ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2552


สำนักงานการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2552 ดังมีรายละเอียดต่อไป

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ก.ย. 2552 - 09:16 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 29 ก.ย. 2552 - 09:08 น.] #26533 (23/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520924-001 EG885349533TH ชนาฎศิลป์ (24759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
2 # 1อจ520924-002 EH289078485TH apexshop (24760) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ520924-003 EG804866407TH ยาแดง (24761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ520924-004 EH289082777TH teerawit (24762) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์
5 # 1อจ520924-005 EG369571544TH NGUAN (24763) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ520924-006 EG884021579TH direk1627 (24764) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ520924-007 EG816184944TH dod18 (24779) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ520924-008 EG804959231TH soft-soft (24780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ520924-009 EG329782695TH bbpra (24781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ520924-011 EH270498676TH tomyum (24783) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ520924-012 EH2996770106TH holyobject (24784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ520924-013 EG237934205TH suphimai (24794) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
13 # 1อจ520924-014 EG737310576TH ต่อแต้ม (24795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
14 # 1อจ520924-015 EG897654813TH น้ำทิพย์40 (24804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
15 # 1อจ520924-016 EG39947405TH monchai02 (24805) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ520924-017 EG634370307TH Chongs (24806) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ520924-018 EG929786795TH ท่านเป่า (24807) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
18 # 1อจ520924-020 EG577752795TH aumnuey (24821) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ520924-021 EG022074795TH kritsanarat (24823) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ520925-001 EG753455087TH kridsanapong (24841) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
21 # 1อจ520925-002 EG456713153TH TN-PRAKUNG (24824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 1อจ520925-003 EG975136240TH netchiangkhong (24825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ520925-004 EB653117299TH beegee (24826) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520925-006 EG804959700TH ดอกเหงื่อ (24828) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ520925-007 EG866714891TH เหมา_อุทัย (24829) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520925-008 EG003121864TH boy28 (24830) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ520925-010 EH223085574TH deity (24832) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ520925-011 EH272014225TH NIPHUT19 (24840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ520925-012 EG560503074TH เหมา96 (24839) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 1อจ520925-013 EG869375194TH krittanan (24833) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ520925-014 EH3668741052TH kung1015 (24834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
32 # 1อจ520925-015 EH120895093TH pongdej (24835) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
33 # 1อจ520925-016 EG047445461TH natrod (24836) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ520925-017 RE341424299TH tepakornsu (24837) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ520925-018 EG825673939TH ไตรลักษณ์111 (24838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ520925-019 EG456713771TH Sayanpf2 (24871) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
37 # 1อจ520925-020 EG716548403TH อาวุธ521 (24879) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ520925-022 EG238268891TH digitalsale (24884) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ520925-023 EH303264702TH อ้นท่าตอน (24887) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ520925-024 EH212532090TH yasticker (24890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ520925-025 EG439107568TH sompong963 (24894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ520925-026 EG950880275TH tomahok2000 (24906) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
43 # 1อจ520925-027 EH305465199TH sef_ann (24909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ520925-028 EG860221880TH Potaplam (24916) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
45 # 1อจ520925-029 EG860221880TH Potaplam (24918) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
46 # 1อจ520925-030 EB392071732TH tomying (24911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 ก.ย. 2552 - 09:49 น.] #26488 (22/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520921-008 EG817694745TH tkonlayut (24448) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520923-001 RE421182137TH peat1979 (24650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520923-002 RE250329165TH gMr1980 (24651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ520923-003 EG844022721TH looknam1 (24652) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ520923-004 EH103784676TH school (24653) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ520923-005 EG145165020TH bunpot (24654) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
7 # 1อจ520923-006 EG467025787TH ศรีสุข (24657) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ520923-007 EG974076902TH tinny (24659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ520923-008 EG916217720TH nat2516 (24661) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ520923-009 EA352795959TH keattisak (24663) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ520923-010 เ700954806 หน้าหวาน (24667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520923-011 EH080620884TH an_uk_07 (24668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ520923-012 EG787935799TH bunyat (24671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ520923-013 EG369569850TH kakaa (24672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ520923-014 EG280182490TH ป๊อบอาย (24675) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ520923-015 EG958110596TH คอปแมน (24677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
17 # 1อจ520923-016 EG966225114TH Pinks (24681) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
18 # 1อจ520923-018 EG958547568TH เด็กวัดไตร (24686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
19 # 1อจ520923-019 EH266805018TH มงคลชัย55 (24689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ520923-020 EG805153835TH prapun_ch (24692) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ520923-021 EG599191015TH Tar-spider (24695) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
22 # 1อจ520923-022 EG626373023TH มิตรจัตุคาม (24697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ520923-023 EH103133851TH คลับจับลิง (24700) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520923-024 EG634369255TH wunchaicoth (24704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ520923-025 EH017681577TH tang160946 (24707) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520923-026 EG842293580TH เอกวัชร์ (24710) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ520923-028 EH216730294TH pichaicctw (24719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ520923-029 EG769443651TH patama (24720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ520923-030 RE458911939TH สุเรนทรชิต (24725) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
30 # 1อจ520923-031 EH212531151TH รักษ์ต้มเลือดหมู (24726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
31 # 1อจ520923-032 EG26571689TH softjap (24727) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ520923-033 EH334800051TH akehup (24732) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ520923-035 EG428308755TH สินสมุทร (24729) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ520923-036 EG720026730TH sai-9ton (24734) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ520923-038 EG036551994TH Island (24750) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
36 # 1อจ520923-027 EG212070313TH non31 (24714) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520914-009 CHAIWAT99 (23870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ520919-013 วิมลดอดคอม (24320) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520921-001 แก้วสามวา (24398) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ520921-018 sestha (24431) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ520922-013 panna08 (24570) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ520924-001 wanayut (24751) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ520924-002 เอิงเอย (24752) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์
8 # 2อจ520924-003 golum (24758) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
9 # 2อจ520924-004 p_awest (24753) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520924-005 patbangbon (24754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ520924-006 noomjj (24755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520924-007 pong70 (24756) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
13 # 2อจ520924-008 กาละแม (24757) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
14 # 2อจ520924-009 นายถนัด (24791) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ520924-010 กฤษฎาครับ (24793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ520924-011 ลุงบิ๊ก (24792) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ520924-012 roje21 (24818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ520924-013 pop02 (24819) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
19 # 2อจ520925-001 warawut (24877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ520925-002 ratakon (24843) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
21 # 2อจ520925-003 nonchayawiz (24845) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ520925-004 เด็กบ้านแพน (24846) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 2อจ520925-005 ratakon (24847) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ520925-006 ac100 (24848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
25 # 2อจ520925-007 lekphotharam (24849) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ520925-008 ยุทธิชัย (24850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ520925-009 piya23 (24851) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ520925-010 catmoo (24854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ520925-012 khuntui (24857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520925-014 suphalak (24859) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ520925-015 ประศาสน์ (24861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ520925-016 เต่าเลิฟบั๊ค (24863) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ520925-017 nut00009 (24865) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
34 # 2อจ520925-018 nirun6929 (24868) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 2อจ520925-019 b_wor (24870) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 2อจ520925-020 akkorn (24873) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ520925-021 เพชรชมพู (24912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ520925-022 ศิริมงคล (24914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
39 # 2อจ520925-01 napon (24855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ520919-002 EG199213222TH ชัชวาล + eing_0014 (24311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนอาจารย์ชุม ไชยคีรี พิธีเสด็จกลับ เนื้อดำ จ.ภูเก็ต ***
2 # 3อจ520919-039 EH265484095TH thieng + rambo93 (24384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระตอกโค๊ดไม่ลึกทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งพุทโธหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ520922-022 EH220878901TH tongAA + Golf_bangbon (24513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นค่ายสุรศักดิ์มนตรี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
4 # 3อจ520923-006 anonnat + ประศาสน์ (24636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ520923-053 EG017426248TH namo08 + นรสิงห์ (24745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อดิษฐ์ เนื้อทองเหลือง จ.พัทลุง (ออกวัดปรางชัย)***
6 # 3อจ520924-001 EG613829512TH pachre + koooo (24765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ520924-002 RE340216343TH cwcwcw + ARNON (24766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สมเด็จปริสุทโธ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (ออกวัดโนนแดง)***
8 # 3อจ520924-003 RE417493518TH jessepre + vuthinuntha (24767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ520924-004 werapun + kritsi (24768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อดีบุกหน้าทอง ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 33)***
10 # 3อจ520924-005 EG810160940TH witthayaw + boonrod (24769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
11 # 3อจ520924-006 EG185296519TH mahler + เพชรชมพู (24770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ520924-007 EG864670725TH a-pro + ถาวรวัฒนะ (24771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ520924-008 EH289307824TH cycro + tomthemall (24772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวาท วัดห้วยร่วม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ520924-009 EG971950811TH pandp + ปืนปราจีน (24773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนเทพวราราม พิมพ์พระพุทธชินราชห้าเหลี่ยม(ใหญ่) ปี 2495 จ.กรุงเทพ (ตอกโค๊ด มค.1)***
15 # 3อจ520924-010 EX003013140TH ปีกุน03 + fung-nana (24774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ520924-011 EG456720494TH igolfnaja + k9cob (24775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
17 # 3อจ520924-012 EG970184243TH ปิงเปียง + โน๊ตเขาน้อย (24776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง วัดเขาบางทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชลบุรี ***
18 # 3อจ520924-013 EG346595383TH tomying + กีตาร์ (24777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 531)***
19 # 3อจ520924-014 EH346595383TH เชฟโคโรลาโด + กีตาร์ (24778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สระแก้ว ***
20 # 3อจ520924-015 EG603195452TH ฐิติวัสส์ + nund_ (24785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
21 # 3อจ520924-016 EG284484116TH hengy + trustnew (24790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อตัด วัดชายนา เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบุรี (โค๊ด วชน เรียง/ขนาด 2.5 นิ้ว)***
22 # 3อจ520924-017 EG369573704TH pair1 + panitan (24786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
23 # 3อจ520924-018 EX006657299TH puypee + auaokhan (24787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ520924-019 EG868381777TH เหนือเมฆ + wichean15 (24789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 60)***
25 # 3อจ520924-020 EH345965122TH ขุนเมืองจันทร์ + รงค์ผลพูน (24788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
26 # 3อจ520924-021 EG815518853TH phamorsee + ศิษย์หลวงปู่ทวด (24796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
27 # 3อจ520924-022 EG842665428TH wee9050 + KaFak (24797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
28 # 3อจ520924-023 EG818020135TH textile007 + หนุ่มชายนา (24798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
29 # 3อจ520924-024 EG141250907TH ขันติ + noiwatsing (24799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)***
30 # 3อจ520924-025 EH085237889TH boy747 + autopower (24800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
31 # 3อจ520924-026 EH265489226TH chaloemchai + pong_m16 (24801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ520924-027 EG847348625TH ศิษย์หลวงพ่อดำ + yutputsoon (24803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ520924-028 EH289216672TH smartsr + เอธรรมเสน (24802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
34 # 3อจ520924-029 EG971950405TH หนุ่มเมืองเลย + ณิชนันท์ (24808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเปิดโลก กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
35 # 3อจ520924-030 EG971950405TH jimlucky + ณิชนันท์ (24809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้สึกทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
36 # 3อจ520924-031 EG971950405TH jimlucky + ณิชนันท์ (24810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสาริกาฝังพลอย เนื้อผง (1 ชุด 3 องค์)***
37 # 3อจ520924-032 เทพกระสินธุ์ + csun138 (24816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ ***
38 # 3อจ520924-033 seetocon + csun138 (24817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** จตุคามรามเทพ รุ่นเจดีย์ราย เนื้อเงิน ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช ***
39 # 3อจ520924-034 EH018283452TH nuisriracha + ร้านอินทิรา (24811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.เชียงใหม่ ***
40 # 3อจ520924-035 EH296868158TH BMW52 + poohpp (24812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ520924-036 EH296868158TH BMW52 + poohpp (24813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
42 # 3อจ520924-037 EG248308140TH nboeke + suntorn (24814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
43 # 3อจ520924-038 EG248308140TH pawaris + suntorn (24815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ520925-001 EG801903499TH ton_jatukam + สิงห์ขร41 (24902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ520925-002 EG800933049TH toon6398 + มีชัย2509 (24852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ520925-003 EF625795263TH yodchai1515 + ansalda (24853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1936)***
47 # 3อจ520925-004 EG456713153TH csuwatchai + TN- (24856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PRAKUNG
*** พระในหลวงทรงผนวช วัดราชบพิธ เนื้อดิน ปี 2507 จ.กรุงเทพ ***
48 # 3อจ520925-005 EG575275373TH อามพระเก่า + kamol111 (24900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
49 # 3อจ520925-006 EG575275373TH โมเน่ + kamol111 (24860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขาโต๊ะหลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพ ***
50 # 3อจ520925-007 EG575275373TH janjira + kamol111 (24862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธไชยศรีหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ520925-009 EG611491770TH shang + p_pegkyman (24864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆัง เนื้อทองผสม จ.กรุงเทพ ***
52 # 3อจ520925-010 EX006166140TH ห้าร้อย + ink97naprado (24898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ไข่ วัดบางเลน พิมพ์ฐานเตี้ย จ.สุพรรณบุรี ***
53 # 3อจ520925-011 ED595863121TH tewkeet + phipops (24866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ520925-012 พิชชากร + chaiya_chate (24867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เม็ดประคำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
55 # 3อจ520925-013 EG938454898TH เอกสวีวี่วี + ratakon (24896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร ***
56 # 3อจ520925-014 EG372785672TH babyraccoon + chetit (24869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
57 # 3อจ520925-015 EH095595877TH simiran + อิคคิว (24872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ520925-016 EG871501143TH tinny + pusook66 (24874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพล้างผิวทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
59 # 3อจ520925-017 EG810807270TH แป้ง67 + lovelove (24875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
60 # 3อจ520925-018 EH345969892TH smilehouse + รงค์ผลพูน (24876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
61 # 3อจ520925-019 EH115941135TH toymlt + bancha18 (24878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ520925-020 EH032540157TH wittawat_tan + nooing (24881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
63 # 3อจ520925-021 EG462464203TH boyoboyo + tumtam (24880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 248)***
64 # 3อจ520925-022 EG857781456TH pong_m16 + เอสจีบอย (24882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ520925-023 korn88 + cs16933 (24883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
66 # 3อจ520925-024 EH120895093TH นายโอ + pongdej (24885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นญาณวิทยาคม เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1729)***
67 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
71 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ520925-026 RE195112055TH ทนายหลวง + nauts (24888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึกและชำรุดด้านบนพระ)***
73 # 3อจ520925-027 EG882931965TH PHUPHA + Rainakin (24889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.อยุธยา ***
74 # 3อจ520925-028 RE544425395TH sapansoong + lazio (24891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน พิมพ์พระพุทธ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
75 # 3อจ520925-029 EG835905220TH chamulet + kit2509 (24892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพล้างผิวทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองผสม ปี 2510 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ520925-030 jessepre + focus-2007 (24893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ520925-031 jessepre + focus-2007 (24895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
78 # 3อจ520925-032 EG803309172TH bancho + Gadostar (24897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
79 # 3อจ520925-033 EG803309169TH Todmuangchon + Gadostar (24899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-7,5-7) เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา ***
80 # 3อจ520925-034 EG246292172TH พะงัน + หลานย่า (24901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
81 # 3อจ520925-035 EG265753464TH หงฟ้า + kkk707 (24903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวแห้งรานจากการเก็บ)***
82 # 3อจ520925-036 EG856535286TH BK-Prom + ศิษย์พระวิษณุ (24904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
83 # 3อจ520925-038 EH140180294TH ptkn2095 + conun (24905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสลึงหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นขวัญถุง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดระฆังเล็ก)***
84 # 3อจ520925-039 ED487452594TH visut + วาสนา (24908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ520925-040 EG094713334TH lertsak + เนรันชลา (24907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
86 # 3อจ520925-041 EH219212461TH yootha + กล้วยไม้ (24910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
87 # 3อจ520925-042 EG238268891TH jminter + digitalsale (24913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ520925-043 EG817043625TH lee2009 + jor2006 (24919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระสิวลีรูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพล้างผิว)***
89 # 3อจ520925-044 RE544001480TH kanchana + computerbaby (24915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
90 # 3อจ520925-045 EB392071732TH jojojung + tomying (24917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
91 # 3อจ520926-028 นายพระเครื่อง + (24954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 26 ก.ย. 2552 - 08:04 น.] #26474 (21/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520910-041 EG462444328TH tumtam (23459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520914-013 EH358290891TH เอกจิตต์ (23859) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520915-002 EG404135812TH อิศประแสร์ (23823) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ520915-006 EG288796940TH เพ็ชรบูรพา (23828) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ520915-013 EG697442892TH pat-pat (23947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ520915-024 EH289037234TH teerawit (23957) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ520916-016 EG802185057TH ชอบจัง (24028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 1อจ520916-025 EH219203076TH กล้วยไม้ (24076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ520917-007 EH399415242TH เต้ยวังหลัง (24142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ520917-019 EG860620895TH Potaplam (24199) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 21 องค์
11 # 1อจ520918-014 EG975105905TH soft-soft (24275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520918-020 EG248265563TH suntorn (24281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ520919-004 ED595862269TH phipops (24344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ520919-017 EG970180900TH golffypphone (24371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ520919-019 EG140693033TH เจต06 (24374) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ520919-020 EH102026799TH pairoje (24376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ520921-002 RC814887980TH ชินพรรธน์ (24439) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
18 # 1อจ520921-006 EG390757823TH เนรันชลา (24445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ520921-007 EH212530615TH yasticker (24446) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
20 # 1อจ520921-010 EG6960721TH bigtung (24455) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ520921-011 EG527717411TH วีระศักดิ์01 (24458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ520921-013 EH07654820TH lennet (24466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ520921-015 EG185265247TH tumtam (24460) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520922-001 RE378887768TH koekoe (24531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ520922-002 EG888768582TH พะโล้ (24532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520922-003 EH225612636TH prompt (24533) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ520922-004 EG522953325TH lermsak (24534) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ520922-005 EG811217040TH น้ำปาย (24535) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ520922-006 EG811214635TH wattikorn (24538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ520922-007 EG560291644TH กบอตก (24539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ520922-008 ED574821086TH sathit09 (24541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ520922-009 EH409052332TH doi_salas (24545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ520922-010 EH289214186TH Fantasy (24549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ520922-011 EG822271863TH Tigge-jeed (24552) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
35 # 1อจ520922-012 EG152142024TH bansa (24554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ520922-013 EG689580716TH nitikul_c (24556) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ520922-014 ED580056129TH sumat (24559) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ520922-015 EH298352296TH thelord (24562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ520922-016 EG888728861TH gikoo (24564) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
40 # 1อจ520922-017 EF544842516TH dman2551 (24565) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
41 # 1อจ520922-018 EG956255607TH toyotachi (24567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 1อจ520922-019 EG970188449TH โน๊ตเขาน้อย (24572) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ520922-020 EH227836163TH P-P-mary (24578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ520922-021 EG679707911TH nooing (24573) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ520922-022 EH227840242TH P-P-mary (24586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ520922-023 EG437307325TH tang160946 (24619) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ520922-024 EG270094742TH glight (24620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 1อจ520922-025 EG742061999TH torkij (24621) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ520922-026 EG856533475TH จุ๋มจิ๋ม (24622) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
50 # 1อจ520922-027 EG247039322TH setthasiri (24623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
51 # 1อจ520922-028 EG248289220TH suntorn (24624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
52 # 1อจ520922-029 EG626376736TH มิตรจัตุคาม (24627) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ520922-030 EG206666883TH panitgang (24625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ520922-031 EG681679321TH addoo (24626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ520922-032 EH30218979TH mettra (24628) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ520922-033 EG974034200TH kopart (24629) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
57 # 1อจ520922-034 EF741480941TH (24630) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
58 # 1อจ520922-035 EG246100266TH kriangkri (24631) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 1อจ520925-021 จามร2510 (24844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520912-007 toosarsud (23702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ520914-027 อรรถพล (23888) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520914-030 sjitrakorn (23892) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
4 # 2อจ520915-013 sakchidlom (23847) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ520916-011 satits (23999) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
6 # 2อจ520916-022 deery (24064) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ520916-023 ธัชกร (24065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ520918-005 chaiya_chate (24251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ520918-009 tuk08 (24257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
10 # 2อจ520919-005 vadcharapol (24359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ520919-006 nut00009 (24306) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ520919-019 jojo5 (24334) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ520919-025 kumpa (24299) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ520919-027 sakyui (24304) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ520919-037 mahler (24420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ520919-040 ลิตเติ้ลตี๋ (24432) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ520919-042 viwat (24453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ520921-017 นิลสนธิ (24430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
19 # 2อจ520922-001 ประสาน (24550) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ520922-002 SNOWKID (24551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
21 # 2อจ520922-003 eak_nark (24553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ520922-004 jackle (24555) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ520922-005 SuerAey (24557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ520922-006 SuerAey (24558) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
25 # 2อจ520922-007 arun2515 (24560) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ520922-008 เด็กwat (24561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ520922-009 peterz (24563) ส่งพระตรวจสอบ 26 องค์ พระแท้ออกบัตร 24 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ520922-010 เด็กwat (24566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ520922-011 p_awest (24568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520922-012 Sololo (24569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ520922-014 มือใหม่หัดดู (24571) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
32 # 2อจ520922-015 oodsandee (24574) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 2อจ520922-016 anaken (24576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
34 # 2อจ520922-017 NICHA (24579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
35 # 2อจ520922-021 blue333 (24616) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 2อจ520922-022 KONDEE446 (24617) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ520922-023 numpraram2 (24618) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ520923-001 juipeter (24648) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
39 # 2อจ520923-002 rungaroona (24662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
40 # 2อจ520923-003 nokee (24664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
41 # 2อจ520923-004 ดูไม่เป็น (24666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
42 # 2อจ520923-005 แฮปรามคำแหง (24669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
43 # 2อจ520923-006 เจริญพร (24670) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 2อจ520923-007 หงส์บ้านเม้ง (24673) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ520923-008 finance (24678) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
46 # 2อจ520923-009 artirvana (24679) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
47 # 2อจ520923-010 thanagrit (24685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
48 # 2อจ520923-011 das999 (24687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
49 # 2อจ520923-012 เจ๊เล็ก (24690) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
50 # 2อจ520923-013 susupa (24694) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ520923-014 newning (24698) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
52 # 2อจ520923-015 ปิงอยู่เจริญ (24702) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
53 # 2อจ520923-016 jumongj (24705) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
54 # 2อจ520923-017 โรนิน (24708) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
55 # 2อจ520923-018 monthap (24715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
56 # 2อจ520923-019 kumpha (24716) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
57 # 2อจ520923-020 PORNCHAISRISUK (24717) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
58 # 2อจ520923-021 lovelyman (24731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 2อจ520923-022 rincongecon (24737) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
60 # 2อจ520923-023 อรรถพล (24740) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
61 # 2อจ520923-024 ยังน้อย (24747) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
62 # 2อจ520923-025 แทนบางนา (24748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
63 # 2อจ520923-026 พีพีพี (24749) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
64 # 2อจ520923-027 chiu2002 (24822) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520912-001 EH160981793TH รักษ์ต้มเลือดหมู + sawang (23630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน ปี 2517 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ520912-036 jminter + bogusss (23665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กหลังยันต์ห้า เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2517 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ520912-053 EG971912243TH ลูกขุนแผน + ปืนปราจีน (23682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
4 # 3อจ520915-010 EG868425331TH ตุ๊ต๊ะ + bothong (23816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังยันต์นูน เนื้อเงิน จ.ระยอง ***
5 # 3อจ520915-011 EG868425331TH penpathum + bothong (23817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
6 # 3อจ520916-040 EH360621107TH babala + peerapath (24039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
7 # 3อจ520918-043 beegee + norachai (24289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
8 # 3อจ520919-003 EH033551916TH poirot + paul2509 (24313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** แหวนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้าลงยา จ.สุพรรณบุรี ***
9 # 3อจ520919-024 ED418737237TH เพชรพระ + dman2551 (24357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
10 # 3อจ520919-025 ED418737327TH anna_scott + dman2551 (24348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ520919-026 ED418737327TH finance + dman2551 (24350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
12 # 3อจ520919-040 EC365244345TH nuisriracha + fox09rome07 (24385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
13 # 3อจ520921-003 EF5309814963TH meksonice + nanacake (24393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก จ.ระยอง ***
14 # 3อจ520921-010 RE478915577TH ข้าวตอก + ย่ามทองคำ (24406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
15 # 3อจ520921-011 EH120850596TH pandp + choaklap (24409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมหาอุตฺตโม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
16 # 3อจ520921-047 EG815516101TH TFB99 + แต๊ก_พิชัย (24487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดบางนอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ระนอง ***
17 # 3อจ520922-003 pooh8392 + chaiya_chate (24494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
18 # 3อจ520922-004 finance + SNOWKID (24495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ520922-041 EG869335650TH cchan + ขันติ (24575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงดำ จ.ระยอง ***
20 # 3อจ520922-047 EG973218635TH vcool + kengko (24583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
21 # 3อจ520922-051 EF625781984TH ศิษพ่อมุ่ย + burabha (24589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ชูชกพญาไม้งิ้วดำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
22 # 3อจ520923-027 EH102026799TH artirvana + pairoje (24688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
23 # 3อจ520923-028 EH227841234TH ponto + มอมแมน (24691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.สุราษฎร์ธานี ***
24 # 3อจ520923-044 RE458911939TH catfish + สุเรนทรชิต (24728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี ***
25 # 3อจ520923-046 ED580056985TH santichai777 + boyoboyo (24735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจีด วัดถ้ำเขาพูล เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชุมพร (สภาพใช้)***
26 # 3อจ520925-037 johnlin + (24842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน(แช่น้ำมนต์) ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพล้างผิว)***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 25 ก.ย. 2552 - 08:14 น.] #26468 (20/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ520921-001 RE043675773TH thevit (24438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ520921-003 EG011082045TH Nakhon001 (24440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ520921-004 ED409133518TH ananhuso9 (24441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ520921-005 EG142260945TH TONKHAW (24443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ520921-009 EG860570148TH ศรีสุข (24450) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
6 # 1อจ520921-012 E134943580TH s5000 (24459) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
7 # 1อจ520921-014 EH140172766TH conun (24470) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
8 # 1อจ520921-016 EH105677119TH chiradech (24463) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ520921-017 EG081947503TH จามร2510 (24468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ520921-018 ED010558160TH asd159357 (24473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ520921-002 เจริญพร (24400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ520921-003 เรืองกิตติ์ (24403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ520921-004 อธิปัญญา (24404) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
4 # 2อจ520921-005 artirvana (24407) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
5 # 2อจ520921-006 ยุทธิชัย (24408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ520921-008 TANAWAT2520 (24410) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
7 # 2อจ520921-009 sheep (24411) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ520921-010 manliar (24412) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ520921-011 watchira (24416) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ520921-012 manliar (24418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ520921-013 พันธิตรา (24421) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520921-014 lekdee (24424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
13 # 2อจ520921-015 SUPER1 (24426) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ520921-016 systema (24427) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ520921-019 surasak_bpb (24433) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ520921-020 oongchat (24435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ520921-021 kumpha (24479) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ520921-022 suwanarat (24480) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ520921-023 อาโจ_____ (24481) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520923-001 RE555834095TH somchai + thongpaiwan (24632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
2 # 3อจ520923-002 jessepre + juipeter (24633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)***
3 # 3อจ520923-003 RD875645580TH tia1911 + pinbal (24655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
4 # 3อจ520923-004 Teerapan + nongnhun (24634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
5 # 3อจ520923-005 Hongtae + nongnhun (24635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
6 # 3อจ520923-007 ต้นบางปู + mut007 (24658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์เหรียญโบ เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
7 # 3อจ520923-008 satansat + potung (24637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพ ***
8 # 3อจ520923-009 EG720026730TH virat-tur + sai-9ton (24638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบัญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
9 # 3อจ520923-010 EH120875876TH นายพระเครื่อง + บิ๊กบีม (24639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (กะไหล่ทองใหม่)***
10 # 3อจ520923-011 EG609465538TH sureerat + koboonapi (24640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิวใหม่)***
11 # 3อจ520923-012 EG297282355TH werapun + pakorn704 (24641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 34)***
12 # 3อจ520923-013 EG467025787TH Vorajak + ศรีสุข (24642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
13 # 3อจ520923-014 EH120761043TH tkonlayut + OKK08 (24643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธร พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลืองรมดำ ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (พระรมดำใหม่***
14 # 3อจ520923-015 EH120896765TH ม้าขาว + rakdee (24644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ใหญ่ ที่ระลึกเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
15 # 3อจ520923-016 EG803911714TH wattikorn + nuisriracha (24645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ520923-017 EG700954806TH chatchai16 + หน้าหวาน (24660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ เนื้อดิน ***
17 # 3อจ520923-018 EH402537946TH สัมปัญโณ + pantun (24646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
18 # 3อจ520923-019 EG818011703TH jojojung + ounoun (24647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
19 # 3อจ520923-020 EH120892211TH meebkn + เต๋าพระเครื่อง (24649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั้มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ520923-021 EG145131145TH Leksalaya + shirew (24665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
21 # 3อจ520923-022 EH221304161TH รักษ์ต้มเลือดหมู + ชานนทร์ (24674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
22 # 3อจ520923-023 EG461558377TH yodchai1515 + morn9190 (24676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
23 # 3อจ520923-024 EG840984097TH leika77 + kao_za (24680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นห่อเตี้ยะ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
24 # 3อจ520923-025 EH159692865TH suthon + เฉลิมบุรี (24682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี ***
25 # 3อจ520923-026 EH102026799TH rambo93 + pairoje (24684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ520923-029 EH227841234TH anna_scott + มอมแมน (24693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์หน้านางสังฆาฏิยาว ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
27 # 3อจ520923-030 EH032359404TH keane49 + ลอตลิ่งชัน (24696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
28 # 3อจ520923-031 EG599608610TH ANCHANA + นะชาลีติ (24699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมอญแปลง กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
29 # 3อจ520923-032 EH075580961TH durbell9 + korn88 (24701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ520923-033 EG812771096TH เมวิกา001 + lovelove (24703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร ***
31 # 3อจ520923-034 EG868851189TH probation + snowman555 (24706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ520923-035 mrchachaip + sotorn (24713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกหนังไก่ ปี 2508 จ.กรุงเทพ (หน้าตัก 5 นิ้ว) (หมายเลข 3 7333)***
33 # 3อจ520923-036 EG952436294TH puypee + เสือโฮก (24709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
34 # 3อจ520923-037 EG212070327TH saksitt + non31 (24711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรพหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
35 # 3อจ520923-038 EG860622225TH yasticker + angryted (24712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์หัวโตฐานใหญ่ จ.นครสวรรค์ ***
36 # 3อจ520923-039 wasie76 + kumpha (24721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ520923-040 wasie76 + kumpha (24722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ520923-041 EG241848255TH yodchai1515 + okdigital (24718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ520923-042 EH212531165TH Sololo + รักษ์ต้มเลือดหมู (24723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ520923-043 RE458911939TH palakorn + สุเรนทรชิต (24724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.อยุธยา ***
41 # 3อจ520923-045 GEARBAN + เจริญบุญ (24733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (ออกวัดเดิมบาง)***
42 # 3อจ520923-047 EH082471454TH sapansoong + โมทนา (24736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
43 # 3อจ520923-048 EH000652378TH oneheart + Xabi17 (24738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ520923-049 EG288197645TH นายพระเครื่อง + ฐิติวัสส์ (24739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระแผง กรุเก่า เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
45 # 3อจ520923-050 EF031022496TH tkmt17 + Koh3955 (24741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรเพ็ชรกลับ เนื้อสำริด ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3654)***
46 # 3อจ520923-051 boonrod + chatchai032 (24742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ520923-054 EG488217867TH PHUPHA + ทาสธรรม (24746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 24 ก.ย. 2552 - 07:39 น.] #26455 (19/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520915-028 EG602783599TH bannapong (23961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520919-001 RD993783421TH peat1979 (24338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ520919-002 RC528903579TH tepakornsu (24340) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ520919-003 RE662666722TH vuthinuntha (24343) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ520919-006 EG527716504TH (24358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ520919-007 EG185897558TH Hengdee8 (24347) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ520919-008 EG856527214TH จุ๋มจิ๋ม (24349) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
8 # 1อจ520919-009 EG489826365TH boonrod (24351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ520919-010 EH217721271TH themart (24353) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ520919-011 EG57699969TH Golf_bangbon (24354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
11 # 1อจ520919-012 EG952200381TH cholatan (24355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ520919-013 EG355007013TH saksitt (24356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ520919-014 EG560290034TH กบอตก (24366) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 1อจ520919-015 EH351450917TH namo08 (24367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520919-016 EG140669635TH โมเน่ (24368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ520919-018 EH305464202TH sef_ann (24372) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ520919-021 EG950875284TH พรชมพู (24378) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ520919-022 EG560274385TH กบอตก (24381) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ520919-023 EH264338825TH flowersmann (24382) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
20 # 1อจ520923-034 เด็กละหารไร่ (24730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520916-015 pranung (24007) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ520916-016 jungjung (24009) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ520917-008 nut00009 (24115) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ520919-001 natrod (24300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ520919-002 khuntui (24301) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ520919-003 lekphotharam (24303) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ520919-004 เอก..บางบัวทอง (24305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ520919-007 ARUNSAK (24309) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
9 # 2อจ520919-008 akkorn (24310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
10 # 2อจ520919-009 PSBKK (24312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ520919-010 catmoo (24315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520919-011 ประศาสน์ (24317) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ520919-012 วิมลดอดคอม (24319) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ520919-014 เอิงเอย (24322) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ520919-015 ธนถัทร (24324) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ520919-016 ดูไม่เป็น (24326) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
17 # 2อจ520919-017 attta (24328) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
18 # 2อจ520919-018 songp1 (24331) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ520919-020 jojo5 (24336) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ520919-021 jojo5 (24295) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ520919-022 pipatnpt (24296) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 2อจ520919-023 pungting (24297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
23 # 2อจ520919-024 เต่าเลิฟบั๊ค (24298) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ520919-026 nakornc (24302) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ520919-029 coolpra (24308) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ520919-030 เต้ยอิตาเลียน (24388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ520919-031 JNang (24389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ520919-033 WEERA_NUNGHOTMAI(24391) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
29 # 2อจ520919-034 (24396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
30 # 2อจ520919-035 บุญบิดา (24401) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
31 # 2อจ520919-036 jtrsnum (24417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
32 # 2อจ520919-038 focus-2007 (24422) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ520919-039 konmin (24429) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ520919-041 suphalak (24451) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ520919-043 somstup (24456) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520916-048 EH272221280TH jungjung + milo1982 (24047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ520916-054 EX005053835TH johnlin + เปาโลพระเครื่อง (24056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์ ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพล้างผิว)***
3 # 3อจ520919-004 EH033551916TH พรสิบประการ + paul2509 (24314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบางเลน เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.สุพรรณบุรี ***
4 # 3อจ520919-005 ปิงเปียง + pungting (24316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่นจันทร์ วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
5 # 3อจ520919-006 Todmuangchon + (24318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
surasak2504
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
6 # 3อจ520919-007 EG566416529TH challenge + lod505 (24360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ520919-008 EH293880795TH โกเล้ง + จันกะจ่าง (24321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 831)***
8 # 3อจ520919-009 EG799026243TH TFB99 + ลูกน้ำอิง (24323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์กลมใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
9 # 3อจ520919-010 ED2030101666TH kai222 + หลานย่า (24325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
10 # 3อจ520919-011 EG606451777TH pairoj4442 + koboonapi (24327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)***
11 # 3อจ520919-012 EG606451777TH ชัชวาล + koboonapi (24329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)***
12 # 3อจ520919-013 EF696875425TH Sayanpf2 + puminph (24330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
13 # 3อจ520919-014 EF696875425TH TFB99 + puminph (24332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์นกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ520919-015 EH004699781TH pandp + korbuakaew (24333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (กะไหล่ทอง/สภาพใช้)***
15 # 3อจ520919-016 poltep + model (24335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีดหลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ520919-017 ED219899100TH อภิชาติบุญ + tomthemall (24337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)***
17 # 3อจ520919-018 EH30326280TH ชานนทร์ + หูยาว (24339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
18 # 3อจ520919-019 EG757699969TH Wendy + Golf_bangbon (24341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
19 # 3อจ520919-020 EG279307626TH momay + ชัยชาญ (24342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ520919-021 EG24628551TH boyoboyo + หน่องโค๊ก (24361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
21 # 3อจ520919-022 EG818009687TH น้องเฟิร์น + รุ่งนภา (24345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)***
22 # 3อจ520919-023 chamulet + focus-2007 (24362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
23 # 3อจ520919-027 EH326389762TH chanram + เฮียหมู (24352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นอุดมโชคปฐมอทรหันต์สุวรรณภูมิ เนื้อไม้ค้ำฟ้า ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 7 ซม.)***
24 # 3อจ520919-028 EG942052388TH อาตี้เมืองใหม่ + เหลาเพชรบูรณ์ (24363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร ***
25 # 3อจ520919-029 EG951399961TH peempra + djaonja (24364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
26 # 3อจ520919-030 EG951399961TH peempra + djaonja (24365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
27 # 3อจ520919-031 EH082450366TH riderclub + aragon_ttt (24369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
28 # 3อจ520919-032 EH296848462TH kiangsaku + tomahok2000 (24370) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ520919-032 EH296848462TH kiangsaku + tomahok2000 (24370) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์(ไม่ตัดปีก) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ520919-033 EH081947707TH เซียน99 + preedeekarun (24373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.อยุธยา ***
31 # 3อจ520919-034 kanchana + pair1 (24375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตกหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
32 # 3อจ520919-035 EG158663955TH kriengsl + aleang311 (24377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดพระขาว เนื้อผงว่านฝังทับทิม ปี 2539 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ520919-036 EF563833959TH Chaiyoyo + pinmarine35 (24379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ520919-037 EF541475971TH จ่าอำพล + kritsi (24380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
35 # 3อจ520919-038 RD908659218TH chatcheor + chok77 (24383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 43 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร ***
36 # 3อจ520919-041 EH218751500TH เลิศหล้า + กาน999 (24386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
37 # 3อจ520919-042 EH264338825TH สิบสองปันนา25 + (24387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
flowersmann
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
38 # 3อจ520921-001 EG468771745TH boonchaibkn + focus-2007 (24390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ520921-002 EG57774445TH ลิ้นจี่ + runglp (24392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ล้างผิวทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
40 # 3อจ520921-004 RE043675773TH ตาลเมืองเพชร + thevit (24394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสุโขทัยบัวสองชั้น เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
41 # 3อจ520921-005 opasn + แก้วสามวา (24395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทร์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพ ***
42 # 3อจ520921-006 YAIO987 + becham (24397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์มหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ520921-006 YAIO987 + becham (24397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
44 # 3อจ520921-006 YAIO987 + becham (24397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
45 # 3อจ520921-007 RD234844770TH samrerng + chok77 (24399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ ***
46 # 3อจ520921-008 RE478915841TH โมเน่ + ย่ามทองคำ (24402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
47 # 3อจ520921-009 RE478915577TH lovelyman + ย่ามทองคำ (24405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ520921-012 keattisak + Chang2103 (24413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ520921-013 D486662883TH pornsakpe + phaithoons (24414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (ออกวัดสันติสังฆาราม)***
50 # 3อจ520921-014 MAXIMA + ununun (24415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
51 # 3อจ520921-015 kakan + jdbig (24419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนิ้อเงินลายธงชาติ จ.นครสวรรค์ ***
52 # 3อจ520921-016 navigator + manliar (24423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์พระอัฏฐารส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
53 # 3อจ520921-017 EG011082045TH พันธิตรา + Nakhon001 (24425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช ***
54 # 3อจ520921-018 EG011082045TH virat-tur + Nakhon001 (24428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
55 # 3อจ520921-019 ชิชิมารุ + เก้ายอดเก้ามงคล (24434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
56 # 3อจ520921-020 Amulet_k + systema (24436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพ (ไม่ตอกโค๊ด)***
57 # 3อจ520921-021 kengko + napon (24437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี2521 จ.สุรินทร์ ***
58 # 3อจ520921-022 frist + maithong (24442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาพิฆเนศวรหลวงพ่อผล วัดเชิงหวาย เนื้อสำริด ***
59 # 3อจ520921-023 EH129449558TH Peerasak_off + twc661 (24444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
60 # 3อจ520921-024 EG847338756TH TFB99 + phaithoons (24447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
61 # 3อจ520921-025 EH289308246TH suriyan04 + noklek (24449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
62 # 3อจ520921-026 EH216677537TH ปิงเปียง + ต้องนครนายก (24452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
63 # 3อจ520921-027 EG897591340TH korn88 + maytus (24454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ520921-028 เดชแพร่ + Adisorn_p2519 (24457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ520921-029 benz51 + Adisorn_p2519 (24461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
66 # 3อจ520921-030 Wendy + บัวอรุณ (24465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ520921-031 EH296844995TH BMW52 + poohpp (24469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
68 # 3อจ520921-032 EG868843077TH santichai777 + (24474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
snowman555
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ520921-033 ED486665880TH กุ้งมังกร + หลานย่า (24476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ520921-034 ED486665880TH rattanun + (24477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
71 # 3อจ520921-035 EG526987664TH ต่อแต้ม + เบเร่ต์แดง (24462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด/สภาพใช้)***
72 # 3อจ520921-036 EF353592250TH siaew + pong_m16 (24464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
73 # 3อจ520921-037 EF353592250TH tot2006 + pong_m16 (24467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ520921-038 pomSL + lingling (24471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดหนัง เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.กรุงเทพ ***
75 # 3อจ520921-039 รักษ์สีลม + lingling (24472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ520921-040 EG825568939TH riderclub + meksonice (24475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ520921-042 EH082455111TH กระแสร์ + namo0123 (24482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ520921-043 EH163684445TH kumtammo + suthon (24483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
79 # 3อจ520921-044 EG815804292TH namo08 + nudyrain (24484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช ***
80 # 3อจ520921-045 RC814887980TH pouch + ชินพรรธน์ (24485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครสวรรค์ ***
81 # 3อจ520921-046 RC814887980TH มัจฉานุ + ชินพรรธน์ (24486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ520921-048 EG803330161TH peterjeep + junko (24488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
83 # 3อจ520921-049 EH164569968TH ใบเตย + proof1 (24491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดลานคา เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2467 จ.สุพรรณบุรี ***
84 # 3อจ520921-050 EF665802890TH boonchaibkn + potong (24489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธไชยศรีหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
85 # 3อจ520921-051 EG942043284TH sertsurin + โพธิ์ทอง (24490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)***
86 # 3อจ520922-001 Pandy + anonnat (24492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
87 # 3อจ520922-002 ฑฎ461826042ธ็ cisse + siaew (24493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
88 # 3อจ520922-005 RE507855379TH Lบางพูด + นายโอ (24496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
89 # 3อจ520922-006 EG599189759TH thelord + oldshop (24497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
90 # 3อจ520922-007 EG821357744TH jessepre + dekphet (24498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
91 # 3อจ520922-008 EG574469758TH Trom01 + (24499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
THANOMCHAI2512
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
92 # 3อจ520922-009 boy28 + jackal (24500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต ***
93 # 3อจ520922-010 EH273647737TH boy747 + twc661 (24501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร ***
94 # 3อจ520922-011 EH085234573TH nanacake + koomkong (24502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง จ.ระยอง ***
95 # 3อจ520922-012 EX00505664TH toon_88 + เปาโลพระเครื่อง (24503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ+โค๊ดศาลา)***
96 # 3อจ520922-013 EH358692325TH noksev + เอกจิตต์ (24504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
97 # 3อจ520922-014 EG132359702TH future + ink97naprado (24509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
98 # 3อจ520922-015 pong_m16 + HAROMAN (24510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
99 # 3อจ520922-016 EF353592303TH tik524778 + raimon (24505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(หน้าจีน) ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ520922-017 EG866630984TH nuisriracha + เพชรสยาม (24506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ จ.นครศรีธรรมราช ***
101 # 3อจ520922-017 EG866630984TH nuisriracha + เพชรสยาม (24506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ จ.นครศรีธรรมราช ***
102 # 3อจ520922-018 EG799351517TH พลอยรุ้ง + เด็กใหม่ (24507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์หัวโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี ***
103 # 3อจ520922-019 somchai + arun2515 (24512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(สภาพใช้)***
104 # 3อจ520922-020 EG706719783TH somrit + เด็กวิกสังสะสี (24508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์ปางประทานพร เนื้อชินตะกั่ว จ.ระยอง ***
105 # 3อจ520922-021 EH220878901TH กุ้งมังกร + Golf_bangbon (24511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ520922-023 EG938253777TH Powara09 + ratakon (24514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรีญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สิงห์บุรี ***
107 # 3อจ520922-024 EG884413646TH คนไม่สำคัญ + chok77 (24515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ จ.จันทบุรี ***
108 # 3อจ520922-025 EG818016317TH wee9050 + ounoun (24516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
109 # 3อจ520922-026 EG818016317TH krabphom + ounoun (24517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
110 # 3อจ520922-027 EG860626451TH taksat + digitalpicture (24518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
111 # 3อจ520922-028 เลิศหล้า + DR_CHET (24529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดหน้าอาปาเช่ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ520922-029 EH221300757TH BMW52 + mixing (24519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
113 # 3อจ520922-030 EH221300757TH maradona + mixing (24520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
114 # 3อจ520922-030 EH221300757TH maradona + mixing (24520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
115 # 3อจ520922-031 EH120852645TH ANCHANA + noppthai (24521) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
116 # 3อจ520922-031 EH120852645TH ANCHANA + noppthai (24521) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
117 # 3อจ520922-032 EG888799562TH tansave + mitmitee (24530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระฝักไม้ขาว กรุบางระกำ เนื้อผง จ.พิษณุโลก ***
118 # 3อจ520922-033 EG842644405TH momay + onizuka2518 (24522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
119 # 3อจ520922-034 beegee + Chang2103 (24523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์นิยม เนื้อเงิน ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
120 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
121 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
122 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
123 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
124 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
125 # 3อจ520922-036 EX003104132TH shang + MRDAVE (24525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระวัดปากน้ำ พิมพ์ตื้น รุ่น 3เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
126 # 3อจ520922-037 kengko + มือใหม่หัดดู (24526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรีญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
127 # 3อจ520922-038 EH223065685TH birdbkk + (24527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PATANAKARN39
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
128 # 3อจ520922-039 ED584140958TH Garude + ลูกขุนแผน (24528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์พระนาคปรก รุ่นคูณทรัพย์แสน เนื้อทองคำ จ.นครราชสีมา ***
129 # 3อจ520922-040 หูยาว + anaken (24543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบควันธูป)***
130 # 3อจ520922-042 EG883596302TH nuthapol + nontko (24577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
131 # 3อจ520922-043 EG848478202TH nathawut + tintin (24580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
132 # 3อจ520922-044 EG888728875TH peempra + wasna (24581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
133 # 3อจ520922-045 EH081834815TH SUPER1 + GOBPRA (24582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)***
134 # 3อจ520922-046 EH227836163TH Meeme + P-P-mary (24584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นสันติวรญาณ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
135 # 3อจ520922-048 RE385602418TH sertsurin + เอกพนัส (24587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2490 จ.สุรินทร์ ***
136 # 3อจ520922-049 EH227840242TH Pracha40 + P-P-mary (24585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.เชียงใหม่ ***
137 # 3อจ520922-050 EG431778670TH ชมดาวโคราช + selll (24588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
138 # 3อจ520922-052 jamespk + b_air51 (24593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
139 # 3อจ520922-053 EH199712801TH WINDAY + พิณเปี๊ยะ (24615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
140 # 3อจ520922-054 EG246276594TH Peesadet + vara14 (24613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
141 # 3อจ520922-055 EG940572828TH ลูกน้ำอิง + เหลาเพชรบูรณ์ (24594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี ***
142 # 3อจ520922-056 EG271739855TH lutjack + มหาเวส (24595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
143 # 3อจ520922-057 EG241844917TH rattanun + okdigital (24596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
144 # 3อจ520922-058 EH018294438TH peterdriverbkk + มัจฉานุ (24597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบัณฑูรสิงห์ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
145 # 3อจ520922-059 EG248289220TH korn88 + suntorn (24598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อชุบนิกเกิล จ.นครปฐม ***
146 # 3อจ520922-060 EG852109075TH sza1200 + สมบัติ (24599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 103)***
147 # 3อจ520922-061 EG681970327TH phaithoons + srinakhon (24614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น 3 ทอ.สร้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ ***
148 # 3อจ520922-062 EH227837040TH pongdej + P-P-mary (24609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
149 # 3อจ520922-063 EH227837040TH tanakiton + P-P-mary (24600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 12.00 น. เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
150 # 3อจ520922-064 EG273313019TH โรนิน + korat (24601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1322)***
151 # 3อจ520922-065 EH293889233TH future + jrol1981 (24602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพญาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
152 # 3อจ520922-066 EG803331706TH kaksuntech + bancho (24603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
153 # 3อจ520922-067 EG273313019TH tuey88 + korat (24604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1318)***
154 # 3อจ520922-068 EF56835331TH Peesadet + pinmarine35 (24611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
155 # 3อจ520922-069 EF563835331TH Peesadet + pinmarine35 (24612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
156 # 3อจ520922-070 EG273313019TH lekmuangpra + korat (24605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 311)***
157 # 3อจ520922-071 EG273313019TH lekmuangpra + korat (24606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์(ไม่ตัดปีก) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 71)***
158 # 3อจ520922-072 EG769443651TH probation + patama (24607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***
159 # 3อจ520922-073 EH111876564TH เอ073 + pairoje (24610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
160 # 3อจ520922-074 EH409044469TH pupa09 + MRDAVE (24608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 22 ก.ย. 2552 - 09:10 น.] #26426 (18/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520911-021 EH299649806TH phuwadet (23607) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ520914-003 EG868088081TH ริชชี่ (23842) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520917-001 EH055585770TH เด็กละหารไร่ (24131) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ520917-002 EG8043299642TH ชัชพนม (24132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ520917-003 EG974023445TH เซียนหลักร้อย (24136) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ520917-004 EH299680412TH holyobject (24137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ520917-005 EG815515675TH ศิษย์หลวงปู่ทวด (24139) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ520917-006 EG882909945TH ลูกหยี (24161) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ520917-008 EH082452557TH anek48 (24144) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ520917-009 EG467021520TH opasn (24145) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ520917-010 EG717197629TH mawin_14 (24146) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ520917-011 EH265427080TH thevit (24149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ520917-012 EG689574653TH nitikul_c (24151) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ520917-013 EG818288258TH probation (24152) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ520917-014 EH125763412TH kampanat (24154) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ520917-015 EG574467010TH naran (24155) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
17 # 1อจ520917-016 EG247036808TH setthasiri (24157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ520917-017 EH018259060TH loeiisan (24197) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ520917-018 EH218013756TH tattawon (24198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ520917-020 EH410437264TH Sayanpf2 (24200) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
21 # 1อจ520917-021 EG844183410TH trustnow (24201) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ520917-022 EH053093415TH เทพทิพย์002 (24262) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ520917-023 EG773618306TH cycro (24266) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ520917-024 EF471375529TH กุ้งมังกร (24208) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ520917-025 EF471375529TH (24215) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
26 # 1อจ520917-026 EG338141329TH โตวัดใหญ่ (24222) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
27 # 1อจ520917-027 EH199590590TH สิบสองปันนา25 (24235) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 1อจ520917-028 EG971556927TH totogunlew (24241) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ520917-029 EG683583008TH somphong54 (24246) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ520918-001 EF6739801401TH เล็กซอย 5 (24255) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ520918-002 EG804458805TH dekaoudom (24260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ520918-003 EG794982658TH sanpol (24261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ520918-004 EG096071672TH yodchai1515 (24263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
34 # 1อจ520918-005 EG760518560TH ท่าพระจันทร์ (24265) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
35 # 1อจ520918-006 EH291930834TH เด็กละหารไร่ (24268) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ520918-007 EH053154030TH toy2k (24269) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
37 # 1อจ520918-008 EG490129724TH visut (24270) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
38 # 1อจ520918-009 ED595875495TH โต๋พระเครื่อง (24272) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
39 # 1อจ520918-010 EG802800235TH bannapong (24274) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
40 # 1อจ520918-011 EH152555450TH กระรอกขาว (24277) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
41 # 1อจ520918-012 EG795215198TH tammanoon (24271) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ520918-013 EH298257803TH Tdech (24273) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
43 # 1อจ520918-015 EG679707885TH nooing (24276) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ520918-016 EG815516282TH ศิษย์หลวงปู่ทวด (24278) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ520918-017 EG310303477TH nampoo (24279) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ520918-018 EF156518947TH jittidate (24282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ520918-019 EG222209649TH nara03 (24280) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 1อจ520918-021 EH248752258TH ทรัพย์ (24258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ520918-022 EF525734425TH arm007 (24259) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
50 # 1อจ520918-023 EG241148718TH นิกบุรีรัมย์ (24264) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ520918-024 EG794981082TH yacool (24267) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ520918-025 ED486925735TH สาตะมนต์ (24284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
53 # 1อจ520918-026 EG927255508TH pornsiwa (24285) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
54 # 1อจ520918-027 EH218849420TH suwit (24286) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 18 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520915-022 suphalak (23937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ520916-017 ปิงอยู่เจริญ (24016) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
3 # 2อจ520917-001 kueyunon (24104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ520917-002 o-larn (24105) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
5 # 2อจ520917-003 chaiya86 (24107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ520917-004 oldshop (24108) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ520917-005 นายถนัด (24110) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ520917-006 das999 (24112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 2อจ520917-007 eak_421 (24114) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520917-009 finance (24117) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ520917-010 nokee (24118) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
12 # 2อจ520917-011 nonchayawiz (24119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ520917-012 นึกอ่อนนุช (24121) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ520917-013 เข้มKEM (24123) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ520917-014 thawath (24126) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ520917-015 นพแสนสุข (24127) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ520917-016 อภิชาติบุญ (24129) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ520917-017 อรรถพล (24181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ520918-001 เอิงเอย (24244) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
20 # 2อจ520918-002 napon (24247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
21 # 2อจ520918-003 nattawutng (24249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ520918-004 ICT500 (24250) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
23 # 2อจ520918-006 เก้ายอดเก้ามงคล (24253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ520918-007 p_awest (24254) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ520918-008 โรนิน (24256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
26 # 2อจ520918-010 norachai (24291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ520918-011 dealer (24292) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ520918-012 พีพีพี (24293) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ520918-013 montree_m (24294) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520910-007 นึกอ่อนนุช (23477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 21 ก.ย. 2552 - 09:18 น.] #26415 (17/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520916-001 EG288106596TH เสือ_ท่าม่วง (23992) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ520916-002 ED021827826TH toyotachi (23998) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ520916-003 EG942025935TH Monthon (24002) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ520916-004 EH055584686TH noppol (24006) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
5 # 1อจ520916-005 ED486914644TH มหาเวส (24008) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์
6 # 1อจ520916-006 EX002867411TH phalao2000 (24013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
7 # 1อจ520916-007 EH018239975TH smeloei (24015) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ520916-008 EG979977801TH porn100 (24041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ520916-009 EG419385365TH NIPPITHA (24020) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ520916-010 EH360621787TH wath132 (24024) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ520916-011 RE018739905TH nokxxx22 (24027) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ520916-012 EG814948065TH sw_fssc (24029) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
13 # 1อจ520916-013 EG717197270TH bunbot (24035) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์
14 # 1อจ520916-014 EG805150159TH preecha (24023) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520916-015 EG821693349TH ประพฤกษ์ (24026) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ520916-017 EH223036257TH s_u_n (24031) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 1อจ520916-018 EG799297759TH tanawut007 (24034) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ520916-019 EH274730285TH เพชรชมพู (24038) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์
19 # 1อจ520916-020 EG452017926TH ปิงเปียง (24063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ520916-021 EG804987039TH ดอกเหงื่อ (24069) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ520916-022 EG974012972TH tinny (24071) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ520916-023 EG856525068TH จุ๋มจิ๋ม (24073) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ520916-024 EF442764359TH snagjack (24084) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
24 # 1อจ520916-026 EH138513679TH non31 (24077) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ520916-027 EG222980217TH parn99 (24079) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520916-028 EH140316394TH เพิ่ม (24086) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
27 # 1อจ520916-029 EG799898648TH akechon (24098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
28 # 1อจ520916-030 EG047661939TH moobin89 (24088) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ520916-031 EH302162534TH Bulls (24097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
30 # 1อจ520916-032 EH000641715TH tawee57 (24096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ520916-033 EG958527395TH Kjohnpat (24091) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ520916-001 ya2007 (23984) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ520916-002 watpoom (23985) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ520916-003 ยุทธิชัย (23986) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ520916-004 สำเภาทอง (23987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ520916-005 mac13 (23988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ520916-006 แฮปรามคำแหง (23989) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ520916-007 เจ๊เล็ก (23991) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 2อจ520916-008 แทนม้าทอง (23994) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ520916-009 เทวา28 (23995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520916-010 ประสาน (23996) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ520916-012 พิชย์ภัสสร (24000) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520916-013 ดูไม่เป็น (24003) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ520916-014 p_awest (24005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ520915-015 joajae (23850) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
15 # 2อจ520916-018 chonmane (24011) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 2อจ520916-019 พุทธรักษ์ษา (24017) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ520916-020 thongpaiwan (24019) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ520916-021 nboeke (24021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 2อจ520916-024 sjitrakorn (24066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ520916-025 Apimuk (24067) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520912-034 จักรพรรดิ์ + bogusss (23663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)***
2 # 3อจ520918-036 EH216728429TH wit_ruk + Toyboy (24252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
3 # 3อจ520915-055 EH335098290TH ชยันโต + akehup (23931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ520917-001 แป้ง67 + oldshop (24153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้สึกทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ520917-002 + oldshop (24156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพใช้)***
6 # 3อจ520917-003 โพไซดอน + goone (24158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
7 # 3อจ520917-004 EG280788681TH pornlimk + ชัยชาญ (24159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
8 # 3อจ520917-005 kritsi + sabd11 (24160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
9 # 3อจ520917-006 EG461584814TH july2009 + k9cob (24162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
10 # 3อจ520917-007 EG966034786TH pa_pat11 + boonhome (24163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์พระนาคปรกเจ็ด(นิยม) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพ ***
11 # 3อจ520917-008 joedun + thawath (24164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้สึก)***
12 # 3อจ520917-009 โกเล้ง + thawath (24165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
13 # 3อจ520917-010 โกเล้ง + thawath (24166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)***
14 # 3อจ520917-011 EG974027420TH yong2029 + ping11 (24167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างบ้านให้พ่อ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2592)***
15 # 3อจ520917-012 EG88879408TH kotabaru + wasna (24168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ (ปั๊มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ520917-013 EG745428045TH ton_bangplee + maximus (24169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดมณเฑียร เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
17 # 3อจ520917-014 EH229039697TH laksi + raimon (24170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
18 # 3อจ520917-015 EG804399639TH suppaleak + ชัชพนม (24171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสนทนาธรรม วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.กรุงเทพ ***
19 # 3อจ520917-016 EG692505091TH penpathum + babyraccoon (24172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กหลังยันต์ห้า เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2517 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ520917-017 EG692505091TH RATNAMADUJI + (24178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพรมผิวใหม่และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
babyraccoon
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
21 # 3อจ520917-018 EG804399660TH Jumanji + ชัชพนม (24173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหนึ่งในสยาม วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
22 # 3อจ520917-019 EH346557425TH anonnat + ตี๋เล็กวิศวะ (24174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
23 # 3อจ520917-020 EH346557425TH นีออน + ตี๋เล็กวิศวะ (24175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
24 # 3อจ520917-021 EF673979491TH เมฆินทร์ + jminter (24120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
25 # 3อจ520917-022 EG815515667TH dit1234 + ศิษย์หลวงปู่ทวด (24122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
26 # 3อจ520917-023 jackle + pattana (24124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 10 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร ***
27 # 3อจ520917-024 EG863130437TH pop-014 + suumpai (24125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
28 # 3อจ520917-025 EG866552726TH korbuakaew + (24179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
netchiangkhong
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ520917-026 EG458259112TH palakorn + k9cob (24128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ520917-027 EG458259112TH ภุชชง + k9cob (24130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (กะไหล่ทองใหม่)***
31 # 3อจ520917-028 EG458259112TH ภุชชง + k9cob (24133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ น ข้าง เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
32 # 3อจ520917-029 EG866552712TH boonrod + netchiangkhong (24176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
33 # 3อจ520917-030 EG022074610TH psc97 + Island (24180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารเสือ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 538)***
34 # 3อจ520917-031 EG022074610TH monchai02 + lsland (24177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กะไหล่เงินใหม่)***
35 # 3อจ520917-032 EG609453384TH พะงัน + koboonapi (24134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
36 # 3อจ520917-033 EG865566595TH ouyerayong + pongchon (24135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
37 # 3อจ520917-034 EH095576609TH jazzimo + ศิษย์พระสังข์ (24138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ520917-035 EH032357451TH wee9050 + นักสะสม (24140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
39 # 3อจ520917-036 EH032357451TH petch8819 + นักสะสม (24141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2544 จ.เพชรบุรี ***
40 # 3อจ520917-037 EH265427080TH adisakl + thevit (24143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุอาวาสน้อย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
41 # 3อจ520917-038 EF584306051TH หูยาว + bristop (24147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
42 # 3อจ520917-039 EG565878048TH wee9050 + ty2505 (24148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ520917-040 EG132360246TH cattle + tonmaiteam (24150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์อมหมาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
44 # 3อจ520917-041 EH125763412TH tanakiton + kampanat (24106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อเงิน ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (ออกวัดไชยสถาน)***
45 # 3อจ520917-041 EH125763412TH tanakiton + kampanat (24106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (ออกวัดไชยสถาน)***
46 # 3อจ520917-042 EH125763412TH nibita + kampanat (24109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ (ออกวัดสันติสังฆาราม)***
47 # 3อจ520917-043 EG273301599TH non_adul + korat (24111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 312)***
48 # 3อจ520917-044 EF493640044TH pandp + Meeme (24113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1191)***
49 # 3อจ520917-045 EG974010778TH Robbie + icu0508 (24116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์เสมาเต็มองค์หูตัน เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ520917-046 EF471375501TH kotabaru + เด็กแคมฟร็อก (24182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั้มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
51 # 3อจ520917-047 EG856525730TH datyutthaya + ศิษย์พระวิษณุ (24183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
52 # 3อจ520917-048 EG971931035TH Petro + น้ำทอง (24184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์ (ออกวัดจันทร์นิมิตร)***
53 # 3อจ520917-049 EG844183410TH werapun + trustnow (24185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เพชรบุรี (ราชาฤกษ์)***
54 # 3อจ520917-050 EH075580051TH เฒ่าจิวแป๊ะทง + korn88 (24186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ520917-051 EC194165658TH p_punnarong + ภักดี (24187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดดอยสุเทพ เนื้อทองแดง จ.เชียงใหม่ ***
56 # 3อจ520917-052 EG246806385TH chamulet + mahanoy (24196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง จ.สมุทรสงคราม ***
57 # 3อจ520917-053 EG140668317TH pico999 + โมเน่ (24188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ลพบุรี ***
58 # 3อจ520917-054 EF673979562TH Chaiyoyo + เล็กซอย 5 (24189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
59 # 3อจ520917-055 EG492265104TH ตี๋เล็กวิศวะ + akm345 (24190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
60 # 3อจ520917-056 EG492265104TH sathit09 + akm345 (24191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
61 # 3อจ520917-057 EG492265104TH sathit09 + akm345 (24192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
62 # 3อจ520917-058 EH199590590TH ขุนเมืองจันทร์ + สิบสองปันนา25 (24193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
63 # 3อจ520917-059 EG816393593TH pa_pat11 + jor2006 (24194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพกะเทาะใต้เข่าซ้าย)***
64 # 3อจ520917-060 EG683583008TH yootha + somphong54 (24195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
65 # 3อจ520918-001 EG680071101TH Wendy + nuy_two (24204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพ ***
66 # 3อจ520918-002 korn88 + เอิงเอย (24206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ520918-003 RC637808171TH mam42 + Khunchoo (24209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ เนื้อทองแดง ปี 2483 ***
68 # 3อจ520918-004 jessepre + pop02 (24212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ520918-005 PA719459375TH ponpiyo + นายโอ (24214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสิวลี เนื้อทองเหลือง ***
70 # 3อจ520918-006 EG971559781TH non_adul + pongchon (24217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
71 # 3อจ520918-007 EH699824713TH นิกบุรีรัมย์ + chan1466 (24218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
72 # 3อจ520918-008 EG863694050TH banphot13 + hong4335 (24220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ลพบุรี ***
73 # 3อจ520918-009 EG939044982TH nattawutng + rakdee (24243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพ ***
74 # 3อจ520918-010 EH081450118TH season + ฟ้าตะวัน (24223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.ระยอง ***
75 # 3อจ520918-011 EG096071669TH ลูกขุนแผน + yodchai1515 (24225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
76 # 3อจ520918-012 EH227828856THN probation + มอมแมน (24226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังหนังสือ 5 แถว(แข้งสั้น) เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ520918-013 EH277828856TH โมทนา + มอมแมน (24227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญจักรเพชร วัดดอนยานนาวา เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
78 # 3อจ520918-014 EG461548423TH Wendy + k9cob (24228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ520918-015 ar2008 + dekde1969 (24230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
80 # 3อจ520918-016 EH291930834TH suphimai + เด็กละหารไร่ (24232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ520918-017 EH053154030TH nuisriracha + toy2k (24234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
82 # 3อจ520918-018 rambo93 + sakol (24236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
83 # 3อจ520918-019 EH366805157TH pun027 + golfj (24238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อยุธยา ***
84 # 3อจ520918-020 EG132362131TH toon6398 + phipops (24240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
85 # 3อจ520918-021 EG958586059TH maanart + peeradej (24202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง เนื้อทองแดง ***
86 # 3อจ520918-022 EH265441295TH jminter + pong_m16 (24203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
87 # 3อจ520918-023 EH082454028TH เมเปิ้ล + paradorj (24205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
88 # 3อจ520918-024 EH082454028TH ตนคนพระ + paradorj (24207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์พระปิดตา รุ่นแรก พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
89 # 3อจ520918-025 EF267672012TH กาน999 + raimon (24210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
90 # 3อจ520918-026 wangjan + leke9719 (24211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง ***
91 # 3อจ520918-027 EG952430155TH เทพกระสินธุ์ + conun (24213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
92 # 3อจ520918-028 EG952430155TH จิวจิว + conun (24216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
93 # 3อจ520918-029 EH085208030TH yodchai1515 + sl129 (24219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***
94 # 3อจ520918-030 Chaiyoyo + kwang (24221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.ระยอง ***
95 # 3อจ520918-031 EG681968589TH tomwong + hangdong (24224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครพนม ***
96 # 3อจ520918-032 EG248265563TH มอมแมน + suntorn (24229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
97 # 3อจ520918-033 EH359801035TH watpoom + junsri (24231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด จ.ระยอง (ก้นอุดผง)***
98 # 3อจ520918-034 EG237913678TH kotabaru + suphimai (24233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ (ปั๊มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
99 # 3อจ520918-035 EX003301764TH nara03 + twc661 (24237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อบุญมา-หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองแดง จ.ศรีสะเกษ ***
100 # 3อจ520918-037 ED486528711TH birdbkk + rattanun (24239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
101 # 3อจ520918-038 EH289132297TH สุรัตน์ + nungbangprom (24242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ปลัดขิกหลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม ***
102 # 3อจ520918-039 EG174760032TH น้องเฟิร์น + torploy (24245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์บล็อกกลาก เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้)***
103 # 3อจ520918-040 EG212068898TH zapp8881 + non31 (24248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
104 # 3อจ520918-041 EG212068884TH sathra + non31 (24287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
105 # 3อจ520918-042 EG444564871TH TFB99 + รักษ์ดิน (24288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดเจดีย์หลวง เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
106 # 3อจ520918-044 EG927255508TH krisda + pornsiwa (24290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
107 # 3อจ520919-001 palakorn + หนูดี (24283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 19 ก.ย. 2552 - 07:46 น.] #26394 (16/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520914-001 EG451454298TH BONWHAN (23839) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 1อจ520914-002 EG971914496TH nongmeena (23840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ520914-004 EH212527815TH yasticker (23843) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
4 # 1อจ520914-005 EH076516134TH natrod (23844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ520914-006 EH103160503TH คลับจับลิง (23846) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ520914-007 EG526285167TH panitgang (23848) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
7 # 1อจ520914-008 EH305111562TH angkhang0974 (23851) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ520914-009 EF32887326TH fuc166 (23853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ520914-010 EG411072675TH คนสู้ไฟ (23855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ520914-011 EG940586552TH phaen (23876) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ520914-012 EG698095369TH nuisriracha (23856) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520914-014 EG365784872TH monchai02 (23860) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ520914-015 EG739110686TH Vinit (23864) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ520914-016 EG623842703TH กานต์ (23862) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520914-017 EG739110757TH sompong963 (23866) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
16 # 1อจ520914-018 EF530976455TH เฒ่าเต่า (23868) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ520914-019 EH299836755TH holyobject (23877) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ520915-001 EG354997843TH นรสิงห์ (23822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
19 # 1อจ520915-003 EG603196991TH สุเรนทรชิต (23824) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ520915-004 EX002867663TH ทรัพย์ยังมา (23825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
21 # 1อจ520915-005 EH299632995TH phuwadet (23826) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
22 # 1อจ520915-007 EG798831450TH james_15 (23935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ520915-008 EG866550105TH sa2618 (23936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
24 # 1อจ520915-009 EH299838331TH nockout (23942) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ520915-010 EH159766364TH spjpleoil (23943) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ520915-011 EG958540661TH เอ๋เด็กวัดด่าน (23945) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 13 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 1อจ520915-012 EH358151890TH นุดินแดง (23946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ520915-014 EF424711195TH jeabpra (23948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ520915-015 EG958540658TH anirat_m (23949) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
30 # 1อจ520915-016 EG461523038TH TN-PRAKUNG (23950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ520915-017 EG973987522TH DuckyMan (23951) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ520915-018 EG293491526TH NGUAN (23952) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ520915-019 EF661881866TH พะงัน (23953) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 1อจ520915-020 EG270830901TH ตู่ด่านเกวียน (23954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 1อจ520915-021 EH001596195TH maraguda (23963) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 1อจ520915-022 EF680266964TH TONKHAW (23955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
37 # 1อจ520915-023 EG245233283TH สายธาร (23956) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
38 # 1อจ520915-025 EH017640657TH ต่อแต้ม (23958) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
39 # 1อจ520915-026 EH296817805TH minemint (23959) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ520915-027 EG855853946TH NuNEeD (23960) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
41 # 1อจ520915-029 EG238097450TH suphimai (23962) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520915-001 นิดนิด (23829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ520915-002 pair1 (23830) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520915-003 piyat9 (23831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ520915-004 p_awest (23832) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
5 # 2อจ520915-005 noomjj (23833) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
6 # 2อจ520915-006 SNOWKID (23834) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
7 # 2อจ520915-007 jeera (23835) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
8 # 2อจ520915-008 chonlasid (23836) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 2อจ520915-009 ชัชวาล (23837) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ520915-010 ชัชวาล (23838) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ520915-011 banphot13 (23841) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520915-012 mac13 (23845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ520915-014 joe0707 (23849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 2อจ520915-015 JOAJAE (23850) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
15 # 2อจ520915-016 tuk08 (23852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

16 # 2อจ520915-017 Moonlightshadow (23939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
17 # 2อจ520915-018 sestha (23940) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ520915-019 ซุ้งอุดมสุข (23941) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ520915-020 akekawat (23944) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 2อจ520915-023 numpraram2 (23938) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 18 ก.ย. 2552 - 09:10 น.] #26369 (15/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ520910-046 EG816392690TH jor2006 (23466) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ520911-016 EG739149735TH sompong963 (23606) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
3 # 1อจ520912-001 EG348200123TH kuppa (23693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ520912-002 EG802686478TH GOBPRA (23695) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ520912-003 EG888792079TH mitmitee (23699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ520912-004 EH120760564TH OKK08 (23701) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ520912-005 EH270016095TH ayehang (23704) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ520912-006 EG799299896TH rjammane (23709) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ520912-007 EH221280669TH mixing (23711) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
10 # 1อจ520912-008 EH120816569TH pongdej (23714) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ520912-009 EH346506247TH kasan (23716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ520912-010 ED574813938TH poomnat (23717) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ520912-011 RE699539885TH พร้อมรบ (23718) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ520912-012 EG574462454TH kawoat (23721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520912-013 EH120836299TH tuk357 (23723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ520912-014 EH199589565TH สิบสองปันนา25 (23755) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
17 # 1อจ520912-015 RC528903335TH tepakornsu (23724) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ520912-016 EH140120525TH conun (23726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
19 # 1อจ520912-017 ED073679337TH Nings (23728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 1อจ520912-018 EF471371924TH napongton (23730) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
21 # 1อจ520912-019 EF471371924TH ksukpun (23731) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ520912-020 ED486912348TH Isuan (23732) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
23 # 1อจ520912-021 EH140120534TH conun (23685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
24 # 1อจ520912-022 ED479273790TH ผาเกิ้ง (23686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ520912-023 EH102024585TH หมอกอินทนนท์ (23687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
26 # 1อจ520912-024 EG230494194TH มเหศวร3 (23688) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
27 # 1อจ520912-025 EG468747786TH Rawwater (23689) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ520912-026 EG749580656TH เวชศรี (23690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ520912-027 EB392054685TH chinko (23691) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ520914-019 ทิพย์ทองพญา (23890) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 16 องค์
2 # 2อจ520905-023 KONDEE446 (22991) ส่งพระตรวจสอบ 24 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
3 # 2อจ520907-015 thames2004 (23142) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
4 # 2อจ520911-011 nut00009 (23577) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 2อจ520912-041 nut00009 (23725) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ520914-001 ลิตเติ้ลตี๋ (23854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ520914-002 warawut (23857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ520914-003 ชยางกูร (23858) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ520914-004 ชยางกูร (23861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ520914-005 monthap (23863) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
11 # 2อจ520914-006 akkorn (23865) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ520914-007 ทิวทัศน์ (23867) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ520914-007 ทิวทัศน์ (23867) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ520914-008 paoman (23869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ520914-010 tik524778 (23871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ520914-011 PSBKK (23872) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ520914-012 JNang (23873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ520914-013 Sololo (23874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
19 # 2อจ520914-014 เต่าเลิฟบั๊ค (23875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
20 # 2อจ520914-015 catmoo (23878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
21 # 2อจ520914-016 manliar (23880) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ520914-017 ดูไม่เป็น (23883) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ520914-018 พันธิตรา (23885) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
24 # 2อจ520914-020 kumpha (23895) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ520914-021 อโนคา (23879) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
26 # 2อจ520914-022 ชัยสองพระ (23881) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
27 # 2อจ520914-023 Naisert (23882) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ520914-024 SuerAey (23884) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ520914-025 nakornc (23886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
30 # 2อจ520914-026 jtrsnum (23887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ520914-028 บุญบิดา (23889) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
32 # 2อจ520914-029 tanac (23891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ520914-031 พุทธบูชา (23893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ520914-032 (23894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ520914-033 chiu2002 (24103) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้ออกบัตร 22 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520908-023 pjanon + toomtui-s (23189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ520911-031 ED203037305TH boy2man + เขี้ยวแก้ว๘๘ (23525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ ทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กหลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ520911-043 EG692496868TH nillanat + ถาวรวัฒนะ (23537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพ ***
4 # 3อจ520914-009 เลิศหล้า + ruballlek (23770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพลงรักปิดทองใหม่ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี ***
5 # 3อจ520916-001 EH231641565TH bunhave + สุพัฒน์กิจ (23964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
6 # 3อจ520916-002 EG288106596TH m_panjapol + เสือ_ท่าม่วง (23965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อมเข่าและซ่อมใบหน้า)***
7 # 3อจ520916-003 EG272450659TH toyotachi + sineenat (23966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 681)***
8 # 3อจ520916-004 EG931171027TH มิ่งมงคล + ศิวานนท์ (23983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลังเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
9 # 3อจ520916-005 EG444563037TH maradona + รักษ์ดิน (23967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
10 # 3อจ520916-006 EG444563037TH preecha + รักษ์ดิน (23968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุโขทัย วัดไตรมิตร เนื้อเงิน จ.กรุงเทพ ***
11 # 3อจ520916-007 EG271732715TH pornmachanu + เชือกกล้วย (23969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (ออกวัดสวนส้ม)***
12 # 3อจ520916-008 EG855849337TH bansa + ศิลาอาสน์ (23970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ ***
13 # 3อจ520916-009 toyotachi + สำเภาทอง (23971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
14 # 3อจ520916-010 เฮียต่อ + สำเภาทอง (23982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
15 # 3อจ520916-011 EG942025935TH san2008 + Monthon (23972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพ ***
16 # 3อจ520916-012 EG971907946TH ขุนเมืองจันทร์ + ณิชนันท์ (23973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)***
17 # 3อจ520916-013 csuwatchai + ศิรสิทธิ์88 (23974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)***
18 # 3อจ520916-014 EG751391993TH น้องเฟิร์น + vuthinuntha (23975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
19 # 3อจ520916-015 EF268005871TH อังคาร + raimon (23981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
20 # 3อจ520916-016 maradona + pop02 (23976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
21 # 3อจ520916-017 yuyuhaku + pop02 (23980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมหาโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
22 # 3อจ520916-018 EG888766224TH babala + mitmitee (23977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก***
23 # 3อจ520916-019 เซ็นเตอร์ + เทพอินทรา (23978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ ปี 2485 จ.กรุงเทพ (มีโค๊ด)***
24 # 3อจ520916-020 korn88 + lingling (23979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
25 # 3อจ520916-021 RE582575784TH ittibaht4 + champ_hpc (24040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
26 # 3อจ520916-022 EG176258720TH chaloemchai + jintanakorn (23990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
27 # 3อจ520916-023 EG933451594TH yootha + ชัยนเรศ (23993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเลี่ยง กรุดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
28 # 3อจ520916-024 EG864101349TH A-Korat + เอกพนัส (23997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ520916-025 Atidtanin + malakul (24001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระสิวลีสี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพสวย)***
30 # 3อจ520916-026 ลิ้นจี่ + pranung (24004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
31 # 3อจ520916-027 santichai777 + pranung (24010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ520916-028 EH273665885TH พ่อไอ้โก๊ะ + twc661 (24012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)***
33 # 3อจ520916-029 EG978910105TH babyraccoon + เพชร-พลอย (24014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (ออกวัดสวนส้ม)***
34 # 3อจ520916-031 EG802697643TH บุญสนองเลย + ขุนเมืองจันทร์ (24018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
35 # 3อจ520916-032 EG971927897TH ลิ้นจี่ + ปืนปราจีน (24022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)***
36 # 3อจ520916-033 RE581649675TH wee9050 + montr (24025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์เหรียญโบ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
37 # 3อจ520916-034 RE581641955TH yong2029 + montr (24042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างบ้านให้พ่อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1411)***
38 # 3อจ520916-035 EH272221262TH toohand + ink97naprado (24030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อลี วัดอโศการาม รุ่น ส.1 พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
39 # 3อจ520916-036 EG971615072TH birdbkk + t_inkeaw (24032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดสวนส้ม เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร ***
40 # 3อจ520916-037 EG489379676TH somsak-poy + (24033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
อมฤตพระเครื่อง
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพใช้)***
41 # 3อจ520916-038 EG489379676TH somsak-poy + (24036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
อมฤตพระเครื่อง
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ520916-039 EG760514656TH ราชาพระย่อย + ท่าพระจันทร์ (24037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.กรุงเทพ ***
43 # 3อจ520916-041 EB392048915TH wee9050 + t_local (24043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
44 # 3อจ520916-042 EG577087418TH beegee + phipops (24044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
45 # 3อจ520916-043 EG577087418TH กุ้งมังกร + phipops (24045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
46 # 3อจ520916-044 EG844155983TH เซียน99 + chaina (24046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพซ่อมและแต่งผิว ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
47 # 3อจ520916-045 EG623081692TH pitak1762 + อศูนย์พระวารินฯ (24053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพ ***
48 # 3อจ520916-046 EG623081692TH pitak1762 + อศูนย์พระวารินฯ (24054) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
*** รูปเหมือนท่านอาจารย์สามเณรวิรัช รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ***
49 # 3อจ520916-046 EG623081692TH pitak1762 + อศูนย์พระวารินฯ (24054) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
*** รูปเหมือนท่านอาจารย์สามเณรวิรัช รุ่นแรก เนื้อทองแดง ***
50 # 3อจ520916-046 EG623081692TH pitak1762 + อศูนย์พระวารินฯ (24054) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
*** รูปเหมือนท่านอาจารย์สามเณรวิรัช รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ***
51 # 3อจ520916-047 EG289179935TH เมวิกา001 + lovelove (24055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)***
52 # 3อจ520916-049 EG717197235TH Leksalaya + ไข่มุข (24048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
53 # 3อจ520916-050 รักษ์ต้มเลือดหมู + Chang2103 (24049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
54 # 3อจ520916-051 EH272221276TH phaithoons + (24050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ink97naprado
*** รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่ ***
55 # 3อจ520916-052 EG444799775TH ต่อยอด + จุ๋มจิ๋ม (24051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)***
56 # 3อจ520916-053 EG444799775TH boy1111 + จุ๋มจิ๋ม (24052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
57 # 3อจ520916-055 EH163603858TH hi-low + pisanlost (24057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
58 # 3อจ520916-056 EG720770191TH zomnik + R9999 (24058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา สมัยรัชกาล สร้างหลังปี 2500 จ.กรุงเทพ (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)***
59 # 3อจ520916-057 EF696877221TH maimei20 + puminph (24059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
60 # 3อจ520916-058 EG096070725TH toon_88 + yodchai1515 (24060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
61 # 3อจ520916-059 EG011764070TH tomyum + torploy (24061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังปืนไขว้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช ***
62 # 3อจ520916-060 EG835461353TH Chang2103 + Chew_JJ (24062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ520916-061 EG634338920TH สุเรนทรชิต + nattasak (24070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
64 # 3อจ520916-062 EG889682066TH pumcha + Tangmo03 (24072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
65 # 3อจ520916-063 EG804987025TH sakchidlom+ ดอกเหงื่อ (24074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชรมหาโสฬส วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 1243)***
66 # 3อจ520916-064 EH136009097TH conun + topgun49 (24075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
67 # 3อจ520916-065 EG428579546TH mai2008 + tang160946 (24078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอดุมสมพร รุ่น 25 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สกลนคร ***
68 # 3อจ520916-066 EH212528197TH kotabaru + yasticker (24080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
69 # 3อจ520916-067 EH219611075TH nong-11 + hajaba (24100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.กรุงเทพ ***
70 # 3อจ520916-068 EG237933045TH theera + ภูผา1108 (24081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยกลางฐานกลม เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบูรณ์ ***
71 # 3อจ520916-069 EH138513665TH huajoak + non31 (24082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
72 # 3อจ520916-070 EG681968133TH lertsak + hangdong (24083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
73 # 3อจ520916-071 EH346478339TH chat_ytc + phenix (24085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน เนื้อเงินหน้าทองคำ ปี 2551 จ.ปัตตานี (หมายเลข 129)***
74 # 3อจ520916-072 EG781649923TH patama + on-yala (24087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
75 # 3อจ520916-073 EG246271787TH หนูดี + หน่องโค๊ก (24089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
76 # 3อจ520916-074 EG816181639TH shang + dod18 (24090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ ***
77 # 3อจ520916-075 EH032553425TH kotabaru + แป้ง67 (24092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ520916-076 EG975812515TH Powara09 + โมทนา (24093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมอเรือ ที่ระลึกเปิดสมาคมคณะราษฎร์ฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.ชลบุรี ***
79 # 3อจ520916-077 EG246349844TH ต่อยอด + korat (24094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 379)***
80 # 3อจ520916-078 EG971547148TH win0210 + ไก่ใหญ่ (24095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 40)***
81 # 3อจ520916-079 EH218749656TH Garude + กาน999 (24099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
82 # 3อจ520916-080 EG108674496TH jessepre + เอ็มซีเค (24102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม ***
83 # 3อจ520916-081 EG577731481TH ไตรลักษณ์111 + runglp (24068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
84 # 3อจ520916-082 EG108674496TH jessepre + เอ็มซีเค (24101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error Club ID: (guaranteepra) select club_id,club_name_tha from club where club_owner="ส่วนงานตรวจสอบฯ" and club_status=2