ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏการรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วัน


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- จากกฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ฉบับรวบรวมครั้งที่ 4 http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=492 หัวข้อที่ 2 หัวข้อย่อยที่ 3 ดังมีรายละเอียดดังนี้
------- สมาชิกผู้ตั้งประมูลจะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 7 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 7 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- เพื่อความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ฯจึงมีมติให้ปรับปรุงเวลาการรับประกันความพอใจ จากเวลา 7 วันเป็นเวลา 3 วัน ดังนั้น *** สมาชิกผู้ตั้งประมูลจะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 7 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ***
-ทั้งนี้ตั้งแต่พระเครื่องที่มีการเช่าบูชาหรือตกลงเช่าบูชาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2554 เป็นต้นไป
-จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

โดยคุณ webmaster3 [พ. 08 ธ.ค. 2553 - 23:17 น.]โดยคุณ พระประแดง26 (4331) [พ. 08 ธ.ค. 2553 - 23:27 น.] #33443 (1/172)

รับทราบครับผม มาที่ 1 ครับผม


โดยคุณ lafhun (1170) [พ. 08 ธ.ค. 2553 - 23:33 น.] #33444 (2/172)

สุดยอด และยอดเยี่ยมมาก ๆ


โดยคุณ loeiisan (2098) [พ. 08 ธ.ค. 2553 - 23:39 น.] #33446 (3/172)

รับทราบครับ


โดยคุณ boywatpai (647) [พ. 08 ธ.ค. 2553 - 23:50 น.] #33457 (4/172)รับทราบครับ...


โดยคุณ athemall (429) [พ. 08 ธ.ค. 2553 - 23:50 น.] #33458 (5/172)
โดยคุณ ty2505 (1755)