ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤษภาคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 03 พ.ค. 2562 - 08:15 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 31 พ.ค. 2562 - 08:10 น.] #65759 (24/24)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620521-002 EV861736250TH bird2513 (426328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620524-003 EV906649076TH พรหมมาตร์ (426657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ620524-004 EW569872933TH อาทิตย์๙๙ (426564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620524-005 EX371426452TH wunlop (426567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620524-006 EW20305620TH Kaeokleng (426569) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620524-007 EF117208617TH aodaod32 (426571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620524-008 FMTU000020426 Mrsonudom (426574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620524-009 EW854053272TH Nippit (426578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620524-010 ED805537950TH กำไลทอง (426580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620524-011 EW084537992TH manee21 (426561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620524-013 EW298902016TH saksit13 (426563) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ620524-014 EW701909370TH seranee (426565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ620524-015 EU719720493TH Darkman (426566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620524-016 EF320905967TH maii_amulet (426568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ620524-018 ED819920696TH thumma (426573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620524-019 RLMG000003182 สิบแปด (426575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620524-020 EW590208929TH ศิริมงคลดี (426577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ620524-021 ED804892486TH lekyo89 (426654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ620524-022 EX335352350TH ponpiya (426653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ620524-023 ED801284478TH คมรามอินทรา (426562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620525-001 ED816112125TH ล้มมวย (426691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ620525-002 EW910920833TH เสือสมิง (426693) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 1อจ620525-004 EF308383970TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (426698) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 1อจ620525-006 ED803099920TH pong521 (426708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620525-007 EW762503761TH อิคคิว (426711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ620525-008 ED797751429TH โซดา2456 (426714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ620525-009 EV885706986TH opol1812 (426716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ620525-011 ED816521712TH บรีสพระช่วย (426751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ620525-013 EW806526352TH สุนทรฤทธิ์ (426753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ620525-014 LUAP000384941 โบ๊ทพระเครื่อง (426754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 1อจ620525-015 LUAP000384942 โบ๊ทพระเครื่อง (426755) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ620525-017 EW468156934TH J_chitchai (426757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ620525-018 SMDN000014180 feifei (426758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620518-006 zafari (426142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620518-012 Veenniyakul (426125) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ620520-005 UDS-35 (426248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ620520-008 พุทธบูชา (426254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ620522-004 pornnakornsi (426658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620524-001 disakorn (426633) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620524-002 golfj (426636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ620524-003 อาณาจักรพระ (426637) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ620524-005 prayoyo2510 (426641) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ620524-006 SiwaDa928 (426644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620524-007 caszamix (426646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620524-008 sillaprathai (426647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620524-010 guntinan (426651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620524-011 Kaewklom (426584) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ620525-001 aee_sotspa (426723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ620525-003 chuchart-k (426729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ620525-006 OMBUN (426740) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ620525-007 montri_rne (426744) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ620525-009 Meetung (426747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ620525-010 rooms_studio (426749) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ620525-011 aee_sotspa (426724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620525-013 ปิงเปียง (426728) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620525-015 limmy (426733) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ620525-016 corpse (426736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ620525-018 Veenniyakul (426737) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ620525-019 penggo (426738) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ620525-020 youanek1191 (426739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620522-008 แม้วจอมเทียน + darita32 (426386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ620523-008 tanint + bunjerd (426430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
3 # 3อจ620523-146 EV905373091TH ป่าตาลดอย + ชฎาภรณ์ (426494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 67%)
4 # 3อจ620525-133 EW496660666TH change + เต้แม่โจ้ (426741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์ข้าวหลามตัด เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (G 64%)
5 # 3อจ620527-003 พรพระพุทธคุณ + สันคลองสาม (426768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (560208-085) (G 67%)
6 # 3อจ620527-004 fluke + JoEthaibev (426771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620105-119)(G 68%)
7 # 3อจ620527-005 kopper + JoEthaibev (426773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620322-073)
8 # 3อจ620527-006 มนต์เมืองเหนือ + JoEthaibev (426776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมบนขวา)(620307-017)
9 # 3อจ620527-122 EF320890595TH กาเบียล + Juicy (426777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ620527-008 disakorn + ลูกแม่จัน (426781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (551207-120)
11 # 3อจ620527-009 nung919 + chalermwich (426783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
12 # 3อจ620527-123 ED815116024TH pandp + kaigreenline (426784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
13 # 3อจ620527-010 ตั้มเพชรบุรี + Meetung (426785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ620527-101 EF227705446TH AChen + nutthawut (426786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) (G 70%)
15 # 3อจ620527-124 ED791264825TH ปิ่นอนงค์ + ประพฤทธิ์ (426787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
16 # 3อจ620527-011 Chanchai21 + Buncha (426788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
17 # 3อจ620527-125 EW617603797TH Chanchai21 + phannop2538 (426790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ปี 2512 จ.นนทบุรี

18 # 3อจ620527-103 EF303884051TH แม็คพระเครื่อง + Sector99 (426792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ถ้ำเสือใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.จันทบุรี (620518-107)
19 # 3อจ620527-104 ED802337781TH somnuk + (426794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ620527-014 Sombat14 + เด็กท่าพระ (426795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้และล้างผิว)
21 # 3อจ620527-127 ED814520762TH korawich + jackzaa (426796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบซ้าย-ขวา)
22 # 3อจ620527-106 EW998796339TH Exdesign + premrit (426797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ620527-128 SNYI000012233 nung919 + เซียนพละ (426798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
24 # 3อจ620527-015 mawpong + samartw (426799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผล วัดเชิงหวาย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 65%)
25 # 3อจ620527-129 EF293022885TH คชาภา + theera (426800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
26 # 3อจ620527-130 RC746334959TH mntpt + ชัยวุฒากาศ (426802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ620527-107 EV344957252TH Gian