ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนเมษายน 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนเมษายน 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 เม.ย. 2564 - 08:42 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 10 เม.ย. 2564 - 08:46 น.] #79482 (9/9)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640327-013 ED737016590TH ลูแปง (491391) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640327-016 ED686557276TH อั๋นเด็กใหม่ (491452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ640329-009 ED713962275TH กำไลทอง (491056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ640401-001 ED725573131TH welding24 (491454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ640401-004 ED666514603TH udomsakstamp (491401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640401-005 ED744105595TH Kittisaktnd (491404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640401-010 ED723010420TH probation (491408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640401-011 820890938836 Arphakorn8888 (491410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640401-013 ED535471998TH Nippit (491412) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ640401-017 EH169498693TH pakavat (491422) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 1อจ640401-019 PICR0000083724H รักษ์พระกรุ (491450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640401-021 ED745818448TH lekyo89 (491427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640401-030 EH172261595TH Ronado (491430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ640401-040 MNKP0000134406K prakit (491361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640402-001 ED737706317TH Nhong8776 (491519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640402-002 ED750929424TH คุณศิระ (491522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640402-003 TH01188164QDSB ท่านหลวง (491525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ640402-004 ED729074304TH ตี๋กฤต (491530) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ640402-007 ED733636111TH พิมพ์พิมล (491557) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
20 # 1อจ640402-008 EX590683613TH print (491560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ640402-010 ED753429855TH Tee59 (491540) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ640402-013 ED717724886TH prasertpp (491553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ640402-016 TH011815YFHM9B assawin (491563) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
24 # 1อจ640402-017 TH011815YFHM9B assawin (491568) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ640402-018 ED700972186TH autopower (491556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ640402-020 ED713349805TH k9cob (491572) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
27 # 1อจ640402-027 ED661310740TH jozaa (491573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640402-028 ED562260477TH คอปแมน (491576) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ640403-001 ED750948410TH ปักต้นกล้า (491691) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ640403-003 ED717322600TH juipeter (491615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ640403-004 ED717322600TH juipeter (491652) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ640403-009 ED753480515TH องอาจ (491694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ640403-010 TH0118161YF27B toopronchai (491654) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

34 # 1อจ640403-011 ED717717315TH prasertpp (491706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 1อจ640403-013 ED794449575TH บีลูกพระธาตุ (491707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ640403-016 ED749307379TH chanple (491708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ640403-019 ED747629844TH chuanwong (491658) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
38 # 1อจ640403-021 ED747629844TH chuanwong (491665) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ640403-023 EB443220075TH pumcha (491699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ640403-026 ED75438334TH PHLOI (491702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ640403-027 RI039478658TH nunthikorn (491703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 1อจ640403-028 TH0118161K1A5B assawin (491673) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 1อจ640407-007 ED740753864TH LIM2512 (492000) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 1อจ640407-009 ED740753864TH LIM2512 (492003) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640322-001 buspom (490357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ640325-023 ริณดา (490731) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ640325-028 ริณดา (490683) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640327-005 titong (490949) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640327-021 น้องมิน (490955) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640327-022 newwave9 (491453) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640401-016 somsak720 (491455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640402-010 denbike (491558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640402-015 twongt (491564) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ640402-021 Jame99 (491479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640403-002 Tunprakruang (491688) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ640403-005 tonyswag (491701) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640403-007 nuttakrit (491704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ640405-003 donkingddd (491789) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ640405-004 donkingddd (491792) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
16 # 2อจ640405-010 dang29 (491795) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
17 # 2อจ640407-010 มองดู (491987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 2อจ640407-012 chuanwong (492009) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640408-001 การันตีพระ (492015) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ640408-002 การันตีพระ (492017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640408-003 การันตีพระ (492018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640408-004 การันตีพระ (492019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640408-005 การันตีพระ (492021) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ640408-006 การันตีพระ (492022) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ640408-007 การันตีพระ (492023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640408-013 การันตีพระ (492024) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
27 # 2อจ640408-014 การันตีพระ (492028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ640408-015 การันตีพระ (492030) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
29 # 2อจ640408-017 midori (492071) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
30 # 2อจ640408-018 การันตีพระ (492033) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ640409-001 การันตีพระ (492043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640401-105 ED742624125TH suparerk + สยามรุ่งโรจน์ (491356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระครูญาร วัดสัมปทวน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2450 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 68%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ640402-003 กฤษรวมโชค + amata_tong (491879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640324-251)
3 # 3อจ640402-141 ED659705911TH safety-tee + mingch (491886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด/สภาพสวย)
4 # 3อจ640405-006 nukoolnukool + joajae (491929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640405-017 กฤษรวมโชค + amata_tong (491934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640324-258)
6 # 3อจ640406-002 cpall + bunghongsaeng (491861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์ตื้นไม่ตัดขอบ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (640215-325)(G 60%)
7 # 3อจ640406-003 east_noodles + moo_bpk (491865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(631007-263)
8 # 3อจ640406-004 audhatyai + amata_tong (491868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640324-257)
9 # 3อจ640406-005 poshwises + paisalee (491871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ640406-006 TEE_INTER + CC- (491876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
AMULET
รูปเหมือนหลวงพ่อสังข์ วัดน้ำเต้า ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ640406-101 ED719649383TH น_สุขปลอด + นับตังค์ (491857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธศรีวิชัย วัดพระบรมธาตุ พิมพ์เม็ดกระดุม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)
12 # 3อจ640406-102 ED682074834TH ของขลัง + ปราสาทหินพิมาย (491860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640406-104 ED762343217TH m-cot + รอดบางแค (491864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640406-105 EG850438241TH รักพระ08 + tongpolsci (491867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ รุ่น ก.ล.1 เนื้อเงิน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640406-106 ED746710093TH nco29-48 + ศิรสิทธิ์88 (491869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
16 # 3อจ640406-107 ED753493496TH หม่อง + โอมมะ (491870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ640406-108 ED656279605TH mawinroch + ทิวทัศน์ (491873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.เพชรบุรี

18 # 3อจ640406-109 ED773512469TH wath132 + หนุ่มนคร (491877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640406-110 ED746265555TH อาทอเนกทาสัง + สหายเมืองลิง (491882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
20 # 3อจ640406-112 ED580347869TH virun123 + ต้อมหลังวัด (491844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
21 # 3อจ640406-113 ED580347869TH gold1 + ต้อมหลังวัด (491847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง
22 # 3อจ640406-114 ED719796951TH เน้นพระสวย + makluayka (491849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)
23 # 3อจ640406-115 ED757728078TH siamclassic54 + (491851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพรถไฟ46
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดคีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.ตราด
24 # 3อจ640406-116 ED774102584TH pong521 + Juicy (491855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน **ไม่ระบุที่สร้าง
25 # 3อจ640406-117 ED726141115TH ของขลัง + kritk (491856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมี วัดทรงคะนอง พิมพ์ปีกผีเสือ เนื้อดิน ปี 2472 จ.นครปฐม
26 # 3อจ640406-118 ED723771580TH naykrong + cediato (491859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
27 # 3อจ640406-120 ED753760753TH พันเปอร์เซ็น + Kjohnpat (491863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อเมฆพัด
28 # 3อจ640406-121 ED656279843TH pronprom + อัครพนธ์ (491829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
29 # 3อจ640406-122 FAM0000408162 gymnastics + ใบไผ่ใบตาล (491832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
30 # 3อจ640406-123 GRPL00001323PB Jaosuanoi + MADAM (491836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
31 # 3อจ640406-124 SMKA000002051AM wee2096 + joeryan (491910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ640406-125 ED656279857TH lekmahoran + prachuab (491837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาเม็ดขนุน กรุกำแพงเพชร เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
33 # 3อจ640406-126 ED598363460TH adisak00 + ดำปืน (491909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ พิมพ์แจกวัวลาน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
34 # 3อจ640406-127 ED765009609TH กาละแม + ข้าวตอกแตก (491841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640406-128 MKND000023074H2 pawaris + Wanchana (491850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(620517-043)
36 # 3อจ640406-129 ED731529684TH pawaris + noi70 (491854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)

37 # 3อจ640406-130 EX586613735TH pramual + terasak99 (491858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประสาทฯ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ640406-132 EH172261670TH tone555 + Ronado (491878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร วัดซับลำใย เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 197)
39 # 3อจ640406-133 ED772701452TH akkorn + ต้อมตราโล่ (491880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ก้างปลา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 82%)
40 # 3อจ640406-135 ED750517865TH poshwises + คุณชายแดง (491885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ปราจีนบุรี กรอบทอง(G 82%)
41 # 3อจ640406-136 ED628635950TH บรีสพระช่วย + หมวยคูก้า (491887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางเสน่ห์จันทร์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
42 # 3อจ640406-138 UDOM000014014WD methee88 + par_yama (491890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 964)(G 67%)
43 # 3อจ640406-140 ED719368079TH prasangsit + น้องหมี (491895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
44 # 3อจ640406-141 ED682485857TH เพียวซำเตย + Golf2424 (491908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 84%)
45 # 3อจ640406-142 ED724899698TH chane31 + องอาจ (491866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640406-143 EF241001173TH loomthong + (491872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี
47 # 3อจ640407-001 titong + ราชสีห์ (491915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(640319-478)
48 # 3อจ640407-002 baibua29 + ชัยชนะ56 (492011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(640224-025)
49 # 3อจ640407-003 Somchai3318 + tumacer (491918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631205-115)
50 # 3อจ640407-005 taccord + bigtua (491923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ โค้ดมะ 2 ขีด)(610602-057) (G 62%)
51 # 3อจ640407-006 Note2499 + workplace (491927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชินบัญชร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 203) (น้ำหนักทอง 4.3 กรัม)
52 # 3อจ640407-101 ED707739342TH nongder + umpun (491938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ เนื้อผง ปี 2511 จ.ชัยนาท **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
53 # 3อจ640407-102 ED766715381TH รักพระ08 + สนบางกรวย (491941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
54 # 3อจ640407-103 ED711645709TH เนตรมงคล + นิวเอกชัย (491943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
55 # 3อจ640407-104 TH011816RF886B เนตรมงคล + jarun123 (491945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม

56 # 3อจ640407-105 ED677438695TH เนตรมงคล + Juicy (491947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ640407-106 TH011816SK932B งดงาม + ศิษย์ปู่สง่า (491949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640407-107 RBPB0000034333T Giant415 + khaninnakoon (491951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ640407-108 RBPB0000034333T lybhutha + khaninnakoon (491954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ640407-109 RBPB0000034333T mawinroch + khaninnakoon (491956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพใช้)
61 # 3อจ640407-110 ED672066759TH lovehunterlove27 + (491959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
popeye289
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
62 # 3อจ640407-111 ED552659273TH หิมพานต์มุ่งงาม + ทรัพย์กำเนิด (491916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้ามบล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
63 # 3อจ640407-112 1203-9847-1196 Chumnui91 + ferluci (491919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นไพลินคาสิโน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640407-113 ED781711705TH sathinee2256 + Tee59 (492012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ640407-114 ED752459578TH รักพระ08 + seranee (491925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน.. (640319-239)
66 # 3อจ640407-116 ED722029637TH Pitcha + artliver (491933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
67 # 3อจ640407-117 TH011816SWWF6B Ong1971 + นึกอ่อนนุช (491936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา
68 # 3อจ640407-118 ED746271922TH บรมีหลวงปู่ทวด + (491940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tinetantawan
พระถ้ำเสือ พิมพ์จิ๋ว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
69 # 3อจ640407-119 ED746271922TH ชอบจัง + tinetantawan (491944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงเปิดโลก กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
70 # 3อจ640407-120 830580669236 ฐณะวัฒน์ + gondachary (491948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
71 # 3อจ640407-121 ED734229366TH Golf2424 + โอเว่น (491953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ640407-122 ED753016942TH บ้านยันต์สยาม + vazzaaa (491957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5844) (น้ำหนักรวม 117.6 กรัม)
73 # 3อจ640407-123 EH350059846TH Giant415 + นกแก้ว (491960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ640407-124 EH350059846TH ฅนบางใหญ่ + นกแก้ว (491963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนฐานล่าง)

75 # 3อจ640407-126 EH350059846TH prakit + นกแก้ว (491969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640407-128 EH350059846TH kachi + นกแก้ว (491977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นพิมพ์นี้
77 # 3อจ640407-129 EH350059846TH warning + นกแก้ว (491979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ระยอง (สภาพใช้)
78 # 3อจ640407-132 EH350059846TH korn88 + นกแก้ว (491942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
79 # 3อจ640407-133 ED784500308TH พนา25 + poon09 (491946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 118) (591010-035)
80 # 3อจ640407-134 ED734228459TH yutthapongp + ศิษย์ปู่สง่า (491950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
81 # 3อจ640407-135 ED734228459TH tomyum + ศิษย์ปู่สง่า (491952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาพรหมจักสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ลำพูน
82 # 3อจ640407-137 ED778001229TH taccord + เสน่หา (491958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
83 # 3อจ640407-138 ED711646284TH pisit55 + พิชชากร (492013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา อาจารย์ถนอม วัดนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง เนื้อดิน ปี 2514 จ.พิษณุโลก **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
84 # 3อจ640407-139 ED750367091TH Arphakorn8888 + Noomint (491961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2518 จ.ลำปาง
85 # 3อจ640407-140 ED780902014TH ham2773 + ลิงทอง (491964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 75%)
86 # 3อจ640407-143 ED747099466TH เด่นซัง + autpichut (491973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์หัวเรือเมล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
87 # 3อจ640407-144 ED725677202TH goodmondays + sillaprathai (491976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
88 # 3อจ640407-145 EW626443740TH TECHNOLOG + (491978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพบุตรคลองวาฬ
เหรียญหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กระบี่


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 09 เม.ย. 2564 - 08:45 น.] #79432 (8/9)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640329-015 ED695435580TH ไลอ้อนเรด (491068) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
2 # 1อจ640330-003 ED722678566TH jojo5 (491181) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 1อจ640330-013 ED764710639TH กิตติศักดิ์2519 (491189) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ640330-016 ED680179845TH toong (491191) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
5 # 1อจ640330-024 ED713329868TH k9cob (491195) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640330-025 EH325441829TH kenshiro2810 (491193) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ640331-005 ED761323176TH เขยมาบตาพุด (491261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640331-006 ED591304175TH ZuTharua (491263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640331-007 EB443082325TH phairod101 (491265) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ640331-019 ED717715589TH prasertpp (491272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ640331-024 ED694906720TH จอมพล (491278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
12 # 1อจ640331-025 ED717846536TH bank121 (491281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640331-050 ED700938715TH Nopanan (491285) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ640401-032 ED739543850TH witbcc143 (491426) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640401-044 EH333405179TH Suradech (491387) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640320-013 ผงธุลี (490602) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
2 # 2อจ640323-018 นึกอ่อนนุช (490465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
3 # 2อจ640330-009 t_local (491184) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640330-010 แม็คหลักสี่ (491188) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ640330-017 amata_tong (491190) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640331-001 หนุ่มธนบุรี (491256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640331-003 มงกุฏดาวทอง (491259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640331-007 วีบางพูน (491266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640331-008 Haasdk123 (491268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ640403-009 ศตกมล (491913) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ640406-008 การันตีพระ (491914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640406-009 การันตีพระ (491917) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640406-010 การันตีพระ (491920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640407-004 การันตีพระ (491922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640407-005 การันตีพระ (491924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640407-006 การันตีพระ (491932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ640407-007 การันตีพระ (491926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ640407-009 การันตีพระ (491928) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ640407-011 การันตีพระ (491931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640407-017 การันตีพระ (491935) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ640407-018 การันตีพระ (491937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640407-019 การันตีพระ (491939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640401-109 EG283159795TH Tawee888 + นู๋โอปอ (491368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
2 # 3อจ640401-118 TDZ21602882 pornlimk + เชน3536 (491364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดหนองม่วงไข่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.แพร่
3 # 3อจ640401-121 ED722575345TH yime2 + kawin1980 (491318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติการาม รุ่นแรก พิมพ์ 13 จุด เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ราชบุรี (สภาพใช้สึก)(G 84%)
4 # 3อจ640401-140 ED747081686TH lumpini6655 + autpichut (491339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
5 # 3อจ640401-171 820902788580 Suvat_dee + Aofwatmai (491462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2524 จ.สมุทรสาคร
6 # 3อจ640402-101 ED722706770TH โก๋แก่ + พูลสุข (491478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อบุญเทียม วัดลาดหลุมแก้ว เนื้อสำริด ปี 2528 จ.ปทุมธานี
7 # 3อจ640402-138 ED761319707TH sittpee + เขยมาบตาพุด (491545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพใช้และแต่งผิว)
8 # 3อจ640402-156 ED702993144TH Sintawee + SAPATAR (491495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2459 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 787)
9 # 3อจ640402-158 ED682466495TH คนคลองด่าน + Golf2424 (491610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 75%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ640403-003 BankHiWay + toeyway (491659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640403-004 jitnobnom + aom_nara (491662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640403-005 Gimjiyinglek + แก้วพิษณุ (491664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนขวา)
13 # 3อจ640403-007 nopakk + bangkokpoms (491668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
14 # 3อจ640403-008 โอ๋เมืองพาน + bangkokpoms (491671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
15 # 3อจ640403-101 ED107369645TH Musashi + แสงเงินแสงทอง (491655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังรัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
16 # 3อจ640403-102 ED672490061TH ตาลเดชา + ริณดา (491657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ640403-103 ED672490384TH Kloy1999 + คูณสตางค์ (491660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)

18 # 3อจ640403-104 EB443203655TH pakarapo + pumcha (491663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง)
19 # 3อจ640403-105 820903814102 warning + pun027 (491667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2515 จ.พิษณุโลก
20 # 3อจ640403-106 ED730587907TH tonychan + พระประแดง26 (491670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สมุทรปราการ
21 # 3อจ640403-107 EW626443736TH adisak00 + เทพบุตรคลองวาฬ (491672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ (สภาพสวย)
22 # 3อจ640403-108 RNYB000002383FY walrawut + (491676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
23 # 3อจ640403-111 ED562250126TH m-cot + duannaka (491616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ640403-115 GSPZ000004238LW nakorn05 + korn88 (491622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ640403-116 EW611917982TH บรีสพระช่วย + bboypm (491626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
26 # 3อจ640403-117 EH001121813TH คนเดินดิน + Mozo109 (491628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เกศแหลม เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
27 # 3อจ640403-119 SYMT000016264DG louisate49 + Dadab168 (491634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งจมูก)
28 # 3อจ640403-121 ED750336871TH noomark + thekop92 (491637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
29 # 3อจ640403-123 ED483399641TH เฮงเฮงเฮง168 + armarging (491642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เตารีดจิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)
30 # 3อจ640403-125 ED723780564TH Prakor + cediato (491713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640403-126 MSTW00007602BV Apisiri + DEKDEK (491647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่น 2 เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ640403-127 SYMT000026265ZF wichai88 + Dadab168 (491715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
33 # 3อจ640403-128 ED642798865TH แบงค์อรัญ + payan (491649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
34 # 3อจ640403-129 ED717717315TH lumpini6655 + prasertpp (491651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดกลาง เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2525 จ.นนทบุรี
35 # 3อจ640403-130 ED700456718TH แค่นี้ก็พอ + พระพาย99 (491653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
36 # 3อจ640403-131 TNR5000014881WE pod2481 + บอยราชบุรี (491617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิงห์ชัยมงคล วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)

37 # 3อจ640403-133 EG677626027TH pornlimk + Ponlanut1234 (491621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์
38 # 3อจ640403-135 EG955740981TH ลั่นกรุง + packking (491624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(ไม่บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
39 # 3อจ640403-140 ED749307379TH camaroj + chanple (491633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
40 # 3อจ640403-141 ED711778815TH pramual + ดาบสองมือ (491680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มจิก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อมและชำรุดฐานล่าง)
41 # 3อจ640403-142 820903840120 Banksqweez + kanatatpalm (491681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 67%)
42 # 3อจ640403-145 EH387727702TH cs16933 + eak831 (491687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 5343)
43 # 3อจ640403-146 TH0118169B555B pramual + Jarernkong (491716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
44 # 3อจ640403-147 ED505647033TH กระทิงขาว + wanida (491690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640403-148 ED745848970TH pawaris + chaidee (491693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร
46 # 3อจ640403-149 ED745848970TH pawaris + chaidee (491695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น 2 พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
47 # 3อจ640403-150 EW379136456TH prasertpp + KENJANG (491698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปราจีนบุรี
48 # 3อจ640403-151 ED715188788TH RUDY_BAYLOR + (491636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ว่านหวาย
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์หัวใจ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2484 จ.ภูเก็ต
49 # 3อจ640403-152 ED717551995TH เป็กสัมพุทธโธ + suwatboat (491638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด พิมพ์แข้งหมอน เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา
50 # 3อจ640403-153 ED715569185TH พันเปอร์เซ็น + golfsriracha (491639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ รุ่นครบ 180 ปี วันสมภพ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
51 # 3อจ640403-155 ED757214696TH Watermelon + (491643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 64%)
52 # 3อจ640403-156 ED706862215TH tone555 + นครคำแดงดี (491644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทธา รุ่นเงินขวัญถุง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.กำแพงเพชร
53 # 3อจ640403-158 ED755630566TH kob_chon + กานต์ไม้รวก (491712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ640403-159 ED754383483TH guidenaja + โกวบ้อ (491648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640403-160 ED734367478TH beer2126 + หมงครุใน (491650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร วัดดอนเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้

56 # 3อจ640405-002 ศักดิ์นรินทร์ + Doitung (491741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้ชำรุดโพธิ์บนซ้ายและย้อมสีดำ)
57 # 3อจ640405-005 Banksqweez + (491748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kapongdotcom
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
58 # 3อจ640405-007 tanint + tumacer (491751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
59 # 3อจ640405-008 golfkongsak + tumacer (491755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
60 # 3อจ640405-010 toh2722 + punpun (491759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
61 # 3อจ640405-012 ทิศเหนือ + popeye289 (491766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640405-014 dewie + บ้านไท (491827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี(G 63%)
63 # 3อจ640405-015 Natithol + บ้านไท (491772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(G 74%)
64 # 3อจ640405-018 witbcc143 + mangmao (491778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
65 # 3อจ640405-019 murbur + โฟกัส (491782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลวง วัดป่าสำราญนิวาส รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.ลำปาง
66 # 3อจ640405-101 TH011816DMZR4B deadly_bom + pattapee9 (491823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อปาน เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับลูกอมลักษณะนี้
67 # 3อจ640405-104 ED672484450TH eaknaengnoy + ริณดา (491736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
68 # 3อจ640405-105 ED672484605TH KANDEE + คูณสตางค์ (491822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
69 # 3อจ640405-108 EW447028118TH manilmanggol + nooing (491752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาเม็ดบัว หลวงปู่เอี่ยม วัดหงส์ปทุมมาวาส เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
70 # 3อจ640405-109 ED732626515TH pramual + suebsaks (491754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพัด กรุวัดบางโฉมศรี เนื้อชินตะกั่ว จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
71 # 3อจ640405-110 ED732626515TH pramual + suebsaks (491758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดบางโฉมศรี พิมพ์พระสารีบุตร(เล็ก) เนื้อชินตะกั่ว จ.สิงห์บุรี
72 # 3อจ640405-111 ED732626515TH pramual + suebsaks (491794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดบางโฉมศรี เนื้อชินตะกั่ว จ.สิงห์บุรี
73 # 3อจ640405-112 ED732626515TH pramual + suebsaks (491800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดบางโฉมศรี พิมพ์เล็ก เนื้อชินตะกั่ว จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
74 # 3อจ640405-113 ED732626515TH pramual + suebsaks (491802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดบางโฉมศรี พิมพ์มารวิชัย(เล็ก) เนื้อชินตะกั่ว จ.สิงห์บุรี

75 # 3อจ640405-114 ED708066090TH zafari + โอ๊ตพระประแดง (491805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หัวจรวด เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ชลบุรี (หมายเลข 1245)
76 # 3อจ640405-115 EG403747623TH บีเวียงพิงค์ + ทรัพย์เทวา (491807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ640405-116 EX460057431TH เนตรมงคล + suphannachai (491808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(G 65%)
78 # 3อจ640405-117 ED750934013TH เมืองช้าง + phon8899 (491810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
79 # 3อจ640405-118 EF391475758TH Hudsaphol + Pimuk111 (491826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9479)(G 66%)
80 # 3อจ640405-120 ED752127139TH podder + bunhave (491816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธบุพพาภิมงคล วัดบุพพาราม เนื้อเงิน ปี 2519 จ.เชียงใหม่
81 # 3อจ640405-121 ED752648342TH lumpini6655 + เวียงห้วยเขน (491762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน
82 # 3อจ640405-123 ED753491610TH boytiew + เซียนใหญ่สายร่ม (491768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ640405-124 ED731215218TH สินสมบูรณ์สุข + บุญทับ (491771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดหนองปลิง พิมพ์หน้าหนู เนื้อผง ปี 2509 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
84 # 3อจ640405-126 ED722707523TH doyct + พูลสุข (491777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพะอ๊อก วัดฉาง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ปทุมธานี
85 # 3อจ640405-127 ED722688988TH nirun4 + ชินครับ (491780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
86 # 3อจ640405-128 ED717448772TH นะโม39 + เสน่หา (491784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ640405-129 ED678275534TH tar001 + นันทวัน2460 (491787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่อ้น วัดบางจาก พิมพ์ประคำรอบ เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
88 # 3อจ640405-130 ED678275534TH tar001 + นันทวัน2460 (491791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
89 # 3อจ640405-131 EN699050678TH รักพระ08 + podder (491749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ ภปร. คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาฯสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
90 # 3อจ640405-132 ED731423913TH pramual + pultraman (491750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
91 # 3อจ640405-133 TH011815WCA22B lohbetong + หนุ่มเมืองพุทธ (491819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้)
92 # 3อจ640405-134 EF391476736TH TEE_INTER + coldplay (491753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชานหมาก หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร พิมพ์หลังพ่อท่านคล้าย เนื้อผง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ640405-135 ED774700534TH theera_econ1999 + winwin (491820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จระเข้ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่ว ปี 2525 จ.นครนายก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

94 # 3อจ640405-136 ED665283143TH เจริญ42 + กล้วยไม้ (491756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่คอหูเหรียญแคบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ640405-137 EG760659528TH จี๊ปท่าแค + m-cot (491760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ640405-138 ED699350332TH เกษตร + nonsiam1995 (491761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่
97 # 3อจ640405-140 EB443209066TH นุพระสยาม + (491821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BOONNUM2526
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
98 # 3อจ640405-141 ED713429968TH warning + รถถังพระบ้าน (491767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสำลี วัดห้วยยาง เนื้อผง ปี 2513 จ.ชลบุรี
99 # 3อจ640405-142 ED713429968TH หม่อง + รถถังพระบ้าน (491770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขาม) (ตะกรุดสามกษัตริย์/หมายเลข 26)ส่วนงานตรวจสอบ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 08 เม.ย. 2564 - 08:35 น.] #79313 (7/9)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640315-015 ED633262155TH มะโหน่ง (489527) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640315-018 ED715246707TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (489550) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640315-019 EX418904308TH ศิษย์ท่านขุน (489554) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640317-030 ED709154096TH seranee (489857) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640318-001 EH745413451TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (489970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640320-017 ED746500024TH คนเดินดิน (490243) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ640320-024 TH6Z5DN4Y Keawnam (490249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ640322-004 EI024228438TH Thanapong36 (490340) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640322-014 ED695445644TH o-larn (490349) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
10 # 1อจ640325-005 ED657378096TH doopradee (490710) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640326-011 MBC0000750508 janenaerong (490813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640326-018 TINT0000213875C KUUGA (490837) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
13 # 1อจ640327-002 ED582296921TH chane31 (490968) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ640327-018 ED501466115TH ต้นอุทยาน (490973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
15 # 1อจ640327-021 ED692381953TH router (490975) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
16 # 1อจ640327-033 ED746205645TH sai-9ton (490965) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 1อจ640329-014 ED695435580TH ไลอ้อนเรด (491060) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
18 # 1อจ640330-001 EB456992489TH BS_Neung (491194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640330-004 ED739543086TH winwin (491130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640330-011 ED689676480TH yutboss175 (491169) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ640330-015 ED421873455TH POOSIT (491173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640330-026 ED723752550TH อั๋นเด็กใหม่ (491176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640330-027 ED748843013TH tayatang (491177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640330-029 ED719638831TH lekmahoran (491179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640330-030 ED761002052TH น้องหมี (491182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ640401-009 ED713372058TH BankHiWay (491400) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
27 # 1อจ640401-012 ED752105734TH Vincent (491402) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
28 # 1อจ640401-018 ED230990255TH yyoyo (491409) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 1อจ640401-023 ED724084295TH ไลอ้อนเรด (491411) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ640401-024 ED724084295TH ไลอ้อนเรด (491417) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
31 # 1อจ640401-031 ED739543850TH witbcc143 (491423) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ640401-034 ED498542565TH เฮงเฮงเฮง168 (491433) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
33 # 1อจ640401-035 ED498542565TH เฮงเฮงเฮง168 (491436) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ640401-037 ED682873825TH ตาลเดชา (491437) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 1อจ640401-038 ED750946538TH mkwtn (491376) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ640401-046 EH333405179TH Suradech (491403) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
37 # 1อจ640401-047 EH333405179TH Suradech (491405) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640317-010 อรรถพล (489869) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640319-003 Buncha (490148) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ640319-009 sakbangbon (490151) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
4 # 2อจ640323-024 โฟกัส (490459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640325-022 ริณดา (490726) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ640325-025 ริณดา (490727) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
7 # 2อจ640325-026 ริณดา (490730) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
8 # 2อจ640325-027 ริณดา (490677) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
9 # 2อจ640327-001 nattasak (490912) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
10 # 2อจ640330-005 ก๊อง05 (491165) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ640330-007 สังสรรค์มงคลเกษม (491198) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640330-013 หรั่งวัดไตร (491127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640330-015 prasangsit (491122) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ640330-018 Narongchai007 (491126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640330-022 Rabbit2518 (491124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640401-009 บารมีคุณย่า (491407) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640401-010 บารมีคุณย่า (491414) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
18 # 2อจ640405-026 mangmao (491726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640406-002 การันตีพระ (491828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640406-003 การันตีพระ (491830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ640406-004 การันตีพระ (491831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640406-006 การันตีพระ (491833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640406-007 การันตีพระ (491834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640406-011 การันตีพระ (491835) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
25 # 2อจ640406-012 การันตีพระ (491838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640406-013 การันตีพระ (491839) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ640406-014 การันตีพระ (491840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ640406-015 การันตีพระ (491842) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ640406-016 การันตีพระ (491843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640406-017 การันตีพระ (491845) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ640406-019 การันตีพระ (491846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ640406-020 การันตีพระ (491848) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ640406-021 การันตีพระ (491852) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ640406-022 การันตีพระ (491853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ640406-023 การันตีพระ (491912) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 13 รายการ** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ640326-147 ED747044119TH น้องอิมอิม + autpichut (490810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)
2 # 3อจ640329-134 ED628293756TH แป๊ะ2498 + nokpamai (491069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ640330-118 ED723936805TH อ้วนอุดร + นกแก้ว (491115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
4 # 3อจ640331-113 ED753715051TH V-rasak + Wanchana (491544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (620529-022)(G 68%)
5 # 3อจ640331-121 ED722706275TH พนินทร์ + พูลสุข (491227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียม วัดโบสถ์ พิมพ์คะแนนฐานห้าชั้น เนื้อผง ปี 2507 จ.ปทุมธานี
6 # 3อจ640401-123 ED249026471TH pramual + หมากคาย (491327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 2 จ.ปราจีนบุรี
7 # 3อจ640401-125 ED645995975TH tomwong + ของขวัญ (491333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครพนม (หมายเลข 169)
8 # 3อจ640401-148 ED365444386TH หม่อง + towerboy (491358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดลูกอม หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.สมุทรสงคราม
9 # 3อจ640402-001 Teesan1709 + มงกุฏดาวทอง (491523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว) (640222-039)
10 # 3อจ640402-002 Vasin289 + workplace (491529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร
11 # 3อจ640402-004 Pech_Muangchon + (491531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (630515-248)
12 # 3อจ640402-005 raschapong + ขุนอรรถ (491541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิเลนนำโชค หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 152)
13 # 3อจ640402-102 ED730062042TH vitaya + supol (491481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 70%)
14 # 3อจ640402-104 ED754370096TH วรชัย + pomSL (491486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงปรกลูกยอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (591005-035)
15 # 3อจ640402-107 SLOM000007984RT pornlimk + joeryan (491494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ640402-108 SLOM000007984RT pornlimk + joeryan (491498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ปรกโพธิ์(เล็ก) เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ640402-109 820903344940 mesa918 + srikriangkrai (491501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
18 # 3อจ640402-110 820901579186 aof-papa + kanatatpalm (491505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
19 # 3อจ640402-111 ED677512532TH thammanoon95 + nung919 (491511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640319-100)(G 67%)
20 # 3อจ640402-112 ED728409616TH Sdiss + bongbiab (491513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
21 # 3อจ640402-113 ED732620509TH pramual + ภิรัต (491514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
22 # 3อจ640402-114 ED708784229TH JAOSAMRAN 25 + NatTak (491608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์เล็ก เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640402-115 ED654823355TH TEE_INTER + luangtajunior (491516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน รุ่นนะทรงแผ่นดิน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2549 จ.อ่างทอง (หมายเลข 143)

24 # 3อจ640402-116 ED719666608TH Tumtim + jojamja (491521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 52%)
25 # 3อจ640402-117 TINT000025503WG purich + KUUGA (491524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมวงเดือน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม
26 # 3อจ640402-118 ED742035509TH pound1972 + prachuk (491527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
27 # 3อจ640402-119 ED578988696TH sil69 + นู๋นิ่มพระสวย (491612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
28 # 3อจ640402-120 ED647840485TH ฉัตรฟ้า + หมวยคูก้า (491533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2525 จ.นนทบุรี
29 # 3อจ640402-121 ED753419694TH เมืองช้าง + องอาจ (491490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640402-122 ED759420506TH gumoo007 + Anankiya (491493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 776)
31 # 3อจ640402-123 EG683158558TH zafari + chit-p (491496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงิน ปี 2557 จ.สมทุรสงคราม (หมายเลข 500)
32 # 3อจ640402-124 ED712674131TH pramual + bucha (491499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ640402-125 ED759420483TH Apisiri + Anankiya (491504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
34 # 3อจ640402-126 EG798448608TH tafu-boy + chukitcajon (491506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
35 # 3อจ640402-127 ED744459443TH NAVA_AEK + lulytoon (491509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (580704-109)(G 84%)
36 # 3อจ640402-129 ED717724886TH มาม่าเป็ด + prasertpp (491517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา (640305-002)(G 55%)
37 # 3อจ640402-130 ED551304279TH sittpee + kawin1980 (491520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นเมตตาบารมี เนื้อทองคำ ปี 2545 จ.พิจิตร(G 66%)
38 # 3อจ640402-131 ED551304279TH DRAGON13 + kawin1980 (491526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
39 # 3อจ640402-132 EH492587308TH RedBlue + เซียนน้อยหนึ่ง (491528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)(540528-040)
40 # 3อจ640402-133 ED563729664TH ตึ่งนั้ง + anusornss (491534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
41 # 3อจ640402-134 ED674985895TH yyoyo + ฐณะวัฒน์ (491536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640402-135 ED674985895TH วิเศษชัยชาญ + ฐณะวัฒน์ (491538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640402-136 ED674985895TH yyoyo + ฐณะวัฒน์ (491542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ640402-137 ED674985895TH วิเศษชัยชาญ + ฐณะวัฒน์ (491543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640402-139 EH463777636TH yyoyo + artto13 (491547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640402-142 ED623478988TH dreamsconner + punnarai (491489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นสามบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.หนองคาย (หมายเลข 3541)(หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ640402-143 ED713425630TH พันเปอร์เซ็น + ซูโม่ (491497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อชินเขียว
48 # 3อจ640402-144 ED713425630TH Maximax + ซูโม่ (491500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดมหาอำนาจ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ640402-145 ED713425630TH เปี๊ยกตุ๊กแก + ซูโม่ (491503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเศรษฐี ปี 2545 จ.เพชรบุรี (ฝังพระนาคปรกใบมะขาม) (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์) (หมายเลข 40)
50 # 3อจ640402-146 ED713425630TH walrawut + ซูโม่ (491508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 78%)
51 # 3อจ640402-147 ED713425630TH tangamata + ซูโม่ (491609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์นะหัวเข่า จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640402-148 ED713425630TH ต่อคู้บอน + ซูโม่ (491510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
53 # 3อจ640402-149 ED545695669TH montree_eit + พ่อครู (491515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อนนท์ วัดเหนือวน รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2549 จ.ราชบุรี (หมายเลข 46) (611004-064)(G 77%)
54 # 3อจ640402-150 ED725645655TH pramual + converse_07 (491518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640402-151 ED675765848TH เก๋าด้ง + nstnathapong (491476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 66%)
56 # 3อจ640402-152 ED677427247TH pramual + paul2509 (491480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
57 # 3อจ640402-153 ED755014167TH มาริโอ + ประยงค์ (491483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
58 # 3อจ640402-155 ED709322735TH เนติธร + โอรสรามัญ (491491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 68%)
59 # 3อจ640402-159 ED682466495TH Poo1980 + Golf2424 (491611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช60 # 3อจ640402-161 TH011816118P0B SomphotK + Pimm88 (491537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพชำรุดขอบหลังขวา)

61# 3อจ640406-134 tanint+samanta (491883) กรอบทอง 1 องค์ ( G 94%)(น้ำหนัก 10 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 07 เม.ย. 2564 - 08:39 น.] #79292 (6/9)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640315-017 STTS000000262C9 Arunn (490150) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ640316-025 ED639777392TH chay7 (489654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640318-010 ED651981547TH thatcharit (489969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ640318-019 ED717416620TH mingch (489978) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640319-023 RI181210336TH birdbeat (490120) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640320-007 TH011814B4B4YR8B Songkiat19 (490193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640320-015 ED724006523TH ฅนบางใหญ่ (490216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ640322-003 ED713326985TH BankHiWay (490272) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
9 # 1อจ640322-005 ED679251830TH ชัยนิตย์ (490525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640322-013 ED709179637TH seranee (490347) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ640324-005 EH381118385TH R9999 (490585) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640324-023 RCNP000001087M2 Bassociety (490562) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640325-010 ED687332380TH bestrandom (490675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640325-025 ED732138115TH ต่อยอด (490703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640326-006 ED739671258TH yot97 (490830) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
16 # 1อจ640326-012 ED717829453TH bank121 (490816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640326-014 EB376106177TH OKK08 (490819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ640326-024 ED619757062TH tockjung (490855) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640327-007 EX590405654TH print (490936) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640327-010 ED582296918TH chane31 (490970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ640327-024 TH011815EZWJ1B toopronchai (490954) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ640327-032 EH381118399TH R9999 (490952) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640327-035 ED746205645TH sai-9ton (490978) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 1อจ640327-037 ED752420869TH seranee (490959) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
25 # 1อจ640329-002 ED730559954TH พระประแดง26 (491026) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640329-008 EH464778301TH วัฒน์พระเครื่อง (491053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ640403-025 ED754383347TH PHLOI (491709) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

28 # 1อจ640323-002 ED748000834TH zafari (490437) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640318-011 ริณดา (489982) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
2 # 2อจ640318-017 jane77 (489962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ640319-007 sombatbs (490147) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640319-015 โฟกัส (490159) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640323-005 wunlop (490458) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640325-013 ริณดา (490699) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ640325-030 focus-2007 (490693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640402-008 midori (491482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ640403-001 UDS-35 (491686) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
10 # 2อจ640405-001 การันตีพระ (491719) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ640405-005 การันตีพระ (491720) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ640405-011 การันตีพระ (491721) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640405-014 การันตีพระ (491722) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ640405-019 การันตีพระ (491723) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
15 # 2อจ640405-020 การันตีพระ (491724) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ640405-021 การันตีพระ (491725) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 2อจ640405-022 การันตีพระ (491727) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ640405-029 การันตีพระ (491729) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 2อจ640405-031 การันตีพระ (491730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640405-032 การันตีพระ (491731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640405-033 การันตีพระ (491732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640405-034 การันตีพระ (491734) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ640405-035 การันตีพระ (491735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640405-036 การันตีพระ (491738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640405-039 การันตีพระ (491739) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ640405-040 การันตีพระ (491742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ640405-041 การันตีพระ (491743) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ640405-042 การันตีพระ (491746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640318-166 ED723916721TH cpoons + เสือสมิง (490160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (วัดบางหอยสร้าง) (สภาพใช้)
2 # 3อจ640322-102 EH739906245TH Apisiri + ขนมกรุบ (490264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 2.5 นิ้ว)
3 # 3อจ640327-153 ED691171675TH บรีสพระช่วย + น้องอิมอิม (490877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อย รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ640403-001 Golf2424 + ประศาสน์ (491656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640205-122)
5 # 3อจ640403-002 บัณฑิตต + UDS-35 (491714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวังหิน พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(580408-052)
6 # 3อจ640403-006 east_noodles + SamilaMT (491666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640324-082)
7 # 3อจ640403-009 แค่นี้ก็พอ + chanapai (491674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดยะหาประชาราม เนื้อผงว่าน ปี 2503 จ.ยะลา (640115-205)
8 # 3อจ640403-110 EX590683763TH pornlimk + print (491682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ปรกโพธิ์(เล็ก) เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช (640322-244)
9 # 3อจ640403-112 ED717322600TH Father + juipeter (491618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดโคนอน พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (640322-115)
10 # 3อจ640403-113 ED700065283TH แป๊ะ2498 + Danusorn (491620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (631028-040)
11 # 3อจ640403-118 EH332240439TH nirun4 + Suklonkan (491631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี (640315-044)
12 # 3อจ640403-120 ED757930926TH louisate49 + berry (491635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (631126-434)
13 # 3อจ640403-122 TH011815SPXW8B Notestudio + toopronchai (491640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี (640301-127)
14 # 3อจ640403-134 ED686643933TH Piyawat_Thammanant + (491623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tookatun
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640311-225)
15 # 3อจ640403-137 ED674752176TH Pogky + tanawut007 (491627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (560315-052)
16 # 3อจ640403-143 ED752432592TH สิงห์สอง + tassunoh (491684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง) (560525-053)(G 81%)
17 # 3อจ640403-154 ED748662285TH kanan + poshwises (491641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (630711-143)(G 68%)

18 # 3อจ640403-157 ED715193726TH pisanu1972 + Theethuch (491646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ รุ่นบุญบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (631024-215)
19 # 3อจ640405-009 รักพระ08 + bunghongsaeng (491757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (640329-031)
20 # 3อจ640405-011 mawinroch + บรีสพระช่วย (491763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)(631118-108) (G 78%)
21 # 3อจ640405-016 taat_007 + oudoud (491775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (630118-060)(G 53%)
22 # 3อจ640405-103 ED709068715TH KC-Tung + ฅนบางใหญ่ (491733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมมุมล่างซ้าย) (640225-199)
23 # 3อจ640405-106 ED767514338TH gek1414 + มหามณีจินดา (491740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพล้างผิว) (640327-414)
24 # 3อจ640405-107 ED767514338TH รักพระ08 + มหามณีจินดา (491745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงเหลืองโรยตะไบทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก) (640218-267)
25 # 3อจ640405-122 ED753469877TH podder + หนุ่มธนบุรี (491764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 472605) (640329-413)
26 # 3อจ640405-139 ED480695115TH เพชรอโยธยา + ตุ๊หลวง (491765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อเงินถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3 นิ้ว)(620708-015)

27 # 3อจ640403-011 บรมีหลวงปู่ทวด+tonychan (491677) ตลับทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนัก 8.8 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 06 เม.ย. 2564 - 08:36 น.] #79253 (5/9)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640327-019 EH317079285TH kpinyo (490941) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640327-028 ED712662385TH แก้วพิษณุ (490946) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640316-010 rongfox (489696) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ640318-007 ริณดา (489979) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ640318-009 ริณดา (489983) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
4 # 2อจ640318-010 ริณดา (489980) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640318-012 ริณดา (489984) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ640319-011 Q-Taro (490152) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ640320-020 morning (490248) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ640322-011 pawaris (490358) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640323-023 Tochiro (490457) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 2อจ640324-003 Chai09 (490531) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ640324-017 วิรัช (490597) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640325-003 ริณดา (490676) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ640325-011 ริณดา (490691) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
14 # 2อจ640325-018 ริณดา (490714) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
15 # 2อจ640325-019 ริณดา (490716) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
16 # 2อจ640325-020 ริณดา (490719) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ640326-005 focus-2007 (490849) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640326-017 wilairat_22 (490856) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ640327-003 poonpan (490969) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ640327-007 สยามเมืองยิ้ม (490972) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 2อจ640327-017 aee_sotspa (490935) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ640329-001 โยสามพราน (491081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 2อจ640329-014 kamonsap (490990) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640403-003 การันตีพระ (491614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640403-008 jdbig (491629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640313-125 ED707342763TH Aommd + photo_one (489367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์
2 # 3อจ640316-129 ED441672174TH หลานตาจวบ + mingch (489591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อผง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
3 # 3อจ640318-118 EF391465764TH Kate1974 + coldplay (489951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้และล้างผิว)
4 # 3อจ640318-139 ED717416655TH poo2515 + mingch (489945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
5 # 3อจ640320-121 ED709176321TH บรีสพระช่วย + peaprem (490185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
6 # 3อจ640322-104 ED718027087TH warning + โคราช01 (490271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ใหญ่ จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ640322-123 ED562740323TH เล้งตราด + อมยิ้มสีชมพู (490269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2527 จ.จันทบุรี (หมายเลข 463)
8 # 3อจ640322-124 ED562740323TH เล้งตราด + อมยิ้มสีชมพู (490274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2527 จ.จันทบุรี (หมายเลข 2168)
9 # 3อจ640323-119 820868368294 ตี๋เล็กวัดหนองบัว + (490424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้อมเมตตามหานิยม
พระปิดตาหลวงพ่อเอื้อน วัดราษฎร์โมสร เนื้อผง จ.ชลบุรี
10 # 3อจ640323-127 TH011814PS7K3B Punaphob + tone555 (490470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
11 # 3อจ640325-105 ED249023798TH อ๋องสาย4 + srithep (490648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดทุ่งปอน พิมพ์หลังสือชิด ปี 2503
12 # 3อจ640325-114 EX517574072TH พันเปอร์เซ็น + (490626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
พระปิดตาศิลปะเขมร พิมพ์ข้าวต้มมัด เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640325-129 ED750302303TH hamham + Noomint (490658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ฤๅษีหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ640325-132 NKCS000017388EP ครูสมชาย + เจมส์วัดกลาง (490715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดลำนาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
15 # 3อจ640325-136 EX601949518TH Rakchart + ทวีกาญจน์ (490643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วลงรัก สร้างก่อนปี 2500 **ไม่ระบุที่สร้าง
16 # 3อจ640326-138 TH011814W37D2B lovehunterlove27 + tone555 (490773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
17 # 3อจ640326-150 ED692572771TH nongder + ต้อมตราโล่ (490822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อลงรักถักเชือก จ.ชัยนาท **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้

18 # 3อจ640326-162 ED730736827TH เงินเหลือ + kobnamo (490826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640327-102 EO634748955TH logisman + oudood (490911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง เนื้อดิน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ640327-104 ED727918277TH Nattyos + nitithans (490917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ640327-122 ED685233910TH วุฒิดินแดง + โอ๋ชัยนาท (490900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมงคลบพิตร เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ640327-123 ED705985629TH pornpipat + aun_sarot (490904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งธิเบต หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ลำปาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ640329-102 ED672063240TH Khongthasen + (490997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wichean146
เหรียญพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์เสาร์ วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์หน้าหนุ่มยันต์ซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สกลนคร
24 # 3อจ640329-111 ED724607885TH nuttakrit + ตะแคงขวด (491027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าตั๊กแตน ศิลปะเขมร พิมพ์ฐานบัว เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ640330-106 ED733546481TH ศักดิ์นรินทร์ + sak_laoareerat (491131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุดอยคำ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)
26 # 3อจ640330-126 ED666505408TH ละมุน + chowkul (491161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
27 # 3อจ640331-101 ED588080543TH บัณฑิตต + CharinT (491314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาลิ้นเป็ด กรุเมืองสรรค์ เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ640331-110 ED717846575TH wuth228 + Noomint (491269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญไต้ฮงกง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2525 จ.กรงเทพฯ
29 # 3อจ640401-139 820888715183 P-Pong + สมบัติ (491337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 74%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 05 เม.ย. 2564 - 08:42 น.] #79246 (4/9)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640306-011 EX590405597TH print (488771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640311-021 EG959857932TH BOAT26 (489215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640322-017 ED744611597TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (490354) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ640325-019 ED716737089TH รุยคอสต้า (490712) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640326-013 ED687999099TH duk101 (490836) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ640326-015 ED708590404TH มหามณีจินดา (490843) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ640326-017 ED700060621TH Watermelon (490848) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
8 # 1อจ640326-019 ED691320520TH tubtim77 (490852) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ640326-027 ED724063035TH ฅนบางใหญ่ (490857) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ640327-011 ED731515124TH noi70 (490971) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ640327-027 EF691284782TH ขนมหวาน (490976) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 1อจ640327-030 EH381118399TH R9999 (490961) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
13 # 1อจ640331-003 ED713380010TH BankHiWay (491271) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
14 # 1อจ640331-009 EH317080200TH mumu99 (491274) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640331-010 EH317080200TH mumu99 (491277) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640331-011 EH317080200TH mumu99 (491280) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ640331-012 EH317080200TH mumu99 (491284) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ640331-013 EH317080200TH mumu99 (491287) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ640331-014 EH317080200TH mumu99 (491290) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ640331-015 EH317080200TH mumu99 (491293) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640331-016 EH317080200TH mumu99 (491296) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
22 # 1อจ640331-022 TH011815G5AU8B assawin (491298) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ640331-023 TH011815G5AU8B assawin (491255) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
24 # 1อจ640331-026 EH317084436TH mumu99 (491275) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ640331-027 EH317084436TH mumu99 (491282) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ640331-028 EH317084436TH mumu99 (491289) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ640331-029 EH317084436TH mumu99 (491294) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ640331-030 EH317084436TH mumu99 (491297) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ640331-031 EH317084436TH mumu99 (491301) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ640331-032 mumu99 (491303) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ640331-033 EH317084436TH mumu99 (491270) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ640331-034 EH317048836TH mumu99 (491273) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ640331-035 EH317084436TH mumu99 (491276) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ640331-036 EH317084436TH mumu99 (491279) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
35 # 1อจ640331-038 TH011815KG286B assawin (491307) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
36 # 1อจ640331-039 TH011815KG286B assawin (491309) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 1อจ640331-042 EH317084475TH mumu99 (491283) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ640331-043 EH317084475TH mumu99 (491286) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ640331-044 EH317084475TH mumu99 (491288) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ640331-045 EH317084475TH mumu99 (491291) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ640331-046 EH317084475TH mumu99 (491292) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 1อจ640331-047 EH317084475TH mumu99 (491295) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ640401-027 EH331908641TH ssakda (491425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ640325-001 EO634681216TH num1522 (490706) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640323-004 อตกพระเครื่อง (490426) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ640324-013 แว่นพระประแดง (490583) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640325-036 ฅนบางใหญ่ (490711) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640326-012 schan2514 (490853) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640326-018 sombatbs (490860) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
6 # 2อจ640326-019 sombatbs (490863) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ640331-002 สยามเมืองยิ้ม (491217) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 2อจ640402-005 การันตีพระ (491474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640402-009 midori (491580) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ
10 # 2อจ640402-012 Theethuch (491485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640402-019 การันตีพระ (491475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640402-101 การันตีพระ (491464) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640402-102 การันตีพระ (491465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640402-103 การันตีพระ (491466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640402-104 การันตีพระ (491467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ640402-105 การันตีพระ (491469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640402-106 การันตีพระ (491471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640402-107 การันตีพระ (491473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640402-108 การันตีพระ (491546) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
20 # 2อจ640402-109 การันตีพระ (491551) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 2อจ640402-110 การันตีพระ (491552) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ640402-111 การันตีพระ (491559) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ640402-112 การันตีพระ (491562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ640402-113 การันตีพระ (491565) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ640402-114 การันตีพระ (491566) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ640402-115 การันตีพระ (491569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ640402-116 การันตีพระ (491570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ640402-117 การันตีพระ (491571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640402-118 การันตีพระ (491575) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ640402-119 การันตีพระ (491577) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ640402-120 การันตีพระ (491578) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ640402-121 การันตีพระ (491581) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
33 # 2อจ640402-122 การันตีพระ (491583) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ640402-123 การันตีพระ (491585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ640402-124 การันตีพระ (491586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ640402-125 การันตีพระ (491587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ640402-126 การันตีพระ (491588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ640402-127 การันตีพระ (491589) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
39 # 2อจ640402-128 การันตีพระ (491592) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
40 # 2อจ640402-129 การันตีพระ (491593) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ640402-130 การันตีพระ (491595) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
42 # 2อจ640402-131 การันตีพระ (491596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ640402-132 การันตีพระ (491597) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 2อจ640402-133 การันตีพระ (491600) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 2อจ640402-134 การันตีพระ (491601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ640402-135 การันตีพระ (491604) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 2อจ640402-136 การันตีพระ (491605) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
48 # 2อจ640324-005 anan88 (490542) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์
พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640315-135 EF391462175TH กล้าเก่งทุกทาง + rossyza4142 (489515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้ซ่อมแขนยันต์และหางไก่)
2 # 3อจ640329-145 ED732927170TH xavisam + vios2877 (491020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปาฏิหาริย์ EOD เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 127)
3 # 3อจ640330-128 ED726026596TH poshwises + แว่นศรีด่าน (491199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ หลวงพ่อเที่ยง วัดละมุด เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรสงคราม
4 # 3อจ640401-001 DRAGON13 + ประศาสน์ (491322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640323-105)
5 # 3อจ640401-002 ชิษณุชา + Pboonchai (491325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา
6 # 3อจ640401-003 Preecha_K + zippzipp (491457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ640401-004 tanint + เนติธร (491329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ เนื้อชิน
8 # 3อจ640401-005 ตาลเดชา + yoon9 (491459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ640401-006 B-TAWAN + (491331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
10 # 3อจ640401-007 somchaitoh + coldplay (491336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (640329-067)
11 # 3อจ640401-008 prasangsit + sanjinda2524 (491338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม

12 # 3อจ640401-009 pandp + scottruth (491340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 755)(631028-253) (G 69%)
13 # 3อจ640401-101 ED6003132226TH yoyomust + Nicharida (491344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640319-173)
14 # 3อจ640401-102 ED698368796TH Thredsak + บางกะปิ (491463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน จ.อุทัยธานี
15 # 3อจ640401-103 ED744870340TH thammanoon95 + (491347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chuanchai2505
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสรปิดทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
16 # 3อจ640401-104 ED743122592TH Ahefreedom + tui_bong (491470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะขอบทองหน้าเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 16)
17 # 3อจ640401-106 EX380728178TH virun123 + benz51 (491359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลืองตั้ง)
18 # 3อจ640401-107 ED731132473TH pramual + ทิศเหนือ (491363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังขวา)
19 # 3อจ640401-108 EW375352812TH type-voy + วรรณสินศิริ (491365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งบาตรน้ำมนต์ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.นนทบุรี
20 # 3อจ640401-110 ED753452908TH ปภานลิน + Tee59 (491372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
21 # 3อจ640401-111 ED734318857TH tum087 + joechainat (491346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
22 # 3อจ640401-112 EX547199282TH Polachet + makluayka (491349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
23 # 3อจ640401-113 ED711617362TH ศักดิ์นรินทร์ + ชวนชื่น (491350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า)

24 # 3อจ640401-114 ED711617362TH camaroj + ชวนชื่น (491352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
25 # 3อจ640401-115 ED739547131TH TEE_INTER + winwin (491354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ640401-116 ED691921759TH p_did + vazzaaa (491357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
27 # 3อจ640401-117 ED746911563TH chane31 + bomtada (491360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)(640224-029)
28 # 3อจ640401-119 ED761324551TH sheva + piya1 (491367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ซุ้มชื่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640401-120 SKSR00000097303J โอรสรามัญ + tankamol (491370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
30 # 3อจ640401-122 TH011815SAK6V5B ชัยเจเจ + pompy (491324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (570503-045)(G 82%)
31 # 3อจ640401-124 ED645995975TH tomwong + ของขวัญ (491330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นมหาปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครพนม
32 # 3อจ640401-126 ED645995975TH tomwong + ของขวัญ (491335) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครพนม (หมายเลข 17)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมความสุข เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครพนม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
33 # 3อจ640401-127 TH0118156Z2O9B DDman + ammad (491341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ640401-128 EX578506986TH yime2 + aboom2019 (491456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึกและล้างผิว)(G 64%)
35 # 3อจ640401-129 ED700065270TH พรพระพุทธคุณ + rongfox (491345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพแต่งผิว)
36 # 3อจ640401-130 ED700065270TH Lam104 + rongfox (491355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
37 # 3อจ640401-131 ED713432012TH KC-Tung + ฝอยทอง (491319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 ปี 2500 จ.นครปฐม
38 # 3อจ640401-132 ED230990255TH chatree1 + yyoyo (491321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (631010-269)
39 # 3อจ640401-133 ED230990255TH เสี่ยเมืองกาญฯ + yyoyo (491323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640224-180)(G 89%)
40 # 3อจ640401-134 EG955747097TH มหามนต์ + ชินนิมอน (491326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
41 # 3อจ640401-135 PICR0000083724H animalhell + รักษ์พระกรุ (491460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ640401-136 820899002276 phoomchai + benzy (491328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ ยาว เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (640109-328)
43 # 3อจ640401-137 ED423686203TH kenshiro2810 + plukpee (491332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
44 # 3อจ640401-141 ED744824107TH taat_007 + chuanchai2505 (491342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
45 # 3อจ640401-142 EX392900289TH บอลปากน้ำ + ประยงค์ (491343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(G 76%)
46 # 3อจ640401-143 ED699338610TH ลูฟี่นครศรี + nonsiam1995 (491468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช47 # 3อจ640401-144 EX553268203TH เนตรมงคล + winwin (491348) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระกริ่งติสสเทโว หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 824)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ติสสเทโว หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
48 # 3อจ640401-145 TH011815FYKV5B new999 + watwansa (491351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 90764)
49 # 3อจ640401-147 ED692567343TH nattapongp + Chairut (491353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย) (630429-240)
50 # 3อจ640401-149 ED641139646TH vazzaaa + lumpini6655 (491362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640320-216)(G 61%)
51 # 3อจ640401-150 ED763777909TH adisak00 + tum_utt (491366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
52 # 3อจ640401-151 820895572873 kanogkon + banky_banky (491373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(530929-123)
53 # 3อจ640401-152 ED682072833TH ตู๋สาธุ + ปราสาทหินพิมาย (491381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อลงรักถักเชือก จ.สมุทรปราการ
54 # 3อจ640401-153 ED744625830TH แสงธรรม01 + น้องหมี (491383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดแขนซ้าย)
55 # 3อจ640401-154 ED753452240TH scottruth + องอาจ (491386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
56 # 3อจ640401-155 ED722036916TH noomark + nanin (491389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ640401-156 ED596841975TH Banksqweez + ธารทอง7 (491392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 65%)

58 # 3อจ640401-157 ED191619788TH poshwises + pakavat (491393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก ๗ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี(G 66%)
59 # 3อจ640401-158 ED717847647TH yasawong + bank121 (491461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
60 # 3อจ640401-159 EG706619079TH champra + udomkaew (491397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
61 # 3อจ640401-160 SABR000001117EH mawinroch + ชอบจัง (491399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (640311-188)(G 63%)
62 # 3อจ640401-161 ED463486576TH มหกรรมพระเครื่อง + tum101 (491369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
63 # 3อจ640401-162 EG573698286TH sitipol + ธัมปารี_16 (491371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน กรุศาลเจ้า เนื้อชินตะกั่ว จ.ราชบุรี.. (สภาพใช้)(640319-254)
64 # 3อจ640401-163 ED720093080TH รักษ์แม้นทอง + หนุ่มเมืองพุทธ (491374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
65 # 3อจ640401-164 EF241001200TH พรญาณ + ไบร์ทหนองช้างคืน (491375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ640401-165 ED642489475TH pramual + ปัณณวัฒน์ (491377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
67 # 3อจ640401-166 ED535290645TH AodAnt + ZuTharua (491378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูปลัดวิชัย วัดสันติวิหาร รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2557 จ.สระบุรี
68 # 3อจ640401-167 EH044289847TH น้องปีเตอร์ + หนุ่มเมืองพุทธ (491379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
69 # 3อจ640401-168 ED753730181TH nongder + anirat_m (491382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงิน จ.พิษณุโลก

70 # 3อจ640401-169 TH011816382G6B Phonkhaokho + วาสนา99 (491385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญขวัญถุง หลวงปู่หมุน วัดซับลำใย รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2543 จ.ลพบุรี
71 # 3อจ640401-170 TH011815JA1W4B pangjung + tone555 (491388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.3 นิ้ว/สภาพใช้)
72 # 3อจ640401-172 ED711642234TH วิชามาร + นิวเอกชัย (491390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7 วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และล้างผิว)
73 # 3อจ640401-173 EF391427465TH sudjarit + noppadol_24 (491396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดเงินหลวงปู่หมุน วัดซับลำใย ปี 2542 จ.ลพบุรี (ขนาด 1 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
74 # 3อจ640401-174 ED717463430TH PHLOI + mingch (491398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
75 # 3อจ640402-154 dreamsconner+พลังศรัทธ (491487) กรอบทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนัก 17.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 03 เม.ย. 2564 - 08:36 น.] #79230 (3/9)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ640322-006 ED721707646TH Preecha_K (490348) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ640324-004 ED628291534TH อุกฤช (490579) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ640324-018 ED275343305TH เวียงพิงค์ (490600) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 1อจ640326-021 ED682476753TH Golf2424 (491040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640326-022 ED733609615TH ตะพาบ (490845) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ640326-025 ED709195833TH seranee (490851) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ640331-049 Nopanan (491220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640317-026 ประสาน (489878) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640323-001 apichaidon (490456) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640323-017 ศิลปะพระบูชา (490460) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ640323-019 yoon9 (490433) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640324-004 Buncha (490536) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640325-001 ทวดนรรัตน์ (490665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640325-004 ริณดา (490681) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 2อจ640325-005 ริณดา (490684) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ640325-010 ริณดา (490687) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
10 # 2อจ640325-012 ริณดา (490696) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640325-014 ริณดา (490701) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6
องค์
12 # 2อจ640325-015 ริณดา (490705) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
13 # 2อจ640325-016 ริณดา (490707) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ640325-017 ริณดา (490713) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ640325-032 marchtu23 (490698) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 2อจ640325-033 marchtu23 (490704) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640326-003 legallaw (490841) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ640326-009 ขุมทรัพย์บูรพา (490827) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ640401-002 การันตีพระ (491320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


20 # 2อจ640402-002 thatcharit (491416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640402-003 thatcharit (491420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640402-004 thatcharit (491421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640327-125 ED463484592TH เสี่ยเมืองกาญฯ + นู๋นิ่มพระสวย (490910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ640329-121 ED483395684TH pramual + sumat (491000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์กลาง จ.พิษณุโลก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ640331-001 treetaset + Pboonchai (491222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 62%)
4 # 3อจ640331-003 lybhutha + sanopporn (491233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
5 # 3อจ640331-004 newcharin + sanopporn (491237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร (สภาพสวย)
6 # 3อจ640331-005 zafari + ดิอาโบล (491240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบ เนื้อผง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้
7 # 3อจ640331-006 pandp + napon (491246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ640331-007 suksannb + chanan (491251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ
9 # 3อจ640331-102 ED588080543TH หิมพานต์มุ่งงาม + CharinT (491226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ640331-103 EF375492465TH Mongatae + onntiwang (491235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ640331-104 ED726551279TH แบงค์อรัญ + wutthichai (491243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี
12 # 3อจ640331-105 ED743053013TH zong2521 + pimpayak (491248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ640331-106 ED747048549TH warning + autpichut (491253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
14 # 3อจ640331-107 ED713349788TH Stapornch + k9cob (491258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลากำแพงคืบ กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(621212-118)
15 # 3อจ640331-108 ED725565974TH pornlimk + สมยศ5 (491315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)(630110-327)
16 # 3อจ640331-109 ED742306538TH tomwong + ของขวัญ (491262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครพนม (หมายเลข 319)
17 # 3อจ640331-111 ED727392199TH lumpini6655 + Dpaknampho (491204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

18 # 3อจ640331-112 ED732806565TH nopakk + phanom (491205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก เนื้อสนิมแดง
19 # 3อจ640331-114 ED748838322TH pramual + Amulet_Learning (491207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ640331-115 EH492586925TH รักพระ08 + เซียนน้อยหนึ่ง (491212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์ (640104-517)
21 # 3อจ640331-116 ED731132495TH mootoo36 + ทิศเหนือ (491215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง
22 # 3อจ640331-117 EG558644294TH Apisiri + รุยคอสต้า (491216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้
23 # 3อจ640331-118 ED710830545TH kimber + mchutith (491219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
24 # 3อจ640331-119 EH308856358TH Note2499 + เสี่ยเมืองกาญฯ (491221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดนะไม่แท้/สภาพใช้)
25 # 3อจ640331-120 ED684436187TH วินัย15 + วณิชออโต้ (491223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชุบทองใหม่)(G 81%)
26 # 3อจ640331-122 ED644617566TH pandp + หลิงศรีประจันต์ (491229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
27 # 3อจ640331-123 ED527783565TH Chicha + ansaldo (491232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มั่น วัดป่าดู่วนาราม รุ่นบุญกฐิน เนื้อเงิน ปี 2558 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 71)
28 # 3อจ640331-124 TH011815XVJH3B tomwong + ฟ้าลั่น (491236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา เนื้อเมฆพัด
29 # 3อจ640331-125 ED699096105TH Ballone + อั๋นเด็กใหม่ (491239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (620323-008)
30 # 3อจ640331-126 ED761323176TH ยอดนครสวรรค์ + (491241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (กรอบเงินชุบทอง)
31 # 3อจ640331-127 EB457348496TH ชิษณุชา + กิ๊กก๊อก1 (491244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นมงคล 3 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ลำพูน (หมายเลข 333)
32 # 3อจ640331-128 EI075951336TH boonlers + Taranong (491247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
33 # 3อจ640331-129 EF273996919TH เนตรมงคล + ศิษย์ปู่สง่า (491250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 7286)(G 65%)
34 # 3อจ640331-130 EF273996919TH Titikorn + ศิษย์ปู่สง่า (491254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
35 # 3อจ640331-131 ED677511801TH กิ่วกระ + nung919 (491211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)(631020-001)
36 # 3อจ640331-132 EX391803229TH DRAGON13 + Thanawat06 (491214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล พิมพ์หลัง สก. เนื้อผง ปี 2544 จ.ประจวบคีรีขันธ์

37 # 3อจ640331-133 EX590683454TH pornlimk + print (491218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ปรกโพธิ์(กลาง) เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช. (640313-285)
38 # 3อจ640331-134 ED63486630TH ลาดปลาเค้าบอย + ชินนิมอน (491316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมือและเข่าสองข้าง)(G 79%)
39 # 3อจ640331-135 ED733382655TH Jirawat1986 + น้อยหน่า (491224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
40 # 3อจ640331-136 ED742033281TH แป๊ะ2498 + kook582 (491225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน/โค้ดดอกบัวไม่แท้)
41 # 3อจ640331-137 EG535813936TH Swaha + ไชยสิทธิ์ (491228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านอ่อน วัดประชุมชลธารา รุ่นแรก พิมพ์ตาเสือ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นราธิวาส
42 # 3อจ640331-138 ED423685361TH ระพินชาติไทย + plukpee (491231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อชินตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ640331-139 ED753429405TH aeksitk + องอาจ (491234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 462)
44 # 3อจ640331-140 ED618163561TH tummusic46 + ตาลทราย (491238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
45 # 3อจ640331-141 ED618163561TH xin613 + ตาลทราย (491242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640331-142 RI192124960TH nakorn05 + rambo93 (491245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดพลา เนื้อผง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
47 # 3อจ640331-143 TPD091A000106 Chicha + unstobable (491249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (611003-080)(G 68%)
48 # 3อจ640331-144 ED755115038TH kiattisak + peaky (491252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพล้างผิว)(G 86%)
49 # 3อจ640331-002 gm2005 + ธนาวดี (491230) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (น้ำหนักรวม 12.4 กรัม) (G 65%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 02 เม.ย. 2564 - 08:34 น.] #79223 (2/9)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640322-016 ED741004743TH superman_vuth (490859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ640323-013 ED708296376TH lohbetong (490846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640325-009 ED708582120TH มาริโอ (490686) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ640325-022 ED686627771TH tookatun (490694) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ640325-027 ED485985366TH อนันตรา (490708) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
6 # 1อจ640325-028 ED485985366TH อนันตรา (490709) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 1อจ640326-001 ED701299320TH bussakorn (490786) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ640326-002 ED733009797TH chatree1 (490789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640326-003 EI999331775TH ทรัพย์กำเนิด (490791) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ640326-004 82088226697 Adisorn_Chen (490792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640326-005 TH0118159PBR2B เซียนบ้านนอก (491034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640326-007 ED304285139TH mingloei (490794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640326-008 ED717453415TH เสน่หา (490799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640326-009 1672100282168 Ottokung (490802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640326-010 ED361696971TH คนเดินดิน (490804) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ640326-016 ED744611583TH Akewattana (490864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640326-020 ED668963176TH nongJN (490824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640326-023 ED748816295TH น้องหมี (490839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640326-026 PCRB00000432746 jouicepeam (490844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640327-001 ED715558055TH golfsriracha (490956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640327-003 EG130087312TH pradrem (490958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ640327-008 ED746820845TH Nong2552 (490960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640327-009 ED722586105TH PHLOI (490962) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 1อจ640327-014 EH024823032TH กะเพรา (490977) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640327-015 ED685233910TH โอ๋ชัยนาท (490931) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ640327-020 ED696781231TH เหน่งเมืองนนท์ (490940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640327-022 ED718086479TH คุณศิระ (490902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ640327-023 ED709737790TH koekoe (490906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ640327-026 ED249025025TH pound1972 (490908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ640327-034 ED753405911TH Nong2552 (490895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ640327-036 ED735513115TH thatcharit (490898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ640329-001 ED733905326TH bigpracm (491099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ640329-004 EG283159787TH นู๋โอปอ (491047) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ640329-007 TH011815HEES1B Banz09 (491050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ640329-010 ED722024904TH nanin (491058) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ640329-011 ED583886575TH jozaa (491092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ640329-016 ED632278888TH maii_amulet (491094) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ640329-020 ED753723132TH citynew (491095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ640330-005 ED748020737TH zafari (491140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 1อจ640330-008 ED749755465TH BankHiWay (491145) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
41 # 1อจ640330-009 ED739534637TH Chanchai21 (491158) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 1อจ640330-014 ED748020723TH zafari (491162) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 1อจ640330-019 820883839506 pop_014 (491170) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
44 # 1อจ640330-020 820883839506 pop_014 (491174) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
45 # 1อจ640330-022 EH317080195TH mumu99 (491175) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ640330-023 EH317080195TH mumu99 (491178) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640313-018 jj2424 (490603) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640322-017 numcrma (490593) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
3 # 2อจ640324-010 Nicharida (490567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640324-012 microsoft (490574) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640324-019 ศิลปะพระบูชา (490588) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640324-020 ศิลปะพระบูชา (490589) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640324-021 ศิลปะพระบูชา (490592) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 2อจ640324-022 ศิลปะพระบูชา (490595) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ640324-023 walrawut (490598) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ640324-024 ศตกมล (491203) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ640325-024 ริณดา (490724) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 2อจ640326-002 anan88 (490838) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640326-007 Teesan1709 (490842) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ640326-010 nuttakrit (490847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640327-004 pipat_ch (490871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640327-009 udom66 (490873) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ640327-012 aee_sotspa (490964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640327-013 เด็กท่าพระ (490966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640327-014 wooddy (490967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640329-007 อุบาสก11 (491037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ640329-008 toneparsak (491039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ640329-009 TEE_INTER (491041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640329-010 TEE_INTER (491044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640329-016 kamonsap (491057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ640329-021 Sarawutchaonamuang (491086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640329-023 big1301 (491087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640329-024 kongsak (491088) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ640329-025 Sakdadm (491090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ640329-026 iamchatchai (491091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640331-009 การันตีพระ (491206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ640331-010 การันตีพระ (491208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ640331-015 การันตีพระ (491210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ640331-016 การันตีพระ (491213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ640401-014 toh2722 (491317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640326-132 ED723943466TH Tatsuya + ซูโม่ (490741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูปรัชกาล **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ640326-133 ED723943466TH Tatsuya + ซูโม่ (490744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูปรัชกาล **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ640327-106 ED676846928TH บรีสพระช่วย + sooznat (490922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ640329-005 kanogkon + numomint (490991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแผงตัด กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
5 # 3อจ640329-013 toh2722 + jdbig (491019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ640329-016 tummusic46 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (491028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2549 จ.สระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ640329-103 EX586610141TH suparerk + terasak99 (491002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานสามชั้นยันต์ห้าตัว เนื้อผง จ.นนทบุรี
8 # 3อจ640329-119 ED572887924TH preeyawat + Poonan9955 (491051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าค่าย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ640329-124 ED712680826TH ภาสะลอง + แก้วพิษณุ (491018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ640329-127 ED711754655TH เป็กสัมพุทธโธ + คเวสโก (491043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ ปี 2511 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ640330-001 ธัญเทพ + Thai2548 (491200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
12 # 3อจ640330-002 poshwises + นัทปทุม (491129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหงส์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี(G 81%)
13 # 3อจ640330-003 tiktik03 + ดิอาโบล (491133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
14 # 3อจ640330-004 tiktik03 + ดิอาโบล (491139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
15 # 3อจ640330-005 zafari + ดิอาโบล (491141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ชลบุรี
16 # 3อจ640330-006 zafari + ดิอาโบล (491144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ชลบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
17 # 3อจ640330-007 zafari + ดิอาโบล (491147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ชลบุรี

18 # 3อจ640330-008 walrawut + หนึ่งบารมีพระพุทธ (491148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ640330-009 โอ๋เมืองพาน + เน้นพระสวย (491151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1177)(621009-109) (G 79%)
20 # 3อจ640330-010 ลูกพ่อพันท้าย + coldplay (491153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)(G 89%)
21 # 3อจ640330-011 Tarkkyp + amata_tong (491157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640324-249)
22 # 3อจ640330-012 ลูกแม่รำเพย + Macky999 (491160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
23 # 3อจ640330-101 ED668499957TH tummusic46 + Silages (491116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
24 # 3อจ640330-102 ED749412261TH นครนายก + pakavat (491120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640330-103 EB456992489TH pepsi81 + BS_Neung (491197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ640330-104 ED722678566TH บรีสพระช่วย + jojo5 (491123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครพนม (551002-080)
27 # 3อจ640330-105 ED719349565TH m-cot + promlok (491128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม)
28 # 3อจ640330-107 ED689666638TH tnpong + ขุนเมืองจันทร์ (491134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ640330-108 ED734235208TH pongsan + ศิษย์ปู่สง่า (491135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน พิมพ์หลังหลวงพ่อขาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สระบุรี
30 # 3อจ640330-109 TH011815PR3VOB นัทปทุม + ฟ้าลั่น (491136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
31 # 3อจ640330-110 TH011815N79G2B อ้วนอุดร + Tawee888 (491138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640330-111 ED752408718TH pornlimk + seranee (491101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (640220-098)
33 # 3อจ640330-112 ED689676480TH ก๊อง25 + yutboss175 (491196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 69%)
34 # 3อจ640330-113 TH011815MSZP1B chun_lp10 + tikindy (491104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป ร.ศ.126 เนื้ออัลปาก้า ปี 2451 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
35 # 3อจ640330-114 SBAK000001305FY Exdesign + Tumkung (491106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
36 # 3อจ640330-115 850892648332 SON1979 + srikriangkrai (491109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8002)

37 # 3อจ640330-116 RI187681863TH แป๊ะ2498 + Piyawan (491111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
38 # 3อจ640330-117 ED723936805TH korn88 + นกแก้ว (491113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640330-119 ED723936805TH ต้นรูปเหมือน + นกแก้ว (491117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อสำริด ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
40 # 3อจ640330-120 ED723936805TH แป๊ะ2498 + นกแก้ว (491119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (โค้ดอุยาว)
41 # 3อจ640330-121 ED723936805TH บรีสพระช่วย + นกแก้ว (491146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640330-122 ED723936805TH พรญาณ + นกแก้ว (491149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์สมาธิฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640330-123 ED723936805TH Giant415 + นกแก้ว (491152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ640330-124 ED723936805TH jitnobnom + นกแก้ว (491154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
45 # 3อจ640330-125 LTMP0000068813P เนตรมงคล + kittikitti (491156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์หลังอูม ปี 2510 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ640330-127 ED398877929TH พันเปอร์เซ็น + ดำบ้านดอน (491164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ640330-129 EB442956504TH tekapol + gondachary (491168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพล้างผิว)
48 # 3อจ640330-130 EB457288090TH ต้นคุง + Kanlp (491171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(620508-031)(G 79%)
49 # 3อจ640330-131 ED682071237TH sutthiphornn + (491108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปราสาทหินพิมาย
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640330-132 PANT00008226GS loongmike + niwatam (491110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น จ.นนทบุรี
51 # 3อจ640330-133 PANT000008226GS บรีสพระช่วย + niwatam (491112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640330-134 PANT000008226GS วิเศษชัยชาญ + niwatam (491114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม(ยุคปลาย) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ640330-135 EW626443696TH Banz09 + เทพบุตรคลองวาฬ (491118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผิณ วัดโพธิ์กรุ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
54 # 3อจ640330-136 ED620777930TH เมืองช้าง + โชคเจริญ (491121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐมส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 เม.ย. 2564 - 08:44 น.] #79213 (1/9)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ640316-010 ED716245169TH manutkhumpera (490576) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640320-002 ED718009171TH kanlaya48 (490190) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ640320-003 EX586590950TH หลานตาจวบ (490606) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ640322-007 EG890945533TH องอาจ (490351) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ640322-010 ED701229261TH ตี๋เล็ก (490582) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640325-004 EX646706887TH litsupchuer (490721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ640325-006 KBAN000010590YW taccord (490668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640325-007 NKCS00017388EP เจมส์วัดกลาง (490720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640325-008 EX601949504TH ทวีกาญจน์ (490673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ640325-020 ED716737089TH รุยคอสต้า (490649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640325-024 ED736610060TH kiatjinda (490654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640325-026 EG412473485TH gunner (490659) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ640327-004 RI158269916TH tongleehae (490944) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ640327-005 RI158269916TH tongleehae (490948) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640327-006 EX590405654TH print (490951) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ640327-025 ED562241671TH คอปแมน (490957) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 1อจ640327-031 EH381118399TH R9999 (490963) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 1อจ640329-017 ED713329871TH k9cob (491076) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
19 # 1อจ640329-018 ED713329871TH k9cob (491084) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
20 # 1อจ640329-019 ED713329871TH k9cob (491079) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ640320-016 samartw (490217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ640325-007 midori (490664) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ640325-008 kook582 (490666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ640325-009 kundech (490729) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640327-006 chanapai (490921) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 2อจ640327-008 สยามเมืองยิ้ม (490924) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ640327-015 aee_sotspa (490927) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ640327-016 aee_sotspa (490932) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
9 # 2อจ640327-018 aee_sotspa (490938) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640327-019 aee_sotspa (490939) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640327-020 aee_sotspa (490943) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640329-002 vee2503 (491063) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ640329-003 vee2503 (491066) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640329-004 vee2503 (491067) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640329-005 vee2503 (491070) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640329-006 vee2503 (491072) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640329-015 kamonsap (491075) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
18 # 2อจ640329-022 denbike (491077) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
19 # 2อจ640329-028 numomint (491142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ640329-029 การันตีพระ (491201) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
21 # 2อจ640330-001 niruch (491163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22 # 2อจ640330-011 การันตีพระ (491102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640330-012 การันตีพระ (491103) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ640330-023 การันตีพระ (491107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640330-024 การันตีพระ (491105) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ640322-107 ED676491884TH Wanlop + prasit_jongsiri (490278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดงก้นทองแดง ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 670) (571009-027)
2 # 3อจ640325-116 ED709321412TH Teerapan + worawan (491032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพระขุนแผนจิ๋ว)
3 # 3อจ640325-128 ED719650452TH แสงธรรม01 + jojamja (490656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
4 # 3อจ640326-156 ED748620909TH มหาราษฏร์ + ริณดา (491035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ640326-160 ED540896828TH Bull5 + kawin1980 (490821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง กรอบทอง(G 66%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ640326-161 ED540896828TH Bull5 + kawin1980 (490825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง กรอบทอง(G 66%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ640326-164 EG677623003TH chutty + Ponlanut1234 (490831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(เหลือง) ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง) (สภาพปิดทองใหม่)(G 55%)
8 # 3อจ640329-001 chanesound + tumacer (491096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
9 # 3อจ640329-002 รักพระ08 + นายถนัด (491100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์ (สภาพสวย)
10 # 3อจ640329-003 nongder + aom_nara (490987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเขาอ้อ เนื้อผงว่าน ปี 2505
11 # 3อจ640329-004 เมืองช้าง + noomark (490989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นสุวรรณมงคล เนื้อเงิน ปี 2548 จ.ปัตตานี(G 78%)
12 # 3อจ640329-006 sumat + Choke5383 (490992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี (630516-030)
13 # 3อจ640329-007 kit49 + อุบาสก11 (490994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 77%)
14 # 3อจ640329-008 poshwises + ลูกแม่จัน (490998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
15 # 3อจ640329-009 Nok2944 + แมนปากท่อ (491004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อเงิน จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 77%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ640329-010 ITTIPONGSUM + (491006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แมนปากท่อ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (640318-030)(G 69%)
17 # 3อจ640329-011 เกษตร + sjitrakorn (491012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640329-012 หม่อง + jdbig (491015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจักรเพชร วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
19 # 3อจ640329-014 mawinroch + แก้วพิษณุ (491022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 66%)
20 # 3อจ640329-015 poshwises + ateomak (491025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2518 จ.เชียงใหม่(G 91%)
21 # 3อจ640329-017 bongbiab + Varawut1699 (491030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จตรัสรู้ วัดทุ่งเสรี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640329-101 ED724049149TH P-Pong + Doe07 (490993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพสวย)
23 # 3อจ640329-104 ED638991638TH m-cot + chaiywutkunarsa (491007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1920)(G 56%)
24 # 3อจ640329-105 ED698354845TH apexshop + yoon9 (491010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน(ย้อนยุค) เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2552 จ.ชัยนาท(G 66%)
25 # 3อจ640329-106 ED671796218TH Teesan1709 + tui_bong (491014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
26 # 3อจ640329-107 ED304269224TH animalhell + mingloei (491017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุดงเมืองแอม พิมพ์บัวชั้นเดียว เนื้อผง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
27 # 3อจ640329-108 ED735941547TH nirun4 + natapoln (491021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
28 # 3อจ640329-109 ED728009220TH pcharin + พระบ้านทั่วไทย (491023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
29 # 3อจ640329-110 TH011815JR872B กุสยาม + tonyswag (491098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลมเล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
30 # 3อจ640329-112 ED742903270TH gecko + ตุ๊หลวง (491031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งเก่า เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(640123-059)
31 # 3อจ640329-113 สิชล2526 + ศิษย์พระเจ้า (491033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RYWT000001060UM
พระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 2798)
32 # 3อจ640329-114 ED760500440TH chaiyawit_doh + Darkaun (491036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นสารพัดดี เนื้อดิน ปี 2518 จ.สกลนคร (640315-174)
33 # 3อจ640329-115 GSPZ0000038095S zakII + korn88 (491038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดกงจักร ๒๑) (630909-209)(G 64%)
34 # 3อจ640329-116 820887803363 cartoonzaa + Kampanat13 (491097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
35 # 3อจ640329-117 ED736508765TH WASIT + pungting (491042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ พิมพ์หมวดมวย เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.นครศรีธรรมราช
36 # 3อจ640329-118 ED596841595TH จีวร19 + ธารทอง7 (491048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

37 # 3อจ640329-120 ED591302418TH pramual + pratheep_k (491054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ เนื้อตะกั่วลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ640329-122 EG760659267TH Sudaratamulet + จังซีลอน (491008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
39 # 3อจ640329-123 TH011815ED4C0B ยอดอ่างทอง + เสพดศรีราชา (491011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 162)
40 # 3อจ640329-125 ED721407156TH Nui-2499 + Manunicon (491024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
41 # 3อจ640329-126 ED700063101TH m-cot + Watermelon (491029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
42 # 3อจ640329-128 TH0118156XSV0B bongbiab + f-ford (491046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640329-129 TH0118156XSV0B bongbiab + f-ford (491049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ640329-130 ED750161305TH warning + toyota888 (491052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าสามัคคีธรรม พิมพ์หน้าวัว เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่
45 # 3อจ640329-131 EH739906642TH boonsom2499 + ขนมกรุบ (491059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 217)
46 # 3อจ640329-132 ED719662402TH เมืองช้าง + promlok (491061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ640329-133 EX451816978TH กุศลสร้าง + Luktarn88 (491065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์ข้าวสารดำ เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี กรอบทอง(G 85%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ640329-135 EX586540406TH teespy + Choomsilp (491071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
49 # 3อจ640329-136 ED600312438TH เสรีไทย + Nicharida (491074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (620705-149)(G 82%)
50 # 3อจ640329-137 ED458667156TH suttisak + เอ้ศรีราชา (491078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
51 # 3อจ640329-138 ED748626172TH korn88 + ริณดา (491080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
52 # 3อจ640329-139 ED735256062TH ขุนเมืองจันทร์ + อาชาเหล็ก (491082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
53 # 3อจ640329-140 EG955745207TH OahZa + หวานเย็น007 (491083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ640329-141 EG955745207TH เกษมจิต + หวานเย็น007 (491005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้)
55 # 3อจ640329-142 ED702991038TH วาสนา99 + มีบุญ888 (491009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 382)

56 # 3อจ640329-143 ED726547115TH เมืองช้าง + wutthichai (491013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี
57 # 3อจ640329-144 ED705987823TH ศักดิ์นรินทร์ + THAI-PRA (491016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดใบหน้าซ้าย)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM