ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2563


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 03 ม.ค. 2563 - 09:19 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 31 ม.ค. 2563 - 08:11 น.] #71352 (25/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630120-009 EI489398264TH นิลสนธิ (448414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ630120-010 EI562867117TH ภานุพันธ์ (448226) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ630121-006 EV784518502TH kampanat (448275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ630121-013 EI610004502TH noompure (448253) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ630121-015 EI591439504TH nuknik2 (448263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630122-006 EI578552190TH prateepx (448361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630122-023 EI580475046TH เสือสมิง (448384) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
8 # 1อจ630123-003 EI522235219TH กำไลทอง (448481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630123-008 EI433387053TH nuy_two (448488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630127-004 EI591787359TH ฅนบางใหญ่ (448747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ630127-005 EI549061220TH koจตุคาม (448750) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630127-006 RPTO000017435 ริมกวง222 (448753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ630127-007 SUTH000013980 pornlerty (448767) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ630127-010 EI571267076TH yaramila (448760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630127-011 EI439344586TH kopper (448761) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ630127-018 EI590956881TH ธนกฤตพระเครื่อง (448764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630127-019 EI620134192TH คุณศิระ (448765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ630127-021 EI591479446TH seranee (448672) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 1อจ630127-023 EI555895126TH LIONTHANANDOR (448682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
N

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630118-021 OMBUN (448022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 2อจ630120-017 เด็กตลาดใต้ (448205) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ630122-003 speedspeed (448547) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 2อจ630122-008 ซุนกวน (448324) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630122-010 pui1228 (448381) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ630122-015 phetra (448396) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630123-011 boboaf (448509) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ630127-001 pipat_ch (448735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630127-002 greenday88 (448737) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ630127-003 rongfox (448739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630127-005 p_did (448743) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ630127-006 phon265 (448744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630127-007 บรีสพระช่วย (448746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630127-008 bozeygold (448748) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ630127-009 yingaree (448752) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ630127-010 napon (448757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ630127-016 ac100 (448693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630130-003 eveoil (448964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630130-013 prajak159 (448965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630118-108 EI588620075TH Pikkyy + Kampeang (448070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี กรอบทอง(G 91%)
2 # 3อจ630118-125 EI588613959TH toopronchai + Kampeang (448049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี
3 # 3อจ630118-129 EG045597464TH AChen + OgapzaO (448058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ630118-130 EG045597464TH gek1414 + OgapzaO (448062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ630118-131 EI501467084TH wit22 + Jjiann1979 (448037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ630120-116 RTLP00004275711 phetbanpra + บอยวิเชียร (448136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังหลวงพ่อเขียน(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง/สภาพใช้)
7 # 3อจ630120-123 EQ422215429TH เด็กวัง + ทางบุญ (448327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
8 # 3อจ630120-125 EI446091817TH kit01 + k_weerawat (448191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
9 # 3อจ630120-127 EI533346771TH bangpunDD + บัวมงคล (448198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ630120-130 EG047543747TH เมืองช้าง + OgapzaO (448206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมส่วนล่าง)
11 # 3อจ630120-143 SMMO000019889 pandp + geeman (448224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปูหมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อผงใบลาน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
12 # 3อจ630120-157 EI567765004TH วรวรรณ + kumairoo (448188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 2.5 นิ้ว)13 # 3อจ630121-111 EI524931336TH Phanin + apiwat4825 (448286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 79%)
14 # 3อจ630121-127 EI591439504TH ท๊อปTURBO + nuknik2 (448289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.ปัตตานี (หมายเลข 77) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ630123-008 กุหลาบแดง + prajak159 (448437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้นอกตัน เนื้อผง จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ630123-105 ED946598409TH masterpiece + pound2007 (448451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล 5 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ630123-118 EI522966261TH theera + Aitziix (448443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 70%)
18 # 3อจ630123-140 EI602062389TH นิดบางกอก + เขยมาบตาพุด (448702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญหนา วัดป่าโสตถิผล รุ่นเศรษฐี เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.สกลนคร (หมายเลข 18)
19 # 3อจ630123-149 EI565859106TH adisak197 + chaintv (448482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ เนื้อผง จ.ระยอง
20 # 3อจ630123-152 EW980290935TH phoenix + ไชยสิทธิ์ (448450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
21 # 3อจ630124-004 บรีสพระช่วย + อ้วนเมืองใหม่ (448519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 251)
22 # 3อจ630124-117 EI534365936TH likeit + ชัยนเรศ (448533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ เนื้อทองแดง (ขนาด 4 นิ้ว)
23 # 3อจ630125-143 EI591813969TH Preecha_71 + (448706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
goodluck1994
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630127-001 sakdaspc + noomark (448713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
25 # 3อจ630127-004 Sangjan + a-buddha (448773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ630127-008 Nopbanna + Meetung (448730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630127-009 mvunbay + fattygirl63 (448732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
28 # 3อจ630127-010 AodAnt + กล้าเก่งทุกทาง (448734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2 ซม.)(621014-068)
29 # 3อจ630127-011 เบสท์เมืองพิจิตร + พุทธคุณ05 (448774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลังสก.(เล็ก) เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (G 80%)
30 # 3อจ630127-012 kohler + sermsak (448697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
31 # 3อจ630127-013 kohler + sermsak (448699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
32 # 3อจ630127-014 Bophantom + dobae (448701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
33 # 3อจ630127-101 EI582249952TH จุ๋มจิ๋ม + theera (448676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพล้างผิว)34 # 3อจ630127-102 EI566024099TH หม่อง + chaiywutkunarsa (448678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ630127-103 EI045891744TH คนบ้านด่าน + DaIrOz (448681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
36 # 3อจ630127-104 EI453230576TH ตราชั่ง + Pissawat29 (448683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
37 # 3อจ630127-105 EI559068593TH sakdaspc + mingch (448686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
38 # 3อจ630127-107 EI420558973TH si_mong29 + ณาณา1815 (448690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นสันติสุข เนื้อเงิน ปี 2536 จ.เชียงใหม่
39 # 3อจ630127-109 EI420558973TH si_mong29 + ณาณา1815 (448694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นชัยมงคล เนื้อเงิน ปี 2537 จ.เชียงใหม่
40 # 3อจ630127-110 EI610505305TH Pitcha + ppffarm (448770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
41 # 3อจ630127-111 EX467762742TH กุ้งหวาน + Tongten (448738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
42 # 3อจ630127-114 EI553984061TH pyakorn + Park818 (448749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
43 # 3อจ630127-115 EX467762742TH กุ้งหวาน + Tongten (448751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
44 # 3อจ630127-116 EI558840339TH เด็กวัง + deawn (448768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
45 # 3อจ630127-117 EI580471512TH วรวรรณ + ณุเกล้า (448754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630127-118 EI576888488TH Ong1971 + ตั้มเดอะซ๊อก (448756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ย้ายข้อมูลไป 3อจ630205-008(449404)
47 # 3อจ630127-119 EI576888491TH สุชาติสาย2 + ตั้มเดอะซ๊อก (448758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
48 # 3อจ630127-121 EX418089905TH vorawan2345 + บีเวียงพิงค์ (448698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630127-122 ED945890553TH Giant415 + tummusic46 (448705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)
50 # 3อจ630127-123 EI591455626TH long_g + blackvazabi (448708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
51 # 3อจ630127-124 EI527335845TH Arjaree56 + phubed (448712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาพระเชียงแสนล้านช้าง พิมพ์สิงห์ 3 เนื้อสำริด (หน้าตัก 2 นิ้ว)
52 # 3อจ630127-125 EI336254115TH warship09 + petcharee (448717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ630127-126 EI530766704TH Turtle-Jet + nanin (448720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 64%)
54 # 3อจ630127-129 EW784943972TH Ketautomotive + (448729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)
55 # 3อจ630127-130 EG600559520TH loomthong + ศรัทธา111 (448731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบ 99 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2529 จ.นครนายก
56 # 3อจ630127-131 BABO000391454 kittisak_10 + บ๊อบบางบ่อ (448710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (G 65%)
57 # 3อจ630127-132 EI273691965TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + Golfcavaliy (448711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เขี้ยวเสือแกะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
58 # 3อจ630127-134 EG202199284TH tee2513 + ลูกน้ำมูล (448715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระหยกเชียงราย วัดพระแก้ว เนื้อหยก ปี 2534 จ.เชียงราย (หมายเลข 2254/หน้าตัก 5 นิ้ว)
59 # 3อจ630127-135 EG202199284TH โจบูรพาเหล็กกล้า + ลูกน้ำมูล (448718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
60 # 3อจ630127-137 EI599235011TH prasong + berry (448725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
61 # 3อจ630127-138 EI299235011TH nrrstp + berry (448728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 70%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
62 # 3อจ630127-139 EI580483705TH pornlimk + เสือสมิง (448733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว) (621216-115)
63 # 3อจ630127-140 EI617503649TH pumcha + มีคุณ (448769) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า วัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า วัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
64 # 3อจ630127-141 EI580687275TH napolyonk + jeabrock (448692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ630127-142 EI585461154TH pornlimk + nillanat (448772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอวโลกิเตศวร วัดหัวลำโพง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ. (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (621213-329)66 # 3อจ630127-143 KUBO000136481 เทพประภา + adiphong (448695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 พิมพ์หลังเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
67 # 3อจ630127-144 EI585462472TH pornlimk + nillanat (448696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอวโลกิเตศวร วัดหัวลำโพง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ. (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (621213-327)
68 # 3อจ630127-145 EI596432131TH เทพสมุทร + KohMeaklong (448771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมดำใหม่)
69 # 3อจ630127-146 EI471180933TH cchan + เขยมาบตาพุด (448700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
70 # 3อจ630127-148 EF272546785TH อี๊ดเมืองเลย + เล็กหลังวัด (448704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง
71 # 3อจ630127-149 EI602919415TH aom168 + ninnin (448707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพแต่งผิว) (G 78%)
72 # 3อจ630127-150 EI569261741TH DDman + pikkared (448709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหักซ่อมหลายชิ้น) (630104-077)
73 # 3อจ630127-151 EI616020097TH Kittisaktnd + manliar (448677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
74 # 3อจ630127-152 EI611870548TH โต้งกระนวน + nakornyong (448679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผน วัดประสาทฯ พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อผง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
75 # 3อจ630129-121 RMPC000110875 tonychan + ขนเงิน (448861) ตลับทอง (น้ำหนัก 12.1 กรัม (G 85%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 30 ม.ค. 2563 - 08:08 น.] #71300 (24/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630125-001 EI555331354TH โอมมะ (448643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ630125-002 EV577999074TH nung919 (448644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ630125-003 EI433379556TH thatcharit (448645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630125-005 EI591055040TH ammad (448646) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ630125-006 EI569235335TH PloyKanok (448647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630125-007 EI583519007TH narongatyc (448648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ630125-008 EI602908700TH PHLOI (448649) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630125-009 EI582260051TH theera (448650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630125-010 EI607852049TH kobnamo (448651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ630125-016 EG199978852TH school (448642) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630125-017 DDman (448573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630125-018 montree_m (448575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630125-019 kookig (448577) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ630125-020 montrito (448581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630125-026 nuttakrit (448652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ630125-029 boyplayground (448653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630128-002 อาราธนา (448775) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ630128-013 บรีสพระช่วย (448839) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 2 รายการ
9 # 2อจ630128-015 การันตีพระ (448789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630128-016 การันตีพระ (448790) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ630128-017 การันตีพระ (448793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630128-019 somm9 (448777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630128-021 เน้นพระสวย (448779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630128-025 การันตีพระ (448795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ630128-026 ปารมี_19 (448857) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630128-027 กองพิมพ์พัน (448858) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
17 # 2อจ630128-028 หยกมณี (448859) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630123-005 ninjaykk + บรีสพระช่วย (448659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (620517-015)
2 # 3อจ630125-001 chaintv + KENPLA (448583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
3 # 3อจ630125-002 กุ้งหวาน + sunchai07 (448586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
4 # 3อจ630125-003 natttao + onizuka2518 (448589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 75%)
5 # 3อจ630125-004 Bigfil + than-663 (448593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5691)
6 # 3อจ630125-005 สปาต้าร์ + sanopporn (448595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 69%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ630125-006 ต่อ_ถนนตก + Taenoi (448597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธชนะมาร วัดธรรมบันดาล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 9 นิ้ว)
8 # 3อจ630125-007 udomsak_psu + jessepre (448598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
9 # 3อจ630125-101 EI338962222TH kittisak_10 + sak2803 (448580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ630125-102 EI566387345TH penggo + เก๋นครนายก (448584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฉาย วัดเขาชะโงก เนื้อผง จ.นครนายก (ไม่ระบุปีสร้าง)
11 # 3อจ630125-103 EI533349605TH penggo + บัวมงคล (448587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว เนื้อชิน ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี (ไม่ตัดขอบ) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
12 # 3อจ630125-105 EV459577871TH vitaya + rachanikorn (448592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ630125-106 EW152549793TH manutsri + arnonprakrng (448596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ630125-107 EX370408130TH MaiKs + ANURUT (448600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
15 # 3อจ630125-108 EX422672790TH Zhang_Danny + Bophantom (448602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10406/น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
16 # 3อจ630125-110 EW587339385TH PHLOI + พีชญาณัฐ (448665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรเรศ วัดบวรนิเวศฯ ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ630125-111 EI543677146TH amaging + กระติบ (448570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หัวนอโม พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

18 # 3อจ630125-112 EI584753482TH manutsri + พลลำตะคลอง (448663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้และชำรุดแขนขวา)
19 # 3อจ630125-113 RNSR000082616 niwetch + apiwat4825 (448574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมาน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม ( หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
20 # 3อจ630125-114 EI598533844TH arampo + tiyanito (448578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไตรปิฏก วัดปากน้ำ รุ่น 6 เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630125-115 EI607015805TH Bophantom + ภานุพันธ์ (448579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน
22 # 3อจ630125-116 EI575755397TH ท่านอ๋อง + ปลาโลมา (448582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
23 # 3อจ630125-117 EI559894421TH pou89 + Nongboom (448585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (630106-673) (G 55%)
24 # 3อจ630125-118 EF662238074TH yongyot + KandarDao (448588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
25 # 3อจ630125-119 EI575755445TH anansakju + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (448591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) (G 61%)
26 # 3อจ630125-120 EF619659723TH bangpunDD + storm17 (448594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630125-121 EF616959723TH bangpunDD + storm17 (448603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630125-122 EI303882152TH doopradee + plukpee (448606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดอินทาราม รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อผงลงรัก ปี 2517 จ.นนทบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
29 # 3อจ630125-123 EI524949178TH มาม่าเป็ด + apiwat4825 (448608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 68%)
30 # 3อจ630125-124 EI532244895TH Giant415 + iamkob (448611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
31 # 3อจ630125-125 EI449429621TH Beung + tanachon (448616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630125-127 EI591055040TH nottoขอนแก่น + ammad (448623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ630125-128 EI591055040TH ดาวหาง + ammad (448626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630125-130 EI566033630TH puu2511 + chaiywutkunarsa (448628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ630125-131 EI623200094TH TEE_INTER + chaintv (448609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์หน้าสั้น เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 81%)
36 # 3อจ630125-133 EI583519007TH ต่อ_ถนนตก + narongatyc (448613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

37 # 3อจ630125-134 EF179632446TH VUDDY54 + Buransuk (448615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
38 # 3อจ630125-135 ER931839505TH เทพจิต + krangsak (448664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน วัดราชบพิธฯ รุ่นปืนแตก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630125-136 EG623195730TH Maxcar40 + นู๋มาลี (448620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ630125-138 EI606812406TH lovehunterlove27 + (448625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
welding24
ตะกรุด เนื้อทองแดง
41 # 3อจ630125-139 EI488773119TH ณัฐปรัชญ์ + ball_amulet (448627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630125-140 EI609782368TH bagio + ภิรัต (448629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630125-141 EI583820764TH PHLOI + มหาชัยพระเครื่อง (448599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 3 นิ้ว)
44 # 3อจ630125-142 EI583820764TH PHLOI + มหาชัยพระเครื่อง (448601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง (หน้าตัก 3 นิ้ว)
45 # 3อจ630125-144 EF446543225TH suchat-01 + k_weerawat (448604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ไม้มลาย เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
46 # 3อจ630125-145 EI610411157TH lohbetong + Momojato (448607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมาก วัดโตนด รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ630125-146 EI531968535TH เจริญ42 + ริณดา (448612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
48 # 3อจ630125-147 EI432576299TH Michy + แมวจ้ะ (448614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 361)(620510-062)
49 # 3อจ630125-148 EI555979356TH NUNG1789 + montreesaad (448617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร
50 # 3อจ630125-150 EI586115063TH อะนันตะปัดชะเย + BigBenz (448621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จอาจารย์ลอย วัดรัตนชัย พิมพ์เล็ก อกใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ630125-151 EV784544048TH mingch + schan2514 (448631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630125-152 EI601378152TH กุ้งหวาน + shakespeare (448632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 80%)
53 # 3อจ630125-153 EX461547290TH Bankbhawk + kosin225 (448661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 88%)
54 # 3อจ630125-154 EX461547290TH Bophantom + kosin225 (448660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
55 # 3อจ630125-155 EI553971859TH กุ้งหวาน + storm17 (448634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)

56 # 3อจ630125-156 EI553971859TH บรีสพระช่วย + storm17 (448636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630125-157 EI545245656TH You9199 + พิชชากร (448637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
58 # 3อจ630125-158 EI545245656TH Wanlop + พิชชากร (448639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ630125-159 EI464948685TH wanitcha + naiyai1965 (448640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจันทร์ วัดสารนาถฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.ระยอง (หมายเลข 359)(600913-144)
60 # 3อจ630125-160 EG425066661TH mod-devil + weddy (448641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (620628-115) (G 74%)
61 # 3อจ630125-161 EI419183213TH ปอวีร์ + kitti1999 (448657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด พระครูบากองแก้ว วัดมหาวัน พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2485 จ.ลำพูน (สภาพใช้) (620729-138)
62 # 3อจ630125-163 EI617208505TH pikkared + อนันตรา (448624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดบางสะแก)
63 # 3อจ630125-164 EW587339898TH PHLOI + พีชญาณัฐ (448662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่งอุปคุต เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
64 # 3อจ630125-165 BW82000145060 shadow99 + Exdesign (448630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 760/น้ำหนักทอง 7.4 กรัม)
65 # 3อจ630125-166 EG042917411TH auto1800 + Watchbank (448633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นหัวใจเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2552 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 104)
66 # 3อจ630125-167 EI601517101TH ชมรมศิษย์สน + porn100 (448635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่นเปิดอาคารสำนักงานตำรวจฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1899/น้ำหนักทอง 11.3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 29 ม.ค. 2563 - 09:10 น.] #71211 (23/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630127-136 EI591064041TH wootubon + ไลอ้อนเรด (448721) ตัวจบทอง (G 74%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 28 ม.ค. 2563 - 08:53 น.] #71175 (22/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630116-015 EI106574186TH sorn11 (447922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630118-003 EX422688619TH Bophantom (448091) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ630118-005 EI594831241TH คุณศิระ (448096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ630118-014 EI571246408TH manu-nu (448076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630118-017 EX418075124TH supasuta1968 (448081) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ630118-019 EI563159525TH มหามณีจินดา (448088) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ630120-008 EI529286498TH pradrem (448215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ630121-008 EG415170877TH Vincent (448513) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ630121-010 EI595215215TH pradrem (448281) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ630121-012 EI604660416TH ต่อยอด (448252) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630122-001 EI562428447TH theeraphon19 (448411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ630122-025 EX372095505TH ANURUT (448521) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ630122-026 EX452626900TH สมิตา (448385) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ630123-002 RTKH000055659 jopawis (448479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630123-011 EI487163561TH คอปแมน (448492) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630123-014 EI579730055TH tuktu40 (448501) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 1อจ630124-001 EI359796018TH ต้นอุทยาน (448514) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ630124-003 EI576919123TH ทรงธรรมบ้านสวน (448520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630116-006 kho9918 (447926) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ630116-014 settavut (447921) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ630117-004 penggo (447981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630118-027 wasanpi (448025) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ630120-018 aun1972 (448207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630121-022 likeit (448254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ630122-006 frist (448378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630122-011 แก้วอุษา (448394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630124-004 Mai2008 (448539) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ630124-005 pong1983 (448546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ630124-006 tong_span (448541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630125-001 โบ๊ทพระเครื่อง (448556) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630125-002 โบ๊ทพระเครื่อง (448558) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ630125-003 โบ๊ทพระเครื่อง (448560) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ630125-004 โบ๊ทพระเครื่อง (448563) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ630125-005 โบ๊ทพระเครื่อง (448564) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ630125-006 โบ๊ทพระเครื่อง (448566) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ630125-007 โบ๊ทพระเครื่อง (448567) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630125-008 โบ๊ทพระเครื่อง (448569) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ630125-009 โบ๊ทพระเครื่อง (448572) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ630125-010 โบ๊ทพระเครื่อง (448576) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ630125-011 โบ๊ทพระเครื่อง (448555) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ630125-012 โบ๊ทพระเครื่อง (448557) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ630125-013 โบ๊ทพระเครื่อง (448559) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630125-016 การันตีพระ (448655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630125-030 การันตีพระ (448656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630113-141 EW715380613TH slaton57 + somsak2518 (447578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเรือง วัดปรางหมู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง
2 # 3อจ630114-111 EI578421194TH gumoo007 + ฟ้าฝน (447699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.พัทลุง
3 # 3อจ630114-119 EI419981677TH kit01 + sanopporn (447796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านสั้น เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
4 # 3อจ630116-105 EI578409661TH kongs-67 + yooti (447948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ ปี 2504 จ.พัทลุง (วัดปรางค์ชัยสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ630117-105 EI555649726TH toopronchai + autopower (448008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อผง จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
6 # 3อจ630118-132 EI586875577TH gymnastics + ตัดเซียน (448040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ630118-138 EI561068950TH penggo + วิเศษชัยชาญ (448052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทัต วัดคฤหัสบดี พิมพ์ปรกโพธิ์ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ630118-148 EI347926838TH manutsri + moterair (448084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อทัต วัดคฤหบดี เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ630120-154 EI405582175TH worrior + panitan (448179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ตัวหนังสือเลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
10 # 3อจ630121-105 EI585638276TH Nakornpon + kon112 (448545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงผสม ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ630121-113 EI539099194TH Arjaree56 + Kjohnpat (448291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2049) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ630121-130 EI091033584TH ๙อุอากะสะ + armarging (448296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2531 จ.นครปฐม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
13 # 3อจ630122-107 EI531965030TH ninjaykk + ริณดา (448522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
14 # 3อจ630122-141 EI477497208TH Preecha_71 + (448523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
goodluck1994
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630123-103 EI364358054TH OCTOPUS + bongdews (448447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตี๋ วัดหลวงราชาวาส รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.อุทัยธานี กรอบทอง(G 68%)
16 # 3อจ630124-001 luangtajunior + นภเก้า (448515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่นแรก พิมพ์ ส หางยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้สึก)(610809-030) (G 83%)
17 # 3อจ630124-002 กุ้งหวาน + tong_span (448516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี

18 # 3อจ630124-003 Pichitj + Sololo (448518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (621129-171)
19 # 3อจ630124-101 EI439860412TH pawit_wattana + เชาว์วิทย์ (448524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 86%)
20 # 3อจ630124-102 ED935798625TH chajks + nunthikorn (448527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า กรุวัดมหาธาตุฯ พิมพ์แขนกลม เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพใช้) (G 70%)
21 # 3อจ630124-103 EU178051011TH pornlimk + sompong963 (448528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นบำรุงขวัญ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่. (621211-050)
22 # 3อจ630124-104 EU178051011TH pornlimk + sompong963 (448530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 25 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่. (621214-333)
23 # 3อจ630124-105 EI563641295TH pandp + seven13 (448531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครปฐม
24 # 3อจ630124-106 EI448473045TH amnat108 + bongbiab (448532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)
25 # 3อจ630124-107 NKCSN00022814 nung919 + กงซุนเชอ (448535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธ 25 ศตวรรษ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 18 2029/ขนาดสูง 18 นิ้ว)
26 # 3อจ630124-108 EI483214492TH phoomchai + komsaan (448537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 78%)
27 # 3อจ630124-109 EI359798040TH backdagon + ต้นอุทยาน (448540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (G 61%)
28 # 3อจ630124-110 EI483214492TH anansakju + komsaan (448542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 73%)
29 # 3อจ630124-111 EI490357412TH พ่อมด + tummin (448525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพตัดหูและล้างผิว)
30 # 3อจ630124-113 EI557441321TH เด็กเนิน + SUPREME69 (448526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
31 # 3อจ630124-114 EI586765072TH janaket + iamponpanit (448543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
32 # 3อจ630124-115 EI566252621TH arm007 + natthawat14 (448529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
33 # 3อจ630124-116 EI564626365TH manas1976 + wanida (448544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630124-118 EI534365936TH MaiKs + ดอกเอื้องผึ้ง (448534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ630122-149 EI530172674TH เมืองช้าง + บุญคุณพระ (448347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์พัดยศ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.สมุทรสาคร

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 27 ม.ค. 2563 - 08:12 น.] #71168 (21/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630109-015 EI554210615TH Big_Su (447660) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630111-001 RPCH000017283 อภินันท์ (447540) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ630114-022 EI534345110TH long_g (447686) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
4 # 1อจ630114-023 EI534345110TH long_g (447688) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ630114-029 EG164345126TH เมืองสมุทร (447684) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ ไม่สรุปผล 16 องค์
6 # 1อจ630115-001 RPCH000017592 อภินันท์ (447852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630115-017 EI522230004TH กำไลทอง (447865) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630116-013 EI594820221TH คุณศิระ (447919) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ630118-016 EI591019745TH chokchai (448410) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630122-022 EI547099077TH manliar (448393) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630123-001 EI594859063TH คุณศิระ (448475) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ630123-004 EI443902167TH desperado (448484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630123-005 ED866389702TH thepmonkon (448512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ630123-006 71100006879555 thanaj (448500) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
15 # 1อจ630123-007 EI592574117TH jarungrux (448487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630123-009 EI597708632TH Arunlert69 (448489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ630123-010 EI594885151TH คุณศิระ (448490) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630123-013 EI553973642TH router (448496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ630124-002 EI596504916TH Darkaun (448517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630116-008 ลูกแม่รำเพย (447932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ630118-001 khunoak77 (448036) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ630120-012 Buncha (448126) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ630121-005 toy_clong8 (448308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ630121-017 JoEthaibev (448274) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ630122-001 เมืองทองยูไนเต็ด (448402) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
7 # 2อจ630122-002 เมืองทองยูไนเต็ด (448403) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630122-013 phetra (448404) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
9 # 2อจ630122-014 phetra (448405) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ630122-019 โต้งพลับพลา (448406) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
11 # 2อจ630122-022 Wachilapat (448407) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630123-001 OMBUN (448486) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ630123-002 OMBUN (448491) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
14 # 2อจ630123-003 surasak_bpb (448493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630123-005 bluezone69 (448497) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
16 # 2อจ630123-007 lovehunterlove27 (448503) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
17 # 2อจ630123-008 wipura (448499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630123-009 dang29 (448505) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630123-010 dang29 (448507) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630123-013 จอมยุทธ77 (448426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630123-014 chompu2525 (448428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630123-015 Merlion (448430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ630123-016 supol (448434) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ630123-017 vittaya14 (448438) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630124-001 การันตีพระ (448548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630124-003 tanint (448538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
27 # 2อจ630125-021 การันตีพระ (448549) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ630125-022 Leksalaya (448550) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
29 # 2อจ630125-023 การันตีพระ (448551) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630125-024 การันตีพระ (448552) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630125-027 เมืองสมุทร (448553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ630125-028 เมืองสมุทร (448554) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
ใบแจ้งผลการตรวจสอบ 3อจ ต่อ ( รวม 4 หน้า )
25 มกราคม 2563
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
1 # 3อจ630115-132 EG628748055TH citynew + bantueng (447825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ630120-107 EI586876714TH bluezone69 + kiattisak (448134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร
3 # 3อจ630120-124 EI489398264TH สมบัติบูรพาบารมี + นิลสนธิ (448186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อขาปิ่นโตกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ630120-156 EG465495536TH พิศุทธิ์ + nooing (448182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหังอังคีรส หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อดิน ปี 2495 จ.ชลบุรี (สภาพซ่อมใบหน้า)
5 # 3อจ630121-001 Bophantom + kungkkk (448247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
6 # 3อจ630121-002 เหินเมฆิน + nattasak (448250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ630121-007 New_chain + ดิอาโบล (448267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ630121-117 EX418083806TH อตกพระเครื่อง + terasak99 (448300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เข็มกลัดท้าวเวสสุวรรณ วัดเกตุมวดีฯ รุ่นแรก เนื้อชุบทอง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ630122-102 EI553963251TH พบธรรม + พารินทร์ (448386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน พิมพ์หูติ่ง เนื้อผง ปี 2537 จ.ลำพูน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ630122-121 EF452171341TH อะนันตะปัดชะเย + pookchue (448330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธกวัก วัดสารนาถฯ เนื้อดิน ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
11 # 3อจ630122-132 EV146911805TH penggo + o-larn (448358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.นครปฐม [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์หลังพุทธกวัก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
12 # 3อจ630123-001 poonsaka + กล้าเก่งทุกทาง (448423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 2 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (621122-002)
13 # 3อจ630123-002 unstobable + ลักษณ์ตะวัน (448424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)
14 # 3อจ630123-003 Pitcha + danaiw (448427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี
15 # 3อจ630123-004 phoomchai + mahahing (448431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
16 # 3อจ630123-007 ramez + kon2004_9 (448435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)
17 # 3อจ630123-009 Phupachara + Merlion (448439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้า เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
18 # 3อจ630123-101 EI572652169TH วิเศษชัยชาญ + ประวิทย์888 (448442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
19 # 3อจ630123-102 EI570057561TH twongt + อโศกมหาราช (448445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร ศิลปะลพบุรี เนื้อสำริด
20 # 3อจ630123-104 EW004562094TH Kag2509 + m-cot (448449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
21 # 3อจ630123-106 EI250292823TH เมืองช้าง + วีระบางลาย (448454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร
22 # 3อจ630123-107 EI578555369TH ศิษย์ท่านขุน + สนบางกรวย (448457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
23 # 3อจ630123-108 ED959967527TH kit01 + ton_seetocon (448459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี (600901-042) (G65%)
24 # 3อจ630123-109 EI447379834TH visuth + tar001 (448460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620802-122)
25 # 3อจ630123-110 RP674689337TH เทพสมุทร + jaturat_ph (448463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์หลังหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน ปี 2485 จ.นครสวรรค์
26 # 3อจ630123-111 EI586763235TH phon265 + ลู่เฉินเฟย (448421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์ กรุท้ายย่าน เนื้อดิน จ.ชัยนาท
27 # 3อจ630123-112 EI572626800TH yorch + เล็กหัวตะเข้ (448425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 721)
28 # 3อจ630123-113 PSP0006549635 ดราก้อนปิง + bigforever11 (448429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630123-114 EF419221115TH ชัยบางแค + Ake595 (448432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอยหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
30 # 3อจ630123-115 EI604565225TH arampo + เหรียญหลวงพ่อคูณ (448436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้า 5 มงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ630123-116 EI446093115TH penggo + ณัฐปรัชญ์ (448440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สมุทรปราการ (วัดแสมขาวสร้าง)
32 # 3อจ630123-117 EI594414563TH Martyns + Nard12 (448441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี เนื้อนวโลหะก้นอุดทอง จ.นครพนม (หมายเลข 6)
33 # 3อจ630123-119 EG047537525TH schan2514 + coldplay (448446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
34 # 3อจ630123-120 EI590357344TH กุ้งหวาน + Tsubasa (448448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
35 # 3อจ630123-121 EI590357358TH nauts + Tsubasa (448453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630123-122 EG287140211TH cpall + somsak2518 (448456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง)
37 # 3อจ630123-123 EI586778748TH korn88 + เอกเมืองตรัง (448458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
38 # 3อจ630123-124 EI602970772TH You9199 + โกวบ้อ (448504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดเฉียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
39 # 3อจ630123-125 EI548898745TH mintmax + yutboss175 (448511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (611214-117)(G 78%)
40 # 3อจ630123-126 EF204869778TH bellic + srilinjee (448461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
41 # 3อจ630123-127 EI487163561TH penggo + คอปแมน (448464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดบางด้วน เนื้อผง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
42 # 3อจ630123-128 EI599923656TH bombay9 + mchutith (448466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ630123-129 EG335943860TH กอล์ฟนวลจันทร์ + พลายชาติ (448469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
44 # 3อจ630123-130 EF397028974TH vorawan2345 + OgapzaO (448472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชิ้นส่วนบนพระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ชิ้นส่วนล่างไม่แท้/สภาพหักซ่อม)
45 # 3อจ630123-131 EI599524870TH pirat9 + tar99 (448465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (600429-122)
46 # 3อจ630123-132 EI554665149TH Beung + ปารเมศร (448467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
47 # 3อจ630123-133 EI536971730TH Retail + รักษ์เครื่องราง (448470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
48 # 3อจ630123-134 EI559058517TH manutsri + ศิษย์ปู่สง่า (448473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปทุมธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
49 # 3อจ630123-135 EI545251679TH pround + ชวนชื่น (448506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญกองกษาปณ์ รัชกาลที่ 5 หนึ่งสลึง **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
50 # 3อจ630123-136 EX426525430TH pou89 + simmax (448476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
51 # 3อจ630123-137 EI585387207TH pandp + Tom02 (448478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง โรงพยาบาลสงฆ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ630123-138 EW004562125TH lhuksit + m-cot (448480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ)
53 # 3อจ630123-139 EI553973642TH แสงเงินแสงทอง + router (448483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(630115-133)
54 # 3อจ630123-141 EI577115184TH pramual + อาทิตย์๙๙ (448455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
55 # 3อจ630123-142 EI577115184TH Nid27 + อาทิตย์๙๙ (448510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
56 # 3อจ630123-143 EI587617883TH ruenthong + Thanawat89 (448508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630123-144 EI091042175TH พลนิกรกิมหงวน + armarging (448462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 10.5 กรัม)
58 # 3อจ630123-145 EI529148103TH Hymn1919 + เสือสมิง (448468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (630115-144)
59 # 3อจ630123-146 EI529148103TH Bobbie + เสือสมิง (448471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ เนื้อเงิน ปี 2509 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)(630111-085)
60 # 3อจ630123-147 EI603216815TH Kag2509 + peerapath (448474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1962)(621120-108)
61 # 3อจ630123-148 EI532520995TH เทพประภา + เจริญพรรุ่งเรือง (448477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นพุทโธ เนื้อทองคำ ปี 2524 จ.เชียงใหม่ (น้ำหนักทอง 7.1 กรัม)
62 # 3อจ630123-150 EI611630437TH รถโฟร์ค + พระประแดง26 (448485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นเงินก้นถุง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.นครปฐม
63 # 3อจ630123-151 EI405287071TH sakdaspc + กชณิชา (448444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(621213-950)
64 # 3อจ630123-153 EI570891890TH Ritsurat + jungjung (448452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (591014-145)
65 # 3อจ630123-154 RTBD000023840 Bigbike3359 + mrike78 (448502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 25 ม.ค. 2563 - 08:11 น.] #71163 (20/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630114-026 EI534345106TH สรรพสิทธิโชค (448204) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ630114-027 EI534345106TH สรรพสิทธิโชค (448210) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ630114-028 EI534345106TH สรรพสิทธิโชค (448213) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ630116-014 EW878901171TH k_nine (448391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630118-001 EI566689200TH so-so (448087) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630118-004 EI032207219TH pimthong (448092) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 1อจ630118-009 EI566371924TH en_amulet (448083) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ630118-012 EI523244795TH สิทธิชัย (448093) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ630120-002 QSV0000143784 thanaj (448193) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630120-005 EI604559366TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (448197) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
11 # 1อจ630121-001 maii_amulet (448260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630121-002 maii_amulet (448234) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ630121-003 EX465383089TH arun2528 (448309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630121-004 EI610021338TH Polachet (448262) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ630121-005 EI576882539TH LIM2512 (448239) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
16 # 1อจ630121-007 EI607805171TH Polachet (448243) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ630121-009 EI527093778TH นายแทนคุณ (448278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630121-011 EG253612552TH การันตีพระ (448248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ630121-014 EF494425002TH โอบอุ้ม (448257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ630121-017 EI529658367TH กาเบียล (448265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630122-002 EI461290673TH Sittisaks (448352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ630122-003 EI608621925TH องอาจ (448354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630122-004 EI541830522TH mekorn29 (448357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630122-005 EI594856835TH คุณศิระ (448360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630122-007 EI530764972TH gymnastics (448363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630122-008 RMKC00004848911 KIDTIN (448365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ630122-009 EI576029056TH Anankiya (448368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ630122-010 EF315966813TH Tanes54 (448371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ630122-011 EI614401362TH คลับจับลิง (448337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630122-012 EI446366692TH ducheyboy (448340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630122-013 EI574896305TH ตุ๊กติ๊ก (448409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630122-014 EI573558726TH ศิษย์พ่อคูณ (448346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630122-015 EI506720976TH Kongsason (448349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ630122-016 EI586763981TH หมงครุใน (448351) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ630122-018 EI590962785TH ธนกฤตพระเครื่อง (448356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ630122-020 EI534694089TH kuromi (448366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ630122-021 EI610702866TH มาริโอ (448382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ630122-024 EI514127402TH น้องเอิงเอย (448389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630118-018 popular_rock (448103) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ630118-019 popular_rock (448104) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ630118-023 aomaom (448106) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ630118-024 aomaom (448107) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ630118-025 aomaom (448109) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ630118-026 aomaom (448111) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
7 # 2อจ630118-028 สยามเมืองยิ้ม (448112) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
8 # 2อจ630118-030 Mongatae (448331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630120-008 hunter04 (448132) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ630120-013 Buncha (448137) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ630120-015 wilairat_22 (448140) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ630121-002 กานกินรี (448230) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ630121-003 กานกินรี (448231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ630121-004 hunter04 (448236) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630121-006 rongfox (448242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630121-007 mekya2706 (448244) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ630121-012 bluezone69 (448246) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 2อจ630121-013 bluezone69 (448249) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630121-014 ดิอาโบล (448268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630121-015 RTPRA (448270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630121-016 โพธาราม (448272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ630121-018 pop_vat (448279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ630121-019 penpathum (448238) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ630121-020 penpathum (448241) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630121-021 penpathum (448245) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630122-004 phoomchai (448374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630122-005 noomark (448377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630122-007 พิชย์ภัสสร (448380) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ630122-012 Jouicepeam (448397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630122-016 penggo (448398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ630122-017 jingmanu (448399) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ630122-020 โต้งพลับพลา (448401) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ630122-021 montri_rne (448329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ630123-004 bluezone69 (448494) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ทอง 17 รายการ

35 # 2อจ630123-006 บรีสพระช่วย (448498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630118-124 EI512526954TH Gegolffy + หนองซอ (448326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ630122-001 ทวีลาภ + pui1228 (448310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู) (G 54%)
3 # 3อจ630122-002 peudminburi + microsoft (448312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (621003-060) (G 76%)
4 # 3อจ630122-003 korn88 + microsoft (448315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630122-004 PHLOI + โต้งพลับพลา (448317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 2.5 นิ้ว) (สภาพทาทองใหม่)
6 # 3อจ630122-005 suras_photmail + หรั่งวัดไตร (448318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
7 # 3อจ630122-006 Songpol_cg + montri_rne (448320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 604)(590421-165)
8 # 3อจ630122-101 EI489059629TH Ketautomotive + moterair (448383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
9 # 3อจ630122-103 EI461277867TH Xabi17 + Manopd (448387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว) (620615-003)
10 # 3อจ630122-104 EI572633505TH rakchoo + ประวิทย์888 (448417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ฐานตัน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ630122-105 EI577548208TH TECHNOLOG + (448390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เอกเมืองตรัง
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์เล็กย้อนยุค เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ยะลา
12 # 3อจ630122-106 EI578042792TH amuletfocus + (448388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nopthebarber
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)
13 # 3อจ630122-108 EI530755162TH thaweesap + artliver (448392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (621129-111)
14 # 3อจ630122-110 EX425282135TH naykrong + matee1974 (448415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)
15 # 3อจ630122-111 EG202197853TH แก้วพรหม + ลูกน้ำมูล (448311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
16 # 3อจ630122-112 EF724214089TH auto1800 + กานกินรี (448314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์
17 # 3อจ630122-113 EX425307535TH Wee08 + jennarong1981 (448316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น) (621109-089)(G 65%)

18 # 3อจ630122-114 EI571262309TH zafari + payan (448319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์นะชาลิติ เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี
19 # 3อจ630122-115 DONM001079207 king168 + อาลาดิน (448419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630122-117 EI510353006TH noi70 + FreedomUamulet (448322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดคลองทราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.จันทบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
21 # 3อจ630122-118 EI541101926TH มนต์สามพราน + par_yama (448325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
22 # 3อจ630122-119 EI585586605TH atiphat168 + Wipha (448416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัวธนู อาจารย์เณรวิเศษณ์สิงห์คำ วัดป่าสัก รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2519 จ.เชียงใหม่
23 # 3อจ630122-120 ED981423562TH อำนาจธรรม + ค้างคาวปิกเขียว (448328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ท)
24 # 3อจ630122-122 EI511690194TH tumgaru + bowgap (448332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 2104)
25 # 3อจ630122-123 EI592535285TH ถุงนิล45 + มีคุณ (448334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
26 # 3อจ630122-124 EX398631727TH nopparat88 + jajalamphun (448336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
27 # 3อจ630122-125 EF661443689TH เมืองช้าง + nakarinmangkalad (448338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
28 # 3อจ630122-126 EI536956159TH Retail + nillanat (448341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
29 # 3อจ630122-127 EI592535285TH pramual + มีคุณ (448343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
30 # 3อจ630122-128 PS81000071684 Bophantom + wit-18 (448345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
31 # 3อจ630122-129 EI590928205TH บรมีหลวงปู่ทวด + (448412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธนกฤตพระเครื่อง
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี (621216-004) (G 64%)
32 # 3อจ630122-130 EI336251176TH Perkun + petcharee (448348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (630111-247)
33 # 3อจ630122-131 EI611001808TH อตกพระเครื่อง + แบงค์ธาตุพนม (448355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์บัวคว่ำบัวหงาย เนื้อดิน ปี 2518 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
34 # 3อจ630122-133 EI551474600TH niwetch + โบ๊ทพระเครื่อง (448362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบหลัง ฦฦๅ ฤฤๅ มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (621026-152)
35 # 3อจ630122-134 EG253934535TH noppthai + พร้อมรบ (448364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)
36 # 3อจ630122-135 RPBG000017026 เมืองช้าง + peaky (448367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์

37 # 3อจ630122-136 EI590355989TH TAVABUNCHA + (448369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Sugarbaby
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม
38 # 3อจ630122-137 RPBG000017026 amnat108 + peaky (448372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ลำปาง กรอบทอง(G 63%)
39 # 3อจ630122-138 EI580862439TH เสนาะ53 + ว่านหวาย (448373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองคำลงยา ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 98)
40 # 3อจ630122-139 EI610702866TH กุ้งหวาน + มาริโอ (448376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
41 # 3อจ630122-140 EI610010542TH zafari + มีคุณ (448379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
42 # 3อจ630122-142 EI576081731TH eiampoldod + เอกสตูล (448333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
43 # 3อจ630122-143 EX465305078TH vichet + toopronchai (448408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ชลบุรี
44 # 3อจ630122-144 EX465305078TH พิศุทธิ์ + toopronchai (448335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2499 จ.ชลบุรี
45 # 3อจ630122-145 EI461278893TH chaidee + Burapha777 (448339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) (สภาพซ่อมยันต์ด้านหลัง)
46 # 3อจ630122-146 EW789451008TH zafari + ขนมกรุบ (448342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นไตรมาส 49 เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.สระแก้ว
47 # 3อจ630122-147 EI612203147TH RAK_PT + suchart_joe (448344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.นครปฐม
48 # 3อจ630122-148 EI610012177TH atiphat168 + เอ็มซีเค (448418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัวธนู อาจารย์เณรวิเศษณ์สิงห์คำ วัดป่าสัก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.เชียงใหม่
49 # 3อจ630122-150 EI586879242TH poshwises + dreadlord (448350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
50 # 3อจ630122-151 EI565858180TH Zhang_Danny + chaintv (448370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครนายก
51 # 3อจ630122-152 EI566363097TH backdagon + ชอบพระเครื่อง (448375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกรัก วัดอัมพวัน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลพบุรี (สภาพใช้) (621025-040)(G 78%)
52# 3อจ630122-109 EI587768954TH Nutbiz + ก้อนกรวด (448395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.ภูเก็ต **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 24 ม.ค. 2563 - 08:11 น.] #71157 (19/25)
ตั้งแต่ วัันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630109-002 EI497366232TH tithiwatt81 (447656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630109-003 EI498756000TH เบิร์ดบางขุนเทียน (447347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630109-011 ED921093237TH kridsanapong (447316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630109-016 EI498595599TH กำไลทอง (447328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630110-009 EI3193988612TH lekcd (447486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ630110-011 EX265084420TH LIONTHANANDOR (447361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
N
7 # 1อจ630111-013 EI551956363TH เอื้ออนันต์ (447549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630114-001 TNSL000070386 สยามรุ่งโรจน์ (447749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ630114-011 EI548507665TH usaku (447779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630114-018 EI566648695TH rambo93 (447786) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ630114-019 EI559559093TH jojo5 (447787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630114-020 EF397024266TH OgapzaO (447788) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ630115-006 EI575406198TH ต้อมตราโล่ (447968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630115-016 EI359793087TH โอบอุ้ม (447863) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630116-011 EI561787602TH จีโน้ (448032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630116-016 EI524856516TH นุหนองคาย (447927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ630117-003 EI563083362TH ฅนบางใหญ่ (447966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ630117-012 820128946151 เชน3536 (447976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630118-002 EW783958600TH Kanyapuk (448116) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ630118-006 EI602014750TH Redboat (448097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630118-007 EV637781788TH จิตรเทพ (448099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630118-008 EX407065642TH จุ๊สุราษฎร์ (448100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ630118-010 EI300959833TH แพะลุยทุ่ง (448094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ630118-011 TH0118522JC5B awt2528 (448071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630118-013 EI588621734TH like88 (448073) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ630118-015 EI487128825TH คอปแมน (448078) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 1อจ630118-018 EI591430037TH seranee (448085) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630120-001 EI567765004TH kumairoo (448209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ630120-003 PSP0003430393 Paplern (448227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ630120-004 EI590918512TH teppanom (448211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630120-006 EI512205328TH คุณศิระ (448212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ630120-007 RP633382153TH สมอแดง (448214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ630120-011 TH011854AH82B wunlop (448216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ630120-012 EG203304369TH kenshiro2810 (448217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ630120-013 EI585577118TH PHLOI (448218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ630220-014 EI528884693TH pound2007 (448219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630109-003 slowspeed (447323) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ630109-004 nattasak (447341) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ630109-020 likeit (447320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630110-014 loongmike (447362) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630111-009 กระทิงขาว (447523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ630113-015 aeakarat (447599) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630114-001 pui1228 (447756) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ630114-004 patchara (447761) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ630115-008 rooms_studio (447856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630116-011 aeyda (447913) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630116-012 kai_emotionfc19 (447917) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ630116-016 nuaypkt (447906) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
13 # 2อจ630117-006 lovehunterlove27 (447987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630118-032 ศตกมล (448420) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ630120-001 ต่อ_ถนนตก (448181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630120-003 อตกพระเครื่อง (448185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630120-004 KENPLA (448187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630120-005 sombat009 (448189) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ630120-006 ปุ๊ร้อยเอ็ด (448190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630120-007 disakorn (448192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630120-009 บรีสพระช่วย (448194) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ630120-014 wilairat_22 (448201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630120-016 คานธี (448202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630120-020 phairoj1186 (448208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630122-009 การันตีพระ (448321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630122-018 ธัชขลัง (448400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
27 # 2อจ630122-023 เน้นพระสวย (448313) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630110-127 EI547944324TH tanman + nakornyong (447432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.ชุมพร
2 # 3อจ630111-007 cpat1 + nottosaad (447513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ630113-008 believe + oldshop (447594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็กสองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
4 # 3อจ630113-117 ED838093865TH อรุณแสง + kamin41 (447634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพใช้และหักซ่อมมุมล่างซ้าย)
5 # 3อจ630113-128 TH01184WFV43B panu_pdd + ทศวรรษ33 (447628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ630113-136 EI567353374TH บรีสพระช่วย + sanao (447643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (590727-022)
7 # 3อจ630113-137 EI5555637881TH Burapha777 + nengneng (447647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ630114-106 EI554031013TH siupak719 + koekoe (447722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
9 # 3อจ630114-135 EI555627867TH pisanlost + nengneng (447766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
10 # 3อจ630114-162 EG623194249TH ปืนใหญ่ + นู๋มาลี (447698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดม่วง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630115-129 EI544487611TH khunanu + ตั้มเดอะซ๊อก (447847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว)
12 # 3อจ630115-130 EI598031895TH arkorn + mitmitee (447850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลูกเนียงสามพี่น้อง กรุกำแพงถม เนื้อดิน จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ630116-110 EI531745175TH poshwises + Benyapa (447954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
14 # 3อจ630117-113 EI531745189TH Worapong4591 + kittikitti (447984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญขวัญถุง วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร ปี 2517 จ.ระยอง
15 # 3อจ630118-113 EI531962736TH ac100 + ริณดา (448027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา
16 # 3อจ630118-116 EI531962736TH อันดามัน + ริณดา (448271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ630118-119 EI525396802TH mommam21 + tongjoy (448034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (590701-130)

18 # 3อจ630118-147 EI477493753TH bigball22 + ชินนิมอน (448082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพหักซ่อม)
19 # 3อจ630118-150 EI553167831TH poshwises + tong-bpj (448089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ630120-001 phoomchai + popnavy (448147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (611109-005)(G 76%)
21 # 3อจ630120-002 mixerpra + Sura-Gan (448151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
22 # 3อจ630120-003 เอี่ยมโชคดี + Aoror (448156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา วัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
23 # 3อจ630120-004 เมืองช้าง + Aoror (448158) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
24 # 3อจ630120-005 niwetch + aoopasio (448162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ญสส. วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3748)
25 # 3อจ630120-006 ขุนพลโต + bangkokpoms (448164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ630120-007 niwetch + nong27 (448167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุลั่นทม พิมพ์ใบมะยม เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (630109-337)
27 # 3อจ630120-008 Tongsura + toeyway (448170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630120-009 ตู๋สาธุ + wangkangkao (448173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (590822-149)(G 78%)
29 # 3อจ630120-010 บรีสพระช่วย + Beung (448176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (ไม่ปั๊มตรายาง)
30 # 3อจ630120-101 EI591805494TH zafari + welding24 (448125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.2 นิ้ว)
31 # 3อจ630120-102 EG622327947TH ChaiyutPho + พร้อมรบ (448220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
32 # 3อจ630120-103 EG622327947TH หงส์แดง1892 + พร้อมรบ (448222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 80%)
33 # 3อจ630120-104 EG045592011TH pramual + OgapzaO (448127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
34 # 3อจ630120-105 EI541573982TH เสี่ยเมืองกาญฯ + jamesza (448130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นอยู่คง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.น่าน
35 # 3อจ630120-106 EG045592011TH tangmo123 + OgapzaO (448131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
36 # 3อจ630120-108 EF482009778TH ปอวีร์ + Jjiann1979 (448135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลานปิดทอง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ630120-109 EG421159014TH ferluci + tamthodsaporn (448138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี
38 # 3อจ630120-110 EG421159014TH ต่อ_ถนนตก + (448141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tamthodsaporn
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชย เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
39 # 3อจ630120-111 EI528770299TH รถโฟร์ค + songprapob (448128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หลังพัดยศ เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.นครปฐม
40 # 3อจ630120-112 EG079381864TH sakdaspc + probation (448225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ630120-113 EG079381864TH ทวีลาภ + probation (448129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโทนยอดไตรปิฎก หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
42 # 3อจ630120-114 EW063437185TH วิเศษชัยชาญ + Promsri (448133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
43 # 3อจ630120-115 EG045591104TH cchan + tongjoy (448223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
44 # 3อจ630120-117 LAMB00051145911 gymnastics + ปลากัดป่า (448139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
45 # 3อจ630120-118 EG203304307TH kaimotor + kenshiro2810 (448143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย)
46 # 3อจ630120-119 EF379812678TH poshwises + ธัมปารี_16 (448145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(531210-163)
47 # 3อจ630120-120 EI582108892TH มาม่าเป็ด + Arunlert69 (448148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
48 # 3อจ630120-121 EI598039934TH นายชยพล + รอดบางแค (448180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (541026-003) (G 78%)
49 # 3อจ630120-122 TH011851PWU7B Ekkaphop_t + ขุมทรัพย์บูรพา (448183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ630120-126 EI591773553TH พิชชากร + อนันตรา (448195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630120-128 CRAT000026304 njeesom + proof1 (448200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นหมดห่วง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
52 # 3อจ630120-129 EI591773567TH lekmahoran + อนันตรา (448203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเลี่ยง กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน
53 # 3อจ630120-131 EG047543747TH pramual + OgapzaO (448144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชิ้นส่วนล่างพระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ชิ้นส่วนบนไม่แท้)
54 # 3อจ630120-132 EI560038007TH Nopthebarber + HS2NAJ (448146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630120-133 ED919597871TH Bophantom + peerapon (448149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพใช้)
56 # 3อจ630120-134 EI484588465TH napon + คุณพลอยคุณเพชร (448150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630120-135 EI565013038TH penggo + บารมีคุณย่า (448153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ทรงนกกระจอกเทศ เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี
58 # 3อจ630120-136 EI583940489TH PAE_PONGCHAI + (448157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MIXMUK
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
59 # 3อจ630120-137 EI567773558TH Auten10 + deawn (448159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลมีกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
60 # 3อจ630120-138 EI534364533TH prasit_jongsiri + เอิร์น (448161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเวียงกาหลง เนื้อดิน(ขาว)
61 # 3อจ630120-139 EI432574179TH khotchaninPk + ยุกรุงธน1984 (448165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ630120-140 EI487780161TH บารมีพรพรหม + mchutith (448168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างไท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
63 # 3อจ630120-141 EI566697047TH Bophantom + toyotachi (448152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
64 # 3อจ630120-142 EI185598942TH nuttee99 + anonnat (448155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (621114-097)
65 # 3อจ630120-144 EI577538625TH wootubon + หมูอู๊ด (448160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ630120-145 EI550873234TH อาทอเนกทาสัง + ซีพระเครื่อง (448163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(600714-036) (G 79%)
67 # 3อจ630120-146 EI583919526TH PAE_PONGCHAI + (448166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MIXMUK
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
68 # 3อจ630120-147 EI602019615TH Gapi99 + เขยมาบตาพุด (448169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (G 73%)
69 # 3อจ630120-148 EI552606148TH ขามทะเลสอ + yootha (448172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(510509-111)
70 # 3อจ630120-149 EI552606134TH kit49 + yootha (448175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 2066)(511201-122) (G 76%)
71 # 3อจ630120-150 EW926649234TH nitpon + ตั้มปราจีน (448178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(621129-152) (G 64%)
72 # 3อจ630120-151 EI583079526TH พิชชากร + joeenok (448171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางถวายเนตร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพอุดซ่อมเนื้อรานด้านหน้า)
73 # 3อจ630120-152 EW715875968TH แอลพระไทย + นู๋โอปอ (448174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชินราชซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดดาวเสด็จ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.สระบุรี (สภาพหักซ่อม)
74 # 3อจ630120-153 RP661035367TH print + ducheyboy (448177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
75 # 3อจ630120-155 EI562867117TH lekmahoran + ภานุพันธ์ (448221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน
76 # 3อจ630121-003 niwetch + thonglor (448256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ วัดพระศรีฯ รุ่นนเรศวรชนะศึก เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 1175/น้ำหนักทอง 14.7 กรัม) (621209-035)
77 # 3อจ630121-004 Somkiathong + ราชสีห์ (448259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นบูรณะฉัตร พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) (630117-073)
78 # 3อจ630121-005 si_mong29 + โพธาราม (448261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดศรีดอนชัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เชียงราย
79 # 3อจ630121-006 pramual + เกจิมหาเวทย์ (448266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง/สภาพอุดซ่อมฐานบน)
80 # 3อจ630121-008 bangpunDD + ดิอาโบล (448269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ630121-101 GSPZ000011090 ron30 + korn88 (448277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาซุ้มแจกัน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620628-131)
82 # 3อจ630121-102 EI185534023TH yyoyo + Krongtong2222 (448282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมาธิซุ้มกนก กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดบางสะแก/สภาพหักซ่อม)
83 # 3อจ630121-103 EI602910102TH njeesom + lekdee (448285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
84 # 3อจ630121-106 EI579594655TH BUDDHASILPA + (448305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
poshwises
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
85 # 3อจ630121-107 EI579594655TH ลูกพ่อพันท้าย + poshwises (448292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(621212-099)
86 # 3อจ630121-108 RBNP00006504911 Michy + garlic2 (448295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
87 # 3อจ630121-109 EI537968808TH Kompisit + maii_amulet (448298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
88 # 3อจ630121-110 EI594121176TH บุญสนองเลย + kortzean (448299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดจุฬามณี)(600715-168)
89 # 3อจ630121-112 KBAN000860080 kittisak_10 + taccord (448288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
90 # 3อจ630121-114 EI590931955TH zuzaa + ottowa (448294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระลีลา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
91 # 3อจ630121-115 EX421850423TH Bobbie + kritsana3300 (448297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
92 # 3อจ630121-116 EI531748199TH หนึ่งเบญจรงค์ + Benyapa (448306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หวายลูกนิมิตร วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
93 # 3อจ630121-118 EX422672463TH amnat108 + Bophantom (448301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (G 60%)
94 # 3อจ630121-119 EI562243655TH บรมีหลวงปู่ทวด + vichai (448304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
95 # 3อจ630121-120 EI564931665TH พิชชากร + เก๋นครนายก (448302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
96 # 3อจ630121-121 EI535982055TH tangmo123 + tansave (448273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 67%)
97 # 3อจ630121-122 EI576884486TH เอกเขนก + Tawee888 (448276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)
98 # 3อจ630121-123 EI571247726TH tum99 + NGUAN (448280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 127912) (G 62%)
99 # 3อจ630121-124 EI592553430TH pyakorn + pakbankaew (448283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ630121-125 EI559008113TH หมูบินกวนอู + tookatun (448307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ630121-126 EI607121384TH CharinT + วิเศษชัยชาญ (448284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนังเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพรานพระศอ)
102 # 3อจ630121-128 EW784971678TH เมืองช้าง + Thanapong36 (448290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1313)
103 # 3อจ630121-129 EW784971678TH supha + Thanapong36 (448293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 2445)
104 # 3อจ630121-131 EI091033584TH ramez + armarging (448251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 111 ปี กระทรวงกลาโหม พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม)
105 # 3อจ630121-132 EI091033584TH อำนาจธรรม + armarging (448255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 12.3 กรัม)
106 # 3อจ630121-133 EI500005837TH พิชชากร + note33 (448258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ630121-134 EI437295729TH lovehunterlove27 + jugree02 (448303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 23 ม.ค. 2563 - 08:10 น.] #71149 (18/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ 24 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630117-001 EI544139761TH รถโฟร์ค (447962) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630107-013 wutisil (446983) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ630118-002 โก๋โรจน์ (448102) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ630118-003 โก๋โรจน์ (448105) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ630118-004 โก๋โรจน์ (448108) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ630118-005 โก๋โรจน์ (448110) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ630118-006 โก๋โรจน์ (448113) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ630118-007 โก๋โรจน์ (448114) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ630118-008 โก๋โรจน์ (448115) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ630118-009 โก๋โรจน์ (448118) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ630118-010 โก๋โรจน์ (448120) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ630118-011 โก๋โรจน์ (448123) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ630118-012 โก๋โรจน์ (448095) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ630118-013 โก๋โรจน์ (448098) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ630118-014 โก๋โรจน์ (448101) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ630118-015 montrito (448061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630118-016 prakit0112 (448064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630118-017 prakit0112 (448065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630118-020 อาบังวา (448067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630118-022 Arkhom58 (448023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ630118-029 สยามเมืองยิ้ม (448028) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ630120-002 ต่อ_ถนนตก (448184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
22 # 2อจ630121-001 การันตีพระ (448229) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ630121-008 การันตีพระ (448233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630121-009 การันตีพระ (448240) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630121-010 การันตีพระ (448235) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 2อจ630121-011 การันตีพระ (448237) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ630121-023 การันตีพระ (448232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630118-001 กุ้งหวาน + siam72 (448039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
2 # 3อจ630118-002 คนคลองด่าน + sitluangta (448042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 771)
3 # 3อจ630118-003 pikkared + Meetung (448046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้ว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหักซ่อม)
4 # 3อจ630118-004 shadow99 + นัทปทุม (448122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (621014-045)
5 # 3อจ630118-101 EI527382845TH Pacharapat + โอมมะ (448121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งดำรงราชานุภาพ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี มหาดไทย เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630118-102 EI506659276TH ขนเงิน + tomcm (448051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
7 # 3อจ630118-103 EI506659276TH virun123 + tomcm (448053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุบางขลัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
8 # 3อจ630118-104 EF492405067TH Inawang + Burapha777 (448057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 768) (G 73%)
9 # 3อจ630118-105 EF619659555TH kittisak_10 + storm17 (448060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (G 70%)
10 # 3อจ630118-107 EI483212267TH bangpunDD + komsaan (448066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 65%)
11 # 3อจ630118-109 EW680445435TH jicko + beer2126 (448074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นมาลาเบี่ยง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1759) (621102-066)(G 64%)
12 # 3อจ630118-110 EI59483124TH east_noodles + คุณศิระ (448079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (630109-486)
13 # 3อจ630118-111 EI455464914TH slaton57 + บารมีพรพรหม (448024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (621205-014)
14 # 3อจ630118-112 EI596500769TH TEE_INTER + Darkaun (448026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ630118-114 EI531962736TH kiattisak + ริณดา (448029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 343026)
16 # 3อจ630118-115 EI531962736TH zafari + ริณดา (448030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.นนทบุรี
17 # 3อจ630118-117 EI531962736TH พิชชากร + ริณดา (448031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวอน วัดปรมัยยิกาวาส รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.นนทบุรี
18 # 3อจ630118-118 EV784482581TH น้าเดช + แว่นพระประแดง (448033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี
19 # 3อจ630118-120 EI525396802TH บารมีทวีคูณ + tongjoy (448035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
20 # 3อจ630118-121 EI525396802TH ชมรมศิษย์สน + tongjoy (448041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
21 # 3อจ630118-122 EI571244375TH nung919 + yaramila (448044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ630118-123 EI566008745TH sugar + chaiywutkunarsa (448047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
23 # 3อจ630118-126 EI555670644TH เจริญ42 + ตะแคงขวด (448054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630118-127 EI555670044TH anantand + ตะแคงขวด (448056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา

25 # 3อจ630118-128 EI555670644TH auchy + ตะแคงขวด (448117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
26 # 3อจ630118-133 EI557213531TH nung919 + ภิรัต (448043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพล้างผิว)
27 # 3อจ630118-134 EI516981928TH สิงขร + aeykolok (448045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ630118-135 EV459577925TH bangpunDD + rachanikorn (448119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
29 # 3อจ630118-136 EV827051816TH NGUAN + KENJANG (448048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 321146)
30 # 3อจ630118-137 EI532241810TH Gapi99 + iamkob (448050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
31 # 3อจ630118-139 EG283728276TH TEE_INTER + ChaiyutPho (448055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (621116-003)
32 # 3อจ630118-140 EI487128825TH ken888 + คอปแมน (448059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร
33 # 3อจ630118-141 EI485453795TH นายห้าง + สันติ66 (448068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์คอน้ำเต้า เนื้อแร่ ปี 2536 จ.นครปฐม
34 # 3อจ630118-142 EI563089039TH VAIVIT + prachuk (448069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนเศียรพ่อแก่ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไหว้ครู เนื้อเงิน ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์โค้ง/หมายเลข 224) (สภาพใช้)
35 # 3อจ630118-143 EG474304328TH ksomchai + ปารเมศร (448072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรง)
36 # 3อจ630118-144 EI587747486TH taccord + เอ็มซีเค (448075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)

37 # 3อจ630118-145 EI575657046TH กุ้งหวาน + แพรวพรรณ (448077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธกวัก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
38 # 3อจ630118-146 EI587772256TH nopakk + มีคุณ (448080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
39 # 3อจ630118-149 EI499078914TH ruamsup + ทศแก่งคอย (448086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
40 # 3อจ630121-104 EI578143765TH tanint+ไอ้คล้าว (448287) ส่งตรวจสอบ 1 องค์ ตลับทอง (น้ำหนัก 9.6 กรัม) (G 76%)
41 # 3อจ630121-135 EI529658367TH ธาวัช+กาเบียล (448264) ส่งตรวจสอบ 1 องค์ กรอบทอง (น้ำหนัก 5.2 กรัม) (G 87%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 22 ม.ค. 2563 - 08:08 น.] #71137 (17/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630120-010 บรีสพระช่วย (448196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 21 ม.ค. 2563 - 08:10 น.] #71129 (16/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630107-030 EG174874750TH thanaanan (447018) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630109-023 EI499046001TH kohler (447359) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ630110-006 EI433350637TH thatcharit (447483) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 1อจ630110-007 EI485406053TH thatcharit (447484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630110-017 EW773453099TH Ronado (447376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630110-019 EI550170377TH กล่องแก้ว (447366) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
7 # 1อจ630115-004 EF666782940TH nuthapol (447858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ630115-005 EI546980033TH popular_rock (447799) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ630115-007 EI465654731TH spywarenona (447972) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630115-009 EG425063356TH mumu99 (447801) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630115-010 EG425063356TH mumu99 (447805) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630115-011 EG425063356TH mumu99 (447803) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630115-012 EG425063356TH mumu99 (447808) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630115-013 EG425063356TH mumu99 (447800) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ630115-014 EG425063356TH mumu99 (447802) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ630115-015 EG425063356TH mumu99 (447812) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ630115-019 EI580417587TH เสือสมิง (447869) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ630115-022 EI589104405TH lordcoffee (447814) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
19 # 1อจ630116-001 EW783959830TH พรหมแพทย์ (447928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ630116-002 EI520657996TH noi70 (447930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ630116-003 EG346790572TH ramate (447933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630116-004 EI573087845TH คุณศิระ (447935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ630116-005 ED945888002TH tummusic46 (447938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630116-006 EI571303374TH bossman (447940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ630116-007 ED253682465TH เวียงพิงค์ (447942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630116-008 EV472611025TH o-larn (447943) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ630116-009 EG415173391TH Vincent (447960) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ630116-010 EI591014221TH chokchai (447890) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ630116-012 EI578119179TH jingmanu (447915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630116-017 EF446602039TH จูมไม้เมือง (447931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ630116-018 EX407060225TH จุ๊สุราษฎร์ (447934) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ630116-019 EI585993921TH tuktu40 (447885) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
33 # 1อจ630116-020 EB272115839TH HUAKLONG6 (447936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ630117-002 ARUN000256633 king_64 (448020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ630117-004 EI405566310TH pongpong9 (447969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ630117-005 EI525267140TH Theethuch (447971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ630117-006 EI604558388TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (447974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ630117-007 EI604558388TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (447963) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
39 # 1อจ630117-008 EI313991262TH lekcd (447970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ630117-009 EI545236552TH ชวนชื่น (447973) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ630117-010 EI562885773TH ช_ชุติวัตร (447975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ630117-011 EI544690665TH ammad (447964) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630106-022 ทิวทัศน์ (446848) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ630109-007 เมืองทองยูไนเต็ด (447342) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ630109-018 supol (447311) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630111-011 Michy (447529) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
5 # 2อจ630116-003 hunter04 (447896) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ630116-004 OMBUN (447916) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ630116-005 OMBUN (447923) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ630116-007 tonsakchai63 (447929) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ630116-013 Ant_Phrakhreuang (447918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630116-015 ฅนพลัดถิ่น (447925) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ630117-001 penggo (447967) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ630117-002 penggo (447965) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
13 # 2อจ630117-005 Earthquake (447982) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ630118-031 ลิงทอง (448038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
15 # 2อจ630120-019 การันตีพระ (448124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630109-158 EI539165548TH nopponsmith + Mbanbo (447260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์คอห้าเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ630109-171 EF204870100TH zafari + srilinjee (447271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่ง พิมพ์เล็ก **ไม่ระบุที่สร้าง
3 # 3อจ630110-138 EX452841510TH อี๊ดเมืองเลย + สิงห์คำรณ (447431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร **ไม่ระบุที่สร้าง
4 # 3อจ630110-154 EI517096837TH sak3152 + ดิวศิษย์พ่อกวย (447718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส รุ่นงานหล่อรูป เนื้อทองแดง จ.สมุทรปราการ (G 64%)
5 # 3อจ630111-123 EI529376777TH cartoonzaa + noome (447547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(จิ๋ว) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม
6 # 3อจ630114-121 EI551949115TH ไข่มุข + คุณตาวิธาน (447721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 5 เนื้อทองเหลือง จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ630114-125 EI566485201TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (448006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nakornyong
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
8 # 3อจ630115-105 EI328681620TH MaiKs + sunsadee (448010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ภู หลวงพ่อครุฑ วัดท่าฬอ จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง)
9 # 3อจ630116-120 EI565763663TH ณัฐปรัชญ์ + makluayka (447911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 1 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
10 # 3อจ630116-139 EI586727091TH สังโยชน์ + moo_bpk (447910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 31)
11 # 3อจ630116-142 EI567849279TH ken888 + kangnutta (447889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
12 # 3อจ630117-001 youanek1191 + microsoft (447977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (611128-012)
13 # 3อจ630117-002 arampo + microsoft (447980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630117-003 phoomchai + microsoft (447983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630117-004 บรีสพระช่วย + microsoft (447985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630117-005 นายช่างพานต๋าย + (447986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
yutthanan9768
พระพุทธชินราช วัดไลย์ เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
17 # 3อจ630117-006 Burapha777 + angelita69 (447988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 138)

18 # 3อจ630117-007 AodBangkhae + vinit09 (447991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 10 พระราชพิธีอภิเษกสมรส เนื้อทองคำ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (หลังเหรียญ 2500 บาท) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
19 # 3อจ630117-008 mvunbay + lovehunterlove27 (447993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.นนทบุรี
20 # 3อจ630117-009 manutsri + tom_tepa (447996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทัต วัดคฤหบดี พิมพ์หลังหลวงพ่อทา เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ630117-010 ginger + anonnat (448000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ630117-011 chidchac + tayatang (448003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเซาะพิมพ์ด้านหน้าใหม่และล้างผิว)
23 # 3อจ630117-101 RAPR0000588366 punya + กระติบ (448019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630117-102 RAPR000058836 pou89 + กระติบ (447992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
25 # 3อจ630117-103 TH01184X5643B chateta + ธิดาทะเล (447997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สภอ.เมืองพัทยาจัดสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.ชลบุรี (หมายเลข 77/ขนาดสูง 18 นิ้ว)
26 # 3อจ630117-104 EI547889574TH chane + maii_amulet (448002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 72%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
27 # 3อจ630117-106 EI234431410TH khuntoom + current (448012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิต อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ630117-107 EI630752461TH pirat9 + nanin (448013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 60%)
29 # 3อจ630117-108 EI556253914TH gymnastics + kiattisak (448017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ630117-109 EI582812090TH Maranya + apiwat_66 (448014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(ใหญ่) เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
31 # 3อจ630117-111 EW773453346TH pornlimk + Ronado (447979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
32 # 3อจ630117-112 EQ232538508TH teddy69 + SNOWKID (448021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-7/5-7/วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 89%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
33 # 3อจ630117-114 EI494579848TH Teerasak01 + Arunlert69 (447989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
34 # 3อจ630117-115 EI343279532TH วิเศษชัยชาญ + thanit77 (447994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ630117-116 EW031208955TH napon + Bobbie (447998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สุรินทร์
36 # 3อจ630117-117 EW031208955TH somnuk + Bobbie (448001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพตัดชิด)(520501-092)

37 # 3อจ630117-118 EI567191433TH pangjung + ขุนกิม (448004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 78%)
38 # 3อจ630117-119 EI405566310TH nopponsmith + pongpong9 (448007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เส้นคอเล็กหลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต (570403-173)
39 # 3อจ630117-120 EI525267140TH Preecha_71 + Theethuch (448011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630117-121 EI524081986TH Warayu + PANPEUNG (447990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ630117-122 EI604558388TH gymnastics + (447995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
42 # 3อจ630117-123 EI368856752TH wisut1256 + towerboy (447999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(620813-073)
43 # 3อจ630117-124 EI579501733TH believe + poshwises (448005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี
44 # 3อจ630117-125 EI579501733TH Bankbhawk + poshwises (448009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (621212-146)
45 # 3อจ630117-126 820128946151 ชุมพล5 + เชน3536 (448015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
46 # 3อจ630117-127 EI530342515TH iamkob + ญาญ่าซัง (448018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
47 # 3อจ630118-106 schan2514 + bophantom (448063) ตลับทอง (น้ำหนัก 9.9)(G 64%)
48 # 3อจ630117-110 Patumwan67 + ไลอ้อนเรด (448016) ตะขอ (น้ำหนักรวม 6.3)(G 83%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 20 ม.ค. 2563 - 08:09 น.] #71097 (15/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630103-001 EG415190338TH Vincent (447373) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ630108-016 EI461258338TH Burapha777 (447874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ630109-004 EI498756000TH เบิร์ดบางขุนเทียน (447346) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ630109-005 EI498756000TH เบิร์ดบางขุนเทียน (447345) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ630109-017 EI508245351TH โพธโชคชัย (447344) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ630109-024 EI544665158TH chokchai (447335) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630109-031 EI508245365TH โพธโชคชัย (447339) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ630109-032 EI415013823TH tavadaindy (447343) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630110-018 EI544682955TH sakbangbon (447364) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ630111-012 EW401298944TH tongleehae (447550) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630111-014 EG415175110TH Vincent (447568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ630111-015 EG415175110TH Vincent (447569) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630113-003 EG622376510TH panuwat21 (447875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630113-007 EI561734834TH bangpunDD (447665) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630113-010 EW401298935TH tongleehae (447667) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ630113-020 EI529145022TH เสือสมิง (447670) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
17 # 1อจ630113-021 EI529145022TH เสือสมิง (447673) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
18 # 1อจ630114-002 EI543253875TH อุกฤช (447752) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 1อจ630114-003 EI567898938TH ยายข้างวัด (447755) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ630114-004 EI515392491TH golf2010 (447685) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ630114-005 EG164345090TH เมืองสมุทร (447759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ย้ายข้อมูลไปที่ 2 อจ 630125-027 (448553)
22 # 1อจ630114-006 EG164345090TH เมืองสมุทร (447687) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ630114-007 ED966385796TH สิงห์เงิน (447763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ630114-008 EW269823642TH o-larn (447689) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ630114-009 EW269823642TH o-larn (447691) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
26 # 1อจ630114-010 EI544691229TH ฅนบางใหญ่ (447765) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ630114-012 EI544103930TH รถโฟร์ค (447780) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
28 # 1อจ630114-013 EI556638027TH อะนันตะปัดชะเย (447781) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
29 # 1อจ630114-014 EI562861065TH nitnob (447782) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ630114-015 EI529195372TH eveoil (447783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ630114-016 EX453060090TH เก้าตะวัน (447784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ630114-017 EI512523635TH หนองซอ (447785) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ630114-021 EI589104396TH lordcoffee (447693) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
34 # 1อจ630114-024 EI534345110TH long_g (447692) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ630114-025 EI590900105TH ธนกฤตพระเครื่อง (447694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ630114-030 EG164345126TH เมืองสมุทร (447695) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ย้ายข้อมูลไปที่ 2 อจ 630125-028 (448554)
37 # 1อจ630114-031 EX418065334TH หลานตาจวบ (447696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ630115-003 EI584201507TH apipong (447854) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
39 # 1อจ630115-008 EI506596899TH birdnaja (447860) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ630115-018 EI563616115TH seven13 (447868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ630115-020 EX421264255TH Satelite (447872) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ630115-021 EI584310467TH kittisak_10 (447873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630107-023 ลาเสือ (447789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ630109-011 phetra (447338) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ630109-014 TiewThe9 (447340) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
4 # 2อจ630111-005 popular_rock (447556) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ630111-014 patima (447506) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630113-004 nuaypkt (447661) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
7 # 2อจ630114-002 Chaiyaphol (447758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630114-006 Mai2008 (447771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630114-007 savebank163 (447773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630114-010 ธัชขลัง (447776) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ630115-001 nui-bkk (447846) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ630115-003 pontat567 (447849) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ630115-004 ป๋าอาร์ม (447879) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ630115-005 ลูกเมืองพิชัย (447851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630115-007 เข็มเข็ม (447855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ630115-009 rooms_studio (447859) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ630115-010 sook14 (447861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ630115-011 aumnartkk (447826) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ630115-012 แมวปลาทอง (447828) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ630115-013 กิมย้ง (447834) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ630115-015 aek1979 (447838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
22 # 2อจ630117-003 penggo (447978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630116-001 ศิษย์ท่านขุน + (447893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Krongtong2222
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630116-002 kittisak_10 + tuey88 (447899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
3 # 3อจ630116-003 nopakk + OMBUN (447904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มยอ กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (621204-016)
4 # 3อจ630116-004 ท๊อปTURBO + อินทภาณี (447908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง รุ่นแรก พิมพ์ฐานเตี้ย จ.นครสวรรค์ **บัตรรับรองฯ เลขที่ 600603-062 เป็นบัตรรับรองฯ ไม่แท้
5 # 3อจ630116-005 ruamsup + Meetung (447914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ630116-101 EI591802440TH lomlopburi + ชินนิมอน (447937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630116-102 EX442759376TH อ๋อย77 + boboaf (447939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
8 # 3อจ630116-103 EI561774918TH กานต์13 + เขยมาบตาพุด (447946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
9 # 3อจ630116-104 EI561774918TH kob2424 + เขยมาบตาพุด (447947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 331052) (G 71%)
10 # 3อจ630116-106 EW795188705TH unstobable + ลักษณ์ตะวัน (447957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง) กรอบทอง(G 76%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ630116-107 EI530268960TH พิศุทธิ์ + พรหลวงพ่อปาน (447949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
12 # 3อจ630116-108 EI567359805TH เปลื่อง80 + schan2514 (447951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (G 65%)
13 # 3อจ630116-109 EV513623215TH niwetch + kungkung1 (447952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท)
14 # 3อจ630116-111 EI588612216TH lucky9 + Worapong4591 (447959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
15 # 3อจ630116-112 EI556317265TH Arunlert69 + wichet1038 (447887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 62%)
16 # 3อจ630116-113 EI449426625TH bangpunDD + geeman (447892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
17 # 3อจ630116-114 EI585527496TH nung919 + อสูรแดง (447894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา

18 # 3อจ630116-115 EI514340714TH Firechicken + mac2528 (447897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หน้าวัว เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 82%)
19 # 3อจ630116-116 EI548207440TH Ketautomotive + wutthichai (447900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
20 # 3อจ630116-117 EW422381134TH pornlimk + Pissawat29 (447902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 2.5 นิ้ว)
21 # 3อจ630116-118 EW510098802TH โต้งกระนวน + dear_dynamic (447905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพใช้)
22 # 3อจ630116-119 EG427352483TH Ake_Collection + jarunphant (447909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (620701-005)(G 75%)
23 # 3อจ630116-121 EI477595664TH bussakorn + anusornthimto (447920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุดสาริกา เนื้อตะกั่วถักเชือก (ขนาดชำรุดเหลือ 1.5 นิ้ว) **ไม่ระบุที่สร้าง
24 # 3อจ630116-122 EW723472753TH ponpon + กรอมูเลท (447924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์จิ๋ว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ630116-123 EI592520961TH gek1414 + LUCKY411 (447958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 ปี กรมราชทัณฑ์ เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 59/น้ำหนักทอง 15 กรัม)
26 # 3อจ630116-124 EI564923240TH SongkanA + เก๋นครนายก (447941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน เนื้อผง จ.นนทบุรี
27 # 3อจ630116-125 EB324634902TH เพียวซำเตย + บิ๊กบีม (447945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2510 จ.นครปฐม
28 # 3อจ630116-126 EI587606846TH bunpotth + เพชรมรดกไทย (447944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ชลบุรี
29 # 3อจ630116-127 EI512526605TH tiktik03 + kopper (447950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาวัฒนาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม
30 # 3อจ630116-128 EI595402270TH photo_one + crafter (447953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
31 # 3อจ630116-129 EI531952345TH lohbetong + คูณสตางค์ (447955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง วัดบางบัว เนื้อเมฆพัด
32 # 3อจ630116-130 EI538284946TH si_mong29 + mitmitee (447956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
33 # 3อจ630116-131 EG045596044TH เหน่งบางคู้ + OgapzaO (447886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ630116-132 EI417587590TH แก้วพรหม + Nicharida (447888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อสำริด ปี 2497 จ.เพชรบุรี
35 # 3อจ630116-133 EI573199453TH phoomchai + deako (447891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (621118-088)
36 # 3อจ630116-134 EI349786651TH gymnastics + promlok (447895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร

37 # 3อจ630116-135 EI495753375TH poshwises + waves (447898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง จ.นครปฐม
38 # 3อจ630116-136 EV784537135TH Patumwan67 + vichai (447901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดลูกอมโลกธาตุ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อทองคำ จ.สมุทรสงคราม
39 # 3อจ630116-137 EG421090016TH fifadida + ศิวิไล (447903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นนทบุรี
40 # 3อจ630116-138 EG629599922TH sang08 + phrut (447907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3315)
41 # 3อจ630116-140 EI523988042TH poshwises + maximum9 (447912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
42 # 3อจ630116-141 EX437671994TH Bophantom + ข้าวตอกแตก (447884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 18 ม.ค. 2563 - 08:12 น.] #71052 (14/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630106-013 EI526751915TH chaintv (446871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630107-004 EI528352584TH ปลาโลมา (447017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630108-008 EV146911672TH o-larn (447132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630108-020 EI535309286TH benz39 (447159) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 1อจ630109-013 EI550204861TH เหวัชระ (447322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ630109-025 EX453639476TH เอกกี้27 (447274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ630109-029 EG176166541TH sirikun (447664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630110-001 EI440936467TH Kaeokleng (447474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630110-002 EI349272121TH LexCyber (447475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630110-003 EI529671200TH กาเบียล (447477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ630110-004 ED935785048TH nunthikorn (447479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630110-005 EF397018416TH opol1812 (447482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ630110-008 EI567709991TH mnus_yui (447485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630110-010 EI526736520TH chaintv (447487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630110-012 EW061534940TH morn-tharua (447363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ630110-013 EI543473015TH artto13 (447365) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630110-014 EI467122789TH seed-seed (447367) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ630110-015 EI527332535TH โอมมะ (447371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630110-016 EI547858988TH kiattisak (447374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ630110-020 THO1184U4CU6B awt2528 (447381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630110-021 EI558372171TH แว่นพระประแดง (447368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ630110-022 EI567842355TH kangnutta (447369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630110-023 EI565363419TH เอ็มซีเค (447372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ630110-024 EI301558350TH Nippit (447375) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630110-025 EI574804454TH teetoon (447378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ630110-026 EI567129189TH nukro09 (447498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630110-027 EI556143940TH จุ๊สุราษฎร์ (447380) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ630110-028 EI520652234TH noi70 (447385) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 1อจ630111-002 EI419160654TH ต่อแต้ม (447542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630111-003 EG283684062TH อาจรูญ (447545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ630111-004 EI577303103TH kampanat (447548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ630111-005 EI408089720TH SAHAKORN (447551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ630111-006 EF494351256TH nilut (447553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ630111-007 EF532340477TH Bophantom (447554) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ630111-008 EI537932128TH maii_amulet (447560) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 1อจ630111-009 RP692035781TH Chanchai21 (447562) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ630111-010 EI531943785TH thongpaiwan (447563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ630111-011 EI573026784TH ปักต้นกล้า (447546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ630113-001 EI522214735TH Hook2 (447637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ630113-002 EI495097285TH พระประแดง26 (447640) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ630113-004 EI548402965TH beer2126 (447681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ630113-005 EI461087770TH หนกอุทัย (447682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ630113-006 EI555824270TH HatPra (447645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 1อจ630113-008 EI561734834TH bangpunDD (447653) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ630113-009 ED869962566TH weerachart (447658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ630113-011 EI551387976TH แพรวพรรณ (447641) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
47 # 1อจ630113-012 ED838093879TH kamin41 (447646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ630113-013 EI529382928TH ธนกฤตพระเครื่อง (447649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ630113-014 EI563150699TH มหามณีจินดา (447651) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
50 # 1อจ630113-015 EI499126787TH aumpharam (447655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ630113-016 EI557413419TH สมบัติบูรพาบารมี (447657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 1อจ630113-017 EI581621598TH เทพสมุทร (447659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ630113-018 EI548330676TH prabaiboon (447662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ630113-019 EI477469825TH welding24 (447663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ630113-023 EI547891975TH montblanc (447571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
56 # 1อจ630113-024 EI530742209TH gymnastics (447572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630103-014 Buransuk (446614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630106-005 Buncha (446808) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ630107-012 sunchai07 (447405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630107-053 Krajub2002 (446997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ630108-002 สยามเมืองยิ้ม (447165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ630108-011 suratask (447083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ630109-019 sanopporn (447318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630109-022 Nicharida (447298) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630110-007 Frodojack007 (447476) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ630110-008 IamPakti (447478) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630110-009 KENPLA (447480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ630110-010 rongfox (447481) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ630110-011 wilairat_22 (447398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ630110-015 loongmike (447400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ630111-001 ราชสีห์ (447511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ630111-002 กล้าธรรม (447514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ630111-004 pooke (447516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630111-006 popular_rock (447519) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ630111-010 chanapai (447525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630111-012 NATTAPON9 (447535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ630111-013 Jouicepeam (447567) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ630113-001 Beung (447666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630113-002 sombat009 (447668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ630113-003 หนุ่มธนบุรี (447669) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ630113-005 prayoyo2510 (447671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630113-009 sek537 (447672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630113-010 Meetung (447674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ630113-011 แพรวพรรณ (447580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ630113-012 ดาวหาง (447585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ630113-013 chanram (447591) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ630113-014 piyachatw (447680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ630116-009 การันตีพระ (447882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ630116-010 การันตีพระ (447883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ630117-007 การันตีพระ (447961) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 9 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630106-124 EI491613718TH pomSL + Jerasak (447422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ630107-104 EI518208441TH sook14 + เพิ่มพูนศิลป์ (447427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสาคร
3 # 3อจ630107-120 EI495649240TH tommeng + Tumkung (446946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และชำรุดบัวล่าง)
4 # 3อจ630109-132 EI538955377TH nung919 + naivana (447225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ630109-148 EG623185998TH ลูกน้ำปิง + ปืนใหญ่ (447349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง จ.กำแพงเพชร
6 # 3อจ630109-162 EG355376094TH pandp + ithaca1976 (447277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อไม้ จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ630109-182 FAM0004447567 sittpee + ธารทอง7 (447295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม รุ่นหมอกุหลาบ เนื้อผง
8 # 3อจ630109-186 EG104785063TH tanint + เด็กบัวทอง (447305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ วัดพิกุล พิมพ์กลาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (G 70%)
9 # 3อจ630109-196 EI544272045TH kankanmol + โต๋พระเครื่อง (447317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ630110-102 EF184879915TH korn88 + sukhothai (447461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
11 # 3อจ630110-109 EI520647512TH อะนันตะปัดชะเย + noi70 (447491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630110-123 EW063378978TH gammag + Kwanchai99 (447419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวักหลวงปู่นาค วัดหัวหิน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.ประจวบคีรีขันธ์
13 # 3อจ630110-129 EV513623113TH saruth + kungkung1 (447494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
14 # 3อจ630110-140 EI556313578TH kiattisak + ข้าวโอ๊ด (447436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ630110-141 EI506596885TH อตกพระเครื่อง + birdnaja (447439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์รัศมีหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2502 จ.สมุทรปราการ (สภาพล้างผิว)
16 # 3อจ630110-147 EI548515600TH tanint + ลิงทอง (447452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปางประทานพร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 85%)
17 # 3อจ630110-174 EG628065983TH เด็กสังขละ + Danusorn (447397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 78%)

18 # 3อจ630110-182 EI538680709TH toey7 + บอยวิเชียร (447469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อผง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
19 # 3อจ630110-183 EI538680709TH SongkanA + บอยวิเชียร (447497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้)
20 # 3อจ630111-120 EI528662056TH กิตช่างไม้ + กว๊านพะเยา (447543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งผิว)
21 # 3อจ630111-121 EF379812545TH penggo + ธัมปารี_16 (447538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกสุริยมุณี หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ เนื้อชินเงิน ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
22 # 3อจ630113-009 แบทแมน + oldshop (447596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี
23 # 3อจ630113-111 EI529354343TH bangpunDD + ottowa (447614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2507 จ.ชลบุรี
24 # 3อจ630113-112 EI529354343TH bangpunDD + ottowa (447617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2507 จ.ชลบุรี
25 # 3อจ630113-123 EI545104888TH keadtom + สมาร์ทพระแท้ (447820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) (G 63%)
26 # 3อจ630113-124 EI425474586TH Michy + rungkrabi (447615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค๊ดเฑาะว์สายฝนนอน)(620921-311)
27 # 3อจ630113-125 EI528745498TH รถโฟร์ค + songprapob (447618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หน้าหนุ่มหลังนางกวัก เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.นครปฐม
28 # 3อจ630113-153 EW571814435TH ขุมทรัพย์บูรพา + Clubpra (447611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ630114-008 แม้วจอมเทียน + พุทธบูชา (447714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)(621008-230)
30 # 3อจ630114-103 EI570818475TH Phupachara + juneny (447709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลีหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ630114-107 EI548404422TH ธันวา + beer2126 (447725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
32 # 3อจ630114-124 EF494360638TH bangkokpoms + ซูโม่ (447729) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ย้อนยุครุ่น 2 เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.ชัยนาท (หมายเลข 363) (น้ำหนักทองรวม 3.5 กรัม)
[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ย้อนยุครุ่น 2 เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.ชัยนาท [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ย้อนยุครุ่น 2 เนื้อนาก ปี 2562 จ.ชัยนาท [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ย้อนยุครุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2562 จ.ชัยนาท [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ย้อนยุครุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.ชัยนาท [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ย้อนยุครุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.ชัยนาท [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ย้อนยุครุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.ชัยนาท [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
33 # 3อจ630114-148 EI418190527TH jennarong1981 + (447767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เพชรมรดกไทย

เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
34 # 3อจ630114-149 EI467123926TH poshwises + seed-seed (447769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2504 จ.ชลบุรี
35 # 3อจ630115-001 ฟ้าบ่กั้น + แมวปลาทอง (447818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นพระชนมายุครบ 100 ปี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 610)
36 # 3อจ630115-101 EW715249819TH ข้าวเปล่า + samman (447804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
37 # 3อจ630115-102 EI487755493TH suras_photmail + mchutith (447806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(621125-134)
38 # 3อจ630115-103 EI553324611TH Arjaree56 + มะโหน่ง (447809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2507 (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)
39 # 3อจ630115-104 EI493047879TH Kittisaktnd + toucanpat (447813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง จ.ลำปาง
40 # 3อจ630115-106 EI542364067TH sangcivileng + world (447878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.ปัตตานี (หมายเลข 183)
41 # 3อจ630115-107 EI543670426TH noi70 + กระติบ (447815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
42 # 3อจ630115-108 EI443390896TH เป๋งบ้านค่าย + (447817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพระปิดตาสาริกา)(G 68%)
43 # 3อจ630115-109 EI544690705TH Chokwoottichai + ammad (447821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
44 # 3อจ630115-110 EI442175255TH ณ-ชัยภูมิ + สุนทรฤทธิ์ (447822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
45 # 3อจ630115-111 EI484247792TH bangpunDD + tumza007 (447842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
46 # 3อจ630115-112 EI435495308TH kohler + chowkul (447845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ./เลี่ยมชุบทอง)
47 # 3อจ630115-113 EI435495308TH kohler + chowkul (447848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ./เลี่ยมชุบทอง)
48 # 3อจ630115-114 EI573010550TH อาณาจักรพระ + lookstar404 (447857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี
49 # 3อจ630115-115 EI541554515TH เสี่ยเมืองกาญฯ + jamesza (447862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.น่าน
50 # 3อจ630115-116 EI572442735TH บรมีหลวงปู่ทวด + ทาสธรรม (447864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.ฉะเชิงเทรา
51 # 3อจ630115-117 EI573081383TH moderndoc + theera (447866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว)
52 # 3อจ630115-118 EI561745341TH นิลสนธิ + ป้อดคุง (447867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 68%)
53 # 3อจ630115-119 EX370402931TH dongkong + udomkaew (447870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2519 จ.ระยอง
54 # 3อจ630115-120 EI573092681TH gymnastics + โคราช01 (447871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
55 # 3อจ630115-121 EI513367260TH supakorntt + เจริญพรรุ่งเรือง (447830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี
56 # 3อจ630115-122 EI484994715TH ญาญ่าซัง + POOSIT (447832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชัยนาท
57 # 3อจ630115-123 EI537369296TH warriorric + jookkadui (447835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครศรีธรรมราช
58 # 3อจ630115-124 EI531929134TH บรีสพระช่วย + คูณสตางค์ (447837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
59 # 3อจ630115-125 EI531929134TH บรีสพระช่วย + คูณสตางค์ (447839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ630115-126 EW571820166TH Warayu + like505 (447841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
61 # 3อจ630115-127 EI578708042TH T_marketing + แม็คหลักสี่ (447844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ630115-128 EI565386794TH nopakk + มีคุณ (447876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
63 # 3อจ630115-131 EW918705107TH น้องบอย + wanitcha (447824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 8/สภาพใช้) (620727-127)
64 # 3อจ630115-133 EI541786355TH แอลพระไทย + (447827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Amulet_Learning
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และปรกโพธิ์ชำรุด)
65 # 3อจ630115-134 EP682166805TH ruamsup + Pra_Inter (447829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผ้าป่าเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
66 # 3อจ630115-135 EI560032772TH อตกพระเครื่อง + ต้องนครนายก (447831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.นครปฐม
67 # 3อจ630115-136 EI559372703TH ธาวัช + lomlopburi (447833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังยันต์นูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (610122-118)(G75%)
68 # 3อจ630115-137 EI576819686TH Deethongtong + poro179 (447877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง(ขาว) ปี 2531 จ.สิงห์บุรี
69 # 3อจ630115-138 EI569607108TH vee2503 + BankHiWay (447836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด กรุวัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
70 # 3อจ630115-139 EG184795226TH zafari + ปัณณวัฒน์ (447840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบวรนิเวศฯ จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ630115-140 EI518179864TH หมอมีดี + va1111 (447843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อผง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 17 ม.ค. 2563 - 08:07 น.] #71044 (13/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630114-003 mangmao (447790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ630115-002 การันตีพระ (447798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630115-006 เข็มเข็ม (447807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ630115-014 การันตีพระ (447810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ630115-016 การันตีพระ (447811) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ630115-017 การันตีพระ (447816) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 2อจ630115-018 การันตีพระ (447819) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ630115-019 การันตีพระ (447823) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ630116-001 การันตีพระ (447880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630116-002 การันตีพระ (447881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630108-140 EI542281915TH EAK_PNT + เก้ากนก (447606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
2 # 3อจ630111-003 phoomchai + MRDAVE (447505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (621218-994)(G 79%)
3 # 3อจ630111-129 EI091021918TH เด็กวัง + armarging (447715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) (น้ำหนักทอง 4.5 กรัม)
4 # 3อจ630113-002 chane31 + Beung (447581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
5 # 3อจ630113-157 EX400138980TH tangmo123 + krai007 (447623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไตรลักษณ์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 844/สภาพสวย)
6 # 3อจ630114-001 akekaphun + Meetung (447705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ630114-002 tttui + pui1228 (447707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม) (G 68%)
8 # 3อจ630114-003 sakdaspc + pui1228 (447708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (G 87%)
9 # 3อจ630114-004 นายชลิต + olympia (447794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(621212-104)
10 # 3อจ630114-005 gymnastics + oldshop (447710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ630114-006 disorn + tuk08 (447713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (G 71%)
12 # 3อจ630114-007 คนเดินดิน + savebank163 (447793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2496 จ.จันทบุรี
13 # 3อจ630114-009 phoomchai + ธัชขลัง (447717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (560918-115)
14 # 3อจ630114-101 RSAR000100562 สุธาสินี + aeykolok (447701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ630114-102 SMM00000019249 jitnobnom + geeman (447704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 198)
16 # 3อจ630114-104 EI565339675TH ต่อ_ถนนตก + popchelsea (447712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
17 # 3อจ630114-105 EI568227324TH จี๊ปท่าแค + boboaf (447792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)

18 # 3อจ630114-108 ED948308740TH Aaekaa + pippinnu (447730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 373) (น้ำหนักทองรวม 7 กรัม)
19 # 3อจ630114-109 EI469267154TH ลู่เฉินเฟย + ลูกดิ่ง (447734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยฯ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
20 # 3อจ630114-110 NKCS000609882 ชัยบางแค + nampoo (447739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (621210-477)
21 # 3อจ630114-112 EG282906545TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + Maneewai2524 (447702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
22 # 3อจ630114-113 EI537661736TH Mongatae + kong_taling (447706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (G 78%)
23 # 3อจ630114-114 EI443384339TH sur_suk + สมบัติบูรพาบารมี (447711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (621128-116)(G 68%)
24 # 3อจ630114-115 SMPC000358353 unvastar + jopawis (447716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (620107-037)
25 # 3อจ630114-116 EX422688755TH unvastar + Bophantom (447719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ รุ่นแรก พิมพ์หลังอัฐบริขาร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.บึงกาฬ (G 63%)
26 # 3อจ630114-117 EX422688755TH unvastar + Bophantom (447723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึกและล้างผิว) (600526-034)(G 73%)
27 # 3อจ630114-118 EI41981677TH tansave + sanopporn (447728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 4 นิ้ว)
28 # 3อจ630114-120 EI419981677TH ศิษย์ท่านขุน + sanopporn (447733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ630114-122 EI519483414TH tummusic46 + Kan01 (447724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
30 # 3อจ630114-123 EI442944506TH noonbkk + NinePSB (447727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี (สภาพใช้) (G 65%)
31 # 3อจ630114-126 EI590900114TH penggo + ธนกฤตพระเครื่อง (447735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 6 ที่ระลึกบรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2454 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630114-127 ED969110946TH Rakchart + ขจรวัฒน์ (447737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
33 # 3อจ630114-128 ED969110946TH joeenok + ขจรวัฒน์ (447740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2502 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ630114-129 EI573219127TH kongsak + chaiyut07 (447743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (601101-048)
35 # 3อจ630114-130 EW714716497TH bangpunDD + วัชรชัย (447745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ630114-131 EI529397485TH mod-devil + ottowa (447747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังฉัตรใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี

37 # 3อจ630114-132 EI537937880TH udomsak_psu + ณัฐวลัญช์ (447750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
38 # 3อจ630114-133 EI588610498TH teewhytee + พุทธศิลป์ล้ำค่า (447753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
39 # 3อจ630114-134 EX413659319TH thonglor + panuwat21 (447757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เศียรแหลม เนื้อชินตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี
40 # 3อจ630114-136 EF397021389TH หนึ่งนรา + กว๊านพะเยา (447768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.พิจิตร (น้ำหนักทองรวม 6.6 กรัม)
41 # 3อจ630114-137 EG623208040TH เม่าต๋า + ปืนใหญ่ (447774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
42 # 3อจ630114-138 TH01184Y27G8B suchat-01 + Tee2019 (447795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้า 5 มงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ630114-139 EI467123872TH ruamzub + seed-seed (447777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
44 # 3อจ630114-140 TH01184WQYA33B kittisak_10 + ผงคลุกรัก (447778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวรมดำ)
45 # 3อจ630114-141 EI531938578TH Wanchana + pun027 (447742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630114-142 EW574355733TH bunjerd + K-SANSRI (447746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อวัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
47 # 3อจ630114-143 EW152549745TH KohMeaklong + ทีมพรานนก (447751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี
48 # 3อจ630114-144 EQ530395209TH กุ้งหวาน + bagio (447754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ630114-145 EW783958627TH sitawee + Kanyapuk (447760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน
50 # 3อจ630114-146 EI561061510TH แอลพระไทย + วิเศษชัยชาญ (447762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่งเข่ากว้าง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
51 # 3อจ630114-147 EI578319263TH poshwises + chotikanta (447764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.อ่างทอง
52 # 3อจ630114-150 EI477485385TH lovehunterlove27 + (447772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
welding24
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก
53 # 3อจ630114-151 EI594101137TH bangpunDD + อนุรักษ์ (447720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
54 # 3อจ630114-152 EI548542565TH Gapi99 + Teerasak01 (447726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (620717-080)
55 # 3อจ630114-153 EI553139098TH Ketautomotive + อันปันอันดา (447731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่คอหูเหรียญกว้าง เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ630114-154 EI577602544TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + สิงห์ขร41 (447732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์ใหญ่ ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630114-155 EI382875995TH Pogky + thanason1661 (447736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (620322-143)(G 76%)
58 # 3อจ630114-156 ED898825911TH Stapornch + OMBUN (447738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสามนาง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (621216-132)
59 # 3อจ630114-157 EG433735685TH D_bangsan + ขันติ (447741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
60 # 3อจ630114-158 EI551958700TH Sololo + golfsriracha (447744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์พระครูมูล เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ630114-159 EG164345130TH bangpunDD + เมืองสมุทร (447748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดซับลำใย รุ่นเงินไหลมา เนื้อผง ปี 2542 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
62 # 3อจ630114-160 EX443750912TH ฅนบางใหญ่ + น็อตประเวศ (447791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวเล็ก กรุวัดสามปลื้ม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
63 # 3อจ630114-161 EI577528305TH pokok27 + suwichai (447697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)(620905-079) (G 78%)
64 # 3อจ630114-163 EG623194249TH ปืนใหญ่ + นู๋มาลี (447700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
65 # 3อจ630114-164 EX418065334TH joeenok + หลานตาจวบ (447703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 16 ม.ค. 2563 - 08:07 น.] #71040 (12/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630107-003 EG047208842TH opol1812 (447059) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 1อจ630109-001 EI554104444TH router (447207) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ630109-006 EW582034948TH prajakrakngam (447212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630109-007 EI301561671TH Gaokod2549 (447219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630109-008 EI490777321TH HatPra (447223) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ630109-009 EI529176722TH เสือสมิง (447229) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ630109-010 EI443385370TH วิทย์_ห้วยโป่ง (447235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ630109-012 EG628065997TH Danusorn (447319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630109-014 EX467730206TH เปาโลพระเครื่อง (447325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ630109-018 EF615933138TH Anankiya (447331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ630109-019 EV527328249TH sittong (447332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ630109-020 EI515349365TH น้องหมี (447333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ630109-022 EI512519370TH หนองซอ (447270) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630109-026 EG104785063TH เด็กบัวทอง (447281) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ630109-027 EI560461414TH PHLOI (447285) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ630109-028 EI513358121TH supanutk (447288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ630109-030 EI079314312TH natepranakorn (447292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630106-042 ศตกมล (447797) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
2 # 2อจ630109-005 OMBUN (447326) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ630109-006 OMBUN (447330) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630109-008 parada09 (447334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630109-009 RTPRA (447336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ630109-012 phetra (447303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630109-015 chompu2525 (447309) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ630109-024 ninjaykk (447301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630114-005 patchara (447770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
10 # 2อจ630114-008 seed-seed (447775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
11 # 2อจ630114-009 การันตีพระ (447690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630103-013 iamhon + บอย_วิโรจน์ (447528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 199561)
2 # 3อจ630103-014 วินัย15 + บอย_วิโรจน์ (447534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ630107-002 bigball22 + Varawut1699 (447600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) (G 77%)
4 # 3อจ630111-001 nung919 + iamchatchai (447500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ630111-002 Authayo + วัฒน์วังหิน (447503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4 นิ้ว)(581209-094)
6 # 3อจ630111-004 Ong1971 + Patumwan67 (447508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (621223-388)
7 # 3อจ630111-005 เอี่ยมโชคดี + popular_rock (447510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคง เนื้อผงคลุกรัก จ.กรุงเทพฯ (620327-137)(G 60%)
8 # 3อจ630111-006 Bobbie + nottosaad (447566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่
9 # 3อจ630111-008 pyakorn + buspom (447518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ630111-009 Keawnam + chanapai (447521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
11 # 3อจ630111-010 Arjaree56 + วินัย15 (447524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ630111-101 EI456874266TH natthaphon59 + Retail (447504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนเฉียง)(620705-136)
13 # 3อจ630111-102 TH01184R6GZ4B มารวยค่ะ + CREATIVE888 (447507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 62%)
14 # 3อจ630111-103 EI585600125TH montree_m + boatM3 (447565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 77%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
15 # 3อจ630111-104 EI559571165TH Tarzan + porn100 (447509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่น 95 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630111-105 EI565347478TH nopakk + มีคุณ (447512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
17 # 3อจ630111-106 EF532340477TH jaroenpat + Bophantom (447515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (โค้ด 8/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 63%)

18 # 3อจ630111-107 EF532340477TH sittichai_m + Bophantom (447517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดใหม่พัฒนาราม รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.สุราษฎร์ธานี
19 # 3อจ630111-108 EF532340477TH safetheworld + Bophantom (447520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (G 61%)
20 # 3อจ630111-109 EF532340477TH หนุ่มหนองคาย + Bophantom (447564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าองค์ตื้อ วัดศรีชมพู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.หนองคาย
21 # 3อจ630111-110 EF532340477TH somar + Bophantom (447522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10407) (น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
22 # 3อจ630111-111 EF532340477TH แป๊ะดำเนิน + Bophantom (447527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) (G 64%)
23 # 3อจ630111-112 EI554122425TH เทพสมุทร + ต้น_เบอเร่อ (447530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (540901-319)
24 # 3อจ630111-113 EI559519094TH nopakk + มีคุณ (447531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
25 # 3อจ630111-114 EI380683556TH bongbiab + thanodom (447532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3548) (สภาพทำความสะอาดผิว)
26 # 3อจ630111-115 EF619659207TH bangpunDD + storm17 (447533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (ไม่ตอกโค้ด)
27 # 3อจ630111-116 EI455319846TH Somkiathong + อุดรธานี (447536) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระสมเด็จนางพญาคุณากร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.7 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จนางพญาคุณากร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
28 # 3อจ630111-117 EI425684253TH เหินเมฆิน + ชายภีม (447537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
29 # 3อจ630111-118 EI476698203TH nung919 + สินเพิ่มพูล (447539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ630111-119 EI562820993TH Patumwan67 + (447541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anuphanboonsuk
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก) (G 85%)
31 # 3อจ630111-122 RP659455723TH keng_kung + yongyot (447544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630111-124 ED967683014TH phoomchai + chuchart-k (447552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 285)(570924-174)
33 # 3อจ630111-125 EI545233131TH กุ้งหวาน + ชวนชื่น (447555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 10 (ฉลองคล้ายวันเกิด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม
34 # 3อจ630111-126 EI53918439TH Bophantom + thi3790 (447557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 2508 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ630111-127 EF619659286TH poshwises + storm17 (447558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
36 # 3อจ630111-128 EI567161312TH zafari + mitmitee (447559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์หกชิดหัวกลวง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
37 # 3อจ630111-130 EI544161623TH ราษีเมถุน + Khanjarat (447561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
38 # 3อจ630111-131 EI401587875TH bangpunDD + Darkaun (447526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายางรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
39 # 3อจ630113-001 sakdaspc + noomark (447676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
40 # 3อจ630113-003 kritbig + mdkm11 (447584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(550728-095) (G 66%)
41 # 3อจ630113-004 SRINITI_2014 + Meetung (447677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ630113-005 khunpol500 + bangkokpoms (447589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630113-006 SRINITI_2014 + Meetung (447678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630113-007 pirat9 + Buncha (447679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 92)
45 # 3อจ630113-101 EI552057905TH Maranya + พิชชากร (447579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (621213-889)
46 # 3อจ630113-102 EI523031999TH Yaya54 + navy2525 (447587) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระแก้วมรกต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูหนาว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระแก้วมรกต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูร้อน เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระแก้วมรกต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูฝน เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
47 # 3อจ630113-103 EI583501448TH พระยอดบางขวาง + (447590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
narongatyc
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)
48 # 3อจ630113-104 EI495097285TH pandp + พระประแดง26 (447593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา
49 # 3อจ630113-105 EI476073922TH phoomchai + Worapong4591 (447598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 64%)
50 # 3อจ630113-106 EG622376510TH anantand + panuwat21 (447601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ630113-107 ED967569080TH ปากน้ำ555 + นะมามิ (447604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอขีด เนื้อชุบทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
52 # 3อจ630113-108 EI496165441TH khonwan + worawan (447607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
53 # 3อจ630113-109 EI5777713443TH Jokelion + โต๋พระเครื่อง (447683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ630113-110 EI471441112TH คชาภา + prasertpp (447612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630113-113 EB324102665TH cnontarat + Buransuk (447619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
56 # 3อจ630113-114 EI423175213TH poshwises + thatcharit (447622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
57 # 3อจ630113-115 EI423145213TH gymnastics + thatcharit (447626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
58 # 3อจ630113-116 EI378887649TH nuthapol + somboonwatta (447630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์กนกข้าง(เล็ก) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์
59 # 3อจ630113-118 EI443391755TH วรวรรณ + FIREWALL (447639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ630113-119 EI425691594TH ฐณะวัฒน์ + pop8899 (447644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
61 # 3อจ630113-120 EI565337042TH bombay9 + เอ็มซีเค (447648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)
62 # 3อจ630113-121 ED921095578TH มอร์เมืองทอง + โชคอนันต์ (447675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
63 # 3อจ630113-122 EI467123237TH Iamnopparat + seed-seed (447605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (621104-116)
64 # 3อจ630113-126 FAM0004003229 believe + srikriangkrai (447621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 14199)
65 # 3อจ630113-127 ED981416782TH six_cm + ค้างคาวปิกเขียว (447625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นมงคล 3 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ลำพูน
66 # 3อจ630113-129 RCNP000042207 JoEthaibev + เทพยาจกเก้านิ้ว (447632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้/ขนาด 0.7 ซม.) (580604-125)(G 87%)
67 # 3อจ630113-130 EU966111341TH เดชอุบล + phubed (447636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (621128-024)
68 # 3อจ630113-131 EI4730930769TH รถโฟร์ค + ไชยสิทธิ์ (447629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
69 # 3อจ630113-132 EX418059753TH somnuk + วิทย์4301 (447633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ630113-133 EI562834241TH แอลพระไทย + autpichut (447635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์บล็อกลองพิมพ์ เนื้อตะกั่ว ปี 2468 จ.นครปฐม
71 # 3อจ630113-134 EW004561995TH ฐิตวังโส + m-cot (447638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ630113-135 EI581621598TH joeenok + เทพสมุทร (447642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดรวกสุทธาราม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
73 # 3อจ630113-138 EI565395694TH ruamsup + pakbankaew (447650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ630113-139 ED253681734TH pornpipat + เวียงพิงค์ (447652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
75 # 3อจ630113-140 EF137577488TH บรีสพระช่วย + เอกสตูล (447654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ630113-142 EI520665391TH วิเศษชัยชาญ + noi70 (447582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630113-143 EI520665391TH bangpunDD + noi70 (447583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
78 # 3อจ630113-144 EI538057493TH รถโฟร์ค + ไชยสิทธิ์ (447586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
79 # 3อจ630113-145 EW78496997TH mod-devil + Thanapong36 (447588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง พิมพ์หลังยันต์สองตัว เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี
80 # 3อจ630113-146 EX422688980TH ของขลัง + Bophantom (447592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม (ไม่ระบุปีสร้าง) (G 68%)
81 # 3อจ630113-147 EX422688980TH ของขลัง + Bophantom (447595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม (ไม่ระบุปีสร้าง) (G 65%)
82 # 3อจ630113-148 EX422688980TH ของขลัง + Bophantom (447597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม (ไม่ระบุปีสร้าง) (G 69%)
83 # 3อจ630113-149 EI006216518TH ginger + กีรติ (447602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (550919-044)
84 # 3อจ630113-150 EI373794891TH จอมพล + ลูกน้ำมูล (447603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ630113-151 EF619659343TH joeenok + storm17 (447608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.สมุทรสงคราม
86 # 3อจ630113-152 EI538126675TH ziggaza + giggy (447609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูล พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2461 จ.ชัยนาท
87 # 3อจ630113-154 RP697621457TH Deethongtong + manliar (447613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ630113-155 EI560475413TH winos + serew (447616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)
89 # 3อจ630113-156 EI563050421TH อาราธนา + น้องหมี (447620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
90 # 3อจ630113-158 EG062829778TH bangpunDD + sornna (447624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดซับลำใย รุ่นเงินไหลมา เนื้อผง ปี 2542 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
91 # 3อจ630113-159 EI471248573TH รถโฟร์ค + แพรวพรรณ (447627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
92 # 3อจ630113-160 EI471248573TH รถโฟร์ค + แพรวพรรณ (447631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระขุนแผนซุ้มเรือนแก้ว หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 15 ม.ค. 2563 - 08:12 น.] #71036 (11/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630104-002 EB322318862TH บิ๊กบีม (446735) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ630104-009 EI536167385TH คุณศิระ (446741) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ630106-002 EG355213255TH sompong1691 (446870) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
4 # 1อจ630106-007 EG355213238TH sompong1691 (446879) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ630108-003 EI555910693TH Park--PrapradanG (447163) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
6 # 1อจ630108-023 EI501530388TH tui_bong (447167) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ630108-024 EI501530388TH tui_bong (447175) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630108-025 EI501530388TH tui_bong (447176) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ630108-026 EI501530388TH tui_bong (447178) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630108-027 EI501530388TH tui_bong (447179) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630108-028 EI510530388TH tui_bong (447180) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630108-029 EI501530388TH tui_bong (447181) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630108-030 EI501530388TH tui_bong (447182) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ630113-022 EI547891989TH montblanc (447575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ630103-003 twongt (446537) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ630108-014 ตูนเพชรบูรณ์ (447184) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ630108-015 ตูนเพชรบูรณ์ (447186) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ630108-016 ตูนเพชรบูรณ์ (447189) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
5 # 2อจ630113-006 การันตีพระ (447573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ630113-007 การันตีพระ (447574) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
7 # 2อจ630113-008 การันตีพระ (447576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630113-016 การันตีพระ (447577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630110-181 EI240997134TH somnuk + sukhothai (447467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดทับผึ้ง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
2 # 3อจ630108-143 EI528740408TH vorawan2345 + backdagon(4447610) สร้อย (G 72%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 14 ม.ค. 2563 - 08:07 น.] #71031 (10/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630104-001 EI529230865TH pradrem (446636) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ630104-020 EG355212541TH sompong1691 (446730) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 1อจ630106-019 EF278806320TH pradrem (446880) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630107-006 EI557010255TH pradrem (447035) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ630107-007 EI557010255TH pradrem (447038) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630107-009 EG355212586TH sompong1691 (447042) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630107-011 EG355212538TH sompong1691 (447044) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
8 # 1อจ630107-012 EI520761716TH chane31 (447047) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ630107-015 EG343720192TH Suradech (447050) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ630107-016 SUTH000012073 pornlerty (447034) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ630107-019 EG343720189TH Suradech (447051) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
12 # 1อจ630107-021 EV577998785TH nung919 (446967) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 1อจ630107-022 EV577998785TH nung919 (447052) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ630107-023 EV577998785TH nung919 (447053) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ630107-024 EV577998785TH nung919 (447054) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621221-041 dang29 (446324) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ621224-025 sompong1691 (446488) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ621224-032 sompong1691 (446507) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
4 # 2อจ621224-033 sompong1691 (446509) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
5 # 2อจ621224-043 ลูกเมืองพิชัย (446501) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ621224-044 ลูกเมืองพิชัย (446502) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ621224-045 ลูกเมืองพิชัย (446504) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ621224-053 เหน่งบางคู้ (446395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ630103-013 คานธี (446546) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
10 # 2อจ630104-002 สารพัดกัน09 (446708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 2อจ630104-012 NOP_BU8 (446717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630104-013 กฤชนณแปดริ้ว (446718) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630104-015 กฤชนณแปดริ้ว (446729) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
14 # 2อจ630106-006 Buncha (446815) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ630106-015 penpathum (446777) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ630106-016 penpathum (446780) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 2อจ630106-034 kritmek (446866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ630107-019 วิรัช (446930) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ630107-020 วิรัช (446936) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ630107-021 วิรัช (446942) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ630107-049 กานกินรี (446949) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630107-050 กานกินรี (446958) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ630107-051 กานกินรี (446963) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ630111-003 การันตีพระ (447501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630111-007 เน้นพระสวย (447499) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ630111-008 การันตีพระ (447502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630111-015 linenoon (447570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621223-107 EI471383975TH พระยอดบางขวาง + P_sak (446355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นพุทธอุทยานธรรมโกศล เนื้อเงิน ปี 2534 จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ630103-108 EW784942518TH Ketautomotive + (446609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Thanapong36
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ630104-109 EI518943896TH poshwises + ก้อนกรวด (446764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่เม็ง วัดบางสะแก ปี 2496 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ630104-115 EI532862615TH poshwises + Juicy (446755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นางพญา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก
5 # 3อจ630106-147 EW783927222TH poshwises + sanopporn (446840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เส้นคอเล็กหลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต
6 # 3อจ630107-109 EI343272225TH nopakk + thanit77 (446966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
7 # 3อจ630107-112 EI529082044TH Vincent + Lonely (446926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
8 # 3อจ630107-115 SMLP000390743 fifa3623 + Ozone (446933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ630107-139 EI509166045TH master_t + pudeenun1716 (447430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) (G 65%)
10 # 3อจ630107-145 EI355652296TH taratchon + Nadtakan (446980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุผู้ใหญ่เชื้อ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
11 # 3อจ630107-148 EI544636960TH นกทุ่งสง + kiattisak (446985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อวรรณ วัดปากพะยูน รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2485 จ.พัทลุง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ630107-155 EW789450872TH virun123 + ขนมกรุบ (447001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว/สภาพใช้)
13 # 3อจ630107-157 EG156383856TH bangpunDD + newty53 (447005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสร้อย วัดเลียบราษฎร์บำรุง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ630107-165 EI406289309TH klang_pra + ชวนชื่น (447022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลางอกกากบาท เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ630107-170 EX417895627TH รถโฟร์ค + terasak99 (447032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นวางศิลาฤกษ์โรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
16 # 3อจ630108-003 aom168 + fattygirl63 (447141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ด ๙)
17 # 3อจ630108-133 EI548148636TH penggo + มีคุณ (447099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดพระแก้ว พิมพ์วัดตะไกร เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร

18 # 3อจ630108-150 EW784967126TH โพธาราม + Kwanchai99 (447171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึกและแต่งผิว)
19 # 3อจ630109-140 EI545212065TH Dmax2500tubo + ชวนชื่น (447245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเคลือบ วัดดงเสือเหลือง รุ่นแรก ปี 2506 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ630109-157 EI552062534TH Amornwiw + ทศกันณ์ (447258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อนวโลหะชุบเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ630110-001 amnat108 + RTPRA (447411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว) (G 86%)
22 # 3อจ630110-002 bankthekop + tono3320 (447488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
23 # 3อจ630110-003 penggo + wilairat_22 (447414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่ง จปร. วัดราชบพิธฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ จปร. วัดราชบพิธฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
24 # 3อจ630110-004 boonlertb + kon2004_9 (447492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)
25 # 3อจ630110-101 EG278185458TH Bophantom + สิงห์บุรี (447459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังอุ เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี (สภาพชำรุดเข่าขวา)
26 # 3อจ630110-103 EI512662019TH tang160946 + pharnarit (447463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครราชสีมา
27 # 3อจ630110-104 EI473068574TH juipeter + กวงยะลา (447465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ630110-105 EI503392772TH สิงขร + กระติบ (447466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงโรยพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630110-106 EI524842619TH Patumwan67 + yyoyo (447468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(621129-167)
30 # 3อจ630110-107 EI558324065TH Gaokod2549 + ลู่เฉินเฟย (447470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ยก เนื้อดิน
31 # 3อจ630110-108 EI537691719TH horhor + kong_taling (447472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานสามชั้น จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ630110-110 EI519405859TH pikkared + เหล็กใน (447473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
33 # 3อจ630110-111 EI520647512TH jitnobnom + noi70 (447390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
34 # 3อจ630110-112 EI537676711TH เหวัชระ + kong_taling (447394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเรือง วัดหัววัง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.สงขลา
35 # 3อจ630110-113 EI520647512TH ferluci + noi70 (447396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
36 # 3อจ630110-114 EI548315135TH pramual + pikky (447399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระพุทธชินราช กรุวัดบึงสามพัน เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์
37 # 3อจ630110-115 EI476927317TH Somkiathong + burabha (447402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จย่า เนื้อทองคำ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.6 กรัม)(621221-303)
38 # 3อจ630110-116 EV577998992TH โก๋แห้ง + nung919 (447404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)(620314-099)
39 # 3อจ630110-117 TH01184R8318B k0281 + wongwai928 (447406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630110-118 EI425681107TH JadeJ + ชายภีม (447489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง
41 # 3อจ630110-119 EI557926149TH dreamsconner + ต่อยอด (447408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด กรุโปรดเกศ เนื้อดิน จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 91%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
42 # 3อจ630110-120 RPMU000025883 ดาวหาง + Poonan9955 (447413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ630110-121 EF619659140TH น้องมิน + storm17 (447415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
44 # 3อจ630110-122 EI558360743TH Kittisaktnd + เอกเมืองตรัง (447418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
45 # 3อจ630110-124 ED935785048TH world + nunthikorn (447423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์แขนกลม เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร กรอบทอง(G 87%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
46 # 3อจ630110-125 EV459581301TH อะนันตะปัดชะเย + (447425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rachanikorn
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ630110-126 EI528049400TH nuttee99 + nakornyong (447429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
48 # 3อจ630110-128 TH01184GMOY7B Phrakaew + wongwai928 (447433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะกำแพง เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ630110-130 EF397018416TH nutcha + opol1812 (447437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 75%)
50 # 3อจ630110-131 EX422689058TH อำนาจรามอินทรา + โบ้ขอนแก่น (447417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อท่อน วัดศรีอภัยวัน รุ่นเจ้าคุณ เนื้อทองคำ จ.เลย (น้ำหนักทอง 19.3 กรัม)(621220-114)
51 # 3อจ630110-132 RBKP000040105 kob2424 + taveecahijarung (447416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 73%)
52 # 3อจ630110-133 EX422689061TH Bankbhawk + Bophantom (447420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (G 62%)
53 # 3อจ630110-134 EI565656125TH Ing_man + thanet (447421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 64%)
54 # 3อจ630110-135 EI528627451TH zafari + แบงค์ธาตุพนม (447424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สระบุรี
55 # 3อจ630110-136 EI476067428TH pimthong + สายหลวงปู่ (447426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง
56 # 3อจ630110-137 EI519741855TH auto1800 + a-pro (447428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดศรีอุบล เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.อุบลราชธานี
57 # 3อจ630110-139 EI529188867TH Arjaree56 + เสือสมิง (447434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดจุฬามณี)(621221-314) (G 66%)
58 # 3อจ630110-142 EI543440255TH psutha + jumjum (447440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) (G 62%)
59 # 3อจ630110-143 ED949852431TH Sapap + awt2528 (447442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 58 พิมพ์ใหญ่ ปี 2558 จ.นครศรีธรรมราช (กรอบทองแดงชุบทอง)
60 # 3อจ630110-144 EI545822230TH sak3152 + ศิริมงคลดี (447445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
61 # 3อจ630110-145 EG425013893TH phoomchai + mumu99 (447447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 395)(571219-345) (G 78%)
62 # 3อจ630110-146 EI573004470TH เสนาะ53 + โคราช01 (447450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผงหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
63 # 3อจ630110-148 EI488387367TH ลุงมีโอ + teerapat119 (447490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
64 # 3อจ630110-149 EF494360641TH NARONGCHIT + ซูโม่ (447454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
65 # 3อจ630110-150 EF397017804TH gumoo007 + OaTaWa (447456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร
66 # 3อจ630110-151 EI443383303TH safetheworld + (447441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (152203)(580529-178) (G 64%)
67 # 3อจ630110-152 EG093642375TH ตนเมืองพาน + utong (447443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพเกลารอยแตกและชุบทองใหม่)
68 # 3อจ630110-153 EW580112497TH zafari + Ozone (447446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
69 # 3อจ630110-155 EX413663432TH klang_pra + panuwat21 (447449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดกลางปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ630110-156 EI530252125TH frist + monthap (447455) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 253/น้ำหนักทอง 3.8 กรัม) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 253) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 253) [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
71 # 3อจ630110-157 EI480788378TH nattasak + ตะแคงขวด (447493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นศรีวิไลย เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.อุดรธานี
72 # 3อจ630110-158 EI480788378TH ปางไม้ + ตะแคงขวด (447460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ630110-159 EI544416875TH chateta + Tawee888 (447462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระบูชาพระปางรำพึง ศิลปะอยุธยารัตนโกสินทร์(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง (ขนาดสูง 11 นิ้ว)
74 # 3อจ630110-160 EI511034065TH sanya1002 + I-nam (447464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง วัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
75 # 3อจ630110-161 EI527332535TH Big27 + โอมมะ (447435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ตรีโลกเชษฐ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองคำ ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.7 กรัม)
76 # 3อจ630110-162 EI489784679TH pandp + apiwat_66 (447438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง)
77 # 3อจ630110-163 EI492935538TH อิเค็นจิโร + rapaka111 (447495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
78 # 3อจ630110-164 EI343184494TH บรมีหลวงปู่ทวด + พตภูเก้า (447444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก
79 # 3อจ630110-165 EG045585660TH ศักดิ์ศิริ + กว๊านพะเยา (447448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630110-166 EI558309267TH ruamsup + เอริน์23 (447451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
81 # 3อจ630110-167 EI524205722TH boomboys + ดอกเอื้องผึ้ง (447496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผงว่าน จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
82 # 3อจ630110-168 EI485810254TH pornlimk + toymlt (447453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
83 # 3อจ630110-169 EW878901137TH visuth + k_nine (447457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ630110-170 EI467130555TH joeenok + seed-seed (447458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(611012-171)
85 # 3อจ630110-171 EI273396279TH juipeter + เงินช่างทอง (447387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ630110-172 EI487752143TH Jetsadaphong + mchutith (447393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
87 # 3อจ630110-173 EB323685355TH poshwises + aruntat (447395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (G 61%)
88 # 3อจ630110-175 EI561872067TH ks_somsin + ศิษย์หลวงปู่ (447401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และซ่อมมุมล่างขวา) (G 68%)
89 # 3อจ630110-176 EI446066993TH paoman + ณัฐปรัชญ์ (447403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ รุ่น 108 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
90 # 3อจ630110-177 EI346455854TH ruamsup + TONKHAW (447407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ630110-178 EI567129189TH PharmX + nukro09 (447409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ630110-179 EI515349330TH excavator + น้องหมี (447410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(621221-307)
93 # 3อจ630110-180 EF397016959TH tonychan + กว๊านพะเยา (447412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
94 # 3อจ630110-184 EI520652234TH itthikorn + noi70 (447471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (620925-180)(G 85%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 13 ม.ค. 2563 - 08:11 น.] #71028 (9/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630107-002 EI529155991TH เสือสมิง (447008) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
2 # 1อจ630107-005 EI472784290TH nulek (447021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ630107-008 ED946588724TH pound2007 (447023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ630107-010 EI542282875TH welding24 (447025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630107-013 EI226258424TH น้องหมี (447028) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ630107-014 EI406147420TH บิ๊กบีม (447031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ630107-017 EI554560829TH คุณศิระ (447037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630107-018 EI475771009TH Mark-Mon2015 (447040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630107-020 EI509166054TH pudeenun1716 (447041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630107-025 EF278806143TH pradrem (447006) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ630107-026 EX449090930TH Nontee (447009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ630107-027 EI127822541TH ทองพูนทอง (447011) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ630107-028 EI529362353TH ssakda (447013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ630107-029 EI497044590TH champ_hpc (447014) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ630108-001 EI538232674TH pigkolo (447115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ630108-002 EI554545225TH คุณศิระ (447117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ630108-004 EI531078043TH เขยมาบตาพุด (447120) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 1อจ630108-005 EI347880813TH HopeMan (447124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ630108-006 TH01184Q4R37B awt2528 (447126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ630108-007 EI343094697TH chsearn (447129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ630108-009 RNPL000058305 techinmonpan (447133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ630108-010 PSP0005773218 premrit (447135) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ630108-011 EI001790945TH aksomsak (447139) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ630108-012 EG628647082TH boyburapa (447143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630108-013 NGWW000140451 wilairat_22 (447144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ630108-014 EG174879289TH thanaanan (447147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ630108-015 EI545204974TH ชวนชื่น (447148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ630108-017 EI533990394TH pakavat (447152) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ630108-018 EV577998737TH nung919 (447154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ630108-019 EI554607557TH praveen (447157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ630108-021 EI561707839TH nongJN (447097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ630108-022 EG434674325TH Judy58 (447102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ630108-031 TONKHAW (447107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621224-022 sompong1691 (446471) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ621224-029 sompong1691 (446498) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ630107-001 chanram (446993) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ630107-002 chanram (447000) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ630107-009 nunthawat (447004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630107-011 finance (446975) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ630107-022 ชอบพิจิตร (446994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ630107-037 กิมย้ง (446971) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ630108-006 ฅนพลัดถิ่น (447172) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ630108-007 Sololo (447173) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ630108-008 ดิอาโบล (447174) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ630108-009 Panjusee8 (447190) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ630108-010 suratask (447177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ630108-012 suratask (447089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ630108-013 หนุ่ม14 (447093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ630108-018 aek1979 (447094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ630110-001 การันตีพระ (447377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630110-002 การันตีพระ (447379) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ630110-003 การันตีพระ (447382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ630110-004 การันตีพระ (447383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ630110-005 การันตีพระ (447384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ630110-006 การันตีพระ (447386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ630110-012 surasak2504 (447360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630110-013 การันตีพระ (447392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630110-016 การันตีพระ (447389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630110-017 การันตีพระ (447391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630110-018 การันตีพระ (447388) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ630110-019 sef_ann (447370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ630108-001 โอ้บางบอน + ราชสีห์ (447187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ630108-002 taccord + phoomchai (447137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพรมผิวใหม่) (G 61%)
3 # 3อจ630108-004 poshwises + ดิอาโบล (447145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมศาสตร์ รุ่น 60 ปี ธรรมศาสตร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ630108-005 jackmars007 + Arkhom58 (447188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
5 # 3อจ630108-006 ชอบจัง + Arkhom58 (447149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
6 # 3อจ630108-007 sunsadee + Buncha (447151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
7 # 3อจ630108-008 nung919 + Buncha (447156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพปรกโพธิ์ชำรุด)
8 # 3อจ630108-101 EI453214777TH pornlimk + virun123 (447072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงทองเหลืองตะกั่วถักเชือก ปี 2505-2516 (ยุคต้น) จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)
(620704-001)
9 # 3อจ630108-102 EI547345833TH wongthep + หลานย่าสองแคว (447076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ630108-103 EI439330468TH zafari + napolyonk (447078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
11 # 3อจ630108-104 EI538019380TH Bophantom + ไชยสิทธิ์ (447080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ630108-105 EW221360680TH Bophantom + หนุ่มบ้านแพ้ว (447082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดมุมบนซ้ายขวา)
13 # 3อจ630108-106 EI489377485TH PAE_PONGCHAI + (447084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านอ๋อง
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะกว้างตัวที่ 2) (600429-099)
14 # 3อจ630108-107 EI531078043TH patchara + เขยมาบตาพุด (447086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
15 # 3อจ630108-108 EI544650900TH pandp + dachar_vp (447088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630108-109 EI536308208TH bellic + กบกองเงิน (447090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
17 # 3อจ630108-110 EF615873995TH supol + Buncha (447092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญ วชผ. หลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม.. (สภาพทำความสะอาดผิว) (621221-270)
18 # 3อจ630108-111 EI461260708TH ดาวหาง + ooyooy (447100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 1.5 นิ้ว)
19 # 3อจ630108-112 EI550160556TH กุ้งหวาน + มือปราบตลาดสด (447104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นนท์ วัดเหนือวน รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ราชบุรี
20 # 3อจ630108-113 EX382201185TH boywing4 + Surasit4301 (447106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้) เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม
21 # 3อจ630108-114 SPEC000065532 VUDDY54 + nong12 (447108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (601108-036)
22 # 3อจ630108-115 EX422689115TH พระยอดบางขวาง + Bophantom (447111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นดาวเทียม พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.กำแพงเพชร
23 # 3อจ630108-116 EX467734653TH poshwises + เบิร์ดพนาสนธิ์ (447114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ630108-117 EI373790719TH poshwises + เวียงพิงค์ (447118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ630108-118 EI489773614TH Bankbhawk + MAENAM (447119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นขึ้นเหนือ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 47)
26 # 3อจ630108-119 PCNW000043013 arampo + sanpol (447122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง
27 # 3อจ630108-120 EI548761971TH ลั่นกรุง + framerin (447125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
28 # 3อจ630108-121 EI532209536TH iamhon + yingaree (447128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ630108-122 EI001976931TH njeesom + doctorp (447130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
30 # 3อจ630108-123 BCIN000051836 vitaya + jopawis (447134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้ชำรุดโพธิ์บนและล้างผิว)
31 # 3อจ630108-124 EI555408141TH poshwises + หมูบินกวนอู (447136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อชินตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
32 # 3อจ630108-125 EI546211591TH mesa918 + คเวสโก (447138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630108-126 EW715249907TH Exdesign + สหายเมืองลิง (447140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งรมดำใบหน้า)
34 # 3อจ630108-127 EW715249907TH DDman + สหายเมืองลิง (447142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
35 # 3อจ630108-128 EW715249907TH ถุงข้าว + สหายเมืองลิง (447185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 67%)
36 # 3อจ630108-129 EW715249907TH maymaybaa + สหายเมืองลิง (447146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ630108-130 EF619658918TH Namo85 + storm17 (447150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
38 # 3อจ630108-131 EI545204974TH รถโฟร์ค + ชวนชื่น (447096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
39 # 3อจ630108-132 EF619658904TH ruamsup + storm17 (447098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
40 # 3อจ630108-134 EI550425235TH taccord + ปภานลิน (447101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)
41 # 3อจ630108-135 EI530116227TH D_bangsan + บุญคุณพระ (447103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบนและมุมล่างซ้าย)
42 # 3อจ630108-136 EI5051966886TH fifadida + เอ็มซีเค (447105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงผสม ปี 2551 จ.อ่างทอง (621207-111)
43 # 3อจ630108-137 EI532447751TH อุธรณ์ + sin10 (447109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ (570908-136)
44 # 3อจ630108-138 EG164065143TH pornlimk + เซียนน้อยหนึ่ง (447110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองตะกั่วทองแดงถักเชือก ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกใหม่) (621129-051)
45 # 3อจ630108-139 EI551909301TH คุณตาวิธาน + golfsriracha (447113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์หูเหรียญเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ630108-141 EI558210620TH jirapach + somnuk (447153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาปางสนเข็ม วัดเวฬุราชิณ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.7 นิ้ว)
47 # 3อจ630108-142 EX385612287TH chaiyawit_doh + Subtar (447160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ630108-144 EI524054510TH manutsri + PANPEUNG (447161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สองหน้า จ.นครสวรรค์
49 # 3อจ630108-145 EI539694307TH วรวรรณ + monokuro (447162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ630108-146 EI553921129TH supol + chani (447164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(531028-313)
51 # 3อจ630108-147 EI555474035TH เมืองช้าง + หมูบินกวนอู (447166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ630108-148 EI520644476TH เหวัชระ + noi70 (447168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
53 # 3อจ630108-149 EF073228417TH กุ้งหวาน + plasplasplas (447169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์ฐานสิงห์หลังรูปถ่าย เนื้อผง(ดำ) ปี 2519 จ.ระยอง
54 # 3อจ630108-152 ED937056427TH Arjaree56 + หนานหนัด (447116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ630108-153 EI557716851TH Bophantom + camaroj (447121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
56 # 3อจ630108-154 EI544645856TH poshwises + maii_amulet (447123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ630108-155 EF632137488TH korn88 + พลายชาติ (447127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวตูม จ.สุพรรณบุรี
58 # 3อจ630108-156 EI472777634TH แสงธรรม01 + HS2NAJ (447131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (621031-021)
59 # 3อจ630109-001 Oat_Phk + slowspeed (447197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(621128-150)
60 # 3อจ630109-002 supol + kongsak (447199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)(620619-017)
61 # 3อจ630109-003 พญานาค + apisorn (447201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อทองสุข วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (โค้ดอะ)(600607-070) (G 68%)
62 # 3อจ630109-004 Tarzan + vinit09 (447203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เนื้อทองคำ ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 12000 บาท)
63 # 3อจ630109-005 arm007 + somdusit (447205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
64 # 3อจ630109-006 พิศุทธิ์ + Bucha_pra (447209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
65 # 3อจ630109-007 lekmahoran + sanopporn (447211) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สามพระอาจารย์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
66 # 3อจ630109-008 Retail + sanopporn (447214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระภิกษุณี ศิลปะรัตนะโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 1.8 นิ้ว/สภาพรักทองชำรุด)
67 # 3อจ630109-009 PHLOI + sanopporn (447216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา ศิลปะรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 3.6 นิ้ว)
68 # 3อจ630109-010 tantin + sanopporn (447218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระปางนาคปรก ศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง (หน้าตัก 2.3 นิ้ว)
69 # 3อจ630109-011 frist + sanopporn (447238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
70 # 3อจ630109-012 phoomchai + เน้นพระสวย (447240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 156)(600210-113)
71 # 3อจ630109-013 พิศุทธิ์ + ninjaykk (447242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
72 # 3อจ630109-101 EI497048755TH เทพสมุทร + TONG_NK (447198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์แขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)(620923-313)(G 65%)
73 # 3อจ630109-102 GSPZ00010009TH nkhiench + korn88 (447200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระลีลาข้างขีด กรุวัดชุมนุมสงฆ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (610809-031) (G 65%)
74 # 3อจ630109-103 EI525705250TH ไซม่อน + theone (447202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทอง 25 กรัม)
75 # 3อจ630109-104 EI523572022TH นิลสนธิ + Arunlert69 (447204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
76 # 3อจ630109-105 EI401570353TH รถโฟร์ค + Darkaun (447206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครปฐม
77 # 3อจ630109-106 EI401570353TH รถโฟร์ค + Darkaun (447208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครปฐม
78 # 3อจ630109-107 EI543460201TH kritaya + ขุนเมืองจันทร์ (447210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร (551026-297)
79 # 3อจ630109-108 EI542554698TH Patumwan67 + prachuk (447213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 589/โค้ดเฑาะว์โค้ง) (สภาพใช้)
80 # 3อจ630109-109 EI503371097TH pumcha + supanutk (447215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
81 # 3อจ630109-110 EI528741023TH nung919 + yaowarat (447217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางนาคปรก หลวงพ่อจง เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สุพรรณบุรี (วัดห้วยสุวรรณสร้าง)
82 # 3อจ630109-111 EW714694933TH sutarn + วัชรชัย (447244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
83 # 3อจ630109-112 EI533369242TH sanko88 + ภิรัต (447247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ ศ หางชิด เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้สึก)
84 # 3อจ630109-113 EI528328925TH samachu + Santiwall (447250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (621219-127)
85 # 3อจ630109-114 EI5311203214TH jojo5 + kanlaya48 (447252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
86 # 3อจ630109-115 EI487737852TH Exdesign + mchutith (447257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
87 # 3อจ630109-116 EI525365297TH natapoln + tongjoy (447259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
88 # 3อจ630109-117 EW063377734TH ขุมทรัพย์พระ + มาตรลพบุรี (447264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ630109-118 EI530808130TH หนุ่มเมืองพุทธ + thatcharit (447267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (621213-910)
90 # 3อจ630109-119 EI270676646TH taccord + crafter (447269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
91 # 3อจ630109-120 EG354835616TH si_mong29 + ARROW (447272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2506 จ.นครสวรรค์
92 # 3อจ630109-121 EW784968705TH วิเศษชัยชาญ + Promsri (447220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
93 # 3อจ630109-122 EI473617979TH kritbig + จูมไม้เมือง (447222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร
94 # 3อจ630109-123 EI473617979TH ภูริวัจณ์(โย) + จูมไม้เมือง (447224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร (G 83%)
95 # 3อจ630109-124 EI473617979TH โต้งกระนวน + จูมไม้เมือง (447226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
96 # 3อจ630109-125 RKTL000142066 gallardo + imaginary (447228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นพรหลวงพ่อ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2551 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 785/หน้าตัก 9 นิ้ว)
97 # 3อจ630109-126 EW787595242TH perfectman77 + หนูดำเทอร์โบ (447231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ630109-127 EI554574261TH amuletfocus + lookstar404 (447355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 81%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
99 # 3อจ630109-128 EI537106048TH โบ๊ทพระเครื่อง + Noomint (447233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ630109-129 EI508440302TH moterair + maggesan (447237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
101 # 3อจ630109-130 EI529216333TH สุขคะโต + buspom (447239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี (621111-585)
102 # 3อจ630109-131 TH0114Q715B amnat108 + ขุมทรัพย์บูรพา (447221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (621014-090)(G 76%)
103 # 3อจ630109-133 EI499047228TH pokok27 + kohler (447227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มตันหลังยันต์นะ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (บรรจุกริ่ง)
104 # 3อจ630109-134 EI565704679TH Ketautomotive + makluayka (447230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
105 # 3อจ630109-135 EI406278592TH kohler + พิชชากร (447232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัยซุ้มหยัก หลวงพ่อพ่วง วัดกก เนื้อดิน ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ (เลี่ยมชุบทอง)
106 # 3อจ630109-136 EI406278592TH Ketautomotive + พิชชากร (447234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ630109-137 EI406278592TH KohMeaklong + พิชชากร (447351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัยปรกโพธิ์ หลวงพ่อพ่วง วัดกก เนื้อดิน ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ630109-138 EI406278592TH wasanpi + พิชชากร (447236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อเงินลงยา ปี 2501 จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
109 # 3อจ630109-139 EG345346645TH khonwan + tewkeet (447241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
110 # 3อจ630109-141 EF585730324TH ppffarm + bunjerd (447248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621003-023)
111 # 3อจ630109-142 EI518918596TH รถโฟร์ค + ก้อนกรวด (447251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

นางกวัก วัดสารนาถฯ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
112 # 3อจ630109-143 EI409597462TH LEEYA + kridsadakorn (447253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์
113 # 3อจ630109-144 EG629541335TH taratchon + ชัยมงคล9 (447350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
114 # 3อจ630109-145 EF659466244TH Firechicken + direk (447255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์คะแนนข้างกนก เนื้อผง ปี 2516 จ.ลำปาง
115 # 3อจ630109-146 EF659466244TH Firechicken + direk (447261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2516 จ.ลำปาง
116 # 3อจ630109-147 EI517028430TH ลู่เฉินเฟย + ยุทธพนัง (447263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์ยืน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท
117 # 3อจ630109-149 EI331156686TH nopponsmith + LEEYA (447266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (621207-220) (G 68%)
118 # 3อจ630109-150 EI437745913TH FirstZ9 + Adoon2014 (447348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จพระมงคลนิมิต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (วัดโคกรักษ์สร้าง/สภาพใช้)
119 # 3อจ630109-151 EI525281552TH เซียนน้อยหนึ่ง + ว่านหวาย (447243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
120 # 3อจ630109-152 EI547528893TH masterpiece + แซนวิช (447246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
121 # 3อจ630109-153 EI554757273TH Aaekaa + pramote1987 (447249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ย้อนยุค เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/น้ำหนักทอง 12.2 กรัม)
122 # 3อจ630109-154 EX461574573TH zafari + pamzuza007 (447354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
123 # 3อจ630109-155 EI557721468TH poshwises + pewja (447254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
124 # 3อจ630109-156 EI561736680TH Hook2 + เขยมาบตาพุด (447256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า วัดชากหมาก เนื้อผงสัตตมาส ปี 2521 จ.ระยอง (หลวงปู่แก้ว-หลวงพ่อคง ปลุกเสก)
125 # 3อจ630109-159 EI416391605TH chun_lp10 + KoM_PanG (447262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก ปี 2482 จ.นครสวรรค์
126 # 3อจ630109-160 EI528623769TH warriorric + ลักษณ์ตะวัน (447265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด/สภาพใช้)
127 # 3อจ630109-161 EI467122157TH Patumwan67 + seed-seed (447276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (621128-009)
128 # 3อจ630109-163 EW792962845TH moo_bpk + somsak2518 (447279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง) (G 60%)
129 # 3อจ630109-164 EI502452041TH Ketautomotive + (447282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขจรศักดิ์2518
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.เลย (สภาพใช้)
130 # 3อจ630109-165 EI484691670TH พงษ์ดินแดง + ซิยิ่นกุ้ย (447286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเขาใหญ่สร้าง)
131 # 3อจ630109-166 EI499046015TH mcka59 + kohler (447353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ชลบุรี (610803-175)
132 # 3อจ630109-167 EI499697166TH ปะใหญ่ + koontoop (447290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
133 # 3อจ630109-168 EI548528651TH อมตะพล + Teerasak01 (447352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (600203-062)
134 # 3อจ630109-169 EG047522340TH itthikorn + coldplay (447293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
135 # 3อจ630109-170 EI484241211TH santana + tumza007 (447296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
136 # 3อจ630109-172 EG046921221TH Thanaphu9 + Chocalate (447273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร
137 # 3อจ630109-173 EG417398675TH เสนาะ53 + เล็กชล (447275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(ใหญ่) เนื้อผง(ชมพู) ปี 2543 จ.ลพบุรี (ฝังตะกรุดทอง-เงิน/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
138 # 3อจ630109-174 EG417398675TH เสนาะ53 + เล็กชล (447278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(ใหญ่) เนื้อผง(ชมพู) ปี 2543 จ.ลพบุรี (ฝังตะกรุดทอง-เงิน/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
139 # 3อจ630109-175 EI471135069TH Bophantom + dindan4 (447280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(611018-106)
140 # 3อจ630109-176 EI523057700TH เซียนน้อยหนึ่ง + navy2525 (447283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
141 # 3อจ630109-177 EI523057700TH เซียนน้อยหนึ่ง + navy2525 (447284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
142 # 3อจ630109-178 EI477464902TH piya1 + ชินนิมอน (447287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
143 # 3อจ630109-179 EI278212825TH pandp + เซียนส่อง (447289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
144 # 3อจ630109-180 EX414556995TH masterpiece + suchat-01 (447291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
145 # 3อจ630109-181 EI550139289TH sekson + มือปราบตลาดสด (447294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
146 # 3อจ630109-183 EI539071925TH วินัย15 + boymoo4 (447297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ดวง ๑ ส เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพลงรัก) (G 79%)
147 # 3อจ630109-184 EW715249822TH Bophantom + samman (447299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม จ.สุพรรรณบุรี **บัตรรับรองฯ เลขที่ 600519-042 เป็นบัตรรับรองฯ ไม่แท้
148 # 3อจ630109-185 EI577000805TH peawc16 + หมูทอง (447302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
149 # 3อจ630109-187 EI535436293TH gwutdy + Note2499 (447307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (620506-070)
150 # 3อจ630109-188 EI561713848TH supol + Tinnakorntle (447310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพซ่อมขอบล่างซ้าย)(G 80%)
151 # 3อจ630109-189 RLSK000021764TH gek1414 + OgapzaO (447313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้ชำรุดขอบซ้ายขวาและล้างผิว)
152 # 3อจ630109-190 EI548149605TH supol + kawin1980 (447314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน) (G 67%)
153 # 3อจ630109-191 EI556645235TH Warayu + Retail (447300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (620729-079)
154 # 3อจ630109-192 EI563203860TH visuth + ท่านอ๋อง (447304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600607-100)
155 # 3อจ630109-193 ED982487238TH ZuTharua + Beed098 (447308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1016/สภาพรมผิวใหม่)
156 # 3อจ630109-194 ED982487238TH หม่อง + Beed098 (447312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะเส็ง เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี
157 # 3อจ630109-195 EI555914783TH benz39 + amulet07 (447315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทียน วัดโบสถ์ พิมพ์จัมโบ้ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด 2 ดอก)
158 # 3อจ630109-197 EI538260825TH\ bellic + เพิ่มศักดิ์ (447321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
159 # 3อจ630109-198 EI561840268TH seed-seed + koekoe (447324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
160 # 3อจ630109-199 EG426613721TH pramual + linenoon (447327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%)
161 # 3อจ630109-200 EI565803331TH petcharee + chaintv (447329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 11 ม.ค. 2563 - 08:13 น.] #71023 (8/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ630104-003 EI544623201TH sakbangbon (446739) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ630104-004 EI532789495TH tuktu40 (446743) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ630104-005 EI532789495TH tuktu40 (446744) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ630104-006 EG355212569TH sompong1691 (446746) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ630104-010 EG355212555TH sompong1691 (446749) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ630104-011 EG332422184TH กัญญ์ภัทร์ (446750) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ630104-013 EI510479165TH chaidee (446752) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ630104-014 EI404432444TH thumma (446754) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 1อจ630104-016 EG164344956TH เมืองสมุทร (446756) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ630104-017 EI404429391TH thumma (446759) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
11 # 1อจ630104-018 EI404429391TH thumma (446727) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ630106-001 EG355212572TH sompong1691 (446867) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630106-003 EI516566401TH มหามณีจินดา (446858) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 1อจ630106-004 EI510665318TH Sombat14 (446860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630106-005 EG184443706TH joycezalnw (446875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
16 # 1อจ630106-006 EF276178644TH ต้นกรมทาง (446862) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ630106-008 EG355213241TH sompong1691 (446882) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ630106-009 EI475749405TH assawin (446883) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ630106-010 EI531428359TH Ake595 (446864) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ630106-011 EI408785711TH ศิริมงคลดี (446891) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ630106-012 EG355212590TH sompong1691 (446886) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ630106-014 EI540112848TH Ottokung (446873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ630106-015 MBC0000506519 thanaj (446888) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
24 # 1อจ630106-016 RPTO000015740 ริมกวง222 (446876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ630106-017 QSV0000128013 thanaj (446890) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
26 # 1อจ630106-018 EI531203205TH kanlaya48 (446878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621223-018 ศตกมล (447337) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
2 # 2อจ630106-001 ต่อ_ถนนตก (446822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ630106-002 iamchatchai (446828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ630106-003 suphatpra (446831) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ630106-004 prachamp (446839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630106-007 wit_27 (446841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ630106-008 อตกพระเครื่อง (446844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ630106-009 sombat009 (446847) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ630106-017 nuaypkt (446784) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
10 # 2อจ630106-018 pui1228 (446850) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ630106-019 lovehunterlove27 (446853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630106-020 fcoonk (446855) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ630106-024 บรีสพระช่วย (446852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ630106-025 บรีสพระช่วย (446854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ630106-028 napon (446856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630106-029 kongsak (446857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ630106-030 โอเล่ (446859) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ630106-031 teepoptee (446861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ630106-032 weeraphol (446863) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630106-033 พิชย์ภัสสร (446865) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ630106-035 montri_rne (446795) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ630106-038 พุทธคุณ05 (446868) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ630108-024 การันตีพระ (447183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630109-010 การันตีพระ (447192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ630109-013 บรีสพระช่วย (447306) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ630109-016 การันตีพระ (447191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630109-017 supol (447195) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ630109-021 การันตีพระ (447193) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ630109-023 การันตีพระ (447194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630109-025 ชาติไทยสมุทร (447196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
31 # 2อจ630109-026 การันตีพระ (447356) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ630109-027 การันตีพระ (447357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ630109-028 การันตีพระ (447358) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621223-108 EI521306069TH lohbetong + thongpaiwan (446358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อยัง วัดลำป่า เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พัทลุง
2 # 3อจ630104-113 EX448212447TH kit01 + รุยคอสต้า (446753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชื่น วัดกลางคูเวียง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
3 # 3อจ630104-135 EI045817899TH โพธาราม + num1522 (446702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อนวล วัดโพธิ์บางระมาด พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ630104-138 EI446047209TH watkaow + woodstock (446707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดแหลมใต้ พิมพ์แปดกร เนื้อผงลงรัก ปี 2473 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
5 # 3อจ630106-102 EI480775737TH poshwises + ตะแคงขวด (446803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.สุโขทัย (สภาพทำความสะอาดผิว)
6 # 3อจ630106-117 EI488398268TH เล้งตราด + yutboss175 (446814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดธง วัดโพธิ์ทอง พิมพ์สมาธิ เนื้อชินเงิน จ.ระยอง กรอบทอง(G 97%)
7 # 3อจ630106-128 EF326619531TH phetbanpra + เซียนน้อยหนึ่ง (446885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนราวันตบพิธ รุ่นเทิด ธ ๗๒ พรรษา เนื้อผง ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 85%)
8 # 3อจ630107-137 EI512516413TH zafari + หนองซอ (446990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิด วัดปากทะเลนอก เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี (สภาพใช้/ไม่ระบุปีสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 10 ม.ค. 2563 - 08:06 น.] #71017 (7/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621217-001 EW789450360TH ขนมกรุบ (445800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ621221-001 EI470550650TH ชาติไทยสมุทร (446284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ621224-010 EI525330593TH tongjoy (446445) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 1อจ621224-013 EI363979556TH nong27 (446448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ630103-005 EI518524418TH print (446583) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ630103-009 EG623187203TH ปืนใหญ่ (446618) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
7 # 1อจ630104-007 EI461067885TH ken888 (446737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ630104-008 EI554518551TH คุณศิระ (446740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ630104-012 EG332422184TH กัญญ์ภัทร์ (446637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ630104-015 EI421994820TH บุญคุณพระ (446638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ630104-019 EI500735765TH กล่องแก้ว (446697) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
12 # 1อจ630104-021 RNMR000020548 techinmonpan (446705) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 1อจ630104-022 EI476061059TH จิ้นระยอง (446712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ630104-023 EG164344885TH เมืองสมุทร (446716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630104-024 EI525351222TH tongjoy (446720) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621217-003 sunchai07 (446415) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ621221-025 โตสัมฤทธิ์ (446253) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ621221-046 Earthquake (446274) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ621223-010 paisalee (446365) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 2อจ621223-013 wangroyal (446337) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ621224-019 p_awest (446466) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ621224-021 p_awest (446483) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ621224-062 ThaiWong (446408) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ630103-018 BallDesign (446736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ630103-019 BallDesign (446725) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ630104-001 hunter04 (446704) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ630104-003 tanapat05 (446710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630104-004 marty1802 (446713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630104-005 jojo5 (446714) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ630104-006 aee_sotspa (446719) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ630104-007 ปานเกตเกษตรวิสัย (446721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ630104-008 rooms_studio (446722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630104-009 แฮปรามคำแหง (446723) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ630104-010 Hitlerjugend1935 (446726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630104-011 NOP_BU8 (446715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ630104-014 กฤชนณแปดริ้ว (446724) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ630104-017 tui07wc (446732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630108-001 การันตีพระ (447063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ630108-003 ราชสีห์ (447170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
25 # 2อจ630108-005 การันตีพระ (447064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ630108-017 การันตีพระ (447065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630108-019 การันตีพระ (447066) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ630108-020 การันตีพระ (447070) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 2อจ630108-021 การันตีพระ (447073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ630108-023 การันตีพระ (447079) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
31 # 2อจ630108-025 การันตีพระ (447062) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ630108-026 การันตีพระ (447067) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ630108-027 การันตีพระ (447068) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ630108-028 การันตีพระ (447069) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ630108-029 การันตีพระ (447071) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ630108-030 การันตีพระ (447074) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ630108-031 การันตีพระ (447077) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ630108-032 การันตีพระ (447081) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ630108-033 การันตีพระ (447085) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ630108-034 การันตีพระ (447087) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 2อจ630108-035 การันตีพระ (447091) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 2อจ630108-036 การันตีพระ (447095) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 2อจ630109-001 การันตีพระ (447155) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 2อจ630109-002 การันตีพระ (447158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ630408-022 การันตีพระ (447075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621220-111 RBBN000080013 Stapornch + เมกมาย (446127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
2 # 3อจ621221-012 phon265 + microsoft (446254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
3 # 3อจ621221-119 EI529931094TH โพธาราม + mitmitee (446307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยงหลวง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพหักซ่อม)
4 # 3อจ621223-115 EI480773682TH เมืองสมุทร + ตะแคงขวด (446376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
5 # 3อจ621223-120 EX372535785TH เหน่งบางคู้ + inpotel2008 (446370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ621223-125 EI491822163TH เสกสิทธิ์ + นายูนอิม (446799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดซับลำใย พิมพ์นั่งเฆม เนื้อผง(ชมพู) ปี 2543 จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้
7 # 3อจ621224-104 EF067377947TH เพิ่มศักดิ์ + Darkman (446386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2504 จ.นครปฐม
8 # 3อจ621224-135 RLSK000020832 MikeShiNoDa + OgapzaO (446434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมและลงรัก)
9 # 3อจ630106-001 supol + iamchatchai (446781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ ทรงจุกน้ำปลา เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 85%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ630106-002 pumcha + pui1228 (446782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มหน้าบรรณ กรุวัดส่องคบ เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท (สภาพหักซ่อม)
11 # 3อจ630106-003 itthikorn + pui1228 (446783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (621211-431)(G 65%)
12 # 3อจ630106-004 Bankbhawk + golfj (446786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
13 # 3อจ630106-005 unvastar + golfj (446789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (530318-287)(G 68%)
14 # 3อจ630106-006 poshwises + (446791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
lovehunterlove27
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
15 # 3อจ630106-007 somnuk + พระพรหม (446793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเถาวัลย์ กรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ630106-008 Ake_Collection + (446796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บรีสพระช่วย
พระนางกำแพง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)(620923-030) (G 81%)
17 # 3อจ630106-009 Patumwan67 + nuttakrit (446798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้) (621219-155)

18 # 3อจ630106-010 unvastar + พุทธคุณ05 (446800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 71%)
19 # 3อจ630106-011 derss + พุทธคุณ05 (446785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ630106-012 ปูแปดริ้ว + kai_emotionfc19 (446787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
21 # 3อจ630106-013 แทนม้าทอง + samartw (446788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
22 # 3อจ630106-015 Bankbhawk + เน้นพระสวย (446792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (600614-167)
23 # 3อจ630106-016 niwetch + เน้นพระสวย (446794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.นครปฐม (น้ำหนักทอง 7.2 กรัม)(590728-173)
24 # 3อจ630106-017 Bankbhawk + olympia (446797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(621212-100)
25 # 3อจ630106-101 EX391922504TH pramual + hi_zeus (446801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
26 # 3อจ630106-103 EI534166232TH สุขคะโต + chaidee (446805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์พุทธซ้อนใหญ่ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2539 จ.ปัตตานี (621125-011)
27 # 3อจ630106-104 EI516566401TH Berm_07 + มหามณีจินดา (446806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (621210-445)(G 80%)
28 # 3อจ630106-105 EI528190612TH yyoyo + mitmitee (446809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิข้างเส้น กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดบางสะแก)
29 # 3อจ630106-106 EX452084510TH ปานเกตเกษตรวิสัย + (446811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SamilaMT
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
30 # 3อจ630106-107 EX461990622TH cpall + chun_lp10 (446813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
31 # 3อจ630106-108 EI509571321TH Plus6559 + final246 (446893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
32 # 3อจ630106-109 EI519930580TH warship09 + petcharee (446817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (G 68%)
33 # 3อจ630106-110 EI533742432TH nuttee99 + phubed (446820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
34 # 3อจ630106-111 EF399809474TH เอกอาคาร + birdpra (446802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ [พระแท้สามารถออกบัตรได้]
35 # 3อจ630106-112 EG433692852TH auto1800 + ตระกูลทอง (446804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หนุมานเชิญธง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2550 จ.ระยอง
36 # 3อจ630106-113 EI510628615TH bear2509 + k9cob (446892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (570919-135)
37 # 3อจ630106-114 EX371617647TH แม่ปิง9 + sitawee (446807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พิมพ์ฐานบัวแคบ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สมุทรปราการ
38 # 3อจ630106-115 EI526761325TH เมืองช้าง + chaintv (446810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (G 61%)
39 # 3อจ630106-116 EG045581875TH pou89 + coldplay (446812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
40 # 3อจ630106-118 EI548163505TH paul2509 + tayatang (446816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 479)
41 # 3อจ630106-119 ED948298764TH สุชาติสาย2 + Tom02 (446818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ ปี 2526 จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
42 # 3อจ630106-120 EW787590775TH ฐณะวัฒน์ + พระลพ (446821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร
43 # 3อจ630106-121 EI522108113TH vongsako + Worapong4591 (446869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
44 # 3อจ630106-122 SYMT000016802 kai_kaw + usaku (446872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
45 # 3อจ630106-123 EI529155988TH wongthep + เสือสมิง (446874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (621220-123)
46 # 3อจ630106-125 EG413036614TH Aooddy + petcharee (446877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (620218-096)(G 78%)
47 # 3อจ630106-126 EI545031369TH Michy + กิมเล้ง (446881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกนางครวญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อกัลปังหา จ.จันทบุรี (620118-005)
48 # 3อจ630106-127 EI433323795TH yoshieak + thatcharit (446884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (621213-907)
49 # 3อจ630106-129 EW004561845TH Kapongdotcom + m-cot (446887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเศรษฐี พิมพ์จัมโบ้ ปี 2545 จ.เพชรบุรี (หลังฝังพระนาคปรกใบมะขาม-ตะกรุด) (หมายเลข 37)
50 # 3อจ630106-130 EI526277347TH zafari + มีคุณ (446889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
51 # 3อจ630106-131 EI505654493TH บอมเบ + godsyhero (446823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)
52 # 3อจ630106-132 EG096054541TH patanakarn39 + tunwa (446824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (560525-022)
53 # 3อจ630106-133 EI494459978TH แป๊ะดำเนิน + Chiu2002 (446826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (510308-012) (G 90%)
54 # 3อจ630106-134 EI189331746TH เรย์2550 + สยามอาร์ต (446894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 1 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพเนื้อราน) (G 78%)
55 # 3อจ630106-135 EI189331746TH เซียนน้อยหนึ่ง + สยามอาร์ต (446829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
56 # 3อจ630106-136 KMBK000156625 nopakk + มีคุณ (446833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
57 # 3อจ630106-137 RPDD000030028 รถโฟร์ค + Sinsiampra (446834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก วัดสารนาถฯ เนื้อดิน ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
58 # 3อจ630106-138 EI510566301TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + โก้วิศวะ (446836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผงฝังพลอย ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
59 # 3อจ630106-139 EI526054747TH newpra + ไข่มุข (446838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
60 # 3อจ630106-140 EI447433549TH เมืองช้าง + aek2526 (446842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.เพชรบุรี (ชำรุดขอบล่าง)(สภาพทำความสะอาดผิว) (G 82%)
61 # 3อจ630106-141 EX342905310TH Warayu + ข้าวตอกแตก (446825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้)
62 # 3อจ630106-142 EI492311798TH ครูเทคนิค + shakespeare (446827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) (G 60%)
63 # 3อจ630106-143 EV200868485TH ตนเมืองพาน + ทรัพย์1990 (446830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
64 # 3อจ630106-144 EI425452268TH ตาลเดชา + pound2007 (446832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาราเมศวร์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช
65 # 3อจ630106-145 BLT5000102311 ตี๋แสนภู + Kavinphat2528 (446835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์บูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 67%)
66 # 3อจ630106-146 RCNC000040162 yodpra + pradee125 (446837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นสร้างแท็งก์น้ำ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (590225-024)
67 # 3อจ630106-148 EW783927222TH chaintv + sanopporn (446843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสันติสุข วัดหลวงปรีชากูล เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก)
68 # 3อจ630106-149 EW783927222TH amnat108 + sanopporn (446845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ630106-150 EW784967404TH Sinsiampra + Promsri (446849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
70 # 3อจ630106-151 EW571803993TH bangpunDD + Clubpra (446819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ห้ามงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ630107-001 Rathprasert3835 + (447060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
hunter04
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (621214-039)
72 # 3อจ630107-003 โตวัดใหญ่ + ชอบพิจิตร (446915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง/สภาพใช้และล้างผิว)
73 # 3อจ630107-004 warship09 + Nsamut (446919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 510) (G 74%)
74 # 3อจ630107-005 poshwises + greenday88 (446920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)
75 # 3อจ630107-101 EI406726619TH Mysticism + NUNG1789 (446953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4009) (น้ำหนักรวม 56.7 กรัม)
76 # 3อจ630107-102 EI459975839TH pyakorn + ปารเมศร (446954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ630107-103 EF632123775TH bunjerd + เซียนพละ (446956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ630107-105 EI484551275TH pumcha + มีคุณ (446959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
79 # 3อจ630107-106 EI538222884TH New_chain + ตี๋เงินเต็ม (446961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงโรยพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ630107-107 EX426222164TH believe + toopronchai (446964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
81 # 3อจ630107-108 EI492839752TH suteesom + wutclub (446965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2519 จ.ระยอง
82 # 3อจ630107-110 RP655915415TH จอมพล + suchart59 (446969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อตะกั่วหุ้มจีวร ปี 2548 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
83 # 3อจ630107-111 EF328997425TH believe + bastketboy (446923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (571029-037) (G 68%)
84 # 3อจ630107-113 PSP0005684435 เสนาะ53 + par_yama (446928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 10/ฝังตะกรุดเงิน)
85 # 3อจ630107-114 SMLP000390743 Ake_Collection + Ozone (446932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้พระศอราน-อุดซ่อมหน้าท้อง)
86 # 3อจ630107-116 EI538462329TH nop-cz + ศิษย์ท่านขุน (446976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
87 # 3อจ630107-117 EF585730032TH ฐณะวัฒน์ + bunjerd (446935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
88 # 3อจ630107-118 EF311840429TH บรีสพระช่วย + Ozone (446939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรกโพธิ์เชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่ว จ.เชียงราย (สภาพใช้)
89 # 3อจ630107-119 EI556301243TH yongyot + pop8899 (446943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 124762)
90 # 3อจ630107-121 EI480748731TH ขุนพลโต + ตะแคงขวด (446950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย วัดสารนาถฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์เฑาะว์ดอกบัว เนื้อดิน ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
91 # 3อจ630107-122 EG465494853TH น้าเดช + nooing (446951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
92 # 3อจ630107-123 EI534934249TH zafari + Red54 (446952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
93 # 3อจ630107-124 EI528171750TH Patumwan67 + jarungrux (446955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(621219-077)
94 # 3อจ630107-125 EI539045298TH pichaicctw + MIXMUK (446957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพ่อแก่ วัดสุทัศนฯ รุ่นไหว้ครู เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
95 # 3อจ630107-126 HPRP000292396 nung919 + เอ๋พระรามห้า (446960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
96 # 3อจ630107-127 EI453213873TH ดาวหาง + virun123 (446962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (620919-010)
97 # 3อจ630107-128 EI499674390TH yoshieak + สนบางกรวย (446968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด)
98 # 3อจ630107-129 EI510639255TH disorn + k9cob (446970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (621209-360)
99 # 3อจ630107-130 EI499686441TH zafari + สนบางกรวย (446973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
100 # 3อจ630107-131 EI520616767TH Bobbie + noi70 (446979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนวการ วัดไร่ขิง เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นครปฐม
101 # 3อจ630107-132 EI537749609TH kfrogyy + ฅนบางใหญ่ (446981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (621207-110)
102 # 3อจ630107-133 EW878901018TH yongyot + k_nine (447058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 230960)
103 # 3อจ630107-134 EI543949989TH zafari + น_สุขปลอด (446982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้ง จ.นครศรีธรรมราช
104 # 3อจ630107-135 EI485925977TH fifadida + srilinjee (446986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นนทบุรี
105 # 3อจ630107-136 EI528050116TH hemman + nakornyong (446987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ630107-138 EI462767527TH sur_suk + somnuk (446992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาช่อดอกไม้ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (590606-098)
107 # 3อจ630107-140 EI550625100TH weerachart + chaidee (447057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2553 จ.ปัตตานี
108 # 3อจ630107-141 EG045574534TH suppachok + OaTaWa (446972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620206-075)
109 # 3อจ630107-142 EI557932524TH เมืองช้าง + nut141 (446974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 87%)
110 # 3อจ630107-143 EI519465631TH MrTeeAyutthaya + (446977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เก่งจริงจริง
พระนางพญา กรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
111 # 3อจ630107-144 EI280133281TH yanaton + Jung69 (446978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี
112 # 3อจ630107-146 EI491627915TH หนึ่งเดียว + หลิงศรีประจันต์ (446984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดหนองเต่า พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองผสม ปี 2450 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
113 # 3อจ630107-147 EI558614346TH chatchai16 + Noogobngob (447055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อดิน(น้ำตาล) ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ630107-149 EI537767151TH หูยาว + Polachet (446988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (621216-119)
115 # 3อจ630107-150 EI531705882TH jittis + Benyapa (446989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)
116 # 3อจ630107-151 EW693640067TH rungkrabi + ปารเมศร (446995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
117 # 3อจ630107-152 EI548153888TH pangjung + kawin1980 (446996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 341649) (G 66%)
118 # 3อจ630107-153 ED289409196TH Bophantom + กีตาร์ (446998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์นาคคู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.สกลนคร
119 # 3อจ630107-154 EI558215370TH Hook2 + joeenok (446999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
120 # 3อจ630107-156 EI505874450TH ของขลัง + NGUAN (447003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จแก่นจันทร์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อผง จ.นครปฐม (G 85%)
121 # 3อจ630107-158 EX436583600TH viwat9 + PunC123 (447007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผงขมิ้น ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย)
122 # 3อจ630107-159 EW363267272TH zafari + น็อตประเวศ (447010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
123 # 3อจ630107-160 EI554008187TH jitnobnom + nuknik2 (447012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (520305-110)
124 # 3อจ630107-161 EI516264763TH ภัคภรวาณิช + คุณตาวิธาน (447015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
125 # 3อจ630107-162 EI528186003TH somar + porn100 (447016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10369) (น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
126 # 3อจ630107-163 EI528186003TH somar + porn100 (447019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10398/น้ำหนักทอง 18 กรัม)
127 # 3อจ630107-164 820123707583 ต่ายวัดหนึ่ง + เชน3536 (447020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญบาตรน้ำมนต์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
128 # 3อจ630107-166 EI406289309TH หูยาว + ชวนชื่น (447024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่โบราณ เนื้อผง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และหักซ่อม)
129 # 3อจ630107-167 EI406289309TH RAK_PT + ชวนชื่น (447026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม
130 # 3อจ630107-168 EI406289309TH bunpotth + ชวนชื่น (447027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางรำพึง เนื้อดินลงรักปิดทอง
131 # 3อจ630107-169 EI406289309TH bunpotth + ชวนชื่น (447029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางถวายเนตร เนื้อดินลงรักปิดทอง
132 # 3อจ630107-171 EI497044590TH yodpra + champ_hpc (447030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (580625-207)(G 75%)
133 # 3อจ630107-172 EI548183156TH korn88 + tayatang (447033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
134 # 3อจ630107-173 EI452143306TH แฟรงค์ตาทิพย์ + tone555 (447036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
135 # 3อจ630107-174 EI551315325TH Bophantom + แพรวพรรณ (447039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
136 # 3อจ630107-175 RG123806027TH ของขลัง + บัวแก้ว (447043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเทริดขนนก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพฝนขอบขวา) (601027-115)
137 # 3อจ630107-176 ED935784966TH วุฒิปราการ + Danai33 (447045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อสำริด ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 67)
138 # 3อจ630107-177 ED365683338TH กระดุมทอง + eddy32 (447046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 816)
139 # 3อจ630107-178 EI420454236TH ukaewsasan + ขวัญนคร (447056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
140 # 3อจ630107-179 EI195992534TH kit01 + ศิษย์ปู่สง่า (447048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท่อน วัดศรีอภัยวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.เลย
141 # 3อจ630107-180 EI542308697TH poonsaka + world (447049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (621111-075)
142 # 3อจ630107-181 EI518924954TH Warayu + ก้อนกรวด (447002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พิจิตร
143 # 3อจ630108-151 EI547965783TH tiyanito + pumcha (447112) กรอบทอง (น้ำหนัก 5.0 กรัม)(G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 09 ม.ค. 2563 - 08:05 น.] #71003 (6/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621218-003 EG622592955TH toy_clong8 (446169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621224-016 EV577998604TH nung919 (446513) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 1อจ630107-001 EI406726619TH NUNG1789 (446912) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621224-015 Buransuk (446461) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
2 # 2อจ621224-023 sompong1691 (446477) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
3 # 2อจ621224-059 ThaiWong (446485) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ621224-060 0 ThaiWong (446398) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
5 # 2อจ630106-027 การันตีพระ (446947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ630107-003 การันตีพระ (446924) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ630107-004 การันตีพระ (446927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ630107-005 การันตีพระ (446929) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ630107-006 การันตีพระ (446931) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ630107-007 การันตีพระ (446934) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
11 # 2อจ630107-008 การันตีพระ (446937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630107-010 การันตีพระ (446938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ630107-014 การันตีพระ (446940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630107-015 การันตีพระ (446941) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ630107-016 การันตีพระ (446944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630107-018 การันตีพระ (446945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ630107-024 การันตีพระ (446896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ630107-025 การันตีพระ (446898) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ630107-026 การันตีพระ (446900) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ630107-027 การันตีพระ (446902) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ630107-028 การันตีพระ (446905) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ630107-029 การันตีพระ (446907) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ630107-030 การันตีพระ (446909) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ630107-031 การันตีพระ (446911) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ630107-032 การันตีพระ (446914) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ630107-033 การันตีพระ (446918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ630107-034 การันตีพระ (446922) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ630107-035 การันตีพระ (446925) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ630107-036 การันตีพระ (446897) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ630107-038 การันตีพระ (446899) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ630107-039 การันตีพระ (446901) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ630107-040 การันตีพระ (446903) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ630107-041 การันตีพระ (446904) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ630107-042 การันตีพระ (446906) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ630107-043 การันตีพระ (446908) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ630107-044 การันตีพระ (446910) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ630107-045 การันตีพระ (446913) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ630107-046 การันตีพระ (446916) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ630107-047 การันตีพระ (446917) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ630107-048 การันตีพระ (446921) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 2อจ630107-052 การันตีพระ (446948) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
42 # 2อจ630108-004 การันตีพระ (447061) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621223-102 ED842876413TH toey7 + อิเค็นจิโร (446341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ชัยนาท
2 # 3อจ630103-011 Arjaree56 + Manat_com (446627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
3 # 3อจ630103-038 youanek1191 + microsoft (446596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อปางเปิดโลก หลวงปู่เพิ่ม วัดแค เนื้อสำริด ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ630104-001 ถุงข้าว + Pboonchai (446731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่นายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (620926-165)
5 # 3อจ630104-002 unvastar + Pboonchai (446734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 65%)
6 # 3อจ630104-003 rayongratchasima + (446738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
khunoak77
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (600201-134)(G 67%)
7 # 3อจ630104-004 thonglor + lidia (446742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย เนื้อทองเหลือง จ.กำแพงเพชร (621211-415)
8 # 3อจ630104-005 jitnobnom + เชษฐ์รัชดา (446745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (600814-016)(G 64%)
9 # 3อจ630104-006 Sapap + mdkm11 (446747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้) (G 74%)
10 # 3อจ630104-007 supotroj + nitithans (446748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 83%)
11 # 3อจ630104-101 EI512513828TH atthasit + หนองซอ (446649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์กลาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง) (610119-020)
12 # 3อจ630104-102 EI539021977TH phoomchai + MIXMUK (446652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1776) (G 83%)
13 # 3อจ630104-103 FAM0002293479 Icando + srikriangkrai (446654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
14 # 3อจ630104-104 EG623187849TH พิชชากร + ปืนใหญ่ (446658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนาคปรก หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ630104-105 EI433339163TH นายชยพล + nuy_two (446660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ630104-106 EI529361361TH poshwises + ottowa (446663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มตันหลังยันต์นะ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
17 # 3อจ630104-107 EI406714505TH arampo + aeykolok (446667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ630104-108 EI548721439TH slaton57 + pyakorn (446670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (621207-150)(G 66%)
19 # 3อจ630104-110 EI293977264TH bangpunDD + zelais (446673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์ชุม ไชยคีรี รุ่นแรก เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2517 จ.พัทลุง
20 # 3อจ630104-111 RP670061467TH โพธาราม + ว่านหวาย (446751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์วัน วัดประสิทธิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.ตรัง
21 # 3อจ630104-112 EF693814576TH virun123 + ไทยแลนด์ (446766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพะรพุทธบาทชนแดน หลังปี 2500 จ.เพชรบูรณ์
22 # 3อจ630104-114 EI532862615TH Worapong4591 + Juicy (446767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่เงินใหม่) (621207-210)(G 66%)
23 # 3อจ630104-116 EG432573916TH บรีสพระช่วย + จำปาเอฟซี (446757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
24 # 3อจ630104-117 EX455114578TH ต่อหนองงูเห่า + calibre36 (446758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1107) (600819-222)
25 # 3อจ630104-118 ED982492856TH amnat108 + Beed098 (446760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
26 # 3อจ630104-119 EI425436353TH nungbangprom + pound2007 (446761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
27 # 3อจ630104-120 EI280768449TH T_marketing + bigbiga (446762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
28 # 3อจ630104-121 EI006936090TH zafari + สัปปะรด (446677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดคู้ยาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
29 # 3อจ630104-122 EI502433484TH world + promsurin (446765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหนุมานออกศึก หลวงพ่อชื่น วัดตาอี เนื้อทองแดงหลังอุดผง ปี 2544 จ.บุรีรัมย์ (ฝังตะกรุดเงิน)
30 # 3อจ630104-123 EI406285196TH ขุนพลโต + ชวนชื่น (446679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุเก่า พิมพ์ไหล่ยก
31 # 3อจ630104-124 EI446053495TH เขาสามยอด + ณัฐปรัชญ์ (446682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 641)
32 # 3อจ630104-125 EG446480485TH zafari + ศรัทธา111 (446684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. สมัยรัชกาลที่ 9 บรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ630104-126 EI372789285TH bangpunDD + tatty (446687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
34 # 3อจ630104-127 EI406268105TH Ketautomotive + พิชชากร (446689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ630104-128 EI528708527TH nottoขอนแก่น + vorawan2345 (446692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
36 # 3อจ630104-129 EI547831092TH kai_kaw + ชัยบางแค (446693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (551025-207)

37 # 3อจ630104-130 EI527109889TH Pikkyy + คนสิ้นใจ (446763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ (ขนาด 5 นิ้ว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
38 # 3อจ630104-131 EI045817899TH โพธาราม + num1522 (446695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ630104-132 EI045817899TH โพธาราม + num1522 (446696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
40 # 3อจ630104-133 EI045817899TH โพธาราม + num1522 (446699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงว่าน
41 # 3อจ630104-134 EI045817899TH โพธาราม + num1522 (446700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงว่าน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
42 # 3อจ630104-136 EI406283884TH โพธาราม + ชวนชื่น (446703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ630104-137 EI548170532TH nopakk + มีคุณ (446706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
44 # 3อจ630104-139 EI525351222TH พลธีร์5559 + tongjoy (446709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
45 # 3อจ630104-140 EI525351222TH phoomchai + tongjoy (446711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (621216-160)(G 57%)
46 # 3อจ630104-141 EI525351222TH tiktik03 + tongjoy (446728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (621216-159)(G 61%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 08 ม.ค. 2563 - 08:11 น.] #70994 (5/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621224-002 EI520716181TH chane31 (446506) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 1อจ621224-005 EI520716204TH chane31 (446508) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
3 # 1อจ621224-009 EI520716218TH chane31 (446510) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ621224-011 EI520716195TH chane31 (446512) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
5 # 1อจ621224-015 EI403378234TH ชายพระเครื่อง (446514) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ621224-017 EV577998604TH nung919 (446517) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ621224-018 EI519017117TH แสนยานุภาพไทย (446518) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ621224-019 ED948294745TH pippinnu (446516) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ630103-004 EU178050957TH sompong963 (446535) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ630103-006 ED465494442TH nooing (446617) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ630103-008 QSV0000126915 thanaj (446621) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ630103-010 EI4710164856TH จิระพระเครื่อง (446619) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ630103-011 EI430067262TH pimthong (446620) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสดบี ที่ 9 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621214-040 sompong1691 (445637) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ621224-028 sompong1691 (446495) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ621224-030 บรีสพระช่วย (446503) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ621224-031 sompong1691 (446505) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ621224-034 sompong1691 (446511) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ621224-035 sompong1691 (446484) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
7 # 2อจ621224-036 sompong1691 (446487) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
8 # 2อจ621224-037 sompong1691 (446490) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
9 # 2อจ621224-038 sompong1691 (446492) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
10 # 2อจ621224-039 sompong1691 (446496) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 2อจ621224-040 sompong1691 (446499) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ621224-041 sompong1691 (446500) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 10 องค์
13 # 2อจ621224-046 ลูกเมืองพิชัย (446491) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ621224-047 sompong1691 (446494) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ621224-048 sompong1691 (446515) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ621224-049 sompong1691 (446521) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ621224-050 sompong1691 (446527) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ621224-051 sompong1691 (446530) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
19 # 2อจ621224-052 sompong1691 (446522) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ621224-054 ThaiWong (446525) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ621224-055 ThaiWong (446528) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
22 # 2อจ621224-056 ThaiWong (446529) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
23 # 2อจ621224-057 ThaiWong (446479) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ621224-058 ThaiWong (446481) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
25 # 2อจ621224-063 Tawanburapha (446482) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ621224-064 Tawanburapha (446486) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ630104-020 การันตีพระ (446633) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ630104-021 การันตีพระ (446640) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ630104-022 การันตีพระ (446642) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ630104-023 การันตีพระ (446645) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
31 # 2อจ630104-024 การันตีพระ (446648) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 2อจ630104-025 การันตีพระ (446651) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
33 # 2อจ630104-026 การันตีพระ (446655) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
34 # 2อจ630104-027 การันตีพระ (446662) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ630104-028 การันตีพระ (446665) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ630104-029 การันตีพระ (446669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ630104-030 การันตีพระ (446674) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ630104-031 การันตีพระ (446676) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ630104-032 การันตีพระ (446681) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ630104-033 การันตีพระ (446680) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
41 # 2อจ630104-034 การันตีพระ (446685) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
42 # 2อจ630104-035 การันตีพระ (446690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ630104-036 การันตีพระ (446691) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 2อจ630106-021 ทิวทัศน์ (446846) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 4 รายการ
45 # 2อจ630106-023 บรีสพระช่วย (446851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
46 # 2อจ630106-026 การันตีพระ (446775) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ630106-036 การันตีพระ (446779) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 2อจ630106-037 การันตีพระ (446895) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
49 # 2อจ630106-039 การันตีพระ (446778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 2อจ630106-040 การันตีพระ (446776) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
51 # 2อจ630106-041 sur_suk (446774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 07 ม.ค. 2563 - 08:07 น.] #70961 (4/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621213-006 EG510152596TH rambo93 (445541) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ621217-006 EI486757983TH artto13 (445809) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ621221-007 EV711461872TH yongyot (446426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ621224-001 EF443936775TH kenshiro2810 (446433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ621224-003 KSST000006586 loongka (446435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ621224-004 EX448583845TH น_สุขปลอด (446438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ621224-006 EI359765792TH ต้นอุทยาน (446441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ621224-007 EI503186223TH แบงค์_วิดวะ (446443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ621224-008 EI465387559TH thatcharit (446524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ621224-012 EG047219690TH Hook2 (446446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ621224-014 EX452309221TH pongpamorn (446449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ621224-020 EI495093332TH krisssana (446450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ621224-021 EG434356715TH Winai61 (446423) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ630103-002 EI526018872TH แม็คหลักสี่ (446580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ630103-003 EI536150028TH คุณศิระ (446582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ630103-007 EI499161231TH mesa918 (446584) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621224-014 เมืองทองยูไนเต็ด (446451) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ621224-016 zebastian (446453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ621224-017 apisorn (446519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ621224-018 sompong1691 (446463) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
5 # 2อจ621224-020 p_awest (446469) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ621224-024 sompong1691 (446480) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
7 # 2อจ621224-026 sompong1691 (446489) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
8 # 2อจ621224-027 sompong1691 (446493) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
9 # 2อจ621224-061 ThaiWong (446406) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ630103-001 หนุ่มธนบุรี (446564) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ630103-002 lamunman (446566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ630103-004 Manat_com (446568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ630103-005 เทพสมุทร (446570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ630103-006 keng2407 (446571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ630103-007 AINA1611 (446573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ630103-008 jingmanu (446575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ630103-009 Pseheng (446577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ630103-010 chaay (446579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ630103-011 คานธี (446611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ630103-012 คานธี (446613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ630103-015 ppffarm (446628) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ630103-016 rooms_studio (446615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ630103-021 Addyhandsome (446549) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ630103-023 njeesom (446552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ630104-016 การันตีพระ (446629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ630104-018 เน้นพระสวย (446733) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 4 รายการ
27 # 2อจ630104-019 การันตีพระ (446630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ630104-037 การันตีพระ (446631) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ630104-038 การันตีพระ (446634) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ630104-039 การันตีพระ (446644) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ630104-040 การันตีพระ (446646) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ630104-041 การันตีพระ (446656) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ630104-042 การันตีพระ (446661) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ630104-043 การันตีพระ (446666) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ630104-044 การันตีพระ (446671) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ630104-045 การันตีพระ (446675) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ630104-046 การันตีพระ (446768) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ630104-047 การันตีพระ (446632) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ630104-048 การันตีพระ (446635) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ630104-049 การันตีพระ (446639) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 2อจ630104-050 การันตีพระ (446641) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 2อจ630104-051 การันตีพระ (446643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
43 # 2อจ630104-052 การันตีพระ (446647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 2อจ630104-053 การันตีพระ (446650) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 2อจ630104-054 การันตีพระ (446653) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 2อจ630104-055 การันตีพระ (446657) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 2อจ630104-056 การันตีพระ (446659) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 2อจ630104-057 การันตีพระ (446664) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 2อจ630104-058 การันตีพระ (446668) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 2อจ630104-059 การันตีพระ (446672) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 2อจ630104-060 การันตีพระ (446678) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
52 # 2อจ630104-061 การันตีพระ (446683) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
53 # 2อจ630104-062 การันตีพระ (446686) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
54 # 2อจ630104-063 การันตีพระ (446688) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
55 # 2อจ630104-064 การันตีพระ (446694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
56 # 2อจ630104-065 การันตีพระ (446698) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
57 # 2อจ630104-066 การันตีพระ (446701) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
58 # 2อจ630106-010 การันตีพระ (446769) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
59 # 2อจ630106-011 การันตีพระ (446770) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
60 # 2อจ630106-012 การันตีพระ (446771) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
61 # 2อจ630106-013 การันตีพระ (446772) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
62 # 2อจ630106-014 การันตีพระ (446773) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621214-121 EI392393216TH joeenok + นับตังค์ (445603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
2 # 3อจ621218-140 EI409573109TH พิชชากร + ริณดา (445991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
3 # 3อจ621223-118 EI325066540TH hanaroger + หนุ่ยเสื้อดำ (446603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
4 # 3อจ621224-006 boonsom2499 + microsoft (446608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซมนายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ621224-133 EF615873859TH nung919 + Buncha (446430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ630103-001 anantand + ต่อ_ถนนตก (446565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (G 83%)
7 # 3อจ630103-002 LEEYA + ชลชินเขต (446567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
8 # 3อจ630103-003 Michy + pipat_ch (446569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง(ดำ) ปี 2517 จ.ระยอง (621220-049)
9 # 3อจ630103-004 nopakk + นครเมืองเก่า (446572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้ชำรุดฐานล่าง)
10 # 3อจ630103-005 โพธาราม + นครเมืองเก่า (446574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปางประทานพร หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ปี 2494 จ.สมุทรสงคราม
11 # 3อจ630103-006 m-cot + MRDAVE (446576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (560802-208)
12 # 3อจ630103-007 zong2521 + Lionado (446624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
13 # 3อจ630103-008 Narongchai007 + ทรัพย์เจริญ (446578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (621021-379)
14 # 3อจ630103-009 KUUGA + พุทธบูชา (446622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (550810-089)
15 # 3อจ630103-010 montri_rne + ซารีญา (446581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นเจริญลาภ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 11)
16 # 3อจ630103-015 ตามพิจิตร + บี1727 (446591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
17 # 3อจ630103-016 amnat108 + vinit09 (446598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท)

18 # 3อจ630103-017 Tarzan + vinit09 (446600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท)
19 # 3อจ630103-018 vpong + keng2407 (446601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พะเยา (G 78%)
20 # 3อจ630103-019 เหวัชระ + tong0259 (446604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดนาสร้าง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.ชุมพร
21 # 3อจ630103-020 ณัฐปรัชญ์ + noomark (446606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
22 # 3อจ630103-021 mekin + bangkokpoms (446538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
23 # 3อจ630103-022 pradee125 + sabd11 (446539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุม วัดนาสัก รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชุมพร
24 # 3อจ630103-023 แม้วจอมเทียน + Sura-Gan (446540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ค่ายเสนาณรงค์สร้าง เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ปัตตานี (หมายเลข 28/น้ำหนักทอง 13 กรัม)
25 # 3อจ630103-024 SongkanA + kuromi (446541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง รุ่นพรหมเพชร เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2547 จ.ปทุมธานี
26 # 3อจ630103-025 pandp + nattasak (446542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหารฯ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ630103-026 pandp + Buncha (446543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่น Japan เนื้อแก้ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้
28 # 3อจ630103-027 vorawan2345 + pornnakornsi (446544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
29 # 3อจ630103-028 amnat108 + ppffarm (446545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621219-055)
30 # 3อจ630103-029 gallardo + หนุ่ยเพชรบุรี (446547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณเศรษฐี 91 เนื้อทองคำฝังเพชร ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9)
31 # 3อจ630103-030 itthikorn + rooms_studio (446548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (621007-152)
32 # 3อจ630103-031 chajks + amata_tong (446623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
33 # 3อจ630103-032 ภูริวัจณ์(โย) + amata_tong (446585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (กรอบทอง)(G 74%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
34 # 3อจ630103-033 panu_pdd + microsoft (446586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดกงจักร ๒๑)
35 # 3อจ630103-034 sombatbs + microsoft (446587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)(620918-171)
36 # 3อจ630103-035 LEEYA + microsoft (446589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ630103-036 disorn + microsoft (446592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ630103-037 sombatbs + microsoft (446594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)(620822-113)
39 # 3อจ630103-039 napon + microsoft (446599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ630103-101 EI469780960TH pramual + อุกฤช (446590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดส่วนบน)
41 # 3อจ630103-102 PSP0005296191 kittisak_10 + (446593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หลังยันต์หมึกแดง เนื้อผง ปี 2508 จ.จันทบุรี
42 # 3อจ630103-103 EI503186930TH nung919 + ภิรัต (446595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
43 # 3อจ630103-104 EI516272521TH zafari + golfsriracha (446597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อสำริด ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ630103-105 SMCP000697275 sur_suk + krai007 (446602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
45 # 3อจ630103-106 EI427863748TH บ้านพระ + bunhar35 (446605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์หลังเตารีด ปี 2505
46 # 3อจ630103-107 EI526018872TH jean5555 + แม็คหลักสี่ (446607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (621211-412)
47 # 3อจ630103-109 ED922168665TH ตราชั่ง + khunpon (446610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
48 # 3อจ630103-110 adisak197 + joycezalnw (446612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง
49 # 3อจ630103-111 EI440926907TH amnat108 + Kaeokleng (446550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(621210-450)
50 # 3อจ630103-112 EI270687357TH bangpunDD + crafter (446551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ630103-113 EI428848804TH พลธีร์5559 + Tumkung (446553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพรมดำใหม่)
52 # 3อจ630103-114 B2S093A50224 yuthapong + Tatchapong (446554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 63%)
53 # 3อจ630103-115 EI203683304TH Arjaree56 + rattasah (446626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(580112-259)
54 # 3อจ630103-116 EI530300965TH tuitt + Beed098 (446557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 171)
55 # 3อจ630103-117 EI525052617TH nung919 + Buncha (446559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี

56 # 3อจ630103-118 EI525052617TH nung919 + Buncha (446561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
57 # 3อจ630103-119 EI268465776TH Nongboom + anusornss (446562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
58 # 3อจ630103-120 EI090898828TH Jippooh + armarging (446625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 111 ปี กระทรวงกลาโหม พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม)
59 # 3อจ630103-121 EI538102039TH กุ๊กราม2 + ziggaza (446555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุวัดพระแก้ว เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (621116-011)
60 # 3อจ630103-122 EI514586275TH C-PRUK + ปภานลิน (446556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
61 # 3อจ630103-123 EF623074334TH taccord + สำเหร่พระเครื่อง (446558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูวิจิตรธรรมาจารย์ วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
62 # 3อจ630103-124 EI519440970TH lekdee + เก่งจริงจริง (446560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 578)
63 # 3อจ630103-125 EI529320945TH kohler + ichigomomo (446563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อกัลปังหา จ.ชลบุรี (ขนาด 2.5 นิ้ว) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 06 ม.ค. 2563 - 08:08 น.] #70917 (3/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621213-040 EI343253875TH อุกฤช (445567) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ621214-004 EU958248263TH กำไลทอง (445672) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ621214-006 EI468453362TH กำไลทอง (445675) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ621214-019 EI327182821TH พระสิทธิลักษณ์ (445610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ621216-003 EI090883956TH ตัดเซียน (445763) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
6 # 1อจ621216-007 EI483035831TH เสือสมิง (445741) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ621216-031 EI471022022TH จิระพระเครื่อง (445782) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ621216-041 EI468471750TH tui_bong (446107) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
9 # 1อจ621216-046 EI468471750TH tui_bong (446116) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ621217-011 EI445085846TH k9cob (445814) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ621217-015 EX365964639TH จุ๊สุราษฎร์ (445786) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 1อจ621217-022 EI320356341TH mrsurasit (445860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ621217-024 EI467344335TH maii_amulet (445867) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ621217-025 EI399337908TH เอื้ออนันต์ (446159) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ621218-027 EI498362435TH poshwises (445982) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ621219-004 EI4701024139TH จิระพระเครื่อง (446061) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ621219-006 EI034081051TH มัสชา (446064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ621219-017 EI497135707TH จิระพระเครื่อง (446090) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ621220-003 ED982465949TH Beed098 (446222) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ621220-004 EI478041763TH รถโฟร์ค (446190) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 1อจ621220-005 EI406266489TH ชวนชื่น (446198) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ621220-012 EF137577182TH สยามเมืองยิ้ม (446212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621209-028 dang29 (445056) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ621210-031 เจริญ42 (445098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ621213-010 monokuro (445572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ621213-016 แค่นี้ก็พอ (445554) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ621214-005 wutisil (445656) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ621217-007 ภพเมืองสรรค์ (445844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ621217-015 suppaleak (445875) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ621217-019 suppaleak (445882) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
9 # 2อจ621218-002 yuta2525 (446014) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ621218-006 boyplayground (446013) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 2อจ621218-008 กำไลทอง (446002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ621219-005 kitsanachai_1 (446031) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ621219-011 JITCHOO1361 (446036) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ621219-012 สิงขร (446019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ621220-009 kittikitti (446194) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ621220-036 ตาแจ๋ว (446167) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ621224-001 โก๋โรจน์ (446447) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ621224-002 โก๋โรจน์ (446452) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ621224-003 โก๋โรจน์ (446457) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ621224-004 โก๋โรจน์ (446460) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ621224-005 โก๋โรจน์ (446465) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ621224-006 โก๋โรจน์ (446468) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ621224-007 โก๋โรจน์ (446470) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ621224-008 โก๋โรจน์ (446473) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ621224-009 โก๋โรจน์ (446476) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ621224-010 โก๋โรจน์ (446478) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ621224-011 โก๋โรจน์ (446454) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ621224-012 โก๋โรจน์ (446455) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ621224-013 โก๋โรจน์ (446459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ630103-017 rooms_studio (446616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ
31 # 2อจ630103-022 njeesom (446534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ630103-024 Kit001 (446536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621214-102 EI443325583TH jittis + สกุลโด่ง (445691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง
2 # 3อจ621214-119 RTMR000007802 thonglor + เมกมาย (445597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดรังษี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ621214-123 EI461006422TH schan2514 + (445608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiywutkunarsa
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ฐานบัวเม็ด เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (G 88%)
4 # 3อจ621214-134 EI490024817TH Tochiro + เขยศรีเกศ (445676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อแหยม วัดดอนพุทรา เนื้อดิน ปี 2485 จ.นครปฐม
5 # 3อจ621216-006 poshwises + ลูกเมืองพิชัย (445721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดอินทาราม เนื้อผงลงรัก ปี 2517 จ.นนทบุรี
6 # 3อจ621216-101 EI476124765TH SongkanA + kai_emotionfc19 (445734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดพันอ้น พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2523 จ.เชียงใหม่ (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก) (G 78%)
7 # 3อจ621216-102 EW787038023TH เอิร์ธสาย2 + sanopporn (446156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ621216-114 TPD048A001482 chateta + แป๊ะ2498 (445759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 91%)
9 # 3อจ621217-107 E489026807TH capter1 + moterair (445811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพวง วัดหนองกระโดน เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครสวรรค์
10 # 3อจ621217-122 EI504713685TH ลู่เฉินเฟย + mingch (445791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
11 # 3อจ621217-142 EB321239810TH พรานม่วง + แอ้วนนท์ (445834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดบางช้างเหนือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม
12 # 3อจ621218-001 ChonChob + โต้งพลับพลา (445956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อขำ วัดแก้วบางพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ621218-004 TEE_INTER + jugree02 (445964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ621218-101 EG353132063TH เสี่ยเมืองกาญฯ + Suradech (445926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรัยญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สกลนคร (สภาพใช้สึกมาก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
15 # 3อจ621218-113 EI493256381TH pramual + mingch (445919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดธรรมิกราช พิมพ์โมคคัลลาน์-พระสารีบุตร เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ621218-117 EI518220178TH mixerpra + saithip787 (446006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.เลย
17 # 3อจ621218-130 EI374997595TH KySukit + cosmopra (445941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
18 # 3อจ621218-139 EI409573109TH กระแสร์2 + คูณสตางค์ (445989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ621218-151 EI293966522TH Bophantom + chokun_son (445889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์
20 # 3อจ621218-160 EI490545058TH loongka + เอกเมืองตรัง (445904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกระทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ621219-101 EI453205611TH puu2511 + Pissawat29 (446523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ621219-112 EG045569415TH pramual + OgapzaO (446050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
23 # 3อจ621219-127 EW580112347TH bluearrow58 + K-SANSRI (446087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย เนื้อดิน ปี 2460 จ.สิงห์บุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
24 # 3อจ621219-132 EI389289363TH itthikorn + Maximax (446023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังจาร เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (610321-015)
25 # 3อจ621220-109 ED982465952TH แก้วพรหม + Beed098 (446172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีจอ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี
26 # 3อจ621220-110 ED952465952TH แก้วพรหม + Beed098 (446176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะเส็ง เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี
27 # 3อจ621220-125 EI494531981TH TEE_INTER + ฐณะวัฒน์ (446140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ621220-143 EG426624035TH bluearrow58 + tomcm (446136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ พิมพ์กลางฐานตาราง เนื้อชินเงิน จ.เชียงราย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
29 # 3อจ621224-001 Otakesang + (446456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมืองทองยูไนเต็ด
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 18596) (สภาพทำความสะอาดผิว)
30 # 3อจ621224-002 Kittisaktnd + คุณพ่อลูกแฝด (446458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
31 # 3อจ621224-003 bkhamnon + nattasak (446462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ621224-004 Bophantom + BlackCanary (446464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ขอนแก่น
33 # 3อจ621224-005 tubtim77 + noomark (446526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ621224-007 Somkiathong + microsoft (446467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ621224-008 Panamera + microsoft (446472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นปฏิสังขรณ์ เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 371/น้ำหนักทอง 14.8 กรัม)
36 # 3อจ621224-009 sameaw + mdkm11 (446474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 69%)
37 # 3อจ621224-010 โอ๋อินทรา + fcoonk (446475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 583)
38 # 3อจ621224-101 ช_ชุติวัตร + LUCKY7 (446384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ลำปาง (หมายเลข 163)
39 # 3อจ621224-102 EI525755482TH t_inkeaw + วิจิตรา (446385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (G 77%)
40 # 3อจ621224-103 EI443212238TH keng_kung + Wharton (446532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร
41 # 3อจ621224-105 EI489747866TH disorn + น้องหมี (446388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ621224-106 EI489747866TH disorn + น้องหมี (446391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
43 # 3อจ621224-107 EI526707157TH ghostrecon17 + chaintv (446393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงิน พิมพ์พระประธานแหวกม่าน เนื้อชิน จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ621224-108 ED875056685TH meomern23 + anusornss (446396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 66%)
45 # 3อจ621224-109 EI484356506TH bangpunDD + พรพระพุทธคุณ (446400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง วัดทุ่งเศรษฐี รุ่นเสาร์ห้าเงินมาห้าพันล้าน ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
46 # 3อจ621224-110 TWCR000060922 เมืองช้าง + khak2800 (446402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ621224-111 EI525767145TH murbur + napsss (446407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างขวา)
48 # 3อจ621224-112 EI494635876TH nung919 + Buncha (446409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
49 # 3อจ621224-113 EI494635876TH teeneung + Buncha (446520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ621224-114 EI520607907TH taat_007 + noi70 (446410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ621224-115 BKWT000126908 พ่อมด + nattakom2525 (446413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดกำแพงเพชร เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
52 # 3อจ621224-116 EI525330593TH popamam + tongjoy (446414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (621216-158)(G 62%)
53 # 3อจ621224-117 EI525330593TH นิคมตะวันออก + tongjoy (446417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2519 จ.ระยอง (621216-157)
54 # 3อจ621224-118 EG335720195TH Tons2511 + แพะลุยทุ่ง (446419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้) (G 78%)
55 # 3อจ621224-119 EI492820518TH kittisak_10 + kraisornuo (446421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
56 # 3อจ621224-120 EV972536274TH popular_rock + (446424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หิมพานต์มุ่งงาม
รูปถ่ายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง) (620426-032)
57 # 3อจ621224-121 EI494534149TH arampo + ฐณะวัฒน์ (446531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
58 # 3อจ621224-122 EI409589789TH พิชชากร + คูณสตางค์ (446404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 467334)
59 # 3อจ621224-123 EI409589789TH believe + คูณสตางค์ (446411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
60 # 3อจ621224-124 EL409589789TH PharmX + คูณสตางค์ (446412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
61 # 3อจ621224-125 EI409589789TH kingseo99 + คูณสตางค์ (446416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 269421)
62 # 3อจ621224-126 EI215419562TH PHLOI + กรอมูเลท (446418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง เนื้อชิน
63 # 3อจ621224-127 EI485404392TH zafari + ตุ๋ย-ท่าทราย (446420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 1.2 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบควันธูป)
64 # 3อจ621224-128 EI463464893TH น้องปุ๊ก + pattanakorn (446422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) (560223-100)(G 73%)
65 # 3อจ621224-129 EI526018682TH chateta + ไข่มุข (446425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.นครสวรรค์ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
66 # 3อจ621224-130 PSJR000490269TH nopakk + มีคุณ (446428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
67 # 3อจ621224-131 EI532840380TH DDman + autpichut (446427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
68 # 3อจ621224-132 RSJR000490269 pumcha + มีคุณ (446429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
69 # 3อจ621224-134 EF615873859TH kittisak_10 + Buncha (446432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ไหล่จุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.เพชรบุรี
70 # 3อจ621224-136 RLSK000020832 MikeShiNoDa + OgapzaO (446437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนบน)
71 # 3อจ621224-137 EW715875795TH thonglor + นู๋โอปอ (446439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเดี่ยวดำ กรุท่าวุ้ง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
72 # 3อจ621224-138 EG343308106TH น้องปีเตอร์ + hot2523 (446440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ621224-139 EW001294323TH khun_kit + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (446442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เปลี่ยน วัดใต้ รุ่น 2 พิมพ์ตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
74 # 3อจ621224-140 EI363072497TH juipeter + กานกินรี (446444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระสิบชาติตัดเดี่ยว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
75 # 3อจ621224-141 EI533802710TH bombee2 + แพรวพรรณ (446387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (621213-945) (G 62%)
76 # 3อจ621224-142 EX467570699TH wit22 + taeprakeng99 (446389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26417)
77 # 3อจ621224-143 EI523011835TH zafari + tle_wangpikul (446390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
78 # 3อจ621224-144 EI408076187TH แบทแมน + ศักดิ์คอนวอย (446392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา
79 # 3อจ621224-145 EI480759252TH bangpunDD + ตะแคงขวด (446394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 423987)
80 # 3อจ621224-146 EX370370598TH MrTeeAyutthaya + ANURUT (446397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
81 # 3อจ621224-147 EI516473979TH THARIS + joeenok (446399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 13 เนื้อเงิน ปี 2531 จ.สระบุรี (570522-062)
82 # 3อจ621224-148 EI471117119TH ก๋งตลิ่งชัน + น้ำคอก99 (446401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 81%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
83 # 3อจ621224-149 EX443101594TH วิเศษชัยชาญ + ukaewsasan (446403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก วัดนก เนื้อผงใบลาน จ.อ่างทอง
84 # 3อจ621224-150 EI506516207TH zafari + birdnaja (446405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นตระกูลโจว เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี
85 # 3อจ621224-151 EX461983895TH มอร์เมืองทอง + เบิร์ดพนาสนธิ์ (446431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดกดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครปฐม
86 # 3อจ621224-152 EG434356715TH perfectman77 + Winai61 (446436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (621129-137)
87 # 3อจ630103-012 เทพสมุทร + klang_pra (446588) ตลับทอง (น้ำหนัก 11.5 กรัม)(G 79%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 04 ม.ค. 2563 - 08:11 น.] #70888 (2/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621214-027 EI481809587TH chamnan2014 (446310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ621216-004 ED982446967TH Beed098 (446229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ621217-018 TPD007A000797 Xdireak (446232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ621217-030 EF171033251TH ตาโอฬาร (446235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ621220-008 EI457070282TH จ๊ะแจงร้อน (446239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ621221-002 EF532340137TH Bophantom (446287) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ621221-003 KBAN000852432 taccord (446255) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
8 # 1อจ621221-004 EI530600885TH payan (446263) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
9 # 1อจ621221-005 EI512297240TH คุณศิระ (446297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ621221-006 EI512297240TH คุณศิระ (446304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ621221-008 EI285140165TH chane31 (446237) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 18 องค์
12 # 1อจ621221-009 EQ434773115TH artto13 (446306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ621221-010 EG335720187TH แพะลุยทุ่ง (446327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ621223-001 EI497497581TH ฅนบางใหญ่ (446331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ621223-002 EI466484818TH ยุทธจันทบุรี (446372) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 1อจ621223-003 EI345137302TH แตงโมแดง (446373) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
17 # 1อจ621223-004 EI285140151TH chane31 (446375) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 1อจ621223-005 EI510549952TH popular_rock (446378) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ621223-006 EI510549952TH popular_rock (446380) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621213-013 Haasdk123 (446269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ621220-003 Au3551 (446272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ621221-001 bannasom (446244) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ621221-016 lerdlit (446298) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ621221-017 lerdlit (446309) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ621221-019 montrito (446260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ621221-020 โบ๊ทพระเครื่อง (446265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ621221-021 โบ๊ทพระเครื่อง (446249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ621221-022 โบ๊ทพระเครื่อง (446251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ621221-030 aee_sotspa (446289) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
11 # 2อจ621221-031 aee_sotspa (446292) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
12 # 2อจ621221-032 sompong1691 (446296) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 2อจ621221-033 เศกสรรค์2511 (446252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ621221-034 sompong1691 (446314) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ621221-035 sompong1691 (446248) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ621221-036 sompong1691 (446256) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ621221-037 sompong1691 (446317) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
18 # 2อจ621221-038 sompong1691 (446318) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
19 # 2อจ621221-042 lexrain (446262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ621221-043 nuaypkt (446231) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ621221-044 tui07wc (446266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ621221-045 microsoft (446268) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ621221-047 microsoft (446278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ621221-048 aeakarat (446313) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ621223-001 Wachilapat (446334) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
26 # 2อจ621223-002 pyakorn (446354) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
27 # 2อจ621223-003 suntisook8345 (446345) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ621223-004 bkk10250 (446359) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
29 # 2อจ621223-005 แป๊ะคลองผดุง (446347) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 2อจ621223-006 bluezone69 (446351) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ621223-007 bluezone69 (446336) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ621223-008 อตกพระเครื่อง (446356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ621223-009 Tawanburapha (446361) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ621223-011 ppffarm (446332) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ621223-012 กำไลทอง (446381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ621223-016 Tawanburapha (446367) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ621223-017 การันตีพระ (446497) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ทอง 4 รายการ
38 # 2อจ630103-020 ศิริมงคล (446533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621220-114 EV200868437TH เทพสมุทร + ทรัพย์1990 (446264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพล้างผิว)
2 # 3อจ621221-001 คนคลองด่าน + pichetz (446233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดสุทัศนฯ รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ621221-002 mntpt + บีเวียงพิงค์ (446234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรกลับ ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดใต้ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (620828-120) (G 82%)
4 # 3อจ621221-003 warship09 + chanram (446236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นไหว้ครู เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 9/น้ำหนักทองรวม 36.1 กรัม)
5 # 3อจ621221-004 tangmo123 + ชอบพิจิตร (446238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร (G 69%)
6 # 3อจ621221-005 ฐณะวัฒน์ + watchira (446240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (540602-374) (G 69%)
7 # 3อจ621221-006 tanint + watchira (446242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(540526-181)
8 # 3อจ621221-007 มงคลทิพย์ + Poucat (446243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 176) (G 74%)
9 # 3อจ621221-008 นายแก้ว + Poucat (446245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
10 # 3อจ621221-009 Warayu + dang29 (446246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
11 # 3อจ621221-010 MikeShiNoDa + supol (446247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอฐานสูง กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
12 # 3อจ621221-011 เมืองช้าง + Earthquake (446250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ621221-013 เพิ่งหัดดู + microsoft (446258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชาศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม พิมพ์มารวิชัย เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 3 นิ้ว)(621206-212)
14 # 3อจ621221-014 บรีสพระช่วย + microsoft (446261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ621221-101 EW580113585TH ต่อ_ถนนตก + แซนวิช (446257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบูชา พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ วัดมงคลชัยพัฒนา เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2539 จ.สระบุรี (หมายเลข 1288/หน้าตัก 9 นิ้ว)
16 # 3อจ621221-102 EI512501073TH Ketautomotive + หนองซอ (446259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย) (G 76%)
17 # 3อจ621221-103 EI497133051TH kim86 + ไร้นาม99 (446326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ621221-104 EI422361700TH gumoo007 + Zinemala (446267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
19 # 3อจ621221-105 EX438344046TH Warayu + ข้าวตอกแตก (446270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
20 # 3อจ621221-106 EI481921382TH anantand + bluezone69 (446275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ621221-107 UCLB000009936 taat_007 + bigforever11 (446276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและชำรุดด้านหลัง) (621204-019)
22 # 3อจ621221-108 EI409588559TH พิชชากร + คูณสตางค์ (446279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ621221-109 EI409588559TH พิชชากร + คูณสตางค์ (446281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ621221-110 EI409588559TH nco29-48 + คูณสตางค์ (446282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)
25 # 3อจ621221-111 EI090896359TH jtrsnum + armarging (446288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) (น้ำหนักทอง 12.9 กรัม)
26 # 3อจ621221-112 EI090896359TH บ้านกรอบเงิน + armarging (446293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองคำ ปี 2541 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) (น้ำหนักทอง 10.8 กรัม)
27 # 3อจ621221-113 EI498403458TH TON_TAVEE2012 + (446295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
poshwises
พระปิดตาหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด 2 ดอก)
28 # 3อจ621221-114 EI498403458TH เก่งพระเครื่อง + poshwises (446300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อริ้ว วัดตลาดเกรียบ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
29 # 3อจ621221-115 EF229379055TH ตราชั่ง + pandp (446303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพใช้และแต่งผิว) (G 73%)
30 # 3อจ621221-116 EI406292149TH inspire + ชวนชื่น (446305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
31 # 3อจ621221-117 EI420435501TH Gupruek + Nongmini (446323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.จันทบุรี
32 # 3อจ621223-001 zafari + naret18 (446333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้และแต่งผิว)
33 # 3อจ621223-002 เอี่ยมโชคดี + oudood (446335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ621223-003 nung919 + oudood (446338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มจิก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ621223-004 BIRD1966 + pui1228 (446340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ621223-005 sathit_eng + ฅนรักพระ (446342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

37 # 3อจ621223-006 Ketautomotive + boboaf (446344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
38 # 3อจ621223-007 สิทธิชัย + phichit07 (446346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
39 # 3อจ621223-008 Bophantom + หรั่งวัดไตร (446349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
40 # 3อจ621223-009 prons + ammoniamotion (446352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
41 # 3อจ621223-101 EI505056756TH Hook2 + ชาติน (446339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ621223-103 EG093043690TH phoomchai + (446343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมืองทองยูไนเต็ด
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 394632)(621211-391)
43 # 3อจ621223-104 RX193635103TH putza8888 + เสือหรรษา (446348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน จ.นครราชสีมา (วัดใหม่สระปทุมสร้าง)
44 # 3อจ621223-105 EI527101752TH olympia + tatty (446350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
45 # 3อจ621223-106 EI483837206TH bdbdbd + pikkared (446353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)(621113-059) (G 63%)
46 # 3อจ621223-109 EI492820521TH zafari + kraisornuo (446362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียม ปี 2519 จ.สมุทรสาคร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
47 # 3อจ621223-110 EI526333503TH mana1 + booter (446364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ฐานเก้าชั้นอกวี เนื้อผง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
48 # 3อจ621223-111 EI495923922TH pornlimk + ศิษย์ปู่สง่า (446368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
49 # 3อจ621223-112 EI453206271TH pandp + Pissawat29 (446369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ621223-113 EI307083759TH Kit001 + sef_ann (446371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง(เหลือง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (วัดคอกหมูสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
51 # 3อจ621223-114 EI526704442TH วณิชออโต้ + boytiew (446374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
52 # 3อจ621223-116 EI480773682TH อสูรแดง + ตะแคงขวด (446377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ621223-117 EV775865424TH likeit + เก๋งกาฬสินธุ์ (446379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
54 # 3อจ621223-119 EI462766305TH lekyo89 + ลิงทอง (446382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง
55 # 3อจ621223-121 EI494550380TH nuthapol + Arunlert69 (446357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี

56 # 3อจ621223-122 EI495714734TH phoomchai + waves (446360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง) (620125-200)(G 75%)
57 # 3อจ621223-123 EI448442595TH hamham + noomno (446363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (620411-060) (G 62%)
58 # 3อจ621223-124 EI488288090TH pakarapo + pound2007 (446366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์เกศบัวตูม จ.นครศรีธรรมราช (กรอบทอง)(G 76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 03 ม.ค. 2563 - 09:25 น.] #70829 (1/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ621219-005 EI431937668TH เสือสมิง (446018) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
2 # 1อจ621220-009 EI489483625TH แต-สุโขทัย (446139) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ621220-013 EF137577182TH สยามเมืองยิ้ม (446145) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ621220-031 ตาแจ๋ว (446209) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ621220-032 ตาแจ๋ว (446211) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
3 # 2อจ621220-033 ตาแจ๋ว (446214) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ621220-034 ตาแจ๋ว (446157) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ621220-035 ตาแจ๋ว (446161) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ621220-037 ตาแจ๋ว (446178) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ621221-050 การันตีพระ (446230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ621223-015 การันตีพระ (446330) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ621224-042 การันตีพระ (446383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ621218-003 มงคล_เล็ก + pornnakornsi (445962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ621220-121 EI513632818TH joeenok + ทัศดา (446223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM