ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมีนาคม 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 มี.ค. 2564 - 08:36 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 31 มี.ค. 2564 - 09:06 น.] #79177 (27/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640320-006 EH523049102TH toong (490209) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ640320-011 ED643695920TH k9cob (490251) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640322-009 ED718047775TH คุณศิระ (490353) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640322-012 ED484139841TH ชอบพิจิตร (490343) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640323-001 ED503213357TH Thanapong36 (490415) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640323-008 ED724872338TH องอาจ (490442) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ640323-011 TH011814WSQE6B Mcwall (490434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640324-001 ED716289403TH TadSnave (490553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640329-012 ED713955544TH bluezone69 (491093) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640315-007 Buncha (489479) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640315-033 denbike (489548) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
3 # 2อจ640318-006 ริณดา (489977) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ640318-013 ริณดา (489986) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
5 # 2อจ640322-002 เหน่งบางคู้ (490355) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640322-003 shibulaken (490320) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ640322-005 dang29 (490330) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ640322-010 popular_rock (490356) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640322-021 penggo (490359) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ640323-002 สยามเมืองยิ้ม (490421) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ640323-013 atthasit (490430) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ640323-014 beegee (490454) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ640323-015 beegee (490455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640323-016 beegee (490446) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
15 # 2อจ640323-026 pawit_wattana (490408) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ640327-026 Jaosuanoi (491064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 2อจ640329-012 การันตีพระ (490988) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640329-013 การันตีพระ (490995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ640329-017 การันตีพระ (490996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ640329-019 การันตีพระ (490999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640329-020 การันตีพระ (491001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640329-027 การันตีพระ (491003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640320-019 กุ้งหวาน (490238) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640322-105 TH011814U6HX3B poshwises + ponpon (490275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว พิมพ์คะแนน เนื้อทองเหลือง จ.สิงห์บุรี
2 # 3อจ640322-135 ED719407183TH ทนายหลวง + nickkorat (490362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ640324-119 EX551866345TH พนา25 + tonyswag (490529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
4 # 3อจ640325-001 Apisiri + bboon (490615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640325-108 ED715459857TH punsa44 + t_kochawon (490657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 479/หน้าตัก 5 นิ้ว)
6 # 3อจ640326-001 korn88 + Mynunoija (490753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดประตูลี้ จ.ลำพูน
7 # 3อจ640326-005 พนา25 + ต่อ_ถนนตก (490764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
8 # 3อจ640327-001 ชิษณุชา + Pboonchai (490883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ640327-002 m-cot + kao_za (490886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
10 # 3อจ640327-003 คนคลองด่าน + lekgunner (490891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
11 # 3อจ640327-004 มหามนต์ + แก้วพิษณุ (490893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาแก้วสารพัดนึก หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม เนื้อผง ปี 2524 จ.สมุทรสาคร
12 # 3อจ640327-005 taccord + หนึ่งบารมีพระพุทธ (490897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
13 # 3อจ640327-006 prasit2512 + (490901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
14 # 3อจ640327-007 ลั่นกรุง + หนึ่งบารมีพระพุทธ (490903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว)
15 # 3อจ640327-101 ED705985853TH lumpini6655 + ขาล-เสือ (490909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 76%)
16 # 3อจ640327-103 EX586238938TH Earthood + sanjinda2524 (490915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม
17 # 3อจ640327-105 ED732529059TH Wanlop + nakak_action (490919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร

18 # 3อจ640327-107 ED7000062260TH m-cot + Watermelon (490926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
19 # 3อจ640327-108 ED636554847TH Bobbie + tepakornsu (490928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1)
20 # 3อจ640327-109 ED728405716TH Charity + bongbiab (490930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
21 # 3อจ640327-110 ED672458945TH chaleaw56 + ริณดา (490933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลพบุรี
22 # 3อจ640327-114 ED625988286TH essai + loryinglong (490875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640327-115 ED572888757TH schan2514 + น้องอิมอิม (490876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
24 # 3อจ640327-116 ED600308623TH pawaris + Nicharida (490878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ640327-118 ED743102862TH nirun4 + tui_bong (490882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ เนื้อผง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ640327-119 EX597187684TH MEENOI + SUIDUI (490885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 69%)
27 # 3อจ640327-120 ED699999745TH kai_kaw + shyamal (490890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 154)
28 # 3อจ640327-121 ED722668135TH yaozm + วัดเพชรดอนยาง (490896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 37/น้ำหนักทอง 16.3 กรัม)
29 # 3อจ640327-126 TH01181551ND3B แสงธรรม01 + Palestine (490979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
30 # 3อจ640327-127 TH01181551ND3B โอรสรามัญ + bank121 (490914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด/สภาพผิวเป็นสนิมส่วนบน)
31 # 3อจ640327-128 ED633285050TH เทพมรณะ01 + มะโหน่ง (490918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ สก. รุ่นครบ 5 รอบมหาราชินี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 16.9 กรัม)
32 # 3อจ640327-129 ED742005382TH Saenrat + mongkol46 (490980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 63%)
33 # 3อจ640327-130 ED730203174TH บรีสพระช่วย + pradit1977 (490923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ รร.แบบ ป.มาลากุล เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.สกลนคร
34 # 3อจ640327-132 ED718086479TH tam_led + คุณศิระ (490929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
35 # 3อจ640327-133 ED706714375TH biwpangprong + POPJAZ (490934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูขีดฐานบุ๋ม เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ640327-134 EF391422171TH korn88 + นนท์2515 (490981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา(G 62%)

37 # 3อจ640327-135 ED249024586TH Anoma + หมากคาย (490937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
38 # 3อจ640327-136 ED652265282TH สังโยชน์ + เจริญพรรุ่งเรือง (490942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครปฐม (วัดท่ามะเดื่อสร้าง)
39 # 3อจ640327-137 ED682336583TH phoomchai + beer2126 (490945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
40 # 3อจ640327-138 EX547588835TH อ๋องสาย4 + ประพฤทธิ์ (490947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี
41 # 3อจ640327-139 ED722578687TH prasertpp + ปภานลิน (490950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)
42 # 3อจ640327-140 MNKP000012779AH poshwises + prakit (490953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
43 # 3อจ640327-141 TINT000023434Q8 pakapol47 + KUUGA (490879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(G 68%)
44 # 3อจ640327-142 TH011815BU0R7B thammanoon95 + โคราช01 (490887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ640327-143 ED712662385TH tommeng + แก้วพิษณุ (490892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 63%)
46 # 3อจ640327-144 ED733090864TH pangjung + nakornyong (490894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพใช้)
47 # 3อจ640327-145 ED675779467TH phot87616 + farmer (490899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
48 # 3อจ640327-146 EH463734658TH หม่อง + midnightjojo (490974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 518)
49 # 3อจ640327-147 ED710255865TH วุฒินันท์ + tangmo-septat (490905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ฐานกลวง เนื้อตะกั่วชุบนิกเกิล 2508 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ640327-150 ED754324216TH yyoyo + โกวบ้อ (490920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ640327-151 ED756150464TH Michy + ppffarm (490986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทองคำ-เงิน) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
52 # 3อจ640327-152 ED691171675TH art8888 + โอ้บางบอน (490984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ640327-154 ED733090878TH พรศักดิ์2527 + nakornyong (490983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสวนเต่า หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
54 # 3อจ640327-155 ED751611646TH pramual + jirarush (490881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุบ่อสวก เนื้อดิน จ.น่าน
55 # 3อจ640327-156 ED751611646TH bangkokpoms + jirarush (490884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

56 # 3อจ640327-157 66850251931542 Tawee888 + Sucheera (490982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่นเปิดอาคารสำนักงานตำรวจฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2396/หน้าตัก 9 นิ้ว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 30 มี.ค. 2564 - 08:40 น.] #79053 (26/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640309-013 EG654386495TH หวายกรอง (488959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ640310-021 ED683536657TH Vincent (489125) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640311-003 ED703149359TH โอมมะ (489194) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ640313-015 ED611155367TH เฮงเฮงเฮง168 (489428) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ640315-004 ED685022748TH กเกี๋ยวโคราช (490573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640315-026 ED566874555TH tiktony (489557) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ640316-007 ED710615467TH หนูเจ้าพระยา (490577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640316-021 ED702833638TH พาชนะ (489706) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ640317-004 ED727820670TH saro0911 (490580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640317-011 PARQ00000486323 petchers (490614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ640317-017 ED628366127TH สายอีสาน (490586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640317-022 PCRB00003691J3 jouicepeam (489880) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ640318-005 ED628247796TH อุกฤช (489973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640318-007 ED691653584TH Rakchart (490504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640319-001 ED735910828TH natapoln (490063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640319-012 EG959867299TH หวานเย็น007 (490508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ640320-001 ED715553375TH golfsriracha (490187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640320-010 ED713340449TH k9cob (490250) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ640320-016 EH464806988TH artto13 (490252) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ640320-018 ED494390728TH เบียเจ้าเจ็ด (490245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640320-019 PHAK00001109847TH BOMBA (490246) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ640320-020 RMKP000005725ZP getready (490518) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ640320-021 TUPM000012246WC Thanacorner (490242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640320-022 ED729003696TH กระต่าย (490244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640320-023 EH554771332TH mahachon (490247) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ640320-025 TH6Z5DN4Y Keawnam (490253) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 1อจ640322-001 ED655757771TH welding24 (490321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640322-002 ED660866624TH a-talala (490323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640322-008 PTBT000016583Z5 Zen123 (490324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ640322-011 ED720427582TH เขยมาบตาพุด (490346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ640323-003 RPHT00000304879 techinmonpan (490418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ640323-004 WRATV00002246WR tongleehae (490410) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
33 # 1อจ640323-005 RATN0000022462WR tongleehae (490412) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ640323-007 ED730722111TH kobnamo (490422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ640323-009 ED713951556TH bluezone69 (490425) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
36 # 1อจ640323-010 PSP0012142742TH Boynear (490468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ640323-012 QSV0000697027 aksomsak (490436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ640323-014 EX433420369TH ต้นสุขสำราญ (490438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ640323-015 ED710185596TH mchutith (490440) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
40 # 1อจ640324-002 ED677684603TH sakduang (490555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ640324-003 ED612277614TH Benz17 (490557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ640324-006 ED483393578TH sumat (490561) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ640324-007 EG649673397TH wijitsin (490612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ640324-008 ED737203164TH RAY_BBT (490566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ640324-009 ED667634219TH Destiny88 (490570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ640324-010 ED726332636TH waves (490572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ640324-012 EB376036697TH OKK08 (490560) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ640324-015 QSV0000698634 thanaj (490563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ640324-016 TH0118153B917B โก้นครสวรรค์ (490565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ640324-017 TPP034U002347 SKY19 (490611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ640324-019 EI12865154TH จูมไม้เมือง (490575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ640324-022 ED724858543TH องอาจ (490558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ640324-024 ED731117343TH คลับจับลิง (490568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ640325-011 EH317058612TH mumu99 (490685) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
55 # 1อจ640325-012 EH317058612TH mumu99 (490689) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
56 # 1อจ640325-013 EH317058612TH mumu99 (490690) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
57 # 1อจ640325-014 EH317058612TH mumu99 (490692) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
58 # 1อจ640325-015 EH317058612TH mumu99 (490695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
59 # 1อจ640325-016 EH317058612TH mumu99 (490697) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
60 # 1อจ640325-017 EH317058612TH mumu99 (490700) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
61 # 1อจ640325-023 EX519358093TH ต่อแต้ม (490702) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
62 # 1อจ640325-029 EG599147161TH เทียนทอง (490670) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
63 # 1อจ640325-030 EG599147161TH เทียนทอง (490671) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
64 # 1อจ640325-031 EG599147161TH เทียนทอง (490674) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640311-013 Mikechina (489213) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640312-008 sanopporn (489299) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ640315-002 lumpini6655 (489541) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ640316-007 แว่นพระประแดง (489688) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640317-022 ฟ้าลั่น (490578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640317-030 Pimm88 (490581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640318-008 ริณดา (489981) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ640318-014 coldplay (489943) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 2อจ640319-010 gorn9 (490149) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ640319-013 Q-Taro (490154) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ640320-001 vadcharapol (490236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640320-002 kritbig (490237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640320-003 kai09 (490584) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ640320-004 chanapai (490198) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ640320-005 pramual (490239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640320-008 eeemaaa (490240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ640320-009 อรรถพล (490241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640320-014 แก้วพิษณุ (490214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ640320-017 hunter04 (490202) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640320-018 sanpol (490235) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
21 # 2อจ640322-006 ming168 (490322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640322-007 นัทปทุม (490325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640322-013 manas1976 (490341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640322-016 zuzaa (490345) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640322-018 jicko (490350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640322-019 หนุ่มธนบุรี (490352) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 2อจ640322-022 นคราฎ (490267) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ640323-020 yoon9 (490431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640323-022 Tochiro (490403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ640323-025 matina (490406) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ640324-001 Owarut999 (490539) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ640324-007 มงกุฏดาวทอง (490543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ640324-008 QiciQ (490545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ640324-014 napak (490607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ640325-002 kho9918 (490669) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
36 # 2อจ640326-034 engineer27 (490888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
37 # 2อจ640327-010 การันตีพระ (490869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ640327-024 การันตีพระ (490867) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ640327-025 การันตีพระ (490868) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640312-004 Jaosuanoi + sanopporn (489248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก พิมพ์สองขอบ เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้สึกและตัดหู)(G 90%)
2 # 3อจ640313-134 EG411299839TH mntpt + กุ้งหวาน (489338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพิณ วัดบางหัวเสือ เนื้อผง ปี 2458 จ.สมุทรปราการ
3 # 3อจ640313-157 GSPZ0000028303C chaiyawit_doh + korn88 (489384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ640316-008 nonthachai + midland (490051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดโลกธาตุ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อเงิน จ.สมุทรสงคราม
5 # 3อจ640316-112 ED724805885TH Aonzazxc555 + โอมมะ (489720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
6 # 3อจ640316-123 ED724805877TH หม่อง + โอมมะ (489577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ640316-177 EG566456355TH boytiew + tangmo-septat (489646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ640317-156 ED672443438TH zafari + คูณสตางค์ (489782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่งพระประทานพร เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
9 # 3อจ640319-004 poshwises + krais1 (490003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า จ.เพชรบุรี **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
10 # 3อจ640319-102 ED666884541TH sitipol + samanta (490158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดท่ามะเดื่อ พิมพ์รุปไข่ เนื้อทองแดง ปี 249 จ.นครปฐม
11 # 3อจ640319-127 TH011814KDZF4B chuchart-k + เขียวนนทรี (490029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ640319-167 ED663627455TH mawinroch + Chakkapud (490115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (631214-016)(G 64%)
13 # 3อจ640322-110 ED723706229TH พระประแดง26 + อั๋นเด็กใหม่ (490287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
14 # 3อจ640323-003 yyoyo + bboyjob142 (490377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(640217-026)
15 # 3อจ640323-010 บรีสพระช่วย + ดิอาโบล (490393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640323-101 TH011814Z3979B มีพอดี + PALM_Pitikorn (490371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อกัลปังหา ปี 2539 จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ640323-111 ED701735237TH ลาภิสรา24 + ภิรัต (490404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดอนงคารามวรวิหาร รุ่น 2 เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640323-126 ED723943449TH ณัฐปรัชญ์ + ซูโม่ (490389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกลื่อม วัดหรงบล เนื้อตะกั่ว ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ640324-110 ED621168799TH บรมีหลวงปู่ทวด + แบงค์อรัญ (490528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.ปราจีนบุรี
20 # 3อจ640324-123 ED304284249TH Rakchart + mingloei (490538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2475
21 # 3อจ640324-143 ED619650049TH ไก่พระยา + สมาร์ทพระแท้ (490610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมงคลถาวร วัดลำต้อยติ่ง พิมพ์หลังยันต์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
22 # 3อจ640325-006 storm17 + tayatang (490625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กุมารทองหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 3 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ640325-104 ED697158218TH You9199 + pakavat (490644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
24 # 3อจ640325-131 TH0118156X572B kitti2514 + f-ford (490732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640326-126 ED686627079TH พนา25 + tookatun (490775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631005-775)(G 64%)
26 # 3อจ640326-135 ED562241521TH pramual + duannaka (490762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ ปี 2537 จ.นครปฐม
27 # 3อจ640327-111 ED672458945TH Note_003 + ริณดา (490870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (640313-161)
28 # 3อจ640327-112 ED672458945TH บรมีหลวงปู่ทวด + ริณดา (490872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุบ้านละหาร เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี (640225-118)
29 # 3อจ640327-113 ED672459845TH manilmanggol + ริณดา (490874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหงส์ พิมพ์เม็ดบัว เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี (640225-124)
30 # 3อจ640327-117 EH020742850TH taccord + civilwork (490880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(631008-203) (G 90%)
31 # 3อจ640327-124 ED674748857TH ต่อ_ถนนตก + tanawut007 (490907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ชลบุรี (สภาพใช้สึก)(581221-265)
32 # 3อจ640327-131 ED721330942TH Wanlop + ญาญ่าซัง (490925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (550404-175)
33 # 3อจ640327-148 ED686559042TH เซียนน้อยหนึ่ง + JEAB03 (490913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพตัดหู)(550917-046)
34 # 3อจ640327-149 ED734347385TH Bull5 + patanakarn39 (490916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620624-095)(G 80%)
35 # 3อจ640327-158 ED701043029TH pepsi81 + piya1 (490889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550911-054)(G 67%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 29 มี.ค. 2564 - 08:39 น.] #78982 (25/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640309-009 EX540243667TH Favorable (490136) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 1อจ640313-002 ED574577528TH เที่ยงพุทธคุณ (489424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640313-021 ED708011808TH หลานตาจวบ (490146) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ640315-020 ED574584444TH pandp (489510) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640318-018 ED724003601TH ฅนบางใหญ่ (489974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ640319-009 ED728713297TH supachai_u (490114) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
7 # 1อจ640319-011 EX590405566TH print (490134) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ640319-027 ED725102203TH Yok888 (490139) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ640319-028 ED725102203TH Yok888 (490141) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ640319-040 ED70548450TH มหามณีจินดา (490127) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ640319-044 ED723630573TH tongjoy (490131) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640319-045 ED483392351TH armarging (490143) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 1อจ640320-012 ED727418934TH ภพเมืองสรรค์ (490220) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
14 # 1อจ640323-006 RAT0000222462WR tongleehae (490416) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640325-021 EH740282989TH สะสมพระ (490667) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640310-019 pontat567 (489107) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ640315-018 legallaw (489561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ640315-027 chuanwong (489535) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640317-007 anan88 (489849) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ640319-001 วินวิน (490074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ640319-005 boonlers (490082) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640319-012 Q-Taro (490153) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640319-014 Q-Taro (490155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640320-007 bagio (490227) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ640320-010 ๙อุอากะสะ (490223) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
11 # 2อจ640325-006 midori (490672) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ640325-031 focus-2007 (490678) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ640325-034 ฅนบางใหญ่ (490682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640326-001 การันตีพระ (490733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640326-004 การันตีพระ (490734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640326-006 Teesan1709 (490840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 2อจ640326-008 ขุมทรัพย์บูรพา (490850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640326-011 การันตีพระ (490735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640326-014 การันตีพระ (490736) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640326-015 การันตีพระ (490737) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ640326-016 การันตีพระ (490740) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
22 # 2อจ640326-020 การันตีพระ (490742) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ640326-021 การันตีพระ (490746) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ640326-022 การันตีพระ (490748) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ640326-023 การันตีพระ (490750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ640326-024 การันตีพระ (490752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ640326-025 การันตีพระ (490758) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ640326-026 การันตีพระ (490767) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ640326-027 การันตีพระ (490771) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ640326-028 การันตีพระ (490774) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ640326-029 การันตีพระ (490776) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ640326-030 การันตีพระ (490781) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ640326-031 การันตีพระ (490784) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ640326-032 การันตีพระ (490787) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ640326-033 การันตีพระ (490790) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ640327-023 การันตีพระ (490865) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640318-115 chatchaisilaporn + songjoe (489935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
VTGD0000008044T8
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
2 # 3อจ640320-122 ED361689349TH meta-69 + คนเดินดิน (490401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ640323-112 ED567175872TH sherbet88 + chaowat (490407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี(G 63%)
4 # 3อจ640323-114 820876580344 เมืองช้าง + promlok (490411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ640323-151 ED710815596TH ueki01 + mchutith (490471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
6 # 3อจ640324-003 sittpee + Chai09 (490479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือวัดสวนศิวโมกข์ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ94% ปี 2536 จ.เพชรบุรี (น้ำหนักทอง 20.9 กรัม)
7 # 3อจ640324-005 poshwises + isawa108 (490484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี
8 # 3อจ640324-006 engineer27 + numomint (490486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดิน จ.พิษณุโลก **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ640324-010 loongmike + toeyway (490496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ640324-104 ED711620928TH อ๊อบบางแก้ว + ชวนชื่น (490509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
11 # 3อจ640324-108 ED711620914TH Numfanta + นิวเอกชัย (490521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ลึก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
12 # 3อจ640324-127 EDD724885169TH naratip_19 + Tee59 (490796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
13 # 3อจ640325-002 kundech + ประศาสน์ (490617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (640323-107)
14 # 3อจ640325-003 pornpipat + Earthood (490619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
15 # 3อจ640325-004 pandp + Earthood (490621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดมณเฑียร พิมพ์ใบเสมาซุ้มขีด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ640325-005 PHLOI + tuk08 (490622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 67%)
17 # 3อจ640325-007 schan2514 + focus-2007 (490627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
18 # 3อจ640325-008 pramual + หนึ่งบารมีพระพุทธ (490628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ640325-009 KENGAMARIOPE + (490723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ภาคพระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ พ ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
20 # 3อจ640325-010 motomoshi + พญายูงทอง (490633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อสำริด ปี 2485 จ.สมุทรสาคร (630914-318)
21 # 3อจ640325-101 ED693754020TH sanya1002 + prasit_jongsiri (490636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญชุมนุมเทวดา วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2461 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
22 # 3อจ640325-102 ED697158235TH Wanlop + pakavat (490639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
23 # 3อจ640325-103 ED679130862TH Kittisaktnd + หนองซอ (490641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพใช้และตัดหู)

24 # 3อจ640325-106 ED967991911TH กำธรนคร + chuchart-k (490651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(620517-068)(G 82%)
25 # 3อจ640325-107 ED730007735TH บุษกร + polla (490655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (520829-731)
26 # 3อจ640325-109 EX457741045TH เทพบุตรกันย์ + Notestudio (490660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง จ.ชลบุรี
27 # 3อจ640325-110 ED675755562TH เกษตร + เมเปิ้ล (490663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (640113-438)
28 # 3อจ640325-111 EF241000915TH พรญาณ + ไบร์ทหนองช้างคืน (490728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(ชื่น) วัดบวรนิเวศฯ ที่ระลึกพระราชทานเพลิง เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
29 # 3อจ640325-112 HTAI000015229W2 naykrong + Darkwalf (490618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 79710)
30 # 3อจ640325-113 KBSMP000004325Q yime2 + jakruk1984 (490624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640325-115 EX405732122TH เฮอนันเดส + pungting (490630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสมุห์ทองพิมพ์ วัดหัวสวน เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สุราษฎร์ธานี
32 # 3อจ640325-117 EX612738086TH ของขลัง + joycezalnw (490632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
33 # 3อจ640325-118 EX549154125TH t_inkeaw + นิรมิต (490634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(G 79%)
34 # 3อจ640325-119 ED7044296633TH suparerk + บีลูกพระธาตุ (490637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว รุ่นแรก เนื้อผง
35 # 3อจ640325-120 EX6597181063TH ประทีป + SUIDUI (490640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 63%)

36 # 3อจ640325-121 EG955752565TH N-mini + ต่อเจริญนคร (490725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ(G 87%)
37 # 3อจ640325-122 ED735914348TH anut_rung + thonglor (490718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงประทานพร กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)(630820-359)
38 # 3อจ640325-123 CK77000008688JD supanutk + lumpini6655 (490631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)(G 67%)
39 # 3อจ640325-124 ED644643376TH นายนุ + Jerasak (490642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
40 # 3อจ640325-125 ED705552659TH nirun4 + ต้นอุทยาน (490647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (640310-287)
41 # 3อจ640325-126 EW447027523TH Apisiri + nooing (490650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
42 # 3อจ640325-127 TH0118156G284B ขุนเมืองจันทร์ + PHAKIN99 (490652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
43 # 3อจ640325-130 KBAN000010590YW Thiva + taccord (490661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
44 # 3อจ640325-133 ED720481742TH pandp + เขยมาบตาพุด (490629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย หลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์หน้ามงคล เนื้อผงลงรัก ปี 2483 จ.นนทบุรี.. (640111-121)(G 66%)
45 # 3อจ640325-134 ED702341942TH ครูสมชาย + เงินเหลือ (490635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา
46 # 3อจ640325-135 ED695458634TH บีเวียงพิงค์ + นวลตอง (490638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดท่าพระ เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
47 # 3อจ640325-137 EX646706895TH murbur + litsupchuer (490717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ

48 # 3อจ640325-138 ED644643362TH preeyawat + Jerasak (490645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก เนื้อผงธูป จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640325-139 ED733360102TH P-Pong + sooznat (490653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
50 # 3อจ640325-140 ED634630792TH boonsom2499 + sanya2523 (490662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 521)
51 # 3อจ640325-141 ED717519505TH KandarDao + chanu (490616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 99 เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 393)
52 # 3อจ640325-142 EB442975640TH Wanlop + solos (490620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
53 # 3อจ640325-143 EG412473485TH pandp + gunner (490623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดสาริกา หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
54 # 3อจ640326-002 kasin + โอ๊ตบางพลี007 (490755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 3403)(G 66%)
55 # 3อจ640326-003 เชลล์ไทย + เจ้นปรัชญา (490760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
56 # 3อจ640326-004 Moo925 + ninemhee (490761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)(G 62%)
57 # 3อจ640326-006 chane31 + ต่อ_ถนนตก (490793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
58 # 3อจ640326-101 EI999337175TH โอรสรามัญ + ทรัพย์กำเนิด (490801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา(G 68%)
59 # 3อจ640326-102 RJ001873129TH ball_amulet + วิเศษชัยชาญ (490805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (551212-048)

60 # 3อจ640326-103 ED679984835TH nung919 + อ้วนอุดร (490808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย)
61 # 3อจ640326-104 EX438301964TH PHLOI + jamesza (490811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640326-105 PTPN00000856035 Jirawat1986 + pukkakub (490815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร
63 # 3อจ640326-106 ED745803695TH poo2515 + lekyo89 (490820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดใน เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(620611-050)
64 # 3อจ640326-107 ED746223564TH armbasic + rachanikorn (490823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานกายสิทธิ์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2529 จ.จันทบุรี
65 # 3อจ640326-108 EV039863863TH MrTeeAyutthaya + (490829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
warunyu60
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ640326-109 ED724428478TH pramual + ยายทรัพย์ (490832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(610810-134)
67 # 3อจ640326-110 ED718648789TH บารมีทวีคูณ + cediato (490834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพแต่งผิว)(G 62%)
68 # 3อจ640326-111 ED709736088TH cthyongyot + koekoe (490862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ640326-112 ED722556457TH jammanee + PHLOI (490739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(631120-022) (G 86%)
70 # 3อจ640326-113 EF185471942TH Yuttana27 + warning (490743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเอม วัดคลองโป่ง
71 # 3อจ640326-114 EH84814589TH bunpotth + แว่นพระประแดง (490745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระประธาน วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (631126-403)

72 # 3อจ640326-116 EX546699596TH lumpini6655 + radar41 (490749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ640326-117 EF391421180TH ละมุน + prasittichai34 (490751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ640326-118 EX646447992TH pMike + sipong (490754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
75 # 3อจ640326-119 ED721514132TH somchai_lawit + noi70 (490756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640326-120 ED722041765TH gek1414 + nanin (490759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นชินบัญชรเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ฉะเชิงเทรา
77 # 3อจ640326-121 EB477651159TH chutty + jessada6678 (490763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
78 # 3อจ640326-122 EX611584882TH พรญาณ + tak373 (490766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 392)
79 # 3อจ640326-123 ED680563070TH รถโฟร์ค + krais1 (490768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
80 # 3อจ640326-124 EF241000796TH หม่อง + ไบร์ทหนองช้างคืน (490770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ รุ่นธนาคารทหารไทยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ640326-125 ED686627079TH พนา25 + tookatun (490772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631012-083)(G 67%)
82 # 3อจ640326-127 ED396081491TH Patumwan67 + วัชรชัย (490778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพใช้)(640315-160) (G 82%)
83 # 3อจ640326-128 ED713419339TH jitnobnom + ซูโม่ (490779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม

84 # 3อจ640326-129 ED713419339TH amuletfocus + ซูโม่ (490782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.ลพบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 62%)
85 # 3อจ640326-130 ED713419339TH บรีสพระช่วย + ซูโม่ (490783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ระยอง (หมายเลข 883/หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
86 # 3อจ640326-134 ED717096850TH Apisiri + Jaosua-pradee (490757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา เนื้อดิน
87 # 3อจ640326-136 TH01181538CC88 nop_osk + Pimm88 (490765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ640326-137 RKIG0000023263T xavisam + ต้อมหลังวัด (490769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 679)
89 # 3อจ640326-139 ED708572839TH Wanlop + วัชร์บางไผ่ (490777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
90 # 3อจ640326-140 TH011814WU175B หิมพานต์มุ่งงาม + thanapipat (490780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 2.8 นิ้ว/สภาพหูชำรุด)
91 # 3อจ640326-141 TH0118153NGB1B boonlunch + Onlinekim (490785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
92 # 3อจ640326-142 ED707464342TH ภาสะลอง + ChaiyutPho (490788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้และหักซ่อม) (621128-005)
93 # 3อจ640326-143 EX595569853TH jarupan + เอกกี้27 (490858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
94 # 3อจ640326-144 16403002664701 THAI-PRA + wat26 (490797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมังกรทอง วัดสุทัศนฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1728)
95 # 3อจ640326-145 TINT0000213875C วุฒิปราการ + KUUGA (490803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 68%)

96 # 3อจ640326-146 TINT0000213875C eakapong + KUUGA (490806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)(G 81%)
97 # 3อจ640326-148 ED572798994TH PHLOI + ingkamarathon (490814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปี 2538 จ.สมุทรสงคราม
98 # 3อจ640326-149 ED669792402TH autto + กิต9494 (490818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 2342)
99 # 3อจ640326-151 EF241000805TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (490795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
100 # 3อจ640326-152 EF241000805TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (490798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
101 # 3อจ640326-153 EG677625931TH Apisiri + Ponlanut1234 (490800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพอกคลั่ง หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
102 # 3อจ640326-154 ED727208428TH itthikorn + lerdlit (490807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์คะแนน เนื้อผงชานหมาก จ.อุดรธานี (640220-186)
103 # 3อจ640326-155 ED727208428TH boonlunch + lerdlit (490809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (621015-363)
104 # 3อจ640326-157 TH0118154J6N9B อี๊ดเมืองเลย + josiam65 (490861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์สองตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
105 # 3อจ640326-158 ED725561371TH หิมพานต์มุ่งงาม + welding24 (490812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด สร้างหลัง ปี 2500 เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก **ไม่ระบุที่สร้าง
106 # 3อจ640326-159 830563997922 pramual + gondachary (490817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
107 # 3อจ640326-163 ED713817741TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + คเวสโก (490828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร วัดสุทัศนฯ

108 # 3อจ640326-165 ED72132986TH แก้วพรหม + Beed098 (490833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีวอก เนื้อสำริด ปี 2488 จ.เพชรบุรี
109 # 3อจ640326-166 TH01181579024B TEE_INTER + ninnin (490835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(G 68%)
110 # 3อจ640327-008 ANURUT + Kwanchai99 (490866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อยุ้ย วัดเปร็ง เนื้อดิน จ.สมุทรปราการ
111 # 3อจ640326-131 laphat+sooznat (490738) ตลับทอง 1 องค์ ( G 82%)(น้ำหนัก 15 กรัม)
112 3อจ640326-115 แป๊ะ2498+ไลอ้อนเรด (490747) สร้อยนาก 1 องค์ ( G 42%)(น้ำหนัก 45.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 27 มี.ค. 2564 - 08:42 น.] #78977 (24/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640312-006 EO600587914TH num1522 (489323) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640313-001 ED595786583TH ชวนชื่น (489431) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640316-014 EX438295402TH ยายข้างวัด (489666) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640319-007 ED691464965TH ChartKT (490121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640319-031 ED967990757TH อโนคา (490101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640313-016 jj2424 (490599) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ640313-017 jj2424 (490601) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
3 # 2อจ640315-001 lumpini6655 (489533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ640319-002 toey7 (490076) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640324-002 สยามเมืองยิ้ม (490587) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640324-006 anan88 (490590) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640324-011 blue333 (490591) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640324-015 bkk10250 (490594) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640324-016 bkk10250 (490596) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 2อจ640325-035 ฅนบางใหญ่ (490646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640319-104 ED686443588TH DDman + Somysom (490027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดเกาะนันทราม พิมพ์ปรกโพธิ์ จ.ราชบุรี
2 # 3อจ640320-112 EH003414854TH ปาล์มมี่ + kampanat1977 (490498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน วัดโคนอน เนื้ออัลปาก้า ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)
3 # 3อจ640322-001 OahZa + buspom (490292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ640322-004 แม้วจอมเทียน + เนติธร (490503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(บี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 78%)
5 # 3อจ640322-129 ED724812060TH somchaitoh + pandp (490293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโต เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี (สภาพใช้และซ่อมหัวเข่า) (560509-173)
6 # 3อจ640322-147 EX573850510TH kohler + โอแคราย (490327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพระอง รุ่นแรก พิมพสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
7 # 3อจ640322-148 EX573850510TH kohler + โอแคราย (490332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพระอง รุ่นแรก พิมพ์สระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
8 # 3อจ640322-157 ED724672341TH lumpini6655 + องอาจ (490312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบขวา)
9 # 3อจ640324-001 midland + HAROMAN (490474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี
10 # 3อจ640324-002 weddy + อตกพระเครื่อง (490477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์บ่าแตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
11 # 3อจ640324-004 nui31 + blue333 (490482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (540914-050)(G 66%)
12 # 3อจ640324-007 วัดเพชรดอนยาง + อรรถพล (490491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640324-008 อ๋องสาย4 + คนคนนี้ (490493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
14 # 3อจ640324-009 nirun4 + หนึ่งบารมีพระพุทธ (490494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
15 # 3อจ640324-101 ED709247907TH Manoos + วุฒินันท์ (490500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 75%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ640324-102 ED732325183TH Nokbird + BOONG (490609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 242)
17 # 3อจ640324-103 ED740104467TH ตี๋บางบัวทอง + โก๋แก่ (490505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 76%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

18 # 3อจ640324-105 ED711620928TH ฝนเหนือ + ชวนชื่น (490511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ640324-106 ED711620928TH Caltex + ชวนชื่น (490515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640324-107 ED711620928TH Niti333 + ชวนชื่น (490519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
21 # 3อจ640324-109 ED621169799TH OahZa + แบงค์อรัญ (490524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
22 # 3อจ640324-111 ED633357202TH nookug + 015669662 (490507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
23 # 3อจ640324-112 ED722549765TH จ่าจอก + Nanapo (490510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
24 # 3อจ640324-113 EG469259201TH ภาสะลอง + หนุ่มบ้านแพ้ว (490512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงทพฯ
25 # 3อจ640324-114 EX646444639TH pornlimk + seranee (490514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (631219-249)
26 # 3อจ640324-115 EX646444639TH pornlimk + seranee (490517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่.. (640316-048)
27 # 3อจ640324-116 EH388707960TH tong149 + chaiyan1983 (490520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
28 # 3อจ640324-117 ED715527795TH tmbig + golfsriracha (490523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (640315-189)
29 # 3อจ640324-118 ED700578889TH gorn9 + ยุทธพนัง (490527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ผาด วัดไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2550 จ.อ่างทอง
30 # 3อจ640324-120 ED711884315TH amon_boon + ดิจิม่อน (490534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
31 # 3อจ640324-121 EB442952048TH สารัช + godsyhero (490532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640324-122 ED612277605TH psvtheewarat + Benz17 (490535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ640324-124 ED722318599TH Stapornch + พร้อมรบ (490541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง
34 # 3อจ640324-125 ED742014588TH Goodcobain + kook582 (490544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น มีขีด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
35 # 3อจ640324-126 TH011814Z18MOB ChangThungyai + PUMIN59 (490547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ640324-128 ED542425322TH ภาสะลอง + LexCyber (490550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร

37 # 3อจ640324-129 ED731408525TH m-cot + noi70 (490552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ640324-130 ED733042149TH srinakhon + tuirc (490556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640324-131 ED684450365TH AChen + วณิชออโต้ (490475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ640324-132 EX547933247TH OahZa + jajalamphun (490478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
41 # 3อจ640324-133 ED719426973TH สุชาติสาย2 + kengsalaloi (490481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
42 # 3อจ640324-134 ED730741464TH tummusic46 + kobnamo (490483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 2583)
43 # 3อจ640324-135 EH462276704TH แฮปรามคำแหง + wiwat_bs (490487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลาง ปี 2505 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ640324-136 ED707465983TH Musashi + เก้าตะวัน (490489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640324-137 EG959872197TH เสี่ยเมืองกาญฯ + หวานเย็น007 (490492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
46 # 3อจ640324-138 EX547188038TH Kittisaktnd + makluayka (490495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
47 # 3อจ640324-139 ED711894723TH Kag2509 + OaTaWa (490499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1027)
48 # 3อจ640324-140 ED663892671TH apiwat_66 + น้องหมี (490501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
49 # 3อจ640324-141 ED663892671TH t_local + น้องหมี (490476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
50 # 3อจ640324-142 ED727360267TH yime2 + tulakunjoo (490480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
51 # 3อจ640324-144 ED711621132TH Wanlop + โอแคราย (490485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2512 จ.สมุทรสาคร
52 # 3อจ640324-145 TPD34U002347 vorawan2345 + SKY19 (490488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิยม เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
53 # 3อจ640324-146 ED730741478TH lumpini6655 + kobnamo (490490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
54 # 3อจ640324-147 ED731116484TH pangjung + น้ำประสานทอง (490608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) กรอบทอง(G 80%)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
55 # 3อจ640324-148 ED709307588TH พนา25 + โอรสรามัญ (490497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631005-881)(G 64%)

56 # 3อจ640324-149 ED723709295TH Wanlop + อั๋นเด็กใหม่ (490502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
57 # 3อจ640324-150 FAM0005798306 yoyomust + jojubkay (490506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (600428-008)
58 # 3อจ640324-151 SABR000000833HY nopakk + มหาชัยพระเครื่อง (490513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อชินเขียว จ.พิจิตร
59 # 3อจ640324-152 EG760659182TH topten + m-cot (490516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
60 # 3อจ640324-153 EG138545098TH อภิชาติดาบไม้ + zenith (490522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน พิมพ์ใหญ่
61 # 3อจ640324-154 ED562233587TH Vasin289 + อภิชาติบุญ (490526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทรง วัดกษัตราธิราช พิมพ์หลังหลวงพ่อศรี เนื้อทองแดง ปี 2477 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
62 # 3อจ640324-155 EG138545098TH wasanpi + zenith (490530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ640324-156 TH0118151WAH7B บอลปากน้ำ + pradee2010 (490533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1407)
64 # 3อจ640324-157 TH01181554S63B กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + โคราช01 (490537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
65 # 3อจ640324-158 TH01181533XN7B xavisam + mikenakub (490540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 360)
66 # 3อจ640324-159 EH739906418TH pornlimk + ขนมกรุบ (490546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าลงรัก จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับการลงรักลักษณะนี้ของพิมพ์นี้
67 # 3อจ640324-160 TINT00002190485 mixerpra + KUUGA (490549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 26 มี.ค. 2564 - 08:40 น.] #78973 (23/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640311-008 ED707855635TH Konig (490138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640311-013 EX587440293TH ANURUT (490145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640312-015 66850253384293 โบตั้ม (490097) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ640313-004 EO602577971TH Chanchai21 (490107) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ640313-007 ED721624473TH แอ๊ดป่าซาง (489429) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640315-003 o-larn (489545) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ640316-015 ED623817363TH BOYLOMSAK (489641) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ640316-026 ED569070027TH phetra (489715) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640317-005 ED718018916TH คุณศิระ (489874) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640317-014 ED727134963TH tayatang (489865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640317-019 ED687982062TH duk101 (489872) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ640317-026 ED733820501TH theone (489883) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ640317-029 ED733610785TH ตะพาบ (489873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640319-002 ED709254576TH วุฒินันท์ (490067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640319-003 ED632265249TH maii_amulet (490071) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ640319-004 ED733002330TH โอ่งเมืองราช (490075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ640319-005 ED663890772TH kittikitti (490079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ640319-008 ED695425755TH kook582 (490081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ640319-013 ED719714609TH คลับจับลิง (490090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640319-014 EG074584644TH สิทธิชัย (490093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ640319-015 ED719430434TH สิบแปด (490156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640319-025 EX657589696TH phairod101 (490089) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ640319-029 ED592551218TH วันธงชัย (490092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ640319-032 EH172261269TH Ronado (490105) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ640319-033 ED706968763TH tonsaylom (490109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640319-034 ED706969525TH ป๋องณรงค์ชัย (490110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ640319-038 ED621091476TH sumat (490112) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640319-039 ED535289215TH ZuTharua (490117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640319-041 ED625983978TH loryinglong (490132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ640319-042 EB456458075TH tayatang (490135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ640319-043 EH466301165TH fordgto2000 (490142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ640320-004 EH002945564TH Chompu88 (490559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
33 # 1อจ640320-005 EH002945564TH Chompu88 (490564) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
34 # 1อจ640320-008 EX529624006TH manliar (490569) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 1อจ640320-009 EX529624006TH manliar (490571) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ640324-013 ED652674401TH tongleehae (490551) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ640324-014 ED739642177TH tuktu40 (490554) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
38 # 1อจ640324-020 EH740292500TH สะสมพระ (490605) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
39 # 1อจ640324-021 EH740292500TH สะสมพระ (490604) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น
5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640312-002 nincha (489312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640312-011 chusak (490087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640313-008 แม่หมอ (490088) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ640315-036 porjead (489563) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
5 # 2อจ640315-037 eeemaaa (489526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640317-023 เสาร์ห้าบารมีพ่อ (489817) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ640317-028 workplace (489879) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ640318-016 Sololo (489947) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ640319-004 ดิอาโบล (490077) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ640319-006 Pattaraphol (490085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640320-011 ๙อุอากะสะ (490226) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
12 # 2อจ640320-015 pontat567 (490232) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
13 # 2อจ640323-003 สยามเมืองยิ้ม (490444) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ640323-006 vee2503 (490445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640323-007 vee2503 (490447) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640323-008 vee2503 (490448) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640323-009 vee2503 (490450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640323-010 vee2503 (490451) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640323-011 vee2503 (490452) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ640323-012 vee2503 (490453) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ640323-021 yoon9 (490449) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ640324-009 Nicharida (490548) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640312-012 Ruengchai + oldshop (490045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพใช้สึก ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ640315-117 EW787239498TH เด่นซัง + K-SANSRI (489487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุจรเข้ร้อง เนื้อดิน จ.สุโขทัย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ640318-130 ED654830634TH yai_kridsada + luangtajunior (489994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
4 # 3อจ640319-006 TadSnave + sanopporn (490010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 2 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
5 # 3อจ640319-125 ED684420814TH ยอดนครสวรรค์ + takrit (490019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 ย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
6 # 3อจ640319-131 ED681966132TH มหามนต์ + ottowa (490053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดเครือวัลย์ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ640320-113 EH230420038TH welding24 + RUAYGABPRA (490166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2413 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640320-137 ED600292937TH ช_ชุติวัตร + Momay55 (490177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย เนื้อสำริด(S 0%) ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ640320-143 ED723914884TH อ๋อย77 + ซูโม่ (490164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว ท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบนซ้าย)
10 # 3อจ640322-015 เป็กสัมพุทธโธ + พูลสุข (490280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุดตะกั่ว 2 ดอก)
11 # 3อจ640322-016 โก๋แก่ + พูลสุข (490282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อบุญเทียม วัดลาดหลุมแก้ว รุ่นกระโดดบาตร เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ640322-116 ED720439784TH pornlimk + เขยมาบตาพุด (490305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.พิษณุโลก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ640322-156 EO634612462TH กุศลสร้าง + oudood (490308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ วัดพระสิงห์ เนื้อผง ปี 2485 จ.เชียงใหม่ (หลวงพ่อจาด ปลุกเสก)
14 # 3อจ640323-001 suphannachai + (490372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กบางคลาน
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
15 # 3อจ640323-002 naiyai1965 + UDS-35 (490375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม (571101-138)(G 68%)
16 # 3อจ640323-004 พนินทร์ + อตกพระเครื่อง (490378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2492 จ.สุพรรณบุรี
17 # 3อจ640323-005 punlopkamee + panna08 (490382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก(G 91%)

18 # 3อจ640323-006 t_inkeaw + กฤษรวมโชค (490385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(640317-181)
19 # 3อจ640323-007 อุดม466 + กฤษรวมโชค (490466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640317-179)
20 # 3อจ640323-008 jouicepeam + pawit_wattana (490387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631205-218)
21 # 3อจ640323-009 zafari + ดิอาโบล (490391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ640323-011 อำนวยพร + ดิอาโบล (490397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 (หน้าตัก 3.6 นิ้ว)
23 # 3อจ640323-102 TH011814ZP8D1B หม่อง + jarun123 (490463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
24 # 3อจ640323-103 ED704433902TH Pentor09 + บีลูกพระธาตุ (490373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640323-104 TH011814X4HE3B ภพสภัส + ศิษย์ปู่สง่า (490381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
26 # 3อจ640323-105 ED730722108TH จีวร19 + kobnamo (490383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
27 # 3อจ640323-106 ED181398438TH Xabi17 + Meetung (490388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640323-107 TH011814WPJ68B Exdesign + lucifer (490390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ/สภาพสวย)(G 81%)
29 # 3อจ640323-108 TH01181509733B pramual + lucifer (490394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
30 # 3อจ640323-109 ED723943435TH kphil + ซูโม่ (490396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา พระกฐินต้น ภปร. เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กาญจนบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
31 # 3อจ640323-110 ED66978430TH tosspong + bomtada (490399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/หมายเลข 461) (630824-004)(G 74%)
32 # 3อจ640323-113 820868074121 พงศ์พันธ์ + Newcomer (490409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 67%)
33 # 3อจ640323-115 ED724872355TH pramual + องอาจ (490414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ640323-116 ED699996611TH nick1880 + ริณดา (490417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 58713)(640225-156)
35 # 3อจ640323-117 ED625982116TH Dong19 + loryinglong (490462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
36 # 3อจ640323-118 ED680589868TH pramual + Silages (490420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์

37 # 3อจ640323-120 ED640677326TH chuchart-k + คเวสโก (490428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ640323-121 ED536512892TH arkorn + Lord636 (490370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
39 # 3อจ640323-122 TH011814NCGG2B BUNGHON + classic84 (490376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
40 # 3อจ640323-123 PSP0012142742TH Namchai + Boynear (490464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 190)(G 65%)
41 # 3อจ640323-124 PSP0012142742TH perfectman77 + Boynear (490467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 299)(G 63%)
42 # 3อจ640323-125 ED648183587TH psvtheewarat + toucanpat (490380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640323-128 ED723943449TH บรีสพระช่วย + ซูโม่ (490398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดคุ้งกร่าง รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
44 # 3อจ640323-129 TH011814JAYP7B แก้วพรหม + อ้วนอุดร (490402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
45 # 3อจ640323-130 ED723943449TH Arphakorn8888 + ซูโม่ (490405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ640323-131 ED674959595TH ไม้ไท + jitnobnom (490369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี
47 # 3อจ640323-132 ED721405756TH Prichar + midnightjojo (490374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1530)
48 # 3อจ640323-133 ED721405756TH xavisam + midnightjojo (490379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2555 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2478)
49 # 3อจ640323-134 EG502036491TH Wiraj_ph + สุพรรณพงศ์ (490469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 994/หน้าตัก 5 นิ้ว)
50 # 3อจ640323-135 RADA000008464Q6 เนตรมงคล + มูริญโญ่ (490384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง เนื้อผงว่าน จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ640323-136 ED715759128TH AChen + bank121 (490386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1348)
52 # 3อจ640323-137 TINT000021461TY matee1974 + KUUGA (490392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 79%)
53 # 3อจ640323-138 ED722573968TH bigpao68 + PHLOI (490395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640202-067) (G 85%)
54 # 3อจ640323-139 ED430699689TH แม่ปิง9 + thanodom (490461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ640323-140 ED724432115TH ชุมพล5 + ยายทรัพย์ (490400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพซ่อมขอบซ้าย)

56 # 3อจ640323-141 110041150572 บรีสพระช่วย + orc_cocoa (490413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
57 # 3อจ640323-142 EH463741248TH Sololo + artto13 (490419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640323-143 TINT000021715Z7 TAVABUNCHA + KUUGA (490423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้) (560128-041)
59 # 3อจ640323-144 TINT000021715Z7 TAVABUNCHA + KUUGA (490427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(G 64%)
60 # 3อจ640323-145 TH011814TUYU5B warning + Marvel (490429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อครน วัดบางแซะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
61 # 3อจ640323-146 ED727326583TH lumpini6655 + somboonwatta (490432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640323-147 ED730732238TH cediato + kobnamo (490435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
63 # 3อจ640323-148 ED511776995TH arkorn + suttisak (490439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
64 # 3อจ640323-149 ED623372616TH loongmike + kritk (490441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
65 # 3อจ640323-150 EX433420369TH บรีสพระช่วย + ต้นสุขสำราญ (490443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 25 มี.ค. 2564 - 08:40 น.] #78970 (22/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640312-001 ED690370754TH mootoo36 (490234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ640315-014 PTBT000014886F6 Zen123 (489566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640316-008 EQ530395858TH bagio (489669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ640316-024 ED722711823TH jackzaa (489674) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ640317-010 LPDU000014185V5 thanwa2555 (489835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640317-016 SUAS00001101823 ดอกเหงื่อ (489877) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 1อจ640317-028 ED724834065TH องอาจ (489884) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ640318-003 ED726329053TH waves (489952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640318-004 EX611558180TH tassunoh (489957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640318-006 EH026613385TH fordgto2000 (489988) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ640318-008 EB375329805TH OKK08 (489961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ640318-009 ED680464085TH swsss (489967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640318-011 ED724004774TH ฅนบางใหญ่ (489976) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ640320-013 ED727418934TH ภพเมืองสรรค์ (490224) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640320-014 ED727418934TH ภพเมืองสรรค์ (490230) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640322-015 ED702886030TH พิชชากร (490285) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640315-012 moo_bpk (489560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640315-016 kikapuu (489499) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ640315-019 กันต์กวี (489562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ640316-006 microsoft (489679) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ640316-008 amata_tong (489695) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640317-001 schan2514 (489854) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640317-002 pop1109 (489890) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640317-006 anan88 (489841) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640317-008 anan88 (489858) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640317-009 anan88 (489860) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640317-011 sombatbs (489859) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
12 # 2อจ640317-020 รักนนท์ (489815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640317-024 ching (489868) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
14 # 2อจ640317-025 wilairat_22 (489876) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640318-001 OMBUN (489972) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ640318-002 OMBUN (489975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ640318-003 pipat_ch (489971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ640318-015 SamilaMT (489959) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ640318-019 อนพัช (489963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640320-012 ๙อุอากะสะ (490229) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ640320-021 การันตีพระ (490258) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
22 # 2อจ640322-009 popular_rock (490334) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ640322-020 penggo (490337) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 2อจ640324-018 อากิโกะ (490472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640324-027 การันตีพระ (490473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640318-108 EX611558180TH koontoop + tassunoh (489926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ640320-003 มหามนต์ + แก้วพิษณุ (490192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(G 77%)
3 # 3อจ640320-106 ED711856226TH Kag2509 + OaTaWa (490222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 815)
4 # 3อจ640320-118 ED682045807TH bksura14 + ปราสาทหินพิมาย (490180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
5 # 3อจ640320-123 EB475686265TH POPJAZ + jessada6678 (490194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 62%)
6 # 3อจ640320-128 CITYP00941733 pepsi81 + WatcharaJ (490208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ640320-147 ED659384165TH Kag2509 + icu0508 (490179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 723)
8 # 3อจ640322-009 m-cot + ming168 (490316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ640322-010 yime2 + suwanarat (490319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ640322-014 Pimm88 + bangkokpoms (490277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
11 # 3อจ640322-108 ED729536205TH m-cot + Goodcobain (490281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640322-134 820874274544 narutep + saksitkhankeaw (490367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640322-139 ED724870986TH poshwises + องอาจ (490342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640322-144 ET124414472TH P-Pong + john813 (490318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 24 มี.ค. 2564 - 08:38 น.] #78968 (21/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640310-008 ED423671481TH somboonwatta (489839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ640315-027 ED7133330398TH k9cob (489559) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 1อจ640317-001 ED589178204TH Pat029 (489820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640317-002 ED626679096TH Burapha777 (489823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640317-003 ED647329100TH เด็กนอก (489826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640317-008 ED713324914TH BankHiWay (489856) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640317-009 KBSMP00000294AS jakruk1984 (489829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640317-012 ED715540519TH golfsriracha (489853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640317-015 ED651982471TH worawout (489891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640317-020 ED704661119TH phetnara (489881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640317-021 ED713411613TH ซูโม่ (489861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640317-023 ED711838545TH navy2525 (489863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640317-024 EH172261241TH Ronado (489864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640317-025 TH011814E5KG3B TANTEMU (489867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640317-027 TH011814EGSN3B suphahat (489871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640317-031 ED480679903TH ตุ๊หลวง (489821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640317-034 EI988325366TH Chuay1312 (489886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ640317-035 ED647295278TH Sompote (489833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640319-036 TH011814891Z7B assawin (490133) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640319-037 EX646439276TH dman2551 (490137) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
21 # 1อจ640319-046 SMKY000001412L8 สุธาสินี (490140) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640303-008 legallaw (488466) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
2 # 2อจ640315-008 ประศาสน์ (489558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640317-005 anan88 (489848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640317-013 nuttakrit (489801) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ640317-017 anaken (489808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640317-018 Tewazatan (489810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640317-019 เก้าตะวัน (489813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640320-006 bagio (490212) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640322-004 jattapon (490329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640322-008 popular_rock (490333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640322-012 การันตีพระ (490259) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ640322-014 การันตีพระ (490262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640322-015 การันตีพระ (490263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640317-102 ED542545458TH lekyo89 + ถิรญาโณ (489775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทองเคลือบเรซิน ปี 2526 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ640318-006 jammanee + Jame99 (490203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
3 # 3อจ640318-111 ED676779874TH PhaoNamo98 + ซูโม่ (490207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชารัตนะ
4 # 3อจ640318-114 RPTN000009259A3 chatchai14 + จริงใจ (490210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 21759)
5 # 3อจ640319-101 EW772245903TH mahana + Jukkapan (490016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
6 # 3อจ640319-107 ED679125329TH Tawee888 + หนองซอ (490039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบรอบ 700 ปี ลายสือไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.ลำปาง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
7 # 3อจ640319-121 ED734902272TH niyom_2504 + Watermelon (489997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ640319-122 ED672448656TH kohler + ริณดา (490002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
9 # 3อจ640319-133 EI964814166TH โพธโชคชัย + ปั้นข้าวเหนียว (490069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรู้ธรรม หลวงปู่หล้า วัดบรรพตคีรี เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.มุกดาหาร
10 # 3อจ640319-155 ED655772779TH เป็กสัมพุทธโธ + welding24 (490052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง กรอบนาก(G 26%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ640320-001 kimber + chanapai (490186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี

12 # 3อจ640320-002 Prasit113 + น้องมิน (490189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวังบัว เนื้อชิน จ.เพชรบุรี
13 # 3อจ640320-101 ED721992637TH chay7 + น้องอิมอิม (490213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
14 # 3อจ640320-104 EH317065689TH tosspong + mumu99 (490219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)
15 # 3อจ640320-105 ED736012132TH Jaosuanoi + พุทธศิลป์ล้ำค่า (490221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 75625)
16 # 3อจ640320-107 ED711856226TH พิมพ์สกุล + OaTaWa (490225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
17 # 3อจ640320-108 ED700556150TH chuchart-k + บ้านยันต์สยาม (490228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1191)
18 # 3อจ640320-109 ED722017982TH monchaimaksup + artliver (490231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 234342)(G 64%)
19 # 3อจ640320-110 ED700129770TH Sdiss + Chot56 (490233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
20 # 3อจ640320-111 ED610029739TH Sdiss + punsa44 (490163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
21 # 3อจ640320-114 ED463479456TH phirat21 + tamthodsaporn (490256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
22 # 3อจ640320-116 EX586590950TH nongder + หลานตาจวบ (490173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640320-119 ED695457024TH Stapornch + pomSL (490182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงพระยอดธง กรุวัดพญาดำ พิมพ์สิบพระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย

24 # 3อจ640320-120 EH340548133TH prosperity9 + lucifer (490255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 80%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ640320-124 ED671535518TH โอ๊กผักไห่ + Namchai (490196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4012)(G 65%)
26 # 3อจ640320-125 820868695485 tong2521 + k0281 (490200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรฯ รุ่นสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เนื้อทองคำ 89% ปี 2558 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 61/น้ำหนักทอง 8.8 กรัม)
27 # 3อจ640320-126 TH011814SV8G8B tum087 + Ticktick (490204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
28 # 3อจ640320-127 ED249017660TH bellic + หมากคาย (490206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญชุมนุมเทวดา วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2461 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
29 # 3อจ640320-129 ED651979897TH xavisam + router (490211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอิทธิบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 901)
30 # 3อจ640320-130 TH011814SY99S4B Caltex + กันต์กวี (490254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนวปทุม ภปร. วัดปทุมวนารามฯ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640320-134 ED739411394TH pakarapo + นักล่าที่ราบสูง (490169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
32 # 3อจ640320-135 EH340548748TH กิตติ2528 + lucifer (490172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี(G 85%)
33 # 3อจ640320-136 ED706215057TH loomthong + dekphet (490174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
34 # 3อจ640320-138 ED701751773TH Wanlop + nakak_action (490178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
35 # 3อจ640320-140 ED723914884TH aimmy123 + ซูโม่ (490183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นสร้างวัดหนองจอก เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
36 # 3อจ640320-141 ED723914884TH pradit1977 + ซูโม่ (490161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
37 # 3อจ640320-142 ED723914884TH jung70 + ซูโม่ (490257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร(G 48%)
38 # 3อจ640320-144 ED723914884TH mic49 + ซูโม่ (490168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา
39 # 3อจ640320-145 TINT000020981KE tummusic46 + KUUGA (490171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง(ขาว) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
40 # 3อจ640320-146 EX592527562TH kong81 + chun_lp10 (490175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
41 # 3อจ640320-148 TH011814CH7Y9B modkung55 + Allnewteera (490184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.ชลบุรี(G 64%)
42 # 3อจ640320-149 TH011814SAD11B pramual + PAT22 (490188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
43 # 3อจ640320-150 ED619761685TH wootubon + เจริญ42 (490191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้)(G 73%)
44 # 3อจ640320-151 ED725623853TH pramual + อัจจิมา (490197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิรากาศ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640320-152 ED725623853TH บรีสพระช่วย + อัจจิมา (490201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
46 # 3อจ640320-153 ED725623853TH บรีสพระช่วย + อัจจิมา (490205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
47 # 3อจ640322-002 beesomsak + kajell3555 (490295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 433) (หน้าตัก 9 นิ้ว)
48 # 3อจ640322-003 chutty + UDS-35 (490298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (570404-036)
49 # 3อจ640322-005 prapun_ch + greensnake (490302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร(G 64%)
50 # 3อจ640322-006 ศักดิ์นรินทร์ + jattapon (490307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (541213-184)
51 # 3อจ640322-007 gymnastics + bucha (490310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
52 # 3อจ640322-008 taccord + bucha (490313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
53 # 3อจ640322-011 นนท์รามคำแหง + นัทปทุม (490266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630905-091)
54 # 3อจ640322-012 numcrma + หนึ่งบารมีพระพุทธ (490270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)
55 # 3อจ640322-013 koontoop + bigtua (490273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (620801-170) (G 74%)
56 # 3อจ640322-017 bussakorn + penggo (490286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (640225-036)
57 # 3อจ640322-018 TUPM000010274TH Nattapongg + Thanacorner (490368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี
58 # 3อจ640322-101 EX434287992TH โต้งกระนวน + (490261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิวะประทานพร
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อตะกั่ว จ.นครปฐม
59 # 3อจ640322-103 EW695722824TH เมืองช้าง + rakstructure (490268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1914)
60 # 3อจ640322-106 ED725624332TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (490366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประกาศิต
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้)
61 # 3อจ640322-109 ED672455586TH kankanmol + คูณสตางค์ (490284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 .กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
62 # 3อจ640322-111 ED658399530TH เจ้าคุณ + naivana (490290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(540406-235)
63 # 3อจ640322-112 ED742620724TH zafari + ติเมืองสรรค์ (490291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1)
64 # 3อจ640322-113 ED724871726TH P-Pong + องอาจ (490296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(G 53%)
65 # 3อจ640322-114 ED612285828TH Sdiss + AmpFine (490300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
66 # 3อจ640322-115 EX597171446TH กานต์13 + SUIDUI (490303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
67 # 3อจ640322-117 ED722656849TH Gimjiyinglek + BOYTAPEE (490365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงขาว(ฝังพลอย) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
68 # 3อจ640322-118 ED737807655TH pramual + payak437 (490309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
69 # 3อจ640322-119 ED722584118TH mawinroch + PHLOI (490363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(640212-099) (G 61%)
70 # 3อจ640322-120 EB456800820TH สปาต้าร์ + Kanlp (490317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็กหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม(G 78%)
71 # 3อจ640322-121 EF241000725TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (490260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
72 # 3อจ640322-122 ED572879741TH หิมพานต์มุ่งงาม + น้องอิมอิม (490265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สุพรรณบุรี (ขนาด 3.5 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)

73 # 3อจ640322-125 ED713574069TH zafari + noi70 (490276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ640322-126 ED713574069TH warning + noi70 (490279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.กำแพงเพชร
75 # 3อจ640322-127 ED567184653TH เมืองช้าง + Namchai (490283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13213)(G 65%)
76 # 3อจ640322-128 ED654516933TH DDman + เชษฐ์ไธสง (490288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานหกชั้นอกตลอด เนื้อผง จ.อ่างทอง
77 # 3อจ640322-130 ED25014455TH New_chain + นราทัศน์ (490299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ640322-131 ED611158669TH vorawan2345 + ประพฤทธิ์ (490326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ640322-132 ED611158669TH PHLOI + ประพฤทธิ์ (490328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
80 # 3อจ640322-133 EH226416479TH เสี่ยเมืองกาญฯ + atsmark2 (490331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 78%)
81 # 3อจ640322-136 EW611916718TH น้อยยน + bboypm (490364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
82 # 3อจ640322-137 EW611916426TH teespy + bboypm (490335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ640322-138 TH011814QB1P8B mana1 + Marvel (490339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ640322-140 ED700015741TH Notestudio + Watermelon (490344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%)

85 # 3อจ640322-141 m-cot + prakit (490306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MNKP000011375UQ
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม
86 # 3อจ640322-142 ED726813403TH เป็ดบางนา + psvtheewarat (490311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
87 # 3อจ640322-143 ET124414472TH หม่อง + john813 (490315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
88 # 3อจ640322-145 ED662169515TH pornlimk + Atiwat-Amulet (490360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นตะกรุดคู่มหาอำนาจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
89 # 3อจ640322-146 ED662169515TH pornlimk + Atiwat-Amulet (490361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นตะกรุดคู่มหาอำนาจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
90 # 3อจ640322-149 ED484139841TH เมธบางแก้ว + ชอบพิจิตร (490336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
91 # 3อจ640322-150 ED733529381TH somchaitoh + pandp (490338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2524 จ.นครปฐม (540819-136)
92 # 3อจ640322-151 ED733529381TH หม่อง + pandp (490289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้)(540812-077)
93 # 3อจ640322-152 ED733529381TH พงษ์ท่าม่วง + panda (490294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) พิมพ์ ด ขีด เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (531202-022)
94 # 3อจ640322-153 ED656233413TH หิมพานต์มุ่งงาม + prachuab (490297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
95 # 3อจ640322-154 ED723404988TH pramual + หมูแม่ลา (490301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
96 # 3อจ640322-155 EF391417239TH arampo + YeeIT (490304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 99 เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 909)

97 # 3อจ640322-158 ED675089609TH taccord + ประสาน (490314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
98 # 3อจ640320-131 บรีสพระช่วย+chinko (490162) พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระเนื้อทองคำ92% 1 องค์(น้ำหนัก 7.4 กรัม) **ไม่ระบุที่สร้าง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 23 มี.ค. 2564 - 08:41 น.] #78962 (20/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640312-017 EX590682856TH print (490144) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ640316-005 ED723920258TH เสือสมิง (489710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640316-018 820856457363 ต้อมเมตตามหานิยม (489647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640317-006 ED630588992TH juipeter (489845) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ640317-007 ED630588992TH juipeter (489851) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ640317-013 ED683939449TH bluezone69 (489862) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ640317-018 ED714014732TH golf2010 (489866) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640317-032 ED611167453TH เฮงเฮงเฮง168 (489870) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ640317-033 ED611167453TH เฮงเฮงเฮง168 (489875) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ640318-002 ED702170797TH ต้นพีเซ็นเตอร์ (489953) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ640318-012 SMDN0000000517NF feifei (489958) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ640318-013 SMD0000005171F feifei (489960) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ640318-014 SMDN00000517NF feifei (489964) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ640318-015 SDN000000517NF feifei (489966) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640318-016 SMDN000000517NF feifei (489950) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640318-017 SMDN000000628NF feifei (489955) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ640319-006 ED612275406TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (490094) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ640319-010 EX590405566TH print (490098) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ640319-016 EH317055125TH mumu99 (490103) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ640319-017 EH317055125TH mumu99 (490108) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640319-018 EH317055125TH mumu99 (490113) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ640319-019 EH317055125TH mumu99 (490116) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ640319-020 EH317055125TH mumu99 (490119) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640319-021 EH317055125TH mumu99 (490124) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ640319-022 EH317055125TH mumu99 (490126) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ640319-026 ED713306575TH k9cob (490130) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
27 # 1อจ640319-035 TH011814891Z7B assawin (490129) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640312-013 Nicharida (489321) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
2 # 2อจ640317-003 chuanwong (489844) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640317-004 สยามเมืองยิ้ม (489846) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ640317-027 ประสาน (489850) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
5 # 2อจ640318-004 donkingddd (489965) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ640318-005 donkingddd (489968) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640315-110 EB442691872TH เอลำลูกกา + tanpailin (490048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
2 # 3อจ640316-168 EH339005801TH Susit0302 + ก้องจอมเทียน (489725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
3 # 3อจ640316-172 ED617967749TH Pra_Inter + Sinsiampra (490199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (620719-017)
4 # 3อจ640317-113 ED728805815TH กรณ์สเต็ง + Dadab168 (490054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงโตทองสร้าง)
5 # 3อจ640317-166 ED699038408TH benzy + tananop (489768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อสำริด ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
6 # 3อจ640317-184 TH011814EY411B keadtom + ช่างณัฐ (490058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
7 # 3อจ640319-001 bangkokpoms + ราชสีห์ (489995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะเทาะแขนและเข่าขวา) (610618-035)
8 # 3อจ640319-002 ชิษณุชา + pungting (489999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นสร้างโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.อ่างทอง (631223-018) (G 62%)
9 # 3อจ640319-003 chane31 + ซารีญา (490001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2504 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ640319-005 Stapornch + bunghongsaeng (490007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางสี่กร กรุอุทยานสวนแก้ว เนื้อดิน จ.สุโขทัย (630512-103)
11 # 3อจ640319-007 Viraphan711 + sanopporn (490013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง กรอบทอง(G 81%)

12 # 3อจ640319-008 poshwises + sanopporn (490015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 65%)
13 # 3อจ640319-009 tonedee + sanopporn (490018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
14 # 3อจ640319-010 Apisiri + sanopporn (490021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ640319-011 นายนุ + sanopporn (490025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพังเถียะ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.สงขลา
16 # 3อจ640319-012 Tawee888 + sanopporn (490028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพิ่มทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 32/หน้าตัก 7 นิ้ว)
17 # 3อจ640319-013 kaokao9 + bangkokpoms (490031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (640130-128)(G 73%)
18 # 3อจ640319-014 meka_cons + jack_meath (490035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นอิทธิมหาลาภ ปี 2535 จ.นครปฐม (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 281)
19 # 3อจ640319-015 พันเปอร์เซ็น + (490038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 63%)
20 # 3อจ640319-016 พันเปอร์เซ็น + (490042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้)(G 62%)
21 # 3อจ640319-103 ED677422412TH Ball2008 + Juicy (490020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640319-105 ED628258621TH เด็กราชวิทย์_17 + bomtada (490032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง
23 # 3อจ640319-106 ED563726521TH เอกจักร + anusornss (490036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1082)
24 # 3อจ640319-108 ED709724544TH aluminium + wewong (490043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1185)
25 # 3อจ640319-109 ED722618939TH Ball2008 + ชินครับ (490046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
26 # 3อจ640319-110 ED632395840TH yyoyo + ตะแคงขวด (490049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ640319-111 ED702647595TH ชาย2506 + tinetantawan (490055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงินลงยา ปี 2506 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%)
28 # 3อจ640319-112 RBT1000005693PN itthikorn + เสืออิบสาทร (490157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 86%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์
29 # 3อจ640319-113 ED721973765TH ศรีมหาโพธิ + autpichut (490060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง จ.นครปฐม
30 # 3อจ640319-114 ED463477835TH เจริญพรหม + aoy101 (490061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
31 # 3อจ640319-115 ED463477835TH nhoojoke + aoy101 (490064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 274956)
32 # 3อจ640319-116 ED463477835TH YAYAkhothai + aoy101 (490066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
33 # 3อจ640319-117 ED719632119TH sumateass + promlok (490070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ640319-118 EG760659134TH koontoop + m-cot (490072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1554) (580119-035)
35 # 3อจ640319-119 EG959867299TH GEARBAN + หวานเย็น007 (490080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา

36 # 3อจ640319-120 ED704246462TH kanan + chuanchai2505 (490084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น) (590111-170)(G 75%)
37 # 3อจ640319-123 ED722017126TH หม่อง + nanin (490005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ640319-124 EX592319162TH nung919 + kosin225 (490014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%)
39 # 3อจ640319-126 EX433414553TH poshwises + พุทธคุณ05 (490024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพชำรุดปากครุฑ)
40 # 3อจ640319-128 ED679125315TH naykrong + หนองซอ (490034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ640319-129 ED672448735TH บรีสพระช่วย + คูณสตางค์ (490037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้พิมพ์นี้
42 # 3อจ640319-130 EI999335262TH You9199 + ทรัพย์กำเนิด (490041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ640319-132 TH011814NEP19B teespy + เอกปากช่อง (490057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
44 # 3อจ640319-134 ED743710341TH sorn89 + เด็กบ้านใน (490073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
45 # 3อจ640319-135 ED572884004TH Swaha + น้องอิมอิม (490078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หน้ากากพรานบุญ พ่อท่านแสง วัดบ้านตรัง รุ่นกฐิน 57 เนื้อผงลงสี ปี 2557 จ.ปัตตานี(G 65%)
46 # 3อจ640319-136 ED574586365TH บรีสพระช่วย + pandp (490083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว) (600121-042)
47 # 3อจ640319-138 TH011814PR8V4B ตุ๊หลวง + Marvel (490091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี(G 65%)

48 # 3อจ640319-139 TH011814HXZ87B yuttokkm + Danai33 (490095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 5353)
49 # 3อจ640319-140 ED717434478TH เซียนน้อยหนึ่ง + เสน่หา (490099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 56937/สภาพใช้)
50 # 3อจ640319-141 ED722564215TH นุพระสยาม + Nanapo (490000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
51 # 3อจ640319-142 EX535655532TH beer2126 + pumbcom (490004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ640319-143 TH011814NB6D5B vsumit + Thongchai7495 (490008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
53 # 3อจ640319-144 ED636549175TH Chicha + tepakornsu (490012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (640203-339)
54 # 3อจ640319-145 TUPM0000118195U เมืองช้าง + Thanacorner (490017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 65%)
55 # 3อจ640319-146 EG580681754TH Stapornch + Culpidnoi (490022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดสุวรรณฯ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง (640303-082)
56 # 3อจ640319-147 ED429471293TH beer2126 + นงเพชรรัตน์ (490023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ640319-148 ED724870969TH มอร์เมืองทอง + องอาจ (490026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพง 12 หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อดิน
58 # 3อจ640319-149 PC37000007448G9 montree_eit + s-class (490030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (630808-129)
59 # 3อจ640319-150 TH011814C7Y23B penggo + Aeybangsaen (490033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ

60 # 3อจ640319-151 ED724870972TH patchara + องอาจ (490040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (611219-008)
61 # 3อจ640319-152 ED709592415TH pitakuthai + lulytoon (490044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (640115-285)
62 # 3อจ640319-153 ED720429725TH sukit_42 + เขยมาบตาพุด (490047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ640319-154 ED638959116TH mic49 + หนกอุทัย (490050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา
64 # 3อจ640319-156 ED651494071TH lamborghinizi + (490056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แบงค์ธาตุพนม
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ.)
65 # 3อจ640319-157 ED704268635TH PHLOI + pranung (490059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
66 # 3อจ640319-158 ED704268635TH pepsi81 + pranung (490062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
67 # 3อจ640319-159 EB442884113TH ichigomomo + pumcha (490065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ระยอง
68 # 3อจ640319-160 TH0118146QPE1B ping11 + tone555 (490068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
69 # 3อจ640319-161 ED672454841TH sitthawee + ริณดา (490100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้และซ่อมส่วนบน) (640225-110)
70 # 3อจ640319-162 ED672454841TH ทศวรรษ33 + ริณดา (490102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (640225-090)
71 # 3อจ640319-163 ED672454841TH psvtheewarat + ริณดา (490104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ

72 # 3อจ640319-164 ED672454841TH ARROW + ริณดา (490106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตาบารมี 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตาบารมี 90 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตาบารมี 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
73 # 3อจ640319-165 ED707383365TH koontoop + photo_one (490111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 469) (640312-011)
74 # 3อจ640319-168 ED682545856TH naykrong + cediato (490118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงลงยากะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) กรอบทอง(G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
75 # 3อจ640319-169 TH011814AZMQ8B vsumit + nim4011 (490122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2518 จ.นครสวรรค์(G 84%)
76 # 3อจ640320-004 thammanoon95 + ketanont (490195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (630403-014)(G 65%)
77 # 3อจ640320-102 ED700046752TH Prasit113 + babyraccoon (490215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(611015-040)
78 # 3อจ640320-103 EX506895725TH Stapornch + TEE_INTER (490218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยงหลวง กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน) (560914-131)
79 # 3อจ640320-115 ED621081462TH pornlimk + sumat (490170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธรูปสามสมัย วัดชิโนรส เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ. (631021-016)
80 # 3อจ640320-117 ED722532402TH jammanee + PHLOI (490176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) (640205-131)(G 80%)
81 # 3อจ640320-132 ED735905690TH บรีสพระช่วย + thonglor (490165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงอู่ทอง กรุวัดอาวาสน้อย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (620517-008)
82 # 3อจ640320-133 ED718048161TH UDOMPUB + ปักต้นกล้า (490167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(630714-103)

83 # 3อจ640320-139 ED677509405TH Banksqweez + nung919 (490181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหารฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.ชลบุรี (620227-049)
84 # 3อจ640319-137 pakarapo+ขนมกรุบ (490086) กรอบทอง 1 องค์ ( G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 22 มี.ค. 2564 - 08:39 น.] #78958 (19/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640301-005 ED605646954TH ไกรฤทธิ์ (488163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ640305-002 TH0118130CDKOB john813 (489380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640310-003 ED628255903TH อุกฤช (489118) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640310-010 ED104489445TH เด่นซัง (489123) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640310-026 ED562174190TH คอปแมน (489065) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640311-004 ED703149950TH Tee59 (489196) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ640311-006 ED620647387TH router (489230) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 1อจ640311-012 ED515894105TH sompong963 (489191) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640311-014 EH339070270TH ปืนใหญ่ (489197) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640311-017 ED501473782TH ต้นอุทยาน (489231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ640311-019 ED700636683TH witbcc143 (489225) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ640312-018 ED675098795TH golfsriracha (489315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ640312-019 EX611533395TH seranee (489326) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ640312-020 ED502481860TH นุหนองคาย (489317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640313-005 EO602577971TH Chanchai21 (490128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640313-014 ED611155367TH เฮงเฮงเฮง168 (489425) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ640313-017 ED700411610TH Tawatchai1889 (489439) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640315-002 ED686509810TH nitis (489506) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ640315-025 ED562186683TH คอปแมน (489519) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ640316-001 ED669970496TH Sittisaks (489707) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ640316-002 ED634369621TH looknam1 (489708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640316-003 ED709135361TH seranee (489660) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 1อจ640316-004 ED673528537TH เซียนส่อง (489709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ640316-006 ED708534124TH มาริโอ (489712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640316-009 ED595256634TH งดงาม (489713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ640316-011 ED703418957TH กล่องแก้ว (489630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ640316-012 RU987371320TH ธันวา (489701) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ640316-013 EH464856595TH madness8 (489718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ640316-017 ED561999156TH ตะพาบ (489675) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
30 # 1อจ640316-019 EW557409666TH suritubon (489698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ640316-020 ED717919984TH tuktu40 (489704) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
32 # 1อจ640316-022 EX529621438TH manliar (489711) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ640316-023 ED683565450TH Vincent (489714) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 1อจ640319-024 RI181210336TH birdbeat (490123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ640319-030 ED706949659TH endzone (490096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
36 # 1อจ640319-047 SMKY000001412L8 สุธาสินี (490125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640305-012 pui1228 (488697) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640308-017 likeit (488877) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ640308-029 kamonsap (488878) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ640309-028 CC-AMULET (488984) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ640310-005 toopronchai (489101) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ640310-022 เหน่งบางคู้ (489109) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640311-004 wilairat_22 (489155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640311-006 workplace (489157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640312-006 penggo (489318) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ640312-009 Somysom (489324) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640315-003 lumpini6655 (489474) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ640315-004 ราชสีห์ (489534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640315-015 เหน่งบางคู้ (489488) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ640315-028 chuanwong (489538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640315-030 chuanwong (489542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
16 # 2อจ640316-001 hunter04 (489682) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640316-002 สยามเมืองยิ้ม (489664) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
18 # 2อจ640316-005 titong (489686) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 2อจ640316-009 essai (489672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640316-012 ขุมทรัพย์บูรพา (489681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ640316-013 ขุมทรัพย์บูรพา (489684) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ640316-014 ขุมทรัพย์บูรพา (489690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640316-015 kamonsap (489691) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640316-016 JITCHOO1361 (489694) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
25 # 2อจ640318-024 suwat1318 (490009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 2อจ640318-025 noomark (490006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 2อจ640319-008 การันตีพระ (489996) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ640319-016 การันตีพระ (489998) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
29 # 2อจ640319-017 การันตีพระ (490011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640313-003 SAHAKORN + พญายูงทอง (489343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
2 # 3อจ640313-005 panupong30 + numomint (489351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์เจ็ดชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพชำรุดส่วนล่าง)
3 # 3อจ640313-128 EI075940815TH Kitsukit + phrut (489373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ640313-140 EG959859920TH PHLOI + กว๊านพะเยา (489446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ640313-151 EF391460413TH pronprom + rossyza4142 (489368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ640313-152 ED676465748TH AodAnt + liklyprathai (489371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
7 # 3อจ640313-164 ED484138143TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (489405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ640313-165 ED484138143TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (489407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ640313-166 ED484138143TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (489410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ640313-167 ED484138143TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (489414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ640313-168 ED484138143TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (489416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ640315-105 ED623356216TH savebank163 + kritk (489484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี กรอบทอง(G 78%)
13 # 3อจ640315-136 ED566874555TH Energy_KDK + tiktony (489517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทุ่ม วัดควนสามโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.พัทลุง
14 # 3อจ640316-107 ED097531361TH Manunicon + หมูแม่ลา (489601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพแต่งพิมพ์ใหม่และใช้)
15 # 3อจ640316-108 ED8763302181TH tomwong + RUAYGABPRA (489605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง(กรุเก่า) เนื้อผง จ.นนทบุรี
16 # 3อจ640316-113 ED525274738TH perfectman77 + ตาลทราย (489595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จจิตรลดา เนื้อผง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ640316-116 EG959863014TH kurt58 + ดุจติปิยะ (489607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ640316-121 ED690358492TH PHLOI + NERAMIT (489572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามวรวิหาร เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640316-128 ED441672165TH TECHNOLOG + mingch (489587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
20 # 3อจ640316-158 ED727124878TH FirstZ9 + Charity (489659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเจ้า วัดโคกเสือ พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ640316-183 MNKP000009538UL ชอพต์ + prakit (489687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640317-010 suparerk + รักนนท์ (489777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ พิมพ์นั่งยอง เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ(G 77%)
23 # 3อจ640317-104 ED728500646TH artto13 + หมูแม่ลา (489784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
24 # 3อจ640317-123 EI128062705TH ChonChob + Poowadon (489770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวแขนอ่อน เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
25 # 3อจ640317-127 ED522300354TH murbur + SAIPS (489787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ลำปาง
26 # 3อจ640317-130 ED696699557TH CREATIVE888 + autpichut (489796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อตุด วัดคูหาสวรรค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง (สภาพใช้)
27 # 3อจ640317-151 KBSMP000002939K Tong9298 + jakruk1984 (489761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ640317-161 ED700931898TH poshwises + CowSPC (489751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จิ๋วหลังยันต์สุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (630425-018)(G 84%)
29 # 3อจ640318-001 wuthichai + AJBamulet (489991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515-2525 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 17 นิ้ว)
30 # 3อจ640318-002 tongdang53 + ศตกมล (489989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640222-030)
31 # 3อจ640318-003 ณัชกิจ + นับตังค์ (489912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เล็กหูบายศรี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640318-004 Johnprptk1904 + JPort (489920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (611220-043)(G 76%)
33 # 3อจ640318-005 noppadon111 + ทวดนรรัตน์ (489990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
34 # 3อจ640318-007 chuchart-k + โอ๊ตบางพลี007 (489924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ640318-008 chuchart-k + โอ๊ตบางพลี007 (489928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ640318-009 akgang + teepoptee (489930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)

37 # 3อจ640318-010 สิชล2526 + อนพัช (489931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(640226-427)
38 # 3อจ640318-011 chane31 + Mienthong (489936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
39 # 3อจ640318-012 nirun4 + prungthan (489938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ640318-101 ED711612263TH chane31 + teespy (489906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ640318-102 EX549147230TH เอกมหาชัย + นิรมิต (489908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.เพชรบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
42 # 3อจ640318-103 ED725905182TH murbur + icu0508 (489909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 877)
43 # 3อจ640318-104 ED712088511TH pawit_wattana + พิชชากร (489913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
44 # 3อจ640318-105 ED723914898TH TEE_INTER + ซูโม่ (489916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสรงน้ำเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง (หมายเลข 803/หน้าตัก 5 นิ้ว)
45 # 3อจ640318-106 ED723914898TH บรีสพระช่วย + ซูโม่ (489919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชานางกวัก วัดท่าซุง เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ640318-107 ED356490586TH pramual + khata (489922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
47 # 3อจ640318-109 ED709260744TH lumpini6655 + tosspong (489927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640210-068)
48 # 3อจ640318-110 TH011814F7CA6B สาวแบงค์ + Allnewteera (489932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
49 # 3อจ640318-112 ED721321469TH Poopoo + ญาญ่าซัง (489987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 58%)
50 # 3อจ640318-113 ED721321469TH Poopoo + ญาญ่าซัง (489985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%)
51 # 3อจ640318-116 lekyo89 + songjoe (489944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
VTGD0000008044TB
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
52 # 3อจ640318-117 ED703156920TH nongmeena + ตุลา26 (489949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
53 # 3อจ640318-119 EW611916253TH beer2126 + bboypm (489954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
54 # 3อจ640318-120 820866013822 PING007 + Kittinan (489956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640311-151)
55 # 3อจ640318-121 ED722552509TH Chunnarad + ปภานลิน (489907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพหักซ่อมมุมบนขวา)

56 # 3อจ640318-122 TH0118144CXG3B major + tone555 (489910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม
57 # 3อจ640318-123 ED498516534TH kanjana_nuna + ศักดิ์นรินทร์ (489914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (640303-014)
58 # 3อจ640318-124 ED625990951TH Manoos + loryinglong (489915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ640318-125 ED676490382TH poshwises + (489917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ณัฐเกล้าพระเครื่อง
พระปิดตาหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี
60 # 3อจ640318-126 ED691653584TH แสงธรรม01 + Rakchart (489921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจาการใช้) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
61 # 3อจ640318-127 TH011813TCHM7B m-cot + มินนี่หมูบิน (489925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ภาพบูชา หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ640318-128 EF3754889798TH โยทิน + poshwises (489929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (640109-329)(G 68%)
63 # 3อจ640318-129 EF375489798TH Wanlop + poshwises (489933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้าม(จิ๋ว) เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี (631211-241)
64 # 3อจ640318-131 1662100063133 Arphakorn8888 + tone555 (489993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง
65 # 3อจ640318-132 ED709580142TH wasanpi + บ้านสวน22 (489911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ640318-133 ED709580142TH Tlekopt + บ้านสวน22 (489918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1510)
67 # 3อจ640318-134 ED735000813TH vitaya + chaiwatar (489923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ระยอง (571022-073)(G 77%)
68 # 3อจ640318-135 820864423282 zafari + bboypm (489934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
69 # 3อจ640318-136 MSP0006238953 อาราธนา + Ratchanon (489937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
70 # 3อจ640318-137 ED547475334TH masterbill + สยามอาร์ต (489942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ640318-138 830556543806 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (489992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kreangsak
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิลลงยา ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 20 มี.ค. 2564 - 08:38 น.] #78955 (18/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640306-001 ED656893570TH อี๊ดเมืองเลย (489382) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640306-002 EX472158432TH กชณิชา (489385) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ640306-006 RI153257258TH Prasert1657 (489390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ640308-013 ED502469722TH นุหนองคาย (489393) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ640308-018 ED609137501TH น้องกร (489420) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ640309-014 ED699744388TH kawin1980 (489399) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ640311-001 ED682837182TH ตาลเดชา (489186) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ640311-002 EG935520615TH เมืองสมุทร (489190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640311-020 ED700636683TH witbcc143 (489232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640311-023 ED655760890TH welding24 (489220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ640312-002 ED653347500TH yutthanaP (489319) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ640312-005 ED718012666TH คุณศิระ (489327) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ640312-007 ED562175487TH คอปแมน (489322) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ640312-021 ED164942588TH หงษ์ขาลง (489328) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640313-003 ED586283132TH chatree1 (489426) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640313-006 ED689366085TH jojo5 (489436) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640313-008 ED713405065TH ซูโม่ (489432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ640313-009 ED639248673TH mekin (489435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ640313-011 MBC0002342051 ณัฐเกล้าพระเครื่อง (489409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640313-012 ED675195678TH Anankiya (489412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640313-013 EH387540150TH Mark1993 (489413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640313-018 ED700411610TH Tawatchai1889 (489443) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ640313-019 EG573698119TH ธัมปารี_16 (489417) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ640313-020 EG573698119TH ธัมปารี_16 (489415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ640315-001 EX592517698TH thevit (489495) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ640315-005 EH531474530TH mumu99 (489500) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ640315-006 EH531474530TH mumu99 (489504) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ640315-007 EH531474530TH mumu99 (489507) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ640315-008 EH531474530TH mumu99 (489514) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ640315-009 EH531474530TH mumu99 (489525) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ640315-010 EH53147530TH mumu99 (489528) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ640315-011 EH531474530TH mumu99 (489532) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ640315-012 EH531474530TH mumu99 (489537) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ640315-013 ED623356216TH kritk (489523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ640315-016 PHAK000009505VK BOMBA (489529) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ640315-021 ED659802272TH warning (489522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ640315-022 ED61115605TH เฮงเฮงเฮง168 (489539) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
38 # 1อจ640315-023 ED611155605TH เฮงเฮงเฮง168 (489530) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ640315-024 ED411693167TH LujingHong (489524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640309-009 somrut (489421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ640311-002 kongsak (489205) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 2อจ640311-007 kho9918 (489211) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ640311-020 Chan59 (489223) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ640312-010 เหน่งบางคู้ (489325) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640313-001 แฮปรามคำแหง (489402) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ640313-002 sombatbs (489408) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ640313-004 marchtu23 (489411) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640313-005 marchtu23 (489422) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
10 # 2อจ640313-006 titong (489427) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640315-005 suchat-01 (489544) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640315-006 samsun (489536) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ640315-009 mut007 (489546) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ640315-013 มองดู (489547) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ640315-017 ยุทธพนัง (489501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640315-020 chuanwong (489549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640315-021 chuanwong (489551) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640315-022 chuanwong (489552) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640315-023 chuanwong (489553) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640315-024 chuanwong (489555) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ640315-025 chuanwong (489556) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ640315-026 chuanwong (489531) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ640315-029 chuanwong (489540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ640315-032 denbike (489543) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ640318-018 การันตีพระ (489939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640318-020 การันตีพระ (489940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640318-021 การันตีพระ (489941) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ640318-022 การันตีพระ (489946) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ640318-023 การันตีพระ (489948) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640311-131 ED68553785TH suwat1318 + xtraxtra (489239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 86%)
2 # 3อจ640313-109 ED656899334TH เล็กบ้านโป่ง + ประวิทย์888 (489762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หุ่นพยนต์ หลวงพ่อสง่า
3 # 3อจ640313-122 EW791281996TH มงคลรักษ์ + watbannon (489360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ640313-131 ED664581154TH satang17 + พิชชากร (489330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640315-115 PTPN000006573QQ Earthood + Sogood35 (489482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้พิมพ์นี้
6 # 3อจ640316-150 TINT000016392CU เซียนน้อยหนึ่ง + KUUGA (489636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลมีกลาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (590203-032)(G 72%)
7 # 3อจ640316-181 820856457363 poshwises + (489678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ต้อมเมตตามหานิยม
พระปิดตาพระอาจารย์ผัน วัดสรรเพชร พิมพ์ยันยุ่ง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640316-188 ED589175675TH tanawut04 + Pat029 (489697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา รุ่นแรก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ640317-001 Pinggold + somrut (489729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดด้านหลังส่วนบน)(G 86%)
10 # 3อจ640317-002 bksura14 + วิรัช (489735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 6 เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.ปราจีนบุรี (น้ำหนัก 17.9 กรัม)(G 92%)
11 # 3อจ640317-003 noomark + numomint (489740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (640220-223)(G 85%)
12 # 3อจ640317-004 พระประแดง26 + pui1228 (489744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
13 # 3อจ640317-005 koontoop + Choke5383 (489750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(600928-120)
14 # 3อจ640317-006 jtrsnum + anaken (489895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ฐานดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
15 # 3อจ640317-007 bigpao68 + (489757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bunghongsaeng
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง (631007-182)(G 56%)
16 # 3อจ640317-008 ตามฝันสุดขอบฟ้า + เก้าตะวัน (489766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (โค้ด 1)
17 # 3อจ640317-009 บรีสพระช่วย + เก้าตะวัน (489772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสีซีดจากการใช้)

18 # 3อจ640317-011 electricalpower + Sintawee (489752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 557/น้ำหนักรวม 64.9 กรัม)
19 # 3อจ640317-012 Wanlop + workplace (489756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งติสฺสเทโว หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 92)(G 85%)
20 # 3อจ640317-013 นคราฎ + Pimm88 (489759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ640317-101 ED719751014TH แสงธรรม01 + ภาสะลอง (489765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (590716-079)(G 61%)
22 # 3อจ640317-103 ED701886206TH บรีสพระช่วย + nakornyong (489780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
23 # 3อจ640317-105 ED626679096TH cs16933 + Burapha777 (489789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2507)
24 # 3อจ640317-106 ED727314789TH werty + บางแก้ว1976 (489793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ640317-107 ED697147158TH บอลปากน้ำ + pakavat (489797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
26 # 3อจ640317-108 ED701275439TH poshwises + ชวนชื่น (489800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อกล่อม วัดบางกระพี้ เนื้อเมฆพัด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ640317-109 ED485983440TH m-cot + wosatorn (489804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640317-110 ED717830505TH naret18 + bank121 (489806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
29 # 3อจ640317-111 ED512108649TH หนุ่มธนบุรี + วณิชออโต้ (489732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640317-112 ED654516385TH vorawan2345 + เชษฐ์ไธสง (489734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640317-114 EX553258413TH TEE_INTER + winwin (489737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศาสดา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640317-115 ED674727959TH pcharin + paradox1122 (489889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
33 # 3อจ640317-116 ED718018916TH sukkasem13 + คุณศิระ (489745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
34 # 3อจ640317-117 ED700148677TH booddeej + Chot56 (489748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
35 # 3อจ640317-118 ED630588992TH vitaya + juipeter (489754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพลงรักปิดทองใหม่)(491223-068)
36 # 3อจ640317-119 ED728805824TH nung919 + Dadab168 (489888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)

37 # 3อจ640317-120 ED634568741TH popupup + tarro (489758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อเงิน ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 3296)
38 # 3อจ640317-121 EG321029325TH เมเปิ้ล + Thantharat (489764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณทวี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ640317-125 MBC0001114475 kai_kaw + PALM_Pitikorn (489778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)
40 # 3อจ640317-126 ED712077607TH ละมุน + รอดบางแค (489783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
41 # 3อจ640317-128 TH011814BPFE7B เด็กระยอง + Danai33 (489790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 75%)
42 # 3อจ640317-129 TH011814AZUR6B louisate49 + nim4011 (489896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640217-104)(G 61%)
43 # 3อจ640317-131 ED701865356TH Phichit_02 + โอ่งเมืองราช (489805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ640317-132 LPDU000014301H7 vitaya + mawin2520 (489809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว)
45 # 3อจ640317-133 ED692509442TH พระประแดง26 + tttui (489814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (631016-049)(G 64%)
46 # 3อจ640317-134 EW447027276TH thammanoon95 + nooing (489819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)
47 # 3อจ640317-135 EG760659077TH สิชล2526 + m-cot (489825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640317-136 ED670307806TH มันตู + panja (489827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญตาพรานบุญ วัดยางใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.นครศรีธรรมราช
49 # 3อจ640317-137 ED721980055TH natthakritm + น้องอิมอิม (489832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640317-138 ED562198355TH แค่นี้ก็พอ + อภิชาติบุญ (489834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ราชบุรี
51 # 3อจ640317-139 EX547917598TH gymnastics + jajalamphun (489838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
52 # 3อจ640317-140 ED677507974TH Chaiyoyo + nung919 (489842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้สึก) (610816-034)
53 # 3อจ640317-141 ED275342083TH pongsakorn + เวียงพิงค์ (489728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุทุ่งยั้ง เนื้อชิน
54 # 3อจ640317-142 ED667945675TH Moohan555 + Aeychonburi (489731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
55 # 3อจ640317-143 ED733310021TH บรีสพระช่วย + เจ๋งจริง (489733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

56 # 3อจ640317-144 ED713752705TH ปะใหญ่ + puttakun666 (489736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (620904-072)(G 89%)
57 # 3อจ640317-145 ED670748525TH Vasin289 + เด็กบ้านใน (489739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัช เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร
58 # 3อจ640317-146 ED693273195TH nirun4 + xavisam (489741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดจมูก)
59 # 3อจ640317-147 ED723102483TH saksit13 + โองการ (489743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ640317-148 ED540884949TH สารัช + kawin1980 (489747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ640317-149 EX646434089TH walrawut + chaiyan1983 (489749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ
62 # 3อจ640317-150 ED129059107TH chaiyawit_doh + ไข่มุข (489753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา พระพุทธบุพพาภิมงคล วัดบุพพาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 308/หน้าตัก 6 นิ้ว)
63 # 3อจ640317-152 ED734200172TH kengkas + ศิษย์ปู่สง่า (489887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640317-153 ED625980999TH แม้วจอมเทียน + chaiwatar (489767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ลำปาง (หมายเลข 1059/น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
65 # 3อจ640317-154 EW659347009TH โบตั้ม + สิทธิวงค์ (489773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นฉลองอนุสาวรีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ลำปาง (หน้าตัก 9 นิ้ว)
66 # 3อจ640317-155 ED672443438TH zafari + คูณสตางค์ (489779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 2 เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม
67 # 3อจ640317-157 ED721628890TH คนคลองด่าน + kritsadaw (489786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1287/สภาพใช้)
68 # 3อจ640317-158 EH848008685TH preeyawat + (489792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
69 # 3อจ640317-159 ED686531897TH preeyawat + nitis (489795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640317-160 ED700043075TH prapun_ch + Watermelon (489798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 65%)
71 # 3อจ640317-162 ED662097748TH amuletfocus + ขุมทรัพย์พระ (489755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640218-247)
72 # 3อจ640317-163 ED710615453TH pukkakub + หนูเจ้าพระยา (489885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
73 # 3อจ640317-164 ED344683712TH phubed + pornperm (489760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน เนื้อชินสนิมแดง จ.เชียงราย **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
74 # 3อจ640317-165 TH011814737812B taweekun + You9199 (489763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (640217-038)(G 60%)

75 # 3อจ640317-167 ED703199372TH เสรีไทย + องอาจ (489771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณทวีเหลือกินเหลือใช้ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 87%)
76 # 3อจ640317-168 EO602577985TH pornlimk + Chanchai21 (489776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ. (621206-035)
77 # 3อจ640317-169 ED625959885TH pepsi81 + loryinglong (489781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ640317-170 ED648164296TH taccord + toucanpat (489785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
79 # 3อจ640317-171 ED648164296TH TEE_INTER + toucanpat (489791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์วัน วัดปากพะยูน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง
80 # 3อจ640317-172 ED619749945TH mawinroch + เจริญ42 (489794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ640317-173 ED679971607TH กลางเมือง + Wharton (489799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
82 # 3อจ640317-174 ED720103105TH PLE_INNO + พงษ์ท่าม่วง (489803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (640222-107)
83 # 3อจ640317-175 ED701867255TH zafari + เต๋อคูทราย (489807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ราชบุรี
84 # 3อจ640317-176 EX586597683TH คนเดินดิน + terasak99 (489811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด กรุพะเยา พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.พะเยา
85 # 3อจ640317-177 ED673694769TH ktitawong + ณัฐวัดป่า (489894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
86 # 3อจ640317-178 ED703189260TH Chaly + pandp (489893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (550118-293)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรฯไว้
87 # 3อจ640317-179 EG760659085TH Tommy29 + m-cot (489816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 73%)
88 # 3อจ640317-180 ED595788567TH PEESUWAT + ชวนชื่น (489824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
89 # 3อจ640317-181 ED595788567TH alife + ชวนชื่น (489828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ640317-182 EX519421785TH tharuanoi1970 + zafari (489831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ640317-183 ED123156750TH booddeej + bongbiab (489836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
92 # 3อจ640317-185 EG138534435TH Stapornch + zenith (489840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และซ่อมส่วนบนซ้าย) (631008-506)
93 # 3อจ640317-186 TH011814BJBD1B koontoop + anakin16 (489892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช

94 # 3อจ640317-187 ED719630767TH บรีสพระช่วย + Anankiya (489843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
95 # 3อจ640317-188 ED719405465TH chutty + kohler (489847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631222-048)
96 # 3อจ640317-189 ED730810006TH บรีสพระช่วย + Bomecool (489852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดเงิน พิมพ์รัศมี เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (630604-080)
97 # 3อจ640317-190 ED699071654TH poshwises + tananop (489855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 64%)
98 # 3อจ640317-191 EI865078010TH poshwises + Jack_NJ (489788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ640317-192 ED635057086TH viwat9 + Theflash (489802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
100 # 3อจ640317-193 ED569063105TH bussakorn + wutprarayong (489812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ เนื้อผงลงรัก ปี 2500 จ.สมุทรปราการ กรอบทอง(G 79%)
101 # 3อจ640317-194 ED243848182TH booddeej + Loeicity (489818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
102 # 3อจ640317-195 TH011814EW815B koontoop + Danai33 (489822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 70%)
103 # 3อจ640317-196 ED503211988TH poshwises + Thanapong36 (489830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี
104 # 3อจ640317-197 EX527244858TH พนา25 + somchai_lawit (489837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631121-065)(G 66%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 19 มี.ค. 2564 - 08:39 น.] #78952 (17/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640224-027 66850247900134 โบตั้ม (488248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640302-034 ED657275216TH มหามณีจินดา (488288) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ640304-005 EG574394958TH somchaytik (488550) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ640304-016 ED699144358TH เซียนน้อยหัดส่อง (489222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ640305-003 ED593238730TH เกวลินปราจีน (489226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640305-015 ED515892020TH mixsick150 (488679) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ640306-005 ED682821633TH ตาลเดชา (489433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640308-005 ED671977365TH Nhong8776 (488861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640308-006 ED603355110TH ขุมทรัพย์บูรพา (488862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640308-015 EW72755059TH Chompu88 (489434) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
11 # 1อจ640308-022 ED655729603TH Princi-B (488868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640309-007 PTMH000011125DA TEE_INTER (488980) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640309-020 EX586569603TH supasuta1968 (488996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640310-006 ED639782675TH lertsak (489050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640311-005 EH735810246TH plankton (489199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640311-007 EI999332218TH ทรัพย์กำเนิด (489200) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ640311-009 ED625974905TH chaiwatar (489204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ640311-010 ED695066522TH ball_amulet (489206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640311-011 ED695066522TH ball_amulet (489163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640311-022 ED718002774TH kanlaya48 (489217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640312-004 ED707340626TH Nhong8776 (489245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640312-008 ED535460791TH jadelongpar (489247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640312-009 ED632260224TH maii_amulet (489250) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ640312-010 ED592789095TH ญาญ่าซัง (489251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640312-011 ED344480621TH Kongsason (489302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ640312-012 MNKP0000092428Q prakit (489305) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640312-013 ED576388717TH prasertpp (489309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ640312-014 ED664717974TH techinmonpan (489310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ640312-016 ED713916687TH Hook2 (489314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ640312-022 EO526163512TH nongbaimon (489242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ640313-010 EX592517684TH thevit (489423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
32 # 1อจ640313-016 ED611155367TH เฮงเฮงเฮง168 (489430) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640304-003 east_noodles (489207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640304-007 อรรถพล (488556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ640305-002 ฅนบางใหญ่ (488678) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ640305-007 ริณดา (488695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ640305-017 nunoom13 (489209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ640305-021 Dedee (489212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ640306-007 Hitlerjugend1935 (488769) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ640311-001 donkingddd (489149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640311-003 Teerasak01 (489152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640311-014 มองดู (489168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ640311-016 แมนปากท่อ (489174) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640312-001 surasak_bpb (489292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640312-004 ding_vios (489294) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ640312-012 worrakhit (489316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640312-014 วินัย15 (489320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640313-007 Teesan1709 (489397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ640313-009 beegee (489437) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640313-010 beegee (489438) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ640313-011 beegee (489440) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640313-012 beegee (489441) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ640313-013 beegee (489442) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
22 # 2อจ640313-014 mut007 (489444) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ640313-015 pramual (489401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640313-021 คุณชายแดง (489418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640313-022 หนึ่งบารมีพระพุทธ (489419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640313-023 ตูนเพชรบูรณ์ (489445) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
27 # 2อจ640317-012 การันตีพระ (489727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ640317-014 การันตีพระ (489730) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ640317-015 การันตีพระ (489738) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
30 # 2อจ640317-016 การันตีพระ (489742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ640317-021 รักนนท์ (489882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ640317-029 การันตีพระ (489746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ640317-101 การันตีพระ (489897) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
34 # 2อจ640317-102 การันตีพระ (489898) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ640317-103 การันตีพระ (489899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ640317-104 การันตีพระ (489900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ640317-105 การันตีพระ (489902) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ640317-106 การันตีพระ (489905) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ640317-107 การันตีพระ (489901) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 2อจ640317-108 การันตีพระ (489903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ640317-109 การันตีพระ (489904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640304-002 vitaya + momotaroa (489195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
2 # 3อจ640308-103 ED595784260TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ชวนชื่น (488892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
3 # 3อจ640310-103 MNKP000008325AX P-Pong + prakit (489027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ640310-104 MNKP000008325AX pandp + prakit (489030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมเข่า,มือซ้าย)(และแต่งผิว)(G 86%)
5 # 3อจ640310-120 ED702927114TH ตึ่งนั้ง + va1111 (489079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
6 # 3อจ640310-142 ED682167160TH ธนัทวรรณสอน + Doe07 (489048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 ซม.) (สภาพใช้และชำรุด)(G 63%)
7 # 3อจ640311-126 66850253273860 เซียนบ้านนอก + โบตั้ม (489146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1818) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ640312-007 Tatsuya + sanopporn (489608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา สมัยรัชกาลยุคปลาย เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
9 # 3อจ640312-014 puriwaj + oldshop (489273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ640312-113 IMCT0000036107J ริวตัง + kollek (489285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อตะกั่ว จ.นครปฐม
11 # 3อจ640312-116 kitti2514 + นิลพัฒน์ (489613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000000794DX
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ640312-124 ED643824828TH supha + sombud (489469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ640312-130 EH381117447TH มหามนต์ + R9999 (489277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รัศมีข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
14 # 3อจ640312-141 PTP8000011627VN jouicepeam + yutthanaP (489278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (กรอบเงินชุบทอง)(631210-367)
15 # 3อจ640312-143 ED700921771TH vichet + CowSPC (489617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
16 # 3อจ640313-113 ED595794001TH โอรสรามัญ + นิวเอกชัย (489383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
17 # 3อจ640313-118 EG411299927TH deeclub + กุ้งหวาน (489394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
18 # 3อจ640313-126 ED709684981TH nung919 + tayatang (489369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640313-127 EB442755269TH โอรสรามัญ + godsyhero (489372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640313-149 ED690451166TH Tarkkyp + Phichit_02 (489353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
21 # 3อจ640313-153 ED593243814TH ญาญ่าซัง + noy2015 (489374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
22 # 3อจ640313-156 EH836378989TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (489452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
bombkumphang
พระชัยวัฒน์พุทโธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
23 # 3อจ640315-002 Mahaanan + ฝูงบินรบ (489565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน วัดราชบพิธฯ รุ่นปืนแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ640315-004 anan88 + Buncha (489467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธโสธร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินราช เนื้อเงินขัดเงา ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
25 # 3อจ640315-007 m-cot + Note2499 (489483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม)
26 # 3อจ640315-008 gymnastics + legallaw (489485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
27 # 3อจ640315-009 อธิภัทร2024 + เจตน์ (489489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)
28 # 3อจ640315-011 KC-Tung + เด็กท่าพระ (489454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน เนื้อถักเชือกลงรัก ปี 2469 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640315-012 pramual + tinetantawan (489457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 65%)
30 # 3อจ640315-013 sutthipun + Pimm88 (489458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
31 # 3อจ640315-014 V-rasak + Pimm88 (489461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2508 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ640315-015 gek1414 + พุทธคุณ05 (489465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10394/น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
33 # 3อจ640315-016 joobb + Sintawee (489466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 528)(G 63%)

34 # 3อจ640315-017 juipeter + siriorns (489568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
35 # 3อจ640315-101 EH388706672TH maimei20 + chaiyan1983 (489470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
36 # 3อจ640315-102 ED696697471TH CREATIVE888 + autpichut (489473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อพอกครั่งพุทรา จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
37 # 3อจ640315-106 ED717112668TH dreamsconner + ร้านอินทิรา (489486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย
38 # 3อจ640315-107 ED621789157TH ถิรญาโณ + จอมขมังเวทย์2 (489490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางลีลา เนื้อดิน
39 # 3อจ640315-109 ED648528393TH mic49 + kampantpromdaw (489496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ640315-111 ED248484189TH AodAnt + Akaphop (489471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
41 # 3อจ640315-112 ED248484189TH noonbkk + Akaphop (489475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
42 # 3อจ640315-113 EG760659015TH โอ่งเมืองราช + m-cot (489478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640315-114 EG138524265TH You9199 + zenith (489480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
44 # 3อจ640315-116 ED544613990TH azamioo + peerapon (489567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
45 # 3อจ640315-118 RI0181615574TH puklucky + พญาราชสีห์ (489491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเปิดขุมทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1411)

46 # 3อจ640315-123 ED69628459TH Apiluksanachai25 + jukree (489508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
47 # 3อจ640315-124 ED672444654TH puriwaj + ริณดา (489509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640315-125 ED687480366TH Bbeenaja + Nasuda99 (489512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 35)
49 # 3อจ640315-126 TH01181410U88B aui2517 + Danai33 (489513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 86%)
50 # 3อจ640315-127 TH011813TU4W4B Thedowntown + ไก่คลองหก (489516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
51 # 3อจ640315-128 TH011813TU4W4B worrior + ไก่คลองหก (489518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ640315-129 ED441671465TH กุศลสร้าง + mingch (489520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 68%)
53 # 3อจ640315-131 ED675188133TH Pichitj + ChaiyutPho (489498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ640315-132 ED713405365TH pandp + tuna1501 (489564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแฟ้ม วัดป่าฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.ชลบุรี
55 # 3อจ640315-133 ED298473855TH Piyawat_Thammanant + (489503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kaeokleng
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ640315-134 EX612774826TH chonmane + น็อตประเวศ (489511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ640316-001 fung-nana + HAROMAN (489574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดรอยรานข้างแขนซ้าย)
58 # 3อจ640316-002 PHLOI + na_du (489579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว)(G 77%)
59 # 3อจ640316-003 disorn + ชัยชนะ56 (489583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590528-012)
60 # 3อจ640316-004 Nippit + vintagejazz (489586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 77%)
61 # 3อจ640316-005 บัวลอย + penggo (489589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร เนื้อดิน
62 # 3อจ640316-006 บรีสพระช่วย + ทวดนรรัตน์ (489594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
63 # 3อจ640316-007 PLE_INNO + ขุมทรัพย์บูรพา (489597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แพะเมตตา หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อเขาควาย ปี 2533 จ.ชลบุรี (640213-138)
64 # 3อจ640316-009 Thiva + tonychan (489618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (640205-028)(G 66%)
65 # 3อจ640316-010 sangnineface + Choke5383 (489626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(610607-012) (G 64%)
66 # 3อจ640316-011 pandp + Choke5383 (489598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(630313-113) (G 59%)
67 # 3อจ640316-012 m-cot + Choke5383 (489602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(610608-145)

68 # 3อจ640316-013 พันเปอร์เซ็น + (489604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งบารมีพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)
69 # 3อจ640316-101 ED705962407TH banzblack007 + aun_sarot (489581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
70 # 3อจ640316-102 ED703812223TH C-Path + civilwork (489584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
71 # 3อจ640316-103 ED671534407TH Sit349 + Suparat_2832 (489588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้เงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4123/น้ำหนัก 61.2 กรัม)
72 # 3อจ640316-104 ED628263825TH หนึ่งบารมีพระพุทธ + bomtada (489593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด) (สภาพใช้และแต่งผิว)
73 # 3อจ640316-105 EX612774812TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + (489596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น็อตประเวศ
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
74 # 3อจ640316-109 ED724830046TH แสงธรรม01 + bussakorn (489609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(510912-092)
75 # 3อจ640316-110 ED690431864TH Somchai3318 + Phichit_02 (489612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640316-111 RPYA0000007078B ปิ่นอนงค์ + TON99 (489590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
77 # 3อจ640316-114 TH0118144A350B โอ๋เมืองพาน + Siwakarn (489600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)
78 # 3อจ640316-115 ED668465454TH ดาวหาง + puu2511 (489603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
79 # 3อจ640316-117 ED703199939TH chane31 + pandp (489611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(541024-063)
80 # 3อจ640316-118 ED703199939TH woodyudom + pandp (489615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (550220-010)
81 # 3อจ640316-119 Moohan555 + wilairat_22 (489621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000013156D8
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(501009-078)
82 # 3อจ640316-120 EH734405675TH พิศุทธิ์ + hattori (489624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพรมผิวใหม่)
83 # 3อจ640316-122 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ 640316-122
84 # 3อจ640316-124 ED719214262TH noi70 + toyota888 (489580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ640316-125 TH01181471N58B pradit1977 + kyokun (489582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
86 # 3อจ640316-126 TH01181471N58B nookug + kyokun (489585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
87 # 3อจ640316-127 EG282092655TH vsumit + Thongchai7495 (489726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
88 # 3อจ640316-130 ED700424967TH Jirawat1986 + thip999 (489592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปา วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ชัยนาท (สภาพใช้และตัดหู)
89 # 3อจ640316-131 ED675952412TH benzy + armbasic (489635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครสวรรค์(G 78%)
90 # 3อจ640316-132 ED722540457TH nirun4 + pakbankaew (489638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
91 # 3อจ640316-133 ED657690661TH เมืองช้าง + นราทัศน์ (489644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี

92 # 3อจ640316-134 EF391459826TH PHLOI + coldplay (489649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน
93 # 3อจ640316-135 ED496869180TH baac289 + น้อยหน่า (489723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือแป เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
94 # 3อจ640316-136 ED496869180TH korn88 + น้อยหน่า (489653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพราย วัดมะขาม เนื้อทองเหลือง จ.ปทุมธานี
95 # 3อจ640316-137 ED717919967TH คนเดินดิน + tuktu40 (489658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพใช้)
96 # 3อจ640316-138 ED657690675TH Arjaree56 + นราทัศน์ (489663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
97 # 3อจ640316-139 ED723920160TH jitnobnom + นกแก้ว (489668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
98 # 3อจ640316-140 ED723920160TH pangjung + นกแก้ว (489671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ640316-141 ED723920160TH m-cot + นกแก้ว (489606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
100 # 3อจ640316-142 ED723920160TH chaleaw56 + นกแก้ว (489610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
101 # 3อจ640316-143 ED723920160TH จ่าจอก + นกแก้ว (489614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
102 # 3อจ640316-144 ED723920160TH boyburapa + นกแก้ว (489616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 38)
103 # 3อจ640316-145 ED723920160TH คนชอบพระ01 + นกแก้ว (489620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(G 87%)

104 # 3อจ640316-146 ED723920160TH zafari + นกแก้ว (489623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
105 # 3อจ640316-147 EH464843362TH taweekun + akarasin1996 (489627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
106 # 3อจ640316-148 BSTO000012920CU m-cot + pradit1977 (489631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
107 # 3อจ640316-149 ED703199806TH เซียนน้อยหนึ่ง + Nong2552 (489634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาว เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 80%)
108 # 3อจ640316-151 5021039439934591 pramual + เชน3536 (489642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงปืน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
109 # 3อจ640316-152 ED719214302TH nung919 + toyota888 (489645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
110 # 3อจ640316-153 PTTO000005821ZZ NiceSweety + numpraram2 (489648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(G 78%)
111 # 3อจ640316-154 ED703483774TH t_inkeaw + bancha18 (489719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 78%)
112 # 3อจ640316-155 EX438025246TH ball_amulet + ทนายหลวง (489651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดโพธิญาณ พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
113 # 3อจ640316-156 ED628380764TH เอลำลูกกา + สายอีสาน (489655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี เนื้อเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี เนื้อเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
114 # 3อจ640316-157 ED633125115TH perfectman77 + chiewchanze (489657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1322)(G 66%)
115 # 3อจ640316-159 ED668209734TH newning + รวยทันใจ33 (489662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 25714)(G 64%)
116 # 3อจ640316-160 ED231673886TH beer2126 + nanbanpho (489665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 10 (๘ ข้างแตก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
117 # 3อจ640316-162 EG959863473TH TEE_INTER + packking (489625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเลี่ยง กรุช้างค้ำ จ.เชียงใหม่
118 # 3อจ640316-163 ED590994880TH ศิษย์อาจารย์เฮง + Manunicon (489629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
119 # 3อจ640316-164 EH010240615TH หิมพานต์มุ่งงาม + Bassociety (489633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.นครปฐม (สภาพใช้สึกและแต่งผิว) (631215-012)(G 61%)
120 # 3อจ640316-165 ED501477245TH pakarapo + ต้นอุทยาน (489637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(640226-320)
121 # 3อจ640316-166 ED693253085TH juipeter + xavisam (489640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ640316-167 ED672357442TH Stapornch + รถโฟร์ค (489643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี (630917-121)
123 # 3อจ640316-169 TH011813YTXE5B treetaset + Ruangwut (489721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 12404)
124 # 3อจ640316-170 ED723102126TH nopakk + โองการ (489650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน พิมพ์หลังเรียบ เนื้อชินเขียว จ.ชัยนาท
125 # 3อจ640316-171 ED621168436TH AQUAMAN39 + พลวัตร (489722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
126 # 3อจ640316-173 ED713921775TH nokpamai + kawin1980 (489619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
127 # 3อจ640316-174 TH011813UK3H8B โจ้บางโพ + Thanita2524 (489628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียวเคลือบทอง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)

128 # 3อจ640316-175 EG940035603TH AQUAMAN39 + Kittiwoot333 (489632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
129 # 3อจ640316-176 ED706810694TH อรุณแสง + KC-Tung (489639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองใหม่) (630822-134)
130 # 3อจ640316-178 820853789545 zong2521 + Kittinan (489652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (600512-028)
131 # 3อจ640316-179 820853789545 zong2521 + Kittinan (489656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600508-036)
132 # 3อจ640316-180 ED709545225TH narawen + บ้านสวน22 (489661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวรเวทมุนี ฐานทัพเรือสัตหีบ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2556 จ.ชลบุรี (หมายเลข 416)
133 # 3อจ640316-182 MNKP000009538UL louisate49 + prakit (489683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 64%)
134 # 3อจ640316-184 MNKP000009538UL Pimm88 + prakit (489689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดขอบบน)
135 # 3อจ640316-185 MNKP000009538UL somsak2518 + prakit (489705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (531112-128)(G 67%)
136 # 3อจ640316-186 ED645976225TH gumoo007 + คเวสโก (489693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี
137 # 3อจ640316-187 ED703195971TH sittpee + องอาจ (489716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.2 กรัม)
138 # 3อจ640316-189 ED703195971TH sittpee + องอาจ (489700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.2 กรัม)
139 # 3อจ640316-190 EX540253338TH yuttip2524 + Atthapon1007 (489724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 80%)

140 # 3อจ640316-191 TH0118141R265B SON1979 + somkiattawee (489702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1007)
141 # 3อจ640316-192 EF24100399TH พรญาณ + ไบร์ทหนองช้างคืน (489667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
142 # 3อจ640316-193 EH848259604TH เสี่ยเมืองกาญฯ + schan2514 (489673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
143 # 3อจ640316-194 ED498521640TH พ่อมาเฟีย + ศักดิ์นรินทร์ (489676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2512) (631015-365)(G 67%)
144 # 3อจ640316-195 ED722516237TH nung919 + serew (489699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ(G 62%)
145 # 3อจ640316-196 ED695424304TH alife + pomSL (489680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600605-201)
146 # 3อจ640316-197 EX586587893TH RAK_PT + Smellwether (489685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (550620-082)
147 # 3อจ640316-198 ED535463617TH jakkit3017 + Nippit (489692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง(G 84%)
148 # 3อจ640316-161 ED722540620TH mawinroch + PHLOI (489622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นสร้างเขื่อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สมุทรปราการ (630512-076) (G 66%)
149 # 3อจ640317-124 แขกกำแพง+พลังศรัทธา (489774) กรอบทอง 1 องค์ ( G 88%)(น้ำหนัก 24 กรัม)
150 # 3อจ3640317-122 taccord+nong2552 (489769) กรอบทอง 1 องค์ ( G 82%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 18 มี.ค. 2564 - 08:40 น.] #78948 (16/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640301-010 TINT000009946UD KUUGA (488168) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640305-016 ED532893745TH เอพิษณุโลก-99 (488662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640308-001 ED687242738TH บิ๊กบีม (488854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640308-020 EO600416662TH num1522 (488785) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
5 # 1อจ640308-023 ED657336989TH doopradee (488798) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
6 # 1อจ640309-003 EH333289504TH Suradech (488967) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640309-016 ED674366583TH บ้านบุญ (488961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ640309-019 ED685879181TH เขยมาบตาพุด (488971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ640310-001 ED690362608TH ChonChob (489113) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 1อจ640310-013 ED708520332TH มหามณีจินดา (489059) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ640310-025 ED684776415TH kanlaya48 (489096) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
12 # 1อจ640316-016 ED695442121TH ไลอ้อนเรด (489717) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
13 # 1อจ640316-027 pandp (489703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ640227-008 palmbec (489092) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ640303-027 sakbangbon (488445) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640304-019 focus-2007 (488538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640305-006 ริณดา (488689) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
5 # 2อจ640305-010 ริณดา (488691) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ640308-020 Buncha (488881) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ640308-028 โฟกัส (488886) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640308-030 kamonsap (488880) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ640309-015 penggo (488982) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ640310-001 สยามเมืองยิ้ม (489099) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ640310-007 sjitrakorn (489104) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640310-009 t_local (489074) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ640310-018 sakyui (489078) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ640310-020 pontat567 (489114) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
15 # 2อจ640310-021 กฤษรวมโชค (489084) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640315-014 มองดู (489453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640315-038 eeemaaa (489456) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ640316-003 การันตีพระ (489573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ640316-004 UDS-35 (489670) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
20 # 2อจ640316-011 rongfox (489677) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
21 # 2อจ640316-017 การันตีพระ (489576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640316-018 การันตีพระ (489578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ640308-007 vee2503 (488874) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ640313-020 cc-amulet (489406) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640309-006 Ticktick + dobae (488918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
2 # 3อจ640310-158 EX547583373TH ninjasiam + ประพฤทธิ์ (489364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ640311-010 Pogky + hattori (489178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
4 # 3อจ640312-005 chun_lp10 + sanopporn (489252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง กรอบทอง(G 74%)
5 # 3อจ640312-135 EH739905770TH กุ้งพระบาท + ขนมกรุบ (489298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
6 # 3อจ640312-136 EH739905770TH zafari + ขนมกรุบ (489300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.6 นิ้ว/สภาพใช้)
7 # 3อจ640313-001 หวานเย็น007 + แฮปรามคำแหง (489336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
8 # 3อจ640313-002 ม่วงทองพระ + thekop92 (489339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ640313-006 pramual + หนึ่งบารมีพระพุทธ (489354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 64%)
10 # 3อจ640313-007 เนตรมงคล + Marvel (489357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ พิมพ์บัวสามชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
11 # 3อจ640313-008 sumateass + Marvel (489359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา

12 # 3อจ640313-101 EH532370916TH Jirawat1986 + Buncha (489358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยา วัดข่อย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
13 # 3อจ640313-102 EX588454501TH peaky + สังสรรค์มงคลเกษม (489361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
14 # 3อจ640313-103 EX587433213TH niwetch + ANURUT (489363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นไพลินคาสิโน เนื้อเงินลงยา ปี 2545
15 # 3อจ640313-104 ED595254908TH SON1979 + toyota888 (489447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ (ท) ปี 2508 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ640313-107 EF134930277TH amulet9999 + prasan32 (489370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ640313-108 ED658393038TH jompol10 + ศิษย์ปู่สง่า (489375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง
18 # 3อจ640313-110 ED129058092TH Theptarget + ไข่มุข (489451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
19 # 3อจ640313-111 ED716227987TH น้อยยน + TadSnave (489377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมฐานและแต่งผิว)
20 # 3อจ640313-114 ED595794001TH TEE_INTER + นิวเอกชัย (489386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
21 # 3อจ640313-115 ED670747405TH BankHiWay + (489387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สังสรรค์มงคลเกษม
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
22 # 3อจ640313-116 ED703195985TH teespy + องอาจ (489389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
23 # 3อจ640313-117 ED703195985TH teespy + องอาจ (489392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พะคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีดตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี

24 # 3อจ640313-119 ED718035358TH suripong + คุณศิระ (489396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ่ม วัดไผ่ต่ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สระบุรี (สภาพใช้)
25 # 3อจ640313-120 EH464856445TH AQUAMAN39 + (489450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
midnightjojo
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
26 # 3อจ640313-123 EG950605211TH gorn9 + prasittichai34 (489362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ640313-124 TIN000015592P9 naret18 + KUUGA (489365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม(G 64%)
28 # 3อจ640313-129 ED718819554TH chay7 + Darkaun (489376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ640313-130 ED718819554TH zafari + Darkaun (489379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางรำพึง หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.สมุทรสงคราม
30 # 3อจ640313-132 ED6568393758TH mvunbay + purich (489333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพเนื้อรานด้านหลัง)
31 # 3อจ640313-133 EG654808168TH เมืองช้าง + lucifer (489334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 1606)
32 # 3อจ640313-135 ED205899572TH เมืองช้าง + probation (489341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา สมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 4 นิ้ว)
33 # 3อจ640313-136 ED671766114TH ปภานลิน + kaset (489345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
34 # 3อจ640313-137 ED702503659TH amon_boon + เมืองภูผา (489346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
35 # 3อจ640313-138 ED68588268TH popmook + Mech_Eak (489349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(G 72%)

36 # 3อจ640313-141 ED663625154TH เป็กสัมพุทธโธ + Chakkapud (489332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ฐาน ป. เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี
37 # 3อจ640313-142 ED454544063TH lamborghinizi + (489335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมาร์ทพระแท้
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
38 # 3อจ640313-143 EG138529373TH beer2126 + zenith (489337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดฐาน)
39 # 3อจ640313-144 RPTN0000083838G chuanchai2505 + จริงใจ (489340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 980)
40 # 3อจ640313-145 SMRP000001320GS หิมพานต์มุ่งงาม + sapirod (489342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ640313-146 BLT50000075955Q joymonton + Tui9080 (489344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นหมื่นยันต์พันพระคาถา เนื้อตะกั่วหน้ากะไหล่ทอง ปี 2561 จ.สมุทรสงคราม (G 88%)
42 # 3อจ640313-150 ED723603913TH tankung + Newpraram2 (489356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังเข็มกลัดตัวหนังสือใหญ่ เนื้อชุบทองลงยา ปี 2532 จ.อุทัยธานี
43 # 3อจ640313-154 ED612266611TH กลางเมือง + AmpFine (489449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
44 # 3อจ640313-158 EG421123213TH เมืองไทย + แจ็คเชียงดาว007 (489388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเชียงรุ้ง เนื้อสำริด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ640313-159 EG421123213TH tonychan + แจ็คเชียงดาว007 (489391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โกวิโท หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.สมุทรสงคราม
46 # 3อจ640313-160 EG421123213TH boonhelp11 + (489395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
47 # 3อจ640313-161 ED712050989TH slaton57 + prathep (489398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
48 # 3อจ640313-162 ED609294011TH nongder + sak15 (489400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.ปัตตานี
49 # 3อจ640313-163 ED634988465TH zafari + noi70 (489403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
50 # 3อจ640316-106 นายชลิต+JOM2523 (489599) กรอบทอง 1 องค์ ( G 70%)(น้ำหนัก 2.5 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 17 มี.ค. 2564 - 08:40 น.] #78945 (15/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640305-017 ED692723088TH ไทยดวงเดือน (488664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ640309-012 ED691120965TH tongjoy (488983) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640309-018 ED713901016TH bluezone69 (488985) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ640309-022 ED709122164TH seranee (488965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640227-003 nattapol78 (488998) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640308-018 money96 (488836) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
3 # 2อจ640309-011 penggo (488981) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640315-010 การันตีพระ (489459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ640315-011 การันตีพระ (489460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ640315-031 การันตีพระ (489463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640315-034 การันตีพระ (489464) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 2อจ640315-035 การันตีพระ (489468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640315-039 การันตีพระ (489569) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640315-040 การันตีพระ (489570) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640315-041 การันตีพระ (489571) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640310-112 ED676782635TH udomkaew + ซูโม่ (489047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
2 # 3อจ640311-105 ED645980556TH tomwong + ของขวัญ (489140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโฆษปัญโญ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.นครพรม (หมายเลข 730)
3 # 3อจ640315-001 Jookroo + phanatphong (489455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวเจ็ดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(580720-008)
4 # 3อจ640315-003 ภูสายลมรีสอร์ท + oudoud (489462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (631223-017) (G 60%)
5 # 3อจ640315-005 iamkob + ประศาสน์ (489472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631121-347)
6 # 3อจ640315-006 Musashi + moo_bpk (489477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น) (630529-354)(G 62%)
7 # 3อจ640315-010 kantaluf + คงกะพันชาตรี (489493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (640311-077)
8 # 3อจ640315-103 ED930943855TH Bull5 + หม่อง (489476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (631028-213)(G 78%)
9 # 3อจ640315-104 ED722503644TH TEE_INTER + โกวบ้อ (489481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.นครนายก (630428-283)
10 # 3อจ640315-108 OA114290022 cpall + somsak2518 (489492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (640123-531)(G 66%)
11 # 3อจ640315-119 EG469149886TH moo_bpk + supol (489494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระลีลา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (621202-027)
12 # 3อจ640315-120 7110038008022 kittichai2499 + KC-Tung (489497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (621120-093)
13 # 3อจ640315-121 ED686620291TH pprapakorn + tookatun (489502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640218-276)(G 66%)
14 # 3อจ640315-122 ED686620291TH infinite + tookatun (489505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640225-051)
15 # 3อจ640315-130 ED625979077TH พบธรรม + chaiwatar (489521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (620905-185)(67%)

16 # 3อจ640310-111 ED676782635TH pongshell + ซูโม่ (489058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 16 มี.ค. 2564 - 08:38 น.] #78940 (14/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640302-006 ED695104101TH เนรมิตธรรม (488228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640302-017 ED620895137TH rooms_studio (488266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640303-011 EG64964362TH suntra (488997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640304-001 ED684674972TH tayatang (488551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640304-002 ED681118661TH kritk (488553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ640304-003 ED689600129TH วุฒินันท์ (488554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640304-006 ED696702857TH เหน่งเมืองนนท์ (488559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640304-009 EX242763168TH Satelite (488562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ640304-010 ED533145960TH มุกภูเก็ต (488563) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640304-012 ED647262938TH prateept (488579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640304-013 REKB000089584 ตะกรุดโทน (488581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640304-017 ED670455257TH jingmanu (488568) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ640304-018 ED561965489TH ตะพาบ (488525) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ640304-019 ED633752145TH nancham (488585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ640304-024 ED684745413TH คุณศิระ (488573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640304-025 ED672433489TH nonthachai (488976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640305-006 ED634981152TH noi70 (488654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640305-010 TH011812QF5N68 เอกสวีวี่วี (488723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ640305-013 FAM0006063874TH jojubkay (488649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640305-021 ED685774257TH ภพเมืองสรรค์ (488668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640305-025 JIF140U000836 thi3790 (488671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640305-027 ED699743277TH โกวบ้อ (488675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640308-008 ED396073932TH วัชรชัย (488869) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ640308-011 EG599146152TH เทียนทอง (488890) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
25 # 1อจ640308-012 EG599146152TH เทียนทอง (488889) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ640309-001 ED839299260TH นายชยพล (488958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ640309-002 EX591020920TH matee1974 (488960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ640309-006 EH333289495TH Suradech (488975) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
29 # 1อจ640309-008 ED621273010TH Darkaun (488963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ640309-015 ED709709533TH koekoe (488988) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ640309-017 ED687141986TH รักษ์ต้มเลือดหมู (488968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ640309-021 EF687255538TH มาม่าเป็ด (488972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ640310-002 ED703116934TH kajell3555 (489043) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ640310-004 TH011813JX828B CREATIVE888 (489045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ640310-005 ED361688079TH คนเดินดิน (489046) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ640310-007 ED671691433TH สมยศ5 (489052) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ640310-009 ED675068498TH golfsriracha (489055) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 1อจ640310-011 ED675449899TH kook582 (489102) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ640310-012 ED535409633TH Nippit (489103) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ640310-014 ED662720644TH Phongphawan09 (489105) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ640310-019 ED707904781TH Thanapong36 (489106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ640310-020 ED675147553TH lekmahoran (489108) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
43 # 1อจ640310-023 ED642999730TH Yuisuper (489110) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
44 # 1อจ640310-024 ED684776415TH kanlaya48 (489093) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640219-001 ริณดา (487258) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
2 # 2อจ640219-002 ริณดา (487262) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640219-007 ริณดา (487282) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ640225-010 ริณดา (487886) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
5 # 2อจ640305-009 ริณดา (488686) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640305-011 ริณดา (488693) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
7 # 2อจ640306-005 thitiporn (488751) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640308-001 schan2514 (488873) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 2อจ640308-002 schan2514 (488875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640308-013 focus-2007 (488876) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640308-019 guaran (488879) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640308-022 WAT2019 (488882) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
13 # 2อจ640308-023 gorn9 (488883) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ640309-014 prasit_jongsiri (488945) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ640309-016 wutfaa (488948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640309-017 เก้าตะวัน (488949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ640309-024 พันเปอร์เซ็น (488951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ640309-027 lumpini6655 (488953) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ640310-002 suchat-01 (489112) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640310-003 Autpratai2498 (489117) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
21 # 2อจ640310-006 workplace (489081) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ640310-010 bangpakong (489083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640310-011 ช่างเสรี (489062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640310-013 kritmek (489064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640310-017 ting05 (489066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ640310-025 pspwit (489087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ640310-026 มีเก้า888 (489089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ640311-010 Siamclassic (489210) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ640313-003 การันตีพระ (489331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640313-019 midori (489404) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640302-124 ED612249922TH juipeter + มนัสดา (488177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผงผสมปูน ปี 2504 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ640310-115 ED679116582TH vorawan2345 + หนองซอ (489115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
3 # 3อจ640310-163 ED703148937TH แป๊ะ2498 + เซียนใหญ่สายร่ม (489053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)
4 # 3อจ640311-102 ED709654582TH logisman + เจ่กเตี้ย (489132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 (สายฝนข้าง) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบุรี(สภาพใช้)
5 # 3อจ640311-113 EG384632149TH pandp + Chai09 (489165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 3 พิมพ์กลากสองหลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ (สภาพสวย)(570122-251)
6 # 3อจ640311-119 ED627203255TH Kittisaktnd + พรหมมาตร์ (489181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (พระมหาสง่าสร้าง)
7 # 3อจ640311-145 ED702414415TH Suklonkan + sakdac2488 (489235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี
8 # 3อจ640312-001 cheemingsen + oudood (489244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
9 # 3อจ640312-002 wootubon + penggo (489246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
10 # 3อจ640312-003 weddy + ทิดนาคา (489329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์บ่าแตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้สึก)
11 # 3อจ640312-006 Arjaree56 + sanopporn (489255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์มารวิชัยหลังอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี
12 # 3อจ640312-008 Golf2424 + Patumwan67 (489258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือก **ไม่ระบุที่สร้าง
13 # 3อจ640312-009 พ่อมาเฟีย + zanto35 (489261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 68%)
14 # 3อจ640312-010 อ๋องสาย4 + attta (489264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 1733)
15 # 3อจ640312-011 Arjaree56 + nung919 (489266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างพระอุโบสถ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2504 จ.ชลบุรี (620905-105)(G 74%)
16 # 3อจ640312-013 banzblack007 + oldshop (489269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เนื้อเงินลงถม จ.ภูเก็ต (ไม่ระบุปีสร้าง)
17 # 3อจ640312-015 Anusornj + ChaiyutPho (489275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์หกชั้นอกตัน เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้และหักซ่อมหลายชิ้น) (610314-016)

18 # 3อจ640312-101 ED634652237TH amon_boon + ณ-ชัยภูมิ (489241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1909)(G 78%)
19 # 3อจ640312-102 ED693874813TH บัวแก้ว + แฮปรามคำแหง (489243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (640211-241)
20 # 3อจ640312-103 ED680396156TH cpall + zeeds (489249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (วัดโพธิ์สร้าง)(G 65%)
21 # 3อจ640312-104 TH011813KX0R4B Chonbodee + ณ-ชัยภูมิ (489253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(G 65%)
22 # 3อจ640312-105 ED717803306TH Goodcobain + bank121 (489256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
23 # 3อจ640312-106 EH290076765TH mawinroch + pawaris (489259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631010-157)(G 67%)
24 # 3อจ640312-107 KSCB0000033709Y toysuthigo + สุวรรณโชค (489262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ640312-108 EW379136337TH TAVABUNCHA + (489265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KENJANG
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
26 # 3อจ640312-109 EI999322856TH You9199 + ทรัพย์กำเนิด (489268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา(G 65%)
27 # 3อจ640312-110 TH011813J7PB3B แสงธรรม01 + Danai33 (489271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
28 # 3อจ640312-112 EH531453265TH legallaw + mumu99 (489280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕)(620923-284) (G 64%)
29 # 3อจ640312-114 ED562733146TH yyoyo + อมยิ้มสีชมพู (489287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2527 จ.จันทบุรี (หมายเลข 1790)
30 # 3อจ640312-115 ED304267342TH Preecha_71 + mingloei (489291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์-อั้งเตี้ยงเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 50%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
31 # 3อจ640312-117 ED632260224TH jouicepeam + maii_amulet (489297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
32 # 3อจ640312-118 ED691438149TH mic49 + marlboroman (489304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา
33 # 3อจ640312-119 PTPN000006135HG ต้นแอปเปิ้ล + Sogood35 (489307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)(G 68%)
34 # 3อจ640312-120 TH0118139AM40B gek1414 + Yuttiwat (489311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
35 # 3อจ640312-121 ED671526462TH SURIYAN1980 + Namchai (489254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4468)
36 # 3อจ640312-122 ED691438135TH tummusic46 + marlboroman (489257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

37 # 3อจ640312-123 ED717413932TH Vasin289 + mingch (489260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ
38 # 3อจ640312-125 ED7090301979TH amon_boon + โอรสรามัญ (489263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
39 # 3อจ640312-126 ED677935669TH ukaewsasan + (489267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
beer_saraburi
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อผง จ.ชลบุรี
40 # 3อจ640312-127 ED662483097TH กีตาร์ + RAY_BBT (489270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไต้ฮงกง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ640312-128 RVCR0000006412M sapapa2506 + pitakuthai (489272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ปั้มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
42 # 3อจ640312-129 EH381117447TH หิมพานต์มุ่งงาม + R9999 (489274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดพิศมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลาน จ.สมุทรสงคราม
43 # 3อจ640312-131 EH381117447TH Gimjiyinglek + R9999 (489286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.ระยอง
44 # 3อจ640312-132 EO602141197TH มันตู + king_phutthamon (489290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1461)
45 # 3อจ640312-133 EO6021411197TH มันตู + king_phutthamon (489293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 607)
46 # 3อจ640312-134 EH739905770TH aek1979 + ขนมกรุบ (489295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทวรูปพระแม่อุมา ศิลปะเขมร เนื้อสำริด (สภาพชำรุดแขนซ้ายและซ่อมทั่วองค์) (ขนาดสูง 5 นิ้ว)
47 # 3อจ640312-137 EH257714971TH boss15 + keaw1635 (489301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นพรายจินดามณี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงทาทอง ปี 2555 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (หมายเลข 7837)
48 # 3อจ640312-138 EH257714971TH boss15 + keaw1635 (489303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย/หมายเลข 2520)
49 # 3อจ640312-139 ED704881857TH Siripong_Am + PLOYFON (489306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640312-140 ED677076775TH pandp + แว่นพระประแดง (489308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานวัดชมนิมิตร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สมุทรปราการ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
51 # 3อจ640312-142 ED677076761TH paoman + แว่นพระประแดง (489281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.ชัยนาท (วัดพระบรมธาตุสร้าง)
52 # 3อจ640312-144 ED679119354TH ลูแปง + jan6141 (489283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ640312-145 ED711355627TH not443 + หนุ่ยเพชรบุรี (489288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 147)
54 # 3อจ640312-146 ED711355627TH อธิปัญโญ + หนุ่ยเพชรบุรี (489289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงินก้นทอง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 67)(590123-117)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงินก้นทอง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 67)(590123-118)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
55 # 3อจ640313-004 บอลปากน้ำ + numomint (489347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640219-123)
56 # 3อจ640313-105 ED508173986TH jammanee + ppffarm (489366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 966)(640226-369)(G 68%)
57 # 3อจ640313-106 ED595786583TH Prasit113 + ชวนชื่น (489448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทาแล็กเกอร์) (630902-112)
58 # 3อจ640313-112 EH735812220TH บรีสพระช่วย + pandp (489381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (570115-451)
59 # 3อจ640313-121 ED689366085TH waves + jojo5 (489355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (560214-048)
60 # 3อจ640313-139 EX509573676TH jammanee + deghong2013 (489352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (631222-003)(G 78%)
61 # 3อจ640313-147 TINT000017330HY chan94 + KUUGA (489348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว ธรรมดา) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (551203-020)(G 64%)
62 # 3อจ640313-148 ED664581145TH pornlimk + แก้วพรหม (489350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ.. (640206-156)
63 # 3อจ640313-155 ED696591453TH kritsamp + thumma (489378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (640301-034)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 15 มี.ค. 2564 - 08:40 น.] #78934 (13/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640226-001 ED675714316TH DU-DOO (488467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
2 # 1อจ640226-003 ED676559989TH ต่อยอด (487966) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ640226-012 ED674863591TH PHLOI (487970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ640302-005 EG130086250TH pradrem (488215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ640302-033 ED699705509TH PHLOI (488285) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640303-001 ED687216667TH ปิดทองฐานพระ (488395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640303-016 ED638192655TH กำไลทอง (488434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ640305-008 ED676451505TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (488672) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ640305-009 ED676451505TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (488676) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
10 # 1อจ640305-011 EX611513373TH seranee (488641) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640305-020 ED685774257TH ภพเมืองสรรค์ (488681) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 1อจ640305-022 ED556057353TH หลานตาจวบ (488660) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 1อจ640305-024 ED628251464TH อุกฤช (488667) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ640306-007 820831234215 Arphakorn8888 (488778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ640306-008 ED623583411TH คลับจับลิง (488744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ640306-012 EX590405597TH print (488746) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640306-014 ED605648442TH สอง555 (488773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640306-015 EI481596198TH uthai211 (488774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640308-002 ED655727752TH welding24 (488856) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ640308-003 ED684776438TH kanlaya48 (488858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ640308-004 WDSR000013977BD Narongrad_107 (488859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640308-007 ED498499822TH ศักดิ์นรินทร์ (488864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640308-014 EG786220075TH sawang (488857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ640308-016 ED683052614TH natapoln (488863) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ640308-021 ED535448433TH สัสดี57 (488866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640311-015 EX590406734TH print (489216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ640311-016 ED714021234TH golf2010 (489219) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ640311-018 ED700636683TH witbcc143 (489221) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ ไม่สรุปผล 14 องค์
29 # 1อจ640311-024 EW447026871TH nooing (489227) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
30 # 1อจ640311-025 EW447026871TH nooing (489228) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
31 # 1อจ640311-026 EW447026871TH nooing (489229) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 17 องค์
32 # 1อจ640312-003 ED653347500TH yutthanaP (489313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640301-004 anan88 (488117) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640304-001 โยสามพราน (488548) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ640304-021 แมวปลาทอง (488555) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640305-001 สยามเมืองยิ้ม (488659) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640305-003 ฅนบางใหญ่ (488683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640305-004 เหน่งบางคู้ (488665) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ640305-005 LUCKY7 (488650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640305-008 ริณดา (488700) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ640305-018 hunter04 (488669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640305-023 Zebastiano (488634) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ640306-001 vadcharapol (488765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640306-002 hunter04 (488772) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์
13 # 2อจ640306-003 เหลืองหางขาว (488783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ640306-004 ต่อ_ถนนตก (488766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640306-006 methee88 (488768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640306-008 กุ้งหวาน (488757) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ640306-009 กุ้งหวาน (488767) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ640308-004 pongldc (488843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640308-006 วินวิน (488844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ640308-025 วณิชออโต้ (488848) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ640308-034 pawit_wattana (488846) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ640310-008 การันตีพระ (489120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ640311-008 Siamclassic (489202) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
24 # 2อจ640311-009 Siamclassic (489208) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
25 # 2อจ640311-011 Siamclassic (489214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
26 # 2อจ640311-012 hunter04 (489218) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ640311-015 มองดู (489224) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
28 # 2อจ640312-003 การันตีพระ (489279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640312-005 penggo (489296) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
30 # 2อจ640312-007 การันตีพระ (489282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ640312-015 การันตีพระ (489284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640305-001 lerdlit + Drpong (488591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำ เนื้อผง จ.สุราษฏร์ธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ640305-135 ED556057353TH pornpipat + หลานตาจวบ (488608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตลับยาหม่อง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
3 # 3อจ640306-116 EG894967358TH pawaris + pandp (488733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าใหญ่(คอหูเหรียญแคบ) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ640309-005 Golf2424 + เก้าตะวัน (489201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 48)
5 # 3อจ640309-007 รุตช้างกลาง + อันดามัน (489203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
6 # 3อจ640309-009 napassawich + (488999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขุมทรัพย์บูรพา
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ640309-101 EG956382702TH เสี่ยเมืองกาญฯ + prasittichai34 (488928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
8 # 3อจ640309-113 ED623851299TH kantaluf + ฉัตรฟ้า (488954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสฉลองอายุฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
9 # 3อจ640309-114 ED703151613TH หม่อง + โอมมะ (488957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
10 # 3อจ640309-116 ED701337748TH mawinroch + รักษ์สีลม (488964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบมะขามหลังนางกวัก เนื้อชุบทอง ปี 2518 จ.ฉะเชิงทรา(G 72%)
11 # 3อจ640309-121 RH17000016687RF Rakchart + ประสาน (488894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ๋ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
12 # 3อจ640309-123 ED699766335TH mawinroch + พิชชากร (488896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา พระอาจารย์ถนอม วัดนางพญา พิมพ์สังฆาฎิ เนื้อดิน ปี 2514 จ.พิษณุโลก
13 # 3อจ640309-124 TH011812WADW2B สมอแดง + กวนอู (488901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
14 # 3อจ640309-125 TH011812WADW2B yime2 + กวนอู (488904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระโคนสมอ เนื้อดิน **ไม่ระบุที่สร้าง
15 # 3อจ640310-108 ED676782635TH pradit1977 + ซูโม่ (489038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังยันต์อุใหญ่ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2522 จ.ชลบุรี
16 # 3อจ640310-116 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ 640327-008
17 # 3อจ640310-127 ED483175684TH tone555 + jabee (489097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดโคกสวาย เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
18 # 3อจ640310-138 ED713402523TH zafari + ซูโม่ (489024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ พิมพ์รุ่น 3 (สร้างเสริม) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2516 จ.นครพนม (หลวงปู่ขาว-หลวงปู่แหวน ปลุกเสก)
19 # 3อจ640310-139 ED567149546TH pinkii + apiwat4825 (489026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ640311-001 โอรสรามัญ + komkit2530 (489148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
21 # 3อจ640311-002 หิมพานต์มุ่งงาม + Marvel (489153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา
22 # 3อจ640311-003 pramual + Marvel (489156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท)(G 98%)
23 # 3อจ640311-004 หม่อง + Marvel (489158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ

24 # 3อจ640311-005 Wanlop + Marvel (489161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640311-006 scofieldpop + rongfox (489233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก
26 # 3อจ640311-007 infinite + rongfox (489166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (640225-028)
27 # 3อจ640311-008 บรีสพระช่วย + rongfox (489171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช(ป๋า) วัดพระเชตุพนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)
28 # 3อจ640311-009 tummusic46 + rongfox (489175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2521 จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
29 # 3อจ640311-011 jung70 + panna08 (489182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
30 # 3อจ640311-012 boss15 + panna08 (489185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลืองอ่อน) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(551130-003)
31 # 3อจ640311-013 siridet + panna08 (489187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ640311-014 Ratchanon + bangkokpoms (489189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 76%)
33 # 3อจ640311-015 ppeekun + phalittha (489193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 654/น้ำหนักรวม 27.5 กรัม) (สภาพใช้)
34 # 3อจ640311-016 แสงธรรม01 + พัฒน์บางปู (489234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (560907-042)
35 # 3อจ640311-101 ED697242397TH chane31 + Nsamut (489130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1350)
36 # 3อจ640311-103 ED645394410TH phairoj1186 + bank121 (489134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
37 # 3อจ640311-104 EI024223360TH tummusic46 + นุวัฒน์ (489139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ รุ่น ส.ธ. เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.พะเยา
38 # 3อจ640311-106 ED587855256TH Johnprptk1904 + mana_k (489143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1761/น้ำหนัก 60.7 กรัม)
39 # 3อจ640311-107 EX601780817TH mana1 + บอลบาแดง (489145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ640311-108 ED626027355TH Swaha + panitan (489147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านรุ่ม วัดพัฒนารมย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้)
41 # 3อจ640311-110 ED123982361TH mr_teenoy + jameshimaru (489154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ640311-111 KBTPC00000481AD Chokwoottichai + (489159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wichean146
พระพุทธรูปบูชา สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
43 # 3อจ640311-112 KBTPC00000481AD Chokwoottichai + (489162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wichean146
พระพุทธรูปบูชา สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 (หน้าตัก 5.8 นิ้ว)
44 # 3อจ640311-114 ED636653204TH pramual + donunun (489167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ640311-115 EX405707525TH ชาย2506 + supichai (489169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
46 # 3อจ640311-116 EH735809945TH nung919 + pandp (489172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (510529-081)
47 # 3อจ640311-117 EH735809945TH teespy + pandp (489173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 18 (อายุ 98 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครปฐม (530213-172)
48 # 3อจ640311-118 ED249010145TH amata2000 + หมากคาย (489177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปปากตะโก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร
49 # 3อจ640311-120 ED899119019TH khunpol500 + Damwoo (489184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว) (640217-142)(G 70%)
50 # 3อจ640311-121 ED687252372TH surut168 + sudjarit (489127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หัวนอโม รุ่นศรีวิชัย ปี 2547 กรอบทอง(G 75%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ640311-122 ED691310519TH เมืองช้าง + tubtim77 (489133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 772)
52 # 3อจ640311-123 ED391457272TH ก้องจอมเทียน + coldplay (489137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ640311-124 EF391457272TH ตะกรุดโทน + coldplay (489141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
54 # 3อจ640311-125 EF391457272TH noomark + coldplay (489144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
55 # 3อจ640311-127 EG959857265TH หม่อง + หวานเย็น007 (489150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
56 # 3อจ640311-128 ED463474241TH tiggerNeuron + เก้าหน้า (489240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ วัดเจดีย์หลวง รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.เชียงใหม่ (น้ำหนักทอง 2 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ วัดเจดีย์หลวง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2538 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
57 # 3อจ640311-129 ED685853785TH Nattapat123 + xtraxtra (489238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
58 # 3อจ640311-130 ED685853785TH Phmark + xtraxtra (489160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 86%)
59 # 3อจ640311-132 EG654807658TH chuanchai2505 + lucifer (489164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
60 # 3อจ640311-133 ED723100037TH nirun4 + โองการ (489170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
61 # 3อจ640311-134 ED634984588TH รุตช้างกลาง + noi70 (489176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 62%)
62 # 3อจ640311-135 ED535449748TH ศิษย์อาจารย์เฮง + Nippit (489180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (640217-072)
63 # 3อจ640311-136 ED686365231TH Kate1974 + พระประแดง26 (489183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
64 # 3อจ640311-137 ED570489071TH pukkakub + นุหนองคาย (489188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (640126-054)
65 # 3อจ640311-138 ED702096898TH PRAKUNPOR + (489237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
godsyhero
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ640311-139 ED657518995TH sumat + สหายเมืองลิง (489192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา พระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
67 # 3อจ640311-140 TH0118135E7Q5B pornlimk + Numtan09 (489198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 3848)
68 # 3อจ640311-141 ED717931061TH phairoj1186 + Silages (489131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
69 # 3อจ640311-142 ED555855833TH pangjung + Everyman (489135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 81%)
70 # 3อจ640311-143 ED659375645TH manutsri + thongpoon_0007 (489236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ/สภาพแต่งผิว)
71 # 3อจ640311-144 ED723100045TH yyoyo + โองการ (489138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (590210-095)
72 # 3อจ640311-146 ED275340737TH narawen + เวียงพิงค์ (489142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ640312-111 ต้นแอปเปิ้ล+m_panjapol (489276) ห่วงก้ามปู 1 อัน ( G 41%)(น้ำหนักรวม 6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 13 มี.ค. 2564 - 08:39 น.] #78922 (12/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640302-008 ED561937885TH maitree (488233) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ640303-003 ED658762458TH pimthong (488464) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640303-008 ER809338733TH tawat07 (488429) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640303-015 ED565763760TH mchutith (488432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640305-001 ED707320119TH photo_one (488645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640305-004 ED698200844TH fung-nana (488647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640305-005 ED701230450TH Tawee888 (488652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ640305-007 ED663319772TH PING007 (488656) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640305-014 ED465599730TH pattamaphong (488658) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ640305-018 ED685774257TH ภพเมืองสรรค์ (488687) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
11 # 1อจ640305-023 ED205898254TH probation (488670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640305-026 ED663344131TH PING007 (488673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ640306-018 ED700623676TH witbcc143 (488780) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ640306-019 ED700623676TH witbcc143 (488775) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640306-020 ED700623676TH witbcc143 (488747) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
16 # 1อจ640309-004 EH333289504TH Suradech (488969) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640309-005 EH333289495TH Suradech (488973) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640309-010 EX646419912TH dman2551 (488977) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
19 # 1อจ640309-011 EX646419912TH dman2551 (488978) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
20 # 1อจ640310-015 ED699004545TH linyikaiii (489071) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640310-016 ED699004545TH linyikaiii (489076) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ640310-017 ED699004545TH linyikaiii (489080) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
23 # 1อจ640310-018 ED699004545TH linyikaiii (489086) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640310-022 EX590405668TH print (489090) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640226-006 เอี่ยมโชคดี (487964) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ640302-014 Earthood (488224) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640303-007 ดินชินผง (488478) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640303-011 likeit (488462) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ640303-014 nboeke (488439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640303-018 ธรรมศักดิ์ (488442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640303-028 จอมยุทธ77 (488473) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ640304-014 mezzo (488566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640305-013 wit50 (488657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640305-016 อรรถพล (488663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640305-019 Chaiwat27 (488666) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ640305-020 nahm36 (488674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640310-024 การันตีพระ (489020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640310-027 Jaosuanoi (489136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 2อจ640311-005 การันตีพระ (489126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640311-017 การันตีพระ (489128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ640311-018 การันตีพระ (489129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640311-019 Chan59 (489179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640305-005 walrawut + sanopporn (488598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
2 # 3อจ640305-104 ED646820357TH โจ้บางโพ + ลูกน้ำดำ (488616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ640305-105 ED646820357TH โจ้บางโพ + ลูกน้ำดำ (488618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
4 # 3อจ640305-150 ED643649355TH pongsakorn + บัวมงคล (488643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ปางซ่อนหา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)
5 # 3อจ640306-114 ED655484432TH scofieldpop + ถิรญาโณ (488728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสามนาง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (ไม่ระบุกรุ) (สภาพใช้สึก)
6 # 3อจ640308-013 เนตรมงคล + Doitung (488811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา (สภาพใช้)(G 63%)
7 # 3อจ640308-104 ED595784260TH apiwat4825 + ชวนชื่น (488891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
8 # 3อจ640308-115 ED672435017TH Goodcobain + ริณดา (488827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ640308-125 ED697507275TH Swaha + โก๋แก่ (488800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโลกธาตุ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ640308-127 ED696648515TH น้องอิมอิม + autpichut (488803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง เนื้อดิน จ.ราชบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ640308-138 TH011813788G1B sapirod + FreedomPeace (488833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี

12 # 3อจ640310-001 UDS-35 + Doitung (489004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก กรอบทอง(G 65%)
13 # 3อจ640310-002 ท๊อปTURBO + numomint (489006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมใบหน้าและฐานบัว)
14 # 3อจ640310-003 frist + workplace (489008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ปัตตานี(G 75%)
15 # 3อจ640310-004 zafari + sjitrakorn (489010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640310-005 komwoke + หนึ่งบารมีพระพุทธ (489012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 79%)
17 # 3อจ640310-006 พิชัย999 + หนึ่งบารมีพระพุทธ (489014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพแต่งผิว)(G 60%)
18 # 3อจ640310-007 toyota888 + sakyui (489016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
19 # 3อจ640310-008 แป๊ะ2498 + art_0307 (489018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
20 # 3อจ640310-101 ED686306411TH ชิษณุชา + พระประแดง26 (489022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (640116-193)
21 # 3อจ640310-102 MNKP000008325AX golfkongsak + prakit (489025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640310-105 ED703007090TH tummusic46 + นันทวัน2460 (489032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
23 # 3อจ640310-106 ED538713089TH yodpra + chaiywutkunarsa (489034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 77%)

24 # 3อจ640310-107 ED676782635TH jitnobnom + ซูโม่ (489036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640310-109 ED676782635TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (489040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 433642) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
26 # 3อจ640310-110 ED676782635TH อะนันตะปัดชะเย + ซูโม่ (489042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเนื้อผงยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ640310-113 ED522298050TH อะนันตะปัดชะเย + ซูโม่ (489061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 วัดสุทัศนฯ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ640310-114 ED701827596TH นนท์รามคำแหง + (489067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nakornyong
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
29 # 3อจ640310-117 ED595792527TH ราชสีห์ + ชวนชื่น (489072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
30 # 3อจ640310-118 ED658382826TH กุมารเทพ168 + โกวบ้อ (489075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ยืนหลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี
31 # 3อจ640310-119 ED695804832TH pupa5588 + ban999 (489077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี
32 # 3อจ640310-121 EH387523103TH pangjung + สหายเมืองลิง (489082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **พระสภาพล้างผิว ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
33 # 3อจ640310-122 V-rasak + lomlopburi (489085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MKND000014256QN
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(G 85%)
34 # 3อจ640310-123 EX619907685TH ต่อ_ถนนตก + numpraram2 (489088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพสวย) (631203-260)(G 90%)
35 # 3อจ640310-124 EW462105245TH murbur + midnightjojo (489091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อสำริด ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 364)
36 # 3อจ640310-125 ED666685007TH infinite + วุฒินันท์ (489094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630221-083)(G 61%)
37 # 3อจ640310-126 EX547915115TH boss15 + jajalamphun (489095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)
38 # 3อจ640310-128 ED463175684TH loongmike + jabee (489098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง พิมพ์กลวยลึก จ.นนทบุรี
39 # 3อจ640310-129 EO600541784TH Nonpisit + superman_vuth (489111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
40 # 3อจ640310-130 ED638767270TH mawinroch + tookatun (489100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (640218-279) (G 78%)
41 # 3อจ640310-131 ED671512667TH chuchart-k + Namchai (489001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13476)(G 66%)
42 # 3อจ640310-132 ED671512667TH chuchart-k + Namchai (489005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9582)
43 # 3อจ640310-133 ED565788489TH Trex4 + mchutith (489009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
44 # 3อจ640310-134 820836387140 ชุมพล5 + Arphakorn8888 (489013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (550717-022)
45 # 3อจ640310-135 ED713402523TH narawen + ซูโม่ (489017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวรเวทมุนี ฐานทัพเรือสัตหีบสร้าง เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2556 จ.ชลบุรี (หมายเลข 388)
46 # 3อจ640310-136 ED713402523TH ChonChob + ซูโม่ (489019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก

47 # 3อจ640310-137 ED713402523TH อะนันตะปัดชะเย + ซูโม่ (489021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา กรอบทอง(G 38%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ640310-140 ED605386857TH กาโวว + supachai_u (489029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง วัดเขาแดง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.จันทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ640310-141 MBC0002220098 Allnewteera + samko09 (489121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 68%)
50 # 3อจ640310-143 ED699014715TH thammanoon95 + tananop (489051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 63%)
51 # 3อจ640310-144 ED708208955TH Firechicken + chffta (489054) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (530812-149)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (530812-150)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธสิหิงค์ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (530812-152)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (530812-151)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
52 # 3อจ640310-145 EH290076725TH mawinroch + pawaris (489057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (620201-080)(G 68%)
53 # 3อจ640310-146 ED717411432TH teerawit + เสน่หา (489060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ640310-147 ED497296783TH engineer27 + kopper (489063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (630808-208)(G 81%)
55 # 3อจ640310-148 EX380721926TH loomthong + Aeychonburi (489068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ640310-149 EG706822128TH พรบูรพา + jom2523 (489069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (560627-470)(G 68%)
57 # 3อจ640310-150 EX567150252TH thiarin + Bophantom (489073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 2 ซม./สภาพใช้) (630414-007)(G 74%)

58 # 3อจ640310-151 ED24384860TH ม่วงทองพระ + บารมีเงิน (489028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ640310-152 EX619901864TH Jirawat1986 + ดิจิม่อน (489031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ (วัดบางด้วนสร้าง)
60 # 3อจ640310-153 ED704251927TH chuchart-k + อาละดิน (489033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 6154)
61 # 3อจ640310-154 TWCR000005431KY WASIT + babyraccoon (489035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (580406-056)(G 69%)
62 # 3อจ640310-155 ED634557620TH sang08 + sanya2523 (489037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4012)
63 # 3อจ640310-156 ED23816439TH mic49 + santione (489039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัวใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
64 # 3อจ640310-157 EI227411549TH witoonrich + Jerasak (489041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ640310-159 ED683063625TH chuanchai2505 + natapoln (489122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
66 # 3อจ640310-160 ED683063625TH chuanchai2505 + natapoln (489124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
67 # 3อจ640310-161 ED693725788TH Sapap + ฐิตวังโส (489044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1117)
68 # 3อจ640310-162 ED683311804TH ทันบางบอน + golf_kk (489049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ปัตตานี (หมายเลข 171)(630502-287) (G 65%)
69 # 3อจ640310-164 EX576498712TH Allnewteera + newzip (489119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
70 # 3อจ640310-165 ED562174190TH Jirawat1986 + คอปแมน (489056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (วัดบรมนิวาสฯ สร้าง)

71# 3อจ640311-109 NARONGCHIT+natapoln (489151) กรอบทอง 1 องค์ ( G 79%)(น้ำหนัก 4.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 12 มี.ค. 2564 - 08:46 น.] #78919 (11/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640226-014 ED684035612TH องอาจ (487946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ640302-001 PCRB00000225657 jouicepeam (488297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640302-016 RTDS000115580 Newnomal (488282) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ640302-032 ED632215208TH maii_amulet (488243) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ640303-002 ED673884224TH seranee (488426) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 1อจ640303-007 ED668206596TH OMBUN (488465) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640303-009 ED687521423TH Teehatyai (488404) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ640303-019 ED611139885TH เฮงเฮงเฮง168 (488433) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ640304-004 ED638950032TH chaiywutkunarsa (488557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640304-007 LTMP00000377493 kittikitti (488561) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ640304-008 ED686606096TH tookatun (488558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640304-011 ED633260591TH มะโหน่ง (488577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640304-014 EH822157126TH ChartKT (488582) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ640304-015 ED673455273TH knug11 (488584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640304-023 ED690420019TH Phichit_02 (488575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ640304-026 ED675058368TH golfsriracha (488576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640304-027 ED690413273TH Phichit_02 (488578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640304-028 EB375379735TH OKK08 (488580) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ640308-009 ED708511110TH มาริโอ (488867) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ640308-010 EG599146152TH เทียนทอง (488887) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640308-019 ED562167905TH คอปแมน (488871) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640227-007 palmbec (489023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ640302-008 router (488268) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
3 # 2อจ640303-001 titong (488461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640303-005 pramual (488463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640303-006 Buncha (488435) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ640303-012 likeit (488440) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ640303-016 ชัย_หน้าราม (488468) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ640303-017 golfkongsak (488469) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 2อจ640303-019 champra (488443) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ640303-026 Kittinan (488471) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640304-013 chattawat (488564) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ640309-012 midori (488979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640310-004 การันตีพระ (489116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640310-012 การันตีพระ (489002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ640310-014 การันตีพระ (489003) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 2อจ640310-015 การันตีพระ (489007) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ640310-016 การันตีพระ (489011) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ640310-023 การันตีพระ (489015) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640227-107 TH011812AN527B เซียนน้อยหนึ่ง + เดี่ยว999 (488930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
2 # 3อจ640302-148 EG956386528TH กุสยาม + rossyza4142 (488293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(640217-125)
3 # 3อจ640302-152 ED595768324TH khotchaninPk + ชวนชื่น (488188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 67%)
4 # 3อจ640303-107 EX524356943TH maipa + atsmark2 (488934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
5 # 3อจ640304-138 EG421022648TH pandp + aoy101 (488508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ640304-147 EI665405275TH น_สุขปลอด + Duck- (488510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Aramboy
พระมหาว่านดำ พระอาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2483 จ.พัทลุง (สภาพใช้ซ่อมใบหน้าและเข่าขวา)(G 78%)
7 # 3อจ640305-136 RERW000102162 dreamsconner + นิลพัฒน์ (488938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640306-106 ED664649951TH Phichit_02 + noomokov (488756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ640308-116 ED672435017TH bellic + ริณดา (488828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ หลวงพ่อบุญใหญ่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
10 # 3อจ640308-123 EG956379270TH m-cot + prasittichai34 (488796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
11 # 3อจ640308-129 EI979780565TH พนา25 + seetocon (488809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ระลึกสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา เนื้อทองคำลงยา ปี 2552 จ.กระบี่ (หมายเลข 16)
12 # 3อจ640308-137 EF134930158TH amulet9999 + prasan32 (488831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
13 # 3อจ640309-001 kgiftza + HAROMAN (488912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
14 # 3อจ640309-002 แขกกำแพง + penggo (488987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์มีหู เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดมุมบนขวา) (640219-112)
15 # 3อจ640309-003 jane77 + penggo (488915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(640225-038) (G 93%)
16 # 3อจ640309-004 pawaris + ลูกแม่รำเพย (488917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี(G 64%)
17 # 3อจ640309-008 เด็กใหม่ + supol (488922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(631219-138) (G 66%)

18 # 3อจ640309-010 Manunicon + puriwaj (488929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640309-011 pradit1977 + You9199 (489000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
20 # 3อจ640309-102 Satawat19 + จริงใจ (488986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RPTN000007027WR
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 673)
21 # 3อจ640309-103 Satawat19 + จริงใจ (488994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RPTN000007027WR
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6059)(G 68%)
22 # 3อจ640309-104 EG706818534TH บอลปากน้ำ + jom2523 (488931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (570523-012)(G 67%)
23 # 3อจ640309-105 ED655279325TH มีพอดี + คเวสโก (488933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ640309-106 ED683918642TH mawinroch + bluezone69 (488935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (631015-499)(G 69%)
25 # 3อจ640309-107 ED683918642TH mawinroch + bluezone69 (488937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (640219-147)(G 69%)
26 # 3อจ640309-108 ED683918642TH mawinroch + bluezone69 (488940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.พิษณุโลก (640219-152)(G 68%)
27 # 3อจ640309-109 ED683918642TH mawinroch + bluezone69 (488943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (631015-494)(G 69%)
28 # 3อจ640309-110 ED683918642TH mawinroch + bluezone69 (488946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (640109-033)(G 71%)
29 # 3อจ640309-111 ED683918642TH mawinroch + bluezone69 (488950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
30 # 3อจ640309-112 ED667887181TH mymee555 + อาณาจักรพระ (488993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นราชาอุตฺตโม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
31 # 3อจ640309-115 ED651877425TH lordbull + kasemsit (488962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 142)
32 # 3อจ640309-117 ED675744967TH โจ้บางโพ + ปราถนา (488992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
33 # 3อจ640309-118 ED702055540TH yoyomust + sakarin997 (488966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630704-071)
34 # 3อจ640309-119 ED692817505TH แก้วพิษณุ + oukaa (488991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพชำรุดซุ้มบนซ้ายและขอบล่าง)
35 # 3อจ640309-120 EG760658880TH Tarkkyp + m-cot (488970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640210-071)
36 # 3อจ640309-122 TH0118137S459B ต่อแต้ม + Banz09 (488995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ640309-126 TH011813ARGX5B บรีสพระช่วย + กัปตัน072 (488906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้ายและขอบล่าง)
38 # 3อจ640309-127 ED703151595TH m-cot + องอาจ (488908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม)
39 # 3อจ640309-128 ED686306539TH frist + พระประแดง26 (488910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)(G 88%)
40 # 3อจ640309-129 ED632380805TH sittong + ตะแคงขวด (488913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
41 # 3อจ640309-130 ED639164939TH BUNGHON + pop_014 (488916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (630815-157)
42 # 3อจ640309-131 ED690968635TH pot13 + Man2517 (488919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (630731-441)(G 68%)
43 # 3อจ640309-132 EG421000506TH บรีสพระช่วย + (488924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระรอด วัดพระสิงห์ รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
44 # 3อจ640309-133 ED671340012TH zafari + เจมส์พระเครื่อง42 (488990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แผ่นปั๊มรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640309-134 EG956381429TH korn88 + สิทธิวงค์ (488927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวแหลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640309-135 ED699744388TH DDman + kawin1980 (488932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดงเปียกทอง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเชื่อมขอบทองใหม่และใช้)
47 # 3อจ640309-136 ED713913270TH mawinroch + bluezone69 (488939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640226-406)(G 68%)
48 # 3อจ640309-137 ED713913270TH mawinroch + bluezone69 (488941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (631015-496)(G 69%)
49 # 3อจ640309-138 ED713913270TH mawinroch + bluezone69 (488944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (640219-148)(G 69%)
50 # 3อจ640309-139 EX600427617TH nirun4 + ตาลเดชา (488936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
51 # 3อจ640309-140 SCBY0000113329P pramual + ดอกบัว99 (488947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระมหามัยมุนี เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ640309-141 ED702824993TH mcka59 + tawee999 (488989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นหยุดกระสุน เนื้อทองแดง ปี 2495
53 # 3อจ640309-142 ED685885726TH patchara + เขยมาบตาพุด (488952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 82%)
54 # 3อจ640309-143 ED685879181TH tommeng + เขยมาบตาพุด (488955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 383425)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 11 มี.ค. 2564 - 08:39 น.] #78915 (10/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640220-006 EG126071143TH naphat61 (488438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640224-009 STTS000078544 Arunn (488441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ640227-005 ED684037595TH หนุ่มธนบุรี (488009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640227-006 16402002895101 Toohmontree (488474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ640227-020 ED674274207TH นะรวย_มหาเสน่ห์ (488056) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640301-004 TH011812792S7B Songkiat19 (488141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ640301-006 ED639150400TH pop_014 (488157) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ640302-004 ED501458405TH ต้นอุทยาน (488276) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640302-007 RI181202961TH birdbeat (488280) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 1อจ640303-006 ED624064157TH teespy (488400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640303-010 TH011812RQEN0B Ronado (488409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640303-012 ED621827782TH บัลลังค์ทอง (488425) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ640303-013 ED659051366TH chuchart-k (488428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ640303-014 ED639755499TH seed-seed (488431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640303-022 EX097503785TH kohler (488448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640303-023 ED649855430TH วุฒินันท์ (488451) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ640303-024 ED657284266TH มาริโอ (488457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640301-001 taopoon (488119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ640301-006 เจริญ42 (488102) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640301-008 Buncha (488127) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640302-010 เหน่งบางคู้ (488270) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ640304-006 amuletfocus (488552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ640304-008 อรรถพล (488560) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ640304-009 yongshang (488587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640304-015 lovehunterlove27 (488567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ640304-016 lovehunterlove27 (488569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640304-017 lovehunterlove27 (488570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ640304-018 lovehunterlove27 (488571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640304-020 ประกาศิต (488572) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640304-023 ศตกมล (488974) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ640308-008 vee2503 (488850) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640308-009 vee2503 (488852) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640308-010 vee2503 (488855) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640308-011 vee2503 (488860) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640308-015 donkingddd (488865) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640308-016 donkingddd (488870) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ640308-031 pornpipat (488872) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ640309-001 การันตีพระ (488893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640309-002 การันตีพระ (488895) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ640309-003 การันตีพระ (488897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ640309-004 การันตีพระ (488898) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ640309-005 การันตีพระ (488899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640309-006 การันตีพระ (488900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ640309-007 การันตีพระ (488902) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ640309-008 การันตีพระ (488903) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ640309-010 การันตีพระ (488905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640309-013 midori (488942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
31 # 2อจ640309-018 การันตีพระ (488907) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
32 # 2อจ640309-019 การันตีพระ (488909) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 2อจ640309-020 การันตีพระ (488911) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
34 # 2อจ640309-021 การันตีพระ (488914) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
35 # 2อจ640309-022 การันตีพระ (488920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ640309-023 การันตีพระ (488921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ640309-025 การันตีพระ (488923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ640309-026 การันตีพระ (488925) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ640309-030 การันตีพระ (488926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ630309-029 CC-AMULET (488956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640304-146 TH011812PRQ72B PBnew + ศรรามเทพ (488814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ640304-154 ED499786780TH believe + Akka0076 (488884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน/สภาพแต่งผิวใหม่)
3 # 3อจ640305-004 mawinroch + โจ้บางโพ (488595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (631022-094)(G 78%)
4 # 3อจ640305-142 ED644613224TH chanapai + THAITANIUM (488614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกนางครวญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อไม้ จ.จันทบุรี
5 # 3อจ640308-001 nakornbubri + ming168 (488819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
6 # 3อจ640308-002 Roadrung + nboeke (488823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา(G 83%)
7 # 3อจ640308-003 บรีสพระช่วย + puttiporn (488826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดเกาะนันทราราม พิมพห้าชั้นแขนกลมหูติ่ง เนื้อผง จ.ราชบุรี
8 # 3อจ640308-004 DDman + puttiporn (488835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดเกาะนันทราราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ราชบุรี
9 # 3อจ640308-006 not443 + samartw (488839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งน้ำท่วม วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 80%)
10 # 3อจ640308-009 tummusic46 + Prichar (488842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
11 # 3อจ640308-010 Oat_Phk + pornpipat (488845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
12 # 3อจ640308-011 ChartKT + pornpipat (488804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี
13 # 3อจ640308-102 ED684678841TH ball_amulet + kobnamo (488795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640308-105 ED705710006TH amulet9999 + เจ๋งจริง (488797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
15 # 3อจ640308-106 ED703142086TH Aonzazxc555 + โอมมะ (488801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ640308-107 ED702832853TH pawaris + tawee999 (488805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
17 # 3อจ640308-109 ED713310416TH jiras_ry + Pao-Kung (488810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผงว่าน ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง
ให้กับพระเครื่องไม่ปั๊มยันต์หมึกของพระรุ่น/พิมพ์นี้
18 # 3อจ640308-110 PTPN0000054454Z poshwises + Sogood35 (488813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี
19 # 3อจ640308-111 TH0118135QXK2B nookug + kyokun (488816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
20 # 3อจ640308-113 ED672435017TH pramual + ริณดา (488822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640308-114 ED672435017TH พ่อมด + ริณดา (488824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
22 # 3อจ640308-117 ED677642135TH titong + rit_non (488830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
23 # 3อจ640308-118 STTS000000144QU เอพิษณุโลก-99 + Arunn (488832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ640308-119 ED619745705TH mawinroch + เจริญ42 (488834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้าง(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 73%)
25 # 3อจ640308-120 ED659375971TH m-cot + ouyerayong (488837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2491 จ.ลพบุรี
26 # 3อจ640308-121 ED693932520TH chane31 + Bigbub (488792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค้ดนะและโค้ด ๙)
27 # 3อจ640308-122 EX595633295TH Thakul + Anankiya (488794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
28 # 3อจ640308-124 ED695077233TH มอร์เมืองทอง + nut141 (488799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640308-126 TH011812V6MV9B lovehunterlove27 + tone555 (488802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้/ขนาด 5 นิ้ว)
30 # 3อจ640308-128 BLT5000006480R4 ChartKT + มหาชัยพระเครื่อง (488806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640308-130 EG402038512TH kai_kaw + somsak2518 (488812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
32 # 3อจ640308-131 ED59784636TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + teespy (488815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นงานนมัสการประจำปี พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
33 # 3อจ640308-132 EB442632225TH มันตู + พี่หลวงออย (488817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญตาพรานบุญ วัดยางใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ640308-133 ED700410968TH pramual + phubed (488820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน เนื้อชินเงิน จ.เชียงราย (สภาพใช้)
35 # 3อจ640308-134 ED508173181TH kitti2514 + sanyaa (488821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ640308-135 EH172261935TH tumrm9 + บารมีอาจารย์ปู่ (488825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ640308-136 ED567683438TH nirun4 + ariya16 (488829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 67%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ640306-111 ED675445509TH เอกจักร + Tatchapong (488724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 10 มี.ค. 2564 - 08:39 น.] #78911 (9/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640220-005 EV049126612TH วิทย์วังกระโจม (487962) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ640224-005 EG580681706TH Culpidnoi (487766) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ640226-002 EG267504748TH ตั้มปราจีน (487972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ640226-009 ED657112941TH mrsurasit (488251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640226-011 EG959843394TH หวานเย็น007 (488258) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ640227-001 EX438298240TH ยายข้างวัด (488020) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640227-004 820820384941 โชคเจริญ (488006) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ640227-018 ED677009775TH ป๋องณรงค์ชัย (488051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640227-019 RPCH000035489 อภินันท์ (488054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640302-002 ED670711057TH มูริญโญ่ (488296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640302-003 ED152761901TH sak_pk (488294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640302-009 TH0118122V963B ตึ่งนั้ง (488240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ640302-010 ED682124133TH เทียมเยาวราช (488246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640302-014 EI999319171TH ทรัพย์กำเนิด (488257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ640302-015 TH011812RFYM6B sutee (488261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ640302-028 ED671652695TH welding24 (488262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640302-030 EG935520434TH เมืองสมุทร (488265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640302-031 ED684684762TH น้องหมี (488237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ640303-020 ED611139885TH เฮงเฮงเฮง168 (488437) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ640306-003 ED396073380TH วัชรชัย (488748) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
21 # 1อจ640306-004 ED396073380TH วัชรชัย (488750) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
22 # 1อจ640306-009 TH011812SNU41B pop_014 (488752) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
23 # 1อจ640306-010 ED329680991TH AodAnt (488759) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ640306-013 ED329681008TH AodAnt (488763) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ640306-016 ED700623676TH witbcc143 (488764) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ640306-017 ED700623676TH witbcc143 (488770) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ640308-017 ED683052614TH natapoln (488847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640224-025 ต่อคู้บอน (488291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ640225-002 OMBUN (487873) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ640225-003 OMBUN (487879) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ640225-020 Poonsin (487902) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 2อจ640226-011 คานธี (488238) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ640226-013 naweena (488242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ640227-005 rongfox (488046) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640302-001 phoomchai (488252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640302-003 มงกุฏดาวทอง (488254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640302-004 greensnake (488255) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ640302-005 apichaidon (488260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640302-007 kongsak (488264) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ640302-009 workplace (488269) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ640302-016 ธัชขลัง (488232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640303-002 p_awest (488446) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640303-003 p_awest (488450) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640303-013 wilairat_22 (488436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640303-015 โตสัมฤทธิ์ (488477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ640303-021 panuwat99 (488412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640303-022 เด็กท่าพระ (488413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640303-023 กล้าเก่งทุกทาง (488417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ640303-025 ploithai (488422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640304-012 วิรัช (488546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
24 # 2อจ640308-003 การันตีพระ (488784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ640308-005 การันตีพระ (488786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640308-012 focus-2007 (488849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640308-014 การันตีพระ (488787) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ640308-021 การันตีพระ (488788) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ640308-024 วณิชออโต้ (488851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ640308-026 วณิชออโต้ (488853) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
31 # 2อจ640308-027 การันตีพระ (488789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ640308-032 การันตีพระ (488888) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
33 # 2อจ640308-033 การันตีพระ (488885) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ640308-035 การันตีพระ (488790) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ640308-036 การันตีพระ (488791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640224-110 ED595755864TH khotchaninPk + นิวเอกชัย (487649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ640226-108 EH345979634TH arbell + anuruknavy44 (487931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางกำแพง วัดพระบรมธาตุ พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ640227-114 ED680647375TH Stapornch + แอ๊ดป่าซาง (487999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดไก่ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
4 # 3อจ640227-142 EH429038140TH Kitsukit + พระดีบ้านเรา (488021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด เนื้อผงว่าน ปี 2497 กรอบทอง(G 78%)
5 # 3อจ640301-117 ED676106294TH zafari + KOBAYASHI (488105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
6 # 3อจ640301-127 ED583857367TH อิเค็นจิโร + jozaa (488131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียน เนื้อดิน จ.สุโขทัย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ640301-128 ED583857367TH Maximax + jozaa (488134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนัง หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
8 # 3อจ640302-120 EG411298935TH Patumwan67 + กุ้งหวาน (488210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง สมัยอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา(G 68%)
9 # 3อจ640302-134 ED690950453TH แสงธรรม01 + TadSnave (488185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ640303-139 820825728730 kitti2514 + นิยมไทย (488416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640303-150 ED171997922TH athemall + ต้อมตราโล่ (488419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย(G 83%)

12 # 3อจ640304-149 ED383966341TH ปอนด์แปดคิว + (488519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อชุบทองลงยา ปี 2522 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ640305-106 EG326077019TH poshwises + Thanarat2528 (488620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สังฆาฏิจุดย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(G 62%)
14 # 3อจ640306-001 zafari + กสิกร (488743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640306-002 poshwises + ยศยิ่งเจริญ (488745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
16 # 3อจ640306-101 RI173672362TH นะสิวัง + nikomss (488782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
17 # 3อจ640306-103 BKWT000007634HB ตึ่งนั้ง + nattakom2525 (488753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง เนื้อชิน
18 # 3อจ640306-104 ED681836543TH pichetfuse + towerboy (488754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ640306-105 ED682157627TH พงษ์ท่าม่วง + chokchai (488755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
20 # 3อจ640306-107 EX586540043TH ฅนบางใหญ่ + Choomsilp (488758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบ)
21 # 3อจ640306-108 TT260000078065S sittpee + k0281 (488760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรฯ รุ่นสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เนื้อทองคำ 89% ปี 2558 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 65/น้ำหนักทอง 8.7 กรัม)
22 # 3อจ640306-109 ED671523143TH อ๊อดดงบัง + Suparat_2832 (488761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2386/น้ำหนัก 60.9 กรัม)
23 # 3อจ640306-110 EB475626001TH kcons + jessada6678 (488762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

24 # 3อจ640306-112 ED629086415TH อ๋องสาย4 + ฅนบางใหญ่ (488726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640306-113 ED602774194TH noppthai + Clubpra (488727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ640306-119 RI173672380TH zafari + nikomss (488739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
27 # 3อจ640306-120 820832341215 Tazmania + Arphakorn8888 (488741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ640306-121 ED572870067TH awra0007 + น้องอิมอิม (488779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดไม่แท้)
29 # 3อจ640306-122 EG959851501TH Kloy1999 + หวานเย็น007 (488725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร.ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่
30 # 3อจ640306-123 ED421000497TH tnpong + แจ็คเชียงดาว007 (488730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 64%)
31 # 3อจ640306-124 ED677731039TH เมืองช้าง + Wnk809 (488734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม)
32 # 3อจ640306-127 ED577258452TH poshwises + หลานตาจวบ (488777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อสิน วัดบางกระดี่ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
33 # 3อจ640306-128 ED641131925TH yodpra + panupong1000 (488781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ640306-129 ED675445512TH yoyomust + Tatchapong (488740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
35 # 3อจ640306-130 ED696646789TH น้องอิมอิม + autpichut (488742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดพระแท่นดงรัง เนื้อดิน จ.กาญจนบุรี

36 # 3อจ640308-005 Bull5 + focus-2007 (488838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพร 52 เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 45) (น้ำหนักทอง 9.1 กรัม) (630924-329)(G 63%)
37 # 3อจ640308-007 yoyomust + guaran (488840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(640220-151)
38 # 3อจ640308-008 pawaris + pungting (488841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(561024-069)
39 # 3อจ640308-012 Sdiss + pawit_wattana (488807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2366) (590401-075)
40 # 3อจ640308-101 ED703150768TH prasangsit + bussakorn (488793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (570915-081)
41 # 3อจ640308-108 ED681195487TH kaokao9 + Goodcobain (488808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (630919-056)(G 62%)
42 # 3อจ640308-112 ED672435017TH Stapornch + ริณดา (488818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดมุมบนขวา)(640213-077)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 09 มี.ค. 2564 - 08:37 น.] #78882 (8/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640219-007 ED620858721TH วรรณสินศิริ (487313) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640226-006 ED669236373TH ข้าวตอกแตก (487969) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ640227-021 ED686344761TH Phakawan (488024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640301-002 ED632226302TH maii_amulet (488135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640301-003 RH17000012590K3 ประสาน (488139) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640301-008 ED687231845TH citynew (488150) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ640301-011 ED680639309TH winwin (488148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ640301-013 LTMP000003494QX Benyapa (488149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640301-014 ED680639312TH winwin (488152) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ640301-015 ED673651318TH poshwises (488156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ640301-016 ED671652267TH welding24 (488159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640301-017 EI720397452TH Thanapong36 (488160) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ640303-005 ED475277164TH ต่อแต้ม (488424) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ640303-017 ED643647062TH k9cob (488427) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
15 # 1อจ640303-018 ED643647062TH k9cob (488430) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
16 # 1อจ640303-021 ED611139885TH เฮงเฮงเฮง168 (488444) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ640303-025 TH011812DZ326B ตึ่งนั้ง (488447) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ640303-026 TH011812DZ326B ตึ่งนั้ง (488452) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ640303-027 TH011812DZ326B ตึ่งนั้ง (488455) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ640303-028 TH011812DZ326B ตึ่งนั้ง (488458) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640303-029 TH011812DZ326B ตึ่งนั้ง (488449) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ640303-030 TH011812DZ326B ตึ่งนั้ง (488454) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ640303-031 TH011812E70G78B assawin (488472) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640304-020 EX478195230TH ต่อแต้ม (488565) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640304-021 ED595687047TH juipeter (488574) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
26 # 1อจ640304-022 ED595687047TH juipeter (488583) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ640305-012 ED677391074TH กล่องแก้ว (488684) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ640305-019 ED685774257TH ภพเมืองสรรค์ (488690) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640224-021 toopronchai (487743) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ640225-007 nincha (487821) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ640225-014 ริณดา (487903) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
4 # 2อจ640226-001 สยามเมืองยิ้ม (487955) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640226-007 โพธาราม (487965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ640226-012 pecth88 (487967) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 2อจ640226-016 เอลำลูกกา (487968) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
8 # 2อจ640301-002 charis (488122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640301-003 panna08 (488125) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ640301-010 Birdming (488132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640303-004 สยามเมืองยิ้ม (488453) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640303-009 sanpol (488456) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640303-010 sanpol (488460) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ640304-004 hunter04 (488535) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640304-005 hunter04 (488539) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640304-010 ซุนกวน (488541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640304-011 ซุนกวน (488544) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640305-024 greensnake (488731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 2อจ640305-025 taratchon (488729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ640305-069 การันตีพระ (488708) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ640305-070 การันตีพระ (488711) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
22 # 2อจ640306-010 การันตีพระ (488776) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640301-101 ED632226302TH Newnomal + maii_amulet (488090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมด้านหลัง)(G 72%)
2 # 3อจ640302-114 EX567149943TH รุตช้างกลาง + Bophantom (488179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.นครปฐม(G 64%)
3 # 3อจ640302-157 ED574571732TH Khonlomkao + pandp (488721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี (540224-073)
4 # 3อจ640304-109 ED670614191TH chiradech + มินนี่หมูบิน (488533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ640304-119 EH340368692TH warning + เด็กดี (488515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ640304-128 EX524360333TH Goodcobain + Nanapo (488543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
7 # 3อจ640305-002 แม้วจอมเทียน + LUCKY7 (488592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่น 2 เนื้อทองคำ ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
8 # 3อจ640305-003 niwetch + chairatmt (488594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1056/น้ำหนัก 60.6 กรัม)
9 # 3อจ640305-006 legallaw + sanopporn (488601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
10 # 3อจ640305-007 isoda + sanopporn (488602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
11 # 3อจ640305-008 pawaris + sanopporn (488605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)


12 # 3อจ640305-009 momon + sanopporn (488606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ640305-010 หนองซอ + sanopporn (488607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา สมัยกำแพงเพชร เนื้อสำริด (หน้าตัก 3.4 นิ้ว) (สภาพซ่อมปลายพระเกศ)
14 # 3อจ640305-011 sheva + บรีสพระช่วย (488593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (640212-083)(G 64%)
15 # 3อจ640305-012 sumat + konbontang (488596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดละมุด เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา (640128-303)
16 # 3อจ640305-013 ฅนบางใหญ่ + (488599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Man_Angthong
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ640305-101 EH388715144TH Jaosuanoi + chaiyan1983 (488609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ
18 # 3อจ640305-102 ED674715893TH ptipmoon + ARROW (488611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ640305-103 TH0118130CDK0B kaokao9 + john813 (488613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640305-107 ED597064141TH chaidee + ณัฐพงศ์716 (488716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ640305-108 EG643821693TH ทรงธรรมบ้านสวน + (488624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นครนายก
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630602-378)
22 # 3อจ640305-109 ED62431158TH อาราธนา + nattawutng (488627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)

23 # 3อจ640305-110 ED681915325TH mawinroch + ichigomomo (488631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชลบุรี (610323-019)(G 64%)
24 # 3อจ640305-111 ED668381706TH amuletfocus + takrit (488635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(581029-122) (G 82%)
25 # 3อจ640305-112 ED699021036TH lekmahoran + วัชร์บางไผ่ (488640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโชติ วัดตะโน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
26 # 3อจ640305-113 ED522295098TH pradit1977 + ซูโม่ (488642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสื้อยันต์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์สวัสดิ์ผ่องสกุล **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
27 # 3อจ640305-114 ED621259905TH พิชัย999 + Darkaun (488644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
28 # 3อจ640305-115 ED621259905TH pawaris + Darkaun (488646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640305-116 ED621259905TH หนุ่มธนบุรี + Darkaun (488648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640305-117 ED621259905TH Silages + Darkaun (488651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์
31 # 3อจ640305-118 ED441649799TH Arphakorn8888 + mingch (488653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)
32 # 3อจ640305-119 EG736646532TH Tatchakorn + ลูกเนียง18 (488722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
33 # 3อจ640305-120 EX595872313TH udom66 + เอลำลูกกา (488655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี. (640106-522)
34 # 3อจ640305-121 ED6750306084TH ปิงเปียง + golfsriracha (488612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สงขลา

35 # 3อจ640305-122 ED680229082TH พนา25 + เดิมๆ (488615) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นอภิเมตตามหาโพธิสัตว์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงินหน้านวโลหะ ปี 2557 จ.ปัตตานี (วัดวชิรธรรมมารามสร้าง/หมายเลข
66)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นอภิเมตตามหาโพธิสัตว์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.ปัตตานี (วัดวชิรธรรมมารามสร้าง/หมายเลข
66)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นอภิเมตตามหาโพธิสัตว์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงินหน้าเงิน ปี 2557 จ.ปัตตานี (วัดวชิรธรรมมารามสร้าง/หมายเลข 66)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นอภิเมตตามหาโพธิสัตว์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะหน้าทองเหลือง ปี 2557 จ.ปัตตานี (วัดวชิรธรรมมารามสร้าง/หมายเลข
66)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
36 # 3อจ640305-123 ED662471068TH singha_pk + busayanampech (488622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
37 # 3อจ640305-124 ED650491017TH PBnew + prasan32 (488625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
38 # 3อจ640305-125 EG420983689TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (488626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
39 # 3อจ640305-126 EG420983689TH jibce + ไบร์ทหนองช้างคืน (488629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
40 # 3อจ640305-127 RPTN000006080WF chuchart-k + จริงใจ (488632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4596)
41 # 3อจ640305-128 ED671272502TH goaaa + sarayut1986 (488636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรหลักเมือง วัดสิรินธรเทพรัตนารามสร้าง รุ่นปกเกล้า เนื้อเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ640305-129 ED695048855TH pornlimk + thong_tum (488638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพกุมารเพชรมงคล หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นกฐิน เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 455/ขนาดสูง 7.6 นิ้ว)
43 # 3อจ640305-130 ED584168973TH somkiat547 + ขนมกรุบ (488720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาไก่หลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ640305-131 ED584168973TH jaroenpat + ขนมกรุบ (488597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ640305-132 ED684084595TH หม่อง + โอมมะ (488600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
46 # 3อจ640305-133 ED556057353TH poshwises + หลานตาจวบ (488604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี
47 # 3อจ640305-134 ED556057353TH Aumza + หลานตาจวบ (488719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
48 # 3อจ640305-137 korarit + นิลพัฒน์ (488610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RERW000102162TH
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640305-138 ED595973379TH ตนเมืองพาน + supot2030 (488617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640305-139 TH011812QR995B krittiwat + winaiaof (488717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 21572)(G 65%)
51 # 3อจ640305-140 ED660572109 poochainarin + supakit_lck (488621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(640112-188)
52 # 3อจ640305-141 ED676096977TH poshwises + nakornyong (488603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
53 # 3อจ640305-143 ED707844487TH waves + jirarush (488619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 4 พิมพ์เสมา ปี 2508 จ.นครปฐม
54 # 3อจ640305-144 ED678948289TH NaiTiee + สนบางกรวย (488623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท (630612-539)
55 # 3อจ640305-145 ED651377490TH RCNAN + วีบางพูน (488718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาด 2.4 นิ้ว/สภาพใช้)
56 # 3อจ640305-146 ED644613215TH belcid + THAITANIUM (488628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์

57 # 3อจ640305-147 7110027383925 kantaluf + p_tiyachamorn (488633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 27818)
58 # 3อจ640305-148 ED684708058TH adisak00 + คุณศิระ (488637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
59 # 3อจ640305-149 ED684708058TH gek1414 + คุณศิระ (488639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)(640220-094)
60 # 3อจ640306-102 กุ้งหวาน + lomlopburi (488749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MKND000013152VH
เหรียญพระตรามหาเดช ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทารามฯ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (631102-641)(G 75%)
61 # 3อจ640306-115 EG894967358TH nongder + pandp (488732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (550403-098)
62 # 3อจ640306-117 EG894967358TH Vasin289 + pandp (488735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้และล้างผิว)(570122-255)
63 # 3อจ640306-118 TWCR000004793AB เขยมาบตาพุด + babyraccoon (488737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(590421-075) (G 67%)
64 # 3อจ640306-125 ED679378291TH psiam + พระนคร89 (488736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(611019-069)
65# 3อจ640306-126 Jorawat+หลานตาจวบ (488738) กรอบทอง 1 องค์ ( G 64%)(น้ำหนัก 2.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 08 มี.ค. 2564 - 08:38 น.] #78846 (7/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640220-003 SMSK000246088 kritjung (487957) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ640225-003 ED643644826TH k9cob (487854) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ640225-015 ED691101643TH tongjoy (487864) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
4 # 1อจ640227-002 EI481593293TH uthai211 (488025) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ640227-003 820819005344 สุธาสินี (488029) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640227-016 WDSR0000100912M fifa3623 (488049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ640227-017 ED684727905TH kingcrow (488050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ640227-022 TH011812D1RG3B anant_mana (488012) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640302-011 ED647668584TH linyikaiii (488271) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
10 # 1อจ640302-012 ED647668584TH linyikaiii (488283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ640302-013 ED647668584TH linyikaiii (488284) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
12 # 1อจ640302-023 TH011812HZ3Z5B ตึ่งนั้ง (488279) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ640302-024 TH011812HZ3Z5B ตึ่งนั้ง (488281) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ640302-025 TH011812HZ3Z5B ตึ่งนั้ง (488267) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ640302-026 TH011812HZ3Z5B ตึ่งนั้ง (488272) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640302-027 TH011812HZ3Z5B ตึ่งนั้ง (488274) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ640302-029 ED475277155TH ต่อแต้ม (488277) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640225-006 nincha (487817) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640225-011 ริณดา (487889) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ640225-013 ริณดา (487899) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ640226-004 maimei20 (487963) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ640227-004 midori (488000) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ640227-006 tong0259 (488003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640227-011 chanapai (488014) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640303-024 กล้าเก่งทุกทาง (488418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 2อจ640304-022 การันตีพระ (488590) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 14 รายการ
10 # 2อจ640305-014 midori (488677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640305-015 midori (488661) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
12 # 2อจ640305-022 Zebastiano (488630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 2อจ640305-051 การันตีพระ (488680) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ640305-052 การันตีพระ (488682) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ640305-053 การันตีพระ (488685) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ640305-054 การันตีพระ (488688) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640305-055 การันตีพระ (488692) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ640305-056 การันตีพระ (488706) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
19 # 2อจ640305-057 การันตีพระ (488710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ640305-058 การันตีพระ (488712) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ640305-059 การันตีพระ (488714) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640305-060 การันตีพระ (488715) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
23 # 2อจ640305-061 การันตีพระ (488694) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ640305-062 การันตีพระ (488696) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 2อจ640305-063 การันตีพระ (488698) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ640305-064 การันตีพระ (488699) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ640305-065 การันตีพระ (488701) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
28 # 2อจ640305-066 การันตีพระ (488703) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 2อจ640305-067 การันตีพระ (488707) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ640305-068 การันตีพระ (488709) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ640305-071 การันตีพระ (488713) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
32 # 2อจ640305-072 การันตีพระ (488702) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ640305-073 การันตีพระ (488704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ640305-074 การันตีพระ (488705) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640227-004 logisman + กรเพชรบูรณ์ (487995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์เซ็น วัดท่ามิหรำ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง
2 # 3อจ640227-121 EO572489193TH teerawit + prungthan (488030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (ตอก 2 โค้ด) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ640301-104 LP87000009035LM หนุ่มธนบุรี + chanakit1997 (488100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%)
4 # 3อจ640301-137 ED670013033TH greensnake + ต้นรูปเหมือน (488088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์นิยมซี เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(G 65%)
5 # 3อจ640301-146 ED630384858TH loongmike + ก้อนกรวด (488128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา วัดสุทัศนฯ พิมพ์วัดรังษี เนื้อผง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
6 # 3อจ640301-158 ED663570107TH ดาวหาง + เก่งจริงจริง (488087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 3 นิ้ว)
7 # 3อจ640301-164 ED552288113TH wit50 + duk101 (488164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ชะลูด เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
8 # 3อจ640302-001 patipan + แป๊ะ2498 (488496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (631113-550)(G 83%)
9 # 3อจ640302-004 ตี๋เล็กวัดหนองบัว + Siriyod (488500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว พิมพ์แจกครอบครัว(เล็ก) เนื้อผงลงรัก จ.กาญจนบุรี
10 # 3อจ640302-118 INNO-GOLF + chanakit1997 (488202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
RSK80000330057TH
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 82%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ640302-140 ED590975568TH รุตช้างกลาง + (488505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MAYUREE999
เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
12 # 3อจ640303-001 nirun4 + naret18 (488344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640303-105 EI128050764TH บรีสพระช่วย + Poowadon (488375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ640303-106 ED639226925TH yyoyo + birdnaja (488380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640303-118 EF344905927TH wit50 + maximum9 (488381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
16 # 3อจ640303-128 ED67015822TH นนท์รามคำแหง + บอย5455 (488371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
17 # 3อจ640304-001 mawinroch + east_noodles (488481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(570321-102)(G 81%)

18 # 3อจ640304-003 เมเปิ้ล + focus-2007 (488482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง(G 83%)
19 # 3อจ640304-004 Earthood + ananv (488484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เข่าตุ่ม เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
20 # 3อจ640304-005 เซียนน้อยหนึ่ง + Earthood (488486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (640218-304)
21 # 3อจ640304-006 You9199 + naret18 (488488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)
22 # 3อจ640304-007 tosspong + lomlopburi (488490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 90%)
23 # 3อจ640304-008 WINNER_NK + koonnai (488492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย (สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ640304-101 ED668370589TH ม่วงทองพระ + tombetong (488509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี พ่อท่านคล้าย วัดหน้าพระธาตุ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช
25 # 3อจ640304-102 ED684055855TH มงคลสิบทิศ + องอาจ (488513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
26 # 3อจ640304-103 EX586551593TH yutthanaP + terasak99 (488516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดบางด้วน เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ640304-104 EH290076703TH mawinroch + pawaris (488518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (640215-120)(G 65%)
28 # 3อจ640304-105 TINT000012514CX chane31 + KUUGA (488520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(570212-133)
29 # 3อจ640304-106 ED699214589TH dreamsconner + เสรีไทย (488524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดฐานล่าง) (630525-193)(G 86%)
30 # 3อจ640304-107 ED583441744TH pornlimk + kriangkri (488528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 1588)
31 # 3อจ640304-108 ED675036075TH Prichar + golfsriracha (488531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640304-110 RSNR000055637 chuchart-k + คิดดีทำดี (488588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังแบบ เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 206)
33 # 3อจ640304-111 MNKP000007308F7 thammanoon95 + prakit (488487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
34 # 3อจ640304-112 ED695403692TH perakran + นะโมพุทธคุณ (488491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2522 จ.กาญจนบุรี
35 # 3อจ640304-113 SSDJ000000015HG pawaris + กรณ์ลานนา (488495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย) (640129-137)
36 # 3อจ640304-114 ED699145340TH เด็กใหม่ + ญาญ่าซัง (488498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(631214-053)

37 # 3อจ640304-115 ED562164515TH honzakub + somnuk5 (488502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ฐานตาราง
38 # 3อจ640304-116 ED646694662TH kitti2514 + Meetung (488506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640304-117 EG760658788TH THEW113 + m-cot (488586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
40 # 3อจ640304-118 ED681176182TH บรีสพระช่วย + chffta (488511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์)
41 # 3อจ640304-120 ED657334617TH Chokwoottichai + Doitung (488523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 426179)(G 61%)
42 # 3อจ640304-121 ED678965211TH phatamphan + สนบางกรวย (488527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (640213-148)
43 # 3อจ640304-122 ED66093477TH PraLike + aun_sarot (488529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง
44 # 3อจ640304-123 NGWW000009339WA หนานเอ + iBose (488532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 71)
45 # 3อจ640304-124 SMHN000221439 Jaosuanoi + jan6141 (488536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขุดสระเล็ก เนื้อผง ปี 2460 จ.สมุทรปราการ
46 # 3อจ640304-125 830036284534 Niti333 + gondachary (488537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์คอแอล เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร
47 # 3อจ640304-126 RMYH000279255 popnavy + Yiddo (488589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (600603-105)(G 79%)
48 # 3อจ640304-127 ED621774603TH โอ๊ตหาดใหญ่ + จอมขมังเวทย์2 (488540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง
49 # 3อจ640304-129 TH011812V93N6B visa1 + ต่ออ่างศิลา (488545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ชลบุรี (สภาพใช้สึก) (631027-083)
50 # 3อจ640304-130 ED684055841TH กำธรนคร + องอาจ (488549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
51 # 3อจ640304-131 TH011812QM0T8B Patumwan67 + pitakuthai (488480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 81%)
52 # 3อจ640304-132 SMHN000221438 warning + jan6141 (488483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ640304-133 ED590975506TH โจ้บางโพ + Manunicon (488485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
54 # 3อจ640304-134 ED496870695TH yanaton + Preecha_K (488489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผงลงรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี
55 # 3อจ640304-135 ED496870695TH yanaton + Preecha_K (488493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผงลงรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี

56 # 3อจ640304-136 ED633752156TH ริวตัง + nancham (488499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ640304-137 EH087895910TH เหน่งบางคู้ + เจริญ38 (488503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
58 # 3อจ640304-139 EW930266179TH หม่อง + เฮอนันเดส (488512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช
59 # 3อจ640304-140 ED701320305TH ruamsup + รักษ์สีลม (488514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
60 # 3อจ640304-141 ED699712306TH apexshop + ปภานลิน (488494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชัยนาท
61 # 3อจ640304-142 ED700620357TH pramual + แอ๊ดป่าซาง (488497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบน-ฐานล่างซ้ายและล้างผิว)
62 # 3อจ640304-143 ED700620357TH thonglor + แอ๊ดป่าซาง (488501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพัด กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
63 # 3อจ640304-144 EO600302965TH poonsaka + superman_vuth (488504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640304-145 EO668348594TH jarin_qc + วณิชออโต้ (488507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธรฯ วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) (640109-344)
65 # 3อจ640304-148 EB455601915TH prateepx + mol2516 (488517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(580918-043)(G 80%)
66 # 3อจ640304-150 TH01181301JP5B pramual + นึกอ่อนนุช (488522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
67 # 3อจ640304-151 ED675058371TH nop-cz + golfsriracha (488521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังหลวงพ่อช่วง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต
68 # 3อจ640304-152 ED673352897TH Stapornch + cellamic (488526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเนียม พิมพ์พระคงสองหน้า เนื้อตะกั่ว
69 # 3อจ640304-153 ED673352883TH Poonsin + cellamic (488530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไชโยฯ พิมพ์หกชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
70 # 3อจ640304-155 ED631696826TH hrung_anek + Exdesign (488534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (640219-018)(G 63%)
71 # 3อจ640304-156 ED690413273TH korn88 + Phichit_02 (488542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
72 # 3อจ640304-157 ED695153439TH looknam1 + suthee069 (488547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 06 มี.ค. 2564 - 08:38 น.] #78827 (6/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640217-008 ED652621222TH patt99 (487951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ640219-003 ED650547609TH saro0911 (487952) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ640219-011 EG391759437TH rattasah (487270) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ640219-014 ED673241423TH piriyapt (487956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640223-009 ED231667259TH nanbanpho (487960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640224-006 ED628226836TH อุกฤช (487777) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640224-024 EX478184930TH zafari (487787) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
8 # 1อจ640224-032 ED647656087TH linyikaiii (487802) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ640225-001 TH011812256R8B PAT22 (487848) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
10 # 1อจ640225-011 ED633717081TH bank121 (487837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640226-004 ED686602412TH SAHAKORN (487948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640226-007 ED627995506TH peaky (487954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640226-008 MBC0000750747 janenaerong (487974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ640226-010 ED621247332TH ลายไท (487982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640226-013 ED676428334TH น้องหมี (487940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ640302-018 TH011812HZ3Z5B ตึ่งนั้ง (488286) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
17 # 1อจ640302-019 TH011812HZ3Z5B ตึ่งนั้ง (488287) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
18 # 1อจ640302-020 TH011812HZ3Z5B ตึ่งนั้ง (488273) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
19 # 1อจ640302-021 TH011812HZ3Z5B ตึ่งนั้ง (488275) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
20 # 1อจ640302-022 TH011812HZ3Z5B ตึ่งนั้ง (488278) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 2อจ640220-010 BallDesign (487413) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640223-013 Theethuch (487571) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640223-018 โฟกัส (487574) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ640224-013 Buncha (487786) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640224-027 kamonsap (487793) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640224-028 likeit (487797) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ640225-005 Owarut999 (487882) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ640225-012 ริณดา (487894) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ640225-018 kai_kaw(487872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640226-005 noomann2 (487943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640304-002 การันตีพระ (488479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640223-104 ED673745695TH แบงค์อรัญ + prapun_ch (487507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นโชคชัย เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี
2 # 3อจ640224-188 EX567149909TH prasertpp + Bophantom (487757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 55%)
3 # 3อจ640224-247 EG277605255TH tangmo123 + ขนมกรุบ (487635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ640225-107 ED572317882TH preeyawat + thanodom (487888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์ใหญ่ ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640225-127 ED657249012TH weddy + มาริโอ (487860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้า ปี 2510
6 # 3อจ640225-129 EH969854476TH ruamsup + watcharee (487863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานวะมหามงคล หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแซยิด 76 ปี พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2542 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง 9 ดอก)
7 # 3อจ640225-130 ED565277692TH chuchart-k + bongbiab (487867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ640226-106 TH011811QT4Y4B mic49 + PickUp (487980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ640226-120 EX613018531TH witoonrich + kritbig (488355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (ขนาด 3.5 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกชำรุด) (630319-274)
10 # 3อจ640226-128 ED635045202TH chatchai14 + Theflash (488358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 19103)
11 # 3อจ640227-103 ED602267802TH tosspong + ติ่งลี่ (488007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์โค้ง/หมายเลข 35)
12 # 3อจ640227-111 EX576558155TH wit_27 + sipong (487987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
13 # 3อจ640227-126 OahZa + wilairat_22 (488041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000007739TE
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 2 เนื้อสำริด ปี 2540 จ.สมุทรสงคราม
14 # 3อจ640301-118 EG956385920TH dobae + coldplay (488107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
15 # 3อจ640301-124 ED583857367TH เมืองช้าง + jozaa (488123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่(G 79%)
16 # 3อจ640301-125 ED583857367TH m-cot + jozaa (488126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
17 # 3อจ640301-126 ED583857367TH หนึ่งบารมีพระพุทธ + jozaa (488129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)

18 # 3อจ640302-136 EH848210495TH toey7 + มือปราบตลาดสด (488192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นอายุ 75 ปี พิมพ์รูปไข่ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.เพชรบุรี
19 # 3อจ640302-163 ED578959111TH tum_utt + นันทวัน2460 (488234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.นนทบุรี
20 # 3อจ640303-002 กานต์13 + pakbankaew (488348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
21 # 3อจ640303-003 ขุมทรัพย์พระ + ชัย_หน้าราม (488349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
22 # 3อจ640303-004 Ondemand + Kansuk (488352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
23 # 3อจ640303-101 ED681174178TH แค่นี้ก็พอ + Atiwat-Amulet (488363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม รุ่นแรก พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
24 # 3อจ640303-102 ED62529466TH pramual + บางกะปิ (488367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
25 # 3อจ640303-103 ED572857953TH panuwroj + น้องอิมอิม (488368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง(G 91%)
26 # 3อจ640303-104 ED682115499TH พงษ์ท่าม่วง + chokchai (488372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
27 # 3อจ640303-108 ED532582462TH lybhutha + เงินเหลือ (488382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงถม ปี 2497 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้)
28 # 3อจ640303-109 ED645092003TH หม่อง + ultimate (488389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2365)
29 # 3อจ640303-110 ED679626268TH คนเดินดิน + frist (488390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมใบหน้า,หน้าอกและเข่าซ้าย)
30 # 3อจ640303-111 ED695412473TH พันเปอร์เซ็น + kook582 (488359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
31 # 3อจ640303-112 ED649292813TH thammanoon95 + เจ๋งจริง (488361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
32 # 3อจ640303-113 ED673670100TH poonsaka + poshwises (488366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640211-011)(G 79%)
33 # 3อจ640303-114 EG956387378TH สังโยชน์ + coldplay (488369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พันพิเศษ เนื้อผง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
34 # 3อจ640303-115 ED684068791TH ATTORN43 + Tee59 (488373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ กรุวังหน้า พิมพ์ห้อยพระบาท เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640303-116 EG956387174TH phubed + Pimuk111 (488377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์บัว 11 ดอก เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลำพูน
36 # 3อจ640303-117 ED624064157TH zafari + teespy (488379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)

37 # 3อจ640303-119 ED555852770TH autopower + ใหม่เมืองเหนือ (488384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ640303-120 PPHT0000055747C DDman + Emily007 (488386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640303-121 ED272493190TH หม่อง + autto (488347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)
40 # 3อจ640303-122 ED672156746TH ผู้นำพล + Santi1989 (488350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)
41 # 3อจ640303-123 TH0118120B1Z6B Burapha777 + tikindy (488353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
42 # 3อจ640303-124 EG959847759TH Chokwoottichai + Bbeenaja (488356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
43 # 3อจ640303-125 ED621773483TH พันเปอร์เซ็น + จอมขมังเวทย์2 (488362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่ทิม มูลนิธิหลวงปู่ทิมสร้าง รุ่นที่ระลึก 200 ปี วัดละหารไร่ ปี 2554 จ.ระยอง
44 # 3อจ640303-126 ED655269558TH poonsaka + ChaiyutPho (488459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (631116-094)
45 # 3อจ640303-127 ED676716137TH PHLOI + เสือสมิง (488364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (640204-226)
46 # 3อจ640303-129 TH011812R5KQ0B เฮงเฮงเฮง168 + jatuponpond (488374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด/สภาพสวย)
47 # 3อจ640303-130 ED6723528581TH chatchaik007 + พลธีร์5559 (488378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (631016-283)
48 # 3อจ640303-131 ED672352581TH เมืองช้าง + พลธีร์5559 (488383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (630506-246)(G 92%)
49 # 3อจ640303-132 ED572856723TH บีเวียงพิงค์ + น้องอิมอิม (488385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน เนื้อผง จ.ประจวบคีรีขันธ์
50 # 3อจ640303-133 ED428770870TH ชาติไทยสมุทร + ธนาวิศว์ (488388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(G 84%)
51 # 3อจ640303-134 EW462082544TH Reindeer_kwang + Yuttiwat (488392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด)(G 62%)
52 # 3อจ640303-135 ED675152244TH infinite + lekmahoran (488396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (631211-284)
53 # 3อจ640303-136 ED528626924TH tayatang + tony2007 (488401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
54 # 3อจ640303-137 ED684649540TH จ๊ะแจงร้อน + Ponweth (488406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 5515)(G 61%)
55 # 3อจ640303-138 ED650490997TH ผู้นำพล + prasan32 (488410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ ถ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (610407-182)(G 63%)
56 # 3อจ640303-140 KAOL000005986AN dewar + นกแก้ว (488420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปบูชา พระพุทธนราวันตบพิธ รุ่น 72 พรรษา เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 14 นิ้ว)
57 # 3อจ640303-141 KAOL000005986AN Wee08 + นกแก้ว (488393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
58 # 3อจ640303-142 KAOL000005986AN tomwong + นกแก้ว (488394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
59 # 3อจ640303-143 KAOL000005986AN warning + นกแก้ว (488470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
60 # 3อจ640303-144 KAOL000005986AN ผู้นำพล + นกแก้ว (488397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแฟ้ม วัดป่าฯ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2516 จ.ชลบุรี
61 # 3อจ640303-145 KAOL000005986AN วุฒิปราการ + นกแก้ว (488402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ห้าเหลี่ยมหลังจารเฑาะว์ เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม
62 # 3อจ640303-146 KAOL000005986AN ประทีป + นกแก้ว (488405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์ใหญ่หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
63 # 3อจ640303-147 ED672145227TH เขยมาบตาพุด + kcons (488408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง(G 86%)
64 # 3อจ640303-148 ED646696898TH เก้าออโต้ + เสกสิทธิ์ (488411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
65 # 3อจ640303-149 TH011812DQVW7B aun1972 + apiwat4825 (488414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นลาภ-ยศ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 70%)
66 # 3อจ640303-151 ED685768398TH nirun4 + jirarush (488346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
67 # 3อจ640303-152 EH087895923TH ต่อ_ถนนตก + เจริญ38 (488351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สุรินทร์
68 # 3อจ640303-153 ED574580133TH แสงธรรม01 + pandp (488354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี (590203-046)
69 # 3อจ640303-154 ED651023205TH Nov13 + jedsadaboss (488357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
70 # 3อจ640303-155 EG421043532TH อนันตรา + olmairo (488360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
71 # 3อจ640303-156 EH169497273TH SongkanA + tnpong (488365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศนฯ ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ640303-157 CITY010511141 kit01 + เด็กลาด508 (488370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี
73 # 3อจ640303-158 EW714367055TH kitti2514 + สุเมธ (488475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ640303-159 EW714367085TH kitti2514 + สุเมธ (488476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ640303-160 EH337048702TH ukaewsasan + นกแก้ว (488376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640303-161 EX478195464TH toymlt + zafari (488387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (580622-122)
77 # 3อจ640303-162 ED590944509TH หม่อง + midnightjojo (488391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อสำริด ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 961)
78 # 3อจ640303-163 ED61749175TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (488399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 355)
79 # 3อจ640303-164 ED617949175TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ชอบพิจิตร (488403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 10)
80 # 3อจ640303-165 ED483371657TH popup + sumat (488407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
81 # 3อจ640303-166 ED629085074TH pornlimk + rainbowznurse (488415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงชมพูทาทอง ปี 2562 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง/หมายเลข 347)
82 # 3อจ640303-167 ED629085074TH pornlimk + rainbowznurse (488421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์เจริญพร เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 1891)
83 # 3อจ640303-168 ED629085074TH pornlimk + rainbowznurse (488423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองเหลืองลงยาหน้าอัลปาก้าลงยา ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 143)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 05 มี.ค. 2564 - 08:38 น.] #78739 (5/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640218-007 EH337047980TH เสือสมิง (487157) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ640219-016 ED591879829TH OMBUN (487283) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ640219-017 ED658880446TH BlackWasabi (487331) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640220-012 EI481579800TH uthai211 (487357) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640220-014 TH011811NXSQ2B pontat567 (487368) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ640223-002 ED669236081TH tuktu40 (487559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ640223-011 ED628991412TH Vincent (487568) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ640223-012 ED326399835TH ต้นอุทยาน (487573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640224-004 ED665979490TH Tee59 (487783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640224-007 ED601957514TH ichigomomo (487784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640224-013 ED557979172TH natakrit (487665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640224-014 ED565746461TH mchutith (487669) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ640224-033 ED663612371TH Chakkapud (487716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640224-049 MNKP0000055587A prakit (487735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640227-007 TH011812AR882B ตึ่งนั้ง (488027) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640227-008 TH011812AR882B ตึ่งนั้ง (488028) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ640227-009 TH011812AR8828B ตึ่งนั้ง (488031) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ640227-010 TH011812AR882B ตึ่งนั้ง (488033) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ640227-011 TH011812AR882B ตึ่งนั้ง (488035) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ640227-012 TH011812AR882B ตึ่งนั้ง (488038) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640227-013 TH011812AR882B ตึ่งนั้ง (488040) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ640227-014 TH011812AR882B ตึ่งนั้ง (488042) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ640227-015 TH011812AR882B ตึ่งนั้ง (488043) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
24 # 1อจ640301-001 ED643666469TH BankHiWay (488161) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
25 # 1อจ640301-012 EX590405606TH print (488162) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
26 # 1อจ640303-004 ED631874478TH ทนายชายนคร (488398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640222-002 ราชสีห์ (487444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ640222-009 Kiattichai (487451) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ640223-016 lumpini6655 (487532) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640223-017 Chan59 (487557) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640224-005 noppong2527 (487805) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ640224-010 vee2503 (487725) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ640224-020 toopronchai (487758) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ640226-009 อาร์มไข่เค็ม (487947) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640226-018 sattha10120 (488263) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ640301-009 Buncha (488137) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640302-002 hunter04 (488247) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ640302-011 mut007 (488253) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
13 # 2อจ640302-012 mut007 (488256) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640302-013 mut007 (488259) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640302-105 การันตีพระ (488306) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
16 # 2อจ640302-134 การันตีพระ (488333) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640302-135 การันตีพระ (488336) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640302-136 การันตีพระ (488340) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640302-137 การันตีพระ (488329) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ640302-138 การันตีพระ (488332) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ640302-139 การันตีพระ (488334) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ640302-140 การันตีพระ (488338) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ640302-143 การันตีพระ (488323) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
24 # 2อจ640302-144 การันตีพระ (488327) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
25 # 2อจ640302-145 การันตีพระ (488337) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
26 # 2อจ640303-020 การันตีพระ (488343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ640303-029 PHLOI (488345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640223-117 ED678522814TH ukaewsasan + บ้านสวน22 (487542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นสามัคคีมีสุข เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ640224-010 titong + somsak14 (488289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
3 # 3อจ640224-109 ED679815292TH toh2722 + taratchon (487645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ640224-117 ED675024687TH flowersmann + golfsriracha (488187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขากบ รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
5 # 3อจ640224-169 EH337048322TH Aon_nat + นกแก้ว (487717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นของขวัญวันเกิด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ640224-173 TH011811TMJU0B Prichar + atomlove (488195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
7 # 3อจ640224-194 ED691901286TH AodAnt + รัฐพงษ์ (487667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผงปิดทอง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
8 # 3อจ640225-005 pinits + sanopporn (487897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
9 # 3อจ640225-012 panu_pdd + sanopporn (487830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
10 # 3อจ640225-126 ED639150634TH nufever + kajell3555 (487858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2560 จ.สมุทรสงคราม(G 69%)
11 # 3อจ640225-128 ED676105339TH scofieldpop + KOBAYASHI (487862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
12 # 3อจ640225-133 ED396069014TH thonglor + วัชรชัย (487851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์ฐานสูง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
13 # 3อจ640226-134 ED685717728TH บรีสพระช่วย + jirarush (487921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
14 # 3อจ640227-127 ED685834622TH devil3327 + เขยมาบตาพุด (488200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี(G 78%)
15 # 3อจ640227-132 ED632363731TH thanaphon + Watermelon (488204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
16 # 3อจ640302-002 ชอบจัง + gun87 (488175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร
17 # 3อจ640302-003 gorn9 + thongchaideenum (488178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพทำความสะอาดผิว)

18 # 3อจ640302-101 ED675152275TH อนันตรา + lekmahoran (488209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ640302-102 EG420979993TH mawinroch + pirawit (488211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640302-103 ED589144466TH OahZa + มนัสดา (488216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
21 # 3อจ640302-104 MBC0002342094 pramual + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (488220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640302-105 EH848209470TH พันเปอร์เซ็น + ชายหวัน19 (488222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธประทานพร วัดร่องขุน พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.เชียงราย
23 # 3อจ640302-106 TH011812GV7A3B virun123 + naratip_19 (488225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนใบตำลึง วัดเทวสังฆาราม เนื้อชิน จ.กาญจนบุรี
24 # 3อจ640302-107 MBC002342095 ninewalk + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (488227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ประภามณฑล เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (640222-148)
25 # 3อจ640302-108 WDSR000008922RJ ภูสายลมรีสอร์ท + ทองบางพึ่ง01 (488231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5232)(G 60%)
26 # 3อจ640302-109 ED686213103TH ratchapol + เพชรมรดกไทย (488235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
27 # 3อจ640302-110 ED686213103TH pramual + เด็กเมืองนนท์ (488295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
28 # 3อจ640302-111 ED230981015TH พรบูรพา + yyoyo (488171) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 310)(640205-128)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (640205-129)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
29 # 3อจ640302-112 TH01181248UF5B chuchart-k + Artitoat (488292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 17955)
30 # 3อจ640302-113 ED657246444TH บรมีหลวงปู่ทวด + ยอดอ่างทอง (488174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์ ปี 2509 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ640302-115 ED679863284TH bussakorn + taratchon (488184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง (620121-030)
32 # 3อจ640302-116 ED679863284TH seranee + taratchon (488191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมสามชิ้น)
33 # 3อจ640302-117 ED501458405TH Maranya + ต้นอุทยาน (488199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ เนื้อผงลงรัก ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
34 # 3อจ640302-119 6685025008741 taat_007 + Sucheera (488206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 5 นิ้ว)(640130-219)
35 # 3อจ640302-121 TH011811FUNR1B m-cot + makluayka (488170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยอู่ทอง เนื้อทองเหลือง
36 # 3อจ640302-122 ED595758066TH ChartKT + พิชชากร (488172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ640302-123 ED612249922TH juipeter + มนัสดา (488173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสระแก พิมพ์โปรดพุทธมารดา เนื้อผง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ640302-125 ED682124133TH simmax + เทียมเยาวราช (488181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
39 # 3อจ640302-126 ED666619935TH พรญาณ + วุฒินันท์ (488182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (640224-040)
40 # 3อจ640302-127 ED672411642TH korn88 + ริณดา (488186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ640302-128 ED672411642TH hunter04 + ริณดา (488190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
42 # 3อจ640302-129 ED672411642TH พงษ์ท่าม่วง + ริณดา (488194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 953)
43 # 3อจ640302-130 ED672411642TH พงษ์ท่าม่วง + ริณดา (488197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9925)
44 # 3อจ640302-131 ED672411642TH kohler + ริณดา (488176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.ปัตตานี
45 # 3อจ640302-132 EX491010553TH ขงจื้อ + o-larn (488290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด ปี 2484 จ.ชลบุรี
46 # 3อจ640302-133 TH011812QMA55B สวนยาง + ป๋องณรงค์ชัย (488180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ640302-135 ED655438659TH ไม้ไท + ถิรญาโณ (488189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงลงรัก จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640302-137 ED611774731TH สินสมบูรณ์สุข + jack_mali (488196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640302-138 ED676093953TH pangjung + nakornyong (488214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
50 # 3อจ640302-139 ED677123546TH manas1976 + พารินทร์ (488219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังซ้าย)
51 # 3อจ640302-141 ED344668445TH pawaris + geeman (488203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
52 # 3อจ640302-142 ED344668445TH midori + geeman (488207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครพนม (วัดศรีวิชัยสร้าง)
53 # 3อจ640302-143 ED344668445TH Giant415 + geeman (488212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงิน ปี 2511 จ.พิษณุโลก
54 # 3อจ640302-144 ED344668445TH Giant415 + geeman (488217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2827)
55 # 3อจ640302-145 ED344668445TH anonnat + geeman (488221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง) (สภาพแต่งผิวรมดำ)
56 # 3อจ640302-146 ED595768315TH TadSnave + นิวเอกชัย (488226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สถาพใช้และฝนขอบข้าง)
57 # 3อจ640302-147 ED595768315TH wee2096 + นิวเอกชัย (488236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
58 # 3อจ640302-149 ED677504289TH slaton57 + nung919 (488244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (630129-109)
59 # 3อจ640302-150 ED682115587TH Stapornch + ฅนบางใหญ่ (488249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์มารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา) (640121-241)
60 # 3อจ640302-151 QA114282162TH engineer27 + somsak2518 (488183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 87%)
61 # 3อจ640302-153 ED595768324TH sk117 + ชวนชื่น (488193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
62 # 3อจ640302-154 EX505756740TH kantaluf + simmax (488198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
63 # 3อจ640302-155 ED688239531TH Teesan1709 + prathep (488201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
64 # 3อจ640302-156 ED522293171TH Rakchart + Watermelon (488205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
65 # 3อจ640302-158 ED574571732TH จอมทอง33 + pandp (488208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (541210-040)
66 # 3อจ640302-159 ED574571732TH nongder + pandp (488213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(550809-163)
67 # 3อจ640302-160 ED574571732TH Nippit + pandp (488218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(550328-260)
68 # 3อจ640302-161 ED595774951TH pornlimk + แก้วพรหม (488223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ.. (640206-157)
69 # 3อจ640302-162 ED595774951TH pornlimk + แก้วพรหม (488229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ. (640128-144)
70 # 3อจ640302-164 ED684684759TH pontat567 + น้องหมี (488239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
71 # 3อจ640302-165 ED658017607TH ปิงเปียง + tuszaa (488241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (640201-160)
72 # 3อจ640302-166 ED657275216TH pawaris + มหามณีจินดา (488245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (640218-265)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 04 มี.ค. 2564 - 08:40 น.] #78728 (4/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640210-012 ED562113261TH คอปแมน (486338) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ640210-022 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486235) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
3 # 1อจ640210-023 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486238) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
4 # 1อจ640210-024 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486242) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
5 # 1อจ640210-025 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486246) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
6 # 1อจ640210-026 TH011810D6EC7B ตึ่งนั้ง (486249) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
7 # 1อจ640213-010 ED314796548TH Punkorat (487111) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 1อจ640216-010 ED5772275251TH newty53 (487121) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ640224-019 ED648275218TH thexy (487781) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ640224-028 ED230979900TH yyoyo (487791) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ640224-029 ED620056985TH gymnastics (487796) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640225-006 ED627995761TH Bobber1979 (487875) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ640225-014 ED668927324TH สังกัจจายน์ (487877) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640215-004 pipat_ch (486794) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 2อจ640219-019 จ่าจอก (487254) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640220-006 jj2424 (487347) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ640225-017 เหน่งบางคู้ (487827) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ640302-006 apichaidon (488250) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
6 # 2อจ640302-015 เก้าออโต้ (488230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 2อจ640302-101 การันตีพระ (488298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640302-102 การันตีพระ (488300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ640302-103 การันตีพระ (488301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ640302-104 การันตีพระ (488303) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ640302-106 การันตีพระ (488310) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ640302-107 การันตีพระ (488311) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ640302-108 การันตีพระ (488314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640302-109 การันตีพระ (488319) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ640302-110 การันตีพระ (488321) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640302-111 การันตีพระ (488299) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640302-112 การันตีพระ (488302) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640302-113 การันตีพระ (488305) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640302-114 การันตีพระ (488308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ640302-115 การันตีพระ (488309) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
21 # 2อจ640302-116 การันตีพระ (488312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ640302-117 การันตีพระ (488315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ640302-118 การันตีพระ (488318) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ640302-119 การันตีพระ (488322) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ640302-120 การันตีพระ (488324) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ640302-121 การันตีพระ (488307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ640302-122 การันตีพระ (488313) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
28 # 2อจ640302-123 การันตีพระ (488317) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ640302-124 การันตีพระ (488320) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 30 องค์
30 # 2อจ640302-125 การันตีพระ (488325) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ640302-126 การันตีพระ (488330) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
32 # 2อจ640302-127 การันตีพระ (488335) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ640302-128 การันตีพระ (488339) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ640302-129 การันตีพระ (488342) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ640302-130 การันตีพระ (488341) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
36 # 2อจ640302-131 การันตีพระ (488326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ640302-132 การันตีพระ (488328) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
38 # 2อจ640302-133 การันตีพระ (488331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ640302-141 การันตีพระ (488304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 2อจ640302-142 การันตีพระ (488316) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640220-130 TH011811NXDA5B pramual + นึกอ่อนนุช (487358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ640222-117 TH011811VDDP4B yime2 + ฟ้าลั่น (487482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ปิลันทน์ครอบแก้ว
3 # 3อจ640223-114 EH734515517TH maii_amulet + Sugarbaby (487537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ640224-009 ชุมพล5 + กาญจนสินธุ์ (487599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมี วัดพระทรง พิมพ์แข้งซ้อน เนื้อตะกั่ว จ.เพชรบุรี
5 # 3อจ640224-011 เพชรพยาธร + pimpayak (487591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
6 # 3อจ640224-118 ED665979486TH pramual + Tee59 (487604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปราง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
7 # 3อจ640224-125 ED653884401TH mana1 + chaidee (487643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640224-146 ED421341584TH pramual + BOYLOMSAK (487633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ640224-157 ED595765654TH pramual + Amulet_Learning (487676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์หย่อง เนื้อดิน จ.ชัยนาท
10 # 3อจ640224-168 EH337048322TH ruamsup + นกแก้ว (487713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ640224-183 ED617395238TH หนุ่มนพลักษณ์ + KaiThepSteP (487730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรากุมาร จ.ระยอง กรอบทอง(G 64%)
12 # 3อจ640224-208 ED685322813TH tombetong + chaidee (487644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็กมีหู ปี 2508 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ640224-221 EW787154571TH sunday42 + Juicy (488081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
14 # 3อจ640224-243 ED632809453TH หิมพานต์มุ่งงาม + tomcm (487615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้,ชำรุดใบหน้าและโพธิ์บนซ้าย)
15 # 3อจ640225-010 pisitpongnithi + sanopporn (487842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดตะแบก เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 88%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ640225-102 TH01181231YP5B แถวอุรุพงษ์ + jackhamo (487883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ซุ้มระฆังลายกนก ปี 2517 จ.นครสวรรค์
17 # 3อจ640226-104 TH018126CB47B jinn-jinn + Marvel (487920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640226-112 EB375210902TH เป๋าแมน + chanakit1997 (487971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ640226-113 MBC0000750747 SongkanA + janenaerong (487973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งแก้วปฏิมากร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ลำปาง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
20 # 3อจ640226-129 ED649256348TH บรมีหลวงปู่ทวด + sooznat (487930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ640226-132 ED522291578TH หลานตาจวบ + จอมขมังเวทย์2 (487917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงอิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
22 # 3อจ640227-001 poshwises + tuey88 (487988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
23 # 3อจ640227-002 ภูริวัจณ์(โย) + buspom (487992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
24 # 3อจ640227-003 พันเปอร์เซ็น + buspom (487993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ640227-005 Pimm88 + rongfox (488057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ640227-006 chaidee + เหลืองหางขาว (488044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
27 # 3อจ640227-101 ED676063188TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (488058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สิงห์หนุ่มชินราช
เบี้ยแก้หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ640227-102 ED666154595TH pepsi81 + pranung (488005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
29 # 3อจ640227-105 ED6492769099TH pawaris + เจ๋งจริง (488013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้าง(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ640227-106 ED685833675TH sricharoen + เขยมาบตาพุด (488016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อสำริด ปี 2530 จ.ระยอง
31 # 3อจ640227-108 EH257714849TH tangmo123 + keaw1635 (488017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลืองอ่อน) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
32 # 3อจ640227-109 EH257714849TH tangmo123 + keaw1635 (488022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
33 # 3อจ640227-110 EH257714849TH tangmo123 + keaw1635 (488023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
34 # 3อจ640227-113 ED567669467TH nakhonsa + aragon_ttt (487994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 94)
35 # 3อจ640227-115 EH466274893TH tummusic46 + Kittiwut (488004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลัดบุญ วัดกุฎโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ640227-116 ED592759500TH ศักดิ์นรินทร์ + ญาญ่าซัง (488008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม

37 # 3อจ640227-117 ED651364598TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + apiwat_66 (488011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ วัดป่าหนองหล่ม รุ่นแรก พิมพ์เข่าอุ ปี 2543 **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
38 # 3อจ640227-118 ED672014399TH บอมเบ + Wichean146 (488015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 15.9 กรัม)
39 # 3อจ640227-120 KBSMP00000314 somnuk + jakruk1984 (488026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อชินเงิน
40 # 3อจ640227-122 EX595641955TH ราชสีห์ + เอกกี้27 (488032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ640227-123 ED684742261TH sukkasem13 + คุณศิระ (488034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
42 # 3อจ640227-130 EG959844939TH บรีสพระช่วย + ผมชื่อเสือ (488036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
43 # 3อจ640227-131 ED650490498TH amuletfocus + prasan32 (487986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ ถ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
44 # 3อจ640227-133 MNKP0000060558T wit50 + ชอพต์ (488055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640227-134 MNKP0000060558T Johnprptk1904 + ชอพต์ (488053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
46 # 3อจ640227-135 MNKP0000060558T pisanx + ชอพต์ (488052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
47 # 3อจ640227-136 MNKP0000060558T P-Pong + ชอพต์ (488048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 87%)
48 # 3อจ640227-137 MNKP0000060558T แสงธรรม01 + ชอพต์ (488059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 68%)
49 # 3อจ640227-139 ED666079458TH ruamsup + Meetung (487998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640227-140 ED679615968TH ขนมกรุบ + tnpong (488001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
51 # 3อจ640301-001 PALM_Pitikorn + ดิอาโบล (488166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูดหลังแตก เนื้อผงใบลาน จ.นนทบุรี
52 # 3อจ640301-002 nimrod + ดิอาโบล (488063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ640301-003 mic49 + charis (488066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 518)
54 # 3อจ640301-004 นุลุ่มน้ำแม่กลอง + panna08 (488069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดโชติการาม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ราชบุรี
55 # 3อจ640301-005 nongder + panna08 (488070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย วัดไลย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.ลพบุรี

56 # 3อจ640301-006 นนท์เสลภูมิ + panna08 (488073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ640301-008 kob_chon + puriwaj (488078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)
58 # 3อจ640301-009 Stapornch + Doitung (488082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้,ซ่อมซุ้มบนและฐานล่างซ้าย)
59 # 3อจ640301-010 akkorn + bangkokpoms (488085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)(G 63%)
60 # 3อจ640301-011 pramual + โตพระราม5 (488077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 จ.ปัตตานี
61 # 3อจ640301-102 ED632226302TH loryinglong + maii_amulet (488094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
62 # 3อจ640301-103 RHI17000012590K3 pawaris + ประสาน (488097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
63 # 3อจ640301-105 ED572318256TH zafari + thanodom (488104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัด ปี 2472 จ.สมุทรสงคราม
64 # 3อจ640301-106 ED652079400TH NGUAN + ปิยะชาติ (488106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ640301-107 ED590971813TH เซียนน้อยหนึ่ง + Manunicon (488109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 481002)
66 # 3อจ640301-108 ED611783852TH Apirom28 + แม็คหลักสี่ (488169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ640301-109 EH429038034TH AChen + พระดีบ้านเรา (488113) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.2 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 6.9 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
68 # 3อจ640301-110 ED634634105TH srikriangkrai + viosturbo (488115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
69 # 3อจ640301-111 ED463172538TH rosemary + jabee (488086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ640301-112 ED684009935TH เฮงเฮงเฮง168 + ศิริมงคล (488089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาคุณากร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.4 กรัม)
71 # 3อจ640301-115 ED675212036TH pawaris + ramase (488099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
72 # 3อจ640301-120 EG760658686TH tspace15 + m-cot (488112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
73 # 3อจ640301-122 ED695528012TH ฐานแซม + superman_vuth (488118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวข้างหูพระ)

74 # 3อจ640301-129 ED699711623TH ศรีประภาสกุล + โกวบ้อ (488167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
75 # 3อจ640301-130 ED498188175TH Vasin289 + บอยพระเครื่อง (488136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม พิมพ์ตาเป๊ก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี
76 # 3อจ640301-131 BLT5000005318P2 Kittisaktnd + Tui9080 (488062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ640301-132 TH011812KCAW3B teerawit + Marvel (488064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ640301-133 ED525247675TH กำธรนคร + woodyudom (488067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบล่างซ้าย)
79 # 3อจ640301-134 ED672411700TH หิมพานต์มุ่งงาม + คูณสตางค์ (488075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
80 # 3อจ640301-135 ED672411700TH pornpipat + คูณสตางค์ (488080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสกตะกรุด เนื้อผง ปี 2533 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
81 # 3อจ640301-136 ED696604982TH parichat + autpichut (488083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เชือกคาดเอว พระครูสุนทร วัดดินดอน เนื้อผ้าถัก จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
82 # 3อจ640301-138 ED635045383TH ppeekun + Theflash (488093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1882/น้ำหนักรวม 61.1 กรัม)
83 # 3อจ640301-139 ED684067513TH ผู้นำพล + ต่อเจริญนคร (488098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)(G 60%)
84 # 3อจ640301-140 ED684067513TH pinits + ต่อเจริญนคร (488101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ640301-142 RBKH000060606 uthai211 + เขมิสรา (488111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
86 # 3อจ640301-144 QSV0000666703 pawaris + Doe07 (488120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้าง(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ640301-145 ED700000631TH Ritsurat + Watermelon (488124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ640301-147 TH011812H3D65B อาราธนา + jatuponpond (488133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
89 # 3อจ640301-148 LTMP000003494QX กรณ์พระเครื่อง + Benyapa (488138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 3 โค้ด/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
90 # 3อจ640301-149 ED657266109TH NARONGCHIT + (488142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดอ่างทอง
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
91 # 3อจ640301-150 SKBB000155785 zafari + Korn1633 (488144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นกิตติโก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (ไม่ตอกโค้ด)
92 # 3อจ640301-152 ED684808833TH poshwises + Meetung (488068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ

93 # 3อจ640301-153 EW611913583TH Manunicon + bboypm (488071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างขวา)
94 # 3อจ640301-154 ED673792050TH ball_amulet + (488072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
pudeenun1716
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
95 # 3อจ640301-156 EW791281829TH Kittisaktnd + watbannon (488079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
96 # 3อจ640301-157 ED652759671TH พงศ์พันธ์ + บางแก้ว1976 (488084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
97 # 3อจ640301-159 ED558277357TH PHLOI + Jaosuanoi (488091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 86%)
98 # 3อจ640301-160 ED627999560TH willy + ichigomomo (488095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์เล็กหลังเบี้ย เนื้อผงคลุกรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
99 # 3อจ640301-162 ED671836265TH อนันตรา + zafari (488143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
100 # 3อจ640301-163 TH011812A7HN2B Tarkkyp + Newnomal (488146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
101 # 3อจ640301-165 ED671652267TH taat_007 + welding24 (488165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เม็ดยาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงยาจิดามณี จ.นครปฐม กรอบทอง(G 66%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
102 # 3อจ640301-166 EX458119945TH prons + Ketautomotive (488147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 4 พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทอง 2.2 กรัม)
103 # 3อจ640301-168 ED583859915TH vee2503 + jozaa (488154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ640301-169 ED583859915TH หนึ่งบารมีพระพุทธ + jozaa (488155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
105 # 3อจ640301-170 ED583859915TH kohler + jozaa (488158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 03 มี.ค. 2564 - 08:41 น.] #78723 (3/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640301-007 EH848070475TH endzone (488145) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
2 # 1อจ640301-009 ED687231845TH citynew (488153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640219-003 ริณดา (487266) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ640301-005 anan88 (488130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 2อจ640301-007 การันตีพระ (488060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ640301-011 การันตีพระ (488061) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640301-007 itthikorn + numomint (488076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (640220-222)
2 # 3อจ640301-113 ED686604047TH visuth + tookatun (488092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(640210-211) (G 61%)
3 # 3อจ640301-114 ED639149389TH mesa918 + มหาเวส (488096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(640201-476)
4 # 3อจ640301-116 EG126139305TH เสี่ยเมืองกาญฯ + ใหม่เมืองเหนือ (488103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)(640129-020)
5 # 3อจ640301-119 EX458120453TH pornlimk + Ketautomotive (488110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีจอ เนื้อสำริด ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (600304-103)
6 # 3อจ640301-121 EG760658686TH six_cm + m-cot (488116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (630610-090)(G 63%)
7 # 3อจ640301-123 ED673619860TH willy + poshwises (488121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณวิเชียร วัดเครือวัลย์ รุ่นกวนข้าวทิพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500 จ.ชลบุรี (640202-086)
8 # 3อจ640301-141 EI075926345TH Narerut + phrut (488108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงปิดทอง ปี 2513 จ.ชลบุรี (640130-310)
9 # 3อจ640301-143 RPDD000088828 yime2 + Sinsiampra (488114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (611203-214)(G 66%)
10 # 3อจ640301-151 ED680521295TH mawinroch + พรพระพุทธคุณ (488065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (631119-086)(G 78%)
11 # 3อจ640301-155 ED678556163TH mark-max + lulytoon (488074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (640203-058)(G 66%)
12 # 3อจ640301-161 ED675437048TH infinite + kook582 (488140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.นครปฐม (640126-048)
13 # 3อจ640301-167 EX458119747TH mawinroch + Ketautomotive (488151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว) (621031-066)(G 84%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 02 มี.ค. 2564 - 08:40 น.] #78720 (2/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640210-034 66850247432118 โบตั้ม (486887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640216-004 ED628967784TH Vincent (486886) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
3 # 1อจ640222-001 EW7275494444TH Chompu88 (487953) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ640224-022 ED673819305TH seranee (487660) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
5 # 1อจ640224-023 ED164932237TH หงษ์ขาลง (487670) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640224-034 EX619291054TH LUCKY7 (487718) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ640224-048 ED600139235TH num1522 (487682) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ640224-050 ED657330178TH doopradee (487690) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640225-004 ED577393188TH Benyapa (487869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640225-005 ED463466007TH aoy101 (487871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ640225-007 ED605359746TH supachai_u (487874) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640225-008 ED635483716TH นครคำแดงดี (487876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640225-009 ED662693215TH thumma (487878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640225-010 ED205895227TH probation (487880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640225-012 EX438298236TH ยายข้างวัด (487840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ640225-013 ED675575177TH autpichut (487844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640226-005 TH011811ZEQ73B nirunthonabud (487981) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640218-015 penggo (487170) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ640219-004 ริณดา (487273) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640219-014 schan2514 (487298) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640220-011 weeshiro (487421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640222-004 สยามเมืองยิ้ม (487469) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640222-007 คงกะพันชาตรี (487950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640224-002 ฅนบางใหญ่ (487702) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ640224-009 vee2503 (487715) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ640224-011 vee2503 (487736) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640224-022 Tanadol1969 (487753) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
11 # 2อจ640224-026 walrawut (487760) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640225-001 donkingddd (487849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640225-008 ชมพูทวีป (487852) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ640225-009 nattasak (487813) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
15 # 2อจ640225-015 ริณดา (487868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640225-016 thonglor (487870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ640225-019 nicha091 (487895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ640225-021 DDman (487857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ640226-002 สยามเมืองยิ้ม (487958) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 2อจ640226-003 napon (487939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640226-008 อนพัช (487944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ640226-010 tui07wc (487949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ640226-015 เอลำลูกกา (487959) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ640226-017 เอลำลูกกา (487961) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
25 # 2อจ640226-019 pangjung (488002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 2อจ640227-001 การันตีพระ (487985) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ640227-002 การันตีพระ (487990) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ640227-009 การันตีพระ (487996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640227-010 การันตีพระ (487997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640211-154 ED632965864TH infinite + kanatatpalm (486420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์บัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของพิมพ์นี้
2 # 3อจ640212-123 ED652027186TH denbike + คูณสตางค์ (486512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาไดอิฐ จ.เพชรบุรี (สร้างหลังปี 2517) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ640213-005 nopakk + พุทธคุณ05 (486617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีตัดชิด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องพิมพ์ตัดชิดของ รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ640213-144 ED661810153TH บรมีหลวงปู่ทวด + ทิมสองพี่น้อง (486683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ640213-145 ED661810153TH บรมีหลวงปู่ทวด + ทิมสองพี่น้อง (486686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505 จ.สุพรรณบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ640215-117 NKCS000003499BJ pornlimk + กงซุนเชอ (486783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว รุ่นสร้างในงานปิดทองฝังลูกนิมิตจร ปี 2552 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ640218-123 ED129053254TH Bophantom + ไข่มุข (487123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640218-144 MBC0002268887 takrit + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (487113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2515 จ.นครสวรรค์
9 # 3อจ640219-132 EH337017741TH pornpipat + นกแก้ว (487263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธไชยศรีซุ้มเรือนแก้ว หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ640219-169 RTLS000015274 สังโยชน์ + visut (487255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์ปางซ่อนหา จ.นครปฐม **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ640220-103 ED655718101TH Wut_Repsol + Princi-B (487361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑ อาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับโค้ดนี้ของพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
12 # 3อจ640220-163 EF488869660TH อะนันตะปัดชะเย + ซูโม่ (487418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.สมุทรปราการ (ไม่ตอกโค้ด)
13 # 3อจ640222-120 ED620884324TH yime2 + วรรณสินศิริ (487486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สร้อยสังวาลย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี
14 # 3อจ640223-004 Goodcobain + penggo (487513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 6 ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ640223-010 พนา25 + sak3152 (487528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.ระยอง กรอบทอง(G 60%)
16 # 3อจ640224-133 BW82000008267TG tong2521 + Exdesign (487586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมีแล้วรวย เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้

17 # 3อจ640224-177 ED634420238TH วิทย์พระประแดง + crafter (487691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(621219-084)(G 87%)
18 # 3อจ640225-002 nopponsmith + Wiwatt (487819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
19 # 3อจ640226-123 EX590663636TH รักษ์ต้มเลือดหมู + นับตังค์ (487913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 358) กรอบทอง(G 62%)
20 # 3อจ640226-127 ED664866752TH ลูกพ่อพันท้าย + wuth228 (487928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดพระอาทิตย์)
21 # 3อจ640227-104 ED662053588TH thammarod + ขุมทรัพย์พระ (488010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ. (631111-148)
22 # 3อจ640227-112 ED654981311TH kantaluf + หนานเอ (487991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง. (640201-312)
23 # 3อจ640227-119 ED677008850TH V-rasak + พระราม9 (488019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 43) (630925-118)
24 # 3อจ640227-124 ED663223368TH dobae + sthianphong (488037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท (580814-020)
25 # 3อจ640227-125 BANB000005529W4 บอยพระเครื่อง + babyraccoon (488039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (581216-021)
26 # 3อจ640227-128 ED689323235TH หิมพานต์มุ่งงาม + jojo5 (488045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้สึก) (550308-059)
27 # 3อจ640227-129 ED689323235TH mootoo36 + jojo5 (488047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (560404-056)
28 # 3อจ640227-138 ED654992169TH rayongratchasima + หนานเอ (487989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง (640130-221)
29 # 3อจ640227-141 820822366140 yuttokkm + phrut (488018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 20)(630605-051)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 มี.ค. 2564 - 08:41 น.] #78715 (1/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640210-036 ED614254240TH อู๊ดจอมทอง (486906) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ640216-009 TH01181120P25B pontat567 (486900) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ640217-011 ED645891860TH PHLOI (486996) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ640217-015 ED665980878TH องอาจ (487006) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 1อจ640219-022 ED632985078TH ขุมทรัพย์บูรพา (487278) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ640220-009 ED621241388TH Darkaun (487377) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640220-011 ED676110625TH คนเดินดิน (487382) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640220-013 ED673840444TH seranee (487364) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ640223-008 EH339044487TH ithaca1976 (487554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640223-010 TH011811EZCB5B Pathbokealway (487556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640223-014 ED682103014TH ฅนบางใหญ่ (487575) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 1อจ640224-002 ED684720875TH คุณศิระ (487778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ640224-003 ED607598908TH Best16 (487780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ640224-008 ED665997003TH maymaybaa (487785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ640224-010 PHAK000005344WY BOMBA (487788) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ640224-011 ED613757016TH โอรสรามัญ (487659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640224-012 ED658917968TH Boyyou (487663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640224-015 EG935520315TH เมืองสมุทร (487675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ640224-017 ED593193653TH bluezone69 (487684) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640224-018 ED676657615TH patchaya (487689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640224-020 ED110748100TH komsaan (487693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ640224-021 ED673819305TH seranee (487698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ640224-026 ED626651800TH Burapha777 (487701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640224-031 EB375218733TH ผู้นำพล (487706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640224-045 ED691301295TH TONKHAW (487724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640224-046 EH172260665TH Ronado (487727) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ640224-047 RNSM000101291 techinmonpan (487731) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 1อจ640224-051 ED632809453TH tomcm (487741) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ640224-052 RLSK000048253 Luechar2727 (487808) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640212-022 phichit07 (487152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ640213-011 penggo (486709) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640217-003 greensnake (487015) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640218-004 sanpol (487088) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640219-010 วิรัช (487302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ640222-010 panuwat99 (487455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ640223-008 microsoft (487567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ640223-015 workplace (487555) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640224-015 phanom (487804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640224-016 หนึ่งบารมีพระพุทธ (487728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640224-017 wutfaa (487737) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640224-018 หนุ่มธนบุรี (487740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640224-023 อนพัช (487744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ640224-024 นัทอุดมสุข (487747) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 2อจ640226-014 naweena (487942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ640227-012 การันตีพระ (487983) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ640227-013 การันตีพระ (487984) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640224-007 vee2503 (487745) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640211-143 ED423660268TH toopronchai + plukpee (486417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบไม่มีสะดือ เนื้อผง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ640219-129 EH337047741TH กำปั่นทอง + นกแก้ว (487603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
3 # 3อจ640219-137 ED492268352TH เนตรมงคล + หรั่งวัดไตร (487274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จมหาวีระวงศ์(ติสโส อ้วน) วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ640219-163 EI999315546TH teerawit + ทรัพย์กำเนิด (487910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
5 # 3อจ640220-113 ED623441841TH perfectman77 + lungwut (487425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุข วัดบางลี่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2481 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
6 # 3อจ640220-119 ED493968413TH masterbill + noynoi1980 (487360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เฉลิมพล วัดสุทัศนฯ พิมพ์ชลูด เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ640220-125 EH211951206TH mcka59 + ลักษณ์ตะวัน (487338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน วัดซับลำใย พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640220-127 EH211951206TH mcka59 + ลักษณ์ตะวัน (487351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน วัดซับลำใย พิมพ์หลังแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ640220-134 ED566244506TH Thitima + psvtheewarat (487371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ก้นอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ640222-119 ED663529440TH หลานตาจวบ + Tzsamsak (487493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อดิน จ.สมุทรปราการ
11 # 3อจ640224-166 EH337048322TH ENSOIRPC + นกแก้ว (487710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี
12 # 3อจ640224-167 EH337048322TH ณัฐปรัชญ์ + นกแก้ว (487712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
13 # 3อจ640224-179 ED626651800TH bombee2 + Burapha777 (487700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
14 # 3อจ640224-215 ED680634690TH SongkanA + โก๋แก่ (487764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
15 # 3อจ640224-216 ED626587925TH uthenkhukid + (487767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 200 ปี ชาตกาล เนื้อเงิน ปี 2557 จ.นนทบุรี
16 # 3อจ640224-220 EH172260665TH พันเปอร์เซ็น + Ronado (487789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ640225-001 เซียนน้อยหนึ่ง + jack_meath (487818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.นครปฐม **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
18 # 3อจ640225-003 tepun + Wiwatt (487822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(G 67%)
19 # 3อจ640225-004 werngjan + Wiwatt (487823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 62%)
20 # 3อจ640225-006 เมืองช้าง + sanopporn (487828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือแป เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
21 # 3อจ640225-007 เสี่ยเมืองกาญฯ + sanopporn (487831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
22 # 3อจ640225-008 pramual + sanopporn (487834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ เนื้อผงใบลาน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640225-009 noomark + sanopporn (487838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดพรหมรังษี รุ่นฉลองวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.ลพบุรี (ขนาดสูง 10.8 นิ้ว)
24 # 3อจ640225-011 pangjung + sanopporn (487825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (G 83%)

25 # 3อจ640225-013 ตุ๊หลวง + nattasak (487833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดกัลยาฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขัดผิว)
26 # 3อจ640225-014 เมืองช้าง + koonnai (487835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
27 # 3อจ640225-015 ขนมกรุบ + tomtam2516 (487839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
28 # 3อจ640225-101 TH0118122Q8M8B sang08 + อ้วนอุดร (487881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 438)
29 # 3อจ640225-103 ED063398990TH thitiporn + warning (487884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์จันทร์ วัดจันทราราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.หนองคาย
30 # 3อจ640225-104 EX544876205TH tiktik03 + radar41 (487885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
31 # 3อจ640225-105 ED67158046914TH chuchart-k + Namchai (487901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1673)(G 78%)
32 # 3อจ640225-106 EH293037108TH mic49 + pou89 (487887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 325)
33 # 3อจ640225-108 EF691283994TH Tazmania + ขนมหวาน (487890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
34 # 3อจ640225-109 ED483368423TH Songkiat19 + armarging (487891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดมหาวัน พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ลำพูน (น้ำหนักทอง 0.9 กรัม)
35 # 3อจ640225-110 TH01181200S69B ks_somsin + RUAYGABPRA (487892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ640225-111 ED671244838TH ชาย2506 + sarayut1986 (487811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นที่ระลึกกฐิน 59 เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)

37 # 3อจ640225-112 ED577393188TH myphilos + kittikitti (487814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
38 # 3อจ640225-113 EI726660870TH o-larn + unclesu953 (487816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานกายสิทธิ์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2529 จ.จันทบุรี (630824-105)
39 # 3อจ640225-114 ED669416959TH sugarcane2011 + yongyot (487820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
40 # 3อจ640225-115 EI095477725TH scofieldpop + (487824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
RUAYGABPRA
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
41 # 3อจ640225-116 ED624938252TH noomark + narunta (487826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
42 # 3อจ640225-117 EB442421075TH Apisiri + Sleepertom (487829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดด่าน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง
43 # 3อจ640225-118 EV774624033TH ประสิทธิ์ + jacks7 (487832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
44 # 3อจ640225-119 ED675575163TH SongkanA + autpichut (487836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน พิมพ์หลังยันต์เต่า เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640225-120 TH0118127YMK1B เป๋าแมน + Uniconnan (487893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 579)
46 # 3อจ640225-121 ED670153248TH นนท์รามคำแหง + บอย5455 (487841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ640225-122 ED666064436TH kantaluf + aun_sarot (487896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ลำปาง
48 # 3อจ640225-123 ED680045526TH Smellwether + OaTaWa (487846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา

49 # 3อจ640225-124 EF612620705TH poshwises + arnonprakrng (487850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑฐานสูง
50 # 3อจ640225-125 EI837393611TH พันเปอร์เซ็น + หมากคาย (487855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ640225-131 ED652089424TH tubtim77 + poshwises (487845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู รุ่น 2 จ.ลพบุรี (631218-080)
52 # 3อจ640225-132 ED675032595TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + (487847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golfsriracha
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์จุดกระโดด เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
53 # 3อจ640225-134 ED666647321TH Silages + pumcha (487853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
54 # 3อจ640225-135 ED684806015TH Earthood + Meetung (487856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกเว้า เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
55 # 3อจ640225-136 EF612618772TH sanko88 + arnonprakrng (487859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ A ปี 2482 จ.นครสวรรค์
56 # 3อจ640225-137 ED651450416TH camshaft + Namchai (487898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2183)
57 # 3อจ640225-138 ED697400115TH PHLOI + จอมพล (487861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง
58 # 3อจ640225-139 ED633252533TH Bobbie + ต้นน้ำ53 (487865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นครบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
59 # 3อจ640225-140 ED663830164TH พาชนะ + ปั้นจั่น (487866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพระยาท่าข้าม วัดท่าข้าม เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สุราษฎร์ธานี
60 # 3อจ640225-141 ED663830164TH ssakda + ปั้นจั่น (487843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน พิมพ์เล็ก เนื้อชิน จ.ชัยนาท

61 # 3อจ640225-142 ED673512378TH kritsamp + ppffarm (487900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 616)(640107-325)(G 58%)
62 # 3อจ640226-001 pandp + อาชาเหล็ก (487904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
63 # 3อจ640226-002 mawinroch + คุณพ่อลูกแฝด (487905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี (640203-277)(G 66%)
64 # 3อจ640226-003 WAKKA + ปุ๊ร้อยเอ็ด (487906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 76148)
65 # 3อจ640226-004 บรมีหลวงปู่ทวด + (487907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อาร์มไข่เค็ม
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช(G 78%)
66 # 3อจ640226-005 yoyomust + pramoht (487908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1776)(560912-592)(G 67%)
67 # 3อจ640226-006 Musashi + attta (487909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.อุทัยธานี
68 # 3อจ640226-101 ED634892100TH คิงคอปล่า + Oat_Phk (487914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (590912-020)(G 58%)
69 # 3อจ640226-102 ED662543564TH poshwises + pound2007 (487916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640226-103 TH0118126CB47B nongder + Marvel (487918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกสะกด หลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
71 # 3อจ640226-105 EX599833099TH atthasit + สิงห์คำรณ (487923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (เลข ๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(630820-042)
72 # 3อจ640226-107 EH345979634TH oltaot + anuruknavy44 (487925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (610406-043)

73 # 3อจ640226-109 ED627995506TH บอมเบ + peaky (487934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙) (สภาพสวย)
74 # 3อจ640226-110 ED627995506TH บอมเบ + peaky (487936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙) (สภาพสวย)
75 # 3อจ640226-111 ED627995506TH Manunicon + peaky (487911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนขวา)
76 # 3อจ640226-114 ED638747315TH kantaluf + thongma (487915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
77 # 3อจ640226-115 ED638747315TH kantaluf + thongma (487927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
78 # 3อจ640226-116 ARUN000005379H9 popup + akarasin1996 (487932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 65%)
79 # 3อจ640226-117 ED630392995TH prasertpp + ก้อนกรวด (487937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อกัลปังหา
80 # 3อจ640226-118 EX097503771TH เซียนน้อยหนึ่ง + kohler (487941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาร เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3475/น้ำหนักรวม 34 กรัม)(G 41%)
81 # 3อจ640226-119 ED599986191TTH jungjung + เสือปืนไว (487945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดซับไม้แดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ640226-121 ED68647583TH samsun + tayatang (487979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ640226-122 ED647677759TH jaidee-k5 + tananop (487976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 68%)
84 # 3อจ640226-124 ED563567520TH mic49 + dreadlord (487919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม

85 # 3อจ640226-125 ED864627386TH louisate49 + noomokov (487922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
86 # 3อจ640226-126 ED542673885TH บ้านยันต์สยาม + (487975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เนรัญชลาพระเครื่อง
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 231) (น้ำหนักรวม 28.8 กรัม)
87 # 3อจ640226-130 ED484132914TH kantaluf + muknp (487938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
88 # 3อจ640226-131 EH492296000TH kajell3555 + pigkolo (487912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
89 # 3อจ640226-133 ED685717728TH greenheart + jirarush (487978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบ เนื้อผง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
90 # 3อจ640226-135 ED628989175TH jarin_qc + Poopoo (487924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุและโค้ดนะ)
91 # 3อจ640226-136 ED628989175TH เขยมาบตาพุด + Poopoo (487926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 66%)
92 # 3อจ640226-137 ED675627166TH Dilok2525 + pitakuthai (487977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดหน้าอาปาเช่(แข้งขีด) ปี 2505 จ.ปัตตานี
93 # 3อจ640226-138 ED662319060TH ทอรุ้ง + prapun_ch (487929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
94 # 3อจ640226-140 ED484048788TH jarin_qc + nongder (487935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (640213-123)
95 # 3อจ640226-139 kong81+hot2523 (487933) กรอบทอง 1 องค์ ( G 82%)(น้ำหนัก 5.3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM