ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2565


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2565 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 04 ม.ค. 2565 - 08:58 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 22 ม.ค. 2565 - 08:38 น.] #82945 (17/17)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650107-007 ED374629216TH kritk (523343) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650110-005 ED392646737TH มหามณีจินดา (523752) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ650110-006 ED434621000TH supachai_u (523756) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 1อจ650110-019 TH01182BH45V5B tankung (523762) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 1อจ650110-020 821802581854 chaibangseemeang (523767) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 1อจ650110-022 821802581854 chaibangseemeang (523725) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 1อจ650110-026 ED337093732TH jojubkay (523770) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ650110-027 ED424715246TH seranee (523722) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650111-001 ED381567905TH thavikoon (523842) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 1อจ650111-002 ED397687631TH Goodcobain (523848) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ650111-004 EG412590230TH gunner (523854) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ650111-019 ED230582755TH หลานตาจวบ (523930) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ650111-022 ED391541845TH นู๋โอปอ (523873) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 1อจ650112-019 EW926689729TH ตั้มปราจีน (524069) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ650114-002 RSV1000034144EA putza8888 (524330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650114-008 ED340039144TH สอง555 (524297) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ650114-011 EH082629166TH นราลัย (524307) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ650115-021 EJ421713419TH Bank2014 (524558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650117-016 ED417692686TH teerasuk (524677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ650117-022 ED036758645TH luangtajunior (524676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650118-005 EDF335553039TH RtitTi (524811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ650119-001 EJ116810131TH aidteegon (524966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650119-006 ED449332738TH pinyoatec (524979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650119-007 ED459707072TH sur_suk (524981) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ650119-013 TH01182CN3RR9B non83 (524984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650119-016 ED417552746TH Ake595 (524986) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ650119-018 BKPU000018199RQ kajell3555 (524991) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ650119-019 EB557597575TH shyamal (524993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ650119-021 EG383543703TH ขนมกรุบ (524921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650119-022 821834880123 นะโมชลบุรี (524923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ650119-023 ED459707090TH sur_suk (524926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ650119-027 FAM0001381938 BarameePutoh (524940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ650119-028 ED387795132TH sevenptk (524942) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
34 # 1อจ650119-031 ED459707086TH sur_suk (524989) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ650121-019 sevenptk (525146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650110-016 malakul (523614) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650110-034 Ant_pp (523775) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ650110-044 kongsak (523634) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ650110-052 ThaiWong (523669) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ650111-009 ดิอาโบล (523889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650113-016 พัชริสร์ (524210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ650115-006 Gengscorpions (524542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ650115-007 Gengscorpions (524546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ650115-009 Gengscorpions (524549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ650115-010 Gengscorpions (524551) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ650115-011 Gengscorpions (524553) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ650115-012 Gengscorpions (524554) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ650115-013 Gengscorpions (524530) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ650115-014 Gengscorpions (524531) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ650115-015 Gengscorpions (524532) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ650115-016 Gengscorpions (524534) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ650115-017 Gengscorpions (524537) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ650115-018 Gengscorpions (524539) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ650115-019 Gengscorpions (524541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ650115-020 Gengscorpions (524544) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ650115-021 Gengscorpions (524545) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ650115-022 Gengscorpions (524547) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ650115-026 Gengscorpions (524497) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ650115-027 Gengscorpions (524501) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ650115-028 Gengscorpions (524504) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ650115-029 Gengscorpions (524508) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ650115-030 Gengscorpions (524513) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ650117-020 ต่อคู้บอน (524700) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ650118-006 ทวีสิน (524770) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
30 # 2อจ650119-005 สุทธิพงษ์99 (524917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ650119-024 หนุ่มสุพรรณ (524969) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ650119-027 Rabbit2518 (524974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ650119-031 การันตีพระ (524846) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ650120-015 bluezone69 (525095) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
35 # 2อจ650120-016 bluezone69 (525114) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 18 รายการ

36 # 2อจ650120-018 การันตีพระ (525024) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 2อจ650120-020 midori (525120) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
38 # 2อจ650120-025 กุ้งหวาน (525136) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
39 # 2อจ650120-028 การันตีพระ (525023) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ650120-029 การันตีพระ (525022) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650105-152 ED322348776TH tummusic46 + thaveep (522941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด เนื้อทองแดง จ.จันทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ650112-126 EH479466092TH nco29-48 + ซูโม่ (524045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ650113-104 ED446323462TH นคราฎ + maitree (524171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2505 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650114-128 ED450401002TH poshwises + bbpra (524390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดสรรเพชร เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
5 # 3อจ650114-143 ED209380584TH หลานตาจวบ + ManSikhio (524291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอู่ทองผมหวี กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชิน จ.สุโขทัย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ650114-162 EH973272450TH บีเวียงพิงค์ + heretic (524355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน
7 # 3อจ650114-178 ED395519627TH kopper + ruenthong (524304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์ วัดหูกวาง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครสวรรค์
8 # 3อจ650115-004 C-Path + noomark (524457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 78%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ650115-136 ED234937701TH Apisiri + พรหลวงพ่อทบ (524433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
10 # 3อจ650115-146 ED151199795TH ท๊อปบางนรา + ตาลทราย (524479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงิน)
11 # 3อจ650115-149 ED265492891TH pramual + ปอวีร์ (524491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ650115-173 ED310559472TH หม่อง + sakdac2488 (524425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้างนิยม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ650117-010 Jckwanchai + Nathan666 (524591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพแต่งผิวเนื้อรานซ้าย-ขวา)(G 61%)
14 # 3อจ650117-026 oltaot + tanu21 (524580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 80%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
15 # 3อจ650117-109 ED319116803TH Piyanan1606 + (524704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
16 # 3อจ650117-113 EH908544039TH ploithai + Nongprew (524600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
17 # 3อจ650117-128 EJ802466004TH แม็คพระเครื่อง + Santi1989 (524663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1777)

18 # 3อจ650117-134 ED445627269TH เจ้าคุณ + องอาจ (524596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ650117-155 821826326753 poshwises + sitawee (524636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อยอด วัดบางโค เนื้อดิน จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ650117-158 EH479471999TH Benjapon88 + (524643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระขุนแผนหลวงปู่ชื่น วัดตาอี เนื้อผง ปี 2544 จ.บุรีรัมย์
21 # 3อจ650118-121 ED345484620TH หลวงสิน + pungting (524753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ650118-140 EJ456138788TH nirun1975 + Manchestar (524750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2583)(G 70%)
23 # 3อจ650119-102 SNDA000087631H3 kingamulet + strucsteel (524832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3710)(611115-030)
24 # 3อจ650119-113 ED374280986TH Aaekaa + kiattisak14 (524863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 13/น้ำหนักทอง 4.1 กรัม)
25 # 3อจ650119-165 ED751992321TH อะนันตะปัดชะเย + (524918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มหาชัยพระเครื่อง
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดโคกจินดา จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ650119-182 ED375058081TH Thesun66 + นพ_บ้านฉาง (525010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
27 # 3อจ650119-188 EB557597575TH art8888 + shyamal (525017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ650119-189 EB557597575TH art8888 + shyamal (525018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1584)
29 # 3อจ650119-197 TH01182CVH3Y7B leosiam + armymen2525 (524958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
30 # 3อจ650119-204 EG897806995TH bigsong + ขนมไทยแม่อารีย์ (524948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
31 # 3อจ650119-206 ED156177576TH Chaiyakornwin + เจริญ42 (524954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (641209-1096)(G 73%)
32 # 3อจ650119-211 ED374766035TH chuchart-k + thatcharit (524959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ650120-001 tone555 + nikron (525107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
34 # 3อจ650120-003 yodpra + engineer27 (525111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (640626-289)(G 84%)
35 # 3อจ650120-004 Stapornch + Doitung (525112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
36 # 3อจ650120-101 ED218554915TH benz39 + saithip (525025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี

37 # 3อจ650120-102 ED374766733TH หมีดำ + Charity (525027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 03769)
38 # 3อจ650120-103 ED452118916TH พรพระพุทธคุณ + (525030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บ้านยันต์สยาม
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นธนาคารแห่งประเทศไทยสร้าง เนื้อทองคำ 87% ปี 2537 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 16.9 กรัม)
39 # 3อจ650120-104 RL276495956TH Kob_surat2 + ชัยแคราย (525033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดพระเชตุพนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
40 # 3อจ650120-105 ED010832873TH Thesun66 + เก๋นครนายก (525037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นเปิดโรงเรียน น.ว.ม. เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
41 # 3อจ650120-106 ED298864627TH tonychan + rung-55 (525040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
42 # 3อจ650120-107 ED424812631TH ต้นกรมทาง + gain2532 (525042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ650120-109 ED460823963TH nco29-48 + โกวบ้อ (525047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ650120-111 ED446570177TH Teerasak01 + Skyblue (525026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิว)
45 # 3อจ650120-112 ED465607714TH pr1972 + nakornyong (525028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.ราชบุรี
46 # 3อจ650120-114 ED436406471TH Popnaruphat + ป๋ามอส (525032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1377)
47 # 3อจ650120-117 EG897804331TH Apisiri + บอสตัน (525038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร กรอบทอง(G 75%)
48 # 3อจ650120-119 ED418535262TH Apisiri + diethelm (525041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอสมัยอยุธยารัตนโกสิทร์ พิมพ์ปางถวายเนตร เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ650120-120 EJ253911123TH กระแสร์2 + เก๋งกาฬสินธุ์ (525044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
50 # 3อจ650120-121 ED455050736TH mntpt + Man2517 (525083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปาฏิหาริย์ EOD เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2280)(G 70%)
51 # 3อจ650120-122 ED449692815TH เหน่งบางคู้ + noi70 (525085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ650120-123 ED239967886TH จิรัฏฐาโน + ขุมทอง99 (525143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพน เนื้อดิน จ.สุโขทัย กรอบทอง(G 80%)
53 # 3อจ650120-125 EB540444669TH pornlimk + เอก_พระสิงห์ (525142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2560 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 638)
54 # 3อจ650120-126 ED270656669TH sathinee2256 + Boaai (525092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
55 # 3อจ650120-127 ED254265307TH nongder + skyman (525097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

56 # 3อจ650120-128 ED441284798TH Ponweth + vanida1720 (525099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ650120-129 ED424184004TH tosspong + ธีรดา (525102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650120-131 EW445927864TH MRDAVE + hattori (525051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
59 # 3อจ650120-132 ED387610955TH กิตช่างไม้ + บีเวียงพิงค์ (525053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดพระเชตุพนฯ เนื้อดิน ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ650120-133 EG859662686TH ตี้_เทวดาสาธุ + (525144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
pattanasupanta
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
61 # 3อจ650120-134 821837460754 nongder + Thanyakorn39 (525058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ650120-135 ED411556974TH chatchaik007 + run0007 (525062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ.. (641218-2388)
63 # 3อจ650120-137 HPRP000077690B9 matee1974 + CKHOS (525073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650120-140 ED414248875TH เมืองช้าง + หนุมานเชิญธง (525081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
65 # 3อจ650120-142 ED241875450TH ราชสีห์ + jozaa (525048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650120-143 YTK200006674955 December + gunner (525050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ650120-144 LP87000136592WE toon8856 + chanakit1997 (525141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
68 # 3อจ650120-145 EF503998805TH aluminium + napaphuch (525052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นดวงแก้วสารพัดนึก เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.อุบลราชธานี
69 # 3อจ650120-146 TUR3000142678BH ทรงธรรมบ้านสวน + (525054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสืออิบสาทร
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) (620831-135)(G 89%)
70 # 3อจ650120-147 EG897804376TH kay9999 + ซูโม่ (525057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกุรดทอง)
71 # 3อจ650120-149 MNKP0001137757Y meanblog + ซุยคิขิง (525063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)(G 63%)
72 # 3อจ650120-151 1682201017934 chattar + Ottokung (525086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
73 # 3อจ650120-152 pinyoatec + จริงใจ (525089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW0001321994X
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9490)
74 # 3อจ650120-153 EG897807324TH ning5353 + ขนมไทยแม่อารีย์ (525090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
75 # 3อจ650120-154 EG897807324TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (525093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวราราม เนื้อทองแดง จ.ราชบุรี
76 # 3อจ650120-155 EG897807324TH teespy + ขนมไทยแม่อารีย์ (525094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ650120-157 EG897807324TH poshwises + (525098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
78 # 3อจ650120-158 EG897807324TH ชินครับ + ขนมไทยแม่อารีย์ (525100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ650120-160 EG897807324TH Tatsuya + ขนมไทยแม่อารีย์ (525105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
80 # 3อจ650120-163 ruenthong + (525059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RMNS000046402GZ พ่อนะโมพระเครื่อง
เหรียญหล่อหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง
81 # 3อจ650120-164 pronprom + (525061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RMNSS000046402GZ พ่อนะโมพระเครื่อง
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์
82 # 3อจ650120-165 ED375065860TH Thedowntown + นพ_บ้านฉาง (525064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
83 # 3อจ650120-166 EW772255888TH หนุ่มหนองแคน + ท่านหลวง (525066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
84 # 3อจ650120-167 ED337430430TH song19 + บุญโขง (525068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
85 # 3อจ650120-168 ED449332755TH pinyoatec + golflampang (525071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1673/สภาพสวย)(G 70%)
86 # 3อจ650120-169 ED449332769TH Bigbub + golflampang (525074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4952/สภาพสวย)(G 78%)
87 # 3อจ650120-171 EG955052404TH tayatang + โมเลกุล (525067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 45/สภาพสวย)
88 # 3อจ650120-172 NGWW000131732WN wit_ruk + Reindeer_kwang (525069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง
89 # 3อจ650120-173 ED449332741TH pinyoatec + golflampang (525072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4484) **พระสภาพสวย

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 21 ม.ค. 2565 - 08:47 น.] #82935 (16/17)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650107-010 EH225896938TH sutidas (523403) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 1อจ650115-002 TH01182BZG0S0B Korngavee (524435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650115-004 ED384697825TH pakavat (524437) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ650115-005 PB39000055751EP Sawadee9 (524440) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ650115-006 MNKP000111928V4 ซุยคิขิง (524445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ650115-010 ED343589300TH Doe07 (524448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ650115-011 ED416714045TH เซียนส่อง (524522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650115-015 THR500107037X4 pinyoatec (524533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650115-016 ED133370766TH Dr_CHET (524536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650115-020 ED375073115TH Sittisaks (524543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650115-024 ED218552645TH Thanapong36 (524562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ650117-002 SXF316300000592 rung-55 (524672) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ650117-003 EH584901243TH บารมีทวีคูณ (524680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ650117-005 EG623396793TH ปืนใหญ่ (524682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650117-006 ED345465271TH harrypotter (524684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650117-010 EB565787191TH ขุนอิน (524686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ650117-014 ED452907851TH pakavat (524650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ650117-021 EB565556445TH Jjiann1979 (524670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650118-002 821830614426 rooms_studio (524805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ650118-007 ED399870096TH aoso1554 (524815) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ650118-009 ED445628088TH องอาจ (524818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650115-024 ดลพันธ์ทิพย์ (524548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ650115-025 Nathan666 (524550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ650115-031 pisitk (524477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650115-034 montree_m (524484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ650115-040 nuttakrit (524487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ650117-004 phairoj1186 (524625) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ650117-005 Prichar (524631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650117-007 greensnake (524634) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ650117-008 peudminburi (524639) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ650118-008 ลูกรัง (524785) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ650118-012 ch-max (524822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650118-020 naret18 (524824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650119-004 Chatnarong_ch (524858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ650119-007 Pond2865 (524862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650119-008 การันตีพระ (524830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650119-010 การันตีพระ (524833) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ650119-014 การันตีพระ (524835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650119-023 การันตีพระ (524838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650119-026 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (524865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ650119-029 การันตีพระ (524841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ650119-030 การันตีพระ (524844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650119-032 การันตีพระ (524849) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 2อจ650119-033 การันตีพระ (524852) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 2อจ650119-034 การันตีพระ (524855) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650104-060 Mueikim + ชลชินเขต (522698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงดำ(ยุคปลาย) ปี 2517 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ650114-173 ED460810338TH ฆ้อนทอง + montblanc (524290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งยโสธโร หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นผู้พิพากษา เนื้อสำริด ปี 2536 จ.ระยอง (หมายเลข 206)
3 # 3อจ650115-129 ED372087526TH Toodmerg + Nsamut (524506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว)
4 # 3อจ650117-017 pockypockdeng + (524624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย-ขวา)(G 64%)
5 # 3อจ650117-104 ED455232844TH mawinroch + คุณศิระ (524610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุดรธานี (สภาพปิดแผ่นทองใหม่)(G 96%)
6 # 3อจ650117-129 ED222322158TH pramual + kathahutc (524666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ650117-148 FMCP0000588954L ทนายโอ๊ต58 + ลูกเจ้าตาก99 (524668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
8 # 3อจ650117-162 PTK4000099042D8 preeyawat + lamborghinizi (524678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
9 # 3อจ650118-123 ED345484620TH เหรียญ + pungting (524761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (G 78%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ650118-164 ED447012965TH kenshiro2810 + ขุนอิน (524796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650119-001 aumnuey + noprama9 (524987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
12 # 3อจ650119-002 nut2326 + nirun1975 (524988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(641204-1131) (G 84 %)
13 # 3อจ650119-003 พรญาณ + ดาวเงิน (524992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)(520110-039)
14 # 3อจ650119-004 doramon2345 + ดาวเงิน (524996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (571203-037)
15 # 3อจ650119-006 new999 + ดาวเงิน (525000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นหมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
16 # 3อจ650119-007 AQUAMAN39 + สองต้น (525002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 32036)
17 # 3อจ650119-008 เมืองช้าง + Chaiyakom888 (525003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ650119-009 ทิศเหนือ + bangkokpoms (525004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ650119-010 preeyawat + kolasit (525005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์ลายสาน เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (650108-1170)
20 # 3อจ650119-011 noomark + สวนหลวง (524828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
21 # 3อจ650119-012 montree_eit + tuszaa (524831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 862)(641207-1083)
22 # 3อจ650119-013 ตั้งเจริญพระเครื่อง + orborb (524834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์แปด เนื้อผง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ650119-014 Narongchai007 + orborb (524836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู ท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้ง วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ650119-015 Chiraphat + orborb (524839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
25 # 3อจ650119-016 nonla6969 + Rabbit2518 (524842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม(G 63%)
26 # 3อจ650119-101 ED279737991TH nongder + bugpee (524829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.สมุทรสงคราม
27 # 3อจ650119-103 ED446454508TH boonyuen + ศิริมงคลลำปาง (524837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
28 # 3อจ650119-104 ED354461114TH jackmahakhun + ไซยะ13 (524840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์ขาโต๊ะ เนื้อผง
29 # 3อจ650119-105 EG897804186TH Piyanan1606 + ซูโม่ (524845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
30 # 3อจ650119-106 EG897804186TH ฅนบางใหญ่ + ซูโม่ (524847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.8 นิ้ว/สภาพรักทองชำรุด)
31 # 3อจ650119-109 ED345885279TH Thesun66 + เงินเหลือ (524853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง
32 # 3อจ650119-110 ED374765830TH นัทปทุม + nuy_two (524854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (650112-1206)(G 78%)
33 # 3อจ650119-111 ED313574893TH aluminium + หนุ่ยเพชรบุรี (524859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ เนื้อผง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์)
34 # 3อจ650119-114 821835900292 Thesun66 + cediato (524866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ650119-115 EB557581363TH witoonrich + seranee (524869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจ้วน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบุรี
36 # 3อจ650119-116 ED112191322TH TadSnave + Namsaii (524871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

37 # 3อจ650119-117 ED112191322TH methee88 + Namsaii (524873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
38 # 3อจ650119-118 ED457104848TH nongder + mingch (524875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650119-121 ED408072525TH วราวุธ + เอกปากเซ (524850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพใช้)(510126-002)
40 # 3อจ650119-122 ED411582784TH คนท้องทุ่ง + พระประแดง26 (524856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (630924-323)(G 84%)
41 # 3อจ650119-123 ED403745446TH PHLOI + Teerasak01 (524857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650119-124 EH386315696TH midori + ซ้อเจ็ด (524868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขันน้ำพุทธมนต์ สำนักพุทธเนรมิตรประทีปสร้าง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 5.5 นิ้ว)
43 # 3อจ650119-126 ED309658124TH masterpiece + สาวเหนือ2524 (524880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกาชาด หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อเงิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
44 # 3อจ650119-127 RSRI000081681UC kingamulet + (524884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
45 # 3อจ650119-128 ED407775267TH viruszaa + ศิษย์ปู่สง่า (524888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
46 # 3อจ650119-129 ED311619977TH เน้นพระสวย + พระสิทธิลักษณ์ (524893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ650119-130 SXF057800000282 มหาเวส + Darkunited2 (524897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 76%)
48 # 3อจ650119-131 EED460006015TH Pra-ban + Exdesign (524843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย) (641218-1283)
49 # 3อจ650119-132 ED334670073TH AQUAMAN39 + pippinnu (524860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 4347)
50 # 3อจ650119-133 ED334670073TH AQUAMAN39 + pippinnu (524864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 4385)
51 # 3อจ650119-134 EH479716507TH แสงธรรม01 + นกแก้ว (524867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 63%)
52 # 3อจ650119-135 EH479716507TH กระต่าย + นกแก้ว (524870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
53 # 3อจ650119-136 EH479716507TH vadcharapol + นกแก้ว (524872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมทุรสาคร(G 65%)
54 # 3อจ650119-137 EH479716507TH toy_clong8 + นกแก้ว (524874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ด ๙/สภาพใช้)
55 # 3อจ650119-138 EH479716507TH showgun + นกแก้ว (524878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

56 # 3อจ650119-139 EH479716507TH อำนาจธรรม + นกแก้ว (524881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
57 # 3อจ650119-140 EH479716507TH doramon2345 + นกแก้ว (524883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่จน เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (วัดไทรทองสร้าง)(G 62%)
58 # 3อจ650119-142 EH479716507TH pommaksuwan + นกแก้ว (524891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
59 # 3อจ650119-143 EH479716507TH Suvat_dee + นกแก้ว (524895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
60 # 3อจ650119-144 EH479716507TH สุขกายใจ + นกแก้ว (524898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี(G 64%)
61 # 3อจ650119-145 EH479716507TH อตกพระเครื่อง + นกแก้ว (524900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อผงใบลาน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650119-146 EH479716507TH อตกพระเครื่อง + นกแก้ว (524902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ650119-147 EH479716507TH auu2520 + นกแก้ว (524903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650119-148 EH479716507TH Burapha777 + นกแก้ว (524907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 66%)
65 # 3อจ650119-149 EH479716507TH doramon2345 + นกแก้ว (524910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 65%)
66 # 3อจ650119-150 EH479716507TH nokpamai + นกแก้ว (524912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 1)
67 # 3อจ650119-151 EH479716507TH nokpamai + นกแก้ว (524885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวสุวรรณพรหมาสุติเทพ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
68 # 3อจ650119-152 EH479716507TH นายแก้ว + นกแก้ว (524886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)(G 91%)
69 # 3อจ650119-153 EH479716507TH ชอบจัง + นกแก้ว (524890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
70 # 3อจ650119-154 EH479716507TH กระต่าย + นกแก้ว (524892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 66%)
71 # 3อจ650119-155 ED453804558TH จุ๋มจิ๋ม + Tanadol1969 (524894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
72 # 3อจ650119-156 EJ121550575TH นายแก้ว + Khunpun (524896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดใบหน้าขวา) (641104-1196)(G 82%)
73 # 3อจ650119-157 ED309658138TH marlboroman + สาวเหนือ2524 (524901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ลูกท้อ เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ650119-159 ED417552825TH Thesun66 + ฅนบางใหญ่ (524906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี (640918-141)

75 # 3อจ650119-160 ED374685986TH เทพมรณะ01 + (525021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wudda_Paradise
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม(G 65%)
76 # 3อจ650119-161 ED465710570TH nongder + สิทธิ์ท่าฉลอม (524904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
77 # 3อจ650119-162 ED460117145TH เมวิกา001 + reddevil (524908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 424232) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
78 # 3อจ650119-163 EH382869788TH bangkokpoms + Juicy (524913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
79 # 3อจ650119-164 EH382869788TH NOP_BU8 + Juicy (524914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นปลอดภัย เนื้อเงิน ปี 2501 จ.สุพรรณบุรี (วัดห้วยสุวรรณสร้าง)
80 # 3อจ650119-166 ED454546532TH pinyoatec + tayatang (524922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2264)
81 # 3อจ650119-167 ED454546532TH art8888 + tayatang (524925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3172) **พระสภาพสวย
82 # 3อจ650119-168 ED454546532TH art8888 + tayatang (524929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 140/สภาพสวย)(G 83%)
83 # 3อจ650119-169 ED267797145TH พีรสิทธุ์ + นายเก้ (524932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 563) **พระสภาพสวย
84 # 3อจ650119-170 EG041930955TH leosiam + Tarkkyp (524934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1372)(641217-1080) **พระสภาพสวย
85 # 3อจ650119-172 ED464711415TH หม่อง + Friday (524919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
86 # 3อจ650119-173 ED374027600TH lovehunterlove27 + โพไร่หวาน (524924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก
87 # 3อจ650119-174 ED261347015TH New_chain + rungrot (524927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายางรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
88 # 3อจ650119-176 EH772788051TH masterpiece + chawarit (524933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นสมโภช 700 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ลำพูน (หมายเลข 355) **พระสภาพสวย
89 # 3อจ650119-177 ED417552746TH Aloha + Ake595 (524935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมลพี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ650119-178 EH007822350TH ดำเมืองสิงห์ + Oat-Trat (524937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อดิน จ.เพชรบูรณ์
91 # 3อจ650119-179 ED420812945TH เน้นพระสวย + คุณหนุ่ม (524938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ650119-180 ED418935605TH Todmuangchon + เฉียบ (524941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 87%)
93 # 3อจ650119-181 ED407174470TH นายช่างพานต๋าย + (525009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SuperYod29
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน 2 เนื้อทองแดง ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9549)

94 # 3อจ650119-183 EG968809382TH S-THAKSAKORN + (525011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasittichai34
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 1944)
95 # 3อจ650119-184 ED269683256TH เน้นพระสวย + ธรรมวิทย์ (525012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 3366/สภาพสวย)
96 # 3อจ650119-185 ED269683256TH เน้นพระสวย + ธรรมวิทย์ (525013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 4681/สภาพสวย)
97 # 3อจ650119-186 ED454209243TH masterpiece + golfsriracha (525015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพอุดรอยรานหัวเข่า)
98 # 3อจ650119-187 821834445460 AQUAMAN39 + (525016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanyakorn39
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 35708)
99 # 3อจ650119-191 EG383543703TH bellic + ขนมกรุบ (524946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
100 # 3อจ650119-192 PC370000645916D teerasukphan + s-class (525020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(641122-1366)
101 # 3อจ650119-194 KBCLT00009179A2 Teerasak01 + Kampanat13 (524953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 79%)
102 # 3อจ650119-195 ED411445284TH loongmike + ธนกฤตพระเครื่อง (524955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ650119-196 ED450687720TH yuttokkm + เต๋อคูทราย (524956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
104 # 3อจ650119-198 ED419851589TH poshwises + chin99 (524960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.อ่างทอง
105 # 3อจ650119-199 FAM0001381936 หม่อง + BarameePutoh (524962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 78%)
106 # 3อจ650119-200 ED445915755TH ศรีมหาโพธิ์ + yoon9 (524963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเทาฝังพลอย ปี 2546 จ.ระยอง
107 # 3อจ650119-202 TH01182CV3E75B ของขลัง + toopronchai (524944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อบ๊วย วัดท่าลาด เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา (640826-227)(G 69%)
108 # 3อจ650119-205 EG897806995TH บุญพา + ขนมไทยแม่อารีย์ (524950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 69%)
109 # 3อจ650119-207 ED289522607TH pongpamorn + pitipong420 (524957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
110 # 3อจ650119-208 ED374766035TH chuchart-k + thatcharit (524961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
111 # 3อจ650119-209 ED374766035TH chuchart-k + thatcharit (524964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
112 # 3อจ650119-210 ED374766035TH chuchart-k + thatcharit (524967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 20 ม.ค. 2565 - 08:40 น.] #82924 (15/17)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650104-014 ED243931018TH กชณิชา (522825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650105-010 ED414540236TH apexshop (522957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ650105-022 ED300325209TH bomtada (523031) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650106-009 ED407406823TH เหน่งบางคู้ (523089) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650106-013 ED222794603TH Teresa (523262) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ650106-034 EB557341513TH Suradech (523248) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ650106-035 EB557341513TH Suradech (523230) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ650107-002 ED329269605TH ธนกฤตพระเครื่อง (523335) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ650107-012 821791329343 ขุมทรัพย์บูรพา (523354) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ650107-024 ED396572558TH golfsriracha (523303) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650108-006 ED327889985TH มหามณีจินดา (523576) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ650108-012 ED340612358TH ใหม่เมืองเหนือ (523549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
13 # 1อจ650108-013 ED418906842TH noi70 (523583) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ650108-015 E292539783TH khamsornmontri (523588) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ650110-013 EH234057906TH tongleehae (523684) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 1อจ650110-025 EX375688119TH owats (523700) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ650110-028 ED414538100TH แปะยุ้ย (523737) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ650111-003 EG412590230TH gunner (523901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650111-006 EH234058053TH chuanwong (523852) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
20 # 1อจ650111-007 EH234058053TH chuanwong (523859) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ650112-014 ED399216255TH umpun (524063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650112-029 ED386468887TH tuktu40 (524089) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ650112-030 ED414593021TH แปะยุ้ย (524090) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ650112-031 ED414593021TH แปะยุ้ย (524066) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ650112-032 ED414593021TH แปะยุ้ย (524070) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ650113-009 ED442111710TH ประกาศิต (524222) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650114-009 EH082629152TH นราลัย (524301) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ650114-021 ED370345134TH ปลาเก๋าน้ำจืด (524336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650114-031 ED167375847TH เขมิสรา (524397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ650114-032 ED294798499TH PING007 (524399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ650117-012 RTTL000034379G3 อี๊ดเมืองเลย (524667) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ650118-006 ED420518489TH ตอปทุม (524751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650104-016 suwanarat (522804) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ650105-016 ริณดา (523071) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650105-017 ริณดา (523072) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650105-019 ริณดา (523074) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650105-020 ริณดา (522896) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650105-024 ริณดา (522922) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 2อจ650106-003 legallaw (523251) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650106-017 Ckkay (523124) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ650107-003 nattapol78 (523415) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ650107-020 TiRescue (523418) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 2อจ650108-001 SuerAey (523463) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ650108-005 Panamera (523465) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ650108-013 แม็คหลักสี่ (523471) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ650108-014 visuth (523475) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ650108-022 winai2518 (523479) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ650110-009 donkingddd (523729) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ650110-055 ThaiWong (523678) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ650110-056 ThaiWong (523681) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ650110-057 ThaiWong (523687) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ650110-058 ThaiWong (523692) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ650110-060 ThaiWong (523698) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ650110-061 ThaiWong (523694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ650110-063 ThaiWong (523702) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
24 # 2อจ650111-028 hattori (523883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ650113-004 khowhom (524216) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
26 # 2อจ650113-010 pravitoo (524215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650113-022 tanu21 (524133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ650114-003 dang29 (524364) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
29 # 2อจ650114-011 Jckwanchai (524349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ650114-015 witbcc143 (524368) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ650114-016 witbcc143 (524373) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ650114-017 witbcc143 (524375) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ650114-018 witbcc143 (524382) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์

