ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 ก.พ. 2562 - 08:06 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 ก.พ. 2562 - 08:19 น.] #63869 (19/19)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620215-020 EW447154955TH nooing (418364) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620218-002 EW590286492TH วัชรชัย (418560) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620218-004 EX263500706TH khommanuch (418731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ620218-006 EV378525242TH ratro (418569) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620219-001 EW249097376TH หนุ่ยเสื้อดำ (418668) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620219-009 EW254256645TH kridsada5301 (418709) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ620220-001 EV138195131TH kunbow (418713) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ620220-002 EV695106969TH koekoe (418714) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ620220-003 EV639596700TH มัสชา (418837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ620220-006 EW306956407TH bunchayapong (418828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ620220-007 EV911811565TH kenshiro2810 (418741) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ620220-008 EW052128841TH พรพระ (418744) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ620220-009 EW595734590TH joeenok (418748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ620220-010 ED661958287TH golf2010 (418752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ620220-014 EV818456628TH pradrem (418716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ620220-016 EW292484841TH phalao2000 (418721) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ620220-017 WEIS000048299TH Folkfolk (418725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620214-016 PANSAKDI (418599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ620216-012 ประศาสน์ (418386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620216-018 likeit (418398) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ620216-020 ศตกมล (419381) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ620218-003 กบนาตับ (418821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ620218-012 arthur (418585) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ620218-016 phon265 (418589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ620218-023 piaric (418597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620219-003 TANAWAT2520 (418681) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ620219-004 OMBUN (418686) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620219-013 Narongchai007 (418654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ620220-002 โอเล่รังสิต (418719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ620220-005 Buncha (418724) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
14 # 2อจ620220-006 จ่าจอก (418786) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ620220-007 kritmek (418789) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ620220-009 Oatty444 (418797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ620220-010 Jackbangkaew (418798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ620220-012 vittaya14 (418715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ620220-014 chinko (418720) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
20 # 2อจ620220-015 กล้าเก่งทุกทาง (418726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ620220-016 kitsanachai_1 (418727) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ620220-017 แทนบางนา (418733) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ620220-018 Wiraj_ph (418735) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620218-013 sanpol + jojosan (418494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ620218-014 santana + phon265 (418496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 3.5 นิ้ว) ***
3 # 3อจ620218-115 EV687446121TH Anguro + ปืนเมืองเอก (419039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด ท่านเจ้าคุณนรฯ เนื้อผง ปี 2513 ***
4 # 3อจ620219-001 ศิลาเซพวัน + นนท์รามคำแหง (419042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (570815-144) ***
5 # 3อจ620219-004 ประกายพระเครื่อง + samartw (419045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
6 # 3อจ620219-120 EX333277537TH ตุ๊หลวง + Dit_napa (418655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.5 นิ้ว) ***
7 # 3อจ620220-126 EF118610464TH elite90 + sumet (418778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะก้นอุดเทียนชัย ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ620220-159 DAKY000411317TH korn88 + chaibangseemeang (418813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 70%) ***
9 # 3อจ620220-166 EKKA000627365TH rongfox + HomeAmulet888 (418762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง (ขนาด 7 นิ้ว) ***
10 # 3อจ620221-109 EW446075346TH อตกพระเครื่อง + oogusbk (418880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (G 87%)***
11 # 3อจ620221-122 EW450760813TH niti2014 + aek1979 (418874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดชุมพรรังสรรค์ เนื้อว่าน ปี 2505 จ.ชุมพร ***
12 # 3อจ620222-120 EV823791661TH Nippit + เจนเมืองฉะ (418924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (G 70%) ***
13 # 3อจ620222-131 ED704387598TH แสงธรรม01 + ammad (418927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
14 # 3อจ620222-155 EW072211137TH nung919 + tee_bang (418974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด) ***
15 # 3อจ620223-001 bird2513 + BOSSONE (419023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (หลังพระปิดตา) ***
16 # 3อจ620223-002 เมืองช้าง + BOSSONE (419024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ620223-004 หนองซอ + เอกฤกษ์ (419028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง เนื้อนาก จ.พระนครศรีอยุธยา (G 79%) ***
18 # 3อจ620223-005 Joker007 + samartw (419030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (G 79%)***
19 # 3อจ620223-006 ของขลัง + TIDTEE (419032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (590701-230)(G 67%)***
20 # 3อจ620223-007 dol369 + TopazGolden (419102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (G 81%)***
21 # 3อจ620223-008 maibangsai + jooee (419100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ620223-009 เมืองช้าง + เด็กบางคลาน (419034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (G 78%) ***
23 # 3อจ620223-101 EW512941194TH m-cot + bank18 (419112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
24 # 3อจ620223-102 EV465429554TH ไข่มุข + ธิติวราห์ (419055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาปางพระนาคปรก วัดบวรนิเวศฯ กรมการแพทย์ทหารบกสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)***
25 # 3อจ620223-103 EW519423132TH Icando + Poonan9955 (419065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
26 # 3อจ620223-104 EW519423132TH Icando + Poonan9955 (419067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
27 # 3อจ620223-105 EW519423132TH Icando + Poonan9955 (419070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ620223-106 EW519423132TH Icando + Poonan9955 (419071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ620223-107 EW427509265TH พรพระพุทธคุณ + (419074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maii_amulet
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ620223-108 EV285458112TH bongbiab + Phupachara (419076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา ***
31 # 3อจ620223-109 EW473717950TH เมืองช้าง + lohbetong (419079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
32 # 3อจ620223-110 EW351584304TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + BOAT26 (419081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
33 # 3อจ620223-112 ET098596664TH mumu99 + SNOWKID (419033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (G 62%)***
34 # 3อจ620223-113 LAMB000370019 มีเก้า888 + ปลากัดป่า (419035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ620223-114 EW683278710TH ดำหลังค่าย + peaky (419109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
36 # 3อจ620223-115 EW595761122TH บ้านกรอบเงิน + เอฟฟี้ (419038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 896) ***
37 # 3อจ620223-117 EV479327263TH ขุมทรัพย์พระ + beer2126 (419043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มระฆัง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (561030-310) ***
38 # 3อจ620223-118 ED711934612TH goldleo + peerapath (419105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)***
39 # 3อจ620223-119 EV901781855TH สิงค์ใต้สายดำ + เวียงพิงค์ (419046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (G 76%) ***
40 # 3อจ620223-120 ED703449177TH pramual + Magnum (419050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) ***
41 # 3อจ620223-121 ED700429672TH patchara + Kowit22 (419073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ620223-123 EN717199253TH nut2326 + NMBTHAI (419114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม (ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (620130-075)(G 64%) ***
43 # 3อจ620223-124 EW631312027TH prajak159 + อุลตร้าแมน (419080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (620202-118) ***
44 # 3อจ620223-125 EW410959875TH patchara + tgiporp (419085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
45 # 3อจ620223-126 EW447804275TH krit19 + kikkik (419086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ620223-127 EW037842070TH คุณเร_ธรรม์ชนก + พิศุทธิ์ (419087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (521216-065) ***
47 # 3อจ620223-128 EX353765922TH Nadmon + pongpamorn (419089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 606/สภาพล้างผิว) (620215-063)***
48 # 3อจ620223-129 EX353765922TH ronnakornyin + pongpamorn (419110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่) ***
49 # 3อจ620223-130 EX196848014TH ทีมพรานนก + saken (419091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพใช้และรมผิวใหม่) ***
50 # 3อจ620223-131 EW350306919TH koจตุคาม + cowman (419048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
51 # 3อจ620223-132 EW561798684TH แม่พลอย + hattori (419051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) ***
52 # 3อจ620223-133 EW314950848TH taccord + สุนทรฤทธิ์ (419111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 67%)***

53 # 3อจ620223-134 ED700429655TH Phong5555 + Kowit22 (419053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
54 # 3อจ620223-135 EW546645010TH samnanun + Bankkrub (419099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
55 # 3อจ620223-136 SPNN000061153 Nakedboom + ผงคลุกรัก (419058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
56 # 3อจ620223-137 EW620644567TH ktitawong + gallardo (419113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)(โค้ดศาลาแท้ตอกเพิ่มภายหลัง) (611217-066)(G 91%)***
57 # 3อจ620223-138 ED701846388TH sscopyprint + สนบางกรวย (419061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
58 # 3อจ620223-139 ED700887103TH nung919 + polsattahip (419064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหารฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.ชลบุรี ***
59 # 3อจ620223-140 EW518240892TH zafari + narabodee (419068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช ***
60 # 3อจ620223-141 EU8305470379TH TOKhong4 + DEKDEK (419036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ620223-144 ED706481185TH แม่พลอย + Atichard25 (419041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์จิ๋วหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม ***
62 # 3อจ620223-145 EW561874669TH pramual + mitmitee (419044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
63 # 3อจ620223-146 EW477033805TH lekmahoran + กล้วย_บางมด (419047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อขาว หลวงพ่อนิด วัดทับมา ปี 2509 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ620223-147 EW477033805TH ninewalk + กล้วย_บางมด (419049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาวัง พิมพ์จิ๊กโก๋ ปี 2506 ***
65 # 3อจ620223-148 EW477033805TH nopakk + กล้วย_บางมด (419052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ***
66 # 3อจ620223-149 EW477033805TH warning + กล้วย_บางมด (419054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.ระยอง ***
67 # 3อจ620223-150 EW477033805TH อะนันตะปัดชะเย + (419056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กล้วย_บางมด
*** พระสมเด็จแหวกม่าน เนื้อผง ***
68 # 3อจ620223-151 EW477033805TH zafari + กล้วย_บางมด (419057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาวัง วัดบ้านเด่น เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ตาก ***
69 # 3อจ620223-152 EW477033805TH โคนันคุง + กล้วย_บางมด (419059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุสันธาตุ เนื้อดิน ***
70 # 3อจ620223-153 LTMP000165738 วัฒน์วังหิน + Benyapa (419060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***

71 # 3อจ620223-154 EW131732618TH mntpt + ฟลุ๊คนครระยอง (419062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา ***
72 # 3อจ620223-155 EV819453526TH nung919 + สุทธิพงษ์99 (419063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระนางพญา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อผงใบลาน ปี 2496 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
73 # 3อจ620223-156 EV914156775TH midori + jadelongpar (419066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ620223-157 EW496561836TH รพินท์ + addoo (419069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
75 # 3อจ620223-158 EW058001512TH zafari + sanopporn (419072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
76 # 3อจ620223-159 EV951685658TH Pao-Kung + apiwat_66 (419075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
77 # 3อจ620223-160 ED701139274TH worrior + yutthanaP (419077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา (620117-301) ***
78 # 3อจ620226-002 Wanlop + kitcha (419306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนัก 15.4 กรัม) (G 77%)***
79 # 3อจ620226-005 ต่อ_ถนนตก + โอเล่รังสิต (419313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทอง (น้ำหนักทอง 6.6 กรัม) (G 88%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 ก.พ. 2562 - 08:10 น.] #63754 (18/19)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ620215-002 ED697717827TH หยิน2018 (418348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ620216-005 สยามเมืองยิ้ม (418470) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ620216-015 tuy_301 (418392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ620218-025 sanopporn (418598) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ620216-106 ED707337091TH PacharaD + เดียวคิงส์สยาม (418479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ620219-006 sorn11 + Hitlerjugend1935 (418621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร ***
3 # 3อจ620220-014 hamham + Panamera (418944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2547 จ.พิษณุโลก (น้ำหนักทอง 5.2 กรัม) ***
4 # 3อจ620220-017 tummusic46 + กรุบกรอบ (418770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2508 จ.จันทบุรี (หลังยันต์หมึกแดง) ***
5 # 3อจ620220-113 EV807563011TH gati5735 + สำนักท้อน (418807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
6 # 3อจ620220-123 EV845434919TH Preeda11 + kittikitti (418827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสังกัจจายน์ วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง ***
7 # 3อจ620221-125 ED709946705TH noi70 + toyotachi (418879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
8 # 3อจ620222-001 หมีดำ + Newton08 (418894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620117-220)***
9 # 3อจ620222-002 Deema + พรพระพุทธ (418896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 60%)***
10 # 3อจ620222-003 zeaezeae + พรพระพุทธ (418898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (G 74%)***
11 # 3อจ620222-004 lopphuket + พรพระพุทธ (418899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
12 # 3อจ620222-006 บางศรีเมือง + darita32 (418903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี ***
13 # 3อจ620222-007 น้าเดช + thanagrit (418904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางนาคปรก ท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม (สภาพหูชำรุด) ***
14 # 3อจ620222-008 Giant415 + sneaKeR (418905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ620222-009 khunpol500 + โพธาราม (418906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 74%)***
16 # 3อจ620222-010 midori + jugree02 (418908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ620222-011 prajak159 + เด็กท่าพระ (418928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์เศียรโล้น เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พิจิตร ***
18 # 3อจ620222-012 ginger + ช่างไม้ (418931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี ***
19 # 3อจ620222-013 ruamsup + tungsaima (418933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
20 # 3อจ620222-014 บิ๊กนคร + ทรายทอง (418936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง) ***
21 # 3อจ620222-015 ppeekun + ทรายทอง (418938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค้ด) ***
22 # 3อจ620222-101 EU566980749TH ต้อมลำลูกกา + NERAMIT (418915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผงใบลาน ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ620222-102 EV832634219TH เน้นพระสวย + Danusorn (418918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ620222-103 EW307958320TH Patipat_pad + artliver (419006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
25 # 3อจ620222-104 EW197028466TH phoomchai + warning (418922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพสวย) (550517-273)***
26 # 3อจ620222-105 ED696371568TH Wanchana + โพไซดอน (418925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา ***
27 # 3อจ620222-106 EW396525561TH UTHAI2015 + หมูขุขันธ์ (418926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายกลาง เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพฝนขอบข้างและหลัง) (590519-222)***
28 # 3อจ620222-107 NGWW000016185 sorose + wilairat_22 (418929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์เล็ก เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ620222-109 EV485668995TH pikkared + krittiwat (419007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อแร่ จ.นครปฐม (G 76%) ***
30 # 3อจ620222-110 ED697453011TH Kanlp + โซดา2456 (418932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่) (G 62%)***
31 # 3อจ620222-111 EV497279961TH กิตช่างไม้ + pound2007 (418910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร ***
32 # 3อจ620222-112 ED714304350TH เมืองช้าง + ทวีศักดิ์ (418911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อนิด วัดทับมา พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
33 # 3อจ620222-114 EW515214496TH Phong5555 + กรเมืองกาญจ์ (418913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ620222-115 EW515214496TH bungbung + กรเมืองกาญจ์ (418914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ620222-116 EW515214496TH มีเก้า888 + กรเมืองกาญจ์ (418916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
36 # 3อจ620222-117 EW037840003TH T_marketing + nuvo11 (418917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
37 # 3อจ620222-118 EW728812520TH วศินสาริยา + โคราช01 (418919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
38 # 3อจ620222-119 EV823791661TH mumu99 + เจนเมืองฉะ (418920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 67%)***
39 # 3อจ620222-121 ED709946696TH noi70 + toyotachi (418941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2513 จ.ฉะเชิงเทรา (500528-009) (G 73%)***
40 # 3อจ620222-122 EW341147556TH ศิษย์พระครูไข่ + (418943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
NongOprakruang
*** พระร่วงนั่ง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี ***
41 # 3อจ620222-123 EW464551157TH zafari + จวบเมืองชล (418946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ชลบุรี ***
42 # 3อจ620222-124 ED695306639TH ปรัตถกร + MIXMUK (418949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
43 # 3อจ620222-125 EW362849515TH mumii + หลานตาจวบ (419005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.นครปฐม ***
44 # 3อจ620222-126 EW611374946TH chuchart-k + จิ๋วครับผม (418952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ620222-127 RM34000344832 thesun007 + numpraram2 (418955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
46 # 3อจ620222-128 EW683246102TH Dongza + peaky (419001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 886/สภาพสวย) (G 64%)***
47 # 3อจ620222-129 EW396407105TH BOOKA + สมาร์ทพระแท้ (418958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620114-127)***
48 # 3อจ620222-130 ED704150614TH เมืองช้าง + jetsada_supat (418960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 74%)***
49 # 3อจ620222-132 EW324568721TH กิตช่างไม้ + พร้อมรบ (418930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพิจิตร กรุนาคกลาง เนื้อชินเงิน ***
50 # 3อจ620222-133 EW426495106TH ศิษย์พระครูไข่ + (418934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คมทัตพรหมเสนะ
*** พระพุทธสิหิงค์ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงโรยตะไบทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต) ***
51 # 3อจ620222-134 EX283355061TH winyuchon + ทบสยาม (418935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (620110-117)(G 78%) ***
52 # 3อจ620222-135 EW311643066TH Hook2 + sittong (418937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***

53 # 3อจ620222-136 ED664181899TH เน้นพระสวย + pumcom (418939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
54 # 3อจ620222-137 EV275485970TH หนึ่งเดียว + พิศุทธิ์ (418942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเกาะนันทาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ราชบุรี ***
55 # 3อจ620222-138 EV891416890TH psutha + apiwat_66 (418945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี ***
56 # 3อจ620222-139 ED699073890TH auto1800 + kwwee (418948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ620222-140 ED712316559TH ไอโอดีนแมน + อภิธรรม (418950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ620222-141 EW243509533TH chuchart-k + Poonan9955 (418947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ620222-142 EW106654247TH lekmahoran + ฝอยทอง (418951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อผง ปี 2514 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ620222-143 EV690887472TH แม่พลอย + วิทย์พระประแดง (418953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
61 # 3อจ620222-145 EV883885675TH เสนาะ53 + ยิ่งคุณ (419002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีคูณสุคโต เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 16)***
62 # 3อจ620222-146 EV690887469TH zeron + วิทย์พระประแดง (418957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สมุทรปราการ ***
63 # 3อจ620222-147 EV856895298TH sompong1691 + ตี๋โฟค (418962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มยอ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (611008-009) (G 65%)***
64 # 3อจ620222-148 EV214186597TH slaton57 + tumtukta (418964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.ชัยนาท ***
65 # 3อจ620222-149 EU304869308TH บุตรสุนทร + รณรงค์ (418966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 4 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
66 # 3อจ620222-150 EF118613032TH PHLOI + bird2513 (418969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ (610502-016) ***
67 # 3อจ620222-151 EF118613032TH เมืองช้าง + bird2513 (418965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(540630-225) ***
68 # 3อจ620222-152 EW628992320TH platong_k + aodtubsai (418967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (580907-196)(G 64%)***
69 # 3อจ620222-153 EW702978650TH บารมีพรพรหม + (418970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
weerasak2009
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เสมาหลังหนังสือเจ็ดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
70 # 3อจ620222-154 EW099817614TH mumu99 + tafu-boy (418972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (G 78%)***

71 # 3อจ620222-156 EW091612844TH pramual + tanwa51 (418976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ620222-157 EW349684839TH nutteep + น้ำฟ้าใส (418977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
73 # 3อจ620222-158 EB222924365TH Wanchana + kisada2519 (419004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
74 # 3อจ620222-159 EW108353911TH zafari + เงินช่างทอง (418978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ (ก้น ๕) ***
75 # 3อจ620222-160 EW273373675TH zafari + crafter (418980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สระบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
76 # 3อจ620222-161 EV842783637TH กชณิชา + met26 (418981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่) ***
77 # 3อจ620222-162 EW446079921TH perakran + เจก่ะวาย (418983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อตะกั่ว ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
78 # 3อจ620222-163 EV791116172TH pukpik + thanagaon (418984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรโต เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ620222-164 EW021229023TH bigsong + thanet (418985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (G 64%)***
80 # 3อจ620222-165 EW021229023TH หม่อง + thanet (418987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 75%)***
81 # 3อจ620222-166 EW991378647TH kittisak_10 + Nsamut (418988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ620223-116 EU872981962TH Sombat14 + Bophantom (419040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 2.8 กรัม) (G 79%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบ