ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2564


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 ม.ค. 2564 - 09:00 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 ม.ค. 2564 - 08:38 น.] #78273 (13/13)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631218-005 EO598135799TH num1522 (481445) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ640105-014 EG623341389TH ปืนใหญ่ (482364) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ640107-012 ED564514302TH paoofen789 (483011) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ640111-001 BKPU000067068 kajell3555 (483048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ640111-002 LKAE000320750 Benyapa (483049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ640111-004 TH0118X36136B apiwat4825 (483052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ640111-005 ED543768712TH supanutk (483054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640111-007 ED485881220TH สายอีสาน (483057) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640111-008 ED554860032TH ottowa (482973) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ640111-009 ED533263618TH noi70 (482975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ640111-012 EX590759419TH print (482977) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640112-001 ED570123257TH นราทัศน์ (483163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640112-002 ED571249293TH bamboss (483166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640112-003 ED583033833TH ขุมทรัพย์บูรพา (483168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ640112-006 TH0118XAHX28B thanapipat (483170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ640112-007 REKB000084408 ตะกรุดโทน (483201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ640112-009 RRNY000137533 techinmonpan (483172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640112-010 ED564415260TH natapoln (483178) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 1อจ640112-012 ED432273868TH pumbcom (483191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ640112-013 820683259152 คนท้องทุ่ง (483192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ640112-014 ED544051526TH พิชชากร (483082) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ640112-015 THO118WYUN48B Jobbie409 (483195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640112-018 EH333335654TH Suradech (483183) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ640112-020 EH333335654TH Suradech (483193) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ640112-022 ED567612207TH ขุนพลโต (483164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ640113-001 EF683427161TH ทัดเทียม (483224) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 1อจ640113-002 ED482463388TH thongma (483226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ640113-003 ED548627637TH อาดัม (483228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ640113-004 ED587043252TH suparerk (483230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ640113-007 ED591717295TH PHLOI (483241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ640113-008 ED547671245TH rooms_studio (483244) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ640113-009 TH0118XEJGX8B Reindeer_kwang (483248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ640113-010 ED583331908TH Todlek168 (483253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ640113-011 ED550199795TH suwichai (483287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ640113-021 ED551543353TH ChonChob (483299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ640113-022 ED551543353TH ChonChob (483301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ640113-025 TH0118WSV2V1B Marksiam007 (483303) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 1อจ640113-026 ED527734247TH burabha (483306) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
39 # 1อจ640113-027 ED448258130TH หนองซอ (483308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ640113-028 ED411420027TH narong54 (483309) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ640113-029 ED537852155TH thatcharit (483310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 1อจ640113-031 ED419789453TH kanlaya48 (483291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631225-013 boomboys (482148) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ631225-014 boomboys (482152) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640107-010 jung70 (483030) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ640111-001 ราชสีห์ (483056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ640111-002 ราชสีห์ (482963) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ640111-003 สยามเมืองยิ้ม (482965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ640111-005 somrut (482967) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ640111-009 มองดู (483059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ640111-016 tanint (483050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ640111-019 GOD_FATHER (483053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ640111-023 Chaiwat27 (483025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640112-003 naweena (483143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640112-018 หนุ่มธนบุรี (483157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ640112-020 สุทัสสา (483160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ640112-023 b_wor (483185) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640112-025 sombat009 (483184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ640112-026 nuttakrit (483186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ640112-027 ยุทธภีม (483188) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ640112-029 nuttakrit (483189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ640113-003 komkit2530 (483293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640113-008 tamo1 (483295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ640113-009 tamo1 (483296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640113-011 SRISUNGWON (483300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640113-019 เจริญพร (483305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ640113-022 tamo1 (483278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ640113-023 tamo1 (483281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ640113-024 tamo1 (483282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ640115-005 การันตีพระ (483473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640115-013 การันตีพระ (483474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631212-006 jacker + sanopporn (480900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบัวรอบ วัดสุทัศนฯ รุ่นนายควง อภัยวงศ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
2 # 3อจ640104-015 thanaj + art_0307 (482951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510-2514 จ.เพชรบุรี
3 # 3อจ640107-006 pokok27 + นคราฎ (482650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง(ชะลูด) เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้หักซ่อมกลางองค์และส่วนบน)
4 # 3อจ640109-104 RI161480643TH อภิชโย + ต่อยอด (482890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม เนื้อผง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640109-116 ED535661246TH dreamsconner + ตะแคงขวด (482878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ640109-123 ED575314681TH pramual + แอ๊ดป่าซาง (482929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระภูไท พิมพ์ห้าพระองค์ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ640109-137 ED533054708TH Thanaphu9 + งดงาม (482886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ640111-128 ED579424047TH Syumpu + ชินครับ (483045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณเงินล้านกูให้สร้าง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
9 # 3อจ640111-138 EH026525725TH ukaewsasan + KID_2 (483000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโพธิ์ศรีเหนือ รุ่นชนะมาร 59 พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2559 จ.อุบลราชธานี
10 # 3อจ640112-120 TH0118X6HR18B murbur + เชน3536 (483111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดเลา เนื้อนวโลหะ ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (อาจารย์ไสวสร้าง)
11 # 3อจ640112-137 EG283159623TH sutin_boons + นู๋โอปอ (483173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกำแพง กรุดาวเสด็จ พิมพ์ยี่สิบสองพระองค์ เนื้อดิน จ.สระบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ640114-002 nopakk + มีคุณ (483325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร(G 77%)
13 # 3อจ640114-003 โจ้บางโพ + บรีสพระช่วย (483327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (570811-030)(G 67%)
14 # 3อจ640114-004 mapaul + ต่อคู้บอน (483467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจ้าสัว 99 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 28)
15 # 3อจ640114-007 legallaw + PTTproforma (483333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 64%)
16 # 3อจ640114-008 topkoo + tong0259 (483335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
17 # 3อจ640114-101 EH223077119TH Musashi + sutidas (483323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(ป๋า) วัดพระเชตุพนฯ รุ่นชาวสุพรรณสมโภช เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ640114-102 MNKP000812930 ตึ่งนั้ง + prakit (483326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640114-103 MNKP000312930 แฮปรามคำแหง + prakit (483328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
20 # 3อจ640114-104 MNKP000812930 Chokwoottichai + prakit (483330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640114-106 EH847831949TH Chokwoottichai + (483331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
schan2514
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640114-108 ED533494188TH wichuda21 + ล้มมวย (483466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
23 # 3อจ640114-109 EG974402125TH ChartKT + Worakits (483338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ640114-110 ED319882844TH p_awest + วราวุธ (483339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 81%)
25 # 3อจ640114-111 EH350542342TH cat44 + วัฒน์พระเครื่อง (483465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพซ่อมขอบบนซ้าย)
26 # 3อจ640114-112 EG320833718TH tommeng + Thantharat (483342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 493403)
27 # 3อจ640114-113 EO598861178TH zebastian + oudood (483348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
28 # 3อจ640114-114 ED189079846TH tunvacom + Manver (483470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์ยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)(G 86%)
29 # 3อจ640114-115 ED508146597TH กำธรนคร + ppffarm (483350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสรงน้ำ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (630808-110)(G 64%)
30 # 3อจ640114-116 ED568179147TH BigCat1959 + nirun6929 (483462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (630620-077)
31 # 3อจ640114-117 ED594002960TH major + photo_one (483365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
32 # 3อจ640114-120 ED519374502TH คิงคอปล่า + Watermelon (483374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโคนสมอ หลวงพ่อยุ้ย วัดเปร็งราษฏรบำรุง จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
33 # 3อจ640114-121 EG420981626TH ruamsup + (483388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ640114-123 ED523898395TH lertsak + k0281 (483393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสุโขทัยไตรมิตร หลวงพ่อทองคำ วัดไตรวิทยาราม รุ่นสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เนื้อทองคำ 80 % ปี 2558 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 66/น้ำหนักทอง 6.6 กรัม)
35 # 3อจ640114-124 ED547634455TH เซียนน้อยหนึ่ง + วรรณสินศิริ (483463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 90%)
36 # 3อจ640114-125 ED575521468TH Exdesign + สามัญชน (483400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 เนื้อไม้สัก ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2994/ขนาดสูง 9 นิ้ว)

37 # 3อจ640114-126 ED563680127TH เจตจันทร์ + Prakor (483406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 82%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
38 # 3อจ640114-127 ED279244183TH thi3790 + นิรมิต (483408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)(631126-419) (G 76%)
39 # 3อจ640114-128 RH023122271TH boss15 + yongyot (483412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญบาตรน้ำมนต์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (หมายเลข 2593/วัดซับลำใยสร้าง)
40 # 3อจ640114-130 ED583650212TH อะนันตะปัดชะเย + นกแก้ว (483419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ640114-133 ED583650212TH ลูกแม่จัน + นกแก้ว (483414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
42 # 3อจ640114-134 ED583650212TH sumateass + นกแก้ว (483420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640114-135 ED583650212TH tummusic46 + นกแก้ว (483424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุ เนื้อชินเขียว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ640114-136 EG324279415TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + tony42 (483428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นคราบสนิม)
45 # 3อจ640114-137 EG324279415TH final246 + tony42 (483432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
46 # 3อจ640114-138 EG324279415TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + tony42 (483435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)
47 # 3อจ640114-139 EG388939840TH pukkakub + Thanapong36 (483438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี(G 78%)
48 # 3อจ640114-140 EH290076473TH sitthawee + pawaris (483442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบาง กรุวัดพระคงฤๅษี เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย) (630724-486)(G 66%)
49 # 3อจ640114-142 SSRA000172713 Kittisaktnd + cellamic (483355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ประภามณฑล เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ640114-143 ED071645300TH Rathprasert3835 + (483357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vicheanammy
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
51 # 3อจ640114-144 TH0118XJ0JK3B m-cot + phoenix80 (483359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
52 # 3อจ640114-146 ED585416637TH ตี๋แสนภู + 1110444 (483367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และล้างผิว)(G 81%)
53 # 3อจ640114-147 820694606944 sutee + โชคเจริญ (483371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ รุ่นพระอาจารย์ชุม จ.พิจิตร
54 # 3อจ640114-148 EX586740107TH ต่อ_ถนนตก + บีศรีวิชัย (483376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระบรมธาตุ รุ่นสองแผ่นดิน พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 185/น้ำหนักทอง 3.3 กรัม)
55 # 3อจ640114-150 ED546050639TH Pawatn + toymlt (483460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 67%)

56 # 3อจ640114-151 PSP0012255683 tekapol + Chai5949 (483387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์พระประธาน เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
57 # 3อจ640114-153 SNB2000403130 psvtheewarat + หนึ่งตะวันนา (483396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
58 # 3อจ640114-155 RMKC000080938 piyaphum + วรรณปะโก (483459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 33)
59 # 3อจ640114-156 ED551197756TH sitthawee + ชัยนเรศ (483402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุดอนลาน จ.สุโขทัย
60 # 3อจ640114-157 820696574854 พรพระพุทธคุณ + (483407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
srikriangkrai
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
61 # 3อจ640114-158 TNSL000152535 Buncha + papayapunny (483410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ วัดเทพราช รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงพ่อดิ่ง ปลุกเสก/สภาพล้างผิว)
62 # 3อจ640114-159 ED585514206TH ทองครับ + samanta (483415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631029-017)
63 # 3อจ640114-160 LTMP000358041 ประทีป + Benyapa (483422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกนิมิต วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2517 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
64 # 3อจ640114-161 ED555589015TH naenaldo + modkung55 (483341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
65 # 3อจ640114-164 EI87508504TH Mueikim + endzone (483349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครปฐม.. (631204-221)
66 # 3อจ640114-165 EG403772146TH กุ้งพระบาท + แซนวิช (483352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
67 # 3อจ640114-166 EG403772146TH m-cot + แซนวิช (483354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
68 # 3อจ640114-167 ED583616794TH ตะพาบ + นกแก้ว (483356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่ง ภปร. รุ่น 50 ปี ธรรมศาสตร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ ภปร. รุ่น 50 ปี ธรรมศาสตร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
69 # 3อจ640114-168 ED583616794TH ชอบจัง + นกแก้ว (483358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุอัมพวา เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640114-169 ED583616794TH พงษ์ท่าม่วง + นกแก้ว (483360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
71 # 3อจ640114-170 ED583616794TH topkoo + นกแก้ว (483362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
72 # 3อจ640114-171 ED58361694TH Retail + นกแก้ว (483368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินตะกั่ว จ.ลพบุรี
73 # 3อจ640114-173 ED583616794TH พอใจพระ + นกแก้ว (483373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
74 # 3อจ640114-174 ED583616794TH ลูกแม่จัน + นกแก้ว (483377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้ายขวา)
75 # 3อจ640114-175 ED583616794TH pornpipat + นกแก้ว (483378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 98%)
76 # 3อจ640114-176 ED583616794TH guidenaja + นกแก้ว (483380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
77 # 3อจ640114-177 ED583616794TH พระประแดง26 + นกแก้ว (483383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ640114-178 ED583616794TH nirun4 + นกแก้ว (483385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
79 # 3อจ640114-180 ED583616794TH punyapat + นกแก้ว (483394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์(G 60%)
80 # 3อจ640114-181 ED583616794TH tang160946 + นกแก้ว (483447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 68%)
81 # 3อจ640114-182 ED583616794TH สปาต้าร์ + นกแก้ว (483451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม(G 60%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 ม.ค. 2564 - 08:36 น.] #78229 (12/13)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631212-006 66850222770523 โบตั้ม (481496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ640106-003 ED969551784TH newkid (482918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640106-008 EG559138855TH Mahamonkkol888 (482920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640106-010 ED557019419TH router (482575) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 1อจ640106-019 ED585400393TH ethos (482922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ640108-003 ED293490211TH สระหลวง (482806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ640108-005 EI444248137TH akecrma (482751) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640108-011 ED544035744TH tongjoy (482843) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
9 # 1อจ640108-020 LKAE000320206 kittikitti (482839) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640109-003 ED564057151TH คุณศิระ (482860) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ640109-005 ED561607169TH toyotachi (482914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640109-007 RPLD000139343 เอวา64 (482955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640109-008 ED477571230TH ไข่มุข (482917) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ640109-010 ED474696037TH บุญพระเครื่อง (482924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640109-012 ED423034935TH tubtim77 (482946) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ640109-015 ED504470286TH bomtada (482906) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ640109-016 ED496817355TH Preecha_K (482907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ640109-019 ED215254537TH INVISIBLE (482957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640109-020 ED484024720TH nongder (482911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640109-022 ED527408450TH เอ็มซีเค (482915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ640109-023 ED537756984TH เด็กใหม่ (482916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ640109-024 ED183050402TH yayara (482949) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
23 # 1อจ640111-011 EX590759419TH print (482960) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ640112-016 ED558393313TH seranee (483196) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ640112-017 EH333335654TH Suradech (483199) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ640114-009 ED560482272TH ไลอ้อนเรด (483418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631224-011 เอลำลูกกา (481999) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
2 # 2อจ631225-011 assawin (482735) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
3 # 2อจ631225-045 LIM2512 (482127) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
4 # 2อจ640105-008 thammarod (482362) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640106-008 greensnake (482544) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ640106-016 nincha (482467) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ640106-017 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (482466) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ640107-006 nukro09 (482626) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ640107-007 nukro09 (482629) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640107-015 Tochiro (482736) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ640107-016 nphansil (482738) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
12 # 2อจ640108-018 ninjaykk (482745) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 2อจ640109-001 titong (482950) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ640109-002 แฮปรามคำแหง (482908) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ640109-003 แฮปรามคำแหง (482913) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ640109-004 nikron (482919) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ640109-005 sutin_boons (482942) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ640109-006 sutin_boons (482944) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
19 # 2อจ640109-008 chanapai (482862) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ640109-009 chanapai (482897) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ640109-011 chanapai (482864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ640109-012 หนึ่งบารมีพระพุทธ (482865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ640109-014 jj2424 (482945) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ640109-015 แว่นพระประแดง (482947) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ640111-006 dang29 (483017) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ640111-007 dang29 (483019) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
27 # 2อจ640111-010 penpathum (483022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ640114-001 การันตีพระ (483329) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ640114-002 การันตีพระ (483336) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
30 # 2อจ640114-003 การันตีพระ (483324) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
31 # 2อจ640114-004 การันตีพระ (483344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ640114-012 บรีสพระช่วย (483384) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
33 # 2อจ640114-031 การันตีพระ (483346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ640114-032 การันตีพระ (483347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631212-008 thawath + sanopporn (480902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ631212-105 EX612903667TH เมืองไทย + kaiza19 (480928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป วัดพรหมประดิษฐ์ พิมพ์ปางพุทธกวัก เนื้อทองเหลือง จ.เชียงใหม่ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
3 # 3อจ631212-106 EX612903667TH เมืองไทย + kaiza19 (480931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช พิมพ์ปฏิมาสถาน เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 7/หน้าตัก 4 นิ้ว)
4 # 3อจ631219-122 ED521687756TH kasemsit + นกหัวจุก (481544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นสยบไพรี เนื้อสแตนเลส ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 97/วัดพุชะพลูใต้สร้าง) (ขนาด 5 นิ้ว)
5 # 3อจ640109-102 THED514737783TH น_สุขปลอด + Punkorat (482885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา เนื้อเงิน (น้ำหนักเงิน 6.5 กรัม) (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
6 # 3อจ640111-117 ED550173838TH เล็กอารี + ลู่เฉินเฟย (482997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง
7 # 3อจ640112-169 ED522222793TH ukaewsasan + ซูโม่ (483120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 12487)(G 74%)
8 # 3อจ640113-001 pandp + penggo (483289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ640113-002 Phonkhaokho + หรั่งวัดไตร (483290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่ว ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว) (สภาพถักเชือกลงรักใหม่)(640107-339)
10 # 3อจ640113-003 ประทีป + ชูบางพลี2 (483311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
11 # 3อจ640113-101 ED578329844TH Tinhunter + kajell3555 (483257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
12 # 3อจ640113-102 EB374492742TH Stapornch + สิงห์ดำ (483261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ640113-103 ED563515329TH Goodcobain + dreadlord (483264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640113-105 ED577133545TH chajks + benz1101 (483270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 79%)
15 # 3อจ640113-106 ED572175362TH ปอท่าเรือ + CharinT (483274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
16 # 3อจ640113-107 ED181369873TH pramual + Meetung (483279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ640113-109 ED581122487TH AMPjung + matin22 (483286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1872)

18 # 3อจ640113-110 ED526792901TH Aunyamanee + usaku (483288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดมหาธาตุ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ640113-111 ED583561265TH Thedowntown + TadSnave (483317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)(G 89%)
20 # 3อจ640113-112 ED53423226TH chaidee + grakjung (483318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640113-114 ED535623251TH chay7 + ตะแคงขวด (483227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ ปี 2515 จ.พิจิตร
22 # 3อจ640113-116 ED504445627TH Watermelon + bomtada (483232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 82%)
23 # 3อจ640113-117 EI352129261TH logisman + KandarDao (483233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์บัวเม็ด เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ640113-118 820702509561 นกหัวจุก + ณัฐากาญจน์ (483236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ640113-119 ED448258143TH แขกกำแพง + หนองซอ (483238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ640113-120 ED448258143TH สุรชัย15 + หนองซอ (483240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
27 # 3อจ640113-122 EW221367215TH pong38 + หนุ่มบ้านแพ้ว (483315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้สึก)(G 64%)
28 # 3อจ640113-123 EX509633180TH sapirod + ขุนเพชร (483319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ640113-124 ED544731912TH ตี๋ลำปางหลวง + premrit (483225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(610321-051)
30 # 3อจ640113-125 EX463241026TH patima + เจอร์ราร์ด (483231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640113-126 ED55946115TH toh2722 + t_local (483234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ640113-127 ED591715462TH ฅนบางใหญ่ + (483237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ640113-128 EX494158615TH chaykob + Bophantom (483239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(G 66%)
34 # 3อจ640113-129 EX494158615TH เต๋อคูทราย + Bophantom (483242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (630312-022)(G 84%)
35 # 3อจ640113-130 EX494158615TH witoonrich + Bophantom (483245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อเงินลงถม ปี 2508 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้และตัวแหวนชำรุด)(G 69%)
36 # 3อจ640113-133 ED368076500TH chai77 + Chakkapud (483251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ640113-135 ED224285413TH พรพระพุทธคุณ + Damwoo (483259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด/สภาพแต่งผิว)
38 # 3อจ640113-136 ED582114408TH winyuchon + เจ๋งจริง (483262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ640113-137 ED567573905TH POPJAZ + chuanchai2505 (483265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(601124-022)
40 # 3อจ640113-138 EX576409765TH sinpet + Rambo_thai (483269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ640113-139 ED373057477TH kungkkk + น้องอ๋อม (483271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)(G 60%)
42 # 3อจ640113-140 EF144039011TH sokos + BigFish (483273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
43 # 3อจ640113-141 ED545856777TH nung919 + nana04 (483243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 61%)
44 # 3อจ640113-142 ED488890265TH Newnomal + ศักดิ์นรินทร์ (483246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากระดูกผี วัดโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ640113-143 ED572750149TH golfgamefame + Piyawan (483247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
46 # 3อจ640113-145 ED234953752TH VAIVIT + sedtha (483252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(631121-383)
47 # 3อจ640113-146 ED586116395TH JackieGoal + หลังเขา30 (483254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
48 # 3อจ640113-147 ED578346839TH บ้านกรอบเงิน + ศิริมงคล (483255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ สก. รุ่นครบ 5 รอบมหาราชินี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.1 กรัม)
49 # 3อจ640113-148 EG761474794TH Kittisaktnd + Yongyut14 (483258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ640113-149 ED450598066TH Buransuk + Benyapa (483260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
51 # 3อจ640113-150 ED465819149TH หิมพานต์มุ่งงาม + kookai (483263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุหนองมน เนื้อชินตะกั่ว จ.ลพบุรี
52 # 3อจ640113-151 EG770012075TH oltaot + sak_laoareerat (483266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุ สปจ. เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (631218-084)(G 83%)
53 # 3อจ640113-152 66850230643525 sherbet88 + meildola (483321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
54 # 3อจ640113-153 ED499465238TH sanya1002 + NewNormal (483268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสามนาง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
55 # 3อจ640113-154 RSLY000115725 ponmobile + Komsank (483272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 61%)

56 # 3อจ640113-155 SMTG000028639TH Stapornch + ยุทธคู้บอน (483275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง
57 # 3อจ640113-156 SMTG000028639 Stapornch + ยุทธคู้บอน (483276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดสุววรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง (สภาพใช้และขูดผิวด้านหน้า)
58 # 3อจ640113-157 SMTG000028639 Stapornch + ยุทธคู้บอน (483277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเพชร กรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
59 # 3อจ640113-158 ED523915195TH prasittichai34 + tookatun (483280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631005-885) (G 68%)
60 # 3อจ640113-159 ED523915195TH vios2877 + tookatun (483283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631026-127)(G 65%)
61 # 3อจ640113-160 ED451184091TH viwat9 + mingch (483285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์หน้าลิงใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.พิจิตร (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 ม.ค. 2564 - 08:36 น.] #78225 (11/13)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631224-006 ED397565417TH เทียนทอง (482338) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
2 # 1อจ631225-007 ED486354851TH prchachanthian (482800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640106-017 ED396047597TH วัชรชัย (482458) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ640106-021 PHAK000355697 BOMBA (482536) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ640106-025 EX451816465TH WHITEAMULET (482540) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ640107-001 PTRR000359405 BOMBA (482668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ640107-016 ED298452780TH Kaeokleng (482708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ640108-001 EI999304075TH ทรัพย์กำเนิด (482797) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ640108-002 ED460082776TH Benz17 (482802) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ640108-006 EI444248137TH akecrma (482811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640108-009 ED537588915TH ขุมทรัพย์บูรพา (482819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ640108-012 ED563634388TH buobucha (482830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ640108-013 ED483332928TH sumat (482832) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ640108-014 ED499005545TH new999 (482835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ640108-017 RSST000128686 annmera333 (482837) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ640109-001 ED560486288TH sakbangbon (482856) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ640109-002 ED560486274TH sakbangbon (482857) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640105-023 คุณไวไว (482612) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ640105-025 คุณไวไว (482614) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ640105-026 คุณไวไว (482616) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640105-028 คุณไวไว (482620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ640105-033 คุณไวไว (482633) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ640107-002 aood0458 (482621) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
7 # 2อจ640107-011 mvunbay (482698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640107-012 ปุ๊ร้อยเอ็ด (482728) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 2อจ640107-013 Mikechina (482732) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640108-004 มหานคร (482793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ640108-013 kikapuu (482805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ640108-014 พรพระพุทธคุณ (482810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ640108-015 Pattaraphol (482814) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ640108-024 nat101 (482767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ640108-025 nuaypkt (482780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640109-013 jj2424 (482859) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 2อจ640109-016 penggo (482861) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640113-001 การันตีพระ (483207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640113-002 การันตีพระ (483209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ640113-006 การันตีพระ (483210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ640113-015 การันตีพระ (483212) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ640113-025 การันตีพระ (483213) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640105-157 NKCS000803891 Ton820 + กงซุนเชอ (482425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปพระคุปตะ วัดราชบพิธฯ รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ640106-108 ED396047606TH จิตศรัทธา + วัชรชัย (482515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว เนื้อทองเหลือง จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(G 87%)
3 # 3อจ640106-161 ED527952105TH essai + aood0458 (482539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
4 # 3อจ640107-113 820683194892 บุญสนองเลย + OKK08 (482646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 67%)
5 # 3อจ640107-121 NGWW000278119 pramual + Bbeenaja (482672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
6 # 3อจ640107-146 ED384974585TH นครเมืองเก่า + (482719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
7 # 3อจ640108-006 ก๊อง05 + sanopporn (482769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
8 # 3อจ640108-118 ED573741846TH D_bangsan + sanopporn (482782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)
9 # 3อจ640108-121 GSPZ000040273 wootubon + korn88 (482824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุถ้ำมหาเถร พิมพ์ใหญ่ฐานสูง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)(G 66%)
10 # 3อจ640108-133 EX590568808TH จุ๋มจิ๋ม + THAI-PRA (482761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
11 # 3อจ640109-101 EX543489284TH เน้นพระสวย + พรหลวงปู่ (482883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่


12 # 3อจ640109-107 820690770561 lekmahoran + (482892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pudeenun1716
เหรียญพระรัตนะตรัย หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นนทบุรี
13 # 3อจ640109-111 ED578351975TH แถวอุรุพงษ์ + องอาจ (482863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเกสร ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ640109-114 KSCB000085912 ruamsup + สุวรรณโชค (482874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640109-117 ED567870682TH Yuttana27 + moo_bpk (482880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
16 # 3อจ640109-119 ED555585040TH ศักดิ์นรินทร์ + เขยมาบตาพุด (482887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว)
17 # 3อจ640109-124 EX453663475TH D_bangsan + ชัยชาญ (482930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
18 # 3อจ640109-125 ED490758163TH DDman + beer2126 (482932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นแรก พิมพ์หกชั้นอกวี เนื้อผง จ.อ่างทอง กรอบทอง(G 84%)
19 # 3อจ640109-127 ED566141563TH ทนายโอ๊ต58 + Thanom (482936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ640109-129 Vincent + vitaya (483136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 158400) (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (630213-008)
21 # 3อจ640109-132 MNKP000811935 louisate49 + prakit (483205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ640109-141 ED553849061TH jamezot007 + รอดบางแค (482952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ640109-151 ED524795754TH poshwises + อ๋อย77 (482894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา


24 # 3อจ640111-006 My_December + ดิอาโบล (483004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดโท เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช
25 # 3อจ640111-007 NongOprakruang + ดิอาโบล (483006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
26 # 3อจ640111-101 ED521939857TH Aeybangsaen + gold1 (483007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน ปี 2518 จ.ระยอง
27 # 3อจ640111-107 ED578597050TH กล้วยไม้ + (483023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_WATCHOENG
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
28 # 3อจ640112-001 ดาวหาง + ดิอาโบล (483086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640112-002 tekapol + ดิอาโบล (483089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดซุ้มบน)
30 # 3อจ640112-003 wirat99 + anonnat (483091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (630106-747)(G 65%)
31 # 3อจ640112-005 สัมปัญโณ + punpun (483098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
32 # 3อจ640112-006 tongjoy + ทวดนรรัตน์ (483103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดฐานบัว)
33 # 3อจ640112-009 prasittichai34 + serew (483114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ640112-010 Poo1980 + serew (483116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
วัวธนู อาจารย์เณรสิงห์คำ วัดป่าสัก เนื้อเงิน ปี 2519 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้


35 # 3อจ640112-011 โต้งกระนวน + cabzaa (483121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ640112-013 oilpronaja + jirapach (483127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง กรุบางกะจะ เนื้อชินเงิน จ.จันทบุรี (สภาพใช้)(631020-056)
37 # 3อจ640112-014 chatchaik007 + BallDesign (483130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (630609-073)
38 # 3อจ640112-015 เมเปิ้ล + coldplay (483132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
39 # 3อจ640112-016 peacemaker + coldplay (483134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ท่านสรรเพชญสร้าง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
40 # 3อจ640112-017 Poonsin + chaiparkway (483197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง จ.อ่างทอง
41 # 3อจ640112-102 ED565551902TH ณ-ชัยภูมิ + ขุนเมืองจันทร์ (483151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
42 # 3อจ640112-103 ED564079545TH bellic + คุณศิระ (483154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ไม่มีบัวหลัง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640112-104 ED574958455TH dechatorn + nakornyong (483158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
44 # 3อจ640112-105 TH0118X9UG22B Konig + sutee (483162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
45 # 3อจ640112-106 830479521631 joeenok + niwatdear (483171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และแต่งผิว)
46 # 3อจ640112-108 ED561580262TH tum99 + pump992 (483175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (570207-009)
47 # 3อจ640112-109 PTRR000361830 กาละแม + BOMBA (483180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ640112-110 EH317037396TH birdnaja + tekken (483181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ640112-111 EG420981612TH joeenok + ไบร์ทหนองช้างคืน (483084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
50 # 3อจ640112-112 ED071644128TH artty5959 + vicheanammy (483087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
51 # 3อจ640112-113 EH325440770TH kaimotor + kenshiro2810 (483090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ640112-114 820699822670 pramual + Arunn (483094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธาราวดี กรุประตูลี้ พิมพ์ซุ้มไข่ปลา เนื้อดิน จ.ลำพูน
53 # 3อจ640112-115 820699822670 lekmahoran + Arunn (483097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และหูชำรุด)
54 # 3อจ640112-116 820699822670 น_สุขปลอด + Arunn (483100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดปืน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
55 # 3อจ640112-117 820699822670 dreamsconner + Arunn (483101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธาราวดี เนื้อดิน
56 # 3อจ640112-118 ED389876196TH ขนมกรุบ + bank9 (483104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(G 66%)57 # 3อจ640112-119 ED561307822TH AodAnt + chin99 (483107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (560206-054)
58 # 3อจ640112-121 ED576037154TH m-cot + OaTaWa (483118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
59 # 3อจ640112-122 ED577133554TH กาละแม + benz1101 (483122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
60 # 3อจ640112-123 820691034715 ราชสีห์ + chuchart-k (483126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
61 # 3อจ640112-124 ED546048697TH เล็กหัวเสือ + toymlt (483128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 65%)
62 # 3อจ640112-125 PHAK000357436 MEA2007 + BOMBA (483138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ640112-126 ED586725983TH V-rasak + wat26 (483140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 89%)
64 # 3อจ640112-127 KBSMP000002107 pramual + jakruk1984 (483142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
65 # 3อจ640112-128 FAM0006400969 พิศุทธิ์ + srikriangkrai (483145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด) (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
66 # 3อจ640112-129 ED554846265TH kim86 + peaky (483148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองคำ 86% ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 6.8 กรัม)
67 # 3อจ640112-130 ED584208765TH chatchaik007 + toyota888 (483152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ


68 # 3อจ640112-131 ED531198664TH pornlimk + ธิติวราห์ (483156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บรมครูฤๅษีพรหมปัญโญฯ หลวงปู่หงษ์ สุสานทุ่งมน เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
69 # 3อจ640112-132 TH0118XATW23B scofieldpop + ไก่คลองหก (483161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สองหน้าท้องอุ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640112-133 ED564624271TH visa1 + master_t (483165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (590317-021)
71 # 3อจ640112-134 ED573746049TH เป๋าแมน + surasak_bpb (483167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ640112-135 SLEN000100478 ประทีป + tongleehae (483198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
73 # 3อจ640112-136 ED570778475TH เจ้าคุณ + ญาญ่าซัง (483169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลานปิดทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
74 # 3อจ640112-138 ED544051526TH รุตช้างกลาง + พิชชากร (483176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
75 # 3อจ640112-139 ED564829099TH หิมพานต์มุ่งงาม + (483177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BlackWasabi
พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย)
76 # 3อจ640112-140 TH0118WZWQU6B m-cot + tone555 (483179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
77 # 3อจ640112-141 ED578372989TH poshwises + อ้วนโกบ๊อ (483085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ640112-142 EW200718503TH Chan59 + boytiew (483088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
79 # 3อจ640112-143 EG691649704TH PHLOI + RUAYGABPRA (483200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม


80 # 3อจ640112-144 EG420979401TH Newnomal + pirawit (483092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
81 # 3อจ640112-145 ED563837598TH Tawatchai50 + pound2007 (483102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
82 # 3อจ640112-146 ED215254545TH AodAnt + เด็กหงษ์ (483108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 159)(630829-156)
83 # 3อจ640112-147 ED515799492TH poshwises + numpraram2 (483112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็กหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
84 # 3อจ640112-148 ED515799492TH ท๊อปTURBO + numpraram2 (483117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 85%)
85 # 3อจ640112-149 ED499742925TH slaton57 + Destiny88 (483119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
86 # 3อจ640112-150 ED515796641TH chatchaik007 + Ponweth (483124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ640112-152 ED580712730TH ราชสีห์ + LujingHong (483133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและชำรุดศีรษะ)
88 # 3อจ640112-153 ED529489323TH Chokwoottichai + (483137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Watermelon
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(631127-161)
**(พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้)
89 # 3อจ640112-154 EX458080754TH watcharapong99 + (483141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Ketautomotive
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631203-194)(G 75%)90 # 3อจ640112-155 ED579480035TH Takamine + nana04 (483144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (610217-014)(G 81%)
91 # 3อจ640112-156 ED508053780TH DaIrOz + loryinglong (483146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ640112-157 ED522222793TH jitnobnom + ซูโม่ (483149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
93 # 3อจ640112-158 ED522222793TH jitnobnom + ซูโม่ (483153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (วัดคลองมะเดื่อสร้าง)
94 # 3อจ640112-159 ED522222793TH Golf58 + ซูโม่ (483155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพิรอดคล้องแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน จ.กาญจนบุรี
95 # 3อจ640112-160 ED522222793TH Kate1974 + ซูโม่ (483159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ640112-161 ED522222793TH Princi-B + ซูโม่ (483083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 67%)
97 # 3อจ640112-163 ED522222793TH Princi-B + ซูโม่ (483096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และรมดำใหม่)(G 65%)
98 # 3อจ640112-164 ED522222793TH pim-poon + ซูโม่ (483099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 63%)
99 # 3อจ640112-165 ED522222793TH jitnobnom + ซูโม่ (483105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
100 # 3อจ640112-166 ED522222793TH Yuttana27 + ซูโม่ (483109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตื้น)101 # 3อจ640112-168 ED522222793TH ptk_1234 + ซูโม่ (483115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)(G 64%)
102 # 3อจ640112-170 ED522222793TH กระต่าย + ซูโม่ (483125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 65%)
103 # 3อจ640112-171 ED522222793TH Kanlp + ซูโม่ (483131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 66%)
104 # 3อจ640112-172 ED522222793TH กระต่าย + ซูโม่ (483135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 61%)
105 # 3อจ640112-173 ED522222793TH poshwises + ซูโม่ (483139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่น ทอ. สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.ประจวบคีรีขันธ์
106 # 3อจ640113-144 PHLOI+phrakhrupalad (483250) กรอบทอง 1 องค์ ( G 72%)(น้ำหนักรวม 11.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 ม.ค. 2564 - 08:37 น.] #78221 (10/13)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ640105-003 ED564261988TH อาชาเหล็ก (482352) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ640105-006 ED303269727TH พุทธโกศัย (482357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 1อจ640105-011 ED554674698TH jojo5 (482363) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ640105-013 EX491012191TH o-larn (482434) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ640106-005 ED564024215TH คุณศิระ (482454) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ640106-013 ED451156952TH mingch (482459) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 1อจ640106-022 ED524456703TH OMBUN (482460) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ640106-023 ED524456703TH OMBUN (482464) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ640106-024 ED524456703TH OMBUN (482468) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ640106-027 ED558370034TH seranee (482465) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ640107-015 ED533888619TH กล่องแก้ว (482610) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640108-010 ED559624574TH thepmonkon (482743) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ640108-019 EH289753985TH chuanwong (482746) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ640108-022 EG403770255TH sai-9ton (482750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ640112-011 820686525046 ผู้พัน (483190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631225-010 assawin (482630) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ640105-002 ATTORN43 (482358) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ640105-010 coldplay (482359) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ640105-014 engineer27 (482365) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ640105-016 Viraphan711 (482436) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ640106-014 penggo (482452) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ640106-015 microsoft (482456) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ640107-020 ศตกมล (483066) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ640108-001 hunter04 (482796) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ640108-005 vee2503 (482801) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ640108-006 vee2503 (482804) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ640108-007 vee2503 (482807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ640108-009 vee2503 (482817) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ640108-010 vee2503 (482822) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ640108-011 vee2503 (482825) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ640108-012 vee2503 (482829) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ640108-026 CC-AMULET (482744) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ640108-028 donkingddd (482747) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640108-029 donkingddd (482748) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ640108-030 donkingddd (482749) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ640108-031 donkingddd (482753) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ640112-001 legallaw (483081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640112-005 การันตีพระ (483063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640112-006 การันตีพระ (483064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ640112-007 การันตีพระ (483065) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
26 # 2อจ640112-008 การันตีพระ (483067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640112-009 การันตีพระ (483068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ640112-010 การันตีพระ (483069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ640112-011 การันตีพระ (483070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ640112-012 การันตีพระ (483071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ640112-013 การันตีพระ (483072) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ640112-014 การันตีพระ (483073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ640112-015 การันตีพระ (483074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ640112-016 การันตีพระ (483075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ640112-019 การันตีพระ (483076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ640112-021 การันตีพระ (483077) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ640112-024 b_wor (483182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
38 # 2อจ640112-028 การันตีพระ (483079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ640112-030 การันตีพระ (483080) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640111-001 DaIrOz + somrut (482984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
2 # 3อจ640111-002 chatchaik007 + puriwaj (482990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(630411-055)
3 # 3อจ640111-003 รักษ์นครหลวง + naret18 (482993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
4 # 3อจ640111-004 Bunjert + พุทธบูชา (482995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง (590504-023)
5 # 3อจ640111-005 boon1 + prasit_tj (483002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม
6 # 3อจ640111-008 zakII + บรีสพระช่วย (483008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ.. (631217-095)
7 # 3อจ640111-009 BUNGHON + พุทธานุภาพ456 (483012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 70%)
8 # 3อจ640111-010 Golf501 + mekya2706 (483014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (631104-198)
9 # 3อจ640111-011 poshwises + มหามงคลพระ (483009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ640111-102 ED521939857TH samakid + gold1 (483010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพซ่อมเส้นซุ้มขวา) (620412-043)
11 # 3อจ640111-103 ED564058863TH หนุ่มธนบุรี + คุณศิระ (483013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
12 # 3อจ640111-104 ED484273713TH nim4011 + Pingpong2513 (483015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (580912-218)(G 79%)
13 # 3อจ640111-105 ED484273713TH Kittinan + Pingpong2513 (483018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพสวย)(G 62%)
14 # 3อจ640111-108 EX380710630TH rin_arch + Aeychonburi (483024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (631128-041)
15 # 3อจ640111-109 ED533263621TH Princi-B + noi70 (483026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 720)
16 # 3อจ640111-110 ED582110975TH tosspong + Ruampol1689 (483029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 64%)
17 # 3อจ640111-111 ED588305290TH Musashi + น้องหมี (482982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
18 # 3อจ640111-112 ED588305290TH Thredsak + น้องหมี (483060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
19 # 3อจ640111-113 EG946090673TH ภัคภร + fattygirl63 (482985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
20 # 3อจ640111-114 ED5644074849TH Siris + kanlaya48 (482987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเพื่อมาตุภูมิ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครปฐม
21 # 3อจ640111-115 ED567911714TH กุศลสร้าง + kritsada5484 (482991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 83%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
22 # 3อจ640111-116 ED508143525TH pcha429 + ppffarm (482994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/หมายเลข 1121) (631130-295)(G 70%)
23 # 3อจ640111-118 ED568791337TH หิมพานต์มุ่งงาม + PHLOI (482999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (600728-053)
24 # 3อจ640111-120 EH822068315TH หนึ่ง275 + กันต์กวี (483061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
25 # 3อจ640111-121 ED564058245TH บรมีหลวงปู่ทวด + งดงาม (483038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
26 # 3อจ640111-122 ED614829805TH yoyo23 + tttui (483039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
27 # 3อจ640111-123 ED572107005TH chuchart-k + shyamal (483040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ640111-124 ED572107005TH chuchart-k + shyamal (483041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 551)
29 # 3อจ640111-125 ED572107005TH chuchart-k + shyamal (483042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทองหลังนาก ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 142)
30 # 3อจ640111-126 ED572107005TH chuchart-k + shyamal (483043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 321)
31 # 3อจ640111-127 ED572107005TH chuchart-k + shyamal (483044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 34)
32 # 3อจ640111-129 ED544897320TH pornpipat + เฮียนพพร (483046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
33 # 3อจ640111-130 EI690444647TH loongmike + ฮักแม่สรวย (483047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (610329-111)(G 67%)
34 # 3อจ640111-131 RNYB000L26198 Poonsin + ton68 (482983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 56)
35 # 3อจ640111-132 RNYB000L26198 Poonsin + ton68 (482986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1986)
36 # 3อจ640111-133 EI889082787TH njeesom + sunsadee (482988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ครูบาจันทร์ วัดน้ำแป้ง รุ่นแรก พิมพ์หลังแบบ เนื้อสำริด ปี 2558 จ.พะเยา (หมายเลข 131)
37 # 3อจ640111-137 ED573404455TH Todmuangchon + (482998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เกียรติกังวาน
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร ) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580422-060)
38 # 3อจ640111-139 RPRA000108786 mana15 + Golf2424 (483003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 108)
39 # 3อจ640111-140 ED512094105TH พ่อมาเฟีย + พุทธศิลป์ล้ำค่า (483005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1470)(G 66%)
40 # 3อจ640111-141 ED533964403TH pimthong + ดาบสองมือ (483016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติ กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัย(เล็ก) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ640111-142 EX484254060TH Mewsittichai + พุทธคุณ05 (483062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.สุราษฏร์ธานี (ขนาดสูง 11 นิ้ว)
42 # 3อจ640111-145 ED504471128TH bluezone69 + bomtada (483028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดมูลเหล็ก พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ640111-146 ED449391603TH pramual + pop_vat (483031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง พิมพ์เข่ากว้าง เนื้อชินตะกั่ว จ.สุโขทัย
44 # 3อจ640111-147 ED449391603TH PHLOI + pop_vat (483032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทักษิณ วัดใต้ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2476
45 # 3อจ640111-149 ED398843355TH pramual + ดำบ้านดอน (483034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
46 # 3อจ640111-150 ED557210985TH บอมเบ + ptgao99 (483036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 61%)
47 # 3อจ640111-151 ED557210985TH เสรีไทย + ptgao99 (482978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา(G 61%)
48 # 3อจ640111-152 EI919885246TH vitaya + ชอบพิจิตร (482979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
49 # 3อจ640111-153 ED538729591TH ขุมทรัพย์พระ + (482980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiywutkunarsa
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 13 ม.ค. 2564 - 08:35 น.] #78218 (9/13)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631225-041 EH289752137TH chuanwong (482615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ631225-044 ED537492029TH หมูน้อยจอมโหด (482691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ640107-003 ED343493270TH เบียเจ้าเจ็ด (482679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ640107-004 ED586200963TH errorman (482683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ640107-005 ED560445734TH sakbangbon (482601) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ640107-006 ED5660445725TH sakbangbon (482603) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ640107-007 EG800356139TH o-larn (482604) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ640107-008 EG800356139TH o-larn (482606) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 1อจ640107-009 ED560445748TH sakbangbon (482608) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ640107-010 ED368072468TH suwankal (482685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ640107-011 TH0118WNFCY1B เซียนบ้านนอก (482727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ640107-018 EG403780345TH พระลพ (482611) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
13 # 1อจ640111-006 ED304249825TH mingloei (483055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ640105-001 supakit_lck (482353) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ640105-029 คุณไวไว (482624) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
3 # 2อจ640107-003 montrito (482710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ640107-004 disakorn (482713) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ640107-014 เด็กท่าพระ (482702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ640111-004 การันตีพระ (482961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ640111-008 มองดู (483058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ640111-011 การันตีพระ (482962) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ640111-012 การันตีพระ (482964) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ640111-013 การันตีพระ (482966) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ640111-015 midori (483035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
12 # 2อจ640111-018 บรีสพระช่วย (482976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ640111-020 การันตีพระ (482968) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ640111-021 การันตีพระ (482970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ640111-022 การันตีพระ (482971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ640111-024 การันตีพระ (482972) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้ (ประจำวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564)
1 # 3อจ640106-179 MNK9000810802 pontat567 + prakit (482873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ640107-133 ED534328139TH pupa5588 + payan (482876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดาวนายสิบ หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี
3 # 3อจ640107-160 ED536972151TH เหลืองหางขาว + NERAMIT (482879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 78%)
4 # 3อจ640109-002 tusanima + classic65 (482869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ640109-003 pcha429 + หนึ่งบารมีพระพุทธ (482870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ640109-103 ED423792581TH noomark + Manunicon (482888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อรานด้านหลัง)
7 # 3อจ640109-105 ED453981195TH bamboss + nutkeji2020 (482958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ640109-106 ED453981195TH กวางเคมี + nutkeji2020 (482959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อเนียม เนื้อชิน
9 # 3อจ640109-108 ED477571230TH ม่วงทองพระ + ไข่มุข (482895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นเผด็จศึก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิษณุโลก (ขนาดสูง 10.5 นิ้ว)
10 # 3อจ640109-109 TH0118WYYRH2B Susit0302 + otto3528 (482898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปุ่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
11 # 3อจ640109-110 WDSR000603271 poshwises + fifa3623 (482899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี รุ่น 2 เนื้อเงินลงถม ปี 2490 จ.ประจวบคีรีขันธ์
12 # 3อจ640109-112 EG934060555TH ชัยไทรงาม + เปี๊ยกบัวงาม (482956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้)13 # 3อจ640109-113 ED547051454TH tanint + หลานดาบหัก (482866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา วัดนางพญา พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
14 # 3อจ640109-115 EH289753305TH poshwises + tongleehae (482875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี
15 # 3อจ640109-118 ED529776474TH มอร์เมืองทอง + นายชลิต (482882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
16 # 3อจ640109-120 ED488324163TH pornlimk + ผมนะเด็กเทพ (482891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
17 # 3อจ640109-121 ED490695477TH pramual + mahaphom (482926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดหนองจอก พิมพ์ถือดอกบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) ปลุกเสก)
18 # 3อจ640109-128 ED183050402TH บรมีหลวงปู่ทวด + yayara (482938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย รุ่นอายุ 80 ปี (สร้างเสริม) พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ระยอง (หลวงพ่อดิ่ง ปลุกเสก/สภาพใช้)
19 # 3อจ640109-130 SMUT001119632 chin-in + Big27 (482939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุลาวทอง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
20 # 3อจ640109-131 MNKP000811935 AChen + prakit (482867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%)
21 # 3อจ640109-135 ED515994222TH supervigo + ศิษย์ปู่สง่า (482881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเสมาชนะมาร เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 26)
22 # 3อจ640109-136 ED515633201TH ทิศเหนือ + Yuisuper (482884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(G 63%)
23 # 3อจ640109-139 820681506956 BOARD + หนึ่งพระสยาม (482953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังรูปเหมือน(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2509 จ.สิงห์บุรี24 # 3อจ640109-140 ED533947317TH พงษ์ท่าม่วง + birdbeat (482893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ เนื้อดินเคลือบ ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ640109-142 ED552338659TH AodAnt + nutcha (482923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
26 # 3อจ640109-143 RL006413420TH noomevo7 + nakornyong (482925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
27 # 3อจ640109-144 EG502018714TH tangmo123 + สุพรรณพงศ์ (482928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ640109-145 สัมปัญโณ + Domedoom (482931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH0118WQKQKQC3B
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 84%)
29 # 3อจ640109-146 EI889573738TH ningwatgrang + เพิ่มพูนศิลป์ (482933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
30 # 3อจ640109-147 ED489396878TH opasn + นราทัศน์ (482935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640109-148 EG939997839TH กิมเล้ง + Kittiwoot333 (482937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ640109-149 ED526778034TH Sololo + mitmitee (482940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดส่วนบน)
33 # 3อจ640109-152 ED441532265TH sombud + wacharaphum (482896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ640109-154 ED557337791TH Q-Taro + โก๋แก่ (482902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ


35 # 3อจ640109-155 SP160858478 ปลื้มธีรภัทร์ + like505 (482954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุครบ 60 ปี เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุครบ 60 ปี เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
36 # 3อจ640109-156 ED575314678TH Korngavee + แอ๊ดป่าซาง (482905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
37# 3อจ640111-106 rin_arch+ชลธิรา (483021) กรอบทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนัก 4.3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 ม.ค. 2564 - 08:31 น.] #78211 (8/13)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631211-005 ED523240303TH ศิษย์ท่านขุน (481541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ631219-008 WDSR000593143 มีดีพระเครื่อง (481517) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 1อจ631219-017 ED496820703TH Preecha_K (481542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
4 # 1อจ631219-024 EG949907532TH srilinjee (481538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
5 # 1อจ631221-002 EH255076446TH momo_nid (481607) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ631223-006 TH0118V4XXP38 assawin (481892) ส่งพระตรวจสอบ 25 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 25 องค์
7 # 1อจ631224-002 EX518013025TH ต่อแต้ม (481995) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ631224-003 ED516763928TH บิ๊กบีม (482032) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ631224-004 EX518013034TH ต่อแต้ม (482001) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ631224-005 EX518013048TH ต่อแต้ม (482004) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ631225-008 EH289754138TH chuanwong (482056) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ631225-009 EH289754138TH chuanwong (482061) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ631225-012 ED490735785TH beer2126 (482108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ631225-021 ED535974672TH witbcc143 (482162) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
15 # 1อจ631225-034 EH289753818TH chuanwong (482161) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ631225-038 TH0118VFUKW3B toopronchai (482050) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ631225-047 ED537816348TH thatcharit (482186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ640104-002 EO598481841TH num1522 (482197) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ640104-004 ED545554215TH poshwises (482209) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ640104-007 EG987269190TH ต้นคุง (482281) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ640105-001 TH0118VNQY72B Kaweepong (482351) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ640105-008 SSUT007379115 krai007 (482448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ640106-002 ED484257931TH Manopd (482565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640106-004 ED524004986TH benz39 (482567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ640106-006 ED448251689TH หนองซอ (482569) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ640106-007 ED556524824TH welding24 (482570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ640106-009 ED513427445TH สังกัจจายน์ (482572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ640106-011 EH024609153TH wiwat_bs (482553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ640106-012 ED535418595TH Nippit (482556) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ640106-016 ED554852685TH ichigomomo (482560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ640106-018 ED533035519TH aumpharam (482562) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ640106-020 ED572905804TH napolyonk (482564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ640106-026 ED558370034TH seranee (482548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631224-003 likeit (481925) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ631224-004 nattasak (481983) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631224-005 nattasak (482005) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
4 # 2อจ631224-015 ppffarm (482006) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ631224-016 ppffarm (482010) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ631225-015 boomboys (482155) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
7 # 2อจ640104-013 tongprakueang (482318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ640104-015 เหน่งบางคู้ (482211) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ640104-017 ketanont (482320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ640104-023 tamo1 (482228) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ640104-026 wilairat_22 (482297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640104-030 penggo (482214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ640104-034 vutichai (482292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ640105-011 คุณไวไว (482635) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ640105-021 คุณไวไว (482607) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ640105-022 คุณไวไว (482609) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ640105-027 คุณไวไว (482618) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ640105-030 คุณไวไว (482625) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ640105-031 คุณไวไว (482628) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ640105-032 คุณไวไว (482631) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 2อจ640105-035 คุณไวไว (482636) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ640105-036 คุณไวไว (482664) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
23 # 2อจ640106-005 niruch (482542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ640106-009 savebank163 (482547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ640106-010 jicko (482549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ640106-011 jicko (482577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ640106-012 pump992 (482578) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ640109-017 jakwaview (482858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ631214-116 ED526409051TH กำนัน + lamborghinizi (481056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ631221-149 TH0118V8HBD8B คนหัวไผ่ + josiam65 (481645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้
3 # 3อจ631222-130 EG146450255TH yime2 + เล็กหลังวัด (481720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง(เทา) จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้
4 # 3อจ631222-147 ED477561874TH pornlimk + ไข่มุข (481691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2527-2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
5 # 3อจ631224-129 EX547547835TH Arjaree56 + ประพฤทธิ์ (481978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ631224-143 EG403759860TH คนท้องทุ่ง + sai-9ton (481979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2522 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ631224-158 NGWW000273846 คนท้องทุ่ง + wilairat_22 (481971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ631224-161 ED538654624TH poshwises + Arunlert69 (481982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์ ปี 2515 จ.นครสวรรค์(G 68%)
9 # 3อจ631225-123 ED501405601TH janechai + ต้นอุทยาน (482077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง พิพม์หลังนางกวัก เนื้อผง ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ631225-137 FAM0005041700 elite90 + HopeMan (482131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
11 # 3อจ631225-142 ED529458635TH ปภาสโร + ซูโม่ (482096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง
12 # 3อจ640104-001 เจริญ42 + Komsank (482236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ


13 # 3อจ640104-010 Anoma + yingsak (482262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดเมือง เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
14 # 3อจ640104-113 ED567820434TH yime2 + ใหม่พระประแดง (482330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้สึก)
15 # 3อจ640104-120 ED204946687TH chai77 + warning (482337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกนาสีดา วัดป่านาสีดา เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.หนองคาย (หลวงปู่เทศน์ ปลุกเสก)
16 # 3อจ640104-125 HMRK000276404 nuthapol + aoopasio (482249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล รุ่น สก. พิมพ์พระรอด เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2544 จ.ประจวบคีรีขันธ์
17 # 3อจ640104-143 ED510595617TH Bunjert + เอกเมืองตรัง (482314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ตรัง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
18 # 3อจ640104-158 ED483571415TH pramual + ศรัทธา999 (482309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร กรุวัดประยูนฯ เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
19 # 3อจ640104-160 ED483571415TH TenTen10 + ศรัทธา999 (482313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน จ.ระนอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ640104-164 EH734530616TH ks_somsin + (482226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คมทัตพรหมเสนะ
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ640105-105 TH0118WH0950B somchaitoh + (482375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้อมเมตตามหานิยม
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นวารุณี เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
22 # 3อจ640105-106 TH0118WH0950B ราชสีห์ + ต้อมเมตตามหานิยม (482378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ640105-110 ED560403637TH เทพมรณะ01 + พุทธปฐม (482388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม


24 # 3อจ640105-127 ED541474242TH กุ้งพระบาท + witzy_11 (482407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
25 # 3อจ640105-128 ED463435923TH ราชสีห์ + tamthodsaporn (482411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งผมหวี วัดมกุฎฯ พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
26 # 3อจ640105-144 ED539790586TH ks_somsin + อาบังวา (482377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
27 # 3อจ640105-153 EH157441904TH Zhang_Danny + เจ้าสัวเก้า (482412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กัณหาชาลี หลวงพ่อคล้อย วัดบางไกรนอก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.นนทบุรี
28 # 3อจ640106-001 arampo + มิตรพระแท้ (482590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฏก) เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ640106-102 EG652747126TH pornlimk + golfsriracha (482497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไผ่ วัดไผ่งาม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน
30 # 3อจ640106-110 EW379135994TH tonychan + tafu-boy (482524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู กรอบทอง(G 87%)
31 # 3อจ640106-115 EH027279266TH booddeej + midnightjojo (482480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
32 # 3อจ640106-141 ED490749229TH atthasit + dekphet (482546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง/สภาพล้างผิว)
33 # 3อจ640106-144 EH024609153TH ChatpraK + wiwat_bs (482823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
34 # 3อจ640106-151 ED541728755TH ทิวทัศน์ + bank121 (482507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.กรุงเทพฯ


35 # 3อจ640106-170 ED368080331TH รักษ์นครหลวง + Chakkapud (482563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑโบราณ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 79%)
36 # 3อจ640106-181 MNKP000810802 poshwises + prakit (482580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
37 # 3อจ640106-191 ED518048237TH Pb_Benz + skyman (482826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 77%)
38 # 3อจ640107-119 ED384986433TH pakornkeit + ชวนชื่น (482729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครปฐม
39 # 3อจ640108-001 Theptarget + chon1980 (482754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นมั่งมีศรีสุข พิมพ์มังกร เนื้อเงิน ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 77)
40 # 3อจ640108-002 perakran + มหานคร (482756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดตะกล่ำ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
41 # 3อจ640108-003 Teetee4289 + tong0259 (482759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ640108-004 boat1678 + ลูกแม่รำเพย (482762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
43 # 3อจ640108-005 kasemsit + sanopporn (482766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร รุ่นรับเสด็จ ปี 2539 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ640108-007 น้ำใจ52 + พรพระพุทธคุณ (482771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
45 # 3อจ640108-008 ต่อ_ถนนตก + พรพระพุทธคุณ (482775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(G 80%)
46 # 3อจ640108-009 meiteekul + บรีสพระช่วย (482847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (630912-240)(G 88%)


47 # 3อจ640108-010 บอมเบ + bud2020 (482853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6071)
48 # 3อจ640108-011 NIPPITHA + ต่อ_ถนนตก (482803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (620822-066)(G 89%)
49 # 3อจ640108-012 Big27 + va1111 (482809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (530917-161)
50 # 3อจ640108-013 เน้นพระสวย + va1111 (482813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
51 # 3อจ640108-014 อ๋องสาย4 + donkingddd (482816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (631219-130)(G 65%)
52 # 3อจ640108-015 นายเอกรัตน์ + likeit (482818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(571215-129)(G 68%)
53 # 3อจ640108-016 m-cot + kakstars (482821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
54 # 3อจ640108-101 82068719680 pramual + lohbetong (482779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ640108-102 ED558889748TH Champaiai34 + องอาจ (482850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
56 # 3อจ640108-103 ED189078134TH nongder + Manver (482784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.พิจิตร (ขนาด 3.2 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
57 # 3อจ640108-104 EX543614044TH โจ้บางโพ + ลูกน้ำดำ (482786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
58 # 3อจ640108-105 ED565825173TH อ้วนอุดร + superman_vuth (482790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ640108-106 ED525174519TH komwoke + แป้ง67 (482848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 61%)
60 # 3อจ640108-107 EG791405466TH pornlimk + bellic (482794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ640108-108 EG974402006TH แสงธรรม01 + Worakits (482795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620223-073)
62 # 3อจ640108-109 ED531953734TH ทนายโอ๊ต58 + maii_amulet (482798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ640108-110 ED547617973TH ppong2506 + วรรณสินศิริ (482799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ640108-111 EX458327254TH kritmek + Manopd (482757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(631028-252)
65 # 3อจ640108-112 EH027336927TH HS2NAJ + artto13 (482760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด เนื้อชินเงิน
66 # 3อจ640108-113 ED4838866578TH ชัยเจเจ + phrakhrupalad (482764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ640108-114 ED488560935TH taccord + suritubon (482768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
68 # 3อจ640108-115 ED565826187TH jouicepeam + superman_vuth (482773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ69 # 3อจ640108-116 ED560757621TH winwin_amulet + Finger (482851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ640108-117 ED573741846TH poshwises + sanopporn (482776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กำแพงเพชร
71 # 3อจ640108-119 ED573741846TH ทิศเหนือ + sanopporn (482787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
72 # 3อจ640108-120 ED527721433TH The_Trang + ansaldo (482791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
73 # 3อจ640108-122 EH117405373TH เขียวสดใส + บุญโขง (482827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ640108-123 EX592420566TH yime2 + Nonniizz (482828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบ)
75 # 3อจ640108-124 RYSB000072643 zafari + ยศศิริ (482831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเมฆพัด ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ640108-125 RYSB000072643 ploithai + ยศศิริ (482834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสุรินทร์มงคล วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.สุรินทร์
77 # 3อจ640108-126 7110032168296 PHLOI + อติกานต์พระเครื่อง (482849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงสิน วัดบุญประดิษฐ์ รุ่นแรก
78 # 3อจ640108-127 ED561544101TH DaIrOz + Ake595 (482836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ640108-128 ED561544101TH suwankal + Ake595 (482838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)80 # 3อจ640108-129 ED447802650TH วณิชออโต้ + Tanate415 (482840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ640108-130 ED558885715TH Sapap + องอาจ (482841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
82 # 3อจ640108-131 ED549813675TH Chokwoottichai + takrit (482755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ640108-132 ED501755240TH pramual + ต้อมตราโล่ (482758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุวัดไส้ไก่ เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
84 # 3อจ640108-134 EX590568808TH laphat + THAI-PRA (482852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
85 # 3อจ640108-135 EX590568808TH จุ๋มจิ๋ม + THAI-PRA (482765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
86 # 3อจ640108-136 ED537358381TH joeenok + ศรัทธา999 (482770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้านางฐานสูง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก)
87 # 3อจ640108-137 ED537358381TH joeenok + ศรัทธา999 (482772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
88 # 3อจ640108-138 ED537358381TH pramual + ศรัทธา999 (482774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวังหิน เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
89 # 3อจ640108-139 ED537358381TH บรมีหลวงปู่ทวด + ศรัทธา999 (482777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืนเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
90 # 3อจ640108-140 ED537358381TH Korngavee + ศรัทธา999 (482778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้91 # 3อจ640108-141 ED537358381TH หนุ่มธนบุรี + ศรัทธา999 (482781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอนูน เนื้อชุบทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
92 # 3อจ640108-142 820688003096 pouy2727 + ศรีเมืองระยอง (482785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1037)
93 # 3อจ640108-144 SKB1000487268 อาราธนา + jatuponpond (482792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
94 # 3อจ640109-001 chatchaik007 + ประศาสน์ (482868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631224-263)(G 77%)
95 # 3อจ640109-004 lertsak + microsoft (482871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 20.5 กรัม)(631219-320)
96 # 3อจ640109-122 ED533558246TH chiewchol9871 + Bbeenaja (482927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(630507-242) (G 82%)
97 # 3อจ640109-126 ED490758163TH เมืองช้าง + beer2126 (482934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631001-002)(G 64%)
98 # 3อจ640109-133 ED561646729TH Pentor09 + เสกปราการ (482872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(630104-022)
99 # 3อจ640109-134 EI892896185TH pramual + ปอท่าเรือ (482877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุดงเมืองแอม พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.ขอนแก่น (สภาพล้างผิว)(630805-153)
100 # 3อจ640109-138 EX382656099TH Chan59 + TEE_INTER (482889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะเมีย เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(601118-054)


101 # 3อจ640109-150 ED545051071TH kritbig + pop_014 (482941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์พัดโบก วัดแม่น้ำคู้เก่า เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (570716-124)
102# 3อจ640109-153 ประทีป+พุทธศิลป์ล้ำค่า (482900) กรอบทอง 1 องค์ ( G 79%)(น้ำหนักรวม 11.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 ม.ค. 2564 - 08:36 น.] #78204 (7/13)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ631222-030 TH0118V07P26B น๊อตลำปาง (482198) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ631222-031 TH0118V07P26B น๊อตลำปาง (482200) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ631222-032 TH0118V07P26B น๊อตลำปาง (482202) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
4 # 1อจ631222-033 TH0118V07P26B น๊อตลำปาง (482203) ส่งพระตรวจสอบ 21 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 21 องค์
5 # 1อจ631223-011 ED521109055TH Vincent (482206) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 1อจ631223-012 ED521109055TH Vincent (482213) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ631223-015 TLIP000674844 linyikaiii (482302) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ631225-001 ED487791460TH Teresa (482058) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์
9 # 1อจ631225-004 ED533909733TH birdbeat (482062) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
10 # 1อจ631225-005 ED484489184TH bluezone69 (482134) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 1อจ631225-020 EQ530395835TH bagio (482150) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ640104-001 ED569815180TH autpichut (482219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ640104-003 NKAM000759043 ศราวุธ88 (482223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ640104-006 ED530562768TH OKK08 (482227) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ640104-008 ED539618345TH doopradee (482201) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ640105-002 TH0118VVGA13B t-det (482424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ640105-004 ED454499917TH chay7 (482427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 1อจ640105-005 RMCB000180351 วุฒินันท์ (482428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ640105-007 ED484498155TH Hook2 (482431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ640105-012 EX491012191TH o-larn (482355) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ640106-001 EG800355990TH o-larn (482455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ640106-015 EG729976428TH kakashi (482457) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
23 # 1อจ640107-021 ED368942751TH aood0458 (482739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ640108-016 ED536235032TH มีเก้า888 (482741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ631225-003 สยามเมืองยิ้ม (482142) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ631225-004 assawin (482619) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ631225-005 assawin (482622) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
4 # 2อจ631225-006 assawin (482627) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
5 # 2อจ631225-012 assawin (482655) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ631225-042 b_wor (482159) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ640104-001 matee1974 (482289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ640104-002 สยามเมืองยิ้ม (482199) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
9 # 2อจ640104-005 พิมพ์พิมล (482204) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
10 # 2อจ640104-006 พิมพ์พิมล (482208) ส่งพระตรวจสอบ 21 องค์ พระไม่แท้ 21 องค์
11 # 2อจ640104-007 นครเมืองเก่า (482298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ640104-008 komkit2530 (482301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ640104-009 kui60 (482305) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ640104-010 toeyway (482307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ640104-011 tongprakueang (482315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ640104-012 tongprakueang (482317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ640104-014 Buncha (482210) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ640104-016 โคมันยอง (482339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ640104-018 Syumpu (482322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ640104-019 montrito (482325) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ640104-021 หนุ่มธนบุรี (482218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ640104-022 putloso (482224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ640104-024 kamonsap (482215) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 2อจ640104-027 wilairat_22 (482300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ640104-028 ยุทธภีม (482304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ640104-029 microsoft (482212) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ640104-031 ลูกแม่รำเพย (482288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ640104-033 Ponweth (482342) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 2อจ640104-036 nuttakrit (482295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ640105-004 janlutin (482432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ640105-005 kogame (482433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ640105-006 kit49 (482435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ640105-007 kritmek (482437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ640105-009 Haasdk123 (482429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ640105-012 sakbangbon (482350) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ640105-015 กรดพุทธคุณ (482371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ640105-017 คุณไวไว (482637) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ640105-018 คุณไวไว (482640) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
39 # 2อจ640105-019 คุณไวไว (482644) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ640105-020 คุณไวไว (482649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ640105-037 Gook38 (482376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 2อจ640106-002 legallaw (482566) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
43 # 2อจ640108-003 การันตีพระ (482854) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
44 # 2อจ640108-017 meiteekul (482846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 2อจ640108-023 nat101 (482763) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
46 # 2อจ640108-027 CC-AMULET (482783) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
47 # 2อจ640108-038 การันตีพระ (482855) ส่งพระตรวจสอบ 28 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 28 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ640104-106 ED562812246TH aluminium + (482651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วิโรจน์เจริญวิทูฒ์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2538 จ.ศรีสะเกษ
2 # 3อจ640107-001 ladprakon + aood0458 (482638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
3 # 3อจ640107-002 กาละแม + pecth88 (482730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ640107-003 PTTproforma + noksev (482639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ640107-004 pramual + montree_m (482643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดดงเมืองแอม พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.ขอนแก่น **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
6 # 3อจ640107-005 Aommd + เด็กท่าพระ (482647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อเงินลงยา จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ640107-101 EH492267900TH moderndoc + เซียนน้อยหนึ่ง (482654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี (631218-059)(G 87%)
8 # 3อจ640107-102 EB486375613TH niti2014 + chaingame (482657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 80%)
9 # 3อจ640107-103 ED544418365TH preeyawat + march859 (482660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
10 # 3อจ640107-104 ED568719385TH Stapornch + PHLOI (482663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ฐานสูง เนื้อตะกั่วลงชาดปิดทอง จ.เชียงราย (631017-006)
11 # 3อจ640107-105 EG573697467TH บีเวียงพิงค์ + ธัมปารี_16 (482667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดท่าพระ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
12 # 3อจ640107-106 ED558885701TH สุรชัย15 + องอาจ (482669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)
13 # 3อจ640107-107 820679823040 chaiyawit_doh + (482671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(สภาพสวย)(560410-111)(G 68%)
14 # 3อจ640107-108 ED564422742TH werty + THANOMCHAI2512 (482673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ640107-109 ED550158892TH เล็กหัวเสือ + พระประแดง26 (482676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างหลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (631205-018)
16 # 3อจ640107-110 ED527476905TH pupa5588 + Bonjohn (482680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
17 # 3อจ640107-111 ED527476905TH นุหลัก4 + Bonjohn (482726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)

18 # 3อจ640107-112 ED527476905TH Toncow + Bonjohn (482641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2506 จ.นครปฐม
19 # 3อจ640107-114 ED475481474TH Ponlanut1234 + เกษมจิต (482724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
20 # 3อจ640107-115 ED373057482TH poshwises + น้องอ๋อม (482653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ640107-116 ED549744100TH nonsiam1995 + ottoantique (482658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 80%)
22 # 3อจ640107-117 ED384986433TH chane31 + ชวนชื่น (482661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
23 # 3อจ640107-118 ED384986433TH propra + ชวนชื่น (482665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
24 # 3อจ640107-120 ATUP000056402 AMPjung + bucha999 (482734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4903)
25 # 3อจ640107-122 RNPL000145097 pramual + ผู้กองโจ้ (482675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 80%)
26 # 3อจ640107-123 ED339519090TH Princi-B + suchet_w (482677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
27 # 3อจ640107-124 ED175592401TH murbur + Paphatball (482681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ่าวเอิง วัดญวณสะพานขาว ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ640107-126 ED511896247TH waves + ขุนเมืองจันทร์ (482690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
29 # 3อจ640107-127 TH0118WRBBD2B lordcoffee + sitawee (482694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ หลวงปู่เพิ่ม วัดอุทยาน พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
30 # 3อจ640107-128 ED506654340TH Cchanchai + มะโหน่ง (482696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ640107-129 EX588259710TH เนติธร + kankanmol (482699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว) (631118-143)
32 # 3อจ640107-130 ED586610138TH puyatm + SHREK (482703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิษณุโลก
33 # 3อจ640107-131 EW791280593TH อตกพระเครื่อง + watbannon (482674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ
34 # 3อจ640107-132 EW791280593TH tummusic46 + watbannon (482678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ640107-134 EH223076572TH โจนัส + sutidas (482682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก กรุเตาทุเรียง พิมพ์กลาง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
36 # 3อจ640107-135 EH223076572TH Golf58 + sutidas (482686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ พิมพ์ตะพาบเล็ก จ.พัทลุง

37 # 3อจ640107-136 EH223076572TH jikkoh + sutidas (482688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ640107-137 EX588259723TH suchart_joe + kankanmol (482692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6709)
39 # 3อจ640107-138 ED538190016TH kongsakol + armbasic (482701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ640107-139 ED56482330TH guidenaja + somboonput (482705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ640107-140 ED566602662TH ดาวหาง + กระติบ (482707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
42 # 3อจ640107-141 PHAK000356484 กุมารดำ + BOMBA (482731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ640107-142 PAN2000334989 jakwaview + m_panjapol (482714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (G 76%)
44 # 3อจ640107-143 ED519348082TH benzy + peawc16 (482716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ ยาว เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (630714-082)
45 # 3อจ640107-144 ED529475386TH poshwises + maibangsai (482717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 68%)
46 # 3อจ640107-145 ED547611247TH wootubon + tttui (482718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
47 # 3อจ640107-147 ED563903694TH รามินทร์ + kawin1980 (482720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ640107-148 ED521778426TH kit01 + pound2007 (482721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส (เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
49 # 3อจ640107-149 ED319678976TH elite90 + chikka (482722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ640107-150 EG825177663TH เมืองช้าง + ซิยิ่นกุ้ย (482723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพหักซ่อมทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ640107-151 ED508254322TH pandp + tankamol (482733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา พิมพ์หลังยันต์เล็กมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ลพบุรี
52 # 3อจ640107-152 ED533438549TH new999 + paisan2508 (482684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (540916-150)
53 # 3อจ640107-153 ED537828350TH frist + thatcharit (482689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพใช้)
54 # 3อจ640107-154 ED537828350TH jitnobnom + thatcharit (482693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (631219-147)
55 # 3อจ640107-155 ED502146545TH Tee59 + อมฤตพระเครื่อง (482695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก

56 # 3อจ640107-156 ED502146545TH yime2 + อมฤตพระเครื่อง (482697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเชียงแสน เนื้อชิน
57 # 3อจ640107-159 ED502250472TH Oat_Phk + oukaa (482709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ640107-161 ED478470277TH tummusic46 + ณัฐปรัชญ์ (482642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.พะเยา
59 # 3อจ640107-162 ED570750910TH Poonsin + POOSIT (482645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
60 # 3อจ640107-163 ED407140842TH pramual + jessada6678 (482648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
61 # 3อจ640107-165 ED537286490TH รพินท์ + boat1678 (482656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม(G 71%)
62 # 3อจ640107-166 RP784190946TH azayagency + Mai2008 (482659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)(631009-203)
63 # 3อจ640107-167 EG766986543TH Poonsin + pandp (482662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (561002-246)
64 # 3อจ640107-168 ED577413571TH วณิชออโต้ + gikoo (482666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
65 # 3อจ640107-169 ED559918193TH Werachai10 + มหามณีจินดา (482670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น(นิยม) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (631112-032)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error VIP2