ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤษภาคม 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 พ.ค. 2563 - 08:34 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 พ.ค. 2563 - 08:39 น.] #74659 (25/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630520-015 EI914747479TH nut2541 (459270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630522-008 EI007634011TH lamborghinizi (459242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630523-015 PTK4000193982 ooflaw2218 (459253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630525-001 EG630430518TH Gong77 (459366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630525-002 EI449499857TH pornperm (459354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630525-004 EI967217216TH เบียเจ้าเจ็ด (459292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630525-005 EI640886491TH Jarun14 (459295) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ630525-007 EG572606495TH พรชมพู (459229) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
9 # 1อจ630525-008 EI951046666TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (459370) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 1อจ630525-009 EW955672819TH djaonja (459353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630525-010 RP804956195TH tongleehae (459301) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
12 # 1อจ630525-011 RP804956195TH tongleehae (459305) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630525-012 RP804956195TH tongleehae (459308) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
14 # 1อจ630525-014 EX498224227TH ทวีกาญจน์ (459258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ630525-015 EI971650193TH แป๊ะดำเนิน (459261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630525-017 EI973116123TH mchutith (459265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630525-018 EI976294975TH jack734 (459271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630525-021 EF080800095TH เพิ่มศักดิ์ (459296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630525-022 EI1810716035TH fifa3623 (459299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630525-023 EI949814376TH Thapaneenon (459300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630525-027 ED019432833TH รอดบางแค (459303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630525-029 EI996779783TH long_g (459316) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
23 # 1อจ630525-032 EI996779783TH long_g (459326) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630525-033 ED015920552TH tui_bong (459329) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


25 # 1อจ630525-034 ED027830443TH kingcrow (459260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630525-035 EI970631462TH Wipapramai (459306) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ630525-036 EI839485386TH Communits2007 (459263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630525-037 PSP0008269322 pichet344 (459264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630525-038 ED032211690TH หวายกรอง (459268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630525-039 EG269220117TH Wipapramai (459309) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630525-040 EI32924593TH ตุ๊หลวง (459373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630525-041 EI977971236TH Arunlert69 (459374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ630526-002 EI918987836TH อำนาจธรรม (459450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ630526-012 EI919529205TH Beung (459441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ630526-016 EI964627910TH noi70 (459443) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ630526-017 EX482700250TH settavut (459445) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
37 # 1อจ630526-019 ED023628403TH มรดกเมืองไทย (459451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ630526-020 EI900453629TH ตะกรุดโทน (459453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ630527-018 EI932926603TH ตุ๊หลวง (459559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
40 # 1อจ630527-019 EI932926603TH ตุ๊หลวง (459563) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
41 # 1อจ630528-037 ED005747395TH eaknaengnoy (459633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630512-015 phracenter (458003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630522-006 phichit07 (459283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630522-011 njeesom (459288) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ630522-021 olympia (459761) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
5 # 2อจ630522-022 olympia (459765) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
6 # 2อจ630525-005 Satta37 (459275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630525-006 Rabbit2518 (459314) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
8 # 2อจ630525-008 dang29 (459311) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630525-009 พองาม (459276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630525-011 มองดู (459278) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630525-013 Jenjira (459284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630525-014 สนบางกรวย (459321) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
13 # 2อจ630525-016 ขุมทรัพย์บูรพา (459286) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ630525-017 sak3152 (459289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630525-030 Daichi666 (459357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630525-033 aramintra (459325) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630525-034 aramintra (459328) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630525-035 aramintra (459331) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630525-036 pissanu007 (459291) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ630525-038 moterair (459293) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ630525-039 kwwee (459334) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630525-040 นคราฎ (459294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630526-001 noomevo7 (459442) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ630526-006 poochainarin (459444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630526-007 ดิอาโบล (459446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630526-008 tong0259 (459447) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ630526-010 techinmonpan (459448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630526-013 กิตติ2528 (459459) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ630526-016 แทนบางนา (459466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ630526-018 DDman (459472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ630526-023 เก็ทตลาดปัฎ (459429) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ630526-024 ballsino (459434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ630526-026 microsoft (459438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630519-118 EX367707686TH ENTANEERGEAR14 + (459516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Luktarn88
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี
2 # 3อจ630520-131 EI992528348TH savebank163 + คุ้มสินไทย (459621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630520-144 EX457588960TH keiat + watcharapongwisa (459521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
4 # 3อจ630521-127 EI824882735TH keiat + โชคอนันต์ (459527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
5 # 3อจ630521-155 EX467689693TH Wi-Fi + pop2517 (459531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(620619-094)(G 66%)
6 # 3อจ630523-136 EI948941081TH Somysom + jackhamo (459148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
7 # 3อจ630525-023 สัมพันธ์คณิศร + mdkm11 (459571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(G 63%)
8 # 3อจ630525-101 EI907156713TH ac100 + โจรจูเนียร์ (459209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู๋ทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก ปี 2535 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ630525-102 RP823026379TH apexshop + hyperz (459360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ630525-103 EG567929309TH tockjung + เฉินไป่กวาง (459573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
11 # 3อจ630526-140 EG588842982TH pairoat + crystalpower (459412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ครุฑอริยทรัพย์ รศ.ดร.สุวัฒน์ สร้าง เนื้อทองแดง ปี 2558 (หมายเลข 93) (หลวงปู่จื่อ ปลุกเสก)
12 # 3อจ630527-001 sanya1002 + ใบเตย (459504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ดวง ๑ ส เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
13 # 3อจ630527-002 ยุทธภีม + ราชสีห์ (459506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(621116-073) (G 83%)
14 # 3อจ630527-003 poshwises + QiciQ (459507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อผงใบลาน จ.อ่างทอง
15 # 3อจ630527-005 tuntang1967 + พุทธคุณ05 (459509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 65%)
16 # 3อจ630527-006 peepop + พุทธคุณ05 (459512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
17 # 3อจ630527-007 chane31 + สัตตะ (459514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี 71 เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 992)

18 # 3อจ630527-008 benzy + นคราฎ (459515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ630527-010 midori + เบสท์เมืองพิจิตร (459517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเนื้อรานและชำรุดบัวล่างซ้าย) (630120-037)(G 78%)
20 # 3อจ630527-011 ณัชกิจ + aun38 (459510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 82%)
21 # 3อจ630527-012 loomthong + นักล่าที่ราบสูง (459622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบ 99 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2529 จ.นครนายก
22 # 3อจ630527-013 ต่อบ้านพระ + sjitrakorn (459511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630527-101 EI586679802TH ลิตเติ้ลตี๋ + yut2877 (459535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท
24 # 3อจ630527-102 EG036215697TH jouicepeam + Auten10 (459537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
25 # 3อจ630527-103 EG628319436TH gymnastics + ARROW (459540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ630527-104 ED031807565TH m-cot + Mark-Mon2015 (459542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
27 # 3อจ630527-105 ED014665310TH walrawut + youtasit (459544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2711)(G 74%)
28 # 3อจ630527-106 EI971575753TH teaker + ต่อหนองงูเห่า (459546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6754/น้ำหนักรวม 58 กรัม)
29 # 3อจ630527-107 EG506710815TH kaikubkhai + Worakits (459549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
30 # 3อจ630527-108 PTP3000167031 daew1970 + KrisWan (459551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสาม กรุท่ากาน เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ (สภาพชำรุดซุ้มบน)
31 # 3อจ630527-110 ED018430031TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + k9cob (459554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองฐานผ้าทิพย์ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630331-271)
32 # 3อจ630527-111 BW82000191820 Nadmon + Exdesign (459520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(630507-077)
33 # 3อจ630527-112 EG343308401TH Icando + hot2523 (459522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นกองทัพบก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
34 # 3อจ630527-113 EG643144122TH chane + wanitcha (459523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร) (630229-151)
35 # 3อจ630527-114 ED020944786TH tonyadam22 + kit2509 (459526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ630527-116 EI975159585TH เมืองช้าง + coldplay (459532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.ฉะเชิงเทรา

37 # 3อจ630527-117 EG389730593TH kenshiro2810 + (459533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
patcharapon
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
38 # 3อจ630527-118 EI946930347TH Chicha + ZuTharua (459536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
39 # 3อจ630527-119 ED027731370TH artthaporn + lekdee (459539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู) (590824-125)
40 # 3อจ630527-121 EI808813311TH poshwises + หนุ่ยท่าศาลา (459578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)(561130-243)(G 67%)
41 # 3อจ630527-122 EI860970392TH เบิร์ดกาฬสินธุ์ + PharmX (459619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(600907-021)
42 # 3อจ630527-123 EI949830541TH moo_bpk + Thapaneenon (459581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น) (590505-050)(G 62%)
43 # 3อจ630527-124 EI751067028TH บอยพระผง + kpinyo (459584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประธาน กรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ630527-125 EI711214496TH likhitja + pound2007 (459587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ630527-126 ED016963885TH hattori + sanopporn (459588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว)
46 # 3อจ630527-127 ED016963885TH worrior + sanopporn (459592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นราธิวาส
47 # 3อจ630527-129 ED013460655TH Werawath01 + บิ๊กนคร (459595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์นิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 646)(620214-172)
48 # 3อจ630527-130 EX456956597TH เทพประภา + deghong2013 (459600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 86%)
49 # 3อจ630527-131 EF155349031TH แค่นี้ก็พอ + joe4299 (459620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630527-132 EF155349031TH gymnastics + joe4299 (459558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระมงคลนิมิต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (วัดโคกรักษ์สร้าง)
51 # 3อจ630527-133 ED869989569TH kenshiro2810 + อรทัย960 (459561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
52 # 3อจ630527-134 EI969090416TH คิงคอปล่า + bluezone (459565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ซุ้มโย้หูติ่ง จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630527-135 EI951995915TH Chumnui91 + jessepre (459567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
54 # 3อจ630527-136 EW693248482TH พ่อมาเฟีย + taara (459569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560420-015)(G 78%)
55 # 3อจ630527-137 EG567933816TH anonnat + toong (459570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร

56 # 3อจ630527-138 EF603119204TH Yongyut14 + watudon (459572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแล วัดพระทรง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
57 # 3อจ630527-139 EI911454421TH bella + teamsa (459574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลากำแพงนิ้ว หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
58 # 3อจ630527-140 EI632237035TH soravich + hooligan (459577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630527-141 EI632237035TH soravich + hooligan (459545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดปราสาท เนื้อผง(ดำ) ปี 2506
60 # 3อจ630527-142 EI888328118TH พิชัย999 + ธารทอง7 (459548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง(G 61%)
61 # 3อจ630527-143 EI955750136TH silverbullet + Poo1980 (459550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 12 กรัม) (620306-057)
62 # 3อจ630527-144 EI796086248TH supervigo + Juicy (459553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)(G 65%)
63 # 3อจ630527-145 ED023653990TH ท๊อปTURBO + POOSIT (459555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630527-147 ED027761178TH JadeJ + Yuttana (459557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
65 # 3อจ630527-148 EI766843672TH พระพิรุณ + Jesada (459560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 226489)
66 # 3อจ630527-149 EI766843672TH kaokao9 + Jesada (459562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 12262) (น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
67 # 3อจ630527-150 EI959664185TH bigbee + kawin1980 (459564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 พ.ค. 2563 - 08:35 น.] #74653 (24/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630518-017 EI957417632TH OMBUN (458586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 1อจ630520-013 TH0118ADH128B โบตั้ม (459085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630521-005 ED006399365TH lovehunterlove27 (458954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630521-026 ED013904971TH พิศุทธิ์ (458983) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ630522-002 EI973431765TH fowler95 (459102) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ630522-003 EI993018071TH เงินทองพระเครื่อง (459109) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630522-005 EI593054373TH Gaokod2549 (459065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630522-006 EI794421613TH จอมพล (459066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630522-010 ED001325547TH Ploy916 (459105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630522-011 EI944214605TH gtata (459037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630522-015 EI878590372TH tookatun (459096) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ630522-016 EX425170514TH pongpamorn (459045) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630522-017 EI964185298TH tgiporp (459050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630522-018 EI895284752TH thatcharit (459053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630522-019 EI878590032TH SAHAKORN (459056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630522-024 EI895285024TH thatcharit (459077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630522-026 EI908966071TH welding24 (459078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630522-028 EX381920716TH sumethj (459099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630523-001 EI960491828TH Yongyut14 (459162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630523-002 EX469717763TH ampdaycare (459163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630523-003 EI880774817TH กิตติศักดิ์2519 (459133) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ630523-004 EI910259307TH t-det (459165) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ630523-006 EI885814478TH oasmnk14 (459185) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ630523-007 EI885814478TH oasmnk14 (459186) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630523-008 EI885814478TH oasmnk14 (459190) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630523-009 EI907783474TH kunbun (459168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ630523-012 EI979845023TH witbcc143 (459192) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
28 # 1อจ630523-013 EI979845023TH witbcc143 (459194) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
29 # 1อจ630523-014 EI979845023TH witbcc143 (459195) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
30 # 1อจ630523-017 EI978706484TH เสนาะ53 (459164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
31 # 1อจ630523-018 ED002524102TH NERAMIT (459170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ630523-019 EI724579005TH maii_amulet (459173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630523-022 TH0118AUYT47B toopronchai (459114) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
34 # 1อจ630523-024 EW955643432TH pradrem (459161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ630523-025 EI976791856TH เขยมาบตาพุด (459166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ630523-026 ED004695127TH seranee (459198) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
37 # 1อจ630526-007 EI904891072TH kompang (459380) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630519-006 บรีสพระช่วย (458742) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630519-011 wutisil (458714) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ630522-013 BallDesign (459006) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ630522-016 blue333 (459093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630523-001 Sompong0421 (459139) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ630523-003 pigfat08 (459140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630523-004 wutisil (459118) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ630523-005 wutisil (459123) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630523-008 apichaidon (459141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630523-009 Macky999 (459142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630523-010 อาร์มไข่เค็ม (459199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630523-011 พองาม (459171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630523-012 taccord (459191) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ630523-013 ใบเตย (459176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630523-014 แมวจ้ะ (459193) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ630523-015 แมวจ้ะ (459113) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
17 # 2อจ630523-016 nitithans (459178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630523-017 ammoniamotion (459180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630523-020 psiam (459196) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 2อจ630523-021 psiam (459197) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ630527-003 การันตีพระ (459503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630527-009 east_noodles (459534) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 17 รายการ
23 # 2อจ630528-004 การันตีพระ (459617) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ630528-013 การันตีพระ (459624) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630526-001 Tochiro + ป้องนันปัง (459378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
2 # 3อจ630526-002 นายชลิต + Buncha (459381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
3 # 3อจ630526-003 Mos168 + ดิอาโบล (459495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
4 # 3อจ630526-004 PHLOI + ดิอาโบล (459385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อผง ปี 2512 จ.นนทบุรี
5 # 3อจ630526-005 TONG_NK + Ing_man (459388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (630113-027)(G 64%)
6 # 3อจ630526-006 NongYok + amuletfocus (459390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 59/ขนาดสูง 13 นิ้ว) (620704-060)
7 # 3อจ630526-007 วณิชออโต้ + แทนบางนา (459391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630526-008 gek1414 + กานกินรี (459394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
9 # 3อจ630526-009 ป๋องแป๋ง + microsoft (459396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (620525-122)
10 # 3อจ630526-102 EI976535190TH นะโมชลบุรี + Ploy916 (459376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 85%)
11 # 3อจ630526-104 ED022422045TH chane31 + เสือหรรษา (459379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
12 # 3อจ630526-105 EI935288321TH Sangjan + นาควารี (459496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 76%)
13 # 3อจ630526-106 EI959670155TH อรุณแสง + เด็กบัวทอง (459382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
14 # 3อจ630526-107 EI959670155TH อรุณแสง + เด็กบัวทอง (459383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
15 # 3อจ630526-108 EI935389638TH Ong1971 + prasit_jongsiri (459384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อตะกั่ว ปี 2486 จ.นครปฐม (570529-173)
16 # 3อจ630526-109 EI948949859TH zafari + jackhamo (459387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.นครสวรรค์
17 # 3อจ630526-112 EI976570015TH หนุ่ยท่าศาลา + yuwarin (459470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630526-113 ED018148090TH พรพระพุทธคุณ + (459473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
superman_vuth
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630526-114 ED019462971TH โต้งกระนวน + prathep (459475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวรมดำ)
20 # 3อจ630526-115 EX496944226TH poshwises + supasuta1968 (459477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี (620315-003)
21 # 3อจ630526-117 EW693281523TH สิฐฐิลาโภ + หมูรามสอง (459497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630526-119 RTLF000060985 DDman + noychelsea (459483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ630526-120 EI962901857TH phairoj1186 + KAI28 (459484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 65%)
24 # 3อจ630526-122 ED014356168TH เมเปิ้ล + ต่อยอด (459402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630526-124 EI991088786TH yutthanaP + พระประแดง26 (459405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน รุ่นปลดหนี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2520 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และล้างผิว)
26 # 3อจ630526-125 RM3400079899 sapansoong + numpraram2 (459407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
27 # 3อจ630526-126 EI951485325TH poshwises + sanopporn (459408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
28 # 3อจ630526-128 EI951485325TH walrawut + sanopporn (459413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดมุจลินทวาปีวิหาร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ630526-129 EI951485325TH thanason1661 + sanopporn (459414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
30 # 3อจ630526-132 EG451696100TH zafari + chowkul (459395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ./กรอบชุบทอง)
31 # 3อจ630526-133 EI930089862TH ARROW + superman_vuth (459397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
32 # 3อจ630526-134 ED024131323TH sook14 + R-pong (459399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดนางชี พิมพ์เศียรแหลม เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630526-135 EI930089862TH นครนายก + superman_vuth (459401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระประธาน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630526-136 ED009052504TH พรญาณ + golfsriracha (459403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
35 # 3อจ630526-137 EG269542681TH มาม่าเป็ด + benz51 (459498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 290)(620930-174)
36 # 3อจ630526-138 EX476865419TH aluminium + lulytoon (459406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้และรมดำใหม่) (611012-097)
37 # 3อจ630526-141 TH0118B0K7N3B boonlers + paisan2508 (459469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
38 # 3อจ630526-142 EW836843504TH นุหลัก4 + pirawit (459471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
39 # 3อจ630526-143 ED019419580TH ต่อคู้บอน + non83 (459499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพพันพิเศษ เนื้อผงแร่(แดง) ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
40 # 3อจ630526-145 ED013668116TH poshwises + bamboss (459479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (520307-007)
41 # 3อจ630526-146 EI796089902TH Siripong_Am + paul2509 (459480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) (580430-383)
42 # 3อจ630526-147 TH0118B2ZG66B Narongrit53 + Marvel (459482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ จ.ปัตตานี (ไม่ระบุปีสร้าง)(G 78%)
43 # 3อจ630526-148 ED010698670TH พระประแดง26 + (459501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nammonbywoon
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
44 # 3อจ630526-149 EI944993392TH bellic + ก้อนกรวด (459485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อเล็ก วัดบางนมโค เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุปีสร้าง)
45 # 3อจ630526-150 RTHN00136834 dechatorn + pharnarit (459487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 79%)
46 # 3อจ630526-151 ED006753922TH Kunti + สว่างอารมณ์ (459419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1530)
47 # 3อจ630526-152 ED006753922TH Kunti + สว่างอารมณ์ (459421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2454)
48 # 3อจ630526-154 ED016950975TH ดำเมืองสิงห์ + แซนวิช (459425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ลำพูน (วัดพระธาตุดอยสุเทพสร้าง) (สภาพล้างผิว)
49 # 3อจ630526-157 EW365284287TH toopronchai + ทีมพรานนก (459433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข พิมพ์สองหน้าจิ๋ว เนื้อผงคลุกรัก
50 # 3อจ630526-158 EI948161491TH zafari + กุมารเทพ168 (459435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.สมุทรปราการ (วัดปีกกาสร้าง/สภาพใช้)
51 # 3อจ630526-159 beer2126 + หนุ่มประจวบ (459500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TDPSU05202037777
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
52 # 3อจ630526-160 pramual + หนุ่มประจวบ (459437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TDPSU05202037780
พระร่วงนั่ง วัดคอกควาย เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยภูมิ
53 # 3อจ630526-161 homnoy + หนุ่มประจวบ (459415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TDPSU05202037778
พระขุนแผน กรุวัดเหนือ เนื้อชิน จ.กาญจนบุรี
54 # 3อจ630526-162 EI928329768TH ปอตลิ่งชัน + bank121 (459417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 5927)
55 # 3อจ630526-163 EX496863394TH kenshiro2810 + ประสิทธิ์สม (459420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ630526-164 EF310167860TH pichet344 + beer_saraburi (459422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
57 # 3อจ630526-165 EG497341505TH peepop + kai26 (459424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630526-166 EG260927013TH nitpon + cnontarat (459426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 64%)
59 # 3อจ630526-167 EG260927013TH taweekun + cnontarat (459428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม(G 67%)
60 # 3อจ630526-168 ED033223385TH เล็กอมตะชลบุรี + Poldee98 (459431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
61 # 3อจ630526-169 EI912234869TH sanya1002 + preeda00 (459502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง วัดพระศรีฯ รุ่นจงอางศึก เนื้อดิน ปี 2510 จ.สุพรรณบุรี
62 # 3อจ630526-170 ED012495051TH ตี๋อิติปิโส + joeenok (459432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
63 # 3อจ630526-171 EG389730514TH likhitja + รักษ์นครหลวง (459455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6454)
64 # 3อจ630526-172 ED033725648TH korn88 + jirarush (459458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี
65 # 3อจ630526-173 ED033725648TH ชัยบางแค + jirarush (459460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระประธาน หลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
66 # 3อจ630526-174 ED035485450TH mootoo36 + แบงค์อรัญ (459465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเงินล้าน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม
67 # 3อจ630526-175 ED035485450TH กานต์ + แบงค์อรัญ (459467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดสุทัศนฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 8982)(G 77%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 พ.ค. 2563 - 08:34 น.] #74644 (23/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630514-011 EI952452782TH tomyum (458233) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630515-001 EI593051403TH Gaokod2549 (458432) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630515-020 EI587934550TH virun123 (458355) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ630516-008 EI810710678TH คอปแมน (458449) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ630518-003 EI685183144TH ชนาฎศิลป์ (458778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630518-004 EW693298170TH newty53 (458617) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ630518-011 ED002294713TH ไข่มุข (458636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630518-012 EI991081139TH som3693 (458581) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630519-003 EI992652022TH kook582 (458722) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ630519-015 EI996257637TH tk_10 (458675) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 1อจ630519-016 ED002295603TH en_amulet (458716) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630520-001 ED002447944TH moo_bpk (458816) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ630520-019 RLSK000028933 OgapzaO (458826) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ630521-001 EI814464116TH suwankal (458947) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ630521-002 EX363774994TH bancha18 (458949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630521-003 EI973951718TH เสือสมิง (458951) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ630521-007 ED006273682TH Anankiya (458956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630521-010 EI907890853TH nuthapol (458957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ630521-011 EI965970176TH คุณศิระ (458946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ630521-012 EI879391545TH เอ๊าะสุรินทร์ (458992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ630521-015 ED930858035TH star15 (458955) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630521-016 EI833423825TH LexCyber (458958) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630521-017 EI975191569TH พิมพ์พิมล (458994) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
24 # 1อจ630521-027 EI966359345TH เอกภูซาง (458991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630521-029 EI909654565TH suwatboat (458907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630521-030 ED016600753TH kook582 (458909) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
27 # 1อจ630522-025 EX525996599TH joycezalnw (459081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ630526-018 EI959671819TH bluezone69 (459449) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630515-009 bigbee (458416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630518-013 oilpronaja (459075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630518-022 loongmike (458643) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ630518-031 keng_kung (458619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630519-009 Chicha (458678) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ630519-026 ThaiWong (458694) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 2อจ630520-005 p_awest (458834) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
8 # 2อจ630520-013 p_awest (458868) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
9 # 2อจ630520-014 p_awest (458838) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ630520-015 p_awest (458841) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ630520-016 p_awest (458845) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630520-017 p_awest (458846) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630520-018 p_awest (458851) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 2อจ630520-019 p_awest (458854) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630520-020 p_awest (458857) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
16 # 2อจ630520-027 อะสะโม (458861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630520-028 morriss (458863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630520-031 artirvana (458786) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ630521-008 DANG_D (458944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630521-011 หรั่งวัดไตร (458973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630521-012 Starbucks (458974) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ630521-013 wilairat_22 (458975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ630521-014 disakorn (458969) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ630521-015 Sololo (458976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630522-001 Chaiwat27 (459100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630522-002 catbkk (459058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630522-004 phoomchai (459062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ630522-007 wit22 (459064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ630522-008 nikron (459067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ630522-012 กุยกำแพง9 (459101) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 2อจ630522-017 kit49 (459063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ630522-019 tuk08 (459071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 2อจ630526-014 กิตติ2528 (459462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 2อจ630526-025 penggo (459436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630516-005 poshwises + Pboonchai (458529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง
2 # 3อจ630516-122 EX496902813TH tanyawit + supasuta1968 (458490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหงส์ปทุมวาส พิมพ์หูจุด เนื้อผงว่าน จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ630516-146 EI998324453TH Tun2515 + โยสามพราน (458547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
4 # 3อจ630518-135 EI958013360TH Taranong + หลังเขา30 (458644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2507 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ630520-129 ED005454799TH boonlers + dojinnn (458808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
6 # 3อจ630520-130 TH0118AQ4YV9B Somysom + oldamulet (458810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
7 # 3อจ630520-141 EI960505867TH Somysom + noy2015 (458791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
8 # 3อจ630521-143 LTMP000313787 mawin2520 + kittikitti (458924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
9 # 3อจ630521-149 EI586664927TH apexshop + yut2877 (458936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ630522-131 EI949069670TH nopakk + loongka (459317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630522-135 EG264681219TH apexshop + Winai61 (459043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
12 # 3อจ630523-001 Kunti + ammoniamotion (459175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้


13 # 3อจ630523-101 ETH0118AQK5V2B vorawan2345 + PTTproforma (459169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)(G 78%)
14 # 3อจ630523-102 ED021804136TH วัชรชัย + ประวิทย์888 (459172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์สามชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพใช้และล้างผิว)
15 # 3อจ630523-103 EF603118742TH อรุณชัย + Yongyut14 (459174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ630523-104 ED012782891TH thanagaon + ขวัญพระนคร (459179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้)
17 # 3อจ630523-105 EI957025772TH Juicy + vespa2 (459181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
18 # 3อจ630523-107 EG974807831TH sanya1002 + SAWANGSRI (459183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระตรามหาเดช ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร(สาย) วัดอินทราราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
19 # 3อจ630523-108 EI955896533TH Phutawan + naivana (459202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
20 # 3อจ630523-109 EI885816363TH เอกจักร + oasmnk14 (459204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ630523-110 ED008977551TH oadkabb + original (459188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม)
22 # 3อจ630523-113 EI973990345TH fifa3623 + ซูโม่ (459203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
23 # 3อจ630523-114 EI845209691TH Marvel + Chaiwatwong (459201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง24 # 3อจ630523-115 EI928303964TH Wee08 + ณชินบัญชร (459115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
25 # 3อจ630523-117 EX515933400TH tonychan + Choomsilp (459116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630523-118 ED009605335TH yut157 + pharnarit (459120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ630523-120 MKND000272510 taccord + lomlopburi (459126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 77%)
28 # 3อจ630523-122 EG732763900TH ben0429 + เซียนน้อยหนึ่ง (459119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
29 # 3อจ630523-123 EI959876123TH ruamsup + สนบางกรวย (459121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
30 # 3อจ630523-124 RTAM000066349 แอลพระไทย + สุนทรฤทธิ์ (459125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่าน(เล็ก) เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ลพบุรี
31 # 3อจ630523-125 EI406949338TH limmy + จิต141 (459127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
32 # 3อจ630523-126 ED975456045TH khotchaninPk + addoo (459128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นบารมี 30 ทัศ พิมพ์หลังทองแดง ปี 2561 จ.ลำพูน (หมายเลข 647)
33 # 3อจ630523-127 ED012103444TH Roadrung + โชคเจริญ (459131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ฐานคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
34 # 3อจ630523-128 ED004676057TH เมืองช้าง + blackvazabi (459151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุท้ายย่าน เนื้อดิน จ.ชัยนาท35 # 3อจ630523-131 EG632720447TH Bophantom + (459143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tonhiripoonchai
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)
36 # 3อจ630523-132 EI992086897TH masterpiece + ลิงทอง (459144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
37 # 3อจ630523-134 EI958833254TH kenshiro2810 + bboypm (459146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพใช้)
38 # 3อจ630523-137 EG788108012TH gong_40 + Phontrailuck (459156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดเสาธงทอง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
39 # 3อจ630523-141 EI951494959TH pornpipat + แซนวิช (459129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
40 # 3อจ630523-142 EF410320566TH chane31 + natakanboriboon (459132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 972)
41 # 3อจ630523-143 ED012107415TH ท๊อปTURBO + โชคเจริญ (459134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์ใบพุทรา เนื้อทองเหลือง ปี 2456 จ.พิจิตร
42 # 3อจ630523-144 EI976791856TH สมิงพราย + เขยมาบตาพุด (459135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง
43 # 3อจ630523-145 EV805188415TH Somysom + เสือเต่า (459136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
44 # 3อจ630523-148 EI900781037TH wit22 + waves (459150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก พิมพ์คอน้ำเต้า เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.นครปฐม(G 89%)
45 # 3อจ630523-150 EI979552121TH worrior + ขุมทรัพย์พระ (459154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ46 # 3อจ630523-151 EI861866127TH poshwises + เอกบางโฉลง (459130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)
47 # 3อจ630525-003 ChartKT + นคราฎ (459214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ630525-005 tone555 + nattasak (459221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดปรกคลองอ้อม พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
49 # 3อจ630525-006 golf_ntw + Watchbank (459351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
50 # 3อจ630525-007 bluezone69 + ชลชินเขต (459225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นพานพระศรี เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.พิษณุโลก
51 # 3อจ630525-008 Icando + sak3152 (459228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) กรอบทอง(G 53%)
52 # 3อจ630525-009 Bophantom + misterpou (459232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630525-010 SongkanA + หรั่งวัดไตร (459235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานหมอน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630525-011 ballsino + sunchai07 (459208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ630525-012 bvmiracle + sunchai07 (459210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 71%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
56 # 3อจ630525-016 LEEYA + ชัยเจเจ (459220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1080)57 # 3อจ630525-020 noi70 + เมตตาบารมี (459230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630525-022 อะนันตะปัดชะเย + Naisert (459302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง
59 # 3อจ630525-024 zymeus + รงค์พังงา (459365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7352)
60 # 3อจ630525-025 Macky999 + ateomak (459304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 94%)
61 # 3อจ630525-026 kritk + แพรวพรรณ (459310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
62 # 3อจ630525-027 siblo555 + นภเก้า (459313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.ชลบุรี
63 # 3อจ630525-105 ED012108322TH lordcoffee + โชคเจริญ (459224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630525-106 EI930084882TH Billyku + Bigbub (459227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
65 # 3อจ630525-107 EI930084882TH Billyku + Bigbub (459231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค้ดนะและโค้ด ๙)
66 # 3อจ630525-108 ED024200593TH อตกพระเครื่อง + Nong_Arm (459233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร
67 # 3อจ630525-109 ED021323298TH chuchart-k + อุดรธานี (459367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
68 # 3อจ630525-111 EW004566051TH Arjaree56 + m-cot (459238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพแต่งผิวรมดำ)
69 # 3อจ630525-113 EI959648364TH WeeBangpree + (459244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bluezone69
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
70 # 3อจ630525-116 EI508764714TH chonlasid + หมากคาย (459250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
71 # 3อจ630525-118 EG500452494TH อาทอเนกทาสัง + nockout (459255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 61%)
72 # 3อจ630525-119 EI969647669TH taratchon + buobucha (459363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าธิเบต เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
73 # 3อจ630525-120 EI874690239TH Calceo + บารมีคุณย่า (459364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630525-122 EF699066275TH เมืองช้าง + อี๊ดเมืองเลย (459237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์ประทานพร เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น
75 # 3อจ630525-123 EI900782103TH newpramai + บีอุตรดิตถ์ (459239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2741)
76 # 3อจ630525-124 EI993057441TH Mai2008 + ฐณะวัฒน์ (459241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
77 # 3อจ630525-125 ED0000832595TH pumcha + pop_vat (459243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
78 # 3อจ630525-127 EI944988622TH Patumwan67 + ก้อนกรวด (459368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดไลย์ เนื้อชินตะกั่ว จ.ลพบุรี79 # 3อจ630525-128 EG635595893TH lohbetong + meksonice (459246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
80 # 3อจ630525-129 EI919561673TH t_local + Beung (459251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
81 # 3อจ630525-132 ED03510032TH Jojo2020 + natapoln (459245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 94889)
82 # 3อจ630525-134 EI977970482TH TEE_INTER + autpichut (459252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์รูปไข่ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ630525-136 EI913362515TH pcha429 + pockypockdeng (459257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 547)
84 # 3อจ630525-137 EI971424563TH mvunbay + สาลิกาดง (459262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี
85 # 3อจ630525-141 EF080800095TH penpathum + เพิ่มศักดิ์ (459320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายางรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
86 # 3อจ630525-142 EI941835066TH ning5353 + Thirapinkaeo (459322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 6 เนื้อเงิน ปี 2459 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ630525-145 EI483283816TH กุ้งหวาน + komsaan (459327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้และรมดำใหม่)(G 78%)
88 # 3อจ630525-146 EI996282248TH สันคลองสาม + Rabbit2518 (459333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ630525-147 EI920397679TH Taranong + KAI28 (459335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศตาสองชั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)90 # 3อจ630525-148 EG974788236TH savebank163 + schan2514 (459339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพใช้)
91 # 3อจ630525-150 ED035600892TH Golay + ไข่มุข (459340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 39/หน้าตัก 5 นิ้ว)
92 # 3อจ630525-151 EI877477924TH apichaidon + parpat (459259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
93 # 3อจ630525-152 EI958033656TH แอลพระไทย + ริณดา (459266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 11 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
94 # 3อจ630525-153 EG272676136TH itthikorn + โซระชิน (459269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
95 # 3อจ630525-156 EI908988749TH naiku + วิทย์พระประแดง (459371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 60%)
96 # 3อจ630525-158 EG389719981TH vichol2551 + patcharapon (459282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ630525-160 EI533557044TH เหน่งบางคู้ + nuy_two (459287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนบน)
98# 3อจ630526-139 แอลพระไทย +ดีพองาม (459410) สร้อยคอ ชิ้นส่วนสร้อย 1 องค์ ( G73 %)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 27 พ.ค. 2563 - 08:33 น.] #74639 (22/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630516-010 EG930846160TH Amethyst (458681) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 1อจ630519-014 ED013001322TH Jarun14 (458669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ630520-002 ED006545978TH tuktu40 (458771) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
4 # 1อจ630520-003 ED006545978TH tuktu40 (458855) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ630520-008 ED003695960TH chokchai (458860) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630520-011 EI973942631TH ต่ออ่างศิลา (458837) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 1อจ630520-014 TH0118ASUJ17B pontat567 (458843) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ630520-016 EI938238823TH popular_rock (458864) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 1อจ630520-017 EI938238823TH popular_rock (458870) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630520-018 EI938238823TH popular_rock (458867) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ630520-020 EG086442569TH Culpidnoi (458847) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630520-022 EG368621139TH print (458869) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
13 # 1อจ630521-006 EI938067655TH BankHiWay (458889) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ630521-009 EG580591651TH NAN777 (458993) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 1อจ630521-022 EI977010763TH มาริโอ (458982) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630522-004 EI993018071TH เงินทองพระเครื่อง (459107) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ630522-012 EI775471047TH หมวยคูก้า (459025) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
18 # 1อจ630522-014 EG269532548TH artto13 (459072) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ630522-022 ED824625011TH manliar (459079) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630522-023 ED824625008TH manliar (459098) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 1อจ630522-027 EI829989526TH artto13 (459083) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630522-030 EX493540942TH thevit (459087) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ630523-016 PTK4000193982 ooflaw2218 (459212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630519-029 pukkakub (458696) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ630520-004 p_awest (458831) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630520-006 p_awest (458836) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630520-007 p_awest (458839) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ630520-008 p_awest (458844) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ630520-009 p_awest (458849) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630520-010 p_awest (458853) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 2อจ630520-011 p_awest (458858) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ630520-012 p_awest (458865) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
10 # 2อจ630520-024 microsoft (458873) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ630520-029 likeit (458862) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630521-003 patbangbon (458966) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630521-005 penpathum (458962) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ630521-010 เหน่งบางคู้ (458971) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630521-019 อรทัย88 (458989) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
16 # 2อจ630521-020 hunter04 (458970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630521-023 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (458972) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630522-014 vtavee (459009) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630522-015 blue333 (459013) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630522-020 hunter04 (459016) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ630523-018 บรีสพระช่วย (459182) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
22 # 2อจ630525-021 Nicharida (459277) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
23 # 2อจ630526-005 การันตีพระ (459372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630518-007 phoomchai + tuk08 (458575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 92%)
2 # 3อจ630523-112 EH066160626TH Ong1971 + ChartKT (459112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (630425-100)(G 69%)
3 # 3อจ630523-119 ED012117443TH Chatsure + โบ๊ทพระเครื่อง (459124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (620403-102)(G 69%)
4 # 3อจ630523-121 ED011438279TH Polachet + หิมพานต์มุ่งงาม (459117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสงคราม (620603-097)
5 # 3อจ630523-129 EI914775751TH freeman111 + Intra103 (459153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(630416-116)
6 # 3อจ630523-133 EI966308851TH mettra + kortzean (459145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(620117-034)
7 # 3อจ630523-139 EI864094824TH ferluci + prasit_jongsiri (459159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพฝนขอบข้างและหลัง) (570905-014)
8 # 3อจ630523-140 EI864094824TH korn88 + prasit_jongsiri (459160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (570830-166)
9 # 3อจ630523-146 ED007658066TH ยุทธภีม + pandp (459149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(550315-197)
10 # 3อจ630523-147 EI508761752TH C-PRUK + pound1972 (459205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(630502-231)
11 # 3อจ630525-001 Patumwan67 + tuszaa (459207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620904-006)(G 73%)
12 # 3อจ630525-002 art8888 + oudood (459211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (550818-110)
13 # 3อจ630525-015 Bophantom + นกทุ่งสง (459218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (570707-058)
14 # 3อจ630525-017 siblo555 + supol (459222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (630110-408)(G 80%)
15 # 3อจ630525-018 supervigo + supol (459223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (621211-451)(G 77%)
16 # 3อจ630525-019 poshwises + supol (459226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สะดือใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2495 จ.ชลบุรี (630115-118)
17 # 3อจ630525-021 prompt + penpathum (459298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (630427-362)

18 # 3อจ630525-112 EW004566051TH auto1800 + m-cot (459240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (621026-050)
19 # 3อจ630525-115 EI957978133TH wirachat + ร้านอินทิรา (459361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(610523-089)
20 # 3อจ630525-121 ED012125277TH itthikorn + พรพระพุทธคุณ (459234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610811-044)(G 66%)
21 # 3อจ630525-131 EI959921675TH ป๋องแป๋ง + ตี๋แยกปัก (459236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพมใช้)(610125-007)
22 # 3อจ630525-133 ED011250344TH จิ๊กโก๋หลังวัง + sornnarai (459248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นนทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (601213-066)
23 # 3อจ630525-135 EI800761437TH apichaidon + thumma (459254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือข้างรัศมี กรุวัดเจ้ามูล เนื้อผง(ชมพู) ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ (630110-286)
24 # 3อจ630525-159 ED006885764TH Chicha + PharmX (459285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(630428-153) (G 67%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 พ.ค. 2563 - 08:34 น.] #74635 (21/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630512-013 TH01189Z4NT8B Jobbie409 (458246) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ630515-006 EI957004273TH vespa2 (458437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630515-013 EI944319693TH pramotee (458594) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ630515-014 EX493486212TH chay7 (458426) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630519-002 EI960026058TH thevit (458697) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630519-004 EW693293570TH seranee (458699) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ630519-005 EI931192835TH danny77 (458707) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ630519-006 EI960028093TH thevit (458761) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ630519-010 EI938057534TH BankHiWay (458693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630519-012 EW449397963TH nagikung (458764) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630512-016 gun87 (458088) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ630518-006 ฅนบางใหญ่ (458559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ630518-007 ฅนบางใหญ่ (458565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
4 # 2อจ630518-028 จอมยุทธ77 (458574) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ630519-002 พุทธคุณ05 (458668) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630519-007 บรีสพระช่วย (458711) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ630519-010 buspom (458684) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630519-012 wutisil (458744) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ630519-013 wutisil (458747) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630519-017 pukkakub (458751) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 2อจ630519-018 pukkakub (458717) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630519-019 ThaiWong (458688) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630519-020 ThaiWong (458754) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
14 # 2อจ630519-021 ThaiWong (458755) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630519-022 ThaiWong (458756) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ630519-023 ThaiWong (458757) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 2อจ630519-027 ThaiWong (458758) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
18 # 2อจ630519-028 ThaiWong (458759) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630519-030 ศตกมล (459001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630523-002 การันตีพระ (459189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630525-001 การันตีพระ (459187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630512-171 EI891948111TH wanway001 + sur_suk (457994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดโพธาราม เนื้อตะกั่ว ปี 2461 จ.นครสวรรค์ (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้)
2 # 3อจ630516-117 EI958004337TH hattori + ริณดา (458935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
3 # 3อจ630516-132 EI892076234TH วัตถุมงคลสยาม + bank121 (458937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ630516-143 PTAS000082212 peternavamin + นกแก้ว (458940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2518 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 7 นิ้ว)
5 # 3อจ630516-147 EI934895232TH แอลพระไทย + pooh9 (458548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อเงิน ปี 2491 จ.ลพบุรี (สภาพใช้สึก)
6 # 3อจ630516-150 EI775467918TH LexCyber + หมวยคูก้า (458551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาเชียงแสน กรุเชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
7 # 3อจ630519-111 TH0118AB0CA5B bolblp + แม็คท่าม่วง (458683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่หน้ากลาง เนื้อตะกั่ว ปี 2520 จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
8 # 3อจ630519-138 EW004565997TH TONG_NK + m-cot (458750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ630520-007 taiy_k + บุษกร (458783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกแรก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง(G 88%)
10 # 3อจ630520-127 ED0000904292TH six_cm + tum101 (458804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กอาปาเช่แข้งขีด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ630521-001 Note2499 + somboonput (458877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
12 # 3อจ630521-002 rachean + somboonput (458880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630521-003 Kunti + Jaosuanoi (458881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์หลังจารเฑาะว์ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 69%)
14 # 3อจ630521-004 TAMDROUNG_2515 + (458883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thaphat
ช่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นบันดาลทรัพย์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2561 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5)
15 # 3อจ630521-005 niwetch + ununun (458885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
16 # 3อจ630521-006 ทองครับ + NIPHAT19 (458887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ตื้น เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(590106-194)
17 # 3อจ630521-009 homnoy + เด็กท่าพระ (458890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อชินตะกั่ว จ.กาญจนบุรี (สภาพชำรุดพระบาท)

18 # 3อจ630521-010 Best16 + alitita (458893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
19 # 3อจ630521-101 EG818857802TH สันตุสสโก + aeakarat (458878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
20 # 3อจ630521-102 EG623263678TH kaimotor + ปืนใหญ่ (458882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (630508-234)
21 # 3อจ630521-103 EI964540042TH ศิษพ่อมุ่ย + porn100 (458884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดพรหมรังษี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ลพบุรี (น้ำหนักทอง 11.1 กรัม)
22 # 3อจ630521-104 ED005447444TH พลูโต + chaintv (458886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี(G 87%)
23 # 3อจ630521-105 EI891980749TH pukkakub + sur_suk (458888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (590521-070)
24 # 3อจ630521-106 EI909644268TH NARONGCHIT + (458891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suwatboat
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630521-107 EI969357030TH พระลพ + lordcoffee (458892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630521-108 EI992067014TH Beed098 + usaku (458895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
27 # 3อจ630521-109 EG566674338TH Angle99 + kenshiro2810 (458896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ630521-110 EX480604600TH Cottoman + ต่ายวัดหนึ่ง (458899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2022)(630504-028)
29 # 3อจ630521-111 EI968668469TH ท๊อปTURBO + POOSIT (458898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ630521-112 EI621556767TH kenshiro2810 + Meetung (458901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
31 # 3อจ630521-113 EX486318140TH taccord + lamborghinizi (458986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
32 # 3อจ630521-114 EF699064867TH WeeBangpree + อี๊ดเมืองเลย (458902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
33 # 3อจ630521-115 EF699064867TH dreamsconner + อี๊ดเมืองเลย (458912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.เลย (สภาพใช้และล้างผิว)
34 # 3อจ630521-116 EI861298956TH kit01 + ริณดา (458913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ630521-117 EI861298956TH kit01 + ริณดา (458915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ630521-118 EI861298956TH kit01 + ริณดา (458917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระประธาน วัดดงตาล พิมพ์หลังปีขาล เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)

37 # 3อจ630521-119 EI861289856TH poshwises + ริณดา (458920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630521-120 EI861295956TH แอลพระไทย + ริณดา (458922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 21 เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สกลนคร
39 # 3อจ630521-122 EX495593863TH korn88 + ลูกแม่รำเพย (458903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
40 # 3อจ630521-123 EI965676109TH kenshiro2810 + ต่อยอด (458905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630521-124 EI933491125TH narongnoi09 + hooligan (458906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
42 # 3อจ630521-125 EI975203103TH tatoa + montrip (458908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
43 # 3อจ630521-126 SMHN000192455 scott + jakruk1984 (458910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ630521-129 ED007638509TH SongkanA + องอาจ (458911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
45 # 3อจ630521-130 EI885487985TH Zinemala + nanin (458914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดท่าเกวียน เนื้อเงินลงยา ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพล้างผิว)
46 # 3อจ630521-131 EF684699078TH itthiwat + patcharapon (458945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
47 # 3อจ630521-132 EI909655243TH แบทแมน + แม็คหลักสี่ (458998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
48 # 3อจ630521-133 EG926261095TH Chumnui91 + morning (458948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620121-087)
49 # 3อจ630521-134 EI852192149TH kueakool + วิทยา161 (458953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง/สภาพสวย) (510722-002)
50 # 3อจ630521-135 EI993726075TH Taranong + Nirut9185 (458959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
51 # 3อจ630521-136 EI903779528TH Pitcha + ottoantique (458961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (620202-158)(G 71%)
52 # 3อจ630521-138 EI892098994TH Retail + ต้นเทพประยูร (458964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630521-139 ED013904971TH LEEYA + พิศุทธิ์ (458968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพรมผิวใหม่) (630224-113)
54 # 3อจ630521-140 ED013904971TH denbike + พิศุทธิ์ (458987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630521-141 EF684568276TH Mongatae + somsak2518 (458918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (วัดเขาใหญ่สร้าง)

56 # 3อจ630521-142 EG370062708TH pornlimk + เอกสตูล (458921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิโมกข์ หลวงปู่โง่น วัดพระพุทธบาทเขารวก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร.. (630509-121)
57 # 3อจ630521-144 EI893178362TH ๙อุอากะสะ + pakbankaew (458925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังเข็มกลัดตัวหนังสือเล็ก เนื้อชุบทองลงยา ปี 2528 จ.อุทัยธานี
58 # 3อจ630521-145 ED015903996TH chadang + กบอตก (458927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
59 # 3อจ630521-146 RBPR000078922 เมืองช้าง + Reindeer_kwang (458929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโพธิญาณ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 111)
60 # 3อจ630521-147 ED010803982TH รัตนศิลป์ + IBABALL (458932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์หลังจารเฑาะว์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม(G 77%)
61 # 3อจ630521-148 EI993054405TH Mai2008 + ฐณะวัฒน์ (458934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
62 # 3อจ630521-150 EI618891627TH walrawut + เจริญพรหม (458939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4672)(G 66%)
63 # 3อจ630521-151 BABO000445534 บอมเบ + srikriangkrai (458926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 11681)
64 # 3อจ630521-152 ED011121217TH kenshiro2810 + Bassociety (458988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
65 # 3อจ630521-153 EI976554843TH อ้อยป่า + จอมทอง33 (458928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (630221-133)(G 77%)
66 # 3อจ630521-154 ED012410643TH ราชสีห์ + joeenok (458931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)
67 # 3อจ630521-156 EI976538474TH kopper + Poldee98 (458997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
68 # 3อจ630521-158 EI946925568TH อรทัย960 + ZuTharua (458938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพใช้)
69 # 3อจ630521-159 EX471453932TH โก๋โรจน์ + PraLike (458941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 221)
70 # 3อจ630521-160 EI964550416TH หริภุญไชย + ลิงทอง (458943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง พิมพ์ทรงกรวยตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างขวา)
71 # 3อจ630521-161 EI943792261TH แอลพระไทย + raydy (458996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ พิมพ์หลังใบโพธิ์ เนื้อผง จ.เพชรบูรณ์
72 # 3อจ630521-162 EI979023172TH ยุทธภีม + boatM3 (458923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
73 # 3อจ630521-163 EI838268819TH แขกกำแพง + kamollim (458930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630522-001 tummusic46 + เจริญ42 (459002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ630522-002 pom2500 + ดิอาโบล (459004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
76 # 3อจ630522-003 ทิศเหนือ + tonychan (459108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์ขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (591008-163)(G 73%)
77 # 3อจ630522-004 บอลปากน้ำ + vittaya14 (459005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
78 # 3อจ630522-005 kaokao9 + vittaya14 (459007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ630522-007 Ong1971 + chaypotha (459011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
80 # 3อจ630522-008 amaging + ธาราวดี (459012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
81 # 3อจ630522-009 เสรีไทย + หิมพานต์มุ่งงาม (459014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดฐานล่าง) (630227-090)(G 86%)
82 # 3อจ630522-010 ดาวทรัพย์ + montree_m (459015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2463 จ.ปทุมธานี
83 # 3อจ630522-011 m-cot + wit50 (459073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1885)(G 64%)
84 # 3อจ630522-012 banlad + popnavy (459074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี (สภาพสวย)(G 70%)
85 # 3อจ630522-013 Pracha40 + tuk08 (459076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
86 # 3อจ630522-101 EG260886565TH welding24 + cnontarat (459010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)
87 # 3อจ630522-102 EG614243803TH chuanchai2505 + R-pong (459017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
88 # 3อจ630522-103 EI909986041TH Nicharida + Korngavee (459018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
89 # 3อจ630522-104 EI872646095TH bangkokpoms + พุทธโกศัย (459020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง จ.ชัยนาท
90 # 3อจ630522-105 EI872646095TH logisman + พุทธโกศัย (459022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
91 # 3อจ630522-106 EI593054373TH โพธาราม + Gaokod2549 (459024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ เนื้อทองแดง ปี 2459 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)(630512-129)
92 # 3อจ630522-107 EG005284233TH โก๋โรจน์ + น้องเครป (459027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 194)
93 # 3อจ630522-108 ED002567655TH mk_classic + july2009 (459029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา

94 # 3อจ630522-109 EI950541241TH sherbet88 + champ_mufc (459031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(G 85%)
95 # 3อจ630522-110 EI976762214TH ท๊อปTURBO + เขยมาบตาพุด (459033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง(G 66%)
96 # 3อจ630522-111 EX401075173TH อรทัย960 + ชัยนเรศ (459019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 จ.นครนายก
97 # 3อจ630522-112 ED011821165TH เมืองช้าง + monster_ep (459021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2510 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
98 # 3อจ630522-113 EI840389002TH แอลพระไทย + jobss (459023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตามราม พิมพ์ปรกโพธิ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
99 # 3อจ630522-115 ED009020206TH แอลพระไทย + sameaw (459028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
100 # 3อจ630522-116 MSTW000096393 หม่อง + DEKDEK (459030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
101 # 3อจ630522-117 MSTW000096393 ศิษย์หลวงปู่ + DEKDEK (459032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
102 # 3อจ630522-118 TCRP000105550 อภิรัตน์ + numpraram2 (459110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ630522-119 KLUA000788763 kfrogyy + kkaesan (459034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (630505-018) (G 62%)
104 # 3อจ630522-120 EW721933276TH walrawut + ขนมกรุบ (459036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยคูณทอง เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 230)
105 # 3อจ630522-121 EI953388330TH fifadida + Thirapinkaeo (459104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นนทบุรี
106 # 3อจ630522-122 EI972598910TH บรีสพระช่วย + coldplay (459080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ630522-123 EI975225497TH NAPATSADOL + janya (459082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพรไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ630522-124 EI965122232TH penggo + PloyKanok (459084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อเงิน ปี 2514 จ.พิษณุโลก
109 # 3อจ630522-125 EI743782697TH คนกรุงศรี + Taweesak48 (459086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
110 # 3อจ630522-126 TH0118AJDVA2B ฅนบางใหญ่ + Sucheera (459088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 4.6 นิ้ว)
111 # 3อจ630522-127 ED004155008TH จอมเดช + ธนกฤตพระเครื่อง (459090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(630507-050)
112 # 3อจ630522-128 ED021748434TH loongmike + ศราวุธ (459092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือมารวิชัย กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

113 # 3อจ630522-129 SMUT001022313 tonychan + Takky888 (459103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร
114 # 3อจ630522-132 EX493540939TH บรีสพระช่วย + thevit (459035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงพระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (540309-058)
115 # 3อจ630522-133 EI868527684TH kenshiro2810 + (459039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหมียวเขี้ยวเพชร
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ630522-134 EI975660148TH tOmzer + likhitja (459041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙)
117 # 3อจ630522-136 EI976474615TH motomoshi + อั๋นเด็กใหม่ (459046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม (610914-017)
118 # 3อจ630522-139 EI958031598TH Pitcha + คูณสตางค์ (459052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
119 # 3อจ630522-140 EI998898430TH ต่อหนองงูเห่า + Ekstar (459054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2015)
120 # 3อจ630522-141 EI998898430TH ต่อหนองงูเห่า + Ekstar (459038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4910)
121 # 3อจ630522-143 EX381920716TH kampanat + sumethj (459044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นฟ้าผ่า เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
122 # 3อจ630522-144 ED001529871TH BiChoP + thank2016 (459047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
123 # 3อจ630522-145 EI825077135TH Sangjan + kawin1980 (459049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
124 # 3อจ630522-146 EI825077135TH m-cot + kawin1980 (459051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ630522-148 ED003496924TH poshwises + Noomint (459057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ630522-149 ED014334499TH ninnin + แร่บางไผ่ (459059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
127 # 3อจ630522-150 EI796088204TH โก๋แก่ + Juicy (459060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)

128 # 3 อจ630522-006 (459008) suwatboat + ไม้ไท กรอบทอง(G 46%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 พ.ค. 2563 - 08:43 น.] #74631 (20/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563)
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630511-007 EI996946509TH สิฐฐิลาโภ (457936) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630516-007 EI593061652TH Gaokod2549 (458469) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630516-012 EI964501582TH noompure (458705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630516-022 EI915519304TH Yuri9151 (458708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630516-023 ED004131240TH ichigomomo (458471) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630518-002 EI963503321TH ปอวีร์ (458648) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630518-007 EX469120508TH แอลพระไทย (458655) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ630518-008 EI696079709TH กิตติศักดิ์2519 (458656) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ630518-010 RU938851510TH tongleehae (458652) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
10 # 1อจ630518-016 EI940851677TH seaw2009 (458781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630519-001 EI880976156TH babe1 (458720) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630519-007 KBAN000900717 taccord (458730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630519-009 820247460222 pongpan_r (458732) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630519-011 EX348854939TH บอลปากน้ำ (458704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630519-013 EI632236993TH hooligan (458762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630520-004 EI859347145TH Chai09 (458819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630520-005 JPYS000039119 สมชายฐานทัพ (458823) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ630520-006 ED002469998TH iamkob (458828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630520-007 EI594568882TH Rungthanadech (458830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630520-009 EI773488813TH panja (458833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630520-010 EI944957090TH ChonChob (458835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630520-012 EI87567215TH motomoshi (458822) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630520-023 ED003676651TH ตุลา26 (458773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630520-024 EI972580556TH สุทนต์ (458776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630520-025 SSES000068126 แสงเงินแสงทอง (459003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630515-007 wutisil (458412) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630516-003 แฮปรามคำแหง (458497) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 2อจ630516-004 แฮปรามคำแหง (458506) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ630516-012 gun87 (458478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630516-013 JadeJ (458479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630518-005 ฅนบางใหญ่ (458558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ630518-019 เหน่งบางคู้ (458637) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630519-003 nampoo (458695) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630519-004 Narongchai007 (458698) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630519-005 หิมพานต์มุ่งงาม (458700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630519-008 WIRAT999 (458702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630519-016 hunter04 (458725) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
13 # 2อจ630519-024 ThaiWong (458760) ส่งพระตรวจสอบ 51 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 51 องค์
14 # 2อจ630519-025 ThaiWong (458734) ส่งพระตรวจสอบ 46 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 46 องค์
15 # 2อจ630520-003 aek1979 (458814) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ630520-021 bigbee (458848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630520-022 kritmek (458850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630520-023 pui1228 (458852) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630520-025 microsoft (458856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630520-030 poochainarin (458866) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630513-134 GSPZ000020236 pichet83 + korn88 (458141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ630516-126 EI946348255TH tum101 + โด้บูรพาพระเครื่อง (458500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
3 # 3อจ630516-133 EI958012157TH บรมีหลวงปู่ทวด + หลังเขา30 (458504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา รุ่นแรก เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
4 # 3อจ630516-138 EI968701788TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (458520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลานตาจวบ
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
5 # 3อจ630518-006 tanint + ณัฐวลัญช์ (458573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
6 # 3อจ630518-008 sur_suk + greenday88 (458576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ630518-114 EI864650080TH แค่นี้ก็พอ + jabee (458663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
8 # 3อจ630518-125 EI957347959TH แม่ตะเคียนทอง + เสือสมิง (458614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ630518-138 EI999824610TH ปอเก่งดินสอ + ไกลปีนเทื่ยง (458660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ630519-108 ED002931432TH โต้งกระนวน + เจ๋งจริง (458718) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระปางสมาธิ วัดเกาะกลอย เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปางสมาธิ วัดเกาะกลอย เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
11 # 3อจ630519-120 EI861297505TH NAPATSADOL + คูณสตางค์ (458692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (วัดดอนคาสร้าง/สภาพใช้)
12 # 3อจ630519-127 ED010502435TH Somysom + laksi (458768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
13 # 3อจ630519-131 EI872690995TH Manunicon + weddy (458739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิวและชำรุดมุมหลังบนซ้าย) (620531-104) **พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองไว้
14 # 3อจ630519-134 EI795965126TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + noy2015 (458745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
15 # 3อจ630519-144 EI958008271TH Somsuk + ริณดา (458763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
16 # 3อจ630520-001 Wee08 + wit50 (458774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630520-002 zafari + tanapat05 (458775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ630520-003 sur_suk + นับตังค์ (458777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (630513-005)
19 # 3อจ630520-004 suwankal + pukky (458779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ630520-005 Jojo2020 + Kanom (458780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 300374)
21 # 3อจ630520-006 Yuttana + morriss (458782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630520-008 gymnastics + artirvana (458785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(610601-063)
23 # 3อจ630520-009 kongsak + artirvana (458788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นทรัพย์เพิ่มพูน เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 496)(620719-111) (G 86%)
24 # 3อจ630520-101 EI872690973TH เชษชล + ปอวีร์ (458784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(600707-133)
25 # 3อจ630520-102 EI965941957TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + PharmX (458787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(630428-146)
26 # 3อจ630520-103 EI846190550TH LEEYA + deawn (458789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560110-210)(G 70%)
27 # 3อจ630520-104 EI905839034TH kampanat + Nicharida (458790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สามขีดในมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
28 # 3อจ630520-105 ED002447944TH pukkakub + moo_bpk (458794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ (630327-293)(G 78%)
29 # 3อจ630520-106 EI991100589TH poshwises + run0007 (458796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
30 # 3อจ630520-107 EI959862019TH ruamsup + สนบางกรวย (458798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
31 # 3อจ630520-109 ED007694925TH suthatpong + kajell3555 (458801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ630520-110 EI996264981TH พระลพ + Rabbit2518 (458818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630520-111 EI215540285TH kenshiro2810 + กรอมูเลท (458800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630520-112 EI979019147TH bigbee + july2009 (458805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ630520-113 EI908968007TH poshwises + วิทย์พระประแดง (458807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 64%)
36 # 3อจ630520-114 EI946549867TH chatchaislk + nuvo11 (458809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 345)
37 # 3อจ630520-115 EI959824982TH รถโฟร์ค + สนบางกรวย (458811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
38 # 3อจ630520-116 EI959824982TH รถโฟร์ค + สนบางกรวย (458813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
39 # 3อจ630520-117 ED003697529TH Tonpol + นิวเอกชัย (458815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นโบราณ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
40 # 3อจ630520-118 ED930847077TH ยุทธภีม + star15 (458817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(G 77%)
41 # 3อจ630520-119 KBAN000901052 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + taccord (458821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (630428-204)
42 # 3อจ630520-120 EI860662710TH sjirapon + pangjung (458824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ630520-121 ED008014685TH Vasin289 + prachitnum (458792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่ (สภาพล้างผิว)
44 # 3อจ630520-122 EI953460167TH jaroenpat + คุณชายแดง (458795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว จ.เพชรบุรี
45 # 3อจ630520-125 ED009836966TH พิชชากร + คเวสโก (458802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
46 # 3อจ630520-126 EI992067005TH apexshop + usaku (458803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
47 # 3อจ630520-128 ED005454799TH boonlers + dojinnn (458806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
48 # 3อจ630520-132 RLSK000028933 ป๋องแป๋ง + OgapzaO (458820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
49 # 3อจ630520-133 RLSK000028933 DDman + OgapzaO (458825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
50 # 3อจ630520-134 EX498929535TH loomthong + Hengdee8 (458827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นราธิวาส
51 # 3อจ630520-135 LAKB000936799 kiatkim + เด็กแคมฟร็อก (458829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง)
52 # 3อจ630520-137 EI930056060TH sunsadee + superman_vuth (458832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ630520-138 EI930056060TH sunsadee + superman_vuth (458840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
54 # 3อจ630520-139 EV200868750TH tawee999 + ทรัพย์1990 (458842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)(G 67%)
55 # 3อจ630520-140 KEE00461349665 kullawat + Rich989 (458872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ630520-142 EF061498496TH joeenok + iffound (458793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเนินกระปรอก เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
57 # 3อจ630520-143 EI958021233TH pim-poon + ริณดา (458797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก ปี 2514 จ.อ่างทอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 พ.ค. 2563 - 08:39 น.] #74625 (19/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630511-009 EI524673597TH เหยินน้อยโคราช (457846) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630512-006 EX458375731TH busbiot (458243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630512-009 EG253736781TH Vincent (458107) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ630513-004 EG588228540TH ปอวีร์ (458216) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 1อจ630513-011 ED003407779TH bank121 (458220) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630513-020 EI942232376TH pradrem (458221) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ630514-012 EI925771398TH manliar (458350) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ630514-014 EG275987027TH Taranong (458322) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ630514-015 EI997152814TH มาริโอ (458252) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
10 # 1อจ630514-019 EI909363523TH isadtram55 (458293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630514-020 EI694053978TH วีรยุทธ2499 (458296) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ630515-002 EI953851724TH DuckyMan (458629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630515-007 EI991492179TH seranee (458438) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ630515-009 EI954504743TH chodee (458632) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 1อจ630516-004 EG778112247TH tekken (458467) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ630516-005 EI938053311TH k9cob (458456) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630516-013 EI971401029TH guidenaja (458465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630516-014 EI864859690TH น้องหมี (458468) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630516-015 ED003666141TH sakbangbon (458470) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630516-017 EI958012157TH หลังเขา30 (458473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630516-024 EI895280565TH thatcharit (458477) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ630516-026 ED06545933TH ยายข้างวัด (458481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630516-027 ED000119084TH ninnin (458482) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ630516-028 EI924910080TH khata (458487) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ630516-029 EI730035223TH k9cob (458466) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ630516-030 EI953893185TH เขยมาบตาพุด (458488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ630518-001 EG148997676TH ใหม่เมืองเหนือ (458613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ630518-005 EI906747609TH Naphat1129 (458621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ630518-006 EI998146483TH หูยาว (458658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630518-009 RU938851510TH tongleehae (458651) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630518-013 EI877448517TH Manopd (458639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ630518-014 EG275991534TH Taranong (458640) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ630518-015 EF150643819TH kajell3555 (458642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ630518-018 BKWT000185242 tongleehae (458653) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630518-019 BKWT000185242 tongleehae (458654) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ630518-020 EI895284735TH prons (458645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ630518-021 EI993136935TH settavut (458624) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 1อจ630521-019 EI959643322TH bluezone69 (458963) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
39 # 1อจ630521-025 EI962206993TH laksi (458904) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630512-010 captainjack (458250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630513-007 scottruth (458223) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
3 # 2อจ630514-004 Piya1976 (458326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630516-001 kit49 (458491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630516-002 aee_sotspa (458494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ630516-006 ใบเตย (458508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630516-007 Rattanin (458510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630516-009 Sdiss (458513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630516-010 WASIT (458555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630516-011 gun87 (458475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630516-014 ต่อคู้บอน (458483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630518-001 pockypockdeng (458612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630518-003 dang29 (458602) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ630518-008 เด็กวัดใหม่ (458618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630518-014 ฅนบางใหญ่ (458577) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
16 # 2อจ630518-015 king_64 (458600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630518-016 chane (458603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630518-018 greenday88 (458606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630518-020 ottohiso (458608) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630518-021 ภัคภรวาณิช (458627) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ630518-023 Korawit5957 (458628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ630518-024 วินัย15 (458630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630518-025 tanac (458631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630518-026 hunter04 (458605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630518-027 hunter04 (458609) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630518-029 เฮี้ยงห้าแยก (458657) ส่งพระตรวจสอบ 44 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 44 องค์
27 # 2อจ630518-030 ของสะสม (458633) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 2อจ630519-032 olympia (458874) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
29 # 2อจ630519-033 olympia (458875) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
30 # 2อจ630520-002 การันตีพระ (458772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630521-001 การันตีพระ (458876) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 2อจ630521-002 การันตีพระ (459000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630521-017 เด็กท่าพระ (458978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 2อจ630521-022 kwwee (458919) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ

35 # 2อจ630522-005 การันตีพระ (458999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้ (ประจำวันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2563)
1 # 3อจ630512-129 RAMW000034641 JadeJ + OgapzaO (458077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630513-002 PHLOI + อนพัช (458113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630515-001 อาณาจักรพระ + mahana (458682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
4 # 3อจ630515-143 EI765268696TH virun123 + บึงของหลง (458410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ยุคหลัง/ขนาด 4 นิ้ว)
5 # 3อจ630515-154 ED006571638TH ณัชกิจ + วีระบางลาย (458415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ630515-160 EI996251798TH Sangjan + sai-9ton (458429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ630516-004 ChonChob + แฮปรามคำแหง (458527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังอุ เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้สึก)(G 78%)
8 # 3อจ630516-101 EI992637626TH ศิริมงคลลำปาง + makluayka (458736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
9 # 3อจ630516-105 EG630422560TH taratchon + Titikorn (458556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
10 # 3อจ630516-106 RC606512018TH poshwises + บีเวียงพิงค์ (458516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดใบหน้า)(G 75%)
11 # 3อจ630516-128 EI723390175TH lohbetong + addoo (458501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหน้าของพระเครื่อง รุ่นนี้
12 # 3อจ630516-136 EI973922345TH เบสท์เมืองพิจิตร + นกแก้ว (458515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังอุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา

13 # 3อจ630518-003 บ้านกรอบเงิน + (458566) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
pockypockdeng
เหรียญหล่อหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นรวยแสนรวย เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 17/น้ำหนักทอง 33.5 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นรวยแสนรวย เนื้อนวโลหะหน้ากะไหล่ทอง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 17)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นรวยแสนรวย เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 17)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
14 # 3อจ630518-107 EG148997676TH harnwat + ใหม่เมืองเหนือ (458597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
15 # 3อจ630519-001 wanitcha + nattasak (458670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก พิมพ์อุใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เลย
16 # 3อจ630519-002 fifadida + Jenjira (458671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ630519-003 นายช่างพานต๋าย + (458672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
savebank163
พระซุ้มกอ กรุวัดคู้ยาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
18 # 3อจ630519-004 moo_bpk + ดิอาโบล (458673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
19 # 3อจ630519-005 apiwat_1330 + บรีสพระช่วย (458674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630508-120)(G 76%)
20 # 3อจ630519-006 Krittaphat1 + non99 (458676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้และแต่งผิว)(G 64%)
21 # 3อจ630519-007 boonlers + mdkm11 (458677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่ขีด)(G 67%)
22 # 3อจ630519-008 taccord + พรพระพุทธคุณ (458679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะกว้าง)

23 # 3อจ630519-009 KohMeaklong + รามายานะ (458680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ630519-101 EI959428519TH อนันตรา + หงส์บ้านเม้ง (458706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม (620513-045)
25 # 3อจ630519-102 EI59018350TH gymnastics + พาชนะ (458709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8574)
26 # 3อจ630519-103 EI959018350TH gymnastics + พาชนะ (458710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6304)
27 # 3อจ630519-104 EX222043459TH Chumnui91 + Tackled (458712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง 2543 จ.ศรีสะเกษ
28 # 3อจ630519-105 EI933457420TH แอลพระไทย + ต่อยอด (458713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630519-106 ED003512454TH ดำเมืองสิงห์ + pockypockdeng (458715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี (590601-176)
30 # 3อจ630519-107 EG343308199TH Kai13 + hot2523 (458767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง(G 82%)
31 # 3อจ630519-109 SPPA000444855 engineer27 + morning (458719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้/กรอบเงินชุบทอง) (620516-051)
32 # 3อจ630519-110 SPPA000444855 SHADOW + morning (458721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (620111-210)(G 61%)
33 # 3อจ630519-112 EG628319232TH Arjaree56 + ARROW (458685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (630326-067)

34 # 3อจ630519-113 EG628319232TH bagio + ARROW (458686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพุทโธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (580929-009)
35 # 3อจ630519-115 EI235694762TH Niti333 + oodkung (458689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช (601031-026)
36 # 3อจ630519-116 EI961219837TH chatchaislk + tayatang (458766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 337)
37 # 3อจ630519-117 EI957409123TH Moty5555 + ต้อมตราโล่ (458690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
38 # 3อจ630519-119 TH0118ANAVJ5B prapusak + ตึ่งนั้ง (458765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพวิทยา เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 403/น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
39 # 3อจ630519-121 EI861297505TH เบสท์เมืองพิจิตร + ริณดา (458723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630519-122 EI950591251TH พลอยพระบ้าน + samachu (458724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายาง เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
41 # 3อจ630519-123 EI861297505TH joeenok + คูณสตางค์ (458726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
42 # 3อจ630519-124 EI861297505TH m-cot + ริณดา (458727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดหน้าถ้ำ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ยะลา
43 # 3อจ630519-125 EI861297505TH m-cot + ริณดา (458728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
44 # 3อจ630519-126 EX496912104TH เล็กหัวเสือ + supasuta1968 (458729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล วัดดอน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (630410-191)
45 # 3อจ630519-128 ED007390331TH เอกจักร + pop_vat (458731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ46 # 3อจ630519-129 GDMN000105224 taccord + Flook8888 (458733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
47 # 3อจ630519-130 EI965918088TH taccord + งดงาม (458735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
48 # 3อจ630519-132 EG269527565TH ใหญ่กรุแตก + Jjiann1979 (458741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ630519-133 EI795965126TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + noy2015 (458743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
50 # 3อจ630519-135 EI959891514TH ริวตัง + หวานเย็น007 (458746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
51 # 3อจ630519-136 EF684631994TH LEEYA + somsak2518 (458748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 70%)
52 # 3อจ630519-137 EF684631994TH skipjack + somsak2518 (458749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.สงขลา (สภาพใช้)
53 # 3อจ630519-140 WDSRN00010159 ม่วงทองพระ + ธิดาทะเล (458753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่น ญสส. เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2533 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 834/หน้าตัก 5 นิ้ว)
54 # 3อจ630519-141 EI866576183TH หิมพานต์มุ่งงาม + คเวสโก (458737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี
55 # 3อจ630519-142 EI968662545TH prasan32 + Everyman (458738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
56 # 3อจ630519-143 EI996270222TH เอกปากเซ + กล้วยหิน (458740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
57# 3อจ630521-157 พลังศรัทธา+bangkokpoms (458933) ตลับทอง (น้ำหนัก 19.4 กรัม)(G 88%)
58# 3อจ630521-007 lulytoon+smartpra (458984) ตลับทอง (น้ำหนัก 11.2 กรัม)(G 79%)
59# 3อจ630521-008 pikkared+smartpra (458985) ตลับทอง (น้ำหนัก 16.7 กรัม)(G 75%)
60# 3อจ630509-139 EX515924725TH harnwat + gammag (457820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์(G 83%)
61# 3อจ630511-010 sam8793 + Thawat07 (457857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 พ.ค. 2563 - 08:31 น.] #74620 (18/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630514-002 EI997152805TH มาริโอ (458241) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ630514-006 RI095999125TH nuaypkt (458298) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630514-009 EI938061352TH BankHiWay (458245) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ630514-010 EI952452782TH tomyum (458249) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ630514-013 ED004606175TH seranee (458235) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630514-016 EX476038378TH ต่อแต้ม (458254) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630514-017 EI997162122TH มหามณีจินดา (458297) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630515-003 EI951015180TH ญาดา168 (458347) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ630515-011 EI878563638TH tookatun (458353) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630515-016 EI944319680TH pramotee (458348) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ630515-019 PPIN000105021 amata2000 (458349) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 1อจ630515-021 EI914729227TH Intra103 (458352) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
13 # 1อจ630515-022 EI914729227TH Intra103 (458354) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 1อจ630515-024 ED817072272TH vitaya (458357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 1อจ630516-001 EI953063965TH k9cob (458447) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630516-002 EI953063934TH k9cob (458448) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630516-003 EI829640395TH OMBUN (458450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ630516-006 TH0118AAVACOB toopronchai (458460) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ630516-009 EI953832787TH bangpunDD (458451) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630516-011 EI933429809TH blue333 (458463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ630516-016 EI927489975TH jingmanu (458452) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 1อจ630516-018 EI953283966TH LIM2512 (458453) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ630516-019 EI953283966TH LIM2512 (458454) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
24 # 1อจ630516-020 EI953283966TH LIM2512 (458455) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
25 # 1อจ630516-021 EI953283966TH LIM2512 (458458) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ630516-025 EI959083225TH thevit (458459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ630516-032 ED005860386TH สุธาสินี (458462) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630511-021 psiam (457864) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ630514-007 ฅนบางใหญ่ (458234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630514-011 chockdee (458333) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ630514-012 boom35 (458238) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ630514-019 วีไทรน้อย (458231) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ630514-020 aramintra (458300) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630514-021 aramintra (458302) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630514-022 aramintra (458304) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630514-023 aramintra (458306) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630514-024 aramintra (458308) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ630514-025 aramintra (458311) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630515-005 wutisil (458344) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630515-006 wutisil (458346) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ630515-011 bkk10250 (458345) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
15 # 2อจ630515-012 ซิยิ่นกุ้ย (458356) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ630516-005 พองาม (458457) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630516-008 แม็คหลักสี่ (458461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630520-026 penggo (458859) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 พ.ค. 2563 - 08:37 น.] #74615 (17/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630513-018 WRSB000020974TH kajornsuk (458363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630514-007 EI951193724TH Surame (458368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630515-004 EX415770902TH ถุงนิล45 (458435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630515-005 EI933015492TH อรทัย960 (458436) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630515-008 EI916550019TH ตุ๋ย-ท่าทราย (458440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630515-010 EX486573018TH โอมมะ (458439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630515-012 TH0118A5DZQ4B โบตั้ม (458423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630515-015 EI966316345TH kortzean (458430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630515-017 EI909949843TH Korngavee (458431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630515-018 PPIN000105021 amata2000 (458433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630515-023 EI996251798TH sai-9ton (458360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630513-006 หวานเย็น007 (458382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630513-019 lovelyman (458667) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
3 # 2อจ630515-001 โจว1323 (458402) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ630515-002 แม่หมอ (458405) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ630515-003 pecth88 (458409) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630515-013 BMVERSION (458373) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ630515-014 มงคลสิบทิศ (458378) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630518-002 pockypockdeng (458570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630519-031 การันตีพระ (458770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
10 # 2อจ630519-014 wutisil (458701) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (เงิน) 10 รายการ
11 # 2อจ630519-015 wutisil (458703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (เงิน) 10 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630514-101 EI856117364TH adisornb + ไข่มุข (458499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจ้าพ่อเห้งเจีย วัดสามจีน รุ่นฉลองแซยิด เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 564/หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ630514-108 EI953247120TH ratchapol + corach (458626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)
3 # 3อจ630516-001 atthasit + ไม้ไท (458517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516(ยุคปลาย) จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว)(630414-122)
4 # 3อจ630516-002 fifadida + patbangbon (458519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูรัตตานุกูล วัดฝาละมี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พัทลุง (570927-052)(G 60%)
5 # 3อจ630516-003 Firechicken + (458522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)(G 63%)
6 # 3อจ630516-007 You9199 + แม็คหลักสี่ (458532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)(630505-030)(G 79%)
7 # 3อจ630516-009 lovehunterlove27 + true1535 (458536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ630516-010 phairoj1186 + ยุทธโจ้ (458554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
9 # 3อจ630516-011 ม่วงทองพระ + WASIT (458553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
10 # 3อจ630516-012 chatchaislk + sansai (458486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 836)
11 # 3อจ630516-013 oat2004 + ราชสีห์ (458493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
12 # 3อจ630516-103 EI920867545TH lordcoffee + เวียงห้วยเขน (458512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก พิมพ์กลีบบัว เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
13 # 3อจ630516-104 EG630422560TH thanapoom + Titikorn (458514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
14 # 3อจ630516-107 EI935137445TH kenshiro2810 + (458521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นุลุ่มน้ำแม่กลอง
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
15 # 3อจ630516-109 RL142359769TH บรีสพระช่วย + soontorn2014 (458526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
16 # 3อจ630516-111 EI951671778TH newprakan + nattapongp (458531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
17 # 3อจ630516-112 EH535935118TH JadeJ + polla (458533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา

18 # 3อจ630516-113 EG272977105TH แถลงสุขพันธ์ + Burapha777 (458535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
19 # 3อจ630516-114 EI958004337TH หนุ่มธนบุรี + ริณดา (458537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
20 # 3อจ630516-115 EI958004337TH เซียนน้อยหนึ่ง + ริณดา (458538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
21 # 3อจ630516-116 EI958004337TH sherbet88 + ริณดา (458539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ630516-118 EI953004337TH สมบัติบูรพาบารมี + ริณดา (458541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
23 # 3อจ630516-119 EI951671778TH kit01 + ริณดา (458543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต็ม วัดนิมมานรดี รุ่นแรก จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630516-120 EI958004337TH kit01 + ริณดา (458545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2508)
25 # 3อจ630516-123 EI997532335TH พรญาณ + pop8899 (458492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
26 # 3อจ630516-124 EI942324112TH Patumwan67 + wat26 (458495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 85%)
27 # 3อจ630516-127 EG272765573TH วันชัย2511 + (458552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Somyot2012
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 572)
28 # 3อจ630516-129 EI705255868TH เล้งตราด + nengneng (458503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
29 # 3อจ630516-130 EI935217427TH ท๊อปTURBO + นาควารี (458505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดป่าประดู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2508 จ.ระยอง (โค้ด ร.ย.๐๘/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
30 # 3อจ630516-131 EI957708520TH เบสท์เมืองพิจิตร + tarro (458502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
31 # 3อจ630516-137 EI848352618TH คิวภูเก็ต + Saysabre (458518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1983)(G 84%)
32 # 3อจ630516-139 EI973922331TH Chairut + นกแก้ว (458523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ630516-140 EI998233681TH กระต่าย + kiattisak (458525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครปฐม
34 # 3อจ630516-141 EI866838542TH เซียนพละ + ratchaplee (458540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
35 # 3อจ630516-142 EI893195989TH kenshiro2810 + (458542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MikeShiNoDa
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
36 # 3อจ630516-145 EG389691342TH Jenjira + patcharapon (458546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

37 # 3อจ630516-148 EI966410819TH Pitcha + prasertpp (458549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(G 64%)
38 # 3อจ630516-149 EH535935461TH ๙อุอากะสะ + ศรรามเทพ (458550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือใหญ่หลังเข็มกลัด เนื้อชุบทองลงยา ปี 2532 จ.อุทัยธานี
39 # 3อจ630516-151 EF663143568TH TEE_INTER + Poowadon (458472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเล็บมือสมาธิ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630516-152 EI962024015TH naenaldo + นะรวย_มหาเสน่ห์ (458474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์สามเกลอ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
41 # 3อจ630516-153 EI953893185TH Patumwan67 + เขยมาบตาพุด (458476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 94%)
42 # 3อจ630516-154 EI900264832TH kueakool + Beed098 (458480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง)
43 # 3อจ630516-155 EI963502096TH TONG_NK + ปอวีร์ (458484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(630331-298) (G 61%)
44 # 3อจ630518-001 oongchat + ล้มมวย (458563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบขวา)
45 # 3อจ630518-002 peepop + Thanwa (458564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 58%)
46 # 3อจ630518-004 kongsak + vinit09 (458569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท)
47 # 3อจ630518-009 DDman + เหน่งบางคู้ (458578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (620304-080)
48 # 3อจ630518-010 thonglor + loongmike (458579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
49 # 3อจ630518-012 thotsaphol4110 + pichai2524 (458661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630518-101 EI694035775TH masterpiece + เปี๊ยกหล่มสัก (458582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 4 เนื้อดีบุก ปี 2433 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ630518-102 ED000207950TH ชัยเจเจ + Darkaun (458583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (630507-058)
52 # 3อจ630518-103 EH355936419TH gymnastics + polla (458585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ630518-104 EI851344228TH ต่อหนองงูเห่า + mrsurasit (458587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 23517)
54 # 3อจ630518-106 EI859350215TH แอลพระไทย + น้องเอิงเอย (458591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดโพธาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2472 จ.ราชบุรี (สภาพใช้สึก)
55 # 3อจ630518-108 EI910659707TH นักสืบเมืองละโว้ + boontham (458598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 490)

56 # 3อจ630518-111 EI864073299TH ban999 + tak_ka (458662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อตะกั่ว จ.ระยอง
57 # 3อจ630518-112 ED007676814TH zafari + joeenok (458580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
58 # 3อจ630518-113 EI933826805TH corach + mesa918 (458584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 77%)
59 # 3อจ630518-115 EI921438162TH mheeg + นราทัศน์ (458588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
60 # 3อจ630518-116 EG234664804TH Tharin_P + แจ็คเชียงดาว007 (458590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
61 # 3อจ630518-117 EI957348013TH บรีสพระช่วย + เสือสมิง (458592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630518-118 EI929554734TH eyecom + akkhapons (458593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (540521-198)
63 # 3อจ630518-119 EI930055121TH kaokao9 + pudeenun1716 (458595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
64 # 3อจ630518-120 EI941840993TH apexshop + jirayut (458596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2552 จ.ชัยนาท
65 # 3อจ630518-121 EX455541032TH Teevarij + ฐณะวัฒน์ (458604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ630518-122 ED006151247TH zafari + bluezone69 (458607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
67 # 3อจ630518-123 EI893957632TH chajks + krai007 (458610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
68 # 3อจ630518-124 EI990547106TH yime2 + birdnaja (458611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2499 จ.ชลบุรี
69 # 3อจ630518-127 SMHN000192178 ชัยเจเจ + jakruk1984 (458616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี
70 # 3อจ630518-128 EG343308358TH pukkakub + hot2523 (458620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
71 # 3อจ630518-129 ED008819771TH DDman + rungroj (458622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงไก่ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมมุมขวาบน-ล่าง)
72 # 3อจ630518-130 EI593052647TH Giant415 + สัสดี57 (458625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 1919)
73 # 3อจ630518-131 EG275991534TH suwankal + Taranong (458634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
74 # 3อจ630518-132 EG254666747TH taccord + kritsada1992 (458635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)

75 # 3อจ630518-133 EX457194429TH keiat + Aeychonburi (458638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
76 # 3อจ630518-134 EX457194429TH ดวงเศรษฐี + Aeychonburi (458641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
77 # 3อจ630518-136 EI863095148TH m-cot + noi70 (458646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ630518-140 ED930848041TH kenshiro2810 + star15 (458650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
79# 3อจ630518-005 ตาผักสด+Newcomer (458571) สร้อยคอ (G 96%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 20 พ.ค. 2563 - 08:37 น.] #74611 (16/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630418-025 EI8580444435TH มะโน29 (455773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630509-017 EX469494567TH Bophantom (457754) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630511-010 EI935213558TH เขยมาบตาพุด (457935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630511-018 EI884773423TH pontat567 (457953) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630511-022 ED981499552TH tum101 (458214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630513-001 EI959011762TH thevit (458200) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630513-015 RM227426217TH tongleehae (458204) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630513-016 EI942232376TH pradrem (458207) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
9 # 1อจ630513-017 EI942232376TH pradrem (458210) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630513-019 RM227426217TH tongleehae (458213) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630514-001 EI992929496TH golfsriracha (458261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630514-004 KEE0044271417TH Rich989 (458264) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ630514-005 EI995869955TH maitree (458269) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630514-008 EI911971978TH เสนาะ53 (458272) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
15 # 1อจ630514-018 EI725734298TH peepop (458288) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630502-006 mahana (457029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630505-020 penpathum (457194) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ630509-002 aoo23145 (457829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ630509-013 ทิวทัศน์ (457738) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630513-004 กานกินรี (458222) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630513-005 Chanchai21 (458217) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ630513-008 patbangbon (458119) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ630513-009 Chicha (458224) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ630513-011 Chicha (458111) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ630513-015 wuttiphan (458219) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ630513-016 hunter04 (458128) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630513-017 hunter04 (458131) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630513-018 mut007 (458666) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
14 # 2อจ630514-001 อตกพระเครื่อง (458279) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ630514-002 Anankiya (458283) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ630514-005 Kiattichai (458286) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ630514-006 วัตถุมงคลสยาม (458289) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ630514-009 pop_vat (458292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630514-010 Macky999 (458294) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ630514-013 chanram (458277) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 2อจ630514-014 vittaya14 (458278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ630514-016 นภเก้า (458280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630514-017 รามายานะ (458281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630514-018 thongpaiwan (458284) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ630514-027 olympia (458664) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630518-004 ตาผักสด (458615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
27 # 2อจ630518-009 การันตีพระ (458560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ630518-010 การันตีพระ (458562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ630518-011 การันตีพระ (458567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630518-012 การันตีพระ (458568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ630518-017 king_64 (458572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ630518-032 วีบางพูน (458561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
33 # 2อจ630519-001 การันตีพระ (458665) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630514-007 Wharton + นภเก้า (458496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630508-155)(G 68%)
2 # 3อจ630516-006 Gapi99 + Komsank (458530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 329693)(610129-125)
3 # 3อจ630516-008 taccord + Sdiss (458534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(630331-038)
4 # 3อจ630516-102 EI991024635TH pupa09 + พระประแดง26 (458507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2498 จ.สมุทรปราการ (610630-226)
5 # 3อจ630516-108 EF475315361TH หม่อง + rongfox (458524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (630413-110)
6 # 3อจ630516-110 EI992979634TH six_cm + ขุมทรัพย์บูรพา (458528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ (620713-001)
7 # 3อจ630516-121 EI885483135TH kosonsiriwat + nanin (458489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (630326-135)(G 69%)
8 # 3อจ630516-125 EI959632347TH thipakon + bluezone69 (458498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสร้างหอสวดมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (630330-047)(G 61%)
9 # 3อจ630516-134 EI931492242TH daphne + nui28 (458509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.จันทบุรี (630425-224)
10 # 3อจ630516-135 EI891973178TH phoomchai + sur_suk (458511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(610217-077) (G 58%)
11 # 3อจ630516-144 EI963502330TH Manunicon + weddy (458544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (620228-115)(G 58%)
12 # 3อจ630516-156 EI860960982TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + PharmX (458485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (630428-147)
13 # 3อจ630518-011 noomno + SeksitK (458623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (550312-148)(G 70%)
14 # 3อจ630518-105 EG778124744TH keerawat112 + mumu99 (458589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ.. (630303-110)
15 # 3อจ630518-109 ED930847085TH gecko + หม่อง (458599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดกงจักร ๒๑)(630428-190)
16 # 3อจ630518-126 EI850097383TH แอนกะดิว + ks_somsin (458659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และซ่อมมุมล่างขวา) (630113-056)(G 68%)
17 # 3อจ630518-137 EX498929133TH อายอิงค์ + Hengdee8 (458647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง (621002-152)

18 # 3อจ630518-139 EI952185525TH zebastian + wanway001 (458649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงหน้าอิฐ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (621220-051)
19# 3อจ630518-110 kingoriginal + boonlers (458601)
ตลับทอง (น้ำหนัก 16.4 กรัม)(G 76%)


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 พ.ค. 2563 - 08:35 น.] #74601 (15/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630428-008 STTD000014676 หนุมานเชิญธง (457793) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630506-033 EI694862905TH ศิริมงคลลำปาง (458209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630508-008 EI860950588TH PharmX (457977) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630511-002 ED883371220TH 6411171 (458212) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ630511-012 EI593049395TH Gaokod2549 (457907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630511-015 EI878546453TH tookatun (457948) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630511-016 EI996151809TH คุณศิระ (457914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ630512-020 TH0118A3RM85B ตึ่งนั้ง (458060) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630512-026 EG269802320TH Jjiann1979 (458006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630512-032 EG365673477TH print (457985) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ630513-002 EI891948108TH sur_suk (458180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ630513-003 EI996675749TH en_amulet (458182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630513-005 EI953354747TH kingcrow (458184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630513-006 EI895266820TH thatcharit (458186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630513-007 EI899956330TH HatPra (458190) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ630513-008 RP803594322TH Bobbie (458193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630513-009 EI910216071TH t-det (458194) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ630513-010 BSTO000694368 koจตุคาม (458197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630513-012 EI995350105TH Reindeer_kwang (458192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ630513-013 EI953262365TH องอาจ (458196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630513-014 KBAN000898513 taccord (458199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630513-021 EF279719437TH rooms_studio (458202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630513-022 EF445121509TH thanny06 (458206) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630507-018 psiam (457506) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
2 # 2อจ630507-022 BankHiWay (457515) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630508-006 wutisil (457704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630508-013 ammoniamotion (457896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630508-019 Pond27 (457693) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630512-001 ป้องนันปัง (457969) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630512-002 lekgunner (457971) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630512-004 ฅนบางใหญ่ (457975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630513-001 หนุ่มธนบุรี (458185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630513-002 tkekop1977 (458188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630513-003 tongdang53 (458189) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630513-012 วันชัย2511 (458137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630513-013 หรั่งวัดไตร (458140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630513-014 aek1979 (458143) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630516-015 mut007 (458557) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630507-129 EI938030735TH sitthawee + k9cob (457552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (621207-004)
2 # 3อจ630508-005 Pracha40 + เก็ทตลาดปัฎ (457625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาพระพนัสบดี เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ630508-123 EI916294749TH บ้านกรอบเงิน + ศรีเมืองระยอง (457709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 8)
4 # 3อจ630511-002 hattori + loongmike (458328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน
5 # 3อจ630511-008 ตราชั่ง + nui28 (458253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (531124-297)
6 # 3อจ630511-012 payladw + Jaosuanoi (458255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครปฐม(G 65%)
7 # 3อจ630511-020 kritaya + sanopporn (457965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.สกลนคร (หน้าตัก 5 นิ้ว)
8 # 3อจ630511-111 EI935213558TH Wharton + เขยมาบตาพุด (458258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)(G 65%)
9 # 3อจ630511-127 EG597635538TH ittipat + thammarod (458262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630512-005 yime2 + สุวรรณโชค (458090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
11 # 3อจ630512-109 EI649136345TH storm17 + ฅนเมืองเหนือ (458032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
12 # 3อจ630512-120 SSDJ000119073 harnwat + selll (458054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2456 จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ630512-162 EI922835430TH korn88 + วีบางพูน (458082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ทรงครุฑ จ.สุพรรณบุรี
14 # 3อจ630513-001 witoonrich + ๙อุอากะสะ (458401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(620131-009)
15 # 3อจ630513-013 lohbetong + วันชัย2511 (458181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ระยอง
16 # 3อจ630513-115 EI947328425TH Ketautomotive + oudood (458142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์จอบเล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ630513-142 TH0118A7ZTN6B korn88 + Marvel (458160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630514-001 นายพอเพียง + Piya1976 (458330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)(G 82%)
19 # 3อจ630514-002 Manunicon + pecth88 (458299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 67%)
20 # 3อจ630514-003 chatchaislk + ช่างไม้ (458301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 983)
21 # 3อจ630514-004 Dragoninsu + vittaya14 (458303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ630514-005 Pitcha + เบสท์เมืองพิจิตร (458305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (621028-020)(G 70%)
23 # 3อจ630514-006 suwankal + อาราธนา (458307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (630413-015)
24 # 3อจ630514-008 สุธาสินี + เกษมสันต์99 (458309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่
25 # 3อจ630514-009 ครูช่าง + วีไทรน้อย (458310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งที่ 2 เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2552 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 125)
26 # 3อจ630514-102 EI952967947TH keerawat112 + premrit (458237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (630131-179)
27 # 3อจ630514-103 EI951193707TH นายชยพล + Surame (458239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ ปี 2507 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ630514-104 KLUA000786479 บอยพระผง + kkaesan (458240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
29 # 3อจ630514-105 EI908943521TH Komsank + วิทย์พระประแดง (458242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (630403-031)(G 65%)
30 # 3อจ630514-106 RAMW000034972 peawc16 + OgapzaO (458244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (630429-277)
31 # 3อจ630514-107 RBKP000057160 kueakool + taveecahijarung (458247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
32 # 3อจ630514-109 EG275987013TH Joker007 + Taranong (458248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยมหลังยันต์นะไตรภพ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
33 # 3อจ630514-110 EG275987013TH ruamsup + Taranong (458251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
34 # 3อจ630514-111 EI995078047TH yime2 + ลู่เฉินเฟย (458312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
35 # 3อจ630514-112 ED004622513TH sitthawee + Wee08 (458313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดถ้ำขุนตาล พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว จ.ลำพูน (620907-163)
36 # 3อจ630514-113 KEE0044241417 Tongsura + Rich989 (458314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ630514-114 KEE00442714170 poshwises + Rich989 (458315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็กหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม
38 # 3อจ630514-115 EI953262348TH Manoos + องอาจ (458316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
39 # 3อจ630514-116 ED004043236TH mootojang + noompure (458317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
40 # 3อจ630514-117 EI540383576TH yodpra + Nawaporn_Prathai (458318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(611119-089)
41 # 3อจ630514-118 KBAN000899182 ชัยไทรงาม + taccord (458319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ) (630428-213)
42 # 3อจ630514-119 ED817072269TH TOM11 + vitaya (458320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(630414-198)
43 # 3อจ630514-120 EI753680162TH loomthong + wanida (458321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630514-121 EI753680162TH loomthong + wanida (458256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630514-122 ED002252276TH weddy + coldplay (458257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
46 # 3อจ630514-123 ED002252276TH opasn + coldplay (458259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)
47 # 3อจ630514-124 EI933429070TH boonlers + กบอตก (458260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
48 # 3อจ630514-125 EI994914707TH เมืองช้าง + khakprachin (458263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ มูลนิธิหลวงพ่อเกษมสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ลำปาง (หมายเลข 1586/หน้าตัก 5 นิ้ว)
49 # 3อจ630514-126 820239953551 loomthong + ผู้พัน (458265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630514-127 EI992619826TH poshwises + นะโมพุทธคุณ (458267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630514-128 EI958002543TH gek1414 + bunpotth (458268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (610217-034)(G 64%)
52 # 3อจ630514-129 EI958002543TH เล็กหัวเสือ + bunpotth (458271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีเถาะ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (610212-034)
53 # 3อจ630514-130 EI936777927TH รถโฟร์ค + สนบางกรวย (458273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
54 # 3อจ630514-131 ED007603120TH scott + ตี๋เล็ก (458266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ630514-132 ED004080891TH บรีสพระช่วย + yime2 (458270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี

56 # 3อจ630514-133 EI914731591TH NAPATSADOL + Intra103 (458274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หัวโน เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (630416-149)
57 # 3อจ630514-134 EI939965460TH ลุ่มน้ำอูน + zeaezeae (458276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1795)
58 # 3อจ630514-135 EG732768601TH noomwny + เซียนน้อยหนึ่ง (458282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
59 # 3อจ630514-136 EI952983984TH juipeter + ต่อยอด (458285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
60 # 3อจ630514-137 EG732769346TH pipat2512 + เซียนน้อยหนึ่ง (458287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620628-113)
61 # 3อจ630514-138 EI998314924TH yodpra + chani (458290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (590702-061)
62 # 3อจ630514-139 EX457579305TH apexshop + (458295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
watcharapongwisa
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
63 # 3อจ630514-140 EI905833819TH sudjarit + Nicharida (458338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยยาว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)(630425-060) (G 79%)
64 # 3อจ630514-141 EI992552107TH phot87616 + แก่นจันทร์ (458323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
65 # 3อจ630514-142 EI958002557TH pukkakub + bunpotth (458324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) (610921-137)(G 81%)
66 # 3อจ630514-143 EI891685707TH ccmachinery + Lord636 (458325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 60%)
67 # 3อจ630514-144 EI933438553TH ChonChob + เก๋นครนายก (458327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโคนสมอ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อผง ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
68 # 3อจ630514-145 EX477717323TH วิชามาร + ตามฝันสุดขอบฟ้า (458329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดแสนสุข รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 58%)
69 # 3อจ630514-146 EI773943375TH เน้นพระสวย + pol789 (458331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(610207-001)
70 # 3อจ630514-147 EW004565949TH เอกจักร + m-cot (458332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์นะโมตาบอด เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (630410-006)(G 78%)
71 # 3อจ630514-148 EI928204771TH Chiraphat + เวียงห้วยเขน (458334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระถ้ำเสือ วัดดีสลัก พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กาญจนบุรี
72 # 3อจ630514-149 EI951815271TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (458335) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
kittichai2499
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เข่าอุ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เข่าอุ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
73 # 3อจ630514-150 EG445892428TH เอกปากเซ + Yuttana (458336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
74 # 3อจ630514-151 ED004113467TH kollek + peaky (458275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
75 # 3อจ630514-152 EI649137442TH wuttiphan + หรั่งวัดไตร (458337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
หัวขุนประคำปราบหงสา หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
76 # 3อจ630515-002 เชษชล + Ong1971 (458390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (621219-118)(G 64%)
77 # 3อจ630515-003 KohMeaklong + angelita69 (458395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (630508-153)(G 66%)
78 # 3อจ630515-004 manee21 + มงคลสิบทิศ (458397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7531)
79 # 3อจ630515-101 EG354411719TH mesa918 + sitrayong (458362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
80 # 3อจ630515-102 EG354411719TH mesa918 + sitrayong (458365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
81 # 3อจ630515-103 EI953871794TH gek1414 + เขยมาบตาพุด (458367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
82 # 3อจ630515-104 EI885472345TH AChen + artliver (458370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพแต่งผิว)(G 69%)
83 # 3อจ630515-105 EI863091870TH เน้นพระสวย + noi70 (458372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม
84 # 3อจ630515-106 EI773953259TH 123456 + sedtha (458375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
85 # 3อจ630515-107 EI866580903TH Satta37 + koo111 (458376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง(G 67%)
86 # 3อจ630515-108 EI814457870TH อาณาจักรพระ + suwankal (458377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง)
87 # 3อจ630515-109 EI814457870TH zafari + suwankal (458380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดี วัดบ้านยาง พิมพ์ข้าวต้มมัด เนื้อสำริด จ.นครปฐม
88 # 3อจ630515-110 ED005412581TH warship09 + chaintv (458383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 76%)
89 # 3อจ630515-111 ED005412581TH m-cot + chaintv (458443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็กหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
90 # 3อจ630515-112 EI953832795TH bungbung + bangpunDD (458359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ. (630324-150)
91 # 3อจ630515-113 EI953832795TH bungbung + bangpunDD (458361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ. (630324-136)
92 # 3อจ630515-114 EI953832795TH bungbung + bangpunDD (458364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ. (630324-103)
93 # 3อจ630515-115 EI953832795TH bungbung + bangpunDD (458366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ. (630309-053)
94 # 3อจ630515-116 EI920343653TH ENTANEERGEAR14 + (458445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KAI28
พระกริ่ง อปร. วัดสุทัศนฯ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 484/น้ำหนักทอง 29.8 กรัม)
95 # 3อจ630515-117 EI994928555TH ชินภัทร + ovenes (458369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดอุและโค้ดนิ) กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
96 # 3อจ630515-118 ED004084947TH gymnastics + yingaree (458371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 27693)
97 # 3อจ630515-119 EI993034953TH m-cot + เจก่ะวาย (458374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
98 # 3อจ630515-120 EI910452375TH artit1977 + Darkwalf (458442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานเรียบ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
99 # 3อจ630515-121 EG778111034TH เพชรอโยธยา + mumu99 (458386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก พิมพ์หลังบาตร เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครพนม. (630408-152)
100 # 3อจ630515-122 ED004121083TH toopronchai + Bobber1979 (458387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรัก จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
101 # 3อจ630515-123 EI903767913TH ภุชชง + intermilan (458389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง รุ่นอายุครบ 90 ปี พิมพ์หลังเงิน จ.ชลบุรี
102 # 3อจ630515-124 EI992273206TH benz1985 + wuttiphan (458392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเหลือกินเหลือใช้ พิมพ์ใหญ่หลังทองคำ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 183)
103 # 3อจ630515-125 ED004618261TH Kunti + surasity (458394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4637)
104 # 3อจ630515-126 EW365284049TH Ketautomotive + (458396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พงษ์บ้านแพ่ง
เหรียญท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดใต้ ปี 2476
105 # 3อจ630515-127 ED000147584TH หม่อง + thanakorneak14 (458399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช(G 84%)
106 # 3อจ630515-128 EG269550515TH โบ๊ทพระเครื่อง + (458400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัฒน์พระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 377)
107 # 3อจ630515-129 EI922874305TH ruamsup + Nattanan88 (458403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี
108 # 3อจ630515-130 820243583261 วณิชออโต้ + บอลบาแดง (458404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
109 # 3อจ630515-131 EX515933458TH Twin_father + Choomsilp (458379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ(G 87%)
110 # 3อจ630515-132 ED007001535TH lungwut + มีบุญ888 (458381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดไม่แท้)
111 # 3อจ630515-133 ED007001535TH wealthpra + มีบุญ888 (458384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 16)
112 # 3อจ630515-134 EI965603150TH จอมทอง33 + bunjerd (458444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย) (520917-048)
113 # 3อจ630515-135 EG389691339TH satang17 + patcharapon (458385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ630515-136 EI913726581TH บรีสพระช่วย + คเวสโก (458388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
115 # 3อจ630515-137 EI913726581TH khonwan + คเวสโก (458391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
116 # 3อจ630515-138 EW166003447TH ทันบางบอน + pop_vat (458446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
117 # 3อจ630515-139 EI953229599TH RAPIN + somnuk (458393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใบมะยม เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (630319-050)
118 # 3อจ630515-140 ED930846227TH Chicha + หม่อง (458398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (630320-255)
119 # 3อจ630515-141 EF682631095TH engineer27 + somsak2518 (458406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
120 # 3อจ630515-142 EF682631095TH yodpra + somsak2518 (458407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
121 # 3อจ630515-144 EI753172032TH kampanat + TECHNOLOG (458414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
122 # 3อจ630515-145 EX486577160TH yutboss175 + เด็กบ้านแพน (458418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
123 # 3อจ630515-146 EI743767553TH opasn + Taweesak48 (458421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
124 # 3อจ630515-147 EI781796095TH benzy + ppffarm (458424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 115)(G 67%)
125 # 3อจ630515-148 EI947289956TH แอลพระไทย + rungroj (458441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
126 # 3อจ630515-149 EX406403247TH Exdesign + panitan (458428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
127 # 3อจ630515-150 EN240855799TH pakavat + คุณศักรินทร์ (458434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
128 # 3อจ630515-151 EI953874654TH somyot1973 + Tharin_P (458408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 พิมพ์หลังเต่า เนื้ออัลปาก้า ปี 2546 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)
129 # 3อจ630515-152 ED817072272TH bellic + vitaya (458411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุเสาธงทอง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
130 # 3อจ630515-153 ED883377620TH tonychan + (458413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
131 # 3อจ630515-155 EI928204737TH watkaow + เวียงห้วยเขน (458417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระหลวงปู่ไข่ วัดแหลมใต้ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2475 จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
132 # 3อจ630515-156 EI885483127TH phoomchai + nanin (458420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
133 # 3อจ630515-157 EI540377519TH บรีสพระช่วย + (458422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nawaporn_Prathai
พระนางกำแพง พิมพ์ฐานตาตาราง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (610926-020)(G 81%)
134 # 3อจ630515-158 EX463634779TH มิสเตอร์เฮ้าส์ + deghong2013 (458425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 83%)
135 # 3อจ630515-159 EI956208709TH อ๊อดจ้า + gump16 (458427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์พระครูมูล เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 พ.ค. 2563 - 08:35 น.] #74591 (14/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630505-007 EI881689810TH FKWAI19 (457795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630506-008 EI593037640TH Gaokod2549 (457433) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630506-022 EI829614381TH OMBUN (457347) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630507-001 TH01189HNH64B ตึ่งนั้ง (457536) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630508-002 EI942830445TH jarungrux (457697) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630508-003 EI803491549TH gump16 (457679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630508-013 TH01189WCRK8B ตึ่งนั้ง (457634) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ630508-014 TH01189WCRK8B ตึ่งนั้ง (457639) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
9 # 1อจ630508-016 EI910008065TH pornperm (457702) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
10 # 1อจ630509-002 EG628909968TH anuruknavy44 (458034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630509-004 EX482444675TH thanon_su (457825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ630509-007 EF481946092TH Wipapramai (457750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630511-001 EI996893868TH pupidlok (457944) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630511-005 EI996893871TH pupidlok (457945) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ630511-006 SKSI000111399 KANC3 (457946) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630511-017 TH01189QSMK7B srilinjee (457950) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ630511-023 EG266323894TH ramate (457937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630512-002 EI844849712TH pikky (457973) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ630512-003 EI920854025TH Bobber1979 (458013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630512-004 EI925747204TH manliar (458048) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630512-005 EG566674125TH kenshiro2810 (457976) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ630512-014 EF148834647TH ต้นคุง (457980) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 1อจ630512-016 EI876556016TH Darkwalf (458002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630512-017 EI941036145TH พิชชากร (458052) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ630512-018 EI941036145TH พิชชากร (458056) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ630512-019 EG013829388TH ชาวไธสง (458007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630512-023 EI942232362TH pradrem (458063) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ630512-024 EI995874536TH thevit (458066) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ630512-028 EG269856932TH Wipapramai (458071) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ630512-029 EG269856915TH Wipapramai (458075) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ630512-033 EG365673477TH print (458080) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
32 # 1อจ630512-034 EI958506095TH tuktu40 (458083) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
33 # 1อจ630512-035 ED003610394TH chokchai (457983) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630512-038 EG269856929TH Wipapramai (457986) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630506-001 popular_rock (457300) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ630508-005 wutisil (457673) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ630508-007 buspom (457689) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630508-008 sunchai07 (457890) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ630508-012 บรีสพระช่วย (457627) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ630508-026 Boss7 (457706) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630509-004 aee_sotspa (457730) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ630509-007 พุทธคุณ05 (457729) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630509-011 lexrain (457734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630509-015 nitithans (457728) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
11 # 2อจ630511-002 nuijay (457922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630511-009 kungkkk (457930) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
13 # 2อจ630511-011 pissanu007 (457913) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ630512-003 nattasak (457991) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630512-007 wutisil (458040) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ630512-008 wutisil (458044) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630512-009 Macky999 (458017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ630515-004 การันตีพระ (458351) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ630515-008 bigbee (458358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630515-010 bigbee (458419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630506-116 EI991829457TH หงฟ้า + jirarush (457352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630506-128 EI909950356TH หิมพานต์มุ่งงาม + Korngavee (458187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
3 # 3อจ630506-166 EI937127980TH excavator + pop_vat (457458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
4 # 3อจ630507-105 EI871965739TH ศิษย์ท่านขุน + บารมีคุณย่า (457574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบน)
5 # 3อจ630508-110 EI915518207TH vorawan2345 + Sittisaks (457635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ630508-134 EF662877222TH songprapob + makluayka (458191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นบารมี 81 เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 7.4 กรัม)
7 # 3อจ630509-117 EI574053313TH cha17 + Suparat_2832 (457780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้าสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2749) (น้ำหนักรวม 55.5 กรัม)(G 86%)
8 # 3อจ630509-132 RX199106634TH BlackCanary + เสือหรรษา (457814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นนำโชค พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.ขอนแก่น(G 61%)
9 # 3อจ630509-147 EI951414385TH Bobbie + พระลพ (457835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.ลพบุรี
10 # 3อจ630509-155 EI861283758TH SongkanA + ริณดา (457830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อกล่อม วัดป่ากะพี้ เนื้อผงคลุกรัก จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
11 # 3อจ630511-015 kanogkon + sanopporn (457958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร เนื้อทองแดง ปี 2462 จ.นนทบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ630511-101 EI936284887TH น้อยยน + Pui2529 (457860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบาง เนื้อดิน จ.ลำพูน **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ630511-102 EI925747195TH pdarnswat + manliar (457862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้ออลูมิเนียม ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
14 # 3อจ630511-104 EI944505378TH Polachet + yooti (457866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อเมฆพัด ปี 2467 จ.ฉะเชิงเทรา
15 # 3อจ630511-113 EI953422535TH วัชรชัย + schan2514 (457868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อวัดศิลามูล พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (ไม่ระบุปีสร้าง)
16 # 3อจ630511-120 EG566674094TH eagless + kenshiro2810 (457883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ630511-126 EI824741922TH Sakorn_rak + crafter (457921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630511-130 EW693230305TH BankSarapee + naphat1981 (457961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อตะกั่ว จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ630511-152 EF659221935TH มาร์คพระเครื่อง + nuttikon (457904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
20 # 3อจ630512-001 taccord + lekgunner (458081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1/สภาพแต่งผิว) (530604-131)
21 # 3อจ630512-006 ตั้มจรัญ + ไม้ไท (458092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง
22 # 3อจ630512-008 Jojo2020 + Komsank (458095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 78%)
23 # 3อจ630512-115 EG185315306TH kenshiro2810 + oongchat (458045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
24 # 3อจ630512-116 EI872659559TH 52331 + anusornthimto (458046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงใบลาน จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
25 # 3อจ630512-124 EX498099864TH chaleaw56 + นายชลิต (458062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อผง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ630512-136 EI931430248TH คุณจิดาภา + ภิรัต (457987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หยดน้ำใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.จันทบุรี
27 # 3อจ630512-146 EI93614174TH zafari + Thanita2524 (458101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สวน วัดนาอุดม รุ่นญาติโยมสร้างถวาย จ.อุบลราชธานี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
28 # 3อจ630513-003 taratchon + POOSIT (458116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630513-004 SiwaDa928 + Pong2515 (458226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)(G 70%)
30 # 3อจ630513-005 บอมเบ + sak3152 (458118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)(G 62%)
31 # 3อจ630513-006 Nong2519 + sak3152 (458225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม ปี 2508 จ.ระยอง กรอบทอง(G 69%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
32 # 3อจ630513-007 เขมิสรา + หวานเย็น007 (458122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
33 # 3อจ630513-008 SongkanA + scottruth (458124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ตัดชิด เนื้อทองเหลือง จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 78%)
34 # 3อจ630513-009 นายชยพล + scottruth (458126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ630513-010 schan2514 + pong1983 (458129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์(G 61%)
36 # 3อจ630513-011 TEE_INTER + kikapuu (458173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา

37 # 3อจ630513-012 taccord + นภเก้า (458178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
38 # 3อจ630513-014 zafari + microsoft (458183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญภปร. รัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630513-101 EI959702860TH ชาย2506 + pound2007 (458112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
40 # 3อจ630513-102 EI996104715TH ApiPra19 + kanlaya48 (458114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม
41 # 3อจ630513-103 EI996104715TH Danusorn + kanlaya48 (458115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
42 # 3อจ630513-104 EI996125199TH watkaow + TaNachaut (458117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูญาณ วัดสัมปทวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 85%)
43 # 3อจ630513-105 EI816885902TH kenshiro2810 + toy_clong8 (458120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
44 # 3อจ630513-106 EG420344638TH Wee08 + บุญโขง (458121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 62%)
45 # 3อจ630513-107 EI603957225TH sakdaspc + ล้านนาไทย99 (458123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(G 62%)
46 # 3อจ630513-108 SMV2000085561 คาถาพระเครื่อง + บุษกร (458125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 76%)
47 # 3อจ630513-109 TH0118A3Q7A4B jom2523 + piboonk (458127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
48 # 3อจ630513-110 TH0118A3Q7A4B jom2523 + piboonk (458130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
49 # 3อจ630513-111 SPIB000088817 ม่วงทองพระ + โบตั้ม (458132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดป่าหนองหล่ม จ.สระแก้ว (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ630513-112 EI919687308TH พรพระพุทธคุณ + MIXMUK (458134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
51 # 3อจ630513-113 EI998724283TH นครเมืองเก่า + เวียงห้วยเขน (458136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า กรุวัดพระมหาธาตุ เนื้อชิน จ.พิจิตร
52 # 3อจ630513-114 EI893190417TH ณัชกิจ + phramot (458139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620925-119)(G 64%)
53 # 3อจ630513-116 ED002241021TH 123456 + uppakid (458145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ระยอง
54 # 3อจ630513-117 EI860646218TH Deethongtong + pangjung (458147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
55 # 3อจ630513-118 EW365284018TH tonychan + พงษ์บ้านแพ่ง (458150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกง วัดเขาสาริกา รุ่นแรก ปี 2497

56 # 3อจ630513-119 MVKB000373025 sudjarit + อชิตะพระเครื่อง (458152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุด 3 ดอก/วัดซับลำใยสร้าง)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
57 # 3อจ630513-120 EI952058663TH suparerk + jirarush (458155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้สร้าง)
58 # 3อจ630513-122 EI943473135TH SAHAKORN + ข้าวตอกแตก (458198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
59 # 3อจ630513-123 EI943473135TH SAHAKORN + ข้าวตอกแตก (458201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
60 # 3อจ630513-124 EW365284021TH SongkanA + พงษ์บ้านแพ่ง (458203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน พิมพ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อผง จ.นนทบุรี
61 # 3อจ630513-125 EX477710926TH โก๋แก่ + ตามฝันสุดขอบฟ้า (458205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
62 # 3อจ630513-126 EI991017630TH SAHAKORN + ลู่เฉินเฟย (458208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุท้ายย่าน พิมพ์ไหล่ตรง จ.ชัยนาท
63 # 3อจ630513-127 EI540383562TH ฐณะวัฒน์ + (458229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Nawaporn_Prathai
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
64 # 3อจ630513-128 EI87870577TH โต้งกระนวน + mahawong (458211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม
65 # 3อจ630513-129 EI887219575TH นายนุ + ไร้นาม99 (458215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ630513-130 STST000151236 surut168 + Tumkung (458218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ตรัง
67 # 3อจ630513-131 EX452961424TH udom66 + dang29 (458133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (600916-026)
68 # 3อจ630513-132 EW836843257TH เล็ก_ท่าแพ + pirawit (458135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
69 # 3อจ630513-133 EI992982372TH พรญาณ + คุณตาวิธาน (458138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ630513-135 EI9532223684TH ของขลัง + gchai (458144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร พิมพ์ข้างฉัตร เนื้อเงิน ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม
71 # 3อจ630513-136 EI940578715TH Choke5383 + boatM3 (458146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี (570923-068)
72 # 3อจ630513-137 ED003632939TH พรรณราณย์ + Takod (458149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
73 # 3อจ630513-138 ED003407765TH anonnat + bank121 (458151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปราจีนบุรี
74 # 3อจ630513-139 ED003407765TH chajks + bank121 (458154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพตัดหู)(G 64%)

75 # 3อจ630513-140 EI993040145TH pirat9 + ฐณะวัฒน์ (458156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
76 # 3อจ630513-141 TH0118A7ZTN6B korn88 + Marvel (458157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630513-143 EI956109516TH mintmax + sthit (458163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร รุ่น 25 ปี กรมศิลปากร เนื้อเงิน ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ630513-144 EI938489605TH eyecom + popnavy (458165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (600726-036)
79 # 3อจ630513-145 NZMI000399121 nuang08 + jojubkay (458167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (580907-151)
80 # 3อจ630513-146 EI931954072TH patbangbon + buspom (458170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช พระอาจารย์กูน วัดบ้านทึง เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.สุพรรณบุรี (630407-188)
81 # 3อจ630513-147 EI995350105TH sane30 + Reindeer_kwang (458171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
82 # 3อจ630513-148 EI995350105TH bluearrow58 + (458174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สระบุรี
83 # 3อจ630513-149 EI918011944TH เทพสมุทร + chatahaiuthai (458177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)(570220-173)(G 77%)
84 # 3อจ630513-150 EI594564174TH พรพระพุทธคุณ + (458179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Rungthanadech
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)(G 78%)
85 # 3อจ630513-151 EI947016379TH pandp + lordcoffee (458158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ630513-152 WRSB000020974 pitiam + kajornsuk (458159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 28)
87 # 3อจ630513-153 EI942867533TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ชินครับ (458161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
88 # 3อจ630513-154 SMV2000086086 woodyudom + บุษกร (458164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ630513-155 SMV2000086086 Nadmon + บุษกร (458166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ630513-156 EI895608688TH narongnoi09 + satang17 (458227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (570308-064)
91 # 3อจ630513-157 EI951193295TH พิชชากร + thexy (458169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
92 # 3อจ630513-158 ED002241049TH ks_somsin + uppakid (458172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่
93 # 3อจ630513-159 EI997180364TH ทรงธรรมบ้านสวน + (458175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Surasit4301
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม

94 # 3อจ630513-160 EI922857038TH ไม้ไท + arthur (458176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
95 # 3อจ630513-161 EX482218949TH storm17 + yut157 (458148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (600804-145)(G 77%)
96 # 3อจ630513-162 EI540383580TH สะพานดำ + (458230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nawaporn_Prathai
พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพตัดขอบใหม่และซ่อมพระศอ)
97 # 3อจ630513-163 RKLY000096531 ตะกรุดโทน + kiattisak (458153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี(G 65%)
98 # 3อจ630513-165 EG269871501TH pumcha + artto13 (458162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึกและล้างผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 พ.ค. 2563 - 08:37 น.] #74533 (13/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630507-007 EI881695585TH k9cob (457558) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630508-010 EG415130541TH Vincent (457942) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ630508-011 EI922224588TH pound2007 (457698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630509-006 EI9101112828TH BOONG (458037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ630509-011 BYKY000631187 Anuson_k (457989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630509-019 SESB000017374 bunchayapong (457993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ630511-003 EI997282920TH chokchai (457932) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630511-004 EI899944977TH HatPra (457927) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ630511-008 EI895238700TH thatcharit (457933) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630511-011 EG271258819TH pisanlost (457905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630511-013 EI996151809TH คุณศิระ (457910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630511-014 EI996151809TH คุณศิระ (457911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630511-019 EG566673933TH kenshiro2810 (457966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630511-020 EI917626703TH แถวอุรุพงษ์ (457917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630511-021 EI944146349TH assawin (457938) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630511-024 ED930845155TH star15 (457940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630511-025 KBAN000897708 taccord (457943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630511-026 KBAM000897708 taccord (457850) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 1อจ630512-001 EI992925945TH golfsriracha (458011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630512-007 ED949644062TH LexCyber (458016) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630512-008 EI593049957TH Nippit (458021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ630512-010 EI593048554TH Gaokod2549 (458023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ630512-012 EI645495696TH ตุ๊หลวง (457998) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630512-021 EI958505245TH ยายข้างวัด (457999) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ630512-022 EI933610083TH อิทธิมงคล9 (458001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630512-025 EI943271380TH Anankiya (458004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630512-027 EI892214580TH tongpolsci (458108) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ630512-030 EI927455036TH pakee (458008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ630512-031 EI873876002TH settavut (458026) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ630512-036 EI934378428TH น้องหมี (458030) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ630512-037 ED001802272TH HatPra (458031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630512-039 EI953335751TH คุณศิระ (458106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630506-003 atthasit (457303) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ630508-029 mut007 (458339) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
3 # 2อจ630508-030 mut007 (458340) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630508-031 mut007 (458341) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 2อจ630511-004 pot13 (457926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630511-006 RTPRA (457929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630511-007 Chanchai21 (457874) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630511-008 Chanchai21 (457843) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ630511-012 ป๋องแป๋ง (457855) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ630511-013 kamonsap (457915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630511-014 วินัย15 (457916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630511-015 Michy (457918) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ630511-016 PTTproforma (457920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630511-017 succubuz (457923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630511-019 ratchapol (457925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630511-020 psiam (457880) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ630512-011 panumard (458105) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ630512-012 นุหลัก4 (458000) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630512-017 อาร์มไข่เค็ม (458005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630512-018 panrat (458009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630514-003 Anankiya (458236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630514-008 ฅนบางใหญ่ (458291) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
23 # 2อจ630514-015 การันตีพระ (458232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630514-026 mut007 (458342) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630515-015 krittiwat (458343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630506-170 820228139636 six_cm + sam8793 (457461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (สภาพใช้/ไม่ระบุปีสร้าง)
2 # 3อจ630506-176 EI905755881TH ชัย-ศรีมาลา + แซนวิช (457383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
3 # 3อจ630506-179 EX484109045TH ชุมพล5 + พุทธคุณ05 (457390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
4 # 3อจ630506-180 EG343308300TH wee2096 + hot2523 (457394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
5 # 3อจ630506-192 EI873768484TH tuntang1967 + อาลาดิน (457427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2510 จ.ฉะเชิงเทรา
6 # 3อจ630509-111 TH01189EJ3Z1B Bophantom + โบตั้ม (457762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นบารมี 94 เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.เลย (หมายเลข 117/หน้าตัก 9 นิ้ว)
7 # 3อจ630509-112 EI996645680TH adisak197 + uppakid (457838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง
8 # 3อจ630509-134 EX456056182TH nitpon + tak_ka (457816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
9 # 3อจ630511-001 wirote08 + tanapat05 (457960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ630512-002 มอร์เมืองทอง + nattasak (458084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อเงิน จ.อุดรธานี
11 # 3อจ630512-003 ครรชีต14 + doyct (458086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 10 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
12 # 3อจ630512-004 ซะงั้น + โจ้ดอนเมือง (458104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 60%)
13 # 3อจ630512-007 Porn_PP + Komsank (458094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
14 # 3อจ630512-009 มันตู + punya (458097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 84531/สภาพใช้)
15 # 3อจ630512-101 EI913340926TH khotchaninPk + (458012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
AumSaraburi
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพระเนียงแตก รุ่น 3 พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.นครปฐม
16 # 3อจ630512-102 TH01189YU9K6B arnon8 + Marvel (458015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
17 # 3อจ630512-103 EG424208730TH prasan32 + ศุภกิจอธิคม (458018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี

18 # 3อจ630512-104 EI929458812TH ชโลบล + anuphanboonsuk (458019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
19 # 3อจ630512-105 EI534581555TH supotroj + เขียวนนทรี (458022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630417-157)(G 73%)
20 # 3อจ630512-106 EG268278141TH บอมเบ + ขุมทรัพย์บูรพา (458024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
21 # 3อจ630512-107 EI998123010TH zebastian + Tarathorn (458027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2510 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ630512-108 EI534581555TH Sangjan + เขียวนนทรี (458028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
23 # 3อจ630512-110 EI944350225TH boatM3 + Yongyut14 (458035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(G 87%)
24 # 3อจ630512-111 EI936780121TH ruamsup + สนบางกรวย (458038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
25 # 3อจ630512-112 EI640876786TH tombetong + Jarun14 (458039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด สำนักสงฆ์ต้นเลียบ รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.สงขลา (สภาพใช้สึก)
26 # 3อจ630512-113 EI936780121TH ruamsup + สนบางกรวย (458041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
27 # 3อจ630512-114 EI936780121TH ruamsup + สนบางกรวย (458043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
28 # 3อจ630512-117 EI944314339TH catbkk + chane31 (458049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(620516-120) (G 71%)
29 # 3อจ630512-118 EI893054028TH Noommm + ปลากัดป่า (458050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)
30 # 3อจ630512-119 SSDJ000119073 ruamsup + selll (458051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
31 # 3อจ630512-121 EI644688559TH phoomchai + pound2007 (458053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช (620518-010)
32 # 3อจ630512-122 SSDJ000119073 aluminium + selll (458055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
33 # 3อจ630512-123 EI948712023TH cyberdry + jackhamo (458058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2536 จ.นครราชสีมา
34 # 3อจ630512-125 EI593048554TH วณิชออโต้ + Gaokod2549 (458064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้/เลี่ยมเงินชุบทอง)
35 # 3อจ630512-126 EI893063020TH laksi + supachai_u (458067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
36 # 3อจ630512-127 EI893063020TH Ptrabbit08 + supachai_u (458070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1024)

37 # 3อจ630512-128 EI893063020TH mumu99 + supachai_u (458073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
38 # 3อจ630512-130 EI996184299TH Judgement + จตุจักร (458079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ630512-131 EI824237621TH นัทปทุม + rongfox (457978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดไก่เตี้ย พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน จ.ปทุมธานี
40 # 3อจ630512-132 EI593050028TH phairoj1186 + Gaokod2549 (457979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
41 # 3อจ630512-133 EI911944924TH banana156 + krittiwat (457981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม
42 # 3อจ630512-134 EI903447843TH pichet344 + thidsanai (457982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 6 เนื้อเงิน ปี 2464 จ.กรุงเทพฯ (ราคา 2 สลึง)
43 # 3อจ630512-135 EI857058013TH Retail + toneparsak (457984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อผง(ดำ) ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพลงรักดำ)
44 # 3อจ630512-137 EI992927521TH likeit + poom2541 (457988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
45 # 3อจ630512-138 EI534592615TH newpramai + เขียวนนทรี (458099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
46 # 3อจ630512-139 EI893697288TH พิชชากร + เจ่กเตี้ย (457990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
47 # 3อจ630512-140 EI954307173TH chaiklang + มงคล_เล็ก (457992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
48 # 3อจ630512-141 EI876556016TH Teerasak01 + Darkwalf (458020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(G 62%)
49 # 3อจ630512-142 EI994076610TH worrior + teesiamtin (458025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.สงขลา
50 # 3อจ630512-144 EX470813325TH naresean + numpraram2 (458029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ630512-145 EI994981848TH เล็กหัวเสือ + อิคคิวซัง (458033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 33512)
52 # 3อจ630512-147 EI998109021TH pukkakub + ทอฝัน (458036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (620619-156)
53 # 3อจ630512-148 EI935060097TH eveoil + โบ๊ทพระเครื่อง (458042) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621118-578)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621118-573)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(621118-584)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
54 # 3อจ630512-149 TH01189FBUN7B MRDAVE + ธิดาทะเล (458100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)

55 # 3อจ630512-150 EI900233013TH scottruth + Beed098 (458047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 65%)
56 # 3อจ630512-151 EI864880975TH tanint + มารวยค่ะ (458057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
57 # 3อจ630512-152 EX456059507TH ksomchai + baanjuntiwara (458059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ630512-153 EI935060083TH eveoil + โบ๊ทพระเครื่อง (458061) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (630212-235)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (630212-234)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (630212-233)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
59 # 3อจ630512-154 EI996893182TH vorawan2345 + ninnin (458065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
60 # 3อจ630512-155 EI586663475TH ดำเมืองสิงห์ + yut2877 (458068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
61 # 3อจ630512-156 EW836706914TH เมืองช้าง + tum101 (458069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ630512-157 EI900239798TH เล็กหัวเสือ + Beed098 (458072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะเมีย เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี
63 # 3อจ630512-158 EI942910948TH wattanachoke + (458074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจริญพรรุ่งเรือง
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630512-160 EI899993085TH hhanzhu + supersk (458102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 524)
65 # 3อจ630512-161 EI994815148TH keng_kung + เหลาเพชรบูรณ์ (458078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
66 # 3อจ630512-163 EI935055260TH xenon2520 + โก๋โรจน์ (458085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (630311-317)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (630311-319)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (630311-320)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
67 # 3อจ630512-164 EX476742984TH ประทาน01 + lulytoon (458087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเปิดโลกธาตุชี้ให้รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 231/หน้าตัก 5 นิ้ว) (620222-086)
68 # 3อจ630512-165 EI935230410TH SamilaMT + นาควารี (458089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี
69 # 3อจ630512-166 EI565287125TH ปักต้นกล้า + suthee069 (458103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพล้างผิว)
70 # 3อจ630512-167 EI406935020TH นักสืบเมืองละโว้ + nung4066 (458091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 932)
71 # 3อจ630512-168 EI902673675TH opasn + visa1 (458093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (540928-030)(G 69%)

72 # 3อจ630512-169 EI942892161TH ของขลัง + jarungrux (458096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(630428-261) (G 82%)
73 # 3อจ630512-170 EI922594844TH ballsilly + kortzean (458098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
74 # 3อจ630512-172 EI954309364TH nopakk + polla (457995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา
75 # 3อจ630512-173 EI910576239TH หม่อง + pk123456 (457997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
76 # 3อจ630513-121 EG278974005TH Kanyapuk + เมืองช้าง(458195) ตลับทอง (น้ำหนักรวม 13.4 กรัม)(G 78%)
77 # 3อจ630513-164 EG180850324TH เชนทร์ภูคา + rin_arch(458228) กรอบทอง (น้ำหนัก 1.4 กรัม)(G 68%)
78 # 3อจ630513-166 EG975259014TH schan2514 + gm2005(458168) กรอบทอง (น้ำหนัก 8 กรัม)(G 84%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 พ.ค. 2563 - 08:36 น.] #74448 (12/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630506-001 EI910211162TH Kittynoi (457797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630506-014 EI926930586TH Junee (457798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630506-036 820229449200 pongpan_r (457800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630507-005 TH01189SK8H8B ดอกเหงื่อ (457827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630507-011 EI524672441TH เหยินน้อยโคราช (457573) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ630507-013 EX431909287TH ปูศรีสะเกษ (457771) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630508-001 6732000174422 Moty5555 (457708) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
8 # 1อจ630508-006 EG566673964TH kenshiro2810 (457630) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
9 # 1อจ630508-018 EI922586922TH assawin (457644) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630508-019 EI922586922TH assawin (457650) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ630509-001 PYL2000461988 toey7 (457776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630509-003 CNPA000150612 sutarn (457778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630509-005 EV294513320TH madeowsri (457822) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630509-008 EX515917605TH วิทย์4301 (457781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630509-009 EI938007229TH BankHiWay (457727) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ630509-010 PPDA000359674 หมงครุใน (457794) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630509-012 EG592632512TH ปอวีร์ (457770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630509-013 EI909854394TH Satelite (457773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ630509-014 EG592586702TH mumu99 (457796) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ630509-015 EG592586702TH mumu99 (457799) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ630509-016 EG592586702TH mumu99 (457802) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630509-018 EX469494567TH Bophantom (457764) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ630509-020 EI895235062TH thatcharit (457775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630509-021 TH01189QNUQ6B jatukarm2007 (457785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630509-022 EI903333112TH sza1200 (457804) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
26 # 1อจ630509-023 EI884065637TH mesa918 (457788) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 1อจ630509-024 EI903333112TH sza1200 (457807) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
28 # 1อจ630509-025 EI726495055TH Tun2515 (457792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630507-040 ศตกมล (458109) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 2อจ630509-012 loongmike (457733) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ630509-014 แมวจ้ะ (457745) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630511-022 psiam (457845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630513-010 Chicha (458110) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630506-111 EI885084249TH Mongkonlimchai + (457941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
boonsom_n
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
2 # 3อจ630506-210 EF659208673TH ภาสะลอง + ค้างคาวปิกเขียว (457947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
3 # 3อจ630506-211 EF659208973TH ภาสะลอง + ค้างคาวปิกเขียว (457949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
4 # 3อจ630506-212 EF659208673TH ภาสะลอง + ค้างคาวปิกเขียว (457951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
5 # 3อจ630506-213 EF659208673TH ภาสะลอง + ค้างคาวปิกเขียว (457952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ630506-214 EF659208673TH ภาสะลอง + ค้างคาวปิกเขียว (457954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
7 # 3อจ630506-215 EF659208673TH ภาสะลอง + ค้างคาวปิกเขียว (457955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
8 # 3อจ630507-134 EI887088380TH ของขลัง + lordcoffee (457956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630508-007 amaging + ธาราวดี (457957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ630508-124 EI995042541TH โต้งกระนวน + (457710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แว่นพระประแดง
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อผงใบลาน ปี 2517 จ.นครปฐม
11 # 3อจ630511-004 taroxtaro + Varawut1699 (457963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630511-011 PLE_INNO + Vasipol (457967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5358/น้ำหนัก 59.6 กรัม)
13 # 3อจ630511-014 worrior + sanopporn (457852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
14 # 3อจ630511-016 เสี่ยเมืองกาญฯ + sanopporn (457856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2520 จ.น่าน (สภาพใช้)
15 # 3อจ630511-017 moo_bpk + sanopporn (457858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630511-018 บรีสพระช่วย + sanopporn (457859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630511-019 poshwises + sanopporn (457861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630511-021 ธันวา + gun87 (457939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ630511-105 EG271562883TH Kongkee + cnontarat (457867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร(G 66%)
20 # 3อจ630511-106 EG592632509TH pornperm + ปอวีร์ (457869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุสันธาตุ พิมพ์ต้อ เนื้อดิน จ.พะเยา
21 # 3อจ630511-108 EW652701075TH visuth + รุ่งโรจน์ (457873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นสร้างศาลาการเปรียญ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 154)
22 # 3อจ630511-109 EI935213558TH กระดุมทอง + เขยมาบตาพุด (457877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 280393)
23 # 3อจ630511-110 EI935213558TH phoomchai + เขยมาบตาพุด (457878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 88%)
24 # 3อจ630511-112 EI958801092TH หนุ่ยดีเจริญ + พิชชากร (457863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630511-115 EI937248183TH ยุทธภีม + shakespeare (457872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 64%)
26 # 3อจ630511-116 TUR3000297094 ป้อดคุง + เสืออิบสาทร (457875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
27 # 3อจ630511-119 EI907842138TH lomlopburi + prabaiboon (457881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง(G 74%)
28 # 3อจ630511-121 EW183696244TH perfectman77 + 1110444 (457908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 64%)
29 # 3อจ630511-123 EI926010340TH thawath + หนกอุทัย (457912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ630511-124 EI887929796TH panthong2522 + tranger (457919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
31 # 3อจ630511-125 EI956102813TH phairoj1186 + pop_vat (457962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
32 # 3อจ630511-128 EG234662539TH TEE_INTER + (457931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630511-129 EI873768334TH โต้งกระนวน + hooligan (457934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630511-132 EF699057821TH joeenok + อี๊ดเมืองเลย (457884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
35 # 3อจ630511-133 EI958000635TH kiattisak + ริณดา (457885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
36 # 3อจ630511-134 EI958000635TH joeenok + ริณดา (457888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดโพธิ์แจ้ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรสาคร

37 # 3อจ630511-135 EI958000635TH Sangjan + ริณดา (457891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
38 # 3อจ630511-136 EI958000635TH kampanat + ริณดา (457893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว เนื้อสำริด จ.สิงห์บุรี
39 # 3อจ630511-138 EF153673372TH ksomchai + theera (457898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
40 # 3อจ630511-139 EI560179424TH ป๋องแป๋ง + พุทธโกศัย (457900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองผสม จ.นครสวรรค์
41 # 3อจ630511-141 EI951412875TH seed-seed + sanopporn (457886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นดาวเทียม พิมพ์หลังยันต์เต็ม เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กำแพงเพชร
42 # 3อจ630511-142 ED930844393TH poshwises + หม่อง (457889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
43 # 3อจ630511-143 EI951011585TH กุ้งหวาน + เหรียญหลวงพ่อคูณ (457892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ630511-144 EI926939276TH ศิษย์ท่านขุน + ซูโม่ (457894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
45 # 3อจ630511-145 EI926939276TH ภาสะลอง + ซูโม่ (457897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
46 # 3อจ630511-146 ED930845155TH satang17 + star15 (457899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ ร่นุ 108 ปี พิมพ์ใหญ่(บาง) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
47 # 3อจ630511-147 EG776912085TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (457964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
48 # 3อจ630511-148 EX459256483TH จอมทอง33 + khommanuch (457903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต 88 เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 804)
49 # 3อจ630511-150 EI890466740TH วิชามาร + เจ๋งจริง (457909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)
50 # 3อจ630511-151 EI937183828TH sjirapon + pop_vat (457901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้านาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 พ.ค. 2563 - 08:36 น.] #74444 (11/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630504-019 EI117440274TH ชมรมศิษย์สน (457455) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ630505-018 EI593046743TH Nippit (457230) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ630505-021 EI898190232TH มหามณีจินดา (457217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630506-018 EI936400821TH bluezone69 (457335) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630507-004 EI778354901TH datyutthaya (457550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630507-006 EF072265475TH settavut (457554) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630508-004 EG840610126TH ลูกปัตต์ (457680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630508-005 LAMB000554289 Reindeer_kwang (457682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630508-007 EI916294749TH ศรีเมืองระยอง (457685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630508-009 EI824933366TH krai007 (457686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630508-012 EG269787826TH วัฒน์พระเครื่อง (457699) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630508-015 EI945634127TH pumcha (457701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ630508-017 EI922834730TH น้องหมี (457703) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ630512-015 EX424502232TH บัวลอย (457974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630430-012 siri737 (456928) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 2อจ630506-010 charwut (457736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630506-018 Nicharida (457473) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ630507-033 friendship (457521) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ630508-001 Teesanl709 (457725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630508-002 ดิอาโบล (457663) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630508-003 เจริญ42 (457667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630508-004 เอี่ยมโชคดี (457670) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ630508-009 attta (457676) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ630508-014 นับตังค์ (457724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ630508-016 pui1228 (457687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ630508-017 Sompong0421 (457690) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ630508-018 surasak2504 (457692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630508-025 sjitrakorn (457654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630509-003 apichaidon (457779) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630509-005 aee_sotspa (457782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ630509-006 nikron (457784) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ630509-008 แม่หมอ (457786) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ630509-009 thanagaon (457789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ630509-010 เบริ์ดบางปู (457791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ630511-003 loongmike (457924) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 11 รายการ
22 # 2อจ630511-005 RTPRA (457928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ630511-023 gun87 (457887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
24 # 2อจ630512-005 wutisil (458010) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
25 # 2อจ630512-006 wutisil (458014) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
26 # 2อจ630512-013 การันตีพระ (457968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ630512-014 การันตีพระ (457970) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ630512-019 การันตีพระ (457972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630505-132 EI916236825TH ptipmoon + เขยมาบตาพุด (457684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นสามัคคีสุข เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ630506-175 EI880738015TH poshwises + wirote08 (457381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630507-137 TH01189U0FA4B NIRUCHA + Jamjadam (457517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ630507-146 EG778088684TH va1111 + yorch (457598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
5 # 3อจ630508-006 pangjung + เจริญ42 (457628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้) (630325-010)(G 73%)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองไว้
6 # 3อจ630508-114 EI794417110TH thongpaiwan + จอมพล (457641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 84%)
7 # 3อจ630509-001 สิทธิธรรม + apichaidon (457832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรียุธยา
8 # 3อจ630509-002 satang17 + KoTar (457732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ630509-003 tongdang53 + ประศาสน์ (457735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
10 # 3อจ630509-005 AChen + chumponjua (457739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ตื้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ630509-006 LexCyber + loongmike (457741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดไลย์ เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
12 # 3อจ630509-102 EF693088940TH น่านน้ำ + แซนวิช (457841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ครอบน้ำพระพุทธมนต์ วัดระฆังฯ รุ่น 112 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
13 # 3อจ630509-104 EI951413093TH ApiPra19 + tojane (457805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
14 # 3อจ630509-105 EI911919479TH non31 + GOLFJUJU (457806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพล้างผิว)
15 # 3อจ630509-106 EG266311763TH keng_kung + จำปาเอฟซี (457808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
16 # 3อจ630509-107 EI951420236TH moo_bpk + Mailman330 (457809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ630509-109 EX490237511TH ภาสะลอง + นายชลิต (457811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
18 # 3อจ630509-110 EG465558307TH sitthawee + nooing (457812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเชิงท่า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ630509-114 RPDD000063272 scott + Sinsiampra (457766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 9 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ630509-118 EI905323152TH zafari + vazzaaa (457783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตระกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับการถักเชือกลักษณะนี้
21 # 3อจ630509-119 EI905323152TH zafari + vazzaaa (457787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตระกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับการถักเชือกลักษณะนี้
22 # 3อจ630509-120 EI905323152TH poshwises + vazzaaa (457790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
23 # 3อจ630509-121 RPLD000101485 S-THAKSAKORN + (457748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แสงเงินแสงทอง
เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ รุ่นเมตตา 59 เนื้อเงิน ปี 2559 จ.สมุทรปราการ (หมายเลข 42)
24 # 3อจ630509-122 EG284748419TH penggo + ธิติวราห์ (457753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อผง ปี 2499 จ.สิงห์บุรี
25 # 3อจ630509-123 EI900657370TH gchai + napolyonk (457840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผง ปี 2495-2525 จ.นนทบุรี (สภาพซ่อมใบหน้าซ้าย)
26 # 3อจ630509-124 EI942454863TH pumcha + มีคุณ (457755) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
27 # 3อจ630509-125 EI922848711TH penggo + promlok (457758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 56%)
28 # 3อจ630509-127 EW721932718TH youtasit + ขนมกรุบ (457761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 9866)(G 70%)
29 # 3อจ630509-128 EI796944048TH kenshiro2810 + หนองซอ (457763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพหักซ่อม)
30 # 3อจ630509-129 TH01189YNAE3B ลู่เฉินเฟย + หงส์บ้านเม้ง (457765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
31 # 3อจ630509-130 EI905799397TH gek1414 + ATIVAT (457767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(560126-216)(G 68%)
32 # 3อจ630509-131 EI905799397TH gek1414 + ATIVAT (457813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(560126-217)(G 68%)
33 # 3อจ630509-136 EI235674992TH torploy + scott (457818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
34 # 3อจ630509-137 PWET000620031 poshwises + bunjerd (457839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม

35 # 3อจ630509-138 EW581321236TH Sololo + newkid (457819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
36 # 3อจ630509-140 EG465558369TH พ่อลูกร่ำรวย + nooing (457821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ630509-141 EG424208567TH keng_s + ศุภกิจอธิคม (457740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
38 # 3อจ630509-143 EI996893770TH เอลำลูกกา + Batthae356 (457746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630509-144 EI598179004TH พรพระพุทธคุณ + khata (457749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560705-159)
40 # 3อจ630509-146 EI996684578TH Jojo2020 + deawn (457752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
41 # 3อจ630509-148 EI131788665TH zafari + Chai5949 (457756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 11 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
42 # 3อจ630509-150 EI861283758TH taratchon + ริณดา (457760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัว หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630509-151 EI861283758TH tonyadam22 + ริณดา (457823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ630509-152 EI861283758TH jennarong1981 + ริณดา (457824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดกำแพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ630509-153 EI861283758TH loomthong + ริณดา (457826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ระลึกวันกู้เอกราชครบ 200 ปี เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630509-154 EI861283758TH kit01 + ริณดา (457828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นิล วัดครบุรี เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
47 # 3อจ630509-156 EI861283458TH nongnoom + ริณดา (457831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
48 # 3อจ630509-157 EI861283758TH poshwises + ริณดา (457833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สระบุรี
49 # 3อจ630509-158 EI861283758TH Jenjira + ริณดา (457834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
50 # 3อจ630509-159 EI861283758TH satang17 + ริณดา (457836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
51 # 3อจ630509-160 EI861283758TH poshwises + ริณดา (457837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดกำแพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
52 # 3อจ630509-161 EI861283758TH พิชชากร + ริณดา (457768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.นครปฐม
53 # 3อจ630509-162 EI861283758TH Maximax + ริณดา (457769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม

54 # 3อจ630511-006 มหามณีจินดา + SeksitK (457851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา (550220-043)(G 78%)
55 # 3อจ630511-107 GSRJ000132325 toey7 + ณัชกิจ (457871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 (เลข ๗ ตัวใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(620610-014)(G 79%)
56 # 3อจ630511-131 EI884749781TH pangjung + djaonja (457882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(620125-175)(G 85%)
57 # 3อจ630511-149 EI992917630TH memories + ขุมทรัพย์บูรพา (457906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี (ขนาด 2.5 นิ้ว)(620913-141)
58# 3อจ630512-159 Choke5383+พลังศรัทธา (458076) ตลับทอง (น้ำหนัก 15.6 กรัม)(G76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 13 พ.ค. 2563 - 08:37 น.] #74440 (10/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630430-003 EI593044654TH Gaokod2549 (456888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630430-024 EI925414904TH chin-in (456942) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
3 # 1อจ630430-026 EI882626833TH tongjoy (456854) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ630502-015 EI922304666TH คุณศิระ (456983) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ630504-010 EI890263000TH มีบุญ888 (457422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630505-012 EI925707718TH manliar (457186) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630505-017 EG568123222TH doopradee (457191) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630506-004 EI895477228TH กิ่วกระ (457312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ630506-005 EI931760584TH joycezalnw (457328) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ630506-012 EX463615196TH warning (457417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ630506-031 EI881687650TH k9cob (457358) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ630506-035 RYTR000046628 tharuanoi1970 (457420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630507-009 EI730668628TH kohler (457564) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630418-016 ๙อุอากะสะ (455753) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ630421-007 boom35 (455971) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630429-005 finance (457112) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ630430-006 poshwises (456921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630505-011 คุณพ่อลูกแฝด (457218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630506-002 ฅนบางใหญ่ (457315) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630506-004 jojo5 (457472) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ630506-009 nillanat (457302) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
9 # 2อจ630506-012 mvunbay (457342) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ630506-025 Nicharida (457474) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 2อจ630506-026 Nicharida (457475) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ630506-030 แผนบ้านกร่าง (457356) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 2อจ630507-017 psiam (457502) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
14 # 2อจ630508-023 การันตีพระ (457622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ630511-010 kungkkk (457844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630511-018 การันตีพระ (457842) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630430-105 EG281479267TH penggo + sanopporn (456853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
2 # 3อจ630430-115 EI769860683TH สมชายฐานทัพ + Ottokung (457719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
3 # 3อจ630505-010 TADDY + onizuka2518 (457675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (สภาพสวย)
4 # 3อจ630506-133 EI128385555TH ภาสะลอง + noy2015 (457400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
5 # 3อจ630506-201 820220469865 gek1414 + สยาม377 (457397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง(G 63%)
6 # 3อจ630507-101 EI880981791TH sanya1002 + pdarnswat (457560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์หลังยันต์ดวง ส ๑ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้สึก)
7 # 3อจ630508-001 popnavy + Puttawat (457612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5196)(G 62%)
8 # 3อจ630508-002 kaksuntech + RTPRA (457616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (620809-059)(G 77%)
9 # 3อจ630508-003 ของขลัง + นกทุ่งสง (457619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (580110-142)
10 # 3อจ630508-004 Satelite + พุทธบูชา (457621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มยอ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(521130-004)
11 # 3อจ630508-008 Kaeokleng + เด็กท่าพระ (457629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา พิมพ์ปรกโพธิ์สดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
12 # 3อจ630508-009 motomoshi + บรีสพระช่วย (457721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ใบข้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)(630418-309)
13 # 3อจ630508-010 Zinemala + ammoniamotion (457631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
14 # 3อจ630508-011 kenshiro2810 + นับตังค์ (457657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
15 # 3อจ630508-012 เพชรสันติ + prasangsit (457661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ เนื้อดิน จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ630508-013 dod18 + Watchbank (457665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
17 # 3อจ630508-014 udom66 + CC-AMULET (457668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพชำรุดขอบขวา) (630429-171)

18 # 3อจ630508-015 Oat_Phk + Thanida24 (457672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอม หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ630508-101 EX399557245TH six_cm + ทอฝัน (457614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
20 # 3อจ630508-102 EI997215995TH toh2722 + ชวนชื่น (457617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
21 # 3อจ630508-103 EI941403940TH Prakun + องอาจ (457620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
22 # 3อจ630508-104 EI692369524TH Songpol_cg + tompra (457623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพใช้)(G 60%)
23 # 3อจ630508-105 EI997033560TH ภาสะลอง + somnuk5 (457717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
24 # 3อจ630508-106 EI994212955TH บ้านกรอบเงิน + boonpawan (457723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกายเทพ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 21/น้ำหนักทอง 5.3 กรัม)
25 # 3อจ630508-107 EI920828612TH ccmachinery + (457626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธนกฤตพระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี.. (สภาพใช้)(630418-159)(G 62%)
26 # 3อจ630508-108 EI941403953TH phoomchai + องอาจ (457632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
27 # 3อจ630508-109 EI995581475TH ภาสะลอง + ดอกดิน (457633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ630508-111 EI763892232TH aluminium + เอื้ออนันต์ (457636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (630207-050)(G 62%)
29 # 3อจ630508-113 EI999800216TH ภาสะลอง + ไกลปีนเทื่ยง (457722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ630508-115 EI996823694TH กุ๊กราม2 + ninnin (457645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทัต วัดคฤหบดี เนื้อสำริด ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630508-116 EI926007822TH zafari + หนกอุทัย (457646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง
32 # 3อจ630508-117 820229680023 บูรพาบารมี + หนิงพระบาท (457648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
33 # 3อจ630508-118 EI885777599TH pichet83 + ก้อนกรวด (457651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ630508-119 EI941419940TH dang29 + หนุ่มธนบุรี (457653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
35 # 3อจ630508-120 EI814451109TH yime2 + suwankal (457655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุท่าฉนวน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยนาท
36 # 3อจ630508-121 LAMB000554289 nopakk + Reindeer_kwang (457705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2514 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

37 # 3อจ630508-122 EI623858425TH boymoo4 + MINIGUNNER (457707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม เนื้อกะไหล่ ปี 2467 จ.ฉะเชิงเทรา
38 # 3อจ630508-125 EI723383829TH six_cm + newzalagun (457711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์สองกร เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630508-126 EI941282040TH lovehunterlove27 + เนนิติ (457712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง เนื้อไม้ จ.นนทบุรี **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
40 # 3อจ630508-127 EG274962562TH prons + เมกมาย (457713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง
41 # 3อจ630508-128 EI916286977TH mk_classic + เขยมาบตาพุด (457714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
42 # 3อจ630508-129 EI916286977TH gek1414 + เขยมาบตาพุด (457715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
43 # 3อจ630508-131 EI926942111TH ภาสะลอง + จำปาเอฟซี (457637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
44 # 3อจ630508-132 EI926942111TH ภาสะลอง + จำปาเอฟซี (457640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
45 # 3อจ630508-133 EI926942111TH keng_kung + จำปาเอฟซี (457642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
46 # 3อจ630508-135 EI996637096TH jintonic + framerin (457643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
47 # 3อจ630508-136 EI941053458TH Wee08 + pichet344 (457647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 68%)
48 # 3อจ630508-137 EI995042833TH perfectman77 + iamkob (457649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก/สภาพแต่งผิว)
49 # 3อจ630508-138 EI923970056TH Jetjetok + pound2007 (457652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นแรก พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช(G 65%)
50 # 3อจ630508-139 EI794268574TH เมืองช้าง + mchutith (457656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ630508-140 EI606945288TH NAPATSADOL + (457658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tarathorn
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
52 # 3อจ630508-141 EI996032280TH juipeter + som3693 (457659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
53 # 3อจ630508-142 EI905352304TH worrior + ไทยแลนด์ (457660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์
54 # 3อจ630508-143 EX463618382TH Bigfil + deghong2013 (457662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 76%)
55 # 3อจ630508-144 EI884490651TH Chicha + พระแสงปืน (457664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ630508-145 EI099251316TH PHLOI + พระประแดง26 (457666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630508-146 ED981498999TH หมูผยอง + ค้างคาวปิกเขียว (457669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
58 # 3อจ630508-147 EG277985386TH zafari + K-SANSRI (457671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม(ยุคต้น) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
59 # 3อจ630508-148 EI942450230TH ชัยบางแค + yime2 (457674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
60 # 3อจ630508-149 BCH0000597201 wit50 + อชิตะพระเครื่อง (457677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก (ว หัวกลวงหลังยันต์แตก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (580916-080)
61 # 3อจ630508-150 EX481398215TH สันตุสสโก + เล็กหัวเสือ (457678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630508-151 EI922834757TH หมงครุใน + น้องหมี (457688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
63 # 3อจ630508-152 EI869665585TH ghostrecon17 + เบียเจ้าเจ็ด (457691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
64 # 3อจ630508-153 EI856397077TH JadeJ + Puttawat (457694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 93 เนื้อเงิน ปี 2551 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 144)
65 # 3อจ630508-154 EF689670751TH pumcha + ปราศมณฑิล (457696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์หน้าอิฐ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ630508-155 EI606945291TH น้อยยน + Tarathorn (457720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
67 # 3อจ630508-156 EW451789186TH bunjerd + Benyapa (457700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธพิจิตร วัดละหารไร่ รุ่นอุดมความสุข เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
68 # 3อจ630508-157 EW451789186TH wanitcha + Benyapa (457726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)
69 # 3อจ630509-004 toh2722 + tonychan (457737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (600819-198)(G 60%)
70 # 3อจ630509-007 C-PRUK + นกทุ่งสง (457742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อชินตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา (600112-012)
71 # 3อจ630509-008 petcharee + Panamera (457744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (620309-090)(G 72%)
72 # 3อจ630509-009 microsoft + Panamera (457747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมุฑิตาจิต เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 20.8 กรัม) (620508-037)
73 # 3อจ630509-103 EG365673035TH greenday88 + print (457803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี.. (630417-319)
74 # 3อจ630509-108 EX362032015TH ptk_1234 + LEEYA (457810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท) (น้ำหนักทอง 10 กรัม)(620926-163)

75 # 3อจ630509-113 ER621038201TH puu2511 + คุณชายแดง (457772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(610627-241)(G 63%)
76 # 3อจ630509-115 EX517090065TH PBnew + direk_inkul (457774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (590627-054)
77 # 3อจ630509-116 EX517090065TH gek1414 + direk_inkul (457777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์ตื้น เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(620525-144)
78 # 3อจ630509-126 RI095749321TH Arunlert69 + Leklek (457759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพทำความสะอาดผิว) (620126-031)
79 # 3อจ630509-133 EI935042178TH xenon2520 + โก๋โรจน์ (457815) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (630311-304)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (630311-322)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกลงรักใหม่) (630311-321)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
80 # 3อจ630509-135 EI935042164TH xenon2520 + โก๋โรจน์ (457817) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(630311-162)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(630311-163)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(63031-116)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
81 # 3อจ630509-142 EI848275955TH thonglor + beer2126 (457743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรสามเกศ กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)(630307-141)(G 66%)
82 # 3อจ630509-145 EI895235062TH ธนาชัย + thatcharit (457751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปุ่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (630424-103)
83 # 3อจ630509-149 EI996657780TH apichaidon + en_amulet (457757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (630427-302)
84 # 3อจ630511-003 แฮปรามคำแหง + loongmike (457847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (611214-017)
85 # 3อจ630511-005 ริวตัง + Chanchai21 (457849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเสนาะ วัดบางคาง พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.ปราจีนบุรี (620503-030)
86 # 3อจ630511-007 Darkwalf + nui28 (457853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (531124-301)
87 # 3อจ630511-009 zebastian + pissanu007 (457854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (620304-064)
88 # 3อจ630511-013 Perkun + succubuz (457848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600902-022)
89 # 3อจ630511-103 EI996866641TH montree_eit + tgiporp (457865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นอุดมโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 105)(630502-329)
90 # 3อจ630511-114 EI914705645TH popnavy + Intra103 (457870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630413-164)(G 96%)
91 # 3อจ630511-117 EX476743004TH ซิยิ่นกุ้ย + lulytoon (457876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (600331-111)(G 63%)

92 # 3อจ630511-118 EG274761367TH aui2517 + Manunicon (457879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(630416-030)(G 78%)
93 # 3อจ630511-122 EI996151809TH khunpra + คุณศิระ (457959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (630427-373)
94 # 3อจ630511-137 EI926935892TH tonychan + eveoil (457895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นยกช่อฟ้าอุโบสถ เนื้อชุบทอง ปี 2517 จ.ระยอง (630130-023)
95 # 3อจ630511-140 EI545768321TH ต่อคู้บอน + thana_gt (457902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 138324) (600914-056)
96#3 อจ 630509-101 natapoln+Patumwan67 (457801) กรอบทอง (น้ำหนัก 5.6 กรัม)(G 81%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 พ.ค. 2563 - 08:31 น.] #74431 (9/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630424-012 EG284537397TH Kanyapuk (456346) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ630428-012 EI508730525TH pound1972 (456592) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ630429-011 EX476137384TH toopronchai (456806) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ630429-016 REKB000051849 KANC3 (456826) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ630430-001 EI905411016TH maanart (456882) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ630430-008 EU819384984TH mahachon (456898) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630430-014 EI885544625TH wilairat_22 (456925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630430-017 EI902269996TH kritsadaw (456930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630430-029 EI925414895TH มูริญโญ่ (456945) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ630430-030 EI876738416TH คงเจริญ (456968) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
11 # 1อจ630430-033 EI88598980TH sornnarai (456862) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630430-034 EI889136159TH ชวนชื่น (456948) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630430-036 EI794273937TH mchutith (456906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630430-039 EW572621714TH ขนมหวาน (456914) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630430-040 EW572621274TH ขนมหวาน (456866) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ630502-003 EI527615284TH เซียนพละ (456978) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630502-011 EW362446710TH kao_za (456981) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
18 # 1อจ630502-017 EI909610701TH en_amulet (457069) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630502-018 EX515894666TH UDS-35 (456989) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
20 # 1อจ630504-003 EI922355274TH คุณศิระ (457084) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ630504-007 EI809268431TH Darkaun (457074) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ630504-023 EI922541206TH assawin (457088) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ630504-026 EI930983395TH pong521 (457075) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ630504-027 EI861274084TH หลังเขา30 (457137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630504-029 EI699762466TH ghostrecon17 (457128) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
26 # 1อจ630505-008 EI896451227TH bluezone69 (457189) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 1อจ630505-009 EI896451227TH bluezone69 (457185) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 1อจ630505-011 EI873285124TH balloonb (457221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ630505-019 EI991405427TH seranee (457193) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630421-001 phoomchai (455961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 2อจ630421-019 microsoft (455976) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ630425-011 jojo5 (456373) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630425-012 jojo5 (456375) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630425-013 jojo5 (456377) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630428-016 finance (457109) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ630430-003 patbangbon (456877) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ630430-004 patbangbon (456893) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
9 # 2อจ630502-001 noomark (457022) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630502-005 sak3152 (457026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630502-013 แฮปรามคำแหง (457032) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630502-014 แฮปรามคำแหง (457037) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ630504-008 พุทธบูชา (457081) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ630504-009 JoeHaya (457184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630504-014 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (457073) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
16 # 2อจ630504-018 montrip (457087) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
17 # 2อจ630504-023 microsoft (457079) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630505-007 วีไทรน้อย (457187) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630505-015 Wee08 (457192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ630505-016 boypaza (457225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ630505-019 ราชสีห์ (457212) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630505-021 penpathum (457198) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ630505-022 scottruth (457234) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ630505-024 Chicha (457195) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ630506-013 penggo (457305) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 2อจ630506-019 c-bank (457351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630507-004 เหน่งบางคู้ (457527) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ630511-001 ยุทธภีม (457731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630425-122 EI867123119TH ฅนบางใหญ่ + กล้วยหิน (457102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาพระประธาน วัดสุทัศนฯ รุ่น จ.ป.ร. ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630502-121 EI864015336TH phoomchai + kittikitti (457003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)(G 91%)
3 # 3อจ630502-131 EI906886747TH zafari + หวานเย็น007 (457006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
4 # 3อจ630502-132 EI906886747TH zafari + หวานเย็น007 (457007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
5 # 3อจ630504-011 ต่อคู้บอน + jatukarm2007 (457149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระบูชาพระปางนาคปรก เนื้อทองเหลือง สร้างย้อนหลังปี 2540 (ขนาด 9 นิ้ว) **ไม่ระบุที่สร้าง
6 # 3อจ630504-014 บรีสพระช่วย + ต่อคู้บอน (457157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ630504-016 lekc4 + เน้นพระสวย (457179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อห่วง วัดท่าใน รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2499 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ630505-008 sanko88 + วณิชออโต้ (457254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
9 # 3อจ630505-148 EI921107174TH bahlah5 + โด้บูรพาพระเครื่อง (457287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร/หมายเลข 1503)
10 # 3อจ630506-152 EG877815785TH Sangjan + ลำตะคลอง (457385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 พ.ค. 2563 - 08:35 น.] #74427 (8/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630504-014 ED883368375TH 6411171 (457425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630505-005 EI930828020TH PHLOI (457200) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630505-010 EI884746604TH pontat567 (457215) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630505-016 EI936400818TH bluezone69 (457201) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630506-002 EI916277670TH เขยมาบตาพุด (457429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630506-003 EI920670463TH anothaitmc46 (457431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630506-006 EI885352767TH FIREWALL (457304) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ630506-007 EI885352775TH FIREWALL (457306) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ630506-009 EI911364301TH som3693 (457434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630506-010 EI991441778TH naphat1981 (457437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630506-011 EW166003420TH pop_vat (457415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630506-013 EF401432520TH tawat07 (457309) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630506-015 EI879347666TH ไข่มุข (457419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630506-016 EI894674535TH bolo1 (457421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630506-017 EI991435503TH seranee (457310) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 1อจ630506-019 KBAN000895675 taccord (457423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630506-020 EI882648343TH ตราชั่ง (457424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630506-021 LINEMAN nuaypkt (457308) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
19 # 1อจ630506-023 EI884697276TH น้องหมี (457366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630506-024 EX493654635TH หัตถะลา (457487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630506-025 EI922558515TH assawin (457314) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ630506-026 EI922558515TH assawin (457331) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 1อจ630506-027 EI905758891TH Mark1993 (457369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630506-028 EX452918837TH pongpamorn (457371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630506-029 EG370062795TH เอกสตูล (457311) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ630506-030 EI926909518TH เสือสมิง (457373) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ630506-032 PSP0006135772 Bsilp (457418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630506-034 TH01189U3B74B pontat567 (457313) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ630507-002 TH01189HNH64B ตึ่งนั้ง (457542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ630507-003 EI913893859TH sakbangbon (457548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ630507-008 EI898194185TH มาริโอ (457568) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ630507-010 EI824873490TH kridsanapong (457556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630507-012 EI997218586TH chokchai (457576) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
34 # 1อจ630507-014 EI931119305TH danny77 (457586) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ630507-015 EI935942199TH บีลูกพระธาตุ (457546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ630507-016 EI878543655TH SAHAKORN (457547) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ630507-017 EI920089868TH ภพเมืองสรรค์ (457580) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ630507-018 EI726485036TH Tun2515 (457604) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630502-002 kai_emotionfc19 (457447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630504-004 ammarin (457452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630504-015 ทาสเทวี (457453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630505-004 เจริญ42 (457188) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630505-025 va1111 (457199) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630506-006 ลูกระยอง (457359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630506-007 ลูกระยอง (457299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630506-008 nillanat (457301) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
9 # 2อจ630506-011 c-bank (457339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630506-014 Panamera (457343) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630506-016 phoomchai (457345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630506-027 likeit (457307) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630506-028 KONDEE446 (457354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630506-031 วัตถุมงคลสยาม (457442) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 2อจ630507-001 arun2515 (457528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630507-002 มหานคร (457606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630507-003 Phong5555 (457531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630507-005 catbkk (457533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ630507-006 หนุ่มธนบุรี (457535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630507-007 Macky999 (457538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630507-008 RTPRA (457539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630507-010 RTPRA (457543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630507-012 อรรถพล (457520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630507-019 ARRYW81 (457523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630507-020 กานกินรี (457507) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630507-021 กานกินรี (457511) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630507-028 greenday88 (457553) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ630507-029 สำเภาทอง (457557) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ630507-032 chanram (457545) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630507-034 hunter04 (457529) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630507-035 hunter04 (457532) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ630507-036 hunter04 (457514) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ630508-010 การันตีพระ (457610) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ630508-011 บรีสพระช่วย (457681) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

35 # 2อจ630508-015 ฅนบางใหญ่ (457683) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
36 # 2อจ630508-020 Pond27 (457695) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
37 # 2อจ630508-021 การันตีพระ (457615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ630508-022 การันตีพระ (457618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ630508-024 การันตีพระ (457624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ630508-027 เอี่ยมโชคดี (457611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
41 # 2อจ630508-028 tree5007 (457613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
42 # 2อจ630509-001 การันตีพระ (457718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630422-009 Jetsadaphong + Merlion (456943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 58%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ630427-157 EI903311911TH Auh122 + phot87616 (457050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อชุบทอง จ.อุทัยธานี
3 # 3อจ630430-003 ทันบางบอน + sanopporn (456932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อนวโลหะ จ.ปัตตานี (หมายเลข 13) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ630502-008 penggo + ใบเตย (456998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง ปี 2463 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
5 # 3อจ630502-111 EI906886702TH กวงยะลา + หวานเย็น007 (457503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630502-128 RI095724038TH chinko + Leklek (457019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ เนื้อเงินยวง ปี 2534
7 # 3อจ630504-005 ยุทธภีม + UDS-35 (457168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลางลึก เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (571015-204)
8 # 3อจ630505-005 Viraphan711 + กาเบียล (457247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อกึ๋น วัดดอนยายนาวา เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630505-102 EI885758294TH ชุมพล5 + ก้อนกรวด (457264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อเล็ก วัดบางนมโค เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุปีสร้าง)
10 # 3อจ630505-107 EI874094069TH ณัฐปรัชญ์ + อาท_สี่แคว (457275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดวิเวกวนาราม เนื้อผง ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา
11 # 3อจ630505-113 EI830562222TH man77 + หรั่งวัดไตร (457505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
12 # 3อจ630505-134 EI873792404TH Bophantom + birdnaja (457240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ630505-138 EI931016257TH projectin1 + เล็กรางบัว (457290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพระกาฬ ท่านสรรเพชญสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2)(G 66%)
14 # 3อจ630506-006 Bophantom + Nicharida (457336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ630506-124 EI872435468TH Sutatiwat2540 + Benyapa (457410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อตะกั่ว ปี 2534 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ630506-186 EG343308185TH Bophantom + hot2523 (457467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
17 # 3อจ630506-206 EI820396724TH Arjaree56 + กล้วยหิน (457443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะอยุธยาทรงเครื่อง เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 4 นิ้ว) (สภาพซ่อมลำตัวและพระเกศ)
18 # 3อจ630507-001 กุ้งหวาน + ดิอาโบล (457559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)
19 # 3อจ630507-002 Tarzan + vinit09 (457561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 กองทัพอากาศสร้าง เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม)
20 # 3อจ630507-003 yutboss175 + monthap (457562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 13325)(520530-122)(G 88%)
21 # 3อจ630507-004 พรญาณ + catbkk (457565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี
22 # 3อจ630507-005 Putthasingh + ชวนชื่น (457603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ภปร. วัดธรรมมงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว/สภาพปิดทองใหม่) (620531-096)
23 # 3อจ630507-006 chaiyawit_doh + ชวนชื่น (457567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชินราช รุ่นแม่ทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2235/หน้าตัก 9 นิ้ว)
24 # 3อจ630507-007 มาม่าเป็ด + อรรถพล (457569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (630413-140)(G 79%)

25 # 3อจ630507-008 บรมีหลวงปู่ทวด + (457596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เกจิมหาเวทย์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
26 # 3อจ630507-009 masterpiece + Toroclub (457571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.ปัตตานี (หมายเลข 40)
27 # 3อจ630507-010 masterpiece + Toroclub (457572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นฉลองแซยิด พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.ปัตตานี (หมายเลข 131)
28 # 3อจ630507-011 ตาลเดชา + phon265 (457496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (550213-035)
29 # 3อจ630507-012 Pracha40 + สำเภาทอง (457498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
30 # 3อจ630507-013 Kittisaktnd + sjitrakorn (457501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630507-102 SSMY000006516 pop_vat + เซียนพละ (457563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
32 # 3อจ630507-103 EX431912683TH thotsaphol4110 + sarsi (457566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630507-104 EI922829292TH motomoshi + วีบางพูน (457570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (600127-152)
34 # 3อจ630507-106 EI898190158TH patchara + t_local (457605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 87%)
35 # 3อจ630507-107 EI880647637TH รถโฟร์ค + อาณาจักรพระ (457578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ630507-108 EI880647637TH รถโฟร์ค + อาณาจักรพระ (457581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ฐานยันต์มะอะอุ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

37 # 3อจ630507-109 EI885087801TH kenshiro2810 + Intra103 (457583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
38 # 3อจ630507-110 EI88508780TH kenshiro2810 + Intra103 (457585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
39 # 3อจ630507-111 EI825482481TH poshwises + (457575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 751)(570616-102)(G 70%)
40 # 3อจ630507-112 EI990302117TH dreamsconner + Clubpra (457577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ เนื้อดิน ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ630507-113 EI917635807TH aekchai + yingaree (457579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 74708)
42 # 3อจ630507-114 EI830568582TH opasn + หรั่งวัดไตร (457582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดโชติการาม พิมพ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด จ.ราชบุรี
43 # 3อจ630507-115 EX452333129TH วีไทรน้อย + ต่ายวัดหนึ่ง (457584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (630425-217)
44 # 3อจ630507-116 EI830568582TH Yuttana + หรั่งวัดไตร (457587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ630507-117 EI900842249TH chaidee + yoon9 (457588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง (สภาพใช้)
46 # 3อจ630507-118 EG266308755TH sarawadee + ซูโม่ (457589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
47 # 3อจ630507-119 EG266308755TH sarawadee + ซูโม่ (457590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
48 # 3อจ630507-120 EX363751335TH ศิษย์ท่านขุน + bancha18 (457591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี

49 # 3อจ630507-121 EI406923809TH banana156 + nung4066 (457607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิว) (610310-006)
50 # 3อจ630507-123 RAMW000034334 morn-tharua + OgapzaO (457530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้ฝนขอบข้าง-หลังและซ่อมฐาน)
51 # 3อจ630507-124 EI920738470TH แอลพระไทย + balloonb (457534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
52 # 3อจ630507-125 EI922832671TH yanaton + Nattanan88 (457537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี ปี 2539 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ630507-126 EI941904257TH thotsaphol4110 + thong88 (457541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630507-127 EI938030735TH aluminium + k9cob (457544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (630331-227)(G 80%)
55 # 3อจ630507-128 EI938030735TH Wee08 + k9cob (457549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ630507-130 EI938030735TH Sakorn_rak + k9cob (457555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630411-253)
57 # 3อจ630507-131 EI935906435TH pandp + บีลูกพระธาตุ (457508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง จ.สกลนคร
58 # 3อจ630507-132 EI933420549TH ซิยิ่นกุ้ย + Tzsamsak (457509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
59 # 3อจ630507-133 EI919396415TH Ninja_Fast + Prakor (457512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
60 # 3อจ630507-135 EI787565095TH พ่อมาเฟีย + Takamine (457513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี(G 72%)

61 # 3อจ630507-136 EI781790654TH yodpra + ppffarm (457516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (620923-046)(G 75%)
62 # 3อจ630507-138 EX337060235TH Kenny + khunpon (457519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
63 # 3อจ630507-139 EI912332367TH บรีสพระช่วย + blackvazabi (457522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เนื้อเงิน ปี 2521 จ.อุบลราชธานี
64 # 3อจ630507-140 EI762318760TH zafari + wosatorn (457524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ/กรอบชุบทอง)
65 # 3อจ630507-141 EI905749886TH Retail + แซนวิช (457592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
66 # 3อจ630507-142 EI931081366TH ณัชกิจ + องอาจ (457593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (สภาพใช้และซ่อมขอบหลังล่างซ้าย)
67 # 3อจ630507-143 EI1919635478TH gek1414 + sudjarit (457594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพฝนขอบเหรียญ)(530409-168)
68 # 3อจ630507-144 6732000174408 joeenok + Moty5555 (457595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
69 # 3อจ630507-145 EI775855016TH ๙อุอากะสะ + nestto (457597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังเข็มกลัดตัวหนังสือเล็ก เนื้อชุบทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
70 # 3อจ630507-147 EI863059945TH PraLike + noi70 (457599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทอดกฐิน พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 504)
71 # 3อจ630507-148 EI913712962TH อรุณแสง + อ๊อดจ้า (457600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
72 # 3อจ630507-149 EI913412952TH loongmike + อ๊อดจ้า (457601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ

73 # 3อจ630507-150 EI821062890TH Wee08 + werty (457602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดตื้น เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
74 # 3อจ630507-151 EI920846681TH akkorn + peaky (457525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 79%)
75 # 3 อจ630508-112 EI917626685TH gm2005 + PONPON (457638) กรอบทอง (น้ำหนัก 2.0 กรัม) (G 68%)
76 # 3 อจ630508-130 EX368198959TH ChartKT + เพชรสุวรรณ์ (457716) กรอบทอง (น้ำหนัก 2.8 กรัม) (G 81%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 พ.ค. 2563 - 08:54 น.] #74418 (7/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630418-022 EI644675365TH pound2007 (455766) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ630428-017 EG631756105TH ฟีนอลพระเครื่อง (457265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630430-015 EI897497389TH chanchim (456926) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ630502-001 EI878532922TH tookatun (456976) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630504-006 EG623236434TH ปืนใหญ่ (457101) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630504-024 EI885049193TH Intra103 (457108) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630504-025 EI922541206TH assawin (457122) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
8 # 1อจ630505-001 NKYN000083797 probation (457270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630505-002 EI898506515TH golfsriracha (457271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630505-003 EI924207843TH bank121 (457273) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ630505-004 EI899920644TH HatPra (457276) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 1อจ630505-013 EI885584491TH wilairat_22 (457224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630505-014 EI444895706TH พรหมมาตร์ (457227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630505-015 EI920493803TH ข้าวตอกแตก (457229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630505-020 EG300373487TH นรปาน (457232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630429-012 olympia (457608) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 2อจ630429-013 olympia (457609) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 2อจ630504-005 wutisil (457076) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ630504-006 wutisil (457077) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ630504-013 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (457078) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630505-005 pop_vat (457259) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ630505-006 ทวดนรรัตน์ (457261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630505-008 วีไทรน้อย (457202) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ630505-010 zebastian (457262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630505-012 tree5007 (457222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630505-014 Wee08 (457190) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630505-017 Wachilapat (457204) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ630505-018 WeeKlinhom (457297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ630505-026 นภเก้า (457236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630505-027 Pairkub (457237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ630506-017 Nicharida (457349) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
17 # 2อจ630506-035 การันตีพระ (457327) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630507-009 RTPRA (457540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 2อจ630507-011 midori (457518) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
20 # 2อจ630507-013 การันตีพระ (457490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630507-014 การันตีพระ (457491) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ630507-015 การันตีพระ (457493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630507-016 การันตีพระ (457494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ630507-023 BankHiWay (457551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
25 # 2อจ630507-024 การันตีพระ (457495) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
26 # 2อจ630507-025 การันตีพระ (457499) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ630507-026 การันตีพระ (457492) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
28 # 2อจ630507-027 การันตีพระ (457497) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 2อจ630507-030 การันตีพระ (457500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ630507-031 การันตีพระ (457504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630507-037 Wipawan (457510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
32 # 2อจ630507-038 การันตีพระ (457488) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ630507-039 การันตีพระ (457489) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630429-013 tonychan + aof-papa (456745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (620921-018)(G 79%) **เลี่ยมทองฝังเพชรแท้จำนวน 50 เม็ด
น้ำหนักเพชรประมาณ 3 สตางค์ต่อเม็ด
2 # 3อจ630504-008 เอี่ยมโชคดี + นกทุ่งสง (457171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทธา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (571211-165)
3 # 3อจ630506-001 six_cm + Komsank (457329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 59%)
4 # 3อจ630506-002 Tarzan + vinit09 (457330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 9000 บาท)
5 # 3อจ630506-003 supanutk + DDman (457332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุพิมพ์/สภาพใช้สึกมาก) (630123-037)
6 # 3อจ630506-004 six_cm + nillanat (457333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.น่าน (วัดพลับพลาสร้าง/สภาพใช้)(G 66%)
7 # 3อจ630506-005 bungbung + penggo (457334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย)(620117-140) (G 79%)
8 # 3อจ630506-007 เหวัชระ + Nicharida (457337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (630417-138)
9 # 3อจ630506-008 jeep777 + CC-AMULET (457338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม.. (630429-168)
10 # 3อจ630506-009 Wee08 + punya (457340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
11 # 3อจ630506-010 opasn + punya (457341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครปฐม(G 65%)
12 # 3อจ630506-011 LEEYA + punya (457360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยชนะจน พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 107/น้ำหนักทอง 4 กรัม)
13 # 3อจ630506-102 EF281517711TH โต้งกระนวน + ต้อมตราโล่ (457363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อผงใบลาน ปี 2517 จ.นครปฐม
14 # 3อจ630506-103 EI923532758TH 123456 + Aummata (457376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 762)(590420-036)
15 # 3อจ630506-104 EI235671965TH gek1414 + scott (457379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกจิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (620311-146)(G 65%)
16 # 3อจ630506-105 EI916277670TH phoomchai + เขยมาบตาพุด (457382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 290)(G 73%)
17 # 3อจ630506-106 EI930839787TH juipeter + KrisWan (457484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ630506-107 EI508729099TH sakdaspc + หมากคาย (457384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์อาปาเช่ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 76%)
19 # 3อจ630506-108 EI990913153TH oodkung + Santiwall (457389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (590514-040)(G 88%)
20 # 3อจ630506-109 EI872660733TH Wipawan + พุทธโกศัย (457391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630506-110 EI937737102TH gek1414 + ยุทธจันทบุรี (457393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(550227-150)(G 58%)
22 # 3อจ630506-112 EI872617298TH mntpt + ปอวีร์ (457344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย) (621211-394)
23 # 3อจ630506-113 EI905749529TH Viraphan711 + กล้วยหิน (457346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
24 # 3อจ630506-114 EI905749529TH frist + กล้วยหิน (457348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
25 # 3อจ630506-115 EI932653555TH changnoy + Mark-Mon2015 (457350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตามราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
26 # 3อจ630506-117 EI991829457TH วินัย15 + jirarush (457353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630506-118 EI534580002TH สู้แล้วรวย + เขียวนนทรี (457478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
28 # 3อจ630506-119 EI930294651TH แอลพระไทย + ต่อยอด (457355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพใช้และซ่อมมุมหลังล่างซ้าย)
29 # 3อจ630506-120 EI990015147TH PHLOI + sanao (457357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้างหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (620213-003)
30 # 3อจ630506-121 EI990015147TH bunpotth + sanao (457407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดนางชี พิมพ์ต้อสองหน้า เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630506-122 EI919267889TH scottruth + zeeds (457408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
32 # 3อจ630506-123 EI872959859TH THARIS + anode (457409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อสำริด ปี 2540 จ.อุบลราชธานี
33 # 3อจ630506-125 820226716105 aluminium + CHAIWAT99 (457477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี (630413-086)
34 # 3อจ630506-126 EI802548936TH kollek + สมาร์ทพระแท้(457411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ ปี 2506 จ.นครปฐม
35 # 3อจ630506-127 EI931054842TH คุณศักรินทร์ + kajell3555 (457412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550611-168)
36 # 3อจ630506-129 EV637782253TH Marvel + จิตรเทพ (457414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระลีลา กรุลานดอกไม้ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
37 # 3อจ630506-130 EI861274464TH joeenok + ริณดา (457416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
38 # 3อจ630506-131 EI861274464TH เหน่งบางคู้ + ริณดา (457395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
39 # 3อจ630506-132 EI925219114TH zakII + ตู๋สาธุ (457398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (630123-091)(G 78%)
40 # 3อจ630506-134 EG465558077TH sakdi + nooing (457402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630506-135 EI994905515TH DDman + ปืนปราจีน (457404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630506-136 EX380563329TH Ketautomotive + ยิ้มอ่อน (457440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดนวลนรดิศ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630506-137 EI993325810TH keerawat112 + isadtram55 (457441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (611115-079)
44 # 3อจ630506-138 EI819987004TH sam8793 + (457444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารพราน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ630506-139 EI907831957TH สุขอัลฟ่า + prabaiboon (457446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดงคู่)
46 # 3อจ630506-140 EW166003420TH prachuab + pop_vat (457449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
47 # 3อจ630506-141 EI993309689TH กิ่วกระ + หวายกรอง (457361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
48 # 3อจ630506-142 EW572619755TH สุธาสินี + จิต141 (457362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อผง ปี 2509 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
49 # 3อจ630506-143 EI908581195TH daphne + ญาญ่าซัง (457364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท)
50 # 3อจ630506-144 EI917446919TH natt_c + เก้าหน้า (457481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นทรงยินดี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.นครปฐม (หมายเลข 97)(G 81%)
51 # 3อจ630506-145 EX437062389TH jennarong1981 + jamesza (457365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดลาดตาล รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า จ.สุพรรณบุรี
52 # 3อจ630506-146 EG600356411TH พรญาณ + ศรัทธา999 (457367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ630506-147 EI917664406TH ภาสะลอง + KANT_CHON (457368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีิลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ630506-148 EG580598155TH zebastian + พรหมสิงห์ (457370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
55 # 3อจ630506-149 EI898592837TH palmbec + udomkaew (457372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(600823-042)
56 # 3อจ630506-150 EI898592837TH เถ้าแก่เนี้ย + udomkaew (457374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 87)
57 # 3อจ630506-151 EI993309692TH gek1414 + หวายกรอง (457377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (580227-088)(G 63%)
58 # 3อจ630506-153 EI895526296TH สุธาสินี + ตาต้น (457388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลาดำ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ลำปาง
59 # 3อจ630506-154 EI992920364TH pongldc + golfsriracha (457392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630506-156 EI922556174TH pim-poon + casanova21 (457396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไม้มลาย ปี 2502 จ.ปัตตานี
61 # 3อจ630506-157 EI925475877TH krichayan + Mahamonkkol888 (457399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนารายณ์ทรงสมุทร หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์ราชสีห์ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ630506-158 EI924229353TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + bank121 (457403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต
63 # 3อจ630506-159 EI911671735TH บรีสพระช่วย + aung_wongta (457406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610726-151)
64 # 3อจ630506-160 EI894674544TH TEE_INTER + bolo1 (457413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เฉลิมพลสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ชลูด เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ630506-161 EI925467677TH ราชสีห์ + เอกกี้27 (457451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ630506-162 EI841719005TH zafari + thanaanan (457454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นสุบินนิมิต เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร
67 # 3อจ630506-163 EI937127980TH kanogkon + pop_vat (457486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
68 # 3อจ630506-164 EI929451955TH disakorn + Juicy (457456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้/เลี่ยมเงินชุบทอง)
69 # 3อจ630506-165 EI937127980TH taccord + pop_vat (457457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ630506-167 EI906486568TH ช_ชุติวัตร + เพื่อนแมวเหมียว (457485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นคชวัตร พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3832)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นคชวัตร พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7077)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
71 # 3อจ630506-168 EI996021517TH ทองครับ + som3693 (457459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
72 # 3อจ630506-169 EI919644850TH ท๊อปTURBO + boymoo4 (457460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ630506-171 EI880673654TH maluphong + toucanpat (457480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 725)

74 # 3อจ630506-172 EX493655812TH kopper + sipong (457375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์หัวขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี
75 # 3อจ630506-173 EG738733089TH zafari + Pinocchio (457378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ630506-174 EI990905038TH amuletfocus + Santiwall (457380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (620912-281)(G 75%)
77 # 3อจ630506-177 EI660370101TH Giant415 + Angle99 (457386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
78 # 3อจ630506-178 EG496026498TH ดราก้อนปิง + kai26 (457387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
79 # 3อจ630506-181 EI910619645TH นักสืบเมืองละโว้ + boontham (457462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 15)
80 # 3อจ630506-182 EI864628679TH แอลพระไทย + jabee (457463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหูชำรุด)
81 # 3อจ630506-183 EI814448277TH เสรีไทย + suwankal (457464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
82 # 3อจ630506-184 EG343308185TH amnat108 + hot2523 (457465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
83 # 3อจ630506-185 TH01189EBPV7B บรีสพระช่วย + กัปตัน072 (457466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ630506-187 EP729593556TH wit50 + ณัฐวลัญช์ (457468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
85 # 3อจ630506-188 EI902172949TH โชติอนันต์ + พาชนะ (457469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังเข็มกลัดตัวหนังสือใหญ่ เนื้อชุบทองลงยา ปี 2532 จ.อุทัยธานี
86 # 3อจ630506-189 EW904466530TH korarit + nitithans (457470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 70%)
87 # 3อจ630506-190 EW904466530TH fifa3623 + nitithans (457471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
88 # 3อจ630506-191 EG592630180TH beer2126 + weddy (457426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้สึก) (630324-079)
89 # 3อจ630506-193 EI095432539TH หรั่งวัดไตร + suttisak (457428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
90 # 3อจ630506-194 EI095432539TH tummusic46 + suttisak (457430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
91 # 3อจ630506-195 EI851309005TH harnwat + mrsurasit (457483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์ฐานสูง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์
92 # 3อจ630506-196 EI879338315TH Poo1980 + ไข่มุข (457432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ลำปาง (หมายเลข 320/หน้าตัก 9 นิ้ว)

93 # 3อจ630506-197 EI926942108TH ภาสะลอง + ซูโม่ (457435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
94 # 3อจ630506-198 EI926942108TH keng_kung + ซูโม่ (457436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
95 # 3อจ630506-199 EI926942108TH keng_kung + ซูโม่ (457438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
96 # 3อจ630506-200 82020469865 sur_suk + สยาม377 (457439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 71%)
97 # 3อจ630506-202 EG975203580TH phoomchai + กุ้งหวาน (457401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สะดือใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2495 จ.ชลบุรี (630421-006)
98 # 3อจ630506-203 EX493405355TH harnwat + สยามรุ่งโรจน์ (457482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก)(630210-175)(G 75%)
99 # 3อจ630506-204 EW998896717TH ChartKT + preaw29 (457405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (620610-145)(G 65%)
100 # 3อจ630506-205 LPUT000356283 ศุกลสมบูรณ์ชัย + sing1 (457476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้)
101 # 3อจ630506-207 RAMW000034048 บรีสพระช่วย + OgapzaO (457445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
102 # 3อจ630506-208 EI943206491TH แอลพระไทย + Viraphan711 (457448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดง ปี 2467 จ.ลพบุรี (สภาพใช้สึก)
103 # 3อจ630506-209 EF659208673TH ภาสะลอง + ค้างคาวปิกเขียว (457450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
104 # 3อจ630506-101 EI991406665TH kfrogyy + nuknik2(457479) ตลับทอง (น้ำหนัก 19.1 กรัม)(G 80%)
105 # 3อจ630507-122 แขกกําแพง + พลังศรัทธา(457526) ตลับทอง (น้ำหนัก 28 กรัม)(G 86%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 พ.ค. 2563 - 08:36 น.] #74411 (6/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630427-015 EI882339885TH poka_sea (457139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630427-022 EF183798739TH วรรณสินศิริ (457055) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630428-002 EG274247069TH ottoantique (456591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630429-006 EX493422336TH ปิดทองฐานพระ (457105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630430-006 EI823682145TH HatPra (456894) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630430-012 EI898583588TH jaroon123 (456922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ630430-027 EW409245165TH Weeratat (457103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630430-031 EX515898610TH Choomsilp (457106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630502-002 EI904232163TH เฮียหมู (456975) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
10 # 1อจ630502-004 EI902185205TH koekoe (457043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630502-005 EI883757217TH ronnakorn2516 (457046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630502-006 EI873269197TH อิติสุคโต (456977) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ630502-007 EI873269197TH อิติสุคโต (456979) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630502-008 EI906558123TH ข้าวตอกแตก (457048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630502-009 EI927410715TH pakee (457051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630502-010 EI846653500TH ขุนพลมะพร้าวอ่อน (457054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630502-013 EI882661954TH โอ้บางบอน (457004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630502-014 EI853970595TH six_cm (457008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630502-019 TH01188RADS4B โบตั้ม (457014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630502-020 TH01188RADS4B โบตั้ม (457018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630502-021 EI889280592TH ทอเร็ตโต้ (457049) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 1อจ630502-022 EF693082805TH กล้วยหิน (457052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630502-023 EI920818385TH ธนกฤตพระเครื่อง (457071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630504-001 EI561449613TH สิงห์เงิน (457146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630504-002 EI892129135TH assawin (457080) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
26 # 1อจ630504-004 EI895231318TH thatcharit (457148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630504-005 EI593036613TH Gaokod2549 (457150) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 1อจ630504-008 EI809268431TH Darkaun (457153) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 1อจ630504-009 EI928502948TH benz39 (457156) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ630504-011 EI916434605TH phiraphong_pae (457115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ630504-012 EI900231318TH ญาญ่าซัง (457117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ630504-013 EI893119713TH ไทรปัณ (457082) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 1อจ630504-015 EI769860670TH Ottokung (457119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 1อจ630504-016 EI885049202TH Intra103 (457085) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์

35 # 1อจ630504-017 EI853476456TH yuttip2524 (457121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ630504-018 EI832147106TH ธนกฤต999 (457123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ630504-020 EI918525207TH nanoh2015 (457124) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ630504-021 EI913869545TH chokchai (457086) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ630504-022 EI857281455TH obob2512 (457135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ630504-028 EI922541206TH assawin (457099) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630424-004 พุทธคุณ05 (456286) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630502-003 lekgunner (457056) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630502-008 vandunlop (457033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630502-009 Theethuch (457060) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630502-011 Beung (457027) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ630502-012 nui28 (457030) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ630502-015 แฮปรามคำแหง (457042) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630502-016 morriss (457045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ630504-002 kit49 (457125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630504-003 wit22 (457127) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ630504-012 อตกพระเครื่อง (457134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630504-016 bboyjob142 (457140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630504-019 ต่อคู้บอน (457143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630506-005 การันตีพระ (457321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630506-015 การันตีพระ (457319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630506-020 การันตีพระ (457317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630506-021 การันตีพระ (457323) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ630506-022 การันตีพระ (457325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630506-023 การันตีพระ (457326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ630506-024 การันตีพระ (457318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ630506-029 KONDEE446 (457316) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ630506-032 การันตีพระ (457320) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 2อจ630506-033 การันตีพระ (457322) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
24 # 2อจ630506-034 การันตีพระ (457324) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630427-155 EI897865891TH ronin28 + jirarush (456526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อชุบทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630429-124 EI861254076TH เจริญ42 + หลังเขา30 (456782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดถ้ำสิงโตทอง พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
3 # 3อจ630430-004 Wipawan + sanopporn (456934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุค่ายสมเด็จพระนารายณ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
4 # 3อจ630430-131 EF654380467TH Sinsiampra + Buncha (456946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630430-135 EI872624890TH vorawan2345 + ปอวีร์ (456951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน จ.ลพบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ630430-148 SRCK000054578 bunjerd + หูยาว (456878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 91%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ630502-013 excavator + nophadol (457044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
8 # 3อจ630502-115 EI886387572TH ชัยบางแค + nuknik2 (457242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (630409-025)
9 # 3อจ630502-142 EG975128606TH เชษชล + bancha18 (457034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630504-003 bigpao68 + bangkokpoms (457175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
11 # 3อจ630504-012 weera11 + Marvel (457180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ630504-111 EW464436267TH Teerasak01 + piya1 (457126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
13 # 3อจ630504-121 EI911520766TH ไซม่อน + cognisong (457104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)(G 79%)
14 # 3อจ630504-123 EI779790593TH sjirapon + vespa2 (457110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี(G 75%)
15 # 3อจ630505-001 บิ๊กบีม + pop_vat (457293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
16 # 3อจ630505-002 booter + Pracha40 (457241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (550317-031)(G 76%)
17 # 3อจ630505-003 วิทย์พระประแดง + noomark (457243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 78%)

18 # 3อจ630505-004 narongnoi09 + nuang08 (457244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
19 # 3อจ630505-006 mvunbay + Pond27 (457250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(630502-355)
20 # 3อจ630505-007 mvunbay + boypaza (457252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
21 # 3อจ630505-009 Manopd + deawn (457256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 356)
22 # 3อจ630505-011 khaninnakoon + tungsaima (457238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ630505-012 ของขลัง + morriss (457239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง (560406-017)
24 # 3อจ630505-101 EI853467114TH meomern23 + บ้านกรอบเงิน (457258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(610505-169)(G 76%)
25 # 3อจ630505-103 EI933831853TH Exdesign + จตุจักร (457267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
26 # 3อจ630505-104 EI894836919TH lohbetong + ศิริมงคลลำปาง (457296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สมุทรสาคร
27 # 3อจ630505-105 EI906466740TH keng_kung + tomato (457268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ630505-106 RM227426194TH ruamsup + tongleehae (457274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 34171)
29 # 3อจ630505-108 EI82105450TH civilwork + werty (457277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
30 # 3อจ630505-109 EI904242611TH gymnastics + เพชรสุวรรณ์ (457280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
31 # 3อจ630505-110 EI221198009TH อัคคีเวหา + jojubkay (457278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3152)
32 # 3อจ630505-111 RTPH000080876 อนันตรา + tone555 (457245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญากำแพงไม้ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
33 # 3อจ630505-112 EI830562222TH motomoshi + หรั่งวัดไตร (457249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย เนื้อทองเหลือง จ.ราชบุรี
34 # 3อจ630505-114 EI908863939TH บอลปากน้ำ + WIRETAP (457253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
35 # 3อจ630505-115 EU869710960TH title28 + prayunsak (457257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธประทานพร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.เชียงราย (หมายเลข 582)
36 # 3อจ630505-116 EI864016787TH kit01 + kittikitti (457260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ วัดละหารไร่ รุ่นอุดมความสุข เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง

37 # 3อจ630505-117 EI930824527TH ท๊อปTURBO + nockout (457263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
38 # 3อจ630505-118 EI906134725TH DDman + หลานตาจวบ (457266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพซ่อมขอบหลังล่าง)
39 # 3อจ630505-119 Prasannoopan + (457269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลานตาจวบ
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2473 จ.นครราชสีมา
40 # 3อจ630505-120 TPD043A003045 khunpol500 + sam8793 (457272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา นื้อดิน จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
41 # 3อจ630505-121 TPD043A003045 apiwat_1330 + sam8793 (457205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา(G 85%)
42 # 3อจ630505-122 EG420345457TH หลานย่าสองแคว + บุญโขง (457213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
43 # 3อจ630505-123 EI887205395TH PHLOI + ไร้นาม99 (457214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ เนื้อทองเหลือง
44 # 3อจ630505-124 EI435689652TH Twin_father + Chlorophyll (457291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
45 # 3อจ630505-125 EI903702855TH aluminium + teecoin1234 (457216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 9 **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
46 # 3อจ630505-126 EI835015245TH chatchaislk + khunpon (457219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
47 # 3อจ630505-127 EI863834498TH new999 + ศิษย์ปู่สง่า (457220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
48 # 3อจ630505-128 SMPC000378431 แฮปรามคำแหง + Ozone (457223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
49 # 3อจ630505-129 EI924207826TH เหน่งบางคู้ + Noomint (457226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
50 # 3อจ630505-130 EI775723770TH aluminium + aekall (457228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
51 # 3อจ630505-131 EI789399427TH pornlimk + sza1200 (457298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพุทธเมตตา หลวงพ่อดาบส วัดดอนชุมเงิน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2531 จ.ลำพูน (630227-296)
52 # 3อจ630505-133 EI916236825TH nonla6969 + เขยมาบตาพุด (457295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง
53 # 3อจ630505-135 EI904808755TH itthiwat + KAI28 (457246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
54 # 3อจ630505-136 EG013834431TH ๙อุอากะสะ + ชาวไธสง (457248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัดหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อชุบทองฝังพลอย ปี 2528 จ.อุทัยธานี
55 # 3อจ630505-137 EI835015254TH เมืองช้าง + khunpon (457251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
56 # 3อจ630505-139 EI904530710TH kenshiro2810 + srawutcho (457294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
57 # 3อจ630505-140 GSRJ000129725 chay7 + ณัชกิจ (457255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและชำรุดมุมล่างขวา) (610630-162)(G 68%)
58 # 3อจ630505-141 EI936717530TH frist + หวานเย็น007 (457281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้)
59 # 3อจ630505-142 EI937203023TH taccord + คุณใส (457282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
60 # 3อจ630505-143 EI838997684TH บรีสพระช่วย + nui28 (457283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (531013-208)
61 # 3อจ630505-144 EI838997684TH ptk_1234 + nui28 (457284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท)
62 # 3อจ630505-145 EI901482811TH ปกีรณัม + นับตังค์ (457292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้และแต่งใบหน้าใหม่)
63 # 3อจ630505-146 EI920731352TH Tatchapong + (457285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SAWANGSRI
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ630505-147 EI919345507TH danny77 + ลู่เฉินเฟย (457286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิดโลก เนื้อชินเงิน
65 # 3อจ630505-149 EI929431474TH pongsakorn + autpichut (457288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระตรีกายพระสาม กรุวัดศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
66 # 3อจ630505-150 EI861264691TH ตาลเดชา + คูณสตางค์ (457289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
67 # 3อจ630505-151 EI861264691TH bunghongsaeng + ริณดา (457231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ630505-152 EI861264691TH เล็กหัวเสือ + ริณดา (457233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดบางหัวเสือ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.สมุทรปราการ
69 # 3อจ630505-153 EI861264691TH Jojo2020 + ริณดา (457235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 282203)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 พ.ค. 2563 - 08:36 น.] #74403 (5/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630421-001 EI855131899TH Bobber1979 (456282) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ630423-014 EG200912382TH virun123 (456196) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ630427-005 EW462190433TH Wipapramai (456560) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ630427-024 EI891597432TH pupidlok (456469) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630429-007 EI822295290TH nampoo (456812) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630430-010 EI877913902TH PANPEUNG (456940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 1อจ630430-013 EI913844053TH chokchai (456851) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
8 # 1อจ630430-016 EI853467131TH บ้านกรอบเงิน (456952) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630430-019 66010050528893 tongleehae (456955) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
10 # 1อจ630430-021 EI796451079TH khakprachin (456958) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630430-022 66010050528893 tongleehae (456960) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630430-023 66010050528893 tongleehae (456961) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630430-028 EI881673845TH BankHiWay (456962) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ630430-035 EI800730050TH thumma (456963) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630505-006 EI896451227TH bluezone69 (457279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630430-001 buspom (456918) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ630430-002 hunter04 (456873) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630430-008 pukkakub (456902) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ630430-009 แมวจ้ะ (456923) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630430-013 puriwaj (456933) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630430-014 puriwaj (456911) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 2อจ630430-016 penggo (456939) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ630502-010 เบสท์เมืองพิจิตร (457035) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
9 # 2อจ630504-007 wutisil (457131) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 12 รายการ
10 # 2อจ630505-001 การันตีพระ (457206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630505-002 การันตีพระ (457207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ630505-003 การันตีพระ (457208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630505-009 วีไทรน้อย (457203) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630505-013 tree5007 (457210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630505-023 Chicha (457211) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
16 # 2อจ630505-028 การันตีพระ (457209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ630505-029 montree_eit (457197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ630505-030 เล็กหัวเสือ (457196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630420-101 EI819949315TH R-pong + เหรียญหลวงพ่อคูณ (457100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา
2 # 3อจ630424-108 EI819498213TH ChartKT + bolblp (456363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
3 # 3อจ630427-145 EI872622718TH Sukpia2018 + พุทธโกศัย (456544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630430-102 EI906581921TH ท๊อปTURBO + จ่าอ๊อด (456847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนแปะโรงสี พิมพ์หลังยันต์ฟ้าประทาน เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ630430-120 EI907939732TH narongnoi09 + kit2509 (457174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630430-132 EF654380467TH opasn + Buncha (456947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์ถัน วัดเครือวัลย์ พิมพ์รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.ชลบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ630502-101 EI919504203TH noomark + Beung (456984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (590304-052)(G 77%)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรไว้
8 # 3อจ630504-002 bunjerd + Jaosuanoi (457165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
9 # 3อจ630504-004 zafari + atsawawisuit (457167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานะทรหด หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นไตรมาส 49 เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.สระแก้ว
10 # 3อจ630504-006 Loeicity + SeksitK (457169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 253732) (620914-194)
11 # 3อจ630504-007 พลธีร์5559 + tuk08 (457170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (510905-110)
12 # 3อจ630504-009 yuttapong + vinit09 (457172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นเปิดเหมือง เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630504-010 Tarzan + vinit09 (457173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 5000 บาท)
14 # 3อจ630504-013 boonlom + Marvel (457154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลังราชรุจิยา เนื้อเงิน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบน)
15 # 3อจ630504-015 ตราชั่ง + Panamera (457159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(620119-145)
16 # 3อจ630504-017 peawc16 + เน้นพระสวย (457161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(620912-052) (G 81%)
17 # 3อจ630504-018 ginger + เน้นพระสวย (457163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อเงิน ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง) (610111-137)(G 80%)
18 # 3อจ630504-019 phoomchai + เน้นพระสวย (457164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(620924-002) (G 81%)
19 # 3อจ630504-020 phoomchai + เน้นพระสวย (457166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 321)(610808-145)
20 # 3อจ630504-021 ชัยไทรงาม + ธัชขลัง (457098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620328-145)
21 # 3อจ630504-101 PTSP000149106 zafari + ฅนสวนหลวง (457178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.พัทลุง
22 # 3อจ630504-102 EW379135314TH เมืองช้าง + tafu-boy (457142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ฉะเชิงเทรา
23 # 3อจ630504-103 TH011896B493B Bophantom + โบตั้ม (457147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโคตมะ วัดป่าปฐมชัย เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.นครปฐม (หน้าตัก 4 นิ้ว)
24 # 3อจ630504-104 EI705229032TH scottruth + petcharee (457151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ630504-105 EI325730508TH man77 + หรั่งวัดไตร (457152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
26 # 3อจ630504-106 EI855425205TH Arjaree56 + sanopporn (457155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
27 # 3อจ630504-107 EI855425205TH nitis + sanopporn (457177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
28 # 3อจ630504-108 EI855425205TH บรีสพระช่วย + sanopporn (457158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630504-109 EG389664735TH MRuran + patcharapon (457176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซมนายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
30 # 3อจ630504-110 EI855425205TH Arjaree56 + sanopporn (457160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาปางประทานพร ศิลปะอยุธยา (สูง 17.5 นิ้ว)
31 # 3อจ630504-112 EI895231318TH Wee08 + thatcharit (457129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
32 # 3อจ630504-113 EI824736556TH korn88 + thanawatchai (457130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัวย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
33 # 3อจ630504-114 EI201073849TH วศินสาริยา + ตัดเซียน (457132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม)
34 # 3อจ630504-115 EI779790602TH pandp + vespa2 (457133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
35 # 3อจ630504-116 EI937203010TH บอลปากน้ำ + คุณใส (457136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
36 # 3อจ630504-117 EG614161097TH suebsaks + R-pong (457138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.สงขลา
37 # 3อจ630504-118 EI201074067TH จงมีเงิน + armarging (457141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นรัตนตรัย พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 0.8 กรัม)
38 # 3อจ630504-119 EI872650550TH KohMeaklong + พุทธโกศัย (457144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ630504-120 EI867138113TH หนูมิเตอร์ + กล้วยหิน (457145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
40 # 3อจ630504-122 EI926903339TH zebastian + เสือสมิง (457107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก(ตกค้าง) เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (630424-107)
41 # 3อจ630504-124 EI908181215TH Bophantom + ninnin (457111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี (561204-223)
42 # 3อจ630504-125 EI908181215TH Bophantom + ninnin (457113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ630504-126 EI907404154TH Ketautomotive + panupan (457114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ630504-127 EI925814822TH ชัยไทรงาม + ตู๋สาธุ (457116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) (621223-363)
45 # 3อจ630504-128 820223593674 ชาย2506 + CHAIWAT99 (457118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
46 # 3อจ630504-129 EI930983395TH new999 + pong521 (457181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
47 # 3อจ630504-130 EI861273384TH itthikorn + คูณสตางค์ (457183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
48 # 3อจ630504-131 EI861273384TH POOSIT + ริณดา (457182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 78460)
49 # 3อจ630504-132 ED866591058TH lohbetong + Nong_Arm (457120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.สิงห์บุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 06 พ.ค. 2563 - 08:41 น.] #74395 (4/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630420-022 SKUK000068648 spywarenona (456916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630423-011 KLUA000768058 kkaesan (456835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630424-009 EI896222723TH bluearrow58 (456309) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630425-004 EI891577985TH PHLOI (456384) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630427-021 EI885943469TH sornnarai (456454) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ630427-029 EI593034498TH Gaokod2549 (456465) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630430-002 EI873465925TH photo_one (456886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630430-004 EI768092225TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ (456890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630430-005 EI897244481TH คุณศิระ (456891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630430-009 EI872624912TH ปอวีร์ (456900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630430-018 EI522681145TH potnaka (456931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630430-020 EG773076830TH กำไลทอง (456935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ630430-025 EI8725284634TH Arunlert69 (456937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630430-032 EI870294095TH deawn (456903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ630430-037 EI918508005TH lalalaon (456908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ630430-038 EI771528364TH icoll2009 (456910) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630430-041 EI840383375TH krai007 (456971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630425-001 หนุ่มธนบุรี (456405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630425-010 jojo5 (456376) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630425-014 แม็คหลักสี่ (456380) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630427-012 panut9989 (456586) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630427-024 ศตกมล (457083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630430-007 pukkakub (456924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630430-015 phairoj1186 (456919) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ630504-010 การันตีพระ (457089) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ630504-011 การันตีพระ (457090) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ630504-017 การันตีพระ (457091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630504-020 การันตีพระ (457092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ630504-021 การันตีพระ (457093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630504-022 การันตีพระ (457094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630504-024 การันตีพระ (457095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630504-025 การันตีพระ (457096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630504-026 การันตีพระ (457097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630425-002 TEE_INTER + nosed (456424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังจารเฑาะว์ เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม
2 # 3อจ630425-004 boybi13 + vandunlop (457047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) (สภาพล้างผิว)
3 # 3อจ630427-020 montree_eit + SeksitK (456581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630427-110 831043368725 PuLahE + มนต์ตรา (456757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกลูกยอ กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(G 89%)
5 # 3อจ630427-147 TPD043A002854 suthatpong + sam8793 (456570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ630428-006 nopakk + Narongchai007 (456675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังจาร เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม(G 90%)
7 # 3อจ630428-107 EI893660892TH PHLOI + manza (456656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผงแดงโรยตะไบทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อแดง ปลุกเสก)
8 # 3อจ630429-008 สันตุสสโก + psvtheewarat (456834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฎอยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630429-108 EI920030743TH thipayatus2506 + jirarush (457053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630429-134 EI913629647TH Peterchann + kritk (456813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด ปี 2521 จ.จันทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ630429-140 EI907970300TH vitaya + ponpon (456823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์หลังพระพุทธโสธร เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
12 # 3อจ630502-001 เล็กหัวเสือ + oudood (456982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ630502-002 phoomchai + wit50 (456986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (621221-143)(G 87%)
14 # 3อจ630502-003 ทิศเหนือ + ต่อคู้บอน (456988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นดวงเมือง เนื้อทองคำ 84% ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 6.7 กรัม) (630305-027)
15 # 3อจ630502-004 Kag2509 + ต่อคู้บอน (456991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (630423-051)(G 79%)
16 # 3อจ630502-005 chaibpk + panna08 (456992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน(G 68%)
17 # 3อจ630502-006 พรายเงิน + panna08 (456995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา

18 # 3อจ630502-007 bangkok + sak3152 (456997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
19 # 3อจ630502-009 Ketautomotive + patchara (456999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2513 จ.สกลนคร กรอบทอง(G 70%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
20 # 3อจ630502-010 Kag2509 + รงค์พังงา (457000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
21 # 3อจ630502-011 เหมาเหมา + แมวปลาทอง (457039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 พรรษา เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1961)
22 # 3อจ630502-012 NAPATSADOL + (457041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
JITCHOO1361
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม.. (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (621209-291)
23 # 3อจ630502-102 EI904712244TH penggo + Zinemala (456985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)(G 72%)
24 # 3อจ630502-103 SMUT001000677 เมืองช้าง + Takky888 (456987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
25 # 3อจ630502-104 TH01188Z6VH0B poshwises + watwansa (456990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 81%)
26 # 3อจ630502-105 EW365283919TH yime2 + พงษ์บ้านแพ่ง (456993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
27 # 3อจ630502-106 EW365284004TH virun123 + พงษ์บ้านแพ่ง (456994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ พิมพ์สองอุ จ.นครศรีธรรมราช
28 # 3อจ630502-107 EI850818593TH Sangjan + PLOYFON (456996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
29 # 3อจ630502-108 EI778061474TH บรีสพระช่วย + ติงลี่ศรีกมลา (457067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี (ตอกโค้ด)
30 # 3อจ630502-109 EX415639011TH chaidee + ถุงนิล45 (457001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
31 # 3อจ630502-110 EI908222215TH บรมีหลวงปู่ทวด + (457002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
azayagency
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (วัดบางหอยสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (600728-248)
32 # 3อจ630502-112 EI910993138TH บรีสพระช่วย + อาชาเหล็ก (457057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 94)
33 # 3อจ630502-113 EI906558123TH zebastian + ข้าวตอกแตก (457058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (630414-151)
34 # 3อจ630502-114 EI391660806TH เมืองไทย + juad-sirimit (457059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพทำความสะอาดผิว)
35 # 3อจ630502-116 EI934264672TH ท๊อปTURBO + ชวนชื่น (457061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เสมอด้วยรัชกาลที่ 4 เนื้อเงิน จศ.1247 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองและใช้)
36 # 3อจ630502-117 EI934264672TH satosoda + ชวนชื่น (457062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ630502-118 EI886387572TH poshwises + nuknik2 (457063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์แข้งคู่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง (630130-012)
38 # 3อจ630502-119 EI810517545TH pontat567 + (457064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Narongrad_107
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
39 # 3อจ630502-120 FAM0002976062 บรีสพระช่วย + fricknew (457065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
40 # 3อจ630502-122 EI863535383TH satang17 + thongma (457005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
41 # 3อจ630502-123 EI916211228TH Thecivil + dindan4 (457009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (621214-665)
42 # 3อจ630502-125 EX476347391TH Patumwan67 + lulytoon (457012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์ (สภาพล้างผิว) (620123-124)
43 # 3อจ630502-126 EG600356102TH khaninnakoon + ศรัทธา999 (457015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630502-127 EX481002597TH พ่อมาเฟีย + sipong (457017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
45 # 3อจ630502-130 EI906886747TH zafari + หวานเย็น007 (457024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์สุดท้าย เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
46 # 3อจ630502-133 EI686878307TH taratchon + CHANGDOR (457010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาปักเป้า หลวงพ่อดำ วัดกุฏิ เนื้อตะกั่ว จ.ปราจีนบุรี
47 # 3อจ630502-134 EI857283765TH Bophantom + นัทขอนแก่น (457013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
48 # 3อจ630502-135 EI871035322TH khuntoom + ชัยนเรศ (457016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630502-136 EG582091891TH Cchanchai + poo2515 (457020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(610613-042)
50 # 3อจ630502-137 RP733766947TH Sangjan + scott (457023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
51 # 3อจ630502-138 KBAN000891641 sitthawee + taccord (457025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้นแขนติ่ง เนื้อผง จ.อ่างทอง
52 # 3อจ630502-139 RAMW000033776 ซิยิ่นกุ้ย + OgapzaO (457068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ630502-140 EI889280592TH suwanarat + ทอเร็ตโต้ (457028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ630502-141 EI925407510TH surut168 + มูริญโญ่ (457066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสูตร หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์(ใหญ่) เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี
55 # 3อจ630502-143 EX424462706TH zakII + บัวลอย (457036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (620123-122)

56 # 3อจ630502-144 EI844751098TH charoent + won51 (457038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 05620)
57 # 3อจ630502-145 EI864018346TH หนึ่งเบญจรงค์ + Benyapa (457040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญขวัญถุง วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเม็ดงา)
58 # 3อจ630504-001 numcrma + อ๊อดจ้า (457162)
ตลับทอง (น้ำหนัก 12.7 กรัม)(G 87%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 พ.ค. 2563 - 08:40 น.] #74376 (3/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630418-020 EI754294426TH LexCyber (455783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630425-006 EX515855509TH UDS-35 (456389) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 17 องค์
3 # 1อจ630425-010 EI887406233TH chaiywutkunarsa (456399) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ630425-011 EI898506538TH golfsriracha (456367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ630425-020 EX483680361TH limmy (456392) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 1อจ630425-022 EI885015623TH Intra103 (456394) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630427-001 EI873548903TH จุ๊สุราษฎร์ (456556) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630427-012 EG896900505TH thanaanan (456453) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ630427-014 EI886354092TH seranee (456450) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ630427-018 EG370062915TH เอกสตูล (456529) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
11 # 1อจ630427-030 EI852395760TH sornnarai (456459) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630427-033 EF279719247TH rooms_studio (456588) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630428-014 EI788218551TH excise (456628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630429-002 EI873269170TH อิติสุคโต (456824) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630429-010 EI38234687TH neung2426 (456715) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630429-012 EG086441824TH Culpidnoi (456825) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630429-014 KBAN000892740 taccord (456723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630429-015 KBAN000892740 taccord (456817) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
19 # 1อจ630502-012 EI885058266TH Arjaree56 (457070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630502-016 EI936400835TH bluezone69 (457011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 3 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630415-011 aeakarat (455501) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
2 # 2อจ630424-007 penggo (456292) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630427-003 Nadmon (456496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ630427-004 พองาม (456506) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630427-014 Jaosuanoi (456486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630427-016 Suthisak2498 (456583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ630427-019 กานกินรี (456447) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630427-020 กานกินรี (456514) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630428-015 joint (456613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ630428-030 lovelyman (456974) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ630429-002 watcharapongwisa (456719) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
12 # 2อจ630429-004 likeit (456712) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630429-007 เหน่งบางคู้ (456713) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ630429-009 kamonsap (456716) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630502-004 ต่ายวัดหนึ่ง (456980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630502-007 ฅนบางใหญ่ (457031) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 13 รายการ
17 # 2อจ630504-001 การันตีพระ (457072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630424-007 stepdog + gun87 (456944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8228/น้ำหนักรวม 65.1 กรัม) (G 86%)
2 # 3อจ630424-139 EI830557704TH watcharapongwisa + (456339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หรั่งวัดไตร
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
3 # 3อจ630427-006 toncraft + sanopporn (456458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ630427-124 EI890385860TH kiattisak + คูณสตางค์ (456491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ630428-146 EI887021785TH Giant415 + ไก่ท่าข้าม (456614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ630428-152 SRCK000054617 ใบตอง2113 + หูยาว (456639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี (ขนาด 2 นิ้ว)(620814-022)
7 # 3อจ630429-007 kangnutta + attta (456746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ภู วัดท่าฬอ พิมพ์หลังหลวงพ่อครุฑ จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง)
8 # 3อจ630429-118 EW998894702TH zebastian + preaw29 (456766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2584 จ.นครปฐม
9 # 3อจ630429-151 EI861248376TH joeenok + คูณสตางค์ (456727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.ปทุมธานี
10 # 3อจ630429-164 EI890019512TH รถโฟร์ค + joeenok (456765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ630430-001 benzy + HopeMan (456927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (620923-310)(G 82%)12 # 3อจ630430-002 PHLOI + patbangbon (456929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระรัตนตรัย หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นนทบุรี
13 # 3อจ630430-005 chuanchai2505 + (456936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tomtam2516
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (531203-189)
14 # 3อจ630430-006 supatk + เขาควาย (456967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะอยุธยาทรงเครื่องน้อย พิมพ์ปางรำพึง
15 # 3อจ630430-007 staruch + olympia (456938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (620619-164)
16 # 3อจ630430-008 Patumwan67 + Panamera (456941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูหนาว เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 18.1 กรัม) (630417-106)
17 # 3อจ630430-101 EI885040469TH poshwises + (456845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kasemchonburi
พระชัยวัฒน์ปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2527 จ.ชลบุรี(G 62%)
18 # 3อจ630430-103 EI874887015TH jom2523 + BkkChalyThailand (456849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 118)
19 # 3อจ630430-104 EG343308211TH gek1414 + hot2523 (456850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 65%)
20 # 3อจ630430-106 EI593044654TH Teerasak01 + Gaokod2549 (456855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
21 # 3อจ630430-107 EI878525864TH aee_sotspa + SAHAKORN (456856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีกำไลข้อมือข้อเท้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(630328-201)(G 83%)
22 # 3อจ630430-108 EI845734079TH วิชามาร + takuma (456859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)(G 80%)


23 # 3อจ630430-109 EI865382795TH สิฐฐิลาโภ + tee_bang (456969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี เนื้อเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630430-110 EI917839297TH yongyot + pichet344 (456860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง
25 # 3อจ630430-111 EI819981823TH Chanchai21 + (456852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
26 # 3อจ630430-112 EI534576921TH Wee08 + เขียวนนทรี (456857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
27 # 3อจ630430-113 EI821181835TH puyatm + kiattisak (456858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดกลางสวนสร้าง)
28 # 3อจ630430-116 EI814965293TH zakII + Poo1980 (456861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (621202-003)
29 # 3อจ630430-117 EI897244481TH บรีสพระช่วย + คุณศิระ (456863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณ 84 ปี 2550 จ.นครราชสีมา **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
30 # 3อจ630430-118 EI864032864TH กระต่าย + prasit_jongsiri (456865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมวงเดือน เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(570821-133)
31 # 3อจ630430-119 EH537400637TH gymnastics + polla (456867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ630430-121 EI127903903TH visuth + จูมไม้เมือง (456869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1038)
33 # 3อจ630430-122 EI908183940TH กุ้งหวาน + manza (456874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม34 # 3อจ630430-123 EI908183940TH kopper + manza (456876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนางพญา หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630430-125 EI893033221TH Zinemala + ปลากัดป่า (456881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นแรก เนื้อเงิน ป 2493 จ.ชลบุรี
36 # 3อจ630430-126 EF395923791TH porpek1 + สอระวง (456883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโฆษะปัญโญ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.นครพนม (หมายเลข 1963)
37 # 3อจ630430-127 EI781762018TH six_cm + ppffarm (456884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 54%)
38 # 3อจ630430-128 EX348820467TH yut02 + บอลปากน้ำ (456885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1825)
39 # 3อจ630430-129 RP769309325TH rungkrabi + scott (456887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
40 # 3อจ630430-130 EI919343157TH โชติอนันต์ + ใหม่พระประแดง (456889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
41 # 3อจ630430-133 EF654380467TH NAPATSADOL + Buncha (456949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (วัดลาดปลาเค้าสร้าง)
42 # 3อจ630430-134 EI851320717TH เอกสตูล + narabodee (456950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช
43 # 3อจ630430-136 EI902269996TH jouicepeam + kritsadaw (456953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
44 # 3อจ630430-137 EI904821584TH chaintv + kompang (456954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร45 # 3อจ630430-138 EI864016800TH สารพัดกัน09 + tak_ka (456956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว จ.ระยอง
46 # 3อจ630430-139 EI915211345TH yodpra + nutakit (456957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพชุบทองใหม่)
47 # 3อจ630430-140 EI859752934TH เทียนกำแพง + santana (456959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2540 จ.ระยอง
48 # 3อจ630430-141 TH011899YUC0B wit-18 + nateekumjudpai (456965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน ปี 2511 จ.ปัตตานี
49 # 3อจ630430-142 ED930815091TH Phanin + หม่อง (456864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
50 # 3อจ630430-143 EI905069234TH ponpon + prathep (456868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2493 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ630430-144 EG284537383TH penggo + Kanyapuk (456870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นเพดานโบสถ์ เนื้อทองเหลือง กรอบทอง(G 90%)
52 # 3อจ630430-145 EI897030999TH ตุ๊หลวง + Cchanchai (456871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (590311-042)
53 # 3อจ630430-146 EI617093303TH เอกจักร + preedeekarun (456872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (601110-168)
54 # 3อจ630430-147 EI897278499TH khrawsadid + โคราช01 (456875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
55 # 3อจ630430-149 EI889136159TH Bophantom + ชวนชื่น (456880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้56 # 3อจ630430-150 EI844744790TH TheSky + won51 (456964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 03961)
57 # 3อจ630430-151 EI771825098TH slaton57 + scott (456892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (630411-022)
58 # 3อจ630430-152 EI709677067TH birdbeat + tone555 (456895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
59 # 3อจ630430-153 EI887418656TH bungbung + chaiywutkunarsa (456970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
60 # 3อจ630430-154 EI897839865TH ยุทธภีม + Ake595 (456896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)(G 67%)
61 # 3อจ630430-155 EI897009758TH penggo + Cchanchai (456897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630430-156 EI534578088TH ben0429 + เขียวนนทรี (456966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
63 # 3อจ630430-157 EI897839865TH tabiengraphic + Ake595 (456899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(630404-250)
64 # 3อจ630430-158 EI894862746TH tungsaima + makluayka (456901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาศยุโรป เนื้อเงิน ปี 2440
65 # 3อจ630430-159 EI762075881TH winnerman + ZuTharua (456904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (630319-104)
66 # 3อจ630430-160 EI794273937TH สุดขอบฟ้าG + mchutith (456905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง
67 # 3อจ630430-161 EI918508005TH Yutclub + lalalaon (456907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม


68 # 3อจ630430-162 EI815167785TH penggo + tokyo (456909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
69 # 3อจ630430-163 EG082696979TH poshwises + tinny (456912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สุพรรณบุรี
70 # 3อจ630430-164 EI877434915TH โจอุทัย + Burapha777 (456913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง
71 # 3อจ630430-165 EI773060415TH toh2722 + patchara (456915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (621125-062)
72 # 3อจ630430-166 EI773060415TH Pitcha + patchara (456917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร
73 # 3อจ630430-167 EI773060415TH Suksawat + patchara (456920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2546 จ.ระยอง (หมายเลข 423)
74# 3อจ 630502-129 KBAN000893387 นายชลิต+taccord (457021) กรอบทอง (น้ำหนัก 2.0 กรัม)(G 76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 พ.ค. 2563 - 08:37 น.] #74352 (2/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630421-005 EI873668194TH kanlaya48 (456651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630421-017 EI871184525TH theone (456054) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 1อจ630423-001 EI706564622TH โต้งกระนวน (456768) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ630423-007 EF272982935TH djaonja (456655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ630423-013 EI864007785TH prasit_jongsiri (456662) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630423-025 EI858357433TH ATTORN43 (456202) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630427-003 EG572814480TH พรชมพู (456559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ630427-013 EI855375282TH punn2550 (456587) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ630427-017 EI905715975TH surasak_bpb (456780) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630427-020 EI89606277TH maitree (456792) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ630427-026 EW715648864TH วัชรชัย (456561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 1อจ630427-027 EI435002759TH ต้นอุทยาน (456562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ630427-031 EI908421162TH pontat567 (456563) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630427-034 EI866518985TH koo111 (456800) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 1อจ630428-001 EX483677932TH matee1974 (456590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630428-003 EG257266522TH Suradech (456623) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630428-004 EI882293557TH som3693 (456594) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630428-005 TH011895XBE8B suchat-01 (456611) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ630428-006 EH540658465TH มงคล_เล็ก (456597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630428-007 EI887721371TH BOARD (456600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630428-009 EI91621246TH เขยมาบตาพุด (456602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ630428-010 EI881219467TH ภูผามหาพรหม (456606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630428-011 EI881459935TH monster_ep (456625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ630428-013 EI904232150TH เฮียหมู (456618) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ630428-015 EI913824408TH chokchai (456632) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
26 # 1อจ630428-016 EI874054201TH วัฒน์พระองค์ขาว (456631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630428-018 820215317132 dkny1800 (456633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ630428-019 EI891519024TH tgiporp (456637) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630428-020 EI893638775TH kook582 (456640) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
30 # 1อจ630428-021 EI908173505TH PHLOI (456599) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ630428-022 EX514140001TH DDman (456645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ630428-023 EI587912007TH virun123 (456648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630428-024 EG572814547TH พรชมพู (456626) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ630429-001 EG445891246TH Yuttana (456809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ630429-003 EW926699584TH ตั้มปราจีน (456810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ630429-004 EW166003380TH pop_vat (456811) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ630429-005 EG584639933TH thetuk_17 (456827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
38 # 1อจ630429-008 EI891579969TH pupidlok (456816) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ630429-009 RX288876311TH หัตถะลา (456820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ630429-013 EI873282499TH sp-ooy (456721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ630429-017 EI693929640TH วีรยุทธ2499 (456839) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ630429-018 EI901438693TH Anankiya (456726) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ630429-019 EI887052819TH ปักศาศูนย์สาม (456732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ630429-020 EI593044376TH Nippit (456735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ630429-021 EI846154005TH prachuab (456763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ630430-007 EI823682145TH HatPra (456846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ630430-011 EI898583588TH jaroon123 (456848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630407-012 Marvel (455447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630418-006 jojo5 (455763) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ630420-003 kawpunt (456630) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ630425-015 apichaidon (456401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630427-023 ศตกมล (456973) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ630428-002 loomthong (456634) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630428-003 jompol10 (456641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630428-004 Teresa (456612) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630428-005 Teresa (456593) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ630428-006 Teresa (456598) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ630428-007 Teresa (456589) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ630428-008 ฅนบางใหญ่ (456668) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630428-009 TongTFR (456642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630428-010 พิชย์ภัสสร (456643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630428-011 พิชย์ภัสสร (456610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630428-012 hunter04 (456617) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ630428-013 hunter04 (456601) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630428-014 hunter04 (456604) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630428-017 microsoft (456619) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ630428-018 udom66 (456615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630428-019 เอกจักร (456678) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3
องค์
22 # 2อจ630428-021 เสมายันต์ (456621) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ630428-022 toomtui-s (456684) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
24 # 2อจ630428-023 นภเก้า (456624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ630428-024 เอกจักร (456627) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ630428-026 เอกจักร (456690) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ630428-027 เอกจักร (456694) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
28 # 2อจ630428-028 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (456607) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ630428-029 olympia (456972) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
30 # 2อจ630429-001 bboyjob142 (456717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ630429-003 tree5007 (456722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ630429-006 attta (456718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630429-008 poochainarin (456720) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 2อจ630429-010 ต่อคู้บอน (456724) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 2อจ630429-011 Pond27 (456714) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
36 # 2อจ630430-017 likhitja (456843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ630430-018 teaw7 (456844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630421-109 ED253714392TH bangpunDD + เวียงพิงค์ (456019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ รุ่นแซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ630422-155 EG072600260TH ruamsup + beer2126 (456133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ630424-116 EI851542753TH prasertpp + laksi (456326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
4 # 3อจ630425-107 EI876145483TH รุจ_สวนหลวง + ภิรัต (456439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ630425-112 EI483778114TH ชโลบล + tinny (456417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
6 # 3อจ630427-025 nitis + ดิอาโบล (456483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อผง จ.นนทบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
7 # 3อจ630427-105 TH01188NT8Q5B อตกพระเครื่อง + seeker (456511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ รุ่นเทพสถิตย์ เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ630427-106 TH01188NT8Q5B อตกพระเครื่อง + seeker (456515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ รุ่นเทพสถิตย์ เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ630427-152 EH540655901TH niwetch + yongyot (456516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ชัยนาท (หมายเลข 60)(วัดซับลำใยสร้าง)
10 # 3อจ630428-104 EI901338885TH phoomchai + (456646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โด้บูรพาพระเครื่อง
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)
11 # 3อจ630428-132 EX406361431TH Chokwoottichai + panitan (456673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

12 # 3อจ630428-133 EX406361431TH Chokwoottichai + panitan (456685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช (วัดกรูดสร้าง)
13 # 3อจ630428-140 EI728436758TH boonlers + phanom (456706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
14 # 3อจ630428-149 EI869074279TH StepTime + mekya2706 (456620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (630318-052)
15 # 3อจ630429-001 phoomchai + ศตกมล (456725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (621221-002)
16 # 3อจ630429-002 tummusic46 + อ๊อดจ้า (456728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
17 # 3อจ630429-003 บรีสพระช่วย + boonlers (456731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระกลีบบัว หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (600809-041)
18 # 3อจ630429-004 Bophantom + nattasak (456734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
19 # 3อจ630429-005 vorawan2345 + pop_vat (456738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ630429-006 Yuttana + Komsank (456742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
21 # 3อจ630429-009 Varawut1699 + psvtheewarat (456750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม
22 # 3อจ630429-010 poshwises + psvtheewarat (456752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.นครปฐม
23 # 3อจ630429-011 Prakor + pramual (456741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (630411-059)

24 # 3อจ630429-012 NOP_BU8 + naret18 (456838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
25 # 3อจ630429-014 nongder + morriss (456754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(ขาว) ปี 2513-2517 (ยุคปลาย) จ.เพชรบุรี
26 # 3อจ630429-015 เดอะแห้ว + Pond27 (456755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพสวย)
27 # 3อจ630429-101 EI844983582TH บุตรละออ + นกแก้ว (456833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ630429-102 EW906152057TH TEE_INTER + nitithans (456832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
29 # 3อจ630429-103 EI854040129TH Tarzan + Pearl (456758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 ปี เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท)
30 # 3อจ630429-104 EI861247588TH kenshiro2810 + คูณสตางค์ (456761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ630429-105 EG496002620TH pontat567 + kai26 (456764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630429-106 EG445891250TH art8888 + Yuttana (456771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630429-107 EI889109357TH jinn-jinn + โกวบ้อ (456772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
34 # 3อจ630429-109 EI898129553TH hawett_k + มาริโอ (456775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2522 จ.ชัยนาท (630420-020)
35 # 3อจ630429-110 EG57359297 Father + mumu99 (456778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ. (621218-723)

36 # 3อจ630429-111 EG573592974TH Father + mumu99 (456736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ. (621218-724)
37 # 3อจ630429-112 EG573592974TH Father + mumu99 (456740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายาง)(621217-230)
38 # 3อจ630429-113 EI911930094TH six_cm + tong_cub (456743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 88%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
39 # 3อจ630429-114 EI889109365TH prasertpp + โกวบ้อ (456747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน อาจารย์เทพ สาริกบุตร รุ่นกรมแผนที่ทหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 323/สภาพใช้)
40 # 3อจ630429-115 EX515872921TH hawett_k + supasuta1968 (456749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (630402-022)
41 # 3อจ630429-116 EI906859769TH tongprakueang + (456753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mekya2706
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยมเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(630221-063)
42 # 3อจ630429-117 EW998894702TH zebastian + preaw29 (456760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ630429-119 EI810617531TH ท๊อปTURBO + (456769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Narongrad_107
เหรียญพระพุทธชินวงษ์ หลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 78%)
44 # 3อจ630429-120 EI812087519TH thriphop09 + thanutl (456836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระราหู อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง ครั้งที่ 7 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.เชียงราย (หมายเลข 304)(540225-146)
45 # 3อจ630429-121 EI93269516TH ศิษย์ปู่อุด + สิฐฐิลาโภ (456774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630429-122 EI870757686TH Kenny + angelita69 (456777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี(G 84%)
47 # 3อจ630429-123 RCNP000048563 title28 + เทพยาจกเก้านิ้ว (456781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง จ.บุรีรัมย์
48 # 3อจ630429-125 TPD007A000148 เมืองช้าง + Xdireak (456787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (551126-188)(G 80%)
49 # 3อจ630429-126 EX51665725TH AnanHH + เด็กบ้านแพน (456791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
50 # 3อจ630429-127 TRPZ000086847 nakhonsa + va1111 (456795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (630416-007)
51 # 3อจ630429-128 EI901438680TH ดราก้อนปิง + Anankiya (456837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630429-129 EV93246646TH ratchapol + ปะใหญ่ (456799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (621206-204)(G 79%)
53 # 3อจ630429-130 EV932466460TH คนริมโขง + ปะใหญ่ (456801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุสปจ. พิมพ์ซุ้มบัลลังค์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
54 # 3อจ630429-131 EI871434903TH niwetch + tharuanoi1970 (456803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหารฯ พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630429-132 EI764378046TH penggo + Zinemala (456805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณโต วัดสมุทหประดิษฐ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.สระบุรี
56 # 3อจ630429-133 EG454341573TH jira8 + pockypockdeng (456808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (610420-109)(G 65%)
57 # 3อจ630429-135 EI892031241TH keerawat112 + ณชินบัญชร (456814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (621220-070)(G 67%)
58 # 3อจ630429-136 EI777976927TH korn88 + พระดีบ้านเรา (456815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว ๗ หางงอ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (610421-067)(G 77%)
59 # 3อจ630429-137 EI913629647TH poshwises + kritk (456818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์หนา เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ

60 # 3อจ630429-138 EI864013335TH warning + kittikitti (456819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง ปี 2510 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
61 # 3อจ630429-139 EI872632595TH Ptrabbit08 + thanodom (456822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
62 # 3อจ630429-141 EI809271016TH viper356 + ทองนพคุณ (456784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610315-047)(G 78%)
63 # 3อจ630429-142 EI918520465TH Zinemala + khaninnakoon (456786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
64 # 3อจ630429-143 EI901449413TH บอยพระผง + Anankiya (456831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ630429-144 EG420345514TH toktok + บุญโขง (456789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
66 # 3อจ630429-145 EX476337955TH kongsak + lulytoon (456794) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท) (630306-072)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท) (630306-073)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 150 บาท) (630306-074)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
67 # 3อจ630429-146 EI870673840TH tombetong + naratip_19 (456798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองคำ วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
68 # 3อจ630429-147 EI922501581TH narawutpom + dol369 (456829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 78%)
69 # 3อจ630429-148 EI872219058TH Bophantom + klang_pra (456802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่นายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(571121-307)
70 # 3อจ630429-149 EX484066203TH cpall + พุทธคุณ05 (456804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เอกาทศรถ วัดพันอ้น เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.เชียงใหม่(G 89%)

71 # 3อจ630429-150 EI889228765TH golf_kk + tumtam (456807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ปัตตานี (หมายเลข 171)
72 # 3อจ630429-152 EI920515509TH prasertpp + Great (456729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
73 # 3อจ630429-153 EI913302446TH poshwises + ภูผามหาพรหม (456730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
74 # 3อจ630429-154 EI836997369TH khuntoom + chotikanta (456733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา วัดสุทัศนฯ พิมพ์ชลูด เนื้อผง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ630429-155 EI897886790TH veerapolton + shakespeare (456737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
76 # 3อจ630429-156 EI911516789TH ราชภัฏ + lordcoffee (456739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพ่วง วัดกก พิมพ์ยันต์ข้าง เนื้อดิน ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
77 # 3อจ630429-157 BAKY000624610 ศิษย์อาจารย์เฮง + (456744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (571008-178)(G 63%)
78 # 3อจ630429-158 EI908790539TH juipeter + ต่อยอด (456748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
79 # 3อจ630429-159 EI908790539TH teetecha + ต่อยอด (456830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูดกลาง เนื้อผงจุ่มรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
80 # 3อจ630429-160 BAKY000624610 ศิษย์อาจารย์เฮง + (456751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (571018-065)(G 64%)
81 # 3อจ630429-161 EW166003376TH mekin + pop_vat (456756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
82 # 3อจ630429-162 EI406906947TH LEEYA + NUNG1789 (456759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(630323-064)
83 # 3อจ630429-163 EW820718282TH kraisornuo + You9199 (456762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
84 # 3อจ630429-165 EI890019512TH Chanchai21 + joeenok (456767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
85 # 3อจ630429-166 EG420345488TH Kag2509 + บุญโขง (456770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
86 # 3อจ630429-167 EI914442039TH ปกภูมิ + Pui2529 (456828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์
87 # 3อจ630429-168 EG266292208TH beer2126 + ซูโม่ (456773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
88 # 3อจ630429-169 EG266292208TH bluearrow58 + ซูโม่ (456776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดหนองแฟบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ชลบุรี
89 # 3อจ630429-170 RAMW000033590 juipeter + OgapzaO (456779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ630429-171 RAMW000033590 toopronchai + OgapzaO (456783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ630429-172 RAMW000033590 pjanon + OgapzaO (456785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นแปดจุด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ630429-173 RAMW000033590 juipeter + OgapzaO (456788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ630429-174 RAMW000033590 juipeter + OgapzaO (456790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ630429-175 RAMW000033590 daew1970 + OgapzaO (456793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ

95 # 3อจ630429-176 RAMW000033590 juipeter + OgapzaO (456796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ630429-177 RAMW000033590 juipeter + OgapzaO (456797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ630430-124 EI871331360TH schan2514 + vorawan2345 (456879) ตลับทอง 1 องค์ ( G 77%) น้ำหนัก 8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 พ.ค. 2563 - 08:38 น.] #74255 (1/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630417-017 EW462143328TH artto13 (455689) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
2 # 1อจ630420-001 EG203306339TH kenshiro2810 (455861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ630421-008 EI723362497TH addoo (455973) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630423-003 EV472981856TH o-larn (456170) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
5 # 1อจ630423-009 EI862405594TH Kaeokleng (456188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630424-004 EI751772135TH prasertpp (456299) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630427-002 EI829596056TH แม่ตะเคียนทอง (456448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630427-004 EI853289705TH มาริโอ (456446) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
9 # 1อจ630427-006 EI768667278TH bestrandom (456585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ630427-007 ED863398625TH sur_suk (456451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630427-008 EG572814462TH พรชมพู (456517) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630427-009 EI911911152TH krittiwat (456455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630427-010 EW462190420TH Wipapramai (456522) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ630427-011 EI901432316TH Anankiya (456449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ630427-016 EG365672865TH print (456524) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630427-023 EI898515092TH seed-seed (456457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630427-025 EI593019986TH daew1970 (456460) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ630427-028 EI846942197TH เสือสมิง (456462) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630427-032 EI592650533TH Kpeng999 (456464) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630421-004 เหน่งบางคู้ (455964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630422-002 buspom (456080) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630422-003 buspom (456075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 2อจ630422-012 หนุ่มนพลักษณ์ (456104) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
5 # 2อจ630422-019 รามายานะ (456073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630423-001 ราชสีห์ (456205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630425-005 popular_rock (456370) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
8 # 2อจ630427-001 ฅนบางใหญ่ (456488) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ630427-002 ฅนบางใหญ่ (456500) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630427-005 เหน่งบางคู้ (456508) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ630427-007 wutisil (456513) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630427-008 ratchapol (456499) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ630427-015 วณิชออโต้ (456452) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ630427-021 numcrma (456518) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
15 # 2อจ630427-022 olympia (456821) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ630430-005 การันตีพระ (456840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ630430-010 การันตีพระ (456841) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ630430-011 การันตีพระ (456842) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630420-117 EI869806416TH กอล์ฟปริญญา + thatcharit (456682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
2 # 3อจ630422-007 adisornb + Merlion (456687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว)(G 62%)
3 # 3อจ630422-107 EI860798757TH น้องจักรพงษ์ + chani (456647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(550118-083)
4 # 3อจ630422-111 EG596029262TH ข้าวซอยไก่ + pikky (456652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
5 # 3อจ630422-124 EW820716984GTH น้องจักรพงษ์ + You9199 (456657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
6 # 3อจ630422-156 EG072600260TH pangjung + beer2126 (456135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 64%)
7 # 3อจ630424-102 EI902221962TH gek1414 + Ake595 (456352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (620904-031)
8 # 3อจ630425-108 EI904810034TH sakdaspc + KAI28 (456441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
9 # 3อจ630425-124 EI880325053TH Sangjan + นะรวย_มหาเสน่ห์ (456411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
10 # 3อจ630427-135 EG284725483TH ต่อคู้บอน + Sucheera (456535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่หมุน วัดป่าหนองหล่ม รุ่น 105 ปี ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ630428-001 korn88 + มองดู (456660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองนั่ง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ซุ้มไข่ปลา เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอุยธยา
12 # 3อจ630428-002 Taranong + buspom (456664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา (630410-075)
13 # 3อจ630428-003 พรบูรพา + Komsank (456665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (621214-632)(G 71%)
14 # 3อจ630428-004 yut_be + พองาม (456669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา เนื้อสำริด ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (630418-169)
15 # 3อจ630428-005 LEEYA + รงค์พังงา (456671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9080)(G 65%)
16 # 3อจ630428-007 วิชามาร + ธัชขลัง (456677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(551001-216)
17 # 3อจ630428-008 zakII + tonychan (456680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(601201-027)

18 # 3อจ630428-101 EI911822789TH noi70 + พิมพ์พิมล (456636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
19 # 3อจ630428-102 EX493019776TH kraisornuo + yossiri (456711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
20 # 3อจ630428-103 EI8070388629TH เล็กหัวเสือ + nockout (456638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (621214-642)
21 # 3อจ630428-105 EI855469444TH PHLOI + แซนวิช (456650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ รุ่นแรก พิมพ์หลังหลวงพ่อพรต เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
22 # 3อจ630428-106 EI819263487TH Bophantom + tarro (456653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
23 # 3อจ630428-108 EI893903342TH sakdaspc + คงอำพัน (456659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (580514-245)
24 # 3อจ630428-109 EI856632257TH Nok2944 + freeman111 (456707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ พิมพ์ฐานสูง
25 # 3อจ630428-110 EI919340235TH lovehunterlove27 + (456663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
welding24
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
26 # 3อจ630428-111 EI890337759TH บรีสพระช่วย + Nonniizz (456666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630428-112 EI871033335TH cessmai + ชัยนเรศ (456710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
28 # 3อจ630428-113 EI884207595TH ชโลบล + เวฬุวัน99 (456667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ตื้น เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
29 # 3อจ630428-114 EI887721371TH ifeelblue + BOARD (456672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณรังษี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 444)
30 # 3อจ630428-115 EX382425577TH บรีสพระช่วย + TEE_INTER (456674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็กแขนม้วน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(630217-061)
31 # 3อจ630428-116 RU932435003TH zebastian + นายพอเพียง (456676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630428-117 EI885716087TH หมงครุใน + satang17 (456679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
33 # 3อจ630428-118 EI898143524TH dorn80 + โครตเฮง (456681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.สกลนคร
34 # 3อจ630428-119 EI870896263TH ดารณีฟาร์ม + chaintv (456683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดส่วนบน)
35 # 3อจ630428-120 EI886195399TH ผู้กองโจ้ + โอ้บางบอน (456686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
36 # 3อจ630428-121 EI901231265TH satang17 + พระนคร89 (456689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 2025)

37 # 3อจ630428-122 EI887733202TH poshwises + กัปตัน072 (456691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630428-123 EI906419373TH Juicy + แมวจ้ะ (456693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์อธิบดี วัดชัยพฤกษมาลา เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1272)
39 # 3อจ630428-124 EI879156131TH bungbung + Leksalaya (456696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(630413-120)
40 # 3อจ630428-125 EI879156131TH bungbung + Leksalaya (456697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(630413-123)
41 # 3อจ630428-126 EI849566963TH LEEYA + ฐณะวัฒน์ (456699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (621130-026)(G 65%)
42 # 3อจ630428-127 EI885424849TH disorn + nanin (456700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา(G 73%)
43 # 3อจ630428-128 EI858441238TH satang17 + ลิงทอง (456702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630428-129 EI916212461TH memories + เขยมาบตาพุด (456703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2540 จ.ระยอง
45 # 3อจ630428-130 EI91621246TH Tons2511 + เขยมาบตาพุด (456705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง(G 58%)
46 # 3อจ630428-131 EX406361431TH Jjiann1979 + panitan (456670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ630428-134 EG180442002TH Chumnui91 + ณัฐากาญจน์ (456688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งมังกรทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ630428-135 EI898124216TH kit01 + โครตเฮง (456692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
49 # 3อจ630428-136 EX342726295TH wanida + ข้าวตอกแตก (456695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
50 # 3อจ630428-137 TH011896SH60B tigerath + ขุมทรัพย์บูรพา (456698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์หนา เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (571105-127)(G 65%)
51 # 3อจ630428-138 EI906625993TH โชติอนันต์ + phot87616 (456701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัดล็อกเกต หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อชุบทองลงยา จ.อุทัยธานี
52 # 3อจ630428-139 EI9066255945TH gorn9 + photo_one (456704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชมพูนุช วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
53 # 3อจ630428-141 EI906569656TH zakII + ข้าวตอกแตก (456603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุลั่นทม พิมพ์ใบมะยม เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (630416-005)
54 # 3อจ630428-142 EX515893970TH bluearrow58 + หลานตาจวบ (456605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630428-143 EI911608539TH Bophantom + สัสดี57 (456608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)

56 # 3อจ630428-144 EI865448611TH Marvel + พตภูเก้า (456609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์กลีบบัว
57 # 3อจ630428-145 EX425828244TH auttamo + ตะแคงขวด (456709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบนขวา)
58 # 3อจ630428-147 EI920310275TH jirapach + KAI28 (456616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเวฬุราชิณ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 6.8 กรัม)
59 # 3อจ630428-148 EI920310275TH lininlek + KAI28 (456708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 7 กรัม)
60 # 3อจ630428-150 EG286244475TH NAPATSADOL + Juicy (456622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630428-151 EI882708183TH บรมีหลวงปู่ทวด + naenaldo (456635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)(570403-180)
62 # 3อจ630428-153 EI730667477TH Bophantom + kohler (456644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ630428-154 EG266637354TH Thongchai_n + BygoN (456649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นเพชรบูรพา เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 87)
64 # 3อจ630428-155 EG266637354TH Thongchai_n + BygoN (456654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นเพชรบูรพา เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 87)
65 # 3อจ630428-156 EG266637354TH Thongchai_n + BygoN (456658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นเพชรบูรพา เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 87)
66 # 3อจ630428-157 EG628318912TH nungbangprom + ARROW (456661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช (610628-160)(G 68%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM