ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2552


สำนักงานการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2552 ดังมีรายละเอียดต่อไป

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ก.ย. 2552 - 09:16 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 29 ก.ย. 2552 - 09:08 น.] #26533 (23/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520924-001 EG885349533TH ชนาฎศิลป์ (24759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
2 # 1อจ520924-002 EH289078485TH apexshop (24760) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ520924-003 EG804866407TH ยาแดง (24761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ520924-004 EH289082777TH teerawit (24762) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 12 องค์
5 # 1อจ520924-005 EG369571544TH NGUAN (24763) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ520924-006 EG884021579TH direk1627 (24764) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ520924-007 EG816184944TH dod18 (24779) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ520924-008 EG804959231TH soft-soft (24780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ520924-009 EG329782695TH bbpra (24781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ520924-011 EH270498676TH tomyum (24783) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ520924-012 EH2996770106TH holyobject (24784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ520924-013 EG237934205TH suphimai (24794) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์
13 # 1อจ520924-014 EG737310576TH ต่อแต้ม (24795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
14 # 1อจ520924-015 EG897654813TH น้ำทิพย์40 (24804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
15 # 1อจ520924-016 EG39947405TH monchai02 (24805) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ520924-017 EG634370307TH Chongs (24806) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ520924-018 EG929786795TH ท่านเป่า (24807) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
18 # 1อจ520924-020 EG577752795TH aumnuey (24821) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ520924-021 EG022074795TH kritsanarat (24823) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ520925-001 EG753455087TH kridsanapong (24841) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
21 # 1อจ520925-002 EG456713153TH TN-PRAKUNG (24824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
22 # 1อจ520925-003 EG975136240TH netchiangkhong (24825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ520925-004 EB653117299TH beegee (24826) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520925-006 EG804959700TH ดอกเหงื่อ (24828) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ520925-007 EG866714891TH เหมา_อุทัย (24829) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520925-008 EG003121864TH boy28 (24830) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 1อจ520925-010 EH223085574TH deity (24832) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ520925-011 EH272014225TH NIPHUT19 (24840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ520925-012 EG560503074TH เหมา96 (24839) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 1อจ520925-013 EG869375194TH krittanan (24833) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ520925-014 EH3668741052TH kung1015 (24834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
32 # 1อจ520925-015 EH120895093TH pongdej (24835) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
33 # 1อจ520925-016 EG047445461TH natrod (24836) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
34 # 1อจ520925-017 RE341424299TH tepakornsu (24837) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ520925-018 EG825673939TH ไตรลักษณ์111 (24838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
36 # 1อจ520925-019 EG456713771TH Sayanpf2 (24871) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
37 # 1อจ520925-020 EG716548403TH อาวุธ521 (24879) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ520925-022 EG238268891TH digitalsale (24884) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ520925-023 EH303264702TH อ้นท่าตอน (24887) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ520925-024 EH212532090TH yasticker (24890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ520925-025 EG439107568TH sompong963 (24894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ520925-026 EG950880275TH tomahok2000 (24906) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
43 # 1อจ520925-027 EH305465199TH sef_ann (24909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ520925-028 EG860221880TH Potaplam (24916) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
45 # 1อจ520925-029 EG860221880TH Potaplam (24918) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
46 # 1อจ520925-030 EB392071732TH tomying (24911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 ก.ย. 2552 - 09:49 น.] #26488 (22/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520921-008 EG817694745TH tkonlayut (24448) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520923-001 RE421182137TH peat1979 (24650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520923-002 RE250329165TH gMr1980 (24651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ520923-003 EG844022721TH looknam1 (24652) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ520923-004 EH103784676TH school (24653) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ520923-005 EG145165020TH bunpot (24654) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์
7 # 1อจ520923-006 EG467025787TH ศรีสุข (24657) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ520923-007 EG974076902TH tinny (24659) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ520923-008 EG916217720TH nat2516 (24661) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ520923-009 EA352795959TH keattisak (24663) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ520923-010 เ700954806 หน้าหวาน (24667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520923-011 EH080620884TH an_uk_07 (24668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ520923-012 EG787935799TH bunyat (24671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ520923-013 EG369569850TH kakaa (24672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ520923-014 EG280182490TH ป๊อบอาย (24675) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ520923-015 EG958110596TH คอปแมน (24677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
17 # 1อจ520923-016 EG966225114TH Pinks (24681) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
18 # 1อจ520923-018 EG958547568TH เด็กวัดไตร (24686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
19 # 1อจ520923-019 EH266805018TH มงคลชัย55 (24689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ520923-020 EG805153835TH prapun_ch (24692) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ520923-021 EG599191015TH Tar-spider (24695) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
22 # 1อจ520923-022 EG626373023TH มิตรจัตุคาม (24697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
23 # 1อจ520923-023 EH103133851TH คลับจับลิง (24700) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520923-024 EG634369255TH wunchaicoth (24704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ520923-025 EH017681577TH tang160946 (24707) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520923-026 EG842293580TH เอกวัชร์ (24710) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ520923-028 EH216730294TH pichaicctw (24719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ520923-029 EG769443651TH patama (24720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
29 # 1อจ520923-030 RE458911939TH สุเรนทรชิต (24725) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
30 # 1อจ520923-031 EH212531151TH รักษ์ต้มเลือดหมู (24726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
31 # 1อจ520923-032 EG26571689TH softjap (24727) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ520923-033 EH334800051TH akehup (24732) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ520923-035 EG428308755TH สินสมุทร (24729) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ520923-036 EG720026730TH sai-9ton (24734) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ520923-038 EG036551994TH Island (24750) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
36 # 1อจ520923-027 EG212070313TH non31 (24714) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520914-009 CHAIWAT99 (23870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ520919-013 วิมลดอดคอม (24320) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520921-001 แก้วสามวา (24398) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ520921-018 sestha (24431) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ520922-013 panna08 (24570) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ520924-001 wanayut (24751) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ520924-002 เอิงเอย (24752) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 14 องค์
8 # 2อจ520924-003 golum (24758) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
9 # 2อจ520924-004 p_awest (24753) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ520924-005 patbangbon (24754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ520924-006 noomjj (24755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520924-007 pong70 (24756) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
13 # 2อจ520924-008 กาละแม (24757) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
14 # 2อจ520924-009 นายถนัด (24791) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ520924-010 กฤษฎาครับ (24793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ520924-011 ลุงบิ๊ก (24792) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ520924-012 roje21 (24818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ520924-013 pop02 (24819) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์
19 # 2อจ520925-001 warawut (24877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
20 # 2อจ520925-002 ratakon (24843) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
21 # 2อจ520925-003 nonchayawiz (24845) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ520925-004 เด็กบ้านแพน (24846) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 2อจ520925-005 ratakon (24847) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ520925-006 ac100 (24848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
25 # 2อจ520925-007 lekphotharam (24849) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ520925-008 ยุทธิชัย (24850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ520925-009 piya23 (24851) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 2อจ520925-010 catmoo (24854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ520925-012 khuntui (24857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520925-014 suphalak (24859) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
31 # 2อจ520925-015 ประศาสน์ (24861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ520925-016 เต่าเลิฟบั๊ค (24863) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ520925-017 nut00009 (24865) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
34 # 2อจ520925-018 nirun6929 (24868) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
35 # 2อจ520925-019 b_wor (24870) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 2อจ520925-020 akkorn (24873) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ520925-021 เพชรชมพู (24912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ520925-022 ศิริมงคล (24914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
39 # 2อจ520925-01 napon (24855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**
1 # 3อจ520919-002 EG199213222TH ชัชวาล + eing_0014 (24311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผนอาจารย์ชุม ไชยคีรี พิธีเสด็จกลับ เนื้อดำ จ.ภูเก็ต ***
2 # 3อจ520919-039 EH265484095TH thieng + rambo93 (24384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระตอกโค๊ดไม่ลึกทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งพุทโธหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ จ.กรุงเทพ ***
3 # 3อจ520922-022 EH220878901TH tongAA + Golf_bangbon (24513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นค่ายสุรศักดิ์มนตรี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง ***
4 # 3อจ520923-006 anonnat + ประศาสน์ (24636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ520923-053 EG017426248TH namo08 + นรสิงห์ (24745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ไม่มีที่ปรึกษาสายตรง
*** พระสังกัจจายน์หลวงพ่อดิษฐ์ เนื้อทองเหลือง จ.พัทลุง (ออกวัดปรางชัย)***
6 # 3อจ520924-001 EG613829512TH pachre + koooo (24765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ520924-002 RE340216343TH cwcwcw + ARNON (24766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สมเด็จปริสุทโธ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (ออกวัดโนนแดง)***
8 # 3อจ520924-003 RE417493518TH jessepre + vuthinuntha (24767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์พระพุทธชินราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ520924-004 werapun + kritsi (24768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อดีบุกหน้าทอง ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 33)***
10 # 3อจ520924-005 EG810160940TH witthayaw + boonrod (24769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
11 # 3อจ520924-006 EG185296519TH mahler + เพชรชมพู (24770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
12 # 3อจ520924-007 EG864670725TH a-pro + ถาวรวัฒนะ (24771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
13 # 3อจ520924-008 EH289307824TH cycro + tomthemall (24772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวาท วัดห้วยร่วม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ520924-009 EG971950811TH pandp + ปืนปราจีน (24773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนเทพวราราม พิมพ์พระพุทธชินราชห้าเหลี่ยม(ใหญ่) ปี 2495 จ.กรุงเทพ (ตอกโค๊ด มค.1)***
15 # 3อจ520924-010 EX003013140TH ปีกุน03 + fung-nana (24774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ520924-011 EG456720494TH igolfnaja + k9cob (24775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ธรรมดา เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพ ***
17 # 3อจ520924-012 EG970184243TH ปิงเปียง + โน๊ตเขาน้อย (24776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่ง วัดเขาบางทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชลบุรี ***
18 # 3อจ520924-013 EG346595383TH tomying + กีตาร์ (24777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 531)***
19 # 3อจ520924-014 EH346595383TH เชฟโคโรลาโด + กีตาร์ (24778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สระแก้ว ***
20 # 3อจ520924-015 EG603195452TH ฐิติวัสส์ + nund_ (24785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพ (หลังตรายาง)***
21 # 3อจ520924-016 EG284484116TH hengy + trustnew (24790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อตัด วัดชายนา เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบุรี (โค๊ด วชน เรียง/ขนาด 2.5 นิ้ว)***
22 # 3อจ520924-017 EG369573704TH pair1 + panitan (24786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
23 # 3อจ520924-018 EX006657299TH puypee + auaokhan (24787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
24 # 3อจ520924-019 EG868381777TH เหนือเมฆ + wichean15 (24789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 60)***
25 # 3อจ520924-020 EH345965122TH ขุนเมืองจันทร์ + รงค์ผลพูน (24788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
26 # 3อจ520924-021 EG815518853TH phamorsee + ศิษย์หลวงปู่ทวด (24796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ ***
27 # 3อจ520924-022 EG842665428TH wee9050 + KaFak (24797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
28 # 3อจ520924-023 EG818020135TH textile007 + หนุ่มชายนา (24798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
29 # 3อจ520924-024 EG141250907TH ขันติ + noiwatsing (24799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)***
30 # 3อจ520924-025 EH085237889TH boy747 + autopower (24800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
31 # 3อจ520924-026 EH265489226TH chaloemchai + pong_m16 (24801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ520924-027 EG847348625TH ศิษย์หลวงพ่อดำ + yutputsoon (24803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
33 # 3อจ520924-028 EH289216672TH smartsr + เอธรรมเสน (24802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดนะ)***
34 # 3อจ520924-029 EG971950405TH หนุ่มเมืองเลย + ณิชนันท์ (24808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเปิดโลก กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
35 # 3อจ520924-030 EG971950405TH jimlucky + ณิชนันท์ (24809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้สึกทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
36 # 3อจ520924-031 EG971950405TH jimlucky + ณิชนันท์ (24810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสาริกาฝังพลอย เนื้อผง (1 ชุด 3 องค์)***
37 # 3อจ520924-032 เทพกระสินธุ์ + csun138 (24816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพ ***
38 # 3อจ520924-033 seetocon + csun138 (24817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** จตุคามรามเทพ รุ่นเจดีย์ราย เนื้อเงิน ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช ***
39 # 3อจ520924-034 EH018283452TH nuisriracha + ร้านอินทิรา (24811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.เชียงใหม่ ***
40 # 3อจ520924-035 EH296868158TH BMW52 + poohpp (24812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
41 # 3อจ520924-036 EH296868158TH BMW52 + poohpp (24813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
42 # 3อจ520924-037 EG248308140TH nboeke + suntorn (24814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
43 # 3อจ520924-038 EG248308140TH pawaris + suntorn (24815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
44 # 3อจ520925-001 EG801903499TH ton_jatukam + สิงห์ขร41 (24902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ520925-002 EG800933049TH toon6398 + มีชัย2509 (24852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ520925-003 EF625795263TH yodchai1515 + ansalda (24853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1936)***
47 # 3อจ520925-004 EG456713153TH csuwatchai + TN- (24856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PRAKUNG
*** พระในหลวงทรงผนวช วัดราชบพิธ เนื้อดิน ปี 2507 จ.กรุงเทพ ***
48 # 3อจ520925-005 EG575275373TH อามพระเก่า + kamol111 (24900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
49 # 3อจ520925-006 EG575275373TH โมเน่ + kamol111 (24860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขาโต๊ะหลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพ ***
50 # 3อจ520925-007 EG575275373TH janjira + kamol111 (24862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพุทธไชยศรีหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ520925-009 EG611491770TH shang + p_pegkyman (24864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆัง เนื้อทองผสม จ.กรุงเทพ ***
52 # 3อจ520925-010 EX006166140TH ห้าร้อย + ink97naprado (24898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่ไข่ วัดบางเลน พิมพ์ฐานเตี้ย จ.สุพรรณบุรี ***
53 # 3อจ520925-011 ED595863121TH tewkeet + phipops (24866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
54 # 3อจ520925-012 พิชชากร + chaiya_chate (24867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เม็ดประคำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
55 # 3อจ520925-013 EG938454898TH เอกสวีวี่วี + ratakon (24896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร ***
56 # 3อจ520925-014 EG372785672TH babyraccoon + chetit (24869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
57 # 3อจ520925-015 EH095595877TH simiran + อิคคิว (24872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ520925-016 EG871501143TH tinny + pusook66 (24874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพล้างผิวทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
59 # 3อจ520925-017 EG810807270TH แป้ง67 + lovelove (24875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
60 # 3อจ520925-018 EH345969892TH smilehouse + รงค์ผลพูน (24876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
61 # 3อจ520925-019 EH115941135TH toymlt + bancha18 (24878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ520925-020 EH032540157TH wittawat_tan + nooing (24881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
63 # 3อจ520925-021 EG462464203TH boyoboyo + tumtam (24880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 248)***
64 # 3อจ520925-022 EG857781456TH pong_m16 + เอสจีบอย (24882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ520925-023 korn88 + cs16933 (24883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวเหรียญ)***
66 # 3อจ520925-024 EH120895093TH นายโอ + pongdej (24885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นญาณวิทยาคม เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1729)***
67 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
71 # 3อจ520925-025 EH366841049TH ธฅนนิยม + golfj (24886) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ520925-026 RE195112055TH ทนายหลวง + nauts (24888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึกและชำรุดด้านบนพระ)***
73 # 3อจ520925-027 EG882931965TH PHUPHA + Rainakin (24889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.อยุธยา ***
74 # 3อจ520925-028 RE544425395TH sapansoong + lazio (24891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน พิมพ์พระพุทธ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
75 # 3อจ520925-029 EG835905220TH chamulet + kit2509 (24892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพล้างผิวทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองผสม ปี 2510 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ520925-030 jessepre + focus-2007 (24893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
77 # 3อจ520925-031 jessepre + focus-2007 (24895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
78 # 3อจ520925-032 EG803309172TH bancho + Gadostar (24897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง***
79 # 3อจ520925-033 EG803309169TH Todmuangchon + Gadostar (24899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-7,5-7) เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา ***
80 # 3อจ520925-034 EG246292172TH พะงัน + หลานย่า (24901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
81 # 3อจ520925-035 EG265753464TH หงฟ้า + kkk707 (24903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวแห้งรานจากการเก็บ)***
82 # 3อจ520925-036 EG856535286TH BK-Prom + ศิษย์พระวิษณุ (24904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
83 # 3อจ520925-038 EH140180294TH ptkn2095 + conun (24905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสลึงหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นขวัญถุง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดระฆังเล็ก)***
84 # 3อจ520925-039 ED487452594TH visut + วาสนา (24908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
85 # 3อจ520925-040 EG094713334TH lertsak + เนรันชลา (24907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
86 # 3อจ520925-041 EH219212461TH yootha + กล้วยไม้ (24910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
87 # 3อจ520925-042 EG238268891TH jminter + digitalsale (24913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
88 # 3อจ520925-043 EG817043625TH lee2009 + jor2006 (24919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระสิวลีรูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพล้างผิว)***
89 # 3อจ520925-044 RE544001480TH kanchana + computerbaby (24915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
90 # 3อจ520925-045 EB392071732TH jojojung + tomying (24917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
91 # 3อจ520926-028 นายพระเครื่อง + (24954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 26 ก.ย. 2552 - 08:04 น.] #26474 (21/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520910-041 EG462444328TH tumtam (23459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520914-013 EH358290891TH เอกจิตต์ (23859) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
3 # 1อจ520915-002 EG404135812TH อิศประแสร์ (23823) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ520915-006 EG288796940TH เพ็ชรบูรพา (23828) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ520915-013 EG697442892TH pat-pat (23947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ520915-024 EH289037234TH teerawit (23957) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ520916-016 EG802185057TH ชอบจัง (24028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 1อจ520916-025 EH219203076TH กล้วยไม้ (24076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ520917-007 EH399415242TH เต้ยวังหลัง (24142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ520917-019 EG860620895TH Potaplam (24199) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 21 องค์
11 # 1อจ520918-014 EG975105905TH soft-soft (24275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ520918-020 EG248265563TH suntorn (24281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ520919-004 ED595862269TH phipops (24344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
14 # 1อจ520919-017 EG970180900TH golffypphone (24371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ520919-019 EG140693033TH เจต06 (24374) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ520919-020 EH102026799TH pairoje (24376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ520921-002 RC814887980TH ชินพรรธน์ (24439) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
18 # 1อจ520921-006 EG390757823TH เนรันชลา (24445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ520921-007 EH212530615TH yasticker (24446) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
20 # 1อจ520921-010 EG6960721TH bigtung (24455) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ520921-011 EG527717411TH วีระศักดิ์01 (24458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ520921-013 EH07654820TH lennet (24466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ520921-015 EG185265247TH tumtam (24460) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ520922-001 RE378887768TH koekoe (24531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ520922-002 EG888768582TH พะโล้ (24532) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ520922-003 EH225612636TH prompt (24533) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ520922-004 EG522953325TH lermsak (24534) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ520922-005 EG811217040TH น้ำปาย (24535) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ520922-006 EG811214635TH wattikorn (24538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ520922-007 EG560291644TH กบอตก (24539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
31 # 1อจ520922-008 ED574821086TH sathit09 (24541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ520922-009 EH409052332TH doi_salas (24545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ520922-010 EH289214186TH Fantasy (24549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ520922-011 EG822271863TH Tigge-jeed (24552) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
35 # 1อจ520922-012 EG152142024TH bansa (24554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ520922-013 EG689580716TH nitikul_c (24556) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ520922-014 ED580056129TH sumat (24559) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ520922-015 EH298352296TH thelord (24562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ520922-016 EG888728861TH gikoo (24564) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
40 # 1อจ520922-017 EF544842516TH dman2551 (24565) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
41 # 1อจ520922-018 EG956255607TH toyotachi (24567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 1อจ520922-019 EG970188449TH โน๊ตเขาน้อย (24572) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ520922-020 EH227836163TH P-P-mary (24578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ520922-021 EG679707911TH nooing (24573) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ520922-022 EH227840242TH P-P-mary (24586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ520922-023 EG437307325TH tang160946 (24619) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ520922-024 EG270094742TH glight (24620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 1อจ520922-025 EG742061999TH torkij (24621) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ520922-026 EG856533475TH จุ๋มจิ๋ม (24622) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
50 # 1อจ520922-027 EG247039322TH setthasiri (24623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
51 # 1อจ520922-028 EG248289220TH suntorn (24624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
52 # 1อจ520922-029 EG626376736TH มิตรจัตุคาม (24627) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ520922-030 EG206666883TH panitgang (24625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ520922-031 EG681679321TH addoo (24626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ520922-032 EH30218979TH mettra (24628) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ520922-033 EG974034200TH kopart (24629) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
57 # 1อจ520922-034 EF741480941TH (24630) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
58 # 1อจ520922-035 EG246100266TH kriangkri (24631) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
59 # 1อจ520925-021 จามร2510 (24844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520912-007 toosarsud (23702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ520914-027 อรรถพล (23888) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ520914-030 sjitrakorn (23892) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
4 # 2อจ520915-013 sakchidlom (23847) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ520916-011 satits (23999) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
6 # 2อจ520916-022 deery (24064) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ520916-023 ธัชกร (24065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ520918-005 chaiya_chate (24251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ520918-009 tuk08 (24257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
10 # 2อจ520919-005 vadcharapol (24359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ520919-006 nut00009 (24306) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ520919-019 jojo5 (24334) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ520919-025 kumpa (24299) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ520919-027 sakyui (24304) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ520919-037 mahler (24420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ520919-040 ลิตเติ้ลตี๋ (24432) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ520919-042 viwat (24453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ520921-017 นิลสนธิ (24430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
19 # 2อจ520922-001 ประสาน (24550) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ520922-002 SNOWKID (24551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
21 # 2อจ520922-003 eak_nark (24553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ520922-004 jackle (24555) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ520922-005 SuerAey (24557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ520922-006 SuerAey (24558) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
25 # 2อจ520922-007 arun2515 (24560) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ520922-008 เด็กwat (24561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ520922-009 peterz (24563) ส่งพระตรวจสอบ 26 องค์ พระแท้ออกบัตร 24 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ520922-010 เด็กwat (24566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ520922-011 p_awest (24568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ520922-012 Sololo (24569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ520922-014 มือใหม่หัดดู (24571) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
32 # 2อจ520922-015 oodsandee (24574) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 2อจ520922-016 anaken (24576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
34 # 2อจ520922-017 NICHA (24579) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
35 # 2อจ520922-021 blue333 (24616) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 2อจ520922-022 KONDEE446 (24617) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 2อจ520922-023 numpraram2 (24618) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้ออกบัตร 8 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ520923-001 juipeter (24648) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
39 # 2อจ520923-002 rungaroona (24662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
40 # 2อจ520923-003 nokee (24664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
41 # 2อจ520923-004 ดูไม่เป็น (24666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
42 # 2อจ520923-005 แฮปรามคำแหง (24669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
43 # 2อจ520923-006 เจริญพร (24670) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 2อจ520923-007 หงส์บ้านเม้ง (24673) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 2อจ520923-008 finance (24678) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
46 # 2อจ520923-009 artirvana (24679) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
47 # 2อจ520923-010 thanagrit (24685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
48 # 2อจ520923-011 das999 (24687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
49 # 2อจ520923-012 เจ๊เล็ก (24690) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
50 # 2อจ520923-013 susupa (24694) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ520923-014 newning (24698) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
52 # 2อจ520923-015 ปิงอยู่เจริญ (24702) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
53 # 2อจ520923-016 jumongj (24705) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
54 # 2อจ520923-017 โรนิน (24708) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
55 # 2อจ520923-018 monthap (24715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
56 # 2อจ520923-019 kumpha (24716) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
57 # 2อจ520923-020 PORNCHAISRISUK (24717) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
58 # 2อจ520923-021 lovelyman (24731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 2อจ520923-022 rincongecon (24737) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
60 # 2อจ520923-023 อรรถพล (24740) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
61 # 2อจ520923-024 ยังน้อย (24747) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
62 # 2อจ520923-025 แทนบางนา (24748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
63 # 2อจ520923-026 พีพีพี (24749) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
64 # 2อจ520923-027 chiu2002 (24822) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520912-001 EH160981793TH รักษ์ต้มเลือดหมู + sawang (23630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน ปี 2517 จ.ระยอง ***
2 # 3อจ520912-036 jminter + bogusss (23665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กหลังยันต์ห้า เนื้อผงฝังทับทิม ปี 2517 จ.ระยอง ***
3 # 3อจ520912-053 EG971912243TH ลูกขุนแผน + ปืนปราจีน (23682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
4 # 3อจ520915-010 EG868425331TH ตุ๊ต๊ะ + bothong (23816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังยันต์นูน เนื้อเงิน จ.ระยอง ***
5 # 3อจ520915-011 EG868425331TH penpathum + bothong (23817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
6 # 3อจ520916-040 EH360621107TH babala + peerapath (24039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
7 # 3อจ520918-043 beegee + norachai (24289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
8 # 3อจ520919-003 EH033551916TH poirot + paul2509 (24313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** แหวนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้าลงยา จ.สุพรรณบุรี ***
9 # 3อจ520919-024 ED418737237TH เพชรพระ + dman2551 (24357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)***
10 # 3อจ520919-025 ED418737327TH anna_scott + dman2551 (24348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ520919-026 ED418737327TH finance + dman2551 (24350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
12 # 3อจ520919-040 EC365244345TH nuisriracha + fox09rome07 (24385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ร่วมปลุกเสก)***
13 # 3อจ520921-003 EF5309814963TH meksonice + nanacake (24393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแรก จ.ระยอง ***
14 # 3อจ520921-010 RE478915577TH ข้าวตอก + ย่ามทองคำ (24406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
15 # 3อจ520921-011 EH120850596TH pandp + choaklap (24409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมหาอุตฺตโม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง ***
16 # 3อจ520921-047 EG815516101TH TFB99 + แต๊ก_พิชัย (24487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดบางนอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ระนอง ***
17 # 3อจ520922-003 pooh8392 + chaiya_chate (24494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
18 # 3อจ520922-004 finance + SNOWKID (24495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ520922-041 EG869335650TH cchan + ขันติ (24575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงดำ จ.ระยอง ***
20 # 3อจ520922-047 EG973218635TH vcool + kengko (24583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
21 # 3อจ520922-051 EF625781984TH ศิษพ่อมุ่ย + burabha (24589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ชูชกพญาไม้งิ้วดำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
22 # 3อจ520923-027 EH102026799TH artirvana + pairoje (24688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
23 # 3อจ520923-028 EH227841234TH ponto + มอมแมน (24691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.สุราษฎร์ธานี ***
24 # 3อจ520923-044 RE458911939TH catfish + สุเรนทรชิต (24728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี ***
25 # 3อจ520923-046 ED580056985TH santichai777 + boyoboyo (24735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจีด วัดถ้ำเขาพูล เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชุมพร (สภาพใช้)***
26 # 3อจ520925-037 johnlin + (24842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน(แช่น้ำมนต์) ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพล้างผิว)***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 25 ก.ย. 2552 - 08:14 น.] #26468 (20/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ520921-001 RE043675773TH thevit (24438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ520921-003 EG011082045TH Nakhon001 (24440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ520921-004 ED409133518TH ananhuso9 (24441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ520921-005 EG142260945TH TONKHAW (24443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 1อจ520921-009 EG860570148TH ศรีสุข (24450) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
6 # 1อจ520921-012 E134943580TH s5000 (24459) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
7 # 1อจ520921-014 EH140172766TH conun (24470) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
8 # 1อจ520921-016 EH105677119TH chiradech (24463) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ520921-017 EG081947503TH จามร2510 (24468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ520921-018 ED010558160TH asd159357 (24473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 เป็นต้นไป**

1 # 2อจ520921-002 เจริญพร (24400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
2 # 2อจ520921-003 เรืองกิตติ์ (24403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ520921-004 อธิปัญญา (24404) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
4 # 2อจ520921-005 artirvana (24407) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์
5 # 2อจ520921-006 ยุทธิชัย (24408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ520921-008 TANAWAT2520 (24410) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 9 องค์
7 # 2อจ520921-009 sheep (24411) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ520921-010 manliar (24412) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้ออกบัตร 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ520921-011 watchira (24416) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ520921-012 manliar (24418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ520921-013 พันธิตรา (24421) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520921-014 lekdee (24424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
13 # 2อจ520921-015 SUPER1 (24426) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ520921-016 systema (24427) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ520921-019 surasak_bpb (24433) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ520921-020 oongchat (24435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ520921-021 kumpha (24479) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ520921-022 suwanarat (24480) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ520921-023 อาโจ_____ (24481) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520923-001 RE555834095TH somchai + thongpaiwan (24632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
2 # 3อจ520923-002 jessepre + juipeter (24633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)***
3 # 3อจ520923-003 RD875645580TH tia1911 + pinbal (24655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.อยุธยา ***
4 # 3อจ520923-004 Teerapan + nongnhun (24634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
5 # 3อจ520923-005 Hongtae + nongnhun (24635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)***
6 # 3อจ520923-007 ต้นบางปู + mut007 (24658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์เหรียญโบ เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
7 # 3อจ520923-008 satansat + potung (24637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพ ***
8 # 3อจ520923-009 EG720026730TH virat-tur + sai-9ton (24638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบัญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
9 # 3อจ520923-010 EH120875876TH นายพระเครื่อง + บิ๊กบีม (24639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (กะไหล่ทองใหม่)***
10 # 3อจ520923-011 EG609465538TH sureerat + koboonapi (24640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิวใหม่)***
11 # 3อจ520923-012 EG297282355TH werapun + pakorn704 (24641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 34)***
12 # 3อจ520923-013 EG467025787TH Vorajak + ศรีสุข (24642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
13 # 3อจ520923-014 EH120761043TH tkonlayut + OKK08 (24643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธร พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลืองรมดำ ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (พระรมดำใหม่***
14 # 3อจ520923-015 EH120896765TH ม้าขาว + rakdee (24644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ใหญ่ ที่ระลึกเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)***
15 # 3อจ520923-016 EG803911714TH wattikorn + nuisriracha (24645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ520923-017 EG700954806TH chatchai16 + หน้าหวาน (24660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ เนื้อดิน ***
17 # 3อจ520923-018 EH402537946TH สัมปัญโณ + pantun (24646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
18 # 3อจ520923-019 EG818011703TH jojojung + ounoun (24647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
19 # 3อจ520923-020 EH120892211TH meebkn + เต๋าพระเครื่อง (24649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั้มซ้ำ) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ520923-021 EG145131145TH Leksalaya + shirew (24665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
21 # 3อจ520923-022 EH221304161TH รักษ์ต้มเลือดหมู + ชานนทร์ (24674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
22 # 3อจ520923-023 EG461558377TH yodchai1515 + morn9190 (24676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)***
23 # 3อจ520923-024 EG840984097TH leika77 + kao_za (24680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นห่อเตี้ยะ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
24 # 3อจ520923-025 EH159692865TH suthon + เฉลิมบุรี (24682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี ***
25 # 3อจ520923-026 EH102026799TH rambo93 + pairoje (24684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ520923-029 EH227841234TH anna_scott + มอมแมน (24693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์หน้านางสังฆาฏิยาว ปี 2485 จ.กรุงเทพ ***
27 # 3อจ520923-030 EH032359404TH keane49 + ลอตลิ่งชัน (24696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
28 # 3อจ520923-031 EG599608610TH ANCHANA + นะชาลีติ (24699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระมอญแปลง กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
29 # 3อจ520923-032 EH075580961TH durbell9 + korn88 (24701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ520923-033 EG812771096TH เมวิกา001 + lovelove (24703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร ***
31 # 3อจ520923-034 EG868851189TH probation + snowman555 (24706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ520923-035 mrchachaip + sotorn (24713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกหนังไก่ ปี 2508 จ.กรุงเทพ (หน้าตัก 5 นิ้ว) (หมายเลข 3 7333)***
33 # 3อจ520923-036 EG952436294TH puypee + เสือโฮก (24709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
34 # 3อจ520923-037 EG212070327TH saksitt + non31 (24711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรพหม วัดช่องแค รุ่นระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
35 # 3อจ520923-038 EG860622225TH yasticker + angryted (24712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์หัวโตฐานใหญ่ จ.นครสวรรค์ ***
36 # 3อจ520923-039 wasie76 + kumpha (24721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ520923-040 wasie76 + kumpha (24722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
38 # 3อจ520923-041 EG241848255TH yodchai1515 + okdigital (24718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ520923-042 EH212531165TH Sololo + รักษ์ต้มเลือดหมู (24723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ520923-043 RE458911939TH palakorn + สุเรนทรชิต (24724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.อยุธยา ***
41 # 3อจ520923-045 GEARBAN + เจริญบุญ (24733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (ออกวัดเดิมบาง)***
42 # 3อจ520923-047 EH082471454TH sapansoong + โมทนา (24736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง ***
43 # 3อจ520923-048 EH000652378TH oneheart + Xabi17 (24738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
44 # 3อจ520923-049 EG288197645TH นายพระเครื่อง + ฐิติวัสส์ (24739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระแผง กรุเก่า เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
45 # 3อจ520923-050 EF031022496TH tkmt17 + Koh3955 (24741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรเพ็ชรกลับ เนื้อสำริด ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3654)***
46 # 3อจ520923-051 boonrod + chatchai032 (24742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
47 # 3อจ520923-054 EG488217867TH PHUPHA + ทาสธรรม (24746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 24 ก.ย. 2552 - 07:39 น.] #26455 (19/23)

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สนง.การันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ520915-028 EG602783599TH bannapong (23961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ520919-001 RD993783421TH peat1979 (24338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ520919-002 RC528903579TH tepakornsu (24340) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ520919-003 RE662666722TH vuthinuntha (24343) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ520919-006 EG527716504TH (24358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ520919-007 EG185897558TH Hengdee8 (24347) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ520919-008 EG856527214TH จุ๋มจิ๋ม (24349) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
8 # 1อจ520919-009 EG489826365TH boonrod (24351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ520919-010 EH217721271TH themart (24353) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ520919-011 EG57699969TH Golf_bangbon (24354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
11 # 1อจ520919-012 EG952200381TH cholatan (24355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ520919-013 EG355007013TH saksitt (24356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ520919-014 EG560290034TH กบอตก (24366) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 1อจ520919-015 EH351450917TH namo08 (24367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ520919-016 EG140669635TH โมเน่ (24368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ520919-018 EH305464202TH sef_ann (24372) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ520919-021 EG950875284TH พรชมพู (24378) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ520919-022 EG560274385TH กบอตก (24381) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ520919-023 EH264338825TH flowersmann (24382) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
20 # 1อจ520923-034 เด็กละหารไร่ (24730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์

แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552 เป็นต้นไป
(กรณีแจ้งให้จัดส่งกลับทางไปรษณีย์จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ)

1 # 2อจ520916-015 pranung (24007) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ520916-016 jungjung (24009) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ520917-008 nut00009 (24115) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ520919-001 natrod (24300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ520919-002 khuntui (24301) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ520919-003 lekphotharam (24303) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ520919-004 เอก..บางบัวทอง (24305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ520919-007 ARUNSAK (24309) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
9 # 2อจ520919-008 akkorn (24310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
10 # 2อจ520919-009 PSBKK (24312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ520919-010 catmoo (24315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ520919-011 ประศาสน์ (24317) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ520919-012 วิมลดอดคอม (24319) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ520919-014 เอิงเอย (24322) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ520919-015 ธนถัทร (24324) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ520919-016 ดูไม่เป็น (24326) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์
17 # 2อจ520919-017 attta (24328) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
18 # 2อจ520919-018 songp1 (24331) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ520919-020 jojo5 (24336) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ520919-021 jojo5 (24295) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ520919-022 pipatnpt (24296) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 2อจ520919-023 pungting (24297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
23 # 2อจ520919-024 เต่าเลิฟบั๊ค (24298) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ520919-026 nakornc (24302) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ520919-029 coolpra (24308) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ520919-030 เต้ยอิตาเลียน (24388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ520919-031 JNang (24389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ520919-033 WEERA_NUNGHOTMAI(24391) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
29 # 2อจ520919-034 (24396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
30 # 2อจ520919-035 บุญบิดา (24401) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ออกบัตร 4 องค์
31 # 2อจ520919-036 jtrsnum (24417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
32 # 2อจ520919-038 focus-2007 (24422) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้ออกบัตร 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ520919-039 konmin (24429) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ520919-041 suphalak (24451) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 2อจ520919-043 somstup (24456) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
**ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2552 เป็นต้นไป หรือรอรับทางไปรษณีย์**

1 # 3อจ520916-048 EH272221280TH jungjung + milo1982 (24047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพ ***
2 # 3อจ520916-054 EX005053835TH johnlin + เปาโลพระเครื่อง (24056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์ ปี 2521 จ.กรุงเทพ (สภาพล้างผิว)***
3 # 3อจ520919-004 EH033551916TH พรสิบประการ + paul2509 (24314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบางเลน เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.สุพรรณบุรี ***
4 # 3อจ520919-005 ปิงเปียง + pungting (24316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่นจันทร์ วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
5 # 3อจ520919-006 Todmuangchon + (24318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
surasak2504
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ห์ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
6 # 3อจ520919-007 EG566416529TH challenge + lod505 (24360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2545 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ520919-008 EH293880795TH โกเล้ง + จันกะจ่าง (24321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 831)***
8 # 3อจ520919-009 EG799026243TH TFB99 + ลูกน้ำอิง (24323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์กลมใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
9 # 3อจ520919-010 ED2030101666TH kai222 + หลานย่า (24325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
10 # 3อจ520919-011 EG606451777TH pairoj4442 + koboonapi (24327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)***
11 # 3อจ520919-012 EG606451777TH ชัชวาล + koboonapi (24329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)***
12 # 3อจ520919-013 EF696875425TH Sayanpf2 + puminph (24330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
13 # 3อจ520919-014 EF696875425TH TFB99 + puminph (24332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์นกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
14 # 3อจ520919-015 EH004699781TH pandp + korbuakaew (24333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (กะไหล่ทอง/สภาพใช้)***
15 # 3อจ520919-016 poltep + model (24335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีดหลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
16 # 3อจ520919-017 ED219899100TH อภิชาติบุญ + tomthemall (24337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)***
17 # 3อจ520919-018 EH30326280TH ชานนทร์ + หูยาว (24339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
18 # 3อจ520919-019 EG757699969TH Wendy + Golf_bangbon (24341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)***
19 # 3อจ520919-020 EG279307626TH momay + ชัยชาญ (24342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ520919-021 EG24628551TH boyoboyo + หน่องโค๊ก (24361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
21 # 3อจ520919-022 EG818009687TH น้องเฟิร์น + รุ่งนภา (24345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)***
22 # 3อจ520919-023 chamulet + focus-2007 (24362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด)***
23 # 3อจ520919-027 EH326389762TH chanram + เฮียหมู (24352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นอุดมโชคปฐมอทรหันต์สุวรรณภูมิ เนื้อไม้ค้ำฟ้า ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 7 ซม.)***
24 # 3อจ520919-028 EG942052388TH อาตี้เมืองใหม่ + เหลาเพชรบูรณ์ (24363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร ***
25 # 3อจ520919-029 EG951399961TH peempra + djaonja (24364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
26 # 3อจ520919-030 EG951399961TH peempra + djaonja (24365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์***
27 # 3อจ520919-031 EH082450366TH riderclub + aragon_ttt (24369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
28 # 3อจ520919-032 EH296848462TH kiangsaku + tomahok2000 (24370) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
29 # 3อจ520919-032 EH296848462TH kiangsaku + tomahok2000 (24370) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์(ไม่ตัดปีก) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
30 # 3อจ520919-033 EH081947707TH เซียน99 + preedeekarun (24373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.อยุธยา ***
31 # 3อจ520919-034 kanchana + pair1 (24375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตกหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี***
32 # 3อจ520919-035 EG158663955TH kriengsl + aleang311 (24377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดพระขาว เนื้อผงว่านฝังทับทิม ปี 2539 จ.ระยอง ***
33 # 3อจ520919-036 EF563833959TH Chaiyoyo + pinmarine35 (24379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ520919-037 EF541475971TH จ่าอำพล + kritsi (24380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
35 # 3อจ520919-038 RD908659218TH chatcheor + chok77 (24383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 43 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร ***
36 # 3อจ520919-041 EH218751500TH เลิศหล้า + กาน999 (24386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอุ)***
37 # 3อจ520919-042 EH264338825TH สิบสองปันนา25 + (24387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
flowersmann
*** พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
38 # 3อจ520921-001 EG468771745TH boonchaibkn + focus-2007 (24390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ520921-002 EG57774445TH ลิ้นจี่ + runglp (24392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้ล้างผิวทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
40 # 3อจ520921-004 RE043675773TH ตาลเมืองเพชร + thevit (24394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสุโขทัยบัวสองชั้น เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
41 # 3อจ520921-005 opasn + แก้วสามวา (24395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทร์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพ ***
42 # 3อจ520921-006 YAIO987 + becham (24397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์มหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
43 # 3อจ520921-006 YAIO987 + becham (24397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
44 # 3อจ520921-006 YAIO987 + becham (24397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
45 # 3อจ520921-007 RD234844770TH samrerng + chok77 (24399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ ***
46 # 3อจ520921-008 RE478915841TH โมเน่ + ย่ามทองคำ (24402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
47 # 3อจ520921-009 RE478915577TH lovelyman + ย่ามทองคำ (24405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
48 # 3อจ520921-012 keattisak + Chang2103 (24413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ520921-013 D486662883TH pornsakpe + phaithoons (24414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (ออกวัดสันติสังฆาราม)***
50 # 3อจ520921-014 MAXIMA + ununun (24415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
51 # 3อจ520921-015 kakan + jdbig (24419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนิ้อเงินลายธงชาติ จ.นครสวรรค์ ***
52 # 3อจ520921-016 navigator + manliar (24423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์พระอัฏฐารส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
53 # 3อจ520921-017 EG011082045TH พันธิตรา + Nakhon001 (24425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช ***
54 # 3อจ520921-018 EG011082045TH virat-tur + Nakhon001 (24428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
55 # 3อจ520921-019 ชิชิมารุ + เก้ายอดเก้ามงคล (24434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
56 # 3อจ520921-020 Amulet_k + systema (24436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพ (ไม่ตอกโค๊ด)***
57 # 3อจ520921-021 kengko + napon (24437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี2521 จ.สุรินทร์ ***
58 # 3อจ520921-022 frist + maithong (24442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาพิฆเนศวรหลวงพ่อผล วัดเชิงหวาย เนื้อสำริด ***
59 # 3อจ520921-023 EH129449558TH Peerasak_off + twc661 (24444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
60 # 3อจ520921-024 EG847338756TH TFB99 + phaithoons (24447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
61 # 3อจ520921-025 EH289308246TH suriyan04 + noklek (24449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
62 # 3อจ520921-026 EH216677537TH ปิงเปียง + ต้องนครนายก (24452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
63 # 3อจ520921-027 EG897591340TH korn88 + maytus (24454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ520921-028 เดชแพร่ + Adisorn_p2519 (24457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ520921-029 benz51 + Adisorn_p2519 (24461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
66 # 3อจ520921-030 Wendy + บัวอรุณ (24465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
67 # 3อจ520921-031 EH296844995TH BMW52 + poohpp (24469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
68 # 3อจ520921-032 EG868843077TH santichai777 + (24474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
snowman555
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ520921-033 ED486665880TH กุ้งมังกร + หลานย่า (24476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
70 # 3อจ520921-034 ED486665880TH rattanun + (24477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
71 # 3อจ520921-035 EG526987664TH ต่อแต้ม + เบเร่ต์แดง (24462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด ปี 2485 จ.กรุงเทพ (ไม่มีโค๊ด/สภาพใช้)***
72 # 3อจ520921-036 EF353592250TH siaew + pong_m16 (24464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
73 # 3อจ520921-037 EF353592250TH tot2006 + pong_m16 (24467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ520921-038 pomSL + lingling (24471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดหนัง เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.กรุงเทพ ***
75 # 3อจ520921-039 รักษ์สีลม + lingling (24472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ520921-040 EG825568939TH riderclub + meksonice (24475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ520921-042 EH082455111TH กระแสร์ + namo0123 (24482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ520921-043 EH163684445TH kumtammo + suthon (24483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
79 # 3อจ520921-044 EG815804292TH namo08 + nudyrain (24484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช ***
80 # 3อจ520921-045 RC814887980TH pouch + ชินพรรธน์ (24485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครสวรรค์ ***
81 # 3อจ520921-046 RC814887980TH มัจฉานุ + ชินพรรธน์ (24486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ520921-048 EG803330161TH peterjeep + junko (24488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
83 # 3อจ520921-049 EH164569968TH ใบเตย + proof1 (24491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดลานคา เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2467 จ.สุพรรณบุรี ***
84 # 3อจ520921-050 EF665802890TH boonchaibkn + potong (24489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธไชยศรีหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
85 # 3อจ520921-051 EG942043284TH sertsurin + โพธิ์ทอง (24490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)***
86 # 3อจ520922-001 Pandy + anonnat (24492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพ ***
87 # 3อจ520922-002 ฑฎ461826042ธ็ cisse + siaew (24493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพ ***
88 # 3อจ520922-005 RE507855379TH Lบางพูด + นายโอ (24496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
89 # 3อจ520922-006 EG599189759TH thelord + oldshop (24497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)***
90 # 3อจ520922-007 EG821357744TH jessepre + dekphet (24498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
91 # 3อจ520922-008 EG574469758TH Trom01 + (24499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
THANOMCHAI2512
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
92 # 3อจ520922-009 boy28 + jackal (24500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต ***
93 # 3อจ520922-010 EH273647737TH boy747 + twc661 (24501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร ***
94 # 3อจ520922-011 EH085234573TH nanacake + koomkong (24502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง จ.ระยอง ***
95 # 3อจ520922-012 EX00505664TH toon_88 + เปาโลพระเครื่อง (24503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค๊ดอิ+โค๊ดศาลา)***
96 # 3อจ520922-013 EH358692325TH noksev + เอกจิตต์ (24504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์พระนาคปรกอุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
97 # 3อจ520922-014 EG132359702TH future + ink97naprado (24509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญในหลวงทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ธรรมดา เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพ ***
98 # 3อจ520922-015 pong_m16 + HAROMAN (24510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ***
99 # 3อจ520922-016 EF353592303TH tik524778 + raimon (24505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(หน้าจีน) ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
100 # 3อจ520922-017 EG866630984TH nuisriracha + เพชรสยาม (24506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ จ.นครศรีธรรมราช ***
101 # 3อจ520922-017 EG866630984TH nuisriracha + เพชรสยาม (24506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 2 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ จ.นครศรีธรรมราช ***
102 # 3อจ520922-018 EG799351517TH พลอยรุ้ง + เด็กใหม่ (24507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์หัวโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี ***
103 # 3อจ520922-019 somchai + arun2515 (24512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์พระนาคปรกแขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(สภาพใช้)***
104 # 3อจ520922-020 EG706719783TH somrit + เด็กวิกสังสะสี (24508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์ปางประทานพร เนื้อชินตะกั่ว จ.ระยอง ***
105 # 3อจ520922-021 EH220878901TH กุ้งมังกร + Golf_bangbon (24511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
106 # 3อจ520922-023 EG938253777TH Powara09 + ratakon (24514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** เหรีญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สิงห์บุรี ***
107 # 3อจ520922-024 EG884413646TH คนไม่สำคัญ + chok77 (24515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ จ.จันทบุรี ***
108 # 3อจ520922-025 EG818016317TH wee9050 + ounoun (24516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
109 # 3อจ520922-026 EG818016317TH krabphom + ounoun (24517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี ***
110 # 3อจ520922-027 EG860626451TH taksat + digitalpicture (24518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
111 # 3อจ520922-028 เลิศหล้า + DR_CHET (24529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดหน้าอาปาเช่ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
112 # 3อจ520922-029 EH221300757TH BMW52 + mixing (24519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
113 # 3อจ520922-030 EH221300757TH maradona + mixing (24520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
114 # 3อจ520922-030 EH221300757TH maradona + mixing (24520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ ***
115 # 3อจ520922-031 EH120852645TH ANCHANA + noppthai (24521) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
116 # 3อจ520922-031 EH120852645TH ANCHANA + noppthai (24521) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ออกบัตร 2 องค์
*** พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
117 # 3อจ520922-032 EG888799562TH tansave + mitmitee (24530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระฝักไม้ขาว กรุบางระกำ เนื้อผง จ.พิษณุโลก ***
118 # 3อจ520922-033 EG842644405TH momay + onizuka2518 (24522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
119 # 3อจ520922-034 beegee + Chang2103 (24523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์นิยม เนื้อเงิน ปี 2516 จ.นครสวรรค์ ***
120 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
121 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
122 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
123 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
124 # 3อจ520922-035 EH366818782TH juipeter + golfj (24524) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ออกบัตร 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
125 # 3อจ520922-036 EX003104132TH shang + MRDAVE (24525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระวัดปากน้ำ พิมพ์ตื้น รุ่น 3เนื้อผง จ.กรุงเทพ ***
126 # 3อจ520922-037 kengko + มือใหม่หัดดู (24526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรีญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
127 # 3อจ520922-038 EH223065685TH birdbkk + (24527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
PATANAKARN39
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
128 # 3อจ520922-039 ED584140958TH Garude + ลูกขุนแผน (24528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์พระนาคปรก รุ่นคูณทรัพย์แสน เนื้อทองคำ จ.นครราชสีมา ***
129 # 3อจ520922-040 หูยาว + anaken (24543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบควันธูป)***
130 # 3อจ520922-042 EG883596302TH nuthapol + nontko (24577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
131 # 3อจ520922-043 EG848478202TH nathawut + tintin (24580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)***
132 # 3อจ520922-044 EG888728875TH peempra + wasna (24581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ ***
133 # 3อจ520922-045 EH081834815TH SUPER1 + GOBPRA (24582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)***
134 # 3อจ520922-046 EH227836163TH Meeme + P-P-mary (24584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นสันติวรญาณ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
135 # 3อจ520922-048 RE385602418TH sertsurin + เอกพนัส (24587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2490 จ.สุรินทร์ ***
136 # 3อจ520922-049 EH227840242TH Pracha40 + P-P-mary (24585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.เชียงใหม่ ***
137 # 3อจ520922-050 EG431778670TH ชมดาวโคราช + selll (24588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์นิยม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา ***
138 # 3อจ520922-052 jamespk + b_air51 (24593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค๊ดอุ)***
139 # 3อจ520922-053 EH199712801TH WINDAY + พิณเปี๊ยะ (24615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี ***
140 # 3อจ520922-054 EG246276594TH Peesadet + vara14 (24613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
141 # 3อจ520922-055 EG940572828TH ลูกน้ำอิง + เหลาเพชรบูรณ์ (24594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ไม่ออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี ***
142 # 3อจ520922-056 EG271739855TH lutjack + มหาเวส (24595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
143 # 3อจ520922-057 EG241844917TH rattanun + okdigital (24596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)***
144 # 3อจ520922-058 EH018294438TH peterdriverbkk + มัจฉานุ (24597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบัณฑูรสิงห์ เนื้อดิน จ.อยุธยา ***
145 # 3อจ520922-059 EG248289220TH korn88 + suntorn (24598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อชุบนิกเกิล จ.นครปฐม ***
146 # 3อจ520922-060 EG852109075TH sza1200 + สมบัติ (24599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 103)***
147 # 3อจ520922-061 EG681970327TH phaithoons + srinakhon (24614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น 3 ทอ.สร้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ ***
148 # 3อจ520922-062 EH227837040TH pongdej + P-P-mary (24609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
149 # 3อจ520922-063 EH227837040TH tanakiton + P-P-mary (24600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 12.00 น. เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
150 # 3อจ520922-064 EG273313019TH โรนิน + korat (24601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1322)***
151 # 3อจ520922-065 EH293889233TH future + jrol1981 (24602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพญาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
152 # 3อจ520922-066 EG803331706TH kaksuntech + bancho (24603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
153 # 3อจ520922-067 EG273313019TH tuey88 + korat (24604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1318)***
154 # 3อจ520922-068 EF56835331TH Peesadet + pinmarine35 (24611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
155 # 3อจ520922-069 EF563835331TH Peesadet + pinmarine35 (24612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
156 # 3อจ520922-070 EG273313019TH lekmuangpra + korat (24605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 311)***
157 # 3อจ520922-071 EG273313019TH lekmuangpra + korat (24606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์(ไม่ตัดปีก) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 71)***
158 # 3อจ520922-072 EG769443651TH probation + patama (24607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี***
159 # 3อจ520922-073 EH111876564TH เอ073 + pairoje (24610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพใช้และอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
160 # 3อจ520922-074 EH409044469TH pupa09 + MRDAVE (24608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพ ***

ส่วนงานตรวจสอบพระเครื่องฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error Club ID: (guaranteepra) select club_id,club_name_tha from club where club_owner="ส่วนงานตรวจสอบฯ" and club_status=2