ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ทุกวันเสาร์ สถาบันการันตีพระ จะเปิดบริการ 9.00-15.00 น.


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- ทางเว็บไซต์ฯ ขอแจ้งเวลาทำการของสถาบันการันตีพระ ประจำปี 2563 ดังนี้ค่ะ

..... วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เปิดบริการเวลา 9.00 - 16.30 น.
..... วันเสาร์ เปิดบริการเวลา 9.00 - 15.00 น.

- ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 2563 เป็นต้นไป
- จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
- เว็บไซต์การันตีพระ

โดยคุณ webmaster1 [พฤ. 26 ธ.ค. 2562 - 22:59 น.]<