TH pandp + Meeme (24113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1191)***
49 # 3อจ520917-045 EG974010778TH Robbie + icu0508 (24116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์เสมาเต็มองค์หูตัน เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ520917-046 EF471375501TH kotabaru + เด็กแคมฟร็อก (24182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั้มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
51 # 3อจ520917-047 EG856525730TH datyutthaya + ศิษย์พระวิษณุ (24183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ520917-048 EG971931035TH Petro + น้ำทอง (24184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์ (ออกวัดจันทร์นิมิตร)***
53 # 3อจ520917-049 EG844183410TH werapun + trustnow (24185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เพชรบุรี (ราชาฤกษ์)***
54 # 3อจ520917-050 EH075580051TH เฒ่าจิวแป๊ะทง + korn88 (24186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ520917-051 EC194165658TH p_punnarong + ภักดี (24187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดดอยสุเทพ เนื้อทองแดง จ.เชียงใหม่ ***
56 # 3อจ520917-052 EG246806385TH chamulet + mahanoy (24196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง จ.สมุทรสงคราม ***
57 # 3อจ520917-053 EG140668317TH pico999 + โมเน่ (24188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ลพบุรี ***
58 # 3อจ520917-054 EF673979562TH Chaiyoyo + เล็กซอย 5 (24189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ520917-055 EG492265104TH ตี๋เล็กวิศวะ + akm345 (24190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
60 # 3อจ520917-056 EG492265104TH sathit09 + akm345 (24191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
61 # 3อจ520917-057 EG492265104TH sathit09 + akm345 (24192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
62 # 3อจ520917-058 EH199590590TH ขุนเมืองจันทร์ + สิบสองปันนา25 (24193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
63 # 3อจ520917-059 EG816393593TH pa_pat11 + jor2006 (24194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพกะเทาะใต้เข่าซ้าย)***
64 # 3อจ520917-060 EG683583008TH yootha + somphong54 (24195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
65 # 3อจ520918-001 EG680071101TH Wendy + nuy_two (24204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
66 # 3อจ520918-002 korn88 + เอิงเอย (24206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ520918-003 RC637808171TH mam42 + Khunchoo (24209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ เนื้อทองแดง ปี 2483 ***
68 # 3อจ520918-004 jessepre + pop02 (24212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ520918-005 PA719459375TH ponpiyo + นายโอ (24214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสิวลี เนื้อทองเหลือง ***
70 # 3อจ520918-006 EG971559781TH non_adul + pongchon (24217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
71 # 3อจ520918-007 EH699824713TH นิกบุรีรัมย์ + chan1466 (24218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
72 # 3อจ520918-008 EG863694050TH banphot13 + hong4335 (24220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ลพบุรี ***
73 # 3อจ520918-009 EG939044982TH nattawutng + rakdee (24243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***
74 # 3อจ520918-010 EH081450118TH season + ฟ้าตะวัน (24223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ520918-011 EG096071669TH ลูกขุนแผน + yodchai1515 (24225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
76 # 3อจ520918-012 EH227828856THN probation + มอมแมน (24226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังหนังสือ 5 แถว(แข้งสั้น) เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ520918-013 EH277828856TH โมทนา + มอมแมน (24227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญจักรเพชร วัดดอนยานนาวา เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
78 # 3อจ520918-014 EG461548423TH Wendy + k9cob (24228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ520918-015 ar2008 + dekde1969 (24230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ520918-016 EH291930834TH suphimai + เด็กละหารไร่ (24232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ520918-017 EH053154030TH nuisriracha + toy2k (24234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
82 # 3อจ520918-018 rambo93 + sakol (24236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
83 # 3อจ520918-019 EH366805157TH pun027 + golfj (24238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อยุธยา ***
84 # 3อจ520918-020 EG132362131TH toon6398 + phipops (24240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
85 # 3อจ520918-021 EG958586059TH maanart + peeradej (24202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง เนื้อทองแดง ***
86 # 3อจ520918-022 EH265441295TH jminter + pong_m16 (24203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
87 # 3อจ520918-023 EH082454028TH เมเปิ้ล + paradorj (24205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
88 # 3อจ520918-024 EH082454028TH ตนคนพระ + paradorj (24207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์พระปิดตา รุ่นแรก พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
89 # 3อจ520918-025 EF267672012TH กาน999 + raimon (24210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
90 # 3อจ520918-026 wangjan + leke9719 (24211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ520918-027 EG952430155TH เทพกระสินธุ์ + conun (24213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
92 # 3อจ520918-028 EG952430155TH จิวจิว + conun (24216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
93 # 3อจ520918-029 EH085208030TH yodchai1515 + sl129 (24219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
94 # 3อจ520918-030 Chaiyoyo + kwang (24221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ520918-031 EG681968589TH tomwong + hangdong (24224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครพนม ***
96 # 3อจ520918-032 EG248265563TH มอมแมน + suntorn (24229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
97 # 3อจ520918-033 EH359801035TH watpoom + junsri (24231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด จ.ระยอง (ก้นอุดผง)***
98 # 3อจ520918-034 EG237913678TH kotabaru + suphimai (24233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ (ปั๊มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
99 # 3อจ520918-035 EX003301764TH nara03 + twc661 (24237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุญมา-หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองแดง จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ520918-037 ED486528711TH birdbkk + rattanun (24239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
101 # 3อจ520918-038 EH289132297TH สุรัตน์ + nungbangprom (24242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ปลัดขิกหลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม ***
102 # 3อจ520918-039 EG174760032TH น้องเฟิร์น + torploy (24245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์บล็อกกลาก เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้)***
103 # 3อจ520918-040 EG212068898TH zapp8881 + non31 (24248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
104 # 3อจ520918-041 EG212068884TH sathra + non31 (24287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
105 # 3อจ520918-042 EG444564871TH TFB99 + รักษ์ดิน (24288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดเจดีย์หลวง เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
106 # 3อจ520918-044 EG927255508TH krisda + pornsiwa (24290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
107 # 3อจ520919-001 palakorn + หนูดี (24283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 19 ก.ย. 2552 - 07:46 น.] #26394 (16/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520914-001 EG451454298TH BONWHAN (23839) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 1อจ520914-002 EG971914496TH nongmeena (23840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ520914-004 EH212527815TH yasticker (23843) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
4 # 1อจ520914-005 EH076516134TH natrod (23844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ520914-006 EH103160503TH คลับจับลิง (23846) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ520914-007 EG526285167TH panitgang (23848) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
7 # 1อจ520914-008 EH305111562TH angkhang0974 (23851) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ520914-009 EF32887326TH fuc166 (23853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ520914-010 EG411072675TH คนสู้ไฟ (23855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ520914-011 EG940586552TH phaen (23876) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ520914-012 EG698095369TH nuisriracha (23856) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520914-014 EG365784872TH monchai02 (23860) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ520914-015 EG739110686TH Vinit (23864) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ520914-016 EG623842703TH กานต์ (23862) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520914-017 EG739110757TH sompong963 (23866) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
16 # 1อจ520914-018 EF530976455TH เฒ่าเต่า (23868) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ520914-019 EH299836755TH holyobject (23877) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ520915-001 EG354997843TH นรสิงห์ (23822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
19 # 1อจ520915-003 EG603196991TH สุเรนทรชิต (23824) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ520915-004 EX002867663TH ทรัพย์ยังมา (23825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
21 # 1อจ520915-005 EH299632995TH phuwadet (23826) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
22 # 1อจ520915-007 EG798831450TH james_15 (23935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ520915-008 EG866550105TH sa2618 (23936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
24 # 1อจ520915-009 EH299838331TH nockout (23942) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ520915-010 EH159766364TH spjpleoil (23943) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ520915-011 EG958540661TH เอ๋เด็กวัดด่าน (23945) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 13 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 1อจ520915-012 EH358151890TH นุดินแดง (23946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ520915-014 EF424711195TH jeabpra (23948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ520915-015 EG958540658TH anirat_m (23949) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
30 # 1อจ520915-016 EG461523038TH TN-PRAKUNG (23950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ520915-017 EG973987522TH DuckyMan (23951) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ520915-018 EG293491526TH NGUAN (23952) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ520915-019 EF661881866TH พะงัน (23953) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 1อจ520915-020 EG270830901TH ตู่ด่านเกวียน (23954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 1อจ520915-021 EH001596195TH maraguda (23963) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 1อจ520915-022 EF680266964TH TONKHAW (23955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 1อจ520915-023 EG245233283TH สายธาร (23956) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
38 # 1อจ520915-025 EH017640657TH ต่อแต้ม (23958) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
39 # 1อจ520915-026 EH296817805TH minemint (23959) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ520915-027 EG855853946TH NuNEeD (23960) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
41 # 1อจ520915-029 EG238097450TH suphimai (23962) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520915-001 นิดนิด (23829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ520915-002 pair1 (23830) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520915-003 piyat9 (23831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ520915-004 p_awest (23832) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
5 # 2อจ520915-005 noomjj (23833) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
6 # 2อจ520915-006 SNOWKID (23834) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
7 # 2อจ520915-007 jeera (23835) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
8 # 2อจ520915-008 chonlasid (23836) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 2อจ520915-009 ชัชวาล (23837) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ520915-010 ชัชวาล (23838) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ520915-011 banphot13 (23841) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520915-012 mac13 (23845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ520915-014 joe0707 (23849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 2อจ520915-015 JOAJAE (23850) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
15 # 2อจ520915-016 tuk08 (23852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

16 # 2อจ520915-017 Moonlightshadow (23939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
17 # 2อจ520915-018 sestha (23940) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ520915-019 ซุ้งอุดมสุข (23941) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ520915-020 akekawat (23944) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 2อจ520915-023 numpraram2 (23938) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 18 ก.ย. 2552 - 09:10 น.] #26369 (15/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ520910-046 EG816392690TH jor2006 (23466) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ520911-016 EG739149735TH sompong963 (23606) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
3 # 1อจ520912-001 EG348200123TH kuppa (23693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ520912-002 EG802686478TH GOBPRA (23695) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ520912-003 EG888792079TH mitmitee (23699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ520912-004 EH120760564TH OKK08 (23701) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ520912-005 EH270016095TH ayehang (23704) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ520912-006 EG799299896TH rjammane (23709) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ520912-007 EH221280669TH mixing (23711) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
10 # 1อจ520912-008 EH120816569TH pongdej (23714) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ520912-009 EH346506247TH kasan (23716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ520912-010 ED574813938TH poomnat (23717) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ520912-011 RE699539885TH พร้อมรบ (23718) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ520912-012 EG574462454TH kawoat (23721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520912-013 EH120836299TH tuk357 (23723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ520912-014 EH199589565TH สิบสองปันนา25 (23755) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
17 # 1อจ520912-015 RC528903335TH tepakornsu (23724) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ520912-016 EH140120525TH conun (23726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
19 # 1อจ520912-017 ED073679337TH Nings (23728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ520912-018 EF471371924TH napongton (23730) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
21 # 1อจ520912-019 EF471371924TH ksukpun (23731) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ520912-020 ED486912348TH Isuan (23732) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
23 # 1อจ520912-021 EH140120534TH conun (23685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
24 # 1อจ520912-022 ED479273790TH ผาเกิ้ง (23686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ520912-023 EH102024585TH หมอกอินทนนท์ (23687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
26 # 1อจ520912-024 EG230494194TH มเหศวร3 (23688) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
27 # 1อจ520912-025 EG468747786TH Rawwater (23689) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ520912-026 EG749580656TH เวชศรี (23690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ520912-027 EB392054685TH chinko (23691) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ520914-019 ทิพย์ทองพญา (23890) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 16 องค์
2 # 2อจ520905-023 KONDEE446 (22991) ส่งพระตรวจสอบ 24 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
3 # 2อจ520907-015 thames2004 (23142) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
4 # 2อจ520911-011 nut00009 (23577) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 2อจ520912-041 nut00009 (23725) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ520914-001 ลิตเติ้ลตี๋ (23854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ520914-002 warawut (23857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ520914-003 ชยางกูร (23858) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ520914-004 ชยางกูร (23861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ520914-005 monthap (23863) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
11 # 2อจ520914-006 akkorn (23865) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ520914-007 ทิวทัศน์ (23867) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ520914-007 ทิวทัศน์ (23867) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ520914-008 paoman (23869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ520914-010 tik524778 (23871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ520914-011 PSBKK (23872) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ520914-012 JNang (23873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ520914-013 Sololo (23874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
19 # 2อจ520914-014 เต่าเลิฟบั๊ค (23875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 2อจ520914-015 catmoo (23878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
21 # 2อจ520914-016 manliar (23880) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ520914-017 ดูไม่เป็น (23883) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ520914-018 พันธิตรา (23885) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
24 # 2อจ520914-020 kumpha (23895) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ520914-021 อโนคา (23879) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
26 # 2อจ520914-022 ชัยสองพระ (23881) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 2อจ520914-023 Naisert (23882) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ520914-024 SuerAey (23884) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ520914-025 nakornc (23886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
30 # 2อจ520914-026 jtrsnum (23887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ520914-028 บุญบิดา (23889) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
32 # 2อจ520914-029 tanac (23891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ520914-031 พุทธบูชา (23893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ520914-032 (23894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ520914-033 chiu2002 (24103) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้ออกบัตร 22 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520908-023 pjanon + toomtui-s (23189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ520911-031 ED203037305TH boy2man + เขี้ยวแก้ว๘๘ (23525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กหลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ520911-043 EG692496868TH nillanat + ถาวรวัฒนะ (23537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
4 # 3อจ520914-009 เลิศหล้า + ruballlek (23770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพลงรักปิดทองใหม่ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี ***
5 # 3อจ520916-001 EH231641565TH bunhave + สุพัฒน์กิจ (23964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
6 # 3อจ520916-002 EG288106596TH m_panjapol + เสือ_ท่าม่วง (23965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อมเข่าและซ่อมใบหน้า)***
7 # 3อจ520916-003 EG272450659TH toyotachi + sineenat (23966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 681)***
8 # 3อจ520916-004 EG931171027TH มิ่งมงคล + ศิวานนท์ (23983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลังเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
9 # 3อจ520916-005 EG444563037TH maradona + รักษ์ดิน (23967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
10 # 3อจ520916-006 EG444563037TH preecha + รักษ์ดิน (23968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุโขทัย วัดไตรมิตร เนื้อเงิน จ.กรุงเทพ ***
11 # 3อจ520916-007 EG271732715TH pornmachanu + เชือกกล้วย (23969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (ออกวัดสวนส้ม)***
12 # 3อจ520916-008 EG855849337TH bansa + ศิลาอาสน์ (23970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ ***
13 # 3อจ520916-009 toyotachi + สำเภาทอง (23971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
14 # 3อจ520916-010 เฮียต่อ + สำเภาทอง (23982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
15 # 3อจ520916-011 EG942025935TH san2008 + Monthon (23972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพ ***
16 # 3อจ520916-012 EG971907946TH ขุนเมืองจันทร์ + ณิชนันท์ (23973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)***
17 # 3อจ520916-013 csuwatchai + ศิรสิทธิ์88 (23974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)***
18 # 3อจ520916-014 EG751391993TH น้องเฟิร์น + vuthinuntha (23975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
19 # 3อจ520916-015 EF268005871TH อังคาร + raimon (23981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ520916-016 maradona + pop02 (23976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
21 # 3อจ520916-017 yuyuhaku + pop02 (23980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมหาโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
22 # 3อจ520916-018 EG888766224TH babala + mitmitee (23977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก***
23 # 3อจ520916-019 เซ็นเตอร์ + เทพอินทรา (23978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ ปี 2485 จ.กรุงเทพ (มีโค๊ด)***
24 # 3อจ520916-020 korn88 + lingling (23979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
25 # 3อจ520916-021 RE582575784TH ittibaht4 + champ_hpc (24040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
26 # 3อจ520916-022 EG176258720TH chaloemchai + jintanakorn (23990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
27 # 3อจ520916-023 EG933451594TH yootha + ชัยนเรศ (23993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเลี่ยง กรุดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
28 # 3อจ520916-024 EG864101349TH A-Korat + เอกพนัส (23997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ520916-025 Atidtanin + malakul (24001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระสิวลีสี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
30 # 3อจ520916-026 ลิ้นจี่ + pranung (24004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ520916-027 santichai777 + pranung (24010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ520916-028 EH273665885TH พ่อไอ้โก๊ะ + twc661 (24012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
33 # 3อจ520916-029 EG978910105TH babyraccoon + เพชร-พลอย (24014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (ออกวัดสวนส้ม)***
34 # 3อจ520916-031 EG802697643TH บุญสนองเลย + ขุนเมืองจันทร์ (24018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
35 # 3อจ520916-032 EG971927897TH ลิ้นจี่ + ปืนปราจีน (24022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)***
36 # 3อจ520916-033 RE581649675TH wee9050 + montr (24025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์เหรียญโบ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
37 # 3อจ520916-034 RE581641955TH yong2029 + montr (24042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างบ้านให้พ่อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1411)***
38 # 3อจ520916-035 EH272221262TH toohand + ink97naprado (24030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อลี วัดอโศการาม รุ่น ส.1 พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
39 # 3อจ520916-036 EG971615072TH birdbkk + t_inkeaw (24032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดสวนส้ม เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร ***
40 # 3อจ520916-037 EG489379676TH somsak-poy + (24033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
อมฤตพระเครื่อง
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพใช้)***
41 # 3อจ520916-038 EG489379676TH somsak-poy + (24036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
อมฤตพระเครื่อง
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ520916-039 EG760514656TH ราชาพระย่อย + ท่าพระจันทร์ (24037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.กรุงเทพ ***
43 # 3อจ520916-041 EB392048915TH wee9050 + t_local (24043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
44 # 3อจ520916-042 EG577087418TH beegee + phipops (24044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
45 # 3อจ520916-043 EG577087418TH กุ้งมังกร + phipops (24045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ520916-044 EG844155983TH เซียน99 + chaina (24046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพซ่อมและแต่งผิว ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
47 # 3อจ520916-045 EG623081692TH pitak1762 + อศูนย์พระวารินฯ (24053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพ ***
48 # 3อจ520916-046 EG623081692TH pitak1762 + อศูนย์พระวารินฯ (24054) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
*** รูปเหมือนท่านอาจารย์สามเณรวิรัช รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ***
49 # 3อจ520916-046 EG623081692TH pitak1762 + อศูนย์พระวารินฯ (24054) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
*** รูปเหมือนท่านอาจารย์สามเณรวิรัช รุ่นแรก เนื้อทองแดง ***
50 # 3อจ520916-046 EG623081692TH pitak1762 + อศูนย์พระวารินฯ (24054) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
*** รูปเหมือนท่านอาจารย์สามเณรวิรัช รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ***
51 # 3อจ520916-047 EG289179935TH เมวิกา001 + lovelove (24055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)***
52 # 3อจ520916-049 EG717197235TH Leksalaya + ไข่มุข (24048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
53 # 3อจ520916-050 รักษ์ต้มเลือดหมู + Chang2103 (24049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
54 # 3อจ520916-051 EH272221276TH phaithoons + (24050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ink97naprado
*** รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่ ***
55 # 3อจ520916-052 EG444799775TH ต่อยอด + จุ๋มจิ๋ม (24051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
56 # 3อจ520916-053 EG444799775TH boy1111 + จุ๋มจิ๋ม (24052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
57 # 3อจ520916-055 EH163603858TH hi-low + pisanlost (24057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
58 # 3อจ520916-056 EG720770191TH zomnik + R9999 (24058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา สมัยรัชกาล สร้างหลังปี 2500 จ.กรุงเทพ (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)***
59 # 3อจ520916-057 EF696877221TH maimei20 + puminph (24059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
60 # 3อจ520916-058 EG096070725TH toon_88 + yodchai1515 (24060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ520916-059 EG011764070TH tomyum + torploy (24061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังปืนไขว้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช ***
62 # 3อจ520916-060 EG835461353TH Chang2103 + Chew_JJ (24062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ520916-061 EG634338920TH สุเรนทรชิต + nattasak (24070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
64 # 3อจ520916-062 EG889682066TH pumcha + Tangmo03 (24072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
65 # 3อจ520916-063 EG804987025TH sakchidlom+ ดอกเหงื่อ (24074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 1243)***
66 # 3อจ520916-064 EH136009097TH conun + topgun49 (24075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
67 # 3อจ520916-065 EG428579546TH mai2008 + tang160946 (24078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอดุมสมพร รุ่น 25 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สกลนคร ***
68 # 3อจ520916-066 EH212528197TH kotabaru + yasticker (24080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ520916-067 EH219611075TH nong-11 + hajaba (24100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.กรุงเทพ ***
70 # 3อจ520916-068 EG237933045TH theera + ภูผา1108 (24081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยกลางฐานกลม เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบูรณ์ ***
71 # 3อจ520916-069 EH138513665TH huajoak + non31 (24082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
72 # 3อจ520916-070 EG681968133TH lertsak + hangdong (24083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
73 # 3อจ520916-071 EH346478339TH chat_ytc + phenix (24085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน เนื้อเงินหน้าทองคำ ปี 2551 จ.ปัตตานี (หมายเลข 129)***
74 # 3อจ520916-072 EG781649923TH patama + on-yala (24087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ520916-073 EG246271787TH หนูดี + หน่องโค๊ก (24089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
76 # 3อจ520916-074 EG816181639TH shang + dod18 (24090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
77 # 3อจ520916-075 EH032553425TH kotabaru + แป้ง67 (24092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ520916-076 EG975812515TH Powara09 + โมทนา (24093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมอเรือ ที่ระลึกเปิดสมาคมคณะราษฎร์ฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.ชลบุรี ***
79 # 3อจ520916-077 EG246349844TH ต่อยอด + korat (24094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 379)***
80 # 3อจ520916-078 EG971547148TH win0210 + ไก่ใหญ่ (24095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 40)***
81 # 3อจ520916-079 EH218749656TH Garude + กาน999 (24099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
82 # 3อจ520916-080 EG108674496TH jessepre + เอ็มซีเค (24102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม ***
83 # 3อจ520916-081 EG577731481TH ไตรลักษณ์111 + runglp (24068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