34 # 2อจ650114-020 witbcc143 (524389) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
35 # 2อจ650114-030 หนึ่งบารมีพระพุทธ (524324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ650115-037 loongmike (524515) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ650117-014 denbike (524697) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
38 # 2อจ650117-018 print (524699) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

39 # 2อจ650118-001 hunter04 (524759) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ650118-002 hunter04 (524763) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 2อจ650118-003 hunter04 (524766) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
42 # 2อจ650118-004 การันตีพระ (524709) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 2อจ650118-009 mut007 (524774) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 2อจ650118-011 ch-max (524727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ650118-015 การันตีพระ (524712) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
46 # 2อจ650118-016 Chan59 (524825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
47 # 2อจ650118-018 skyforce (524821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ650118-021 การันตีพระ (524715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ650118-022 การันตีพระ (524721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ650118-023 การันตีพระ (524722) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650106-178 ED352633386TH civilwork + ktoonk (523265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1069/สภาพใช้)
2 # 3อจ650108-110 ED165462954TH Berm_07 + ทวารวดี (523478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดบ้านธาตุประทับ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.ร้อยเอ็ด
3 # 3อจ650110-105 EW004578134TH wwut2 + m-cot (523719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกกลากรุ่น/พิมพ์นี้
4 # 3อจ650111-003 Thesun66 + Tourjen (523814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
5 # 3อจ650111-102 EG955049348TH Feen_8Rew + OaTaWa (523803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ
6 # 3อจ650111-191 ED261326576TH อะนันตะปัดชะเย + มะนาวแป้น (523877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ650112-004 nouvo + sanopporn (523972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
8 # 3อจ650112-117 EG968793838TH champion39 + ต่อ_ถนนตก (523991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กำไลหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 94 เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1982)(G 75%) **เพชรแท้จำนวน 36 เม็ด ขนาดประมาณ 1.2
มิลลิเมตรต่อเม็ด และน้ำหนักประมาณ 1 สตางค์ต่อเม็ด
9 # 3อจ650113-111 ED450813034TH dit4488 + nakarin (524126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
10 # 3อจ650113-135 ED409766943TH tor2516 + โองการ (524183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร
11 # 3อจ650113-142 ED345574339TH pornlimk + harrypotter (524134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสะบ้าย้อย เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.ยะลา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้พิมพ์นี้
12 # 3อจ650114-116 EB567671222TH methee88 + rojheavy (524247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
13 # 3อจ650114-149 ED395571785TH chatchaik007 + พลธีร์5559 (524314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (641206-1070) **พระสภาพสวย
14 # 3อจ650114-150 MAHA000136723B3 angelita69 + เด็กบัวทอง (524320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2522 จ.นนทบุรี
15 # 3อจ650114-154 EG493447179TH prasert99 + หนุ่ม14 (524268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง จ.นครปฐม
16 # 3อจ650114-155 ED140782285TH บอลปากน้ำ + ansaldo (524271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
17 # 3อจ650114-161 ED418922607TH พระราม9 + noi70 (524343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท
18 # 3อจ650114-172 EB564477851TH สาลิกาดง + Friday (524289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตุด วัดธรรมถาวร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชุมพร
19 # 3อจ650114-185 ED216418550TH khrawsadid + kwunjaii (524315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ650114-191 EH479471702TH Khongthasen + (524340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด (ไม่ตอกโค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
21 # 3อจ650114-195 ED410572352TH viruszaa + napsss (524351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650115-007 anantand + พุทธคุณ05 (524464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพรมผิวใหม่)(G 66%)
23 # 3อจ650115-113 MNKP000111928V4 BhuriKet26 + ซุยคิขิง (524509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
24 # 3อจ650115-114 RYBK0000431173Z กิมเล้ง + Chelsea (524512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อนวโลหะ ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 2851)
25 # 3อจ650115-153 ED457103122TH Thesun66 + เสน่หา (524503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)(G 65%)
26 # 3อจ650115-156 ED443509865TH พรรณราณย์ + แซนวิช (524510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน พระอาจารย์แจะ เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ650115-160 ED449028787TH watcharapong99 + (524525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฅนบางใหญ่
พระนาคปรก สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.8 นิ้ว)(641203-1042)
28 # 3อจ650115-163 ED410866609TH Phichit_02 + noomokov (524408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650115-170 ED410866590TH Phichit_02 + noomokov (524418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพใช้)
30 # 3อจ650115-179 EH138939002TH เมืองช้าง + chi-351 (524438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ650117-001 watcharapong99 + (524575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
timmumu07
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3 48/หน้าตัก 5 นิ้ว)
32 # 3อจ650117-002 RAK_PT + phairoj1186 (524577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ650117-003 พงศ์นริศร์ + มายาเยน (524579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น ๙ อาราม เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 480)
34 # 3อจ650117-004 probation + มายาเยน (524581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1934)
35 # 3อจ650117-005 toun2509 + มายาเยน (524582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น ๙ อาราม เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 291)
36 # 3อจ650117-006 aluminium + Prichar (524585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหล่อพระพุทธ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ พิมพ์ซุ้มประตูสองหน้า เนื้อเงิน ปี 2547 จ.สมุทรสงคราม
37 # 3อจ650117-007 poshwises + sinpet (524586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (630921-174)
38 # 3อจ650117-008 BankHiWay + sinpet (524587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (640727-098)
39 # 3อจ650117-009 sathinee2256 + Tonaor95 (524589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
40 # 3อจ650117-011 yutthanan9768 + Nathan666 (524602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (641223-1021)
41 # 3อจ650117-012 masterpiece + kitsanachai_1 (524607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นบูชาคุณพ่อแม่ เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ650117-013 Digitman99 + tatelittle (524612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 721)
43 # 3อจ650117-014 ทิศเหนือ + แฮปรามคำแหง (524616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
44 # 3อจ650117-015 PHLOI + แฮปรามคำแหง (524618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดศิลามูล พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
45 # 3อจ650117-016 poshwises + แฮปรามคำแหง (524622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
46 # 3อจ650117-018 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (524626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แฮปรามคำแหง
พระขุนแผนกงจักรนารายณ์ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
47 # 3อจ650117-020 T_marketing + (524635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
พระกริ่งลพบุรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.สิงห์บุรี
48 # 3อจ650117-022 วันชัย2511 + supphachai (524573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 353)
49 # 3อจ650117-023 korn88 + nui555 (524574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
50 # 3อจ650117-024 หม่อง + Inthachot (524576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์วงเดือนหลัง 1 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี(G 78%)
51 # 3อจ650117-025 aofrty888 + pitchayuit (524703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสยบไพรีพินาศ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ใหญ่) เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 680)
**ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
52 # 3อจ650117-027 pawaris + Doitung (524584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (641018-2008)
53 # 3อจ650117-103 EF642844980TH กิตช่างไม้ + ธัมปารี_16 (524606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่ว จ.ราชบุรี
54 # 3อจ650117-105 ED448222912TH Kapongdotcom + Rakchart (524615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว)(641028-1067)
55 # 3อจ650117-106 ED334639674TH จ่าจอก + pippinnu (524620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 305)
56 # 3อจ650117-107 ED448711938TH Panamera + manliar (524623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเสมา 89 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
57 # 3อจ650117-108 ED362997227TH sthianphong + arthur (524627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉาย วัดพระแก้ว รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ชัยนาท
58 # 3อจ650117-110 ED328094831TH noi70 + Sommart936 (524633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
59 # 3อจ650117-111 ED255340021TH takrit + อ้วนเหรียญทอง (524595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ650117-115 ED446327637TH TammaponTerm + (524698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์ท่านขุน
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ปั๊มเครื่อง เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
61 # 3อจ650117-116 ED411535912TH popbtc + พระประแดง26 (524608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา.. (630601-011)
62 # 3อจ650117-117 ED140053154TH กิตช่างไม้ + โพธาราม (524611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อชินตะกั่ว จ.ราชบุรี
63 # 3อจ650117-118 ED460820817TH หม่อง + ninnin (524613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
64 # 3อจ650117-119 ED373115722TH บุญพา + Punkorat (524619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อเงิน ปี 2492 จ.เพชรบุรี
65 # 3อจ650117-120 ED348885352TH pinyoatec + Thanapong36 (524621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นห้าแชะ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ650117-121 ED420016941TH นายแก้ว + koekoe (524638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
67 # 3อจ650117-122 ED415104904TH benzy + benz51 (524641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (640915-132)(G 65%)
68 # 3อจ650117-123 ED328087141TH วัฒน์พระเครื่อง + welding24 (524645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
69 # 3อจ650117-124 ED303464187TH Poonsin + KID_2 (524649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
70 # 3อจ650117-125 ED413492640TH แป้ง67 + blackvazabi (524652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
71 # 3อจ650117-126 ED413492640TH เด็กระยอง + blackvazabi (524658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
72 # 3อจ650117-127 KBBNK0000784724 Jindamanee55 + (524661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท๊อปบางนรา
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี(G 64%)
73 # 3อจ650117-130 ED414273169TH เก้าออโต้ + joe997 (524701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
74 # 3อจ650117-131 ED280482273TH Apisiri + prasertpp (524588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.อุทัยธานี
75 # 3อจ650117-132 ED280482273TH Apisiri + prasertpp (524592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
76 # 3อจ650117-133 ED459704677TH pongchon + Marksiam007 (524594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 68%)
77 # 3อจ650117-136 ED348346361TH Stapornch + gopratya (524601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสาม กรุท่ากาน เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
78 # 3อจ650117-139 ED441245264TH midori + Goodcobain (524614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไต้ฮงกง มูลนิธิปอเต็กตึ้งสร้าง เนื้ออลูมิเนียมกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ650117-140 RH170002010115X บุญพา + สมบูรณ์พระแท้ (524617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
80 # 3อจ650117-141 ED359142537TH pawaris + เหรียญหลวงพ่อคูณ (524640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
81 # 3อจ650117-142 ED359142537TH ตาลเดชา + เหรียญหลวงพ่อคูณ (524644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จมงคลนิมิต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (วัดโคกรักษ์สร้าง/สภาพแต่งผิว)
82 # 3อจ650117-143 821825332355 เน้นพระสวย + golflampang (524651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4710/สภาพสวย)(G 62%)
83 # 3อจ650117-144 ED460601547TH taratchon + กากุไรเดอร์ (524654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ650117-145 ED389528562TH เมืองช้าง + stdpuy (524656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ650117-146 EJ462533439TH เจษเมืองกาญจน์ + vanida1720 (524659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดด้านหลัง)
86 # 3อจ650117-149 ED345554820TH vongsako + pungting (524671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
87 # 3อจ650117-150 ED410366320TH aluminium + nickkabin (524673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดโภคทรัพย์ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ เนื้อทองแดงพอกครั่งปิดทอง ปี 2554 จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 6 นิ้ว)
88 # 3อจ650117-153 BCCK0000533383C Sujinda + chkomtat (524629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดขอบซ้าย)
89 # 3อจ650117-154 ED390460465TH Lionado + somkiatthornburi (524632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
90 # 3อจ650117-156 821825332344 gymnastics + golflampang (524637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 19741)(G 64%)
91 # 3อจ650117-160 EH479471999TH Giant415 + ขนมไทยแม่อารีย์ (524648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นพิทักษ์สันติราษฎร์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.สุรินทร์
92 # 3อจ650117-163 BBN500010407942 Nattyos + Pondnineteen (524679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
93 # 3อจ650117-164 EO735527556TH ไซม่อน + somphob (524681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ลำพูน
94 # 3อจ650117-165 TH01182CGBXY6B กิตช่างไม้ + aphisit (524688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลา เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
95 # 3อจ650118-001 เน้นพระสวย + กุมภาพันธ์ (524708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
96 # 3อจ650118-002 Heart1982 + zong2521 (524711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(641218-1143)
97 # 3อจ650118-003 you990 + attractive (524713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน
98 # 3อจ650118-005 My_dear + ch-max (524719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641113-1244)(G 77%)
99 # 3อจ650118-007 art8888 + ch-max (524732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641021-2095)(G 78%)
100 # 3อจ650118-008 gymnastics + scottruth (524734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
101 # 3อจ650118-009 Kag2509 + tossapon (524736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 197)
102 # 3อจ650118-010 เน้นพระสวย + golflampang (524738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กกหมายเลข 5859/สภาพสวย)(G 78%)
103 # 3อจ650118-011 anantand + skyforce (524710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(641124-1296) (G 66%)
104 # 3อจ650118-101 RBSR0000900364X วิรารัตน์2702 + เพชรศรีวิชัย (524714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์จีวรหกชาย เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งจมูกและล้างผิว)
105 # 3อจ650118-102 BBN5000104720CT Pond27 + Pondnineteen (524717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
106 # 3อจ650118-103 BSTO000129423E6 Sujinda + บัง57 (524718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
107 # 3อจ650118-105 RL327695110TH อตกพระเครื่อง + Mai2008 (524723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
108 # 3อจ650118-106 EB557573248TH atthasit + seranee (524724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
109 # 3อจ650118-107 ED276898062TH jeera + vorawan2345 (524726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพซ่อมมุมบนล่างขวา) (641010-119) **พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองไว้
110 # 3อจ650118-108 ED446350613TH Thesun66 + bancha18 (524728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
111 # 3อจ650118-109 ED452123200TH nusalaya + S- (524729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
THAKSAKORN
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (ธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
112 # 3อจ650118-110 ED367737189TH ม่วงทองพระ + lulytoon (524731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(610829-001) (G 64%)
113 # 3อจ650118-111 RYBK000043610EY apexshop + Chelsea (524743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
114 # 3อจ650118-112 ED460605566TH เมืองช้าง + มธรังสิต (524745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 60%)
115 # 3อจ650118-113 ED452123213TH midori + Prapa (524826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบล่าง)
116 # 3อจ650118-114 ED447430763TH ม่วงทองพระ + OMBUN (524747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเปิดโลก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)(610831-008)
117 # 3อจ650118-115 ED461117613TH chanachok + ano8547 (524754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอนูน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
118 # 3อจ650118-116 ED452940645TH Thesun66 + pakavat (524758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (641218-1092)
119 # 3อจ650118-117 ED443315935TH Pech_Muangchon + (524762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
teerawit
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(641111-2097)
120 # 3อจ650118-118 TH01182CMK5K5B Thesun66 + jozaa (524768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
121 # 3อจ650118-119 TH01182CMK5K5B Retail + jozaa (524772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประคำรอบ กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
122 # 3อจ650118-120 ED321968795TH NiceSweety + โซดา2456 (524778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
123 # 3อจ650118-122 ED345484620TH PHLOI + pungting (524757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามฯ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
124 # 3อจ650118-124 ED336494411TH winscale + Leche (524765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
125 # 3อจ650118-125 ED336494411TH AChen + Leche (524771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
126 # 3อจ650118-126 ED418526230TH Prapatson-wo + diethelm (524775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี
127 # 3อจ650118-127 RMTR00001198862 KUUGA + พรพระศิวะ (524777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
128 # 3อจ650118-129 TH01182CSAZE8B แบ็คแดด + hunterdamon (524784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์
129 # 3อจ650118-130 PHLOI + ซุยคิขิง (524788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MNKP000112995EM
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อชื้นเทียน)(G 84%)
130 # 3อจ650118-131 joobb + ซุยคิขิง (524733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MNKP000112995EM
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดซุ้มและเข่าซ้าย)
131 # 3อจ650118-132 kaity + ซุยคิขิง (524735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MNKP000112995EM

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
132 # 3อจ650118-133 TH01182CNBZC3B SIVILAI + เพชรมรดกไทย (524737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)
133 # 3อจ650118-134 TH01182CNBZC3B pramual + เพชรมรดกไทย (524739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ650118-135 ED239656637TH chaiklang + ทวีสิน (524741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (570226-370)
135 # 3อจ650118-136 ED337615460TH อ๊อดจ้า + โองการ (524742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) (641018-1069)
136 # 3อจ650118-137 ED337615460TH pandp + โองการ (524744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโต เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี (641012-239)
137 # 3อจ650118-138 ED459408762TH santagear + ปอท่าเรือ (524746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
138 # 3อจ650118-139 EH479466954TH Tee59 + บอสตัน (524748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด เนื้อเมฆพัด
139 # 3อจ650118-141 ED439573544TH ศิษย์อาจารย์เฮง + ทรงสุดา (524752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
140 # 3อจ650118-142 ED439573544TH ศิษย์อาจารย์เฮง + ทรงสุดา (524755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
141 # 3อจ650118-143 EG897806669TH thepmonkon + (524756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก) **พระสภาพสวย
142 # 3อจ650118-144 ED390977815TH MrTeeAyutthaya + (524760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
143 # 3อจ650118-145 ED450006421TH preeyawat + tookatun (524764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641129-2239)
144 # 3อจ650118-146 ED412340532TH xin613 + รวยเพิ่มพูล (524767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
145 # 3อจ650118-147 EH974645087TH tikloet + ขนมหวาน (524769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 189)
146 # 3อจ650118-148 EH974645087TH masterpiece + ขนมหวาน (524773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
147 # 3อจ650118-149 ED351988096TH Maxnet + tookatun (524776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (641203-1083)(G 64%)
148 # 3อจ650118-150 ED445629070TH หัดเทพ + maymaybaa (524779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
149 # 3อจ650118-151 ED447012974TH m-cot + ขุนอิน (524783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
150 # 3อจ650118-152 TH01182CNVDF1B m-cot + เด็กแคมฟร็อก (524787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
151 # 3อจ650118-153 ED380872886TH jack58 + pattapee9 (524791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม(G 76%)
152 # 3อจ650118-154 ED378875402TH bunjerd + ปลาเก๋าน้ำจืด (524794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2453-2470 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
153 # 3อจ650118-155 ED239976525TH pakornkeit + poshwises (524799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641215-1357)(G 65%)
154 # 3อจ650118-156 ED351187435TH pramual + เจ๋งจริง (524802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหูชำรุด)
155 # 3อจ650118-157 ED410893799TH PHLOI + uppakid (524806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวักท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
156 # 3อจ650118-158 ED458002831TH eaknaengnoy + Patwat (524810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
157 # 3อจ650118-159 PTK4000099286KK jasumet + lamborghinizi (524814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640605-240)(G 86%)
158 # 3อจ650118-161 YKVP0000642633S pockypockdeng + Ketnada (524786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(571215-124)(G 64%)
159 # 3อจ650118-162 YKBP0000642633S essai + Ketnada (524790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (571104-062)(G 69%)
160 # 3อจ650118-163 YKBP0000642633S essai + Ketnada (524793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (550607-225)(G 67%)
161 # 3อจ650118-165 TH01182CCU5J4B jasumet + Taliew (524800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมฐาน)(G 88%)
162 # 3อจ650118-166 PPNM000090132KA Pra-ban + midnightjojo (524804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุววรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 695)
163 # 3อจ650118-167 ED421224027TH rungrot + เทพพระเสาร์ (524807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
164 # 3อจ650118-168 ED425762239TH sang08 + POOSIT (524809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
165 # 3อจ650118-169 ED425762239TH เจษเมืองกาญจน์ + POOSIT (524812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
166 # 3อจ650118-170 RBKP000031736HG Jckwanchai + (524813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
taveecahijarung
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
167 # 3อจ650118-171 กระดุมทอง + Kampanat13 (524795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBCLT00009010MM
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 44159)(G 63%)
168 # 3อจ650118-172 PS2700174687ZC Vasin289 + ธนาเพชร (524798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร
169 # 3อจ650118-173 TH01182C7FQ21B เนตรพระเครื่อง + โลหิต (524801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 19 ม.ค. 2565 - 08:41 น.] #82920 (14/17)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650106-015 ED348114725TH crafter (523199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ650110-029 ED414538100TH แปะยุ้ย (523741) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
3 # 1อจ650110-030 ED414538100TH แปะยุ้ย (523744) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
4 # 1อจ650110-031 ED414538100TH แปะยุ้ย (523771) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
5 # 1อจ650111-021 ED369488507TH goodmondays (523864) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
6 # 1อจ650112-017 ED418512037TH เสือสมิง (524065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ650112-025 EB564469890TH Wanlop (524053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ650113-010 EJ456135146TH AONGKALOY20 (524224) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ650114-003 ED406515380TH aoso1554 (524335) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650114-004 ED366578415TH jitnobnom (524337) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650114-013 TH01182C0MF58B มังกรจ์แซ่อึ้ง (524393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650114-016 ED442603820TH mchutith (524394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ650114-017 TH01182C1T9F1B toy_clong8 (524395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650114-024 ED378307123TH พุทธคุณ2543 (524339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650114-027 ED408794157TH Tongten (524350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ650114-028 ED112190534TH น้องหมี (524353) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ650114-029 ED239654021TH unseen42 (524356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650114-030 EJ322115082TH petcharee (524360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650114-034 ED367189584TH Apipu6699 (524400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ650114-035 66850424627590 chess (524403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ650115-019 ED384253795TH manutkhumpera (524490) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ650117-015 ED269675643TH JAPAN-55 (524653) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
23 # 1อจ650117-020 PTBT000145502MK Zen123 (524687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650104-015 suwanarat (522684) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ650104-036 twongt (522823) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ650104-058 router (522865) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650106-010 Vinai2501 (523271) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650110-039 kritmek (523673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650112-026 ศรีมหาโพธิ์ (524075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650112-039 ศตกมล (524706) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ650114-029 ณัฐดนัย (524396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650115-043 lovelyman (524707) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ650117-003 Chan59 (524593) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ650117-015 router (524590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650117-017 pornsak20 (524695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 2อจ641222-011 ริณดา (522415) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650107-003 aomm35 + midori (523280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผงเคลือบ ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (640909-002)(G 94%)
2 # 3อจ650107-107 TH01182AZME07B Thesun66 + apiwat4825 (523296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ650107-119 NRCM0000604263X pockypockdeng + noprama9 (523409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานกลางองค์) (630601-121)(G 62%)
4 # 3อจ650107-131 GSPZ0000264517U dangnadong + korn88 (523309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
5 # 3อจ650107-200 ED374019149TH benz39 + โพไร่หวาน (523449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง เนื้อสำริด จ.ลำปาง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ650110-134 82180258154 masterpiece + (523750) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์[พระไม่แท้]
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นพิทักษ์สันติราษฎร์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
7 # 3อจ650112-140 ED252478281TH champion39 + (524024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
ท้าวเวสสุวรรณ วัดมิ่งเมือง เนื้อผง ปี 2514 จ.น่าน
8 # 3อจ650113-107 ED206248516TH ปอวีร์ + Rakchart (524189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ไม้มลาย เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (640816-272)
9 # 3อจ650113-120 EB564469912TH Oatty444 + Wanlop (524159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)
10 # 3อจ650113-126 ED285439731TH แม้วจอมเทียน + (524184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ronnakorn2516
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
11 # 3อจ650113-151 EF241037093TH สมยศ5 + ไบร์ทหนองช้างคืน (524162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ **พระสภาพสวย
12 # 3อจ650114-005 แสงธรรม01 + เหมียวบางใหญ่ (524338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) (511023-007)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรฯไว้
13 # 3อจ650114-111 ED366420956TH alife + S-THAKSAKORN (524240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์สองปาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
14 # 3อจ650114-177 ED449027279TH Nathan666 + อภิชาติชุบทอง (524300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูขไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 51%)
15 # 3อจ650114-180 EG897797423TH Name092 + เวสแฮม (524312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ650114-184 EJ345368147TH yodpra + Ar-tit (524313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ย้อนยุค เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท

17 # 3อจ650115-001 AMPjung + Gengscorpions (524452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 674/สภาพสวย) (610920-057)
18 # 3อจ650115-002 jtrsnum + khaiegg (524453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 62/น้ำหนักทอง 44 กรัม)
19 # 3อจ650115-003 sathinee2256 + Nathan666 (524455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) **พระสภาพสวย
20 # 3อจ650115-006 gymnastics + นับตังค์ (524462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)
21 # 3อจ650115-101 ED368659987TH อู๊ดจอมทอง + ban999 (524467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อผงว่านบุทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดฐานและพระเกศ) (หน้าตัก 2 ซม.)
22 # 3อจ650115-102 TNR5000106471BB joescb + จริงใจ (524468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1880) **พระสภาพสวย
23 # 3อจ650115-103 TNR5000106471BB chairatmobile + จริงใจ (524470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 855/สภาพสวย)(G 62%)
24 # 3อจ650115-104 ED346338186TH withun936 + Punpoun (524567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 421484)
25 # 3อจ650115-105 821828598252 Tao339 + golflampang (524475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 12173/สภาพสวย)(G 77%)
26 # 3อจ650115-106 860687370126 thammanoon95 + Ketnada (524480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (620810-113)(G 65%)
27 # 3อจ650115-107 860687370126 แสงธรรม01 + Ketnada (524485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (580326-096)(G 65%)
28 # 3อจ650115-108 860687370126 แสงธรรม01 + Ketnada (524489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (581009-128)(G 65%)
29 # 3อจ650115-110 ED414621283TH Santiwall + เด็กใหม่ใจรัก (524496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
30 # 3อจ650115-111 ED414621283TH เซียนน้อยหนึ่ง + เด็กใหม่ใจรัก (524502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
31 # 3อจ650115-112 tomyum + ศิษย์พระเจ้า (524505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RRCH000078778WH
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 09780)
32 # 3อจ650115-115 RYBK0000431173Z กิมเล้ง + Chelsea (524514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 1748)
33 # 3อจ650115-116 KBBNK00007736T8 แม้วจอมเทียน + ท๊อปบางนรา (524517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
34 # 3อจ650115-117 6732200029652 Famadear + Moty5555 (524520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก/โค้ดนะจุด)
35 # 3อจ650115-118 RL319025170TH chatchaik007 + ฐณะวัฒน์ (524523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมผิวใหม่)

36 # 3อจ650115-119 ED421804344TH ดอกบัว99 + คเวสโก (524526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
37 # 3อจ650115-120 TH01182BXW778B TEE_INTER + (524528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บางบ่อพระเครื่อง
พระพุทธ กรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650115-121 PS43000047671PD santhai_n + บอยราชบุรี (524471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (641207-1086)
39 # 3อจ650115-122 LP870001341438M apexshop + chanakit1997 (524474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ650115-123 ED374762158TH ads1091 + thatcharit (524478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7582)
41 # 3อจ650115-124 ED413342415TH chatchaik007 + bankthekop (524483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ650115-125 ED444157555TH Got2523 + suriyons (524488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
43 # 3อจ650115-126 ED455230485TH yutthapongp + คุณศิระ (524492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ650115-128 ED455230485TH พบธรรม + คุณศิระ (524499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (650104-1091)
45 # 3อจ650115-130 EO735513945TH pramual + num1522 (524511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสาม กรุท่ากาน เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ (สภาพชำรุดซุ้มบน)
46 # 3อจ650115-131 TNR5000107034Y2 ITTIPONGSUM + จริงใจ (524420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1391) **พระสภาพสวย
47 # 3อจ650115-132 ED374216679TH ชอบจัง + Watermelon (524421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเรือง วัดหัววัง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.สงขลา
48 # 3อจ650115-133 ED374216679TH ชอบจัง + Watermelon (524423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว เนื้อตะกั่ว กรอบทอง(G 87%)
49 # 3อจ650115-134 TH01182C7GKY0B pound2007 + toyswnr (524426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
50 # 3อจ650115-135 ED392666073TH kingamulet + มหามณีจินดา (524431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (641218-1188) **พระสภาพสวย
51 # 3อจ650115-137 ED245940281TH กำธรนคร + Boaai (524441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ650115-138 TH01182CC44B6B เสรีไทย + pattapee9 (524443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 88%)
53 # 3อจ650115-140 ED350894375TH tumtam + Aum2543 (524449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง
54 # 3อจ650115-141 TH01182CBK3Q3B พระยอดขุนพล + ทอเร็ตโต้ (524456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(641213-1164)(G 73%)

55 # 3อจ650115-142 ED292077613TH พงศ์นริศร์ + Subtar (524469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญสุข 63 พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค(เข่าตรง) เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1381)
56 # 3อจ650115-143 TH01182CAU541B AodAnt + sitrayong (524472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 683)
57 # 3อจ650115-144 821811337815 pramual + SAGITARIUS (524473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650115-145 ED374315495TH ads1091 + Nirut9185 (524476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา (641122-1027)
59 # 3อจ650115-148 ED401912530TH Tourjen + sarsi (524486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ650115-154 ED368127334TH aggie + เซียนพละ (524507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(591010-045)
61 # 3อจ650115-155 ED418231235TH boonyuen + Kuza2929 (524565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
62 # 3อจ650115-157 EB550085342TH Giant415 + myafter9 (524516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
63 # 3อจ650115-158 EB557531509TH Thesun66 + Notestudio (524518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 263117) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
64 # 3อจ650115-159 ED418202640TH Maximax + MAYUREE999 (524521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
65 # 3อจ650115-161 ED389356108TH midori + SAGITARIUS (524405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
66 # 3อจ650115-162 ED450815463TH วรุณ1 + เหล็กใน (524407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)
67 # 3อจ650115-164 ED407499459TH gumoo007 + ลำกระดาน (524410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
68 # 3อจ650115-165 ED447906589TH patanakarn39 + prasertkorn (524411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (530805-018)
69 # 3อจ650115-166 EJ124584318TH สายฝาง + weddy (524413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (620704-160)(G 76%)
70 # 3อจ650115-167 BBN5000103560JC ตุ๊หลวง + Pondnineteen (524414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650115-168 ED418925634TH santhai_n + noi70 (524416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641124-1032)
72 # 3อจ650115-169 ตี๋ลำปาง + ลุงปิ่นเริน21 (524417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
DONM0001141993Q
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง/สภาพล้างผิว)
73 # 3อจ650115-171 YTK2000065646XH Popnaruphat + jarun123 (524561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

74 # 3อจ650115-172 PPIN000055023LH pandp + ดอกบัว99 (524422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 49%)
75 # 3อจ650115-174 ED310559472TH หม่อง + sakdac2488 (524427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์ยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 361)
76 # 3อจ650115-175 PTTL000034304QS WeeBangpree + อี๊ดเมืองเลย (524429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
77 # 3อจ650115-176 ED450629231TH Lawyerpom + tiyanito (524432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1860/สภาพสวย)
78 # 3อจ650115-177 MBC9000052659 yodpra + เด็กอ่างหิน (524434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นรวมใจศิษย์ พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2564 จ.ชัยนาท
79 # 3อจ650115-178 TNR50001067363S pinyoatec + จริงใจ (524436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5860)(G 64%)
80 # 3อจ650115-180 EF241081389TH singha_pk + แจ็คเชียงดาว007 (524439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
81 # 3อจ650115-181 EF241081389TH kribth + แจ็คเชียงดาว007 (524444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ข้างเม็ด เนื้อผงใบลาน ปี 2498 จ.ชลบุรี
82 # 3อจ650115-182 ED392675058TH Thesun66 + (524447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นายพลคนขอนแก่น
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (วัดอุดมสร้าง)
83 # 3อจ650115-183 ED392675058TH Thesun66 + (524450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นายพลคนขอนแก่น
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
84 # 3อจ650115-184 NGWW00012945159 sathinee2256 + (524451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
85 # 3อจ650115-185 342289989TH MrTeeAyutthaya + (524454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหรรษา
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
86 # 3อจ650115-186 ED342289989TH MrTeeAyutthaya + (524458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหรรษา
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
87 # 3อจ650115-187 ED317869160TH แม้วจอมเทียน + Burapha777 (524459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕)
88 # 3อจ650115-188 ED317869160TH น้ากร + Burapha777 (524461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
89 # 3อจ650115-189 ED317869160TH cs16933 + Burapha777 (524463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2197)
90 # 3อจ650115-190 ED317869160TH Komoot21 + Burapha777 (524465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 64%)
91 # 3อจ650115-191 ED317869160TH พ่อมาเฟีย + Burapha777 (524442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1201) **พระสภาพสวย
92 # 3อจ650115-192 ED350896138TH PollaPiya + น้องหมี (524466) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหน้า)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดหน้าอก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปางไสยาสน์ วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
93 # 3อจ650117-101 RERW000051470JP Tui9080 + sanopporn (524599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
94 # 3อจ650117-152 ED357891489TH นุหลัก4 + Lumpum (524628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 87%)
95 # 3อจ650117-021 Mysticism + เหมียวบางใหญ่ (524571)
สร้อยทองคำขาว (นน. 40.1 กรัม)(G 75%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 18 ม.ค. 2565 - 08:35 น.] #82891 (13/17)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641224-043 ED377024179TH linyikaiii (522607) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
2 # 1อจ650106-008 ED403619451TH autpichut (523212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ650106-027 ED403108308TH ณัฐปรัชญ์ (523259) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ650106-030 ED340037395TH Tawatchai1889 (523102) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ650106-032 EB557341513TH Suradech (523244) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650107-009 ED335538487TH RtitTi (523386) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ650108-002 ED019374424TH ต้นอุทยาน (523457) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ650108-016 ED292539783TH khamsornmontri (523461) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 1อจ650108-022 ED315125359TH uthai211 (523468) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650108-023 ED434621013TH supachai_u (523472) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 1อจ650108-026 TH01182BB4158B ตึ่งนั้ง (523480) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
12 # 1อจ650110-001 ED412313293TH รวยเพิ่มพูล (523704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ650110-004 ED393325610TH Teehatyai (523708) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 1อจ650111-014 ED289266210TH TONKHAW (523915) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ650111-024 ED226634037TH pdarnswat (523870) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 1อจ650115-009 ED455230485TH คุณศิระ (524555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ650115-014 ED384679469TH pakavat (524556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650104-026 Pond2865 (522820) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650104-027 Pond2865 (522810) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650105-003 โยสามพราน (523018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650105-025 ริณดา (522927) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ650107-009 print (523421) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650107-011 Jaran2509 (523404) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 2อจ650107-022 กุ้งหวาน (523424) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650107-023 ฅนสวนหลวง (523428) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ650107-024 ฅนสวนหลวง (523448) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
10 # 2อจ650108-012 แม็คหลักสี่ (523562) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
11 # 2อจ650110-022 a-buddha (523735) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650110-028 Buncha (523738) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ650110-051 ThaiWong (523720) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ650110-059 ThaiWong (523696) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
15 # 2อจ650110-062 ThaiWong (523699) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ650111-020 ต่ายวัดหนึ่ง (523893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650114-005 chaleaw56 (524332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650114-013 robert62 (524354) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ650114-032 การันตีพระ (524569) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
20 # 2อจ650115-035 การันตีพระ (524566) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ650115-036 การันตีพระ (524568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ650115-042 lovelyman (524570) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641224-128 RL309148483TH scpra + Jirawat1986 (522536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลพบุรี
2 # 3อจ650105-151 ED398025152TH gorn9 + takrit (522938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (641214-2019) **พระสภาพสวย
3 # 3อจ650106-173 ED044555848TH TaeJo + Jetsadakrutta (523257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 91%)
4 # 3อจ650107-202 ED396572589TH pcha429 + golfsriracha (523350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง
5 # 3อจ650108-111 ED395533972TH ศิษย์ครูบา57 + รถโฟร์ค (523520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ลองพิมพ์ เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี(G 69%)
6 # 3อจ650108-121 EH666330278TH Prapatson-Wo + ไชยสิทธิ์ (523560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระปราบ วัดพุทธภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.ยะลา **พระสภาพสวย
7 # 3อจ650108-173 ED182222110TH one1976 + Monton (523515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา(G 77%)
8 # 3อจ650108-175 821797831072 korn88 + pradee2010 (523523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(S 88%)
9 # 3อจ650110-119 ED407297880TH pukpik + ปลาเก๋าน้ำจืด (523718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 61%)
10 # 3อจ650111-147 ED092780985TH ting05 + kookai (523858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืนซุ้มรัศมี กรุปู่บัว เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
11 # 3อจ650111-160 EF241079270TH Apisiri + แจ็คเชียงดาว007 (523798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดพระเชตุพนฯ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดพระศอ)
12 # 3อจ650111-169 TDZ22466347 Panamera + เชน3536 (523894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำคะนิง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุบลราชธานี

13 # 3อจ650111-183 ED399684690TH poshwises + เขยมาบตาพุด (523896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง(S 89%)
14 # 3อจ650111-187 MNKP000111068TQ annnyamulet + ซุยคิขิง (523920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
15 # 3อจ650111-188 MNKP000111068TQ tosspong + ซุยคิขิง (523922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงเกสร จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
16 # 3อจ650112-016 masterpiece + (524013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kisadanetwong
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุมหน้ายาว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
17 # 3อจ650112-110 NKCS000149121JD m-cot + กงซุนเชอ (523999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อม้วน วัดไทร รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม
18 # 3อจ650112-112 EG550253765TH Manunicon + jirawatrewq (523968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญนาคปร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
19 # 3อจ650112-157 ED254750541TH ดิจิม่อน + หนองซอ (523965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.นครสวรรค์ (วัดท้ายน้ำสร้าง/หน้าตัก 5 นิ้ว)
20 # 3อจ650112-177 EB567695294TH เซียนน้อยหนึ่ง + kanlaya48 (524034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
21 # 3อจ650112-180 ED425606004TH Tatchapong + KAI28 (524047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
22 # 3อจ650113-144 EB536944345TH tosspong + สุทธิพงษ์99 (524137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง(G 63%)


23 # 3อจ650113-154 TH01182B5X0H8B PollaPiya + jakruk1984 (524169) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปางไสยาสน์ วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
24 # 3อจ650114-113 82184885006 sittpee + Marksiam007 (524243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 78%)
25 # 3อจ650114-134 ED348582161TH nauts + sinburiram (524273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
26 # 3อจ650114-152 EH479466574TH naret18 + บอสตัน (524263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 23 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สกลนคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

27 # 3อจ650114-164 ED310560572TH Wanlop + sakdac2488 (524361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
28# 3อจ650115-150 ถั่วพู+ppffarm (524494) ตลับทอง 1 องค์ ( G 76%)(น้ำหนัก 11.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 17 ม.ค. 2565 - 08:38 น.] #82887 (12/17)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641210-027 ED833264228TH zafari (521091) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
2 # 1อจ650105-013 ED312163049TH Chiraphat (522883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650105-016 ED373509044TH ลู่เฉินเฟย (523075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ650107-018 EH746788787TH yoon9 (523360) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ650108-005 EJ628836537TH Sawadee9 (523566) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650108-008 ED408725749TH ป๋องณรงค์ชัย (523582) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650108-027 ED295293735TH Worapong4591 (523496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650110-002 EJ381124244TH นุจูเนียร์ (523679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650110-008 EX657474336TH Rat2524 (523672) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
10 # 1อจ650110-009 ED375036320TH mixerpra (523688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650111-015 ED409753967TH rsermsak (523918) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ650112-002 TH01182BQ79P9B poxzaa (524028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650112-003 ED361681393TH bluezone69 (524078) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ650112-024 ED215966767TH เอเอพระเครื่อง (524084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650114-005 ED361692087TH bluezone69 (524346) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
16 # 1อจ650114-010 EW674948249TH Nicharida (524323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ650114-025 ED361681402TH bluezone69 (524344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 1อจ650114-033 ED446326129TH กล่องแก้ว (524311) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650104-040 twongt (522837) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ650106-024 penggo (523204) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650107-013 chattawat (523440) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ650107-016 schan2514 (523408) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ650107-017 schan2514 (523442) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ650107-019 patchara (523412) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ650108-007 Chan59 (523482) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ650110-010 สยามเมืองยิ้ม (523662) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
9 # 2อจ650110-054 ThaiWong (523674) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
10 # 2อจ650114-001 การันตีพระ (524234) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ650114-004 เก้าออโต้ (524329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 2อจ650114-006 BallDesign (524362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650114-008 การันตีพระ (524235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650114-009 การันตีพระ (524236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650114-014 Pond2865 (524365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650114-021 การันตีพระ (524237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650114-022 การันตีพระ (524238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650114-024 KUUGA (524367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650114-025 การันตีพระ (524239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650114-027 การันตีพระ (524241) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ650114-028 การันตีพระ (524245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650110-112 ED420135025TH Saysabre + ต้องมนต์ตรา (523697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)(510803-005)
2 # 3อจ650110-136 SMJO000032803YW m-cot + เต้แม่โจ้ (523754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2474 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ650111-154 ED263268933TH jitnobnom + เสพดศรีราชา (523783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
4 # 3อจ650112-011 ads1091 + pitchayuit (523987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 925) **พระสภาพสวย
5 # 3อจ650112-015 prapon3006 + jane77 (524006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
6 # 3อจ650112-103 NGWW000128706J3 tummusic46 + wilairat_22 (523974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
7 # 3อจ650112-108 ED348342387TH Somjit7 + Thanarat2528 (523993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
8 # 3อจ650112-181 ED263276020TH Varawut1699 + เสพดศรีราชา (524033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
9 # 3อจ650112-182 ED26376020TH อภิชาติดาบไม้ + เสพดศรีราชา (524035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
10 # 3อจ650113-016 TH011829SZK13B Bobbie + หมีจันทบุรี (524327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนียม วัดเสาธงทอง เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.ลพบุรี
11 # 3อจ650114-001 เต้อ๋อง8 + อาชาเหล็ก (524316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
12 # 3อจ650114-002 pjanon + นครเมืองเก่า (524322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอ วัดค้างคาว เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยนาท


13 # 3อจ650114-003 TEE_INTER + maiizza (524326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641111-1022)
14 # 3อจ650114-004 ท๊อปบางนรา + Tonaor95 (524334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641115-1024)
15 # 3อจ650114-006 kamin41 + ณัฐดนัย (524398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 104)
16 # 3อจ650114-101 EJ407307264TH sang08 + vanida1720 (524249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
17 # 3อจ650114-102 ED381591825TH พิชัย999 + ราชสีห์_กิ่งเพชร (524252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
18 # 3อจ650114-104 ED112183065TH golfkongsak + Namsaii (524258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ650114-105 ED321879398TH sathinee2256 + puu2511 (524260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (630129-006)(G 60%)
20 # 3อจ650114-106 TH01182BWYR08B poshwises + พยัคฆ์สมิง (524262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
21 # 3อจ650114-107 TNR5000105777ZT joescb + จริงใจ (524266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 228) **พระสภาพสวย
22 # 3อจ650114-108 ED317877501TH teera63 + Burapha777 (524270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
23 # 3อจ650114-109 ED298098656TH chatchaik007 + ไพรัตน์ครับ (524272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นบำบัดทุกข์บำรุงสุข เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย


24 # 3อจ650114-110 821814601613 MEENOI + วีระบางลาย (524275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
25 # 3อจ650114-112 ED314216977TH pichet344 + Thanapong36 (524242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นเขี้ยวฉลาม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ชุมพร **พระสภาพสวย
26 # 3อจ650114-114 ED387950795TH zafari + promlok (524244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650114-115 ED410559594TH Banksqweez + wadeesuk (524246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 867)
28 # 3อจ650114-117 EH921324633TH SomphotK + Sugarbaby (524250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
29 # 3อจ650114-118 EH479467075TH mana1 + บอสตัน (524253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมงคลถาวร วัดลำต้อยติ่ง เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 65%)
30 # 3อจ650114-119 ED374023364TH krais1 + โพไร่หวาน (524255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ650114-120 TH01182COG1D3B apexshop + jarun123 (524259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
32 # 3อจ650114-121 ED439719902TH ๙อุอากะสะ + คูณสตางค์ (524376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม ช่างก่อสร้างอุเทนถวายสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ650114-122 ED334972785TH kingamulet + รพินท์ (524378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (631209-007)
34 # 3อจ650114-123 TH01182C2GTH9B pandp + Anuson_k (524379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)(641129-2005) (G 64%)
35 # 3อจ650114-124 ED365934946TH สุดขอบฟ้าG + เดียวคิงส์สยาม (524381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง

36 # 3อจ650114-125 ED384678083TH Nat_tg + เอท่าพระ (524383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
37 # 3อจ650114-126 EB567694722TH anndamun + nampoo (524385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
38 # 3อจ650114-127 TH01182C0W9B6B Watermelon + SuerAey (524388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์
39 # 3อจ650114-129 ED442603820TH kingamulet + mchutith (524391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
40 # 3อจ650114-130 TH01182AJDN85B พรญาณ + เพชรมรดกไทย (524392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
41 # 3อจ650114-131 ED450632669TH loongmike + โอ่งเมืองราช (524264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
42 # 3อจ650114-132 PPIN00005461767 ดอสลำลูกกา + ดอกบัว99 (524401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)(G 66%)
43 # 3อจ650114-133 ED376688035TH สู้แล้วรวย + payan (524269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสามกษัตริย์ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครนายก
44 # 3อจ650114-135 ED448014526TH magician + mars7783 (524277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650114-136 EG955049949TH Moohan555 + litianming (524279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ650114-137 ED374024020TH HS2NAJ + โพไร่หวาน (524283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง จ.นครปฐม
47 # 3อจ650114-138 ED387719706TH PBnew + sevenptk (524285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)


48 # 3อจ650114-139 ED112183825TH Santiwall + Namsaii (524292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
49 # 3อจ650114-140 ED419816896TH บุญพา + Got2523 (524295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 65%)
50 # 3อจ650114-141 ED335999002TH AQUAMAN39 + isarawut (524282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ เนื้อตะกั่ว ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 9575)
51 # 3อจ650114-142 ED294096425TH toymlt + Dadab168 (524287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(630113-032)(G 62%)
52 # 3อจ650114-144 ED349596462TH ltpaisarn + Komoot21 (524294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (630905-070)(G 63%)
53 # 3อจ650114-145 ED287027163TH Panamera + TONKHAW (524299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์ยืน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
54 # 3อจ650114-146 ED440022226TH พรพระวิษณุ + คงกะพันชาตรี (524303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
55 # 3อจ650114-147 ED373039703TH ไซม่อน + เฉินไป่กวาง (524306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปัจเจก ครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.ลำพูน (หมายเลข 4758)
56 # 3อจ650114-148 EH575175145TH vespa2 + เหรียญหลวงพ่อคูณ (524309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ650114-151 EH386314280TH nongder + ทรัพย์เทวา (524261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
58 # 3อจ650114-153 EJ407307471TH korn88 + vanida1720 (524265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม59 # 3อจ650114-156 ED446330914TH โอ๊ตนาซี + จิ๊บจิ๊บ (524274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (631026-053)(G 85%)
60 # 3อจ650114-157 ED342292373TH Teerasak01 + เสือหรรษา (524276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
61 # 3อจ650114-158 ED408038087TH ตาลเดชา + Kkanchana (524278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2940)
62 # 3อจ650114-159 EJ38825135TH ไซม่อน + เพื่อนแมวเหมียว (524280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ลำพูน (หมายเลข 831)
63 # 3อจ650114-160 ED340039541TH บุญพา + thip999 (524284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
64 # 3อจ650114-163 ED449617240TH Thesun66 + โอ๊ตเมืองฉะ (524359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 139357)
65 # 3อจ650114-165 ED460101991TH Thesun66 + reddevil (524366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 17879)
66 # 3อจ650114-166 EH479715563TH ทนายโอ๊ต58 + เสือสมิง (524370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพสวย) (641223-1195)(G 79%)
67 # 3อจ650114-167 EJ388325909TH paoofem789 + hattori (524372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ650114-168 ED374759508TH preeyawat + router (524377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650105-2027)
69 # 3อจ650114-169 ED374759508TH sathinee2256 + router (524380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641001-429)70 # 3อจ650114-170 ED411564675TH voranop + chamnaABB (524384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 125) **พระสภาพสวย
71 # 3อจ650114-171 ED458310568TH doramon2345 + ริณดา (524286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(641211-1288)
72 # 3อจ650114-174 ED408317081TH taat_007 + tongjoy (524293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดเทพรัญจวน หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ ปี 2519 จ.ระยอง (ขนาด 1.6 นิ้ว)(641218-2140)
73 # 3อจ650114-175 RYBK0000425943L pakornkeit + Chelsea (524296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นอายุ 96 ปี พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.นครปฐม (S 92%)
74 # 3อจ650114-176 ED312777149TH tagsmtd + mitkamon (524298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี
75 # 3อจ650114-179 ED445625529TH Pondnineteen + องอาจ (524308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
76 # 3อจ650114-181 ED309674626TH ruenthong + สาวเหนือ2524 (524302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
77 # 3อจ650114-182 ED423318623TH zakII + โก๋แก่ (524305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ650114-183 ED218974918TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (524310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หลังหมึกแดง เนื้อผง ปี 2508 จ.จันทบุรี
79 # 3อจ650114-187 EH479471702TH บีเวียงพิงค์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (524321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
80 # 3อจ650114-188 EH479471702TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (524325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำคะนิง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุบลราชธานี81 # 3อจ650114-189 EH479471702TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (524328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ เนื้อผง ปี 2518 จ.บึงกาฬ
82 # 3อจ650114-190 EH479471702TH วัฒนไชย์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (524333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
83 # 3อจ650114-192 TH01182C04682B จุ๋มจิ๋ม + บีลูกพระธาตุ (524342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร
84 # 3อจ650114-193 821818604902 bunpook + golflampang (524345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 513) **พระสภาพสวย
85 # 3อจ650114-194 821818630275 AQUAMAN39 + (524348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanyakorn39
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 34098)
86 # 3อจ650114-196 EF241081300TH jamecom19 + (524357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 85549)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 15 ม.ค. 2565 - 08:37 น.] #82882 (11/17)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650104-001 ED382221874TH citynew (522723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650105-003 TH011829SSVW2B k-man (523066) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650105-023 ED337999637TH Smbat1234 (523037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650105-024 EX593459489TH o-larn (523076) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ650105-025 66850411793520 Arunn (523077) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 1อจ650106-003 ED377440537TH Darkaun (523255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ650106-007 ED351477866TH พระประแดง26 (523260) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650106-020 ED396564579TH golfsriracha (523269) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ650106-021 ED414221776TH goodmondays (523239) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ650106-024 ED327889495TH มาริโอ (523096) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650106-029 ED327889504TH มาริโอ (523264) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ650106-031 ED340037395TH Tawatchai1889 (523268) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ650107-014 ED370079513TH Vincent (523295) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650107-023 ED363498072TH goodmondays (523426) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
15 # 1อจ650107-026 ED395479928TH องอาจ (523313) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
16 # 1อจ650107-031 ED395479914TH องอาจ (523321) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650107-036 PTRR000122843AJ BOMBA (523329) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 1อจ650108-025 TH01182BB4158B ตึ่งนั้ง (523546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
19 # 1อจ650110-012 ED444106023TH วิสูตรนนทบุรี (523680) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ650111-008 ED320169998TH mr_teerayut (523905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650111-009 EF525205851TH KUMPEE915 (523908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650111-010 ED306857355TH ไกลปีนเทื่ยง (523912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650111-016 EB536864537TH aoso1554 (523923) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ650111-018 ED230582755TH หลานตาจวบ (523925) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650111-023 ED391541845TH นู๋โอปอ (523895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650111-025 ED222417037TH คนเดินดิน (523899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650111-026 ED326482498TH Pheung37 (523904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650111-028 ED284671595TH kook582 (523934) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ650111-029 ED415833474TH kjack (523927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ650112-001 ED369488475TH goodmondays (524076) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
31 # 1อจ650112-004 TH01182BSGNW7B Boy4897 (524030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ650112-005 BCPS00008259344 บอยราชบุรี (524032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ650112-007 ED408203518TH Pongphayao (524036) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 1อจ650112-012 ED359973910TH goods (524061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ650112-015 ED313253307TH เฮงเฮงเฮง168 (524083) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
36 # 1อจ650112-018 ED404542674TH kengsalaloi (524067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ650112-020 ED232192130TH mchutith (524072) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ650112-022 ED351192149TH HS2NAJ (524079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ650112-023 ED434251026TH นะรวย_มหาเสน่ห์ (524081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ650112-033 TH011812BVRSC9B PharmX (524073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ650112-034 EG390984927TH ศิริละโว้ (524074) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 1อจ650113-008 BKPU000017302ZN kajell3555 (524219) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
43 # 1อจ650113-014 ED304086892TH yodkk (524190) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ650113-016 ED360798395TH Tongten (524196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ650113-017 ED392636465TH มาริโอ (524201) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 1อจ650113-018 ED318868568TH Johnprptk1904 (524203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ650113-019 ED377552175TH Mommemza (524204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ650113-020 821803407515 dankbangpee (524206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641222-009 ริณดา (522404) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
2 # 2อจ641222-010 ริณดา (522410) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
3 # 2อจ641224-049 witbcc143 (522564) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
4 # 2อจ650104-041 twongt (522770) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650104-043 apisorn (522762) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650104-044 sakbangbon (522772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ650104-045 กิตสุขสวัสดิ์ (522778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ650104-047 boonlers (522846) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650105-013 ริณดา (523065) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ650105-014 ริณดา (523068) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ650105-022 ริณดา (522911) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ650106-004 legallaw (523182) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 2อจ650106-013 หนูมิเตอร์ (523197) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
14 # 2อจ650107-004 kao_za (523381) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
15 # 2อจ650108-002 MRDAVE (523537) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650108-006 Panamera (523545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650110-007 newcharin (523755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650110-008 donkingddd (523758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650110-017 sitto (523710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650110-018 พรพระบารมี (523714) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ650110-020 tanapat05 (523716) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 2อจ650110-023 Karanyawan (523637) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ650110-024 nco29-48 (523640) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ650110-025 Suthisak2498 (523644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ650110-026 NATTANSRI (523649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ650110-027 แสนเก่ง (523650) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ650110-029 เด็กสังขละ (523656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ650110-038 poonsaka (523670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ650110-040 jane77 (523676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ650110-041 coolpra (523760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ650110-043 หรั่งวัดไตร (523763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ650110-046 Sololo (523765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ650111-001 legallaw (523874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ650111-007 piyasiam (523879) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์

35 # 2อจ650111-011 suksannb (523882) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 2อจ650111-014 piyasiam (523885) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 2อจ650111-015 pipat_ch (523888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ650111-019 ต่ายวัดหนึ่ง (523891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ650111-021 Tarkkyp (523869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ650111-024 jopawis (523876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ650111-025 อรรถพล (523878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ650111-027 Kittisaktnd (523932) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
43 # 2อจ650111-037 โก้ทองหล่อ (523664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ650112-001 legallaw (524056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ650112-017 Note2499 (524060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ650112-019 Tum666 (524112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ650112-024 Muilamai (524071) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ650113-001 Anusornj (524205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ650113-002 การันตีพระ (524114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ650113-003 การันตีพระ (524117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ650113-005 tong0259 (524207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 2อจ650113-006 เรืองกิตติ์ (524211) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
53 # 2อจ650113-007 สวนหลวง (524213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ650113-008 การันตีพระ (524230) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 2อจ650113-011 Pond2865 (524148) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
56 # 2อจ650113-012 การันตีพระ (524228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 2อจ650113-015 การันตีพระ (524119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
58 # 2อจ650113-017 พัชริสร์ (524214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
59 # 2อจ650113-018 การันตีพระ (524121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 2อจ650113-019 การันตีพระ (524124) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
61 # 2อจ650113-021 นคราฎ (524131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
62 # 2อจ650113-024 Cafe69 (524229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
63 # 2อจ650106-005 legallaw (523186) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641224-137 821734269075 golf1924 + สอปลายฟ้า (522651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
2 # 3อจ650105-123 ED219234612TH Panamera + makluayka (522897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสายใจไทย เนื้อเงิน ปี 2527 จ.ลำปาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ650105-143 ED322364147TH aluminium + thaveep (522936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.อุบลราชธานี
4 # 3อจ650106-103 ED369492869TH boonlers + diethelm (523099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
5 # 3อจ650106-122 EG980243839TH Panamera + nooing (523129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ปีกกว้างหลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี
6 # 3อจ650106-177 ED396564622TH anndamun + golfsriracha (523263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลว'พ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
7 # 3อจ650106-185 ED071664462TH tosspong + pidtathai (523164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ย้อนยุค จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 476) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ650106-186 ED071664462TH taccord + pidtathai (523166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ย้อนยุค จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 295) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ650106-214 ED295292602TH Chan59 + hanabiji (523188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือพยัคฆ์เขี้ยวแก้ว หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นมหาบารมี 48 เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.สระแก้ว
10 # 3อจ650107-101 ED342149730TH Chan59 + ตี๋ลำปาง (523278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูพลิกแผ่นดิน หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2550 จ.สระแก้ว (หมายเลข 12717)
11 # 3อจ650107-102 KHBP000033391ZS แม้วจอมเทียน + Tumtim (523281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า 4-4/4-4 (สร้างเสริม) เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
12 # 3อจ650107-132 GSPZ0000264517U sur_suk + korn88 (523315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้

13 # 3อจ650107-171 PICR0000626317L pjanon + รักษ์พระกรุ (523342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาเชยคางข้างเม็ด กรุวัดอาวาสน้อย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
14 # 3อจ650107-172 TH01182B4A723B อรทัย960 + Tom1985 (523345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อดินลงรัก ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม
15 # 3อจ650107-206 ED447100237TH taat_007 + pansidum (523361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(640629-272)(G 61%)
16 # 3อจ650108-112 ED226199301TH Popeye82 + manliar (523533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตเจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแผ่นเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ650108-114 EV107143899TH pramual + ก้อนกรวด (523540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดม่วง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
18 # 3อจ650108-132 ED396572575TH สมยศ5 + golfsriracha (523481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2490 จ.นครปฐม
19 # 3อจ650108-177 ED392423641TH ต่ออ่างศิลา + MrTeeAyutthaya (523530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ด(เล็ก) เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
20 # 3อจ650110-005 masterpiece + nuilumlukka (523636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่ จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ650110-026 jessada6678 + jane77 (523675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ650110-027 sang08 + GOD_FATHER (523677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่เงินลงยาใหม่)
23 # 3อจ650110-125 TH01182BEYNM5B Khunpun + jarun123 (523740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพแต่งผิว)
24 # 3อจ650110-126 TH01182BEYNM5B Khunpun + jarun123 (523742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพแต่งผิว)


25 # 3อจ650111-109 EG412590230TH เขยมาบตาพุด + gunner (523827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
26 # 3อจ650111-112 ED272437048TH new999 + juleepong (523830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร
27 # 3อจ650111-123 ED374218811TH สังโยชน์ + เล็กอมตะชลบุรี (523788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดศาลาบางปู พิมพ์เตารีด เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 24) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ650111-124 KELB011026850 amnat108 + Ratchanon (523792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1264)(G 61%)
29 # 3อจ650111-140 TH01182BGQJJ6B อาจรูญ + นึกอ่อนนุช (523861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูอาคมสุนทร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650111-144 ED362977426TH sittpee + Marksiam007 (523847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 59%)
31 # 3อจ650112-008 ไซม่อน + ปวพนธ์ (523984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปัจเจก ครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.ลำพูน (หมายเลข 5134)
32 # 3อจ650112-109 ED289511649TH Mark-Mon2015 + Poy111 (523994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
33 # 3อจ650112-137 PPIN0000545419C สิงค์ใต้สายดำ + ดอกบัว99 (524014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผงไม้ ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
34 # 3อจ650113-001 My_dear + ศตกมล (524135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641221-1011)
35 # 3อจ650113-002 preeyawat + hunter04 (524138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (641221-1024)36 # 3อจ650113-003 เสี่ยเมืองกาญฯ + kittisak-pra (524143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 19/สภาพล้างผิว)
37 # 3อจ650113-004 ท๊อปบางนรา + Tonaor95 (524145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650113-005 เจ่กเตี้ย + เหมียวบางใหญ่ (524150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (641022-2051)
39 # 3อจ650113-006 preeyawat + noprama9 (524152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย)
40 # 3อจ650113-007 m-cot + อรรถพล (524155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง)
41 # 3อจ650113-008 jack58 + aomm35 (524158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(641113-1161) (G 77%)
42 # 3อจ650113-009 yutthanan9768 + (524160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amata_tong
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641224-1044)
43 # 3อจ650113-010 santhai_n + midland (524163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี (สภาพสวย)(641020-1208)(G 75%)
44 # 3อจ650113-011 aomm35 + เอฟอาปาเช่ (524115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (641104-1167)(G 67%)
45 # 3อจ650113-012 pramual + blacky (524118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (641217-1155)
46 # 3อจ650113-013 preeyawat + penpathum (524120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ


47 # 3อจ650113-014 ท่านมหา + tonklaa2011 (524122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
48 # 3อจ650113-015 chinko + Doitung (524125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
49 # 3อจ650113-101 ED27689335TH chok1978 + teespy (524233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งประทานพร วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650113-102 EH374101129TH art8888 + marlboroman (524165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9227)
51 # 3อจ650113-103 ED358749250TH peudminburi + กวงยะลา (524168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ650113-105 ED445416914TH korn88 + thawath (524176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
53 # 3อจ650113-106 EB557463225TH นายแก้ว + Skyblue (524185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
54 # 3อจ650113-108 ED445903678TH aluminium + yoon9 (524192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกเจริญพร พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 988)
55 # 3อจ650113-109 ED349596895TH pawaris + Komoot21 (524198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
56 # 3อจ650113-110 ED310741243TH โชติอนันต์ + ตุ๊หลวง (524208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630709-688)
57 # 3อจ650113-112 ED372425232TH แม้วจอมเทียน + beer2126 (524128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
58 # 3อจ650113-113 ED372425232TH บุษกร + beer2126 (524130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 73%)


59 # 3อจ650113-114 ED372425232TH Thesun66 + beer2126 (524140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (641005-407)(G 65%)
60 # 3อจ650113-115 ED339629943TH thammanoon95 + เล็กบ้านโป่ง (524142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1521)
61 # 3อจ650113-116 EG980203375TH mcka59 + nooing (524146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพร วัดดอนเมือง รุ่นแรก พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650113-117 ED308283093TH Kag2509 + จุ๋มจิ๋ม (524149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (640729-259)
63 # 3อจ650113-118 ED405086993TH xavisam + ประวิทย์888 (524153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)
64 # 3อจ650113-119 EH411932304TH pecth88 + penggo (524156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
65 # 3อจ650113-121 ED373582676TH phot87616 + iamponpanit (524172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสิวลี เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
66 # 3อจ650113-122 EB536906342TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ธีรพร (524173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
67 # 3อจ650113-123 ED304334798TH พระยอดขุนพล + Thredsak (524177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641117-1101)
68 # 3อจ650113-124 ED414616677TH art8888 + เด็กใหม่ใจรัก (524179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
69 # 3อจ650113-125 ED399096075TH madeowsri + คุณศิระ (524182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(530318-104)70 # 3อจ650113-127 ED416480075TH เหวัชระ + ปิงเปียง (524187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่น 2 (ไตรมาส) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
71 # 3อจ650113-128 ED423403233TH Man2517 + khomson (524232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด/สภาพล้างผิว)
72 # 3อจ650113-129 EB557461207TH rungrot + seranee (524194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ650113-130 ED374758309TH Chang327 + nuy_two (524199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
74 # 3อจ650113-131 SCBY0001112748Y ช็อคโกแลค + พ่อมาเฟีย (524170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
75 # 3อจ650113-132 ED368671223TH Boyprasertsak + ถัมภ์บรรฑุ (524174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ650113-133 EH479715475TH PHLOI + เสือสมิง (524178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (641223-1201)
77 # 3อจ650113-136 ED241872966TH zafari + jozaa (524188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
78 # 3อจ650113-137 TH01182C30345B Moohan555 + pharnarit (524191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 42/สภาพสวย) (590318-057)(G 78%)
79 # 3อจ650113-138 ED423303748TH nuthapol + โก๋แก่ (524195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลือหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อดิน ปี 2516 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
80 # 3อจ650113-139 EH974649353TH Thesun66 + ขนมหวาน (524197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร81 # 3อจ650113-140 ED231031309TH BarameePutoh + (524200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
psvtheewarat
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641217-1090)
82 # 3อจ650113-141 ED387849431TH สุพลบาศรี + SAPATAR (524132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัตรเจ้าฟ้ามหาชิราวุธ เนื้อเงิน
83 # 3อจ650113-143 ED230591151TH pramual + Choomsilp (524136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ650113-145 ED413838187TH boonyang002 + แก้วพรหม (524141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ650113-146 ED413838187TH เงินทองพระเครื่อง + แก้วพรหม (524144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ650113-147 EF241037093TH promlok + ไบร์ทหนองช้างคืน (524147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
87 # 3อจ650113-148 EF241037093TH murbur + ไบร์ทหนองช้างคืน (524151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
88 # 3อจ650113-149 EF241037093TH Thesun66 + ไบร์ทหนองช้างคืน (524154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
89 # 3อจ650113-150 EF241037093TH tomyum + ไบร์ทหนองช้างคืน (524157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 06164)
90 # 3อจ650113-152 EJ446356939TH methee88 + ชวนชื่น (524164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650113-153 EJ446356939TH akekaprom + ชวนชื่น (524166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโตหลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี (640723-116)
92 # 3อจ650111-151 cheid+armbasic (523777) ตลับทอง 1 องค์ ( G 86%)(น้ำหนักรวม 21.4 กรัม)
93 # 3อจ650112-111 โลหิต+ winscale(523964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 14 ม.ค. 2565 - 08:39 น.] #82876 (10/17)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650108-021 ED400921570TH ทรงธรรมบ้านสวน (523489) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ650110-003 ED349594736TH patchaya (523682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ650110-007 ED367630956TH wunlop (523685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ650110-010 ED436401678TH ป๋ามอส (523690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ650110-011 SCBY000111141TU ดอกบัว99 (523766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ650110-015 ED419114650TH midaa (523768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650110-017 TH01182BG1ZU6B sam8793 (523769) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ650110-023 TH01182BCFU6B ชัยกิจ (523730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650112-013 821806624424 zuyulsw (524102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650112-021 EH479715529TH เสือสมิง (524077) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 11 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641215-015 bkk10250 (521612) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
2 # 2อจ650104-033 Pond2865 (522839) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650105-018 ริณดา (523073) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650108-011 Nathan666 (523502) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650108-018 chatchaik007 (523509) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ650112-002 การันตีพระ (523938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ650112-003 thumma (524097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ650112-004 การันตีพระ (523939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650112-023 ไข่มุข (524109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650112-027 ppffarm (524099) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ650112-031 การันตีพระ (523940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650112-032 การันตีพระ (523942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650112-033 การันตีพระ (523944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650112-034 การันตีพระ (523945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650112-035 การันตีพระ (523946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650112-037 การันตีพระ (523949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650112-038 greenday88 (523941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650105-116 ED201178022TH m-cot + Bonjohn (522926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ650111-008 หม่อง + อรรถพล (523829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3506)(630413-133)
3 # 3อจ650111-174 ED367740228TH Nyusuktip + lulytoon (523907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด ฦๅ สั้น เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (641110-1019)
4 # 3อจ650112-001 chatchaik007 + สยามเมืองยิ้ม (523963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ.. (641224-1056)
5 # 3อจ650112-002 RJ-YAW + Tonaor95 (523966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ650112-003 ICT500 + sanopporn (523969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
7 # 3อจ650112-005 zloty + sanopporn (523975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
8 # 3อจ650112-006 natnakon_1979 + เสมาพัดยศ (523978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ระยอง (วัดหนองพะวาสร้าง)
9 # 3อจ650112-007 DDman + ลูกแม่จัน (523981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย-ขวา)
10 # 3อจ650112-009 korbuakaew + lekmgeups (523985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
11 # 3อจ650112-010 ads1091 + pitchayuit (523989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 863)(641122-1300) (G 70%)
12 # 3อจ650112-012 sur_suk + Man_Angthong (523992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ650112-013 Khunpun + icevanira (523997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
14 # 3อจ650112-014 Wanlop + friendship (524002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (630623-125)
15 # 3อจ650112-101 SCBY0001115546K korn88 + ดอกบัว99 (523967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 68%)
16 # 3อจ650112-102 ED413449893TH DDman + TadSnave (523971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพซ่อมและแต่งผิว ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
17 # 3อจ650112-104 ED112181807TH เซียนน้อยหนึ่ง + Namsaii (523979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

18 # 3อจ650112-105 ED411416380TH Giant415 + Sujinda (523983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ650112-106 ED413213040TH tanaprol + doopradee (523988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดขอบซ้าย)
20 # 3อจ650112-107 ED413213040TH nongder + doopradee (523990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ650112-113 ED351169445TH pramual + เจ๋งจริง (523973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650112-114 ED35116945TH pramual + เจ๋งจริง (523977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรงอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ650112-115 BR56000155272CK ads1091 + tayatang (523982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6989)
24 # 3อจ650112-116 PTBT000145898TY หัดเทพ + Konig (523986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
25 # 3อจ650112-119 ED395726978TH poshwises + popbtc (524000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 3 จ.นครปฐม
26 # 3อจ650112-120 EF612617613TH แป้ง67 + แมนพระนคร (524003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (641221-1087)
27 # 3อจ650112-121 821810539642 คนบูชาพระ + nukro09 (524113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัตรธรรม ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ650112-122 ED387853586TH koonmay35 + SAPATAR (524020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉุย รุ่นแรก เนื้อทองแดง
29 # 3อจ650112-123 EH479466092TH toy_clong8 + ซูโม่ (524037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ชลบุรี(G 64%)
30 # 3อจ650112-124 EH479466092TH tnpong + ซูโม่ (524040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)(G 69%)
31 # 3อจ650112-125 EH479466092TH KhomBangkok + ซูโม่ (524043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อตะกั่ว จ.พัทลุง
32 # 3อจ650112-127 ED300349593TH พระยอดขุนพล + อุกฤช (524049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (641218-1255)
33 # 3อจ650112-128 EJ687591322TH Thesun66 + กีตาร์ (524051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
34 # 3อจ650112-129 PTK400009775875TH kengkas + noprama9 (524055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ650112-130 ED373044297TH pakornkeit + ช่างณัฐ (524058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(631107-412)
36 # 3อจ650112-131 ED339631187TH tomyum + เด็กวัดเขาถ้ำบุญนาค (523995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ครูบาจันทร์ วัดน้ำแป้ง เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.พะเยา (หมายเลข 4580)

37 # 3อจ650112-132 ED349408734TH Watermelon + witlomsak (523998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
38 # 3อจ650112-133 ED349408734TH poshwises + witlomsak (524001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
39 # 3อจ650112-135 EH97649163TH PBnew + ขนมหวาน (524007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ650112-136 ED331607037TH poshwises + นายแทนคุณ (524011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ วัดหนองตาโล่ เนื้อชุบนิกเกิล จ.สระบุรี
41 # 3อจ650112-138 EW004578103TH บัวแก้ว + จังซีลอน (524017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
42 # 3อจ650112-139 821805109031 santhai_n + สอปลายฟ้า (524021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(630926-006)
43 # 3อจ650112-141 EG267678219TH nincha + artliver (524004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
44 # 3อจ650112-142 821811871440 ศิษย์อาจารย์เฮง + kritsi (524008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
45 # 3อจ650112-143 EH479471340TH korn88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (524010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ650112-144 EH479471340TH korn88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (524012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
47 # 3อจ650112-145 EH479471340TH อตกพระเครื่อง + (524016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
48 # 3อจ650112-146 EH479471340TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (524019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650112-147 EH479471340TH อตกพระเครื่อง + (524022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ล็อกเกตหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 พิมพ์หลังทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง
50 # 3อจ650112-148 EH479471340TH ต้อมหลังวัด + (524023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
51 # 3อจ650112-149 EH479471340TH showgun + ขนมไทยแม่อารีย์ (524025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสิริธโร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
52 # 3อจ650112-150 EH479471340TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (524027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 113799)
53 # 3อจ650112-151 EH479471340TH ukaewsasan + (523952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง/สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
54 # 3อจ650112-152 EF479471340TH เสน่หา + ขนมไทยแม่อารีย์ (523954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง จ.สุรินทร์
55 # 3อจ650112-153 EF479471340TH bboypm + ขนมไทยแม่อารีย์ (523957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม

56 # 3อจ650112-154 EF479471340TH gymnastics + (523959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
57 # 3อจ650112-155 EF479471340TH Yutclub + ขนมไทยแม่อารีย์ (523960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง จ.ระยอง
58 # 3อจ650112-156 ED403979534TH tonychan + bank121 (523962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ650112-158 ED397185087TH kengkas + noi70 (523970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ650112-159 TH01182BWG867B ศัทธาพระเครื่อง + pattapee9 (523976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
61 # 3อจ650112-160 CHC4000080264GV golfkongsak + Piyawan (523980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ650112-161 ED359396845TH benz1985 + botanxz (524111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี
63 # 3อจ650112-162 ED151186267TH ชินครับ + ตาลทราย (523943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
64 # 3อจ650112-163 ED450607165TH อภิชาติชุบทอง + บอยราชบุรี (523948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
65 # 3อจ650112-164 EH609491382TH ชานนทร์ + นุ๊กนิค (523950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว)
66 # 3อจ650112-165 HPPY000124751KB korn88 + laksi (523951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
67 # 3อจ650112-166 ED404324524TH วิเศษชัยชาญ + Patpat (523953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน จ.อ่างทอง
68 # 3อจ650112-167 ED374140944TH kridtanaibpp247 + ตะแคงขวด (523955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน พิมพ์แขนหักศอก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
69 # 3อจ650112-168 ED183876365TH ads1091 + iBose (523956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 162)
70 # 3อจ650112-169 TH01182BV65E1B kanjana2527 + apiwat4825 (523958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ650112-170 ED297949723TH PHLOI + กุ้งหวาน (523961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สี่จุด เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (641203-1064)
72 # 3อจ650112-171 ED297949723TH Tonaor95 + กุ้งหวาน (524009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (641203-1068)
73 # 3อจ650112-172 ED297949723TH pramual + กุ้งหวาน (524015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนิ่ม วัดเขาน้อย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพใช้)
74 # 3อจ650112-173 ED393257716TH chatchaik007 + k_toon (524018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ650112-174 ED395479931TH Mikechina + องอาจ (524026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
76 # 3อจ650112-175 TH01182BMWGY3B Thesun66 + watwansa (524029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 217880)
77 # 3อจ650112-176 EB550085356TH ตาลเดชา + myafter9 (524031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
78 # 3อจ650112-178 ED345866252TH บีเวียงพิงค์ + เงินเหลือ (524038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดจีน เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.อุดรธานี
79 # 3อจ650112-179 teera63 + เอกจิตต์ (524041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01182BWWUD3B
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (610203-260)
80 # 3อจ650112-183 ED361109185TH kritaya + เสน่หา (524039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง)
81 # 3อจ650112-184 MikeShiNoDa + (524042) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
NGWW0001294478V Reindeer_kwang
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดเบญจมบพิตรฯ รุ่นสมโภช 100 ปี เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดเบญจมบพิตรฯ รุ่นสมโภช 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดเบญจมบพิตรฯ รุ่นสมโภช 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
82 # 3อจ650112-185 TH01182BVRSC9B prajunior + PharmX (524046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (640814-206)
83 # 3อจ650112-186 ED448012998TH ชัยยันต์ + jojoe123 (524110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
84 # 3อจ650112-187 EG897797233TH surasity + จำปาเอฟซี (524050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ รุ่น 100 ปี
85 # 3อจ650112-188 ED338497279TH คนคลองด่าน + สยามรุ่งโรจน์ (524052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนนางกวัก หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฝังลูกนิมิต เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

86# 3อจ650112-118 chaiyawit_doh+ต่อ_ถนนตก (523996) ตลับทอง 1 องค์ ( G 71 %)(น้ำหนัก 9.3 กรัม)
87# 3อจ650112-134 aramintra+mahawong (524005) กรอบทอง 1 องค์ ( G 69%)
88# 3อจ650111-139 พ่อมด+armbasic (523857) สร้อยนาก ( G 35 %)(น้ำหนัก 15.6 กรัม)
ส่วนง่นตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 13 ม.ค. 2565 - 08:40 น.] #82858 (9/17)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641210-007 ED300771696TH Teehatyai (521060) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ641224-007 ED361862753TH seranee (522625) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ650105-018 EH120585352TH Tatsuya (522888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ650105-021 ED156759228TH kanlaya48 (523028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ650105-026 ED278398651TH tongjoy (522982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ650106-011 ED374743012TH jeabnongnuch (523192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ650106-014 ED251392947TH PopNajaroen (523195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ650106-018 ED226634367TH pdarnswat (523236) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 1อจ650106-023 ED361899104TH C-Path (523155) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ650106-026 ED356049056TH พระลพ (523241) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
11 # 1อจ650107-008 KBBNK000074746U ท๊อปบางนรา (523382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650107-011 TLIP0000113209BC karnsx (523364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650107-013 RMCB000067536WD ปอ-ปอ (523366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650107-015 ED375579737TH sai-9ton (523419) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ650107-021 WCBK0001506537S จิรเดช11 (523453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650107-029 TH01182B38H25B เหน่งเมืองนนท์ (523429) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ650107-030 TH01182B38H25B เหน่งเมืองนนท์ (523431) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ650107-032 TH01182B558G9B ChinThanakit (523436) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
19 # 1อจ650108-001 EH254010151TH cagikrft (523557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650108-004 ED360794249TH Tongten (523563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650108-007 ED306862965TH ไกลปีนเทื่ยง (523578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650108-010 ED410548866TH nukulss (523587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650108-011 ED002332836TH noppadon111 (523486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650108-014 ED376645786TH Nhong8776 (523488) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ650108-019 ED377066602TH พลฐานวโร (523491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ650108-020 EB495516858TH ariya16 (523494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650108-024 PTP8000112924Q2 Benjarong (523595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650108-028 TH011812B8SVX2B พจ_ลาดพร้าว (523500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ650108-029 RCHM000070786GQ linenoon (523506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ650108-030 ED413470468TH อะนันตะปัดชะเย (523511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ650110-014 SXF31640000233 คอปแมน (523686) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
32 # 1อจ650110-018 PC37000062585MD sanpol (523693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ650111-011 EH479715489TH เสือสมิง (523909) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
34 # 1อจ650111-012 EH479715489TH เสือสมิง (523924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641220-015 sakbangbon (522101) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 2อจ641224-020 aeakarat (522659) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650104-006 malakul (522787) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650104-008 Buncha (522743) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650104-024 คุณไวไว (522813) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ650104-025 คุณไวไว (522818) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ650104-031 Pond2865 (522832) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ650104-037 twongt (522824) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
9 # 2อจ650104-059 router (522868) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
10 # 2อจ650105-004 kaity (523021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650105-012 ริณดา (523063) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 2อจ650105-015 ริณดา (523069) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
13 # 2อจ650105-023 ริณดา (522917) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ650105-027 Puttawat (522935) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650105-030 nottosaad (523009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650106-009 donkingddd (523254) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ650106-012 bigbrother (523256) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650106-026 essai (523227) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ650107-006 chai05 (523379) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ650107-018 เก้าออโต้ (523396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ650108-004 Suchat8855 (523543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ650108-010 เบนนิซากุระ (523552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650108-015 visuth (523507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ650108-020 montree_m (523514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 2อจ650108-021 wongglom (523597) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ650110-014 suchat-01 (523668) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ650111-002 การันตีพระ (523776) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ650111-003 การันตีพระ (523779) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 2อจ650111-004 การันตีพระ (523781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ650111-005 การันตีพระ (523782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ650111-006 การันตีพระ (523789) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
32 # 2อจ650111-012 การันตีพระ (523795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ650111-013 การันตีพระ (523796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ650111-016 การันตีพระ (523799) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ650111-017 การันตีพระ (523808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ650111-018 การันตีพระ (523811) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 2อจ650111-022 การันตีพระ (523821) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
38 # 2อจ650111-023 การันตีพระ (523815) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650104-145 KBNTU00006168AY sathinee2256 + Vut05 (522805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดชัยมงคล รุ่นร่ำรวยเงินทอง เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
2 # 3อจ650105-164 ED326475656TH หม่อง + Kan01 (522923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ตัวหนังสือเลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ650105-168 EG383543337TH benz39 + ขนมกรุบ (522937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว/สภาพใช้)
4 # 3อจ650105-184 ED367036623TH nongder + ภิรัต (522906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวพรุนจากการใช้และตัดหู)
5 # 3อจ650105-186 ED337065688TH masterpiece + Vimol55 (522913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 พิมพ์สายบาตรสั้น เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
6 # 3อจ650105-212 EG968786823TH อตกพระเครื่อง + BOAT26 (522965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดม่วง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ650106-140 EG383543500TH Rakchart + ขนมกรุบ (523276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 3.2 นิ้ว/สภาพใช้)
8 # 3อจ650107-013 takrit + อินทรีย์50 (523454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
9 # 3อจ650107-115 ED413821765TH confirmed + แก้วพรหม (523401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ650107-127 EB564426510TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + Wanlop (523310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
11 # 3อจ650107-157 ED417004784TH Panamera + tafu-boy (523430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นบารมี 81 เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นบารมี 81 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นบารมี 81 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
12 # 3อจ650107-168 ED395811631TH art8888 + ศิษย์หลวงปู่ทวด (523338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะนาว เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสงคราม
13 # 3อจ650107-170 TH011829TH5J8B D_bangsan + kiattisak (523344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หน้าอ้วน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.เพชรบุรี
14 # 3อจ650107-176 ED303455327TH attasit32 + KID_2 (523359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร **พระสภาพสวย
15 # 3อจ650108-005 art8888 + Kapongdotcom (523536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขาซ้ายและขอบล่างขวา)
16 # 3อจ650108-006 nirun4 + greenday88 (523539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (G 62%)
17 # 3อจ650108-109 ED165462954TH Berm_07 + ทวารวดี (523477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์
18 # 3อจ650108-150 ED407403932TH เฮียปั้ง + บ้านสวน22 (523516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ650110-007 บุญโขง + เหมียวบางใหญ่ (523639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว พิมพ์หลังรูปเหมือน(ระฆังเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (520813-278)
20 # 3อจ650110-024 Jckwanchai + noksev (523773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขา)(G 70%)
21 # 3อจ650110-025 kaity + ประศาสน์ (523671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 55%)
22 # 3อจ650110-032 พลูโต + เต้ยแม่โจ้ (523622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ650110-110 ED110281538TH PollaPiya + plukpee (523734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง ปี 2521 จ.อ่างทอง
24 # 3อจ650110-114 ED080366467TH December + ตะแคงขวด (523703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ650110-132 ED375595584TH paepae + แซนวิช (523743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดถ้ำสิงโตทอง พิมพ์จัมโบ้ย้อนยุค เนื้อผงใบลาน ปี 2535 จ.ราชบุรี
26 # 3อจ650111-001 montree_eit + legallaw (523804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำคะนิง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุบลราชธานี (641008-011)
27 # 3อจ650111-002 dobae + Pboonchai (523810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 64%)
28 # 3อจ650111-004 Thesun66 + Macky999 (523817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ด ๙)(640621-673) (G 79%)
29 # 3อจ650111-005 muknp + เนนิติ (523819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 36%)
30 # 3อจ650111-006 Nazzty + Doitung (523822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช กรอบชุบทอง
31 # 3อจ650111-007 ตั้งเจริญพระเครื่อง + jung70 (523826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาจักรพรรดิ์ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
32 # 3อจ650111-009 puntawat + เซียนใหญ่สายร่ม (523834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนังเดี่ยว เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ650111-010 แป๊ะปทุม + เพชรอัมพร (523835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.ระยอง
34 # 3อจ650111-012 Teerasak01 + เต้ยแม่โจ้ (523813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
35 # 3อจ650111-013 m-cot + kikapuu (523818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
36 # 3อจ650111-101 ED412646319TH อภิชโย + หนุ่มสุพรรณ (523802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
37 # 3อจ650111-103 EJ798120049TH yyoyo + beer2126 (523805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)(640621-155)(G 60%)
38 # 3อจ650111-104 EJ798120049TH เฮียปั้ง + beer2126 (523809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (641201-1076)(G 63%)
39 # 3อจ650111-105 ED403677105TH Thesun66 + Patpat (523812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
40 # 3อจ650111-106 ED403677105TH ทรัพย์กำเนิด + Patpat (523816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
41 # 3อจ650111-107 EB495511728TH eax2000 + Darkunited2 (523820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 66%)
42 # 3อจ650111-108 ED284660694TH เมืองช้าง + บอลปากน้ำ (523825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 323718)
43 # 3อจ650111-110 ED396546439TH maymaybaa + golfsriracha (523832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 1.9 นิ้ว)
44 # 3อจ650111-111 ED395555788TH Nyusuktip + บางแก้ว1976 (523823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (571004-018)
45 # 3อจ650111-113 ED419115289TH maymaybaa + Tondk (523837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ650111-114 ED287042007TH แสงธรรม01 + PharmX (523841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ650111-115 ED219241233TH totoaomaom + makluayka (523846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
48 # 3อจ650111-116 ED418080742TH PollaPiya + หนุ่มนคร (523853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650111-117 ED442112879TH Jetsadakrutta + converse_07 (523856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ รุ่นธนโชค เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2544 จ.สมุทรสงคราม
50 # 3อจ650111-118 ED232194348TH KhomBangkok + mchutith (523863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.พัทลุง (สภาพใช้)
51 # 3อจ650111-119 EJ714077383TH sathinee2256 + montblanc (523865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง)
52 # 3อจ650111-120 ED337614597TH m-cot + โองการ (523871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ650111-121 EH921315897TH nopakk + hattori (523784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)
54 # 3อจ650111-122 TH01182B4CYN0B m-cot + Tatchapong (523786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ650111-125 EJ419542790TH แฮปรามคำแหง + onntiwang (523793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
56 # 3อจ650111-126 ED407494054TH น้าเดช + lulytoon (523797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (641112-2005)
57 # 3อจ650111-127 ED403958724TH หม่อง + เอ็มซีเค (523800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
58 # 3อจ650111-128 TH011824V6R82B Tdech + จุ๊กกรู๊พระเครือง (523935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพ่อท่านเนียน วัดบางไทร รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 27)
59 # 3อจ650111-129 ED395479477TH chinko + Saner (523801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ650111-130 EH266164875TH RtitTi + tookatun (523806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641223-1324) (G 65%)
61 # 3อจ650111-131 ED310740129TH peudminburi + ตุ๊หลวง (523824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (ตอกโค้ดหลวงปู่โต๊ะ) (640517-031)
62 # 3อจ650111-132 EX622368014TH mawpong + Kanlp (523828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 80%)
63 # 3อจ650111-133 ED396083588TH aek1979 + ภิรัต (523833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลังดอกจัน เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช
64 # 3อจ650111-134 ED254255891TH golfkongsak + skyman (523836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
65 # 3อจ650111-135 ED230582336TH tagsmtd + Choomsilp (523839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ650111-136 ED416838623TH benz39 + phikul (523844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุอัมพวา เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ650111-137 ED377943327TH Panamera + Friday (523849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังกงจักร ท เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สุรินทร์
68 # 3อจ650111-138 ED385819304TH เล้งตราด + armbasic (523850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อปลั่ง วัดพระบรมธาตุฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กำแพงเพชร (640713-040)(G 80%)
69 # 3อจ650111-141 ED436401956TH arun2515 + ป๋ามอส (523838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
70 # 3อจ650111-142 RL260396108TH หนุ่มดงมะตื๋น + podder (523840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650111-143 ED354418650TH วิทย์_ห้วยโป่ง + ไซยะ13 (523843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
72 # 3อจ650111-145 ED284653217TH Thesun66 + เจก่ะวาย (523851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
73 # 3อจ650111-146 ED408316364TH มอร์เมืองทอง + ส-เมืองสมุทร (523855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ650111-148 ED382270929TH aluminium + sudjarit (523933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)(610504-095)
75 # 3อจ650111-149 ED300326306TH เน้นพระสวย + กิต9494 (523862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ650111-150 ED292949885TH ตี๋กฤต + TEMPLEBOY (523936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
77 # 3อจ650111-152 ED400924134TH kee123 + ทรงธรรมบ้านสวน (523778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (641223-2136)(G 85%)
78 # 3อจ650111-153 ED263268933TH DDman + เสพดศรีราชา (523780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพชำรุดส่วนบนและมุมล่างซ้าย)
79 # 3อจ650111-155 RSRI0000803258Q Thanabura + (523785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 88%)
80 # 3อจ650111-156 ED396445611TH good_teen112 + paofluk (523787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง
81 # 3อจ650111-157 ED210882892TH ทนายโอ๊ต58 + ซิยิ่นกุ้ย (523790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)(641009-353)
82 # 3อจ650111-158 ED390956095TH MALIJEEP + tongjoy (523791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง (641222-2275)(G 82%)
83 # 3อจ650111-159 EF241079270TH viruszaa + แจ็คเชียงดาว007 (523794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
84 # 3อจ650111-161 EF241079270TH chane31 + แจ็คเชียงดาว007 (523866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 64%)
85 # 3อจ650111-162 EW621420044TH มังกร2014 + tunjai (523868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน เนื้อชิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
86 # 3อจ650111-163 EJ323565984TH B-TAWAN + jorangsan (523872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชลบุรี (หมายเลข 407)(G 62%)
87 # 3อจ650111-164 ED286678199TH kritmek + matee1974 (523875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (640522-076)
88 # 3อจ650111-165 ED337615249TH เน้นพระสวย + โองการ (523880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (641108-1271)
89 # 3อจ650111-166 YTK2000062481MH apexshop + jarun123 (523881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
90 # 3อจ650111-167 ED230582755TH มีเก้า888 + หลานตาจวบ (523887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7 วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว) (640524-080)(G 80%)
91 # 3อจ650111-168 ED230582755TH ศิษย์สามย่าน + หลานตาจวบ (523890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดมหาธาตุ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ650111-170 ED282581322TH Santi1989 + sin10 (523898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นบูชาคุณพ่อแม่ เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
93 # 3อจ650111-171 ED375643086TH bigpao68 + ansaldo (523897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
94 # 3อจ650111-172 ED380469133TH จอมพล + sakbangbon (523900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 2.5 นิ้ว/สภาพใช้)(641006-094)
95 # 3อจ650111-173 TH01182BHJ6B7B dangnadong + (523903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
hunterdamon
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ท)
96 # 3อจ650111-175 EJ802464666TH noomark + Santi1989 (523910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(บาง) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
97 # 3อจ650111-176 EJ802464666TH Nyusuktip + Santi1989 (523913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(641022-1048)
98 # 3อจ650111-177 TH01182BKYMM5B Giant415 + jarun123 (523916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
99 # 3อจ650111-178 EJ714003394TH chay7 + อ้นทวีคูณ (523917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ650111-179 CHC40000801173F krais1 + Piyawan (523919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
101 # 3อจ650111-180 TH01182BNKYV5B virun123 + เนรมิตธรรม (523921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุบางขลัง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
102 # 3อจ650111-181 TH01182BKHKB6B james107 + Gibsonhotza (523884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
103 # 3อจ650111-182 TH01182BKHKB6B seed-seed + Gibsonhotza (523892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
104 # 3อจ650111-184 ED374150031TH poshwises + ตะแคงขวด (523902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออาจ วัดเสน่หา เนื้อทองแดง จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
105 # 3อจ650111-185 RL319030696TH zafari + ฐณะวัฒน์ (523906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง) กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
106 # 3อจ650111-186 ED360761020TH masterpiece + jeabrock (523911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
107 # 3อจ650111-189 MNKP000111068TQ Boaai + ซุยคิขิง (523926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ650111-190 ED261326576TH mcka59 + มะนาวแป้น (523929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
109# 3อจ650111-011 jaturong_sri+bangkokpoms (523807) กรอบทอง 1 องค์ ( G 78 %)(น้ำหนัก 5.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 12 ม.ค. 2565 - 08:39 น.] #82848 (8/17)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650107-003 ED414221762TH goodmondays (523413) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650107-017 ED374216532TH Watermelon (523371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ650108-003 ED385664854TH sompong963 (523538) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
4 # 1อจ650108-017 ED292539783TH khamsornmontri (523542) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
5 # 1อจ650110-016 821803803634 cediato (523653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ650110-024 TH01182BF2QS1B khak2800 (523733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ650110-032 ED239962380TH poshwises (523657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641223-010 nicha091 (522462) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ650108-008 Chan59 (523462) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ650108-016 visuth (523460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ650110-001 การันตีพระ (523602) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ650110-002 การันตีพระ (523605) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ650110-003 การันตีพระ (523607) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ650110-004 การันตีพระ (523609) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ650110-005 การันตีพระ (523611) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ650110-006 การันตีพระ (523612) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ650110-011 การันตีพระ (523601) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ650110-012 การันตีพระ (523603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650110-013 การันตีพระ (523604) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ650110-015 การันตีพระ (523606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650110-021 การันตีพระ (523608) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
15 # 2อจ650110-030 midori (523660) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
16 # 2อจ650110-031 การันตีพระ (523610) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ650110-032 การันตีพระ (523613) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ650110-033 การันตีพระ (523615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650110-035 การันตีพระ (523616) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ650110-036 การันตีพระ (523617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ650110-042 การันตีพระ (523652) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ650110-045 การันตีพระ (523618) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ650110-048 การันตีพระ (523620) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 2อจ650110-049 การันตีพระ (523623) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ650110-050 การันตีพระ (523774) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
26 # 2อจ650110-064 การันตีพระ (523625) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650104-052 วิเศษชัยชาญ + Win3597 (522666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ650104-102 ED329749249TH saweit + ส-เมืองสมุทร (522830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ650104-119 EJ015531380TH chattawat + nonsiam1995 (522808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ลูกท้อ เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.สมุทรสงคราม
4 # 3อจ650104-120 EJ015531380TH chattawat + nonsiam1995 (522811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.สมุทรสงคราม
5 # 3อจ650104-122 ED341286646TH sathinee2256 + พาชนะ (522746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) **พระสภาพสวย
6 # 3อจ650104-123 ED341286646TH sathinee2256 + พาชนะ (522748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) **พระสภาพสวย
7 # 3อจ650104-143 SMU3000025260WJ บีเวียงพิงค์ + กระติบ (522797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
8 # 3อจ650105-102 TH01182AD72M3B เงาะถอดรูป + NUNG1789 (523050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) (G 83%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ650105-137 ED264616714TH แม้วจอมเทียน + มะนาวแป้น (523034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม กรอบทอง(G 79%)
10 # 3อจ650105-142 ED322364147TH คุ้มสิน + thaveep (522934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรินท์ วัดลาดบัวขาว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี
11 # 3อจ650105-149 ED275152481TH พรพระพุทธคุณ + Poy111 (522964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสารพัดดี เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
12 # 3อจ650106-105 ED377421895TH ตุ๊หลวง + Darkaun (523103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ650106-107 ED377440537TH Moohan555 + Darkaun (523107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
14 # 3อจ650106-108 ED277121972TH Benjapon88 + นู๋นิ่มพระสวย (523108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
15 # 3อจ650106-120 ED274098435TH Monoment + ปาล์มมี่ (523109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 65%)
16 # 3อจ650106-125 ED186572062TH songklod + chiewchanze (523139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (630619-090)
17 # 3อจ650106-161 ED266853733TH Panamera + ชวนชื่น (523160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.สกลนคร (หน้าตัก 5 นิ้ว)(620417-062)

18 # 3อจ650106-164 ED300336175TH ฉางฟง + กิต9494 (523170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 64%)
19 # 3อจ650106-168 EJ255012264TH แอนกะดิว + Amulet_Learning (523184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์หัวเรือเมล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
20 # 3อจ650106-171 EJ255012255TH supanutk + (523253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
พระสี่กร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)
21 # 3อจ650106-174 EJ802453062TH tah08 + nutpatkol (523270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
22 # 3อจ650106-191 ED300347116TH nitpon + กิต9494 (523142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 66%)
23 # 3อจ650107-136 TH01182AZQAR4B blackmaximum + เสน่หา (523324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธศรีประทีปสร้าง พิธี 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
24 # 3อจ650107-142 ED314883675TH freeman111 + kankanmol (523450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์สองหน้า จ.สุพรรณบุรี
25 # 3อจ650107-150 ED417004798TH Panamera + KENJANG (523346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2522 จ.อุบลราชธานี (S 80%)
26 # 3อจ650107-153 ED377442612TH บีเวียงพิงค์ + Darkaun (523420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาแขนอ่อน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
27 # 3อจ650107-156 ED294279803TH วัฒนไชย์ + พยัคฆ์ร้าย123 (523427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
28 # 3อจ650107-184 EF309643836TH poshwises + NMBTHAI (523363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา) (641207-1229)(G 80%)
29 # 3อจ650108-001 noomark + oofroad (523521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
30 # 3อจ650108-002 sathinee2256 + pipat_ch (523524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
31 # 3อจ650108-003 พระยอดขุนพล + cheid (523528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(640521-004)
32 # 3อจ650108-004 masterpiece + SuerAey (523531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.3 นิ้ว)
33 # 3อจ650108-007 noi70 + ALINA (523547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
34 # 3อจ650108-008 Got2523 + montree_m (523550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพรมดำใหม่)
35 # 3อจ650108-009 jitnobnom + แฮปรามคำแหง (523553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
36 # 3อจ650108-010 maymaybaa + (523556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง

เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ650108-011 PBnew + แฮปรามคำแหง (523517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดศิลามูล พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
38 # 3อจ650108-012 meomern23 + tonklaa2011 (523593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 62%)
39 # 3อจ650108-101 ED292560083TH Thesun66 + packking (523464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่)
40 # 3อจ650108-102 EB564435128TH Thesun66 + Friday (523466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
41 # 3อจ650108-103 ED401275387TH songklod + t_inkeaw (523467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพุทไธศวรรย์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ650108-104 ED436401457TH artman7007 + ป๋ามอส (523469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสุสวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่เงินลงยาใหม่)
43 # 3อจ650108-105 ED327889985TH มาริโอ + มหามณีจินดา (523470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)(620510-023)(G 78%)
44 # 3อจ650108-106 ED167387567TH อี๊ดเมืองเลย + noy2015 (523473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650108-107 ED374541647TH kingamulet + numomint (523474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
46 # 3อจ650108-108 ED433400347TH Khunpun + myphilos (523476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
47 # 3อจ650108-113 ED371044780TH sathinee2256 + ทิศเหนือ (523535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมุมบนซ้าย) (641222-1039)
48 # 3อจ650108-115 ED360809181TH Goodcobain + รักษ์ดิน (523541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
49 # 3อจ650108-116 ED398366015TH Nisila_zana + nakornyong (523544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม
50 # 3อจ650108-117 ED263267181TH Burapha777 + เสพดศรีราชา (523548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 298)
51 # 3อจ650108-118 ED396572601TH soontorn2014 + golfsriracha (523551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมา(กลาง) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
52 # 3อจ650108-119 EH575173785TH ตาลเดชา + เหรียญหลวงพ่อคูณ (523554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ650108-120 ED262986204TH กิมเล้ง + Chairut (523555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์ยันต์สวน ๙๙ เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 2621)
54 # 3อจ650108-122 ED259374365TH m-cot + เจริญพรรุ่งเรือง (523564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม
55 # 3อจ650108-123 EH586720385TH Khunpun + duk101 (523567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
56 # 3อจ650108-124 EH586720385TH Khunpun + duk101 (523569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ650108-125 ED399065762TH jothananit + คุณศิระ (523594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
58 # 3อจ650108-126 ED302349239TH PollaPiya + สิริธรรมโม (523570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
59 # 3อจ650108-127 ED351929053TH หม่อง + Chelsea (523572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์ยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม
60 # 3อจ650108-128 ED317855917TH aluminium + boonyuen (523574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 151)
61 # 3อจ650108-129 ED383735014TH Thesun66 + suwipol (523577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650108-130 ED292072783TH BankHiWay + Subtar (523580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่นภาณยักษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (ขนาดสูง 12 นิ้ว)
63 # 3อจ650108-131 EH891186437TH eakkapong + Nantapop64 (523599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ650108-133 ED368624824TH NOP_BU8 + Gong77 (523483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลัดบุญ วัดกุฎโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
65 # 3อจ650108-134 ED339638707TH ดำเมืองสิงห์ + เล็กบ้านโป่ง (523484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลา วัดแก่งคอย รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สระบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
66 # 3อจ650108-135 ED410563007TH หนานเอ + มธรังสิต (523485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
67 # 3อจ650108-136 ED410563007TH Giant415 + มธรังสิต (523487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
68 # 3อจ650108-137 ED396572592TH Lawyerpom + golfsriracha (523490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
69 # 3อจ650108-138 EJ407306771TH ppong2506 + vanida1720 (523493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
70 # 3อจ650108-139 EJ407306771TH AQUAMAN39 + (523497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vanida1720
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
71 # 3อจ650108-140 EJ407306771TH จีวร19 + vanida1720 (523499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 61%)
72 # 3อจ650108-141 EH586720399TH sathinee2256 + duk101 (523492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (641115-1284)
73 # 3อจ650108-142 EJ407306842TH Subtar + ป๋ามอส (523495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ650108-143 ED349567245TH tummusic46 + Komoot21 (523498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่าราง(๗ หางยาว) เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
75 # 3อจ650108-144 ED403974660TH Nisila_zana + bank121 (523501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางปาฏิหาริย์ กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
76 # 3อจ650108-145 ED403974660TH xavisam + bank121 (523503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4847)
77 # 3อจ650108-146 ED331921775TH ดอกบัว99 + พรพระพุทธองค์ (523505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หมูมหาลาภ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
78 # 3อจ650108-147 ED419702077TH ppeekun + เล็กบ้านโป่ง (523508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ลูกท้อ เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.สมุทรสงคราม
79 # 3อจ650108-148 ED360765980TH นาควารี + jeabrock (523510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
80 # 3อจ650108-149 ED356059950TH มารวยค่ะ + กล้วยหิน (523513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
81 # 3อจ650108-151 ED445602871TH sang08 + Rattanin (523559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
82 # 3อจ650108-152 ED413462577TH satha55 + Man2517 (523561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแซยิด พิมพ์หลังแบบ เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 78) (641203-2016)(G 78%)
83 # 3อจ650108-153 ED378288781TH ณัชกิจ + TadSnave (523565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมหลายชิ้น)
84 # 3อจ650108-154 ED239936186TH คนท้องทุ่ง + kaoaotzaa (523571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี(G 68%)
85 # 3อจ650108-155 ED436401465TH Tourjen + ป๋ามอส (523573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 8652)
86 # 3อจ650108-156 ED436401465TH Tourjen + ป๋ามอส (523575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 9030)
87 # 3อจ650108-157 ED436401465TH Tourjen + ป๋ามอส (523579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 9187)
88 # 3อจ650108-158 ED436401465TH Tourjen + ป๋ามอส (523581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 9179)
89 # 3อจ650108-159 ED338614721TH ต่อนนทบุรี + น้องแผ่นดิน (523584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
90 # 3อจ650108-160 ED397183069TH ดำเมืองสิงห์ + boonyuen (523585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)(580723-155) (G 63%)
91 # 3อจ650108-161 EH505013367TH nut141 + nampoo (523519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
92 # 3อจ650108-162 ED243142315TH TheCollector + APICHETTB (523522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดนางเหลียวสร้าง/สภาพใช้)
93 # 3อจ650108-163 ED285360183TH Goodcobain + ฟาร์มเมืองตาก (523525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแกร หลวงพ่อสว่าง วัดสันติวราราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กำแพงเพชร
94 # 3อจ650108-164 EH886964765TH Pondnineteen + บุญโขง (523527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
95 # 3อจ650108-165 TH01182BA22P5B PollaPiya + banmakham (523600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
96 # 3อจ650108-166 ED406306545TH เฮียปั้ง + ต้องมนต์ตรา (523529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์สระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ650108-167 ED255304015TH myafter9 + nirun1975 (523589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 76%)
98 # 3อจ650108-168 ED352892329TH Tanasak + เสน่หา (523596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(G 65%)
99 # 3อจ650108-169 821793487104 rinhydro + โชคเจริญ (523590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
100 # 3อจ650108-170 ED407492464TH kingamulet + แพรวพรรณ (523592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (641123-1020)
101 # 3อจ650108-171 ED421801572TH Moty5555 + มัชฌิมภูมิ (523504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจรเข้ พิมพ์พุงป่อง เนื้อมเฆพัด จ.นครปฐม
102 # 3อจ650108-172 ED389517216TH pontat567 + stdpuy (523512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
103 # 3อจ650108-174 ED323932745TH บุษกร + tuk08 (523518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (520528-029)
104 # 3อจ650108-176 ED392423641TH artman7007 + (523526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MrTeeAyutthaya
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
105 # 3อจ650108-178 golfkongsak + พรพระศิวะ (523532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RMTR000011802M5
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
106 # 3อจ650108-179 Giant415 + พรพระศิวะ (523534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RMTR000011802M5
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
107 # 3อจ650110-002 pakornkeit + newcharin (523629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์ยันต์สวน ๙๙ เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 1060)
108 # 3อจ650110-003 pakornkeit + newcharin (523631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 2236/สภาพสวย)
109 # 3อจ650110-004 ต้นณเมืองกุย + montree58 (523633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (640920-183)(G 82%)
110 # 3อจ650110-006 jeng22 + malakul (523638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
111 # 3อจ650110-008 แสงธรรม01 + เหมียวบางใหญ่ (523641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (530805-062)(G 79%)
112 # 3อจ650110-010 sathinee2256 + Tonaor95 (523647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ650110-011 sathinee2256 + Tonaor95 (523642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ650110-012 tommeng + Tonaor95 (523646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ650110-013 พิศุทธิ์ + ฅนบางใหญ่ (523648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(G 63%)
116 # 3อจ650110-014 อะนันตะปัดชะเย + (523651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Karanyawan
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ650110-015 Thesun66 + ทวดนรรัตน์ (523654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ650110-017 bunpotth + chuthaphat (523658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง (641116-1016)
119 # 3อจ650110-018 พระยอดขุนพล + เด็กท่าพระ (523661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่น ๑/๑ ร่มเย็น พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2536 จ.ปัตตานี (641025-1219)
120 # 3อจ650110-019 MALIJEEP + เด็กสังขละ (523665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 729)
121 # 3อจ650110-020 walrawut + ดิอาโบล (523666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง พิมพ์ตะกรุดคู่ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์(G 79%)
122 # 3อจ650110-021 พระยอดขุนพล + ดิอาโบล (523659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)(641222-1215)
123 # 3อจ650110-022 pramual + ดิอาโบล (523663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
124 # 3อจ650110-023 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (523667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chaiyakom888
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ650110-028 Banksqweez + supphachai (523683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 680)
126 # 3อจ650110-029 Poo1980 + anonnat (523689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ลำปาง (หมายเลข 451/น้ำหนักทอง 21.8 กรัม) (630721-008)
127 # 3อจ650110-030 ทนายโอ๊ต58 + นวะมงคล (523691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง(G 88%)
128 # 3อจ650110-031 art8888 + scottruth (523621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 49/สภาพสวย)
129 # 3อจ650110-101 EB567623607TH Giant415 + Kanlp (523705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
130 # 3อจ650110-102 EJ802464207TH korn88 + Santi1989 (523712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
131 # 3อจ650110-103 ED403819064TH guanger + Chaiyakornwin (523707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640610-306)
132 # 3อจ650110-104 ED339129528TH santhai_n + bellic (523717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (641215-2065)
133 # 3อจ650110-106 ED262956542TH chuchart-k + Chairut (523723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 3173) **พระสภาพสวย
134 # 3อจ650110-108 ED391541307TH เน้นพระสวย + กิต9494 (523727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
135 # 3อจ650110-109 ED338749255TH ปิ่นอนงค์ + litsupchuer (523731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน พิมพ์แขนหักศอก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
136 # 3อจ650110-111 ED408603864TH TANTEMU + นู๋นิ่มพระสวย (523695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
137 # 3อจ650110-113 EH234059663TH poshwises + tongleehae (523701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
138 # 3อจ650110-115 ED080366467TH BarameePutoh + (523706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะแคงขวด
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
139 # 3อจ650110-116 SCBY000111141TU Kag2509 + ดอกบัว99 (523709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 63%)
140 # 3อจ650110-117 ED216357921TH prasert99 + dreadlord (523711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
141 # 3อจ650110-118 ED368639418TH apiwat4825 + ถัมภ์บรรฑุ (523713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 81%)
142 # 3อจ650110-120 ED227255852TH pr1972 + phamorsee (523721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
143 # 3อจ650110-121 ED374671148TH Yutclub + thanaanan (523724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง
144 # 3อจ650110-122 ED382245014TH Thedowntown + citynew (523728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
145 # 3อจ650110-123 821801687560 mntpt + golflampang (523732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1617)(G 70%)
146 # 3อจ650110-124 TH01182BEYNM5B Khunpun + jarun123 (523736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
147 # 3อจ650110-127 EG390981191TH Thesun66 + สหายเมืองลิง (523745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ650110-128 TH01182BFQUR7B pramual + ppkalasin (523747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
149 # 3อจ650110-129 ตุ้ยแปลงยาว + พยัคฆ์สมิง (523749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH011812BBXRU6B
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
150 # 3อจ650110-130 EB536856500TH หลวงปู่ช้างให้ + Darkunited2 (523751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 75%)
151 # 3อจ650110-131 EB536856500TH มหาเวส + Darkunited2 (523739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 86%)
152 # 3อจ650110-133 ED375595584TH Apisiri + แซนวิช (523748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ ศิลปะสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ซุ้มปราสาท เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดซุ้มบน)
153 # 3อจ650110-135 ED374746606TH tosspong + router (523753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดูฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641104-2033)
154 # 3อจ650110-137 TH01182BG8XE0B pramual + เพชรมรดกไทย (523757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
155 # 3อจ650110-138 EJ456318232TH ต้นกรมทาง + SamilaMT (523759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
156 # 3อจ650110-139 ED36267485TH tarakais + PUMIN59 (523761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการใช้) (641027-2064)(G 79%)
157 # 3อจ650110-140 ED362967485TH จุ๋มจิ๋ม + PUMIN59 (523764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 67%)
158 # 3อจ650110-141 PPIN000053276KH jeabpra + พ่อมาเฟีย (523624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
159 # 3อจ650110-142 ED186569488TH เสรีไทย + chiewchanze (523627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อทองคำ 96% ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1477/น้ำหนักทอง 24.7 กรัม) **พระสภาพสวย
160 # 3อจ650110-143 ED408146736TH เนตรพระเครื่อง + niruch (523772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (590114-049)(G 88%)
161 # 3อจ650110-144 ED380479881TH santhai_n + ฅนบางใหญ่ (523628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640324-286)
162 # 3อจ650110-145 ED380479881TH benzy + ฅนบางใหญ่ (523630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(641120-1129)(G 67%)
163 # 3อจ650110-146 ED341492360TH mixerpra + maxjvc (523632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฏโง้ง เนื้อผง จ.ชลบุรี
164 # 3อจ650110-147 ED321691313TH masterpiece + มัสชา (523635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พิจิตร (หมายเลข 558)
165# 3อจ650110-009 charoent+ชอราชวงศ์ (523645) ตลับทอง 1 องค์ ( G 88%)(น้ำหนัก 39.7 กรัม)
166# 3อจ650110-016 พ่อมาเฟีย+omruk (523655) ตลับทอง 1 องค์ ( G 82%)(น้ำหนัก 11.7 กรัม)
167# 3อจ650110-107 anonta_07+เซียนส่อง(523726) กรอบทอง 1 องค์ ( G 78%)(น้ำหนัก 3.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 11 ม.ค. 2565 - 08:35 น.] #82841 (7/17)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640104-016 ED362642665TH Finish (522831) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ641216-012 ED224763674TH เจมส์โพธิ์งาม (521729) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ641221-013 TH0118290YCP7B KANC3 (522222) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
4 # 1อจ641224-009 EH502268102TH เมืองสมุทร (522626) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ650104-022 EH265430044TH tookatun (522857) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ650105-001 TH01182A1FPA8B assawin (523062) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
7 # 1อจ650105-006 821768431875 สุธาสินี (523067) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ650105-009 ED337065325TH moo_bpk (523070) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ650105-011 ED387752256TH sevenptk (522876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650106-006 ED24764252TH heng9999 (523210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ650107-001 ED374331935TH ayw035 (523410) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ650107-004 ED413907979TH maitree (523416) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ650107-006 NRCM0000604263X noprama9 (523378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650107-016 ED357836160TH NK959 (523369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650107-019 EG704637110TH welding24 (523374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ650107-020 ED385664837TH sompong963 (523423) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ650107-022 RL334911786TH somnuk (523388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650107-025 ED248285228TH Theflash (523391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650107-027 ED279175491TH BigBenz (523392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650107-028 ED239946254TH piaric (523393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650107-033 TH01182B551K5B ChinThanakit (523445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ650107-034 ED112180885TH น้องหมี (523376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ650107-035 ED385664845TH sompong963 (523407) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ650108-009 ED408725749TH ป๋องณรงค์ชัย (523586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641211-034 nukro09 (521254) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ641215-023 ริณดา (521655) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
3 # 2อจ641221-010 ไข่มุข (522231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ641222-005 ริณดา (522385) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
5 # 2อจ641222-006 ริณดา (522391) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
6 # 2อจ641222-007 ริณดา (522397) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ641223-008 Chatnarong_ch (522455) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ641224-002 thumma (522646) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ641224-025 ploithai (522660) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ641224-029 จอมยุทธ77 (522658) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
11 # 2อจ641224-039 เสมาพัดยศ (522662) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 2อจ641224-056 phanatphong (522587) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ641224-057 phanatphong (522591) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ641224-059 blue333 (522599) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650104-007 Beginner_Y (522788) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ650104-017 wilairat_22 (522802) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ650104-019 Frodojack007 (522689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ650104-020 pawaris (522692) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ650104-032 Pond2865 (522835) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ650104-039 twongt (522833) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
21 # 2อจ650104-042 สยามรุ่งโรจน์ (522756) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ650104-052 Nicharida (522859) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ650104-054 apongsawad (522862) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 2อจ650105-002 golfj (523047) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ650105-007 คานธี (523049) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
26 # 2อจ650105-011 แม่หมอ (523056) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ650106-001 legallaw (523115) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์

28 # 2อจ650106-002 legallaw (523120) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ650106-011 สยามเมืองยิ้ม (523122) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
30 # 2อจ650107-005 kao_za (523375) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ650107-007 print (523385) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
32 # 2อจ650107-008 print (523389) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
33 # 2อจ650107-010 Tee59 (523383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ650107-012 Jaran2509 (523390) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
35 # 2อจ650107-015 Kwanza2498 (523452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ650107-021 TANAWAT2520 (523398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ650108-009 การันตีพระ (523456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ650108-017 การันตีพระ (523459) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
38 # 2อจ650108-019 การันตีพระ (523458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641222-101 ED340252337TH นะโม39 + บางกะปิ (522293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
2 # 3อจ641222-112 ED393200019TH อิเค็นจิโร + k_toon (522271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ641223-131 SXF041900000589 ศิษย์ท่านขุน + toyswnr (522440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท
4 # 3อจ641224-001 tommeng + penpathum (522496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
5 # 3อจ641224-003 เล็กอมตะชลบุรี + (522499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ641224-014 อภิชาติชุบทอง + captainjack (522574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกและทำความสะอาดผิว)
7 # 3อจ641224-101 ED328046221TH รถโฟร์ค + Park-- (522615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี วัดอาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมบล็อกหลังของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ650104-007 tuszaa + Arkhom58 (522745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ650104-035 pawaris + teerawit (522861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(641220-1089)
10 # 3อจ650104-045 legallaw + สยามรุ่งโรจน์ (522773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดนางพญา พิมพ์เข่าบ่วง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก กรอบทอง(G 61%)
11 # 3อจ650104-138 TH01182AHG6G9B กระแสร์2 + เด็กแคมฟร็อก (522744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผัว วัดบางเดือน รุ่นแรก พิมพ์ศูนย์เหลี่ยม(เล็ก) เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สุราษฎร์ธานี
12 # 3อจ650105-009 sakchidlom + samartw (522891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงโค เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี(G 84%)
13 # 3อจ650105-019 Thesun66 + tanu21 (523004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
14 # 3อจ650105-118 EG651828755TH afrosalmon + bank9 (522931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
15 # 3อจ650105-133 ED419202853TH นายแก้ว + แมวจ้ะ (523016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
16 # 3อจ650105-175 ED212670635TH นายแก้ว + หนูเจ้าพระยา (522985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
17 # 3อจ650106-004 masterpiece + tongtip (523205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์มุจลินทร์เวฬุวัน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ
18 # 3อจ650106-104 ED334376712TH pawaris + วุฒินันท์ (523100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย) (641125-1166)
19 # 3อจ650106-131 ED387744135TH AnanHH + sevenptk (523238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
20 # 3อจ650106-138 ED266829385TH Thesun66 + sak009 (523250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร **พระสภาพสวย
21 # 3อจ650106-139 ED266829385TH Thesun66 + sak009 (523252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
22 # 3อจ650106-154 ED266853733TH สังโยชน์ + ชวนชื่น (523121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณฯ เนื้อเงินเปียกทอง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหูชำรุด)
23 # 3อจ650106-190 TH011829SV880B จิต141 + Film789 (523180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
24 # 3อจ650106-207 ED354547668TH Yuttana27 + พุทธคุณ05 (523211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหางแมงป่อง หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ เนื้อตะกั่ว จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก)
25 # 3อจ650107-001 ๙อุอากะสะ + Big999 (523277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.เชียงราย (หมายเลข 1998)
26 # 3อจ650107-002 santhai_n + เอฟอาปาเช่ (523279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (640506-102)
27 # 3อจ650107-004 petcharee + Vimol55 (523282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (641222-1214)
28 # 3อจ650107-005 วัฒนไชย์ + Tee59 (523284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมมุมบนซ้ายขวา) (600327-086)
29 # 3อจ650107-006 poshwises + Tee59 (523286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (600519-046)(G 70%)
30 # 3อจ650107-007 Maximax + (523288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
พระพุทธรูป พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.พะเยา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
31 # 3อจ650107-008 KhomBangkok + ดิอาโบล (523291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2512 จ.ภูเก็ต
32 # 3อจ650107-009 ช่างสัก + bangkokpoms (523292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640626-303)
33 # 3อจ650107-010 tummusic46 + ipattamulet (523294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อกลั่น วัดเขาอ้อ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.พัทลุง
34 # 3อจ650107-011 promlok + blue333 (523301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา(จักรเพชร) วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(510524-068)
35 # 3อจ650107-012 คนคลองด่าน + kittisak-pra (523305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ
36 # 3อจ650107-103 BBUA0001280488Z อาจรูญ + chan082 (523285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
37 # 3อจ650107-104 ED393330963TH มอร์เมืองทอง + chaidee (523287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650107-105 ED367232217TH KhomBangkok + Palmkit1997 (523290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ650107-106 ED414610997TH ยอดอ่างทอง + ต้น_เบอเร่อ (523293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
40 # 3อจ650107-108 RBKP000030677HJ slowspeed + taveecahijarung (523299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
41 # 3อจ650107-109 ED396564653TH เหวัชระ + golfsriracha (523302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
42 # 3อจ650107-110 ED342149743TH showgun + ตี๋ลำปาง (523307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
43 # 3อจ650107-111 ED312193598TH scpra + russamee (523394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
44 # 3อจ650107-112 ED429000325TH meanblog + squrakit (523395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)
45 # 3อจ650107-113 REKB000035792TH teera63 + ตะกรุดโทน (523397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ650107-114 ED413821765TH โอ๊ตนาซี + แก้วพรหม (523399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (641217-1113)
47 # 3อจ650107-116 ED413821765TH จักรบางน้ำจืด + แก้วพรหม (523402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 70%)
48 # 3อจ650107-117 ED413821765TH Sorawit + แก้วพรหม (523405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650107-118 NRCM0000604263X คนกรุงศรี + noprama9 (523406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650107-120 HKLP000064197XY wit50 + Kittinan (523411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (600530-009)
51 # 3อจ650107-121 KBBNK000074746U pramual + ท๊อปบางนรา (523297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
52 # 3อจ650107-122 KLPP000098591H5 aumnuey + CKHOS (523298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ650107-123 ED411409070TH จุ๋มจิ๋ม + gold1 (523300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
54 # 3อจ650107-124 EH225896938TH กระทิงขาว + sutidas (523304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มยอ กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
55 # 3อจ650107-125 EB564426510TH atthasit + Wanlop (523306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (630905-014)
56 # 3อจ650107-126 EB564426510TH m-cot + Wanlop (523308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)
57 # 3อจ650107-128 EB564426510TH เอเอพระเครื่อง + Wanlop (523311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
58 # 3อจ650107-129 KBHKD00004371Y2 namoo + T_Ratchaphruek (523314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
59 # 3อจ650107-130 FAM0003834552 confirmed + JESSIE (523316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ650107-133 ESCH000095602DH ท่านมหา + kookig (523318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
61 # 3อจ650107-134 ESCH000095602DH cpat1 + kookig (523320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
62 # 3อจ650107-135 ED417307502TH bhuthai + masterbill (523322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปปากตะโก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร
63 # 3อจ650107-137 ED382157717TH poshwises + forest (523326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ พิมพ์หลังหลวงพ่อทองอินทร์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.ประจวบคีรีขันธ์(G 83%)
64 # 3อจ650107-138 ED266829632TH Hook2 + ชวนชื่น (523330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อสำริด ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
65 # 3อจ650107-140 RL346000305TH เอลำลูกกา + ฟลุ๊ค (523334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์วัดตะไกรหน้ามงคล เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างซ้าย)
66 # 3อจ650107-141 EX658019761TH frist + Chonrangsit (523312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม(G 69%)
67 # 3อจ650107-143 ED381380106TH mcka59 + rachane53 (523317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
68 # 3อจ650107-144 ED368624841TH natnakon_1979 + Gong77 (523323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
69 # 3อจ650107-145 EF612618401TH จ่าจอก + แมนพระนคร (523451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดเจดีย์ยอดทอง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
70 # 3อจ650107-146 EG387078313TH joeenok + เพิ่มพูน888 (523327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยาหน้าทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
71 # 3อจ650107-147 RMTR0000117446U Giant415 + พรพระศิวะ (523337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
72 # 3อจ650107-148 RMTR0000117446U Giant415 + พรพระศิวะ (523339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
73 # 3อจ650107-149 RMTR0000117446U methee88 + พรพระศิวะ (523341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ650107-151 ED374216532TH เซียนน้อยหนึ่ง + Watermelon (523414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 76%)
75 # 3อจ650107-152 ED387446565TH น้องอิมอิม + PraLike (523417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 38/สภาพสวย)
76 # 3อจ650107-154 RLSM000025033XA หมูผยอง + Nuysamui (523422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 42)
77 # 3อจ650107-155 ED368624830TH เล็กอมตะชลบุรี + Gong77 (523425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)
78 # 3อจ650107-158 ED417004784TH Panamera + tafu-boy (523432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
79 # 3อจ650107-159 ED417004784TH pawaris + tafu-boy (523434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นค่ายลูกเสือพระสังข์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.นครสวรรค์
80 # 3อจ650107-160 ED110290821TH NOP_BU8 + plukpee (523438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบชาติ กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
81 # 3อจ650107-161 EG367039219TH เหวัชระ + Catthai (523455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว)
82 # 3อจ650107-162 EG704637110TH wanitcha + welding24 (523319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
83 # 3อจ650107-163 EB567592480TH essai + Kanlp (523325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 80%)
84 # 3อจ650107-164 821755090984 NA-Uttaradit + sarawut_exts (523328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง
85 # 3อจ650107-165 ED303455335TH Moty5555 + KID_2 (523331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อผงพุทธคุณ จ.สุพรรณบุรี
86 # 3อจ650107-166 821790165475 ukaewsasan + k0281 (523333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ กรุวัดเงิน เนื้อผง ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650107-167 ED209576250TH bonaparte + น้องอิมอิม (523336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระนเรศวรเมืองงาย วัดพระสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.เชียงใหม่
88 # 3อจ650107-169 TH01182B5X3V9B กิตช่างไม้ + aphisit (523340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง เนื้อสำริด สปป.ลาว (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
89 # 3อจ650107-173 สีมหาลาภ + kai26 (523348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MAHA000133891HG
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสยบไพรีพินาศ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2583) **พระสภาพสวย
90 # 3อจ650107-174 TH01182B53KP2B Auttaporn + HS6JMS (523353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
91 # 3อจ650107-175 SPST000077647Q2 Panamera + APICHETTB (523356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง (601130-103)(G 79%)
92 # 3อจ650107-177 RMRY000056201X6 anantand + naphong99 (523362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(641116-1092)(G 76%)
93 # 3อจ650107-178 GSPZ000026641QJ BarameePutoh + korn88 (523365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(640525-107)(G 68%)
94 # 3อจ650107-179 MAHA000135068AF อุ๊อุ๊อุ๊ + เด็กบัวทอง (523368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหม่บางปลากด รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ
95 # 3อจ650107-180 ED374744361TH แม้วจอมเทียน + router (523370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (640716-150)(G 66%)
96 # 3อจ650107-181 ED374744361TH panadon + router (523349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
97 # 3อจ650107-182 ED374744361TH ทรงธรรมบ้านสวน + router (523352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (641214-1080)(G 88%)
98 # 3อจ650107-183 ED374744361TH santana + router (523357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อตะกั่ว ปี 2531 จ.นครสวรรค์
99 # 3อจ650107-185 RNYB000025972QF พรพระพุทธคุณ + (523367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง
100 # 3อจ650107-186 RNYB000025972QF gogof70 + Reindeer_kwang (523372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
101 # 3อจ650107-187 ED396572561TH สังโยชน์ + golfsriracha (523377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระผงสุวรรณ หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
102 # 3อจ650107-188 SMLM000011700AJ Giant415 + พรพระศิวะ (523380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
103 # 3อจ650107-189 SMLM000011700AJ korn88 + พรพระศิวะ (523384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดมุมหลังบน)
104 # 3อจ650107-190 SMLM000011700AJ korn88 + พรพระศิวะ (523387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
105 # 3อจ650107-192 TH01182B73M83B thotsaphol4110 + (523435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Nuttapong9594
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
106 # 3อจ650107-193 TH01182B3ZKS9B พ่อมาเฟีย + BenzSp (523437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
107 # 3อจ650107-194 TH01182B3ZV50B susuki + BenzSp (523439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
108 # 3อจ650107-195 ED367233138TH Lawyerpom + patama (523441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
109 # 3อจ650107-196 ED234929223TH Bankky + POOSIT (523443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ650107-197 PTRR000122854DF มอร์เมืองทอง + Ritraya (523444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร กรอบทอง(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
111 # 3อจ650107-198 EB495470847TH AodAnt + otto21 (523446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ650107-199 ED374541633TH kingamulet + numomint (523447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
113 # 3อจ650107-201 ED110290835TH อตกพระเครื่อง + plukpee (523347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า ปี 2518 จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
114 # 3อจ650107-203 ED37412605TH anantand + ตะแคงขวด (523351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
115 # 3อจ650107-204 ED447100237TH amporn222 + pansidum (523355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
116 # 3อจ650107-205 ED447100237TH บรีสพระช่วย + pansidum (523358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 10 ม.ค. 2565 - 08:35 น.] #82833 (6/17)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650104-002 EB557212108TH เด็กนอก (522849) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ650104-003 ED313541609TH bluezone69 (522853) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ650104-012 ED347121557TH plasplasplas (522793) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ650104-013 ED226632478TH pdarnswat (522734) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
5 # 1อจ650105-005 ED393725572TH wwut2 (522944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650105-007 ED291432247TH Nippit (522947) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ650105-008 EH205699678TH น้องหมี (522954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ650105-012 ED286976192TH ตอปทุม (522879) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ650105-014 EH103343807TH คนเดินดิน (522885) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ650105-027 ED406710052TH เสือทองแดง (523039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ650105-028 ED303072185TH สังกัจจายน์ (523043) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ650106-001 ED382218583TH citynew (523203) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 1อจ650106-002 EG282237267TH โชติกาบารมี (523207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650106-004 EX593459563TH o-larn (523224) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ650106-005 EX593459563TH o-larn (523228) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ650106-010 EH815373425TH ยิปซี (523213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ650106-012 ED356049060TH พระลพ (523231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ650106-017 EH386334960TH sai-9ton (523234) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ650106-019 ED394164613TH mongkhon-1 (523200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ650106-022 ED368480691TH S_U_N (523150) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650106-025 ED403645880TH Arunlert69 (523167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650106-028 ED401737932TH นูจันทบุรี (523171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650107-005 821791325751 ขุมทรัพย์บูรพา (523400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641224-016 kolasit (522648) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ641224-019 noomevo7 (522655) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ641224-033 โฟกัส (522661) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641224-034 ppffarm (522657) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ641224-054 witbcc143 (522583) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
6 # 2อจ650104-014 bangkokpoms (522798) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ650104-028 Pond2865 (522816) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 2อจ650104-030 Pond2865 (522828) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ650104-035 AQUAMAN39 (522765) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ650104-048 AtipatU (522795) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ650104-050 chanchim (522851) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ650104-051 chanchim (522855) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ650105-001 อตกพระเครื่อง (523013) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ650105-008 vipupak (523024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650105-009 Pusitbeer (523026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650105-010 staruch (523030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650105-028 ananv (523005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650105-029 kamonsap (523007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650105-031 jicko (522986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ650105-032 jicko (522989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ650105-033 jicko (522992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ650105-034 jicko (522994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650105-035 jicko (522996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ650105-037 KUUGA (523000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ650106-007 Chaiyakom888 (523185) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ650106-008 donkingddd (523189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650106-014 หนูมิเตอร์ (523215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ650106-015 ob-om (523218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29# 2อจ650106-016 popnavy (523222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ650106-018 Ckkay (523126) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
31 # 2อจ650106-019 นายพอเพียง (523226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ650106-020 เอฟสวนกุหลาบ (523273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ650106-021 KREANGKOSEE (523223) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

34 # 2อจ650106-022 Siris (523131) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
35 # 2อจ650106-023 phichit07 (523225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ650106-025 mut007 (523140) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
37 # 2อจ650107-001 newcharin (523373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ650107-002 การันตีพระ (523283) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 2อจ650107-014 การันตีพระ (523289) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650106-001 pramual + Pboonchai (523194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 64%)
2 # 3อจ650106-002 Ong1971 + vpong (523198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)(641013-598) (G 78%)
3 # 3อจ650106-003 Thesun66 + อาชาเหล็ก (523201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ650106-005 Giant415 + Buncha (523209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์ตัวหนังสือนูน เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ650106-006 loongmike + นายพอเพียง (523216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
6 # 3อจ650106-007 wongthep + นวะมงคล (523220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพแต่งผิวรมดำ)
7 # 3อจ650106-008 PollaPiya + khowhom (523221) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
8 # 3อจ650106-009 Somsuk + penggo (523232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ650106-010 Nyusuktip + มหามงคลพระ (523235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (640618-111)
10 # 3อจ650106-101 ED425700849TH หมูผยอง + jirajira (523094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ นื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (500506-008)
11 # 3อจ650106-102 ED326479573TH Warut2527 + kao_za (523097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเทพนิมิต หลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วัดไร่เนินสร้าง)
12 # 3อจ650106-106 ED398351191TH Stapornch + towerboy (523105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
13 # 3อจ650106-109 EF241034724TH toymlt + pirawit (523110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)
14 # 3อจ650106-110 EF241034724TH Arphakorn8888 + pirawit (523111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 12.00 น. เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
15 # 3อจ650106-111 ED080377487TH เด็กหอฉัน + boonyuen (523090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดพระเศียรและขอบหลังล่าง)
16 # 3อจ650106-112 ED395480400TH กิ่วกระ + joeenok (523091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
17 # 3อจ650106-114 ED356029330TH ukaewsasan + แซนวิช (523093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
18 # 3อจ650106-115 ED334376641TH pawaris + วุฒินันท์ (523095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (641217-1265)
19 # 3อจ650106-116 ED303554965TH krisda + หมากคาย (523098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)

20 # 3อจ650106-117 EG041930765TH preeyawat + Tarkkyp (523101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (641210-1173)
21 # 3อจ650106-118 ED395475489TH แม้วจอมเทียน + Saner (523104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650106-119 ED298952940TH pandp + Poo1980 (523106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดยศ เนื้อเงิน ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม
23 # 3อจ650106-121 ED289255645TH เมืองช้าง + Pat029 (523127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ฐานตาตาราง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร(G 79%)
24 # 3อจ650106-123 EG980243839TH Ae_Acpow + nooing (523132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(เทา) ปี 2515 จ.ชัยนาท
25 # 3อจ650106-124 EG980243839TH Ae_Acpow + nooing (523136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.จ.ชัยนาท
26 # 3อจ650106-126 EW159683188TH ทองอิ่ม + นึกอ่อนนุช (523143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
27 # 3อจ650106-127 ED254748018TH PollaPiya + หนองซอ (523146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ650106-128 EF642844389TH pramual + ธัมปารี_16 (523148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
29 # 3อจ650106-129 EW159683174TH Vasin289 + นึกอ่อนนุช (523151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก)
30 # 3อจ650106-130 EB564430576TH VUDDY54 + Wanlop (523154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2527 จ.ชลบุรี (หมายเลข 1587)31 # 3อจ650106-132 ED387744135TH เหวัชระ + sevenptk (523240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง
32 # 3อจ650106-133 ED387744135TH ณ-ชัยภูมิ + sevenptk (523242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 68%)
33 # 3อจ650106-134 ED387744135TH poshwises + sevenptk (523243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
34 # 3อจ650106-135 ED367118177TH nongder + ภิรัต (523245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ650106-136 ED239944046TH cpall + poshwises (523247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (641209-2035)(G 68%)
36 # 3อจ650106-137 ED266829385TH Thesun66 + sak009 (523249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
37 # 3อจ650106-141 ED380804719TH Songpol_cg + pattapee9 (523112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2561 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข 4/สภาพสวย)
38 # 3อจ650106-142 EJ015542317TH เอกจักร + chonsameak (523114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท
39 # 3อจ650106-143 ED418902531TH ตาลเดชา + noi70 (523116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 7702)
40 # 3อจ650106-144 ED231289945TH Rawwater + มะแวร์น้อย (523118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสยบไพรีพินาศ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ใหญ่) เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 909)
41 # 3อจ650106-145 ED405430745TH ดอกบัว99 + Santi1989 (523133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ650106-146 ED405430745TH Goodcobain + Santi1989 (523135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร


43 # 3อจ650106-147 ED405430745TH art8888 + Santi1989 (523138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
44 # 3อจ650106-148 ED321950392TH methee88 + ไข่มุข (523141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต๊ะหัก พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่น 3 พิมพ์หลังหลวงพ่อทวดหนอน เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ650106-149 ED321950392TH กาลิเลโอ + ไข่มุข (523144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง ที่ระลึกครบรอบ 1 ปี ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สน.พลับพลาชัยสร้าง)
46 # 3อจ650106-150 ED409065968TH yyoyo + คูณสตางค์ (523149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ650106-151 ED289262561TH แฮปรามคำแหง + (523113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ครูโอ๊ตลพบุรี
พระปิดตา รุ่น 100 ปี เนื้อผงว่านจุ่มรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี
48 # 3อจ650106-152 ED343572088TH Thesun66 + Piyawan (523117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 51%)
49 # 3อจ650106-153 ED343572088TH korn88 + Piyawan (523119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
50 # 3อจ650106-155 ED266853733TH EkaErrors + ชวนชื่น (523123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์สมาธิฐานสูง เนื้อสำริด ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ650106-156 ED266853733TH Thesun66 + ชวนชื่น (523125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(640127-350)
52 # 3อจ650106-157 ED266853733TH จุ๋มจิ๋ม + ชวนชื่น (523128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ เนื้อสำริด จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ650106-158 ED266853733TH Panamera + ชวนชื่น (523130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ปิ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (630413-176)54 # 3อจ650106-159 ED266853733TH Panamera + ชวนชื่น (523134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อทองเหลือง กรอบทอง(G 79%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
55 # 3อจ650106-160 ED266853733TH Panamera + ชวนชื่น (523137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์สองหน้า จ.ปัตตานี
56 # 3อจ650106-162 ED402459909TH jessada6678 + แอ๊ดป่าซาง (523163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน
57 # 3อจ650106-163 ED354547623TH PollaPiya + พุทธคุณ05 (523165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
58 # 3อจ650106-165 EWD320167294TH เน้นพระสวย + บอลปากน้ำ (523174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5022/สภาพสวย) (641125-2047)
59 # 3อจ650106-166 EJ179080181TH เซียนน้อยหนึ่ง + Santi1989 (523178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (641217-1148)
60 # 3อจ650106-167 ED338746926TH จุ๋มจิ๋ม + litsupchuer (523181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ650106-169 ED326485582TH AQUAMAN39 + liver139 (523187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
62 # 3อจ650106-170 ED363623098TH podder + doctorp (523190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
63 # 3อจ650106-172 ED407282298TH BarameePutoh + (523275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลาเก๋าน้ำจืด
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650106-175 ED295292593TH หม่อง + hanabiji (523258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 17)


65 # 3อจ650106-176 EG384769323TH zuyulsw + บุ๋มบิ๋ม (523261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650106-179 ED349798147TH Nicha-Malee + terktextile (523266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
67 # 3อจ650106-180 ED349798147TH Nicha-Malee + terktextile (523267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครายก
68 # 3อจ650106-181 ED399055014TH kitsadas + บารมีหลวงพ่อ (523153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่น 500 พรรษาประจำวัดทั่วจักรวาล เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ศรีสะเกษ
69 # 3อจ650106-182 ED399055014TH Weraphol + บารมีหลวงพ่อ (523156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)
70 # 3อจ650106-183 ED3966564640TH เหวัชระ + golfsriracha (523158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี
71 # 3อจ650106-184 RHKP0000706933M skyline72 + Aeybangsaen (523161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 63%)
72 # 3อจ650106-187 ED387754098TH inuisiam49 + sevenptk (523169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 62%)
73 # 3อจ650106-188 RSDD000076729E8 teespy + Prasawang (523272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2516 จ.สกลนคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
74 # 3อจ650106-189 ED335545179TH ท๊อปบางนรา + srithep (523173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทลูเกล้า ปี 2530 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
75 # 3อจ650106-192 ED298079250TH masterpiece + JackieGoal (523147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ650106-193 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ 650113-016
77 # 3อจ650106-194 ED335545182TH โอ๊ตนาซี + srithep (523157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี (641214-1044)
78 # 3อจ650106-195 ED39665636TH แม้วจอมเทียน + golfsriracha (523159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
79 # 3อจ650106-196 EH995820630TH นาควารี + sirimongkon (523162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเทวสถิตย์ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1497)
80 # 3อจ650106-197 TINT000161902CU sathinee2256 + noprama9 (523168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ650106-198 ED340280616TH m-cot + yoon9 (523172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพทำความสะอาดผิว)
82 # 3อจ650106-199 ED340280602TH xavisam + yoon9 (523175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
83 # 3อจ650106-200 ED409065937TH azayagency + ริณดา (523177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (641216-1352)
84 # 3อจ650106-201 ED409065937TH chatchaik007 + ริณดา (523193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (641211-1248)
85 # 3อจ650106-202 ED348577586TH masterpiece + porche35 (523274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์สังฆาฏิเปิง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บุรีรัมย์
86 # 3อจ650106-203 ED112285400TH viruszaa + wallopo028 (523196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641209-2039)(G 66%)
87 # 3อจ650106-204 ED112285400TH ouyerayong + wallopo028 (523202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (641119-1070)(G 65%)88 # 3อจ650106-205 EH382855979TH Kawee76 + Juicy (523206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดด้านหน้าและศอกซ้าย)(G 90%)
89 # 3อจ650106-206 ED408008584TH Giant415 + Kkanchana (523208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
90 # 3อจ650106-208 ED083094785TH bank33 + suebtrakoon (523214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650106-209 ED083094785TH pramual + suebtrakoon (523217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ650106-210 ED226638691TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (523219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pdarnswat
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
93 # 3อจ650106-211 ED418010738TH confirmed + Juicy (523176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดูฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ650106-212 ED377073055TH poshwises + tananop (523179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 66%)
95 # 3อจ650106-213 ED377073055TH KandarDao + tananop (523183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5839)(G 67%)
96 # 3อจ650106-215 ED295292602TH Chan59 + hanabiji (523191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 1017)


97# 3อจ650107-139 แม้วจอมเทียน+jom2523 (523332) ตลับทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนักรวม 16.3 กรัม)
98# 3อจ650107-191 แม้วจอมเทียน+nouvo (523433) ตลับทอง 1 องค์ ( G 86%)(น้ำหนัก 12.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 08 ม.ค. 2565 - 08:41 น.] #82829 (5/17)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641218-014 ED338630401TH น้องแผ่นดิน (521958) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ641220-002 ED380950861TH PHLOI (522105) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ641220-021 TH011828R07W4B น้องหมี (522117) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ641221-002 ED226629227TH pdarnswat (522209) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ641222-001 EH510828740TH mumu99 (522341) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
6 # 1อจ641222-007 ED372006482TH doramon2345 (522401) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ641222-046 ED215249510TH พระสิทธิลักษณ์ (522406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ641223-001 ED138040347TH magician (522459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ641223-006 ED156166817TH สารพัดกัน09 (522473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ641223-007 EH265429908TH tookatun (522442) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ641223-008 ED394110249TH วัฒน์พระองค์ขาว (522476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ641223-011 ED308099874TH กล้วยหิน (522457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ641223-013 ED363418335TH goodmondays (522486) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ641224-001 ED363447169TH goodmondays (522595) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
15 # 1อจ641224-006 ED000937171TH Taliew (522613) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 1อจ641224-020 ED374834447TH teerasuk (522631) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
17 # 1อจ641224-021 ED374834447TH teerasuk (522602) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 1อจ641224-024 RBSR000085821BP เพชรศรีวิชัย (522545) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ641224-044 EH980112793TH yodpra (522645) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ641224-045 EG968777954TH bunjerd (522561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ641224-046 ED307676258TH Namnathee1983 (522567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ641224-048 ED251060445TH Sukan2525 (522654) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650104-015 ED225624444TH pornperm (522829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650104-018 E148871653TH มุกภูเก็ต (522836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650104-020 NGWW00012403487 Hook2 (522840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650105-002 TH01182A1FPA8B assawin (523040) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 11 องค์
27 # 1อจ650105-004 RTTL000033332Y5 อี๊ดเมืองเลย (523045) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 1อจ650105-015 EJ463275245TH วิเศษชัยชาญ (523051) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650105-019 ED308586390TH พิมพ์พิมล (523055) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
30 # 1อจ650105-020 ED308586390TH พิมพ์พิมล (523060) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
31 # 1อจ650106-016 EG751995464TH doramon2345 (523145) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641215-021 ริณดา (521651) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
2 # 2อจ641221-001 piyasiam (522208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ641221-004 chattawat (522214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ641221-011 เอี่ยมโชคดี (522233) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ641221-012 Nickklins (522236) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ641221-013 b_wor (522194) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ641221-019 แมวปลาทอง (522200) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ641221-021 thanagrit (522238) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ641222-008 ริณดา (522402) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ641222-013 วชิรัม (522417) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ641222-026 Fah135 (522414) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ641223-009 Chatnarong_ch (522465) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
13 # 2อจ641224-005 vee2503 (522555) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
14 # 2อจ641224-027 BankHiWay (522558) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
15 # 2อจ641224-028 BankHiWay (522566) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
16 # 2อจ641224-030 เขาควาย (522635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ641224-032 โฟกัส (522636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ641224-048 witbcc143 (522560) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 11 องค์
19 # 2อจ641224-060 blue333 (522596) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ650104-001 caszamix (522767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ650104-002 pipat_ch (522769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650104-003 Owarut999 (522774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650104-004 เจริญ42 (522780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ650104-005 เด็กสังขละ (522782) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ650104-010 jung70 (522789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ650104-011 tanint (522676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ650104-012 autpichut (522678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ650104-013 autpichut (522680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ650104-018 พรพระบารมี (522686) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ650104-021 Alca8300 (522814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ650104-022 teerawit (522817) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ650104-046 kritmek (522784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ650104-049 AtipatU (522786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ650104-053 ชลชินเขต (522791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ650105-005 hunter04 (523011) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ650105-006 hunter04 (523015) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ650105-038 Toroclub (523019) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
38 # 2อจ650105-039 Toroclub (523023) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
39 # 2อจ650105-040 Toroclub (523029) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
40 # 2อจ650105-041 Toroclub (523033) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
41 # 2อจ650105-042 Toroclub (523035) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
42 # 2อจ650105-043 Toroclub (523038) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 2อจ650105-044 Toroclub (523042) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 2อจ650105-045 Toroclub (523046) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 2อจ650105-046 Toroclub (522877) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 2อจ650105-047 Toroclub (522881) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 2อจ650105-048 Toroclub (522884) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 2อจ650105-049 Toroclub (522890) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 2อจ650105-050 Toroclub (522893) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
50 # 2อจ650106-006 Pracha40 (523237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 2อจ650106-027 essai (523229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641221-143 PNL30000277525H เอี่ยมโชคดี + logisman (522154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2482 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 68%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ641223-108 ED379215879TH PTTproforma + prachuab (522441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมมูล เนื้อตะกั่ว
3 # 3อจ641223-111 ED261283734TH cheid + Reindeer_kwang (522454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเพทฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ641223-125 EF644634374TH Thesun66 + เจก่ะวาย (522429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวาน เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
5 # 3อจ641224-002 ช่างสัก + bankthekop (522497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641213-2187)(G 82%)
6 # 3อจ641224-004 ซิยิ่นกุ้ย + แฮปรามคำแหง (522502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 79%)
7 # 3อจ641224-006 Sunadi + porlujin (522507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(570327-194)(G 63%)
8 # 3อจ641224-009 sarawut123 + sillaprathai (522515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สรวง วัดบ้านสน รุ่น 500 พรรษา เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ641224-102 EB565239725TH กุ้งหวาน + tum101 (522617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก จ.นครปฐม (สภาพใช้และแต่งผิว)
10 # 3อจ641224-108 ED289508375TH พรพระบารมี + pitipong420 (522629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้พิมพ์นี้
11 # 3อจ641224-118 821740732713 ferluci + (522521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปาฏิหาริย์ EOD เนื้อเงินฝังพลอย ปี 2556 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 624)


12 # 3อจ650104-130 TH011829K9C34B Kob_surat2 + (522781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KhomBangkok
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
13 # 3อจ650105-001 ซิยิ่นกุ้ย + zong2521 (522875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(641218-1142)
14 # 3อจ650105-002 kimsiam + supakorntt (522878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (590729-129)(G 84%)
15 # 3อจ650105-003 Lawyerpom + supakorntt (522880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ650105-004 Thesun66 + bboyjob142 (522882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ650105-005 Prapatson-Wo + (523080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bboyjob142
พระเม็ดบัว ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อดิน ปี 2442 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ650105-006 Pra-ban + art_0307 (522886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ650105-007 AnanHH + omruk (522887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 68%)
20 # 3อจ650105-008 taccord + omruk (522889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 79%)
21 # 3อจ650105-010 Khunpun + bud2020 (522892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
22 # 3อจ650105-011 Carrikmanu + Tonaor95 (522974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.สมุทรสาคร


23 # 3อจ650105-012 Jirawat1986 + nottosaad (522978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ650105-013 บัวแก้ว + nottosaad (522981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
25 # 3อจ650105-014 kay9999 + nottosaad (522983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
26 # 3อจ650105-015 เน้นพระสวย + กุมภาพันธ์ (522988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
27 # 3อจ650105-016 masterpiece + kamonsap (522993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
28 # 3อจ650105-018 jitnobnom + tanu21 (523002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
29 # 3อจ650105-020 alife + jicko (523008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650105-101 B2S004A013864 เฮียปั้ง + loryinglong (523048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ650105-103 TH01182A4GSK1B poshwises + NUNG1789 (523053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (641015-033)(G 79%)
32 # 3อจ650105-104 SPP023500001695 Thesun66 + Nanapo (523054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ650105-105 TH01182ADDJS8B chaloemchai + chkomtat (523057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.นครปฐม
34 # 3อจ650105-106 REKB0000356695L poshwises + ตะกรุดโทน (523058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ


35 # 3อจ650105-107 ED302347992TH PollaPiya + สิริธรรมโม (523059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ650105-108 B2S004A013855 sanko88 + loryinglong (523061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ650105-109 821788786711 Thesun66 + คนน้ำกร่อย (523079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์สองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
38 # 3อจ650105-110 TH01182A6FE30B ตี๋กฤต + พยัคฆ์สมิง (523064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650105-111 RKCB000010749DZ ยุทธแหลมทอง + Ottokung (522908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
40 # 3อจ650105-112 BR56000151375J2 เน้นพระสวย + tayatang (522912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4821)(G 63%)
41 # 3อจ650105-113 BR56000151375J2 m-cot + tayatang (522914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
42 # 3อจ650105-114 YTK2000062356UM apexshop + jarun123 (522918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
43 # 3อจ650105-115 YTK2000062480UK OCEANSTAR + jarun123 (522920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
44 # 3อจ650105-117 ED296796164TH apexshop + sunchai07 (522929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ650105-120 ED291432247TH หัวหน้าค่าย + Nippit (523081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้


46 # 3อจ650105-121 ED390932261TH engineer27 + wiwat3 (522894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
47 # 3อจ650105-122 ED216354094TH จีวร19 + ตะกรุดโทน (522895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ650105-124 SLY200011510872 nut141 + เด็กตลาดพลู (522899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7034)
49 # 3อจ650105-125 EJ175608296TH สุทธิพงษ์99 + มาริโอ (522902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาท เกาะสีชัง เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (641213-1303)
50 # 3อจ650105-126 ED348838255TH DDman + Thanapong36 (522903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16 ) เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
51 # 3อจ650105-127 ED363495589TH anonnat + Thanwa777 (522904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 3262)
52 # 3อจ650105-128 ED341466740TH เสืออิบสาทร + หลานดาบหัก (522905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
53 # 3อจ650105-129 ED428300045TH tangmo123 + หม่อง (522907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640507-258)
54 # 3อจ650105-130 ED428300045TH cpall + หม่อง (522909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร (641207-1077)
55 # 3อจ650105-131 ED388913649TH boonyang002 + สิงห์คำรณ (523010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพเนื้อราน)
56 # 3อจ650105-132 ED296796147TH kavin_s + sunchai07 (523014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ650105-134 ED337065325TH Tourjen + moo_bpk (523022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (640324-353)


58 # 3อจ650105-135 ED401741897TH ads1091 + tosspong (523027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1/สภาพแต่งผิว)
59 # 3อจ650105-136 ED385747647TH azayagency + Konig (523032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
60 # 3อจ650105-138 ED227251705TH monster_ep + nonsiam1995 (523036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่วงศ์ วัดทุ่งผักกูด เนื้อผง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
61 # 3อจ650105-139 ED408001073TH Khunpun + Kkanchana (523041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
62 # 3อจ650105-140 ED265446407TH บรีสพระช่วย + thanodom (523044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
63 # 3อจ650105-141 ED354717305TH Nippit + Gibsonhotza (522932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ650105-144 ED398121984TH Johnprptk1904 + (522939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
65 # 3อจ650105-145 ED352873404TH bunpott + เสน่หา (522942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 68%)
66 # 3อจ650105-146 ED352873404TH Todmuangchon + เสน่หา (522946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8937)
67 # 3อจ650105-147 EH546895065TH veerachs + korn88 (522950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(641130-1077)
68 # 3อจ650105-148 ED113384369TH พระยอดขุนพล + pooke (522953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี


69 # 3อจ650105-150 ED398025152TH pramual + takrit (522967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
70 # 3อจ650105-153 ED368453095TH heng9999 + apichartploysai (522945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พนมมือ เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650105-154 ED343505980TH Chan59 + Piyawan (522948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
72 # 3อจ650105-155 ED343505980TH Sujinda + Piyawan (523082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 63%)
73 # 3อจ650105-156 ED343505980TH mawpong + Piyawan (522951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ650105-157 ED264616705TH PHLOI + มะนาวแป้น (522955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก ปี 2539 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
75 # 3อจ650105-158 ED262908122TH gek1414 + นุ๊กนิค (523085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพรมผิวใหม่)(G 63%)
76 # 3อจ650105-159 ED262908122TH Kengproget + นุ๊กนิค (523086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 85%)
77 # 3อจ650105-160 ED262908122TH ภัคภร + นุ๊กนิค (523087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อราน)
78 # 3อจ650105-161 ED262908122TH bunjerd + นุ๊กนิค (523083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 58%)
79 # 3อจ650105-162 ED262908122TH หนึ่งบารมีพระพุทธ + นุ๊กนิค (523084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
80 # 3อจ650105-163 ED368454728TH jitnobnom + jojoe123 (522915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท


81 # 3อจ650105-165 ED386439695TH Retail + chane (522925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
82 # 3อจ650105-166 ED381517878TH กาโวว + thavikoon (522928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
83 # 3อจ650105-167 ED288266964TH เทพมังกรทอง + ชาติน (522930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ650105-169 ED326478198TH บัวแก้ว + อัจจิมา (522940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ วัดห้วยสุวรรณ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สุพรรณบุรี (หลวงพ่อจง ปลุกเสก)
85 # 3อจ650105-170 ED408701963TH Ae_Acpow + Park-- (522943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก)
86 # 3อจ650105-171 ED369439639TH panadon + diethelm (522970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครปฐม
87 # 3อจ650105-172 ED286976189TH sathinee2256 + ตอปทุม (522973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ650105-173 ED349977007TH Chan59 + อู๊ดอู๊ด (522977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จิ้งจก หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 6 เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
89 # 3อจ650105-174 EH440112978TH podder + sarmmuk (522980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อเงิน ปี 2554 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 405)
90 # 3อจ650105-176 ED418003286TH tiktik03 + หนุ่มนคร (522990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650105-177 ED418003286TH tiktik03 + หนุ่มนคร (522995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ


92 # 3อจ650105-178 ED252637779TH m-cot + KorNa999 (522999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ650105-179 ED362705391TH jackmahakhun + โพไร่หวาน (523003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดนก เนื้อผง
94 # 3อจ650105-180 ED382749737TH Jinojirayu + vuthinuntha (523006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
95 # 3อจ650105-181 EG493445218TH JogoZz + หนุ่ม14 (523078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ650105-182 ED156168441TH apexshop + jack0606 (522898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
97 # 3อจ650105-183 EG654395974TH อะนันตะปัดชะเย + (522900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เรืองอำนาจมหา
พระปิดตาวัดท่าลาด เนื้อผงคลุกรัก
98 # 3อจ650105-185 ED417211472TH ต่อนนทบุรี + a-pro (522910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.สมุทรสงคราม
99 # 3อจ650105-188 ED374115321TH myafter9 + ตะแคงขวด (522919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 77)
100 # 3อจ650105-189 ED374115321TH ข้าวเปล่า + ตะแคงขวด (522921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1064)
101 # 3อจ650105-190 EB495295635TH KhomBangkok + narasaest (522924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
102 # 3อจ650105-191 EB495295635TH KhomBangkok + narasaest (522959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
103 # 3อจ650105-192 ED348857949TH gek1414 + Thanapong36 (522968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 5 นิ้ว)


104 # 3อจ650105-193 ED348857949TH gek1414 + Thanapong36 (522972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครราชสีมา (ขนาดสูง 8 นิ้ว)
105 # 3อจ650105-195 ED413006590TH ekach + nopakk (522979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังจาร เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (630505-015)(G 90%)
106 # 3อจ650105-196 ED334376686TH santagear + วุฒินันท์ (522984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พืมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 88%)
107 # 3อจ650105-197 ED362652420TH Rojjunk + Finish (522987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พรนะครศรีอยุธยา
108 # 3อจ650105-198 ED361884983TH kitti7070 + seranee (522991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.ลำปาง.. (641218-1273)
109 # 3อจ650105-199 ED248283709TH สู้แล้วรวย + tanwa51 (522998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ650105-200 ED151183481TH ดอกบัว99 + Poompoom04 (523001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
111 # 3อจ650105-201 ED361495793TH Phichit_02 + nakornyong (522949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ650105-202 ED334376638TH nco29-48 + วุฒินันท์ (522952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
113 # 3อจ650105-203 ED313173776TH นาควารี + ตาลเดชา (522956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
114 # 3อจ650105-204 ED375536263TH พรญาณ + ธิติวราห์ (522958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดชนะสงคราม เนื้อผง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ115 # 3อจ650105-205 EG906432216TH ภัคภร + หนึ่งบ้านบึง (522960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
116 # 3อจ650105-206 ED334376709TH popbtc + วุฒินันท์ (522961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (641112-2200)(G 69%)
117 # 3อจ650105-207 ED391039948TH KandarDao + apiwat_66 (522963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2121)
118 # 3อจ650105-208 ED368633021TH แม้วจอมเทียน + ถัมภ์บรรฑุ (522966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)(G 84%)
119 # 3อจ650105-209 ED340273535TH lohbetong + บางกะปิ (522969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
120 # 3อจ650105-210 EG968786823TH kavin_s + BOAT26 (522971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี
121 # 3อจ650105-211 EG968786823TH ทิศเหนือ + BOAT26 (522962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี
122 # 3อจ650106-011 Tumtim + Jetsadakrutta (523233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด(สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพใช้สึก)
123# 3อจ650106-113 gong_40+วุฒินันท์ (523092) กรอบทอง 1 องค์ ( G 88%)(น้ำหนัก 3.3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 07 ม.ค. 2565 - 08:37 น.] #82820 (4/17)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641215-031 EH510814493TH mumu99 (521622) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ641215-032 EH510814493TH mumu99 (521623) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 16 องค์
3 # 1อจ641215-033 EH510814493TH mumu99 (521646) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 20 องค์
4 # 1อจ641215-035 ED308554180TH พิมพ์พิมล (521657) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
5 # 1อจ641216-013 TH011828AAJX4B toy_clong8 (521749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ641220-032 ED222422805TH คนเดินดิน (522027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ641220-037 ED230541359TH หลานตาจวบ (522124) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ641220-038 EI999359374TH Nattapat123 (522037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ641221-025 EH479470786TH ขนมไทยแม่อารีย์ (522213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ641221-026 EX593459152TH o-larn (522232) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
11 # 1อจ641222-002 ED289696404TH อำนาจธรรม (522398) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ641222-003 ED251372576TH maroochi (522400) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ641222-023 EB557139615TH seranee (522352) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ641222-026 ED312673055TH tang160946 (522358) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 1อจ641222-044 ED276862730TH songprapob (522365) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 1อจ641223-005 ED363418366TH goodmondays (522484) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
17 # 1อจ641224-010 ED324972746TH สุริยวัส (522656) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ641224-022 ED303144381TH Ksittiros (522638) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ641224-023 ED303144378TH Ksittiros (522644) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ641224-047 ED261880825TH noi70 (522643) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 1อจ650104-004 EH510834113TH mumu99 (522699) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ650104-005 EH510834113TH mumu99 (522702) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ650104-006 EH510834113TH mumu99 (522707) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ650104-007 EH510834113TH mumu99 (522710) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ650104-008 EH510834113TH mumu99 (522714) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ650104-009 EH510834100TH mumu99 (522717) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ650104-010 EH5108364100TH mumu99 (522721) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ650104-017 821743982430 สุธาสินี (522742) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ650104-019 ED341341594TH koomkong (522843) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ650104-021 KBAN00009438853 taccord (522845) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 1อจ650105-017 ED334376624TH วุฒินันท์ (522976) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 1อจ650401-011 EH510834100TH mumu99 (522726) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641217-034 Chan59 (521850) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ641218-022 oat_bangna (521944) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ641221-020 thanagrit (522234) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ641222-017 ลักษ์101 (522334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ641223-001 nincha (522479) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ641223-006 เอลำลูกกา (522450) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ641224-001 midori (522573) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ641224-003 jitichai (522611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ641224-014 Chan59 (522618) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ641224-031 เขาควาย (522546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ641224-035 T_marketing (522582) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 2อจ641224-037 T_marketing (522639) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ641224-040 chatchaik007 (522642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ641224-041 chatchaik007 (522606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ641224-044 witbcc143 (522593) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
16 # 2อจ641224-061 BLUE333 (522516) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 2อจ641224-062 BLUE333 (522526) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
18 # 2อจ650104-038 twongt (522827) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ650105-026 การันตีพระ (523088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ650105-036 poshwises (523052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ650105-051 การันตีพระ (523012) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ650105-052 การันตีพระ (523017) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ650105-053 การันตีพระ (523020) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ650104-055 Nicharida (522842) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641220-129 ED321917096TH autpichut + uppakid (522041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อผง ปี 2515-2525 จ.นนทบุรี
2 # 3อจ641223-138 SUK5000110228TP PollaPiya + Sasisinen (522494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ641224-120 EJ455946094TH Thesun66 + (522527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
รูปเหมือนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ650104-001 จีวร19 + Father (522722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
5 # 3อจ650104-002 new999 + ณิชา56 (522727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเณร วัดทุ่งเศรษฐี รุ่นเสาร์ ๕ เงินมาห้าพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ650104-003 pradee125 + Anankiya (522730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 13493/หน้าตัก 5 นิ้ว) (641216-2001)
7 # 3อจ650104-004 chatchaik007 + เจริญ42 (522736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (640914-233)
8 # 3อจ650104-005 Tlekopt + เจริญ42 (522738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ650104-006 UNICITY + winscale (522741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 78%)
10 # 3อจ650104-008 pawaris + ead09 (522747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นลูกเสือชาวบ้าน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ650104-009 Chan59 + ดลพันธ์ทิพย์ (522750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สาริกาหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย ปี 2533 จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ650104-010 Pondnineteen + pungting (522753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (641117-1031)
13 # 3อจ650104-011 art8888 + ประศาสน์ (522663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(641105-1040)
14 # 3อจ650104-012 Goodcobain + Buncha (522665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ650104-013 anantand + เดียวคิงส์สยาม (522667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(641103-2031) (G 93%)
16 # 3อจ650104-014 taratchon + jung70 (522669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดงพอกคลั่ง จ.เพชรบุรี
17 # 3อจ650104-015 KhomBangkok + (522671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อภิชาติชุบทอง
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (640817-168)(G 62%)
18 # 3อจ650104-016 chatchaik007 + อภิชาติชุบทอง (522673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(641222-1241) (G 72%)
19 # 3อจ650104-017 วิทย์_ห้วยโป่ง + incutuM (522675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร
20 # 3อจ650104-018 sathinee2256 + incutuM (522679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และรมดำใหม่) (641210-1147)
21 # 3อจ650104-019 pawit_wattana + (522681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bangkokpoms
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650104-020 sathinee2256 + (522682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bangkokpoms
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (541130-182)

23 # 3อจ650104-021 confirmed + midori (522683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ.. (641210-1199)(G 81%)
24 # 3อจ650104-022 sitthawee + aomm35 (522685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น(เล็ก) เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพทำความสะอาดผิว) (641021-1052)
25 # 3อจ650104-023 ทอเร็ตโต้ + DeawandLacto (522874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
26 # 3อจ650104-024 chuchart-k + golflampang (522687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 17852)(G 67%)
27 # 3อจ650104-025 Tao339 + golflampang (522691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 236)(640915-190) (G 73%)
28 # 3อจ650104-026 chatchaik007 + bankthekop (522694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
29 # 3อจ650104-027 ษิตท่าข้าม + bankthekop (522696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ650104-028 พบธรรม + bankthekop (522697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (641213-2180)(G 79%)
31 # 3อจ650104-029 confirmed + ทวดนรรัตน์ (522700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้าง(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ650104-030 ชัยบางแค + Ruengchai (522701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 79%)
33 # 3อจ650104-031 jaroenpat + บูรพาบารมี (522854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
34 # 3อจ650104-032 เป๋งบ้านค่าย + pawaris (522856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีดสร้างเสริม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพสวย)(640708-
002)(G 68%)

35 # 3อจ650104-033 เฮียปั้ง + เสมาพัดยศ (522858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641108-1067)
36 # 3อจ650104-034 phuthaisong + teerawit (522860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(641220-1088)
37 # 3อจ650104-036 eakkapong + teerawit (522863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 70%)
38 # 3อจ650104-037 หมูผยอง + teerawit (522864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ650104-038 PHLOI + แฮปรามคำแหง (522866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(G 64%)
40 # 3อจ650104-039 ษิตท่าข้าม + แฮปรามคำแหง (522867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงมหาราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำลงยา ปี 2535 จ.นครปฐม (น้ำหนักทองรวม 15.8 กรัม) **พระสภาพสวย
41 # 3อจ650104-041 ผู้กอง + สยามรุ่งโรจน์ (522757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อมหลายชิ้น)
42 # 3อจ650104-042 อตกพระเครื่อง + สยามรุ่งโรจน์ (522760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
43 # 3อจ650104-043 legallaw + สยามรุ่งโรจน์ (522764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อไม้ ปี 2518 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ650104-044 legallaw + สยามรุ่งโรจน์ (522768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป ร.ศ.126 เนื้ออัลปาก้า ปี 2451 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 65%)
45 # 3อจ650104-046 legallaw + สยามรุ่งโรจน์ (522775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(640823-041)
46 # 3อจ650104-047 legallaw + สยามรุ่งโรจน์ (522777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองคำ **ไม่ระบุที่สร้าง

47 # 3อจ650104-048 legallaw + สยามรุ่งโรจน์ (522779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)(640827-027) (G 58%)
48 # 3อจ650104-049 PHLOI + omruk (522783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 64%)
49 # 3อจ650104-050 ผู้นำพล + Tonaor95 (522872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
50 # 3อจ650104-051 ท๊อปบางนรา + Tonaor95 (522871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641213-1219)
51 # 3อจ650104-053 narongnoi09 + เมตตาบารมี (522670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ650104-054 SON1979 + pors911 (522674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2546 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
53 # 3อจ650104-055 Lionado + กิตสุขสวัสดิ์ (522677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่น 2 เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.8 กรัม)
54 # 3อจ650104-057 sony1 + Nicharida (522690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
55 # 3อจ650104-058 zuzaa + blue333 (522693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(640824-236)
56 # 3อจ650104-061 xavisam + apongsawad (522704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
57 # 3อจ650104-062 xavisam + apongsawad (522705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
58 # 3อจ650104-063 ตนคอน09 + pisitk (522873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช

59 # 3อจ650104-064 พลธีร์5559 + anonnat (522708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นอภิเมตตามหาโพธิสัตว์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.ปัตตานี (วัดวชิรธรรมารามสร้าง/หมายเลข 63) (น้ำหนักทอง 13.1
กรัม)(640514-074)
60 # 3อจ650104-065 ตั้งเจริญพระเครื่อง + anonnat (522712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
61 # 3อจ650104-066 SIVILAI + anonnat (522713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (640817-051)
62 # 3อจ650104-067 พระราม9 + router (522716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 80%)
63 # 3อจ650104-101 ED343490049TH azayagency + Piyawan (522826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
64 # 3อจ650104-103 ED382752461TH tommeng + popchelsea (522834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
65 # 3อจ650104-104 ED292876975TH อภิชาติชุบทอง + รวยเพิ่มพูล (522838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
66 # 3อจ650104-105 ED360735705TH เนตรมงคล + บิ๊กบีม (522841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
67 # 3อจ650104-106 ED290941795TH hothut + KID_2 (522844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดปากน้ำตะโก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร
68 # 3อจ650104-107 EG701053233TH pumcha + Buncha (522847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
69 # 3อจ650104-108 ED388550374TH กรงหัวจุก + superman_vuth (522848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650104-109 EW674947977TH teera63 + Nicharida (522850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ

71 # 3อจ650104-110 ED085194295TH Taliew + numpraram2 (522852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี
72 # 3อจ650104-111 EB550812782TH แม้วจอมเทียน + narasaest (522785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
73 # 3อจ650104-112 TH011829GMVK0B สมยศ5 + Prince13 (522870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่
74 # 3อจ650104-113 EG412590212TH Niti333 + gunner (522792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
75 # 3อจ650104-114 ED282561929TH ac100 + pikkared (522796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมโพธิ์บนซ้าย) (641208-1068)(G 63%)
76 # 3อจ650104-115 ED341630931TH PollaPiya + bongbiab (522799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(590611-095)
77 # 3อจ650104-116 ED312678279TH good_teen112 + กิมเล้ง (522801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (600724-128)
78 # 3อจ650104-117 ED312678279TH good_teen112 + กิมเล้ง (522803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง (สภาพสวย) (610919-059)(G 69%)
79 # 3อจ650104-118 ED328054996TH วัฒน์พระเครื่อง + (522806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Tanadol1969
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
80 # 3อจ650104-121 ED316499247TH พุดซ่า + sangexim (522740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาเศรษฐี วัดทุ่งเศรษฐี รุ่นเสาร์ ๕ เงินมาพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ650104-124 ED332048555TH m-cot + โอเว่น (522751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ650104-125 ED349556154TH benz39 + PHAITOON (522754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา พิมพ์สามภพพ่าย เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี

83 # 3อจ650104-126 ED349556154TH benz39 + PHAITOON (522761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเซียนแปะโค้ว โรงเจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
84 # 3อจ650104-127 TH011829GU7B2B NK959 + พยัคฆ์สมิง (522766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
85 # 3อจ650104-128 MBC0001846781 awra0007 + chkomtat (522771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)(G 85%)
86 # 3อจ650104-129 ED331299092TH วิเศษชัยชาญ + ฟลุ๊ค (522776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
87 # 3อจ650104-131 SPPA000066020HR บรมีหลวงปู่ทวด + takky333 (522720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630115-044)(G 66%)
88 # 3อจ650104-132 ED148871653TH WeeBangpree + มุกภูเก็ต (522724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชื่น วัดในปราบ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.สุราษฎร์ธานี
89 # 3อจ650104-133 EG955044062TH นายแก้ว + Tong_76 (522728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
90 # 3อจ650104-135 ED247340413TH floi456 + oapmus (522732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650104-136 TH01182AVGY24B ริวตัง + sitawee (522737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว พิมพ์เล็ก เนื้อผงลงรัก จ.กาญจนบุรี
92 # 3อจ650104-137 TH01182A80ZH3B masterpiece + TOKhong4 (522739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
93 # 3อจ650104-139 TH011829ZYNH7B เฮียปั้ง + Dr_CHET (522749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640426-117)(G 83%)
94 # 3อจ650104-140 YTK20000624938N น้องอิมอิม + jarun123 (522752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(บาง) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม

95 # 3อจ650104-141 7110088129692 Khunpun + jarun123 (522790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
96 # 3อจ650104-142 RPIY000029431KL ปากานี่ + A_Surachai (522794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
97 # 3อจ650104-144 TH01182AUB416B Thesun66 + watwansa (522800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 51993)(G 64%)
98 # 3อจ650104-146 821785418926 KhomBangkok + panja (522809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
99 # 3อจ650104-147 TH01182A6FBV7B วัฒน์พระเครื่อง + พยัคฆ์สมิง (522812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
100 # 3อจ650104-148 1682100341864 kingamulet + Ottokung (522815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
101 # 3อจ650104-149 TH01182AER2D2B boonyang002 + Tu_1111 (522819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงโค เนื้อดิน ปี 2497 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
102 # 3อจ650104-150 CLPK000121607CH berry + เจษเมืองกาญจน์ (522821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 82%)
103 # 3อจ650104-151 RJD3000064042TF พุดซ่า + ของขวัญ (522703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่าย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
104 # 3อจ650104-152 RBSR0000877432K wanitcha + เพชรศรีวิชัย (522706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
105 # 3อจ650104-153 TH01182AUVE37B ต่อนนทบุรี + เรือสำเภา (522709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.สมุทรสงคราม
106 # 3อจ650104-154 TH01182AUVB10B sudarat_P + เรือสำเภา (522711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.สมุทรสงคราม

107 # 3อจ650104-155 ICON000074470GX ม่วงทองพระ + chkomtat (522715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ลึก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%)
108 # 3อจ650104-156 RJD3000064302Z5 Giant415 + ของขวัญ (522718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
109 # 3อจ650104-157 RYTR000041527CT sur_suk + เจษเมืองกาญจน์ (522719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)
110 # 3อจ650104-158 PPNM000086552M3 kopper + midnightjojo (522725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (641215-2071)(G 74%)
111 # 3อจ650104-159 PPNM000086552M3 พยัคฆ์ทมิฬ + midnightjojo (522731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 316)
112 # 3อจ650104-160 LPDU0000818318X Santiwall + mawin2520 (522735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
113 # 3อจ650104-161 YTK2000061996ZE apexshop + jarun123 (522755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
114 # 3อจ650104-162 pikky + runrun21 (522758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SWGN000014273WE
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
115 # 3อจ650104-163 suravach8899 + runrun21 (522759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SWGN000014273WE
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง116 # 3อจ650104-164 RYTR000040321HH ทิศเหนือ + เจษเมืองกาญจน์ (522763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
1 17 # 3อจ650105-187 อภิชาติชุบทอง+patima (522916) กรอบทอง 1 องค์ ( G 77 %)(น้ำหนัก 6 กรัม)
118 # 3อจ650105-194 dit4488+anapanit (522975) กรอบทอง 1 องค์ ( G 77%)(น้ำหนัก 10.9 กรัม)
119 # 3อจ650105-119 bbank+rsermsak (522933) กรอบทอง 1 องค์ ( G 50%)(น้ำหนัก 1.4 กรัม)
120 # 3อจ650105-017 แม้วจอมเทียน+tanuzi (522997) กรอบทอง 1 องค์ ( G 77%)(น้ำหนัก 9.8 กรัม)
121 # 3อจ650104-059 blue333 + sur_suk (522695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย(510811-041)(G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 06 ม.ค. 2565 - 08:35 น.] #82816 (3/17)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641213-002 ED334554979TH pun027 (521336) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ641213-006 MKMR0001664983V tepakornsu (521349) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 1อจ641215-018 ED375500785TH surasak_bpb (521625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ641216-010 ED226295002TH Aum2543 (521715) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ641217-008 ED349661435TH คุณศิระ (521857) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ641218-005 EG833119866TH Wanlop (521962) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ641218-006 ED361452285TH โอ่งเมืองราช (521970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 1อจ641218-008 EH575168520TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (521978) ส่งพระตรวจสอบ 22 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 21 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ641220-012 ED361633628TH bluezone69 (522112) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ641220-013 ED315118786TH uthai211 (522114) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ641220-030 ED148287141TH SOMDED (522122) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ641221-005 ED338525329TH doramon2345 (522206) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ641221-012 ED337010171TH jojubkay (522215) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ641221-014 ED248257743TH Theflash (522177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ641221-015 ED360715705TH บิ๊กบีม (522226) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 1อจ641221-016 TH0118285KV70B สุธาสินี (522230) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ641222-006 ED358425837TH ประกาศิต57 (522407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ641222-043 EG384821010TH แจ็คสี่แคว (522389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ641223-002 ED876233466TH THA21 (522463) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ641223-003 EG623393797TH ปืนใหญ่ (522489) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 1อจ641223-015 LTMP000049570MR Benyapa (522470) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 1อจ641223-016 SXF041900000589 toyswnr (522477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ641224-002 ED308246453TH sza1200 (522604) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ641224-003 EH510830261TH mumu99 (522609) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ641224-004 EH510830261TH mumu99 (522614) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ641224-005 EH510830261TH mumu99 (522621) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ641224-011 EH510830244TH mumu99 (522633) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ641224-012 EH510830244TH mumu99 (522637) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ641224-013 EH510830244TH mumu99 (522640) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ641224-014 EH510830244TH mumu99 (522641) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ641224-015 EH510830244TH mumu99 (522584) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ641224-016 EH510830244TH mumu99 (522588) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ641224-017 EH510830244TH mumu99 (522592) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ641224-018 EH510830244TH mumu99 (522594) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ641224-019 ED331445864TH BankHiWay (522597) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
36 # 1อจ641224-025 ED257472263TH chffta (522548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ641224-026 ED257472263TH chffta (522508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ641224-027 821742593604 นะโมชลบุรี (522533) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
39 # 1อจ641224-028 EH510830258TH mumu99 (522605) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ641224-029 EH510830258TH mumu99 (522608) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ641224-030 EH510830258TH mumu99 (522610) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 1อจ641224-031 EH510830258TH mumu99 (522612) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ641224-032 EH510830258TH mumu99 (522510) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 1อจ641224-033 EH510830258TH mumu99 (522519) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 1อจ641224-034 EH510830258TH mumu99 (522522) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ641224-035 EH510830258TH mumu99 (522529) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 1อจ641224-036 EH510830258TH mumu99 (522531) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 1อจ641224-037 EH510830258TH mumu99 (522535) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 1อจ641224-038 EH510830258TH mumu99 (522540) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 1อจ641224-039 EH510830258TH mumu99 (522543) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 1อจ641224-040 EH510830258TH mumu99 (522549) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
52 # 1อจ641224-041 EH510830258TH mumu99 (522550) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
53 # 1อจ641224-042 EH510830258TH mumu99 (522600) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641215-020 ริณดา (521648) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ641216-007 tammanoon (521730) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ641216-018 ninjaykk (521746) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ641220-001 nuaypkt (522048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ641220-016 noi99 (522103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ641221-002 kortzean (522223) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ641221-014 ชัยเจเจ (522235) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ641221-017 Taliew (522237) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ641222-014 lovehunterlove27 (522387) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ641223-004 Auttaporn (522468) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ641224-004 thumma (522498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ641224-006 vee2503 (522556) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ641224-007 vee2503 (522559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ641224-008 vee2503 (522562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ641224-009 vee2503 (522565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ641224-010 vee2503 (522568) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 2อจ641224-011 vee2503 (522571) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
18 # 2อจ641224-012 tkboys (522576) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
19 # 2อจ641224-013 Chan59 (522616) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ641224-015 Chan59 (522623) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ641224-018 Chan59 (522630) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ641224-021 bkk10250 (522578) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ641224-022 bkk10250 (522581) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ641224-026 BankHiWay (522553) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
25 # 2อจ641224-036 T_marketing (522575) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
26 # 2อจ641224-038 buspom (522503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ641224-042 witbcc143 (522586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
28 # 2อจ641224-043 witbcc143 (522589) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ641224-045 witbcc143 (522598) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
30 # 2อจ641224-046 witbcc143 (522601) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
31 # 2อจ641224-047 witbcc143 (522603) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
32 # 2อจ641224-050 witbcc143 (522570) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ641224-051 witbcc143 (522572) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
34 # 2อจ641224-052 witbcc143 (522577) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์

35 # 2อจ641224-053 witbcc143 (522579) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
36 # 2อจ641224-055 witbcc143 (522590) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
37 # 2อจ650104-009 อภิชาติชุบทอง (522664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ650104-023 teerawit (522668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ650104-034 เหมียวบางใหญ่ (522733) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
40 # 2อจ650104-056 Nicharida (522807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ650104-057 router (522672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641218-123 EJ566420112TH dreamsconner + น้องข้าวจี่ (521915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
2 # 3อจ641218-142 ED373600882TH หม่อง + ต้นอุทยาน (521906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังแบบ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
3 # 3อจ641221-131 ED329885213TH cediato + เซียนพละ (522128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
4 # 3อจ641222-007 pachre + punpun (522276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ641222-107 ED266844895TH magician + ชวนชื่น (522313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
6 # 3อจ641222-142 ED309282664TH atomyutyaa + rossyza4142 (522372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ641222-165 RNDL000109606ES มหามณีจินดา + puwadon16 (522309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ ยาว เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (600918-155)
8 # 3อจ641222-166 RNDL000109606ES tomyum + puwadon16 (522316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(591109-031)(G 79%)
9 # 3อจ641222-167 ED340261170TH ชลชินเขต + boom6449 (522321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างวิหาร เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 3459)
10 # 3อจ641222-179 EB563790272TH panadon + kungkung1 (522265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นอายุครบ 90 ปี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี
11 # 3อจ641222-186 TH0118291EUN9B prakran + ศิษย์พ่อปู่เสือ (522287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดโปรดเกศ เนื้อตะกั่วลงรักปิดทอง จ.นนทบุรี (หน้าตัก 2 ซม.)
12 # 3อจ641222-192 TH0118296R1E1B ท๊อปบางนรา + KhomBangkok (522411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(G 66%)


13 # 3อจ641223-007 akm345 + guntinan (522449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)(G 67%)
14 # 3อจ641223-110 ED321650849TH Somsuk + นู๋โอปอ (522447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า พิมพ์แขนหักศอก เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร กรอบทอง(G 74%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
15 # 3อจ641223-115 ED092776610TH afrosalmon + kookai (522475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมฐานขวาและล้างผิว)
16 # 3อจ641223-122 ED393701647TH bigsong + Pui2529 (522422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
17 # 3อจ641223-123 TH011829BSCJ6B benz1985 + sanee27 (522490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ641224-005 หลวงปู่ช้างให้ + แฮปรามคำแหง (522505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
19 # 3อจ641224-007 ginger + lekmgeups (522511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค้ด ๙)(G 70%)
20 # 3อจ641224-008 sathinee2256 + somrut (522513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ641224-010 พ่อมาเฟีย + Jirapat1989 (522650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย ๕๕ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 114)(G 80%)
22 # 3อจ641224-011 Tourjen + Oboys (522557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นลาภผลพูนทวีฯ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1075)
23 # 3อจ641224-013 ดำเมืองสิงห์ + apexshop (522569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตรายาง เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้


24 # 3อจ641224-015 ดิจิม่อน + Win_Lassie (522580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2568)
25 # 3อจ641224-016 ปากานี่ + psc97 (522585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
26 # 3อจ641224-103 EG387100263TH Jetsadakrutta + เพิ่มพูน888 (522620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรสาคร
27 # 3อจ641224-104 ED314863874TH Thesun66 + ตาลเดชา (522622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
28 # 3อจ641224-105 ED375613892TH Thesun66 + มหาเวส (522624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (640528-395)
29 # 3อจ641224-106 ED355111959TH อภิชาติชุบทอง + 015669662 (522627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
30 # 3อจ641224-107 EH921260306TH BangRuk + hattori (522628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ641224-109 ED380726897TH poshwises + varayut (522632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ641224-110 ED325622738TH sumateass + rattasah (522634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อขาว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแรก พิมพ์มีเส้นคอ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ641224-111 ED3740068469TH buobucha + โพไร่หวาน (522501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคันธาราราษฎร์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) พิมพ์เล็ก ปี 2484
34 # 3อจ641224-112 ED876233917TH penggo + ขันติ (522506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ641224-113 ED396910661TH kridtanaibpp247 + (522509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้อมตราโล่
พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดขอบซ้าย)

36 # 3อจ641224-114 ED378949723TH poshwises + แอ๊ดป่าซาง (522512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว)
37 # 3อจ641224-115 ED085193953TH Thesun66 + ดิจิม่อน (522514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
38 # 3อจ641224-116 821728496105 อตกพระเครื่อง + k0281 (522517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ641224-117 ED189268249TH wanitcha + ไซยะ13 (522520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ641224-119 ED389834942TH afrosalmon + ริณดา (522524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (641211-1264)
41 # 3อจ641224-121 TH011829G9Y08B อะนันตะปัดชะเย + Tom1985 (522518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ641224-122 EH234059235TH สิงห์สยามศิลป์ + tongleehae (522523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2514 จ.สิงห์บุรี (สภาพซ่อมมุมล่างขวา)
43 # 3อจ641224-123 ED274291765TH bigsong + ทองอิ่ม (522525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ641224-124 ED391503017TH TAVABUNCHA + น้อยหน่า (522528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี
45 # 3อจ641224-125 ED230550903TH aluminium + Choomsilp (522530) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นหลักชัยมหาเศรษฐี พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นหลักชัยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นหลักชัยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
46 # 3อจ641224-126 GSPZ000025011B3 rattapong + korn88 (522649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (640914-100)


47 # 3อจ641224-127 ED101133332TH Lawyerpom + gamesza (522534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ641224-129 RBSR000085821BP somsak5777 + เพชรศรีวิชัย (522538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
49 # 3อจ641224-130 ED101133346TH ppcoin + gamesza (522541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นราธิวาส
50 # 3อจ641224-131 TH011829DCP59B อภิชาติชุบทอง + Nathan666 (522532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) **พระสภาพสวย
51 # 3อจ641224-132 ED286672046TH pouy2727 + matee1974 (522537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
52 # 3อจ641224-133 ED301276875TH เหน่งบางคู้ + Anankiya (522539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ641224-134 ED338629394TH นพเมืองชล + น้องแผ่นดิน (522542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
54 # 3อจ641224-135 PS27000167740WY ท่านมหา + FKWAI19 (522544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ641224-136 MAHA000126276G6 veca1969 + kai26 (522547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
56 # 3อจ641224-138 EJ407317187TH pawaris + vanida1720 (522551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ641224-139 EJ407317187TH pawaris + vanida1720 (522552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม58 # 3อจ641224-140 ED284593884TH มาโมเสท + maii_amulet (522554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (641118-1207)
59 # 3อจ641224-141 ED251060445TH ทรายเพชร + Sukan2525 (522647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ641224-012 kingamulet+ ต่อคู้บอน (522563) กรอบทอง 1 องค์ ( G 62%)
61 # 3อจ640104-040 แม้วจอมเทียน + เหมียวบางใหญ่ (522869) ตลับทอง 1 องค์ (น้ำหนักรวม 20 กรัม)( G 62%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 05 ม.ค. 2565 - 08:35 น.] #82795 (2/17)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641217-013 TH011828EA6J5B ทอเร็ตโต้ (521865) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ641217-019 ED337975879TH MAENAM (521873) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ641217-025 ED334353107TH วุฒินันท์ (521881) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ641221-027 EX593459152TH o-larn (522196) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
5 # 1อจ641222-004 ED382105365TH towerboy (522382) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ641222-008 ED313936677TH tekapol (522384) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ641222-009 NGWW0000121766XE Hook2 (522409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ641222-010 ED796988137TH Thanapong36 (522388) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ641222-011 ED308581769TH พิมพ์พิมล (522392) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 1อจ641222-024 TH0118294TKU0B Nongpho (522361) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ641222-025 EG041930221TH Tarkkyp (522366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ641222-027 ED361368035TH suparerk (522370) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ641222-028 EH510828722TH mumu99 (522310) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ641222-029 EH510828722TH mumu99 (522314) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ641222-030 EH510828722TH mumu99 (522319) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ641222-031 EH510828722TH mumu99 (522325) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ641222-032 EH510828722TH mumu99 (522330) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ641222-033 EH5108258722TH mumu99 (522335) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ641222-034 EH510828722TH mumu99 (522339) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ641222-035 EH510828722TH mumu99 (522344) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ641222-036 EH510828722TH mumu99 (522348) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ641222-037 EH510828722TH mumu99 (522349) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ641222-038 EH510828722TH mumu99 (522356) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ641222-039 EH510828722TH mumu99 (522363) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ641222-040 EH510828722TH mumu99 (522369) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ641222-041 ED310828355TH oongchat (522377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ641222-042 ED211256020TH t_local (522386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ641222-045 ED215249510TH พระสิทธิลักษณ์ (522394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ641223-004 ED348836802TH Thanapong36 (522469) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ641223-009 ED332397003TH pakavat (522480) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ641223-010 ED294436101TH Juicy (522485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ641223-012 EF644634374TH เจก่ะวาย (522461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ641223-014 TH011829AYVE1B pongpan_r (522464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ641223-017 EG968776070TH โมเลกุล (522482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ641223-018 BCR3000034144RG TP-SMITH (522487) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641215-022 ริณดา (521653) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
2 # 2อจ641216-006 phatcharoen (521725) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
3 # 2อจ641216-013 tontatto (521741) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
4 # 2อจ641218-013 greenday88 (521982) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ641218-015 เมวิกา001 (521985) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ641218-017 เสมาพัดยศ (521988) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ641218-019 legallaw (521989) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ641222-001 สยามเมืองยิ้ม (522376) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ641222-003 Buncha (522379) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ641222-015 engineer27 (522326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ641222-016 Boonmee888 (522329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ641222-019 TANAWAT2520 (522336) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ641222-020 kengdecha (522338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ641223-002 เต้ยแม่โจ้ (522453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ641223-005 jung70 (522458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ641223-007 sanee27 (522491) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ641224-023 การันตีพระ (522500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ641224-024 การันตีพระ (522504) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641218-124 EJ566420112TH dreamsconner + น้องข้าวจี่ (521920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้
2 # 3อจ641221-119 ED369260122TH IBABALL + sunun503 (522144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธไชยศรี วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ641222-128 ED301284341TH Thesun66 + Anankiya (522324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ641222-141 ED309282664TH atomyutyaa + rossyza4142 (522368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ641222-143 ED309282664TH boonrod + rossyza4142 (522375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ641222-144 ED309282664TH PHLOI + rossyza4142 (522380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ641222-159 EH479714885TH บุญพา + นกแก้ว (522278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
8 # 3อจ641222-183 ED347345271TH ทิศเหนือ + เก่งลำปาง (522277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์เลข ๗ หางยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 04 ม.ค. 2565 - 09:02 น.] #82730 (1/17)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ641211-035 TH011827PJAC6B ตึ่งนั้ง (521214) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ641214-003 ED197437854TH คอปแมน (521471) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ641215-015 ED140041522TH เหยินน้อยโคราช (521579) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ641216-001 ED275296755TH citynew (521702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ641216-004 ED374711425TH jeabnongnuch (521708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ641216-019 ED288275705TH bluezone (521751) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ641217-004 ED277289845TH seranee (521819) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ641217-005 ED345441669TH จุ๊สุราษฎร์ (521848) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ641220-007 ED285340325TH พระยอดขุนพล (522044) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ641220-020 EI999428619TH ทรัพย์กำเนิด (522063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ641220-022 ED083585387TH ต่อแต้ม (522115) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 11 องค์
12 # 1อจ641220-023 ED294093106TH aoso1554 (522084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ641220-028 ED363451795TH goodmondays (522104) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ641221-003 EG383638012TH นู๋โอปอ (522185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ641221-004 ED363442507TH goodmondays (522212) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ641221-006 EJ116838449TH mumu99 (522216) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ641222-013 EH510828736TH mumu99 (522350) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ641222-014 EH510828736TH mumu99 (522353) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ641222-015 EH510828736TH mumu99 (522357) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ641222-016 EH510828736TH mumu99 (522359) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ641222-017 EH510828736TH mumu99 (522362) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ641222-018 EH510828736TH mumu99 (522367) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ641222-047 เล็กอมตะชลบุรี (522493) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์


23 # 1อจ641222-019 EH510828736TH mumu99 (522371) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ641222-020 EH510828736TH mumu99 (522373) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ641222-021 EH510828736TH mumu99 (522378) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ641222-022 EH510828736TH mumu99 (522303) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ641209-010 โยสามพราน (520972) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ641209-020 pornpipat (520978) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ641213-002 ฅนบางใหญ่ (521346) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ641213-018 ThaiWong (521353) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ641215-016 ริณดา (521629) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
6 # 2อจ641215-017 ริณดา (521633) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
7 # 2อจ641215-018 ริณดา (521639) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
8 # 2อจ641215-019 ริณดา (521641) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ641215-032 kongsak (521656) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ641216-002 noppadondang (521697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ641216-008 amata_tong (521735) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
12 # 2อจ641216-009 prasit_jongsiri (521738) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ641216-012 tontatto (521755) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
14 # 2อจ641216-014 tontatto (521720) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ641217-001 สยามเมืองยิ้ม (521842) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
16 # 2อจ641217-003 newcharin (521821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ641217-031 Chan59 (521866) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ641217-032 Chan59 (521856) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
19 # 2อจ641217-035 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (521872) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ641218-002 papatui (521937) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ641220-006 อตกพระเครื่อง (522052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ641222-029 การันตีพระ (522460) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ641222-030 การันตีพระ (522467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ641223-003 maiizza (522474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ641218-136 EH479470619TH Panamera + (521981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลำพูน
2 # 3อจ641220-006 khrawsadid + oldshop (522020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
3 # 3อจ641220-101 ED019355955TH masterpiece + ต้นอุทยาน (522042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาโชค หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (หมายเลข 82)
4 # 3อจ641220-111 EH479714347TH Popeye82 + นกแก้ว (522078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
5 # 3อจ641220-117 EH479714347TH เรย์2550 + นกแก้ว (522091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 65%)
6 # 3อจ641220-128 TH011828T77M9B ศิษย์ครูบา57 + โลหิต (522036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (580227-217)(G 81%)
7 # 3อจ641220-137 ED352431619TH tombetong + savangnont (522076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเขาอ้อ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อแร่ ปี 2508 จ.พัทลุง
8 # 3อจ641220-143 ED270263684TH dobae + nonthachai (522006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์กลาง เนื้ออัลปาก้า ปี 2497 จ.อ่างทอง(G 67%)
9 # 3อจ641220-144 ED340737548TH Deaw9889 + พิชชากร (522010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานและชำรุดขอบบนซ้าย)
10 # 3อจ641220-150 EB557100027TH ksomchai + โอ๊ตหาดใหญ่ (522032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ641220-152 ED281492475TH เอกจักร + insolence (521999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านต้อ เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
12 # 3อจ641221-105 TH011828Z6603B eax2000 + popeye289 (522166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(621017-046)(G 68%)
13 # 3อจ641221-115 ED361446165TH essai + nakornyong (522135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 80%)
14 # 3อจ641221-120 ED278734441TH taopoon + tummin (522147) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ปัตตานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 3 พิมพ์กลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ปัตตานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
15 # 3อจ641221-137 TH011828S4KM8B pakornkeit + Darkunited2 (522155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ641221-141 MBC0001846779 PHLOI + chkomtat (522149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อพราย วัดมะขาม เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปทุมธานี
17 # 3อจ641221-144 ED328464917TH prasert99 + Moty5555 (522157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม
18 # 3อจ641221-148 ED373506388TH Michy + welding24 (522167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นักกษัตริย์จันทร์เพ็ญ วัดหนองกระบอก จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ641221-154 EG022128176TH chiradech + ittipon_a1 (522195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์หลังยันต์ห้าสังฆาฏิเปิง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์
20 # 3อจ641222-119 EJ118946344TH natapoln + หลานดาบหัก (522299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
21 # 3อจ641222-121 EH921256261TH chaiyawit_doh + hattori (522306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ641222-149 EH479714885TH joeenok + นกแก้ว (522395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ641222-163 EH479714885TH tummusic46 + นกแก้ว (522300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผง ปี 2527 จ.จันทบุรี
24 # 3อจ641222-164 EH479714885TH gymnastics + นกแก้ว (522305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ641222-193 EF241079853TH si_mong29 + (522347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)
26 # 3อจ641223-001 Thesun66 + tomying (522419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ641223-002 Goodcobain + showgun (522424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(641113-1091)
28 # 3อจ641223-003 afrosalmon + เต้ยแม่โจ้ (522427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
29 # 3อจ641223-004 poshwises + หรั่งวัดไตร (522432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ **พระสภาพสวย
30 # 3อจ641223-005 MikeShiNoDa + boonhome (522438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ641223-006 Apisiri + tawat_boonyarat (522445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางประทานพร เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ641223-101 ED261283725TH elite90 + Reindeer_kwang (522420)ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
33 # 3อจ641223-102 EG115394284TH ศิริมงคลลำปาง + ต้อมตราโล่ (522423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังกระทึงสร้าง)
34 # 3อจ641223-103 ED3822084536TH ruamsup + Kjohnpat (522426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ641223-104 EG383543310TH ทศแก่งคอย + ขนมกรุบ (522428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
36 # 3อจ641223-105 ED231017718TH sathinee2256 + (522431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chokwoottichai
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)(640506-228)
37 # 3อจ641223-106 ED165684196TH afrosalmon + poshwises (522434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (641103-1102)(G 69%)
38 # 3อจ641223-107 EG980243706TH RAK_PT + nooing (522436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
39 # 3อจ641223-109 ED277118134TH chay7 + mac2528 (522444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)
40 # 3อจ641223-112 ED266839250TH afrosalmon + ชวนชื่น (522466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(640319-325)
41 # 3อจ641223-113 ED33410098TH หลวงปู่ช้างให้ + ชายภีม (522471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณขอบจุด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
42 # 3อจ641223-114 ED989283424TH pouy2727 + silatong (522472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา. (640326-098)
43 # 3อจ641223-116 ED320137876TH DDman + พุดซ่า (522478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสมด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ641223-117 ED387805736TH teera63 + kittinanaum (522481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ641223-118 ED267085842TH แจ็คบินหลาหาดใหญ่ + oukaa (522492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1208)
46 # 3อจ641223-119 ED267085842TH akm345 + oukaa (522483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ641223-120 EG857868807TH zeaezeae + Santiwall (522488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(620215-070)


48 # 3อจ641223-121 ED393701647TH bigsong + Pui2529 (522421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
49 # 3อจ641223-124 KUBK0000408306T magnus1111 + ดุจติปิยะ (522425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
50 # 3อจ641223-126 RL276468417TH พรญาณ + ฟลุ๊ค (522430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเถาวัลย์ กรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ641223-127 ED15666794TH lumpini6655 + jack0606 (522433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ641223-128 ED156166794TH lumpini6655 + jack0606 (522435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
53 # 3อจ641223-129 ED338734035TH เนตรมงคล + litsupchuer (522437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางป่าเลไลย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ641223-130 TH011829AYVE1B ninewalk + pongpan_r (522439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
55 # 3อจ641223-132 ED311567912TH ทองอิ่ม + pound2007 (522443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ641223-133 TH0118293R881B jeabkrub + schan2514 (522446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (621010-113)(G 78%)
57 # 3อจ641223-134 ED322149815TH Michy + Dragoninsu (522448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(610627-253) (G 60%)
58 # 3อจ641223-135 ED294436092TH abc2519 + Juicy (522451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
59 # 3อจ641223-136 EG041930204TH thammanoon95 + Tarkkyp (522452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
60 # 3อจ641223-137 PTPN000083728PP ลาเสือ + Sogood35 (522456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM