ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมิถุนายน 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 มิ.ย. 2563 - 08:34 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 30 มิ.ย. 2563 - 08:35 น.] #75218 (25/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630611-037 ED072145733TH zitthinan (461220) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ630612-009 EI703611796TH กระติบ (461336) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ630612-025 ED073402739TH hanhaniiz (461340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630613-059 EG575013182TH somchaytik (461577) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ630615-003 820284099574 pongpan_r (462033) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630616-015 EI962454774TH k_weerawat (461869) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630616-026 ED021858077TH ภาคภูมิ (461834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 1อจ630616-041 EX493829615TH chay7 (461840) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ630617-028 EF662059651TH ร่มฟ้าภูพิงค์ (462025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630618-008 TH0118CXX5G2B oldamulet (462098) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ630618-011 ED061666662TH maanart (462199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630618-020 ED085227484TH srilinjee (462119) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ630619-002 ED033417749TH bluezone69 (462361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630619-014 ED088841303TH Poldee98 (462376) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ630620-002 EI964695530TH noi70 (462512) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630620-016 EG047622149TH srilinjee (462525) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ630620-018 EX367707862TH WHITEAMULET (462807) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 1อจ630620-029 EI460184673TH อำนวย (462524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ630626-007 EG621296245TH lhuksit (463231) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630626-010 EG621296262TH lhuksit (463236) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630626-011 EI985715288TH dealer (463188) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
22 # 1อจ630626-015 EG621296228TH lhuksit (463239) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630626-022 ED074084820TH lhuksit (463241) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630626-023 ED074084847TH lhuksit (463243) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630626-024 EG566675191TH kenshiro2810 (463246) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630626-025 ED074084816TH lhuksit (463248) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630626-026 EI981262644TH Intra103 (463151) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630611-009 นกทุ่งสง (461229) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630611-021 พูลลาภ (461178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630613-028 p_awest (461460) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
4 # 2อจ630618-008 sarun1826 (462204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ630626-003 suchat-01 (463223) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630626-004 bkk10250 (463225) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ630626-005 bkk10250 (463229) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
8 # 2อจ630626-006 bkk10250 (463230) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
9 # 2อจ630626-008 ตึ่งนั้ง (463232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630626-009 ตึ่งนั้ง (463235) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630626-020 ThaiWong (463203) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
12 # 2อจ630626-021 ThaiWong (463206) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
13 # 2อจ630626-022 ThaiWong (463215) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 25 องค์ พระไม่แท้ 25 องค์
14 # 2อจ630626-023 ThaiWong (463222) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
15 # 2อจ630626-024 ThaiWong (463227) ส่งพระตรวจสอบ 40 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 40 องค์
16 # 2อจ630626-026 mut007 (463244) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630626-027 mut007 (463178) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630626-028 mut007 (463181) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630626-031 Leksalaya (463258) ส่งพระตรวจสอบ 21 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 21 องค์
20 # 2อจ630627-025 การันตีพระ (463262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630627-026 การันตีพระ (463264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630627-028 เบสท์เมืองพิจิตร (463328) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630606-007 เด็กสังขละ + เด็กบ้านแพน (460584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
2 # 3อจ630618-163 EW789689058TH Off99 + Kwanchai99 (462179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระตรีกาย อาจารย์ชุมไชยคีรี วัดเขาอ้อ เนื้อดิน ปี 2497
3 # 3อจ630619-107 EI958086923TH Kan01 + คูณสตางค์ (462262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่วงเดือน จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ630619-164 ED061238451TH Sakorn_rak + สัปปะรด (462315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดนาสนธ์ พิมพ์วงแขน เนื้อดิน จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ630620-127 EG345347629TH Latte424 + tewkeet (463254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2544 จ.ระยอง
6 # 3อจ630620-143 820294562080 พิชชากร + benzy (462452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
7 # 3อจ630620-150 EG369315413TH pandp + Buncha (462471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630622-132 ED074282771TH john-otto + va1111 (463200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม
9 # 3อจ630623-011 sudjarit + ดิอาโบล (462701) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธชินสีห์ พิธีจักรพรรดิ์ รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธชินสีห์ พิธีจักรพรรดิ์ รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
10 # 3อจ630623-018 pichet344 + thitiporn (462720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดยะหาประชาราม เนื้อผงว่าน ปี 2503 จ.ยะลา
11 # 3อจ630623-026 Maximax + sanopporn (462738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองเฒ่า วัดเขาอ้อ เนื้อสำริดเงิน ปี 2465 จ.พัทลุง
12 # 3อจ630623-027 vespa2 + sanopporn (462740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
13 # 3อจ630623-158 TMNG000012972 ศิษย์ท่านขุน + หนุ่มนนท์ (462836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงลงรัก ปี 2495-2505 จ.นนทบุรี
14 # 3อจ630623-162 RBPR000080666 tonychan + (462775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Reindeer_kwang
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อตะกั่วกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ระยอง
15 # 3อจ630624-103 EG982847744TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (462891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี
16 # 3อจ630624-133 EG473727665TH mntpt + supol (462871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 853/สภาพชุบทองใหม่)(G 68%)
17 # 3อจ630624-135 EX506097275TH นุหลัก4 + mitmitee (462880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวนาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ราชบุรี
18 # 3อจ630625-112 ED095021119TH พิชชากร + คูณสตางค์ (463028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
19 # 3อจ630625-124 ED094875062TH ซุ้มวัดศรี + ammoniamotion (463019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญตู้ไปรษณีย์ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
20 # 3อจ630626-002 วิสูตร์ + อโนคา (463155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 62%)
21 # 3อจ630626-003 bigbee + pawaris (463157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 75%)
22 # 3อจ630626-004 scottruth + pawaris (463161) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 5.9 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
23 # 3อจ630626-007 Wanchana + Deethongtong (463167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630302-087)
24 # 3อจ630626-008 ใบตอง2113 + Deethongtong (463170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630502-240)
25 # 3อจ630626-009 jirayut32 + รงค์พังงา (463173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1542)
26 # 3อจ630626-010 pisanx + รงค์พังงา (463177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 854)
27 # 3อจ630626-011 Waraporn951 + punya (463255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ630626-012 yut157 + Komsank (463182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ630626-013 vitaya + Komsank (463184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ630626-014 janthanee + Komsank (463187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
31 # 3อจ630626-015 taccord + mekya2706 (463190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่เบรค เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(621213-937) (G 96%)
32 # 3อจ630626-016 แก้วอุษา + บ้านเลน (463193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (590606-034)
33 # 3อจ630626-018 บอลปากน้ำ + hunter04 (463198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630604-200)
34 # 3อจ630626-101 ED091091675TH wit_27 + เสือสมิง (463135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (630615-256)
35 # 3อจ630626-102 ED080925529TH noomark + บุษกร (463136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 62%)
36 # 3อจ630626-103 EX506099355TH วิสูตร์ + simmax (463139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
37 # 3อจ630626-104 EI956886210TH u_soipa + นราชพฤกษ์ (463143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนะจน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 373)
38 # 3อจ630626-106 ED106763825TH noomark + kortzean (463149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
39 # 3อจ630626-107 ED098980928TH มือปราบตลาดสด + patchaya (463154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630626-108 ED120912517TH anuchaa + apiwat4825 (463159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3011)
41 # 3อจ630626-109 ED105425804TH จุ๋มจิ๋ม + Chiu2002 (463247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) (610705-080)(G 65%)
42 # 3อจ630626-110 ED049361676TH kaity + tookatun (463163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630616-024)
43 # 3อจ630626-111 EX469495426TH บางปะกอก + Bophantom (463138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) (621024-012)(G 65%)
44 # 3อจ630626-112 CITYP00247722 Yuttana27 + เล็กรางบัว (463253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
45 # 3อจ630626-114 EI783756620TH บารมีปู่เพชร + napolyonk (463142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
46 # 3อจ630626-115 ED120912738TH diablott + apiwat4825 (463145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2842)
47 # 3อจ630626-117 ED115964176TH บารมีทวีคูณ + tayatang (463249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5747)
48 # 3อจ630626-118 ED120427396TH tumtam + kritsana-ao (463148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์
49 # 3อจ630626-119 ED117912070TH Latte424 + จอมยุทธบูรพา (463150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง
50 # 3อจ630626-120 ED095026473TH kit01 + คูณสตางค์ (463152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมพัดยศ(ใหญ่) เนื้อผงว่าน ปี 2511 จ.ภูเก็ต
51 # 3อจ630626-121 ED095026473TH ราชดำเนิน + คูณสตางค์ (463156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 120 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.สกลนคร
52 # 3อจ630626-122 ED095026473TH tontatto + คูณสตางค์ (463158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
53 # 3อจ630626-123 ED078722023TH boonserm + pangjung (463160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
54 # 3อจ630626-124 EI982917238TH PHOOKIEW + (463162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaiywutkunarsa
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
55 # 3อจ630626-125 ED091091539TH เบสท์เมืองพิจิตร + นกแก้ว (463165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
56 # 3อจ630626-126 ED039992253TH arkorn + hooligan (463166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
57 # 3อจ630626-127 EI768887248TH หม่อง + JAPAN-55 (463168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น(อมหมาก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(530310-064)
58 # 3อจ630626-128 RP859214229TH Bophantom + pharnarit (463172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540622-113)
59 # 3อจ630626-129 EG473727563TH วิสูตร์ + supol (463174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน) (630111-239)(G 67%)
60 # 3อจ630626-130 TH0118DHHOZBB annnyamulet + kangbowin (463176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
61 # 3อจ630626-131 EG881810229TH NongYok + (463179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 76%)
62 # 3อจ630626-133 PTTO000047835 perfectman77 + numpraram2 (463186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 65%)
63 # 3อจ630626-134 ED052385227TH poshwises + ครูโอ๊ตลพบุรี (463189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงว่าน จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
64 # 3อจ630626-135 QSV0000349743 m-cot + อาวุธ521 (463191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ630626-136 ED94860181TH น_นาคร + แบทแมน (463252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
66 # 3อจ630626-137 ED106050285TH ไผ่กำแพงแสน + golfsriracha (463194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
67 # 3อจ630626-138 ED128502291TH Bophantom + จตุจักร (463196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 368)
68 # 3อจ630626-139 EG542042036TH jirayut32 + wutthipong1 (463199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1400)
69 # 3อจ630626-140 EG542042036TH jirayut32 + wutthipong1 (463201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1363)
70 # 3อจ630626-141 EI824799715TH โบ๊ทพระเครื่อง + moomancing (463251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 20389)
71 # 3อจ630626-142 CLPK000325036 t-det + mahaphom (463204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
72 # 3อจ630626-144 ED110528302TH D_bangsan + som3693 (463210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
73 # 3อจ630626-145 EI586693490TH poshwises + yut2877 (463211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูบายศรีมะอะอุ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท
74 # 3อจ630626-146 EI966585846TH เบสท์เมืองพิจิตร + (463213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่ยแสตมป์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังอุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
75 # 3อจ630626-147 ED070757446TH tanit_p + thank2016 (463214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 51562)
76 # 3อจ630626-148 EI986508313TH jinn-jinn + โจ้ณอโยธยา (463216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสร้างหอสวดมนต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ630626-149 EI986508313TH หนุ่มดงมะตื๋น + โจ้ณอโยธยา (463218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
78 # 3อจ630627-001 sutthipun + pawaris (463259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (560109-222)(G 81%)
79 # 3อจ630627-008 pornlimk + ตูนเพชรบูรณ์ (463271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ. (วัดโคนอนสร้าง/สภาพสวย) (630114-046)
80 # 3อจ630627-009 Iamnopparat + lomlopburi (463272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (620727-088)(G 81%)
81 # 3อจ630627-011 midori + เบสท์เมืองพิจิตร (463335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงพ่อคร้าม วัดบางระกำ เนื้อดิน ปี 2470 จ.นครปฐม (620109-131)(G 77%)
82 # 3อจ630627-013 จอมพล + JoEthaibev (463339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (620202-025)(G 64%)
83 # 3อจ630627-104 ED058478125TH chatree1 + OMBUN (463288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังอกเลา เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)(630609-093)
84 # 3อจ630627-107 EI984949851TH หิมพานต์มุ่งงาม + zitthinan (463293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สุพรรณบุรี (ขนาด 4 นิ้ว)(630415-086)
85 # 3อจ630627-110 66850144101064 suras_photmail + Sucheera (463301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)(630507-049)
86 # 3อจ630627-113 EO507888540TH thai2net + ซุ้มวัดศรี (463260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (570201-130)(G 76%)
87 # 3อจ630627-124 ED128416730TH ชาญยุทธ + sommartbun (463281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (610308-039)
88 # 3อจ630627-132 TH011801QRD0B boonlers + toopronchai (463342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)(630521-435)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 29 มิ.ย. 2563 - 08:33 น.] #75214 (24/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630610-006 EX527764045TH UDS-35 (461075) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
2 # 1อจ630610-014 ED067052605TH tayatang (461089) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ630622-018 ED072182617TH เอ็ดวังหลุม (462787) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ630623-022 EI987724835TH manliar (463109) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630624-001 ED067754405TH nakarin (462924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630624-002 ED104316428TH nitithans (462928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630624-003 ED110512302TH som3693 (462932) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630624-005 ED058281945TH waves (462930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630624-007 ED118710754TH Athiwat (462933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630624-009 EI768885851TH JAPAN-55 (462934) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630624-012 EI969870743TH Winai61 (462939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630624-013 ED0564374743TH mchutith (462942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630624-019 TH0118CU0QJ5B scott (462936) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 1อจ630624-020 TH0118CUOQJ5B scott (462941) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ630624-021 ED099881379TH danny77 (462963) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ630624-022 ED110451104TH nut141 (462923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630624-023 ED049352158TH tookatun (462929) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ630624-024 EI606962082TH khamsornmontri (462945) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 17 องค์
19 # 1อจ630624-025 I984980746TH อะนันตะปัดชะเย (462950) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 1อจ630625-002 EI059090377TH หมีดำ (463075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ630625-005 EH100593655TH doopradee (463009) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
22 # 1อจ630625-013 EG621296259TH lhuksit (463095) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630625-014 EG566675165TH kenshiro2810 (463100) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ630625-015 EG566675165TH kenshiro2810 (463103) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ630625-016 EG566675165TH kenshiro2810 (463091) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ630625-017 ET640589621TH รุ่งโรจน์ (463014) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630625-018 EI968248991TH bangpunDD (463110) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ630625-019 EI968248991TH bangpunDD (463108) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ630625-022 EW218919837TH Wipapramai (463112) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
30 # 1อจ630625-023 EW218919837TH Wipapramai (463114) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
31 # 1อจ630625-026 EG778217962TH mumu99 (463115) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ630625-027 EG778217962TH mumu99 (463119) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630625-028 EG778217962TH mumu99 (463117) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630625-029 EG778217962TH mumu99 (463059) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630625-030 EG778217962TH mumu99 (463065) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ630625-031 EG778217962TH mumu99 (463073) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ630625-032 EG778217962TH mumu99 (463077) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ630625-033 EG778217962TH mumu99 (463081) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ630625-034 EG778217962TH mumu99 (463085) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ630625-035 EG778217962TH mumu99 (463093) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ630625-037 ED110551028TH พระประแดง26 (463016) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ630625-040 EG621296231TH lhuksit (463098) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ630625-043 EG621296214TH lhuksit (463104) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630610-017 ชุมพล5 (461108) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630611-018 จอมยุทธ77 (461233) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ630612-017 พุทธคุณ05 (461348) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630612-018 พุทธคุณ05 (461352) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
5 # 2อจ630613-019 wutisil (461533) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630622-043 Anapana (462665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630623-007 phairoj1186 (462735) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ630624-001 njeesom (462957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630624-004 ฅนบางใหญ่ (462905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630624-009 poochainarin (462964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630624-011 wutisil (462920) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630624-013 Chicha (462926) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630624-014 pui1228 (462931) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
14 # 2อจ630624-015 east_noodles (462937) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630624-016 RTPRA (462908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630624-017 Pearl (462943) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ630624-019 เน้นพระสวย (462948) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630624-020 เน้นพระสวย (462951) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630624-024 Mai2008 (462890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
20 # 2อจ630625-005 สยามเมืองยิ้ม (463111) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630625-006 สยามเมืองยิ้ม (463023) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
22 # 2อจ630625-007 สยามเมืองยิ้ม (463030) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630625-008 popeye289 (463113) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
24 # 2อจ630625-010 disakorn (463121) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 2อจ630625-011 p_awest (463123) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 2อจ630625-012 p_awest (463034) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
27 # 2อจ630625-013 p_awest (463037) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
28 # 2อจ630625-014 p_awest (463124) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
29 # 2อจ630625-026 hunter04 (463041) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ630625-030 aeakarat (463122) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630625-031 aeakarat (463125) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
32 # 2อจ630625-032 จอมยุทธ77 (463128) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 2อจ630626-007 การันตีพระ (463169) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
34 # 2อจ630626-012 การันตีพระ (463171) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ630626-013 การันตีพระ (463175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ630626-030 Pissawat29 (463134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630622-012 padate + tanapat05 (462535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดบวรนิเวศฯ 100 ปี สภากาชาดไทย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 83%)
2 # 3อจ630624-127 ED083155073TH pontat567 + tonyadam22 (462886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630625-001 นกบางพลี + misterpou (462991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
4 # 3อจ630625-002 PHLOI + buspom (462994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
5 # 3อจ630625-003 PHLOI + buspom (463000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
6 # 3อจ630625-004 Icando + tuey88 (463004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (610428-039)
7 # 3อจ630625-005 Icando + tuey88 (463007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
8 # 3อจ630625-007 dechatorn + teerawit (463011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 70%)
9 # 3อจ630625-008 new999 + danai3356 (463017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630625-009 โต๊งเหน่ง001 + ชลชินเขต (463018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก)
11 # 3อจ630625-010 Mcwall + Niipa (463020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
12 # 3อจ630625-011 Rathprasert3835 + ยุทธภีม (463021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (630619-551)(G 78%)
13 # 3อจ630625-013 six_cm + blue333 (463033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุโค้ด)(550421-225)(G 69%)
14 # 3อจ630625-014 พนินทร์ + sanopporn (463035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1547)
15 # 3อจ630625-101 EH100475551TH momon + Cozyrhythm (463043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก เนื้อทองเหลือง
16 # 3อจ630625-102 PSP0008327609 jirayut32 + เมียวเมียว (463046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2882)
17 # 3อจ630625-103 EI998575814TH HopeMan + ya666 (463048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (600224-128)

18 # 3อจ630625-104 FAM0002942634 flywheel + srikriangkrai (463051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา
19 # 3อจ630625-105 EI621586375TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + Meetung (463054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
20 # 3อจ630625-106 ED04185803TH visuth + yomomyai (463057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4177)
21 # 3อจ630625-108 EI966583301TH เมืองช้าง + บารมีเงิน (463060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่)
22 # 3อจ630625-109 ED030495509TH thongpaiwan + (463064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่น 2 พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.จันทบุรี
23 # 3อจ630625-110 ED053427816TH PLE_INNO + magician (463067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620318-038)(G 79%)
24 # 3อจ630625-111 ED095021119TH ทศวรรษ33 + คูณสตางค์ (463025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
25 # 3อจ630625-113 ED095021119TH พิชชากร + คูณสตางค์ (463032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ นื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.นครปฐม
26 # 3อจ630625-114 ED045629706TH pisanx + ปูแปดริ้ว (463036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 928)
27 # 3อจ630625-115 EH111957784TH poshwises + kittikitti (463040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จทรงหนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
28 # 3อจ630625-116 ED113041823TH Ashita + ทรัพย์กำเนิด (463044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%)
29 # 3อจ630625-117 ED000926664TH Bophantom + เก้าหน้า (463049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพล้างผิว)
30 # 3อจ630625-118 ED108665335TH komsan + jirarush (463053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630625-119 EB404888865TH แอลพระไทย + patchaya (463056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630625-120 ED112698074TH autopower + (463061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
33 # 3อจ630625-121 TWCR000106296 engineer27 + Danusorn (463130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 256)(580207-054)
34 # 3อจ630625-122 ED075155142TH โต้งกระนวน + Kongpost (463131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630625-123 ED032398941TH Chicha + thongchaideenum (463015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 24366)
36 # 3อจ630625-126 EI861416485TH natapoln + P_Nachakun (463024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)

37 # 3อจ630625-127 EI861416485TH natapoln + P_Nachakun (463026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
38 # 3อจ630625-128 ED075155139TH หม่อง + Kongpost (463027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
39 # 3อจ630625-129 EI968952565TH kenshiro2810 + sanyaa (463133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
40 # 3อจ630625-130 EG221441692TH nuthapol + mahawong (463029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 67%)
41 # 3อจ630625-131 EX431948294TH เน้นพระสวย + sarsi (463055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630625-133 ED066876478TH visuth + somsakyoung (463058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1895)(G 68%)
43 # 3อจ630625-134 ED074539013TH u_soipa + แม็คหลักสี่ (463062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 21722)
44 # 3อจ630625-135 ED121863208TH gecko + ตามฝันสุดขอบฟ้า (463063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630625-136 ED079552612TH beer2126 + arwutc (463066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (550330-002)
46 # 3อจ630625-137 EF683330088TH เมืองช้าง + jammanee (463068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ630625-138 ED08256956TH Arjaree56 + BankHiWay (463070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ.. (630118-247)
48 # 3อจ630625-139 EI968969509TH ศักดิ์นรินทร์ + เศกสรรค์2511 (463072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(600602-046)
49 # 3อจ630625-140 EI968969509TH engineer27 + เศกสรรค์2511 (463132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (620321-103)
50 # 3อจ630625-141 ED074538551TH masterbill + suwatboat (462993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ630625-142 EG274081599TH tanyawit + boonsom_n (462996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
52 # 3อจ630625-143 ED093756191TH เด็กตลาดใต้ + wirach (462998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย
53 # 3อจ630625-144 EG654988385TH sanmita + PopQC (463001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 141)
54 # 3อจ630625-145 EG654988385TH ตุ้ยแปลงยาว + PopQC (463003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 283)
55 # 3อจ630625-146 EI985544708TH camenrider + Akaphop (463005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งศรีอุบล วัดมหาวนาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.อุบลราชธานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

พระชัยวัฒน์ศรีอุบล วัดมหาวนาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.อุบลราชธานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
56 # 3อจ630625-147 EI932955635TH ruenthong + ตุ๊หลวง (463008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นฉลองพระสุพรรณบัฏ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (630330-324)
57 # 3อจ630625-148 ED930868050TH nunthawat + star15 (463010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และรมผิวใหม่)
58 # 3อจ630625-150 ED073596796TH พันธิตรา + Kan01 (463013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (วัดสามัคยาราม)
59 # 3อจ630625-151 EG654988615TH visuth + เถ้าแก่เนี้ย (463069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5441)
60 # 3อจ630625-152 ED091159908TH Retail + Papang79 (463074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
61 # 3อจ630625-153 ED101396033TH prasertpp + Wnk809 (463078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นจัมโบ้ เนื้อผงจุ่มรัก จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ630625-154 ED091091715TH Arjaree56 + เสือสมิง (463080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2509 จ.ชลบุรี (630615-257)
63 #3อจ630626-113 ED128502549TH นคราฎ + คุณศิระ (463141) กรอบทอง 1 องค์ ( G 81%) (น้ำหนักรวม 10.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 27 มิ.ย. 2563 - 08:36 น.] #75202 (23/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630611-007 ED069604791TH ปภานลิน (461216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630611-029 ED055647695TH buobucha (461206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630612-006 ED047930233TH kangnutta (461349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630613-010 ED044251722TH ชนาฎศิลป์ (461515) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ630616-002 ED088814149TH yuwarin (462133) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 1อจ630616-012 ED066018951TH Phongphawan09 (461923) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630616-024 ED085884596TH chanchim (461825) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630616-025 ED091013633TH ซูโม่ (461830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630616-029 EG047614770TH OgapzaO (461837) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ630619-018 ED045477550TH kompang (462570) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ630620-027 EG043043961TH หวานเย็น007 (462853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630622-012 EG340961509TH bantueng (462817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630622-020 EI987720056TH หลานตาจวบ (462554) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630623-001 EI877972375TH คนกรุงศรี (462809) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ630623-003 EX548042272TH thevit (462763) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630623-006 EW715875588TH นู๋โอปอ (462816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630623-007 EX515120003TH lordcoffee (462769) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630623-009 ED067489957TH jingmanu (462705) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ630623-010 EG263804557TH Wipapramai (462777) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630623-012 EX425248222TH matee1974 (462748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630623-014 TDPSU05202034569 หนุ่มประจวบ (462754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630623-015 TH0118DBMXS9B ปาล์มริมคลอง (462780) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630623-016 TH0118DBMXS9B ปาล์มริมคลอง (462790) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630623-017 TH0118DBMXS9B ปาล์มริมคลอง (462797) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630623-018 TH0118DBMXS9B ปาล์มริมคลอง (462803) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630623-019 TH0118DBMXS9B ปาล์มริมคลอง (462810) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630623-020 ED091072778TH เล็กอมตะชลบุรี (462756) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630623-021 6732000255275 Moty5555 (462710) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
29 # 1อจ630624-004 EI915670942TH ต่อแต้ม (462967) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630624-006 RCNP000052762 เทพยาจกเก้านิ้ว (462971) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
31 # 1อจ630624-010 TH0118D28083B ปาล์มริมคลอง (462973) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ630624-011 TH0118D28083B ปาล์มริมคลอง (462976) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630624-015 ED074219990TH พิชชากร (462961) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630624-016 ED074219990TH พิชชากร (462962) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630605-006 Thai2548 (461048) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630613-003 rooms_studio (461503) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630615-001 somjitgass (461684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630616-003 ฅนบางใหญ่ (461832) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
5 # 2อจ630616-004 ฅนบางใหญ่ (461838) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ630617-005 virut19 (462052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ630617-032 friendship (462031) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630618-012 SeksitK (462074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630619-007 rongruac (462820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630619-019 twongt (462325) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ630622-001 ป้องนันปัง (462613) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630622-011 wutisil (462572) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ630622-012 wutisil (462575) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ630622-013 wutisil (462579) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ630622-016 wutisil (462590) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630622-022 แมวจ้ะ (462602) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 2อจ630622-023 แมวจ้ะ (462612) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
18 # 2อจ630622-024 อรทัย88 (462640) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630622-026 เหน่งบางคู้ (462598) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630622-032 Haasdk123 (462616) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
21 # 2อจ630622-033 Haasdk123 (462623) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
22 # 2อจ630622-038 chompu2525 (462610) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ630623-002 pigfat08 (462716) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ630623-004 Deethongtong (462785) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ630623-009 บรีสพระช่วย (462721) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 2อจ630623-012 jompol10 (462832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630623-013 phol_put (462833) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ630623-014 kongsak (462837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ630623-015 voravitt (462838) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ630623-018 walrawut (462843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ630623-021 อาคันติมายะ (462827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ630624-002 Buncha (462917) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ630624-007 ฅนบางใหญ่ (462952) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ630624-008 suchat-01 (462921) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ630625-016 wit50 (463042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ630625-027 การันตีพระ (463047) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ630625-034 เจริญ42 (462989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630611-113 TH0118C5ZR88B Peterchann + promlok (461151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630613-013 แป๊ะดำเนิน + pungting (461388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ630615-127 EI994706465TH noi70 + boonyuen (461608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นอายุครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
4 # 3อจ630617-121 ED044877905TH vespa2 + Akaphop (461982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2546 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
5 # 3อจ630619-102 ED091037351TH อตกพระเครื่อง + นกแก้ว (462249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัดหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดงชุบทองลงยา จ.นนทบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
6 # 3อจ630619-142 EI951071411TH อตกพระเครื่อง + เอ็กช์ด่าน (462277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นร่ำรวยเงินทอง ปี 2541 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
7 # 3อจ630624-001 FIFAH + oudood (462859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(570719-006)
8 # 3อจ630624-002 k_Banchang + suchat-01 (462975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นกิตติโก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี. (630602-206)
9 # 3อจ630624-003 กระต่าย + logisman (462863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)(600729-055)(G 80%)
10 # 3อจ630624-004 Deema + logisman (462867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(G 63%)
11 # 3อจ630624-005 nunthawat + tong0259 (462870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630624-006 ดำเมืองสิงห์ + cabzaa (462873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ630624-008 ChartKT + เบสท์เมืองพิจิตร (462878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ. เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ.. (630423-180)(G 66%)
14 # 3อจ630624-009 Arjaree56 + เบสท์เมืองพิจิตร (462882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ.. (630618-079)
15 # 3อจ630624-010 เนนิติ + Pong2515 (462884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช(G 72%)
16 # 3อจ630624-011 เอกสกล + Wee08 (462982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
17 # 3อจ630624-012 phoomchai + pawaris (462888) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(540511-105)(G 65%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(540720-168)(G 66%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (531007-148)(G 65%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (540819-055)(G 69%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550220-134)(G 68%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
18 # 3อจ630624-013 กานต์ + pawaris (462898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เงิน ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 90%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์นี้
19 # 3อจ630624-016 tawansun + prasong (462907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(G 64%)
20 # 3อจ630624-017 tummusic46 + prasong (462909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
21 # 3อจ630624-018 หม่อง + นภเก้า (462914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ630624-019 Viraphan711 + โจ้ดอนเมือง (462915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
23 # 3อจ630624-020 kaokao9 + amata_tong (462918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630624-101 ED115923154TH jirayut32 + tayatang (462885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5064)
25 # 3อจ630624-102 ED084994445TH Sompong0421 + สนบางกรวย (462887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
26 # 3อจ630624-104 ED086469561TH บิ๊กนคร + tum087 (462892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร(G 65%)
27 # 3อจ630624-105 EI983367934TH mekin + Noomint (462897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อชินตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
28 # 3อจ630624-106 ED074136442TH ARROW + arm007 (462899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5779)
29 # 3อจ630624-107 ED110852646TH อาราธนา + โอมมะ (462901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็มมีผด เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630624-108 ED100091980TH khunpol500 + องอาจ (462906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติการาม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2460 (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
31 # 3อจ630624-110 EI975694889TH yahee13 + lohbetong (462910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระครูไย วัดบางช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.นครปฐม
32 # 3อจ630624-111 ED098953423TH kk-aubon + july2009 (462856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ630624-112 EI980187385TH Chaiwat13 + ไข่มุข (462965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 9584/หน้าตัก 5 นิ้ว)
34 # 3อจ630624-113 EX460901232TH tommeng + peaky (462861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙)
35 # 3อจ630624-114 ED091059357TH ratchapol + พงษ์วิวัฒิ (462864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(520806-057)(G 79%)
36 # 3อจ630624-116 EI986154227TH เนนิติ + Amulet_Learning (462869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุคลองตะเคียน เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
37 # 3อจ630624-117 SKGK000032802 tonphu + kohler (462968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวรมดำ) (630130-098)(G 65%)
38 # 3อจ630624-118 EX506097417TH วิสูตร์ + simmax (462872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
39 # 3อจ630624-119 ED100091976TH เมืองช้าง + องอาจ (462877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ630624-120 ED019123409TH gchai + chiewchanze (462879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
41 # 3อจ630624-121 ED019123409TH gchai + chiewchanze (462857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
42 # 3อจ630624-122 ED019123409TH gchai + chiewchanze (462860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
43 # 3อจ630624-123 EX536831383TH PBnew + juneman (462865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพรมผิวใหม่)(G 78%)
44 # 3อจ630624-124 EG370061367TH k_Banchang + เอกสตูล (462985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี. (630615-053)
45 # 3อจ630624-125 EI984399575TH บรีสพระช่วย + นัดพบ (462874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
46 # 3อจ630624-126 EI966452969TH ศักดิ์นรินทร์ + meildola (462881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
47 # 3อจ630624-128 ED119512199TH บอยพระผง + pakbankaew (462894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อเงิน ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630624-129 PSRI000267669 บรีสพระช่วย + (462902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
49 # 3อจ630624-130 EW183696385TH กุ้งหวาน + 1110444 (462912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน)
50 # 3อจ630624-131 EX490346675TH penggo + P_Nachakun (462862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพแต่งจมูก)
51 # 3อจ630624-132 ED078388455TH u_soipa + newning (462868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 29441)
52 # 3อจ630624-134 EI588025140TH ทนายหลวง + Pissawat29 (462875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าเดียว เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
53 # 3อจ630624-137 ED112116318TH ekachai9 + ChaiyutPho (462883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (591215-009)(G 77%)
54 # 3อจ630624-138 ED09455085TH คำภีร์ + amata_tong (462889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630624-139 ED099518924TH werapun + natapoln (462893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4888)
56 # 3อจ630624-140 ED115908112TH wanida + แม่หมอ (462896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 278944)
57 # 3อจ630624-141 EX527786624TH pupu2515 + bigปากน้ำ (462966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
58 # 3อจ630624-142 EF683330701TH Nopbanna + jammanee (462969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
59 # 3อจ630624-143 EX478804718TH tanint + lulytoon (462972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโพธิญาณ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 111) (630525-174)
60 # 3อจ630624-144 EI983959614TH Oreamnos + tananop (462974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1431)
61 # 3อจ630624-145 ED060547880TH sak_laoareerat + (462977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เพชรมรดกไทย
เหรียญเทพเจ้ากวนอู วัดศาลเจ้าพ่อเสือ เนื้อเงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630624-146 ED054374743TH Bophantom + mchutith (462978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
63 # 3อจ630624-147 ED054374743TH ท๊อปTURBO + mchutith (462981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
64 # 3อจ630624-148 ED054374743TH Lilly + mchutith (462983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
65 # 3อจ630624-149 PS81000125990 Sangjan + ยุกรุงธน1984 (462984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
66 # 3อจ630624-150 ED077779392TH พนินทร์ + เขาวีโก้ (462986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1768)
67 # 3อจ630624-151 ED114224156TH nokpamai + Jaiddjai (462916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
68 # 3อจ630624-152 ED114224156TH sutthipun + Jaiddjai (462919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ630624-153 ED094855071TH owats + amata_tong (462922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ630624-154 FAM0002977414 jirayut32 + fricknew (462925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 769)
71 # 3อจ630624-155 EI76885865TH Arthit99 + JAPAN-55 (462927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(530930-098)
72 # 3อจ630624-156 TH0118DGEWQ7B pupu2515 + แสงพระใหม่ (462935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเทพนิมิต พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1646)
73 # 3อจ630624-157 EG582114218TH นุจุลา + Nonniizz (462938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
74 # 3อจ630624-158 EG447293546TH แมวสามสี + joe_donmueang (462940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 62%)
75 # 3อจ630624-159 EH030615334TH ballnuttapiya + gunserza02 (462970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7286/น้ำหนักรวม 39.8 กรัม) (สภาพทำความสะอาดผิว)
76 # 3อจ630624-161 EI966462665TH walrawut + prasertpp (462946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อเมฆพัด ปี 2467 จ.เพชรบุรี
77 # 3อจ630624-162 ED059560760TH bangpunDD + (462947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เงินทองพระเครื่อง
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ630624-163 ED102143058TH เปี๊ยกตุ๊กแก + Pheung37 (462980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง) กรอบทอง(G 70%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
79 # 3อจ630624-164 ED097711712 น้อยยน + Thanabura (462949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่น 108 ปี ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
80 # 3อจ630624-165 EH030615056TH Nopanan99 + gunserza02 (462979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 29254)
81 # 3อจ630624-166 EG370061367TH k_Banchang + เอกสตูล (462987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.เพชรบุรี. (630615-048)
82 #3อจ630622-110 ED109812211TH Santiwall + pound2007 (463129) กรอบทอง 1 องค์ ( G 79%) น้ำหนัก 5.7 กรัม)
83 #3อจ630625-149 ED111521915TH PHLOI + tongpolsci (463012) กรอบทอง 1 องค์ ( G 61%) น้ำหนัก 4.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 26 มิ.ย. 2563 - 08:37 น.] #75178 (22/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630617-002 RH111163736TH sameaw (462491) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ630619-001 EI986041123TH noompure (462342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630619-005 EI981766151TH nut141 (462344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630619-006 ED078916214TH kpinyo (462347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630619-007 ED067069265TH noompure (462348) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630619-009 TH0118CPXQT4B Mark1993 (462352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630619-010 ED031190843TH supap2526 (462354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630619-011 ED092301287TH NIPPITHA (462317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630619-012 SJOH000248502 mooyaya (462329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630619-013 EX526428135TH kaiza19 (462664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630619-015 ED073832089TH dogake5555 (462381) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ630619-016 LKL3000748710 ooflaw2218 (462335) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 1อจ630620-001 ED981224592TH Intra103 (462420) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630620-003 EG368622735TH print (462432) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
15 # 1อจ630620-004 ED034461514TH Got2523 (462516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630620-005 EI987708545TH Basemame1415 (462520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630620-006 TH0118D3MG74B ตึ่งนั้ง (462443) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630620-007 TH0118D3MG74B ตึ่งนั้ง (462461) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630620-008 EI593084769TH Gaokod2549 (462522) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ630620-009 EI984391356TH เสืออิบสาทร (462526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630620-010 EG595230827TH จริงใจครับ (462488) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
22 # 1อจ630620-011 EI715141613TH assawin (462466) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
23 # 1อจ630620-012 EI715141613TH assawin (462470) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
24 # 1อจ630620-013 EQ516244199TH Raktham28 (462523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ630620-014 RPHT000094158 techinmonpan (462479) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 1อจ630620-017 EG630452685TH BiChoP (462474) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ630620-019 EG274442332TH umrin (462504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630620-020 EI593091535TH Nippit (462508) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ630620-021 EG566675041TH kenshiro2810 (462477) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630620-026 EX493933754TH dman2551 (462482) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 1อจ630620-030 EG370061384TH สยามเมืองยิ้ม (462487) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ630620-031 ED087197079TH โชติอนันต์ (462388) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ630620-032 ED074263962TH tongjoy (462501) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ630622-002 DPSU05202034607 หนุ่มประจวบ (462614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ630622-003 EI833432941TH LexCyber (462615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ630622-006 EI888356927TH ธารทอง7 (462618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ630622-007 EI662641266TH tatty (462620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ630622-008 ED115921025TH noompure (462621) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ630622-010 ED069818445TH ruamzub (462626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ630622-011 ED100430229TH beer_saraburi (462630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ630622-016 ED113501666TH Sittisaks (462639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ630622-017 ED070761366TH thank2016 (462641) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ630622-021 EI964362965TH ต้นอุทยาน (462646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ630622-022 EI984397107TH iamkob (462650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ630622-023 EI888756607TH เมืองไทย (462652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ630622-026 EI987723494TH manliar (462557) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 1อจ630622-027 ED020066505TH thatcharit (462656) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 1อจ630622-028 EG642503124TH intermilan (462660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630616-044 ศตกมล (462988) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 2อจ630617-001 komon2515 (462378) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630619-002 chaleaw56 (462358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630619-003 chaleaw56 (462363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630619-004 chaleaw56 (462366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630619-006 greensnake (462374) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630619-008 พ่อมด (462351) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630619-011 ประศาสน์ (462321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630619-012 angelita69 (462324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630619-013 Theethuch (462359) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630619-015 Nadmon (462330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630619-031 kui60 (462333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630619-032 มองดู (462334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630619-037 โบ๊ทพระเครื่อง (462362) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630619-038 โบ๊ทพระเครื่อง (462364) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
16 # 2อจ630619-039 ninewalk (462338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630619-040 Kaowatch (462339) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ630619-044 simmax (462373) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630620-002 charis (462519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630620-003 jaj0051 (462521) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ630620-006 gamez9 (462484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630620-007 อำนาจธรรม (462486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630620-011 titong (462503) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ630620-014 รักนนท์ (462481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630620-015 nakarin (462483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ630620-018 aramintra (462505) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
27 # 2อจ630620-021 aramintra (462509) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ630620-022 aramintra (462510) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ630620-023 aramintra (462511) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630620-029 มงคลสิบทิศ (462404) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ630620-030 มงคลสิบทิศ (462408) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ630620-031 มงคลสิบทิศ (462411) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ630620-032 มงคลสิบทิศ (462413) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
34 # 2อจ630622-008 tanint (462544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ630622-009 noomark (462550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ630622-010 wutisil (462586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ630622-014 wutisil (462588) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ630622-019 WIRAT999 (462654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ630622-020 Prakop (462655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ630622-021 มองดู (462592) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
41 # 2อจ630622-031 Haasdk123 (462673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
42 # 2อจ630622-035 นภเก้า (462677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ630622-036 Natap (462680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ630622-037 penpathum (462596) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 2อจ630622-040 boonrat_k (462692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ630622-041 Macky999 (462661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ630622-042 wutpantip (462662) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
48 # 2อจ630622-044 หรั่งวัดไตร (462666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 2อจ630623-006 ประมูลคุณพระช่วย (462800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
50 # 2อจ630624-006 ฅนบางใหญ่ (462960) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
51 # 2อจ630624-018 เน้นพระสวย (462911) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
52 # 2อจ630624-021 การันตีพระ (462953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 2อจ630624-022 การันตีพระ (462954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ630624-025 gallardo (462858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630622-001 bangkokpoms + Piya1976 (462529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 80%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ630622-002 ChaiyutPho + Piya1976 (462531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
3 # 3อจ630622-004 ประศาสน์ + kjack (462532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
4 # 3อจ630622-005 ชาญยุทธ + เด็กบางคลาน (462536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
5 # 3อจ630622-006 tui_bong + nboeke (462538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 93 เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 21)
6 # 3อจ630622-007 janaket + chaypotha (462540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา
7 # 3อจ630622-009 zafari + jetsada_supat (462542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
8 # 3อจ630622-015 Chacha7094 + (462541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 156)
9 # 3อจ630622-016 banint + lek71 (462543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 117)
10 # 3อจ630622-017 เกษตร + Prakop (462545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบบน)
11 # 3อจ630622-018 u_soipa + mana1 (462547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 15450)(G 64%)
12 # 3อจ630622-019 pcha429 + mana1 (462548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7120)
13 # 3อจ630622-020 weddy + sitluangta (462549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
14 # 3อจ630622-023 jirayut32 + guaran (462556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 29830)
15 # 3อจ630622-024 transport + guaran (462558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2657)
16 # 3อจ630622-025 หม่อง + นภเก้า (462560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ
17 # 3อจ630622-026 วิชญ์ดุลยวัต + นภเก้า (462563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช

18 # 3อจ630622-028 พิชัย999 + aeeee (462571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630622-029 willy + aeeee (462573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ630622-030 willy + aeeee (462576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจาย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2542 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ630622-032 Weraphol + suwat1318 (462686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 88%)
22 # 3อจ630622-033 promlok + เอ็กซ์ดู่พงษ์ (462533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดใบหน้าขวา)(G 87%)
23 # 3อจ630622-101 EI986048722TH kai_kaw + yingaree (462587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 27625)
24 # 3อจ630622-102 ED065913815TH softjap + เขียวนนทรี (462591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
25 # 3อจ630622-104 ED060381108TH โบ๊ทพระเครื่อง + ดาบสองมือ (462600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 363)
26 # 3อจ630622-105 EI690063073TH Charity + ฮักแม่สรวย (462601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
27 # 3อจ630622-107 ED106105262TH gold1 + jozaa (462604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
28 # 3อจ630622-109 ED091163995TH water-pong + apiwat4825 (462687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 438)
29 # 3อจ630622-111 EI269048215TH โบ๊ทพระเครื่อง + jackky (462553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้ออัลปาก้าหน้าสัตตะโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 515)
30 # 3อจ630622-112 EG491470991TH gecko + kopper (462559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุทธยา
31 # 3อจ630622-113 ED096218497TH pupu2515 + (462565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 86%)
32 # 3อจ630622-114 EI95707517TH พนินทร์ + อาทิตย์๙๙ (462688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 619)
33 # 3อจ630622-115 ED074253355TH ARROW + Ottokung (462568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11141)
34 # 3อจ630622-116 ED074253355TH เนนิติ + พิชชากร (462577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
35 # 3อจ630622-117 ED088874289TH ภคิน-ปู่ทิม + Poldee98 (462689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
36 # 3อจ630622-118 ED088874289TH ภคิน-ปู่ทิม + Poldee98 (462682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)

37 # 3อจ630622-119 820296210020 วิชญ์ดุลยวัต + CHAIWAT99 (462585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 536)
38 # 3อจ630622-121 ED966453615TH กิตช่างไม้ + prasertpp (462552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ข้างอุ เนื้อดิน จ.พิจิตร
39 # 3อจ630622-123 TH0118D7KA66B pupu2515 + Teerubber (462691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง
40 # 3อจ630622-124 ED060383024TH phonchai + Nong-Oak (462564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงพุทธคุณ จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 78%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
41 # 3อจ630622-125 ED094583696TH กิตช่างไม้ + suebsaks (462566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630622-126 ED026441535TH chamnan53 + sura9 (462693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
43 # 3อจ630622-127 EI925643796TH Aonchin + พรหมมาตร์ (462569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 693/น้ำหนักรวม 59.3 กรัม)
44 # 3อจ630622-128 ED100430229TH dk-king + beer_saraburi (462574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ปรกโพธิ์บัวเล็บช้าง เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
45 # 3อจ630622-129 ED100430229TH JadeJ + beer_saraburi (462578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 36)
46 # 3อจ630622-130 ED045725659TH โต้งกระนวน + ผมนะเด็กเทพ (462582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลีบบัว เนื้อผงใบลาน ปี 2496 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
47 # 3อจ630622-131 ED106725898TH tonychan + พุทธคุณ05 (462581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
48 # 3อจ630622-133 EI958089403TH พิชชากร + คูณสตางค์ (462584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630622-134 EI958089403TH Sombat14 + คูณสตางค์ (462589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ630622-135 EI958089403TH แก้วพรหม + คูณสตางค์ (462593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 421881)
51 # 3อจ630622-136 EI958089403TH twongt + คูณสตางค์ (462595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630622-137 EI958089403TH บรีสพระช่วย + คูณสตางค์ (462599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหน้าของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
53 # 3อจ630622-138 EI958089403TH บรีสพระช่วย + คูณสตางค์ (462603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก/หมายเลข 279)
54 # 3อจ630622-140 EI982468959TH pupu2515 + เขยมาบตาพุด (462606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
55 # 3อจ630622-141 EI972687305TH บุญพระเครื่อง + โอ๋ชัยนาท (462611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)

56 # 3อจ630622-142 EB266639749TH แอลพระไทย + Bestjudas (462694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ630622-143 EI983953832TH Kittisaktnd + บุลากรพงษ์ (462695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630622-144 EI980183891TH jouicepeam + uppakid (462619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง
59 # 3อจ630622-145 ED106725884TH panggooee + พุทธคุณ05 (462625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
60 # 3อจ630622-146 ED086465114TH โก๋โรจน์ + nong99 (462627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13070)
61 # 3อจ630622-147 ED106725875TH โต้งกระนวน + พุทธคุณ05 (462629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
62 # 3อจ630622-148 EF621946042TH anonnat + RUAYGABPRA (462631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630622-149 ED056981595TH โบ๊ทพระเครื่อง + บ้านกรอบเงิน (462633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2226)
64 # 3อจ630622-150 ED096263902TH น้อยยน + คุณใส (462634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
65 # 3อจ630622-151 ED080007932TH พิชชากร + phikul (462696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
66 # 3อจ630622-153 ED049338805TH คำภีร์ + tookatun (462697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630622-154 ED070761366TH scott + thank2016 (462642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
68 # 3อจ630622-155 ED010772429TH PrachyaKorat + noychelsea (462645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
69 # 3อจ630622-156 EI824799247TH tontatto + arwutc (462647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ630622-157 EV533314915TH Porn_PP + kezaku (462649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
71 # 3อจ630622-158 EG881807600TH pakarapo + (462653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
ปลัดขิก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ จ.ศรีสะเกษ
72 # 3อจ630622-159 ED094487522TH jessada6678 + ภิรัต (462698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 1.1 นิ้ว/สภาพใช้)
73 # 3อจ630622-161 ED084720256TH jack0542 + july2009 (462667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ630622-162 ED084820256TH storm17 + july2009 (462668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพรมผิวใหม่)

75 # 3อจ630622-163 ED029969604TH พ่อมด + New1417 (462699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
76 # 3อจ630622-164 EG043044074TH somboonput + amata_tong (462669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630622-165 ED086457308TH jirayut32 + nong99 (462670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8122)
78 # 3อจ630622-169 EF693559723TH พลูโต + munmun (462674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2546)
79 # 3อจ630622-170 ED052808827TH ruenthong + (462676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
80 # 3อจ630622-171 ED097689427TH ริวตัง + jirarush (462648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630622-172 ED097689427TH PHLOI + jirarush (462651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท
82 # 3อจ630622-173 ED097689427TH Cchanchai + jirarush (462657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เกศคด-แขมกลม เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
83 # 3อจ630622-175 EH538852409TH anuchaa + Maneewai2524 (462700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11506)
84 # 3อจ630623-001 ARROW + BeerHighway (462844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 19397)
85 # 3อจ630623-002 ศักดิ์นรินทร์ + พุทธบูชา (462702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(530715-288)
86 # 3อจ630623-003 phoomchai + ราชสีห์ (462713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(630408-022)
87 # 3อจ630623-004 ไผ่กำแพงแสน + (462723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Deethongtong
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630221-111)(G 73%)
88 # 3อจ630623-005 TONG_NK + (462728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Deethongtong
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (621031-110)(G 66%)
89 # 3อจ630623-006 kullawat + Deethongtong (462750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (621202-010)
90 # 3อจ630623-007 บิ๊กนคร + Deethongtong (462753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่น 2 พิมพ์บล็อคสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 84%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
91 # 3อจ630623-008 Arunlert69 + (462759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(600805-057)
92 # 3อจ630623-009 Jenjira + ประมูลคุณพระช่วย (462765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (620916-396)
93 # 3อจ630623-010 mekin + ฅนรักพระ (462770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นศุขเกษม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)

94 # 3อจ630623-012 ป๋องแป๋ง + กล้าเก่งทุกทาง (462704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630615-200)
95 # 3อจ630623-013 เจริญ42 + SeksitK (462706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 92%)
96 # 3อจ630623-014 somdetpoonsawat + (462709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Lionado
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 262)
97 # 3อจ630623-015 โก๋โรจน์ + รงค์พังงา (462712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7445)
98 # 3อจ630623-016 pisanx + รงค์พังงา (462714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2434)(G 71%)
99 # 3อจ630623-017 pisanx + arpakorn (462718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 12160)
100 # 3อจ630623-019 นายแทนคุณ + sanopporn (462724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.หนองคาย (สภาพใช้)
101 # 3อจ630623-020 autopower + sanopporn (462726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพผิวพรุนจากการใช้และแต่งผิว)
102 # 3อจ630623-021 น่านน้ำ + sanopporn (462729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก(G 78%)
103 # 3อจ630623-022 kit01 + sanopporn (462730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.สมุทรสงคราม
104 # 3อจ630623-023 ไร่รอ + sanopporn (462732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
105 # 3อจ630623-024 Retail + sanopporn (462734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่รอด วัดโคนอน เนื้อไม้ลงรักปิดทอง
106 # 3อจ630623-025 sojanarak + sanopporn (462736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
107 # 3อจ630623-028 พ่อมาเฟีย + เซียนใหญ่สายร่ม (462742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
108 # 3อจ630623-029 teerawit + Nicharida (462744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(630425-201)
109 # 3อจ630623-030 transport + walrawut (462746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7794)
110 # 3อจ630623-031 nauts + walrawut (462825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
111 # 3อจ630623-032 HatPra + walrawut (462830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา
112 # 3อจ630623-033 mialnof + vittaya14 (462850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (630613-453)

113 # 3อจ630623-102 EW794181816TH Deema + jammanee (462771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 66%)
114 # 3อจ630623-103 EI982475583TH zafari + เขยมาบตาพุด (462773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
115 # 3อจ630623-104 ED084217976TH kai_kaw + น้องพฤกษ์ (462776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
116 # 3อจ630623-105 ED073199446TH transport + gunserza02 (462779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 16346)
117 # 3อจ630623-106 ED106514222TH sapansoong + น_สุขปลอด (462783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
118 # 3อจ630623-107 EI982707985TH pichet344 + tomcm (462784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดโทน หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์
119 # 3อจ630623-108 EI982707985TH C-PRUK + tomcm (462788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิงห์เกสร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อผงว่าน ปี 2503 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
120 # 3อจ630623-109 EX527780520TH willy + supasuta1968 (462791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ย้อนยุค เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ630623-110 EI877972675TH LUCKY7 + คนกรุงศรี (462793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
122 # 3อจ630623-112 ED044275984TH audy05 + ดำบ้านดอน (462725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล ปี 2509 จ.อุดรธานี
123 # 3อจ630623-113 ED044275984TH DDman + ดำบ้านดอน (462731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พัน เนื้อผง จ.สิงห์บุรี
124 # 3อจ630623-114 ED106516617TH chiradech + yuwarin (462733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ630623-115 ED075134690TH tontatto + อิคคิวซัง (462737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 273985)
126 # 3อจ630623-116 ED106806870TH ศักดิ์นรินทร์ + ฐณะวัฒน์ (462739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (621130-176)(G 69%)
127 # 3อจ630623-117 ED086468668TH วศินสาริยา + กำนันหมู (462741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 778)
128 # 3อจ630623-118 ED093292343TH แอลพระไทย + น้องหมี (462745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมขวา)
129 # 3อจ630623-119 ED071314719TH ดิจิม่อน + ใหม่เมืองเหนือ (462747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
130 # 3อจ630623-120 ED075135633TH tiktik03 + Kongpost (462846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิริรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ630623-121 EW004566621TH KingArthur + m-cot (462854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (611205-040)

132 # 3อจ630623-123 EI983982502TH thepmonkon + หลังเขา30 (462752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครปฐม
133 # 3อจ630623-125 ED100966365TH jirayut32 + sittiporn (462757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7365)
134 # 3อจ630623-126 ED094478313TH chatree1 + afrosalmon (462760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์หัวขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี.. (630616-118)
135 # 3อจ630623-127 ON68000304312 si_mong29 + runrun21 (462762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
136 # 3อจ630623-128 ED069692938TH ใบไผ่ + ninnin (462764) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
137 # 3อจ630623-129 EI984322545TH หิมพานต์มุ่งงาม + (462766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจ้าชายสีหมอก
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
138 # 3อจ630623-130 ED070220290TH ๙อุอากะสะ + thongma (462768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
139 # 3อจ630623-131 ED100808550TH โก๋โรจน์ + บีอุตรดิตถ์ (462703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13883)
140 # 3อจ630623-132 ED1000808550TH jirayut32 + บีอุตรดิตถ์ (462707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10985)
141 # 3อจ630623-133 RERW000071561 tongpolsci + sanopporn (462708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธเมืองฟ้าแดด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์สร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กาฬสินธุ์ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
142 # 3อจ630623-134 ED039364987TH ทศวรรษ33 + แสงพระใหม่ (462847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)
143 # 3อจ630623-135 ED031779056TH Chicha + kennyhsieh (462711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 40181)
144 # 3อจ630623-136 ED108622471TH gek1414 + Energy_KDK (462715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2485 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดขอบล่าง) (580525-054)
145 # 3อจ630623-137 RERW000071561 ท่านอ๋อง + sanopporn (462717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
146 # 3อจ630623-138 RERW000071561 Retail + sanopporn (462719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์
147 # 3อจ630623-139 RERW000071561 kit01 + sanopporn (462722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อวัดห้วนสุวรรณ จ.สุพรรณบุรี
148 # 3อจ630623-143 ED059555455TH u_soipa + nong99 (462804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7873)
149 # 3อจ630623-144 ED069087695TH ruamsup + กิ่วกระ (462806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
150 # 3อจ630623-145 ED069087695TH ruamsup + กิ่วกระ (462808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
151 # 3อจ630623-146 EX530564185TH prakran + นายชลิต (462811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
152 # 3อจ630623-147 EI985261879TH pupu2515 + hemaraj (462813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
153 # 3อจ630623-148 EG632692560TH JadeJ + ตัวกะเปี๊ยก (462815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4367)
154 # 3อจ630623-149 EG047619539TH JadeJ + coldplay (462818) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 27057)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10114)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4435)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
155 # 3อจ630623-150 ED093649864TH lohbetong + ตุลา26 (462821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
156 # 3อจ630623-151 EG441934944TH Gimjiyinglek + ธีรพร (462819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(ใช้และล้างผิว)
157 # 3อจ630623-152 EG151196437TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (462823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ใหม่เมืองเหนือ
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
158 # 3อจ630623-153 EG151196437TH lungyut + ใหม่เมืองเหนือ (462824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
159 # 3อจ630623-154 ED074833474TH flywheel + Lekamulet (462826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600711-091)(G 68%)
160 # 3อจ630623-155 ED111032996TH pla_yim + winwin (462851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
161 # 3อจ630623-157 EI968949209TH kenshiro2810 + sanyaa (462834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
162 # 3อจ630623-159 ED000890616TH transport + jacksignin (462839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (611213-116)(G 62%)
163 # 3อจ630623-160 EI986516181TH เมืองช้าง + bestsaney (462841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2549 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 123)
164 # 3อจ630623-161 ED012072296TH tam_led + boonk2 (462772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
165 # 3อจ630623-163 TH0118DEPDG9B YUTH612 + (462786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
taveecahijarung
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(580909-163)
166 # 3อจ630623-164 TSR2000301537 นายแก้ว + watcharapong99 (462789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
167 # 3อจ630623-165 ED108430128TH ARROW + วศินสาริยา (462792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8320)
168 # 3อจ630623-166 ED108430128TH jirayut32 + วศินสาริยา (462795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้ออัลปาก้า ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1279)
169 # 3อจ630623-167 EH542445905TH Anattara + มงคล_เล็ก (462849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
170 # 3อจ630623-168 ED093247772TH โบ๊ทพระเครื่อง + กำนันหมู (462798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2910)
171 # 3อจ630623-169 ED093247772TH โบ๊ทพระเครื่อง + กำนันหมู (462802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2285)
172 # 3อจ630623-170 EI810845349TH DDman + duannaka (462805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง เนื้อผง ปี 2463 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
173 # 3อจ630623-171 ED116503034TH noomnoi + มาม่าเป็ด (462852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(630610-110) (G 84%)
174 # 3อจ630623-172 ED116122614TH poshwises + Anankiya (462831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข พิมพ์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
175 # 3อจ630623-173 ED0106314756TH tonychan + อ๊อดจ้า (462835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
176 # 3อจ630624-014 phoomchai + PAWARIS (462900) กรอบทอง 1 องค์ ( G 78%) น้ำหนัก 13.1 กรัม)
177 # 3อจ630624-015 Sofee + PAWARIS (462903) กรอบทอง 1 องค์ ( G 78%) น้ำหนัก 10.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 25 มิ.ย. 2563 - 08:34 น.] #75002 (21/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630529-028 EG434088943TH Jjiann1979 (459878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630601-012 ED022474555TH assawin (460026) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
3 # 1อจ630604-023 EI977234810TH pontat567 (460381) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
4 # 1อจ630605-011 ED069010245TH กิ่วกระ (460494) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630609-041 ED053935359TH มหามณีจินดา (460942) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630610-015 EG221448792TH peepop (461094) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ630613-001 EG558969667TH Mahamonkkol888 (461502) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630613-015 EI968240009TH เช็คเงินสด (461582) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
9 # 1อจ630613-016 EI968240009TH เช็คเงินสด (461520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630613-035 EI593082343TH Gaokod2549 (461540) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630613-057 RBPR000080178 Reindeer_kwang (461504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630615-011 EI950092035TH pimthong (461671) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ630615-030 ED024056083TH narongnoi09 (461687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630616-007 EG572607955TH พรชมพู (461773) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 1อจ630616-011 EG253797936TH Vincent (462224) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630616-017 66850148016993 Sucheera (462181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630616-018 66850148016993 Sucheera (462187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630616-019 66850148016993 Sucheera (462192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630617-013 ED019098871TH manliar (462355) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
20 # 1อจ630618-001 ED059473218TH HatPra (462178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630618-002 ED011642368TH Apidet (462182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630618-004 EI649156605TH ฅนเมืองเหนือ (462184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630618-005 EG370062478TH สยามเมืองยิ้ม (462152) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
24 # 1อจ630618-006 ED071932036TH bluezone69 (462201) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ630618-007 ED059725870TH เล็กหัวเสือ (462189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630618-009 ED082515889TH k9cob (462208) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
27 # 1อจ630618-010 EH539075122TH ทวนทองสุภาบุญ (462195) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ630618-012 ED094201233TH โครตเฮง (462200) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 1อจ630618-013 ED087178914TH องอาจ (462203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630618-014 EX433294878TH เสือหรรษา (462112) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
31 # 1อจ630618-015 EX330359603TH udomsapayakul (462154) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ630618-016 ED082509251TH BankHiWay (462159) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 1อจ630618-017 EH093992694TH กำไลทอง (462205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ630618-018 ED059534950TH เงินทองพระเครื่อง (462216) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์

35 # 1อจ630618-019 ED090635645TH prathep (462218) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 1อจ630618-021 TH0118CJ6X22B chainarong1996 (462229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ630618-022 ED082543010TH BankHiWay (462166) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ630618-023 ED049335058TH tookatun (462219) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 1อจ630618-024 ED083261620TH O-Korat (462177) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ630618-025 ED082542765TH k9cob (462220) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
41 # 1อจ630619-003 ED097683163TH ภพเมืองสรรค์ (462340) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
42 # 1อจ630619-004 ED097683163TH ภพเมืองสรรค์ (462345) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ630619-017 EX433298132TH joke08 (462350) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630612-003 poshwises (461353) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630613-002 pawaris (461459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ630616-019 ThaiWong (461802) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
4 # 2อจ630616-020 ThaiWong (461810) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
5 # 2อจ630616-034 Nicharida (461854) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630617-007 พุทธบูชา (462010) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630617-011 p_awest (461926) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630618-001 likeit (462156) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ630618-003 skylineyks (462186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630618-004 guaran (462193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630618-007 pecth88 (462197) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630618-011 ปวพนธ์ (462230) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ630618-014 joint (462076) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ630618-015 kamonsap (462161) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ630618-016 kamonsap (462079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630618-017 nuttakrit (462081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630618-018 bank33 (462228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630618-027 Chanchai21 (462142) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
19 # 2อจ630618-028 Chanchai21 (462168) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
20 # 2อจ630618-029 tongdang53 (462206) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
21 # 2อจ630618-030 aeakarat (462180) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
22 # 2อจ630618-031 aeakarat (462191) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ630618-035 hunter04 (462146) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ630618-036 keng_kung (462173) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630618-037 keng_kung (462207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ630618-038 docati (462231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 2อจ630619-001 mut007 (462276) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ630619-010 patbangbon (462283) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ630619-016 twongt (462296) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ630619-017 twongt (462307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ630619-020 p_awest (462337) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ630619-021 p_awest (462341) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ630619-022 p_awest (462343) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ630619-023 p_awest (462346) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ630619-024 p_awest (462257) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ630619-025 p_awest (462263) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ630619-026 p_awest (462269) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
38 # 2อจ630619-027 อำนวยเคซี (462236) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
39 # 2อจ630619-028 อำนวยเคซี (462240) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
40 # 2อจ630619-029 อำนวยเคซี (462252) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
41 # 2อจ630623-016 การันตีพระ (462855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630613-133 ED067978323TH โต้งกระนวน + prathep (461429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ630613-134 EI979351561TH bunpotth + t_kochawon (461431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกิมตึ๋ง วัดพระรูป พิมพ์มอญแปลง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
3 # 3อจ630613-170 EI703615223TH WHITEAMULET + กระติบ (461479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อโพธิ์ วัดวังหมาเน่า เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ630615-121 TH0118CN8892B ban999 + toopronchai (461593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มตัน เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
5 # 3อจ630615-128 ED074516145TH poshwises + suwatboat (461648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงคลุกรัก จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 78%)
6 # 3อจ630615-158 EG252642252TH Viraphan711 + ซูโม่ (461672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
7 # 3อจ630616-021 ควนขัน + SeksitK (461731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ630616-135 EG881786683TH loongmike + เล็กไซโก้ (461898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
9 # 3อจ630616-149 SPAH000020445 gek1414 + rungroj (461861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบซ้าย)(G 86%)
10 # 3อจ630617-005 บอลปากน้ำ + bangkokpoms (461938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630617-138 EI979350521TH เล็กอมตะชลบุรี + freeman111 (461978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
12 # 3อจ630617-153 EI827497736TH อำนาจธรรม + Tumkung (461942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ630618-002 gallardo + east_noodles (462075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)(G 90%)
14 # 3อจ630618-010 Jinojirayu + bank33 (462227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นลายเซ็น ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630618-102 ED032641080TH เอกปากเซ + moterair (462110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (630529-308)(G 70%)
16 # 3อจ630618-104 EI981744712TH ซิยิ่นกุ้ย + nut141 (462116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 62%)
17 # 3อจ630618-111 EG474830672TH worrior + น็อตประเวศ (462071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา

18 # 3อจ630618-112 ED045626695TH thesj + Burapha777 (462077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 63%)
19 # 3อจ630618-115 ED417573746TH pawaris + Jjiann1979 (462097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นพฤทธิ์กำจร เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี(G 66%)
20 # 3อจ630618-121 ED039325263TH VUDDY54 + Kampeang (462141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี(G 89%)
21 # 3อจ630618-124 ED054858168TH กระต่าย + sanopporn (462149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 61%)
22 # 3อจ630618-126 ED054858168TH kit01 + sanopporn (462157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630618-139 RNYB000105347 KySukit + Deethongtong (462095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 70%)
24 # 3อจ630618-143 ED096705123TH อะนันตะปัดชะเย + แซนวิช (462102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
25 # 3อจ630618-155 EI981102599TH AChen + tum101 (462131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 76%)
26 # 3อจ630618-157 EI981102599TH auto1800 + tum101 (462138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.เชียงใหม่ (สภาพรมผิวใหม่)
27 # 3อจ630618-161 ED087164671TH bagio + องอาจ (462175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังจารเฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630618-176 EI900494566TH อรรถพล + apiwat4825 (462158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อผง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบบนซ้าย)
29 # 3อจ630619-173 EG284625485TH หิมพานต์มุ่งงาม + sanopporn (462297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และแต่งใบโพธิ์)
30 # 3อจ630620-006 อ๋องสาย4 + afrosalmon (462394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนล่าง)
31 # 3อจ630620-007 โก๋โรจน์ + newning (462396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4786)
32 # 3อจ630620-008 โก๋โรจน์ + newning (462398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4818)
33 # 3อจ630620-009 kohler + newning (462401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อผ้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ630620-010 โก๋โรจน์ + newning (462403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1207)
35 # 3อจ630620-011 ekachai9 + เหมียวเขี้ยวเพชร (462386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
36 # 3อจ630620-012 armto + sps05 (462391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)

37 # 3อจ630620-013 inet2 + รักนนท์ (462393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโม วัดจันทนาราม รุ่นบรรจุอัฐิ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
38 # 3อจ630620-014 กระต่าย + นคราฎ (462395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
39 # 3อจ630620-016 เกษตร + bangkokpoms (462399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 68%)
40 # 3อจ630620-102 ED032643046TH hattori + Juicy (462407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
41 # 3อจ630620-103 ED095306133TH montriburiram + kang96 (462409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 15888)
42 # 3อจ630620-104 EI986614201TH u_soipa + เทพมงคล99 (462513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1758)(G 67%)
43 # 3อจ630620-105 EI986614201TH โบ๊ทพระเครื่อง + เทพมงคล99 (462412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 598)
44 # 3อจ630620-106 EI986614201TH visuth + เทพมงคล99 (462417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4878)
45 # 3อจ630620-107 EG278546103TH nongder + หนูดำเทอร์โบ (462422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ630620-108 ED093814950TH JadeJ + อาชาเหล็ก (462425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์นั่งพาน เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ630620-111 ED077757304TH som3693 + โบ๊ทพระเครื่อง (462415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 201)
48 # 3อจ630620-112 ED021416658TH โบ๊ทพระเครื่อง + ไอซ์_บ้านหมอ (462416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7789)
49 # 3อจ630620-113 KBAN000911674 ฐณะวัฒน์ + ธีโรงกรองน้ำ (462419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
50 # 3อจ630620-116 ED052380370TH lamborghinizi + ศิริมงคลดี (462424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และตัดหู)
51 # 3อจ630620-117 ED095010938TH hattori + คูณสตางค์ (462431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
52 # 3อจ630620-118 ED095010938TH พิชชากร + คูณสตางค์ (462433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ630620-119 ED041358631TH noi70 + เจ้าชายสีหมอก (462435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630620-120 ED100042533TH dreamsconner + (462440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เซียนใหญ่สายร่ม
เหรียญพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์เสาร์ วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์หน้าแก่หลังยันต์สิบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
55 # 3อจ630620-121 ED044053404TH บ้านกรอบเงิน + konlawad (462389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนบารมี พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 17/น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)

56 # 3อจ630620-124 EX471381612TH Chicha + สุชาติสาย2 (462410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 7305)
57 # 3อจ630620-126 EI981791195TH montree_eit + ต่อยอด (462418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่สรวง เนื้อนวโลหะ จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
58 # 3อจ630620-128 EI945208671TH ทันบางบอน + พตภูเก้า (462426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทธา เนื้อชินเงิน
59 # 3อจ630620-129 EI985238671TH Chicha + wewong (462437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 51268)
60 # 3อจ630620-130 EI945210468TH pomSL + พตภูเก้า (462514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์(โดดร่ม) เนื้อชินเงิน
61 # 3อจ630620-131 EI945210468TH เนนิติ + พตภูเก้า (462423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา เนื้อชินเงิน
62 # 3อจ630620-132 EG982847497TH boonsom_n + (462428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630620-133 ED088893570TH อิศประแสร์ + numpraram2 (462430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุท่าวุ้ง เนื้อดิน จ.ลพบุรี
64 # 3อจ630620-134 ED088893570TH Ptrabbit08 + numpraram2 (462434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
65 # 3อจ630620-135 EV809511105TH kohler + kakstars (462438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อผ้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ630620-136 LASW000545545 โบ๊ทพระเครื่อง + Nutkong4 (462441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5041)
67 # 3อจ630620-137 ED067666008TH kenshiro2810 + NGUAN (462515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
68 # 3อจ630620-138 ED052366143TH ruamsup + ศิริมงคลดี (462445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ630620-139 EX538057533TH อาทอเนกทาสัง + auUthaithani (462451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก
70 # 3อจ630620-140 ED056652325TH เสือเต่า + ธนกฤต999 (462454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สมุทรสงคราม
71 # 3อจ630620-142 820294562080 พิชชากร + benzy (462449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
72 # 3อจ630620-144 EI989308109TH กุ้งปรีชา + กล่องแก้ว (462455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นสร้างโรงเรียน พิมพ์นั่งเสือ เนื้อผงว่าน ปี 2533 จ.นครปฐม (ฝังตะกรุดทอง)
73 # 3อจ630620-145 ED101336437TH SongkanA + TaNachaut (462457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด
74 # 3อจ630620-146 ED101336437TH PHLOI + TaNachaut (462459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศุข

75 # 3อจ630620-147 ED101336437TH Korngavee + TaNachaut (462463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองผมหวี กรุวัดเขาพนมเพลิง
76 # 3อจ630620-148 ED0286698281TH Warayu + ก้อนกรวด (462467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์ตั๊กแตน ปี 2496 **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
77 # 3อจ630620-149 ED017685503TH pukkakub + nanin (462468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา(G 68%)
78 # 3อจ630620-151 SHAC000061949 nboeke + bunsong (462458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสุริยะภูมิจักรวาล อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีสร้าง เนื้อเงิน ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 1190)
79 # 3อจ630620-152 ED039364973TH กิ่วกระ + แสงพระใหม่ (462462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
80 # 3อจ630620-154 EI985329620TH Yongzela + porn100 (462465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630620-155 ED100040311TH pramual + องอาจ (462469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ630620-156 ED054587553TH suraj + jacks7 (462517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อดิน ปี 2510 จ.นครปฐม
83 # 3อจ630620-157 EG151181980TH suravach8899 + (462472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ใหม่เมืองเหนือ
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
84 # 3อจ630620-158 ED100018145TH weddy + corach (462475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลัดแรต ร่นแรก ว หยัก เอ ตรง หลังแตก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.พิษณุโลก
85 # 3อจ630620-159 ED056574858TH mekin + Kanokwann (462476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
86 # 3อจ630620-160 EI993828556TH ม่วงทองพระ + กชภัชพงศ์ (462478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 122)
87 # 3อจ630620-161 EI9666447297TH Chicha + meildola (462518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
88 # 3อจ630620-162 EI973158772TH m-cot + mchutith (462436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
89 # 3อจ630620-165 EI269048065TH โบ๊ทพระเครื่อง + jackky (462444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 514)
90 # 3อจ630620-166 ED028483250TH Sompong0421 + ญาญ่าซัง (462448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)

91 # 3อจ630620-168 ED066869358TH LEEYA + somsakyoung (462453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1115)(G 60%)
92 # 3อจ630620-169 ED066869358TH เมืองช้าง + somsakyoung (462456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 77%)

93 # 3อจ630622-013 Juicy + ประมูลคุณพระช่วย (462537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600930-120)
94 # 3อจ630622-014 ข้าวเปล่า + ประมูลคุณพระช่วย (462539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (610523-077)(G 61%)
95 # 3อจ630622-152 ED072182617TH willy + blackvazabi (462636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (630309-187)
96 # 3อจ630623-034 phoomchai + tanman (462840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(สภาพรมผิวใหม่) (630615-300)(G 75%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 24 มิ.ย. 2563 - 08:33 น.] #74994 (20/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630616-001 ED086921922TH Anankiya (461876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ630616-005 ED076904893TH pukkakub (461764) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630616-006 EG343308477TH hot2523 (461885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630616-008 ED069653333TH PHLOI (461785) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630616-009 KBAN000909658 taccord (461892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630616-010 ED041349161TH วิทย์พระประแดง (461897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ630616-013 EW296668593TH อี๊ดเมืองเลย (461865) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630616-016 ED087048891TH หลานย่าสองแคว (461871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630616-020 ED068627703TH manop1994 (461924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630616-021 ED041362653TH welding24 (461819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630616-022 ED093241562TH น้องหมี (461820) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630616-023 EG580680382TH Culpidnoi (461793) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ630616-027 ED083296972TH คุณศิระ (461836) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630616-028 ED072609989TH gikoo (461808) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
15 # 1อจ630616-030 EG271778329TH เซียนพละ (461786) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630616-031 EG271778329TH เซียนพละ (461844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630616-032 ED035687390TH Pearpear99 (461846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ630616-034 ED093636605TH sakbangbon (461849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630616-035 ED081538375TH กิตติศักดิ์2519 (461814) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ630616-036 EI979347743TH freeman111 (461857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630616-038 ED078213958TH pound2007 (461851) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630616-039 ED083267579TH kingcrow (461855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630616-040 ED085838954TH noompure (461858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630616-049 ED092400191TH จุ๋มจิ๋ม (461822) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
25 # 1อจ630617-005 RKRD000379547 midland (462001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630617-007 EX537091900TH pongpamorn (462005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ630617-008 EI984323625TH welding24 (462009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ630617-010 EG368622620TH print (461929) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ630617-011 ED020055811TH thatcharit (462014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630617-014 ED085962982TH phot87616 (462018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630617-025 EI775488060TH หมวยคูก้า (461928) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
32 # 1อจ630617-026 ED049493535TH เกียรคิก้อง (462020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630617-027 ED090937481TH PHLOI (462019) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ630617-029 EI833430305TH LexCyber (462026) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ630617-030 ED086931624TH Anankiya (462029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ630617-031 ED087175572TH somnuk (462007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ630617-032 EX548059658TH cthyongyot (462012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ630617-033 ED049333919TH tookatun (462027) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 1อจ630617-034 EI887246942TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (462017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ630617-035 KEF00566307951 Rich989 (462022) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 1อจ630617-036 ED009796860TH ken888 (462030) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ630617-038 EI932952824TH ตุ๊หลวง (462034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
43 # 1อจ630617-039 TH0118CECG95B scott (462035) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 1อจ630617-040 EG566674925TH kenshiro2810 (462038) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ630617-041 EG049183560TH thexy (462043) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630613-024 weeraphol (461922) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630615-013 phichit07 (462000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630616-002 nuijay (461862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630616-005 ฅนบางใหญ่ (461842) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630616-006 aumphorn (461863) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 2อจ630616-007 tanu21 (461796) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ630616-008 ขุมทรัพย์บูรพา (461866) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630616-010 ดิอาโบล (461868) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630616-013 peacemaker (461908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ630616-016 thitiporn (461916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630616-017 พิชย์ภัสสร (461919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630616-018 แพรวพรรณ (461847) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630616-039 ThaiWong (461859) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
14 # 2อจ630616-043 ThaiWong (461864) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630617-002 loomthong (461970) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
16 # 2อจ630617-003 พุทธศิลป์168 (462041) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ630617-004 pui1228 (461927) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ630617-006 หนุ่มธนบุรี (462055) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 2อจ630617-009 เจริญ42 (462016) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630617-010 Yutclub (462059) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ630617-012 AQUAMAN39 (462008) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
22 # 2อจ630617-013 You9199 (461990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630617-018 s-rat (461993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630617-025 อาราธนา (461997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630617-027 chokchai (461976) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
26 # 2อจ630617-028 chokchai (461981) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
27 # 2อจ630617-029 chokchai (461987) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
28 # 2อจ630617-030 chokchai (461995) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
29 # 2อจ630617-031 blue333 (462023) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ630618-019 Haasdk123 (462070) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
31 # 2อจ630618-020 Haasdk123 (462101) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
32 # 2อจ630618-021 Haasdk123 (462109) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
33 # 2อจ630618-022 Haasdk123 (462118) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
34 # 2อจ630618-023 Haasdk123 (462125) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

35 # 2อจ630618-025 Haasdk123 (462134) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
36 # 2อจ630618-026 Haasdk123 (462139) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 30 องค์
37 # 2อจ630618-034 hunter04 (462143) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
38 # 2อจ630622-002 การันตีพระ (462678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ630622-004 การันตีพระ (462679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ630622-005 การันตีพระ (462681) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
41 # 2อจ630622-006 การันตีพระ (462683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ630622-007 การันตีพระ (462684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ630622-027 mekya2706 (462643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
44 # 2อจ630622-029 mekya2706 (462580) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 2อจ630622-045 การันตีพระ (462685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630605-122 673200019478 poshwises + Moty5555 (460510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพันตำลึงทอง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.นครปฐม (600610-078)
2 # 3อจ630618-140 EI910043380TH เอกวิชา + pornperm (462402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพใช้และแต่งผิว)(630529-315)
3 # 3อจ630620-001 popnavy + pawaris (462384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (511202-087)(G 77%)
4 # 3อจ630620-003 john-otto + hunter04 (462387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท. (630606-195)
5 # 3อจ630620-004 john-otto + hunter04 (462390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท. (630606-201)
6 # 3อจ630620-005 john-otto + hunter04 (462392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท (630523-125)
7 # 3อจ630620-101 ED100215295TH เอกปากเซ + หิมพานต์มุ่งงาม (462406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (620801-161)
8 # 3อจ630620-110 EI956837681TH gek1414 + ร่มคูณ (462429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวเหรียญ)(550529-115)
9 # 3อจ630620-114 EX487215564TH เอกปากเซ + maluphong (462421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (630306-053)(G 65%)
10 # 3อจ630620-115 ED074281039TH Arjaree56 + พิชชากร (462528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี.. (630502-161)
11 # 3อจ630620-122 EI968970586TH ศักดิ์นรินทร์ + เศกสรรค์2511 (462400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(600602-048)
12 # 3อจ630620-141 PS43000632737 willy + nockout (462446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (621008-202)
13 # 3อจ630620-163 ED094327826TH Chicha + พิศุทธิ์ (462439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดคู้ยาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร.. (630527-013)
14 # 3อจ630622-010 sapansoong + UDS-35 (462546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (611026-125)(G 86%)
15 # 3อจ630622-011 แมวสามสี + UDS-35 (462534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางเม็ดมะเคล็ด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (590409-093)
16 # 3อจ630622-021 Phanin + บ้านเลน (462551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (620627-113)(G 65%)
17 # 3อจ630622-022 benzy + พญายูงทอง (462555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 572)(560111-098)(G 63%)
18 # 3อจ630622-027 Bankltltjr + hunter04 (462567) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นปฏิหาริย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ชลบุรี (หมายเลข 1805)(630615-384)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นปฏิหาริย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ชลบุรี (630615-385)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
19 # 3อจ630622-103 ED069089078TH พรพระพุทธคุณ + กิ่วกระ (462597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(610607-073)
20 # 3อจ630622-120 ED072658485TH joe_donmueang + Exdesign (462607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพสวย) (611012-118)
21 # 3อจ630622-160 EI500191811TH เอกปากเซ + prosperity9 (462659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(620719-173)
22 # 3อจ630622-166 EI952282385TH แขกกำแพง + beer2126 (462671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (630515-226)(G 66%)
23 # 3อจ630622-167 EI952282385TH Sukruetai + beer2126 (462690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาข้างเม็ด กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(620703-055)(G 67%)
24 # 3อจ630622-168 ED051838805TH boonlers + Oatty444 (462672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1781) (540223-033)
25# 3อจ630622-122 EH095484828TH sompoch777 + zeeds (462562) กรอบทอง 1 องค์ ( G 80%) น้ำหนัก 8.3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 23 มิ.ย. 2563 - 08:36 น.] #74988 (19/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630525-016 ED027711199TH pupidlok (459337) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ630529-009 EI927935324TH punlopkamee (459827) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630530-002 ED010355048TH เอกมหาชัย (459941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630605-012 ED039933269TH mekin (460489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630609-014 ED048965928TH bamboss (461692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630611-013 EG201644775TH เสี่ยเมืองกาญฯ (461695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630611-017 EF282037915TH nauts (461697) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630612-003 BSTO000706935 koจตุคาม (461344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ630612-026 EI703611796TH hanhaniiz (461343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630615-002 EI960541250TH noy2015 (461703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630615-004 ED084942099TH Tatchakorn (461706) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630615-006 EI939484879TH gymnastics (461708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630615-009 ED072156271TH อะนันตะปัดชะเย (461711) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630615-012 ED045438975TH kompang (461677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 1อจ630615-013 ED033961111TH ศิษย์พระเจ้า (461705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630615-015 TH0118CNAGV1B ตึ่งนั้ง (461712) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
17 # 1อจ630615-018 EI760512403TH เจริญพรหม (461707) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ630615-019 ED074516145TH suwatboat (461710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630615-022 EX52606665TH joycezalnw (461662) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ630615-023 EG311457378TH บารมีทวีคูณ (461680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630615-024 ED067343838TH viruch2499 (461681) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630615-025 EI990656534TH kunbun (461683) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ630615-026 EX496974934TH supasuta1968 (461714) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ630616-033 EG572608085TH พรชมพู (461805) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
25 # 1อจ630616-042 EG572608077TH พรชมพู (461812) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
26 # 1อจ630617-001 7110027240846 pornlerty (462044) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ630617-003 ED066681383TH pradrem (462046) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
28 # 1อจ630617-004 ED066681383TH pradrem (462048) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
29 # 1อจ630617-015 EG788457392TH mumu99 (462053) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ630617-016 EG788457392TH mumu99 (462056) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630617-017 EG788457392TH mumu99 (462057) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ630617-018 EG788457392TH mumu99 (462058) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630617-019 EG788457392TH mumu99 (462054) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630617-020 EG788457392TH mumu99 (462051) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630617-021 EG788457392TH mumu99 (462037) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ630617-022 EG788457392TH mumu99 (462039) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ630617-023 EG788457392TH mumu99 (462042) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ630617-024 EG788457392TH mumu99 (462045) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
39 # 1อจ630617-037 ED070735278TH assawin (462047) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 1อจ630620-024 ED101327466TH aun123 (462485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ630620-028 EQ530395376TH bagio (462490) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630602-008 poochainarin (460232) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ630604-003 satanza28 (460429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630604-007 boom35 (460405) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630606-006 nunthawat (460597) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630608-019 playboy2106 (460740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630609-019 east_noodles (460982) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ630609-034 khotchaninPk (460862) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630610-014 wutisil (461105) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630610-019 ซุนกวน (461109) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630610-025 อนาโย (461090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630611-003 ก๊อง05 (461165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630611-012 aongarj (461232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ630612-002 yingon2521 (461660) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ630612-023 kopuree (461276) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
15 # 2อจ630615-002 เอกพระพุทธ (461688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630615-003 antsurround (461689) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ630615-004 dang29 (461685) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630615-005 เมืองทองยูไนเต็ด (461653) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 2อจ630615-007 กล้าเก่งทุกทาง (461690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630615-009 Buncha (461657) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ630615-010 พลช้างเผือก (461691) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
22 # 2อจ630615-011 พลช้างเผือก (461698) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
23 # 2อจ630615-012 แย้มสุข (461704) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630615-014 kmutnb (461696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630615-016 nonbb (461699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ630615-019 tula_ff (461700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630615-020 buspom (461709) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ630615-021 sitawee (461713) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
29 # 2อจ630615-022 sitawee (461715) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
30 # 2อจ630616-029 ThaiWong (461824) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
31 # 2อจ630616-030 ThaiWong (461833) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
32 # 2อจ630616-031 ThaiWong (461843) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
33 # 2อจ630616-032 ThaiWong (461850) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
34 # 2อจ630617-014 p_awest (462004) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์

35 # 2อจ630617-015 p_awest (462011) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8
องค์
36 # 2อจ630617-016 p_awest (462013) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
37 # 2อจ630617-017 p_awest (462021) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
38 # 2อจ630617-019 p_awest (462024) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
39 # 2อจ630617-020 p_awest (462028) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
40 # 2อจ630617-021 p_awest (462032) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
41 # 2อจ630617-022 p_awest (462036) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
42 # 2อจ630617-033 suchat-01 (462040) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
43 # 2อจ630620-005 การันตีพระ (462492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ630620-016 การันตีพระ (462495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ630620-017 การันตีพระ (462496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ630620-024 การันตีพระ (462497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ630620-027 การันตีพระ (462498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630602-138 ED019558799TH vorawan2345 + Darkwalf (460265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์บล็อกแตกยันต์ตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630605-126 EI993761593TH yime2 + BigBenz (460518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ630606-121 EI964567725TH khrawsadid + prachumpan (460604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ630608-009 บอมเบ + เด็กท่าพระ (460682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก เนื้อทองแดง ปี 2477 จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630613-009 เด็กบางทราย + njeesom (461412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ630613-011 เด็กสะบ้าย้อย + noomark (461558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ630615-146 TH0118CD72Y0B lovehunterlove27 + (461637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
oldamulet
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ630616-124 ED083282390TH Napatsut + จตุจักร (461759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
9 # 3อจ630616-160 ED091013602TH Prawas + ซูโม่ (461909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาร่องกล้าน้อย หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผง จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ630616-164 RP830689118TH บอลปากน้ำ + เสกสิทธิ์ (461781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
11 # 3อจ630617-007 montriburiram + Parena2020 (462245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
12 # 3อจ630617-102 EI950636338TH pawaris + Chinnawat (462060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง (ไม่ระบุปีสร้าง)
13 # 3อจ630617-104 EX526069667TH ของขลัง + joycezalnw (461943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ630617-118 EG396511240TH pradipat + somsak2518 (461973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงฯ พิมพ์ฐานเขียง เนื้อสำริด จ.พัทลุง
15 # 3อจ630619-001 LEEYA + rongruac (462235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(G 65%)
16 # 3อจ630619-002 east_noodles + ประศาสน์ (462238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630619-003 สมยศ5 + สุวรรณโชค (462239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพ่วง วัดกก พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วเล็ก เนื้อดิน ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

18 # 3อจ630619-004 Boonrak + birdnaja (462380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา(จักรเพชร) วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630619-005 กุ้งหวาน + simmax (462242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพใช้และล้างผิว)(G 63%)
20 # 3อจ630619-006 สมโภชน์ + gun87 (462243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองฐานบัว เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ630619-101 EB266593485TH apiwat_1330 + พระเครื่องสุริยา (462247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 519)
22 # 3อจ630619-103 EG253057458TH ต่อคู้บอน + ซูโม่ (462251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
23 # 3อจ630619-104 EG330967440TH sanya1002 + num1522 (462253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนังเดี่ยว กรุวัดพุทไธศวรรย์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ630619-105 EX476926435TH มอร์เมืองทอง + dokebi_123 (462255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงโรยตะไบทอง ปี 2514 จ.ชลบุรี
25 # 3อจ630619-106 ED026257953TH prakit + narongatyc (462259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโชติ วัดตะโน เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630619-108 ED106721366TH wirachat + kortzean (462264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้และแต่งผิว)
27 # 3อจ630619-109 EI962563329TH nakak_action + pattarakorn (462266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
28 # 3อจ630619-110 ED076392783TH โบ๊ทพระเครื่อง + sayangold (462271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1392)
29 # 3อจ630619-111 ED092540327TH เสกสิทธิ์ + samachu (462246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี(เล็ก) เนื้อผงทราย ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
30 # 3อจ630619-112 ED094816926TH สัมพันธ์คณิศร + amata_tong (462250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630619-113 EI990700079TH zafari + Johnprptk1904 (462256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
32 # 3อจ630619-114 ED085419665TH Takamine + nophadol (462258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
33 # 3อจ630619-115 EG177965993TH SongkanA + dorn80 (462261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่อ้น วัดบางจาก เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
34 # 3อจ630619-116 EG177965993TH korn88 + dorn80 (462265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 79%)
35 # 3อจ630619-117 ED076348317TH oilpronaja + peerapath (462268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อชินตะกั่ว
36 # 3อจ630619-118 ED076348317TH daew1970 + peerapath (462270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเลี่ยง กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน

37 # 3อจ630619-119 ED093833018TH tontatto + อาชาเหล็ก (462272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)
38 # 3อจ630619-120 ED906451705TH ทวีสิน + manilmanggol (462275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
39 # 3อจ630619-121 EI938561415TH gek1414 + tockjung (462234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม) (620719-113)
40 # 3อจ630619-122 QSV0000338705 วายุภัค + Doe07 (462237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)
41 # 3อจ630619-123 ED082120736TH แว่นพระประแดง + (462241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thanodom
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2491 จ.ลพบุรี
42 # 3อจ630619-124 ED080618727TH CHAOWANA26 + Worn2524 (462244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ630619-125 ED102602071TH โก๋โรจน์ + ต่อหนองงูเห่า (462248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 14617)
44 # 3อจ630619-126 ED087125593TH amaging + pichet344 (462254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4954) (สภาพใช้และล้างผิว)(G 90%)
45 # 3อจ630619-127 ED049335075TH Poo1980 + tookatun (462260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไตรลักษณ์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 1294)
46 # 3อจ630619-128 ED049335075TH poshwises + tookatun (462267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630619-129 ED000922177TH บิ๊กบีม + tum101 (462274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
48 # 3อจ630619-130 EF484645410TH พรพระพุทธคุณ + Giant415 (462278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง)(หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 61%)
49 # 3อจ630619-131 EX362180827TH Napatsut + เหน่งเมืองนนท์ (462279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
50 # 3อจ630619-132 EI983810944TH นักสืบเมืองละโว้ + เล็กบ้านโป่ง (462281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 132)
51 # 3อจ630619-133 KSCB000072344 แอลพระไทย + สุวรรณโชค (462284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
52 # 3อจ630619-134 ED017673964TH Yuttana + nanin (462288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 89%)
53 # 3อจ630619-135 ED065165383TH Napatsut + ponpon (462292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630526-557)
54 # 3อจ630619-136 EX431941225TH suthatpong + sarsi (462294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อเงิน จ.สระแก้ว (หมายเลข 520) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
55 # 3อจ630619-137 TH0118CXK222B Pitcha + paisan2508 (462298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา

56 # 3อจ630619-138 TH0118CXK222B tuszaa + paisan2508 (462300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ630619-139 EI588021899TH takrit + Pissawat29 (462302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
58 # 3อจ630619-140 EF391244502TH ทรงธรรมบ้านสวน + (462304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chocalate
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
59 # 3อจ630619-141 EF576836579TH slaton57 + (462273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Mahamonkkol888
ลูกอมหลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี
60 # 3อจ630619-143 EX341709194TH worakamon + jamesza (462280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด/สภาพใช้)
61 # 3อจ630619-144 ED087486708TH scottruth + mingch (462282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด/สภาพล้างผิว) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
62 # 3อจ630619-145 ED098906936TH หลวงปู่ช้างให้ + july2009 (462285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้วสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 78%)
63 # 3อจ630619-146 ED28591802TH วิทย์พระประแดง + jumrust (462286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 62%)
64 # 3อจ630619-147 ED086437586TH psiam + tum087 (462289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
65 # 3อจ630619-148 EI343681499TH Arunlert69 + thanodom (462290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
66 # 3อจ630619-149 EI972478903TH Bophantom + nhaja (462293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(580122-102)
67 # 3อจ630619-150 ED069665861TH zafari + ปภานลิน (462295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สุพรรณบุรี
68 # 3อจ630619-151 ED100015189TH RGO999 + corach (462299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 65%)
69 # 3อจ630619-152 EG776912620TH boonlom + ไบร์ทหนองช้างคืน (462303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. สมัยรัชกาลที่ 9 สังคีตมงคล เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
70 # 3อจ630619-153 ED056974966TH โบ๊ทพระเครื่อง + Kittissak (462305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9702)
71 # 3อจ630619-154 ED069941096TH พ่อมาเฟีย + เวฬุวัน99 (462306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่)
72 # 3อจ630619-155 ED094742707TH Chanchai21 + boom35 (462309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหาร พิมพ์รุ่นแรกมีจุด เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ630619-156 EI968952582TH พระประแดง26 + เซียนส่อง (462312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
74 # 3อจ630619-157 EW794207283TH Exdesign + jammanee (462313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 66%)

75 # 3อจ630619-158 ED041942975TH Minisky + kawin1980 (462379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรงแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ630619-159 ED083329106TH Arthit99 + Auten10 (462318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 71%)
77 # 3อจ630619-160 ED085242521TH lordcoffee + เก๋นครนายก (462320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อขำ วัดแก้วบางพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ630619-161 ED087164668TH bagio + องอาจ (462308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
79 # 3อจ630619-162 ED000868856TH หม่อง + jacksignin (462377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด/สภาพสวย)
80 # 3อจ630619-163 EH149835564TH pawaris + ศรัทธา111 (462311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
81 # 3อจ630619-165 TH0118VR2ME3B ปกีรณัม + paisan2508 (462316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพพันพิเศษ เนื้อผงแดงโรยเเร่ ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
82 # 3อจ630619-166 PH44000478420 แอลพระไทย + Pichitj (462319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (610815-053)(G 64%)
83 # 3อจ630619-168 EX452555770TH โต๊งเหน่ง001 + matee1974 (462323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.สกลนคร
84 # 3อจ630619-169 ED035086744TH อะนันตะปัดชะเย + นกแก้ว (462326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อดิน
85 # 3อจ630619-170 ED035086744TH อะนันตะปัดชะเย + นกแก้ว (462328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ630619-171 EI988431529TH kohler + siam_yuth (462287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 217/น้ำหนักรวม 59.3 กรัม)
87 # 3อจ630619-172 EX525778276TH NARONGCHIT + พุทธคุณ05 (462291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)
88 # 3อจ630619-174 ED036748736TH สมบัติบูรพาบารมี + meksonice (462301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง(G 75%)
89 # 3อจ630619-175 820292067851 WorapongP + ผู้พัน (462310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 22 มิ.ย. 2563 - 08:31 น.] #74980 (18/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630605-018 ED027716942TH nopakk (460495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630608-001 TH0118COBYH5B ตึ่งนั้ง (460737) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 1อจ630608-012 EI959691610TH bluezone69 (460735) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ630608-013 ED039330382TH boontham (460723) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630609-012 ED072431570TH chaibangseemeang (460908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630609-022 ED0001898995TH HatPra (460847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630609-027 ED013480875TH บิ๊กนคร (460856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630609-038 ED061991879TH o-larn (460932) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ630610-016 ED057282754TH PHLOI (461095) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 1อจ630610-018 ED054543359TH บิ๊กบีม (461000) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 1อจ630610-030 ED053077341TH Jarun14 (461017) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630611-009 ED025192085TH popular_rock (461219) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 1อจ630611-014 ED036692325TH ธนกฤตพระเครื่อง (461227) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630611-033 EG370062481TH สยามเมืองยิ้ม (461228) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ630613-002 ED065911522TH เขียวนนทรี (461506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630613-003 ED059523311TH Arunlert69 (461510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630613-004 ED049314852TH tookatun (461546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ630613-007 ED078602975TH chaiwatar (461511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630613-008 ED058451794TH OMBUN (461548) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630613-009 ED050362170TH ท่านอ๋อง (461514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630613-012 ED085847412TH ATTORN43 (461551) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630613-014 EI968232387TH Maaom (461518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ630613-017 ED053981923TH มาริโอ (461553) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ630613-018 ED087403819TH thevit (461555) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630613-022 EI593082017TH Nippit (461519) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ630613-023 EI115032841TH tiktony (461523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630613-025 EI694095791TH วีรยุทธ2499 (461526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630613-030 ED041798735TH อะนันตะปัดชะเย (461529) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 1อจ630613-031 EI910042591TH pornperm (461534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ630613-032 ED083237855TH คุณศิระ (461537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ630613-033 PSP0004686684 Teva_99 (461571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ630613-034 ED05945092TH HatPra (461538) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ630613-036 EX536809592TH สิงห์คำรณ (461541) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
34 # 1อจ630613-037 ESSL000145402 praveen (461544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ630613-038 EI703612244TH กระติบ (461574) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
36 # 1อจ630613-044 EI932937892TH ตุ๊หลวง (461532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ630613-045 ED074506307TH en_amulet (461587) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ630613-046 ED0914023180TH เสือสมิง (461539) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ630613-048 EI687894306TH tomato (461543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ630613-049 ED093616248TH Taranong (461547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ630613-050 EX46944995TH Bophantom (461549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ630613-051 ED018254822TH Korngavee (461561) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
43 # 1อจ630613-053 ED032863740TH Thanom (461488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ630613-054 EI977290388TH pontat567 (461568) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
45 # 1อจ630613-055 ED020054250TH thatcharit (461493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ630613-056 EF685084212TH kittisak_10 (461500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
47 # 1อจ630613-058 EG263811751TH Wipapramai (461588) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 1อจ630616-003 EX526467142TH bkk10250 (461877) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
49 # 1อจ630616-004 EX526467142TH bkk10250 (461881) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
50 # 1อจ630616-014 EG368622369TH print (461887) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 1อจ630616-037 EG566674939TH kenshiro2810 (461890) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
52 # 1อจ630616-043 EI6404855653TH Jarun14 (461894) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
53 # 1อจ630616-044 EI640855653TH Jarun14 (461901) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
54 # 1อจ630616-045 EI640855653TH Jarun14 (461906) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
55 # 1อจ630616-046 EI640855653TH Jarun14 (461911) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
56 # 1อจ630616-047 EI640855653TH Jarun14 (461915) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
57 # 1อจ630616-048 EI640855653TH Jarun14 (461920) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
58 # 1อจ630619-008 EQ530395376TH bagio (462349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630606-015 morning (460608) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ630606-019 ethos (460618) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630608-007 อตกพระเครื่อง (460716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630608-013 twongt (460653) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ630608-015 ลิตเติ้ลตี๋ (460650) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630608-017 theone (460667) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630608-018 theone (460676) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ630608-042 ชัยแคราย (461116) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630608-051 danai3356 (460727) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ630609-020 มายาเยน (460837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630609-021 SeksitK (460820) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630609-024 Buncha (460888) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 2อจ630609-027 phairoj1186 (460848) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ630609-033 gun87 (460891) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ630609-038 khotchaninPk (460886) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630610-015 wutisil (461107) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ630610-018 ชุมพล5 (461110) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630611-008 ปุ๊ร้อยเอ็ด (461170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630611-029 poppamak (461182) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ630612-020 Boss7 (461327) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630613-001 aee_sotspa (461424) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
22 # 2อจ630613-004 rooms_studio (461513) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ630613-005 nirun6929 (461468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630613-006 khunoak77 (461481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ630613-008 tumacer (461485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ630613-023 weeraphol (461921) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ630613-029 p_awest (461463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ630613-030 p_awest (461465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ630613-035 pipat_ch (461410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630613-036 ยุทธภีม (461411) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 2อจ630613-037 Tunprakruang (461417) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ630613-040 khunpra (461517) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 2อจ630613-043 winai10 (461535) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ630613-045 แม็คหลักสี่ (461522) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ630615-023 ศตกมล (462383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ630616-033 ThaiWong (461783) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
37 # 2อจ630616-036 ThaiWong (461790) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
38 # 2อจ630616-037 ThaiWong (461792) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ630616-038 ThaiWong (461797) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
40 # 2อจ630616-040 ThaiWong (461807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
41 # 2อจ630616-041 ThaiWong (461809) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
42 # 2อจ630616-042 ThaiWong (461811) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
43 # 2อจ630619-005 polla (462370) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
44 # 2อจ630619-033 มองดู (462336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
45 # 2อจ630619-034 โบ๊ทพระเครื่อง (462332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ630619-041 การันตีพระ (462368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ630619-043 UDS-35 (462331) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
48 # 2อจ630619-045 การันตีพระ (462369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ630619-046 การันตีพระ (462371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ630619-047 การันตีพระ (462372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ630620-033 Terapong (462382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630609-180 ED056843634TH ponpon + freeman111 (460835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ ปี 2508 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ630612-121 ED049728735TH world + เจริญพรรุ่งเรือง (461322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.อุบลราชธานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(530114-071)
3 # 3อจ630612-124 EG593546112TH panupong123 + นู๋นิ่มพระสวย (461369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
4 # 3อจ630613-102 ED067721645TH zafari + nakarin (461398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเพชรกลับ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะมาร เนื้อสำริด ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 400)
5 # 3อจ630613-103 EG558969667TH Burapha777 + (461401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Mahamonkkol888
พระกริ่งหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 863)
6 # 3อจ630613-144 EG568220581TH warunyu60 + doopradee (461457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผง ปี 2495-2525(ยุคปลาย) จ.นนทบุรี
7 # 3อจ630615-015 เมืองช้าง + liver139 (461722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2517 จ.ลำปาง กรอบทอง(G 69%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ630615-116 ED093627665TH Tiktik_tik + sakbangbon (461610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อลั้ง วัดสัตหีบ เนื้อไม้ ปี 2511 จ.ชลบุรี (ขนาด 3.5 นิ้ว/โค้ดอี๋)
9 # 3อจ630615-119 ED077605520TH jakwaview + Kitsada36 (461720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
10 # 3อจ630615-120 ED052347864TH Retail + ศิริมงคลดี (461617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกล้าย วัดหงส์รัตนาราม เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630615-131 EG276114768TH ApiPra19 + siam_15 (462085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
12 # 3อจ630615-147 ED061450604TH opasn + หิมพานต์มุ่งงาม (461640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
13 # 3อจ630616-104 EI982600167TH ม่วงทองพระ + ตาลทราย (461751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครศรีธรรมราช (หน้าตัก 5 นิ้ว)
14 # 3อจ630616-108 TH118CMA226B Weerachat_day + Mark- (461788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Mon2015
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
15 # 3อจ630616-109 EI438018072TH zafari + warning (461798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อไซ้ร วัดช่องลม เนื้อทองเหลือง จ.อุตรดิตถ์
16 # 3อจ630616-118 ED072371346TH เล็กอมตะชลบุรี + โกวบ้อ (461818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
17 # 3อจ630616-134 EG180443665TH ดำเมืองสิงห์ + ณัฐากาญจน์ (461896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ทรงสิงห์หลังเรียบ เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

18 # 3อจ630616-139 ED093640216TH aluminium + ของขลัง (461903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ลองพิมพ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
19 # 3อจ630616-158 ED096401095TH ปานเกตเกษตรวิสัย + (461777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประวิทย์888
เหรียญพระอุปัชฌาจัน วัดเสม็ด พิมพ์ย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้)
20 # 3อจ630616-163 RP830689118TH อาณาจักรพระ + เสกสิทธิ์ (462090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
21 # 3อจ630616-167 ED086418335TH Porn_PP + tum087 (461791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
22 # 3อจ630616-183 ED055138264TH Kittisaktnd + ภูวนัย (461776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เลี่ยม วัดศรีเรืองบุญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ630617-158 EW789687542TH poshwises + Promsri (461956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี
24 # 3อจ630618-003 water-pong + guaran (462080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 28047)
25 # 3อจ630618-004 Thongchai_n + ไม้ไท (462083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อเงินก้นทอง ปี 2563 จ.ตราด (หมายเลข 45)
26 # 3อจ630618-005 taprajun + misterpou (462221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 483)
27 # 3อจ630618-006 พ่อน้องจ้าว + sunchai07 (462088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
28 # 3อจ630618-007 KoM_PanG + sunchai07 (462091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
29 # 3อจ630618-008 แมวสามสี + mai1975 (462094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นลาภยศ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 63/น้ำหนักทอง 20 กรัม)
30 # 3อจ630618-009 LEEYA + newning (462096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี 57 เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 110)
31 # 3อจ630618-101 ED032641677TH pichet83 + Note_003 (462106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์กลมเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
32 # 3อจ630618-103 ED021571768TH chang + Taweesak48 (462113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
33 # 3อจ630618-105 EG888586307TH tontatto + Leche (462121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ630618-106 EG283861690TH nakornbubri + ChaiyutPho (462123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซมใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630618-107 EG283861690TH nakornbubri + ChaiyutPho (462126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630618-108 EI986051925TH R-pong + TiRescue (462130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พัทลุง

37 # 3อจ630618-109 EG345347615TH phetbanpra + tewkeet (462132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง
38 # 3อจ630618-110 ED035086758TH poshwises + นกแก้ว (462137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
39 # 3อจ630618-113 ED035086761TH Retail + นกแก้ว (462086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630618-114 ED087459407TH pimthong + mingch (462092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630618-116 ED052366130TH poshwises + rachanikorn (462103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์ ) เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630618-117 ED065297716TH โอ๊ตหาดใหญ่ + Kongpost (462108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
43 # 3อจ630618-118 ED035086735TH noi70 + นกแก้ว (462120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630618-119 ED095006111TH chaidee + คูณสตางค์ (462128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
45 # 3อจ630618-120 EG263835333TH boonlers + midnightjojo (462135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไหว้ครู ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 41/ฝังตะกรุดเงิน)
46 # 3อจ630618-122 EI990383305TH paul2509 + dangthakram (462144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6735)
47 # 3อจ630618-123 ED035086792TH masterbill + นกแก้ว (462147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรกลับ ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิสร วัดอินทารามฯ เนื้อผง ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630618-125 ED054858168TH Terapong + sanopporn (462222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นแรก พิมพ์สระอิสองตัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และตัดหู)
49 # 3อจ630618-129 ED082515889TH อตกพระเครื่อง + k9cob (462167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์จุฬามณี หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อเงิน ปี 2530 จ.สมุทรสงคราม
50 # 3อจ630618-130 EG253799075TH มีเก้า888 + klang_pra (462172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระกฐินต้น ภปร. วัดเทวสังฆารามฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กาญจนบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)(621104-058)
51 # 3อจ630618-131 ED094013677TH แถลงสุขพันธ์ + ลิงทอง (462072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์
52 # 3อจ630618-132 FAM0002293597 flywheel + srikriangkrai (462073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ630618-133 FAM0003151860 nitpon + ภาคิณ (462078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (570710-313)
54 # 3อจ630618-134 EI888364061TH Wanchana + ธารทอง7 (462082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพรมดำใหม่)
55 # 3อจ630618-135 EH149832055TH ploithai + ศรัทธา999 (462084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 154291)

56 # 3อจ630618-136 ED06374744TH Musashi + ต้น_เบอเร่อ (462087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (570116-183)
57 # 3อจ630618-137 ED041351704TH jirayut32 + วิทย์พระประแดง (462089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 22210)
58 # 3อจ630618-138 ED087135202TH พูลลาภ + องอาจ (462093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่(ลึก) เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513-2517(ยุคต้น) จ.เพชรบุรี
59 # 3อจ630618-141 SMTP000094656 นายแก้ว + แสงพระใหม่ (462099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
60 # 3อจ630618-142 EH149832069TH pawaris + ศรัทธา999 (462100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630618-144 EI980113326TH zafari + นาคราช (462104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นบูชาครู เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 7)
62 # 3อจ630618-145 EG826894444TH ผู้กองโจ้ + สาลิกาดง (462105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นนทบุรี
63 # 3อจ630618-146 EG982847276TH bluezone69 + (462107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดโมลี เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.นนทบุรี
64 # 3อจ630618-147 RYSB000056889 savebank163 + ยศศิริ (462111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
สิงห์ป้อนเหยื่อ วัดบางระกำ เนื้อผง จ.พิษณุโลก
65 # 3อจ630618-148 EI981102585TH benzy + tum101 (462114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ630618-149 EI990375468TH Kag2509 + Suparat_2832 (462115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 418)
67 # 3อจ630618-150 ED101623061TH ต่อ_ถนนตก + makluayka (462117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดอรุณฯ รุ่นนะโภคทรัพย์ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 121/น้ำหนักทอง 15.7 กรัม)
68 # 3อจ630618-152 ED063193395TH Nopthebarber + องอาจ (462124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ630618-153 EI938668394TH popnavy + peerasak_off (462127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพล้างผิว)
70 # 3อจ630618-154 ED012067676TH อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + (462129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
sattha10120
พระปางเปิดโลก เนื้อดิน
71 # 3อจ630618-156 EH030615192TH Kag2509 + gunserza02 (462136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 29543)
72 # 3อจ630618-158 EI968964855TH kenshiro2810 + sanyaa (462223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ (บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
73 # 3อจ630618-159 ED07953206TH โบ๊ทพระเครื่อง + arwutc (462140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 23031)
74 # 3อจ630618-160 EI955654965TH เซียนน้อยหัดส่อง + (462145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thongchaideenum
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา

75 # 3อจ630618-164 TH0118CNTHH2B อ้วนรถตู้ + CREATIVE888 (462183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ ต มี กลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (โค้ด 1 /สภาพใช้)
76 # 3อจ630618-165 EX433305669TH โบ๊ทพระเครื่อง + bancha18 (462185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5650)
77 # 3อจ630618-166 ED069944530TH prakran + Thanapong36 (462188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร.. (630605-163)
78 # 3อจ630618-167 ED069944565TH vitaya + Promsri (462190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุท่าฉนวน พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
79 # 3อจ630618-168 EG043040259TH keerawat112 + BOAT26 (462194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม
80 # 3อจ630618-169 ED094808567TH coco7982 + ton_tanawat (462196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพระปิดตาใหญ่)
81 # 3อจ630618-170 ED084971395TH Chicha + สนบางกรวย (462198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 22656)
82 # 3อจ630618-171 ED084971395TH Chicha + สนบางกรวย (462150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 40712)
83 # 3อจ630618-172 EI623880145TH poshwises + เกศสุดา (462151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ630618-173 ED077737684TH วายุภัค + พรพระพุทธคุณ (462153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ630618-174 ED078612629TH Ptrabbit08 + chaiwatar (462155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(630608-067)
86 # 3อจ630618-175 ED090847199TH ศตกฤช + pakansit (462225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2552 จ.ชัยนาท
87 # 3อจ630618-177 ED071460535TH montrip + นายชลิต (462162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครปฐม
88 # 3อจ630618-178 ED088345879TH Bobbie + ethos (462165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี
89 # 3อจ630618-179 ED087171791TH tony42 + องอาจ (462169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ630618-180 ED069084226TH keat2507 + กิ่วกระ (462171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (600815-003)
91 # 3อจ630618-181 EI962290231TH เกษตร + P_Chonlasit (462226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ630618-182 EI962290205TH Bobbie + aun38 (462148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี
93 # 3อจ630618-183 ED072671685TH tongdang53 + Exdesign (462160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (611112-114)

94 # 3อจ630618-184 ED087278325TH โบ๊ทพระเครื่อง + kitjapong (462170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7398)
95 # 3อจ630618-185 ED087278325TH โบ๊ทพระเครื่อง + kitjapong (462174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5346)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 20 มิ.ย. 2563 - 08:33 น.] #74976 (17/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630605-007 EI880799425TH กิตติศักดิ์2519 (460487) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630605-017 ED882821302TH วัชรชัย (460493) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630606-012 ED026074368TH กล่องแก้ว (460634) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ630609-016 EW836843929TH pirawit (461333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630610-007 ED057229820TH superman_vuth (461323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630610-008 ED023197717TH azayagency (461330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630611-004 ED068713764TH pramotee (461186) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630611-008 ED055648188TH jojubkay (461191) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ630611-011 EI879785769TH chaiwatar (461197) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630611-012 EG580680277TH Culpidnoi (461204) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ630611-019 ER621038285TH คุณชายแดง (461211) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ630611-030 ED049314225TH tookatun (461215) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630611-034 EG285673235TH อุกฤช (461223) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630612-001 ED039324308TH adisak197 (461339) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ630612-002 ED083226945TH คุณศิระ (461342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630612-005 LPUT000387338 sing1 (461347) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ630612-007 ED069912608TH Promsri (461350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630612-008 EI703611796TH กระติบ (461280) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
19 # 1อจ630612-022 RLAB000020752 Pissawat29 (461319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630612-023 ED057663700TH paparuszy (461368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630612-024 ED975492011TH tomcm (461361) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ630612-027 ED073402739TH hanhaniiz (461345) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ630612-030 ED073402739TH hanhaniiz (461354) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630613-039 EG025698591TH nagikung (461584) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630529-014 เฮี้ยงห้าแยก (459798) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ ไม่สรุปผล 50 องค์
2 # 2อจ630604-001 หนุ่มธนบุรี (460307) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630604-029 mekya2706 (460395) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ630605-007 popeye289 (460457) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
5 # 2อจ630606-004 ธรรมยุทธ (460594) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630606-010 ยุทธภีม (460602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630606-012 khunpra (460600) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ630611-011 แมวจ้ะ (461231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630612-001 noomevo7 (461351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ630612-005 Werawath01 (461355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630612-006 สปาต้าร์ (461356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630612-007 morriss (461357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630612-008 พลช้างเผือก (461329) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
14 # 2อจ630612-009 พลช้างเผือก (461334) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
15 # 2อจ630612-010 พลช้างเผือก (461338) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 2อจ630612-011 tor2516 (461360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630612-013 microsoft (461312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630612-014 wuttiphan (461341) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ630612-015 pui1228 (461362) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 2อจ630612-016 thawath (461313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630612-019 thanagaon (461315) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630612-024 kopuree (461358) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 2อจ630612-025 ฅนพลัดถิ่น (461359) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ630613-021 ๙อุอากะสะ (461536) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630613-022 ๙อุอากะสะ (461542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ630613-039 lexrain (461545) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ630616-021 ThaiWong (461816) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
28 # 2อจ630616-022 ThaiWong (461827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ630616-023 ThaiWong (461828) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
30 # 2อจ630616-024 ThaiWong (461835) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ630616-025 ThaiWong (461839) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
32 # 2อจ630616-026 ThaiWong (461848) ส่งพระตรวจสอบ 39 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 39 องค์
33 # 2อจ630616-027 ThaiWong (461853) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
34 # 2อจ630616-028 ThaiWong (461860) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ630618-002 การันตีพระ (462209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ630618-005 การันตีพระ (462210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ630618-006 การันตีพระ (462211) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 2อจ630618-009 การันตีพระ (462212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ630618-010 การันตีพระ (462213) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 2อจ630618-013 joint (462217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ630618-032 การันตีพระ (462214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ630618-033 การันตีพระ (462215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 2อจ630618-039 การันตีพระ (462232) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 2อจ630618-040 การันตีพระ (462233) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630530-134 EG252669198TH ชมรมศิษย์สน + จวบเมืองชล (460452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์วิเชียร วัดเครือวัลย์ พิมพ์กวนข้าวทิพย์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ630605-007 zidane + oldshop (460474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช (วัดวังตะวันออกสร้าง/ไม่ระบุปีสร้าง)
3 # 3อจ630605-134 TPD043AQ03195 six_cm + sam8793 (460499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขุดสระเล็ก เนื้อผง กรอบทอง(G 83%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ630606-118 EI912240881TH TEE_INTER + Tawee888 (460581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์ฐานเก้าชั้นหลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630608-125 ED016979245TH Cchanchai + แซนวิช (460688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
6 # 3อจ630609-113 TH0118BHUA39B พลอยดำ + piboonk (461235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
7 # 3อจ630609-184 EI992739660TH jack0542 + Krongtong2222 (460923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมส่วนบน)
8 # 3อจ630610-109 EV383726834TH imsin + oudood (461120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (570220-228)
9 # 3อจ630610-111 TH0118C00M44B ตะกรุดโทน + mc2007 (461020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเผาใหม่)
10 # 3อจ630611-004 sura9 + chaiwatar (461174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบ)
11 # 3อจ630611-005 Chicha + punpun (461176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
12 # 3อจ630611-114 ED02873291TH ช่างไม้ + ittipon_a1 (461153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ630612-133 EG277986038TH อะนันตะปัดชะเย + kaidaao (461288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดภคินีนารถ พิมพ์พุทธกวัก เนื้อผง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630612-134 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ เลขที่ 3 อจ 630708-011
15 # 3อจ630612-140 ED063154710TH natapoln + องอาจ (461363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
16 # 3อจ630613-016 ApiPra19 + Pairkub (461941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ630617-001 gecko + อนพัช (461930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี

18 # 3อจ630617-002 เอกภูซาง + ทวดนรรัตน์ (461931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย
19 # 3อจ630617-003 Nadmon + Sukpia2018 (461933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
20 # 3อจ630617-004 เมืองช้าง + AQUAMAN39 (461934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (540618-039)(G 77%)
21 # 3อจ630617-006 PAE_PONGCHAI + omruk (461940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)(G 81%)
22 # 3อจ630617-008 บิ๊กนคร + Parena2020 (462063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร(G 64%)
23 # 3อจ630617-101 ED025874455TH yorch + LujingHong (461932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ630617-103 ED038790997TH chiradech + หนิงพระบาท (461937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง(G 72%)
25 # 3อจ630617-105 ED086028754TH Maximax + แฮปรามคำแหง (461946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมหนุมาน หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อเงิน ปี 2544 จ.นครปฐม (หมายเลข 55)(630522-112) (G 80%)
26 # 3อจ630617-106 ED086028754TH poshwises + แฮปรามคำแหง (461947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 66%)
27 # 3อจ630617-107 ED055691331TH กระดุมทอง + tksboomt (461950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1316)
28 # 3อจ630617-108 RKRD000379547 khuntoom + midland (461952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (อาจารย์หนูสร้าง)
29 # 3อจ630617-109 RDRD000379547 six_cm + midland (461954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังพระพุทธ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ(G 78%)
30 # 3อจ630617-110 ED038779890 taccord + Pichitj (461957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (551112-052)(G 79%)
31 # 3อจ630617-111 ED028458723TH เล็กหัวเสือ + Beed098 (461961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีจอ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี(G 74%)
32 # 3อจ630617-112 ED095470727TH Deema + superman_vuth (461962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์เล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
33 # 3อจ630617-113 RVNR000058787 Hook2 + นัทอุบล (461963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี
34 # 3อจ630617-114 EI958096130TH พิชชากร + คูณสตางค์ (461966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
35 # 3อจ630617-115 THON00034191 visuth + Oreamnos (462062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1341)
36 # 3อจ630617-116 820288801842 Kag2509 + Oreamnos (462061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2511)

37 # 3อจ630617-117 EG396511240TH samko09 + somsak2518 (461968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ630617-119 EG396511240TH สุดขอบฟ้าG + somsak2518 (461975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ630617-120 ED067467934TH Taranong + (461977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัฒน์พระองค์ขาว
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา
40 # 3อจ630617-122 EI9385569526TH Sangjan + tockjung (462064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(610326-054)(G 73%)
41 # 3อจ630617-123 TH0118CK9803B peatkung + paisan2508 (461984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
42 # 3อจ630617-124 ED967820829TH prons + อโนคา (461988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8254)
43 # 3อจ630617-125 ED074042904TH Arjaree56 + Phichit_02 (461992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630617-126 ED035086789TH ยายทรัพย์ + นกแก้ว (461996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
45 # 3อจ630617-127 EI973151788TH m-cot + mchutith (461998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์/สภาพใช้)
46 # 3อจ630617-128 NGWW000205992 เบสท์เมืองพิจิตร + (461999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasittichai34
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
47 # 3อจ630617-129 EI973151788TH beer2126 + mchutith (462003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
48 # 3อจ630617-130 EI955668071TH Power9 + vios2877 (462006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตรสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 13961)(G 87%)
49 # 3อจ630617-131 ED094806968TH m-cot + pupa09 (461935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม(G 81%)
50 # 3อจ630617-132 EI962186239TH naresh + นิวเอกชัย (461944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
51 # 3อจ630617-133 ED076986036TH นายช่างพานต๋าย + มีคุณ (461949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
52 # 3อจ630617-134 ED045296190TH sherbet88 + freeman111 (461955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ630617-135 ED056936821TH เกษตร + ธนะรัช19 (461959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630617-136 EI982427000TH poshwises + เขยมาบตาพุด (461965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 67%)
55 # 3อจ630617-137 EI990670289TH pangjung + arucha2510 (461972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(G 60%)

56 # 3อจ630617-139 EG506522613TH Weerachat_day + jumrust (461985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
57 # 3อจ630617-140 ED085841675TH nutturbo + noompure (461994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (630523-079)(G 70%)
58 # 3อจ630617-141 EI760516263TH โบ๊ทพระเครื่อง + เจริญพรหม (461971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 19012)
59 # 3อจ630617-142 ED094806929TH WaruntornB + pupa09 (461974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์จำปีเล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
60 # 3อจ630617-143 ED085841661TH เทพมังกรทอง + noompure (462066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 61%)
61 # 3อจ630617-144 EG430455797TH ธารทอง7 + TooToon (461979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพใช้)
62 # 3อจ630617-145 EG568286061TH นู๋โอปอ + Cozyrhythm (461980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
63 # 3อจ630617-146 ED087105506TH chaidee + corach (461983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
64 # 3อจ630617-147 RI071636427TH Yuttana + พ่อน้องจ้าว (461986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ630617-148 EI784859550TH moo_bpk + Akaphop (461989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 377361)
66 # 3อจ630617-149 ED930865455TH ท๊อปTURBO + star15 (462065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
67 # 3อจ630617-150 EI759355348TH katawut_c + kraisornuo (461991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
68 # 3อจ630617-151 EI759355348TH katawut_c + kraisornuo (461936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
69 # 3อจ630617-152 ED055684888TH วัฒน์วังหิน + jojubkay (461939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(630407-137)
70 # 3อจ630617-154 EX469495015TH โต๊งเหน่ง001 + Bophantom (461945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2520 จ.อุดรธานี(G 62%)
71 # 3อจ630617-155 ED049196577TH Weerachat_day + พุทธปฐม (461948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
72 # 3อจ630617-156 ED093707955TH thevit + wirach (461951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
73 # 3อจ630617-157 ED020498616TH altis99 + superman_vuth (461953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630617-159 EW789687542TH pui1228 + Promsri (461958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตากรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้

75 # 3อจ630617-160 ED035086775TH นุจุลา + นกแก้ว (461960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจาร เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
76 # 3อจ630617-161 EI593083817TH ithaca1976 + yootha (461964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(570108-393)(G 90%)
77 # 3อจ630617-162 EX343197629TH kohler + jamesza (461967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม
78 # 3อจ630617-163 ED044897428TH นนท์รามคำแหง + mkwtn (461969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
79 # 3อจ630617-164 ED098559635TH photo_one + kangnutta (462067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน จ.พิจิตร
80 # 3อจ630618-127 EI986022359TH ppffarm + เพื่มพูนศิลป์ (462163) กรอบทอง 1 องค์ ( G 78%) น้ำหนัก 5.8 กรัม)
81 # 3อจ630618-128 EI986022359TH tanint + เพื่มพูนศิลป์ (462164) กรอบทอง 1 องค์ ( G 93%) น้ำหนัก 8.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 19 มิ.ย. 2563 - 08:40 น.] #74972 (16/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630605-006 ED038494518TH tomato (461097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630605-008 ED026218172TH prchachanthian (461099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630605-010 ED057770902TH maiizza (461102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630610-001 EI866888155TH ratchaplee (461055) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ630610-002 EI711237024TH pound2007 (461068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630610-003 EB371881350TH pumcha (461117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630610-004 EG430455531TH kunbun (461071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630610-005 SUTH000023967 pornlerty (461076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630610-010 ED041333612TH โยพระประแดง (461079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630610-011 ED057676513TH คุณศิระ (461085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630610-012 EG113808288TH rooms_studio (461086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630610-013 EI966428369TH prasertpp (461119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630610-017 EI978996543TH catbkk (461100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630610-020 EI946962469TH oonpudoo (461104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ630610-021 6732000224288 Moty5555 (461046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630610-025 ED004434988TH ชัยสมบัติ (461047) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
17 # 1อจ630610-027 EI933766386TH ศิษย์พระคุณเจ้า (461052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 1อจ630610-028 ED064853995TH เขยมาบตาพุด (461053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630611-001 ED052329066TH tk_10 (461205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ630611-002 ED044042052TH sudtirak (461246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630611-003 820279445963 ขุมทรัพย์บูรพา (461210) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ630611-005 ED055628311TH suchart_joe (461212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ630611-010 EG368622284TH print (461225) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630611-016 ED050071150TH kuromi (461196) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ630611-028 EI968236636TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (461200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630613-011 EG156724918TH manliar (461559) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630613-013 EG778205584TH mumu99 (461564) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ630613-019 EG778205584TH mumu99 (461567) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ630613-020 EG778205584TH mumu99 (461570) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ630613-021 EG778205584TH mumu99 (461572) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630613-024 TH0118C6YRH4B toopronchai (461575) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ630613-026 EG778205584TH mumu99 (461578) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630613-027 EG778205584TH mumu99 (461579) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630613-028 EG778205584TH mumu99 (461581) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630613-029 EG778205584TH mumu99 (461583) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ630613-040 EI640896281TH Jarun14 (461585) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ630613-041 EI640896281TH Jarun14 (461589) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ630613-042 EI640896281TH Jarun14 (461590) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ630613-047 EI640896278TH Jarun14 (461473) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
40 # 1อจ630613-052 ED074223858TH พิชชากร (461586) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ630615-001 EI715138415TH assawin (461611) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
42 # 1อจ630615-005 EG566674973TH kenshiro2810 (461614) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ630615-007 TH0118CHM7B8B ปาล์มริมคลอง (461618) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 1อจ630615-008 TH0118CHM7B8B ปาล์มริมคลอง (461625) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 1อจ630615-010 ED087452721TH thevit (461635) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
46 # 1อจ630615-016 ED088110105TH R-pong (461639) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
47 # 1อจ630615-017 ED088110105TH R-pong (461645) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 1อจ630615-020 ED088110096TH R-pong (461651) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
49 # 1อจ630615-021 ED088110086TH R-pong (461659) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
50 # 1อจ630615-027 EG778227735TH mumu99 (461678) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 1อจ630615-028 EG778227735TH mumu99 (461682) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
52 # 1อจ630615-029 EG778227735TH mumu99 (461686) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630610-002 sanpol (461098) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ630610-003 นครเมืองเก่า (461062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630610-004 พลช้างเผือก (461101) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
4 # 2อจ630610-005 พลช้างเผือก (461106) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
5 # 2อจ630610-008 บรีสพระช่วย (461103) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 2อจ630610-009 บรีสพระช่วย (461067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630610-010 bboyjob142 (461069) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ630610-011 sony1 (461073) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630610-023 kasin (461083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630610-024 wutpantip (461087) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ630610-028 liver139 (461093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630611-006 เด็กวัดใหม่ (461167) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630611-007 smallint63 (461248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ630611-010 นกทุ่งสง (461175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630611-014 ราชสีห์ (461169) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630611-017 chanram (461184) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
17 # 2อจ630611-019 gamez9 (461189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630611-020 เหน่งบางคู้ (461230) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630611-023 tuk08 (461179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630615-006 เมืองทองยูไนเต็ด (461723) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
21 # 2อจ630615-015 แย้มสุข (461665) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630617-008 การันตีพระ (462049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630617-023 การันตีพระ (462068) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ630617-024 การันตีพระ (462069) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
25 # 2อจ630617-026 การันตีพระ (462050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630617-034 ป๋องแป๋ง (461925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630611-130 EI967535174TH P-P-mary + พิณเปี๊ยะ (461756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นค่ายสุรนารีสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
2 # 3อจ630613-124 KEF00552946050TH เกษตร + Rich989 (461761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630519-041)
3 # 3อจ630613-125 KEF00552946050TH เกษตร + Rich989 (461766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630519-039)
4 # 3อจ630615-001 phoomchai + Ryantikks (461592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 57/สภาพสวย) (600918-138)(G 78%)
5 # 3อจ630615-002 นัทปทุม + AQUAMAN39 (461594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (550330-258)(G 64%)
6 # 3อจ630615-003 ชาญยุทธ + tonychan (461597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (630518-138)
7 # 3อจ630615-004 Komsank + tonychan (461599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (630527-102)
8 # 3อจ630615-010 poshwises + Jorangsit (461607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560225-159)
9 # 3อจ630615-014 ทนายหลวง + buspom (461634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ รุ่นแรก เนื้ออลูมิเนียม ปี 2460 จ.ลพบุรี (630407-004)
10 # 3อจ630615-016 Weerachat_day + (461636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Sompong0421
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630513-011)(G 62%)
11 # 3อจ630615-017 pawaris + hunter04 (461641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(630604-195)
12 # 3อจ630615-103 EX528271775TH mesa918 + tassunoh (461658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (541221-007)
13 # 3อจ630615-104 EX528271775TH หวายกรอง + tassunoh (461716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(580824-047) (G 75%)
14 # 3อจ630615-105 EX528271775TH mawin2520 + tassunoh (461661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพสวย) (590409-055)(G 86%)
15 # 3อจ630615-118 ED056869163TH phoomchai + ประดู่เหลือง (461615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย) (610331-027)(G 77%)
16 # 3อจ630615-122 ED081777075TH jack0542 + kit2509 (461717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (610726-150)
17 # 3อจ630615-125 ED050072022TH phoomchai + pupa09 (461603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550308-148)(G 71%)

18 # 3อจ630615-145 ED062093064TH ดาบเอก + nakornbubri (461632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(561026-040)
19 # 3อจ630615-148 GSPZ000022519 chaiyawit_doh + korn88 (461643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (621031-080)
20 # 3อจ630615-152 ED036833394TH Pentor09 + คุ้มเสมา (461655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 709) (601014-063)(G 83%)
21 # 3อจ630616-001 Nirut9185 + tuey88 (461725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1039)
22 # 3อจ630616-002 tula_ff + Komsank (461726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
23 # 3อจ630616-003 weddy + Komsank (461727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
24 # 3อจ630616-004 pukkakub + Komsank (461730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%)
25 # 3อจ630616-005 booter + jicko (461732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (600831-040)(G 63%)
26 # 3อจ630616-006 wootubon + jicko (461879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(600421-002)
27 # 3อจ630616-007 coco7982 + โจ้ดอนเมือง (461735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
28 # 3อจ630616-008 kit01 + โจ้ดอนเมือง (461739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
29 # 3อจ630616-009 zafari + ดิอาโบล (461741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อผง ปี 2512 จ.นนทบุรี
30 # 3อจ630616-010 เทพสมุทร + Piya1976 (461744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
31 # 3อจ630616-011 Aeybangsaen + Wee08 (461870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้) (630509-194)
32 # 3อจ630616-012 อ้วนรถตู้ + sunchai07 (461872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630616-013 บารมีปู่เพชร + cabzaa (461905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดลูกอมหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ630616-014 Patumwan67 + cabzaa (461874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 5 นิ้ว) (สภาพถักเชือกชำรุด) (620610-051)
35 # 3อจ630616-015 หิมพานต์มุ่งงาม + cabzaa (461875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว) (620525-180)
36 # 3อจ630616-016 ขุมทรัพย์บูรพา + cabzaa (461878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกชำรุด) (620610-052)

37 # 3อจ630616-017 warship09 + (461880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
ล็อกเกตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 58%)
38 # 3อจ630616-018 willy + prungthan (461883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
39 # 3อจ630616-019 หลวงปู่ช้างให้ + mdkm11 (461907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 81%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
40 # 3อจ630616-020 khunpas + SeksitK (461889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (โค้ดนะจุด)(530715-308)
41 # 3อจ630616-022 Aeybangsaen + SeksitK (461737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง (541026-001)
42 # 3อจ630616-023 Weerachat_day + Nicharida (461740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (630512-046)(G 67%)
43 # 3อจ630616-024 gwutdy + Nicharida (461745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาตร์ เนื้อทองคำ ปี 2543 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 351/น้ำหนักทอง 11.3 กรัม) (630530-284)
44 # 3อจ630616-025 thai2net + Nicharida (461749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 79%)
45 # 3อจ630616-026 chatree1 + Nicharida (461753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (630530-283)
46 # 3อจ630616-101 ED63986284TH PHLOI + Noomint (461724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี
47 # 3อจ630616-102 ED080019839TH zafari + หลานตาจวบ (461729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630616-103 EG480893932TH six_cm + ปกีรณัม (461736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 202)(G 66%)
49 # 3อจ630616-105 ED042443631TH kenshiro2810 + หนุ่มนคร (461873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
50 # 3อจ630616-106 RCNP000052136 nusalaya + Crazyamulet (461763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
51 # 3อจ630616-107 ED061369386TH PBnew + thatarat_n (461779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ630616-110 EI280376080TH สุชาติ49 + ตี๋บางบัวทอง (461918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630616-111 ED087425624TH แสงธรรม01 + mingch (461784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร
54 # 3อจ630616-112 ED055248199TH mcka59 + พระประแดง26 (461794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
55 # 3อจ630616-113 ED055163140TH tassunoh + naran (461799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

56 # 3อจ630616-114 ED093922557TH toopronchai + Bobber1979 (461801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี
57 # 3อจ630616-115 TH0118CPA9R8B star15 + scott (461804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
58 # 3อจ630616-116 EI962268785TH Aksok + teespy (461806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์หนา เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
59 # 3อจ630616-117 EW379135420TH july2009 + KENJANG (461815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 88%)
60 # 3อจ630616-119 ED045540703TH ยุทธคู้บอน + nong27 (461821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกรัก วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.ลพบุรี
61 # 3อจ630616-120 EI971049514TH Tons2511 + mingloei (461826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
62 # 3อจ630616-121 EW004566459TH tummusic46 + m-cot (461748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
63 # 3อจ630616-122 EW004566459TH ทนายหลวง + m-cot (461752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (591116-090)
64 # 3อจ630616-123 ED052736714TH oasmnk14 + (461755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
65 # 3อจ630616-125 EI080791963TH โชควัฒน + yootha (461917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (570226-332)(G 63%)
66 # 3อจ630616-126 66850148016993 คนคลองด่าน + Sucheera (461762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 800/ขนาดสูง 12 นิ้ว)
67 # 3อจ630616-127 EI957135092TH nuijay + doopradee (461767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผงลงรัก ปี 2495-2525 จ.นนทบุรี
68 # 3อจ630616-128 ED083259864TH Ptrabbit08 + aun123 (461770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
โดยให้ใช้บัตรรับรองเดิมไปก่อน
69 # 3อจ630616-129 EG113338863TH jaroenpat + tttui (461774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (620518-055)
70 # 3อจ630616-131 ED050086640TH ks_somsin + pupa09 (461891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 5499)(G 65%)
71 # 3อจ630616-132 ED017666787TH prasit2512 + rojheavy (461893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)
72 # 3อจ630616-133 EI951076379TH บอมเบ + เหรียญหลวงพ่อคูณ (461895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ630616-136 ED063157747TH ชัยบางแค + องอาจ (461899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630616-137 ED038392862TH paul2509 + Numtan09 (461900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1820)

75 # 3อจ630616-138 ED085814670TH wanway001 + noompure (461902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%)
76 # 3อจ630616-140 ED098331551TH six_cm + คนคอเรด (461904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
77 # 3อจ630616-141 ED098331551TH น้อยยน + คนคอเรด (461803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร
78 # 3อจ630616-142 SMHN000194203 kraisornuo + jakruk1984 (461817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี(G 81%)
79 # 3อจ630616-143 ED084924909TH วายุภัค + สนบางกรวย (461823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630616-144 EP729593644TH pongsako2002 + ณัฐวลัญช์ (461829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) (530430-172)(G 78%)
81 # 3อจ630616-145 ED077518091TH joobb + watcharapongwisa (461841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
82 # 3อจ630616-146 ED067464717TH arbell + SA_peT (461845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ630616-147 ED046380163TH peepop + น้องหมี (461852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (630513-018)(G 62%)
84 # 3อจ630616-148 EI837788543TH พ่อมดขาว + promlok (461856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
85 # 3อจ630616-150 ED078610849TH sombatbs + chaiwatar (461867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (610418-014)
86 # 3อจ630616-151 EG397579549TH somboonput + patcharapon (461728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
87 # 3อจ630616-152 EF684057431TH Prabaan + วัชรชัย (461734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปางสมาธิ กรอบทอง(G 82%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
88 # 3อจ630616-153 EI981901965TH bagio + superman_vuth (461738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ630616-154 EI982411455TH Teerasak01 + นาควารี (461742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม(G 81%)
90 # 3อจ630616-155 EX433301494TH โบ๊ทพระเครื่อง + bancha18 (461747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3929)
91 # 3อจ630616-156 EX433301494TH โบ๊ทพระเครื่อง + bancha18 (461757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2103)
92 # 3อจ630616-157 BR56000295774TH jirayut32 + tayatang (461772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6926)
93 # 3อจ630616-159 ED096401095TH KUMPEE915 + ประวิทย์888 (461782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร

94 # 3อจ630616-161 ED091013602TH Ptrabbit08 + ซูโม่ (461775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(ลึก) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
95 # 3อจ630616-162 EI914105337TH suradech2536 + boywatpai (461910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ชลบุรี
96 # 3อจ630616-165 EI958094859TH tonychan + คูณสตางค์ (461787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ630616-168 ED084447413TH หิมพานต์มุ่งงาม + opasn (461795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา
98 # 3อจ630616-169 EI968196923TH popda + kitclubza666 (461912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4716/น้ำหนักรวม 59.2 กรัม) (สภาพทำความสะอาดผิว)
99 # 3อจ630616-170 ED072371156TH poshwises + Kanisorn (461800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
100 # 3อจ630616-171 ED078704577TH แอลพระไทย + pangjung (461733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ630616-172 ED065259165TH สุกัญญาพระเครื่อง + (461914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
khakprachin
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
102 # 3อจ630616-173 EX307764363TH Chicha + owats (461743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม
103 # 3อจ630616-174 EI939485035TH worrior + kowit_c (461746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาเชียงแสน
104 # 3อจ630616-175 ED023858534TH silverbullet + เสกสิทธิ์ (461750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้ โดยให้ใช้บัตรรับรองเดิมไปก่อน
105 # 3อจ630616-176 ED023858534TH หนุแมน + เสกสิทธิ์ (461754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
106 # 3อจ630616-177 ED090124712TH naenaldo + autpichut (461758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลากำแพงนิ้ว เนื้อตะกั่ว
107 # 3อจ630616-178 EI593078919TH ไม้ไท + yootha (461760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพสวย)(570115-308)
108 # 3อจ630616-179 ED074158981TH ปิงเปียง + NERAMIT (461768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังพระพุทธ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สุพรรณบุรี
109 # 3อจ630616-180 EI979347743TH santi_dsr + freeman111 (461765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดประสิทธิชัย รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2487 จ.ตรัง
110 # 3อจ630616-181 ED097664062TH pramual + jirarush (461769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดชนะสงคราม ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ630616-182 ED085663688TH Phanin + wanway001 (461771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2 ซม.)(630318-031)
112 # 3อจ630616-184 ED055138264TH Kittisaktnd + ภูวนัย (461780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพชำรุดขอบซ้าย)

113 # 3อจ630618-001 EI998060005TH เมืองช้าง + บุษกร (462002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 61%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 18 มิ.ย. 2563 - 08:35 น.] #74968 (15/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630525-020 ED027711171TH pupidlok (459343) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 1อจ630528-039 ED008287741TH R-pong (459758) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ630606-010 EI977252932TH pontat567 (460624) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630606-015 EI348451841TH อัคคีเวหา (460644) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630609-020 ED063128799TH tomato (460951) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630609-023 EI776339362TH mingloei (460850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630611-006 6732000225858 Moty5555 (461192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 1อจ630611-020 TH0118CESFT9B ตึ่งนั้ง (461202) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630611-021 TH0118CESFT9B ตึ่งนั้ง (461207) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630611-022 TH0118CESFT9B ตึ่งนั้ง (461209) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630611-023 TH0118CESFT9B ตึ่งนั้ง (461213) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630611-024 TH0118CEDFT9B ตึ่งนั้ง (461218) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630611-025 TH0118CESFT9B ตึ่งนั้ง (461221) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630611-026 TH0118CEDFT9B ตึ่งนั้ง (461222) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630611-027 TH0118CESFT9B ตึ่งนั้ง (461208) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630613-005 EG263811748TH Wipapramai (461556) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630613-006 EG263811748TH Wipapramai (461550) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630608-025 aramintra (460734) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630613-009 โบ๊ทพระเครื่อง (461370) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ630613-010 โบ๊ทพระเครื่อง (461373) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ630613-011 โบ๊ทพระเครื่อง (461372) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ630613-012 โบ๊ทพระเครื่อง (461375) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ630613-013 โบ๊ทพระเครื่อง (461379) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ630613-014 โบ๊ทพระเครื่อง (461371) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ630613-015 โบ๊ทพระเครื่อง (461374) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ630613-016 โบ๊ทพระเครื่อง (461376) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ630613-017 โบ๊ทพระเครื่อง (461380) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ630613-018 โบ๊ทพระเครื่อง (461382) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ630613-020 ๙อุอากะสะ (461430) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630613-025 p_awest (461450) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
14 # 2อจ630613-026 p_awest (461454) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630613-027 p_awest (461458) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630613-031 p_awest (461469) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
17 # 2อจ630613-032 p_awest (461490) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630613-033 p_awest (461494) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630613-034 p_awest (461498) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ630616-001 poochainarin (461813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630616-009 การันตีพระ (461882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630616-011 การันตีพระ (461884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630616-012 การันตีพระ (461886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630616-014 การันตีพระ (461888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630616-015 thitiporn (461913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 2อจ630616-035 Nicharida (461831) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 11 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630604-139 ED023701885TH animalhell + เล็กอารี (460335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุบึงสามพัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์ (สภาพชำรุดส่วนบน)
2 # 3อจ630605-005 พระดีบ้านเรา + เมตตาบารมี (460471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองแดกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ630609-129 EI928359075TH narongnoi09 + bank121 (460857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2502 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ630609-131 EG277986024TH อะนันตะปัดชะเย + K- (460810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
SANSRI
เหรียญหล่อหลวงพ่อหงษ์ วัดทองสุทธาราม ปี 2484 จ.นนทบุรี
5 # 3อจ630609-139 EI998060005TH เมืองช้าง + บุษกร ยกเลิกผลการตรวจสอบเดิมออกผลการตรวจสอบใหม่ ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ เลขที่ 3อจ630618-001
6 # 3อจ630609-191 EB266295408TH opasn + Danusorn (460874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอปเปิ้ล ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
7 # 3อจ630611-107 EI944683444TH ยุทธ2499 + anusornthimto (461650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิวรมดำ)(G 62%)
8 # 3อจ630611-121 EX459335685TH keiat + watcharapongwisa (461397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ630613-001 playboy2106 + pawaris (461390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
10 # 3อจ630613-002 nitithans + nirun6929 (461394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพชุบทองใหม่)
11 # 3อจ630613-004 ศักดิ์นรินทร์ + nosed (461399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
12 # 3อจ630613-006 pandp + tumacer (461402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
13 # 3อจ630613-014 เสรีไทย + เด็กท่าพระ (461389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
14 # 3อจ630613-015 phairoj1186 + พุดซ่า (461392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต๊ะหัก พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.ปัตตานี(G 68%)
15 # 3อจ630613-017 pawaris + แม็คหลักสี่ (461562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
16 # 3อจ630613-018 pawaris + แม็คหลักสี่ (461563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
17 # 3อจ630613-104 ED085403087TH เบสท์เมืองพิจิตร + noi70 (461404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

18 # 3อจ630613-105 ED049732227TH loongmike + กระติบ (461406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630613-107 ED072346165TH PHLOI + เล็กรางบัว (461413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630613-109 ED015996922TH weddy + promlok (461419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม)
21 # 3อจ630613-110 ED015996922TH Q-Taro + promlok (461420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ630613-111 ED080102972TH ภูวนัย + Arunlert69 (461377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
23 # 3อจ630613-112 EG043031075TH m-cot + Reindeer_kwang (461378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
24 # 3อจ630613-113 ED081924913TH Werawath01 + ชายภีม (461381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2558 จ.กาญจนบุรี
25 # 3อจ630613-114 ED077725902TH new999 + Sukpia2018 (461383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร
26 # 3อจ630613-115 ED079322680TH p_did + Bonjohn (461384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ630613-116 ED079322680TH masterbill + Bonjohn (461385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630613-117 EF465822810TH paul2509 + เจริญ38 (461554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8208) (น้ำหนักรวม 56.7 กรัม)
29 # 3อจ630613-118 EI968232387TH pangjung + Maaom (461387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
30 # 3อจ630613-119 ED063154706TH คุณเร_ธรรม์ชนก + องอาจ (461391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630613-120 ED065131230TH Juicy + Tatchapong (461393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
32 # 3อจ630613-121 EG269265405TH Veeusedcar + วัฒน์พระเครื่อง (461403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
33 # 3อจ630613-122 ED064891336TH poshwises + นาควารี (461405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%)
34 # 3อจ630613-127 ED010883654TH njeesom + P_Nachakun (461565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
35 # 3อจ630613-128 EG779119459TH พลูโต + makluayka (461418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์
36 # 3อจ630613-129 EG043026169TH เอกเขนก + kaokao9 (461421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระประธาน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ630613-130 EX363809089TH chane31 + เสือหรรษา (461422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง/สภาพใช้)
38 # 3อจ630613-131 ED044865694TH flywheel + Akaphop (461426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ630613-132 ED070360487TH thawath + BOAT26 (461427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
40 # 3อจ630613-135 ED083237855TH ราชสีห์ + คุณศิระ (461434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
41 # 3อจ630613-136 ED069041185TH chinko + อนันตรา (461435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์ ) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630613-139 ED075924225TH 123456 + sameaw (461442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
43 # 3อจ630613-140 EW365284389TH CHAOWANA26 + (461443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พงษ์บ้านแพ่ง
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
44 # 3อจ630613-141 ED069041177TH sekson + อนันตรา (461433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
45 # 3อจ630613-142 EI593082343TH thriphop09 + Gaokod2549 (461439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
46 # 3อจ630613-143 EF195280986TH vichol2551 + น้องปุ๊ก (461448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
47 # 3อจ630613-145 PCNW000074946 boonsom_n + (461471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ630613-146 PCNW000074946 บุญเลิศ2532 + (461477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
เหรียญพระแท่นดงรัง หลวงปู่บุญ เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.กาญจนบุรี
49 # 3อจ630613-147 ED055146892TH zafari + wosatorn (461482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
50 # 3อจ630613-148 KAIA000107525 Exdesign + thanagaon (461491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 62%)
51 # 3อจ630613-150 ED057852270TH ทนายหลวง + น_สุขปลอด (461516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อดิน ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
52 # 3อจ630613-152 EX457214891TH pairoat + Aeychonburi (461425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
53 # 3อจ630613-155 ED023379312TH บรีสพระช่วย + บ้านทองอยู่ (461432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบขวา)
54 # 3อจ630613-156 ED042428838TH Arjaree56 + หนุ่มนคร (461436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
55 # 3อจ630613-157 ED042428841TH บอยพระผง + หนุ่มนคร (461438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ630613-158 ED036741415TH watcharapong99 + pop_vat (461440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้นอกตลอด เนื้อผง จ.อ่างทอง
57 # 3อจ630613-159 ED034426530TH jirayut32 + folk_pp (461560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2623)
58 # 3อจ630613-161 EI31866963TH king-rayong + Chai5949 (461552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (วัดเจดีย์หลวงสร้าง)
59 # 3อจ630613-162 EI796979705TH แอลพระไทย + หนองซอ (461447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
60 # 3อจ630613-164 EI997686093TH เมืองช้าง + ลิงน้อยน่ารัก (461456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
61 # 3อจ630613-165 ED001040479TH patchara + toymlt (461576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630613-166 ED067351922TH nakarin + กระติบ (461462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
63 # 3อจ630613-167 EI968236035TH พิชัย999 + chodee (461466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630613-168 ED075375877TH มอร์เมืองทอง + ไร้นาม99 (461474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก
65 # 3อจ630613-169 ED082069651TH Ptrabbit08 + ต่อยอด (461478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
66 # 3อจ630613-171 THO118C8RA66B ป๋องแป๋ง + เล้งตราด (461445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
67 # 3อจ630613-172 EI998085529TH แอลพระไทย + บุษกร (461446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์ใหญ่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี(G 77%)
68 # 3อจ630613-173 EG043032796TH Weerachat_day + opol1812 (461449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
69 # 3อจ630613-174 ED026889853TH Arjaree56 + พรญาณ (461451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
70 # 3อจ630613-175 ET725897011TH willy + heretic (461452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงเปิดโลก กรุวัดพระแก้ว พิมพ์จิ๋ว เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
71 # 3อจ630613-176 TPD014U002369 LIM2512 + srikriangkrai (461455) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ล็อกเกตหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
72 # 3อจ630613-177 EI824649070TH willy + Tumkung (461461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช

73 # 3อจ630613-179 ED091023176TH toopronchai + นกแก้ว (461467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็ก จ.ชลบุรี
74 # 3อจ630613-180 EG628319665TH Ong1971 + ARROW (461470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
75 # 3อจ630613-182 ED023358290TH Rungthanadech + usaku (461475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 90%)
76 # 3อจ630613-183 ED072904924TH star15 + CHAIWAT99 (461476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 219)
77 # 3อจ630613-184 ED072904924TH วิชญ์ดุลยวัต + CHAIWAT99 (461480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 469)
78 # 3อจ630613-185 ED054552452TH morning + MIXMUK (461569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 64%)
79 # 3อจ630613-186 EI990369895TH paul2509 + dangthakram (461483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6663)
80 # 3อจ630613-188 ED032863740TH art8888 + Thanom (461489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630613-190 ED053197619TH suttisak + photo_one (461497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 89 ปี ปี 2517 จ.นครปฐม
82 # 3อจ630613-191 KSCB000071593 khrawsadid + tepthava (461484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2991)
83 # 3อจ630613-192 MKND000279795 Songpol_cg + (461580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
taeprakeng99
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพร 52 เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 167/น้ำหนักทอง 9.5 กรัม)
84 # 3อจ630613-193 EX341719885TH bunjerd + jamesza (461486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม
85 # 3อจ630613-194 ED010763254TH ดาวทรัพย์ + noychelsea (461492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงพ่อคร้าม วัดบางระกำ เนื้อดิน จ.นครปฐม (สภาพใช้)
86 # 3อจ630613-195 820281829441 slaton57 + pongpan_r (461496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
87 # 3อจ630613-196 ED090000960TH นครนายก + nongtom (461499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ630613-197 RBPR000080178 poshwises + (461501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระชัยวัฒน์ปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2527 จ.ชลบุรี(G 78%)
89 # 3อจ630613-198 ED062285166TH Jackbangkaew + santi_1957 (461507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2552 จ.ชัยนาท
90 # 3อจ630615-005 taccord + Beung (461600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 76%)
91 # 3อจ630615-007 scottruth + Ladymoon (461602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา

92 # 3อจ630615-008 poshwises + Ladymoon (461604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3030)
93 # 3อจ630615-009 Taranong + kmutnb (461606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
94 # 3อจ630615-011 บารมีทวีคูณ + Jorangsit (461621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุมหลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 65)
95 # 3อจ630615-012 บารมีทวีคูณ + Peera1 (461626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังแบบ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.นครราชสีมา(G 78%)
96 # 3อจ630615-013 penggo + buspom (461631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)
97 # 3อจ630615-018 อาทอเนกทาสัง + เด็กกาญ (461644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ630615-019 Taranong + เด็กกาญ (461646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
99 # 3อจ630615-101 EI960541250TH นุจุลา + noy2015 (461654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (บรรจุกรุ) เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ630615-102 EV383726975TH โต้งกระนวน + oudood (461656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
101 # 3อจ630615-106 ED050835334TH Thanachart + raimon (461667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
102 # 3อจ630615-107 MSTW000103648 PHLOI + DEKDEK (461670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเซียนแปะโค้ว วัดหัวตะเข้ รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ630615-108 ED054561689TH นัทปทุม + บิ๊กบีม (461673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดธง วัดไก่เตี้ย เนื้อเงิน จ.ปทุมธานี กรอบทอง(G 76%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
104 # 3อจ630615-109 ED072898818TH ทนายหลวง + พตภูเก้า (461675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริยเมตไตร วัดไลย์ รุ่นแรก ปี 2460 จ.ลพบุรี
105 # 3อจ630615-110 EI980101787TH songklod + framerin (461679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพานิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ630615-111 RP859100354TH เกษตร + พ่อน้องจ้าว (461591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 65%)
107 # 3อจ630615-112 EX515116613TH ถุงข้าว + numpraram2 (461596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
108 # 3อจ630615-113 ED094203945TH jirayut32 + arm007 (461598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2128)
109 # 3อจ630615-114 EX496986478TH changnapa + บีเวียงพิงค์ (461718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
110 # 3อจ630615-115 ED085004796TH ยุทธคู้บอน + ดีพองาม (461721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง

111 # 3อจ630615-117 ED030690067TH change + KrisWan (461613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 89%)
112 # 3อจ630615-123 ED046349424TH aujung + น้องหมี (461719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
113 # 3อจ630615-124 EI997481347TH โต้งกระนวน + คอปแมน (461595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
114 # 3อจ630615-126 EG261415846TH เมืองช้าง + นาควารี (461605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.เพชรบุรี
115 # 3อจ630615-129 EI957067738TH jirayut32 + Maneewai2524 (461609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1585)
116 # 3อจ630615-130 EI981712913TH pangjung + ต่อยอด (461612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
117 # 3อจ630615-132 ED077516714TH Gapi99 + (461616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
watcharapongwisa
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
118 # 3อจ630615-133 EI946958288TH khrawsadid + ZuTharua (461619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 694)
119 # 3อจ630615-134 EI946958288TH khrawsadid + ZuTharua (461620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4047)(G 71%)
120 # 3อจ630615-135 EI903675085TH ขุมทรัพย์บูรพา + คเวสโก (461623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
121 # 3อจ630615-136 EI903675085TH m-cot + คเวสโก (461627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม
122 # 3อจ630615-137 ED086909759TH ballsino + Anankiya (461629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ630615-138 EG430455721TH prinkopd + TooToon (461633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 2)
124 # 3อจ630615-139 ED054868474TH tungsaima + แซนวิช (461638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
125 # 3อจ630615-140 ED063193404TH kowit_nn + องอาจ (461642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
126 # 3อจ630615-141 EG284618127TH korn88 + sanopporn (461622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด วัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
127 # 3อจ630615-142 EG284618127TH nochau + sanopporn (461624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
128 # 3อจ630615-143 EG284618127TH kit01 + sanopporn (461628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (จารอุ 2 ตัว)
129 # 3อจ630615-144 EG284618127TH rin_arch + sanopporn (461630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 9 (๘ เส้นเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี

130 # 3อจ630615-149 ED041907320TH นายแก้ว + kawin1980 (461647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
131 # 3อจ630615-150 ED085814683TH Arjaree56 + noompure (461649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
132 # 3อจ630615-151 ED040857746TH korn88 + phot87616 (461652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 89%)
133 # 3อจ630615-153 ED085821891TH สปาต้าร์ + noompure (461663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 70%)
134 # 3อจ630615-154 ED053981490TH สุชาติ49 + ป๋องร้อยไร่ (461664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ630615-155 ED053981490TH tawee999 + ป๋องร้อยไร่ (461666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และล้างผิว)
136 # 3อจ630615-156 ED053981490TH tawee999 + ป๋องร้อยไร่ (461668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่น 2 พิมพ์หน้าแก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สมุทรสาคร
137 # 3อจ630615-157 ED063157716TH bagio + องอาจ (461669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเกสร ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
138 # 3อจ630615-159 EG252642252TH กานต์ + ซูโม่ (461674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี
139 # 3อจ630615-160 EG252642252TH นนท์รามคำแหง + ซูโม่ (461676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
140 # 3อจ630616-166 ED064396496TH tanint + nakonnumsai (461789) กรอบทอง 1 องค์ ( G 77%) น้ำหนัก 7.1 กรัม)
141# 3อจ630616-130 ED085814666TH tanint + noompure (461778) กรอบทอง 1 องค์ ( G 85%) น้ำหนัก 5.0 กรัม)
142# 3อจ630618-001 EI998060005TH เมืองช้าง + บุษกร (462002)ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 61%)**ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error VIP2