84 # 3อจ520916-082 EG108674496TH jessepre + เอ็มซีเค (24101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 17 ก.ย. 2552 - 07:39 น.] #26361 (14/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520910-019 EG096067925TH yodchai1515 (23425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ520910-040 EH346488132TH kasan (23458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520912-001 akkorn (23692) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ520912-002 toosarsud (23694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520912-003 lekphotharam (23696) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ520912-004 ARUNSAK (23697) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ520912-005 ARUNSAK (23698) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ520912-006 เอิงเอย (23700) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ520912-008 vichol2551 (23703) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
8 # 2อจ520912-009 surasak_bpb (23705) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ แท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ520912-010 ปอทิพย์ (23706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520912-011 ธนถัทร (23707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ520912-012 p_awest (23708) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
12 # 2อจ520912-013 แทนบางนา (23710) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ520912-014 toon_88 (23748) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ520912-015 catmoo (23712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ520912-016 pop-014 (23713) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ520912-017 jojo5 (23715) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ520912-018 jojo5 (23719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ520912-019 แอนกะดิว (23720) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ520912-020 moteh (23722) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ520912-021 patbangbon (23736) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ520912-022 michmail009 (23739) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ520912-023 pungting (23741) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ520912-024 it28910 (23744) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ520912-025 eak_nark (23745) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ520912-026 ดูไม่เป็น (23746) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 2อจ520912-027 kong81 (23747) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 2อจ520912-028 วิมลดอดคอม (23749) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ520912-029 WEERA_NUNGHOT (23751) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
MAI
29 # 2อจ520912-030 lekdee (23750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
30 # 2อจ520912-031 เทียนกำแพง (23761) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
31 # 2อจ520912-032 PSBKK (23753) ส่งพระตรวจสอบ 25 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 24 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ520912-033 jay 101 (23752) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 2อจ520912-034 กาละแม (23754) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
34 # 2อจ520912-035 nupoen (23756) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 2อจ520912-036 phipop12 (23757) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 2อจ520912-037 coolpra (23758) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 2อจ520912-038 โพธโชคชัย (23759) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 2อจ520912-039 โรนิน (23743) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์
39 # 2อจ520912-040 ประทัด (23760) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
40 # 2อจ520912-042 เทพดำเนิน (23727) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ520912-043 เอก..บางบัวทอง (23729) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ520912-044 somstup (23733) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
43 # 2อจ520912-045 ใบเตย (23734) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
44 # 2อจ520912-046 narintron (23735) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ520912-047 zanto35 (23737) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
46 # 2อจ520912-048 suphalak (23738) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
47 # 2อจ520912-049 Chang2103 (23740) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
48 # 2อจ520912-050 engineer27 (23742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520910-036 EG794973355TH premwat + เอสจีบอย (23376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสลึงหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นขวัญถุง จ.นครสวรรค์ (โค๊ดระฆังใหญ่)***
2 # 3อจ520912-002 EH048780305TH vicharnj + ลอตลิ่งชัน (23631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์ขุนแผนยอดขุนพล เนื้อผงคลุกรัก ปี 2544 จ.เพชรบุรี (ฝังพลอยตะกรุดทอง 3 ดอก)***
3 # 3อจ520912-003 EG9715435512TH Chaiyoyo + ping11 (23636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2546 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ520912-004 EG865564966TH โสสิชล + pongchon (23632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
5 # 3อจ520912-005 viwat + อรรถพล (23633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ520912-006 Sololo + นิดนิด (23634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
7 # 3อจ520912-007 ED776079486TH engineer27 + (23635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
ink97naprado
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ520912-008 EG938415727TH Hengdee8 + นึกอ่อนนุช (23637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระชัยหลังช้าง พิมพ์เล็กหลัง ภปร เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพ ***
9 # 3อจ520912-009 EH289020137TH kungkai + artpakkrang (23638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
10 # 3อจ520912-010 pairoj4442 + มะกอก (23639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดกกกว้าว)***
11 # 3อจ520912-011 EG860562861TH สัมปัญโณ + Potaplam (23640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.ระยอง (หลังฝังพลอยตะกรุดเงิน 2 ดอก)***
12 # 3อจ520912-012 EG132327523TH pong713 + เลี้ยงเมืองใหม่ (23641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
13 # 3อจ520912-013 narongrits + dodos (23642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
14 # 3อจ520912-014 EG692496956TH anna_scott + หนองกรับ (23643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
15 # 3อจ520912-015 EG304600330TH bossboy + อาชาเหล็ก (23644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.พิจิตร ***
16 # 3อจ520912-016 verdhel + eakartcom (23645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงฐานตาราง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
17 # 3อจ520912-017 EG699863941TH underworld + arm6099 (23646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **เนื้อเงินเป็นเหรียญไม่แท้ เนื้อทองแดง+อัลปาก้าเป็นพระแท้
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช รุ่นกองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อทองแดง+เงิน+อัลปาก้า ปี 2517 จ.กรุงเทพ (1 ชุด 3 เหรียญ)***
18 # 3อจ520912-018 pairoj4442 + kong81 (23647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครราชสีมา (ออกวัดตลาดไทรเก่า)***
19 # 3อจ520912-019 monstajim + (23648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
WEERA_NUNGHOTMAI
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สังฆาฎิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
20 # 3อจ520912-020 win0210 + lekdee (23649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชุดเหมือนหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 ปี 2552 จ.เพชรบุรี (1 ชุด 5 องค์/หมายเลข 46/กรรมการ)***
21 # 3อจ520912-021 EH299600034TH guide + piak25 (23650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2273)***
22 # 3อจ520912-022 rungson + kitjapong (23651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง จ.ระยอง ***
23 # 3อจ520912-023 EG802783262TH ธรรมสว่าง + bannapong (23652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง ***
24 # 3อจ520912-024 pat_to_san + umpawan (23653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี ***
25 # 3อจ520912-025 EG692497815TH sapansoong + babyraccoon (23654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
26 # 3อจ520912-026 EH289012348TH laksi + chokchai (23655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุดสายฝน ปี 2518 จ.ระยอง***
27 # 3อจ520912-027 EG698159890TH bancho + ตนคนพระ (23657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
28 # 3อจ520912-028 smartsr + soft-soft (23658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
29 # 3อจ520912-029 boontham + เก้ายอดเก้ามงคล (23656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (เหรียญปั๊มเคลื่อน)***
30 # 3อจ520912-030 ED758717434TH pk_ubon + satansat (23659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)***
31 # 3อจ520912-031 ED758717434TH artirvana + satansat (23660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
32 # 3อจ520912-032 ED758717434TH ouyerayong + satansat (23661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ520912-033 ED758717434TH แฮปรามคำแหง + satansat (23662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)***
34 # 3อจ520912-035 ชินวงศ์ + bogusss (23664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
35 # 3อจ520912-037 EG384650448TH s-charoenkij + นักสะสม (23666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นครบรอบ 72 ปี เนื้อเงิน ปี 2534 จ.ปัตตานี ***
36 # 3อจ520912-038 EG384650448TH kritsi + นักสะสม (23667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)***
37 # 3อจ520912-039 EG384650448TH booka + นักสะสม (23668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแจกทาน เนื้อเงิน ปี 2547 จ.เพชรบุรี ***
38 # 3อจ520912-040 EG885310563TH toyotachi + มหาพระเครื่อง (23669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
39 # 3อจ520912-041 EH212527015TH ครูสุวิทย์รุ่ง + รักษ์ต้มเลือดหมู (23674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพ (หมายเลข 354923)***
40 # 3อจ520912-042 RD040859557TH Robbie + ARNON (23670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์พระพุทธชินราช เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (ออกวัดแจ้งนอก)***
41 # 3อจ520912-043 EG815013413TH onizuka2518 + คนไม่สำคัญ (23673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
42 # 3อจ520912-044 EG237907292TH ตี๋เล็กวิศวะ + theera (23671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฎิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
43 # 3อจ520912-045 EG237907292TH shang + theera (23675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ รุ่นผาสุขเล็ก พิมพ์ธรรมดา เนื้อผง จ.กรุงเทพ (พระสร้างเสริม)***
44 # 3อจ520912-046 EG885311440TH boy747 + tanthen (23676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญ ภปร ที่ระลึกพระบรมราชาภิเศก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพ ***
45 # 3อจ520912-047 EG053886321TH ปิงเปียง + supason48 (23672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
46 # 3อจ520912-048 EG865536545TH สมบัติ + คนบางแสน (23677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ520912-049 EG865536554TH pop-014 + คนบางแสน (23678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
48 # 3อจ520912-050 EG973901019TH sapansoong + เด็กละหารไร่ (23679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
49 # 3อจ520912-051 EG973901019TH tuk08 + เด็กละหารไร่ (23680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ+โค๊ดศาลา)***
50 # 3อจ520912-052 EG053887273TH phaithoons + supason48 (23681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
51 # 3อจ520912-054 EG971912243TH jessepre + ปืนปราจีน (23683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี ***
52 # 3อจ520912-055 EG868350770TH onizuka2518 + wichean15 (23684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
53 # 3อจ520914-001 looknam1 + yod-bell (23762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าสามัคคีธรรม รุ่นแรก พิมพ์หน้าวัว เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ ***
54 # 3อจ520914-002 ED4865177410TH ชมดาวโคราช + หน่องโค๊ก (23763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
55 # 3อจ520914-003 EG887830283TH onizuka2518 + nuten (23764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม ออกวัดแม่คู้เก่า รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
56 # 3อจ520914-004 EG451454240TH poomnat + akm345 (23765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
57 # 3อจ520914-005 EH273663920TH gniyom + twc661 (23766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ520914-006 EG047406595TH angkhang0974 + (23768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
Golf_bangbon
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (เหรียญเป็นสนิมจากการใช้)***
59 # 3อจ520914-007 akkorn + twicebirth (23769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นอุดมโชคปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ เนื้อเคลือบแดง ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช มีองค์พระ/ขนาด 6.5 ซม.)***
60 # 3อจ520914-008 chat_ytc + มะกอก (23767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
61 # 3อจ520914-010 Artillery + อาโจ_____ (23771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)***
62 # 3อจ520914-011 EG815014087TH ปืนใหญ่ + surathai99 (23772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 จ.กรุงเทพ***
63 # 3อจ520914-012 LEKPD + โจ้-รังสิต (23773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ520914-013 LEKPD + โจ้-รังสิต (23774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)***
65 # 3อจ520914-014 chateta + โจ้-รังสิต (23775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ520914-015 EG868088081TH men2516 + ริชชี่ (23776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม ออกวัดแม่คู้เก่า รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ520914-016 EH220862169TH memories + chowkul (23777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ520914-017 kumairoo + บัวอรุณ (23778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่ จ.สุพรรณบุรี)***
69 # 3อจ520914-018 yothinpan + บัวอรุณ (23779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
70 # 3อจ520914-019 เด็กตากฟ้า + บัวอรุณ (23780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
71 # 3อจ520914-020 kumairoo + บัวอรุณ (23781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่ จ.สุพรรณบุรี)***
72 # 3อจ520914-021 wee9050 + บัวอรุณ (23794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่ จ.สุพรรณบุรี)***
73 # 3อจ520914-022 EG868351470TH anonnat + wichean15 (23782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** สิงห์งาแกะหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง ***
74 # 3อจ520914-023 EG868351470TH anonnat + wichean15 (23783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** สิงห์งาแกะหลวงพ่อหอม วัดชานหมาก จ.ระยอง ***
75 # 3อจ520914-024 boonchaibkn + (23784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
เก้ายอดเก้ามงคล
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ520914-025 chaichu + เก้ายอดเก้ามงคล (23785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
77 # 3อจ520914-026 พันธิตรา + Naisert (23788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา เนื้อทองผสม ***
78 # 3อจ520914-027 ชิชิมารุ + บุญบิดา (23786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ520914-028 ชิชิมารุ + บุญบิดา (23787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
80 # 3อจ520914-029 EG888021027TH blue333 + pornsakpe (23789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นนพเกล้า เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ชลบุรี (หมายเลข 277)***
81 # 3อจ520914-030 EG739152540TH bussakorn + joroojung (23790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บน)***
82 # 3อจ520914-031 EG739152540TH ปิงเปียง + joroojung (23791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ทิม วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
83 # 3อจ520914-032 EG739152540TH manits + joroojung (23792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเชตุพน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
84 # 3อจ520914-033 EG739152540TH ratehasri + joroojung (23796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุเก๋งจีน พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อชินตะกั่ว จ.ระยอง ***
85 # 3อจ520914-034 Todmuangchon + (23793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
sjitrakorn
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
86 # 3อจ520914-035 EG246257502TH kong52 + หลานย่า (23795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
87 # 3อจ520914-036 29010807303 ลูกกวนอู + หลานย่า (23797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
88 # 3อจ520914-037 EH216703311TH pop02 + Toyboy (23798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)***
89 # 3อจ520914-038 EG753391364TH nuisriracha + โจรัชดา (23799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อผง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
90 # 3อจ520914-039 EG973989611TH Naibangdee + pjanon (23800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อขาว ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)***
91 # 3อจ520914-040 EG973989611TH Potaplam + pjanon (23801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
92 # 3อจ520914-041 EG781618679TH birdbkk + asd159357 (23802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
93 # 3อจ520914-042 EG971919445TH Toyboy + thaipra (23803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญพระครูบาศรีวิชัย เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ ปี 2482 ***
94 # 3อจ520914-043 EG354996043TH joe0707 + นรสิงห์ (23804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สกลนคร ***
95 # 3อจ520914-044 EG692492605TH UltraMan50 + ชัชพนม (23805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัตร จ.สมุทรสงคราม ***
96 # 3อจ520914-045 EG8565079888TH kiangsaku + ศิษย์พระวิษณุ (23806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ พิมพ์ไม่ตัดปีก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
97 # 3อจ520915-001 วิมลดอดคอม + นิดนิด (23807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมโพธิ์บน)***
98 # 3อจ520915-002 boonchaibkn + HAROMAN (23808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์พระพุทธไชยศรีซุ้มเรือนแก้ว เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.นครปฐม ***
99 # 3อจ520915-003 poirot + niruch (23809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์คุกเข่า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพหูตัด)***
100 # 3อจ520915-004 rayoscreen + sakol (23810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
101 # 3อจ520915-005 satansat + attapoln (23811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุต้นจันทร์ เนื้อดิน ***
102 # 3อจ520915-006 chateta + penpathum (23812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
103 # 3อจ520915-007 EG803312928TH ชอบจัง + samers (23813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
104 # 3อจ520915-008 EH299633032TH chatsukmuen + (23814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
เคี้ยงหนองแขม
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
105 # 3อจ520915-009 EG797366499TH s5000 + terasak99 (23815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวดหนอน วัดดอนตะวันออก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ520915-013 EF268005854TH bancho + raimon (23818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
107 # 3อจ520915-014 EA542051302TH lutjack + phipops (23819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
108 # 3อจ520915-015 EF000255694TH ใบบัว + สรรค์บางชัน (23820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นบารมี 81 พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 243/กรรมการ)***
109 # 3อจ520915-016 EG818284450TH july2009 + probation (23821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
110 # 3อจ520915-017 EG047407004TH พิชชากร + Golf_bangbon (23896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
111 # 3อจ520915-018 EF353592011TH lovelyman + pong_m16 (23897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
112 # 3อจ520915-019 EG390730661TH ชิชิมารุ + maytus (23898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
113 # 3อจ520915-020 namo0123 + kwang (23899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง ***
114 # 3อจ520915-021 CARTHEMAN + pongpan_r(23934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อสาย วัดบางเหี้ย เขี้ยวแกะ จ.สมุทรปราการ ***
115 # 3อจ520915-022 EH351442500TH tonn2010 + namo08 (23900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม ***
116 # 3อจ520915-023 EF037525275TH prompt + sk117 (23901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตา วัดท่าพระ พิมพ์คลุมโปง เนื้อชินปรอท จ.กรุงเทพ ***
117 # 3อจ520915-024 EH294823335TH pr1972 + ก้อนกรวด (23902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกนี้
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น 1 เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช ***
118 # 3อจ520915-025 EG817997785TH Sornl05 + รุ่งนภา (23903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียยหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่น 1 พิมพ์เหรียญโบว์ เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
119 # 3อจ520915-026 EG700954117TH มานพเนินจำปา + หน้าหวาน (23904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
120 # 3อจ520915-027 EG700954117TH kijtisak + หน้าหวาน (23905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
121 # 3อจ520915-028 EG700954117TH soft-soft + หน้าหวาน (23906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และลงรักใหม่ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระนางกำแพงหน้าอิฐ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
122 # 3อจ520915-029 EH227821022TH montree_eit + punpun (23907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และล้างผิวทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพ ***
123 # 3อจ520915-030 EG270831266TH joedun + สาตะมนต์ (23908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
124 # 3อจ520915-031 EG971926485TH babala + น้ำทอง (23909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.ปราจีนบุรี (ออกวัดบางหอย)***
125 # 3อจ520915-032 EG971926485TH เหลืองหางขาว + น้ำทอง (23910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และหูตัด)***
126 # 3อจ520915-033 EH221263025TH sompong963 + ชานนทร์ (23911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(หน้ายาว) ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
127 # 3อจ520915-034 EH221263025TH sompong963 + ชานนทร์ (23912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัว รุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
128 # 3อจ520915-035 EG270830901TH gMr1980 + ตู่ด่านเกวียน (23913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
129 # 3อจ520915-036 EH115940444TH ตั้งไข่ + bancha18 (23914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชมพู ปี 2506 จ.กรุงเทพ ***
130 # 3อจ520915-037 EG971539230TH Chaiyoyo + ping11 (23915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
131 # 3อจ520915-038 EG753432832TH dewdom + โจรัชดา (23933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อผง จ.เชียงใหม่ ***
132 # 3อจ520915-039 EH272220823TH ARNON + boonyarujana (23916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี (ออกวัดสำโรง)***
133 # 3อจ520915-040 EH272220823TH surathai99 + boonyarujana (23917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี ***
134 # 3อจ520915-041 EG970140640TH khonnakorn + คนบางแสน (23918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
135 # 3อจ520915-042 EH098897749TH โกเล้ง + ชาญยุทธ (23919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 999)***
136 # 3อจ520915-043 EG609443890TH อรรถพล + koboonapi (23920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
137 # 3อจ520915-044 EG246237785TH becham + โมบายล์ (23921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์พระสมเด็จ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา (ออกวัดโคกรักษ์)***
138 # 3อจ520915-045 EH082437532TH jorangsan + k-man (23922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นนพเกล้า เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ชลบุรี (หมายเลข 861)***
139 # 3อจ520915-046 EG245231319TH palakorn + หนูดี (23923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
140 # 3อจ520915-047 EH221273362TH apexshop + mixing (23924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
141 # 3อจ520915-048 RD101295750TH penpathum + เด็กละหารไร่ (23925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุงเสก/สภาพใช้)***
142 # 3อจ520915-049 EH081458142TH unixs + worarit (23932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดงหน้าทองแดงลงยา ปี 2540 จ.ระยอง***
143 # 3อจ520915-050 EG882920336TH direk1627 + hong4335 (23926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นศาลเจ้าพ่อดาบทอง เนื้อเงิน ปี 2530 จ.นครสวรรค์ ***
144 # 3อจ520915-051 EG241827689TH kai222 + okdigital (23927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
145 # 3อจ520915-052 EG940361048TH Gadostar + rang123 (23928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)***
146 # 3อจ520915-053 EG940364048TH หนูดี + rang123 (23929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
147 # 3อจ520915-054 EH136008009TH CHAID4D + topgun49 (23930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 16 ก.ย. 2552 - 07:34 น.] #26346 (13/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520911-001 RE106159230TH joechainat (23579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ520911-002 EG623839222TH parn99 (23581) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520911-003 EG739152522TH joroojung (23582) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ520911-004 ED584123138TH tookatun (23584) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
5 # 1อจ520911-005 EG8840929718TH Sayanpf2 (23585) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ520911-006 EG715743321TH 52331 (23587) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ520911-007 EG813754783TH ลุ่มแม่น้ำกลอง (23589) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ520911-008 EG973792061TH Gadostar (23592) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ520911-009 EF046285074TH ประสาน (23595) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ520911-010 EG273273031TH tarok (23597) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ520911-011 EG799768170TH boomandbank (23598) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ520911-012 EG802783090TH bannapong (23599) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ520911-013 EH335096784TH akehup (23602) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 1อจ520911-014 EH081456265TH suwanthep (23604) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520911-015 EF202407755TH tongis (23605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ520911-017 EG864844412TH pat-pat (23609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ520911-018 EH198105819TH อิคคิว (23610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ520911-019 EG708741135TH park_pinklao (23612) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ520911-020 EH081456827TH สุวิทตะวันออก (23614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ520911-022 EG689550060TH nitikul_c (23608) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ520911-023 EX006646230TH klaharn (23611) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
22 # 1อจ520911-024 EG560239088TH กบอตก (23613) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ520911-025 EG867671129TH พลายมงคล (23616) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
24 # 1อจ520911-026 EF266587556TH Venus (23618) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ520911-027 EG822246183TH มาริโอ (23620) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 1อจ520911-028 EG679707681TH nooing (23622) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ520911-029 EG958544204TH anirat_m (23627) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 1อจ520911-030 EG973843568TH เซียนหลักร้อย (23629) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 1อจ520911-031 EH212525200TH yasticker (23626) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ520911-032 RE478913531TH ย่ามทองคำ (23628) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ520911-033 EG739150495TH Vinit (23623) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ520911-034 EG237909948TH suphimai (23624) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ520911-035 EH004425133TH (23625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ520911-036 EG818259985TH durbell9 (23615) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
35 # 1อจ520911-037 EG513609788TH rjannon (23617) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 1อจ520911-038 EG952428240TH conun (23619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 1อจ520911-039 EH212526616TH รักษ์ต้มเลือดหมู (23621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520911-001 chaiya86 (23557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
2 # 2อจ520911-002 napon (23558) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ520911-003 บอยบ้านหม้อ (23560) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ520911-004 dnagangster (23563) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
5 # 2อจ520911-005 kueyunon (23564) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
6 # 2อจ520911-006 das999 (23566) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ520911-007 TFB99 (23567) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ520911-008 monthap (23569) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
9 # 2อจ520911-009 polla (23571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520911-010 nonchayawiz (23575) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ520911-012 JNang (23580) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520911-013 aagun (23583) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ520911-014 สำเภาทอง (23586) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ520911-015 SuerAey (23588) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ520911-016 SuerAey (23590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ520911-017 board (23591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ520911-018 numchai1 (23593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
18 # 2อจ520911-019 (23594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ520911-020 หงฟ้า (23596) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ520911-021 เต้ยอิตาเลียน (23600) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
21 # 2อจ520911-022 nuttakrit (23601) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ520911-023 Silages (23603) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 15 ก.ย. 2552 - 07:59 น.] #26334 (12/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่ง**

1 #1อจ520907-007 EG708944827TH jeejee (23114) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ520908-005 EG802909201TH bastry (23230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ520908-016 EG804948110TH unixs (23248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
4 # 1อจ520908-017 EF544019857TH dman2551 (23249) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
5 # 1อจ520908-018 EG799019475TH ชิชิมารุ (23251) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ520909-001 EG541784686TH เลิศหล้า (23325) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ520909-009 EG462440975TH tumtam (23337) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ520909-010 EG804386184TH tot2006 (23338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ520909-017 EG850370779TH tang160946 (23340) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ520910-001 EG126313953TH lod505 (23400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ520910-002 EF471369276TH napongton (23401) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
12 # 1อจ520910-003 EH345217354TH สุเรนทรชิต (23402) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
13 # 1อจ520910-004 EH212525672TH รักษ์ต้มเลือดหมู (23403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
14 # 1อจ520910-005 EG457363935TH TN-PRAKUNG (23404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ520910-006 EG541561145TH pumcha (23405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ520910-007 EG288736053TH พญานาค (23406) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
17 # 1อจ520910-008 EH225604189TH prompt (23407) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ520910-009 EG838830242TH Potaplam (23408) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
19 # 1อจ520910-010 EH293843143TH จันกะจ่าง (23410) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ520910-011 EG929751473TH sakda999 (23411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ520910-012 EG869378845TH ขันติ (23412) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ520910-013 EG586892941TH nuthapol (23414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ520910-014 EF268002019TH กายเก้าแสน (23416) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
24 # 1อจ520910-015 EH2165443856TH Methee95 (23418) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ520910-016 ยอดดอย (23420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
26 # 1อจ520910-017 EG966125822TH Pinks (23421) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ520910-018 EG306893596TH kobwatkam (23423) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ520910-020 EH1914803223TH บีลูกพระธาตุ (23426) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ520910-021 EH127547362TH lod505 (23428) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ520910-022 EG958523014H Kjohnpat (23429) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ520910-023 EG895470233TH coolpra (23433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ520910-024 EH351421990TH premwat (23435) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ520910-025 EG281380488TH ananhuso9 (23436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ520910-026 EH223009842TH s_u_n (23437) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
35 # 1อจ520910-027 EF236955138TH eing_0014 (23438) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ520910-028 EG626905001TH bigtung (23469) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
37 # 1อจ520910-030 EG97399405TN wincc (23442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ520910-031 EH265428995TH toyotachi (23443) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ520910-032 EG821674512TH ประพฤกษ์ (23471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ520910-033 EG428568631TH ต่อแต้ม (23445) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ520910-034 EG884540415TH chsearn (23447) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
42 # 1อจ520910-035 EGF720008183TH sai-9ton (23449) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
43 # 1อจ520910-036 EG603182175TH suparerk (23451) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ520910-037 EG849619588TH tintin (23452) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ520910-038 EH293846357TH bristop (23454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
46 # 1อจ520910-039 ED219848156TH artpakkrang (23456) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ520910-042 EG865541205TH tony42 (23461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
48 # 1อจ520910-043 EH128296343TH nibita (23462) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
49 # 1อจ520910-044 EG248126147TH suntorn (23464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
50 # 1อจ520910-045 EG571836427TH อาวุธ521 (23465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ520910-047 EG794973687TH yacool (23467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 #2อจ520908-005 sakol (23047) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
2 # 2อจ520908-006 Title999 (23048) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520908-018 blue333 (23242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ520908-020 pop02 (23246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ520908-024 penpathum (23225) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
6 # 2อจ520909-001 pair1 (23305) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ520909-005 newning (23309) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 2อจ520909-009 phipops (23313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 2อจ520909-012 artirvana (23316) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ520909-013 อรรถพล (23317) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
11 # 2อจ520909-015 พิชย์ภัสสร (23319) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ520909-017 satits (23321) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
13 # 2อจ520909-020 p_awest (23324) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ520909-022 prariwat (23254) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ520909-032 sjitrakorn (23264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ520910-001 ya2007 (23473) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ520910-002 Pracha40 (23476) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ520910-003 นายถนัด (23480) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ520910-004 แฮปรามคำแหง (23484) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
20 # 2อจ520910-005 เจ๊เล็ก (23486) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
21 # 2อจ520910-006 นึกอ่อนนุช (23475) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ520910-008 SUPER1 (23478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 2อจ520910-009 nockout (23479) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
24 # 2อจ520910-010 tonka (23481) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ520910-011 pong70 (23482) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 2อจ520910-012 suraton72 (23483) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ520910-013 santharn (23485) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
28 # 2อจ520910-014 viwat (23487) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
29 # 2อจ520910-015 songp1 (23488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520910-016 songp1 (23489) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 2อจ520910-017 jungjung (23490) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
32 # 2อจ520910-018 watchira (23493) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ520910-019 natrod (23491) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
34 # 2อจ520910-020 watpoom (23492) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ520910-021 mac13 (23472) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ520910-022 tomtam2516 (23474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520909-031 EG739122667TH MAXIMA + Vinit (23276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระบล็อกนี้
*** เหรียญพระพุทธโสธร เนื้อทองแดง จ.ฉะเชิงเทรา ***
2 # 3อจ520910-009 EG814811513TH jessepre + OKK08 (23351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 14 ก.ย. 2552 - 07:41 น.] #26328 (11/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่ง**

1 # 1อจ520908-001 EG524998015TH เฒ่าเต่า (23071) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520908-002 EG795217361TH suksai (23072) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ520908-003 EG884008780TH rungroar (23073) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ520908-004 ED65819835TH ณัฐพัฒน์ (23227) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 1อจ520908-006 EG927960607TH Amulet_k (23231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ520908-007 EG795218248TH abbasaki (23233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ520908-008 EG280166846TH Nutanun (23234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ520908-009 EF673974415TH jminter (23235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ520908-010 EG840082764TH สุพัฒน์กิจ (23238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ520908-011 EG952424251TH Dutchie (23240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ520908-012 EH197736270TH มือใหม่หัดดู (23243) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520908-013 EG132304788TH รักษ์ลายคราม (23252) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ520908-014 EG731894413TH 6230(นู๋เป็ด) (23245) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
14 # 1อจ520908-015 EH367075539TH kung1015 (23247) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ520909-002 EG304663842TH อาชาเหล็ก (23326) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ520909-003 EH236779835TH doi_salas (23327) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ520909-004 EG929756246TH maxjvc (23328) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ520909-005 EG856504068TH จุ๋มจิ๋ม (23329) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 1อจ520909-006 EG739148602TH Vinit (23330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
20 # 1อจ520909-007 EG816134259TH worapol (23332) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ520909-008 EG239941314TH monchai02 (23334) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ520909-011 RE225128652TH HS2NAJ (23331) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ520909-012 EG944006960TH nongmeena (23333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ520909-013 EF471567765TH สุราษฎร์พุทธคุณ (23343) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ520909-014 EF471367765TH napongton (23335) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520909-015 EG270083974TH glight (23336) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
27 # 1อจ520909-016 EH218843047TH suwit (23339) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 17 องค์
28 # 1อจ520909-018 EF536588560TH ทนายหลวง (23341) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 1อจ520909-019 EG697944069TH ศิริพระเครื่อง (23342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ520826-017 EG170372075TH boy747 (21999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ520902-020 EG723677417TH R9999 (22653) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 16 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ520903-002 EH291929601TH เด็กละหารไร่ (22845) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ520903-008 EG600616672TH Tar-spider (22854) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
34 # 1อจ520903-011 EG804909663TH unixs (22858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
35 # 1อจ520903-015 EH216632663TH yasticker (22863) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
36 # 1อจ520903-023 EH264302790TH note1 (22878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 1อจ520903-029 EG759586409TH เนรันชลา (22864) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
38 # 1อจ520904-004 EG586879049TH nuthapol (22934) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ520907-012 EG723697102TH chaiyasit (23123) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520908-001 jackky (23043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ520908-002 อธิปัญญา (23044) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
3 # 2อจ520908-003 เอิงเอย (23045) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
4 # 2อจ520908-004 กาละแม (23046) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
5 # 2อจ520908-007 jub_phairoj (23222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ520908-008 Apimuk (23224) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ520908-009 ธัชกร (23226) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ520908-010 noomjj (23228) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ520908-011 พุทธรักษ์ษา (23229) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520908-012 พุทธรักษ์ษา (23232) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ520908-013 Apimuk (23236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ520908-014 อำนาจรามอินทรา (23237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ520908-015 BannokLifeStyle (23239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ520908-016 thongpaiwan (23241) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ520908-017 joe0707 (23250) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ520908-019 malakul (23244) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ520908-022 sompong963 (23221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ520908-023 ปิ่นเงิน (23223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ520909-002 warawut (23306) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ520909-003 WEERA_NUNGHOT MAI(23307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
21 # 2อจ520909-004 moteh (23308) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ520909-006 jackky (23310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ520909-007 Ball_thanapat (23311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ520909-008 Lupinthe (23312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
25 # 2อจ520909-010 สำเภาทอง (23314) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
26 # 2อจ520909-011 ประศาสน์ (23315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
27 # 2อจ520909-014 sheep (23318) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
28 # 2อจ520909-016 excavator (23320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ520909-018 ดูไม่เป็น (23322) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
30 # 2อจ520909-019 นายเก้ (23323) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ520909-021 ศักดิ์ชิดลม (23253) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
32 # 2อจ520909-023 attta (23255) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
33 # 2อจ520909-024 oongchat (23256) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
34 # 2อจ520909-025 กิตติ2528 (23257) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
35 # 2อจ520909-025 กิตติ2528 (23257) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 2อจ520909-026 พุทธะ_พระเครื่อง (23258) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
37 # 2อจ520909-027 tuey88 (23259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ520909-028 numchai1 (23260) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
39 # 2อจ520909-029 anna_scott (23261) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
40 # 2อจ520909-030 ซุ้งอุดมสุข (23262) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 2อจ520909-031 koooo (23263) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ520909-033 พีพีพี (23265) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ520903-007 cchan (22824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
44 # 2อจ520904-012 tuk08 (22921) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ520905-013 blue333 (23010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 2อจ520905-015 WEERA_NUNGHOT MAI(23012) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 2อจ520905-020 pair1 (23017) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
48 # 2อจ520907-007 pop-014 (23127) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ520907-016 jeia09 (23147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
50 # 2อจ520907-019 numpraram2 (23159) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ520907-023 sestha (23066) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 2อจ520907-027 จอมยุทธ77 (23070) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520911-032 nockout + สำเภาทอง (23526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
2 # 3อจ520905-009 EB375987651TH winwin + korn88 (22978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ520905-023 เจต06 + sjitrakorn (22951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
4 # 3อจ520907-032 pairoj4442 + chaiya_chate (23153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
5 # 3อจ520907-034 ชอบจัง + pop-014 (23155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระพลายคู่หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2515 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ520908-062 pair1 + Todmuangchon (23211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เม็ดประคำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
7 # 3อจ520909-002 EG096067386TH noksev + yodchai1515 (23285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ520909-005 เจดีย์ราย + หูยาว (23288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตัวตัดนี้ของรุ่นนี้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
9 # 3อจ520909-008 EG457397792TH ty2505 + k9cob (23291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
10 # 3อจ520909-022 EG238545776TH Vorajak + peerapon (23267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว จ.ระยอง (เลี่ยมทอง)***
11 # 3อจ520910-001 EG462414604TH ศิษพ่อมุ่ย + นาญTV3 (23344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** สาริกาคู่ เนื้อไม้ ***
12 # 3อจ520910-002 EG462414604TH ศิษพ่อมุ่ย + นาญTV3 (23345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** สาริกาคู่ เนื้อไม้ ***
13 # 3อจ520910-003 igolfnaja + หนมต้ม (23346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นเกาะเภตรา เนื้อทองแดง ปี 2543 ***
14 # 3อจ520910-004 RE453871610TH nara03 + lingling (23347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดประสาทเยอร์เหนือ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
15 # 3อจ520910-005 RE453871610TH nara03 + lingling (23348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดประสาทเยอร์ พิมพ์หลังช้างสามเศียร เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ520910-006 zomnik + chaiya_chate (23353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เม็ดประคำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
17 # 3อจ520910-007 nboeke + chaiya_chate (23349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
18 # 3อจ520910-008 EX003007303TH pumcha + fung-nana (23350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์หน้าตรงธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
19 # 3อจ520910-010 EG595960185TH อุทยานทอง + kaicpac (23352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองหน้าเงิน ปี 2546 จ.ปัตตานี***
20 # 3อจ520910-011 EG457363935TH bunchu + TN-PRAKUNG (23354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
21 # 3อจ520910-012 non_adul + นายถนัด (23355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ520910-013 EG929747071TH NuNEeD + maxjvc (23356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
23 # 3อจ520910-014 EG462299529TH pigbig + ชัยชาญ (23357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
24 # 3อจ520910-015 EG444779356TH คอสิงห์ + sza1200 (23358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 207)***
25 # 3อจ520910-016 EF412388274TH japao + laksi (23359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ520910-017 EG145462093TH nk959 + เจ้าหนูบูจู (23362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี (ออกวัดสำโรง)***
27 # 3อจ520910-018 EG971912243TH เพชรพระ + ปืนปราจีน (23363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองผสม จ.กรุงเทพ ***
28 # 3อจ520910-019 EH293843143TH tletaeta + จันกะจ่าง (23360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท ***
29 # 3อจ520910-020 EG804390405TH gMr1980 + ถาวรวัฒนะ (23361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์อายุยืนเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ520910-021 EG441689299TH JASMIN + สุขิโต24 (23417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญ อว วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพ (โค๊ด 11/สภาพใช้สึก)***
31 # 3อจ520910-022 EG541784292TH viwat + เด็กละหารไร่ (23364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
32 # 3อจ520910-023 bancho + golfj (23415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ520910-024 EG973842284TH topgun49 + nirun1975 (23365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ520910-025 EG306893596TH ศิษพ่อมุ่ย + kobwatkam (23366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
35 # 3อจ520910-026 cchan + mac13 (23367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ ***
36 # 3อจ520910-027 EG599105657TH ธนพรรณ + maradona (23413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***
37 # 3อจ520910-028 EH000619712TH CIVIL_KONG + utong (23368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นมงคลมหาลาภ เนื้อเงิน จ.ระยอง (หมายเลข 358/1 ชุด 2 องค์)***
38 # 3อจ520910-029 EG973950641TH rt3ab5 + Takara (23369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
39 # 3อจ520910-030 EG866598895TH tot2006 + tawanzero (23370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ520910-031 EH152510506TH opasn + R9999 (23371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ ***
41 # 3อจ520910-032 EH152510506TH opasn + R9999 (23372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท ***
42 # 3อจ520910-033 EC194161642TH nut2008 + fox09rome07 (23373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี ***
43 # 3อจ520910-034 EG533460578TH kanchana + ริชชี่ (23374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ520910-035 EG866676252TH boonyarith1 + kom_ku (23375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2530 จ.ระยอง (ตะกรุดทองแดง)***
45 # 3อจ520910-037 เมวิกา001 + systema (23377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพ ***
46 # 3อจ520910-038 chatsukmuen + systema (23378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งเชียงแสนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ520910-039 EG840916640TH pornlimk + kao_za (23379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักถ้ำขุนเณร เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
48 # 3อจ520910-040 EG866677479TH saksitt + เพชรสยาม (23380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
49 # 3อจ520910-041 EG866677479TH non_adul + เพชรสยาม (23381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
50 # 3อจ520910-042 EG866677479TH non_adul + เพชรสยาม (23382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
51 # 3อจ520910-043 EG866677479TH non_adul + เพชรสยาม (23383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ520910-044 EG895470233TH winai10 + coolpra (23384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพิมพ์พระกรุวัดตะไกรหน้ามงคล เนื้อดิน ***
53 # 3อจ520910-045 EG635335862TH conun + pong_m16 (23385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)***
54 # 3อจ520910-046 EG585082783TH PHUPHA + พุทธโกศัย (23386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
55 # 3อจ520910-047 EH299887567TH montree_eit + nova100 (23387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพ ***
56 # 3อจ520910-048 EG635335862TH เสมาพัดยศ + pong_m16 (23388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นนั่งพานธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
57 # 3อจ520910-049 EG600654579TH csuwatchai + nattawutng (23389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระในหลวงทรงผนวช วัดราชบพิธฯ เนื้อดิน ปี 2507 จ.กรุงเทพ ***
58 # 3อจ520910-050 EG822222139TH เพชรบูรณ์ + มาริโอ (23390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
59 # 3อจ520910-051 EG609438033TH sumat + koboonapi (23391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
60 # 3อจ520910-052 EG132307395TH เจ้าบุญทุ่ม + เลี้ยงเมืองใหม่ (23392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์กนกข้างธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
61 # 3อจ520910-053 EG800926330TH strucsteel + pumcha (23393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
62 # 3อจ520910-054 EG804967649TH รักษ์ต้มเลือดหมู + tewkeet (23394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
63 # 3อจ520910-055 EH345218156TH หิรัญ + GST99 (23395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นสรงน้ำมงคล88 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.ปัตตานี (หมายเลข 5300)***
64 # 3อจ520910-056 ED776078809TH kanchana + milo1982 (23396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ520910-057 EG281386582TH แป้ง67 + ชัยชาญ (23397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
66 # 3อจ520910-058 EG723047668TH banphot13 + gMr1980 (23398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (โค๊ด 2)***
67 # 3อจ520910-059 EG299979515TH เงาะป่า + dekphet (23399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ520910-060 EH081809935TH BMW52 + ยศ-พระราม2 (23409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ ***
69 # 3อจ520910-061 EG699822099TH โกเล้ง + chan1466 (23419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 956)***
70 # 3อจ520910-062 EG273279343TH จั๊กจั่น + korat (23422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 413)***
71 # 3อจ520910-063 EG273279343TH pawaris + korat (23424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
72 # 3อจ520910-064 EG273279343TH pawaris + korat (23427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
73 # 3อจ520910-065 EB113457790TH nokthai42 + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (23430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
74 # 3อจ520910-066 EG885312961TH opasn + มหาพระเครื่อง (23431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
75 # 3อจ520910-067 EG885312961TH opasn + มหาพระเครื่อง (23432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
76 # 3อจ520910-068 EG468769999TH หนึ่งบูรพา + Mohkeg (23470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** ล็อกเก็ตหลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฏิทอง จ.ปทุมธานี ***
77 # 3อจ520910-069 EG768375915TH นายเก้ + sittipon (23434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทราบขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ520910-070 EG768374172TH อุทยานทอง + sittipon (23439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ520910-071 EH345217354TH khakprachin + สุเรนทรชิต (23441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้สึกและกะไหล่เงินใหม่ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 11 เนื้อเงิน จ.ปราจีนบุรี ***
80 # 3อจ520910-072 EG248126147TH Sayanpf2 + suntorn (23444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
81 # 3อจ520910-073 EG840917407TH อี๊ดเมืองเลย + kao_za (23446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักถ้ำขุนเณร เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ออกวัดชัยมงคล)***
82 # 3อจ520910-074 EB113491270TH newmai + หมูเขมกร (23468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
83 # 3อจ520910-075 EH140770115TH lingling + bamboss (23448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ520910-076 EH099915554TH JamesBond + ideaphoto (23450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
85 # 3อจ520910-077 EG868117724TH Tanya + หนองกรับ (23453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
86 # 3อจ520910-078 EG817680834TH pa_pat11 + kumtammo (23455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
87 # 3อจ520910-079 EB340090991TH panitgang + จักรพรรดิ์ (23457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
88 # 3อจ520910-080 EG794973687TH kung1015 + yacool (23460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองผสม จ.ปราจีนบุรี (ออกวัดบางหอย)***
89 # 3อจ520910-081 EG816392690TH Brilliantgems + jor2006 (23463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
90 # 3อจ520911-001 EG265702555TH joedun + bank1966 (23495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพหูชำรุด)***
91 # 3อจ520911-002 EG945100167TH CHORKAEW + non31 (23496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อตะกั่ว ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
92 # 3อจ520911-003 RE558606407TH moonoom + oudood (23497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
93 # 3อจ520911-004 phaithoons + yod-bell (23498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธโธอรหัง วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ ***
94 # 3อจ520911-005 EG681953624TH paonai + hangdong (23499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
95 # 3อจ520911-006 RD664640263TH tonruk + ประยุติ (23500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกนี้
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม ***
96 # 3อจ520911-007 EG800493934TH autopower + kaitai07 (23501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
97 # 3อจ520911-008 EG047670365TH ปูนปั้น + datyutthaya (23502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
98 # 3อจ520911-009 เลิศหล้า + chaiya_chate (23503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
99 # 3อจ520911-010 EG865542965TH poltep + ณุเกล้า (23504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
100 # 3อจ520911-011 EG426364785TH pairoj4442 + ptkn2095 (23505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดกกกว้าว)***
101 # 3อจ520911-012 EG940585985TH pornlimk + เหลาเพชรบูรณ์ (23506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่น 100 ปี เนื้อทองหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
102 # 3อจ520911-013 EG513621568TH หล่งสงขลา + rjannon (23507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
103 # 3อจ520911-014 EG715743321TH BUSOH-SENSEN + 52331 (23508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
BUSON-SENSN
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง จ.อยุธยา ***
104 # 3อจ520911-015 Trom01 + บอยบ้านหม้อ (23509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระชุดพระชัยวัฒน์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นอุดมสมบูรณ์ เนื้อทอง,เงิน,นาค, ปี 2545 จ.กรุงเทพ (1 ชุด 3 องค์)***
105 # 3อจ520911-016 EH017602543TH tuk2435 + tunva (23510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์(กรัก) วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.ลพบุรี ***
106 # 3อจ520911-017 nopparat652 + อังเปา (23511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์หัวโต รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี (สภาพหูชำรุด)***
107 # 3อจ520911-018 EG804870477TH MAXIMA + plating (23512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.ระยอง ***
108 # 3อจ520911-019 EG850395807TH ต้นเตย + yutputsoon (23513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
109 # 3อจ520911-020 nuthapol + sakol (23514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
110 # 3อจ520911-021 toon6398 + sakol (23515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
111 # 3อจ520911-022 toon6398 + sakol (23516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
112 # 3อจ520911-023 EG951393408TH CHORKAEW + djaonja (23517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฎิหลังสองเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
113 # 3อจ520911-024 esteem + กุมภาพันธ์ (23518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์(โดดร่ม) กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.อยุธยา (สภาพใช้)***
114 # 3อจ520911-025 สสสสส + กุมภาพันธ์ (23520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ วัดมฤคทายวัน พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพกะเทาะมุมหลังล่างซ้าย)***
115 # 3อจ520911-026 vsumit + TFB99 (23519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
116 # 3อจ520911-027 EG888251039TH banphot13 + direk1627 (23521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างโรงครัว เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.นครสวรรค์ ***
117 # 3อจ520911-028 EG245228884TH joy2007 + toohand (23522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.อุบลราชธานี ***
118 # 3อจ520911-029 EG56652461TH cirkit + lod505 (23523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 116)***
119 # 3อจ520911-030 EH001523661TH กังหัน + cisse (23524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนางพญา วัดทอง พิมพ์ขาโต๊ะ เนื้อดิน จ.กรุงเทพ (สภาพตัดชิดฐาน)***
120 # 3อจ520911-033 EG866652707TH suphimai + เพชรสยาม (23527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
121 # 3อจ520911-034 EG692496240TH รักษ์ต้มเลือดหมู + ชัชพนม (23528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
122 # 3อจ520911-035 EG456872282TH loeiisan + dewey (23529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
123 # 3อจ520911-036 EG888558694TH pproximp + ตี๋100ปี (23530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
124 # 3อจ520911-037 EG868350783TH เปาโลพระเครื่อง + wichean15 (23531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมหาอุตฺตโม เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
125 # 3อจ520911-038 EH198105819TH นายเกษตรกล + อิคคิว (23532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
126 # 3อจ520911-039 EG451494031TH ภุชชง + akm345 (23533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
127 # 3อจ520911-040 EX006163228TH phaithoons + ink97naprado(23534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทรัพย์สิน พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ จ.เชียงใหม่ ***
128 # 3อจ520911-041 CIVIL_KONG + หงฟ้า (23535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 75)***
129 # 3อจ520911-042 EG787928988TH pairoj4442 + bunyat (23536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อตะกั่ว ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
130 # 3อจ520911-044 EG818001272TH น้องเฟิร์น + ounoun (23538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
131 # 3อจ520911-045 EH081463139TH นักสะสม + icu0508 (23539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง ***
132 # 3อจ520911-046 EG795055006TH psvtheewarat + เงาะป่า (23540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกริ่งมหาราช วัดพระเชตุพนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพ ***
133 # 3อจ520911-047 EH392931462TH limmy + mawin_14 (23541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (สภาพซ่อมขอบล่างขวา)***
134 # 3อจ520911-048 EG448775828TH อาร์ชาวิน + มีเงินมีทอง (23542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จเหม็นหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี ***
135 # 3อจ520911-049 EG895488897TH supersunny + chan9491 (23543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 629)***
136 # 3อจ520911-050 EG692192141TH shang + Phanat_90 (23544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นเมตตา เนื้อทองคำ จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 6.3 กรัม)***
137 # 3อจ520911-051 EH346488132TH pachre + kasan (23545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมหาอุตฺตโม เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
138 # 3อจ520911-052 EG799019724TH wangjan + ชิชิมารุ (23546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2518 จ.ระยอง ***
139 # 3อจ520911-053 EG804971475TH pachre + games (23547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ห้า เนื้อผง(ฝังทับทิม) ปี 2517 จ.ระยอง ***
140 # 3อจ520911-054 EG390740995TH ชานนทร์ + เนรันชลา (23548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
141 # 3อจ520911-055 EG541777447TH ชอบจัง + เด็กละหารไร่ (23549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นพนมรุ้ง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ ***
142 # 3อจ520911-056 EF201739955TH ANCHANA + สุพัฒน์กิจ (23550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
143 # 3อจ520911-057 EF471371155TH เด็กแสวงบุญ + เด็กแคมฟร็อก (23551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
144 # 3อจ520911-058 EH081810213TH Leksalaya + GOBPRA (23552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)***
145 # 3อจ520911-059 EH217097851TH nboeke + k_weerawat (23553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
146 # 3อจ520911-060 EG448788883TH เซ็นเตอร์ + มีเงินมีทอง (23554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี (ออกวัดสำโรง/สภาพใช้)***
147 # 3อจ520911-061 EG448788883TH ชอบจัง + มีเงินมีทอง (23555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
*** พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์กลาง เนื้อไม้ จ.ระยอง ***
148 # 3อจ520911-062 EG799772727TH เด็กละหารไร่ + MAXIMA (23556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
149 # 3อจ520911-063 EG457321706TH Toom-HxH + BankHiWay (23559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
150 # 3อจ520911-064 EG444794702TH kriangkri + sza1200 (23561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
151 # 3อจ520911-066 babala + ink97naprado (23565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ เนื้อทองเหลือง ***
152 # 3อจ520911-067 EF530973763TH เพชร-พลอย + nanacake (23568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเคลือบ วัดดงเสือเหลือง เนื้อทองแดง ***
153 # 3อจ520911-068 EG683566954TH ขุนเมืองจันทร์ + somphong54 (23570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์นาคคู่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพล้างผิว)***
154 # 3อจ520911-069 EG683566954TH toohand + somphong54 (23572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์นาคคู่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
155 # 3อจ520911-070 EH018256544TH memories + Jumanji (23573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
156 # 3อจ520911-071 EG270828647TH ราชาพระย่อย + ตู่ด่านเกวียน (23574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
157 # 3อจ520911-072 EG952428240TH รุ่งวัฒนกิจ + conun (23576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลืองรมดำ ปี 2515 จ.นครสวรรค์***
158 # 3อจ520911-073 EH218743295TH muek99 + kpinyo (23578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** อุปคุตเขมร เนื้อสัมฤทธิ์ ***
159 # 3อจ520911-365 EH184663945TH หิรัญ + star999 (23562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 12 ก.ย. 2552 - 07:17 น.] #26313 (10/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่ง**

1 # 1อจ520902-016 EH032512828TH nooing (22643) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ520902-018 EG457302619TH ANCHANA (22651) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ520902-025 RD038370195TH ลูกพ่อคเณศ (22674) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ520902-029 EG973124629TH ธุดงค์ (22679) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 1อจ520903-022 EG574863095TH chotikanta (22877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ520903-026 EX003007334TH fung-nana (22852) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
7 # 1อจ520903-036 EG815509193TH ศิษย์หลวงปู่ทวด (22875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ520905-001 EG723040846TH gMr1980 (22979) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์
9 # 1อจ520905-002 RE700025491TH สุเรนทรชิต (22980) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
10 # 1อจ520905-003 EG868074808TH chotraksa (22989) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ520905-004 RE043635315TH Bseries (22981) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520905-005 RC814887698TH ชินพรรธน์ (22982) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
13 # 1อจ520905-006 EG816385305TH jor2006 (22983) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ520905-007 EH017595480TH tunva (22984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520905-008 EH212524116TH รักษ์ต้มเลือดหมู (22985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
16 # 1อจ520905-009 EG527700053TH (22988) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ520905-010 EG623835058TH parn99 (22986) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ520905-011 EH292755938TH Buncha (22987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
19 # 1อจ520907-001 EG795217375TH abbasaki (23107) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ520907-002 EG950520357TH cholatan (23108) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ520907-003 EH103193930TH คลับจับลิง (23109) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
22 # 1อจ520907-004 EG524997828TH (23141) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
23 # 1อจ520907-005 EG950866631TH tomahok2000 (23110) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520907-006 EH265440174TH Methee95 (23112) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 1อจ520907-008 EG916213612TH nat2516 (23115) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ520907-009 EH26501898TH นาวิกโยธิน (23117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
27 # 1อจ520907-010 EG237906031TH suphimai (23119) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 1อจ520907-011 EH345206780TH สุเรนทรชิต (23121) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ520907-013 EG815510143TH ศิษย์หลวงปู่ทวด (23126) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
30 # 1อจ520907-014 EG804385087TH ป๊อบอาย (23128) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ520907-015 EG451450645TH BONWHAN (23130) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ520907-016 EG973898969TH nongbeam (23131) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ520907-017 EG203936555TH vitATB (23134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ520907-018 EG444793684TH จุ๋มจิ๋ม (23135) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ520907-019 EG847321747TH phaithoons (23137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ520907-020 EG354942425TH mu101 (23138) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
37 # 1อจ520907-021 EG799258242TH piya2518 (23038) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ520907-022 EH212524986TH yasticker (23039) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ520907-023 EG973834362TH tinny (23040) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
40 # 1อจ520907-024 EG929743755TH ท่านเป่า (23041) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
41 # 1อจ520907-025 EG426350530TH ptkn2095 (23042) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
42 # 1อจ520907-026 EH160960285TH sakaekrung (23106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520902-019 ดูไม่เป็น (22828) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ520903-002 pranung (22817) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ520904-002 SNOWKID (22911) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ520905-001 polla (22998) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์
5 # 2อจ520905-002 หยัดเคหะธานี (22999) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ520905-003 ลิตเติ้ลตี๋ (23000) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ520905-004 artirvana (23001) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ520905-005 วิมลดอดคอม (23002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
9 # 2อจ520905-006 sooton (23003) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ520905-007 pokpoom (23004) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ520905-008 Naisert (23005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ520905-009 manliar (23006) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 15 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ520905-010 BK-Prom (23007) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ520905-011 ทิพย์ทองพญา (23008) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ520905-012 พิชย์ภัสสร (23009) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ520905-014 apexshop (23011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ520905-016 เอก..บางบัวทอง (23013) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ520905-017 dojinnn (23014) ส่งพระตรวจสอบ 24 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 10 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
19 # 2อจ520905-018 suwipol (23015) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 2อจ520905-019 m-payakorn (23016) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
21 # 2อจ520905-021 jojo5 (22990) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ520905-024 TANAWAT2520 (22992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 2อจ520905-025 sjitrakorn (22993) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
24 # 2อจ520905-026 amsurasak (22994) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 2อจ520905-027 พุทธบูชา (22995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
26 # 2อจ520905-028 dealer (22996) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ520905-029 ROBIN555 (22997) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ520907-001 perakran (23116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ520907-002 monthap (23118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
30 # 2อจ520907-003 chaiyokn (23120) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
31 # 2อจ520907-004 หูยาว (23122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ520907-005 suwanarat (23124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
33 # 2อจ520907-006 ดูไม่เป็น (23125) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
34 # 2อจ520907-008 kreangkosee (23169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ520907-009 taratchon (23129) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 2อจ520907-010 paoman (23132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 2อจ520907-011 catmoo (23133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ520907-012 phata (23136) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ520907-013 Sololo (23139) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ520907-014 พันธิตรา (23140) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 2อจ520907-017 PSBKK (23149) ส่งพระตรวจสอบ 24 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 22 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ520907-018 ประศาสน์ (23157) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
43 # 2อจ520907-020 เต่าเลิฟบั๊ค (23164) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
44 # 2อจ520907-021 TsShop (23063) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 2อจ520907-022 อาโจ_____ (23064) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ520907-024 Dang11 (23067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ520907-025 zeron (23068) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
48 # 2อจ520907-026 ninjaykk (23069) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520904-008 spjpleoil + systema (22887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง วัดตรีทศเทพ เนื้อทองผสม ปี 2491 จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ520909-001 EG541784686TH วัฒนพระแท้ + เลิศหล้า (23304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรก กรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง ***
3 # 3อจ520909-003 EG457397792TH palakorn + k9cob (23286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ520909-004 EG457397792TH palakorn + k9cob (23287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ520909-006 EG457397792TH kalinn + k9cob (23289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะชินบัญชรไม่แท้)***
6 # 3อจ520909-007 tachcom + (23290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
WEERA_NUNGHOTMAI
*** พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์สามทวด เนื้อว่าน ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ520909-009 EG457397792TH tuk08 + k9cob (23292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ520909-010 EG457397792TH A-Korat + k9cob (23293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
9 # 3อจ520909-011 EG816369245TH jumongj + CIVIL_KONG (23294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นอายุ 89 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.เพชรบุรี ***
10 # 3อจ520909-012 EG304663842TH tintin + อาชาเหล็ก (23295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
11 # 3อจ520909-013 kaksuntech + เด็กตาคลี (23296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)***
12 # 3อจ520909-014 ED486508059TH เพชรบูรณ์ + rattanun (23297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
13 # 3อจ520909-015 EH289134616TH ตี๋เล็กวิศวะ + chokchai (23298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
14 # 3อจ520909-016 ดิจิม่อน + thames2004 (23299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา ***
15 # 3อจ520909-017 wee9050 + t_local (23300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
16 # 3อจ520909-018 EG426351291TH pachre + ptkn2095 (23301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
17 # 3อจ520909-019 OTTOJ + Chang2103 (23302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิริจันโท วัดบรมนิวาส เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
18 # 3อจ520909-020 yotrawee + Chang2103 (23303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
19 # 3อจ520909-021 OTTOJ + Chang2103 (23266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
20 # 3อจ520909-023 EG818534135TH นักสะสม + deeprasit (23268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์ตั๊กแตนใหญ่ เนื้อชนวน ปี 2542 จ.เพชรบุรี ***
21 # 3อจ520909-024 EG241826595TH เพชรบูรณ์ + okdigital (23269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ520909-025 EG798828481TH yongf2506 + james_15 (23270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ระยอง ***
23 # 3อจ520909-026 EG856504045TH palakorn + จุ๋มจิ๋ม (23271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ520909-027 EG585081213TH virat-tur + pornsiwa (23272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
25 # 3อจ520909-028 ED247027324TH palakorn + setthasiri (23273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
26 # 3อจ520909-029 EG681927862TH TFB99 + hangdong (23274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นสันติเจดีย์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
27 # 3อจ520909-030 EG692490905TH korbuakaew + suwanthep (23275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
28 # 3อจ520909-032 EG739122667TH แป้ง67 + Vinit (23277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
29 # 3อจ520909-033 EG739122667TH nut2008 + Vinit (23278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ520909-034 EG856503650TH สรรค์บางชัน + ศิษย์พระวิษณุ (23279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์อมหมาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
31 # 3อจ520909-035 EG856503650TH pop-014 + ศิษย์พระวิษณุ (23280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ520909-036 EG931179198TH opasn + ศิวานนท์ (23281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อผง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
33 # 3อจ520909-037 RE461823151TH eak_nark + siaew (23282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
34 # 3อจ520909-038 RE465047303TH dnagangster + (23283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
surachai_bk
*** เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อชินตะกั่ว ปี 2510 จ.พิษณุโลก ***
35 # 3อจ520909-039 EG884400700TH probation + chok77 (23284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 11 ก.ย. 2552 - 07:31 น.] #26304 (9/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่ง**

1 # 1อจ520901-001 EH14076472TH non31 (22511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ520901-002 EG293786171TH NGUAN (22512) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
3 # 1อจ520901-003 EH140765469TH non31 (22513) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ520901-004 EG444776010TH rangsiyaporn (22514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ520901-005 EG622595311TH parn99 (22515) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ520901-006 EG522997595TH tomying (22516) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
7 # 1อจ520901-007 EH300143210TH ปิงเปียง (22517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ520901-008 EG950851209TH supperA (22518) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
9 # 1อจ520901-009 VA144815673TH MRSAM (22519) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ520901-010 EG958282327TH คอปแมน (22520) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ520901-011 EG739138358TH sompong963 (22521) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 1อจ520901-012 EG739138358TH sompong963 (22522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ520901-013 EF661993289TH พะงัน (22523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ520901-014 EG888539029TH looknam1 (22524) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ520901-015 EH103695097TH youth (22525) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ520901-016 EG958282335TH คอปแมน (22526) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ520901-017 EA3527981795TH dman2551 (22527) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ520901-018 ED021827684TH toyotachi (22528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
19 # 1อจ520901-019 EG124615664TH dekaoudom (22529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ520901-020 EG814807774TH OKK08 (22530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ520901-021 EH265325942TH Methee95 (22479) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ520901-022 EF673972096TH เล็กซอย 5 (22572) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ520901-023 EH160916667TH suthon (22573) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520901-024 EG281305442TH PING007 (22574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ520901-025 EG88400415TH direk1627 (22575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
26 # 1อจ520901-026 EF673972025TH jminter (22576) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ520901-027 EH120753943TH เต๋าพระเครื่อง (22577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
28 # 1อจ520901-028 EG717465648TH Rainakin (22578) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ520901-029 EH236756208TH eaknaengnoy (22579) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
30 # 1อจ520901-030 EH298063334TH Tdech (22580) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ520901-031 EH126432111TH คนนอนดึก (22581) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ520901-032 EG110573567TH apexshop (22582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ520901-033 EH160916741TH suthon (22583) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
34 # 1อจ520901-034 EG147665385TH shirew (22584) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
35 # 1อจ520901-035 EH367046740TH kung1015 (22585) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ520901-036 EG966118818TH Nat_Bangrak (22586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
37 # 1อจ520901-037 EA352782677TH ต่ายเอเชีย (22587) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 15 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
38 # 1อจ520901-038 EF643844076TH นางบวช (22588) ส่งพระตรวจสอบ 21 องค์ พระแท้ออกบัตร 21 องค์
39 # 1อจ520901-039 EH160916738TH suthon (22589) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
40 # 1อจ520901-040 EH000606775TH ไร้เดียงสา (22590) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์
41 # 1อจ520901-041 EF680252829TH TONKHAW (22591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
42 # 1อจ520902-001 EG248149222TH ยศ-พระราม2 (22592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ520902-002 RD859948560TH MRTABULE (22593) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
44 # 1อจ520902-003 EG958559186TH dol369 (22594) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ520902-004 EH296588802TH double2521 (22595) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
46 # 1อจ520902-005 EF680258089TH มีนาคม (22596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ520902-006 EG6126923247TH winwinwin (22597) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
48 # 1อจ520902-007 EG699819435TH pizzapai (22598) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
49 # 1อจ520902-008 EG534638590TH daphne (22599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
50 # 1อจ520902-009 EG825538234TH สัสดี57 (22600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
51 # 1อจ520902-010 EG802638866TH มีชัย2509 (22601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
52 # 1อจ520902-011 ED595815917TH phipops (22602) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ520902-012 RE000791281TH meebkn (22603) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ520902-013 EG795226187TH tammanoon (22640) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
55 # 1อจ520902-014 EH218841528TH suwit (22641) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
56 # 1อจ520902-015 EF724866195TH poppoomi (22642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 1อจ520902-017 EG796896886TH ผู้จัดการ (22644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
58 # 1อจ520902-019 EG431780130TH selll (22652) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 1อจ520902-021 EG739138389TH wattana2992 (22662) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 18 องค์
60 # 1อจ520902-022 EH115950367TH onizuka2518 (22663) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
61 # 1อจ520902-023 EH229414698TH ninja (22664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
62 # 1อจ520902-024 EG489821867TH nampoo (22673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
63 # 1อจ520902-026 EH130127419TH moddum (22675) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
64 # 1อจ520902-027 EG627535632TH satorn (22677) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
65 # 1อจ520902-028 EG524170158TH kingdom (22678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
66 # 1อจ520903-001 EF497659749TH srichai (22844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
67 # 1อจ520903-003 EG522943739TH kampanat (22847) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
68 # 1อจ520903-004 EG231192306TH sombuoonwat (22849) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
69 # 1อจ520903-005 EG563256880TH bbpra (22850) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
70 # 1อจ520903-006 EG867673235TH ooyooy (22853) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
71 # 1อจ520903-009 EG809693513TH รัฐชัย (22856) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
72 # 1อจ520903-010 EG724921436TH มหาเบา104 (22857) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
73 # 1อจ520903-012 EG581182812TH sef_ann (22859) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
74 # 1อจ520903-013 EG426330314TH สุวิทย์(63) (22860) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
75 # 1อจ520903-014 EG096065028TH yodchai1515 (22861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
76 # 1อจ520903-016 EG822234857TH Tigge-jeed (22865) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
77 # 1อจ520903-017 RE554308717TH chattrawat (22872) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
78 # 1อจ520903-018 EH125677444TH กล่องแก้ว (22866) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
79 # 1อจ520903-019 EH299848311TH phuwadet (22869) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
80 # 1อจ520903-020 EH265381238TH Methee95 (22871) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
81 # 1อจ520903-021 EH21884177TH suwit (22846) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
82 # 1อจ520903-024 EG623833777TH parn99 (22848) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
83 # 1อจ520903-025 EH080404956TH GOBPRA (22851) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
84 # 1อจ520903-027 EH220838195TH underworld (22855) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
85 # 1อจ520903-028 EG888806440TH wasna (22862) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
86 # 1อจ520903-030 EF046275465TH ประสาน (22879) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
87 # 1อจ520903-031 EG804869045TH plating (22867) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
88 # 1อจ520903-032 EH099908301TH ทองเนื้อเก้า (22868) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
89 # 1อจ520903-033 EG956247923TH aksomsak (22870) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
90 # 1อจ520903-034 EH001580292TH s_u_n (22873) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
91 # 1อจ520903-035 EG804965166TH pjanon (22874) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
92 # 1อจ520903-037 EH212519632TH รักษ์ต้มเลือดหมู (22876) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
93 # 1อจ520904-001 EG958568537TH เด็กวัดไตร (22931) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
94 # 1อจ520904-002 EH067209263TH เก้านวะ (22932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
95 # 1อจ520904-003 EH108151707TH เอสเค (22933) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
96 # 1อจ520904-005 ED487186956TH sineenat (22935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
97 # 1อจ520904-006 EG238093909TH ธานีพิมาย (22945) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
98 # 1อจ520904-007 PA689088285TH supol (22936) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
99 # 1อจ520904-008 EG413774385TH เทอดเมืองชล (22937) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
100 # 1อจ520904-009 EG970070192TH autopower (22938) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
101 # 1อจ520904-010 EG803276960TH samers (22939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
102 # 1อจ520904-011 EG822236813TH Tigge-jeed (22940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
103 # 1อจ520904-012 EF655546809TH ประยุติ (22941) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
104 # 1อจ520904-013 EG958569033TH Kjohnpat (22942) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
105 # 1อจ520904-014 EH367076432TH ice2520 (22943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
106 # 1อจ520904-015 EG888806855TH gikoo (22944) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520829-022 phipop12 (22326) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 2อจ520901-001 แดงรวมโชค (22722) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ520901-003 TANAWAT2520 (22735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ520901-004 t_kochawon (22736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ520901-005 นพแสนสุข (22737) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ520901-006 เอิงเอย (22738) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ520901-007 เอิงเอย (22740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ520901-008 carabao (22742) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ520901-009 เด็กบ้านแพน (22745) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ520901-010 WEERA_NUNGHOT MAI (22750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 2อจ520901-011 p_awest (22753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ520901-012 chonmane (22755) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ520901-013 niruch (22759) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
14 # 2อจ520901-014 ตี๋บางนา (22763) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ520901-015 patbangbon (22768) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ520901-016 pornpoj (22774) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 2อจ520901-017 เงาะป่า (22778) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
18 # 2อจ520901-018 เทพอินทรา (22782) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 2อจ520901-019 Tiwson (22788) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 2อจ520901-020 suphalak (22783) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
21 # 2อจ520901-021 it28910 (22688) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
22 # 2อจ520901-022 Dang11 (22689) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ520901-023 sestha (22690) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
24 # 2อจ520901-024 kaowatch (22693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ520901-025 catbkk (22695) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
26 # 2อจ520901-026 โพธโชคชัย (22698) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
27 # 2อจ520902-001 ametera (22793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ520902-002 tong987 (22795) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ520902-003 keano2515 (22796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520902-004 surasak_bpb (22797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ520902-005 BK-Prom (22798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ520902-006 สำเภาทอง (22799) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ520902-007 akkorn (22842) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ520902-008 lekphotharam (22802) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
35 # 2อจ520902-009 SUPER1 (22804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ520902-010 catmoo (22840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 2อจ520902-011 กาละแม (22806) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
38 # 2อจ520902-012 nokee (22808) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ520902-013 kueyunon (22810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
40 # 2อจ520902-014 1jgte (22813) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ520902-015 chaochan (22837) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ520902-016 โจ้-รังสิต (22818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
43 # 2อจ520902-017 โรนิน (22821) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
44 # 2อจ520902-018 ชัชวาล (22826) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
45 # 2อจ520902-020 excavator (22831) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
46 # 2อจ520902-021 catbkk (22683) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
47 # 2อจ520902-022 jjom77 (22682) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 2อจ520902-023 tanac (22684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ520903-001 นายถนัด (22816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
50 # 2อจ520903-003 niruch (22819) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
51 # 2อจ520903-004 SuerAey (22820) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ520903-005 Naruto (22822) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ520903-006 excavator (22823) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 2อจ520903-008 ชยางกูร (22825) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
55 # 2อจ520903-009 ชยางกูร (22827) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
56 # 2อจ520903-010 CHAIWAT99 (22829) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 2อจ520903-011 กาละแม (22830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
58 # 2อจ520903-012 sornvit (22832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 2อจ520903-013 sakyui (22833) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 2อจ520903-014 coolpra (22834) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
61 # 2อจ520903-015 kaewjai (22843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 2อจ520903-016 สามไตรมาส (22835) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
63 # 2อจ520903-017 jay 101 (22836) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
64 # 2อจ520903-018 Thenoom9 (22838) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
65 # 2อจ520903-019 เอ็กซ์มหาดไทย (22839) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
66 # 2อจ520903-020 kitjapong (22841) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
67 # 2อจ520903-021 อรรถพล (22807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
68 # 2อจ520903-022 meebkn (22809) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
69 # 2อจ520903-023 ธนถัทร (22811) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
70 # 2อจ520903-024 แทนบางนา (22812) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
71 # 2อจ520903-025 ทรายทอง (22814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
72 # 2อจ520903-026 tanac (22815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
73 # 2อจ520904-001 opasn (22910) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
74 # 2อจ520904-003 ARUNSAK (22912) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
75 # 2อจ520904-004 ARUNSAK (22913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
76 # 2อจ520904-005 piyat9 (22915) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
77 # 2อจ520904-006 โจ้ณอโยธยา (22914) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
78 # 2อจ520904-007 napon (22916) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
79 # 2อจ520904-008 นิดนิด (22917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
80 # 2อจ520904-009 p_awest (22918) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
81 # 2อจ520904-010 FAT12 (22919) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
82 # 2อจ520904-011 tuey88 (22920) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
83 # 2อจ520904-013 Atthaphon (22929) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
84 # 2อจ520904-014 finance (22922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
85 # 2อจ520904-015 kittipong_p (22928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
86 # 2อจ520904-016 แฮปรามคำแหง (22923) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
87 # 2อจ520904-017 tatumabcd (22924) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
88 # 2อจ520904-018 marquis (22925) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
89 # 2อจ520904-019 panyasuparat (22926) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
90 # 2อจ520904-020 panyasuparat (22927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520907-028 RE388138163TH andy4659 + snowman555 (23168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)***
2 # 3อจ520908-043 EH099914911TH นวยลำปลายมาศ + mongkong (23174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อผงเทา ปี 2508 จ.บุรีรัมย์ ***
3 # 3อจ520908-044 EX006162430TH rapeepat + milo1982 (23176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็กหลังยันต์สามแถว ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 10 ก.ย. 2552 - 08:00 น.] #26287 (8/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520905-001 EH289132601TH ty2505 + nibita (22959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
2 # 3อจ520905-002 ED418722614TH R9999 + สรินพรรณ (22960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์รูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.เชียงใหม่ ***
3 # 3อจ520905-003 boonchaibkn + mac13 (22977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์ปรวเรศ 2 วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพ (1 ชุด 2 องค์)***
4 # 3อจ520905-004 RE700025491TH ต้นเตย + สุเรนทรชิต (22961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม บล็อกเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
5 # 3อจ520905-005 ขุนเมืองจันทร์ + nakornc (22962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
6 # 3อจ520905-006 bothong + nakornc (22963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
7 # 3อจ520905-007 EG444790997TH santiaod + ศิษย์พระวิษณุ (22964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธงหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 5 เนื้อตะกั่ว จ.นครราชสีมา ***
8 # 3อจ520905-008 EG799721504TH สุพัฒน์กิจ + nstnathapong (22965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ (เสาอากาศ) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
9 # 3อจ520905-010 spjpleoil + carpio (22966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งโรงพยาบาลสงฆ์ (สร้าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพ ***
10 # 3อจ520905-011 EH127146979TH safe kabpom + opasn (22967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นกองทัพที่ 1 สร้าง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี ***
11 # 3อจ520905-012 EH346422224TH jirayu + onizuka2518 (22968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
12 # 3อจ520905-013 EG473313898TH pachre + Nakhon001 (22969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ พิมพ์เล็ก เนื้อแร่พลวง จ.นครศรีธรรมราช ***
13 # 3อจ520905-014 EX000864050TH ดินสอน้อย + J1980 (22970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
14 # 3อจ520905-015 EH140771518TH neung6800 + HS6JMS (22971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
15 # 3อจ520905-016 EH140771518TH neung6800 + HS6JMS (22972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ520905-017 EH140771518TH Peerasak_off + HS6JMS (22973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ ***

17 # 3อจ520905-018 RE043635315TH nokchaiyo + Bseries (22974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเชตุพนบัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
18 # 3อจ520905-019 EG816385305TH ชยันโต + jor2006 (22975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
19 # 3อจ520905-020 EG856501659TH HS6JMS + จุ๋มจิ๋ม (22976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
20 # 3อจ520905-021 EG856501659TH HS6JMS + จุ๋มจิ๋ม (22949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นบ่อน้ำมันฝาง(สร้าง) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
21 # 3อจ520905-022 EG856501659TH HS6JMS + จุ๋มจิ๋ม (22950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
22 # 3อจ520905-024 EG25669185TH หิรัญ + anonwansanit (22952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี ***
23 # 3อจ520905-025 EG237688671TH zapp8881 + kkk707 (22953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ/สภาพสวย)***
24 # 3อจ520905-026 EH103193957TH manits + คลับจับลิง (22954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หาง 4 เส้น เนื้อดิน จ.อยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)***
25 # 3อจ520905-027 EG629684118TH oukaa + บีลูกพระธาตุ (22955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ520905-028 EG801901515TH tewkeet + superdawn (22956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
27 # 3อจ520905-029 EG452010667TH ปิงเปียง + เอกประจวบฯ (22957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออบ วัดถ้ำแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี ***
28 # 3อจ520905-030 EG629684095TH pornmachanu + บีลูกพระธาตุ (22958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดสวนส้ม เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร ***
29 # 3อจ520907-001 EG864674789TH zapp8881 + ถาวรวัฒนะ (23018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
30 # 3อจ520907-002 EG848995745TH sanmita + สมบัติ (23019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
31 # 3อจ520907-003 EG804382488TH yootha + หนองกรับ (23020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
32 # 3อจ520907-004 EG804382488TH ICT500 + หนองกรับ (23021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ520907-005 EG973883831TH noome + เทพบูรพา (23022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุเชิงท่า พิมพ์ปางอุ้มบาตร จ.นนทบุรี ***
34 # 3อจ520907-006 EG689538280TH หล่งสงขลา + nitikul_c (23023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นมูลนิธิเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สุรินทร์ ***
35 # 3อจ520907-007 EH346472985TH CHORKAEW + suriyan04 (23024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
36 # 3อจ520907-008 EG717487467TH pinmarine35 + rux2004 (23025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
37 # 3อจ520907-009 EG635335726TH เทพอัศนีย์ + pong_m16 (23026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
38 # 3อจ520907-010 EH236763597TH pair1 + aumphorn (23027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ520907-011 EG817374998TH safe kabpom + สิทธิชัย (23028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.เพชรบุรี ***
40 # 3อจ520907-012 EH120767275TH it28910 + เต๋าพระเครื่อง (23029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดเล็ก(หน้าเชิด) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ520907-013 EG587678922TH ขุนเมืองจันทร์ + ภูกระแต (23030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
42 # 3อจ520907-014 EH225605445TH PHUPHA + non_adul (23037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่น 8 รอบ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2542 จ.อยุธยา (หมายเลข 158)***
43 # 3อจ520907-015 EG916213612TH kalinn + nat2516 (23031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ520907-016 EF505114120TH kong81 + joke13 (23032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
45 # 3อจ520907-017 EF525519648TH tomtam2516 + nova100 (23033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
46 # 3อจ520907-018 EH367058663TH uthai211 + golfj (23034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
47 # 3อจ520907-019 EH098846282TH wanchoi + jdbig (23036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ***
48 # 3อจ520907-020 EG541777075TH rungroj + เลิศหล้า (23035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง เนื้อบุทอง ***
49 # 3อจ520907-021 EG404121623TH jminter + อิศประแสร์ (23143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
50 # 3อจ520907-022 EF037522739TH พะงัน + sk117 (23144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ520907-023 EG901591286TH Jumanji + มอมแมน (23145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปวเรศ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพ ***
52 # 3อจ520907-024 EG457340489TH dod18 + ไก่ทองคำ (23146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
53 # 3อจ520907-025 EH108330181TH bungie + แบทแมน (23148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆัง รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
54 # 3อจ520907-026 EG683547181TH sdi153 + phuraming (23150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
55 # 3อจ520907-027 EG853636983TH Trom01 + ศิลาอาสน์ (23151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
56 # 3อจ520907-029 EG683558808TH suntorn + phuraming (23166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
57 # 3อจ520907-030 EF471366938TH สะตออ่อน + napongton (23165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระครูเพ็ชร วัดศรีเวียง รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.สุราษฎร์ธานี ***
58 # 3อจ520907-031 chaiya86 + nongnhun (23152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นบารมี 81 พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 96)***
59 # 3อจ520907-033 EG451451022TH MENAKE + akm345 (23154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
60 # 3อจ520907-035 krisda + masivmasiv (23156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี***
61 # 3อจ520907-037 EG973060282TH เซียน99 + สุวรรณเมืองตาก (23160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ520907-038 EG635335765TH วัชรชัย + pong_m16 (23162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ+อุ)***
63 # 3อจ520907-039 suntorn + pop02 (23167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
64 # 3อจ520907-040 kampanat + pop02 (23163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
65 # 3อจ520907-041 odd2310 + กุมภาพันธ์ (23101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพทำสามกษัตริย์ใหม่ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพ ***
66 # 3อจ520907-042 siaew + บัวอรุณ (23074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
67 # 3อจ520907-043 vsumit + บัวอรุณ (23075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ520907-044 bandidsak + บัวอรุณ (23076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว จ.ระยอง ***
69 # 3อจ520907-045 tony42 + morn9190 (23077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
70 # 3อจ520907-046 ununun + morn9190 (23079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)***
71 # 3อจ520907-047 KONDEE446 + morn9190 (23080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
72 # 3อจ520907-048 ซุ้งอุดมสุข + ประศาสน์ (23082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
73 # 3อจ520907-049 EH140904801TH โพไซดอน + topgun49 (23083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
74 # 3อจ520907-050 EG847321747TH mai2008 + phaithoons (23084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 93 เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.สกลนคร ***
75 # 3อจ520907-051 RE284715296TH viwat + ธนถัทร (23088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
76 # 3อจ520907-052 โกเล้ง + sestha (23089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 673)***
77 # 3อจ520907-053 RD040859340TH monchai02 + ARNON (23091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อกะไหล่นาก ปี 2512 จ.นครราชสีมา (ออกวัดแจ้งนอก)***
78 # 3อจ520907-054 EF525731398TH pr1972 + ก้อนกรวด (23093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช ***
79 # 3อจ520907-055 EG852113438TH CIVIL_KONG + สมบัติ (23095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2160)***
80 # 3อจ520907-056 EG951349191TH JACK99 + อิเค็นจิโร (23104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.นครสวรรค์ ***
81 # 3อจ520907-058 EG952420351TH banphot13 + เสือโฮก (23096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อเงิน ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (บล็อกกลาก)***
82 # 3อจ520907-059 EG717192961TH udommak + peerapath (23098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
83 # 3อจ520907-060 EG71719261TH udommak + peerapath (23099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
84 # 3อจ520907-061 EG693273592TH sriubon + สร-อ่าวอุดม (23078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
85 # 3อจ520907-062 EG802663675TH spjpleoil + ขุนเมืองจันทร์ (23081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ ***
86 # 3อจ520907-063 EH938486167TH ขุนเมืองจันทร์ + ชินจัง (23085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
87 # 3อจ520907-064 พะงัน + Chang2103 (23086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ (หน้ายักษ์) ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ520907-065 ben41 + Chang2103 (23113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพรมผิวใหม่และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพรมผิวใหม่)***
89 # 3อจ520907-066 EG231296646TH น้ำปาย + เปิ้ลgm (23087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
90 # 3อจ520907-067 ชอบจัง + ninjaykk (23090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
91 # 3อจ520907-068 ED758706913TH BUSON-SENSN + (23092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
satansat
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.ขอนแก่น ***
92 # 3อจ520907-069 EH184527661TH เลิศหล้า + koekoe (23094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อลี ออกวัดป่าคลองกุ้ง รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2496 จ.จันทบุรี ***
93 # 3อจ520907-070 EG927233269TH tui_bong + พุทธโกศัย (23097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ซุ้มกอ เนิ้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
94 # 3อจ520907-071 EG927233269TH กำปั่น + พุทธโกศัย (23111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
95 # 3อจ520907-072 EG927233269TH วัตถุมงคล + พุทธโกศัย (23100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
96 # 3อจ520907-073 EG927233269TH probation + พุทธโกศัย (23102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
97 # 3อจ520907-074 EG917403255TH บิ๊กบีม + nco29-48 (23103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก (ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
98 # 3อจ520907-075 RE340206346TH monchai02 + ARNON (23105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2512 จ.นครราชสีมา (ออกวัดแจ้งนอก)***
99 # 3อจ520908-001 zapp8881 + เจ้าบุญทุ่ม (23049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
100 # 3อจ520908-002 EG840902977TH babala + kao_za (23050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
101 # 3อจ520908-003 EG840902977TH babala + kao_za (23051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
102 # 3อจ520908-004 EG840902977TH babala + kao_za (23052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
103 # 3อจ520908-005 WEERA_NUNGHOTMAI + (23053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
oudood
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม เนื้อทองผสม จ.อุตรดิตถ์ ***
104 # 3อจ520908-006 พิณเปี๊ยะ + อโนคา (23054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี ***
105 # 3อจ520908-007 joe05 + macfreeman (23055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ครอบแก้วใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
106 # 3อจ520908-008 EG799380924TH surasak_bpb + นิลสนธิ (23062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
107 # 3อจ520908-009 SNOWKID + sakol (23056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทงอแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
108 # 3อจ520908-010 ลิ้นจี่ + sakol (23057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
109 # 3อจ520908-011 EG795217361TH เด็กอรุณ + suksai (23058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น ***
110 # 3อจ520908-012 EG864675325TH johnlin + ถาวรวัฒนะ (23059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
111 # 3อจ520908-013 ED595856474TH acmldw + phipops (23060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
112 # 3อจ520908-014 EG457320895TH niruch + TN-PRAKUNG (23061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 651)***
113 # 3อจ520908-015 EG835444633TH paonai + Chew_JJ (23171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นโพธิญาณ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
114 # 3อจ520908-016 EG599120827TH moodee + nattawutng (23173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
115 # 3อจ520908-017 EF165770252TH เอสเค + กบอตก (23175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์เหรียญโบ เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
116 # 3อจ520908-018 Teerapan + dekde1969 (23177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์หลังสถูป เนื้อว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ตะกรุดทองคำ)***
117 # 3อจ520908-019 EH265331015TH เพชรบูรณ์ + pong_m16 (23180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
118 # 3อจ520908-020 EH345206780TH suksai + สุเรนทรชิต (23182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดประจันตะคาม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ปราจีนบุรี ***
119 # 3อจ520908-021 EG973932360TH chiradech + Tharin_P (23184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
120 # 3อจ520908-022 EH159686533TH ตี๋เล็กวิศวะ + เฉลิมบุรี (23186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
121 # 3อจ520908-024 EG936996176TH jessepre + junsri (23190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
122 # 3อจ520908-025 EG973060472TH non109 + สุวรรณเมืองตาก (23191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
123 # 3อจ520908-026 EG973931815TH Robbie +unity (23193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
124 # 3อจ520908-027 EG866578785TH ชอบจัง + kom_ku (23195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆัง เนื้อทองผสม จ.กรุงเทพ ***
125 # 3อจ520908-028 EG611026645TH nibita + onizuka2518 (23197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
126 # 3อจ520908-029 EH104589174TH addy009 + addoo (23200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแซยิด 90 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
127 # 3อจ520908-030 EG867543765TH ภุชชง + Gadostar (23202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
128 # 3อจ520908-031 EG817989104TH eak_nark + ounoun (23204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
129 # 3อจ520908-032 EG760516232TH PHUPHA + ท่าพระจันทร์ (23206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นครบรอบ 90 ปี เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2546 จ.อยุธยา (หมายเลข 244)***
130 # 3อจ520908-033 EG760516232TH PHUPHA + ท่าพระจันทร์ (23208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่น 90 ปี เนื้อนวโลหะก้นนวโลหะ ปี 2546 จ.อยุธยา (หมายเลข 100)***
131 # 3อจ520908-034 EG609436275TH สรรค์บางชัน + koboonapi (23209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
132 # 3อจ520908-035 EG609436275TH แฮปรามคำแหง + koboonapi (23212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์อมหมาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
133 # 3อจ520908-036 EF037523221TH santiaod + sk117 (23214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
134 # 3อจ520908-037 EG868422701TH pongsan + bothong (23215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
135 # 3อจ520908-038 EG803284073TH jonakhon + paradorj (23216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
136 # 3อจ520908-039 EG803284073TH jonakhon + paradorj (23217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา ***
137 # 3อจ520908-040 EH266156370TH suntorn + kai-kolok (23219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
138 # 3อจ520908-041 EG094049019TH totogunlew + เปาโลพระเครื่อง (23170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ห้า เนื้อผง(ฝังทับทิม) ปี 2517 จ.ระยอง ***
139 # 3อจ520908-042 EG094049022TH ปีกุน03 + เปาโลพระเครื่อง (23172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
140 # 3อจ520908-045 EG866343229TH chan1466 + momay (23178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
141 # 3อจ520908-046 EG866343229TH chat_ytc + momay (23179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
142 # 3อจ520908-047 EH098876165TH leika77 + ชาญยุทธ (23192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง ***
143 # 3อจ520908-048 EF201708842TH suwanarat + bluesky2548 (23181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(พิมพ์ซี) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
144 # 3อจ520908-049 EG944287125TH CHORKAEW + (23183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
เหลาเพชรบูรณ์
*** พระหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ออกวัดชัยมงคล)***
145 # 3อจ520908-050 EG522946355TH werapun + เซ็นเตอร์ (23185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ พิมพ์หัวโต เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 75)***
146 # 3อจ520908-051 EG522946355TH looknam1 + เซ็นเตอร์ (23187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ พิมพ์หัวโต เนื้อเงินลงยา ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1027)***
147 # 3อจ520908-052 EG272398738TH santiaod + หลานย่า (23188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธงหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ***
148 # 3อจ520908-053 EG272398738TH polla + หลานย่า (23194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
149 # 3อจ520908-054 EG864675360TH เลิศหล้า + ถาวรวัฒนะ (23196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
150 # 3อจ520908-055 EG818258888TH BankHiWay + panitan (23198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)***
151 # 3อจ520908-056 EG053892551TH มาใหม่ + point (23199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
152 # 3อจ520908-057 EH120769325TH s5000 + rakdee (23201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ พ ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
153 # 3อจ520908-058 EG600699460TH โจ้-รังสิต + nuten (23203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.อยุธยา ***
154 # 3อจ520908-059 kong81 + pop02 (23205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2508 จ.นครสวรรค์ ***
155 # 3อจ520908-060 EG818268125TH benz51 + probation (23207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
156 # 3อจ520908-061 EG979976267TH NGUAN + vuthinuntha (23210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
157 # 3อจ520908-063 EH053073906TH vsumit + punpun (23213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
158 # 3อจ520908-064 EG799016475TH strucsteel + ชิชิมารุ (23218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
159 # 3อจ520908-065 EG799016475TH wee9050 + ชิชิมารุ (23220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
160 # 3อจ529907-036 EG973062069TH toyotachi + สุวรรณเมืองตาก (23161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็กมีหู ปี 2505 จ.ปัตตานี ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 08 ก.ย. 2552 - 09:13 น.] #26236 (7/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่ง**

1 # 1อจ520826-036 EG273239826TH sineenat (22015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ520826-051 EG802968173TH khakprachin (21987) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ520827-020 EH159737972TH spjpleoil (22107) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ520827-029 EG958280927TH เอ๋เด็กวัดด่าน (22099) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 1อจ520827-030 EG865454016TH rt3ab5 (22102) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ520828-025 EF353571348TH lertsak (22221) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ520828-028 EG124621973TH supachai_u (22224) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
8 # 1อจ520828-045 EG241104059TH นิกบุรีรัมย์ (22241) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ520831-001 EG541759050TH เลิศหล้า (22353) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ520831-002 EG966208218TH Pinks (22354) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ520831-003 EG940545408TH ice2520 (22355) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 1อจ520831-004 EG280448175TH ชัยชาญ (22356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ520831-005 EG451353983TH BONWHAN (22357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ520831-006 EH106345696TH กล้วยไม้ (22358) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ520831-007 EG271496668TH เฒ่าเต่า (22359) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ520831-008 EG929704323TH Jorawat (22360) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ520831-009 EH214650046TH youth (22361) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ520831-010 EG426328094TH สินสมุทร (22436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
19 # 1อจ520831-012 EH104584676TH addoo (22437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ520831-013 EG426321754TH สินสมุทร (22438) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ520831-014 EG802778015TH bannapong (22439) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ520831-015 EH335093213TH akehup (22440) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ520831-016 EG708938251TH rak2009 (22441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520831-017 EF724841066TH กำแพงขาว (22442) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ520831-018 EH218841148TH suwit (22443) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
26 # 1อจ520831-019 ED486646700TH หลานย่า (22444) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ520831-020 EG868069710TH ป๊อบอาย (22445) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ520831-021 EG804939585TH soft-soft (22447) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ520831-022 EG860200519TH namo08 (22448) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ520831-023 EG780878765TH chaichu (22449) ส่งพระตรวจสอบ 24 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 10 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
31 # 1อจ520834-011 EG010188889TH Sayanpf2 (22446) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520828-010 tuey88 (22132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ520829-001 p_awest (22243) ส่งพระตรวจสอบ 24 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ520829-001 p_awest (22243) ส่งพระตรวจสอบ 24 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ520829-002 sakyui (22244) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ520829-003 mai2008 (22245) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ520829-004 Naisert (22246) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ520829-005 ๙อุอากะสะ (22309) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 17 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
8 # 2อจ520829-006 mac13 (22310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ520829-007 bankham1000 (22311) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์
10 # 2อจ520829-008 somnuk09 (22312) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ520829-009 toosarsud (22313) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ520829-010 Phoonaphaamporn (22322) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ520829-011 Phoonaphaamporn (22323) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ520829-012 ชัยแคราย (22314) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 2อจ520829-013 ชัยแคราย (22315) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ520829-014 WEERA_NUNGHOT (22316) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
MAI
17 # 2อจ520829-015 setthawit (22324) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
18 # 2อจ520829-016 วิมลดอดคอม (22317) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ520829-017 non109 (22318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
20 # 2อจ520829-018 พรสิบประการ (22319) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้ออกบัตร 26 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ520829-019 goodmondays (22320) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์
22 # 2อจ520829-020 focus-2007 (22321) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
23 # 2อจ520829-021 excavator (22325) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 2อจ520829-023 กล้วยไข่ (22327) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
25 # 2อจ520829-024 coolpra (22328) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
26 # 2อจ520829-025 ดูไม่เป็น (22329) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ520829-026 tongAA (22330) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ520829-027 pokpoom (22331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ520829-028 jojo5 (22332) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้ออกบัตร 25 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 2อจ520829-029 sahaphat (22333) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ520829-030 เรืองกิตติ์ (22334) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ520829-031 m-payakorn (22343) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
33 # 2อจ520829-032 เหน่งเมืองนนท์ (22335) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
34 # 2อจ520829-033 พิชย์ภัสสร (22336) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
35 # 2อจ520829-034 viwat (22337) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 2อจ520829-035 t_local (22338) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
37 # 2อจ520829-036 t_local (22339) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ520829-037 พุทธรักษ์ษา (22340) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
39 # 2อจ520829-038 resin2007 (22341) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ520829-040 camelot (22342) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 2อจ520829-041 kumpa (22344) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ออกบัตร 13 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 2อจ520829-042 engineer27 (22345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 2อจ520829-043 CANTONA_7 (22346) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 2อจ520829-044 nitikul_c (22347) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
45 # 2อจ520829-045 somstup (22348) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
46 # 2อจ520829-046 board (22349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
47 # 2อจ520829-047 เด็กอรุณ (22350) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ520829-048 umpawan (22351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
49 # 2อจ520829-049 kueyunon (22352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
50 # 2อจ520829-050 chiu2002 (22946) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
51 # 2อจ520831-001 natrod (22362) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ520831-002 ประศาสน์ (22363) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ520831-003 Ball_thanapat (22364) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
54 # 2อจ520831-004 artirvana (22365) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
55 # 2อจ520831-005 pop02 (22366) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
56 # 2อจ520831-006 kungtot2000 (22367) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
57 # 2อจ520831-007 ศรีสุข (22450) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 2อจ520831-008 watpoom (22451) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
59 # 2อจ520831-009 จั๊กจั่น (22452) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
60 # 2อจ520831-010 surasit50 (22453) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
61 # 2อจ520831-011 juipeter (22454) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
62 # 2อจ520831-012 babala (22455) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
63 # 2อจ520831-013 sahaphat (22456) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
64 # 2อจ520831-014 jungjung (22457) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
65 # 2อจ520831-015 jungjung (22458) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
66 # 2อจ520831-016 jungjung (22459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
67 # 2อจ520831-017 jungjung (22460) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
68 # 2อจ520831-018 อรรถพล (22461) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
69 # 2อจ520831-019 FAT12 (22462) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
70 # 2อจ520831-020 SUPER1 (22463) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
71 # 2อจ520831-021 SUPER1 (22464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
72 # 2อจ520831-022 พิมพ์นิยม (22478) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
73 # 2อจ520831-023 ศักดิ์ชิดลม (22465) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
74 # 2อจ520831-024 nattasak (22466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
75 # 2อจ520831-025 nupoen (22467) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
76 # 2อจ520831-026 ธัชกร (22468) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
77 # 2อจ520831-027 sean_pra_ake (22469) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
78 # 2อจ520831-028 Apimuk (22470) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
79 # 2อจ520831-029 Apimuk (22471) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
80 # 2อจ520831-030 blue333 (22472) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
81 # 2อจ520831-031 ซุ้งอุดมสุข (22473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
82 # 2อจ520831-032 sjitrakorn (22474) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
83 # 2อจ520831-033 Rak99 (22477) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
84 # 2อจ520831-034 moteh (22475) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
85 # 2อจ520831-035 phaisan (22476) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
86 # 2อจ520905-022 อภิชาติบุญ (22947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์


ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 07 ก.ย. 2552 - 09:22 น.] #26172 (6/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**


1 # 3อจ520829-003 EF193831540TH panitgang + ครูนัต (22251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และซ่อมขอบล่างพระทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังเล็ก เนื้อผง จ.นครสวรรค์***
2 # 3อจ520829-025 EG141241953TH prompt + noiwatsing (22283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ จ.สุพรรณบุรี ***
3 # 3อจ520829-041 EH159643515TH paonai + เฉลิมบุรี (22270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.เชียงใหม่ ***
4 # 3อจ520829-044 EG979957634TH coolpra + Zsunai (22273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
5 # 3อจ520901-010 mandala + บัวอรุณ (22685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
6 # 3อจ520901-011 banphot13 + บัวอรุณ (22880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
7 # 3อจ520901-016 nut2008 + csun138 (22691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นอุดมโชคปฐมอรหันต์สุวรรณภูมิ เนื้อไม้ค้ำฟ้า ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5 ซม.)***
8 # 3อจ520901-017 suphalak + tatumabcd (22686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดเขาใหญ่ จ.สุพรรณบุรี)***
9 # 3อจ520901-018 kim98 + tatumabcd (22687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่ยจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่ จ.สุพรรณบุรี)***
10 # 3อจ520901-020 ปอทิพย์ + ununun (22692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
11 # 3อจ520901-021 มอมแมน + pornpoj (22694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ ***
12 # 3อจ520902-009 ภุชชง + แดงรวมโชค (22696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระงบน้ำอ้อย จ.กำแพงเพชร ***
13 # 3อจ520902-010 EG838980675TH pa_pat11 + สุพัฒน์กิจ (22623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และหักซ่อม)***
14 # 3อจ520902-021 loeiisan + BK-Prom (22697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพ ***
15 # 3อจ520902-029 window + lekphotharam (22699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
16 # 3อจ520902-038 monstajim + กาละแม (22700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
17 # 3อจ520902-056 pongdej + addy009 (22702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.อยุธยา (หมายเลข 2677)***
18 # 3อจ520902-059 จักรพรรดิ์ + systema (22703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง วัดประสาทบุญญาวาส เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพ (โค๊ดเลข ๕)***
19 # 3อจ520903-001 RE597267100TH Jumanji + bagio (22706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นไชยปราการ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพ ***
20 # 3อจ520903-002 RE582539447TH PopQc + joechainat (22707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และล้างผิว)***
21 # 3อจ520903-003 EG370595945TH kai222 + เอสจีบอย (22708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
22 # 3อจ520903-004 EG835429962TH probation + Chew_JJ (22709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)***
23 # 3อจ520903-005 EG804375632TH ตั้ม_FINO + หนองกรับ (22710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ520903-006 EH299807039TH ชมดาวโคราช + piak25 (22711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 588)***
25 # 3อจ520903-007 EG973790145TH กิเลน + เดี่ยวไร่ส้ม (22712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
26 # 3อจ520903-008 EH351402151TH suparoeks + namo08 (22713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
27 # 3อจ520903-009 EH222795657TH sittistr + lod505 (22714) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 983)***
28 # 3อจ520903-009 EH222795657TH sittistr + lod505 (22714) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ พิมพ์หัวโต เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 207)***
29 # 3อจ520903-010 EG973782594TH พิณเปี๊ยะ + บ้านพระระยอง (22715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 3393)***
30 # 3อจ520903-011 EG720769746TH พันธิตรา + R9999 (22716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี ***
31 # 3อจ520903-012 EG804853465TH nibita + p_pegkyman (22717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ รุ่น 2 อร. เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพ ***
32 # 3อจ520903-013 EG804853465TH manits + p_pegkyman (22718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพ ***
33 # 3อจ520903-014 EF643356970TH ชานนทร์ + ถ้ำแจ้ง (22719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ520903-015 EF643356970TH janjira + ถ้ำแจ้ง (22720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน เนื้อทองเหลือง ปี 2477 ***
35 # 3อจ520903-016 EF643356970TH IBABALL + ถ้ำแจ้ง (22721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ520903-017 EX003301733TH aragon_ttt + morn9190 (22723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
37 # 3อจ520903-018 EG273261342TH sanmita + korat (22725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อตะกั่ว ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดปีก)***
38 # 3อจ520903-019 EH292061715TH yui3003 + vuthinuntha (22726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระซุ้มนครโกษา กรุทับชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
39 # 3อจ520903-020 aui_mantana + (22724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
chaiya_chate
*** เม็ดประคำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
40 # 3อจ520903-021 EH367055874TH paonai + golfj (22727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
41 # 3อจ520903-022 EH367055874TH paonai + golfj (22728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
42 # 3อจ520903-023 EG806386227TH doi_salas + teerawit (22729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพ (ตะกรุดเงินคู่)***
43 # 3อจ520903-024 EG273264539TH พระพรหม + wichiantst (22730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นค่ายสุรนารี เนื้อนวโลหะ จ.ลำปาง ***
44 # 3อจ520903-025 paonai + excavator (22731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
45 # 3อจ520903-026 EH265001354TH keaitti + khonnakorn (22756) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
46 # 3อจ520903-026 EH265001354TH keaitti + khonnakorn (22756) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
47 # 3อจ520903-026 EH265001354TH keaitti + khonnakorn (22756) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
48 # 3อจ520903-026 EH265001354TH keaitti + khonnakorn (22756) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
49 # 3อจ520903-027 เอกพนัส + engineer99 (22732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
50 # 3อจ520903-028 jikkolo + บัวอรุณ (22733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
51 # 3อจ520903-029 โน๊ตเขาน้อย + หลักชัย (22734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
52 # 3อจ520903-030 เฒ่าจิวแป๊ะทง + หลักชัย (22739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค๊ดนะชินบัญชร/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
53 # 3อจ520903-031 EH120757962TH Potaplam + Samfishfarm (22754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดป่าหนองหล่อม รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ ปี 2543 ***
54 # 3อจ520903-032 EG457303000TH เลี่ยมทอง + k9cob (22741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นผ้าป่าชาวย้อม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
55 # 3อจ520903-033 EG457303000TH ภุชชง + k9cob (22743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
56 # 3อจ520903-034 EF673973383TH engineer27 + เล็กซอย 5 (22744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
57 # 3อจ520903-035 rattanun + jay 101 (22746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสลึงหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
58 # 3อจ520903-036 EG293476387TH jessepre + NGUAN (22747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อนวโลหะ จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ520903-037 EG293476387TH jessepre + NGUAN (22748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อนวโลหะ จ.นครปฐม ***
60 # 3อจ520903-038 ED219864318TH p-keji + noklek (22749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
61 # 3อจ520903-039 EG239763888TH หนูดี + Tommy111 (22751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา เนื้อผง ***
62 # 3อจ520903-040 EG462296805TH neung6800 + tumtam (22752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
63 # 3อจ520903-041 EF544828148TH paonai + สรินพรรณ (22757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง จ.เชียงใหม่ ***
64 # 3อจ520903-042 หล่งสงขลา + carpio (22758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ จ.สุรินทร์ ***
65 # 3อจ520903-043 ED219868116TH toohand + zapp8881 (22760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ520903-044 ED219868116TH season + zapp8881 (22761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ520903-045 ED219868116TH benz51 + zapp8881 (22762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ520903-046 EG693303864TH pum-pty + ping11 (22801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ520903-047 EG801985878TH chonburi5 + Tharin_P (22764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 673)***
70 # 3อจ520903-048 EG801985878TH meksonice + Tharin_P (22765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
71 # 3อจ520903-049 ED602289811TH ข้ามโขง + kokkranarnk (22766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
72 # 3อจ520903-050 EG818257539TH virat-tur + probation (22803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
73 # 3อจ520903-051 EH051513358TH jirasakku + เลี้ยงเมืองใหม่ (22767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพ (ตะกรุดคู่)***
74 # 3อจ520903-052 EF544015841TH nuadpaknam + ต่ายเอเชีย (22769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
75 # 3อจ520903-053 EF412380275TH japao + laksi (22770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
76 # 3อจ520903-054 pumcha + neung6800 (22771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาอุตฺตโม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
77 # 3อจ520903-055 sza1200 + ทรายทอง (22772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
78 # 3อจ520903-056 babala + ทรายทอง (22773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
79 # 3อจ520903-057 EH358228979TH pop02 + เอกจิตต์ (22775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
80 # 3อจ520903-058 EG794526260TH lod505 + ninjaykk (22776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
81 # 3อจ520903-059 EH349011801TH จี้จุด55 + kai-kolok (22777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดตานีนรสโมสร พิมพ์หลังพระศรีอาริย์ เนื้อว่าน ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
82 # 3อจ520903-060 EF687466982TH พิณเปี๊ยะ + p_nasun (22779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
83 # 3อจ520903-061 EG815010023TH รัธสิต + ปฏิพัทธ์2539 (22780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
84 # 3อจ520903-062 EG804869045TH guaran + plating (22781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
85 # 3อจ520903-063 EG804869045TH guaran + plating (22784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ520903-064 EG804869045TH season + plating (22785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
87 # 3อจ520903-065 EG804869045TH เนปาล + plating (22786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
88 # 3อจ520903-066 EG804669045TH pum-pty + plating (22800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
89 # 3อจ520903-067 EG322093926TH piya23 + lod505 (22805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญ อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 791)***
90 # 3อจ520903-068 EG322093926TH louiskoo + lod505 (22787) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 779)***
91 # 3อจ520903-068 EG322093926TH louiskoo + lod505 (22787) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ พิมพ์หัวโต เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1552)***
92 # 3อจ520903-069 EG322093926TH louiskoo + lod505 (22789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 177)***
93 # 3อจ520903-070 EG322093926TH louiskoo + lod505 (22790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 704)***
94 # 3อจ520903-071 EH289116626TH บุญบิดา + chokchai (22791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ520903-072 EH289116626TH บุญบิดา + chokchai (22792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
96 # 3อจ520903-073 EH289116626TH sur_suk + chokchai (22794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังพระรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
97 # 3อจ520904-001 EF570118362TH yotrawee + Ting_sathu (22881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร รุ่นฉลอง 25 ศตวรรษ พิมพ์ปางอุ้มบาตร ปี 2500 (ขนาดสูง 19 นิ้ว)***
98 # 3อจ520904-002 EG271720726TH Chew_JJ + มหาเวส (22882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)***
99 # 3อจ520904-003 boonrod + โจ้ณอโยธยา (22883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
100 # 3อจ520904-004 ธิตเทพา + โจ้ณอโยธยา (22900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (ออกวัดเพรียง)***
101 # 3อจ520904-005 punya + นิดนิด (22884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-7,5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)***
102 # 3อจ520904-006 spjpleoil + oudood (22885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์เจ้าคุณศรี (สนธิ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองผสม ปี 2487 จ.กรุงเทพ ***
103 # 3อจ520904-007 artpakkrang + oudood (22886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์หลังเบี้ยลักษณะนี้
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน จ.นครปฐม ***
104 # 3อจ520904-009 EG740137350TH chatahaiuthai + kon-88 (22888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
105 # 3อจ520904-010 EH335094871TH esteem + akehup (22889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)***
106 # 3อจ520904-011 RE522000536TH tigerd4d + bd111 (22890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
107 # 3อจ520904-012 EG869399845TH nuisriracha + ขันติ (22891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
108 # 3อจ520904-013 EG868421119TH lutjack + bothong (22899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
109 # 3อจ520904-014 EG868421119TH Sayanpf2 + bothong (22892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
110 # 3อจ520904-015 EH220841478TH pomSL + Golf_bangbon (22893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธศรีศากยมุนี วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.กรุงเทพ ***
111 # 3อจ520904-016 EG815509689TH อำนาจรามอินทรา + (22894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
ศิษย์หลวงปู่ทวด
*** เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นมงคลจักรวาล เนื้อทองคำ จ.ระยอง (หมายเลข 791) (หมายเลข 15.2 กรัม)***
112 # 3อจ520904-017 EH221230530TH workat + ชานนทร์ (22895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
113 # 3อจ520904-018 EH221230530TH เฮงเจริญสุข + ชานนทร์ (22896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
114 # 3อจ520904-019 EG464980235TH เกียรติกังวาน + mawin_14 (22898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระสิวลีรูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
115 # 3อจ520904-020 EH120727400TH พะงัน + บิ๊กบีม (22897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
116 # 3อจ520904-021 ED380036478TH underworld + pigcity (22901) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***
117 # 3อจ520904-021 ED380036478TH underworld + pigcity (22901) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***
118 # 3อจ520904-022 EG185212010TH wichean15 + iamodd (22902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแซยิด 66 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
119 # 3อจ520904-023 EG185212010TH มณีพระ + iamodd (22903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
120 # 3อจ520904-024 EH160948452TH PHUPHA + satits (22904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพ (สภาพปิดทองใหม่)***
121 # 3อจ520904-025 EG609417740TH safe kabpom + koboonapi (22905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พะคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
122 # 3อจ520904-026 EG817979844TH munantaro + หนุ่มชายนา (22909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
123 # 3อจ520904-027 EG817979844TH ปุ้ยเมืองชล + หนุ่มชายนา (22906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จเหม็นหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี ***
124 # 3อจ520904-028 EH229033663TH dit1234 + raimon (22907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
125 # 3อจ520904-029 EG867676850TH ketchan + ooyooy (22908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพิมพ์พระสรงน้ำ เนื้อผง ***
126 # 3อจ520904-030 EG929704323TH finance + Jorawat (22948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 05 ก.ย. 2552 - 08:00 น.] #26042 (5/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่ง**

1 # 1อจ520826-008 EG973758785TH aragon_ttt (21821) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ520826-025 EG441204327TH montree_eit (22006) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 1อจ520826-029 EG865415953TH tony42 (22019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ520826-030 EG815505599TH ศิษย์หลวงปู่ทวด (22020) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ520826-041 EG37660917TH monchai02 (21960) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ520826-042 EG958557485TH คอปแมน (21963) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ520826-043 EX002846116TH shirew (21965) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ520826-044 EG272376088TH หลานย่า (21967) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
9 # 1อจ520826-045 EG951344804TH famai (21970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ520826-046 EG581180683TH sef_ann (21973) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ520826-047 EG110563882TH apexshop (21974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
12 # 1อจ520826-048 EF471357074TH napongton (21976) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ520826-049 EG950647145TH พรชมพู (21980) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ520826-050 EG850310965TH ต่อแต้ม (21984) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520827-001 EG886497048TH สิริอัมพร (21903) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ520827-002 EG689528702TH tanaphong (22080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ520827-003 EG887001193TH punaiem (22082) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ520827-004 EG281304699TH lucifer (22084) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
19 # 1อจ520827-005 EG846333412TH ตุ้ยขอนแก่น (22086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ520827-006 EH300163109TH nockout (22087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
21 # 1อจ520827-007 EG152131375TH tigerd4d (22088) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ520827-008 EH265263845TH toyotachi (22090) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ520827-009 EG973768147TH nirun1975 (22091) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
24 # 1อจ520827-010 EG869322041TH ขันติ (22092) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ520827-011 EF332191097TH direk1627 (22094) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520827-011 EF332191097TH direk1627 (22094) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ520827-012 EH165002754TH momai (22109) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ520827-013 เ714653430 uthai211 (22095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ520827-014 RE544000467TH computerbaby (22098) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ520827-015 EG236524711TH Ksittiros (22100) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
31 # 1อจ520827-016 EG802777298TH bannapong (22101) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ520827-017 EG419379674TH NIPPITHA (22103) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 1อจ520827-018 EH159737969TH spjpleoil (22104) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ520827-019 EG804407600TH doctork (22105) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ520827-021 EG586870827TH nuthapol (22081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ520827-022 EH115928505TH tawee999 (22083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ520827-023 EH159737955TH spjpleoil (22085) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ520827-024 EH081498787TH Panus (22089) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
39 # 1อจ520827-025 EF202235110TH tongis (22093) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ520827-026 EH212516579TH ชอบพุทธคุณ (22108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ520827-027 EG801202540TH kaikai07 (22096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ520827-028 EG238537267TH peerapon (22097) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
43 # 1อจ520828-001 G973759763TH ย่ามทองคำ (22147) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
44 # 1อจ520828-002 EG534628310TH kaksuntech (22150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
45 # 1อจ520828-003 EG296046735TH nampoo (22151) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
46 # 1อจ520828-004 EG973644142TH ขุนพลโต (22152) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
47 # 1อจ520828-005 EG426316105TH Kai2541 (22154) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
48 # 1อจ520828-006 EH021743193TH มัจฉานุ (22156) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
49 # 1อจ520828-007 EH102006848TH หมอกอินทนนท์ (22159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
50 # 1อจ520828-008 EF661988765TH พะงัน (22161) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ520828-009 EH018129780TH smeloei (22162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
52 # 1อจ520828-010 EG426317595TH ptkn2095 (22164) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
53 # 1อจ520828-011 EG240870345TH eudkorat (22167) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 19 องค์
54 # 1อจ520828-012 EH216985881TH jikkoh (22170) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
55 # 1อจ520828-013 EG867652283TH พลายมงคล (22174) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ520828-014 EH298041988TH 6411171 (22175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 1อจ520828-015 EG140644704TH wison (22176) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
58 # 1อจ520828-016 EG798825304TH james_15 (22180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 1อจ520828-017 EF724862432TH siriwat (22179) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
60 # 1อจ520828-018 EVF724862432TH siriwat (22173) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์
61 # 1อจ520828-019 EG804934552TH soft-soft (22177) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
62 # 1อจ520828-020 EF673970988TH bansa (22178) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
63 # 1อจ520828-021 EG834987457TH รุยคอสต้า (22217) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
64 # 1อจ520828-022 EH346362809TH suriyan04 (22218) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
65 # 1อจ520828-023 ED418717013TH jeabpra (22219) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
66 # 1อจ520828-024 EG888703272TH gikoo (22220) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
67 # 1อจ520828-026 EG577080335TH โต๋พระเครื่อง (22222) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
68 # 1อจ520828-027 EH229029434TH กายเก้าแสน (22223) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
69 # 1อจ520828-029 EH120728949TH deity (22225) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
70 # 1อจ520828-030 EF412372305TH suparerk (22226) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
71 # 1อจ520828-031 ED584109167TH tookatun (22227) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
72 # 1อจ520828-032 EG973808036TH เครื่องคอม (22228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
73 # 1อจ520828-033 EH236728184TH namo08 (22229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
74 # 1อจ520828-034 EF563806729TH pinmarine35 (22230) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
75 # 1อจ520828-035 EG698094160TH nuisriracha (22231) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
76 # 1อจ520828-036 EG404115044TH tanusak (22232) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
77 # 1อจ520828-037 EF680252608TH TONKHAW (22233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
78 # 1อจ520828-038 EH120729184TH maitree (22234) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
79 # 1อจ520828-039 RD052880693TH tarok (22236) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
80 # 1อจ520828-040 EF625739505TH burabha (22235) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
81 # 1อจ520828-041 EH008936490TH toffeb (22237) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
82 # 1อจ520828-042 EG93298729TH themart (22238) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
83 # 1อจ520828-043 EG973804723TH DuckyMan (22239) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
84 # 1อจ520828-044 EF471358239TH potong (22240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
85 # 1อจ520828-046 EG769503899TH chaichu (22242) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
86 # 1อจ520829-001 EF202237963TH taratchon (22247) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
87 # 1อจ520829-002 ED415093530TH ช้างพฤกษา 15 (22248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
88 # 1อจ520829-003 EB113478596TH beegee (22301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
89 # 1อจ520829-004 EG110571019TH โชติอนันต์ (22302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
90 # 1อจ520829-005 จดหมายธรรมดา Methee95 (22303) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
91 # 1อจ520829-006 ED219842119TH tomthemall (22304) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
92 # 1อจ520829-007 EH156106901TH newwave9 (22305) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
93 # 1อจ520829-008 EG534637775TH PRAPAS-JATUKARM (22306) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
94 # 1อจ520829-009 EH236724001TH pom2500 (22307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
95 # 1อจ520829-010 EG692038275TH ปืนใหญ่ (22308) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520821-018 matina (21395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ520822-013 penpathum (21546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ520827-001 pawaris (21912) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
4 # 2อจ520827-002 อธิปัญญา (21917) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ520827-003 jimmyia (21919) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ520827-004 พุทธรักษ์ษา (21924) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ520827-005 Zyphero (21929) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ520827-006 ดูไม่เป็น (21938) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
9 # 2อจ520827-007 lennet (21989) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520827-008 jeia09 (21948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
11 # 2อจ520827-009 dnagangster (22024) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
12 # 2อจ520827-010 rambo93 (22026) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ520827-011 marlboroman (22029) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ520827-012 kueyunon (22031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
15 # 2อจ520827-013 chan9491 (22032) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
16 # 2อจ520827-014 napon (22034) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
17 # 2อจ520827-015 เต่าเลิฟบั๊ค (22036) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 16 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ520827-016 oongchat (22040) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ520827-017 แอนกะดิว (22041) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ520827-018 teerawit (22043) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
21 # 2อจ520827-019 อรรถพล (22048) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ520827-020 thongpaiwan (22050) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ520827-021 sjitrakorn (22023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
24 # 2อจ520828-001 perakran (22111) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
25 # 2อจ520828-002 peak35 (22113) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 2อจ520828-003 ลุงบิ๊ก (22116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ520828-004 boy2man (22117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ520828-005 finance (22123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
29 # 2อจ520828-006 keane49 (22118) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
30 # 2อจ520828-007 anonnat (22119) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ520828-008 oransci (22121) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ520828-009 PSBKK (22125) ส่งพระตรวจสอบ 26 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 22 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 2อจ520828-011 พันธิตรา (22134) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
34 # 2อจ520828-012 พันธิตรา (22138) ส่งพระตรวจสอบ 24 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
35 # 2อจ520828-013 suphalak (22142) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
36 # 2อจ520828-015 rincongecon (22211) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
37 # 2อจ520828-016 สำเภาทอง (22212) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
38 # 2อจ520828-017 Dang11 (22213) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
39 # 2อจ520828-018 mac13 (22214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
40 # 2อจ520828-019 บัณฑิตบางชัน (22215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 2อจ520828-020 jub_phairoj (22216) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520829-021 tuk08 + focus-2007 (22299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปรกจ้อยหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ520829-045 EG868418980TH sanuchit + bothong (22274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย รุ่นแรก เนื้อผง จ.ระยอง ***
3 # 3อจ520829-046 EG868418980TH มิตรจัตุคาม + bothong (22275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง ***
4 # 3อจ520831-004 EH080358284TH สัมปัญโณ + op-prathai (22371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
5 # 3อจ520831-005 EH080358284TH ศักดิ์ชิดลม + op-prathai (22372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
6 # 3อจ520831-028 EG462410655TH jirayu + tumtam (22394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
7 # 3อจ520901-026 EG577082591TH meksonice + phipops (22498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผง 1 องค์ เนื่องจากทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
8 # 3อจ520901-034 EH265380317TH tot2006 + rambo93 (22505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
9 # 3อจ520901-043 EG147665363TH pair1 + shirew (22535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
10 # 3อจ520901-064 EG462411293TH iyaranai + tumtam (22556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
11 # 3อจ520901-065 EG462411293TH สัมปัญโณ + tumtam (22557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
12 # 3อจ520901-066 EG462411293TH nakhonsa + tumtam (22558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมหาอุตฺตโม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
13 # 3อจ520901-074 EH120753886TH onizuka2518 + juntmui (22564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรีญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1034) (สภาพใช้และล้างผิว)***
14 # 3อจ520902-028 EG122831793TH o-larn + op-prathai (22610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
15 # 3อจ520902-042 EG973807058TH ZEXARSUNNY + rong99 (22650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง (สภาพสวย)***
16 # 3อจ520902-051 EG958283296TH muitiem + รัช99 (22659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 04 ก.ย. 2552 - 07:33 น.] #25930 (4/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520826-001 EH035110236TH nuadpaknam (21804) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
2 # 1อจ520826-002 EG616416078TH wunchaicoth (21811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520826-003 EG142201765TH rattasah (21813) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ520826-004 EG951255375TH อิเค็นจิโร (21815) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ520826-005 EG795235334TH tammanoon (21817) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 1อจ520826-006 EG929700454TH sakda999 (21820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ520826-007 EG168682818TH เทพราหู (21832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
8 # 1อจ520826-009 EG927224514TH pornsiwa (21824) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ520826-010 EH067205788TH เก้านวะ (21826) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ520826-011 EG624368034TH เอกปากเซ (21828) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 1อจ520826-012 EG633807895TH ต้องมนต์ตรา (21830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520826-013 EG888702175TH phuwadet (21990) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 1อจ520826-014 EA352778876TH liver139 (21992) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ520826-015 EG047635695TH Golf_bangbon (21994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ520826-016 EH218840160TH suwit (21996) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 24 องค์
16 # 1อจ520826-018 ED575269934TH naratip_19 (22000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ520826-019 RD941885310TH รุยคอสต้า (22001) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ520826-020 EG753347224TH dnatwoo (22004) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
19 # 1อจ520826-021 EG737524138TH ช้างพฤกษา 15 (21995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ520826-022 EG865452939TH bunhave (21997) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
21 # 1อจ520826-023 EG834959527TH kit2509 (22002) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
22 # 1อจ520826-024 EG600636080TH Tar-spider (22005) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
23 # 1อจ520826-026 EG803238842TH samers (22009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ520826-027 EG780423146TH asd159357 (22010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
25 # 1อจ520826-028 EH213895484TH อ้นท่าตอน (22013) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ520826-031 EH110406122TH อ้นท่าตอน (22007) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ520826-032 EG769639110TH akehup (22008) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
28 # 1อจ520826-033 EG868331965TH wichean15 (22011) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
29 # 1อจ520826-034 RE388078495TH เอกพนัส (22012) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ520826-035 EF126336755TH ทวารวดี (22014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ520826-037 EH219729627TH หริภุญไชย (22016) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ520826-038 EG926793562TH wwut2 (22017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 1อจ520826-039 EH142651711TH moddum (22018) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
34 # 1อจ520826-040 EG212042034TH non31 (22021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520825-009 annihi (21652) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ520826-002 nuisukapibal (21776) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520826-003 เอิงเอย (21777) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ520826-005 หยัดเคหะธานี (21780) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ520826-006 durbell9 (21782) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ520826-007 พิชย์ภัสสร (21785) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ520826-008 ratakon (21787) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ520826-009 ลิตเติ้ลตี๋ (21790) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
9 # 2อจ520826-010 subarusti (21792) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 20 องค์
10 # 2อจ520826-011 subarusti (21795) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ520826-012 suwanthep (21799) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ520826-013 paoman (21802) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ520826-014 thames2004 (21905) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
14 # 2อจ520826-015 สำเภาทอง (21908) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ520826-016 ปฐมภูมิ (21910) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
16 # 2อจ520826-017 Apimuk (21915) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
17 # 2อจ520826-018 blue333 (21920) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
18 # 2อจ520826-019 ธัชกร (21922) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ520826-020 อภิชาติบุญ (21926) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 2อจ520826-021 watchira (21937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ520826-022 kungtot2000 (21956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ520826-023 watpoom (21939) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ520826-024 เหน่งเมืองนนท์ (21943) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 2อจ520826-025 Sololo (21959) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ520826-026 rincongecon (21968) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
26 # 2อจ520826-027 ไผ่เหลือง (21979) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ520826-028 ศรีสุข (21982) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้ออกบัตร 21 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ520826-029 KONDEE446 (21988) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ520826-029 KONDEE446 (21988) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520826-030 koboonapi (21991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ520826-031 ชัยแคราย (21993) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
32 # 2อจ520826-032 ชัยแคราย (21998) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์
33 # 2อจ520826-033 หงฟ้า (22003) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
34 # 2อจ520902-024 เอิ๊บ (22680) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520829-010 EG238538758TH IBABALL + peerapon (22255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.นครปฐม ***
2 # 3อจ520829-034 RC688075869TH nara03 + lingling (22291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์สองอาจารย์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.ศรีสะเกษ ***
3 # 3อจ520831-041 EG273258649TH kiangsaku + korat (22408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรีญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
4 # 3อจ520831-042 EG273258649TH kiangsaku + korat (22409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 494)***
5 # 3อจ520831-043 EH272009044TH suphalak + boonyarujana (22410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่ จ.สุพรรณบุรี)***
6 # 3อจ520831-044 EG635335479TH สัมปัญโณ + pong_m16 (22411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ+ศาลา)***
7 # 3อจ520831-045 EG707949235TH chaiya86 + wphaisal (22412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ พิมพ์เม็ดแตง รุ่นบารมี 81 เนื้อนาก ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 33)***
8 # 3อจ520831-046 EH127853380TH ชัยพิชัย + อั๋นขอนแก่น (22427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสนทนาธรรม วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.กรุงเทพ ***
9 # 3อจ520831-047 loeiisan + sean_pra_ake (22413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2505 จ.ยะลา ***
10 # 3อจ520831-048 EG293786185TH jessepre + NGUAN (22414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ520831-049 EG271349015TH rumruay + berbatov (22415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์อมหมาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
12 # 3อจ520831-050 EG271349015TH หน่องโค๊ก + berbatov (22416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
13 # 3อจ520831-051 EG271349015TH นายเก้ + berbatov (22417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
14 # 3อจ520831-052 DOKEBI_123 + oldshop (22418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้สึกมากทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
15 # 3อจ520831-053 thawee2008 + oldshop (22419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพ ***
16 # 3อจ520831-054 ดินสอน้อย + oldshop (22420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์สิบทัศน์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
17 # 3อจ520831-055 EG869352967TH chaloemchai + (22421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
midnightjojo
*** พระปิดตาหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นหงษ์ปรโม พิมพ์บัวชั้นเดียว เนื้อทองลำอู่ ปี 2528 จ.ชลบุรี ***
18 # 3อจ520831-056 EG448762223TH puu_30 + มีเงินมีทอง (22422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระเศรษฐีนวะโกฏิ วัดละหารไร่ เนื้อทองผสม ปี 2537 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ520831-057 bamboss + ซุ้งอุดมสุข (22423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ520831-058 paonai + ซุ้งอุดมสุข (22424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พญาเต่าเรือนหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ ***
21 # 3อจ520831-059 สุพัฒน์กิจ + เจตน์ (22425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
22 # 3อจ520831-060 EG759571850TH sarapatpra + jeabpra (22426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2547 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 86)***
23 # 3อจ520831-061 EG243545875TH kiangsaku + ปราสาทหินพิมาย (22428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
24 # 3อจ520831-062 EH567832715TH amnartb + joke13 (22429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ520831-063 EG973811273TH CIVIL_KONG + ironman (22430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ520831-064 EG973811273TH neung6800 + ironman (22431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ระยอง ***
27 # 3อจ520831-065 EH184658962TH pop-014 + thongpaiwan (22432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 638)***
28 # 3อจ520831-066 EH184658962TH pop-014 + thongpaiwan (22433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 593)***
29 # 3อจ520831-067 RE596884162TH kiangsaku + bagio (22434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ520831-068 EH289108721TH Wendy + nuy_two (22435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (แช่น้ำมนต์)***
31 # 3อจ520901-001 EG724957841TH นายโอ + kong81 (22480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรอดลำปางหลวง เนื้อสำริด จ.ลำปาง ***
32 # 3อจ520901-002 EH140765455TH suthepw + พรชมพู (22481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จเหม็นหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี ***
33 # 3อจ520901-003 EF724865439TH ununun + topgun49 (22482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
34 # 3อจ520901-004 EG950851190TH tatjung + supperA (22483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
35 # 3อจ520901-005 EG973803643TH บรมีหลวงปู่ทวด + tinny (22484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช กรุทับผึ้ง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
36 # 3อจ520901-006 EH367053241TH mixing + golfj (22485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระกัมมัฎฐาน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
37 # 3อจ520901-007 EH367053241TH phaithoons + golfj (22486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (ออกวัดศรีวิชัย)***
38 # 3อจ520901-008 EH367063241TH รติโก + golfj (22487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ520901-009 EG458283916TH nui555 + k9cob (22488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
40 # 3อจ520901-012 EG616444785TH กุญชรช้าง + มิตรจัตุคาม (22489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ520901-013 EG932987695TH พระพรหม + ไตรลักษณ์111 (22490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
42 # 3อจ520901-014 EG794863616TH csuwatchai + yacool (22491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง ภปร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
43 # 3อจ520901-015 EF202297088TH ชอบจัง + oldshop (22492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(มีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
44 # 3อจ520901-019 EG909897783TH sumsung + thongchai93 (22493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นมงคลมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ระยอง (หมายเลข 86)***
45 # 3อจ520901-022 EG815920055TH esteem + surathai99 (22494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ520901-023 EG973647360TH plektmd + เทพบูรพา (22495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
47 # 3อจ520901-024 EH115939485TH pumcha + poodumken (22496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่ ***
48 # 3อจ520901-025 EG804889558TH ลูกกวนอู + tewkeet (22497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
49 # 3อจ520901-027 ED595815917TH nuthapol + phipops (22499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ520901-028 EG577082591TH pandp + phipops (22500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
51 # 3อจ520901-029 EG541763519TH pair1 + ปีกุน03 (22501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อทองแดง จ.ระยอง ***
52 # 3อจ520901-030 EG736961809TH คลองลาน + terasak99 (22510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองผสม ปี 2491 จ.สงขลา ***
53 # 3อจ520901-031 EG692483952TH pumcha + ถาวรวัฒนะ (22502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
54 # 3อจ520901-032 EG751375664TH kijtisak + zazuke (22503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)***
55 # 3อจ520901-033 EG842954858TH Jumanji + kritikorn714 (22504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (ออกวัดเขาใหญ่ จ.สุพรรณบุรี)***
56 # 3อจ520901-035 EG911098115TH lingling + KaFak (22509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
57 # 3อจ520901-036 EG815507498TH ท่าดอนหลวง + แต๊ก_พิชัย (22508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม เนื้อทองผสม ปี 2500 จ.อุตรดิตถ์ ***
58 # 3อจ520901-037 EG399663595TH marquis + รงค์ผลพูน (22506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
59 # 3อจ520901-038 EG047688401TH patama + Golf_bangbon (22507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพหูตัด)***
60 # 3อจ520901-039 EG866527307TH Nat_Bangrak + มาใหม่ (22532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง***
61 # 3อจ520901-041 EH075577812TH pusook66 + korn88 (22533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์สร้างสังฆาฏิหลังสองเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
62 # 3อจ520901-042 EG403180789TH แฮปรามคำแหง + ปืนปราจีน (22534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระกะไหล่ทองใหม่และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
63 # 3อจ520901-044 EG403180789TH yodchai1515 + ปืนปราจีน (22536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
64 # 3อจ520901-045 EH055507446TH อิเค็นจิโร + ปุ้ยเมืองชล (22537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.อยุธยา ***
65 # 3อจ520901-046 EG403180789TH leke9719 + ปืนปราจีน (22538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 1 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
66 # 3อจ520901-047 EG403180789TH apexshop + ปืนปราจีน (22539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.อยุธยา ***
67 # 3อจ520901-048 EG403180789TH leke9719 + ปืนปราจีน (22540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ครั้งที่ 1 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ ***
68 # 3อจ520901-049 EG868419490TH durbell9 + bothong (22541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ (5 จุด) เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
69 # 3อจ520901-050 EG723003494TH banphot13 + gMr1980 (22542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
70 # 3อจ520901-051 EH367046798TH nara03 + golfj (22543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
71 # 3อจ520901-052 EH367046798TH อิคคิว + golfj (22544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ520901-053 EH367046798TH หนูดี + golfj (22545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
73 # 3อจ520901-054 EH367046798TH tobby + golfj (22546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ (ออกวัดสันติสังฆาราม)***
74 # 3อจ520901-055 EH367046798TH รติโก + golfj (22547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์ (หลวงปู่ดูลย์ ปลุกเสก)***
75 # 3อจ520901-056 EG938216902TH krisda + โต๋พระเครื่อง (22551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
76 # 3อจ520901-057 EG805138626TH polla + u_soipa (22548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ520901-058 EF266580014TH viwat + raimon (22549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ520901-059 EH120749382TH santi_prywt + maitree (22550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
79 # 3อจ520901-060 EG185208721TH ครู-ซี7 + เพชรชมพู (22552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จโต๊ะหัก อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย พิมพ์กรรมการ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2545 จ.ปัตตานี (ฝังเม็ดข้าวสารดำ)***
80 # 3อจ520901-061 EA352782663TH nuadpaknam + ต่ายเอเชีย (22553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.รครราชสีมา ***
81 # 3อจ520901-062 EA352782663TH nuadpaknam + ต่ายเอเชีย (22554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
82 # 3อจ520901-063 EG843855352TH raimon + nok356 (22555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง 2518 จ.ระยอง***
83 # 3อจ520901-067 EF567834376TH phong16 + joke13 (22571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแซยิด 90 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
84 # 3อจ520901-068 EG298043666TH kiangsaku + 6411171 (22559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก เนื้อเงินหน้าทอง จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ520901-069 EH300158143TH bigปากน้ำ + nova100 (22560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดม่วง พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพ ***
86 # 3อจ520901-070 EH358146033TH noksev + เอกจิตต์ (22561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรีญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
87 # 3อจ520901-071 EH358146033TH noksev + เอกจิตต์ (22562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
88 # 3อจ520901-072 EH358146033TH samartw + เอกจิตต์ (22570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์สองหน้า เนื้อกะไหล่ทองใหม่ ปี 2513 จ.นครปฐม ***
89 # 3อจ520901-073 EF541474049TH kungkai + kritsi (22563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
90 # 3อจ520901-075 EA352782650TH santiaod + ต่ายเอเชีย (22565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธงหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นท้ายิง จ.นครราชสีมา ***
91 # 3อจ520901-076 EA352782650TH santiaod + ต่ายเอเชีย (22566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธงหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นท้ายิง จ.นครราชสีมา ***
92 # 3อจ520901-077 EA352782650TH santiaod + ต่ายเอเชีย (22567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธงหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นท้ายิง จ.นครราชสีมา ***
93 # 3อจ520901-078 EH367056659TH tamoo + golfj (22568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์ (หลวงปู่ดูลย์ ปลุกเสก)***
94 # 3อจ520901-079 EH367056659TH tamoo + golfj (22569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญจอมสุรินทร์ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์ (หลวงปู่ดูลย์ ปลุกเสก)***
95 # 3อจ520902-001 EH105596579TH paonai + ศิวานนท์ (22615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นบ่อน้ำมันฝางสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
96 # 3อจ520902-002 EG932990500TH Kompisit + ไตรลักษณ์111 (22616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2514 จ.ลำปาง ***
97 # 3อจ520902-003 ED010528463TH yimyim + potjanun (22617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นทองฉลองเจดีย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2552 จ.ปัตตานี (หมายเลข 701)***
98 # 3อจ520902-004 EG444789662TH TFB99 + จุ๋มจิ๋ม (22618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นบ่อน้ำมันฝาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
99 # 3อจ520902-005 EG444789662TH TFB99 + จุ๋มจิ๋ม (22619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นบ่อน้ำมันฝาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
100 # 3อจ520902-006 EG444789662TH TFB99 + จุ๋มจิ๋ม (22620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นบ่อน้ำมันฝาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
101 # 3อจ520902-007 EG444789662TH TFB99 + จุ๋มจิ๋ม (22621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นบ่อน้ำมันฝาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
102 # 3อจ520902-008 EG241825612TH Kompisit + okdigital (22622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ลำปาง ***
103 # 3อจ520902-011 EG240888823TH อหิงสา + หน่องโค๊ก (22624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
104 # 3อจ520902-012 EG240888823TH nuadpaknam + หน่องโค๊ก (22625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิเศษ เนื้อลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ออกวัดใหม่อัมพวัน)***
105 # 3อจ520902-013 EG240888823TH nuadpaknam + หน่องโค๊ก (22626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
106 # 3อจ520902-014 EG248144738TH wanayut + tatipa (22627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
107 # 3อจ520902-015 EG245216784TH สัมปัญโณ + toohand (22628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก เนื้อผงขาว จ.ระยอง (ตะกรุดทองคู่)***
108 # 3อจ520902-016 EG444777205TH OKK08 + เอกบุรุษ (22629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม ***
109 # 3อจ520902-017 EG240874223TH it28910 + Tommy111 (22633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ เนื้อผง ***
110 # 3อจ520902-018 EG847530657TH apexshop + BAZUKA9000 (22630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
111 # 3อจ520902-019 EG866507885TH niruch + kom_ku (22631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อผงชานหมาก ปี 2541 จ.อยุธยา (ตะกรุดทอง)***
112 # 3อจ520902-020 EG270820586TH suphimai + สาตะมนต์ (22632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
113 # 3อจ520902-022 RE401928662TH jessepre + ต่อยอด (22604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
114 # 3อจ520902-023 EG802638866TH sunandmoon + มีชัย2509 (22605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
115 # 3อจ520902-024 EG802638866TH viwat + มีชัย2509 (22606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
116 # 3อจ520902-025 EG627263877TH punya + กานต์ (22607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์เล็ก ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพ ***
117 # 3อจ520902-026 EG838974428TH disakorm + สุพัฒน์กิจ (22608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อทองแดง จ.อยุธยา ***
118 # 3อจ520902-027 EG009599564TH pachre + lekphone (22609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
119 # 3อจ520902-030 EG952411743TH rattanun + conun (22611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรค์ (หลังยันต์หมึก)***
120 # 3อจ520902-031 EG952411743TH จิวจิว + conun (22612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
121 # 3อจ520902-032 EG952411743TH punya + conun (22613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดงชุบกะไหล่ทอง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
122 # 3อจ520902-033 EH302124862TH pop-014 + wwut (22614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นญาณวิทยาคม เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา ***
123 # 3อจ520902-034 ED758709115TH arkomphong1 + satansat (22634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านโนนยาง รุ่นแรก ปี 2505 จ.อุดรธานี ***
124 # 3อจ520902-035 EG476229357TH Tanitk + jintanakorn (22639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช ***
125 # 3อจ520902-036 EG216255613TH bunsong + บีลูกพระธาตุ (22638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี ***
126 # 3อจ520902-037 EH021742856TH pornsiwa + Jumanji (22635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
127 # 3อจ520902-039 EG441211901TH ไร้เดียงสา + ปุ๊กลุก (22636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา ***
128 # 3อจ520902-039 EG441211901TH ไร้เดียงสา + ปุ๊กลุก (22636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา ***
129 # 3อจ520902-040 EG951113139TH นายเกษตรกล + รัชตพล (22637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์โดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)***
130 # 3อจ520902-041 EH021773907TH bunchu + loeiisan (22645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพ ***
131 # 3อจ520902-044 EG458283916TH pair1 + k9cob (22646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก พิมพ์พระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
132 # 3อจ520902-045 EG246303255TH CIVIL_KONG + korat (22647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 324)***
133 # 3อจ520902-046 EG246303255TH toyotachi + korat (22648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)***
134 # 3อจ520902-047 EG246303255TH jes191 + korat (22649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1353)***
135 # 3อจ520902-048 EG805138626TH pawaris + u_soipa (22654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
136 # 3อจ520902-049 EG306886754TH shang + carabao (22655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุเชิงท่า เนื้อชินตะกั่ว ***
137 # 3อจ520902-050 EG802650337TH nuisriracha + ขุนเมืองจันทร์ (22656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
138 # 3อจ520902-052 EF673972082TH ununun + เล็กซอย 5 (22657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
139 # 3อจ520902-053 RD856736985TH ศรนารายณ์ + u_soipa (22658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
140 # 3อจ520902-054 EG176226157TH Tanitk + jintanakorn (22660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
141 # 3อจ520902-055 EH102690955TH noppadon + runglp (22661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)***
142 # 3อจ520902-057 EG489821867TH kungpk + nampoo (22665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน จ.นครปฐม (สภาพใช้)***
143 # 3อจ520902-058 EG432764059TH rattanun + ปุ๊กลุก (22666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์นวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
144 # 3อจ520902-060 EB113457199TH pair1 + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (22667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพเชื่อมหูใหม่)***
145 # 3อจ520902-061 EB113457199TH deeprasit + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (22668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อเงิน จ.เพชรบุรี ***
146 # 3อจ520902-062 EB113457199TH วิมลดอดคอม + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (22669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
147 # 3อจ520902-063 EG699819435TH ขวัญใจ + pizzapai (22672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
148 # 3อจ520902-064 EH009323992TH ชยันโต + thiwat (22670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
149 # 3อจ520902-065 EH194053603TH พลอยรุ้ง + iyaranai (22671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง จ.นครสวรรค์ ***
150 # 3อจ520902-066 EH217039791TH jazzimo + meksonice (22676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้าใหญ่ เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2517 จ.ระยอง ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 03 ก.ย. 2552 - 07:42 น.] #25915 (3/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520829-001 EG265377445TH strucsteel + nuadpaknam(22249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
2 # 3อจ520829-002 EH111311029TH Kompisit + ไตรลักษณ์111 (22250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
3 # 3อจ520829-004 EH03510236TH ศรนารายณ์ + nuadpakham (22252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
4 # 3อจ520829-005 EH03510236TH ม่อนม่อน + nuadpakham (22253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
5 # 3อจ520829-006 ED776073863TH อำนาจ2728 + boonyarujana (22254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
6 # 3อจ520829-007 ED776073863TH นายเก้ + boonyarujana (22261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
7 # 3อจ520829-008 lekmuangpra + goone (22260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
8 # 3อจ520829-009 EG238538758TH บ้านบึง + peerapon (22259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
9 # 3อจ520829-011 EG238538758TH อาทลพบุรี + peerapon (22256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยกลาง(ฐานกลม) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ ***
10 # 3อจ520829-012 EG238538758TH dit4488 + peerapon (22257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
11 # 3อจ520829-013 EG581181560TH OTTOJ + sef_ann (22258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
12 # 3อจ520829-014 namo08 + suwanarat (22263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพ ***
13 # 3อจ520829-015 phubeto + suwanarat (22268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพหักซ่อม)***
14 # 3อจ520829-016 Manopd + เขี้ยวแก้ว๘๘ (22264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
15 # 3อจ520829-017 EX001135242TH phata + twc661 (22265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ520829-018 EG810113043TH t_inkeaw + boonrod (22266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์อมหมาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
17 # 3อจ520829-019 EH270435818TH นกกระปูด + natrod (22267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช ***
18 # 3อจ520829-020 ED326419892TH unity + p_nasun (22269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 82)***
19 # 3อจ520829-022 EH075577525TH jessepre + korn88 (22281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
20 # 3อจ520829-023 EG804853111TH kiangsaku + sitrayong (22282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
21 # 3อจ520829-024 อุกาษะ + daphne (22300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดธงหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น 5 เนื้อตะกั่ว จ.นครราชสีมา ***
22 # 3อจ520829-026 EG978541595TH CHORKAEW + เพชร-พลอย (22284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2506 จ.พิจิตร ***
23 # 3อจ520829-027 EG759576619TH เมเปิ้ล + maytus (22285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
24 # 3อจ520829-028 EF038780385TH ข้าวตอก + Moonlightshadow (22286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
25 # 3อจ520829-029 EG869384386TH onizuka2518 + benz51 (22287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
26 # 3อจ520829-030 EG574560712TH Wendy + โก๋แก่ (22298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (แช่น้ำมนต์)***
27 # 3อจ520829-031 EG285560264TH honzakub + Buncha (22288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ วัดเขาวงพระจันทร์ เนื้อเงินลงยา ***
28 # 3อจ520829-032 EG537452055TH babyraccoon + อิศประแสร์ (22289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์นาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
29 # 3อจ520829-033 EH115919282TH laksi + tawee999 (22290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
30 # 3อจ520829-035 jeena + jumongj (22292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 262)***
31 # 3อจ520829-036 monstajim + suphalak (22297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นปลดหนี้ จ.กรุงเทพ ***
32 # 3อจ520829-037 EG609413972TH ปุ้ยเมืองชล + koboonapi (22293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
33 # 3อจ520829-038 EG609413972TH rumruay + koboonapi (22294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ ออกวัดใหม่พิเรนทร์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
34 # 3อจ520829-039 EG609413972TH Robbie + koboonapi (22295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์นวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
35 # 3อจ520829-040 จดหมายธรรมดา eakkapong + Methee95 (22296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
36 # 3อจ520829-042 EF493627405TH yotrawee + จตุจักร (22271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ520829-043 heng9999 + เทพดำเนิน (22272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นทอดผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพ ***
38 # 3อจ520829-047 jugree + t_local (22277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระวัดบางขุนพรหม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
39 # 3อจ520829-048 ARUNSAK + t_local (22276) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
*** พระวัดบางขุนพรหม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
40 # 3อจ520829-048 ARUNSAK + t_local (22276) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
*** พระวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
41 # 3อจ520829-048 ARUNSAK + t_local (22276) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
42 # 3อจ520829-048 ARUNSAK + t_local (22276) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
43 # 3อจ520829-048 ARUNSAK + t_local (22276) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
44 # 3อจ520829-048 ARUNSAK + t_local (22276) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
45 # 3อจ520829-048 ARUNSAK + t_local (22276) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
46 # 3อจ520829-048 ARUNSAK + t_local (22276) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
47 # 3อจ520829-048 ARUNSAK + t_local (22276) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
48 # 3อจ520829-048 ARUNSAK + t_local (22276) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
49 # 3อจ520829-048 ARUNSAK + t_local (22276) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 11 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
50 # 3อจ520829-049 PHUPHA + board (22278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง+พระชัยวัฒน์หลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่น 7 รอบ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.อยุธยา (หมายเลข 1675/1 ชุด 2 องค์)***
51 # 3อจ520829-050 EG821352415TH lucifer + teacher (22279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ520829-051 EG719923505TH zapp8881 + pongsan (22280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์นาคปรกอุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
53 # 3อจ520831-001 thaninrath + natrod (22368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผงดำ ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
54 # 3อจ520831-002 manab + แก้วสามวา (22369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พิษณุโลก ***
55 # 3อจ520831-003 EH282075737TH panitan + ood_pattane (22370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ุรุ่น ส.ข. 1 เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
56 # 3อจ520831-006 สารัช + อโนคา (22373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
57 # 3อจ520831-007 สิรภพ + นายถนัด (22387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บุญ วัดบ้านนา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.ระยอง ***
58 # 3อจ520831-008 EG280448175TH non109 + ชัยชาญ (22374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับแหวนบล็อกนี้
*** แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงถม ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา ***
59 # 3อจ520831-009 EG280448175TH กาน999 + ชัยชาญ (22375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง (ลงกรุ) จ.ระยอง ***
60 # 3อจ520831-010 EH213817218TH เฮงเจริญสุข + หูยาว (22376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
61 # 3อจ520831-011 EG683529925TH paonai + somphong54 (22377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 5253)***
62 # 3อจ520831-012 EG683529925TH conun + somphong54 (22378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
63 # 3อจ520831-013 EG683529925TH สันป่าตอง + somphong54 (22379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ ***
64 # 3อจ520831-014 EH064024968TH ปิงเปียง + หลานลุงแก้ว (22380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครศรีธรรมราช ***
65 # 3อจ520831-015 EG616448402TH zz_zz + wunchaicoth (22386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 10 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพใช้)***
66 # 3อจ520831-016 EG817981998TH ต่ำป๊ง + ounoun (22381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
67 # 3อจ520831-017 EH103607971TH nockout + yootha (22382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
68 # 3อจ520831-018 EF541470585TH THANOMCHAI2512 + kritsi (22383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นพระธาตุเจดีย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.ปัตตานี (หมายเลข 376)***
69 # 3อจ520831-019 nuisriracha + pop02 (22384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
70 # 3อจ520831-020 wichean15 + pop02 (22385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
71 # 3อจ520831-021 chatsukmuen + thames2004(22388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

*** เหรีญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
72 # 3อจ520831-022 EH021772274TH CIVIL_KONG + Jumanji (22389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 944/1 ชุด 5 เหรียญ)***
73 # 3อจ520831-023 EG940514621TH CHORKAEW + เหลาเพชรบูรณ์ (22390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่น ข.5 เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พิจิตร ***
74 # 3อจ520831-024 aek_runner + jackle (22391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ520831-025 TFB99 + jackle (22392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
76 # 3อจ520831-026 EH021772288TH นรเชฏฐ์ + Jumanji (22407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงิน ย้อนยุคปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
77 # 3อจ520831-027 EG462410655TH bwoody17 + tumtam (22393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ520831-029 EH292086819TH tawee999 + chokchai (22395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพสวย)***
79 # 3อจ520831-030 EG444783996TH guide + ศิษย์พระวิษณุ (22396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์นั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราสีมา (หมายเลข 1560)***
80 # 3อจ520831-031 EG444783996TH kiangsaku + ศิษย์พระวิษณุ (22397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
81 # 3อจ520831-032 หล่งสงขลา + nattasak (22398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุรินทร์ ***
82 # 3อจ520831-033 paonai + nattasak (22399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.เชียงใหม่ ***
83 # 3อจ520831-034 EG714654687TH somphong54 + uthai211 (22400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
84 # 3อจ520831-035 EG273258649TH kiangsaku + korat (22401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
85 # 3อจ520831-036 EG273258649TH kiangsaku + korat (22402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 350)***
86 # 3อจ520831-037 EG273258649TH เมฆินทร์ + korat (22403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค๊ดพิเศษ)***
87 # 3อจ520831-038 EG273258649TH เมฆินทร์ + korat (22404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 365)***
88 # 3อจ520831-039 EG273258649TH jackky + korat (22405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1372)***
89 # 3อจ520831-040 EG273258649TH kiangsaku + korat (22406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 407)***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 02 ก.ย. 2552 - 10:27 น.] #25860 (2/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520825-001 EG24522003TH หนูดี (21691) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ520825-002 EH000523501TH likeit (21692) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ520825-003 EF201520127TH tor_ao_game (21695) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ520825-004 EG344999938TH nitikul_c (21698) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ520825-005 EG679707032TH nooing (21699) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ520825-006 270432391 tomyum (21701) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ520825-007 EG802776482TH bannapong (21704) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ520825-008 EG731848419TH PATANAKARN39 (21706) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 1อจ520825-009 EF165561047TH กบอตก (21711) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
10 # 1อจ520825-010 EG403147522TH nongmeena (21714) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ520825-011 EG806698471TH worapol (21718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520825-012 EG864679755TH ก้องภพ99 (21720) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ520825-013 EG867809675TH soft-soft (21724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ520825-014 ED218874985TH artpakkrang (21726) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
15 # 1อจ520825-015 EG698093853TH nuisriracha (21728) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
16 # 1อจ520825-016 EH300161805TH เด็กนอก (21800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ520825-017 EG718099296TH sai-9ton (21781) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ520825-018 EF673969389TH jminter (21783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ520825-019 EH292051655TH Brilliantgems (21784) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ520825-020 EG883274801TH kong81 (21786) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ520825-021 EG970060819TH autopower (21772) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
22 # 1อจ520825-022 EG796758071TH Aumkrub (21773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ520825-023 EG804884604TH ระเบียบ (21774) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ520825-024 EG958557110TH เด็กวัดไตร (21775) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
25 # 1อจ520825-025 EF696868410TH meth93 (21779) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2552 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ520825-001 kjack (21637) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ520825-002 เอิงเอย (21640) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ520825-003 ประศาสน์ (21688) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ520825-004 engineer27 (21641) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ520825-005 p_awest (21643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ520825-006 อาโจ_____ (21646) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
7 # 2อจ520825-007 ชยางกูร (21648) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ520825-008 Chang2103 (21650) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ520825-010 suphalak (21654) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ520825-011 coolpra (21656) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 2อจ520825-012 ศักดิ์ชิดลม (21660) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ520825-013 pornmachanu (21661) ส่งพระตรวจสอบ 38 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 15 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
13 # 2อจ520825-014 พันธิตรา (21666) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
14 # 2อจ520825-015 พันธิตรา (21669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ520825-016 SUPER1 (21671) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
16 # 2อจ520825-017 coolpra (21672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ520825-018 kitjapong (21674) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
18 # 2อจ520825-019 กาละแม (21675) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ520825-020 FAT12 (21677) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ520825-021 suwanarat (21679) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 15 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 2อจ520825-022 1jgte (21683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
22 # 2อจ520825-023 Golek34 (21689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ520825-024 panyasuparat (21788) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ520825-025 panyasuparat (21789) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ520825-026 ps_alone (21791) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ520825-027 watpoom (21793) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ520825-028 เด็กwat (21794) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ520825-029 mahler (21796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
29 # 2อจ520826-004 polla (21778) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)
โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ก.ย. 2552 - 09:25 น.] #25808 (1/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520824-001 EG237650945TH kkk707 (21476) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 1อจ520824-002 EG930266823TH sakda999 (21479) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
3 # 1อจ520824-003 EG794956919TH yacool (21480) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
4 # 1อจ520824-004 EG240880229TH kriangkri (21484) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์
5 # 1อจ520824-005 EG802176333TH unover (21493) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ520824-006 EG950645547TH พรชมพู (21500) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
7 # 1อจ520824-007 EG617984631TH winwinwin (21613) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ520824-008 EF622088955TH นิกบุรีรัมย์ (21614) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ520824-009 EG970037599TH เมฆินทร์ (21615) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ520824-010 EG281335395TH doctorp (21616) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ520824-011 EG930255675TH แบทแมน (21617) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 1อจ520824-012 EG447025350TH ninja12 (21618) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ520824-013 EG441394688TH ksanti (21619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ520824-014 EH015884325TH pornlerty (21620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520824-015 EH152672407TH chaiyasit (21621) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
16 # 1อจ520824-016 EG273238145TH sineenat (21622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ520824-017 EH212516242TH yasticker (21623) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
18 # 1อจ520824-018 EG383162695TH anirat_m (21624) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
19 # 1อจ520824-019 EH105187733TH suwit (21625) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
20 # 1อจ520824-020 EH105187733TH suwit (21626) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
21 # 1อจ520824-021 EG444769699TH sza1200 (21635) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 15 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 1อจ520824-022 EG053873552TH ผู้พัน (21638) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ520824-023 EG887465673TH 52331 (21642) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ520824-024 EF471463325TH (21649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
25 # 1อจ520824-025 EF471463325TH (21657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ520824-026 EF471463325TH สุรพงษ์ (21659) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ520824-027 RC528902975TH tepakornsu (21667) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
28 # 1อจ520824-028 RE128144166TH weddy (21670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ520824-029 RE669825817TH sattha10120 (21673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
30 # 1อจ520824-030 EG623827493TH parn99 (21676) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ520824-031 EF595478857TH ptkn2095 (21680) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ520824-032 EG623827502TH parn99 (21687) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520824-001 Thenoom9 (21503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ520824-002 tongis (21506) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ520824-003 ชกน40 (21519) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ520824-004 surasak_bpb (21520) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ520824-005 nockout (21523) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ520824-006 rungaroona (21533) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ520824-007 พาหุรัด (21527) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ520824-008 พาหุรัด (21535) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 2อจ520824-009 montr (21537) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ520824-010 subarusti (21542) ส่งพระตรวจสอบ 60 องค์ พระแท้ออกบัตร 54 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ520824-011 chaiya_chate (21550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
12 # 2อจ520824-012 ARUNSAK (21552) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ520824-013 maryy (21556) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
14 # 2อจ520824-014 manliar (21694) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ520824-015 โรนิน (21708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ520824-016 พลูโต (21713) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ520824-017 กบบางซื่อ (21717) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
18 # 2อจ520824-018 artirvana (21723) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
19 # 2อจ520824-019 ติวคลองสาม (21729) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
20 # 2อจ520824-020 กร_ธนพล (21731) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ520824-021 9panupong9 (21736) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ520824-022 cchan (21739) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ520824-023 cchan (21746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ520824-024 mac13 (21748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
25 # 2อจ520824-025 viroj2009 (21750) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
26 # 2อจ520824-026 สามไตรมาส (21751) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ520824-027 ศักดิ์ชิดลม (21752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
28 # 2อจ520824-028 blue333 (21754) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
29 # 2อจ520824-029 ชัชวาล (21756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 2อจ520824-030 sjitrakorn (21757) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM