ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนสิงหาคม 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ส.ค. 2563 - 08:36 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 13 ส.ค. 2563 - 08:41 น.] #75799 (10/10)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630725-002 ED211815761TH pupidlok (466730) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ630727-027 ED177639999TH knug11 (466842) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
3 # 1อจ630731-015 ED164351170TH รุยคอสต้า (467280) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ630731-021 ED208559365TH prathep (467214) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 1อจ630801-010 ED146933240TH piya222 (467378) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ630803-004 EG145678695TH pradrem (467539) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ630807-001 ED238237404TH kingcrow (468028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630807-006 RPDD000076732 Sinsiampra (468037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630807-009 ED209089646TH jarungrux (468051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630807-010 ED141166427TH thatcharit (468055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630807-012 ED246102465TH adam17 (468090) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ630807-015 MBC0001189421 isoda (468095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630807-023 ED216829246TH Nirut9185 (468068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 1อจ630807-024 ED221218202TH Thanapong36 (468062) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ630807-025 QSV0000400470 สุภัทท์ (468071) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630810-001 EW614701441TH seed-seed (468272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630801-031 ภักดีนาถ (467325) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630803-003 tepakornsu (467546) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ630803-009 ฅนบางใหญ่ (467548) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630803-045 เกษตร (467571) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630804-033 wanayut (467615) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ630805-008 dittasagul (467816) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630806-018 Thanakrit1995 (467987) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ630807-004 pipat_ch (468057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630807-006 Pboonchai (468060) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ630807-007 คุณพ่อลูกแฝด (468063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630807-008 พญาวานร (468065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630807-011 boypaza (468025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630807-012 montrito (468029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630807-016 kungkkk (468041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630807-017 มหานคร (468043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630807-021 hocky53 (468013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630807-025 พิชย์ภัสสร (468017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630807-026 PATIPAT (468098) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
19 # 2อจ630807-030 มองดู (468020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630807-031 มองดู (468066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ630810-001 การันตีพระ (468248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630810-011 การันตีพระ (468252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630810-019 settavut (468317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
24 # 2อจ630810-021 การันตีพระ (468245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630730-114 ED211834451TH sarawudhi + ก้อนกรวด (467149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630803-008 aoddVioS + incutuM (468239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 70%)
3 # 3อจ630803-111 ED219320585TH ปิ่นอนงค์ + ขุมทรัพย์บูรพา (468175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
4 # 3อจ630804-011 kittikitti + ลูกปลา (467601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
5 # 3อจ630805-103 ED173165493TH pornlimk + chani (467762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2521 จ.ราชบุรี (630406-408)
6 # 3อจ630805-144 ED226476469TH กรดพุทธคุณ + พิมพ์พิมล (467842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่า หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
7 # 3อจ630805-154 ED201942213TH patbangbon + เก๋นครนายก (467796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
8 # 3อจ630806-124 ED244511706TH Rambo_thai + aum6267 (467872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี
9 # 3อจ630806-139 ED192226266TH Khonlomkao + คูณสตางค์ (468186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นซ่อมพระอุโบสถ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630807-144 ED192338276TH โต้งกระนวน + nitis (468007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดสารนาถฯ พิมพ์พระนางข้างเม็ด เนื้อดิน ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพใช้)
11 # 3อจ630807-153 ED244702731TH yingsak + tar2499 (468103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)(590107-006)(G 69%)
12 # 3อจ630808-002 poshwises + นายถนัด (468159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
13 # 3อจ630808-003 Jjiann1979 + ซารีญา (468161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาเม็ดขนุน กรุวัดคู้ยาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
14 # 3อจ630808-006 chaleaw56 + kamonsap (468171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630808-102 ED23742929TH กุ้งหวาน + ไผ่กำแพงแสน (468143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
16 # 3อจ630808-103 PR794128183TH nongder + sarmmuk (468146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา
17 # 3อจ630808-104 ED229978938TH คุณชาย + teerayutpeam (468233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630808-105 ED219127750TH hattori + ชวนชื่น (468151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630808-110 ED234229433TH จังซีลอน + SANTI_MN (468240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
20 # 3อจ630808-111 EG647651748TH natapoln + นาควารี (468201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 67%)
21 # 3อจ630808-113 EJ981071199TH จอมทอง33 + toucanpat (468208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 16000 บาท)
22 # 3อจ630808-118 EI435196842TH จังซีลอน + ต้นอุทยาน (468238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
23 # 3อจ630808-120 EF396871526TH tonparknumpo + (468222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prasittichai34
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ630808-121 ED192253403TH หงษ์ขาลง + ริณดา (468142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 479282)
25 # 3อจ630808-123 ED192253403TH RAPIN + ริณดา (468154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียนหน้ายาว เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์
26 # 3อจ630808-124 ED151938655TH jarunphant + tafu-boy (468160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7 วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และล้างผิว)(G 91%)
27 # 3อจ630808-125 ED231311900TH peacemaker + สนบางกรวย (468165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
28 # 3อจ630808-128 TH0118GKF8G9B jtrsnum + wongwai928 (468183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร วัดไตรมิตรฯ รุ่นสร้างศาลาปฎิบัติธรรม เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
29 # 3อจ630808-129 TH0118GQAHG4B เสาร์ห้าบารมีพ่อ + ซะงั้น (468192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 67%)
30 # 3อจ630808-130 ED221412206TH Patumwan67 + armarging (468236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระศิลปะพม่าล้านนา เนื้อทองคำ กรอบทอง(G 65%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ630808-131 EN240856043TH john-otto + คุณศักรินทร์ (468141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ630808-133 ED233105273TH willy + opor1217 (468152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
33 # 3อจ630808-134 ESSL000174237 pouy2727 + praveen (468158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
34 # 3อจ630808-136 EI435196856TH coco7982 + ต้นอุทยาน (468227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพุทธนิมิต หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2524 จ.ระยอง
35 # 3อจ630808-137 EG393642515TH ekachai9 + Promsri (468173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630808-138 ED211258309TH teerapols + vazabi (468231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน พิมพ์หลังยันต์สวน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม

37 # 3อจ630808-139 ED226351013TH sekson + Meetung (468180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ รุ่นพุทธมหามงคล พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2535 จ.ฉะเชิงเทรา
38 # 3อจ630810-004 อำนาจรามอินทรา + UDS-35 (468306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพนแขนหักศอก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (580813-159)(G 87%)
39 # 3อจ630810-011 Meenakhom + KoTar (468255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 312)(611006-071) (G 64%)
40 # 3อจ630810-013 phoomchai + than-663 (468263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (571125-002)
41 # 3อจ630810-014 PHLOI + than-663 (468267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(600525-186)(G 69%)
42 # 3อจ630810-015 PharmX + than-663 (468273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560306-260)
43 # 3อจ630810-101 ED035262982TH อ๊อดดอนหวาย + mesa918 (468247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(630727-247)(G72%)
44 # 3อจ630810-108 ED172770669TH Popeye + aee_sotspa (468286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี.. (621015-101)
45 # 3อจ630810-109 ED213028277TH อ๊อดจ้า + พิชชากร (468291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)(630729-353)
46 # 3อจ630810-110 ED213028277TH สิงห์คำรณ + พิชชากร (468424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (630729-350)
47 # 3อจ630810-120 EX118036895TH ปิดตา + บอลปากน้ำ (468321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(630523-078) (G 84%)
48 # 3อจ630810-121 EI768983916TH petcharee + JAPAN-55 (468244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(520919-168)
49 # 3อจ630810-132 EG293834402TH อาทอเนกทาสัง + mawin2520 (468249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (600227-010)(G 63%)
50 # 3อจ630810-152 EB416709527TH sakdaspc + nampoo (468335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (630729-079)(G 84%)
51 # 3อจ630810-166 ED229962527TH ทรงธรรมบ้านสวน + (468326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chanchim
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550728-228)(G 69%)
52 # 3อจ630810-173 KBAN000928253 willy + taccord (468341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630527-104)(G 77%)
53 # 3อจ630810-184 EG538015860TH vitaya + chok13 (468411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (550118-114)
54 # 3อจ630810-193 TH0118HA1RK9B chatchail007 + Knight_13 (468430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(630507-056)
55 # 3อจ630810-195 ED232819786TH songprapob + ประดู่เหลือง (468323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (620401-004)(G 77%)

56 # 3อจ630810-197 ED247706255TH เกษตร + tansave (468334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (571003-131)(G 63%)
57 #3อจ630810-147 ED048287020TH ปะใหญ่+Ottokung (468384) กรอบทอง 1 องค์ กรอบทอง 1 องค์ ( G 87%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 11 ส.ค. 2563 - 08:58 น.] #75794 (9/10)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630724-012 EO518703771TH สรินพรรณ (467100) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ630729-002 6732000336516 Moty5555 (466991) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ630730-001 EX451591753TH WHITEAMULET (467760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630730-006 ED132197050TH sai-9ton (467093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630731-016 ED204834266TH popular_rock (467229) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630801-001 EI593123825TH Nippit (467367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ630801-002 FAM0000980991 gomgom (467984) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ630801-007 EH123380534TH doopradee (467296) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
9 # 1อจ630801-025 EX537574099TH supakit_lck (467363) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ630803-002 ED210406615TH ตี๋เล็ก (467794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630803-003 WSTS000087870 suparerk (467565) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
12 # 1อจ630803-005 EG145678695H pradrem (467545) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ630803-009 EG582104927TH oongchat (467788) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630803-010 ED187676727TH ธนกฤตพระเครื่อง (467496) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ630803-017 ED185470495TH ต้อมตราโล่ (467473) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630803-018 RTAP000086534 หวายกรอง (467478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630803-019 ED196035528TH จุ๋มจิ๋ม (467480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630803-023 ED227030911TH thexy (467537) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ630804-004 ED208063231TH golfsriracha (467632) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ630804-005 EF208420769TH print (467644) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ630804-006 EG145678713TH pradrem (467661) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630804-010 EX515795218TH supasuta1968 (467651) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ630804-011 ED184039125TH ksanti (467643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 1อจ630805-004 ED211998565TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (467744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630805-006 ED211984059TH คุณศิระ (467790) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ630805-014 ED066078527TH Phongphawan09 (467716) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ630805-015 EI980927759TH เหยินน้อยโคราช (467826) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630805-016 ED241101993TH o-larn (467806) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 1อจ630805-022 ED185229094TH thongpaiwan (467829) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
30 # 1อจ630805-027 ED092758390TH kridsanapong (467753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ630805-028 ED218004564TH ตุ๊หลวง (467756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630806-004 EX451123971TH WHITEAMULET (467900) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ630807-013 EX552019995TH dman2551 (468087) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630807-016 ED184895860TH suchart_joe (468096) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630807-017 EG804736486TH tawat07 (468072) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ630807-019 ED245715904TH assawin (468099) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ630807-020 ED245715904TH assawin (468106) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 1อจ630807-027 ED108136174TH หมวยคูก้า (468084) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630725-005 ต้นสุขสำราญ (467189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ630730-015 mekya2706 (467140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630731-009 Buncha (467241) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630801-035 tongprakueang (467358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630801-037 DDman (467371) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ630801-038 DDman (467364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630803-001 doyct (467541) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630803-011 ต่ายวัดหนึ่ง (467457) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 2อจ630803-015 พิชย์ภัสสร (467517) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ630803-016 พิชย์ภัสสร (467532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ630803-030 narongK (467543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630803-044 เกษตร (467566) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630803-046 sodikgak (467514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630803-050 pornpipat (467518) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630803-054 ๙สิทธิโชค๙ (467572) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630803-062 จอมยุทธ77 (467573) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
17 # 2อจ630804-015 pawaris (467612) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ630804-019 สารพัดกัน09 (467611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630804-022 denbike (467627) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
20 # 2อจ630804-023 kmutnb (467613) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ630804-026 บูรพาบารมี (467620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ630805-005 ยุทธภีม (467776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630805-007 ALINA (467777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630805-012 tumacer (467785) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630805-017 jattapon (467839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ630805-018 microsoft (467822) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630806-013 pairat9999 (467868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ630806-023 เอสจีบอย (467916) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 2อจ630806-030 ThaiWong (467962) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
30 # 2อจ630806-035 เอสจีบอย (467943) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
31 # 2อจ630806-041 nukro09 (467951) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ630806-044 lovelyman (468138) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
33 # 2อจ630807-003 การันตีพระ (468004) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ630807-005 การันตีพระ (468008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ630807-014 ตาลเดชา (468109) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ630807-015 ตาลเดชา (468079) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
37 # 2อจ630808-008 การันตีพระ (468148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ630808-019 การันตีพระ (468149) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ630808-031 การันตีพระ (468153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ630808-038 การันตีพระ (468144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630801-106 EG381916518TH พลช้างเผือก + รักษ์นครหลวง (467386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ630801-112 EB267340562TH Polachet + Wilasinee18 (467286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
3 # 3อจ630801-122 ED195863032TH DDman + จุ๊สุราษฎร์ (467337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630803-017 boonlers + toopronchai (467527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังฉัตรใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ630803-024 OCTOPUS + pornpipat (467408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(G 68%)
6 # 3อจ630803-027 แสงธรรม01 + noksev (467427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ630803-157 TH0118GJ6P74B AodAnt + toopronchai (467448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2509 จ.ชลบุรี
8 # 3อจ630804-014 WHITEAMULET + ภักดีนาถ (467616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างซ้าย) (630730-014)
9 # 3อจ630804-114 ED216822194TH kanogkon + คเวสโก (467585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดินลงรัก จ.สุพรรณบุรี
10 # 3อจ630806-006 PHLOI + Komsank (467893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เต็ม วัดบางแค พิมพ์หลังยันต์สี่อุติด เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630806-106 NMDA000091180 หม่อง + สาวไทย (467958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปี่เซียะ วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2549 จ.ฉะเชิงเทรา
12 # 3อจ630806-141 EX58400151TH transport + settavut (467921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้


13 # 3อจ630806-149 EH114783889TH pornlimk + พรหลวงปู่ (467949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังย่น เนื้อดิน ปี 2489 จ.ลำพูน
14 # 3อจ630808-001 wit50 + ประศาสน์ (468156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630804-119)
15 # 3อจ630808-005 nuttaopoon + เจริญ42 (468237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630729-116)
16 # 3อจ630808-109 ED234627611TH Bobbie + เสือสมิง (468157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระกริ่งไทยพุทธคุณรักษา วัดราชนัดดา เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (630723-497)
17 # 3อจ630808-112 ED196189507TH john-otto + Kanisorn (468204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (520930-072)
18 # 3อจ630808-115 ED250603199TH chav5 + tomsom (468242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (630413-080)
19 # 3อจ630808-116 ED230806382TH chane31 + ยุทธภีม (468215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(630525-185)
20# 3 อจ 630808-004 arun2515+maneepragorn (468167) ตลับทอง (น้ำหนักรวม 18.6 กรัม) (G 74%)
21# 3 อจ 630808-132 tonychan+Ronado (468147) ตลับทอง (น้ำหนักรวม 13.8 กรัม) (G 76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 10 ส.ค. 2563 - 08:40 น.] #75789 (8/10)
ตั้งแต่ วัันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630730-004 TH118G9YA60B pornlerty (467097) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630731-018 EI348476260TH องค์อินทร์ (467944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630801-009 EX507697298TH tokmeramad (467945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630801-022 ED078560334TH supanutk (467950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630806-002 ED246401796TH กุ้งหวาน (467892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630806-003 ED199813575TH prasertpp (467896) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630806-006 ED224587745TH ตี๋กฤต (467909) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ630806-007 EG413236584TH petcharee (467912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630806-008 EG683073645TH looknam1 (467915) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630806-012 EX538400151TH settavut (467981) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ630806-013 ED163777876TH Watermelon (467929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630806-014 ED225608574TH aksomsak (467988) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ630806-015 ED227363582TH ball_amulet (467933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630806-017 ED195171473TH Sukpia2018 (467934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630806-018 EI960566509TH เกวลินปราจีน (467935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630806-019 ED224403115TH bestsaney (467937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ630806-020 ED224403115TH bestsaney (467931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630806-021 ED223892425TH rambo93 (467941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630805-013 นกทุ่งสง (467807) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630806-005 sombat009 (467855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630806-006 amata2000 (467861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630806-007 Chanchai21 (467917) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630806-008 Chanchai21 (467920) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630806-011 สันบ้านอิฐ2628 (467991) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 2อจ630806-012 pairat9999 (467922) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ630806-015 kritmek (467875) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ630806-017 disakorn (467891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630806-019 ppffarm (467889) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630806-020 ppffarm (467899) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630806-021 mangmao (467902) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ630806-022 golfj (467906) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630806-025 นัทปทุม (467911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ630806-026 นัทปทุม (467940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630806-034 เอสจีบอย (467938) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 2อจ630806-036 b_wor (467925) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630807-013 ตาลเดชา (468032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630725-111 ED210413395TH Copter99 + LIM2512 (467710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อเงิน ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้/น้ำหนัก 54.7 กรัม)
2 # 3อจ630727-120 ED220860260TH winai10 + kangnutta (467297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกหลวงพ่อต่วน วัดตาประขาวหาย จ.ชัยนาท (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
3 # 3อจ630730-008 zafari + nararum (467104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
4 # 3อจ630801-001 บรีสพระช่วย + (467282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดฐาน)(G 76%)
5 # 3อจ630801-005 ทนายหลวง + ตูนเพชรบูรณ์ (467291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ630801-117 ED226712715TH six_cm + Momay55 (467395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2552 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุด/สภาพใช้)
7 # 3อจ630801-128 ED201942187TH peet2544 + เก๋นครนายก (467356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
8 # 3อจ630803-137 ED229113313TH bigbig + เทพพระเสาร์ (467421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
9 # 3อจ630803-156 ED176132874TH K_cokkag + เศกสรรค์2511 (467444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม
10 # 3อจ630804-004 ตราชั่ง + สารพัดกัน09 (467583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
11 # 3อจ630804-116 ED024228804TH mntpt + BigBenz (467604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อผงว่าน ปี 2444 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ630805-121 KSCB000075740 อ๋องสาย4 + สุวรรณโชค (467724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้หักซ่อมและล้างผิว)
13 # 3อจ630805-138 ED221212465TH kit01 + Promsri (467771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง มวก. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630807-001 Thanwa + ponto (467997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 139)
15 # 3อจ630807-002 ming168 + pipat_ch (468003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630807-003 เด็กวัดอโศ + baggio (468131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ พิมพ์หลังทองแดง ปี 2558 จ.นครศรีธรรมราช (กรอบชุบทอง)
17 # 3อจ630807-004 พงษ์ท่าม่วง + ผงธุลี (468010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี

18 # 3อจ630807-006 พัทลุง + Pboonchai (468026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ630807-007 pramual + โจ้ดอนเมือง (468034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย วัดท่าเสา เนื้อชินตะกั่ว จ.กาญจนบุรี
20 # 3อจ630807-008 เพิ่งหัดดู + หนุ่มธนบุรี (468038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621221-046)
21 # 3อจ630807-009 zafari + nararum (468046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
22 # 3อจ630807-010 Rio_OK + omruk (468135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 43)(630801-075)
23 # 3อจ630807-011 เมืองช้าง + Leche (468052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ630807-012 penpathum + SiwaDa928 (468064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เข่าอุ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
25 # 3อจ630807-013 บ้านพระ + พัทธดนย์2508 (468069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 30)
26 # 3อจ630807-014 เมืองช้าง + bigtua (468074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
27 # 3อจ630807-101 EX528543685TH มอร์เมืองทอง + joycezalnw (468077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนซุ้มเรือนแก้ว หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
28 # 3อจ630807-102 ED248000172TH kai_kaw + เหน่งเมืองนนท์ (468080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630807-103 EKA2000474016 bbpra + น้องปีเตอร์ (468085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (611101-042)
30 # 3อจ630807-104 ED242223738TH zafari + bamboss (468088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ630807-105 ED245104139TH naenaldo + ทนายหลวง (468092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์หน้าเล็กหลังพญานาค 7 เศียร ปี 2460
32 # 3อจ630807-106 ED176275802TH pruksasat + chengsim (468097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 11)
33 # 3อจ630807-107 ED178842823TH thitipant + awt2528 (468101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ630807-108 ED178842823TH thitipant + awt2528 (468107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อกะไหล่ทองชมพู ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ630807-109 ED238213941TH Popeye + คุณศิระ (468133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(630729-054)
36 # 3อจ630807-110 ED233761835TH newpra + โอมมะ (468112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 3469) (สภาพชำรุดปลายพระเกศ)

37 # 3อจ630807-112 ED137299206TH jewsine + Promsri (468033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา
38 # 3อจ630807-113 ED137299206TH tawat07 + Promsri (468040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานเตี้ย(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (ไม่บรรจุกริ่ง/สภาพใช้)
39 # 3อจ630807-114 ED137299206TH PHLOI + Promsri (468129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งก้นถ้วย เนื้อนวโลหะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
40 # 3อจ630807-116 ED250300357TH chanchim + Juicy (468048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630807-117 EF689617243TH หนูบ้านกล้วย + ปราศมณฑิล (468053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ630807-118 EF379966833TH thonglor + ธัมปารี_16 (468056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดนาคกลาง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
43 # 3อจ630807-119 ED251000932TH supervigo + Kampeang (468136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง(G 65%)
44 # 3อจ630807-120 EG650038331TH Pseheng + เซียนพละ (468061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
45 # 3อจ630807-121 ED227354634TH ผงคลุกรัก + หมูทอง (467998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ ภปร. วัดบวรนิเวศฯ คณะทัตแพทยศาสตร์จุฬาฯสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630807-122 NGWW000223448 กุ้งหวาน + iBose (468006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 252)(G 78%)
47 # 3อจ630807-123 ED246423156TH นพดล2519 + som3693 (468011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
48 # 3อจ630807-125 ED201971360TH Tom02 + เก๋นครนายก (468016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
49 # 3อจ630807-126 ED025497820TH อ๋องสาย4 + นิวเอกชัย (468024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม
50 # 3อจ630807-127 TH0118GYAXF8B เน้นพระสวย + papawin (468134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก ปี 2551 จ.อ่างทอง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ630807-129 ED145768201TH natttao + masterbill (468045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 4 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (630729-030)
52 # 3อจ630807-131 ED215141075TH Mr_Cruze + pisanlost (468054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดบ้านหนอง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
53 # 3อจ630807-132 TH0118GW4UN6B supakorntt + Danai33 (468067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเปิดพระมหาวิหาร เนื้อเงิน ปี 2561 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
54 # 3อจ630807-133 ED207246220TH tangmo123 + pornmongkol (468132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630807-134 ED037691406TH Arjaree56 + supatjakin (468075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว เนื้อผงคลุกรัก

56 # 3อจ630807-135 ED141166427TH กรดพุทธคุณ + thatcharit (468128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630707-215)(G 60%)
57 # 3อจ630807-136 ED228548574TH kritbig + dindan4 (468082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (โค้ดนะจุด)(630618-016)
58 # 3อจ630807-137 EH108354639TH AMPjung + yorch (468089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1967)
59 # 3อจ630807-141 ED242012209TH poshwises + Anankiya (467995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2509 จ.สิงห์บุรี
60 # 3อจ630807-142 ED232119072TH wunlop + yutboss175 (467999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
61 # 3อจ630807-143 PSP0010057397 cthyongyot + Joeymorn (468001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
62 # 3อจ630807-145 RNTB000111388 ซิยิ่นกุ้ย + Deethongtong (468009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(630711-156)
63 # 3อจ630807-146 ED216422877TH Mzee95 + Weera88 (468012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
64 # 3อจ630807-147 PSP0003912091 บรีสพระช่วย + Wichean146 (468014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นฉลองอายุ 81 ปี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.อุดรธานี
65 # 3อจ630807-148 ED217107960TH daew1970 + OMBUN (468018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดเชิงหวาย พิมพ์ตื้น เนื้อผงว่าน จ.กำแพงเพชร (630723-156)
66 # 3อจ630807-149 ED233724886TH auto1800 + kobnamo (468021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดป่าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.อุบลราชธานี
67 # 3อจ630807-150 EF388056813TH นนท์รามคำแหง + ผมชื่อเสือ (468023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
68 # 3อจ630807-151 EI888083905TH ราชสีห์ + awt2528 (468100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1838)
69 # 3อจ630807-152 EB267398179TH pee111 + nestto (468102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 702)
70 # 3อจ630807-154 ED049396750TH สมชายฐานทัพ + แม็คท่าม่วง (468108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 415)
71 # 3อจ630807-155 ED233565969TH narongnoi09 + POOSIT (468110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
72 # 3อจ630807-156 ED233565969TH ginger + POOSIT (468113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี(G 82%)
73 # 3อจ630807-158 ED229117448TH บรีสพระช่วย + tanpailin (468127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุถ้ำหีบ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
74 # 3อจ630807-159 ED229117448TH sanya1002 + tanpailin (468130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง วัดพุทไธศวรรย์ พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

75 # 3อจ630807-160 ED240119281TH แสงธรรม01 + องอาจ (468117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
76 # 3อจ630807-161 ED222081559TH mesa918 + Prakor (468114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 78%)
77 # 3อจ630807-162 120356841430 benzy + bbbpra (468119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ630807-163 ED211897774TH nuengk + Sivilaihan (468121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงซาติน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 890)
79 # 3อจ630807-167 EV674548793TH RAK_PT + tummusic46 (468126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630807-168 EX537392799TH m-cot + matee1974 (468120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
81 # 3อจ630807-170 ED242500952TH Yuttana + nakub (468125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 75%)
82 # 3อจ630807-171 BC62000020052 ตอปทุม + Sutthisak_k (467996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2088)
83 # 3อจ630807-172 ED181846207TH หนุ่มบึงกาฬ + นเรศวร (468000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5974)
84 # 3อจ630807-174 SNDA0008867839 รวยเฮงคูณลาภดี + strucsteel (468005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
85 # 3อจ630807-176 ED221232527TH warning + Promsri (468022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ รุ่นแรก พิมพ์หลังอัฐบริขาร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.บึงกาฬ
86 # 3อจ630807-177 ED079871443TH Bolltawin + พญาราชสีห์ (468027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11656)
87 # 3อจ630807-178 TH0118GFEPK2B plam01 + หวายกรอง (468031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(630718-201) (G 78%)
88 # 3อจ630807-179 ED049396689TH kopper + tookatun (468039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 81%)
89 #3อจ630807-165 EG744924462TH Seharach+พลังศรัทธา (468137) ตลับทอง 1 องค์ ( G 83%)(น้ำหนัก 14.6 กรัม)
90 #3อจ630807-166 EX744924476TH ต่อ_ถนนหัก+พลังศรัทธา (468123) ตลับทอง 1 องค์ ( G 88%)(น้ำหนัก 8.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 08 ส.ค. 2563 - 08:28 น.] #75783 (7/10)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630723-014 ED170043270TH Chakkapud (467561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630731-010 EG766825268TH RUAYGABPRA (467774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630801-021 EW503328479TH Khonlomkao (467781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630801-024 EG776467826TH เริงเมือง (467784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630803-001 ED210406615TH ตี๋เล็ก (467793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ630803-015 ED207446212TH montblanc (467467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630805-001 ED213673261TH Pichitj (467725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630805-003 PPIN000124189 หิมพานต์มุ่งงาม (467737) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630805-005 ED197756067TH thatcharit (467748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630805-008 ED179794038TH หนุมานเชิญธง (467757) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630805-009 EG850485737TH arson (467766) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ630805-010 EX471133726TH สุชาติสาย2 (467825) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ630805-011 RTK2000100754 somsak_ton (467711) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630805-012 TUR3000346323 เสืออิบสาทร (467837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630805-013 ED209981147TH มหามณีจินดา (467801) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ630805-017 ED241101993TH o-larn (467802) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630805-018 EX548720040TH Rambo_thai (467721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630805-023 ED242611366TH ภพเมืองสรรค์ (467735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630805-024 ED211730301TH router (467740) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ630805-025 EI892857880TH ปอท่าเรือ (467749) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
21 # 1อจ630805-026 ED209944569TH โครตเฮง (467815) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
22 # 1อจ630805-029 TH0118GTT2F3B pontat567 (467818) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ630805-030 ED162665555TH tombetong (467841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630805-031 EG421030216TH ไบร์ทหนองช้างคืน (467840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630730-027 กล้าเก่งทุกทาง (467131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630803-004 amuletfocus (467515) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ630805-006 พลช้างเผือก (467812) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 2อจ630805-009 mut007 (467798) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630805-010 bboon (467778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630805-011 เต้ยอิตาเลียน (467783) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 2อจ630806-001 การันตีพระ (467844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630806-002 การันตีพระ (467845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630806-003 การันตีพระ (467846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ630806-004 การันตีพระ (467847) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ630806-009 การันตีพระ (467848) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ630806-010 การันตีพระ (467850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630806-014 midori (467871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
14 # 2อจ630806-028 ThaiWong (467953) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
15 # 2อจ630806-029 ThaiWong (467959) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
16 # 2อจ630806-032 ThaiWong (467971) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 2อจ630806-033 ThaiWong (467976) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
18 # 2อจ630806-037 การันตีพระ (467851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630806-038 การันตีพระ (467854) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ630806-039 การันตีพระ (467856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630806-040 การันตีพระ (467858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ600806-007 vitaya + Komsank (467897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพแต่งผิว)(G 72%)
2 # 3อจ630803-122 TWCR 000117088 รุ้งน้องใหม่ + Latte424 (467926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630804-018 sutthipun + นภเก้า (467633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ630804-019 ราชสีห์ + นภเก้า (467636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ630804-124 ED225607335TH PAYUNN + aksomsak (467647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็กบล็อกนิยม ปี 2518
6 # 3อจ630804-140 ED220127111TH รุ้งน้องใหม่ + Nov13 (467993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630804-141 ED205156141TH nuengk + phitcha (467994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5223)
8 # 3อจ630804-153 EX418437588TH เอลพบุรี + อ้วนโกบ๊อ (467689) ส่งพระตรวจสอบ 26 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 26 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อตะกั่ว ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อตะกั่ว ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
9 # 3อจ630805-109 EW400572018TH hattori + nitithans (467791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630806-001 zafari + danai3356 (467853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อสามกษัตริย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
11 # 3อจ630806-002 unvastar + Xabi17 (467860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (610308-020)(G 81%)
12 # 3อจ630806-003 rungkrabi + korrapat905 (467866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ630806-004 phoomchai + sarayuthboy (467879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 63%)
14 # 3อจ630806-005 Ong1971 + ปิดตา (467886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 60%)
15 # 3อจ630806-008 slaton57 + Pong2515 (467907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ630806-010 เป๋าแมน + bigtua (467919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (520725-145)(G 70%)
17 # 3อจ630806-101 ED144424791TH พระประแดง26 + (467930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลิงศรีประจันต์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ630806-102 ED203845015TH คนคลองด่าน + deawn (467947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(G 64%)
19 # 3อจ630806-103 ED199183830TH Arjaree56 + jitnobnom (467952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ630806-104 ED229646198TH somsakyoung + Bolltawin (467955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 467)
21 # 3อจ630806-105 EO516148060TH boonserm + nongbaimon (467992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
22 # 3อจ630806-107 ED219283794TH perfectman77 + Chalinee (467965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ศรีสะเกษ (วัดบ้านสมบูรณ์สร้าง)(G 64%)
23 # 3อจ630806-109 ED225269111TH pornlimk + popular_rock (467972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (วัดคานหามสร้าง/สภาพใช้) (630720-175)

24 # 3อจ630806-110 EO571650515TH simmax + Atichard25 (467978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
25 # 3อจ630806-111 ED222638095TH teeprakron + น้องหมี (467974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
26 # 3อจ630806-112 ED220580185TH Thanwa + chengsim (467884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 12)
27 # 3อจ630806-113 ED133869636TH กุ้งพระบาท + director (467890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
28 # 3อจ630806-114 ED176127358TH sheva + mixsick150 (467895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
29 # 3อจ630806-115 EG115829975TH bellic + tttui (467898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630806-116 ED165465522TH ฐณะวัฒน์ + suthee069 (467901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
31 # 3อจ630806-117 ED235820134TH นนท์เสลภูมิ + ตราชั่ง (467904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพซ่อมขอบบนขวา)
32 # 3อจ630806-118 ED220105717TH jeabpra + willy (467979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630630-107)
33 # 3อจ630806-119 ED210466659TH sheva + สยามมีดี (467908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630806-120 TH0118GWN147B nongder + sarmmuk (467913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขุดสระ เนื้อผง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ (วัดบางด้วนสร้าง)
35 # 3อจ630806-121 ED184194045TH Arjaree56 + BankHiWay (467864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี. (630624-250)
36 # 3อจ630806-123 ED170094183TH satang17 + bomtada (467869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ630806-125 EN240855895TH mesa918 + คุณศักรินทร์ (467874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 69%)
38 # 3อจ630806-126 ED234060281TH annnyamulet + เกียรติกังวาน (467876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1059)(590406-054)(G 74%)
39 # 3อจ630806-127 EX541677982TH bastketboy + Isarabat (467880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 67%)
40 # 3อจ630806-128 ED232247567TH Amornwiw + kaokao9 (467882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630806-129 EG605975368TH Arjaree56 + chaiyan1983 (467883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ630806-130 ED216931542TH TECHNOLOG + artliver (467885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา (610921-119)

43 # 3อจ630806-131 ED229956671TH sheva + tomsom (467859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (621128-111)
44 # 3อจ630806-132 ED230434615TH thammanoon95 + อาชาเหล็ก (467863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
45 # 3อจ630806-133 ED199617902TH sutthiphornn + nakak_action (467873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
46 # 3อจ630806-136 ED154607635TH พ่อมาเฟีย + nickname (467887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ630806-140 ED173474702TH thotsaphol4110 + pichet344 (467910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
48 # 3อจ630806-142 ED188550246TH anonnat + deawn (467924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
49 # 3อจ630806-143 ED213532723TH sawatvet + jessio (467928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630806-144 ED176124161TH PHLOI + sanyaa (467932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630806-145 EG349113434TH โอบอุ้ม + เอ้ศรีราชา (467936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
52 # 3อจ630806-146 ED234042901TH Nirut9185 + เกียรติกังวาน (467939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ630806-147 NGWW000222585 pornpipat + wilairat_22 (467942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
54 # 3อจ630806-148 ED206060232TH Terbow + แป๊ะดำเนิน (467946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630717-096)
55 # 3อจ630806-150 EF388055755TH เพิ่งหัดดู + rossyza4142 (467954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630723-108)
56 # 3อจ630806-151 EF388055755TH apiwat4825 + rossyza4142 (467957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630723-110)
57 # 3อจ630806-152 ED183335020TH Newnomal + tookatun (467961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630806-153 ED195171473TH civilwork + Sukpia2018 (467963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองเหลืองหน้าเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร
59 # 3อจ630806-154 EX537989343TH ภูญดา + ศักดิ์พระเครื่อง (467966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
60 # 3อจ630806-155 ED18489432TH m-cot + Teesanl709 (467970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630806-156 ED246810950TH kai_kaw + ศิษย์ท่านขุน (467973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)

62 # 3อจ630806-158 EH534334647TH ศักดิ์นรินทร์ + พุทธคุณ2543 (467980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (630722-046)
63 # 3อจ630806-159 ED184183073TH sitthawee + k9cob (467985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดปรีดาราม เนื้อชินตะกั่วปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (630601-060)
64 # 3อจ630806-160 ED211260996TH sutthipun + promlok (467990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
65 # 3อจ630806-161 EG647705980TH samanta + wanitcha (467849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.อุบลราชธานี
66 # 3อจ630806-163 SMRY000307060 Gunt_A + guy99 (467986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
67 # 3อจ630806-164 ED081167414TH อรุณแสง + phon8899 (467857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630806-165 ED081167414TH sheva + phon8899 (467862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ630806-166 EG579573430TH PBnew + kamol111 (467865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
70 # 3อจ630806-167 ED183336688TH a_cherdpong + tookatun (467989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ630806-168 SWIC000089330 bangpunDD + Beed098 (467870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
72 # 3อจ630806-169 ED203020532TH kwang019 + xtra1 (467877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11930 ก)
73 # 3อจ630806-170 ED238141811TH เหม่ง13 + ชินครับ (467881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
74 # 3อจ630806-171 ED089881136TH AMPjung + น้องต้นคูณ (467852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 20532 ก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 07 ส.ค. 2563 - 08:38 น.] #75772 (6/10)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630727-026 HPPY001672539 prabaanrao (467567) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ630730-002 ED972919883TH Vincent (467542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630731-011 EF635099355TH pumcha (467225) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 1อจ630803-006 ED168197992TH บิ๊กบีม (467440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630803-008 ED199766005TH autpichut (467451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630803-012 ED209958449TH มาริโอ (467530) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630803-013 EG395328185TH bestrandom (467456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630803-014 KSCB000075616 สุวรรณโชค (467464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630803-016 TH0118GBGGC9B Reindeer_kwang (467470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630803-020 ED158580156TH jinn-jinn (467483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630803-021 ED238301677TH PHLOI (467486) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630803-022 ED138178181TH poon09 (467493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630804-001 ED226445104TH ศิษย์ท่านขุน (467685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630804-002 ED219439029TH chokchai (467656) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630804-007 ED129396912TH วิทย์พระประแดง (467638) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 1อจ630804-009 TH0118FMQRD2B โบตั้ม (467641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630804-012 ED164522841TH gengkub (467646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630804-013 ED213417705TH maibangsai (467684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630805-007 ED228217864TH bluezone69 (467754) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
20 # 1อจ630805-020 ED227040454TH thexy (467726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630730-013 chonsameak (467821) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
2 # 2อจ630730-020 pui1228 (467143) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ630731-011 PATIPAT (467266) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ630803-002 dang29 (467508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630803-005 วิศวะโยธา (467562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630803-006 khunoak77 (467521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630803-008 somsak-p (467524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630803-012 S-THAKSAKORN (467529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630803-021 พองาม (467513) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ630803-024 baibua29 (467523) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ630803-025 คุณศักรินทร์ (467531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ630803-026 นุแคราย (467535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ630803-029 ยุทธภีม (467538) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ630803-031 teerawit (467553) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630803-035 อนพัช (467498) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630803-040 Frodojack007 (467505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630803-041 ชิษณุชา (467507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630803-042 Rio_OK (467511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630803-063 มหามงคลพระ (467525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630804-013 สยามเมืองยิ้ม (467607) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
21 # 2อจ630804-016 arun2515 (467606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ630804-027 บะบางบอน (467622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630804-029 puriwaj (467626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630804-030 Note2499 (467628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630804-035 นภเก้า (467662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630805-001 การันตีพระ (467703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630805-002 การันตีพระ (467717) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ630805-003 การันตีพระ (467720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630805-004 การันตีพระ (467723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630805-015 การันตีพระ (467727) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ630805-016 การันตีพระ (467731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ630805-019 การันตีพระ (467736) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 2อจ630805-020 การันตีพระ (467742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ630805-021 การันตีพระ (467747) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ630805-022 การันตีพระ (467752) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 3อจ630730-014 pandp + tahtee (467119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ630731-014 gymnastics + penggo (467718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630731-107 EX552382445TH pandp + BAUSCH (467715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
4 # 3อจ630731-132 ED194725984TH ratchaphong23 + sabaada8 (467687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3194)
5 # 3อจ630801-147 ED154029209TH tonparknumpo + final246 (467828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อตะกั่ว ปี 2566 จ.ชุมพร
6 # 3อจ630803-016 TONG_NK + teerawit (467554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(560124-164)(G 65%)
7 # 3อจ630803-113 EF395602721TH เทพมังกรทอง + Tong_76 (467416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตข้างเดียว เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)(G 78%)
8 # 3อจ630804-001 wuth2002 + pawaris (467575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(630623-455)(G 65%)
9 # 3อจ630804-002 boonsom2499 + ผู้ใหญ่เอก (467578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.ลพบุรี (หมายเลข 208)
10 # 3อจ630804-003 suebsaks + นครเมืองเก่า (467579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดพระแท่นคงรัง เนื้อดิน จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ630804-005 Manunicon + สารพัดกัน09 (467588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และชำรุดขอบล่าง)

12 # 3อจ630804-006 somboomboo + oldshop (467590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
13 # 3อจ630804-007 corach + oldshop (467592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
14 # 3อจ630804-008 ขุนภิลม + oldshop (467596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.นครปฐม
15 # 3อจ630804-010 TAVABUNCHA + oldshop (467675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)
16 # 3อจ630804-012 phetbanpra + ปุ๊ร้อยเอ็ด (467610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4965)(G 64%)
17 # 3อจ630804-013 reset-usb + ปุ๊ร้อยเอ็ด (467671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
18 # 3อจ630804-015 Goodcobain + ประศาสน์ (467619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630729-039)
19 # 3อจ630804-016 taccord + เน้นพระสวย (467623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 745/สภาพสวย) (621019-159)(G 75%)
20 # 3อจ630804-017 smoyman + punya (467630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 3898)
21 # 3อจ630804-101 ED230725661TH boss15 + poshwises (467686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630622-060)
22 # 3อจ630804-102 ED223981752TH ศิษย์ท่านขุน + องอาจ (467637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
23 # 3อจ630804-103 ED208063262TH Vasin289 + golfsriracha (467655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)

24 # 3อจ630804-104 ED238301460TH Fair1124 + sakbangbon (467688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอสาริกา หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับมีดลักษณะนี้ของหลวงพ่อทบ
25 # 3อจ630804-105 ED192236201TH D_bangsan + ริณดา (467659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
26 # 3อจ630804-106 ED192236201TH จุ๋มจิ๋ม + ริณดา (467663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นครบรอบ 90 ปี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2521 จ.อุดรธานี (สภาพใช้)
27 # 3อจ630804-107 ED179196794TH Tochiro + นกแก้ว (467666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ. กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
28 # 3อจ630804-108 ED1799196794TH ศิษย์จารย์จำเนียร + นกแก้ว (467683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์
29 # 3อจ630804-109 EB415971626TH phubed + ทรัพย์1990 (467670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพใช้และกะไหล่เงินใหม่)
30 # 3อจ630804-110 EI861447111TH กรดพุทธคุณ + kawin1980 (467674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (630623-185)(G 61%)
31 # 3อจ630804-111 PBSK000479899 teepoptee + กฤตเมืองนนท์ (467679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
32 # 3อจ630804-112 ED208063259TH phon8899 + golfsriracha (467580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน)
33 # 3อจ630804-113 ED179797079TH tonychan + yutboss175 (467681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (วัดบางหอยสร้าง)(G 89%)
34 # 3อจ630804-115 ED142833855TH taranan + chin99 (467598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (530213-156)
35 # 3อจ630804-117 ED043758230TH taccord + vazzaaa (467609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ

36 # 3อจ630804-118 CRKB000432303 pramual + yody18 (467614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
37 # 3อจ630804-119 EX528144670TH หนุ่มบึงกาฬ + ประสิทธิ์สม (467682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ630804-120 EW575141875TH Arm2517 + เติมทองดี (467618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 14580)
39 # 3อจ630804-121 ED214557341TH บรีสพระช่วย + สหายเมืองลิง (467631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังข์ วันอินทรฯ พิมพ์แขนกลมหลังยันต์ดอกจันทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630804-122 ED220705937TH peet2544 + pound2007 (467635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630804-125 ED196610803TH บรีสพระช่วย + Pingpong2513 (467652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(560405-159)(G 77%)
42 # 3อจ630804-126 ED228209298TH tony42 + noomokov (467660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630804-127 ED41614480TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ตอปทุม (467664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ)
44 # 3อจ630804-128 ED238332175TH sak_laoareerat + โกวบ้อ (467668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้)
45 # 3อจ630804-129 ED170075555TH TOM11 + อาทิตย์๙๙ (467673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ630804-130 ED043758141TH winwin + thanit77 (467676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
47 # 3อจ630804-132 WCBK000344013 Werawath01 + ยักษ์เขียว (467594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน รุ่นมหาเศรษฐีเงินล้าน เนื้อเงิน ปี 2553 จ.กาญจนบุรี

48 # 3อจ630804-133 ED236907937TH Yuttana + kortzean (467603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดจุฬามุนี) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
49 # 3อจ630804-134 ED23833216TH prasangsit + โกวบ้อ (467605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง
50 # 3อจ630804-135 SMLP000408774 Vasin289 + phusiam (467608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 3)
51 # 3อจ630804-136 ED213934041TH ekachai9 + Red54 (467617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
52 # 3อจ630804-137 EX515795195TH willy + supasuta1968 (467624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตา วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ย้อนยุค เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630804-138 ED228209240TH pipat2512 + bluezone69 (467629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (630421-025)
54 # 3อจ630804-142 SLY2000293422 Chicha + เด็กตลาดพลู (467581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 27526)
55 # 3อจ630804-143 ED232912959TH jammanee + microsoft (467584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 3416)
56 # 3อจ630804-144 EH294320182TH somsak2518 + visit2529 (467587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1607) (ขนาดสูง 11.5 นิ้ว)
57 # 3อจ630804-145 ED223863027TH gitsada_19 + thaveep (467589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (600224-196)(G 91%)
58 # 3อจ630804-146 ED192237618TH zafari + ริณดา (467593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630804-147 EF155349368TH taranan + joe4299 (467595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

60 # 3อจ630804-148 ED216156006TH poshwises + ยุทธภีม (467597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
61 # 3อจ630804-149 820355524052 panggooee + CHAIWAT99 (467599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
62 # 3อจ630804-150 ED216739364TH เอกปากเซ + เกียรติกังวาน (467602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
63 # 3อจ630804-151 ED216739364TH เอกปากเซ + เกียรติกังวาน (467649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ630804-152 ED216739364TH เอกปากเซ + เกียรติกังวาน (467653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
65 # 3อจ630805-001 pornlimk + ขุมทรัพย์บูรพา (467693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง รุ่นรวมใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.พิจิตร (หน้าตัก 5 นิ้ว)
66 # 3อจ630805-002 Suksawat + tawat_boonyarat (467698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ630805-004 sang08 + prasong (467705) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2144)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2190)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
68 # 3อจ630805-005 เซียนน้อยหัดส่อง + jattapon (467712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค รุ่นลูกเสือ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.นครสวรรค์
69 # 3อจ630805-006 อ๊อบบางแก้ว + jattapon (467722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
70 # 3อจ630805-008 wanitcha + cabzaa (467738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
71 # 3อจ630805-009 jacker + cabzaa (467743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก
72 # 3อจ630805-010 JAPAN-55 + Jaosuanoi (467751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 85%)
73 # 3อจ630805-011 ตู๋สาธุ + foodtech (467701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งพิมพ์ด้านหน้าใหม่) (630703-493)
74 # 3อจ630805-012 by_bie + sodikgak (467704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610616-199)
75 # 3อจ630805-013 Best16 + anonnat (467707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ630805-101 EW004569971TH เกษตร + m-cot (467692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630702-157)
77 # 3อจ630805-102 ED229012102TH ชัยบางแค + สามัญชน (467697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
78 # 3อจ630805-104 EB416144459TH weddy + ตอปทุม (467767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
79 # 3อจ630805-105 EX490897505TH Sangjan + Sogood35 (467770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
80 # 3อจ630805-106 ED226490647TH tongjoy + Prakor (467775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1702) (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 68%)
81 # 3อจ630805-107 EW575141867TH bangpakong + เติมทองดี (467780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8819)
82 # 3อจ630805-108 ED205125419TH ateomak + konkornonline (467786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 6 นิ้ว)
83 # 3อจ630805-111 ED178458193TH น้ำโขง + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (467827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง

84 # 3อจ630805-113 ED211984059TH taranan + คุณศิระ (467761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
85 # 3อจ630805-114 ED227224268TH itthikorn + noomokov (467772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ630805-115 ED209028324TH Teehatyai + ชินครับ (467832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ630805-116 ED231238569TH it28910 + ทนายหลวง (467833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
88 # 3อจ630805-117 ED216764899TH Pao-Kung + rongruac (467836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610310-115)
89 # 3อจ630805-118 ED089458727TH jessio + Saysabre (467779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี(G 61%)
90 # 3อจ630805-119 EI987491251TH โต้งกระนวน + อ๊อดแอ๊ด (467834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
91 # 3อจ630805-120 ED204406404TH sutthipun + ล้างจาน (467795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 53%)
92 # 3อจ630805-122 EI966295818TH สะสมพระเครื่อง + Thitirat (467728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
93 # 3อจ630805-123 ED221200921TH Thanapong36 + Promsri (467732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(G 36%)
94 # 3อจ630805-124 ED216507215TH ghotam + หนุมานเชิญธง (467734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2512 จ.นครปฐม(G 76%)
95 # 3อจ630805-125 EF488995963TH เสธไอซ์ + Zinemala (467739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)

96 # 3อจ630805-126 TH0118G4R940B หม่อง + พลายชาติ (467741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
97 # 3อจ630805-127 TH0118G4R940B หม่อง + พลายชาติ (467745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
98 # 3อจ630805-128 ED1506776729TH chsearn + hooligan (467750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ630805-129 EX552940696TH tayard + winwin (467823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ630805-130 EI989460844TH NirutPremuim + suwankal (467835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 2426)
101 # 3อจ630805-131 ED231219180TH paungthong + ข้าวตอกแตก (467758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1472)
102 # 3อจ630805-132 ED184262669TH เกษตร + july2009 (467759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
103 # 3อจ630805-133 ED223961259TH กำธรนคร + องอาจ (467763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ630805-134 ED107527871TH กุ้งหวาน + Jarun14 (467764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
105 # 3อจ630805-135 ED198550033TH WHITEAMULET + jobss (467765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
106 # 3อจ630805-136 ED221212465TH lekdee + Promsri (467768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม
107 # 3อจ630805-137 ED221212465TH kit01 + Promsri (467769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา

108 # 3อจ630805-139 ED221212465TH มั่งคั่ง54 + Promsri (467773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
109 # 3อจ630805-140 ED238131099TH รุจิราอมูเร็ท + ชินครับ (467830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
110 # 3อจ630805-141 TUR3000346323 Best16 + เสืออิบสาทร (467690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(600602-099) (G 91%)
111 # 3อจ630805-142 EI858699870TH เมืองช้าง + patbangbon (467696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระวันรัต(เผื่อน) วัดพระเชตุพนฯ รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(580302-042)(G 65%)
112 # 3อจ630805-143 ED196631785TH พิชัย999 + Burapha777 (467700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3464)(G 79%)
113 # 3อจ630805-145 ED146384517TH Jikko + ประธานพร (467708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (600106-018)(G 73%)
114 # 3อจ630805-146 ED199769576TH anusornthimto + Jerasak (467713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
115 # 3อจ630805-147 EI794447054TH Watermelon + จอมพล (467719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 65%)
116 # 3อจ630805-148 ED219711966TH alitita + LEEYA (467730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(630715-080) (G 68%)
117 # 3อจ630805-149 EF693133241TH poshwises + ทรัพย์เทวา (467746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน พิมพ์นั่งบัว เนื้อดิน ปี 2482 จ.อ่างทอง
118 # 3อจ630805-151 EX480484779TH เขยมาบตาพุด + โซฟี007 (467782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพใช้)(590407-114)(G 67%)
119 # 3อจ630805-152 ED195878385TH Saranphat + supichai (467789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้สึก)

120 # 3อจ630805-153 EI989460835TH Poonsin + Chakkapud (467792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มเฉียง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 278)
121 # 3อจ630805-155 ED201942213TH patbangbon + เก๋นครนายก (467799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
122 # 3อจ630805-156 TMNG000018236 zafari + wilairat_22 (467803) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นมหาโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นมหาโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
123 # 3อจ630805-157 EW721266626TH phipop12 + Juicy (467808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และซ่อมมุมล่างขวา)
124 # 3อจ630805-158 ED229920836TH ช็อคโกแลค + JACKFC (467824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 78%)
125 # 3อจ630805-159 ED228570189TH TEE_INTER + (467813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
พระกริ่งหลวงปู่ทิม วัดพระขาว เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 79)
126 # 3อจ630805-160 ED241101993TH สินสมบูรณ์สุข + o-larn (467819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
127 # 3อจ630805-161 ED230822323TH paungthong + เจ๋งจริง (467691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1110)
128 # 3อจ630805-162 ED216226682TH m-cot + Phichit_02 (467694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
129 # 3อจ630805-163 ED216226682TH laksi + Phichit_02 (467695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
130 # 3อจ630805-164 ED129379653TH Newnomal + ชินนิมอน (467838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์เล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)

131 # 3อจ630805-165 ED129379653TH พะงัน + ชินนิมอน (467699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
132 # 3อจ630805-166 ED129379653TH thammanoon95 + ชินนิมอน (467702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์)(G 88%)
133 # 3อจ630805-168 EW026182288TH pla_yim + chkomtat (467706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(550831-061)
134 # 3อจ630805-169 EW026182288TH greensnake + chkomtat (467709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
135 # 3อจ630805-170 ED202246079TH jack0542 + ลมว่าว (467714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อชุบทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
136 # 3อจ630805-171 ED200564912TH พิชัย999 + napond (467800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง(ย้อนยุค) เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 279)
137 # 3อจ630805-173 SNDA000889982 nui555 + strucsteel (467810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
138 # 3อจ630805-174 ED157568131TH lulytoon + หมูหก (467814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
139 # 3อจ630805-175 SLEN000082456 veerapolton + เซียนส่อง (467804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5896/น้ำหนักรวม 62.5 กรัม)
140 # 3อจ630805-176 ESTY000057704 UDOMPUB + สายสีเทา (467831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(G 77%)
141 # 3อจ630805-177 ED080998818TH TONG_NK + บุษกร (467809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
142 # 3อจ630805-178 820357679223 non31 + srikriangkrai (467817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา

143 # 3อจ630805-179 ED218004578TH chrislimvn + ตุ๊หลวง (467843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (630504-094)
144 # 3อจ630805-110 EX451124022TH khohorg+luktarn88 (467797) กรอบทอง 1 องค์ ( G 83%)(น้ำหนัก 6.9 กรัม)
145 # 3อจ630805-172 EX451124022TH Aaekaa+Thexy (467805) ตลับทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนัก 16.3 กรัม)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 06 ส.ค. 2563 - 08:45 น.] #75748 (5/10)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ630725-021 ED158758335TH kamol111 (466751) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630731-001 EX548539138TH chaiyan1983 (467222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630731-002 ED211891357TH theeraphon19 (467226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630731-003 EX548603437TH เล็กหัวเสือ (467228) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630731-004 ED227312909TH premrit (467232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630731-005 ED181415096TH sompoch777 (467233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630731-006 ED207443998TH kook582 (467235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630731-007 EI986595388TH โจ้ณอโยธยา (467238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630731-008 ED183887867TH kissy (467240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630731-009 EI760553080TH NMBTHAI (467243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630731-012 ED133157457TH noi2528 (467244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630731-013 EG145678660TH pradrem (467231) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630731-014 EI725755647TH peepop (467247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ630731-019 ED129376025TH วิทย์พระประแดง (467249) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ630731-024 ED177664534TH เอกปากเซ (467253) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ630731-025 ED175977614TH ยุทธนาร้อยเอ็ด (467272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630731-029 RMRY000113872 naphong99 (467279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630801-003 ED114733803TH kkk707 (467369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630801-004 ED139464002TH ศิษย์พระเจ้า (467372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630801-006 EI561521539TH เสือทองแดง (467375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630801-008 ED211972529TH techinmonpan (467377) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ630801-011 EI969772511TH paoboonjin (467396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630801-012 ED208594708TH รอดบางแค (467373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630801-013 ED187261764TH เอกปากเซ (467376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ630801-015 ED960581214TH อำนาจยาขันทิพย์ (467379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630801-016 EI960581214TH อำนาจยาขันทิพย์ (467382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630801-020 ED190845519TH Athiwat (467388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ630801-026 ED140597037TH อรทัย960 (467387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630801-028 ED153573480TH lertsak (467370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630801-029 ED115644398TH narong54 (467374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ630803-011 TWCR000117050 Danusorn (467550) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ630803-007 ED168197992TH บิ๊กบีม (467487) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ630803-024 ED230614011TH seranee (467503) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ630730-018 montrito (467082) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630730-026 กล้าเก่งทุกทาง (467130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630801-002 แฮปรามคำแหง (467316) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
4 # 2อจ630801-003 thesj (467323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630801-019 rooms_studio (467328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630801-020 KENPLA (467330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630801-022 Power9 (467333) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ630801-024 poochainarin (467392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630801-033 ฅนบางใหญ่ (467348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630801-034 lowping (467352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630803-010 ต่ายวัดหนึ่ง (467506) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630803-014 พุทธบูชา (467510) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630803-018 เหน่งบางคู้ (467465) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ630803-019 penpathum (467522) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630803-034 mekya2706 (467472) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630803-038 พลช้างเผือก (467559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
17 # 2อจ630803-039 mut007 (467536) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ630803-043 เกษตร (467563) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 2อจ630804-001 การันตีพระ (467576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ630804-002 การันตีพระ (467582) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
21 # 2อจ630804-003 การันตีพระ (467586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630804-004 การันตีพระ (467591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630804-005 การันตีพระ (467621) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 2อจ630804-006 การันตีพระ (467577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630804-007 การันตีพระ (467640) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ630804-008 การันตีพระ (467645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630804-009 การันตีพระ (467648) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ630804-010 การันตีพระ (467650) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ630804-011 การันตีพระ (467654) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630804-012 การันตีพระ (467658) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630804-017 การันตีพระ (467665) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
32 # 2อจ630804-018 การันตีพระ (467667) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ630804-021 การันตีพระ (467669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ630804-024 การันตีพระ (467672) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ630804-025 การันตีพระ (467677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ630804-028 puriwaj (467625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
37 # 2อจ630804-031 การันตีพระ (467678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ630804-032 pramual (467657) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
39 # 2อจ630804-034 การันตีพระ (467680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ630729-005 pitchayuit + nuthapol (467301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (610419-149)(G 74%)
2 # 3อจ630729-104 EF395609044TH winai10 + Maneethip (467389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชรสัตตโพชฌงค์ มูลนิธิหลวงปู่ทิมสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630729-126 BTTL000063503 Wuttidaj + นภัทร9 (467398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาร เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1076/น้ำหนัก 114 กรัม)
4 # 3อจ630730-001 korn88 + sestha (467089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
5 # 3อจ630730-003 ferluci + คราบกรุ (467094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดส่วนบนและล้างผิว)
6 # 3อจ630730-006 mana1 + chonsameak (467099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
7 # 3อจ630730-104 ED209054576TH wasana1935 + pakbankaew (467071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครปฐม
8 # 3อจ630730-125 EX415834687TH น้องเฟิร์น + ถุงนิล45 (467403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังกระทึงสร้าง)
9 # 3อจ630731-135 ED187583353TH รุ้งน้องใหม่ + อากิโกะ (467406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(620926-109)
10 # 3อจ630731-137 PT90000824294 veerapolton + Lek339 (467216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 633)
11 # 3อจ630731-144 ED202116982TH noi70 + thevit (467190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
12 # 3อจ630801-141 ED123777776TH tik_srt + ตะแคงขวด (467338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองคำ 95% ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 76/น้ำหนักทอง 13.1 กรัม)
13 # 3อจ630803-001 AtipatU + tmbig (467402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาจีน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (590805-028)(G 60%)
14 # 3อจ630803-002 scottruth + เนติธร (467557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
15 # 3อจ630803-003 Thanwa + ponto (467560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นแรก พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 121)
16 # 3อจ630803-004 lertlakhatthakij + S- (467551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THAKSAKORN
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 78%)
17 # 3อจ630803-005 ตั้งเจริญพระเครื่อง + พุทธบูชา (467512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)(491216-024)
18 # 3อจ630803-006 nop_osk + chatawan (467409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (620914-072)(G 72%)
19 # 3อจ630803-007 onepit + HAROMAN (467447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1609)(G 77%)
20 # 3อจ630803-009 pramual + baibua29 (467458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630803-010 magician + baibua29 (467466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630803-011 mesa918 + คุณศักรินทร์ (467479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 71%)
23 # 3อจ630803-012 phoomchai + คุณศักรินทร์ (467549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดอุมะ)(สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 86%)
24 # 3อจ630803-013 Nong3514 + คุณศักรินทร์ (467491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 68%)
25 # 3อจ630803-014 Thana8888 + นุแคราย (467555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630803-015 opasn + narongK (467516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
27 # 3อจ630803-018 phoomchai + พรอิศรา (467540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด/สภาพสวย) (620610-139)(G89%)
28 # 3อจ630803-019 willy + thammarod (467544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630803-020 Viraphan711 + sanopporn (467547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอุปคุต พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง (ไม่ระบุที่สร้าง) (สภาพใช้)
30 # 3อจ630803-021 teeprakron + sanopporn (467399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
31 # 3อจ630803-023 เอกวิชา + pornpipat (467569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาแก่น วัดประตูป่อง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (610630-110)
32 # 3อจ630803-025 Arjaree56 + vongsomboon (467415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนาก ปี 2539 จ.ปัตตานี (หมายเลข 198)(621003-016)
33 # 3อจ630803-026 ChonChob + noksev (467422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
34 # 3อจ630803-028 yutboss175 + bangkokpoms (467432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620729-132)(G 65%)
35 # 3อจ630803-029 sakdaspc + มหามงคลพระ (467439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
36 # 3อจ630803-030 Arjaree56 + buspom (467446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2482 จ.เชียงใหม่ (630622-155)

37 # 3อจ630803-101 EI960581537TH panja + เขมิสรา (467454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ630803-102 ED219219399TH john-otto + lulytoon (467462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (530312-330)
39 # 3อจ630803-103 ED123777780TH toopronchai + dushmill (467469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
40 # 3อจ630803-104 ED214403416TH lertsak + prasan32 (467476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
41 # 3อจ630803-105 ED183331558TH แฮปรามคำแหง + tookatun (467481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630803-106 ED232222185TH chanachok + numpraram2 (467484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (590928-032)
43 # 3อจ630803-107 EG849617360TH Topman + Bophantom (467488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (620216-001)(G 62%)
44 # 3อจ630803-108 ED227021781TH มีเก้า888 + kamol111 (467500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1123)
45 # 3อจ630803-109 EI862274721TH Suntree5 + Dang2505 (467504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630803-110 EI352044844TH tomyum + KandarDao (467509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
47 # 3อจ630803-112 ED184859916TH Chaiwat13 + buobucha (467410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระประธาน วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ630803-114 ED228344602TH เมืองช้าง + shakespeare (467418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 60%)

49 # 3อจ630803-115 EG072600843TH sitthawee + beer2126 (467420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (630704-026)(G 64%)
50 # 3อจ630803-116 EW569439033TH panja + ขนมกรุบ (467424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 169)
51 # 3อจ630803-117 ED197740075TH titong + thatcharit (467564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (630707-110)(G 60%)
52 # 3อจ630803-118 ED197740075TH titong + thatcharit (467558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630707-111)(G 62%)
53 # 3อจ630803-120 ED220136246TH WHITEAMULET + (467430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
PLOYFON
เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว ปี 2465 จ.สมุทรสาคร
54 # 3อจ630803-121 ED050492563TH นกบางพลี + lalalaon (467412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิม์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
55 # 3อจ630803-123 ED207211044TH หม่อง + thanets (467570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
56 # 3อจ630803-124 ED230405282TH jintanai + อาชาเหล็ก (467414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ630803-125 ED232101496TH Vasin289 + yutboss175 (467419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 895)
58 # 3อจ630803-126 ED212232308TH srikriangkrai + Manunicon (467423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม)(G 69%)
59 # 3อจ630803-127 EI837171654TH เอกปากเซ + หมากคาย (467426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
60 # 3อจ630803-128 ED135462482TH เกษตร + Mcwall (467429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%) **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม

61 # 3อจ630803-129 ED114709870TH penpathum + น้องกร (467568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630803-130 EG287908446TH KC-Tung + ChaiyutPho (467431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่นายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(590721-073)
63 # 3อจ630803-131 ED146941475TH ภานุพันธ์ + piya222 (467400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดนาสัก เนื้อทองแดง 2519 จ.ชุมพร
64 # 3อจ630803-132 SMLS000304607 nui31 + hunterdamon (467404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยใหญ่(มีชื่อ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
65 # 3อจ630803-133 TH0118G8CPT2B ronnakab + Chantima (467552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4034)
66 # 3อจ630803-134 ED227363891TH ศิษย์พุทธองค์ + หนุ่ยเพชรบุรี (467556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสุขในหัวใจ 2 เนื้อทองคำลงยาหน้าทอง ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 28/น้ำหนักทอง 25.3 กรัม)
67 # 3อจ630803-135 EO522695762TH คุณเร_ธรรม์ชนก + (467407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chanchai21
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 19633 ก)
68 # 3อจ630803-136 ED226252381TH gitsada_19 + nakak_action (467413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(630622-044)
69 # 3อจ630803-138 EW948063790TH dekmai + ketsurin (467428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
70 # 3อจ630803-139 KSCB000075616 korn88 + สุวรรณโชค (467436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาช่อดอกไม้ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ630803-140 ED209822052TH นายชยพล + (467441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MongkolMahalarp
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์ฆ้องใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สกลนคร
72 # 3อจ630803-141 ED207606722TH patchara + chanasuk (467449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น 9 ทศวรรษ เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 60)
73 # 3อจ630803-142 TH0118GBGGC9B อริศา + Reindeer_kwang (467455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9237)
74 # 3อจ630803-143 EB405104272TH hattori + Niipa (467461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
75 # 3อจ630803-144 ED210619394TH พระดีบ้านเรา + ปอวีร์ (467468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630215-214)
76 # 3อจ630803-145 ED089533604TH ปอท่าเรือ + ทวารวดี (467474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุดงเมืองแอม พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อดิน จ.ขอนแก่น (สภาพล้างผิว)
77 # 3อจ630803-146 EG651595415TH มาริโอ + โด่งบ้านฉาง (467482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
78 # 3อจ630803-147 ED223963904TH เจ้าคุณ + องอาจ (467485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.3 นิ้ว/สภาพใช้)
79 # 3อจ630803-148 ED208614107TH greensnake + บุษกร (467490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง(G 82%)
80 # 3อจ630803-149 ED180560429TH khonwan + mchutith (467495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ (เสาอากาศมีกลาก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (630718-193)
81 # 3อจ630803-150 ED180560429TH ธรรมจารึก + mchutith (467501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดคูเต่า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.สงขลา
82 # 3อจ630803-151 ED199237229TH zafari + OaTaWa (467433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 5668)
83 # 3อจ630803-152 ED199237229TH zafari + OaTaWa (467435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1