ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ก.ย. 2563 - 08:37 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 21 ก.ย. 2563 - 08:42 น.] #76089 (18/18)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630905-022 ED308318040TH witbcc143 (471308) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ630908-007 ED290246875TH ไก่ท่าข้าม (472313) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630909-018 ED134917721TH WINDAY (472385) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ630910-018 ED967881791TH Icando (471773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630911-003 EX486545842TH ขาล-เสือ (471917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630911-006 EX552145154TH seranee (471919) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630912-001 ED251874520TH ญาญ่าซัง (471997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630912-016 ED286681808TH wath132 (472629) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630912-017 ED286681808TH wath132 (472635) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 1อจ630912-019 ED304623525TH nanin (472051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630912-020 EG025763803TH nagikung (471973) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630912-023 ED298693437TH thumma (472032) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630914-001 EH041641383TH เต๋อ_อินโดจีน (472161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630914-014 ED32870109TH ศิษย์ท่านขุน (472057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630914-027 ED300434402TH awt2528 (472142) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ630916-001 EX615049806TH pongpamorn (472435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630916-002 ED134971078TH WINDAY (472477) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630916-006 ED303210718TH pornlimk (472442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630916-010 EG393612394TH Thanapong36 (472447) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ630916-012 ED274580767TH ถิ่นบูรพา (472441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630916-015 ED297173055TH suttanee (472445) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ630916-017 ED296649387TH chaiklang (472450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630916-018 ED296649387TH chaiklang (472452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ630916-019 ED256252782TH Kloy1999 (472455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630917-007 EG800356805TH o-larn (472606) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
26 # 1อจ630917-013 ED325561605TH พิชชากร (472609) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630910-008 พุทธคุณ05 (471759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630910-029 atsmark2 (471818) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630912-008 chanapai (472008) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ630912-010 แฮปรามคำแหง (471992) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630914-022 Mienthong (472144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ630914-029 thammarod (472192) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ630915-004 pigfat08 (472308) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ630915-011 บรีสพระช่วย (472318) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 2อจ630915-013 thieng (472325) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630915-015 kgiftza (472331) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ630915-017 Sololo (472326) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ630915-020 tan76 (472352) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ630916-001 kritmek (472454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630916-002 moltol (472456) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ630916-005 พนาดร (472459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ630916-014 การันตีพระ (472494) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
17 # 2อจ630917-015 เบสท์เมืองพิจิตร (472638) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630918-002 การันตีพระ (472814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630909-164 ED318918499TH Jaosuanoi + น้ำฟ้าใส (471657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาเศรษฐี 91 เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 106)
2 # 3อจ630912-001 UltraMan50 + chanapai (471957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.จันทบุรี (ขนาด 7 นิ้ว)
3 # 3อจ630912-002 UltraMan50 + chanapai (471959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.จันทบุรี (ขนาด 9 นิ้ว)
4 # 3อจ630912-008 physical + สารพัดกัน09 (472045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งตุ๊เจ้าหลวง วัดถ้ำเสือดาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดศาลา/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
5 # 3อจ630912-009 เกษตร + สารพัดกัน09 (471968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
6 # 3อจ630912-114 EI980950854TH daew1970 + สัปปะรด (471976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
7 # 3อจ630914-012 sakdaspc + penggo (472070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง ปี 2444 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ630914-109 EI957188722TH joeenok + POONBUNS63 (472084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง
9 # 3อจ630914-121 ED336313525TH vitaya + Darkwalf (472570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา(G 69%)
10 # 3อจ630914-124 EV649172740TH Arjaree56 + akecrma (472078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้า)
11 # 3อจ630914-156 ED296354095TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + (472209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ศิริมงคลดี
พระปิดตาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
12 # 3อจ630914-167 ED183359247TH เกษตร + tookatun (472107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง(ดำ) ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพใช้)
13 # 3อจ630915-016 StepTime + morriss (472238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคตรเศรษฐี คุณแม่ชีประทุม สำนักปฏิบัติธรรมคลองยาง เนื้อตะกั่ว ปี 2537 จ.นครราชสีมา(G 77%)
14 # 3อจ630915-114 ED193549943TH suttanee + อาลาดิน (472578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ รุ่นบรมครู 32 เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2549 จ.ระยอง (หมายเลข 759)
15 # 3อจ630915-121 ED291528532TH อ้าย_ + harrypotter (472254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ630915-126 ED328132755TH Terapong + jitnobnom (472274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%)
17 # 3อจ630915-162 ED290427594TH พรบูรพา + boonk2 (472660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (611003-050)(G 67 %)

18 # 3อจ630917-001 newcharin + ต่อ_ถนนตก (472496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเจริญพร เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 78)(G 61%)
19 # 3อจ630917-002 pee111 + บ้านแคออก (472504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 3395)
20 # 3อจ630917-003 teeranuch + phitcha (472511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
21 # 3อจ630917-004 Wanchana + พัทธดนย์2508 (472520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 46)
22 # 3อจ630917-005 mekin + พัทธดนย์2508 (472529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 4)
23 # 3อจ630917-006 mootoo36 + pecth88 (472539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ630917-007 promlok + ประศาสน์ (472544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630907-091)(G 65%)
25 # 3อจ630917-008 พระประแดง26 + vitaya (472669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาราเมศวร์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช (610315-009)
26 # 3อจ630917-009 Choat + vitaya (472668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (630811-036)
27 # 3อจ630917-010 wit_27 + บรีสพระช่วย (472554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครพนม (630903-211)(G 77%)
28 # 3อจ630917-011 chatchaik007 + (472553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบสท์เมืองพิจิตร
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.อุดรธานี (630910-008)
29 # 3อจ630917-013 เซียนน้อยหัดส่อง + หรั่งวัดไตร (472666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
30 # 3อจ630917-014 พงษ์ท่าม่วง + bboyjob142 (472562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630917-101 ED279794319TH apexshop + Siris (472522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ630917-102 EF396857246TH tanint + rossyza4142 (472526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ630917-103 EF396857246TH pramual + rossyza4142 (472530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
34 # 3อจ630917-104 EF396857246TH pramual + rossyza4142 (472534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
35 # 3อจ630917-105 ED314047641TH maxxx555 + blackvazabi (472538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี(G 71%)
36 # 3อจ630917-106 ED331422979TH Arjaree56 + ไข่มุข (472542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี

37 # 3อจ630917-107 ED289748438TH Arjaree56 + Thanapong36 (472547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2443 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)(630902-100)
38 # 3อจ630917-108 ED289748438TH fifadida + Thanapong36 (472550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์ใหญ่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
39 # 3อจ630917-109 EH150704345TH loomthong + ศรัทธา111 (472557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. รัชกาลที่ 9 สังคีตมงคล เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630917-110 ED305792335TH patchara + pakavat (472561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (630907-116)
41 # 3อจ630917-111 ED306508695TH กุ้งปรีชา + maii_amulet (472499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630917-112 EH552708306TH Warayu + kamol111 (472503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดบางยี่หน พิมพ์หลังพระสองพี่น้อง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว)
43 # 3อจ630917-113 ED309363500TH Goodcobain + poshwises (472507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(กนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630817-274) (G 62%)
44 # 3อจ630917-114 ED324049956TH chanachok + prasan32 (472510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
45 # 3อจ630917-115 ED250346835TH chutty + Juicy (472516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
46 # 3อจ630917-116 ED331829365TH Popeye + july2009 (472518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610405-037)
47 # 3อจ630917-117 EH294417164TH Nekhojung + joke13 (472667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 544)
48 # 3อจ630917-118 ED301011440TH JadeJ + RAY_BBT (472524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 551)
49 # 3อจ630917-119 ED171925404TH suras_photmail + Nadtakan (472528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
50 # 3อจ630917-120 EX615046420TH phiraphong_pae + (472533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pongpamorn
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมดำใหม่)
51 # 3อจ630917-121 ED343631356TH chatchaik007 + tuktu40 (472498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อดิน(เทา) ปี 2515 จ.พิษณุโลก. (621220-906)
52 # 3อจ630917-122 ED343631356TH chatchaik007 + tuktu40 (472502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อดิน ปี 2515 จ.พิษณุโลก. (621220-913)
53 # 3อจ630917-123 ED343631356TH chatchaik007 + tuktu40 (472506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อผง ปี 2515 จ.พิษณุโลก. (621220-929)
54 # 3อจ630917-124 EF364161732TH chatahaiuthai + กบอตก (472509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13493 กก)
55 # 3อจ630917-125 EX615039715TH scott + pongpamorn (472514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช

56 # 3อจ630917-126 ED245467218TH wit_27 + พรหลวงปู่ (472519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก ปี 2513 จ.เชียงใหม่
57 # 3อจ630917-128 ED239537011TH pramual + พะโล้วัดโอภาษี (472527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
58 # 3อจ630917-129 EU200264586TH kit01 + pruksasat (472532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
59 # 3อจ630917-130 ED196764597TH cs16933 + jedsadaboss (472537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใต้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร
60 # 3อจ630917-131 ED221449475TH Ghokhun999 + armarging (472573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรกซุ้มไผ่ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.7 กรัม)
61 # 3อจ630917-132 EX459868211TH khunoak77 + AMPjung (472583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4435 ก)(630625-069)
62 # 3อจ630917-135 ED308771405TH somsak2518 + numpraram2 (472598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ตื้น เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
63 # 3อจ630917-136 ED324084581TH popup + prakit (472612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
64 # 3อจ630917-137 ED286827193TH TONG_NK + pantakrit (472661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม(G 60%)
65 # 3อจ630917-138 ED276678101TH THA21 + อุกฤช (472670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(621125-053)
66 # 3อจ630917-139 ED315129418TH Energy_KDK + june4646 (472618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์สอน วัดธรรมิกาวาส รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ชัยนาท
67 # 3อจ630917-140 ED345602984TH zafari + belive17 (472632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1603)
68 # 3อจ630917-141 EF364161746TH khunoak77 + กบอตก (472543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1495 กก)
69 # 3อจ630917-142 ED328268135TH Au-kb + sak_laoareerat (472548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ (621016-151)
70 # 3อจ630917-143 LKAE000297810 pimthong + Benyapa (472555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
71 # 3อจ630917-144 ED2814544323TH คุ้มเสมา + yongyot (472559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
72 # 3อจ630917-145 ED342183395TH warship09 + mesa918 (472564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ630917-146 TH0118KPB5H6B teeranuch + Olarn29 (472567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
74 # 3อจ630917-147 EG395195665TH Sompote + Maneewai2524 (472572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์ (วัดจันทร์นิมิตสร้าง/สภาพใช้) (521015-227)

75 # 3อจ630917-150 RNSR000139336 chatchaik007 + รั้วชงโค (472584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 86%)
76 # 3อจ630917-151 ED281339914TH bunghongsaeng + tikloet (472637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
77 # 3อจ630917-152 ED296692354TH sitawee + JoSpeed (472642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
78 # 3อจ630917-153 ED344500025TH tonychan + Yuttana (472644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
79 # 3อจ630917-155 ED331372138TH Popeye + องอาจ (472647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (630903-265)
80 # 3อจ630917-156 RI078155212TH TEE_INTER + somnuk (472651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์(โดดร่ม) กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (620314-109)
81 # 3อจ630917-157 EX477386944TH katae + lulytoon (472652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (630601-183)
82 # 3อจ630917-158 EX459064038TH sanya1002 + เด็กส่องพระ (472665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ630917-159 ED328441289TH อะนันตะปัดชะเย + (472655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TUMAPAR
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ630917-160 ED311560914TH ณชินบัญชร + donunun (472650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
85 # 3อจ630917-161 PTPN000266053 chatchaik007 + sam8793 (472546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 32)
86 # 3อจ630917-162 EB450895308TH pramual + aruntat (472663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 63%)
87 # 3อจ630917-163 ED325571174TH แสงธรรม01 + numpraram2 (472551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
88 # 3อจ630917-164 ED325571174TH TEE_INTER + (472556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
89 # 3อจ630917-165 EG252740127TH pawaris + ซูโม่ (472560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
90 # 3อจ630917-166 EG252740127TH pawaris + ซูโม่ (472565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
91 # 3อจ630917-167 RP933501945TH นะสิวัง + tepakornsu (472568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ630917-168 EG252740100TH Yuttana27 + ซูโม่ (472574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระ เนื้อชิน
93 # 3อจ630917-169 EG252740100TH Yuttana27 + ซูโม่ (472577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี

94 # 3อจ630917-170 ED336025563TH bvmiracle + (472582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 6311)
95 # 3อจ630917-171 ED277247045TH เมืองช้าง + NIPHAT19 (472495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นวัฒนมงคล 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2545 จ.เชียงใหม่
96 # 3อจ630917-172 ED071602675TH keattisak + vicheanammy (472497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
97 # 3อจ630917-173 ED338924666TH Arjaree56 + ไก่ท่าข้าม (472501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ. (630907-141)
98 # 3อจ630917-174 ED338924666TH yyoyo + ไก่ท่าข้าม (472505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมบนซ้าย)
99 # 3อจ630917-175 EH172777035TH noppadon + Ronado (472512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
100 # 3อจ630917-176 ED325596345TH midland + napsss (472517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม
101 # 3อจ630917-177 ED345711542TH bbpra + k_toon (472521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ630917-178 EI435248200TH จอมทอง33 + ต้นอุทยาน (472525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(520801-248)
103 # 3อจ630917-179 EX433199347TH พระสวยพัทยา + พุทธคุณ05 (472531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2060/น้ำหนักทอง 3 กรัม)
104 # 3อจ630917-180 ED3093705801TH Icando + สุภามาลา (472535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
105 # 3อจ630917-181 EX328407000TH Khonlomkao + tum_utt (472585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)
106 # 3อจ630917-182 ED322394055TH บารมีทวีคูณ + เขยมาบตาพุด (472599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 77%)
107 # 3อจ630917-183 ED322394055TH pontat567 + เขยมาบตาพุด (472604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ630917-184 EF395659448TH sawatvet + kaokao9 (472671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ630917-185 820418425304 Mcwall + Kittinan (472608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ630917-186 ED274546187TH C-PRUK + ถิ่นบูรพา (472615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคต้น) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
111 # 3อจ630917-187 ED331373941TH Arjaree56 + ยุกรุงธน1984 (472619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสรปิดทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
112 # 3อจ630917-188 ED300524690TH กังหัน + Darkaun (472621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดสรรเพชญ เนื้อสำริด จ.นครปฐม

113 # 3อจ630917-189 ED343124751TH perfectman77 + (472628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธนกฤตพระเครื่อง
พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อสำริด จ.นครราชสีมา.. (630306-179)(G 61%)
114 # 3อจ630917-191 EW872292279TH HopeMan + ปะใหญ่ (472541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
115 # 3อจ630917-192 EG623311651TH ZRONKETHUMMPE + (472545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปืนใหญ่
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ.. (630907-169)
116 # 3อจ630917-193 ED144367025TH yutthanan9768 + naenaldo (472549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนัง กรุวัดพุทไธศวรรย์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)(550905-029)
117 # 3อจ630917-195 ED302392872TH Ronado + วีรวัต (472558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นไตรมาส พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดงหน้าทองแดง ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1029)
118 # 3อจ630917-196 EW872292251TH topten + ปะใหญ่ (472563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (621207-211)(G 70%)
119 # 3อจ630917-197 MNKP000781160 PHLOI + prakit (472566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ630917-198 ED240746520TH teeranuch + aood0458 (472571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
121 # 3อจ630917-200 ED164576969TH tonychan + aoudom99 (472579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ630917-201 ED319520933TH Songpol_cg + ณ-ชัยภูมิ (472569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 77%)
123 # 3อจ630917-202 ED324162099TH aek555 + yutboss175 (472575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นประทานพร พิมพ์เสมาจิ๋ว เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 284)
124 # 3อจ630917-203 ED324162099TH สคารโว + yutboss175 (472580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 68%)
125 # 3อจ630919-001 khunoak77 + ต่อ_ถนนตก (472788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก(นิยม) เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (570109-140)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 19 ก.ย. 2563 - 08:39 น.] #76086 (17/18)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630909-017 KBAN000938130 arm007 (472347) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630910-019 SSUG000028903 ตู่ด่านเกวียน (472334) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ630911-002 ED263482993TH บ้านบุญ (472339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630911-027 EW503329580TH Khonlomkao (472341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630912-008 EI957188705TH doopradee (472017) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630912-015 ED318955823TH หนุ่มฉลองกรุง (472042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ630915-001 RTAM000076829 สุนทรฤทธิ์ (472322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630915-002 ED324254351TH Sompote (472323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630915-005 EG390086399TH Thanapong36 (472330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630915-010 ED194175598TH sawang (472332) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630915-011 ED329273692TH วิทย์พระประแดง (472225) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630915-012 RPCH000030593 อภินันท์ (472231) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ630915-014 EI593159864TH Nippit (472234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ630915-016 ED313328138TH pipat2512 (472345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630915-018 TH0118KGXC11B Mcwall (472246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630915-019 EG768353549TH plankton (472250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630915-022 RPTN000304980 khunoak77 (472292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630915-024 EX493296187TH สยามรุ่งโรจน์ (472356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630915-026 EX541751192TH nitpon (472297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630915-029 ED336833962TH ตอปทุม (472357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630915-031 EA363283235TH Danusorn (472324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630916-009 ED326736175TH ต่อแต้ม (472462) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630916-014 EH108853577TH mumu99 (472465) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630916-021 ED326736189TH ต่อแต้ม (472469) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ630917-012 ED066415153TH anut_rung (472540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630912-003 Teesan1709 (471983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630914-003 teerawit (472154) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630914-005 thumma (472164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630914-025 พลช้างเผือก (472184) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
5 # 2อจ630914-026 พลช้างเผือก (472186) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 2อจ630915-003 Werawath01 (472296) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630915-005 pigfat08 (472299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630915-009 ปุ๊ร้อยเอ็ด (472300) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630915-010 moltol (472304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630915-012 thieng (472303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
11 # 2อจ630917-008 เก้าออโต้ (472536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630917-009 เก้าออโต้ (472513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 2อจ630917-014 บรีสพระช่วย (472588) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
14 # 2อจ630917-024 หรั่งวัดไตร (472592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630908-103 ED320643342TH khom66 + chompoo (471495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630909-156 ED277399704TH WHITEAMULET + bunjerd (471642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ630912-006 chanachok + montrip (471963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 65%)
4 # 3อจ630912-101 EI980950868TH pumcha + สัปปะรด (471978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์วัดตะไกร เนื้อดิน ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
5 # 3อจ630914-018 Tarosaang + tmbig (472376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (590129-080)
6 # 3อจ630914-111 ED336701992TH ruamsup + หลานตาจวบ (472056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ตอกโค้ด)
7 # 3อจ630914-127 SHAC000067178 chatchai14 + yomnyom (472381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
8 # 3อจ630914-145 ED296346029TH Jidapa80 + ศิริมงคลดี (472216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชิน วัดเกษมสุทธาราม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ630914-157 ED318149155TH joeenok + Thanapong36 (472132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินลงรัก จ.นครปฐม (สภาพใช้)
10 # 3อจ630914-161 RBSR000091388 naenaldo + champra (472086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้ตัดหูและแต่งผิว)(G 60%)
11 # 3อจ630914-165 TH0118KU9S52B สปาต้าร์ + supaket808 (472201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปทุมธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
12 # 3อจ630914-169 ED329325770TH ruamsup + อาชาเหล็ก (472116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ630914-188 ED292648752TH kit01 + ริณดา (472140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข เนื้อเงิน ปี 2514 จ.นนทบุรี
14 # 3อจ630915-013 suttanee + ninjaykk (472229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1843)
15 # 3อจ630915-104 ED291486925TH arm007 + k_toon (472228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
16 # 3อจ630915-134 ED219168975TH chatree1 + นิวเอกชัย (472276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ยอดสูง วัดอ่างทอง เนื้อทองแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
17 # 3อจ630915-158 EI926300418TH prasert99 + งดงาม (472311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

18 # 3อจ630916-001 พงษ์ท่าม่วง + Jenjira (472362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (580320-077)(G 69%)
19 # 3อจ630916-002 สาลิกาดง + Jenjira (472363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
20 # 3อจ630916-003 suthi + ยุทธภีม (472366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวแหลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (630701-101)(G 90%)
21 # 3อจ630916-004 noomark + nunthawat (472476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง มูลนิธิปอเต๊กตึ่งสร้าง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630916-005 วัฒน์ + Teerasak01 (472368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630916-007 lertsak + sakyui (472373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
24 # 3อจ630916-008 Jojo2020 + Patumwan67 (472375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5164)(600421-194)
25 # 3อจ630916-009 นิดบางกอก + microsoft (472378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยูไล วัดมังกรกมลาวาส รุ่น 130 ปี เนื้อทองคำลงยาก้นอุดผง จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักรวม 14.7 กรัม) (630817-226)
26 # 3อจ630916-010 kenshiro2810 + mana1 (472380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้ซ่อมเข่าซ้ายและด้านหลัง)
27 # 3อจ630916-011 Popeye + amata_tong (472364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630907-233)
28 # 3อจ630916-012 apollo12 + skyforce (472367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ630916-013 prin-s + pra250211 (472369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นกฐิน 59 เนื้อไม้ปิดทอง ปี 2559 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 3 นิ้ว)
30 # 3อจ630916-014 Varawut1699 + (472484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พุทธานุภาพ456
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
31 # 3อจ630916-101 ED174515139TH บ๊อบบางบ่อ + rewildy (472396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
32 # 3อจ630916-102 ED331380341TH juipeter + องอาจ (472399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/ฝังตะกรุด) (630907-263)
33 # 3อจ630916-103 ED255973284TH newning + nanin (472481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 65%)
34 # 3อจ630916-104 EX382032575TH แสงธรรม01 + Ketautomotive (472403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (600224-179)
35 # 3อจ630916-105 TH0118M1R029B Prakop + วิราศิณีพระใหม่ (472406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1951)
36 # 3อจ630916-106 EG343308874TH penggo + hot2523 (472410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(611003-076)(G 62%)

37 # 3อจ630916-107 ED306927153TH apollo12 + joajae (472415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัศยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630803-049)
38 # 3อจ630916-109 ED322377052TH Saysabre + เขยมาบตาพุด (472482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ด ๙/สภาพทำความสะอาดผิว)(G 61%)
39 # 3อจ630916-110 ED292670035TH Bobbie + ริณดา (472421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นครบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
40 # 3อจ630916-111 ED292670035TH chaiyawit_doh + ริณดา (472458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3950)
41 # 3อจ630916-112 ED292670035TH joeenok + ริณดา (472460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร (วัดเจดีย์หลวงสร้าง)
42 # 3อจ630916-114 ED292670035TH jouicepeam + ริณดา (472480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากใช้)
43 # 3อจ630916-115 ED292670035TH สังโยชน์ + ริณดา (472464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
44 # 3อจ630916-116 ED292670035TH Viraphan711 + ริณดา (472467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
45 # 3อจ630916-117 ED292670035TH beer2126 + คูณสตางค์ (472468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.ลำปาง
46 # 3อจ630916-118 ED292670035TH zafari + คูณสตางค์ (472470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
47 # 3อจ630916-119 ED316516373TH Popeye + ทิศเหนือ (472472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630916-120 EH116089025TH Giant415 + Pissawat29 (472473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 489205)
49 # 3อจ630916-121 ED336107497TH yime2 + Viraphan711 (472384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
50 # 3อจ630916-122 ED144357902TH rossyza4142 + naenaldo (472387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดส่วนล่าง) (630819-009)
51 # 3อจ630916-124 ED334807620TH พระสวยพัทยา + Plabootong (472391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ630916-125 ED336106267TH yime2 + Anankiya (472393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630916-126 SMLM000012247 ฉัตรชัย98 + เขยป่าซาง (472488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บน)
54 # 3อจ630916-127 ED286685107TH Earthquake + opor1217 (472395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
55 # 3อจ630916-129 ED336833959TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ตอปทุม (472398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ630916-130 ED055893546TH PBnew + donunun (472401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ630916-131 EI757685165TH Thananon5426 + สายอีสาน (472383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630916-132 ED343700842TH pumcha + ญาญ่าซัง (472386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ630916-133 EX390001291TH pramual + ทิศาปราโมทย์ (472388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630916-134 EG648109357TH chutty + ตั้งเจริญ (472390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.ระยอง (สภาพใช้)
61 # 3อจ630916-136 EG647693986TH WorapongP + ChatpraK (472483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุ เนื้อดิน
62 # 3อจ630916-137 ED240972407TH sherbet88 + thatcharit (472394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630903-031)(G 65%)
63 # 3อจ630916-138 ED287376583TH long_g + aood0458 (472400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา(G 67%)
64 # 3อจ630916-139 ED290192908TH murbur + มีบุญ888 (472402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 247)
65 # 3อจ630916-141 EI973582244TH กำธรนคร + วีระบางลาย (472405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(สภาพรมผิวใหม่)(G 65%)
66 # 3อจ630916-142 ED272762912TH WorapongP + hooligan (472408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630916-143 ED309994395TH poshwises + golfsriracha (472411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ไหล่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
68 # 3อจ630916-144 RPTN000304979 khunoak77 + จริงใจ (472414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3292)
69 # 3อจ630916-145 ED326817846TH bhuthai + k_weerawat (472490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร
70 # 3อจ630916-146 EI689065721TH Jorawat + ลูกเนียง (472489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 5 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
71 # 3อจ630916-147 ED930903145TH Saranphat + star15 (472418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ630916-148 ED274580767TH Susit0302 + ถิ่นบูรพา (472423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 63%)
73 # 3อจ630916-149 EX328353085TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + (472427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Energy_KDK
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมตะกั่ว)
74 # 3อจ630916-150 EG791470076TH chuchart-k + สิทธิวงค์ (472431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ630916-151 ED316243286TH ทิศเหนือ + เสน่หา (472409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
76 # 3อจ630916-152 EH138171886TH teeranuch + awt2528 (472412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
77 # 3อจ630916-153 EG791470059TH misterpou + สิทธิวงค์ (472413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
78 # 3อจ630916-154 EG636481314TH Tananchai + tewkeet (472417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 1949)(G 64%)
79 # 3อจ630916-155 ED304623534TH เน้นพระสวย + nanin (472420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 77538)
80 # 3อจ630916-156 TH0118M27799G เจ้าลอย + tar2499 (472422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 253)
81 # 3อจ630916-157 EF395661225TH payungsak + Nung74 (472425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสอน วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบแขนกลาง เนื้อผงลงรัก ปี 2523-2527 จ.นนทบุรี
82 # 3อจ630916-158 EU047873519TH khunoak77 + Jaturong220 (472428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8748)
83 # 3อจ630916-159 EG805261129TH wootubon + atomboy (472487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา รุ่นเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พิมพ์หลัง สก. เนื้อทองคำ 86% ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)
84 # 3อจ630916-160 TH0118M25Z06B poshwises + กำแพงขาว (472478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผง จ.นนทบุรี
85 # 3อจ630916-161 EH216489145TH คุณหรั่ง + Boonmee888 (472426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.ปัตตานี
86 # 3อจ630916-162 SMV2000102520 อ๋องสาย4 + บุษกร (472430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (600107-102)(G 65%)
87 # 3อจ630916-163 ED334617055TH Jorawat + bluezone (472433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
88 # 3อจ630916-164 PCSP00012095 Lanna88 + ktitawong (472486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (620531-176)(G 68%)
89 # 3อจ630916-165 SLY2000304347 juipeter + เด็กตลาดพลู (472436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/ฝังตะกรุด 2 ดอก) (สภาพสวย)(590113-005)
90 # 3อจ630916-167 EX552174306TH หม่อง + เปาโลพระเครื่อง (472479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
91 # 3อจ630916-168 ED148571747TH Kunacheva_K + สุดเขต (472485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)
92 # 3อจ630916-169 ED218545905TH Arjaree56 + ลูกปัตต์ (472443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี (630904-020)
93 # 3อจ630916-171 TH0118KU3JQ6B tommeng + gomgom (472424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 96116)

94 # 3อจ630916-172 PSP0011341518 chatcha5628 + Wichean146 (472492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์ อ มีขีด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.อุดรธานี
95 # 3อจ630916-173 EO580762387TH tassunoh + Mcwall (472429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
96 # 3อจ630916-174 EO580762387TH wit50 + Mcwall (472434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
97 # 3อจ630916-175 ED282928320TH Yuttana + tomcm (472438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
98 # 3อจ630916-176 ED137899633TH zafari + Reindeer_kwang (472440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
99 # 3อจ630916-177 ED319028715TH mingloei + คุณศิระ (472444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระอุปคุต **ไม่ระบุที่สร้าง
100 # 3อจ630916-178 ED256964142TH Narongchai007 + surathin (472446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ตัดชิด จ.ชัยนาท
101 # 3อจ630916-179 ED321210997TH vorawan2345 + สุวรรณกูฎ (472449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็ก(หน้าอาปาเช่แข้งขีด) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
102 # 3อจ630916-180 ED332416348TH khotchaninPk + noi70 (472451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด)(G 67%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 18 ก.ย. 2563 - 08:36 น.] #76083 (16/18)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630910-001 ED299774477TH jojubkay (471788) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630911-005 ED288478694TH มหามณีจินดา (471878) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630912-009 ED292078534TH knug11 (472038) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ630912-021 ED316878196TH PHLOI (472041) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
5 # 1อจ630914-003 ED284526045TH toucanpat (472167) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630914-004 EH111545063TH tamthodsaporn (472171) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ630914-005 ED291396195TH Anankiya (472174) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ630914-008 ED285077697TH Bobber1979 (472177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630914-009 ED055969488TH อรุณชัย (472182) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ630914-011 ED293890228TH thatcharit (472053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630914-016 ED287375512TH Chot56 (472062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630914-023 ED293720802TH jj2424 (472127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630914-025 ED320637041TH เสือสมิง (472136) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ630914-029 EX516286503TH ชัยพุทธศิลป์ (472202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630916-026 EX460341294TH pattarawat19 (472491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630910-013 Thanakrit31 (471768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 2อจ630910-022 Kobkn (472203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630911-014 pui1228 (471930) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ630912-011 พลช้างเผือก (472028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
5 # 2อจ630912-012 พลช้างเผือก (472031) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 2อจ630912-025 AQUAMAN39 (472021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630912-027 ฅนบางใหญ่ (472033) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630912-037 ศตกมล (472493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630914-001 ปัญจพล (472150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630914-004 แทนม้าทอง (472159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630914-008 Buncha (472187) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
12 # 2อจ630914-010 peacemaker (472162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ630914-011 นภเก้า (472143) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ630914-012 mekya2706 (472189) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630914-019 defr69 (472147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630914-020 Poonsin (472149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630914-021 lovehunterlove27 (472190) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ630914-023 pecth88 (472148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630914-024 prachamp (472152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630914-027 kamonsap (472155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630914-028 kamonsap (472191) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630914-030 prasong (472157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630914-031 bangpakong (472206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630916-013 ประมูลคุณพระช่วย (472370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630904-135 TMTP000116542 pimthong + preraya2510 (471724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก)
2 # 3อจ630908-156 EG343308905TH ทนายหลวง + hot2523 (471532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพล้างผิว)
3 # 3อจ630909-134 ED306940163TH wanchai_bangkok + k9cob (472346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ630909-136 ED309518087TH Bigbadaboom + FIREWALL (471640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
5 # 3อจ630910-114 ED306840823TH เหวัชระ + patnakorn (471823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
6 # 3อจ630910-119 ED320647313TH murbur + นกแก้ว (471798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิตรฯ เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
7 # 3อจ630910-129 ED223181261TH long_g + janenaerong (471747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแก้วปฏิมากร เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ลำปาง
8 # 3อจ630911-125 ED318133500TH เมืองช้าง + แซนวิช (472307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
9 # 3อจ630914-004 khunoak77 + ต่อ_ถนนตก (472055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ630914-019 Mcwall + tmbig (472090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/ฝังตะกรุด)(G 89%)
11 # 3อจ630914-175 MNKP000780668 popup + prakit (472210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 84%)
12 # 3อจ630915-001 Mcwall + wit50 (472261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (630707-202)(G 86%)
13 # 3อจ630915-002 chikka + wit50 (472268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630810-182)
14 # 3อจ630915-003 apollo12 + panta4291 (472273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์ประทานความสุข อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.เชียงราย (หมายเลข 2310)(571218-078)
15 # 3อจ630915-004 scottruth + khaiegg (472277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
16 # 3อจ630915-005 india-china + Werawath01 (472353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท (630828-398)
17 # 3อจ630915-006 nuthapol + เกษมสันต์99 (472280) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
18 # 3อจ630915-007 chairatmt + MEA330 (472285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10774 กก)
19 # 3อจ630915-008 reset-usb + pawaris (472289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (630221-122)(G 66%)
20 # 3อจ630915-009 kitti7070 + pawaris (472294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (โค้ด 1)(630518-173)
21 # 3อจ630915-010 Ferrari99 + ต้นเทพประยูร (472348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กระทรวงมหาดไทยสร้าง พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630915-011 pawaris + ลูกแม่รำเพย (472222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง/สภาพสวย) (630525-165)(G 63%)
23 # 3อจ630915-012 ป้อมปืนใหญ่ + non109 (472227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
24 # 3อจ630915-014 ตี๋อิติปิโส + tanthep (472233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630915-015 Koki2557 + wigvic (472236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)(G 63%)
26 # 3อจ630915-017 ล้านมาแชร์2 + noksev (472243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
27 # 3อจ630915-018 เล้งตราด + noksev (472245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(G 70%)
28 # 3อจ630915-020 chatahaiuthai + Lionado (472251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 28354 กก)
29 # 3อจ630915-101 TH0118KZ88T8B เพิ่งหัดดู + rossyza4142 (472221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630915-102 ED319050165TH เบสท์เมืองพิจิตร + kunpu (472224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่ว ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630915-103 EX539396590TH พิชชากร + นับตังค์ (472226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
32 # 3อจ630915-105 ED322375533TH Thanakrit31 + เขยมาบตาพุด (472232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (620329-124)(G 78%)
33 # 3อจ630915-106 ED322375533TH เฮียรัก + เขยมาบตาพุด (472237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาจิ๋ว เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 250)(G 66%)
34 # 3อจ630915-107 ED273995255TH chuchart-k + waves (472239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 1113)
35 # 3อจ630915-108 EF396855126TH phoomchai + joe_donmueang (472242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพสวย)(630821-113)
36 # 3อจ630915-109 ED320637917TH somsak2518 + เสือสมิง (472244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม
37 # 3อจ630915-110 ED334616599TH Arjaree56 + Aitziix (472249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีด ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630915-111 ED294198852TH พระสวยพัทยา + Tumkung (472219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
39 # 3อจ630915-112 ED307893221TH HopeMan + deawn (472223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ(G 62%)
40 # 3อจ630915-113 EG072601129TH ferluci + beer2126 (472230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (620902-019)(G 67%)
41 # 3อจ630915-115 EX486556346TH Arjaree56 + เอกกี้27 (472235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ630915-116 ED290185249TH ล้านมาแชร์2 + va1111 (472241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(G 68%)
43 # 3อจ630915-118 ED140166125TH ริวตัง + หนองซอ (472252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร (630905-129)
44 # 3อจ630915-119 EG283157741TH jdbig + ขนมกรุบ (472253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ630915-120 EG283157741TH chay7 + ขนมกรุบ (472260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมากทุยหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630915-122 ED290186828TH Chainoi09 + มีบุญ888 (472259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทองเงิน ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 389)
47 # 3อจ630915-123 SWIC000091991 m-cot + Beed098 (472263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
48 # 3อจ630915-124 TH0118KGXC11B จ่าต้อม241 + Newnomal (472267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์)
49 # 3อจ630915-125 ED308118410TH pongsakorn + teespy (472351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)
50 # 3อจ630915-127 ED316523017TH WASTURBO + mongkolt (472281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
51 # 3อจ630915-128 EF396826685TH thienrawit + Yuttana (472349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ630915-130 EX527602365TH vazzaaa + boboaf (472291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ630915-131 ED334805819TH teeranuch + Plabootong (472264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
54 # 3อจ630915-132 ED199977260TH แสงธรรม01 + Sofee (472266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (590928-047)
55 # 3อจ630915-133 TH0118M1KQ68B bellic + ธิดาทะเล (472271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

แผ่นปั๊มหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
56 # 3อจ630915-135 EX507631053TH soodseaw + PopQC (472354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นสร้างศาลา พิมพ์หลังเรียบ เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 17)
57 # 3อจ630915-136 ED328409717TH tttui + Athiwat (472282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
58 # 3อจ630915-137 ED338632190TH ตี๋อิติปิโส + โกวบ้อ (472288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630915-138 PSP0009318140 m-cot + บอย_กาหลง (472293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630915-139 EX539647046TH เต้ย_พฤกษา19 + pheerawit (472298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.อ่างทอง
61 # 3อจ630915-140 ED313264335TH taccord + หนึ่งเมืองแพร่ (472302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 356) (630507-072)
62 # 3อจ630915-141 ED314309529TH โต้งกระนวน + เก๋นครนายก (472255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดจีน เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.อุดรธานี (สภาพใช้)
63 # 3อจ630915-142 ED331412044TH เน้นพระสวย + ไข่มุข (472258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630915-143 ED317570089TH แสงธรรม01 + Notebp (472262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 68%)
65 # 3อจ630915-144 ED338913371TH นัทปทุม + kiattikhun (472265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ630915-145 ED338632186TH ตี๋อิติปิโส + โกวบ้อ (472269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630915-146 EI887289542TH nopakk + ไร้นาม99 (472272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
68 # 3อจ630915-147 EI887298542TH pumcha + ไร้นาม99 (472275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ630915-148 ED279029485TH มองผ่านเลนส์ + tansave (472278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ630915-149 ED200357036TH loongmike + สินธ์บัวใหญ่ (472283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
71 # 3อจ630915-151 ED298894748TH gomgom + แว่นพระประแดง (472270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมราชา พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อสำริด ปี 2554 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 775)
72 # 3อจ630915-152 ED3081340485TH เล็กหลังวัด + laksi (472279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ630915-153 EX486557491TH เอกปากเซ + เอกกี้27 (472284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (560607-178)
74 # 3อจ630915-154 ED340330269TH beer2126 + ตราชั่ง (472290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้)
75 # 3อจ630915-155 ED316874296TH TAVABUNCHA + เด็กสายสอง (472295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
76 # 3อจ630915-156 120351165104 Mcwall + thi3790 (472301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (621214-611)(G 59%)
77 # 3อจ630915-157 EG278425927TH zafari + watbannon (472306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
78 # 3อจ630915-159 ED322335707TH bungbung + bangpunDD (472315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ. (630714-190)
79 # 3อจ630915-160 TH0118KU6FA8B bongbiab + นัยพิมลราช (472319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630915-161 EI926300418TH prasert99 + งดงาม (472257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
81 # 3อจ630915-163 ED345700522TH yime2 + ปอท่าเรือ (472355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 17 ก.ย. 2563 - 08:40 น.] #76080 (15/18)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630901-005 ED217642225TH ronnakorn2516 (470807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 1อจ630912-005 ED244987203TH วิทย์พระประแดง (472012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630912-007 ED223190095TH คลับจับลิง (472018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630915-003 ED313328124TH bluezone69 (472327) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
5 # 1อจ630915-006 EH103500405TH mumu99 (472333) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630915-007 EH103500405TH mumu99 (472335) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630915-008 EH103500405TH mumu99 (472337) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630915-009 ED330451449TH assawin (472340) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 1อจ630915-013 ED328637691TH chokchai (472342) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630915-015 ED333725500TH มาริโอ (472343) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630915-023 ED144365855TH naenaldo (472344) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
12 # 1อจ630915-028 ED336833962TH ตอปทุม (472220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630903-026 ThaiWong (471103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630915-014 midori (472314) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
3 # 2อจ630915-019 puriwaj (472305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ630915-021 PATIPAT (472321) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630915-022 Khaowin (472312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 2อจ630916-008 การันตีพระ (472358) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630916-009 การันตีพระ (472359) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630916-010 การันตีพระ (472360) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630916-011 การันตีพระ (472361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630911-014 puu2511 + Auten10 (471845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ630911-145 ED313936062TH sodaza + lekyo89 (472194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อไม้ปิดทอง ปี 2559 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 3 นิ้ว)
3 # 3อจ630912-105 ED336807517TH m-cot + ตอปทุม (471993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630912-110 ED334706691TH ของขลัง + than-663 (472009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630912-117 ED244978042TH popup + ชินนิมอน (471987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630912-118 ED248161210TH Notebp + amata_tong (471991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630914-002 ทิศเหนือ + Amp1157 (472195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 96481)
8 # 3อจ630914-003 ทิศเหนือ + Amp1157 (472196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 436210) (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ630914-013 chanachok + tomoyokung (472074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ630914-014 namo08 + isawa108 (472079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
11 # 3อจ630914-015 savangnont + tumkajohn (472082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
12 # 3อจ630914-016 เด็กตลาดใต้ + Mienthong (472087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
13 # 3อจ630914-017 apiwat_1330 + corach (472204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 434)
14 # 3อจ630914-101 EX458223016TH joeenok + chudech (472052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
15 # 3อจ630914-102 EF703636550TH pumcha + FreedomPeace (472058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์
16 # 3อจ630914-103 ED334804053TH teeranuch + Plabootong (472061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ630914-104 ED239945925TH bungbung + SAIPS (472198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง

18 # 3อจ630914-105 ED199864775TH ของขลัง + akamaru (472197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
19 # 3อจ630914-106 EH111545063TH teeranuch + tamthodsaporn (472068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ630914-107 EH111545063TH ZuTharua + tamthodsaporn (472071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ630914-108 EG398423450TH นะโม39 + somsak2518 (472076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
22 # 3อจ630914-110 ED231997374TH chuon + Plabootong (472089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ630914-112 ED311955228TH teeranuch + วิชญ์ดุลยวัต (472059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ630914-113 EI999199085TH kimsiam + vicheanammy (472205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
25 # 3อจ630914-114 ED317444942TH supol + bunhar35 (472060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)(G 85%)
26 # 3อจ630914-115 ED313332883TH loongmike + หนุ่มนั่งเกล้า (472066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630914-118 EI847948369TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (472073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
28 # 3อจ630914-119 EG425853337TH Sinsiampra + ninjasiam (472077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630914-120 ED336313525TH โอรสรามัญ + Darkwalf (472080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด)
30 # 3อจ630914-122 ED316888220TH chun_lp10 + tgiporp (472213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ630914-123 EF396854647TH เมืองช้าง + มหาเศรษฐี (472065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเปิดโลกธาตุชี้ให้รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 411/หน้าตัก 5.5 นิ้ว)
32 # 3อจ630914-125 ED289745167TH tonychan + Thanapong36 (472081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
33 # 3อจ630914-126 ED289745167TH sektasak + Thanapong36 (472085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630914-128 ED314256707TH fluke + chaintv (472094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ระยอง (สภาพใช้)
35 # 3อจ630914-129 ED272683715TH ล้านมาแชร์2 + superman_vuth (472208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630914-130 TH0118KJAP95B chuchart-k + ตี๋อิติปิโส (472100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(G 89%)

37 # 3อจ630914-131 TH0118KJAP95B Sitthichai9 + ตี๋อิติปิโส (472083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(G 65%)
38 # 3อจ630914-132 TH0118KJAP95B phetbanpra + ตี๋อิติปิโส (472088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
39 # 3อจ630914-134 ED189034513TH supol + Manver (472093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง/น้ำหนักทอง 11 กรัม) (สภาพใช้)
40 # 3อจ630914-135 ED293875778TH กิตติพงศ์ + ต้น_เบอเร่อ (472097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
41 # 3อจ630914-136 ED311242160TH chuchart-k + kikkik (472098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 251)
42 # 3อจ630914-137 EG395193050TH bongbiab + patcharapon (472101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
43 # 3อจ630914-138 EW790329318TH วันทามิ + tonphu (472103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงินหน้านาก ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)(G 67%)
44 # 3อจ630914-139 ED240683365TH ช-ภู่แก้ว + kittikitti (472105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
45 # 3อจ630914-141 EX433197496TH triplejye + PraLike (472106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 722)
46 # 3อจ630914-142 ED251875865TH kaimotor + Beed098 (472111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
47 # 3อจ630914-144 820410782553 วานรไฟ + CHAIWAT99 (472117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
48 # 3อจ630914-146 TH0118KJ3YM4B วัฒนไชย์ + นัยพิมลราช (472126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630914-147 TH0118KJ3YM4B วัฒนไชย์ + นัยพิมลราช (472131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630914-148 TH0118KJ3YM4B วัฒนไชย์ + นัยพิมลราช (472134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630914-149 TH0118KJ3YM4B วัฒนไชย์ + นัยพิมลราช (472138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630914-150 EH074442819TH บอมเบ + aoaka (472139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิวรมดำ)
53 # 3อจ630914-151 TH0118KU9EF7B pramual + supaket808 (472200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
54 # 3อจ630914-152 ED176351296TH chatchaik007 + ansaldo (472096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)
55 # 3อจ630914-153 ED315490856TH Bigsu + promlok (472108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(G 81%)

56 # 3อจ630914-154 ED315490856TH Arjaree56 + promlok (472120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ630914-158 ED301278686TH TEE_INTER + Xabi17 (472141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (610711-084)
58 # 3อจ630914-159 ED197171502TH tiktik03 + อภิชาติบุญ (472146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
59 # 3อจ630914-162 ED109196143TH puu2511 + crafter (472092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงว่าน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
60 # 3อจ630914-163 BCPB000061680 chairatmt + portter (472095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 24964 กก)
61 # 3อจ630914-164 ED321679431TH taccord + คนคอเรด (472099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพแต่งผิว)
62 # 3อจ630914-166 ED321679431TH taccord + คนคอเรด (472102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 67%)
63 # 3อจ630914-168 TH0118KUKHC0B jarunphant + ตี๋อิติปิโส (472112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 571)
64 # 3อจ630914-170 ED329325770TH m-cot + อาชาเหล็ก (472121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 67%)
65 # 3อจ630914-171 ED334603391TH นิยมชัย + pound2007 (472104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
66 # 3อจ630914-172 ED300434416TH sumat + awt2528 (472109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
67 # 3อจ630914-173 PSP0010656861 poshwises + เด็กแคมฟร็อก (472113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
68 # 3อจ630914-174 ED017067182TH kaksuntech + anusornss (472115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 692)(G 64%)
69 # 3อจ630914-176 RP910030063TH chaidee + tepakornsu (472119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ630914-177 PSP0010656860 teeranuch + เด็กแคมฟร็อก (472212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน/เลี่ยมกรอบชุบทอง)
71 # 3อจ630914-178 ED302902876TH poshwises + Loylip2527 (472124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ630914-179 ED251234464TH sam8793 + บอยพระเครื่อง (472129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้)
73 # 3อจ630914-180 ED318183090TH บรีสพระช่วย + แซนวิช (472135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพใช้และอุดซ่อมด้านหลัง)
74 # 3อจ630914-181 ED246597435TH Prichar + เต่ามังกร (472114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ630914-184 ED321472556TH โต้งกระนวน + Juicy (472125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
76 # 3อจ630914-185 ED302902859TH Ronado + Loylip2527 (472128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
77 # 3อจ630914-187 ED292648752TH THAI-PRA + ริณดา (472137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
78 #3อจ630915-019 Aaekaa+Khaowin (472248) ตลับทอง 1 รายการ (น้ำหนัก 8.9 กรัม) (G 84%)
79#3อจ630915-117 PSP0010656863 vorawan2345+เด็กแคมฟร็อก (472247) กรอบทอง 1 รายการ (น้ำหนัก 8.3 กรัม) (G 76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 16 ก.ย. 2563 - 08:38 น.] #76077 (14/18)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630909-008 ED240654620TH kittikitti (471689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630909-010 ED212783623TH pimthong (472034) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ630909-024 EG153832811TH pradrem (471605) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630910-007 ED296196655TH รถโฟร์ค (471797) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630912-002 ED328344066TH supichai (472001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630912-003 ED335302469TH uppakid (472007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630912-004 EB450359358TH ป่าบอนต่ำ (472047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630912-012 ED279319292TH JAPAN-55 (471964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630912-013 ED309972823TH golfsriracha (471967) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630912-022 ED329251737TH moo_bpk (472024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630914-006 ED342180902TH mkwtn (472165) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ630914-013 ED299794763TH suchart_joe (472168) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ630914-017 ED309352277TH น้องปุ๊ก (472170) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ630914-019 EG800356709TH o-larn (472173) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
15 # 1อจ630914-020 ED326103527TH chani (472180) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630914-021 ED326103527TH chani (472188) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630914-022 ED293720802TH jj2424 (472193) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ630914-028 RCLT000093784 intermilan (472215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ630914-030 EG683084965TH น้องปุ๊ก (472176) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
20 # 1อจ630914-031 ED337260877TH ภพเมืองสรรค์ (472178) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630914-032 ED337260877TH ภพเมืองสรรค์ (472181) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630914-033 ED337260877TH ภพเมืองสรรค์ (472183) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630914-034 ED337260877TH ภพเมืองสรรค์ (472185) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630908-016 wutpantip (471554) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630910-010 OMBUN (471799) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630910-012 OMBUN (471811) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630910-026 nengdkny (471815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630911-009 Haasdk123 (471897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630911-011 โซฟี007 (471908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630911-013 pui1228 (471860) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 2อจ630911-020 niceamulet (471952) ส่งพระตรวจสอบ 36 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 36 องค์
9 # 2อจ630911-024 blue333 (471937) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630912-001 en_amulet (472037) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ630912-007 chanapai (472039) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630912-009 สยามเมืองยิ้ม (472014) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ630912-015 Somysom (471995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630912-018 กุ้งวัดนอก (471999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630912-021 อ๊อดจ้า (472013) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630912-022 kongsak (472016) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ630912-026 maiizza (472044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630912-028 ตี๋ตชด (472023) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ630912-031 kanik (472002) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ630912-032 tanac (472006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630912-034 เบสท์เมืองพิจิตร (472043) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630912-036 สารพัดกัน09 (472010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630914-009 Buncha (472145) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
24 # 2อจ630914-015 p_awest (472151) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ630914-016 p_awest (472156) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ630914-017 p_awest (472160) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ630914-018 p_awest (472163) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ630914-032 mut007 (472166) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ630915-001 การันตีพระ (472217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ630915-002 การันตีพระ (472218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630909-005 Tonpol + coldplay (471594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 84%)
2 # 3อจ630909-153 EG637442572TH citynew + kachi (471630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี
3 # 3อจ630910-001 Yuttana + ต่อ_ถนนตก (471738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี(G 78%)
4 # 3อจ630910-111 ED215475431TH Jinn2555 + ปาล์มครับ (471821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
5 # 3อจ630910-118 ED326935485TH vitaya + ponpon (471795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2512 จ.นครสวรรค์(G 64%)
6 # 3อจ630911-010 sanya1002 + sanopporn (471863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญของขวัญ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังครุฑ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(ฝังเม็ดยา) กรอบทอง(G 83%)
7 # 3อจ630911-011 poshwises + (471837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_Ratchaphruek
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานบัว เนื้อดิน จ.อ่างทอง (สภาพใช้)(G 62%)
8 # 3อจ630911-103 SEPE000083291 Gimjiyinglek + wutprarayong (471945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
9 # 3อจ630911-105 ED214412789TH พงษ์ท่าม่วง + prasan32 (471846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ630911-148 ED251874533TH cediato + อรรถพล (471932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)(G 80%)
11 # 3อจ630912-003 teeranuch + Pong2515 (471962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
12 # 3อจ630912-007 Kloy1999 + pipat_ch (471966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 53 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร
13 # 3อจ630912-102 ED285979277TH somboomboo + tepakornsu (471982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)
14 # 3อจ630912-103 ED262069750TH supol + mingch (471986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(เหลือง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 82%)
15 # 3อจ630912-104 ED320660093TH Retail + นกแก้ว (471990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630912-106 STTS000071537 keerawat112 + mobyga (471996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 53 พิมพ์กลาง เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 744)
17 # 3อจ630912-107 EG403591400TH unstobable + สหายเมืองลิง (472000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630912-108 ED224226698TH pramual + Damwoo (472003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630912-109 ED324123665TH ดราก้อนปิง + Aoon5 (472005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 82 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร
20 # 3อจ630912-111 ED035328131TH pudragon54 + mesa918 (471972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 77%)
21 # 3อจ630912-112 ED318955443TH กิตช่างไม้ + Mahamonkkol888 (471974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 792)
22 # 3อจ630912-113 ED287682739TH Ronado + Taro88 (472050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1274)
23 # 3อจ630912-115 ED301277765TH เอกปากเซ + Yuttana (471981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพซ่อมเนื้อรานและแต่งผิว)
24 # 3อจ630912-116 EB450209129TH Natt2525 + บอยโมจิ (471984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ พิมพ์เสมา เนื้อตะกั่วขอบทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 103)
25 # 3อจ630912-119 EG395192187TH dent1 + patcharapon (471994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
26 # 3อจ630912-120 ED289487220TH กำธรนคร + ตราชั่ง (471998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิวรมดำ)
27 # 3อจ630912-121 ED322371528TH somyot1973 + เขยมาบตาพุด (471953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง
28 # 3อจ630912-122 EX486554328TH คุณหรั่ง + เอกกี้27 (472049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ630912-123 ED240741730TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (471961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
nai_leartchon
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630912-124 ED189271305TH somnuk + YINGZa (471965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
31 # 3อจ630912-126 ED900569176TH ฐณะวัฒน์ + Titikorn (471971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
32 # 3อจ630912-127 ED272691805TH zafari + Bigbub (471975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 440/ไม่ตัดขอบ)
33 # 3อจ630912-128 EX403842173TH bunjerd + makluayka (471977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดีปีใหม่ เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.ลำปาง(G 92%)
34 # 3อจ630912-129 ED329251737TH ต่อคู้บอน + moo_bpk (471980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 647/น้ำหนักรวม 60.9 กรัม) (สภาพใช้)
35 # 3อจ630912-130 ED263481180TH teeranuch + แม็คท่าม่วง (471988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช(G 78%)
36 # 3อจ630912-131 TH0118KQJX25B chuchart-k + suffer (472004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 1141)

37 # 3อจ630912-133 ED325882018TH กรณ์พระเครื่อง + ชัยพฤกษ์345 (472015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดาจัมโบ้ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
38 # 3อจ630912-134 ED202644817TH pawaris + bkimber (472048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
39 # 3อจ630912-135 ED292636860TH Arjaree56 + ริณดา (472019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630912-136 ED292636860TH kit01 + ริณดา (472026) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2516 จ.สิงห์บุรี (น้ำหนักทอง 2.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2516 จ.สิงห์บุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.สิงห์บุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
41 # 3อจ630912-137 ED292636860TH pit2514 + ริณดา (472030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
42 # 3อจ630914-001 wootubon + ปัญจพล (472054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(530422-150)
43 # 3อจ630914-006 แสงธรรม01 + teerawit (472063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (590922-104)(G 62%)
44 # 3อจ630914-007 อ้าย_ + teerawit (472207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630831-255)
45 # 3อจ630914-008 TEE_INTER + lekdee (472067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 84%)
46 # 3อจ630914-009 Saranphat + เชตเตอร์ (472072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง/สภาพปิดทองใหม่) (630904-010)(G 84%)
47 # 3อจ630914-010 noom-iceman + microsoft (472075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดเทวราชกุญชร พิมพ์หลังสก. เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม) (630821-432)
48 # 3อจ630914-011 disorn + microsoft (472064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม) (630821-434)
49 # 3อจ630914-116 ED304618619TH นิลมังกร + artliver (472069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(630901-090)
50 # 3อจ630914-133 ED246055187TH koo111 + beer2126 (472091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (600805-222)(G 65%)
51 # 3อจ630914-140 ED308006285TH สุดขอบฟ้าG + adokawa (472110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (520401-351)
52 # 3อจ630914-160 ED316629389TH anonnat + vorawan2345 (472153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (620711-108)
53 # 3อจ630914-182 EX382031739TH teerawit + Ketautomotive (472118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (570626-146)(G 73%)
54 # 3อจ630914-183 ED303223230TH Chatnarong_ch + newpra (472122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 3469/สภาพชำรุดปลายพระเกศ) (630808-162)
55 # 3อจ630914-186 EX382031725TH sherbet88 + Ketautomotive (472133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (620124-089)(G 73%)
56 # 3อจ630911-013 เสรีไทย + ต่อ_ถนนตก (471951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (560619-095)(G 52%) **เพชรแท้จำนวน 21 เม็ด น้ำหนักประมาณ 3
สตางค์ต่อเม็ด
57 #3อจ630912-125 ED328303486TH เด็กราชวิทย์_17+ชฎาทอง (471969) สร้อยทอง 1 รายการ (น้ำหนัก 12.2 กรัม) (G 75%)
58 #3อจ630914-143 ED320437513TH โจ้ณอโยธยา+natapoln (472199) กรอบทอง 1 รายการ (น้ำหนัก 4.9 กรัม) (G 83%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 15 ก.ย. 2563 - 08:39 น.] #76073 (13/18)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630826-029 ED286017902TH คุณศิระ (470223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630902-010 PPIN000131598 หิมพานต์มุ่งงาม (470959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630902-012 SNCT000252359 khunoak77 (470942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630902-020 ED301852881TH ศิษย์ท่านขุน (470960) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630902-022 ED305333895TH อาชาเหล็ก (470901) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
6 # 1อจ630903-002 ED204319719TH งดงาม (471026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630903-023 TH0118K4RXY1B toopronchai (471098) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
8 # 1อจ630904-008 ED213087346TH พิชชากร (471223) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 1อจ630904-015 EW569510355TH ขนมกรุบ (471830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630905-001 ED265759073TH pakavat (471327) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ630905-004 ED289994354TH holyobject (471330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630905-015 ED308318040TH witbcc143 (471315) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
13 # 1อจ630905-019 ED308318040TH witbcc143 (471325) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
14 # 1อจ630905-021 ED308318040TH witbcc143 (471302) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
15 # 1อจ630905-023 ED308318040TH witbcc143 (471314) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
16 # 1อจ630905-025 EG283159345TH นู๋โอปอ (471301) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ630907-001 TPLU001376708 คมทัตพรหมเสนะ (471438) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ630908-001 ED312451717TH คุณศิระ (471562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ630910-008 ED281736779TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ (471806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630911-001 EI715176087TH assawin (471902) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 1อจ630911-004 EX476392444TH ต่อแต้ม (471905) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 1อจ630911-009 ED326103513TH chani (471911) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630911-010 EH108850213TH mumu99 (471913) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630911-011 EH108850213TH mumu99 (471918) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630911-012 EH108850213TH mumu99 (471922) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630911-013 EH108850213TH mumu99 (471927) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630911-014 EH108850213TH mumu99 (471928) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ630911-015 EH108850213TH mumu99 (471934) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ630911-016 EH108850213TH mumu99 (471935) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ630911-017 EH108850213TH mumu99 (471936) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630911-018 EH108850213TH mumu99 (471938) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ630911-019 EH108850213TH mumu99 (471939) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630911-020 ED328624640TH chokchai (471940) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630911-023 ED317655941TH ChartKT (471867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

35 # 1อจ630911-024 ED304617091TH กิตติพงศ์ (471871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ630911-025 EG343308928TH hot2523 (471873) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ630911-026 EI794456161TH จอมพล (471875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630831-024 microsoft (470672) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630902-004 Frodojack007 (470889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 2อจ630903-005 พ่อมด (471068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630904-001 nattasak (471195) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
5 # 2อจ630907-012 tawat_boonyarat (471402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630907-026 samartw (471399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630908-006 print (471574) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630908-013 anan88 (471549) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630908-022 mixsick150 (471567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630909-005 east_noodles (471680) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 2อจ630909-009 paojoo (471685) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630910-015 opasn (471779) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ630911-001 suphatpra (471889) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 2อจ630911-002 suphatpra (471924) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630911-004 Jenjira (471893) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ630911-008 poochainarin (471896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ630911-012 Warayu (471916) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630911-015 โพธาราม (471912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630911-016 wootubon (471870) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
20 # 2อจ630911-018 การันตีพระ (471857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630911-019 ภักดีนาถ (471884) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ630911-021 เทพสมุทร (471904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630911-022 toey7 (471907) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ630911-023 nahm36 (471909) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630911-025 blue333 (471894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630912-013 การันตีพระ (471954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ630912-016 การันตีพระ (471955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630912-017 การันตีพระ (471956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630912-019 การันตีพระ (471958) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630912-020 การันตีพระ (471960) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630903-152 ED291150983TH zafari + พงษ์ดินแดง (471005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น ร.ต.อ จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630904-103 ED197129646TH ดารณีฟาร์ม + fifa3623 (471172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่น 2 พิมพ์หลังยันต์ ฦฦๅฤฤๅ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
3 # 3อจ630905-123 EG421031021TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (471943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ชัยนาท
4 # 3อจ630908-109 ED320643308TH kusuma69 + นกแก้ว (471868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ630908-144 LPDU000927990 เปาโลพระเครื่อง + mawin2520 (471515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
6 # 3อจ630909-002 ข้าวเปล่า + ดิอาโบล (471877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
7 # 3อจ630910-141 RYTR000065130 tongsound + tharuanoi1970 (471805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เดินหน วัดภาเจี่ยะ จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ630911-001 poshwises + krais1 (471839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ630911-002 vitaya + isawa108 (471842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630911-003 หม่อง + พรพระพุทธ (471844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 318)
11 # 3อจ630911-004 Yuttana + punpun (471847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
12 # 3อจ630911-005 teeranuch + baggio (471850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3617)
13 # 3อจ630911-006 kit01 + sanopporn (471853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
14 # 3อจ630911-007 RAK_PT + sanopporn (471856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง จ.ลำปาง
15 # 3อจ630911-008 ponpon2510 + sanopporn (471942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคุณพระเทพวิทยาคม เนื้อเงินก้นทอง ปี 2556 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 22)
16 # 3อจ630911-009 rock10 + sanopporn (471861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
17 # 3อจ630911-012 อำนาจธรรม + (471841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
T_Ratchaphruek
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ630911-015 natprathai + UDS-35 (471852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2485 จ.สมุทรสาคร (591119-207)
19 # 3อจ630911-016 เต่าเมืองชล + cpparu (471859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 481)(630822-047)
20 # 3อจ630911-017 เต่าเมืองชล + cpparu (471865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครสววรค์ (หมายเลข 32)(630822-048)
21 # 3อจ630911-018 DeeDeeDee + Got2523 (471948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
22 # 3อจ630911-101 ED324140195TH tonmaiteam + ขุนเมืองจันทร์ (471836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
23 # 3อจ630911-102 ED290415335TH sutthipun + wutclub (471840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี24 # 3อจ630911-104 PTPT000168455 wanitcha + (471843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กวัดเขาถ้ำบุญนาค
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นนิรันตราย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 16)
25 # 3อจ630911-106 ED325870329TH vorawan2345 + ชัยพฤกษ์345 (471849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
26 # 3อจ630911-107 ED329502608TH maroom + poon09 (471855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 118)(581113-132)
27 # 3อจ630911-108 ER268945145TH JoEthaibev + awt2528 (471858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630824-090)
28 # 3อจ630911-109 EF395656282TH Stapornch + กว๊านพะเยา (471862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาซุ้มจิก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
29 # 3อจ630911-110 ED248386345TH tone555 + phikul (471864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(เล็ก) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630911-111 EI500233128TH yoy1688 + ธิติพระเครื่อง (471866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630911-112 EQ578054209TH pinkii + dewkuhaku (471950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)(G 66%)
32 # 3อจ630911-113 TH0118KKE5U5B pawaris + Maxgy (471941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ630911-114 EB450359389TH orborb + ป่าบอนต่ำ (471869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ630911-115 ED264788966TH Taranong + บางบาง (471872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า(เล็ก) เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี35 # 3อจ630911-116 ESSL000190064 lovelyman + praveen (471874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
36 # 3อจ630911-117 ED252777630TH นายช่างพานต๋าย + หลานดาบหัก (471876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กำแพงเพชร
37 # 3อจ630911-118 MNKP000779863 popup + prakit (471879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
38 # 3อจ630911-119 ED250089496TH PAYUNN + inta156 (471881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ630911-120 ED321423201TH hvming + autpichut (471885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสาคร
40 # 3อจ630911-121 PSWW000141829 zafari + เด็กแคมฟร็อก (471882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630911-122 PSWW000141829 zafari + เด็กแคมฟร็อก (471886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630911-123 ED176192161TH beebangna + เศกสรรค์2511 (471887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (610531-031)
43 # 3อจ630911-124 EF634660397TH narawutpom + pop8899 (471946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
44 # 3อจ630911-126 ED249933122TH suthepmoo + Chlorophyll (471890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630911-127 GSPZ000029904 montblanc + korn88 (471899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)46 # 3อจ630911-128 EI981588076TH cediato + Prakor (471901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
47 # 3อจ630911-129 EX462117708TH tangmo123 + ติ๊กกองดิน (471903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
48 # 3อจ630911-130 ED305728010TH ช-ภู่แก้ว + บีชาการ (471949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน
49 # 3อจ630911-131 ED306325309TH โอ๋อินทรา + chinko (471880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (620221-017)
50 # 3อจ630911-132 ED252966491TH พระประแดง26 + pantakrit (471883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
51 # 3อจ630911-133 ED246598930TH prasert99 + isarawut (471888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม
52 # 3อจ630911-134 ED246598930TH prasert99 + isarawut (471892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
53 # 3อจ630911-135 EX552144940TH chffta + Rambo_thai (471895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเก็ตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเศรษฐี จ.เพชรบุรี (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขาม) (ตะกรุดสามกษัตริย์) (หมายเลข 34)
54 # 3อจ630911-136 7110014671295 เฮียนพพร + ศิษย์หลวงปู่ (471898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
55 # 3อจ630911-137 SLY2000303036 chane31 + เด็กตลาดพลู (471900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2471)
56 # 3อจ630911-138 EH074442646TH poshwises + aoaka (471906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(540210-147)(G 60%)57 # 3อจ630911-139 ED324133818TH apollo12 + Teeranun (471910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
58 # 3อจ630911-140 ED287673860TH Wanlop + chaingame (471914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
59 # 3อจ630911-141 ED325870332TH pandp + ชัยพฤกษ์345 (471915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
60 # 3อจ630911-142 ED281032001TH tawee999 + น้องภู (471944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นครสวรรค์
61 # 3อจ630911-143 ED323110841TH kitti7070 + kamol111 (471920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
62 # 3อจ630911-144 ED325324907TH ภูผามหาพรหม + LIM2512 (471926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท. (630826-305)
63 # 3อจ630911-146 ED252991805TH JadeJ + ไชยนาท (471929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นไตรมาส 61 เนื้อทองเหลืองหน้าเงินลงยา ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 21)
64 # 3อจ630911-147 ED328333165TH rakchoo + supichai (471931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง จ.ปัตตานี
65 # 3อจ630912-004 pou89 + puriwaj (472046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (630821-394)66 # 3อจ630912-132 ED306318342TH chuchart-k + มิสเตอร์เฮ้าส์ (472011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(620308-110)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 14 ก.ย. 2563 - 08:35 น.] #76070 (12/18)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630821-008 TH0118HMDM14B ครูโอ๊ตลพบุรี (470319) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630827-011 ED285756093TH pupidlok (470301) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ630829-006 TH0118JNFDG9B settavut (470548) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630902-005 EH114572496TH kaimotor (471776) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630904-017 ED251541102TH post60 (471831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630904-018 EG345171935TH แสงเงินแสงทอง (471832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630904-021 ED284738748TH tar2499 (471825) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630910-002 ED310806324TH heng9999 (471803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630910-006 ED306222471TH inta156 (471764) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630910-009 ED294245570TH เวฬุวัน99 (471770) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 1อจ630910-010 EH108849201TH mumu99 (471775) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630910-011 EH108849201TH mumu99 (471782) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630910-012 EH108849201TH mumu99 (471787) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630910-013 EH108849201TH mumu99 (471789) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630910-014 EH108849201TH mumu99 (471793) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630910-016 ED224187892TH Nuttee55 (471769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630910-017 ED327013403TH praveen (471833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630911-007 ED298897126TH ป๋องณรงค์ชัย (471921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ630911-008 ED326103513TH chani (471891) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630911-021 ED326103495TH chani (471923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630911-022 ED326103495TH chani (471933) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630901-014 PATIPAT (470829) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ630903-012 pawit_wattana (471763) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630903-019 kgiftza (471088) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630903-021 เน้นพระสวย (471092) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630904-015 settavut (471228) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ630904-016 settavut (471199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630904-021 wuttspc (471767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ630907-001 Bunsorn (471387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630907-003 pawaris (471412) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ630907-027 ppffarm (471435) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ630910-006 sombat009 (471750) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630910-007 nattasak (471809) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630910-011 OMBUN (471808) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630910-014 chaleaw56 (471772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630910-016 attaporns (471774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630910-017 mekya2706 (471812) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630910-023 nengdkny (471810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630910-024 nengdkny (471813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630910-025 nengdkny (471814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630910-027 ขุมทรัพย์บูรพา (471816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ630910-030 patisak (471819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ630910-031 simmax (471817) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630910-032 kamonsap (471784) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
24 # 2อจ630910-033 kongsak (471751) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ630910-034 kongsak (471760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ630911-005 การันตีพระ (471835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630911-006 การันตีพระ (471838) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ630911-007 poochainarin (471925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630911-010 การันตีพระ (471848) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ630911-017 การันตีพระ (471854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630911-026 การันตีพระ (471851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630901-151 EX460181544TH Taranong + ตะแคงขวด (470763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระใบฎีกา วัดเครือวัลย์ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี
2 # 3อจ630903-103 EG344234722TH ณัฐปรัชญ์ + SNOWKID (470980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
3 # 3อจ630903-135 BAKY000685667 ภุชงค์ชัยภูมิ + Anuson_k (471715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
4 # 3อจ630903-148 EW400582806TH chatchaik007 + nitithans (471024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630903-153 ED264769573TH toopronchai + ตะแคงขวด (471010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดอ่างศิลา พิมพ์แจกกรรมการหลังเบี้ย จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ630904-132 ED292631496TH Belton + คูณสตางค์ (471189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ630904-149 ED318630107TH purich + ตุ้ยแปลงยาว (471732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดงหน้าสำริด ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1699)
8 # 3อจ630904-157 ED320640828TH walrawut + นกแก้ว (471173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเยิ้ม วัดใหม่บางจาก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ630904-162 ET725867189TH Ksittiros + heretic (471133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดท่าไชย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ630905-112 ED309512901TH กาเบียล + อี๊ดสกลนคร (471337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
11 # 3อจ630905-131 ED308318610TH boonlers + โก๋แก่ (471296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์โบราณหลังแบบ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี
12 # 3อจ630907-004 niti_kt + NAMMONL (471737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
13 # 3อจ630907-005 niti_kt + NAMMONL (471746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
14 # 3อจ630907-006 niti_kt + NAMMONL (471752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(บาง) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
15 # 3อจ630907-008 Tumzar1992 + วรุณ1 (471829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ(ไม่ตัดขอบ) เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 21)
16 # 3อจ630907-101 ED308317044TH พิศุทธิ์ + เอสออโต้ (471360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ630907-106 TH0118K7VEC4B chatchaik007 + จุกจัง (471756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(G 71%)

18 # 3อจ630907-125 ED298662355TH wasanpi + ทัชสะพานใหญ่ (471766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630908-110 ED320643308TH zafari + นกแก้ว (471511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630908-127 chutty + หนุ่มประจวบ (471483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TDPSU08202021738
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ630908-132 EF395656185TH tanint + BOAT26 (471471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเผาใหม่และซ่อมขานก)
22 # 3อจ630909-017 sin10 + nimrod (471600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
23 # 3อจ630909-107 ED166714169TH beebangna + ponrat (471633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเศวตฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
24 # 3อจ630909-151 ED308394616TH m-cot + than-663 (471621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630910-002 skyforce + ต่อ_ถนนตก (471741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (550929-096)(G 80%)
26 # 3อจ630910-003 arroo + มหาเฒ่า (471745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630821-125)
27 # 3อจ630910-004 pamang + พุทธคุณ05 (471749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่นูน(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
28 # 3อจ630910-005 chikka + audhatyai (471753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620802-096)(G 68%)
29 # 3อจ630910-006 กระต่าย + โพธาราม (471755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 66%)
30 # 3อจ630910-007 sitthawee + nengdkny (471758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630910-008 reset-usb + nengdkny (471761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (กรอบทองแดงชุบทอง)
32 # 3อจ630910-009 chatchaik007 + bigball22 (471762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 60%)
33 # 3อจ630910-010 Phichit_02 + bigball22 (471765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 72%)
34 # 3อจ630910-011 aoreo2526 + simmax (471712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)(630625-176)
35 # 3อจ630910-101 ED304835105TH กิตติพงศ์ + ประวิทย์888 (471718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
36 # 3อจ630910-102 ED304835105TH Tom02 + ประวิทย์888 (471720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา

37 # 3อจ630910-103 ED218029257TH khotchaninPk + ตุ๊หลวง (471723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน
38 # 3อจ630910-104 ED272119889TH daew1970 + สัปปะรด (471727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงนิ้ว เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
39 # 3อจ630910-105 ED272119889TH ARNON + สัปปะรด (471730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกระรอกกระแต กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
40 # 3อจ630910-106 EV124677876TH logisman + Oat_Phk (471733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2512 จ.ภูเก็ต
41 # 3อจ630910-107 EI549761920TH bunghongsaeng + (471740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jugree02
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630910-108 ED329306210TH pawaris + อาชาเหล็ก (471828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
43 # 3อจ630910-109 EF379967082TH ครูบ้านนอก + ธัมปารี_16 (471744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก กรุวัดราชนัดดา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630910-110 ED311939976TH นัตตะ + kooson (471820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อผง จ.ชัยนาท
45 # 3อจ630910-112 EX490855029TH apollo12 + teerawit (471778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) (630815-163)(G 74%)
46 # 3อจ630910-113 ED325850457TH tonphu + ipong (471783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 11082)
47 # 3อจ630910-115 ED306840823TH เสือตัวสุดท้าย + patnakorn (471824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630910-116 EI549761916TH tangmo123 + jugree02 (471785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630910-117 EB450184299TH Ketautomotive + เต่าเมืองชล (471792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1001)
50 # 3อจ630910-120 EB450184311TH purich + เต่าเมืองชล (471801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1944)
51 # 3อจ630910-121 ED313840885TH phairoj1186 + NAN777 (471717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดซุ้มบนซ้าย)
52 # 3อจ630910-122 ED310806338TH looknam1 + heng9999 (471721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630910-123 ED309751827TH ks_somsin + jitnobnom (471726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
54 # 3อจ630910-124 EW462207598TH pramual + Jjiann1979 (471729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นนพฤทธิ์กำจร เนื้อเงิน ปี 2516 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 65%)
55 # 3อจ630910-125 ED251542546TH Sitthichai9 + aechakkit (471734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)

56 # 3อจ630910-126 ED930892703TH six_cm + star15 (471736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดเงิน/กรอบทองแดงชุบทอง)
57 # 3อจ630910-127 ED273141588TH thanapon_s + payak437 (471826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
58 # 3อจ630910-128 ED300732940TH เล็กหัวเสือ + teelotus (471742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดดอน พิมพ์แต่ง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630910-130 EI191100114TH นุหนองคาย + รักษ์ต้มเลือดหมู (471834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี(G 81%)
60 # 3อจ630910-131 EX545527847TH ชุมพล5 + ดอกเอื้องผึ้ง (471771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630910-132 ED089566735TH Taranong + mingch (471777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จิ๋วหลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
62 # 3อจ630910-133 EI987864554TH summitf5 + mac2528 (471780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630910-134 EV324131423TH อ๋อย77 + ladprakon (471786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.เพชรบุรี(G 65%)
64 # 3อจ630910-135 EI924977926TH PHLOI + khata (471790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (600421-227)
65 # 3อจ630910-136 EG403609785TH Notebp + สหายเมืองลิง (471794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
66 # 3อจ630910-137 8204091583664 elite90 + ณัชกิจ (471800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (630625-146)
67 # 3อจ630910-139 820410068122 กิตติ์ธเนศป้ายแดง + shibulaken (471827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบซ้าย)
68 # 3อจ630910-140 ED219175313TH พัทลุง + นิวเอกชัย (471807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 12 ก.ย. 2563 - 08:38 น.] #76067 (11/18)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630827-008 ED164557681TH saksit13 (470663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630828-006 ED249215197TH thi3790 (470466) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630828-013 ED286123509TH Keawnam (470443) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ630831-011 ED141189255TH สามารถสินทวี (470689) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630901-006 EO505462754TH wunchaicoth (470784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630901-026 ED282070006TH Thanapong36 (470757) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630903-013 EG153677025TH pradrem (471066) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ630903-014 ED296141285TH รถโฟร์ค (471075) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ630903-028 ED287985859TH ariya16 (471822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 1อจ630905-020 ED308318040TH witbcc143 (471326) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630909-001 ED294743226TH บอลปากน้ำ (471677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ630909-002 ED316847865TH kittipon (471678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630909-003 ED3413320443TH bluezone69 (471586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ630909-004 ED296342375TH Mark1993 (471681) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ630909-005 EH406218925TH peepop (471683) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ630909-006 ED263480900TH tookatun (471694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
17 # 1อจ630909-007 ED312446822TH จตุจักร (471687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ630909-009 ED312451694TH คุณศิระ (471691) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์
(ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ630909-012 ED328303455TH chane31 (471590) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ630909-013 ED240929032TH thatcharit (471639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630909-014 SAI4000583843 Martyns (471643) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630909-015 ED325836605TH ball_amulet (471648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630909-020 ED266884259TH samut (471708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630909-021 ED307337952TH Got2523 (471603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630909-022 ED263481692TH tookatun (471597) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ630909-023 ED263481692TH tookatun (471696) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630829-002 มดตะนอย (470899) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630901-007 siwakornsoi19 (470797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630901-017 โพธาราม (470826) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630902-013 ปาล์มริมคลอง (470933) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630902-014 ปาล์มริมคลอง (470937) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630902-015 ปาล์มริมคลอง (470940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630902-016 ปาล์มริมคลอง (470943) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630902-017 ปาล์มริมคลอง (470945) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630902-018 ppffarm (470908) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 2อจ630902-019 ppffarm (470919) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ630903-001 ประศาสน์ (471049) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ630903-018 walrawut (471081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630903-025 ThaiWong (471087) ส่งพระตรวจสอบ 35 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 35 องค์
14 # 2อจ630904-003 กานกินรี (471233) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630907-025 Earthquake (471426) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630908-012 Buncha (471544) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ630908-015 DDman (471473) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630908-020 Somysom (471557) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
19 # 2อจ630908-024 popeye289 (471560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
20 # 2อจ630908-028 numomint (471558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630909-002 เศกสรรค์2511 (471667) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
22 # 2อจ630909-003 Chicha (471675) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ630909-018 tongprakueang (471612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630909-019 แป๊ะคลองผดุง (471615) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ630909-021 pawit_wattana (471682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ630909-022 moltol (471684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630909-023 เด็กท่าพระ (471686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630909-024 เต้ยอิตาเลียน (471688) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ630909-025 vittaya14 (471690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630909-026 ดิอาโบล (471692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630910-001 การันตีพระ (471714) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ630910-002 การันตีพระ (471716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630910-003 การันตีพระ (471719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ630910-004 การันตีพระ (471722) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ630910-005 การันตีพระ (471725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ630910-009 การันตีพระ (471728) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 2อจ630910-018 การันตีพระ (471731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ630910-019 การันตีพระ (471735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ630910-020 การันตีพระ (471739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ630910-021 การันตีพระ (471743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ630910-028 การันตีพระ (471748) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
42 # 2อจ630910-035 การันตีพระ (471754) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 2อจ630910-036 การันตีพระ (471757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 2อจ630910-037 monze (471713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ630911-003 บรีสพระช่วย (471804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630831-133 EF410375105TH natthakritm + นึกอ่อนนุช (470999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
2 # 3อจ630901-158 EG382796873TH PHLOI + แซนวิช (470787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ จ.นครปฐม
3 # 3อจ630902-121 ED262083116TH tarakais + mingch (470859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%)
4 # 3อจ630903-013 zafari + Mitpanja43 (470985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
5 # 3อจ630903-126 ED292619380TH พนินทร์ + ริณดา (470990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข รุ่นแรก พิมพ์ทรงไก่ เนื้อผง ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
6 # 3อจ630903-139 ED272709537TH โอบอุ้ม + Chot56 (471078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองผสม ปี 2500 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
7 # 3อจ630904-009 ชัยบางแค + ac100 (471145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(510809-078)(G 64%)
8 # 3อจ630904-117 ED123267101TH Jaosuanoi + บีเวียงพิงค์ (471183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)(G 89%)
9 # 3อจ630905-001 worrakhit + siam72 (471254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
10 # 3อจ630905-006 jeerawan + sanpol (471273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง(แดง) ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630905-105 ED304594594TH หมูทอง + ต่อยอด (471263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
12 # 3อจ630905-121 ED304823014TH ชายภีม + ประวิทย์888 (471261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย เนื้อตะกั่ว ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)


13 # 3อจ630905-125 ED176188065TH Poonsin + sanyaa (471271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
14 # 3อจ630905-139 ED298891199TH น้ำฟ้าใส + ชินนิมอน (471602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)
15 # 3อจ630905-140 ED309913873TH Michy + Swaha (471313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อเผือด วัดมะกอก รุ่นแรก จ.กรุงเทพฯ (ขนาดใบมีด 2.5 นิ้ว)
16 # 3อจ630907-102 TH0118K4WPH3B surasity + นัยพิมลราช (471463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630908-116 ED306222485TH น้องปีเตอร์ + inta156 (471537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์นิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย) (540519-078)
18 # 3อจ630908-137 ED292635250TH poshwises + ริณดา (471482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง พิมพ์หลังยันต์หนึ่งตัว เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2513 จ.ชลบุรี
19 # 3อจ630908-155 ED166387441TH beer2126 + เสือโฮก (471528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ630909-001 penggo + ซิยิ่นกุ้ย (471588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630702-283)
21 # 3อจ630909-003 njeesom + JoSpeed (471704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4471)
22 # 3อจ630909-004 นะโม39 + aeeee (471591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
23 # 3อจ630909-006 ตนคอน09 + zapp8881 (471596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง24 # 3อจ630909-007 nim4011 + zapp8881 (471701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ630909-008 tangmo123 + ปุ๊ร้อยเอ็ด (471598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
26 # 3อจ630909-009 Popeye + ลูกแม่รำเพย (471601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
27 # 3อจ630909-010 วันชัย2511 + sunamolo (471703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดสระสี่มุม รุ่นสมหวัง เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 326/ขนาดสูง 12 นิ้ว)
28 # 3อจ630909-011 teeranuch + มหาเฒ่า (471587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630909-012 yodpra + พัทธดนย์2508 (471589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 67)
30 # 3อจ630909-013 Pattavee + พัทธดนย์2508 (471592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 4)
31 # 3อจ630909-014 tangmo123 + pawit_wattana (471593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(590314-074)
32 # 3อจ630909-015 PunC123 + greenday88 (471595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (620713-009)(G 86%)
33 # 3อจ630909-016 ชุมพล5 + เต้ยอิตาเลียน (471599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630909-101 ED315058795TH วัฒนไชย์ + เก้าออโต้ (471699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)35 # 3อจ630909-102 ED268325399TH chinko + artat (471610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630909-103 EW787212331TH ต้นกรมทาง + K-SANSRI (471616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูล พิมพ์เศียรโต ปี 2461 (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
37 # 3อจ630909-104 EG650094885TH ตู๋สาธุ + พลายชาติ (471620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
38 # 3อจ630909-105 ED252786662TH suthi + เปิ้ลบ้านสวน (471698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
39 # 3อจ630909-106 EG849618515TH nongder + Bophantom (471623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 65%)
40 # 3อจ630909-108 ED306436928TH zafari + ppbangna (471697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นขึ้นเหนือ เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 49)
41 # 3อจ630909-109 ED306436928TH Kan01 + aood0458 (471637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง(G 61%)
42 # 3อจ630909-110 ED225744835TH arroo + เสรีไทย (471702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ630909-111 ED225744835TH kittipon + เสรีไทย (471710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ630909-112 ED3144777751TH นาควารี + สิทธิ์ท่าฉลอม (471611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 5 นิ้ว)
45 # 3อจ630909-113 ED194589626TH perfectman77 + (471618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มาร์คพระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.สมุทรปราการ46 # 3อจ630909-114 66850177997331 กุ้งมังกร + น้องปีเตอร์ (471624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 66%)
47 # 3อจ630909-115 66850177997331 tigerath + น้องปีเตอร์ (471627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 68%)
48 # 3อจ630909-116 EX491000825TH ช็อคโกแลค + dewkuhaku (471631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
49 # 3อจ630909-117 EX491000825TH ช็อคโกแลค + dewkuhaku (471634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)(G 78%)
50 # 3อจ630909-118 ED278671361TH ปังคุงแมน + ครูบ้านนอก (471638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1778)
51 # 3อจ630909-119 ED309914437TH PHLOI + udomkaew (471641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (630117-134)(G 75%)
52 # 3อจ630909-120 ED308913656TH keerawat112 + thongma (471644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
53 # 3อจ630909-121 ED930892500TH Siwakarn + star15 (471604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
54 # 3อจ630909-122 EI986244355TH ศักดิ์นรินทร์ + chusak (471607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
55 # 3อจ630909-123 EG434513711TH tangmo123 + NP_PRATHAI (471608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
56 # 3อจ630909-124 EH196736843TH วุฒิปราการ + Oat_Phk (471614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 68%)57 # 3อจ630909-125 ED296657366TH Icando + Chot56 (471617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 2403)
58 # 3อจ630909-126 ED296657366TH ณัฐพงค์ + Chot56 (471619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1245)
59 # 3อจ630909-127 ED317422085TH asupasit + สามัญชน (471625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์โภคทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
60 # 3อจ630909-128 ED317422085TH teeranuch + สามัญชน (471628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์โภคทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
61 # 3อจ630909-129 ED317422085TH teeranuch + สามัญชน (471632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์โภคทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
62 # 3อจ630909-130 ED317422085TH teeranuch + สามัญชน (471635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์โภคทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
63 # 3อจ630909-131 ED166495843TH Aonpra + ya666 (471606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(601027-064)
64 # 3อจ630909-132 ED262667948TH หลวงสิน + armbasic (471613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่(G 78%)
65 # 3อจ630909-133 ED292554485TH ไร่รอ + jumrust (471622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
66 # 3อจ630909-135 ED288560419TH beer2126 + Sompote (471629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ630909-137 ED288045795TH Chelsea + dreadlord (471709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงชานหมาก จ.กาญจนบุรี68 # 3อจ630909-138 EG466178075TH lertsak + nooing (471649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
69 # 3อจ630909-139 ED292579102TH wasana1935 + เพื่อนเรียกป๊อ (471656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครปฐม
70 # 3อจ630909-140 TH0118KHRAS8B พงษ์ท่าม่วง + Tawee888 (471659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ630909-141 ED199973197TH bangpakong + petcharee (471647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (620520-099)(G 78%)
72 # 3อจ630909-142 EF685788503TH nco29-48 + เจ๋งลูกพระกาฬ (471706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
73 # 3อจ630909-143 ED323103678TH murbur + kamol111 (471653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630909-144 ED323103678TH Prichar + kamol111 (471700) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง(ดำ) ปี 2524 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตามหาลาภ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผง ปี 2524 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
75 # 3อจ630909-145 ED300025646TH supol + nithiwat (471658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ630909-146 TH0118KHR8B0B chikka + Tawee888 (471661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630909-147 820408415912 ขุมทรัพย์พระ + natanon03 (471663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 464595)
78 # 3อจ630909-148 MNKP000779740 chikka + prakit (471669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)


79 # 3อจ630909-149 ED325403984TH pantakrit + ตะแคงขวด (471673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นขวานฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.เลย
80 # 3อจ630909-150 ED308394616TH Jokelion + than-663 (471674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (591123-082)
81 # 3อจ630909-152 KSCB000078192 Hongzoo + สุวรรณโชค (471626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อผง ปี 2513 จ.สุรินทร์
82 # 3อจ630909-154 ED278179885TH ปิ่นอนงค์ + วีบางพูน (471707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 79%)
83 # 3อจ630909-155 TH0118KJHDB5B DRAGON13 + Kaweepong (471636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9234/น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)
84 # 3อจ630909-157 TH0118KH4ZP7B chanram + PUMIN59 (471645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
85 # 3อจ630909-158 ED150364332TH teeranuch + bee_assawin (471650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 65%)
86 # 3อจ630909-159 EG343308914TH ภัคภร + hot2523 (471666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
87 # 3อจ630909-160 ED277157504TH คิงคอปล่า + ดาบสองมือ (471672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1760)
88 # 3อจ630909-161 EG320831955TH arunlit + ธงชัย (471646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
89 # 3อจ630909-162 ED330912675TH puu2511 + ขุนกิม (471652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630722-025)


90 # 3อจ630909-163 EG320831990TH poshwises + ธงชัย (471654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5598)(G 61%)
91 # 3อจ630909-165 ED244968527TH Bowve + วิทย์พระประแดง (471705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 242538)
92 # 3อจ630909-166 RCHN000123583 sojanarak + Newcomer (471660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
93 # 3อจ630909-167 EX382026552TH purich + Ketautomotive (471662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 167)
94 # 3อจ630909-169 EF321976465TH NOP_BU8 + birdnaja (471668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
95 # 3อจ630909-170 EX507997394TH chane31 + peaky (471671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙/สภาพสวย)
96 # 3อจ630909-171 SATU001447907 niti2014 + cthyongyot (471665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
97 # 3อจ630909-172 ED319440841TH bvmiracle + Ake595 (471670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ630909-173 ED279208075TH supol + นิรมิต (471676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (600609-200)(G 77%)
99 # 3อจ630909-174 ED225648729TH purich + Frank2550 (471679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 178)
100 # 3อจ630909-175 ED322321040TH badbadazz69 + modkung55 (471711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพรมผิวใหม่)(G 70%)
101# 3อจ630910-138 ศรีเมืองระยอง+Best16 (471802) กรอบทอง (น้ำหนัก 12.2 กรัม)(G 84%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 11 ก.ย. 2563 - 08:40 น.] #76064 (10/18)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630905-010 ED306920328TH k9cob (471294) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630907-002 EG580680949TH Culpidnoi (471392) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630907-003 EX390986596TH บัวลอย (471408) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
4 # 1อจ630907-004 EX382035656TH Ketautomotive (471391) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ630907-005 ED318406279TH thatcharit (471394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630907-006 EX382035642TH Ketautomotive (471396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630907-007 EH108496190TH mumu99 (471449) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630907-008 EH108496190TH mumu99 (471453) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630907-009 EH108496190TH mumu99 (471455) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630907-010 EH108496190TH mumu99 (471456) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630907-011 EH108496190TH mumu99 (471457) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630907-012 EH108496190TH mumu99 (471447) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630907-013 EH108496190TH mumu99 (471450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630907-014 EH108496190TH mumu99 (471452) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630907-015 EH108496190TH mumu99 (471454) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630907-016 EH108486190TH mumu99 (471432) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630907-017 EH108496190TH mumu99 (471437) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ630907-018 EH108496190TH mumu99 (471441) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630907-019 EH108496190TH mumu99 (471445) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630908-002 ED322343500TH เขยมาบตาพุด (471552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630908-003 ED316829898TH ปภานลิน (471556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630908-004 EX548415513TH เล็กหัวเสือ (471559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630908-005 TDPSU08202021739 หนุ่มประจวบ (471565) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630908-006 KBAN000937800 taccord (471561) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ630909-016 ED309083527TH jarungrux (471651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630905-005 walrawut (471288) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630905-007 sanpol (471284) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ630905-010 pipat_ch (471287) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ630905-014 lexrain (471291) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630905-018 การันตีพระ (471252) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 11 รายการ
6 # 2อจ630907-008 เศกสรรค์2511 (471388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630907-009 เศกสรรค์2511 (471421) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ630907-013 en_amulet (471405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630907-014 en_amulet (471406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630907-022 สยามเมืองยิ้ม (471440) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
11 # 2อจ630907-024 Earthquake (471444) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630907-028 ppffarm (471442) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630907-029 ppffarm (471451) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630907-035 พองาม (471448) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630907-044 Tawanburapha (471446) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630908-005 apichaidon (471512) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ630908-007 print (471572) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630908-008 print (471566) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630908-009 print (471570) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ630908-017 ชวนชื่น (471506) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ630908-019 savebank163 (471508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630908-021 อรรถพล (471551) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ630908-025 Varawut1699 (471553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ630908-027 นภเก้า (471555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ630909-001 การันตีพระ (471575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ630909-004 การันตีพระ (471576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630909-006 east_noodles (471609) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
28 # 2อจ630909-007 east_noodles (471693) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ630909-008 AQUAMAN39 (471695) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ630909-010 การันตีพระ (471577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630909-011 การันตีพระ (471578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ630909-012 การันตีพระ (471579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630909-013 การันตีพระ (471580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ630909-014 การันตีพระ (471581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ630909-015 การันตีพระ (471582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ630909-016 การันตีพระ (471583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ630909-017 การันตีพระ (471584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ630909-020 การันตีพระ (471585) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630907-001 เอกปากเซ + nunthawat (471364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ630907-002 janthanee + nunthawat (471369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้และแต่งผิว)
3 # 3อจ630907-007 nattapol78 + thetuk_17 (471374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง พิมพ์หลังรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช(เล็ก) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4301)
4 # 3อจ630907-009 pramotee + amulet9999 (471381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
5 # 3อจ630907-010 บุษกร + bigball22 (471458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630907-013 เดจาวู + teerawit (471461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช(G 68%)
7 # 3อจ630907-014 อาราธนา + บอย_วิโรจน์ (471416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
8 # 3อจ630907-016 taranan + โจ้ดอนเมือง (471423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ630907-017 doopradee + tong0259 (471429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
10 # 3อจ630907-020 kraisornuo + Never_Die (471460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกบัวและโค้ดดอกจัน)
11 # 3อจ630907-104 ED313907582TH Arjaree56 + chaidee (471375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ630907-105 TH0118K9P486B oum09 + นึกอ่อนนุช (471378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปืดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
13 # 3อจ630907-107 TH0118K8JCE0B Nirut9185 + Ronado (471385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ630907-108 ED291559509TH Siwakarn + supichai (471393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
15 # 3อจ630907-110 ED172988140TH หลวงสิน + Poowadon (471398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(อยู่) วัดสระเกศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630907-111 ED314230523TH iamkob + chaintv (471401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
17 # 3อจ630907-112 EW200640698TH kittipon + ruk53 (471407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
18 # 3อจ630907-113 ED269335110TH Komsank + suthepmoo (471409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม (สภาพรมดำใหม่)
19 # 3อจ630907-114 ED240719997TH Wipawan + aood0458 (471413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
20 # 3อจ630907-116 RERW000081910 direk_inkul + phusiam (471420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อเงิน ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนักรวม 42.8 กรัม) (สภาพชุบทองคำขาวใหม่)
21 # 3อจ630907-117 EF271090132TH AodAnt + ต้อมตราโล่ (471424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ630907-118 ED179575398TH อ๊อดจ้า + bomtada (471428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ630907-119 ED301247879TH chffta + เจก่ะวาย (471431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเศรษฐี ปี 2545 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 131) (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขาม) (ตะกรุดสามกษัตริย์)
24 # 3อจ630907-120 EX382035554TH purich + Ketautomotive (471436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสือคาบดาบ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 170)25 # 3อจ630907-121 ED307012324TH Popeye + เจ๋งจริง (471411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
26 # 3อจ630907-122 ED320643603TH Ao297 + ซูโม่ (471414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4175)
27 # 3อจ630907-123 ER268945168TH นุจุลา + awt2528 (471415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว)
28 # 3อจ630907-124 EG390084217TH เอกเมืองตรัง + Thanapong36 (471418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใหญ่มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.นครปฐม
29 # 3อจ630907-126 ED292642879TH TheCollector + ริณดา (471422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630907-127 ED292642879TH Jirawat1986 + ริณดา (471425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
31 # 3อจ630907-128 ED258150826TH A_aod + tarro (471427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(ไม่บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
32 # 3อจ630907-129 EKA2000481813TH pichart + Tumkung (471430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
33 # 3อจ630907-130 ED248750896TH yime2 + เอกบางโฉลง (471433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.สระบุรี (สภาพใช้)
34 # 3อจ630907-131 ED312445915TH bastketboy + mesa918 (471384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
35 # 3อจ630907-132 ED329302120TH Michy + อาชาเหล็ก (471389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)36 # 3อจ630907-133 ED310653549TH dechatorn + ponpon (471462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
37 # 3อจ630907-134 JLF049A000630 ศิษย์ท่านขุน + PALM_Pitikorn (471459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสอน วัดสะพานสูง พิมพ์แขนกาง เนื้อผงลงรัก ปี 2523-2527 จ.นนทบุรี
38 # 3อจ630907-136 ED309215347TH กานต์ + เหรียญหลวงพ่อคูณ (471397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (วัดบ้านหาญสร้าง/หมายเลข 19)
39 # 3อจ630907-137 EKA2000481838 teespy + น้องปีเตอร์ (471400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างหอพระไตรปิฎก พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630907-138 ED329202118TH ไม้ล้มลุก + ชินนิมอน (471403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630908-001 รุ้งน้องใหม่ + ลำตะคลอง (471517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(551107-197)
42 # 3อจ630908-002 tonphu + sermsak (471519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้า) (570719-034)
43 # 3อจ630908-003 tamonwon + smallint63 (471521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ630908-004 tamonwon + smallint63 (471523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ630908-005 ginger + เจริญ42 (471525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเต่า(หลังยันต์เคลื่อน) เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
46 # 3อจ630908-006 Torr1011 + komkit2530 (471527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 85%)47 # 3อจ630908-007 chuchart-k + artman7007 (471530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์) (570530-113)(G 84%)
48 # 3อจ630908-008 lucky888 + pramoht (471534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2590)
49 # 3อจ630908-009 ZuTharua + pungting (471536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง
50 # 3อจ630908-010 เมืองช้าง + อาคันติมายะ (471539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดท่าเกวียน พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยาหน้าเงิน ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา
51 # 3อจ630908-011 yime2 + popeye289 (471485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
52 # 3อจ630908-012 jouicepeam + Varawut1699 (471488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
53 # 3อจ630908-013 supol + numomint (471491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมพระศอ)(G 94%)
54 # 3อจ630908-014 เป็นต่อดีพร้อม + teap2012 (471497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองเหลืองลงยาฝังทับทิม ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 46)
55 # 3อจ630908-015 Bigsu + นภเก้า (471500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช(G 65%)
56 # 3อจ630908-016 eak_nark + นภเก้า (471503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
57 # 3อจ630908-101 ED312419977TH bangpunDD + toyota888 (471489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ58 # 3อจ630908-102 ED328104318TH TEE_INTER + ethos (471492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี
59 # 3อจ630908-104 MNKP000778963 popup + prakit (471571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 91%)
60 # 3อจ630908-105 ED329404265TH murbur + BankHiWay (471564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปราจีนบุรี
61 # 3อจ630908-106 EX382035568TH เล็กหลังวัด + Ketautomotive (471502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 47)
62 # 3อจ630908-107 TH0118KDYMH7B krish + surathin (471505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑลข้างรัศมี จ.ชัยนาท
63 # 3อจ630908-108 EI837208495TH nueng1234 + pound1972 (471509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรเล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)(G 63%)
64 # 3อจ630908-111 ED320643308TH poshwises + นกแก้ว (471507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
65 # 3อจ630908-112 EG403607759TH Arjaree56 + เกื้อหนุน (471510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเอ็ม 16 เนื้อผงว่าน ปี 2536 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ630908-113 ED151767029TH supol + mchutith (471513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(G 78%)
67 # 3อจ630908-114 ED313223367TH chatchaik007 + loryinglong (471529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630908-115 TH0118KA0PZ4B saithip + PUMIN59 (471533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี69 # 3อจ630908-117 ED284486783TH Ronado + jukree (471541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 491)
70 # 3อจ630908-118 820403282683 chuchart-k + srikriangkrai (471545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
71 # 3อจ630908-119 ED262183193TH prin-s + toucanpat (471573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 63 เนื้อไม้หน้าทอง ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ630908-120 ED319424319TH Thongchai_n + prachuk (471550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเพิ่มทรัพย์ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 15)
73 # 3อจ630908-121 ED319424319TH Thongchai_n + prachuk (471469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเพิ่มทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 11)
74 # 3อจ630908-122 EX608758455TH Popeye + aee_sotspa (471472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี.. (621015-100)
75 # 3อจ630908-123 ED329203935TH pinmarine35 + Prakor (471474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
76 # 3อจ630908-124 ED279021985TH rung98 + chatchai20 (471476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ630908-125 SMLP000411665 นะโม39 + phusiam (471478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)
78 # 3อจ630908-126 TH0118KH3J31B pornlimk + ธิดาทะเล (471480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางเจ้าจามเทวี วัดจามเทวี เนื้อทองเหลืองทาทอง จ.ลำพูน (ขนาดสูง 11 นิ้ว)
79 # 3อจ630908-128 EH074442456TH Oat_Phk + aoaka (471484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้80 # 3อจ630908-129 ED287659678TH joeenok + citynew (471487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 67%)
81 # 3อจ630908-130 EG283156984TH wanitcha + ขนมกรุบ (471490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยนิรันตราย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 34)
82 # 3อจ630908-131 EF466091586TH peacemaker + เจริญ38 (471468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
83 # 3อจ630908-133 ED292635250TH kit01 + คูณสตางค์ (471475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นพิทักษ์สันติราช เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.สุรินทร์
84 # 3อจ630908-135 ED292635250TH kit01 + ริณดา (471479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
85 # 3อจ630908-136 ED292635250TH beer2126 + ริณดา (471481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
86 # 3อจ630908-138 ED292635250TH poshwises + คูณสตางค์ (471486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.ประจวบคีรีขันธ์
87 # 3อจ630908-139 ED272595503TH พรวิไล + sura-jang (471568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
88 # 3อจ630908-140 ED248751809TH chaleaw56 + bongbiab (471493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์ปิดตา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 34)
89 # 3อจ630908-141 EX516294080TH Martyns + เต้อ๋อง8 (471563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
90 # 3อจ630908-142 EX460036051TH อ๊อดจ้า + Todmuangchon (471504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 79%)91 # 3อจ630908-143 ED301263925TH ชัยบางแค + superman_vuth (471514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ630908-145 ED316865201TH Thongchai_n + prachuk (471518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นนั่งรวยเหนือเขา เนื้อสำริดลงยา ปี 2562 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 666)
93 # 3อจ630908-146 ED298868249TH ทิศเหนือ + นัดพบ (471524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฤาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ630908-147 KBAN000937799 khunoak77 + taccord (471531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 745/สภาพสวย) (630806-071)(G 75%)
95 # 3อจ630908-148 EG345172573TH piya1 + แสงเงินแสงทอง (471540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
96 # 3อจ630908-149 PTPN000262545 poshwises + Sogood35 (471546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ630908-150 ED325700758TH Santiwall + พุทธศิลป์ล้ำค่า (471548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 197)
98 # 3อจ630908-151 ED129697869TH unvastar + Suparat_2832 (471516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 917)(G 71%)
99 # 3อจ630908-153 ED318871726TH benzy + ต่อเจริญนคร (471522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
100 # 3อจ630908-154 ED166387441TH lungwut + เสือโฮก (471526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 78%)
101 # 3อจ630908-157 EF396862467TH frist + Yuttana (471535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อเงินหน้าทองหลังทอง ปี 2535 จ.ปัตตานี(G 83%)
102 # 3อจ630908-158 ED293080446TH tangmo123 + Xabi17 (471538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)(610630-068)
103 # 3อจ630908-159 ED293080446TH benzy + Xabi17 (471542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (601031-004)(G 63%)
104 # 3อจ630908-160 ED318873948TH peepop + teespy (471543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
105# 3อจ630909-168 EX537933962TH teerawit+jom2523 ตลับทอง (น้ำหนัก 20.4 กรัม)(G 83%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 10 ก.ย. 2563 - 08:39 น.] #76059 (9/18)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630831-003 ED252791407TH แบทแมน (470677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ630901-002 ED295261622TH koekoe (470776) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ630901-012 ED299353559TH POOSIT (470798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 1อจ630902-001 ED223633063TH pungting (470922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ630902-004 ED157867802TH dang06 (470941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630902-011 ED259945947TH ano8547 (470939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630902-019 ED306903554TH BankHiWay (470957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630903-004 ED080875195TH kridsanapong (471029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630903-015 ED228298678TH กำไลทอง (471055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630903-017 ED196968003TH somboomboo (471061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630903-024 ED265729465TH pakavat (471038) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630903-029 ED256371246TH jinn-jinn (471047) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ630904-001 ED273109485TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (471211) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ630904-002 EX527559587TH seranee (471213) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ630904-005 ED301134660TH jingmanu (471217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630904-012 ED313310018TH bluezone69 (471226) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
17 # 1อจ630904-013 EG800355031TH o-larn (471206) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 1อจ630904-014 EG800355031TH o-larn (471230) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ630904-022 120356981054 bbbpra (471237) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ630904-023 ED320640859TH เสือสมิง (471210) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ630904-027 ED305400989TH Giant415 (471232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ630905-003 ED265759087TH pakavat (471329) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 1อจ630905-005 EI945316720TH Honeyb (471331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630905-006 ED213898976TH น้องปุ๊ก (471335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630905-007 KEX00019150110 Gra_380 (471338) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ630905-008 EX451815677TH WHITEAMULET (471341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630905-009 ED157880185TH dang06 (471342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630905-011 ED303469207TH tuktu40 (471295) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 1อจ630905-012 ED308318040TH witbcc143 (471299) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ630905-013 ED308318040TH witbcc143 (471307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630905-014 ED308318040TH witbcc143 (471310) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ630905-016 ED308318040TH witbcc143 (471318) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ630905-017 ED308318040TH witbcc143 (471321) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630905-018 ED308313040TH witbcc143 (471323) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630905-024 EF395652436TH Prince_Pratya (471274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ630905-026 ED245983790TH supchai211 (471280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ630908-008 ED301271060TH ชัยบางแค (471470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630813-024 chompu2525 (468726) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
2 # 2อจ630827-003 ฅนบางใหญ่ (470327) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ630829-009 PATIPAT (470538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630829-016 puriwaj (470533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630831-002 อตกพระเครื่อง (470659) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ630831-006 อรทัย88 (470686) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630831-019 เด็กวัง (470655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630901-015 sanopporn (470796) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630901-016 โพธาราม (470799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630901-018 ขุนพลชิน (470849) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ630901-020 Narongchai007 (470804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630902-003 Jenjira (470885) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2