ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ก.พ. 2564 - 08:36 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 27 ก.พ. 2564 - 08:43 น.] #78706 (24/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640212-007 ED645864745TH PHLOI (486587) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ640212-008 ED608285870TH kopper (486588) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
3 # 1อจ640213-003 EI889581283TH เพิ่มพูนศิลป์ (487175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640215-006 ED556023292TH หลานตาจวบ (486810) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ640216-005 ED653360364TH som3693 (486893) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640217-002 ED668616295TH AodAnt (486957) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ640219-006 EH249672121TH เต้ย_พฤกษา19 (487309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640219-020 ED652449927TH Princi-B (487272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640219-027 ED675021938TH golfsriracha (487242) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ640220-001 EG623314057TH ปืนใหญ่ (487352) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640220-017 TH011811Q2ER6B ตึ่งนั้ง (487397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640220-018 ED620175311TH Watermelon (487386) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 1อจ640222-005 EH317806805TH toong (487433) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ640223-001 ED680510505TH คิงคอปล่า (487549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640223-003 ED669236095TH tuktu40 (487561) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ640223-004 ED616986534TH Teehatyai (487550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640223-005 TH011811UUB24B Marksiam007 (487552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640223-013 ED614118880TH แพะลุยทุ่ง (487538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640224-025 EI024218682TH นุวัฒน์ (487752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ640224-030 ED620056985TH gymnastics (487756) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ640225-002 TH011812256R8B PAT22 (487812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640215-003 Owarut999 (486772) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ640215-006 ฅนบางใหญ่ (486778) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640216-020 ThaiWong (486871) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
4 # 2อจ640217-001 titong (486967) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640218-002 loomthong (487146) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ640218-010 kongsak (487164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 2อจ640219-008 ริณดา (487289) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ640219-021 toey7 (487299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640219-022 สมเกียรติ2520 (487467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ640220-001 pawaris (487396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ640220-005 charoent (487414) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ640220-008 ชาย2506 (487419) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640220-009 ปุ๊ร้อยเอ็ด (487405) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ640220-012 ppffarm (487423) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ640222-005 อาชาเหล็ก (487475) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640222-018 sakbangbon (487487) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640222-019 sakbangbon (487489) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640222-020 sakbangbon (487491) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640222-021 sakbangbon (487494) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ640223-003 malakul (487541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ640223-004 malakul (487543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640223-005 puttiporn (487545) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ640223-007 ต่อ_ถนนตก (487547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ640223-012 a-buddha (487551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640223-014 Birdming (487553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ640224-008 vee2503 (487750) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ640224-019 denbike (487754) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
28 # 2อจ640225-004 การันตีพระ (487815) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640216-147 RKWM000094578 เซียนบ้านนอก + Dslam (486910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดบางนอน เนื้อทองเหลือง จ.ระนอง (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 6 นิ้ว)
2 # 3อจ640219-138 ED341232299TH boonlunch + พิษณุแก่น (487277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต พิมพ์บาตรเปิด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้และแต่งผิว)
3 # 3อจ640222-012 walrawut + sitluangta (487440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
4 # 3อจ640223-002 pramual + ต่อ_ถนนตก (487508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
5 # 3อจ640223-106 ED651941185TH อากิโกะ + ว่านหวาย (487514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2547 จ.ปัตตานี (ขนาด 4 นิ้ว)
6 # 3อจ640223-112 ED676431395TH mic49 + ลุงเปี๊ยก (487534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ640224-001 kantaluf + yutthanan9768 (487576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
8 # 3อจ640224-002 Hitlerjugend1935 + (487577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฅนบางใหญ่
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (631217-159)(G 83%)
9 # 3อจ640224-003 หม่อง + นคราฎ (487578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่นายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ640224-004 infinite + Buncha (487806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
11 # 3อจ640224-005 หนุ่มนพลักษณ์ + น้องปีเตอร์ (487579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 89%)
12 # 3อจ640224-006 ซีพระเครื่อง + โจ้บางโพ (487580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)(640125-451)(G 78%)
13 # 3อจ640224-007 Anusornj + ateomak (487588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(581113-233)(G 73%)
14 # 3อจ640224-008 propra + oat_bangna (487595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
15 # 3อจ640224-012 ruamsup + kamonsap (487594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ640224-013 OahZa + kamonsap (487598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
17 # 3อจ640224-101 ED665979509TH pramual + Tee59 (487607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา

18 # 3อจ640224-102 EX418646498TH petcharee + bussakorn (487611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630717-142)
19 # 3อจ640224-103 ED679106228TH guaran + หนองซอ (487617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
20 # 3อจ640224-104 ED658571025TH lybhutha + sanopporn (487623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดใต้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
21 # 3อจ640224-105 EX544189414TH หมอกอินทนนท์ + (487627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
WINNER_NK
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.ลำพูน (วัดพระนอนขอนม่วงสร้าง/สภาพล้างผิว)
22 # 3อจ640224-106 EX544189414TH rjannon + WINNER_NK (487632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
23 # 3อจ640224-107 EG558621449TH zafari + รุยคอสต้า (487636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.กาญจนบุรี
24 # 3อจ640224-108 ED649805889TH SAHAKORN + วุฒินันท์ (487639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (640216-066)
25 # 3อจ640224-111 ED595755864TH kritmek + นิวเอกชัย (487581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม(G 75%)
26 # 3อจ640224-112 ED678922454TH pradee125 + Finger (487584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
27 # 3อจ640224-113 ED652066471TH AodAnt + บารมีคุณย่า (487587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธ หลวงปู่สังวาลย์ วัดทุ่งสามัคคีธรรม พิมพ์หลังเรือ(ใหญ่) เนื้อดิน ปี 2537 จ.สุพรรณบุรี
28 # 3อจ640224-114 TH011811YVH06B Aonpra + anant_mana (487592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (540507-096)(G 84%)
29 # 3อจ640224-115 ED663926344TH yime2 + tikloet (487596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (สภาพใช้)
30 # 3อจ640224-116 FAM0003382956 chuchart-k + Saranphat (487600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 409)
31 # 3อจ640224-119 ED679020164TH chaidee + กรณ์ลานนา (487608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
32 # 3อจ640224-120 ED930941466TH B-TAWAN + หม่อง (487613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(631221-022)
33 # 3อจ640224-121 ED646565570TH นครคำแดงดี + เสกสิทธิ์ (487621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
34 # 3อจ640224-122 ED632233294TH ราชสีห์ + maii_amulet (487625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640224-123 ED616177072TH Burapha777 + ตราชั่ง (487629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ640224-124 EW447004479TH ballsino + nooing (487638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

37 # 3อจ640224-126 ED657246634TH ร่มเย็น09 + มหามณีจินดา (487647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2534 จ.นครปฐม (640210-217)
38 # 3อจ640224-127 ED689310095TH kortzean + manpower9 (487650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
39 # 3อจ640224-128 EX547578841TH m-cot + ประพฤทธิ์ (487654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดลานคา เนื้อทองแดง ปี 2467 จ.สุพรรณบุรี
40 # 3อจ640224-129 TH011811Y0QS4B kenshiro2810 + (487656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูกหนองแขม
พระหลวงพ่อโต วัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ640224-130 OA171406381TH พนา25 + gump16 (487661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (โค้ด ๙)
42 # 3อจ640224-131 ED660310275TH หม่อง + swan98 (487582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
43 # 3อจ640224-132 STTS0000078544 scofieldpop + Arunn (487585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม
44 # 3อจ640224-134 EW820717097TH slaton57 + nung919 (487589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (630129-108)
45 # 3อจ640224-135 EW820717097TH โพธาราม + nung919 (487593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเข็มกลัด หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้และเข็มกลัดชำรุด) (610929-052)(G 93%)
46 # 3อจ640224-137 ED647255883TH มงกุฏดาวทอง + mol2516 (487601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดสาริกา หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว)(G 82%)
47 # 3อจ640224-138 ED643959873TH OahZa + Nong2552 (487605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640224-139 EG277605176TH lovehunterlove27 + ขนมกรุบ (487606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองเหลืองทองแดงถักเชือก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
49 # 3อจ640224-140 EG277605176TH wanitcha + ขนมกรุบ (487609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อสามกษัตริย์ จ.เพชรบูรณ์
50 # 3อจ640224-141 EG277605176TH chuchart-k + ขนมกรุบ (487614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นซื้อที่ดิน เนื้อตะกั่วหน้าทองเหลือง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 693)
51 # 3อจ640224-142 ED655578497TH zafari + ธาราวดี (487618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางยมกปาฏิหาริย์ พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อผง ปี 2514 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ640224-143 ED657976094TH witoonrich + (487620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tawat_boonyarat
ตะกรุดหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ640224-144 ED649059453TH Tong9298 + chay7 (487626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี (640118-045)
54 # 3อจ640224-145 ED658317748TH pramual + ศิษย์ปู่สง่า (487631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
55 # 3อจ640224-147 EG959840058TH พาชนะ + หวานเย็น007 (487637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

56 # 3อจ640224-148 ED673076837TH สารัช + ชินครับ (487642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ640224-149 ED544631199TH นายพอเพียง + peerapon (487646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก พิมพ์หลังประทุน เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
58 # 3อจ640224-150 ED544631199TH suravach8899 + peerapon (487651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดโรงทอ พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
59 # 3อจ640224-151 ED544631199TH pramual + peerapon (487655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุคงเมืองแอม เนื้อดิน จ.ขอนแก่น
60 # 3อจ640224-152 ED692310064TH โต้งกระนวน + IBABALL (487658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
61 # 3อจ640224-153 ED586199015TH wit50 + nonthachai (487662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อนวโลหะลงยาหน้าชุบทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 88)
62 # 3อจ640224-154 ED275336556TH Stapornch + เวียงพิงค์ (487666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระตรีกาย กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้ซ่อมแขนและแต่งผิว) (640215-126)
63 # 3อจ640224-155 ED679106214TH srinakhon + หนองซอ (487809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640224-156 ED653337808TH popup + มาม่าเป็ด (487672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 149)(640216-068) (G 78%)
65 # 3อจ640224-158 ED658064417TH หิมพานต์มุ่งงาม + มีพอดี (487679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ640224-159 ED670422695TH Oat_Phk + แป้ง67 (487683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 66%)
67 # 3อจ640224-160 ED967972753TH Stapornch + C-PRUK (487687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
68 # 3อจ640224-161 ED672124425TH uthai211 + jedsadaboss (487692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
69 # 3อจ640224-162 ED369092203TH manilmanggol + หลานยาย (487694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เต่าหลวงปู่คำสิงห์ วัดสิงหารินทาราม เนื้อชุบทอง จ.หนองคาย
70 # 3อจ640224-163 EX587010909TH petcharee + วิทย์4301 (487697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (630514-030)
71 # 3อจ640224-164 EX488945281TH mawinroch + Kongkee (487705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (620218-066)(G 65%)
72 # 3อจ640224-165 ED654964242TH ทิศเหนือ + ลมว่าว (487708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (590808-153)
73 # 3อจ640224-170 EH337048322TH เสี่ยเมืองกาญฯ + นกแก้ว (487720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
74 # 3อจ640224-171 ED4984834525TH Apiluksanachai25 + (487798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
POONBUNS63
พระโคนสมอ เนื้อชินเงิน

75 # 3อจ640224-172 ED680613638TH pramual + แอ๊ดป่าซาง (487668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกระรอกกระแต พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย
76 # 3อจ640224-174 TH011811Q3M34B Nicharida + jdbig (487673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพชร เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิจิตร
77 # 3อจ640224-175 TH011811UKPP0B walrawut + ท่านหลวง (487681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
78 # 3อจ640224-176 820802512375 topkoo + kanatatpalm (487686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 69%)
79 # 3อจ640224-178 ED605673345TH kantaluf + Tawatchai1889 (487695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (640215-171)
80 # 3อจ640224-180 EX494044865TH slaton57 + armbasic (487704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
81 # 3อจ640224-181 SPAG000059928 Ekapol123 + myphilos (487799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)(G 77%)
82 # 3อจ640224-182 ED661744998TH kala2524 + Thanachart (487723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาหน้าเงิน ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 389)(G 62%)
83 # 3อจ640224-184 ED679311961TH pra_today + เกียรติกังวาน (487733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (541024-026)
84 # 3อจ640224-185 ED658547366TH Tong9298 + sai-9ton (487738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
85 # 3อจ640224-186 ED658547366TH Tong9298 + sai-9ton (487751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
86 # 3อจ640224-187 TH011811SWU06B pcha429 + tone555 (487755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมังกรทอง วัดสุทัศนฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ640224-189 PCRB000001851BG louisate49 + jouicepeam (487761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640201-154)
88 # 3อจ640224-190 ED685714797TH mahachon + jirarush (487762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหิน วัดเขาพระยาเดินดง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ลพบุรี
89 # 3อจ640224-191 EV740652389TH nongder + ญาดา50 (487653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี
90 # 3อจ640224-192 ED650058835TH nirun4 + tomyum (487657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
91 # 3อจ640224-193 EG959840424TH kimsiam + packking (487664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง
92 # 3อจ640224-195 EX567149753TH montree_eit + Bophantom (487671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
93 # 3อจ640224-196 ED624044254TH pramual + teespy (487674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

94 # 3อจ640224-197 ED692501316TH zafari + rooms_studio (487677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม รุ่นแรก พิมพ์อาทิตย์นูน ล ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สุรินทร์
95 # 3อจ640224-198 ED692501316TH zafari + rooms_studio (487680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม รุ่นแรก พิมพ์อาทิตย์นูน ล ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สุรินทร์
96 # 3อจ640224-199 ED692501316TH zafari + rooms_studio (487685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม รุ่นแรก พิมพ์อาทิตย์นูน ล ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สุรินทร์
97 # 3อจ640224-200 ED564689388TH murbur + sompop (487688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
98 # 3อจ640224-201 EX242711925TH โก๋แก่ + tum_utt (487602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ640224-202 EH532353793TH chatchaisilaporn + BOARD (487810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
100 # 3อจ640224-203 ED684804301TH Chunnarad + Meetung (487616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ640224-204 EF391432275TH chuchart-k + Pimuk111 (487622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 5866)
102 # 3อจ640224-205 ED663198408TH ninewalk + เขยมาบตาพุด (487630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดป่าประดู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
103 # 3อจ640224-206 EX472156476TH เสี่ยเมืองกาญฯ + กชณิชา (487634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (640213-181)(G 88%)
104 # 3อจ640224-207 EG131796180TH หิมพานต์มุ่งงาม + Pissawat29 (487641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
105 # 3อจ640224-209 EG131796193TH Rakchart + Pissawat29 (487648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
106 # 3อจ640224-210 ED624609217TH kantaluf + poshwises (487652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (640206-011)
107 # 3อจ640224-211 ED648445671TH panupong30 + เด็กบ้านใน (487790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเข่าแคบ ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
108 # 3อจ640224-212 ED620175824TH Chatchaijew + (487792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
manilmanggol
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
109 # 3อจ640224-213 ED620175824TH Chatchaijew + (487794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
manilmanggol
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
110 # 3อจ640224-214 ED620175824TH Chatchaijew + (487795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
manilmanggol
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
111 # 3อจ640224-217 ED62907705TH OahZa + วรโรจโณ (487770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
112 # 3อจ640224-218 ED599983650TH tone555 + JadeJ (487771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรางปืน หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบุรี (วัดเทพธิดารามสร้าง)

113 # 3อจ640224-219 ED662542970TH แสงธรรม01 + pound2007 (487773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ640224-222 ED657247113TH TONG_NK + t_local (487722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
115 # 3อจ640224-223 ED679107356TH ammery + หนองซอ (487729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 3458)
116 # 3อจ640224-224 MSTW0000029099T nauts + DEKDEK (487732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ640224-225 EH532359252TH ชุมพล5 + textile007 (487734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธมัณฑเล วัดคันลัด เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.สมุทรปราการ
118 # 3อจ640224-226 ED691301260TH Hitlerjugend1935 + tubtim77 (487739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)
119 # 3อจ640224-227 ED634955445TH jouicepeam + noi70 (487742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
120 # 3อจ640224-228 ED688215889TH uthai211 + prapun_ch (487746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
121 # 3อจ640224-229 ED510919131TH เกียรติกังวาน + tang160946 (487748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (631023-344)
122 # 3อจ640224-230 ED643664573TH dreamsconner + (487749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
BankHiWay
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
123 # 3อจ640224-231 ED643664573TH New2537 + BankHiWay (487807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
124 # 3อจ640224-232 ED646477209TH kritk + tayatang (487696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพลอย วัดเงินบางพรม เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
125 # 3อจ640224-233 ED646477209TH chuchart-k + tayatang (487699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 935)(G 65%)
126 # 3อจ640224-234 ED646477209TH chuchart-k + tayatang (487703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 10427)(G 63%)
127 # 3อจ640224-235 ED421341880TH pramual + BOYLOMSAK (487707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
128 # 3อจ640224-236 ED653876833TH เมืองช้าง + benz1101 (487709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 62%)
129 # 3อจ640224-237 MNKP0000055587A vitaya + prakit (487711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 79%)
130 # 3อจ640224-238 ED651362098TH เกษตร + ZippoRenascenT (487714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 58%)
131 # 3อจ640224-239 EX478192202TH watsukdee + zafari (487719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (620327-115)

132 # 3อจ640224-240 ED677502521TH popup + nung919 (487721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (550728-031)
133 # 3อจ640224-241 ED677502521TH nirun4 + nung919 (487610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (631203-043)(G 79%)
134 # 3อจ640224-242 ED632809453TH Gimjiyinglek + tomcm (487612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง/สภาพใช้)
135 # 3อจ640224-244 ED655721865TH yodpra + welding24 (487619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับมีดลายนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
136 # 3อจ640224-245 TINT0000091894Z tummusic46 + KUUGA (487624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
137 # 3อจ640224-246 ED522284585TH momon + ซูโม่ (487628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพิฆเนศวร เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
138 # 3อจ640224-248 nirun4 + adiphong (487640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RONG000004107QC
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 26 ก.พ. 2564 - 08:37 น.] #78683 (23/24)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640210-003 EH519958282TH pikky (487291) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ640218-008 ED523974159TH tookatun (487093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ640218-012 ED589133812TH NewNormal (487103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 1อจ640219-009 ED650070147TH popular_rock (487228) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ640219-010 ED556052501TH หลานตาจวบ (487259) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ640219-015 ED591879829TH OMBUN (487276) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640219-019 EO599973269TH num1522 (487237) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ640222-002 RKFR000164786 namping2007 (487490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640222-003 ED657886632TH winwin (487492) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ640222-004 ED377095229TH พรหมมาตร์ (487495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640223-006 EX590405773TH print (487564) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ640223-007 EX590405773TH print (487565) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
13 # 1อจ640224-001 ED677006505TH ป๋องณรงค์ชัย (487776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ640224-016 ED593193653TH bluezone69 (487678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 1อจ640224-035 EH531453818TH mumu99 (487759) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ640224-036 EH531453818TH mumu99 (487763) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ640224-037 EH531453818TH mumu99 (487765) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ640224-038 EH531453818TH mumu99 (487768) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ640224-039 EH531453818TH mumu99 (487772) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ640224-040 EH531453818TH mumu99 (487775) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640224-041 EH531453818TH mumu99 (487779) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ640224-042 EH531453818TH mumu99 (487782) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ640224-043 EH531453818TH mumu99 (487769) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640224-044 EH531453818TH mumu99 (487774) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640218-006 rongfox (487155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ640219-009 ริณดา (487294) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ640219-011 วิรัช (487249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ640219-018 บรีสพระช่วย (487212) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ640222-001 noppadondang (487442) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ640222-006 หนุ่มยางชุม (487446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640222-008 dang29 (487448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ640222-013 เด็กท่าพระ (487496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640222-014 ronin28 (487497) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640222-016 tong0259 (487499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ640222-022 nanoto (487458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ640222-023 passakorn_law (487461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ640223-001 mut007 (487558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640223-002 mut007 (487560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640223-009 bkk10250 (487562) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 2อจ640223-010 bkk10250 (487563) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 2อจ640223-011 bkk10250 (487566) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
18 # 2อจ640224-001 yutthanan9768 (487726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 2อจ640224-003 ฅนบางใหญ่ (487800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ640224-004 pakanin (487801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640224-006 การันตีพระ (487583) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ640224-012 vee2503 (487803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640224-014 การันตีพระ (487590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640211-127 EG654803775TH กุศลสร้าง + lucifer (486397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 215) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ640215-026 marty1802 + donkingddd (486749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดกัลยาฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ640217-139 ED631290220TH Retail + จำปาเอฟซี (487010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ วัดโพธิ์ทอง
4 # 3อจ640217-186 ED595770420TH bunjerd + ชวนชื่น (487048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เฉลิมพล สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งใบหน้าใหม่)
5 # 3อจ640218-001 Hitlerjugend1935 + UDS- (487063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
35
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) กรอบทอง(G 88%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ640218-114 ED650034119TH popbtc + tumtam (487097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ640218-122 TH0118111G1M9B dreamsconner + กวนอู (487119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์ฐานบัวฟันปลา เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์ฐานบัวฟันปลา เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์ฐานบัว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
8 # 3อจ640218-146 ED579263645TH thanaj + ban999 (487177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก **ไม่ระบุที่สร้าง
9 # 3อจ640218-159 ED631148881TH tonychan + บิ๊กบีม (487141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
10 # 3อจ640219-141 ED641935154TH thepmonkon + koonnatam (487216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชูชกหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเสาร์ห้ามหาลาภ เนื้อตะกั่ว ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 184)
11 # 3อจ640219-164 ED556052501TH pramual + หลานตาจวบ (487245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ กรุวัดหูแกง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ตรัง
12 # 3อจ640219-167 DB827117731TH P-Pong + ถัมภ์บรรฑุ (487252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
13 # 3อจ640219-175 ED678430856TH jatukam9wachira + กบนาตับ (487293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระครูธำรงวุฒิชัย วัดกะเบียด รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ640219-182 TYA8000004008BF Watermelon + gobori51 (487304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ640220-140 ED463159956TH towerboy + jabee (487385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดท่าหลวงพล เนื้อเงิน ปี 2481 จ.ราชบุรี (สภาพใช้สึกมาก)
16 # 3อจ640220-141 ED463159956TH chaidee + jabee (487389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อวัน วัดประสิทธิชัย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ตรัง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
17 # 3อจ640222-005 atatat + คงกะพันชาตรี (487470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ640222-115 ED643463575TH poshwises + ningwatgrang (487477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
19 # 3อจ640223-105 ED676732320TH เด็กใหม่ + Poopoo (487511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
20 # 3อจ640223-123 EG420983468TH kong81 + ไบร์ทหนองช้างคืน (487527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ วัดสีหไกรสร เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
21 #3อจ640224-136 EB442364617TH แป๊ะ2498 + กันต์กวี (487597) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 88%) (น้ำหนัก 15.2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 25 ก.พ. 2564 - 08:37 น.] #78677 (22/24)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640218-002 ED675011405TH golfsriracha (487137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640218-003 ED642979390TH Yuisuper (487140) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ640218-004 EW787152805TH พระลพ (487143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ640218-005 ED672204146TH kopper (487147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640218-006 ED523973799TH SAHAKORN (487151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640218-009 SABR000038674 ชอบจัง (487162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ640218-010 ED587230935TH กิตติศักดิ์2519 (487167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640218-011 ED649046636TH เสือหรรษา (487171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ640218-013 ED654746273TH Tawee888 (487172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ640218-014 ED631148881TH บิ๊กบีม (487173) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ640218-015 SSHN000061625 ป่าบอนต่ำ (487174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640219-001 ED628351167TH สายอีสาน (487305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640219-004 ED658741943TH kanlaya48 (487307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ640219-005 ED628980851TH Vincent (487205) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ640219-008 ED650070147TH popular_rock (487223) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 1อจ640219-012 ED666632358TH กิตติศักดิ์2519 (487260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ640219-018 TH011811J6Y98B สองยาม (487267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ640219-021 TH0118EZ809B marut_aoh (487275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640219-023 ED664349055TH kusuma69 (487280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640219-025 ED665987505TH หนุ่มธนบุรี (487285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640219-026 EX552815821TH LUCKY7 (487288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640220-002 EH063604855TH ยิปซี (487428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ640220-004 ED427496995TH พาชนะ (487375) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ640220-007 ED493968413TH noynoi1980 (487402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ640220-008 TYA6000002488RS jamezot007 (487407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ640220-010 ED423657873TH plukpee (487410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ640220-015 EI999315926TH ทรัพย์กำเนิด (487387) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ640220-016 ED677110508TH router (487390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640212-006 แป๊ะ2498 (486571) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ640212-017 gooffy (487149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ640213-008 โพธาราม (486684) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ640216-007 somchaytik (486846) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640216-017 เก้าตะวัน (487156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640216-024 ThaiWong (486891) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 2อจ640218-005 jack58 (487166) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ640218-007 มีคุณ (487168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640218-008 kritmek (487169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640218-011 อนพัช (487144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640219-006 ริณดา (487301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ640219-012 workplace (487250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ640219-013 boonlunch (487251) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ640219-020 tongprakueang (487257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640220-002 DiamondiaN (487370) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640220-007 เด็กท่าพระ (487416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ640222-003 สยามเมืองยิ้ม (487481) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
18 # 2อจ640222-017 mut007 (487485) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
19 # 2อจ640223-006 การันตีพระ (487500) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ640223-019 การันตีพระ (487503) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
21 # 2อจ640223-020 การันตีพระ (487506) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640223-021 การันตีพระ (487509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640215-107 ED556023292TH rosemary + หลานตาจวบ (487512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ640216-138 ED567674630TH เที่ยงตรง + หมีจันทบุรี (487518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน เนื้อชินเขียว จ.ลพบุรี
3 # 3อจ640219-116 ED637294349TH sukkasem13 + ว่านหวาย (487201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2544 จ.ปัตตานี (หน้าตัก นิ้ว)
4 # 3อจ640219-118 EX398480655TH Jangpicha + Poowadon (487515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.สงขลา
5 # 3อจ640219-162 EI955277725TH dreamsconner + (487456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อภิชาติดาบไม้
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง
6 # 3อจ640219-179 ED577250140TH pigazy + newty53 (487520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ640220-001 หิมพานต์มุ่งงาม + เนติธร (487340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) ปี 2505 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ640220-002 Yuttana27 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (487342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
9 # 3อจ640220-003 benz1101 + workplace (487345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ640220-004 towerboy + workplace (487348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
11 # 3อจ640220-005 ruamsup + BallDesign (487350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
12 # 3อจ640220-102 ED590191653TH welding24 + Settawut (487359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชิน จ.ชัยนาท **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ640220-104 ED659018918TH อ้วนอุดร + Ponweth (487366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640220-105 ED519295274TH glodenfish + seetocon (487369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ มูลนิธิศิลปธรรมสร้าง รุ่นอภิปัญญามหาเศรษฐี เนื้อกะไหล่ทองขัดเงา ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640220-106 SSDJ000136807 infinite + กรณ์ลานนา (487373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง จ.ระยอง (หมายเลข 152) กรอบทอง(G 68%)
16 # 3อจ640220-107 ED637369912TH Manopd + ฅนบางใหญ่ (487376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙)(G 80%)
17 # 3อจ640220-108 ED658548052TH pramual + tojane (487379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)

18 # 3อจ640220-109 ED427496995TH mootoo36 + พาชนะ (487381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเซียนแป๊ะโค้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640220-110 EG126071143TH ทศวรรษ33 + naphat61 (487384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์
20 # 3อจ640220-111 MNKP00000373055 art8888 + prakit (487337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมแขนขวา)
21 # 3อจ640220-112 MNKP00000373055 P-Pong + prakit (487339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640220-114 MNKP0000043176A golfkongsak + prakit (487343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมนิ้วก้อยมือซ้าย)
23 # 3อจ640220-115 ED647134925TH หม่อง + toyota888 (487349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4619)
24 # 3อจ640220-116 SSDJ000136830 PHLOI + กรณ์ลานนา (487353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 64%)
25 # 3อจ640220-117 SSDJ000136830 PHLOI + กรณ์ลานนา (487355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 68%)
26 # 3อจ640220-118 EX592298785TH ม่าน09 + ทองบางพึ่ง01 (487426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7970)
27 # 3อจ640220-121 EX510808626TH Rich989 + peaky (487333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640220-122 EX510808626TH Hitlerjugend1935 + peaky (487334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)
29 # 3อจ640220-124 ED607379743TH apexshop + น้องหมี (487341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวด้านหลัง)
30 # 3อจ640220-126 ED620652325TH artliver + thatcharit (487346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2111/น้ำหนักรวม 64 กรัม)
31 # 3อจ640220-128 ED684602785TH Siripong_Am + อ๋อย77 (487354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640220-129 TH011811P84Y3B C-Path + Siwakarn (487430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
33 # 3อจ640220-132 ED654939870TH korn88 + Anankiya (487365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 977)
34 # 3อจ640220-133 ED603956131TH pramual + Goodcobain (487367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640220-135 ED631768908TH berry + Thanom (487372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ640220-136 ED423657555TH jung70 + plukpee (487374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)

37 # 3อจ640220-137 ED339896808TH tomyum + BigBenz (487378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ640220-138 EG776468203TH OahZa + เริงเมือง (487380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์แขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
39 # 3อจ640220-139 ED664847909TH จำปาเอฟซี + อะนันตะปัดชะเย (487383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ไม่มีบัวหลัง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ640220-142 ED463159956TH chaidee + jabee (487392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ640220-143 ED662369199TH ตุ๊หลวง + prathep (487394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)(G 61%)
42 # 3อจ640220-144 ED620181918TH Smellwether + narade2517 (487398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ640220-145 ED526359222TH thi3790 + ละมุน (487401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ640220-146 ED579280039TH tonychan + ban999 (487404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640220-147 TH011811PE1G4B ชลชินเขต + wath132 (487406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ640220-148 ED634946995TH guidenaja + หนุ่ยแสตมป์ (487408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา
47 # 3อจ640220-149 ED673815864TH เขาบูโด + surasity (487429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ640220-152 ED620859497TH sanya1002 + ต้อมตราโล่ (487391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา วัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
49 # 3อจ640220-153 RE340710593TH civilman54 + คงกะพันชาตรี (487393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
50 # 3อจ640220-155 EW379136181TH pongchon + tafu-boy (487399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์แจกันคู่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
51 # 3อจ640220-156 EW379136181TH Ong1971 + tafu-boy (487400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
52 # 3อจ640220-157 EW379136181TH nat_j + tafu-boy (487427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 66%)
53 # 3อจ640220-160 EF488869660TH พรบูรพา + ซูโม่ (487412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2533 จ.ระยอง
54 # 3อจ640220-161 EF488869660TH หนึ่งบารมีพระพุทธ + ซูโม่ (487415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 66%)
55 # 3อจ640220-162 EF488869660TH บรีสพระช่วย + ซูโม่ (487417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(สภาพใช้)

56 # 3อจ640220-164 EF488869660TH พรบูรพา + ซูโม่ (487420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคงสวัสดี หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.จันทบุรี(G 49%)
57 # 3อจ640220-165 EF488869660TH Maximax + ซูโม่ (487424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (ฐานปั๊มหลวงพ่อคง(เต๋)/หน้าตัก 5 นิ้ว)
58 # 3อจ640220-166 EF488869660TH เมืองไทย + ซูโม่ (487422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 (ขนาดสูง 14 นิ้ว)
59 # 3อจ640222-001 boonlunch + somsak-p (487437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
60 # 3อจ640222-002 เสี่ยเมืองกาญฯ + เด็กบางคลาน (487463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
61 # 3อจ640222-004 mars7783 + ศิษพ่อมุ่ย (487468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 71%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ640222-006 srinakhon + sirisaksrijaem (487473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
63 # 3อจ640222-008 walrawut + ลูกแม่จัน (487488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์ฐานเรียบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
64 # 3อจ640222-009 พระประแดง26 + koonnai (487478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์เจนีวา เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ640222-010 zafari + Mienthong (487483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ640222-011 poshwises + จอมยุทธ77 (487436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ640222-013 บรมีหลวงปู่ทวด + tonychan (487447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 566)
68 # 3อจ640222-014 pramual + yuanyuan4618 (487450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแฉ่ง วัดพิกุลเงิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)(G 66%)
69 # 3อจ640222-101 EG126086695TH vorawan2345 + naphat61 (487434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแมงกะบี้ เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์
70 # 3อจ640222-102 TH011811MOPV7B vazzaaa + pop_014 (487438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
71 # 3อจ640222-104 EF185471487TH เมืองช้าง + warning (487443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
72 # 3อจ640222-105 ED621126232TH อ๊อดจ้า + แบงค์อรัญ (487445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
73 # 3อจ640222-106 ED651347042TH m-cot + apiwat_66 (487449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย)(G 56%)
74 # 3อจ640222-107 ED663179488TH สารินพระเครื่อง + (487453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)

75 # 3อจ640222-108 ED384022110TH บรมีหลวงปู่ทวด + องอาจ (487457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640222-109 ED684022106TH Earthood + องอาจ (487459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผงเกสร ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
77 # 3อจ640222-110 ED664239585TH psvtheewarat + dachamut (487462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ640222-111 ED690401068TH Chokwoottichai + Phichit_02 (487464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ640222-112 EF239990394TH poshwises + apiwat_66 (487466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 2.6 นิ้ว/สภาพหูชำรุด)
80 # 3อจ640222-114 ED649819361TH nop-cz + pumcha (487474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) ปี 2518 จ.นครปฐม
81 # 3อจ640222-116 TH011811V8PYOB titong + PALM_Pitikorn (487479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
82 # 3อจ640222-118 ED684802795TH PHLOI + Meetung (487484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกตรงเก้าชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
83 # 3อจ640222-121 EI224206680TH บุษกร + jatuponpond (487435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
84 # 3อจ640222-122 ED681106805TH อาราธนา + pors911 (487439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา
85 # 3อจ640223-001 zafari + รามคำแหง (487505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ปทุมธานี
86 # 3อจ640223-003 เปี๊ยกตุ๊กแก + ต่อ_ถนนตก (487510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 473)(G 73%)
87 # 3อจ640223-005 tong2521 + Big999 (487569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1178)
88 # 3อจ640223-006 Harley48 + luangtajunior (487570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ640223-007 pawaris + กสิกร (487517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
90 # 3อจ640223-008 popup + somrut (487523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
91 # 3อจ640223-009 pangjung + sak3152 (487526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 63%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
92 # 3อจ640223-101 ED603531809TH OahZa + บุญสม (487501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
93 # 3อจ640223-102 ED672140318TH atthasit + ถุงข้าว (487502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

94 # 3อจ640223-103 ED673841250TH yime2 + tassunoh (487504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (550221-007)
95 # 3อจ640223-107 ED567664685TH pradee125 + หมีจันทบุรี (487516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 79%)
96 # 3อจ640223-108 ED652062007TH ม่าน09 + shyamal (487519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 562)
97 # 3อจ640223-109 ED684620515TH m-cot + Ponweth (487521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(G 64%)
98 # 3อจ640223-110 EI224206676TH natapoln + jatuponpond (487524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
99 # 3อจ640223-111 ED660805449TH เสี่ยเมืองกาญฯ + mol2516 (487531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (530312-196)(G 84%)
100 # 3อจ640223-113 ED532565400TH โจ้ณอโยธยา + เปี่ยมบารมี (487572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ640223-115 ED441663230TH scofieldpop + mingch (487539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
102 # 3อจ640223-116 TH011811UAB94B หม่อง + meildola (487540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่)
103 # 3อจ640223-118 ED566242567TH Pong2515 + psvtheewarat (487544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
104 # 3อจ640223-119 ED566242567TH Pong2515 + psvtheewarat (487546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
105 # 3อจ640223-120 ED572860881TH Oat_Phk + น้องอิมอิม (487548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 67%)
106 # 3อจ640223-121 EG420983468TH tummusic46 + (487522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี
107 # 3อจ640223-122 EG420983468TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (487525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. รัชกาลที่ 9 เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ640223-124 EG420983468TH opasn + ไบร์ทหนองช้างคืน (487529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ640223-125 EG420983468TH เมืองช้าง + ไบร์ทหนองช้างคืน (487530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
110 # 3อจ640223-126 EG420983468TH Victor + ไบร์ทหนองช้างคืน (487533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นราธิวาส
111 # 3อจ640223-127 TH011811PBYK2B chairit + เน้นแท้เน้นสวย (487535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทหารเรือ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.เชียงใหม่
112 # 3อจ640223-128 TH011811PBYK2B chairit + เน้นแท้เน้นสวย (487536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นวิเศษ-สมศรีถวายไฟฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.เชียงใหม่

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 24 ก.พ. 2564 - 08:38 น.] #78670 (21/24)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640204-016 EG153834477TH pradrem (485702) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ640212-011 ED649729003TH o-larn (486590) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
3 # 1อจ640216-007 TLIP000002641LS linyikaiii (486827) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640216-006 vadcharapol (486890) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ640222-011 การันตีพระ (487472) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640222-012 การันตีพระ (487480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ640222-015 แป๊ะ2498 (487498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
5 # 2อจ640222-024 scofieldpop (487452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640211-170 TINT0000038788P propra + KUUGA (486460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม่ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
2 # 3อจ640213-002 ปานเกตเกษตรวิสัย + Porrapat (487090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ640218-133 ED623629334TH ไตรคุณพระเครื่อง + (487098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บ้านสวน22
พระกริ่งหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 328)
4 # 3อจ640218-162 RTAM000158295 Michy + สุนทรฤทธิ์ (487153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กำไลหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเฮง เฮง สมปรารถนา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้**
5 # 3อจ640219-184 TH011811G9Q37B เทียวลูกโคราช + maibangsai (487460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 395)(570806-043)
6 # 3อจ640222-015 มันตู + ธัชขลัง (487454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620320-022)
7 # 3อจ640222-103 TH011811QMGU3B kaokao9 + Tarkkyp (487441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(530724-065)
8 # 3อจ640222-113 ED659041491TH noomark + tongjoy (487471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง (640201-088)
9 #3อจ640222-003 tanapat05 + PHLOI (487465) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 77%) (น้ำหนัก 6.6 กรัม)
10 #3อจ640222-007 บี1727 + วุฒินันท์ (487476) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 76%) (น้ำหนัก 3.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 23 ก.พ. 2564 - 08:37 น.] #78664 (20/24)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640130-007 EF375480476TH onntiwang (485929) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ640212-010 TH011810PET66B หมูน้อยจอมโหด (486884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640213-001 EF391431099TH rossyza4142 (486705) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640213-007 EO516359554TH เต่ามังกร (487081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ640215-004 ED658162215TH k9cob (486809) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 1อจ640217-003 ED646416037TH ATTORN43 (486924) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640217-010 ED612240455TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (486931) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ640217-016 EX587687898TH seranee (486936) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ640218-016 ED607378601TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (487075) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640212-012 jj2424 (486555) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ640213-005 nincha (486704) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ640213-018 Mikechina (486718) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ640215-001 thonglor (486766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ640216-001 arthur (486883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ640216-003 kongsak (486836) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 2อจ640216-019 Pornna931 (486909) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640216-030 ศตกมล (487431) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ640217-004 kongsak (486974) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ640217-006 Buncha (486947) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ640217-010 amata_tong (486983) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ640219-023 การันตีพระ (487432) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
13 # 2อจ640220-003 การันตีพระ (487335) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640220-004 การันตีพระ (487344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640213-176 ED546876163TH Maximax + ริณดา (486696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
2 # 3อจ640217-107 ED644986597TH chaloemchai + สุพศิน (487207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
3 # 3อจ640217-112 ED627968995TH บรมีหลวงปู่ทวด + (486927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ichigomomo
พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดต้นสน เนื้อผงจุ่มรัก จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ640217-158 EX619296241TH takrit + สิริมงคล (486984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน ปี 2515 จ.นครสวรรค์
5 # 3อจ640217-173 EB375168475TH Arjaree56 + ผู้นำพล (487209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 47010) (631009-193)(G 79%)
6 # 3อจ640217-182 ED577390116TH pigazy + prasit_jongsiri (487213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ640218-003 pramual + tuey88 (487066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ640218-006 atthasit + rongfox (487072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร วัดมะนาว พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 128)
9 # 3อจ640218-007 atthasit + rongfox (487077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร วัดมะนาว พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 205)
10 # 3อจ640218-008 perakran + rongfox (487176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งยอดขุนพล หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อสำริด ปี 2526 จ.นครปฐม
11 # 3อจ640218-124 ED635308629TH โอรสรามัญ + nonthachai (487126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
12 # 3อจ640218-126 PBSK000002739UG กลางเมือง + supha (487131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศ หลวงปู่ชื้น วัดญาณแสน เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 66%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ640218-149 ED650436191TH Anusornj + พรบุญช่วย (487128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปทุมธานี
14 # 3อจ640218-160 TH7MR8J6R kantaluf + Keawnam (487145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขุมทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
15 # 3อจ640219-001 chane31 + pui1228 (487183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 64%)
16 # 3อจ640219-002 t_inkeaw + ธนาวดี (487187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย)(G 85%)
17 # 3อจ640219-003 นิรวัจ + Sintawee (487189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาร เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 93/น้ำหนักรวม 61.7 กรัม)

18 # 3อจ640219-005 scofieldpop + sak3152 (487197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว)(G 73%)(น้้ำหนักรวม 6.9 กรัม)
19 # 3อจ640219-006 mawinroch + บรีสพระช่วย (487200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครพนม.. (630525-230)(G 60%)
20 # 3อจ640219-007 mawinroch + บรีสพระช่วย (487203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ขอนแก่น (631120-212)(G 68%)
21 # 3อจ640219-101 EX590930898TH มีเก้า888 + numrohm (487186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลพบุรี
22 # 3อจ640219-102 ED615767360TH nirun4 + UWD2500 (487191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
23 # 3อจ640219-103 ED673503858TH Takamine + ppffarm (487194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์ฐานมะอะอุ เนื้อชุบทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท
24 # 3อจ640219-104 EH344262961TH แค่นี้ก็พอ + แสงพระใหม่ (487198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2562 จ.ระยอง (หมายเลข 70)
25 # 3อจ640219-105 EX610705916TH artty5959 + teerawit (487202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630907-199)
26 # 3อจ640219-106 ED243807979TH mic49 + ตุ้ยแปลงยาว (487206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 64)
27 # 3อจ640219-107 EX375618081TH wisdomguy + winyuchon (487322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (640115-074)
28 # 3อจ640219-108 ED653341277TH อ๋องสาย4 + บิ๊กบีม (487211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดปีกกาสร้าง/สภาพใช้)
29 # 3อจ640219-109 ED672113935TH Nicha-Malee + kcons (487324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง
30 # 3อจ640219-110 EG412473162TH zafari + gunner (487214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
31 # 3อจ640219-111 ED665984265TH kantaluf + somkiatthornburi (487184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
32 # 3อจ640219-112 ED428370700TH nengyo + toturbo (487190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 632)
33 # 3อจ640219-113 ED651344426TH RoseGarden + วีบางพูน (487192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
34 # 3อจ640219-114 ED616174685TH Arjaree56 + พิชชากร (487195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อพ่วง วัดกก พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ (640208-187)
35 # 3อจ640219-115 GSPZ00001304P3 น้องปีเตอร์ + korn88 (487199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ640219-117 TH0118116COC7B บรีสพระช่วย + กัปตัน072 (487204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ640219-120 ED597042821TH looknam1 + suthee069 (487210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
38 # 3อจ640219-121 EI224212098TH หม่อง + jatuponpond (487220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
39 # 3อจ640219-122 EG277604900TH zafari + ขนมกรุบ (487224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกใหม่)
40 # 3อจ640219-123 ED631674998TH pongsakorn + pomSL (487227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียง พิมพ์ 25 พระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (ขนาด 8 ซม./สภาพใช้สึก)
41 # 3อจ640219-124 ED207697887TH CowSPC + จิต141 (487230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 2 นิ้ว)
42 # 3อจ640219-125 ED613755770TH bestkittipong + phattanasak (487232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
43 # 3อจ640219-126 TH011811FS8X0B tummusic46 + น้องภู (487234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาอุตตโม เนื้อผงจุ่มรัก จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ640219-127 ED658857717TH R-pong + putza8888 (487240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ640219-128 EH337047741TH Poonsin + นกแก้ว (487243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัดหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อชุบทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
46 # 3อจ640219-130 EH337047741TH Apisiri + นกแก้ว (487247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์
47 # 3อจ640219-131 EH337017741TH ผู้นำพล + นกแก้ว (487261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
48 # 3อจ640219-133 EH337017741TH poshwises + นกแก้ว (487265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.เพชรบุรี
49 # 3อจ640219-134 EH337017741TH Poonsin + นกแก้ว (487268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น ร.ศ.209 เนื้อเงิน ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
50 # 3อจ640219-135 EH337017741TH jacker + นกแก้ว (487269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดสำโรงเหนือ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
51 # 3อจ640219-136 ED492268352TH บรีสพระช่วย + หรั่งวัดไตร (487271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 78%)
52 # 3อจ640219-139 ED650063985TH rukphon + tumtam (487279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แพะหลวงพ่อสด วัดหนองกระบอก ปี 2530 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ640219-140 ED231665730TH nongder + nanbanpho (487281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิว)
54 # 3อจ640219-142 ED647653505TH sam8793 + solos (487219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง(G 67%)
55 # 3อจ640219-143 ED604455600TH Poonsin + เป็นต่อดีพร้อม (487222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (580112-003)(G 66%)

56 # 3อจ640219-144 EG6921129387TH korn88 + ผู้นำพล (487226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630404-266) (G 81%)
57 # 3อจ640219-145 MNKP000003663FU ชาติไทยสมุทร + prakit (487235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640219-146 MNKP000003663FU sscopyprint + prakit (487229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
59 # 3อจ640219-147 MNKP000003663FU joeenok + prakit (487238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม
60 # 3อจ640219-148 MNKP000003663FU วณิชออโต้ + prakit (487241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 70%)
61 # 3อจ640219-149 MNKP000003663FU kaokao9 + prakit (487244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ640219-150 TH011811BYE88B thammanoon95 + nukro09 (487246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (591208-171)(G 70%)
63 # 3อจ640219-151 820799395964 ศิษย์ครูบา57 + chikka (487215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640219-152 ED110747325TH AONGKALOY20 + (487217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
komsaan
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 79%)
65 # 3อจ640219-153 EG692129373TH zebastian + ผู้นำพล (487218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%)
66 # 3อจ640219-154 EG692129373TH ปังคุงแมน + ผู้นำพล (487221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็กช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 80%)
67 # 3อจ640219-155 EG692129373TH naykrong + ผู้นำพล (487225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม(G 76%)
68 # 3อจ640219-156 EH345220279TH koonmay35 + seed-seed (487231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 14861)
69 # 3อจ640219-157 ED658875675TH adisak00 + คุณศิระ (487320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
70 # 3อจ640219-158 ED668326280TH motomoshi + วณิชออโต้ (487233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(640205-250)
71 # 3อจ640219-159 EW791281695TH yutthanaP + watbannon (487236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ640219-160 EX376646027TH magician + manthegun (487239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
73 # 3อจ640219-161 ED565745510TH รุตช้างกลาง + mchutith (487308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
74 # 3อจ640219-165 EB442212404TH ฐณะวัฒน์ + gondachary (487326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)

75 # 3อจ640219-166 ED653883233TH บรมีหลวงปู่ทวด + chaidee (487248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
76 # 3อจ640219-168 EG677612221TH mvunbay + Ponlanut1234 (487253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น ปี 2495 จ.นนทบุรี
77 # 3อจ640219-170 EG950276042TH หม่อง + หวานเย็น007 (487256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
78 # 3อจ640219-171 pawaris + ประสาน (487286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RH170000009413UH
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
79 # 3อจ640219-172 ED677108593TH poshwises + พารินทร์ (487287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ลูกอมมหาจินดามณี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง จ.นครปฐม กรอบทอง(G 74%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
80 # 3อจ640219-173 ED654674656TH bigbig + burengnong (487290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราษฎร์ เนื้อชินเงิน
81 # 3อจ640219-174 TH011811JQR95B chuchart-k + เขียวนนทรี (487292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3054)
82 # 3อจ640219-176 ED634849557TH วัฒน์พะเยา + เหน่งเมืองนนท์ (487295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน
83 # 3อจ640219-177 ED652208824TH olympia + เจริญพรรุ่งเรือง (487296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ640219-178 ED645923766TH Jirawat1986 + (487297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_WATCHOENG
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
85 # 3อจ640219-180 ED649081235TH ชัยเจเจ + Notestudio (487300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
86 # 3อจ640219-181 EH337048177TH poshwises + นกแก้ว (487303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุทัยธานี
87 # 3อจ640219-183 EX588479738TH บ้านกรอบเงิน + kawpunt (487310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
88 # 3อจ640219-185 ED451335344TH baibua29 + montree_eit (487311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(631214-154) (G 71%)
89 # 3อจ640219-186 ED637427425TH chuchart-k + พรหลวงพ่อทบ (487312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อสำริด ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 881)
90 # 3อจ640219-187 RX276926951TH pramual + น_สุขปลอด (487314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางประทานพร กรุทับผึ้ง จ.สุโขทัย
91 # 3อจ640219-188 EF083404120TH topkoo + manilmanggol (487315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
92 # 3อจ640219-189 ED666632826TH akara + pumcha (487316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 286614)
93 # 3อจ640219-190 ED265694871TH natthakritm + wath132 (487317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

94 # 3อจ640219-191 EF239990350TH บัณฑิตต + apiwat_66 (487329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยงหลวง กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน (640213-236)
95 # 3อจ640219-192 ED650906111TH ดอนโป่ง + srithep (487330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอียดดำ วัดในเขียว เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช
96 # 3อจ640219-193 ED603429577TH พงษ์ท่าม่วง + Atiwat-Amulet (487318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ640219-194 EX646897183TH Prichar + nottosaad (487319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
98 # 3อจ640219-196 ED615739823TH KC-Tung + UWD2500 (487323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
99 # 3อจ640219-197 ED658554027TH กาเหว่าขาว + sanopporn (487332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาสิบเอก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
100 # 3อจ640219-198 ED658554027TH jedsada + sanopporn (487325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง วัดพระศรีมหาธาตุ เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี
101 # 3อจ640219-199 ED658554027TH ใบเตย + sanopporn (487327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง/สภาพใช้)
102 # 3อจ640219-200 ED564384655TH gek1414 + Jjiann1979 (487328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(620606-003)(G 63%)
103 # 3อจ640220-101 EH333289212TH mawinroch + Suradech (487356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ.. (640115-294)(G 79%)
104 # 3อจ640220-131 ED501455293TH Hitlerjugend1935 + เวียงพิงค์ (487362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(640127-144) (G 77%)
105 # 3อจ640220-150 EH337048203TH PHLOI + เสือสมิง (487411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามวรวิหาร เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)(640130-275)
106 # 3อจ640220-151 EH337048203TH PHLOI + เสือสมิง (487388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (640204-227)
107 # 3อจ640220-154 ED657253096TH motomoshi + มหามณีจินดา (487395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)(631005-572)
108 # 3อจ640220-158 ED573510068TH เสี่ยเมืองกาญฯ + ppffarm (487403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (620923-045)(G 65%)
109 #3อจ640220-120 EX510808626TH Peaky + PHLOI (487363) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 90%) (น้ำหนัก 4.4 กรัม)
110 #3อจ640220-123 EX510808626TH Peaky + Aaekaa (487336) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 94%) (น้ำหนัก 9.5 กรัม)
111 #3อจ640220-159 ED673510068TH PPFFARM + นายชลิต (487409) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 83%) (น้ำหนัก 3.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error VIP2