ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้ง recall บัตรรับรองฯ เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม ประจำปี 2563


แจ้ง recall บัตรรับรองฯ เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม ประจำปี 2563

โดยคุณ webmaster4 [พ. 05 ก.พ. 2563 - 15:34 น.]โดยคุณ webmaster4 [พ. 05 ก.พ. 2563 - 15:35 น.] #71513 (1/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี2521 จ.กรุงเทพฯ
บัตรรับรองเลขที่ 630120-093
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิก guidenaja รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 27 ม.ค 63 เวลา 11.45 น. แต่สมาชิกเจ้าของพระ ไม่นำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้ง จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองฯนี้ มาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 04 มี.ค. 2563 - 17:16 น.] #72193 (2/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 621223-428
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณKongkiat_re รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.04 น. แต่สมาชิกไม่นำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองฯนี้ มาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 04 มี.ค. 2563 - 17:22 น.] #72194 (3/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 620601-068
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณรักษ์เเม้นทอง รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกันโดยคุณ webmaster4 [พ. 04 มี.ค. 2563 - 17:24 น.] #72195 (4/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 620730-063
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณเก้าบางกอก รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.17 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 04 มี.ค. 2563 - 17:27 น.] #72196 (5/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 620730-064
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณOaTaWa รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.10 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 10 มี.ค. 2563 - 17:02 น.] #72568 (6/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 620830-080
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณtoopronchai รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.31 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 10 มี.ค. 2563 - 17:05 น.] #72569 (7/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลือง)
บัตรรับรองเลขที่ 620830-078
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณyaozm รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 10 มี.ค. 2563 - 17:08 น.] #72570 (8/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลือง)
บัตรรับรองเลขที่ 620830-079
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณรักษ์แม้นทอง รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.08น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากได้มีการนำพระให้กับบุคคลอื่นแล้วแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 10 มี.ค. 2563 - 17:11 น.] #72572 (9/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
บัตรรับรองเลขที่ 621210-439
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณyaozm รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น.
แต่มาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [อ. 10 มี.ค. 2563 - 17:13 น.] #72573 (10/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี2543 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 621210-440
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณrojheavy รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.18 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 14 มี.ค. 2563 - 14:05 น.] #72611 (11/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อผง ปี2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
บัตรรับรองเลขที่ 580522-055
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณzafari รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 17.06 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 20 มี.ค. 2563 - 11:25 น.] #72736 (12/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อผง ปี2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
บัตรรับรองเลขที่ 580627-012
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณpiyaphum รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 5.36 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [จ. 06 เม.ย. 2563 - 16:27 น.] #73442 (13/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขรรค์ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นพระไตรปิฎก เนื้อทองเหลือง ปี2544 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 630213-338, 630302-210 ถึง 630302-222, 630323-331 ถึง 630323-350, 630330-374 ถึง 630330-393,
630213-329 ถึง 630213-337, 630110-041 ถึง 630110-054, 621221-085 ถึง 621221-094
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณเมืองสมุทร รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน2563 เวลา 11.00 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [จ. 06 เม.ย. 2563 - 16:31 น.] #73443 (14/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระขรรค์ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นพระไตรปิฎก เนื้อทองเหลือง ปี2544 จ.ระยอง
บัตรรับรองเลขที่ 630107-605 ถึง 630107-624
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณจีระพระเครื่อง รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน2563 เวลา 14.45 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 16 เม.ย. 2563 - 16:53 น.] #73526 (15/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ลังเม้ง) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
บัตรรับรองเลขที่ 611206-028
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณopol1812 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 เมษายน2563 เวลา 09.49 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 23 เม.ย. 2563 - 09:11 น.] #73679 (16/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
บัตรรับรองเลขที่ 620912-285 / 620926-044 / 620926-045 / 620926-047 / 620926-176
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณบ๊อบบางบ่อ รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน2563 เวลา 16.55 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 25 เม.ย. 2563 - 16:05 น.] #73700 (17/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระพุทธชิน หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้ออัลปาก้า ปี 2493 จ.สมุทรปราการ
บัตรรับรองเลขที่ 600727-062
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณพิชย์ภัสสร รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน2563 เวลา 10.07 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 29 เม.ย. 2563 - 14:49 น.] #73813 (18/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง พระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อสำริด ปี2494 จ.สมุทรปราการ (สภาพทำความสะอาดผิว)
บัตรรับรองเลขที่ 620318-049
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณ zafari รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน2563 เวลา 15.29 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากหาพระและบัตรรับรองไม่เจอ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 29 เม.ย. 2563 - 14:51 น.] #73814 (19/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหาร เนื้อทองแดง ปี2499 จ.กรุงเทพฯ
บัตรรับรองเลขที่ 620117-009
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณBuncha รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน2563 เวลา 14.05 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 29 เม.ย. 2563 - 14:55 น.] #73815 (20/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี2558 จ.ชัยนาท
บัตรรับรองเลขที่ 630111-180
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณsutarn รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน2563 เวลา 14.46 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่นำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 29 เม.ย. 2563 - 14:58 น.] #73816 (21/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรอง เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น6 เนื้อทองแดง ปี2519 จ.กรุงเทพ (สภาพใช้)
บัตรรับรองเลขที่ 590722-010
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณmr_teenoy รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน2563 เวลา 16.34 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระยังไม่นำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 02 พ.ค. 2563 - 15:11 น.] #74261 (22/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองรูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
บัตรรับรองเลขที่ 621029-631ถึง621029-640,630213-201ถึง630213-220,630303-150ถึง630303-180,630317-219ถึง630317-258,630327-081ถึง630327-093
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณoasmnk14 รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน2563 เวลา 16.38 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 02 พ.ค. 2563 - 15:13 น.] #74262 (23/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองรูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี2558 จ.ชัยนาท
บัตรรับรองเลขที่ 630328-560
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณlikhitja รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน2563 เวลา 16.48 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ webmaster4 [ส. 02 พ.ค. 2563 - 15:14 น.] #74263 (24/24)

แจ้งยกเลิกบัตรรับรองรูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี2558 จ.ชัยนาท
บัตรรับรองเลขที่ 630319-088
ซึ่งทางสถาบันการันตีพระได้แจ้งให้สมาชิกเจ้าของพระ คุณpattanakorn รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 14 เมษายน2563 เวลา 16.45 น.
แต่สมาชิกเจ้าของพระไม่สามารถนำพระเครื่องมาตรวจสอบเพิ่มเติมตามแจ้งได้ เนื่องจากมีการขายพระไปแล้ว จึงได้ประกาศยกเลิกบัตรรับรองมาให้ทราบโดยทั่วกัน


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM