ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2552


สำนักงานการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2552 ดังมีรายละเอียดต่อไป

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ก.ย. 2552 - 09:16 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 29 ก.ย. 2552 - 09:08 น.] #26533 (23/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520924-001 EG885349533TH ชนาฎศิลป์ (24759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
2 # 1อจ520924-002 EH289078485TH apexshop (24760) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ520924-003 EG804866407TH ยาแดง (24761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ520924-004 EH289082777TH teerawit (24762) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์
5 # 1อจ520924-005 EG369571544TH NGUAN (24763) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ520924-006 EG884021579TH direk1627 (24764) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ520924-007 EG816184944TH dod18 (24779) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ520924-008 EG804959231TH soft-soft (24780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ520924-009 EG329782695TH bbpra (24781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ520924-011 EH270498676TH tomyum (24783) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ520924-012 EH2996770106TH holyobject (24784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ520924-013 EG237934205TH suphimai (24794) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
13 # 1อจ520924-014 EG737310576TH ต่อแต้ม (24795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
14 # 1อจ520924-015 EG897654813TH น้ำทิพย์40 (24804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
15 # 1อจ520924-016 EG39947405TH monchai02 (24805) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ520924-017 EG634370307TH Chongs (24806) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ520924-018 EG929786795TH ท่านเป่า (24807) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
18 # 1อจ520924-020 EG577752795TH aumnuey (24821) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ520924-021 EG022074795TH kritsanarat (24823) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ520925-001 EG753455087TH kridsanapong (24841) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
21 # 1อจ520925-002 EG456713153TH TN-PRAKUNG (24824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 1อจ520925-003 EG975136240TH netchiangkhong (24825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ520925-004 EB653117299TH beegee (24826) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520925-006 EG804959700TH ดอกเหงื่อ (24828) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ520925-007 EG866714891TH เหมา_อุทัย (24829) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520925-008 EG003121864TH boy28 (24830) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ520925-010 EH223085574TH deity (24832) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ520925-011 EH272014225TH NIPHUT19 (24840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ520925-012 EG560503074TH เหมา96 (24839) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 1อจ520925-013 EG869375194TH krittanan (24833) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ520925-014 EH3668741052TH kung1015 (24834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
32 # 1อจ520925-015 EH120895093TH pongdej (24835) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
33 # 1อจ520925-016 EG047445461TH natrod (24836) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ520925-017 RE341424299TH tepakornsu (24837) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ520925-018 EG825673939TH ไตรลักษณ์111 (24838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ520925-019 EG456713771TH Sayanpf2 (24871) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
37 # 1อจ520925-020 EG716548403TH อาวุธ521 (24879) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ520925-022 EG238268891TH digitalsale (24884) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ520925-023 EH303264702TH อ้นท่าตอน (24887) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ520925-024 EH212532090TH yasticker (24890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ520925-025 EG439107568TH sompong963 (24894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ520925-026 EG950880275TH tomahok2000 (24906) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
43 # 1อจ520925-027 EH305465199TH sef_ann (24909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ520925-028 EG860221880TH Potaplam (24916) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
45 # 1อจ520925-029 EG860221880TH Potaplam (24918) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
46 # 1อจ520925-030 EB392071732TH tomying (24911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 ก.ย. 2552 - 09:49 น.] #26488 (22/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520921-008 EG817694745TH tkonlayut (24448) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520923-001 RE421182137TH peat1979 (24650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520923-002 RE250329165TH gMr1980 (24651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ520923-003 EG844022721TH looknam1 (24652) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ520923-004 EH103784676TH school (24653) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ520923-005 EG145165020TH bunpot (24654) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
7 # 1อจ520923-006 EG467025787TH ศรีสุข (24657) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ520923-007 EG974076902TH tinny (24659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ520923-008 EG916217720TH nat2516 (24661) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ520923-009 EA352795959TH keattisak (24663) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ520923-010 เ700954806 หน้าหวาน (24667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520923-011 EH080620884TH an_uk_07 (24668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ520923-012 EG787935799TH bunyat (24671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ520923-013 EG369569850TH kakaa (24672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ520923-014 EG280182490TH ป๊อบอาย (24675) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ520923-015 EG958110596TH คอปแมน (24677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
17 # 1อจ520923-016 EG966225114TH Pinks (24681) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
18 # 1อจ520923-018 EG958547568TH เด็กวัดไตร (24686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
19 # 1อจ520923-019 EH266805018TH มงคลชัย55 (24689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ520923-020 EG805153835TH prapun_ch (24692) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ520923-021 EG599191015TH Tar-spider (24695) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
22 # 1อจ520923-022 EG626373023TH มิตรจัตุคาม (24697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ520923-023 EH103133851TH คลับจับลิง (24700) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520923-024 EG634369255TH wunchaicoth (24704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ520923-025 EH017681577TH tang160946 (24707) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520923-026 EG842293580TH เอกวัชร์ (24710) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ520923-028 EH216730294TH pichaicctw (24719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ520923-029 EG769443651TH patama (24720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ520923-030 RE458911939TH สุเรนทรชิต (24725) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
30 # 1อจ520923-031 EH212531151TH รักษ์ต้มเลือดหมู (24726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
31 # 1อจ520923-032 EG26571689TH softjap (24727) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ520923-033 EH334800051TH akehup (24732) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ520923-035 EG428308755TH สินสมุทร (24729) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ520923-036 EG720026730TH sai-9ton (24734) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ520923-038 EG036551994TH Island (24750) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
36 # 1อจ520923-027 EG212070313TH non31 (24714) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520914-009 CHAIWAT99 (23870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ520919-013 วิมลดอดคอม (24320) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520921-001 แก้วสามวา (24398) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ520921-018 sestha (24431) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ520922-013 panna08 (24570) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ520924-001 wanayut (24751) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ520924-002 เอิงเอย (24752) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์
8 # 2อจ520924-003 golum (24758) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
9 # 2อจ520924-004 p_awest (24753) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520924-005 patbangbon (24754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ520924-006 noomjj (24755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520924-007 pong70 (24756) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
13 # 2อจ520924-008 กาละแม (24757) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
14 # 2อจ520924-009 นายถนัด (24791) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ520924-010 กฤษฎาครับ (24793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ520924-011 ลุงบิ๊ก (24792) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ520924-012 roje21 (24818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ520924-013 pop02 (24819) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
19 # 2อจ520925-001 warawut (24877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ520925-002 ratakon (24843) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
21 # 2อจ520925-003 nonchayawiz (24845) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ520925-004 เด็กบ้านแพน (24846) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 2อจ520925-005 ratakon (24847) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ520925-006 ac100 (24848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
25 # 2อจ520925-007 lekphotharam (24849) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ520925-008 ยุทธิชัย (24850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ520925-009 piya23 (24851) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ520925-010 catmoo (24854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ520925-012 khuntui (24857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520925-014 suphalak (24859) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ520925-015 ประศาสน์ (24861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ520925-016 เต่าเลิฟบั๊ค (24863) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ520925-017 nut00009 (24865) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
34 # 2อจ520925-018 nirun6929 (24868) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 2อจ520925-019 b_wor (24870) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 2อจ520925-020 akkorn (24873) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ520925-021 เพชรชมพู (24912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ520925-022 ศิริมงคล (24914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
39 # 2อจ520925-01 napon (24855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ520919-002 EG199213222TH ชัชวาล + eing_0014 (24311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนอาจารย์ชุม ไชยคีรี พิธีเสด็จกลับ เนื้อดำ จ.ภูเก็ต ***
2 # 3อจ520919-039 EH265484095TH thieng + rambo93 (24384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระตอกโค๊ดไม่ลึกทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งพุทโธหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ520922-022 EH220878901TH tongAA + Golf_bangbon (24513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นค่ายสุรศักดิ์มนตรี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
4 # 3อจ520923-006 anonnat + ประศาสน์ (24636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ520923-053 EG017426248TH namo08 + นรสิงห์ (24745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อดิษฐ์ เนื้อทองเหลือง จ.พัทลุง (ออกวัดปรางชัย)***
6 # 3อจ520924-001 EG613829512TH pachre + koooo (24765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ520924-002 RE340216343TH cwcwcw + ARNON (24766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สมเด็จปริสุทโธ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (ออกวัดโนนแดง)***
8 # 3อจ520924-003 RE417493518TH jessepre + vuthinuntha (24767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ520924-004 werapun + kritsi (24768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อดีบุกหน้าทอง ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 33)***
10 # 3อจ520924-005 EG810160940TH witthayaw + boonrod (24769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
11 # 3อจ520924-006 EG185296519TH mahler + เพชรชมพู (24770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ520924-007 EG864670725TH a-pro + ถาวรวัฒนะ (24771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ520924-008 EH289307824TH cycro + tomthemall (24772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวาท วัดห้วยร่วม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ520924-009 EG971950811TH pandp + ปืนปราจีน (24773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนเทพวราราม พิมพ์พระพุทธชินราชห้าเหลี่ยม(ใหญ่) ปี 2495 จ.กรุงเทพ (ตอกโค๊ด มค.1)***
15 # 3อจ520924-010 EX003013140TH ปีกุน03 + fung-nana (24774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ520924-011 EG456720494TH igolfnaja + k9cob (24775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
17 # 3อจ520924-012 EG970184243TH ปิงเปียง + โน๊ตเขาน้อย (24776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง วัดเขาบางทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชลบุรี ***
18 # 3อจ520924-013 EG346595383TH tomying + กีตาร์ (24777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 531)***
19 # 3อจ520924-014 EH346595383TH เชฟโคโรลาโด + กีตาร์ (24778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สระแก้ว ***
20 # 3อจ520924-015 EG603195452TH ฐิติวัสส์ + nund_ (24785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
21 # 3อจ520924-016 EG284484116TH hengy + trustnew (24790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อตัด วัดชายนา เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบุรี (โค๊ด วชน เรียง/ขนาด 2.5 นิ้ว)***
22 # 3อจ520924-017 EG369573704TH pair1 + panitan (24786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
23 # 3อจ520924-018 EX006657299TH puypee + auaokhan (24787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ520924-019 EG868381777TH เหนือเมฆ + wichean15 (24789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 60)***
25 # 3อจ520924-020 EH345965122TH ขุนเมืองจันทร์ + รงค์ผลพูน (24788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
26 # 3อจ520924-021 EG815518853TH phamorsee + ศิษย์หลวงปู่ทวด (24796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
27 # 3อจ520924-022 EG842665428TH wee9050 + KaFak (24797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
28 # 3อจ520924-023 EG818020135TH textile007 + หนุ่มชายนา (24798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
29 # 3อจ520924-024 EG141250907TH ขันติ + noiwatsing (24799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)***
30 # 3อจ520924-025 EH085237889TH boy747 + autopower (24800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
31 # 3อจ520924-026 EH265489226TH chaloemchai + pong_m16 (24801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ520924-027 EG847348625TH ศิษย์หลวงพ่อดำ + yutputsoon (24803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ520924-028 EH289216672TH smartsr + เอธรรมเสน (24802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
34 # 3อจ520924-029 EG971950405TH หนุ่มเมืองเลย + ณิชนันท์ (24808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเปิดโลก กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
35 # 3อจ520924-030 EG971950405TH jimlucky + ณิชนันท์ (24809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้สึกทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
36 # 3อจ520924-031 EG971950405TH jimlucky + ณิชนันท์ (24810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสาริกาฝังพลอย เนื้อผง (1 ชุด 3 องค์)***
37 # 3อจ520924-032 เทพกระสินธุ์ + csun138 (24816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ ***
38 # 3อจ520924-033 seetocon + csun138 (24817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** จตุคามรามเทพ รุ่นเจดีย์ราย เนื้อเงิน ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช ***
39 # 3อจ520924-034 EH018283452TH nuisriracha + ร้านอินทิรา (24811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.เชียงใหม่ ***
40 # 3อจ520924-035 EH296868158TH BMW52 + poohpp (24812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ520924-036 EH296868158TH BMW52 + poohpp (24813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
42 # 3อจ520924-037 EG248308140TH nboeke + suntorn (24814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
43 # 3อจ520924-038 EG248308140TH pawaris + suntorn (24815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ520925-001 EG801903499TH ton_jatukam + สิงห์ขร41 (24902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ520925-002 EG800933049TH toon6398 + มีชัย2509 (24852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ520925-003 EF625795263TH yodchai1515 + ansalda (24853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1936)***
47 # 3อจ520925-004 EG456713153TH csuwatchai + TN- (24856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PRAKUNG
*** พระในหลวงทรงผนวช วัดราชบพิธ เนื้อดิน ปี 2507 จ.กรุงเทพ ***
48 # 3อจ520925-005 EG575275373TH อามพระเก่า + kamol111 (24900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
49 # 3อจ520925-006 EG575275373TH โมเน่ + kamol111 (24860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขาโต๊ะหลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพ ***
50 # 3อจ520925-007 EG575275373TH janjira + kamol111 (24862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธไชยศรีหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ520925-009 EG611491770TH shang + p_pegkyman (24864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆัง เนื้อทองผสม จ.กรุงเทพ ***
52 # 3อจ520925-010 EX006166140TH ห้าร้อย + ink97naprado (24898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ไข่ วัดบางเลน พิมพ์ฐานเตี้ย จ.สุพรรณบุรี ***
53 # 3อจ520925-011 ED595863121TH tewkeet + phipops (24866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ520925-012 พิชชากร + chaiya_chate (24867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เม็ดประคำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
55 # 3อจ520925-013 EG938454898TH เอกสวีวี่วี + ratakon (24896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร ***
56 # 3อจ520925-014 EG372785672TH babyraccoon + chetit (24869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
57 # 3อจ520925-015 EH095595877TH simiran + อิคคิว (24872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ520925-016 EG871501143TH tinny + pusook66 (24874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพล้างผิวทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
59 # 3อจ520925-017 EG810807270TH แป้ง67 + lovelove (24875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
60 # 3อจ520925-018 EH345969892TH smilehouse + รงค์ผลพูน (24876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
61 # 3อจ520925-019 EH115941135TH toymlt + bancha18 (24878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ520925-020 EH032540157TH wittawat_tan + nooing (24881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
63 # 3อจ520925-021 EG462464203TH boyoboyo + tumtam (24880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 248)***
64 # 3อจ520925-022 EG857781456TH pong_m16 + เอสจีบอย (24882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ520925-023 korn88 + cs16933 (24883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
66 # 3อจ520925-024 EH120895093TH นายโอ + pongdej (24885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นญาณวิทยาคม เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1729)***
67 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
71 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ520925-026 RE195112055TH ทนายหลวง + nauts (24888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึกและชำรุดด้านบนพระ)***
73 # 3อจ520925-027 EG882931965TH PHUPHA + Rainakin (24889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.อยุธยา ***
74 # 3อจ520925-028 RE544425395TH sapansoong + lazio (24891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน พิมพ์พระพุทธ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
75 # 3อจ520925-029 EG835905220TH chamulet + kit2509 (24892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพล้างผิวทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองผสม ปี 2510 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ520925-030 jessepre + focus-2007 (24893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ520925-031 jessepre + focus-2007 (24895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
78 # 3อจ520925-032 EG803309172TH bancho + Gadostar (24897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
79 # 3อจ520925-033 EG803309169TH Todmuangchon + Gadostar (24899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-7,5-7) เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา ***
80 # 3อจ520925-034 EG246292172TH พะงัน + หลานย่า (24901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
81 # 3อจ520925-035 EG265753464TH หงฟ้า + kkk707 (24903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวแห้งรานจากการเก็บ)***
82 # 3อจ520925-036 EG856535286TH BK-Prom + ศิษย์พระวิษณุ (24904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
83 # 3อจ520925-038 EH140180294TH ptkn2095 + conun (24905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสลึงหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นขวัญถุง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดระฆังเล็ก)***
84 # 3อจ520925-039 ED487452594TH visut + วาสนา (24908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ520925-040 EG094713334TH lertsak + เนรันชลา (24907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
86 # 3อจ520925-041 EH219212461TH yootha + กล้วยไม้ (24910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
87 # 3อจ520925-042 EG238268891TH jminter + digitalsale (24913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ520925-043 EG817043625TH lee2009 + jor2006 (24919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระสิวลีรูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพล้างผิว)***
89 # 3อจ520925-044 RE544001480TH kanchana + computerbaby (24915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
90 # 3อจ520925-045 EB392071732TH jojojung + tomying (24917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
91 # 3อจ520926-028 นายพระเครื่อง + (24954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 26 ก.ย. 2552 - 08:04 น.] #26474 (21/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520910-041 EG462444328TH tumtam (23459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520914-013 EH358290891TH เอกจิตต์ (23859) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520915-002 EG404135812TH อิศประแสร์ (23823) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ520915-006 EG288796940TH เพ็ชรบูรพา (23828) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ520915-013 EG697442892TH pat-pat (23947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ520915-024 EH289037234TH teerawit (23957) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ520916-016 EG802185057TH ชอบจัง (24028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 1อจ520916-025 EH219203076TH กล้วยไม้ (24076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ520917-007 EH399415242TH เต้ยวังหลัง (24142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ520917-019 EG860620895TH Potaplam (24199) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 21 องค์
11 # 1อจ520918-014 EG975105905TH soft-soft (24275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520918-020 EG248265563TH suntorn (24281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ520919-004 ED595862269TH phipops (24344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ520919-017 EG970180900TH golffypphone (24371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ520919-019 EG140693033TH เจต06 (24374) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ520919-020 EH102026799TH pairoje (24376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ520921-002 RC814887980TH ชินพรรธน์ (24439) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
18 # 1อจ520921-006 EG390757823TH เนรันชลา (24445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ520921-007 EH212530615TH yasticker (24446) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
20 # 1อจ520921-010 EG6960721TH bigtung (24455) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ520921-011 EG527717411TH วีระศักดิ์01 (24458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ520921-013 EH07654820TH lennet (24466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ520921-015 EG185265247TH tumtam (24460) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520922-001 RE378887768TH koekoe (24531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ520922-002 EG888768582TH พะโล้ (24532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520922-003 EH225612636TH prompt (24533) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ520922-004 EG522953325TH lermsak (24534) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ520922-005 EG811217040TH น้ำปาย (24535) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ520922-006 EG811214635TH wattikorn (24538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ520922-007 EG560291644TH กบอตก (24539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ520922-008 ED574821086TH sathit09 (24541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ520922-009 EH409052332TH doi_salas (24545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ520922-010 EH289214186TH Fantasy (24549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ520922-011 EG822271863TH Tigge-jeed (24552) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
35 # 1อจ520922-012 EG152142024TH bansa (24554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ520922-013 EG689580716TH nitikul_c (24556) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ520922-014 ED580056129TH sumat (24559) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ520922-015 EH298352296TH thelord (24562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ520922-016 EG888728861TH gikoo (24564) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
40 # 1อจ520922-017 EF544842516TH dman2551 (24565) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
41 # 1อจ520922-018 EG956255607TH toyotachi (24567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 1อจ520922-019 EG970188449TH โน๊ตเขาน้อย (24572) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ520922-020 EH227836163TH P-P-mary (24578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ520922-021 EG679707911TH nooing (24573) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ520922-022 EH227840242TH P-P-mary (24586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ520922-023 EG437307325TH tang160946 (24619) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ520922-024 EG270094742TH glight (24620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 1อจ520922-025 EG742061999TH torkij (24621) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ520922-026 EG856533475TH จุ๋มจิ๋ม (24622) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
50 # 1อจ520922-027 EG247039322TH setthasiri (24623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
51 # 1อจ520922-028 EG248289220TH suntorn (24624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
52 # 1อจ520922-029 EG626376736TH มิตรจัตุคาม (24627) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ520922-030 EG206666883TH panitgang (24625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ520922-031 EG681679321TH addoo (24626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ520922-032 EH30218979TH mettra (24628) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ520922-033 EG974034200TH kopart (24629) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
57 # 1อจ520922-034 EF741480941TH (24630) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
58 # 1อจ520922-035 EG246100266TH kriangkri (24631) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 1อจ520925-021 จามร2510 (24844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520912-007 toosarsud (23702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ520914-027 อรรถพล (23888) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520914-030 sjitrakorn (23892) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
4 # 2อจ520915-013 sakchidlom (23847) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ520916-011 satits (23999) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
6 # 2อจ520916-022 deery (24064) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ520916-023 ธัชกร (24065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ520918-005 chaiya_chate (24251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ520918-009 tuk08 (24257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
10 # 2อจ520919-005 vadcharapol (24359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ520919-006 nut00009 (24306) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ520919-019 jojo5 (24334) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ520919-025 kumpa (24299) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ520919-027 sakyui (24304) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ520919-037 mahler (24420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ520919-040 ลิตเติ้ลตี๋ (24432) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ520919-042 viwat (24453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ520921-017 นิลสนธิ (24430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
19 # 2อจ520922-001 ประสาน (24550) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ520922-002 SNOWKID (24551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
21 # 2อจ520922-003 eak_nark (24553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ520922-004 jackle (24555) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ520922-005 SuerAey (24557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ520922-006 SuerAey (24558) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
25 # 2อจ520922-007 arun2515 (24560) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ520922-008 เด็กwat (24561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ520922-009 peterz (24563) ส่งพระตรวจสอบ 26 องค์ พระแท้ออกบัตร 24 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ520922-010 เด็กwat (24566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ520922-011 p_awest (24568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520922-012 Sololo (24569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ520922-014 มือใหม่หัดดู (24571) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
32 # 2อจ520922-015 oodsandee (24574) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 2อจ520922-016 anaken (24576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
34 # 2อจ520922-017 NICHA (24579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
35 # 2อจ520922-021 blue333 (24616) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 2อจ520922-022 KONDEE446 (24617) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ520922-023 numpraram2 (24618) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ520923-001 juipeter (24648) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
39 # 2อจ520923-002 rungaroona (24662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
40 # 2อจ520923-003 nokee (24664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
41 # 2อจ520923-004 ดูไม่เป็น (24666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
42 # 2อจ520923-005 แฮปรามคำแหง (24669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
43 # 2อจ520923-006 เจริญพร (24670) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 2อจ520923-007 หงส์บ้านเม้ง (24673) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ520923-008 finance (24678) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
46 # 2อจ520923-009 artirvana (24679) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
47 # 2อจ520923-010 thanagrit (24685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
48 # 2อจ520923-011 das999 (24687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
49 # 2อจ520923-012 เจ๊เล็ก (24690) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
50 # 2อจ520923-013 susupa (24694) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ520923-014 newning (24698) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
52 # 2อจ520923-015 ปิงอยู่เจริญ (24702) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
53 # 2อจ520923-016 jumongj (24705) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
54 # 2อจ520923-017 โรนิน (24708) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
55 # 2อจ520923-018 monthap (24715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
56 # 2อจ520923-019 kumpha (24716) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
57 # 2อจ520923-020 PORNCHAISRISUK (24717) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
58 # 2อจ520923-021 lovelyman (24731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 2อจ520923-022 rincongecon (24737) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
60 # 2อจ520923-023 อรรถพล (24740) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
61 # 2อจ520923-024 ยังน้อย (24747) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
62 # 2อจ520923-025 แทนบางนา (24748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
63 # 2อจ520923-026 พีพีพี (24749) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
64 # 2อจ520923-027 chiu2002 (24822) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520912-001 EH160981793TH รักษ์ต้มเลือดหมู + sawang (23630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน ปี 2517 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ520912-036 jminter + bogusss (23665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กหลังยันต์ห้า เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2517 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ520912-053 EG971912243TH ลูกขุนแผน + ปืนปราจีน (23682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
4 # 3อจ520915-010 EG868425331TH ตุ๊ต๊ะ + bothong (23816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังยันต์นูน เนื้อเงิน จ.ระยอง ***
5 # 3อจ520915-011 EG868425331TH penpathum + bothong (23817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
6 # 3อจ520916-040 EH360621107TH babala + peerapath (24039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
7 # 3อจ520918-043 beegee + norachai (24289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
8 # 3อจ520919-003 EH033551916TH poirot + paul2509 (24313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** แหวนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้าลงยา จ.สุพรรณบุรี ***
9 # 3อจ520919-024 ED418737237TH เพชรพระ + dman2551 (24357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
10 # 3อจ520919-025 ED418737327TH anna_scott + dman2551 (24348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ520919-026 ED418737327TH finance + dman2551 (24350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
12 # 3อจ520919-040 EC365244345TH nuisriracha + fox09rome07 (24385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
13 # 3อจ520921-003 EF5309814963TH meksonice + nanacake (24393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก จ.ระยอง ***
14 # 3อจ520921-010 RE478915577TH ข้าวตอก + ย่ามทองคำ (24406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
15 # 3อจ520921-011 EH120850596TH pandp + choaklap (24409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมหาอุตฺตโม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
16 # 3อจ520921-047 EG815516101TH TFB99 + แต๊ก_พิชัย (24487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดบางนอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ระนอง ***
17 # 3อจ520922-003 pooh8392 + chaiya_chate (24494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
18 # 3อจ520922-004 finance + SNOWKID (24495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ520922-041 EG869335650TH cchan + ขันติ (24575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงดำ จ.ระยอง ***
20 # 3อจ520922-047 EG973218635TH vcool + kengko (24583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
21 # 3อจ520922-051 EF625781984TH ศิษพ่อมุ่ย + burabha (24589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ชูชกพญาไม้งิ้วดำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
22 # 3อจ520923-027 EH102026799TH artirvana + pairoje (24688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
23 # 3อจ520923-028 EH227841234TH ponto + มอมแมน (24691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.สุราษฎร์ธานี ***
24 # 3อจ520923-044 RE458911939TH catfish + สุเรนทรชิต (24728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี ***
25 # 3อจ520923-046 ED580056985TH santichai777 + boyoboyo (24735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจีด วัดถ้ำเขาพูล เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชุมพร (สภาพใช้)***
26 # 3อจ520925-037 johnlin + (24842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน(แช่น้ำมนต์) ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพล้างผิว)***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error Club ID: (guaranteepra) select club_id,club_name_tha from club where club_owner="ส่วนงานตรวจสอบฯ" and club_status=2