ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนสิงหาคม 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ส.ค. 2563 - 08:36 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 31 ส.ค. 2563 - 08:39 น.] #76002 (25/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630813-009 EF158319365TH ท่านหลวง (468750) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ ไม่สรุปผล 19 องค์
2 # 1อจ630817-014 EG327019834TH tony42 (470075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630819-014 ED273206037TH khakprachin (469451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630825-007 ED249188409TH มาริโอ (470063) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630825-015 ED196660760TH Burapha777 (470078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630826-001 820385295855 สุธาสินี (470198) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630826-009 ED286150036TH teerayutpeam (470203) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ630826-017 ED281926897TH manutkhumpera (470206) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ630826-019 EX527523781TH seranee (470211) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ630826-023 ED260022383TH ธนกฤต999 (470216) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ630827-005 ED252519919TH ฐณะวัฒน์ (470343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630827-015 EG651181144TH Suradech (470281) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630818-023 UDS-35 (470064) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 2อจ630818-024 krit9888 (469975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630820-005 mingch (470273) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
4 # 2อจ630821-008 จอมยุทธ77 (469631) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ630822-006 แม้วจอมเทียน (469757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ630822-011 PATIPAT (469784) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630822-012 แฮปรามคำแหง (469771) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630824-002 chane (469926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ630824-008 นคราฎ (469939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630824-012 พองาม (469924) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ630824-026 pecth88 (469935) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630824-027 pecth88 (469942) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
13 # 2อจ630825-003 Otakesang (469995) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ630825-004 Otakesang (469999) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
15 # 2อจ630825-006 บรีสพระช่วย (469986) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ630825-009 ppffarm (470003) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630825-010 ppffarm (470018) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630825-015 Soyokaze (470026) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630826-002 สันบ้านอิฐ2628 (470098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ630826-011 boonlers (470182) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630826-018 สารพัดนึก (470232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ630826-019 chattawat (470204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630826-020 แผนบ้านกร่าง (470215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630826-022 wigvic (470143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630826-024 โพธาราม (470149) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ630826-025 lovehunterlove27 (470227) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ630826-026 sermsak (470155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630827-009 สยามเมืองยิ้ม (470256) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ630827-010 สยามเมืองยิ้ม (470261) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
30 # 2อจ630827-021 hunter04 (470265) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630827-022 ThaiWong (470238) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ ไม่สรุปผล 50 องค์
32 # 2อจ630827-023 ThaiWong (470251) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
33 # 2อจ630827-024 ThaiWong (470259) ส่งพระตรวจสอบ 30 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 30 องค์
34 # 2อจ630828-011 แมงป่องหัดคลาน (470378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630810-141 ED238118044TH เสือเต่า + pakbankaew (468936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630813-013 patanakarn39 + sanopporn (468679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธไชยศรี หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม
3 # 3อจ630813-016 patanakarn39 + sanopporn (468693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม
4 # 3อจ630819-179 ED020527153TH poshwises + wit_supan (469391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2507 จ.ชลบุรี (วัดชัยมงคลสร้าง)
5 # 3อจ630822-124 ED140724314TH virun123 + TuiSampran (469820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
6 # 3อจ630822-153 EI435224720TH jessada6678 + เวียงพิงค์ (469721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอดหลวง กรุวัดมหาวัน เนื้อดิน จ.ลำพูน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ630822-155 EX608790969TH pawaris + limmy (469725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกหน้าบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
8 # 3อจ630824-019 Sakkanun + ateomak (469958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (G 69%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ630824-107 ED269445013TH thonglor + prateepx (470283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดหัวเมือง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครสวรรค์ (630801-018)
10 # 3อจ630824-108 ED213093063TH WorapongP + bboypm (469909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพด้านหลังติดคราบเทียน)
11 # 3อจ630824-119 ED194566727TH wongthep + ไร้นาม99 (469867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา
12 # 3อจ630824-134 ED213845465TH chutty + poshwises (470291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (630123-203)
13 # 3อจ630824-152 ED257394549TH Tar_MDU35 + เจก่ะวาย (469910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้สึก)
14 # 3อจ630825-003 nueng39 + jaidee-k5 (469982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์ฉลองกรุงเทพ 150 ปี ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 67%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ630825-106 ED274955990TH Rakchart + mingch (469998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง จ.นนทบุรี
16 # 3อจ630825-146 EG650125676TH Somkiathong + เซียนพละ (469993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อเงิน ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620607-004)(G 61%)
17 # 3อจ630825-152 ED171920804TH chutty + Nadtakan (470059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระซุ้มยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
18 # 3อจ630826-021 noonno2525 + kikapuu (470139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2512 จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ630826-111 ED296601279TH pornlimk + เก่งจริงจริง (470145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระราหูอมจันทร์ วัดศีรษะทอง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (ไม่ระบุปีสร้าง/ขนาดฐาน 5 นิ้ว)
20 # 3อจ630826-120 ED285009635TH Taranong + Bobber1979 (470186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็กหลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
21 # 3อจ630826-128 EH294487465TH udomkaew + visit2529 (470117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง (หมายเลข 49) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ630826-134 ED225599064TH yime2 + ban999 (470114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว พิมพ์เม็ดบัว เนื้อผงคลุกรัก จ.กาญจนบุรี
23 # 3อจ630827-001 amarin99 + ต่อ_ถนนตก (470350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น ญสส. สมโภชน์ศาลหลักเมือง เนื้อทองคำ ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 11.5 กรัม) (630110-292)(G 87%)
24 # 3อจ630827-002 เด็กหงษ์ + ponto (470237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 159)
25 # 3อจ630827-004 khunoak77 + atsmark2 (470332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
26 # 3อจ630827-005 วินัย15 + chunhom (470248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ วัดหนองตาโล่ รุ่น 2 เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2523 จ.สระบุรี
27 # 3อจ630827-006 เฮี้ยงห้าแยก + kamonsap (470253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นกาญจนาภิเษก 40 ปี ม.บูรพา เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 9 นิ้ว)(630820-240)
28 # 3อจ630827-008 chan94 + mangmao (470264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ630827-009 jitnobnom + Werawath01 (470270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ630827-010 Watermelon + Varawut1699 (470276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630827-011 Sinsiampra + Varawut1699 (470280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
32 # 3อจ630827-012 Workhard_45 + poooh (470334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะลงยาหน้าเงิน ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 89)
33 # 3อจ630827-101 FOL003U012551 ใหญ่กรุแตก + ยุทธภีม (470242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
34 # 3อจ630827-102 RDAO000121756 Rungthanadech + tonphu (470347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 352597)(G 61%)
35 # 3อจ630827-103 EW839920240TH Sangjan + k_weerawat (470245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ่ว วัดโตนดหลวง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.เพชรบุรี
36 # 3อจ630827-104 WG638439946TH virun123 + ekpattaya (470252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลืองตั้ง)
37 # 3อจ630827-105 ED267360981TH sherbet88 + โชคเจริญ (470255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (630625-275)(G 62%)
38 # 3อจ630827-106 EW839920205TH hattori + k_weerawat (470263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
39 # 3อจ630827-107 ED173825942TH pichai2524 + อนันตรา (470266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
40 # 3อจ630827-108 RP5C000031121 chatchaik007 + (470269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
APICHETTB
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (601122-043)
41 # 3อจ630827-109 PSP0010112780 krish + surathin (470274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ตัดชิด เนื้อทองเหลือง ปี 2440 จ.ชัยนาท
42 # 3อจ630827-110 BPLA000710163 punnarai + sajjathep (470278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุ 85 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 361/หน้าตัก 7 นิ้ว)
43 # 3อจ630827-111 EX413952195TH ดวงเศรษฐี + Suklonkan (470233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน ปี 2464 จ.นครปฐม
44 # 3อจ630827-112 ED213316931TH เอกปากเซ + ป้อมปืนใหญ่ (470240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ630827-113 ED213316931TH เอกปากเซ + ป้อมปืนใหญ่ (470244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ630827-114 ED239903385TH อ๊อดจ้า + karjo123 (470249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
47 # 3อจ630827-115 BAKY000683296 Sangjan + Anuson_k (470254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
48 # 3อจ630827-116 EG591498816TH afrosalmon + school (470258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า) (630210-182)
49 # 3อจ630827-117 ED214694435TH รุ้งน้องใหม่ + ลพบุรี49 (470267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
50 # 3อจ630827-118 ED252519919TH อำนาจรามอินทรา + ฐณะวัฒน์ (470271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 63%)
51 # 3อจ630827-119 EW573915927TH pornlimk + R9999 (470279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
52 # 3อจ630827-120 EW573915927TH pornlimk + R9999 (470284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง รุ่นรวมใจ เนื้อทองเหลืองทาทอง ปี 2546 จ.พิจิตร (หน้าตัก 5 นิ้ว)
53 # 3อจ630827-121 ED233325963TH Bophantom + Thitirat (470288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(531006-233)(G 65%)
54 # 3อจ630827-122 ED303102143TH teeranuch + Tumkung (470294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
55 # 3อจ630827-123 ED278984617TH chuchart-k + nakornyong (470295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 3169)
56 # 3อจ630827-125 ED272706717TH eaknaengnoy + jdbig (470349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
57 # 3อจ630827-126 ED290392087TH Arjaree56 + doyct (470298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630827-127 EW715876495TH pramual + นู๋โอปอ (470314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
59 # 3อจ630827-128 ED268843019TH พระสวยพัทยา + artto13 (470335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไตรมาส หลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ชลบุรี (หมายเลข 123)(630814-013)
60 # 3อจ630827-129 EX462109865TH virun123 + สายหลวงปู่ (470317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง
61 # 3อจ630827-130 ED262274186TH อำนาจรามอินทรา + chane31 (470321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (610720-109)(G 64%)
62 # 3อจ630827-131 ED287816095TH sanya1002 + kompang (470236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ขาด ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630827-133 ED269792477TH toh2722 + rambo93 (470247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630827-135 ED243433106TH Ronado + ตุ้ยแปลงยาว (470250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 208)
65 # 3อจ630827-136 ED294107865TH ราชสีห์ + นะรวย_มหาเสน่ห์ (470257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
66 # 3อจ630827-137 ED291324698TH teeranuch + jojamja (470262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อกะไหล่ทองชมพู ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
67 # 3อจ630827-138 EX460178267TH ruamsup + narade2517 (470268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630827-139 ED290002073TH scott + awt2528 (470275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
69 # 3อจ630827-140 EG400609115TH Dragoninsu + somsak2518 (470277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)
70 # 3อจ630827-141 EH013789304TH tontatto + pisanlost (470282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
71 # 3อจ630827-142 EO577773053TH veerapolton + komkai (470338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ630827-143 ED296608011TH หมีจันทบุรี + nakarin (470286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
73 # 3อจ630827-144 ED269957627TH พบธรรม + ruttihand (470293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (630811-061)
74 # 3อจ630827-145 ED241169531TH teeranuch + Exdesign (470296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2053)(630806-022)
75 # 3อจ630827-146 ED035311215TH Thananon5426 + mesa918 (470300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(531125-465)(G 68%)
76 # 3อจ630827-147 ED296214310TH เป๋าแมน + lulytoon (470304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (630808-154)
77 # 3อจ630827-148 ED301203657TH พงษ์ท่าม่วง + Tatchapong (470307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 65%)
78 # 3อจ630827-149 EG384208589TH khunoak77 + Natdapon (470312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3610)
79 # 3อจ630827-150 ED232994808TH willy + jeabkrub (470342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
80# 3อจ630828-141 MINB000947716 บรมีหลวงปู่ทวด+boat1678 กรอบทอง (น้ำหนักรวม 1.8 กรัม)(G 73%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 ส.ค. 2563 - 08:39 น.] #75996 (24/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ630814-020 B082-00-002 Sucheera (469437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630814-021 B082-00-002 Sucheera (469450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ630819-015 EH294686325TH yutbond (470084) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ630821-012 ED242066811TH Anankiya (469675) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ630822-003 TH0118J03A78B scott (469770) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
6 # 1อจ630822-004 TH0118J03A78B scott (469778) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
7 # 1อจ630822-005 ED079898769TH newty53 (469776) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630822-013 ED248121604TH takrit (469797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630822-017 ED224157811TH Nuttee55 (469800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630822-021 ED281914783TH som3693 (469786) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ630824-002 ED210074286TH songprapob (469956) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
12 # 1อจ630825-002 TH0118J4ASK6B t-det (470009) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ630825-003 ED228275195TH pipat2512 (470034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630825-004 ED282003721TH Mark1993 (470041) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630825-006 ED273541930TH น้องแผ่นดิน (470039) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ630825-008 EF379966918TH ธัมปารี_16 (470047) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630825-009 ED239497405TH citynew (470053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630825-011 EU200262143TH pruksasat (470070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630825-016 SLOM000640159 GEARBAN (470080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ630815-007 เทวาพิทักษ์ (469972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630817-028 Werawath01 (469133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630819-014 tidinno (469979) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630822-018 บรีสพระช่วย (469754) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ630822-019 เอก..บางบัวทอง (469765) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630824-009 พลช้างเผือก (469907) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 2อจ630824-020 mekya2706 (469870) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630824-022 wutpantip (469875) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ630824-024 wunlop (469917) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630825-007 peacemaker (469968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630825-011 bussakorn (470060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630825-014 Haasdk123 (470071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ630826-005 bkk10250 (470144) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
14 # 2อจ630826-006 bkk10250 (470148) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
15 # 2อจ630826-014 nopp54 (470154) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ630826-015 nopp54 (470167) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ630826-016 nopp54 (470172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ630827-004 สปาต้าร์ (470315) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
19 # 2อจ630827-007 เพิ่งหัดดู (470329) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
20 # 2อจ630827-017 การันตีพระ (470235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630827-025 ThaiWong (470272) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 49 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ630827-026 ThaiWong (470285) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ630814-147 GSRJ000153709 น้องบอย + chidchac (468785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญหนุมานเงินและตะกรุดทอง)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ630819-186 ED171275329TH hooligan + pultraman (469869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออู๊ด วัดหัตศาสตร์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ปทุมธานี
3 # 3อจ630822-122 ED214026048TH mekya2706 + หมูขุขันธ์ (469768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ630822-131 EH010530688TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (469719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฟีนอลพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อหรั่ง วัดสันติธาราวาส รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ630822-138 ED260030416TH WHITEAMULET + อ๊อด111 (469764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.นนทบุรี (สภาพใช้สึกมาก)
6 # 3อจ630824-129 ED287912454TH Arjaree56 + wissanu449 (469919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ630824-132 ED055885332TH poshwises + heng9999 (469826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม พิมพ์เล็ก เนื้อผง กรอบทอง(G 79%)
8 # 3อจ630825-009 ชายพระเครื่อง + กรเพชรบูรณ์ (470017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)
9 # 3อจ630825-103 EI764566177TH Turtle-Jet + Zinemala (469978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
10 # 3อจ630825-116 ED192297007TH phairoj1186 + ริณดา (470055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

11 # 3อจ630825-130 ED176338224TH บรมีหลวงปู่ทวด + ansaldo (470007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ630825-151 ED287920402TH บอมเบ + chiraphat49 (470056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดงหน้าทองลงยา ปี 2562 จ.ระยอง (หมายเลข 80)
13 # 3อจ630826-001 aluminium + tatelittle (470089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นปาฏิหาริย์ เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 22)
14 # 3อจ630826-002 pou89 + tmbig (470096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
15 # 3อจ630826-004 WHITEAMULET + (470105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รามคำแหง
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.สระบุรี
16 # 3อจ630826-005 noi70 + วีไทรน้อย (470109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (510815-109)
17 # 3อจ630826-006 thongpaiwan + vongsomboon (470115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (600907-115)
18 # 3อจ630826-008 teeranuch + teerawit (470120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ630826-009 teeranuch + teerawit (470130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ630826-010 sur_suk + microsoft (470133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (630807-095)
21 # 3อจ630826-011 rossyza4142 + ซุนกวน (470217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พันพิเศษ เนื้อผง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี.. (630725-599)
22 # 3อจ630826-012 korn88 + wigvic (470152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)

23 # 3อจ630826-013 zafari + โพธาราม (470158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นสิทธัตโถ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร
24 # 3อจ630826-014 ราชสีห์ + baibua29 (470159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
25 # 3อจ630826-015 พิชัย999 + baibua29 (470162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 63%)
26 # 3อจ630826-016 chatchaik007 + sermsak (470168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ630826-017 yut157 + skyforce (470170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ630826-018 Tiw_par + skyforce (470221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
29 # 3อจ630826-019 chonlasid + อรรถพล (470190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630826-020 chuchart-k + ปุ๊ร้อยเอ็ด (470176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 66%)
31 # 3อจ630826-022 TONG_NK + (470141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kai_emotionfc19
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ630826-101 ED196067976TH หนุมานเชิญธง + Praop (470087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ) (สภาพผิวพรุนจากการใช้และแต่งผิว)
33 # 3อจ630826-102 ED291503765TH teeranuch + supichai (470101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และล้างผิว)
34 # 3อจ630826-103 ED291503765TH scott + supichai (470108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช

35 # 3อจ630826-104 ED265804974TH Mini99 + hunterdamon (470230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 70%)
36 # 3อจ630826-105 EI980254099TH คุณเร_ธรรม์ชนก + เติมทองดี (470111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7383)
37 # 3อจ630826-106 ED225047857TH chatchaik007 + (470119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจริญพรรุ่งเรือง
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
38 # 3อจ630826-107 EW004570538TH Tom02 + m-cot (470125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630826-108 ED251829640TH Arjaree56 + ญาญ่าซัง (470128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ630826-109 ED251829640TH Arjaree56 + ญาญ่าซัง (470132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ630826-110 EI973612649TH kittipon + poona63 (470136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ630826-113 ED252518839TH กุ้งหวาน + ฐณะวัฒน์ (470156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 62%)
43 # 3อจ630826-114 ED115477925TH monchai02 + corach (470161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ630826-115 EG536203998TH อำนาจรามอินทรา + Oat_Phk (470164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง(มีกลาก) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2484 จ.ภูเก็ต (621017-019)(G 63%)
45 # 3อจ630826-116 ED260763439TH แฮปรามคำแหง + Nangpaya (470171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ชัยภูมิ (สภาพล้างผิว)(G 79%)
46 # 3อจ630826-117 ED218033849TH natprathai + ตุ๊หลวง (470175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เ