ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : เปิดให้บริการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทอง
- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- ทางสถาบันการันตีพระได้เปิดให้บริการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองและตลับทองให้กับสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระแล้ว โดยท่านสมาชิกที่ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระในรายการตรวจสอบส่วนตัวหรือรายการชนะประมูล สามารถแจ้งความจำนงขอตรวจเปอร์เซ็นทองของกรอบทองหรือตลับทองได้ โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาทต่อชิ้น ( สามารถชำระได้ทั้งเงินสดและคูปองการันตีพระ )

- ตามกฏ กติกาเว็บไซต์ฯเรื่องการตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=820 และเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบในเปอร์เซ็นต์ทองต่อเพื่อนสมาชิกในเว็บไซต์ฯ การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ มีรายละเอียดและมีข้อต้องปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

..... 1. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองในพระเครื่องเลี่ยมกรอบทองที่สมาชิกส่งมาตรวจสอบเพื่อขอออกบัตรรับรองพระเครื่อง หรือกรณีชนะการประมูลพระเครื่อง อัตรา 100 บาทต่อองค์
..... 2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองหรือตลับทอง ที่สมาชิกส่งมาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอย่างเดียว (ไม่ตรวจสอบพระเครื่อง) อัตรา 500 บาทต่อชิ้น
..... 3. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองใหม่หรือตลับทองใหม่จำนวนมากสำหรับ ** สมาชิกผู้ตั้งประมูลขายเป็นประจำ ** โดยส่งมาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอย่างเดียว อัตรา 100 บาทต่อชิ้น ( ทางสถาบันการันตีพระจะระบุค่าเปอร์เซ็นต์ทองให้กับกรอบทองใหม่นั้นๆ )
..... 4. สมาชิกที่เสนอขายพระเครื่องพร้อมกรอบทองหรือตลับทองหรือเฉพาะกรอบทองตลับทอง ที่ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว สามารถเสนอขายในเว็บไซต์ฯได้ตามปกติทุกเปอร์เซ็นต์ทอง แต่ต้องลงข้อมูลการผ่านการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองชิ้นนั้นๆลงในรายการเสนอขายทุกครั้ง เช่น พระเครื่องพร้อมกรอบทองที่ผ่านการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว ตอนล่างของบัตรฯที่ได้รับจะระบุระหัสเปอร์เซ็นต์ทองไว้ให้เช่น ( G75% ) โดยหมายถึงกรอบทองนั้นมีเปอร์เซ็นต์ทองประมาณ 75%
..... 5. ส่วนพระเครื่องพร้อมเลี่ยมทองที่มีบัตรรับรองฯแล้วและไม่ได้ตรวจเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองนั้นๆ หากท่านส่งมาตรวจสอบและเปลี่ยนบัตรฯใหม่ จะต้องแจ้งความประสงค์ขอตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ด้วยทุกครั้งจึงจะเปลี่ยนบัตรฯใหม่ได้
..... 6. ส่วนพระเครื่องพร้อมกรอบทองที่มีบัตรรับรองฯที่ระบุเปอร์เซ็นต์ทองอยู่แล้ว เมื่อส่งตรวจสอบพระเครื่องใหม่ ท่านสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจเปอร์เซ็นต์ทองใหม่ ให้ใช้ข้อมูลเดิมได้เลย
..... 7. กรณีพระเครื่องพร้อมกรอบทองในรายการชนะประมูลพระเครื่อง หากผลการตรวจสอบกรอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึง 75% ผู้ตั้งประมูลจะต้องให้ส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัมโดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลไม่ลดราคาทองให้ตามที่กำหนดไว้นี้ ผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับพระเครื่องที่ชนะประมูลองค์นั้นๆได้ ( วิธีการคำนวณส่วนลดราคาทอง ให้คิดตามท้ายประกาศนี้และหากผู้ตั้งประมูลให้ทางสถาบันฯเป็นผู้คำนวณราคานี้ให้ ราคาที่ระบุให้ถือเป็นที่สิ้นสุด )( เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 / webmaster )
..... 8. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2558 เป็นต้นไป พระเครื่องพร้อมเลี่ยมทองทุกองค์ หากท่านสมาชิกส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ หากท่านไม่แจ้งความประสงค์ขอตรวจเปอร์เซ็นต์ทองด้วย ทางสถาบันการันตีพระจะ * งด * ออกบัตรรับรองพระเครื่องในพระเครื่ององค์นั้นๆ จะออกให้เฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบพระเครื่องเท่านั้น
- จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
- เว็บไซต์การันตีพระ


วิธีการคิดส่วนลดเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลงจาก 75 %

- คิดตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัม ตัวอย่างเช่น กรอบทองน้ำหนักประมาณ 4 กรัม ผลการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองได้ 65% ฉะนั้นทองต่ำไป 10 % คิดราคาเป็นเงิน 4x10x25 เท่ากับส่วนลดเปอร์เซ็นทอง 1000 บาทที่เจ้าของกรอบทองจะต้องให้ส่วนลดนี้กับผู้ซื้อและเป็นราคาที่ผู้ซื้อไม่สามารถปฏิเสธการรับพระเครื่องได้ เว้นแต่ผู้เสนอขายไม่ยอมลดค่าเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลงไปในอัตรานี้
- หากผู้เสนอขายและผู้ซื้อไม่สามารถตกลงกันเองในราคาส่วนลดนี้ได้ ให้แจ้งทางสถาบันการันตีพระที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php เพื่อเป็นตัวกลางในการคำนวณราคากลางส่วนลดนี้ได้ และราคานี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

โดยคุณ webmaster3 [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 01:01 น.]โดยคุณ เมฆินทร์ (2022) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 03:16 น.] #51032 (1/95)

***รับทราบครับผม***โดยคุณ คุณชายแบงค์ (1039)(1) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 04:28 น.] #51033 (2/95)

ดีครับ


โดยคุณ Naenaldo (2870) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 04:59 น.] #51034 (3/95)

กรณีชนะประมูล ใครจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่โดนบังคับให้ต้องเพิ่มไปอีก100บาทครับ

ตอบโดย webmaster 6/3/58

- เจ้าของกรอบทองหรือเจ้าของพระหรือผู้ตั้งประมูลเสนอขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนี้ครับ
- การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองนี้ไม่ได้บังคับให้ตรวจที่สถาบันการันตีพระ เพียงแต่ถ้าท่านสมาชิกต้องการขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ ** จะต้องขายทองที่มีราคาตามคุณภาพทองเท่านั้น ไม่ใช่ขายทองเปอร์เซ็นต์ต่ำในราคาเดียวกับทองเปอร์เซ็นต์สูง ** และท่านสามารถส่งกรอบทองไปตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองที่ใดก็ได้ครับ เพียงแต่สถาบันฯที่ตรวจให้นั้นจะต้องรับรองเปอร์เซ็นต์ทองในชิ้นงานทองให้ ** เป็นรูปธรรม ** ว่าผลเปอร์เซ็นต์ทองที่แสดงนั้นเป็นผลตรวจของชิ้นงานทองชิ้นนั้นๆก็ได้ครับ


โดยคุณ อันปันอันดา (1281) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 05:26 น.] #51035 (4/95)
โดยคุณ New_Chain (6194) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:25 น.] #51036 (5/95)

รบกวนท่าน webmaster ครับ ถ้าชนะประมูลพระเลี่ยมทองแล้วผลตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองออกมาต่ำกว่า 75% ผู้ชนะประมูลสามารถแจ้งขอไม่รับพระได้หรือไม่ครับ โดยเฉพาะในกรณีที่เปอร์เซ็นต์ทองต่ำมากๆครับ

ตอบโดย webmaster 6/3/58

ถ้าชนะประมูลพระเลี่ยมทองแล้วผลตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองออกมาต่ำกว่า 75% ผู้ชนะประมูลไม่รับพระ ไม่ได้ครับ เว้นแต่ผู้เสนอขายไม่ยอมลดค่าเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลงไปในอัตราที่ระบุไว้นี้


โดยคุณ BankHiWay (5244)  [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:36 น.] #51037 (6/95)

กรณีพระเลี่ยมทองที่ปิดเกิน 5,000 บาท

ผู้ตั้งการประมูลต้องส่งพระ+เงิน700บาทไปให้G

ผลออกแล้วว่าแท้ผู้ชนะการประมูลโอนไปให้ผู้ตั้งการประมูล 5,100 บาท

แบบนี้ถูกต้องไหมครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

ถูกต้องครับ โอนเงิน 5,100 บาทตามปกติครับ


โดยคุณ apichettb (726) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:36 น.] #51038 (7/95)

เยี่ยมครับเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค

แต่ขอถาม webmaster หน่อยครับ แล้วเราจะรู้น้ำหนักทองที่เลี่ยมมากับพระว่าหนักกี่กรัมได้อย่างไรครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

- ประเมินเทียบกับกรอบมาตรฐานรุ่นที่ใกล้เคียงกัน และมีความเห็นพ้องกันระหว่างผู้เสนอขายกับผู้ซื้อครับ หากไม่พ้องกันให้ส่งปรึกษาทางสถาบันการันตีพระ ตามนี้
- หากผู้เสนอขายและผู้ซื้อไม่สามารถตกลงกันเองในราคาส่วนลดนี้ได้ ให้แจ้งทางสถาบันการันตีพระที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php เพื่อเป็นตัวกลางในการคำนวณราคากลางส่วนลดนี้ได้ และราคานี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


โดยคุณ ออมแม่เอญ่า (345) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:36 น.] #51039 (8/95)

รบกวนสอบถามค่ะ
1.น้องเคยได้ยินมาว่าการยิงเปอร์เซ็นต์ทอง ที่จะให้ได้ผลที่แน่นอน ใน1 ชิ้นจะต้องยิง 3 จุดแล้วหาค่าเฉลี่ย เพราะการทำทองเป็นการทำด้วยมือ การหลอมทองในก้อนเดียวกัน เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน
ในกรอบทองใบเดียวกัน ค่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน อีกทั้งการขึ้นรูปกรอบทองจะต้องใช้น้ำประสานทองซึ่งจะทำให้เปอร์เซ็นต์ในบริเวณนั้นต่ำกว่าจุดอื่น ( เคยอ่านเจอในเวป ) ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานมีวิธี หรือขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างไรค่ะ ยิง 3 จุด หรือ จุดเดียวต่อทอง 1 ชิ้นคะ
2.ในบัตรรับรองจะลงเปอร์ทองไว้หากน้องเช่าจะหักจากราคาพระปิดประมูลอีกได้หรือเปล่าคะ เช่น พระพร้อมทอง 5000 ในบัตรลงไว้ G73 หายไป 2 เปอร์เซ็นต์ ประเมินทอง 2 กรัม
( 2*2*25= 100 ) แต่ในกฎ ขั้นต่ำ 500. บาท น้องจะจ่าย 4500 บาทถูกไหมคะ

รบกวนสำนักวานช่วยตอบนิดนะคะเพื่อความเข้าใจของเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะตอบโดย webmaster 6/3/58

1. การทำทองเป็นการทำด้วยมือ การหลอมทองในก้อนเดียวกัน เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน
ตอบ - แต่เปอร์เซ็นต์ทองจริงๆก็จะไม่แตกต่างกันมากครับ
2. กรอบทองใบเดียวกัน ค่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากัน อีกทั้งการขึ้นรูปกรอบทองจะต้องใช้น้ำประสานทองซึ่งจะทำให้เปอร์เซ็นต์ในบริเวณนั้นต่ำกว่าจุดอื่น
ตอบ - การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองจะไม่ตรวจสอบตรงดำแหน่งรอยต่อหรือตำแหน่งที่ต้องใช้น้ำประสานทอง และจะเป็นตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ทองของน้ำหนักส่วนใหญ่ของกรอบทอง ดังนั้นค่าเปอร์เซ็นต์ทองที่ได้จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ทองเฉลึ่ยของกรอบทองทั้งหมดครับ
3.ในบัตรรับรองจะลงเปอร์ทองไว้หากน้องเช่าจะหักจากราคาพระปิดประมูลอีกได้หรือเปล่าคะ
ตอบ - ได้เลยครับ แต่ต้องเป็นการปืดประมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2558 เป็นต้นไป ตอนนี้ยังหักไม่ได้ครับ


โดยคุณ nokee (1326) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 09:52 น.] #51040 (9/95)

เยี่ยมครับ


โดยคุณ piyatg (4080) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 10:07 น.] #51041 (10/95)

รับทราบครับ


โดยคุณ pujiwi (140) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 10:16 น.] #51043 (11/95)

เยี่ยมมาก จะได้ประมูลทองสวยๆมีคุณภาพซะที ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆจ้า


โดยคุณ heng9999 (2175) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 10:24 น.] #51044 (12/95)
โดยคุณ นนท์_ทับตีเหล็ก (351) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 11:06 น.] #51046 (13/95)

น่าจะควบคุมเฉพาะ คนลงขายกรอบทองเปล่าๆ มากกว่า
เพราะจะคิดคำนวนง่ายตามเปอร์เซ็นต์ และน้ำหนัก

ส่วนพระเลี่ยมอยู่แล้ว แค่ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเพียงพอ คงคำนวนแล้วลดราคาไม่ได้ เพราะไม่รู้น้ำหนัก คงอยู่ที่พอใจซื้อ พอใจขายกัน คนซื้อรับได้

เป็นการบังคับทางอ้อมให้ผู้ตั้งประมูลแบบพระเลี่ยมทอง ต้องส่งออกบัตรและรับรองเปอร์เซ็นต์ทองก่อนนำลงประมูล เพราะถ้ารู้เปอร์เซ็นต์ก่อนลงประมูล คนเช่าไปคงไม่มีปัญหาอะไร เพราะแจ้งก่อนแล้ว

ถ้าไม่ออกบัตรรับรองและรับรองเปอร์เซ็นต์ทองก่อน คงมีการคืนกันอุตลุดแน่นอน

พระเลี่ยมทองที่มีบัตรอยู่แล้ว คงต้องส่งไปเปลี่ยนบัตรใหม่ทุกองค์
เพราะถ้าเปอร์เซ็นต์ทองไม่ได้มาตรฐาน ไปเปิดประมูลคงโดนคืนเช่นกัน

คงงงๆกันสักพัก เดี๋ยวอีกหน่อยคงเข้าใจกันดีขึ้น
โดยคุณ aeed19 (137) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 11:52 น.] #51047 (14/95)

รับทราบครับโดยคุณ kafak (357) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 12:17 น.] #51049 (15/95)

เยี่ยมครับ


โดยคุณ yoddoy (1074) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 12:53 น.] #51050 (16/95)

เยี่ยมมากๆๆๆครับ


โดยคุณ พรของแม่ (572) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 14:56 น.] #51051 (17/95)

เรียนถามท่านเว็บครับ ผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับ หากผมเช่าพระพร้อมทองในเว็บ (ก่อนที่ทางเว็บจะบริการตรวจสอบเปอร์เซ็นทอง)แล้วถ้าเกิดผมส่งพระไปเปลี่ยนชื่อบัตรหรือออกบัตรใหม่กับทางสำนักงาน ปรากฎว่าเปอร์เซ็นทองต่ำกว่าที่ทางเว็บกำหนด แบบนี้ผมมีสิทธิ์ขอคืนพระกับทางเจ้าของเดิมหรือขอส่วนลดได้หรือไม่ครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

ขอคืนพระกับทางเจ้าของเดิมหรือขอส่วนลดไม่ได้ครับ เพราะใช้ปฏิบัติเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ไม่ย้อนหลังครับ แต่ถ้าไม่ถึง 75% ก็ให้ส่วนลดตามกฏ กติกาได้ครับ หรือถ้าตรวจสอบก่อนลงตั้งประมูลก็สามารถขายโดยระบุเปอร์เซ็นต์ทองที่ถูกต้องได้เลยครับ


โดยคุณ memories (1496) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 15:41 น.] #51052 (18/95)

### สอบถามครับ พระเครื่องที่เลี่ยมทอง และมีบัตรรับรองแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจ%ทอง

ถ้าต้องการจะส่งพระพร้อมเลี่ยมทองไปตรวจ%ทอง ที่สนง.การันตีพระ ก่อนลงตั้งประมูล

จะเสียค่าธรรมเนียมตรวจ% ทองเท่าไหร่ครับ


ตอบโดย webmaster 6/3/58

พระเครื่องที่เลี่ยมทองและมีบัตรรับรองแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจ%ทอง ถ้าต้องการจะส่งพระพร้อมเลี่ยมทองไปตรวจ%ทอง ที่สถาบันการันตีพระ ก่อนลงตั้งประมูล จะเสียค่าธรรมเนียมตรวจ% ทอง 100 บาท ทั้งนี้พระเครื่องและชื่อบนบัตรฯจะต้องเป็นของสมาชิกผู้ส่งตรวจสอบเท่านั้นและต้องส่งตรวจสอบภายในวันที่ 30 เม.ย58 นี้ครับ


โดยคุณ เด็กบ้านแพน (829) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 15:50 น.] #51053 (19/95)

เยี่ยมเลยหลังจากโดนมาหลายองค์แล้วใช้ๆไปเปลี่ยนสภาพเฉยเลย


โดยคุณ jungjung (1309) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 16:30 น.] #51054 (20/95)

นั่นสิ ถ้า ประมูลได้ในนี้. แล้ว. เอามาลง. พอเช็คเปอร์เซ็นออกมา. ต่ำกว่า 75 คำถามคือ. เราสามารถคืนคนซื้อเราได้มั้ยละ. พระบางองค์ก็ประมูลมาพร้อมทองโดยที่ยังไม่มีการตรวจ. ขอคำตอบเวบหน่อยครับ. เพราะมันมีผลต่อการลงประมูลหลังกฎนี้บังคับใช้. ท่านออกกฎมา ท่านต้องให้คำแนะนำหรือ ข้อบังคับให้คนที่ขายก่อนหน้านี้. มีส่วนในการรับผิดชอบด้วยนะครับ. หากคนขายเดิมไม่รับผิดชอบ. ท่านต้องมีบท บังคับหรือลงโทษ เพิ่ม. เติม. ไม่อย่างนั้นคนที่ชนะประมูลมาก่อนหน้านี้จะทำอย่างไรถ้าเกิด เปอร์เซ็นทองไม่ถึง.

ตอบโดย webmaster 6/3/58

เนื่องจากพระเครื่องพร้อมกรอบเดิมมีการซื้อขายกันมายาวนานหลายมือ หากย้อนหลังจะมีปัญหาไม่จบสิ้น กฏกติกาจะมีผลบังคับใช้เดินหน้าเหมือนกฏหมายครับ


โดยคุณ กุหลาบแดง (930) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 16:38 น.] #51055 (21/95)

ทราบจ้า


โดยคุณ phirunshup07 (353)(2) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 16:46 น.] #51056 (22/95)

เรียนสอบถามเว็ปมาสเตอร์และทีมงาน G-PRA ดังนี้

1.กรณีพระที่ชนะประมูลและไม่มีบัตรรับรอง ถ้าพระองค์นั้นเลี่ยมทองมาแล้ว ปิดประมูลที่ราคาต่ำกว่า 5000 บาท

ยกตัวอย่าง
+++++
ปิดประมูลพระที่ราคา 4,000 บาท = ปกติผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินให้เจ้าของพระกรณีต้องการตรวจสอบพระ + ออกบัตรรับรอง (ผู้ชนะประมูล ต้องโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูล 4,600 บาทก่อน ค่าเช็คเปอร์เซนต์ทอง เจ้าของพระ เป็นคนจ่าย 100 บาทต่างหาก ) ผลตรวจสอบเป็นพระแท้ ออกบัตรได้ แต่ทางจีพระ กำหนดว่า เปอร์เซ็นต์ทอง ต้อง 75 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

แต่ว่าตัวเจ้าของพระทราบว่า กรอบทองมีน้ำหนักทอง 4 กรัม เมื่อจีพระตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่า เปอร์เซนต์ทองได้แค่ 65 % เท่ากับว่า จะต้องลดค่าพระ
25 x 10 x 4 = 1,000 เจ้าของพระ(ผู้ตั้งประมูล)จะต้องโอนเงินคืนผู้ชนะประมูล 1,000 บาท ถูกต้องไหมครับ.....

เพราะฉะนั้น เท่ากับว่าเจ้าของพระจะได้รับเงินค่าพระ = 4000 - 1100 ( 1000 บาท คือค่าส่วนลดเปอร์เซนต์ทอง , 100 คือค่าตรวจสอบทองที่ต้องจ่าย) = 2,900 บาท


ตอบโดย webmaster 6/3/58

ถูกต้องแล้วครับ แต่ในความเป็นจริงกรอบทองหนัก 4 กรัมราคาประเมินขายเฉพาะกรอบทองก็ประมาณ 4800 บาทเป็นอย่างน้อยอยู่แล้ว หากรวมราคาพระเครื่องแล้วราคาน่าจะมากกว่า 5000 บาทครับ

2.กรณี พระปิดประมูลราคาสูงกว่า 5,000 บาท

ยกตัวอย่าง
+++++
ปิดประมูลพระที่ราคา 6,000 บาท = กรณีนี้ ผู้ตั้งประมูลหรือเจ้าของพระ จ่ายเงินค่าตรวจสอบพระและทองที่ 700 บาทก่อน ผลตรวจสอบเป็นพระแท้ ออกบัตรได้ แต่ทางจีพระ กำหนดว่า เปอร์เซ็นต์ทอง ต้อง 75 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

ยกตัวอย่าง เจ้าของพระทราบว่า กรอบทองมีน้ำหนักทอง 4 กรัม เมื่อจีพระตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่า เปอร์เซนต์ทองได้แค่ 65 % เท่ากับว่า จะต้องลดค่าพระ
25 x 10 x 4 = 1,000

เจ้าของพระ(ผู้ตั้งประมูล)จะต้องลดค่าพระให้ผู้ชนะประมูล 1,000 บาท นั่นคือ ผู้ชนะประมูลต้องจ่ายค่าพระ 6,000 + ค่าตรวจสอบและออกบัตร 600 - ส่วนลดเปอร์เซนต์ทอง 1,000 บาท = 5,600 บาท ถูกต้องไหมครับ....


ตอบโดย webmaster 6/3/58

ผู้ชนะประมูลต้องจ่ายค่าพระ 6,000 + ค่าบัตร 100 - ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ทอง 1,000 บาท เท่ากับต้องโอนเงิน 5,100 บาทครับ แต่ถ้าเจ้าของพระเครื่องส่งตรวจสอบเปอร์เซ๋นต์ทองก่อนลงตั้งประมูลก็สามารถตั้งขายได้ตามปกติครับ


3.กรณีชนะประมูลทั้งสองกรณี ถ้าหากเปอร์เซนต์ทองต่ำมากๆ ต่ำกว่า 60 เปอร์เซนต์หรือน้อยกว่านั้น จะสามารถยกเลิกรายการประมูลได้หรือไม่ (เพราะผู้ตั้งประมูล อาจไม่ทราบว่าทองที่เลี่ยมหรือกรอบทอง มีเปอร์เซนต์ทองมากน้อยแค่ไหน เพราะเช่าพระต่อคนอื่นมาอีกทีหรือไม่มีเอกสารยืนยันเปอร์เซนต์ทอง)

ตอบโดย webmaster 6/3/58

ยกเลิกไม่ได้ครับ เพราะได้รับค่าชดเชยเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลงแล้ว

4. ถ้าไม่ทราบน้ำหนักทองจะทำเช่นไร...

ตอบโดย webmaster 6/3/58

- เบื้องต้นประเมินร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายครับ หากความเห็นไม่พ้องกันให้ส่งปรึกษาสถาบันการันตีพระครับ

5. สนับสนุนเรื่องการตรวจเปอร์เซนต์ทองครับ โดยเฉพาะกรอบทองที่ลงประมูลในเว็ป
6. ขอบคุณที่ทางเว็ป พยายามหาวิธีการซื้อขาย ที่ยุติธรรมและสนับสนุนโครงการนี้ครับ

ตอบโดย webmaster 6/3/58

ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ logisman (1745) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 17:26 น.] #51058 (23/95)

รับทราบครับ


โดยคุณ ช_ชุติวัตร (6674) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 19:03 น.] #51059 (24/95)

ทองที่ซื้อใน web ก่อนหน้านี้ ส่งตรวจสอบต่ำกว่า 75% คิดชดเชยย้อนหลัง หรือคืนได้ไหม ผมเลี่ยมเก็บไว้ เกือบ 20 องค์ web ตอบด้วย

ตอบโดย webmaster 6/3/58

ไม่ได้ครับ กฏกติกาไม่ย้อนหลัง ใช้บังคับเดินหน้าเหมือนกฏหมายครับ


โดยคุณ Siriphanvitoon (626) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 20:15 น.] #51061 (25/95)

เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคือผู้ตั้งประมูลต้องทำการตรวจสอบเปอร์เช็นตทองของกรอบพระหรือตลับพระก่องลงประมูล ถ้าไม่มีบัตรรับรองผู้ที่จะประมูลต้องพิจารณาเองว่าประมูลหรือไม่ เพื่อตัดปัญหากรอบพระหรือตลับพระที่ไม่ได้มาตราฐานครับ


โดยคุณ jadej (329) [ศ. 06 มี.ค. 2558 - 22:52 น.] #51063 (26/95)

ขอถามสั้นๆครับท่านWEBMASTER คำถามคือ

ประกาศนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ [06 Mar 2015 01:01] นะครับ แล้วพระที่เราประมูลมาพร้อมกรอบทองก่อนหน้าประกาศกฎนี้ ถ้าเปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่า75%ลงไป ใครจะเป็นผู้ชดใช้ส่วนลดให้ผู้ที่ประมูลได้ครับ เรา(คนถือพระปัจจุบัน)หรือเจ้าของเก่า(ต้นทางพระ)ขอบอกเลยครับถ้าเราซึ่งไม่ใช่ต้นทางต้องมาให้ส่วนลดเองแบบนี้ไม่แฟร์นะครับอาจขาดทุนได้เลยนะครับ ขอบความกระจ่า่งด้วยนะครับ แต่ส่วนการส่งตรวจทุกเคสหลังประกาศถือว่าเป็นเรื่องดีครับขอสนับสนุนครับ ขอบคุณครับ

ตอบโดย webmaster 6/3/58

- กฏกติกาใช้ 100 % ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ในเรื่องการส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองทุกองค์รวมไปถึงต้องชดเชยค่าเปอร์เซ็นต์ทอง
- ดังนั้นในเดือนนี้ทางสถาบันการันตีพระจึงได้เปิดให้บริการรองรับการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อน เพื่อให้ท่านสมาชิกที่มีบัตรฯเดิมอยู่แล้วได้ส่งพระเครื่องพร้อมบัตรฯเดิมมาตรวจสอบเฉพาะเปอร์เซ็นต์ทองได้โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท โดยบัตรฯใหม่ที่ได้จะระบุเปอร์เซ็นต์ทองไว้ในบัตรฯ ทั้งนี้พระเครื่องและชื่อบนบัตรฯจะต้องเป็นของสมาชิกผู้ส่งตรวจสอบเท่านั้นและต้องส่งตรวจสอบภายในวันที่ 30 เม.ย 58 นี้ครับ
- ส่วนท่านสมาชิกที่มีพระเครื่องเลี่ยมทอง หากไม่ส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อน ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงในการชดเชยค่าส่วนต่ำของเปอร์เซ็นต์ทองที่น้อยกว่า 75% ตามกฏ กติกาครับ


โดยคุณ jungjung (1309) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 00:39 น.] #51065 (27/95)

แบบนี้ก็แย่เลยครับใครซื้อพระเลี่ยมทองไป. แล้วเอามาลงขายหลังจากนี้. ถ้าเปอร์เซ็นไม่ถึงต้องหักส่วนต่างให้คนชนะ. แล้ว. ไม่สามารถคืนคนขายเดิมได้. เวบน่าจะมีมาตรการช่วยบ้างนะครับ. เพราะกฎที่มี. http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=820. บอกแค่คนขายกรอบทองแต่ไม่รวมถึงพระเลี่ยมทอง. ถ้าหากผู้ตั้งประมูลนำพระเลี่ยมทองที่ประมูลได้. ก่อนประกาศมาลงประมูลโดยมีบัตรรับรอง. หากตามกฎใหม่ต้อง จ่ายค่าตรวจเปอร์เซ็นทองและถ้าผลออกมาไม่ถึง 75% ก็ต้องหักค่าทองให้ผู้ชนะรายใหม่. แต่ไม่สามารถ ไปเอากับคนขายรายเดิมได้. ทางเวบน่าจะอนุโลมให้ใช้กฎ การขายกรอบทอง. เพื่อความเป็นธรรม เพราะกฎ คุ้มครอง ให้แต่คนที่ซื้อกรอบทอง. แต่ไม่คุ้มครองคนที่ซื้อพระเลี่ยมทอง. ลองพิจารณาดูนะครับ. ขอบคุณครับ


ตอบโดย webmaster 7/3/58

- กฏกติกาใช้ 100 % ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ในเรื่องการส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองทุกองค์รวมไปถึงต้องชดเชยค่าเปอร์เซ็นต์ทอง
- ดังนั้นในเดือนนี้ทางสถาบันการันตีพระจึงได้เปิดให้บริการรองรับการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อน เพื่อให้ท่านสมาชิกที่มีบัตรฯเดิมอยู่แล้วได้ส่งพระเครื่องพร้อมบัตรฯเดิมมาตรวจสอบเฉพาะเปอร์เซ็นต์ทองได้โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท โดยบัตรฯใหม่ที่ได้จะระบุเปอร์เซ็นต์ทองไว้ในบัตรฯ ทั้งนี้พระเครื่องและชื่อบนบัตรฯจะต้องเป็นของสมาชิกผู้ส่งตรวจสอบเท่านั้นและต้องส่งตรวจสอบภายในวันที่ 30 เม.ย 58 นี้ครับ
- ส่วนท่านสมาชิกที่มีพระเครื่องเลี่ยมทอง หากไม่ส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อน ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงในการชดเชยค่าส่วนต่ำของเปอร์เซ็นต์ทองที่น้อยกว่า 75% ตามกฏ กติกาครับ


โดยคุณ shirew (4654) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 05:33 น.] #51066 (28/95)

ต่อไปผมคงลงขายพระเลี่ยมทองน้อยลงล่ะครับ


โดยคุณ jungjung (1309) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 08:13 น.] #51067 (29/95)

ขอบคุณเว็บ ครับ. แม้จะได้คำตอบไม่ตรง คำถาม คงเลิกซื้อพระเลี่ยมทองที่ไม่ระบุเปอร์เซ็นส่วนที่ซื้อมาแล้วก็. ถือว่าซื้อไว้ใช้ เพราะส่งตรวจถ้าต่ำกว่า75เปอร์เซ็นก็ไปเรียกร้องเอากับใครไม่ได้ เพราะกฎคุ้มครองแค่คนซื้อกรอบ. ไม่รวมถึงพระเลี่ยมทองขอบคุณครับ


โดยคุณ tookatun (3580) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 10:49 น.] #51069 (30/95)

ขอเรียนสอบถามเวปมาสเตอร์ครับ
1.ถ้าพระเลี่ยมทองมีบัตรรับรองอยู่แล้วแต่บัตรเป็นชื่อสมาชิกท่านอื่น ผมจะส่งไปตรวจสอบ%ทอง พร้อมระบุ%ทองในบัตรใหม่ จะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
2.ถ้าผมเช่าพระในเวปมาแบบไม่มีเลี่ยมทอง(บัตรเป็นชื่อสมาชิกท่านอื่น)แล้วผมเอาไปเลี่ยมทองเอง แล้วต้องการส่งพระเลี่ยมทองไปตรวจสอบ%ทอง จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร แล้วในบัตรรับรองใหม่จะระบุชื่อในบัตรเป็นชื่อผมหรือชื่อเก่าในบัตรเดิม
3.ถ้าบัตรรับรองระบุ%ทองต่ำกว่า75 (สมมุติว่า %ทอง 72%) แล้วผมนำมาลงประมูลและมีผู้ชนะประมูล ผมจะต้องลดราคาค่าส่วนต่าง%ทองที่ต่ำกว่า75 อีกไหม
ขอขอบคุณเวปมาสเตอร์มานะที่นี้ครับ


ตอบโดย webmaster 7/3/58

ตอบข้อที่ 1. จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับส่งตรวจสอบใหม่ + ค่าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง คือ 500+100 เท่ากับ 600 บาทครับ เพราะไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลในบัตรฯเดิมได้ จะต้องตรวจสอบพระเครื่องใหม่ทั้งหมด

ตอบข้อที่ 2. จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับข้อที่ 1 ครับ

ตอบข้อที่ 3. หากตั้งประมูลพระเครื่องพร้อมบัตรฯที่ระบุเปอร์เซ็นต์ทองชัดเจนแล้ว ถือว่าได้เสนอขายตามจริงแล้ว ไม่ต้องมีส่วนลดเปอร์เซ็นต์ทองแล้วครับ


โดยคุณ a_onpa (1061) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 10:53 น.] #51070 (31/95)

เรียนถาม WEBMASTER
ในกรณีผู้ตั้งประมูล ตั้งประมูลพระเลี่ยมทองแต่ในรายละเอียดได้แจ้งไว้ว่า ทองที่เลี่ยมแถมให้ฟรีนั้น ผู้ชนะประขอให้ตรวจสอบทองได้ใหมครับและเมื่อทองตรวจสอบมาแล้วเปอร์เซนต์ต่ำผู้ชนะประมูลของลดราคาหรือขอยกเลิกได้ใหมครับ
ขอบพระคุณมากครับ

ตอบโดย webmaster 7/3/58

ผู้ขนะประมูลสามารถแจ้งให้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองได้ครับ เมื่อพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% จะได้รับส่วนลดเปอร์เซ็นต์ทองตามกฏกติกา แต่ขอยกเลิกไม่ได้ครับ


โดยคุณ joe_koracha (771) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 12:11 น.] #51072 (32/95)

เรียนถาม WEBMASTER
เรื่อง ประมูลกรอบทอง ในกรณีผู้ชนะประมูลกรอบทอง 2 กรัม ราคา 3000 ยังไม่มีระบุ%ทอง ผู้ชนะประมูลมีความประสงค์ให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบ%ทอง สามารถทำได้ใหมครับ และผู้ชนะประมูลต้องโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูลก่อนเท่าไร และผล%ทองไม่ถึง 75%ขอส่วนลดได้ใหมครับ ขอบคุณครับ

ตอบโดย webmaster 7/3/58


แจ้งความประสงค์ให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบ%ทองได้ครับ โดยโอนเงินค่ากรอบทอง 3000 บาท +ค่าเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งกรอบทองคืน 100 บาท รวมเป็น 3300 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู็ตั้งประมูลส่งกรอบทองมาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองที่สถาบันการันตีพระแล้วให้ประเมินจากผลดังนี้
...1. ผลเปอร์เซ็นต์ทองตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ผู้ชนะประมูลได้รับกรอบทองตามปกติ
...2. ผลเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ชนะประมูลจะได้รับเงินโอนคืนจากผู้ตั้งประมูลเป็นส่วนลดเปอร์เซ็นต์ทองตามกฏกติกา+ค่าเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งกรอบทองคืน 100 บาท และผู้ตั้งประมูลกรอบทองต่ำกว่า 75% จะได้รับการพิจารณาจากทางเว็บไซต์ฯ


โดยคุณ Hopeman (1713)  [ส. 07 มี.ค. 2558 - 14:48 น.] #51073 (33/95)

3.ในบัตรรับรองจะลงเปอร์ทองไว้หากน้องเช่าจะหักจากราคาพระปิดประมูลอีกได้หรือเปล่าคะ
ตอบ - ได้เลยครับ แต่ต้องเป็นการปืดประมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2558 เป็นต้นไป ตอนนี้ยังหักไม่ได้ครับ

ผมสงสัยข้อ 3 แบบ พี่ Tookatun เลย
ถ้าลงประมูลแล้ว มีบัตร+%ทอง หลังปิด ต้องหักอีก
แล้วผมจะต้องไปออกรอบ เมษายน เพื่ออะไรครับ

เริ่ม งง

แบบนี้เท่ากับคนขายเสียค่าบัตร+โดน หักอีกหลังประมูลนะครับ

ตอบโดย webmaster 7/3/58

เป็นคนละประเด็นกันครับ ข้างต้นเป็นกรณีที่ยังไม่มีบัตรฯเมื่อผลออกแล้วในบัตรฯระบุเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำกว่า 75% ครับ ส่วนกรณีตั้งประมูลพระเครื่องพร้อมกรอบทองที่มีบัตรฯระบุเปอร์เซ็นต์ทองไว้แล้ว ไม่ต้องให้ส่วนลดแล้วครับ
โดยคุณ bunpot (2765) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 15:18 น.] #51074 (34/95)

น่าจะให้ร้านที่ขายกรอบทองในเวประบุเปอร์เซ็นต์ทองด้วยเลยครับ จะได้ไม่เสียเวลาหลายรอบ คนซื้อจะได้มั่นใจว่าทองเกิน 75 % จะได้ประมูลได้แบบสบายใจ ถ้าเป็นแบบนี้ คำถามร้อยแปดพันเก้า ถ้าทองเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงหลักฐานการประมูลก็สามารถอ้างอิงได้ครับ ว่าซื้อมาจากยูเซอร์อะไร ด้วยความเคารพ

ตอบโดย webmaster 7/3/58

ตามกฏ กติกาหากไม่ระบุเปอร์เซ็นต์ทองให้ถือว่ารับประกันทองตั้งแต่ 75% ขึ้นไปครับ


โดยคุณ treasury (1680) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 16:39 น.] #51075 (35/95)

- กรณีพระเครื่องมีบัตรฯเดิมอยู่แล้ว ท่านสมาชิกสามารถส่งพระเครื่องพร้อมบัตรฯ มาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมเพิ่มรายละเอียดเปอร์เซ็นต์บนบัตรฯใหม่ ในอัตรา 100 บาท ทั้งนี้พระเครื่องและชื่อบนบัตรฯเดิมจะต้องเป็นของสมาชิกผู้ส่งตรวจสอบเท่านั้นและต้องส่งตรวจสอบภายในวันที่ 30 เม.ย 58 นี้ครับ หากส่งตรวจสอบหลังวันที่ 30 เม.ย.58 นี้แล้ว ท่านสมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าระบบ 100 บาท + ค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าเปลียนบัตรฯ 100 บาท รวมเป็น 300 บาทครับ
- กรณีพระเครื่องมีบัตรฯเดิมอยู่แล้ว แต่ชื่อบนบัตรฯไม่ใช่ชื่อของผู้ส่งตรวจสอบจะมีค่าธรรมเนียมเท่ากับการส่งพระเครื่องตรวจสอบตามปกติ 500 บาท + ค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท เพราะจะต้องตรวจสอบพระเครื่องใหม่ทั้งหมดครับขอสอบถามขยายความอีกนิดครับ


กรณีบัตรเป็นชื่อของเรา แต่เดิมรูปในบัตรไม่ได้เลี่ยมทองไว้ ต่อมาได้นำไปเลี่ยมทอง ทำให้สภาพปัจจุบันมีกรอบทองแล้วต่างจากรูปในบัตรที่ไม่มีทอง แบบนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ หากนำไปตรวจสอบก่อน 30 เมษ 58

ตอบโดย webmaster 7/3/58

กรณีนี้เท่ากับจะต้องส่งพระเครื่องตรวจสอบใหม่คือ 600 บาทครับ


โดยคุณ อาทิตย์วิเชียร (1633)(1) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 21:08 น.] #51077 (36/95)
โดยคุณ ict500 (859) [ส. 07 มี.ค. 2558 - 23:55 น.] #51078 (37/95)

1.กรณีพระเครื่องมีบัตรแล้ว(ไม่ไช่ชื่อผู้ตั้งประมูล) เมื่อผู้ชนะขอเปลี่ยนบัตร เดิมจีคิดจากผู้ชนะประมูล200 เมื่อใช้กฎนี้(ก่อนประมูลยังไม่ตรวจค่าทอง)ผู้ตั้งและผู้ชนะ ใครต้องจ่ายต้องจีเท่าไรบ้างครับ

ตอบโดย webmaster 8/3/58

กรณีนี้พระเครื่องต้องเข้าระบบตรวจสอบตามกฏกติกาเดิมอยู่แล้ว หากแจ้งตรวจเปอร์เซ็นต์ทองเพิ่มเติมเพิ่ม 100 บาทครับ


โดยคุณ jungjung (1309) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 01:24 น.] #51079 (38/95)

กรณีพระเลี่ยมทอง. หากผู้ตั้งยังไม่มีการตรวจสอบเปอร์เซ็นทองแล้วนำมาลงประมูล หากมีผู้ชนะแล้วส่งตรวจทั้งพระทั้งทอง ผลคือพระแท้แต่ทองต่ำกว่า 75%. ผู้ชนะไม่สามารถ ยกเลิกได้ ตามที่เวบว่าไว้ แต่. คำถามคือ สามารถใช้กฎความพอใจ ขอคืน (ผู้ชนะจ่ายภายใน3วัน ). แบบนี้. สามารถทำได้หรือไม่ และใคร รับผิดชอบค่า ใช้จ่าย.

ตอบโดย webmaster 8/3/58

สามารถคืนตามกฏกติกาความพอใจได้ครับ และทางผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายตามกฏกติกา 600 บาทรวมไปถึงค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท รวมเป็น 700 บาทครับ

กฏ กติกาข้อที่ ------- 6.3.1 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักได้เฉพาะค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 600 บาท


โดยคุณ เปี๊ยกตุ๊กแก (980)(2) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 10:51 น.] #51080 (39/95)

พระที่ตรวจสอบ.%ทองแล้ว%ทองต่ำกว่า75%นำมาลงประมูลพร้อมบัตรไม่ต้องลด%ให้ลูกค้า ผมเข้าใจถูถต้องไหมครับ

ตอบโดย webmaster 8/3/58

ถูกต้องแล้วครับ


โดยคุณ พรของแม่ (572) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 11:57 น.] #51081 (40/95)

ผมมีสิงห์หลวงพ่อเดิม เลี่ยมทองพร้อมบัตร g หากส่งเข้าสำนักงานเพื่อเปลี่ยนบัตรเพื่อระบุเปอเซ็นทองสามารถทำได้หรือไม่ครับ (กลัวโดนรีคอลบัตร) เพราะสำนักงานงดรับตรวจสอบงา จึงสอบถามมาเพื่อความแน่ใจ

ตอบโดย webmaster 8/3/58

ทางสถาบันฯงดตรวจสอบงาช้างตามกฏหมาย แต่ไม่ได้ RECALL บัตรฯ แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้ออกบัตรฯใหม่ให้ จึงต้องรอแนวทางปฏิบัติตามกฏหมายงาช้างก่อนครับจึงจะส่งตรวจสอบอีกครั้งได้


โดยคุณ webmaster3 [อา. 08 มี.ค. 2558 - 17:44 น.] #51083 (41/95)

ตอนนี้ทางเว็บไซต์ฯกำลังปรึกษากับทางสถาบันการันตีพระเพื่อให้ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 100 บาททุกช่องทางครับ


โดยคุณ memories (1496) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 18:18 น.] #51084 (42/95)

ขอบพระคุณ เวปมาสเตอร์มากๆ ครับ

รอ รอ รอ อย่างมีความหวัง 


โดยคุณ polsattahip (947) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 20:16 น.] #51085 (43/95)

ยินดีครับ ต่อไปพระมีกรอบทอง ผู้ซื้อจะได้สบายใจ
พรแท้ ทองแท้


โดยคุณ kikkik (941)  [อา. 08 มี.ค. 2558 - 20:22 น.] #51086 (44/95)

ตามกฎข้อ 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท )
-ถ้าเดิมมีบัตรเป็นชื่อใครก็ได้ และเป็นพระองค์เดิมนำไปเลี่ยมทองลงประมูลจะเสียค่าเปลี่ยนบัตร 200 บาท ถ้าใช้กฎใหม่ทำไมเสียค่าตรวจใหม่เป็น 600 บาท (บัตรเดิมมีค่าเท่ากับ 0 บาท) ควรเป็น 300 บาทหรือไม่ (เพิ่มค่าตรวจทอง 100 บาท เนื่องจากกฎเดิมยังไม่ยกเลิก บัตรเดิมมีมูลค่าอยู่ครับ)
-กรณีต้องเสียค่าตรวจสอบใหม่ 600 บาท (บัตรเดิมใช้ไม่ได้) เอากรอบทองออกลงประมูลบัตรเดิมใช้ได้หรือไม่ (บัตรเดิมกลัมมามีมูลค่า)


โดยคุณ Hopeman (1713)  [อา. 08 มี.ค. 2558 - 21:38 น.] #51087 (45/95)

นั่นชิ พระไม่เลี่ยมทองมีบัตรอยู้แล้ว
ไปเลี่ยมทอง เท่ากับต้องตรวจสอบใหม่อีก เสีย 700 บาท
เท่ากับผมเสียค่าบัตรเก่า +บัตรใหม่มีทอง
600+700=1300 บาท
แล้วผมจะขายเท่าไรมีกำไรครับเนี่ย
บัตรเก่าไม่มีทองน่ามีส่วนลดนะครับแบบนี้ บางคนเจอกรณีนี้
เหนื่อยแทน 55555


โดยคุณ โชติอนันต์ (4325) [อา. 08 มี.ค. 2558 - 22:40 น.] #51088 (46/95)

อีกหน่อยพอเข้ารูปแบบ ก็ดีมีมาตราฐาน แก้ปัญหาทองไม่ถึง 75% ทนหน่อยครับ อีกหน่อยซื้อขายกรอบทอง ในเว็บจะได้สบายใจ


โดยคุณ jungjung (1309) [จ. 09 มี.ค. 2558 - 06:48 น.] #51089 (47/95)

หากมีคนเคยประมูลพระราคาต่ำกว่า10000บาท พร้อมทองมาก่อนแต่ไม่ได้ขอเปลี่ยนชื่อในบัตร. ก่อนหน้านี้เมื่อลงประมูล ใหม่ผู้ชนะขอส่งเปลี่ยนชื่อในบัตรจะเสียเงิน200 บาท ถ้า หลัง จากนี้ หาก มีกรณีนี้จะเสียค่าใช้จ่าย ส่งเปลี่ยนชื่อ. เป็นเงินเท่าไหร่ครับ. 300 หรือ 500 บาท.

ตอบโดย webmaster 8/3/58

กรณีนี้จะเสียค่าใช้จ่ายส่งเปลี่ยนชื่อเป็นเงิน 300 บาทครับ


โดยคุณ ict500 (859) [จ. 09 มี.ค. 2558 - 09:18 น.] #51090 (48/95)

ตอนนี้คุณ webmaster3แจ้งว่า ทางเว็บไซต์ฯกำลังปรึกษากับทางสถาบันการันตีพระเพื่อให้ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 100 บาททุกช่องทางครับ
............ ขอบคุณล่วงหน้าครับ ค่าโสหุ้ยก็มาก ขายพระก็ยากกว่าแต่ก่อน ช่วยดำเนินการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 100 บาททุกช่องทาง สมาชิกจะหายใจคล่องขึ้นแยะครับ


โดยคุณ tongjoy (1701)(1) [จ. 09 มี.ค. 2558 - 13:14 น.] #51093 (49/95)

สรุปนะครับ เลิกเลี่ยมทองขายดีกว่า ไม่ต้องมาโดนหักหรือมาทะเลาะกันที่หลัง บอกทำทองมาเท่านี้บ้างเท่านั้นบ้าง ปวดหัวจริงๆ ลงไแบบไม่เลี่ยมทองดีกว่า เลี่ยมพลาสติกอย่างเดียวพอ


โดยคุณ morn7808 (704) [จ. 09 มี.ค. 2558 - 22:14 น.] #51095 (50/95)

เพิ่งส่งพระเลี่ยมทองไปตรวจสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มี.ค.58 จะให้ตรวจสอบเปอร์เซนต์ทองเพิ่ม จะต้องทำอย่างไรครับ ต้องพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ ( 2อจ 580307-008 ) ขณะนี้ผลยังไม่ออกครับ..?

ตอบโดย webmaster 10/3/58

เมล์แจ้งความประสงค์ของตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองได้ที่ Checkpra ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาทครับ


โดยคุณ lucair (297) [จ. 09 มี.ค. 2558 - 23:31 น.] #51096 (51/95)

ถ้าผมลงประมูล พระ แต่ลงหัว ข้อว่าแถมเลี่ยมทอง กรณีนี้ผมไม่ต้องเสียค่าชดเชย ให้กับผู้ประมูล ในกรณีที่ตรวจสอบทองไม่ผ่านใช่ปะครับ

ตอบโดย webmaster 10/3/58

หากตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ก็ยังต้องชดเชยตามกฏกติกาครับ


โดยคุณ jungjung (1309) [อ. 10 มี.ค. 2558 - 10:08 น.] #51100 (52/95)

ถาม: หากพระเลี่ยมเราชนะประมูลมาก่อนออกกฎนี้ และได้จากในเวบนี้ หากส่งตรวจเปอร์เซ็นอ.ทองผลออกมาต่ำมากๆ เช่นต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็น. เราสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้หรือไม่ เพราะถ้ามันต่ำขนาดนั้น. หมายถึง หลอกขายได้หรือไม่. และจะเป็นไปได้หรือไม่ที่กรอบทองจะมีจำนวนเปอร์เซ็นที่ต่ำขนาดนั้น ขอบคุณครับ

ตอบโดย webmaster 10/3/58

ไม่สามารถเรียกร้องชดเชยได้ ทอง 60% ก็ยังเป็นทอง เพียงแต่เปอร์เซ็นต์มันต่ำเท่านั้นครับ


โดยคุณ midori (3899) [อ. 10 มี.ค. 2558 - 11:32 น.] #51101 (53/95)

เดิมพระมีบัตรแล้ว แล้วมีเลี่ยมทองเดิม หรือนำไปเลี่ยมใหม่ ส่งตรวจสอบ%ทอง น่าจะลดค่าตรวจทองลงสักหน่อยนะครับ เวลาลงประมูลจะได้เห็น%ทอง ที่ส่งตรวจไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง เพราะกฎระบุเอาไว้ยังไงก้อไล่คืนเจ้าของเดิมก่อนหน้า ก่อนกฎออกไม่ได้อยู่แล้ว อันนี้เป็นภาระความรับผิดชอบส่วนของทองที่ประมูลได้มา ทางจีพระน่าจะลดค่าตรวจลงหน่อยก้อดีนะครับ ยิ่งบางคนเคาะเก็บมาได้หลายๆองค์ น่าเห็นใจครับ

ตอบโดย webmaster 10/3/58

ตอนนี้ทางเว็บไซต์ฯกำลังปรึกษากับทางสถาบันการันตีพระเพื่อให้ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 100 บาททุกช่องทางครับ


โดยคุณ Hopeman (1713)  [อ. 10 มี.ค. 2558 - 12:27 น.] #51102 (54/95)

กรณ๊ ผมเล่นปรกเล๊กๆๆ
ทองแค่ 1500-1700 บาท

ถ้าส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาท
กรณีนี้ ทำงั้ยครับ


ตอบโดย webmaster 10/3/58

- ก็ต้องตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนขายครับ
- ตอนนี้ทางเว็บไซต์ฯกำลังปรึกษากับทางสถาบันการันตีพระเพื่อให้ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 100 บาททุกช่องทางครับ


โดยคุณ ทองครับ (555)(1) [อ. 10 มี.ค. 2558 - 18:12 น.] #51104 (55/95)

สอบถามครับ แล้วถ้าประมูลกรอบทองเปล่าจากทางเว็บ แล้วเราต้องการให้ผู้ตั้งประมูลตรวจสอบ % ทอง ใครเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายครับ แล้วถ้าทองตรวจมาแล้วไม่ถึง 75% ใครจะเป็นคนรับผิดชอบครับ ถ้าเราจะขอคืน

ตอบโดย webmaster 10/3/58

- ผู้ตั้งประมูลมีหน้าที่นำกรอบทองที่มีเปอร์เซ็นต์ทองตั้งแต่ 75% มาขายในเว็บไซต์ฯครับ หากตรวจสอบแล้วพบว่าทองต่ำกว่า 75% ไม่ต้องคืนครับ เพราะผู้ตั้งประมูลจะต้องชดเชยค่าทองให้ตามกฏ กติกาการตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=820
.....ข้อที่ 5.หากผู้ซื้อได้นำทองไปตรวจสอบแล้วพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อดังนี้ ชดเชยค่าตรวจสอบทอง 500 บาท + ชดเชยค่าเสียหายเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเท่ากับ 75% ของราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณเยาวราชปัจจุบันและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ
......ตัวอย่างเช่น กรอบทองน้ำหนัก 3 กรัม ตรวจสอบพบทองเพึยง 70% (ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ 18000 บาทต่อทอง 15.2 กรัม ) ขั้นตอนแรกคำนวณโดยบาทละ 18000 หารด้วย 15.2 เท่ากับราคา 1184 บาทต่อกรัม ทองจำนวน 3 กรัม ราคาเท่ากับ 1184x3 = 3552 บาท จ่ายชดเชย 75%ของ 3552 บาท เท่ากับ 2664 บาท รวมกับค่าตรวจสอบทอง 500 บาท ฉะนั้นผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้ผู้ซื้อเป็นเงิน 3164 บาทและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ
- ถ้าผู้เสนอขายกรอบทองไม่ต้องการพบปัญหาในข้อข้างต้น จะต้องตรวจเปอร์เซ็นต์ทองก่อนเสนอขายทุกครั้งพร้อมระบุเปอร์เซ็นต์ทองให้ตรงจริงในการขายทุกครั้งครับ


โดยคุณ Hopeman (1713)  [อ. 10 มี.ค. 2558 - 20:09 น.] #51106 (56/95)

ถ้าพระเลี่ยมทอง
แต่ผมส่งตรวจสอบ % ทองเสีย 100บาท อย่างเดียว ได้เปล่าครับ
เพราะพระราคา 700-800 บาท
ขอบคุนมากครับ

ตอบโดย webmaster 11/3/58

- ตอนนี้ทางเว็บไซต์ฯกำลังปรึกษากับทางสถาบันการันตีพระเพื่อให้ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 100 บาททุกช่องทางครับ


โดยคุณ phipops (2569) [พ. 11 มี.ค. 2558 - 09:50 น.] #51107 (57/95)

***ผมอยากรู้ว่าจะทำให้มาตราฐาน หรือแย่กว่าเดิมครับ.***
จากเดิมค่าตรวจจาก300 ขึ้นมาเป็น600 ก็สาหัสอยู่แล้ว..นี่ก็ต้องมาเสียค่าตรวจ%ทองเพิ่มมาเป็น700..ตาย... ผมซื้อพระเก่าในจี สต๊อกพระเก่าเลี่ยมทองไว้ 5-600 องค์ ไม่เคยตรวจสอบ%ทอง ถึงเวลารอบมากะจะขายทำกำไร ก็ต้องส่งพระตรวจ%ทองอีกก่อนขาย ตรวจไม่ได้%ตามกำหนดต้องชดเชย เจ๊งแน่ๆ...***หาทางออกให้ด้วยครับ***

ตอบโดย webmaster 11/3/58

- การขายโดยการระบุเปอร์เซ็นต์ทองให้ตรงจริงจะทำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องทองในภายภาคหน้าครับ
- ตอนนี้ทางเว็บไซต์ฯกำลังปรึกษากับทางสถาบันการันตีพระเพื่อให้ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 100 บาททุกช่องทางครับ


โดยคุณ phipops (2569) [พ. 11 มี.ค. 2558 - 09:59 น.] #51108 (58/95)

ผมเป็นเพียงมดตัวเล็กๆ เสียงอาจไม่มีน้ำหนักเท่าใด แต่อยากให้หาทางออกเรื่อง%ทอง เพราะพระส่วนใหญ่ที่ผมซื้อ เลี่ยมจากพันทิพย์ทั้งนั้น ร้านทองคิด 90% +ค่าซิ + ค่าแรง ล่าสุดเห็นของน้องข้างตู้มีบัตรจีวางอยู่ ผลออกมา 66% ผมถาม66%คืออะไร เค้าบอก%ทองที่จีออกให้***ส่วนต่าง23%ร้านทองไม่ได้รับรู้อะไร พอใจก็ซื้อไป ไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อ***

ตอบโดย webmaster 11/3/58

- ทางเว็บไซต์ฯต้องการให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทองที่ซื้อขายในเว็บไซต์การันตีพระเท่านั้น เพราะทองนั้นมีมูลค่าตามเปอร์เซ็นต์ทอง x น้ำหนักทอง เท่าที่ผ่านมาได้ขายตามน้ำหนักทองอย่างเดียว เปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่ต้องวัดดวงเอาว่าน่าจะสูงพอประมาณ แต่ในความเป็นจริงในวันนี้ ทองที่ตรวจสอบได้แค่ 60% กว่าๆเป็นส่วนใหญ่ แต่นำขายเท่าทอง 80-90% ส่วนต่างนี้คนที่เสียหายและถูกเอาเปรียบก็คือ สมาชิกที่ซื้อทองในเว็บไซต์ฯ ดังนั้นการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองนี้ จะสร้างความยุติธรรมในการซื้อขายกรอบทองในเว็บไซต์ฯเรา เปอร์เซ็นต์ทองสูงท่านก็ขายได้ราคา เปอร์เซ็นต์ทองต่ำหน่อย ราคาก็ต้องย่อมเยาว์ลงครับ


โดยคุณ phipops (2569) [พ. 11 มี.ค. 2558 - 10:54 น.] #51110 (59/95)สต๊อกพระที่เก็บไว้ เพื่อรอเวลา..****หาทางออกให้หน่อยครับ****


โดยคุณ bluezone69 (6945) [พ. 11 มี.ค. 2558 - 13:39 น.] #51112 (60/95)

ขอสอบถาม webmaster นะครับ

-กฎการระบุ %ทอง สำหรับพระที่เลี่ยมทองและมีบัตรอยู่แล้ว ...จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ษ.58 นี้ใช่มั้ยครับ

- ถ้าใช่...แสดงว่า ก่อนถึงกำหนดการบังคับใช้กฎนี้...ก็สามารถขายพระที่เลี่ยมทองได้ตามปรกติใช่มั้ยครับ...โดยที่เราจะต้องรับผิดชอบภายหลังหรือเปล่าครับ...

***ขอบคุณมากๆครับ...ผมจะได้เตรียมตัวถูกครับ...เนื่องจากผมก็เหมือนพี่ ( phipops ) และจะดีปฎิบัตรตัวให้ภูกต้อง ถูกที่ถูกทางครับ...


ตอบโดย webmaster 11/3/58

- ถูกต้องแล้วครับยังไม่ต้องรับผิดชอบในเดือนนี้ แต่ตั้งแต่ 1 เม.ย 58 เป็นต้นไป หากขายพระเลี่ยมทองที่ระบุเปอร์เซ็นต์ทองไว้ให้ชัดเจน ก็สามารถขายได้ตามปกติเช่นกัน ผู้ซื้อก็จะต้องพิจารณาว่าถ้าเช่าพระเครื่องพร้อมกรอบทองตามเปอร์เซ็นต์ทองที่ระบุไว้ จะเช่าได้ในราคาที่เท่าไหร่ เพราะเท่าที่ผ่านมาพระเครื่องมีราคากลางแต่ทองประมาณน้ำหนักได้คร่าวๆ แต่เปอร์เซ็นต์ทองนั้นไม่สามารถประมาณได้เลย แต่ถ้าระบุเปอร์เซ็นต์ทองไว้แล้ว ก็จะพิจารณาราคาเช่าได้ละเอียดถูกต้องมากขึ้นครับ


โดยคุณ กู๋พระเครื่อง (825) [พ. 11 มี.ค. 2558 - 16:59 น.] #51115 (61/95)

1.แล้วถ้าส่งพระเลี่ยมทองออกบัตร ผลออกมาว่าทองต่ำกว่า 75 เปอร์เซนจะระบุเปอร์เซนทองไว้ในบัตรเลยหรือเปล่าครับ
2.แล้วในการลงประมูลครั้งต่อไปพระองค์ทีผลออกมาว่าทองต่ำกว่า 75 เปอร์เซนการซื้อขายยึดถือตามเปอร์เซนทองในบัตรเดิมใช่หรือไม่ ต้องมีการลดหย่อนค่าทองตามเปอร์เซนอีกหรือไม่
หรือว่าไม่เกี่ยวกันอีก ซื้อขายตามราคาที่ปิดประมูลใช่หรือไม่

ตอบโดย webmaster 11/3/58

1. จะระบุเปอร์เซ็นต์ทองไว้ในบัตรฯ เช่น (G70%) หมายถึงกรอบทองทำจากทองคำประมาณ 70%
2. การประมูลพระเครื่องที่ระบุเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว สามารถขายได้ตามปกติครับ โดยผู้ซื้อจะต้องพิจารณาเองว่าต้องการประมูลพระเครื่องพร้อมกรอบทอง 70 % นี้หรือไม่ครับ ไม่ต้องลดหย่อนเปอร์เซ็นต์ทองอีกแล้วครับ การลดเปอร์เซ็นต์ทองนี้จะคิดเฉพาะกรอบทองที่เสนอขายโดยไม่ระบุเปอร์เซ็นต์ทองไว้เท่านั้นครับ


โดยคุณ bluezone69 (6945) [พ. 11 มี.ค. 2558 - 21:22 น.] #51120 (62/95)

ขอบคุณมากๆครับ...เดียวเดือนนี้ลงวัดใจให้หมดเลย5555...คืนความสุขให้พี่ๆสมาชิก5555


โดยคุณ เหินเมฆิน (407) [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 09:14 น.] #51121 (63/95)

ผมแสดงความเห็นว่า จีคิดดีในหลักการจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกไม่เสียเปรียบ แต่ วิธีการน่าจะใช้ผิดจุดประประสงค์ครับ ในเมื่อเป้าคือ ใคร หรือ สมาชิกที่ลงขาย ทองรูปประพรรณ กรอบ ตลับอย่างเดียว ให้ไปใช้กฎตรวจเปอร์เซนต์ทองนี้ เพื่ิอความเป็นธรรมกับผู้ประมูลว่าได้ทองเปอร์เซนต์ตรงตามที่ระบุ แต่กฎนี้กลับนำมาใช้กับคนที่ไม่ใช่พ่อค้าทอง ไม่ได้ทำทอง ผสมทองเปอร์เซนต์ต่ำ ออกมาขาย เพียงแค่ซื้อมาใส่กับพระของตัวเอวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้พระมีคุณค่ามีราคาสูงตามหมายคือสกัดการเอาเปรียบจากพ่อค้าทอง วิธีใช้กฎกติกาก็น่าจะให้ตรงสากลนิยม กับต้องรับผลกระทบเสียหายเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งก่อให้เกิดความขุ่นข้องกับสมาชิกที่ไม่ได้มีส่วนกับเปอร์เซนต์ทอง ที่สูงหรือต่ำ เมื่อเขาได้ซื้อมาใส่พระของเขาเลย แต่กฎนี้มีผลกระทบกับ (ตัวอย่าง) ท่านนี้ Phipops(ขออนุญาติครับ) ที่ต้องแบกรับความเสียหายที่เขาไม่ได้เป็นผู้ทำ จึงจากขอให้ทบทวนการใช้ กฎนี้ หันไปชี้ชัดตรงจุด ที่พ่อค้าทองตัวจริงจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกโดยตรง ไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกัน ระหว่าง สมาชิกผู้ลงประมูล พระมีทอง ที่ต้องถูกตรวจสอบเปอร์เซนต์ทอง ก่อนลงขาย แต่ พ่อค้าทอง ลงขายทองได้ โดยไม่ต้องตรวจสอบ (ตามความเข้าใจของผม จากกฏเปอร์เซนต์ทอง ไม่ได้กล่าวถึง กรอบทอง ตลับทอง ป่าวๆเพียวๆ กล่าวเพียงเฉพาะ พระเลี่ยมทอง เท่านั้นที่ต้องตรวจเปอร์เซนต์ทอง เช่นนี้ ทอง กรอบทอง เฉยๆป่าวๆ จึงไม่ต้องส่งตรวจ ) ดูว่า กฎนี้จะเลือกใช้ เฉพาะคนที่ลงขายพระมีทองเท่านั้น น่าคิดต่อไปว่า ผมประมูลซื้อกรอบทองมาจากกระดานประมูล แล้วนำไปใส่พระ มาลงขาย ภาระค่าตรวจเปอร์เซนต์ทอง มันตกมาที่ผม แทนที่ พ่อค้าทองต้องประกันว่าเปอร์เซนต์ทองของเขาดีมีเปอร์เซนต์สูงตามกฎ กับเป็นผมที่ต้องรับเอาไว้หมด เป็นเพียงการออกความเห็นครับ สุดแล้วแต่ท่านจะพิจารณา ขออขบคุณครับ

ตอบโดย webmaster 12/3/58

- ก่อนอื่นขอให้ท่านศึกษากระทู้นี้ก่อนนะครับ - การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=820
- ผู้ขายทองใหม่ มีกฏกติกาดูแลอยู่แล้วครับ แต่ปัญหามีอยู่ว่าการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองนั้นมันทำได้ยาก จะมีกี่คนที่พยายามไปตรวจได้จริงและบ่อยๆ จึงทำให้เกิดช่องว่างนี้เกิดขึ้นตลอดมา ทางสถาบันฯจึงได้พยายามลดช่องว่างนี้ให้เหลือเป็น 0 ด้วยกฏกติกานี้ครับ ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่าย 100 บาทแต่ก็ถูกกว่านำทองไปตรวจสอบเองซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 300 ถึง 600 บาทต่อการตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 1 ขิ้นงาน ( ไม่รวมค่าเดินทางและเสียเวลา )
- การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองนี้ เป็นการแก้ปัญหาเดินหน้า จะทำให้เกิดการซื้อขายทองอย่างเป็นธรรมมากขึ้นในเว็บไซต์การันตีพระครับ
- ส่วนกรอบทองเดิม ไม่ว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม หากตรวจสอบทราบเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว ก็นำเสนอขายให้ตรงจริงก็เท่านั้นครับ ไม่ได้เสียหายอะไร เพียงแต่ผู้ซื้อจะต้องใช้วิจารณญาณดูว่าพอใจเช่าพระเครื่องพร้อมทองชิ้นนี้หรือไม่ครับ


โดยคุณ phipops (2569) [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 09:15 น.] #51122 (64/95)****การตรวจ%ทอง ขอเป็นทางเลือก ไม่เป็นกฎบังคับได้หรือไม่****
เช่น ถ้าผู้ขนะประมูลให้ส่งออกบัตร เพิ่ม 100 และถ้าต้องการส่งตรวจ%ทองด้วย เพิ่ม 200..(ปัจุบันส่งออกบัตร ผู้ขายก็ออก500+ค่าแพ็ค+ค่าส่ง ก็เสีย600.แล้ว) ****ส่วนการตั้งประมูล ผมจะบอกลูกค้าเลย ว่า%อยู่ระหว่าง 66-75% ถ้าลูกค้ารับได้ก็เคาะประมูล ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องเคาะเอาไป****

ตอบโดย webmaster 12/3/58

- การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง ทางเว็บไซต์ฯไม่ได้เป็นกฏบังคับ เพียงแต่ทางสถาบันฯจะยังไม่ออกบัตรฯให้เท่านั้นครับ แต่ยังออกในรายงานผลการตรวจสอบให้เหมือนเดิม แต่ถ้าผู้ชนะประมูลยอมออกค่าตรวจสอบเปอร์ทองเองก็ย่อมทำได้เช่นกัน แต่ท่านจะต้องยอมรับความเสี่ยงในกรณีผลการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ซึ่งท่านต้องชดเชยค่าเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมค่าตรวจสอบทองตามกฏกติกาครับ


โดยคุณ phipops (2569) [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 09:33 น.] #51124 (65/95)

จุดประสงค์หลักของจี..
1 อยากได้เงินเพิ่ม
2.อ้างว่าลูกค้าไม่เสียผลประโยชน์ แล้วที่ผมเสียมา 10 กว่าปี ใครรับผิดชอบ
*** แล้วผมถามว่า ทองร้านทอง ใครจะรู้% ทองพันทิพย์ ใครจะรู้% แต่พวกเค้าคิดเรา 90% เราก็จ่ายที่90%.+ค่าซิ+ค่าแรง เราจ่ายโดยไม่มีข้อโต้แย้งเลย แต่พอมาถึงจี ต้องเสียค่าตรวจ ตรวจ%ไม่ถึงต้องถูกปรับอีก ทำแบบนี้ก็เหมือนบีบให้ผมเลิกขายพระในจี โดยปริยาย
***ทำไมไม่ไปออกกฎหมายควบคุมร้านทองครับ ว่าถ้าทำกรอบทอง ตลับทอง %ทองต้องไม่น้อยกว่า75% ตามมาตราฐานสากล ถ้าต่ำกว่าสามารถแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย และเรียกค่าเสียหายได้ ***ผมว่าน่าถูกต้องกว่า มาไล่เบี้ยกับสมาชิกในครอบครัว

ตอบโดย webmaster 12/3/58

1. ถ้าทางสถาบันฯอยากได้เงินเพิ่ม ไปขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ดีกว่าหรือครับ ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ไม่ต้องทำงานเพิ่ม ไม่ต้องคิดให้มากๆเรื่องแบบนี้ครับ
2. หากท่านตรวจสอบแล้วพบว่าร้านไหนทำทองเปอร์เซ็นต์ต่ำแต่คิดท่าน 90% กับร้านที่ท่านตรวจพบเป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงกว่า ท่านจะได้เลือกร้านได้หากท่านมีข้อมูลนี้ครับ
3. หาก รอกฏหมายให้บังคับใช้ได้ 100% คงจะยากครับ ทางเว็บไซต์ฯจะต้องสร้างมาตรฐานเพื่อคุ้มครองสมาชิกเดินหน้าไปก่อนครับ


โดยคุณ phipops (2569) [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 09:44 น.] #51125 (66/95)***ผมขอแจ้งเพื่อนๆสมาชิกโดยทั่วกัน ถ้าG ยังคงยืนกฎนี้ หลัง 1 เมษายน 2558 ผมอาจจะไม่ลงขายพระในเว็ป G.เลย ไม่อยากเสี่ยงกับการถูกปรับ****

แจ้งเพื่อทราบ


โดยคุณ ariya16 (616) [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 11:13 น.] #51127 (67/95)

เห็นด้วยกับพี่ เหินเมฆิน และพี่ phipops
ทางจีคิดดี ท่านก็รู้จุดคันแต่เกาผิดที่ ต้นตอทองมาจากไหน ก็ท่านๆที่ลงขายทอง จีน่าจะไปตรวจจากพ่อค้าทองเลย อย่าเหมาพระเลี่ยมทองไปด้วย ถ้ายังงั้นผู้ที่เสียประโยชน์คือสมาชิกที่ลงประมูลพระพร้อมทองครับ ด้วยความเคารพ


โดยคุณ อาราธนา (5280) [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 11:14 น.] #51128 (68/95)

กรณีถ้าตรวจสอบแล้ว%ทองสูงกว่า75%เช่น80%_ผู้ตั้งประมูลมีสิทธิ์ได้เงินเพิ่มค่าทองจากผู้ชนะประมูลหรือไม่? อย่างไรครับ?


โดยคุณ bluezone69 (6945) [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 11:33 น.] #51129 (69/95)

***ส่วนผมเห็นว่า...กฎนี้ออกมาแบบรวบรัด...กระชั้นชิด...เกินไปหรือเปล่าครับ...มีเวลาให้ปรับตัวกันแค่1เดือนเอง...ทำไมไม่ให้เวลาปรับตัวสัก 6 เดือน หรือ 1 มกราคมปี2559 ถึงจะบังคับใช้กฎนี้ได้...และในระหว่างนี้พระที่เลียมทองลงขาย...ก็อยู่ในการพิจรณาของผู้ซื้อเอง...ชอบ / รับได้ ...ก็ซื้อ....ไม่ชอบ / รับไม่ได้ ...ก็ไม่ต้องซื้อ...ผมคิดว่ามันเป็นทางออกที่เป็นกลาง และ ช่วยลดกระแสร์ การต่อต้านในตอนนี้นะครับ...ฝากพี่ๆการันตีพระ และ webmaster ที่ผมนับถือ ช่วยพิจรณา ให้ถี่ถ้วนด้วยนะครับ


โดยคุณ lulytoon (3776)  [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 12:35 น.] #51131 (70/95)

อยากเสนอแนวทางก่อนที่กฎจะเริ่มใช้ครับ

1. (ความเข้าใจพื้นฐาน) ผู้ตั้งประมูลส่วนใหญ่ในเว็บที่เช่าเก็บพระเลี่ยมทองไว้ รวมถึงนำพระไปเลี่ยมเองที่ร้าน ไม่ได้มีเจตนาฉ้อโกง%ทองตามกฎที่ระบุไว้ที่75% แต่เป็นเพราะไม่รู้จริงๆ ต่อให้ถามร้านทองเค้าก็บอกว่าประมาณ75 ซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงพระที่เช่าจากเว็บจำนวนมากที่ผ่านกันหลายมือ บ้างก็เช่ากรอบทองจากในเว็บซึ่งผู้ตั้งประมูลเป็นร้านทองมาลงเอง ทำให้น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง

2.(ความยุติธรรม)ตามข้อที่1 เมื่อเรื่องมันได้ผิดพลาดไปแล้ว ก็คงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ว่ามูลค่าพระส่วนหนึ่งอาจต้องไปหักกับค่าตรวจสอบ หรือในกรณีที่%ทองไม่ถึง75ต้องชดเชยค่าเสียหายตามกฎ ซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมเลยสำหรับผู้ตั้งประมูลพระเลี่ยมทอง โดยทางเว็บใช้สูตรคำนวนคิดเป็น%ต่อกรัม โดยคิด%ละ25ต่อกรัมของส่วนต่างของ%ทอง ซึ่งทำให้ทองในเว็บจีพระมีมูลค่าบาทละ (ทอง1บาท15.2กรัม X 96.5% X 25ต่อ%) 36670บาท โดยอัตราการปรับที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่ %ละ15บาทต่อกรัม ซึ่งจะทำให้มีราคาทองบาทละ 22002บาท โดยไม่มีขั้นต่ำ เป็นการหักเงินตามจริงตาม%ทองที่สูญเสียไปเพื่อความยุติธรรมของทั้ง2ฝ่าย

3. (ความจริง)ทองยังไงก็เป็นทอง ถ้าเข้าใจจริงจะรู้ว่าทอง%ยิ่งสูงจะยิ่งเหลือง ส่วนทองเป็นเซ็นต่ำจะซีด ส่วนทองแดงทำความสะอาดให้ความแดงหายไปได้ครับ ตั้งแต่เว็บจีประกาศกฎนี้มาทั้งวงการขายพระก็ต้องถามเปอร์เซ็น เป็นเหตุให้ทองเปอร์เซ็นต่ำ(หรือสงสัยว่าต่ำ)ไม่มีใครกล้าเช่าเลย ทั้งๆที่เล่นพระกันเป็นสิบๆปีก็ทองแบบนี้แหละ กระเทือนทั้งวงการครับ องค์ที่ผมใส่ส่งตรวจสอบได้64%ห้อยมา3ปี ก็ปรกติครับ แต่ก็ต้องระวังผมจะห้องนอกตัวตลอดไม่ให้โดนเหงื่อ

4.(มีขึ้นก็มีลง)ตอนนี้มีสมาชิกคุณภาพหายไปเรื่อยๆ กระดานสนทนาที่เคยคึกครื้นก็เงียบเหงา มิตรภาพที่เคยเห็นในเว็บแทบไม่เหลือแล้ว ดูจำนวนสมาชิกเหมือนจะเพิ่มขึ้นก็จริง แต่สมาชิกคุณภาพกลับลดลง เดี๋ยวนี้ฟีดแบคไม่ถึง30ก็มีคำติแล้ว สุดท้ายของให้ทางเว็บพิจารณา ขอที่ยืนบ้างอย่าผลักมาให้สมาชิกผู้ตั้งประมูลอย่างเดียว ไม่มีใครเจตนาทุจริตหรอกครับ ทุกคนเป็นเหยื่อของความไม่รู้ เล่นพระเป็นรายได้เสริมได้บ้างเสียบ้าง เล่นพระทุกวันนี้วินมอเตอร์ไซร์ยังรู้ราคาพระเลย ได้กำไร500ก็ดีใจแล้ว ถ้าต้องเสียค่าเสียหายต่างๆจากกฎของทางเว็บที่กำลังสร้างขึ้น คงอยู่ลำบากครับแต่ก็ต้องสู้ต่อไปครับ


โดยคุณ bluezone69 (6945) [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 17:09 น.] #51133 (71/95)

***นับถือจริงๆครับ

ข้อ3 และ ข้อ4 ถูกต้อง และ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ใช่ตามนั้นเลย นับถือครับ


โดยคุณ Deema (1634) [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 17:21 น.] #51134 (72/95)

เห็นด้วยกับความคิดและข้อเสนอของพี่ lulytoon ครับผม
ผมเรียนว่า
1.ขนาดกรอบทองแท้ 80%จากร้านทอง พอนำกรอบไปขายตีราคาใหม่ ยังได้ไม่ถึง 65 % ของราคาเดิมเลยครับ
2.เมื่อก่อนร้านทองส่วนใหญ่กรอบพระค่าทองอยู่ที่ 80-90% แต่ตอนนี้พระก็แพง ทองก็แพง ร้านทองใหญ่หลายร้านก็ตีทองใหม่ เหลือแค่ 60-70% เอง ถ้าร้านทองที่ 80% ขึ้นไป จะมีการบอกค่าเปอร์เซ็นต์ไว้ที่ ตะขอทองตรงหูเหรียญ
ครับ
3.จริงเห็นตั้งแต่ประมูลพระแล้วครับ ว่าทองเต็มหรือไม่เต็มครับ สีและรูปพรรณบอกชัด แต่ที่ประมูลเพราะอยากได้พระครับ
โดยคุณ vichol2551 (1680) [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 20:32 น.] #51135 (73/95)

โดยคุณ webmaster3 [08 Mar 2015 17:44] #51083 (41/72)


ตอนนี้ทางเว็บไซต์ฯกำลังปรึกษากับทางสถาบันการันตีพระเพื่อให้ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 100 บาททุกช่องทางครับ


ผลออกหรือยังครับ


โดยคุณ webmaster3 [พฤ. 12 มี.ค. 2558 - 22:55 น.] #51136 (74/95)

- ปัญหาของกรอบทองในปัจจุบันนี้ก็คือ เป็นทองเปอร์เซ็นต์ต่ำ แต่ขายในราคาทองเปอร์เซ็นต์สูง เพราะไม่มีวิธีตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองที่สะดวก รวดเร็ว และถูก ทำให้ผู้ซื้อถูกเอาเปรียบตลอดเวลา ขายแล้วขาดทุนทุกครั้ง ในความเป็นจริงทองมีค่าในตัวอยู่แล้ว ไม่มีทางขาดทุนได้ การที่ท่านขาดทุนมีอยู่อย่างเดียว คือ ซื้อแพงกว่าคุณภาพ โดยซื้อทองเปอร์เซ็นต์ต่ำในราคาทองเปอร์เซ็นต์สูงนั่นเอง หากทางเว็บไซต์ฯ ไม่มีกฏกติกาการดูแลเรื่องทองนี้ในเว็บไซต์ฯ ต่อไปจะต้องมีการทำกรอบทอง 30-40% ออกมาขายอย่างแน่นอน เพราะทอง 30% ก็ยังเป็นทองหากดูจากสายตาครับ
- การขายกรอบทองโดยระบุเปอร์เซ็นต์ทอง ไม่ได้ทำให้ท่านเสียประโยชน์ แต่ทำให้ท่านได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงของทอง และท่านก็สามารถให้เช่าพระเครื่องพร้อมทองที่ระบุเปอร์เซ็นต์ทองตามจริงได้ตามปกติ สุดท้ายมาตรฐานของการทำกรอบทองก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับ


โดยคุณ jungjung (1309) [ศ. 13 มี.ค. 2558 - 00:38 น.] #51140 (75/95)

กฎนี้. ใช้แค่กรอบและตลับ เท่านั้น หรือเปล่า. จะรวมถึง บรรดา อุปกรณ์ ตกแต่งสร้อยที่ทำจากทองด้วยหรือไม่ครับ

ตอบโดย webmaster 14/3/58

ทุกอย่างที่เป็นทองคำครับ


โดยคุณ phipops (2569) [ศ. 13 มี.ค. 2558 - 08:39 น.] #51144 (76/95)

***ผมจะรอดู ถ้าพ่อค้าน้อย ลูกค้าจะเพิ่มขึ้นไหม***


โดยคุณ bluezone69 (6945) [ศ. 13 มี.ค. 2558 - 11:15 น.] #51155 (77/95)
โดยคุณ อิ๊ดท่าไม้ (372) [ศ. 13 มี.ค. 2558 - 13:59 น.] #51157 (78/95)

ดีครับ การค้าการขาย ตรงไปตรงมาดี เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คนชื้อก็ได้ของดีราคายุติธรรม คนขายก็ต้องมีจิตสำนึกที่ดี ขายของที่มีคุณภาพ ไม่ใช่ขายกรอบทองคุณภาพต่ำ แต่ขายราคาสูง สนับสนุนครับ


โดยคุณ phirunshup07 (353)(2) [อา. 15 มี.ค. 2558 - 17:49 น.] #51180 (79/95)

สนับสนุนสิ่งที่ทางเว็ปกำลังทำครับ เพราะการระบุเปอร์เซนต์ทองให้ชัดเจน จะทำให้เกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย พระแท้ ทองแท้75 % ขึ้นไป ...ทำต่อไปครับ ดีแล้ว ...เยี่ยมมากครับ แนวคิดนี้...


โดยคุณ chaingame (983) [อ. 17 มี.ค. 2558 - 21:25 น.] #51195 (80/95)

ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวครับ ยอดเยี่ยมครับในการให้บริการตรวจสอบเปอร์เซนต์ทอง เป็นการยกมาตรฐานการซื้อขายในเวปฯให้ดีขึ้น ผมสนับสนุนครับ ปกติแต่ก่อนประมูลพระเลี่ยมทองไม่เคยสนใจกรอบทองเลยครับ สนใจแต่ความแท้และความสวยงามของพระ มีกติกานี้ยิ่งทำให้สบายใจขึ้นอีกว่ากรอบทองที่ได้มามีเปอร์เซนต์ทองเท่าไหร่ แต่ก็อยากให้ทางเวปฯช่วยพิจารณาข้อเสนอดีๆจากสมาชิกหลายท่านด้วยครับ สำหรับผมคิดว่าเรื่องระยะเวลาที่ประกาศและเริ่มบังคับใช้นั้นสั้นเกินไป อาจจะทำให้สมาชิกหลายๆท่านปรับตัวได้ไม่ทัน และในช่วงการปรับตัวก็ขอให้คิดค่าธรรมเนียมให้น้อยเป็นกรณีพิเศษก่อนการเริ่มบังคับใช้ เพื่อให้เวปฯนี้ยังเป็นที่ซื้อขายแก่สมาชิกที่ดีๆต่อไปนานๆครับ


โดยคุณ Dechrat (1768) [พฤ. 19 มี.ค. 2558 - 15:15 น.] #51200 (81/95)

http://www1.g-pra.com/auction/view.php?aid=13527873
กรณีของผมชนะประมูลออกบัตรแล้วระบุ(G62%)ทางสถาบันส่งพระให้แล้วและรับเรียบร้อยแล้ว ทองตํ่ากว่า 75% จะทําอย่างไรได้บ้างครับ


โดยคุณ ต่อ_ถนนตก (2486) [ศ. 20 มี.ค. 2558 - 17:59 น.] #51228 (82/95)

สอบถามครับ ถ้าผมขายพระเลี่ยมทอง แต่แจ้งว่าขายเฉพาะพระ ทองยกให้ฟรีๆ(พระมีบัตรเดิมอยู่) ถ้าลูกค้าให้ส่งเปลี่ยนชื่อใหม่ และผลว่าทองต่ำกว่ากว่ามาตราฐานที่ทางเวปgตั้งใว้ ลูกค้าขอใช้สิทธลดราคาได้ไหม และถ้าผมไม่ลด ลูกค้าขอคืนได้ไหมครับ ในเมื่อผมแจ้งแล้วว่า ทองยกให้ฟรี


โดยคุณ bluezone69 (6945) [ศ. 20 มี.ค. 2558 - 22:16 น.] #51234 (83/95)

ผมก็กะว่าจะทำแบบที่พี่ต่อคิดนั้นแหละครับ....ชัดเจน...จบง่ายดี....ลูกพี่นี่หลักแหลมจริงๆ


โดยคุณ ณัฐเมืองย่า (870) [ส. 21 มี.ค. 2558 - 00:58 น.] #51235 (84/95)

ผมอ่านหลายกระทู้แล้วครับ คงมีหลายกระทู้ที่สงสัยเหมือนผม ตามที่ท่านบอกกฏหมายไม่มีผลใช้ย้อนหลัง แต่น่าจะมีหลายกระทู้สงสัยเหมือนผม หากหลังวันที่1 เมษานี้ หรือภาษากฏหมาย หมายถึงมีผลบังคับใช้แล้ว ถ้าผมประมูลพระพร้อมทองได้ แต่พระยังไม่มีบัตร แล้วทางผู้คั้งประมูลได้ส่งพระออกบัตรแล้วนั้น ผลได้แจ้ง%ทองว่าต่ำ กว่า75% ผมสามารถขอคืนได้มั้ยครับ รบกวนช่วยตอบให้คลายความสงสัยด้วยครับ


โดยคุณ ต่อ_ถนนตก (2486) [ส. 21 มี.ค. 2558 - 10:56 น.] #51237 (85/95)

สอบถามครับ ถ้าผมขายพระเลี่ยมทอง แต่แจ้งว่าขายเฉพาะพระ ทองยกให้ฟรีๆ(พระมีบัตรเดิมอยู่) ถ้าลูกค้าให้ส่งเปลี่ยนชื่อใหม่ และผลว่าทองต่ำกว่ากว่ามาตราฐานที่ทางเวปgตั้งใว้ ลูกค้าขอใช้สิทธลดราคาได้ไหม และถ้าผมไม่ลด ลูกค้าขอคืนได้ไหมครับ ในเมื่อผมแจ้งแล้วว่า ทองยกให้ฟรี

ตอบโดย webmaster 20/3/58

ไม่ได้ใช้เกณฑ์หรือกฏเกณฑ์ที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ แต่ใช้กฏกติกาที่ว่าหากไม่ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อน ถือว่าผู้ตั้งประมูลได้รับประกันเปอร์เซ็นต์ทองไว้อย่างน้อย 75% และเมื่อตรวจสอบพบว่าทองต่ำกว่า 75% จะต้องชดเชยตามกฏกติกาครับ

รับทราบครับ จะได้ตัดปัญหาเรื่องทองออกไป (ขายแต่พระ ทองยกให้ฟรีๆ) แหล่มเลยงานนี้....


โดยคุณ ต่อ_ถนนตก (2486) [ส. 21 มี.ค. 2558 - 14:02 น.] #51240 (86/95)

สามถามสั้นๆนะครับ ทองยกให้ฟรีๆ (ผลตรวจสอบจะออกมากี่%ก็ตาม) เน้น คำถาม ทอง ยกให้ฟรีๆ นะครับ แจ้งใว้ในรายการประมูลครับ
ลูกค้าคืนพระได้ไหมครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ที่ตอบข้อซักถามของสมาชิกเป็นอย่างดี ด้วยความเคารพ ต่อ _ ถนนตก


โดยคุณ sukkasem13 (743) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 14:41 น.] #51321 (87/95)

1ลงประมูลพระเลียมทองมีผู้ชนะประมูล ขอส่งตรวจเปอร์ทองต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรคับ และใครเป็นคนเสีย พระไม่เคยมีบัตร์มาก่อน
2ถ้าส่งออกบัตร์รับรองด้วย ตรวจสอบเปอร์ทองด้วย
เท่าไรคับ


โดยคุณ บ้านเก่า (221) [ส. 04 เม.ย. 2558 - 14:37 น.] #51362 (88/95)

โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับคุณ Phipops ครับ ตอนไปใส่กรอบร้านทองก็คิดทอง 90% แต่ในความเป็นจริง % ทองเท่าไร เราก็ต้องยอมรับเพราะเราไม่มีเครื่ื่องตรวจสอบ แล้วที่จะบอกว่าถ้าทองไม่เต็มเราก็ไปใส่ร้านอื่น ต้องเรียนอย่างนี้ครับแถวบ้านผมมีร้านใส่กรอบพระที่ใส่กรอบทองได้ร้านเดียวแถมค่าแรง 400 ต่อพระ1องค์ ไอ้เราจะไม่ใส่คนที่มาดูพระก็จับพระเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง เราก็กลัวพระเสีย ก็เลยใส่ไว้ก่อนแบบจำใจแต่พอมีการตรวจ %ทอง ตำกว่า 75 % ต้องลดราคาอีกแถมต้องออกค่าใช้จ่ายเองอีก นอนเฉยๆดีกว่ามั๊ง


โดยคุณ aotaung (852)(1) [ศ. 10 เม.ย. 2558 - 14:46 น.] #51410 (89/95)

ทำไมไม่ออกกฏบังคับ ขายกรอบทองในเวปให้แจ้งเปอร์เซนต์ทองไว้ด้วย จะถูกแพงตามเปอร์เซ็นต์ทอง ผมว่าลูกค้าส่วนใหญ่รับได้นะครับ คนขายก็รู้ว่ากรอบที่ตัวเองขายกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นการแสดงความจริงใจต่อกัน


โดยคุณ sane30 (405) [พฤ. 16 เม.ย. 2558 - 10:51 น.] #51434 (90/95)

สอบถามครับ1.ถ้าพระมีบัตรแล้วเป็นชื่อสมาชิกส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง5องค์เงิน500+ค่าส่งพระกับ100บ.ถูกต้องไหมครับ
2.ถ้าพระมีบัตรไม่ใช่ชื่อสมาชิกต้องเสียค่าตรวจสอบเท่าไหร่ครับต่อ1องค์พร้อมค่าส่งกับครับ
ก่อน30เมษาครับ


โดยคุณ miaterpra_punwa (620) [พ. 22 เม.ย. 2558 - 08:34 น.] #51455 (91/95)

รับทราบครับ แต่ขอความกรุณาจากทางการันตีพระ ช่วยระบุเวลาในการออกผลตรวจสอบพระเครื่องที่ทางสมาชิกส่งไปตรวจในวันเวลาที่ชัดเจนจะเป็นพระคุณยิ่งครับ เช่น
ส่งทางไปรณีย์ ในกรณีตรวจทั่วไป กี่วันออกผล
ส่งพระเครื่องในการประมูล กี่วันออกผล
เพราะบางครั้งทางสมาชิกต้องการทราบความชัดเจนของระยะเวลาในการออกผลนับจากวันที่ทางการันตีพระแจ้งรับพัสดุ ในหน้าเว็บครับ
ด้วยความเคารพนับถือ โปรดรับพิจารณาด้วยครับ


โดยคุณ Meksonice (1025) [ส. 25 เม.ย. 2558 - 11:09 น.] #51470 (92/95)

สรุปผมต้องเสียตังเพิ่มอีก 100
พระมีบัตรแล้ว(บัตรเก่า) จะเปลื่ยนใหม่ต้องจ่าย 700 ไม่งั้นไม่ออกบัตรแข็งให้ออกแต่ใบรับรองผล ทั้งๆที่ผู้ชนะประมูลอาจไม่ต้องการตรวจสอบ%ทองแต่ก็ต้องจ่ายเพิ่มอยู่ดีไม่งั้นทางสำนักงานไม่ออกบัตรแข็งให้


โดยคุณ ศุภกฤต (0) [ส. 06 มิ.ย. 2558 - 15:08 น.] #51684 (93/95)

รับทราบครับ


โดยคุณ tangmo03 (1277) [อ. 15 ก.ย. 2558 - 22:17 น.] #52500 (94/95)

http://www2.g-pra.com/webboard/show.php?Category=general_talk&No=507539

เคสผมวันนี้ รบกวนตอบด้วยนะครับ เพราะจะได้เป็นแนวทางให้สมาชิกท่านอื่นๆ ที่ยังไม่ทราบ

เพราะว่าจาการที่นั่งอ่านๆมาแล้วนั้น รู้สึกเลยว่าคนขายเสียเปรียบเยอะครับ ร้านทอง ณ ปัจจุบันไม่มีร้านไหนมี % ทองตามที่ตอกไว้ที่กรอบ หรือ ตลับ เป๊ะหรอกครับ

คราวหน้าจะได้ไม่ลงขายในเวปอีก ตอบด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆสมาชิกท่านอีนเจอแบบผม


โดยคุณ chaitatung (65) [ศ. 05 ก.พ. 2559 - 12:59 น.] #55122 (95/95)

ใช่ครับ คนขายโดนเอาเปรียบเยอะครับ แค่ส่งพระตรวจสอบก็600 + ค่าตรวจทอง 100 ผลออกมาไม่ถึง 75% ก็โดนจ่ายค่าส่วนต่างอีก เจอแบบนี้สงสัยคงแกะกรอบทองออกหมดขายแต่พระเปล่าอย่างเดียว จริงๆน่าจะออกคนละ50-50 คนขายกับคนซื้อ แฟร์ๆดีครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM