ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : # ปิดแล้ว # เหรียญท้าวเวสสุวรรณ พิมพ์ทรงจำปีย้อนยุค หลวงพ่ออิฏฐ์ รุ่น เทวสถิตย์ ๖๓ * ฟรี * บัตร QR C
จากกระทู้ #เปิดบูชา เหรียญท้าวเวสสุวรรณ พิมพ์ทรงจำปีย้อนยุค หลวงพ่ออิฏฐ์ รุ่น เทวสถิตย์ ๖๓
http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info8&No=1387
กระแสความสนใจให้การตอบรับจากท่านสมาชิกเป็นอย่างมาก จึงเปิดบูชา รายการเพิ่มเติมดังนี้

รายการที่เปิดบูชา

4.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ..........บูชา 6500 บาท
6.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง.................................บูชา 2400 บาท
7.เนื้อเงินบริสุทธิ์..................................................บูชา 1900 บาท
11.เนื้อชนวนกาหลั่ยทองพ่นทรายขัดเงา..................... บูชา 400 บาท
12.เนื้อทองทิพย์...................................................... บูชา 300 บาท
13.เนื้อทองแดงรมดำ............................................... บูชา 200 บาท
15.เนื้อผงพุทธคุณ................................................... บูชา 100 บาท
16.เนื้อผงจูซาแดง................................................... บูชา 100 บาท

** รับพระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 **พร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์

เหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา พิมพ์ทรงจำปีย้อนยุค หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น เทวสถิตย์ ๖๓

โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 09:09 น.]โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 09:11 น.] #76825 (1/63)รายการที่เปิดบูชา

4.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ..........บูชา 6500 บาท
6.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง.................................บูชา 2400 บาท
7.เนื้อเงินบริสุทธิ์..................................................บูชา 1900 บาท
11.เนื้อชนวนกาหลั่ยทองพ่นทรายขัดเงา..................... บูชา 400 บาท
12.เนื้อทองทิพย์...................................................... บูชา 300 บาท
13.เนื้อทองแดงรมดำ............................................... บูชา 200 บาท
15.เนื้อผงพุทธคุณ................................................... บูชา 100 บาท
16.เนื้อผงจูซาแดง................................................... บูชา 100 บาท

** รับพระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 **พร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 09:11 น.] #76826 (2/63)รายการที่เปิดบูชา

4.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ..........บูชา 6500 บาท
6.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง.................................บูชา 2400 บาท
7.เนื้อเงินบริสุทธิ์..................................................บูชา 1900 บาท
11.เนื้อชนวนกาหลั่ยทองพ่นทรายขัดเงา..................... บูชา 400 บาท
12.เนื้อทองทิพย์...................................................... บูชา 300 บาท
13.เนื้อทองแดงรมดำ............................................... บูชา 200 บาท
15.เนื้อผงพุทธคุณ................................................... บูชา 100 บาท
16.เนื้อผงจูซาแดง................................................... บูชา 100 บาท

** รับพระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 **พร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 09:11 น.] #76827 (3/63)รายการที่เปิดบูชา

4.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ..........บูชา 6500 บาท
6.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง.................................บูชา 2400 บาท
7.เนื้อเงินบริสุทธิ์..................................................บูชา 1900 บาท
11.เนื้อชนวนกาหลั่ยทองพ่นทรายขัดเงา..................... บูชา 400 บาท
12.เนื้อทองทิพย์...................................................... บูชา 300 บาท
13.เนื้อทองแดงรมดำ............................................... บูชา 200 บาท
15.เนื้อผงพุทธคุณ................................................... บูชา 100 บาท
16.เนื้อผงจูซาแดง................................................... บูชา 100 บาท

** รับพระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 **พร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 09:12 น.] #76828 (4/63)รายการที่เปิดบูชา

4.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ..........บูชา 6500 บาท
6.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง.................................บูชา 2400 บาท
7.เนื้อเงินบริสุทธิ์..................................................บูชา 1900 บาท
11.เนื้อชนวนกาหลั่ยทองพ่นทรายขัดเงา..................... บูชา 400 บาท
12.เนื้อทองทิพย์...................................................... บูชา 300 บาท
13.เนื้อทองแดงรมดำ............................................... บูชา 200 บาท
15.เนื้อผงพุทธคุณ................................................... บูชา 100 บาท
16.เนื้อผงจูซาแดง................................................... บูชา 100 บาท

** รับพระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 **พร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 09:12 น.] #76829 (5/63)รายการที่เปิดบูชา

4.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ..........บูชา 6500 บาท
6.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง.................................บูชา 2400 บาท
7.เนื้อเงินบริสุทธิ์..................................................บูชา 1900 บาท
11.เนื้อชนวนกาหลั่ยทองพ่นทรายขัดเงา..................... บูชา 400 บาท
12.เนื้อทองทิพย์...................................................... บูชา 300 บาท
13.เนื้อทองแดงรมดำ............................................... บูชา 200 บาท
15.เนื้อผงพุทธคุณ................................................... บูชา 100 บาท
16.เนื้อผงจูซาแดง................................................... บูชา 100 บาท

** รับพระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 **พร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 09:12 น.] #76830 (6/63)รายการที่เปิดบูชา

4.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ..........บูชา 6500 บาท
6.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง.................................บูชา 2400 บาท
7.เนื้อเงินบริสุทธิ์..................................................บูชา 1900 บาท
11.เนื้อชนวนกาหลั่ยทองพ่นทรายขัดเงา..................... บูชา 400 บาท
12.เนื้อทองทิพย์...................................................... บูชา 300 บาท
13.เนื้อทองแดงรมดำ............................................... บูชา 200 บาท
15.เนื้อผงพุทธคุณ................................................... บูชา 100 บาท
16.เนื้อผงจูซาแดง................................................... บูชา 100 บาท

** รับพระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 **พร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 09:12 น.] #76831 (7/63)รายการที่เปิดบูชา

4.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ..........บูชา 6500 บาท
6.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง.................................บูชา 2400 บาท
7.เนื้อเงินบริสุทธิ์..................................................บูชา 1900 บาท
11.เนื้อชนวนกาหลั่ยทองพ่นทรายขัดเงา..................... บูชา 400 บาท
12.เนื้อทองทิพย์...................................................... บูชา 300 บาท
13.เนื้อทองแดงรมดำ............................................... บูชา 200 บาท
15.เนื้อผงพุทธคุณ................................................... บูชา 100 บาท
16.เนื้อผงจูซาแดง................................................... บูชา 100 บาท

** รับพระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 **พร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 09:12 น.] #76832 (8/63)รายการที่เปิดบูชา

4.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ..........บูชา 6500 บาท
6.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง.................................บูชา 2400 บาท
7.เนื้อเงินบริสุทธิ์..................................................บูชา 1900 บาท
11.เนื้อชนวนกาหลั่ยทองพ่นทรายขัดเงา..................... บูชา 400 บาท
12.เนื้อทองทิพย์...................................................... บูชา 300 บาท
13.เนื้อทองแดงรมดำ............................................... บูชา 200 บาท
15.เนื้อผงพุทธคุณ................................................... บูชา 100 บาท
16.เนื้อผงจูซาแดง................................................... บูชา 100 บาท

** รับพระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 **พร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 09:12 น.] #76833 (9/63)รายการที่เปิดบูชา

4.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ..........บูชา 6500 บาท
6.เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง.................................บูชา 2400 บาท
7.เนื้อเงินบริสุทธิ์..................................................บูชา 1900 บาท
11.เนื้อชนวนกาหลั่ยทองพ่นทรายขัดเงา..................... บูชา 400 บาท
12.เนื้อทองทิพย์...................................................... บูชา 300 บาท
13.เนื้อทองแดงรมดำ............................................... บูชา 200 บาท
15.เนื้อผงพุทธคุณ................................................... บูชา 100 บาท
16.เนื้อผงจูซาแดง................................................... บูชา 100 บาท

** รับพระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 **พร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 09:13 น.] #76834 (10/63)**** ท่านสามารถสั่งบูชาได้ดังนี้ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.order หรือ
2. ทางโทรศัพท์ 02-970-7949 หรือ
3. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น 5

***** การชำระเงิน *****

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "บริษัท การันตีพระ จำกัด" ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2 หรือ
2. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น 5
( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท )

**** แจ้งการชำระเงินได้ดังนี้ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.payment หรือ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินและระบุ USERNAME, ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ 025512087 ( 24 ชั่วโมง ) หรือ
3. อีเมลล์แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบไฟล์รูปสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ payment@g-pra.com

** รับพระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
**พร้อมรับบัตรรับรอง QR Code มูลค่า 500 บาท ** ฟรี ** ทุกองค์


โดยคุณ pitchayuit (326) [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 23:17 น.] #76838 (11/63)

รายการที่4 6 7 มีอย่างละกี่องค์ครับ


โดยคุณ kamlaingern (268)  [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 23:27 น.] #76839 (12/63)

ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ BankHiWay (5547)  [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 23:51 น.] #76840 (13/63)
โดยคุณ ชนกสุภา (3434) [ศ. 13 พ.ย. 2563 - 23:55 น.] #76841 (14/63)

ขอบคุณครับ


โดยคุณ tanachon (570) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 05:12 น.] #76843 (15/63)

รับทราบ ขอบคุณครับ


โดยคุณ elephant97 (3608)  [ส. 14 พ.ย. 2563 - 05:19 น.] #76844 (16/63)

ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ UDOMPUB (3123) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 08:04 น.] #76845 (17/63)
โดยคุณ Porche35 (269) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 08:06 น.] #76846 (18/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ teeratna (1470) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 08:21 น.] #76847 (19/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ Teerasak01 (1726) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 08:55 น.] #76850 (20/63)

เยี่ยมเลยครับ


โดยคุณ superpood (3203) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 09:29 น.] #76851 (21/63)
โดยคุณ yut157 (1086) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 09:44 น.] #76852 (22/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ โคนันคุง (1738) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 09:59 น.] #76853 (23/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ สุเทพ (398) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 10:18 น.] #76854 (24/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ หนึ่งสองสาม (375)(1) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 14:55 น.] #76855 (25/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ jumongj (13525) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 16:38 น.] #76857 (26/63)

รับทราบ


โดยคุณ Jued99 (128) [ส. 14 พ.ย. 2563 - 16:41 น.] #76858 (27/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ พาหุรัด (1440) [อา. 15 พ.ย. 2563 - 18:07 น.] #76859 (28/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ archin (379) [อา. 15 พ.ย. 2563 - 21:10 น.] #76862 (29/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ samart1076 (125) [อา. 15 พ.ย. 2563 - 21:55 น.] #76863 (30/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ ไทอภัยโส (553) [จ. 16 พ.ย. 2563 - 10:14 น.] #76867 (31/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ HS6JMS (1904) [จ. 16 พ.ย. 2563 - 10:26 น.] #76868 (32/63)

ทราบครับ


โดยคุณ Atom2556 (10) [อ. 17 พ.ย. 2563 - 01:03 น.] #76872 (33/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ ครูสมชาย (950) [อ. 17 พ.ย. 2563 - 11:04 น.] #76876 (34/63)

จองอย่างไรครับ อยากได้


โดยคุณ Hang_Over25 (0) [อ. 17 พ.ย. 2563 - 20:29 น.] #76879 (35/63)

จองยังไงครับ


โดยคุณ Kamon58 (116) [พ. 18 พ.ย. 2563 - 10:18 น.] #76883 (36/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ Book_indy (12) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 10:05 น.] #76887 (37/63)
โดยคุณ teerasak01 (1726) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 10:10 น.] #76888 (38/63)

เยี่ยมเลยครับ


โดยคุณ tuk08 (1316) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 10:19 น.] #76889 (39/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ สุเทพ (398) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 10:24 น.] #76890 (40/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ tanachon (570) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 11:16 น.] #76891 (41/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ Joeenok (4142) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 12:04 น.] #76892 (42/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ UDOMPUB (3123) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 12:25 น.] #76893 (43/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ เปิ้ลบ้านสวน (238)(1) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 12:51 น.] #76894 (44/63)

รับทราบค่ะ สวยงามมากค่ะรุ่นนี้


โดยคุณ kamlaingern (268)  [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 12:57 น.] #76895 (45/63)

รับทราบครับโดยคุณ Ron30 (659) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 13:58 น.] #76896 (46/63)
โดยคุณ ปากเกร็ด345 (2514) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 14:01 น.] #76897 (47/63)

จองทางไลท์ใช้ไหมทักไปไม่มีคนตอบโดยคุณ kon112 (695) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 14:34 น.] #76899 (48/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ nuamulet (46) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 15:23 น.] #76900 (49/63)

ปิดจองวันไหนครับ


โดยคุณ elephant97 (3608)  [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 18:04 น.] #76902 (50/63)

ขอบคุณครับ


โดยคุณ aphichit (854) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 18:06 น.] #76903 (51/63)
โดยคุณ เด็กวัง (436) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 20:50 น.] #76904 (52/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ Kamon58 (116) [พฤ. 19 พ.ย. 2563 - 21:41 น.] #76905 (53/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ ชนกสุภา (3434) [ศ. 20 พ.ย. 2563 - 01:43 น.] #76906 (54/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ Seaksan (1503) [ศ. 20 พ.ย. 2563 - 06:32 น.] #76907 (55/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ Jued99 (128) [ศ. 20 พ.ย. 2563 - 07:10 น.] #76908 (56/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ archin (379) [ศ. 20 พ.ย. 2563 - 12:43 น.] #76911 (57/63)

รับทราบครับ


โดยคุณ suntiger (345) [ศ. 20 พ.ย. 2563 - 17:04 น.] #76914 (58/63)

รับทราบ ครับ


โดยคุณ sura2514 (323) [ศ. 20 พ.ย. 2563 - 17:43 น.] #76915 (59/63)

รายการที่10กับ14หมดรึยังครับ


โดยคุณ yaair (35)(2) [ศ. 20 พ.ย. 2563 - 19:48 น.] #76916 (60/63)

จองครับ รายการที่ 4
หมดยังครับ


โดยคุณ Rt0892 (164) [ส. 21 พ.ย. 2563 - 09:04 น.] #76919 (61/63)

รายการที่11 กับ12 หมดยังครับ


โดยคุณ songsak9969 (93)(2) [ส. 21 พ.ย. 2563 - 20:42 น.] #76921 (62/63)

สนใจรายการที่13/16ครับ


โดยคุณ songsak9969 (93)(2) [ส. 21 พ.ย. 2563 - 20:43 น.] #76922 (63/63)

สนใจรายการที่13/16ครับหมดรึยังครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM