ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลและเก็บข้อมูลพระเครื่องในปี 2554


-เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
-เนื่องจากท่านสมาชิกได้ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบเป็นจำนวนมากและทาง สนง.การันตีพระไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่องให้กับสมาชิก แต่ทาง สนง.การันตีพระ จะต้องพัฒนางาน พัฒนาบุคคลากร เพื่อรองรับงานตรวจสอบทั้งหมด ตั้งแต่งานรับพระเครื่องของสมาชิกทั้งหมด งานเปิดและบรรจุพัสดุไปรษณีย์ งานเก็บข้อมูลพระเครื่องของสมาชิก งานตรวจสอบพระเครื่อง งานออกใบรายงานผล งานแจ้งผลการตรวจสอบ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ และการพัฒนาดูแลเว็บไซต์ฯ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้งานบริการสมาชิกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกันค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทาง สนง.การันตีพระ จึงขอแจ้งการปรับปรุงค่าธรรมเนียมฯดังต่อไปนี้
- ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูลเป็น 200 บาทต่อพระเครื่อง 1 องค์ ( คิดเฉพาะพระเครื่องที่ออกผลแท้ออกบัตรฯได้กับพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบทางการันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมฯ 200 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ แต่ถ้าออกผลเป็นพระแท้แต่ยังไม่ออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมฯจำนวน 100 บาทเป็นคูปองการันตีพระ )
-ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. พ.ศ.2554 เป็นต้นไป
-จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-บริษัท การันตีพระ จำกัด

หมายเหตุ - กรณีพระเครื่องในรายการชนะการประมูลที่มีบัตรรับรองพระเครื่องอยู่แล้ว ถ้าผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระเครื่องพร้อมบัตรฯมาตรวจสอบและเปลี่ยนชื่อในบัตรฯใหม่ให้ผู้ชนะประมูล จะคิดค่าธรรมเนียมฯนี้ 100 บาท + ค่าจัดส่งพระให้ผู้ชนะประมูล 100 บาท และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 ) ดังนั้นหากชนะประมูลพระที่มีบัตรฯอยู่แล้ว ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมฯมา 200 บาทเท่าเดิมเหมือนปี 2553

โดยคุณ webmaster3 [จ. 27 ธ.ค. 2553 - 11:38 น.]โดยคุณ subarusti (2480) [จ. 27 ธ.ค. 2553 - 11:45 น.] #35189 (1/539)

รับทราบและขอ ถามเพิ่มเติมครับ ถ้ารวมค่าบัตรด้วยคือองค์ละ 300 ถูกต้องหรือเปล่าครับ

ตอบโดย webmaster 28/12/53

ถูกต้องแล้วครับ


โดยคุณ kohtc (358) [จ. 27 ธ.ค. 2553 - 12:05 น.] #35190 (2/539)
โดยคุณ nco29-48 (2300) [จ. 27 ธ.ค. 2553 - 12:08 น.] #35191 (3/539)

งานเข้าครับ