ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้ง * รับ * EMS ประจำเดือนมกราคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งการ * รับ * พัสดุไปรษณีย์ EMS ประจำเดือนมกราคม 2562 ดังมีรายการประจำวันดังต่อไปนี้

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานEMS [พฤ. 03 ม.ค. 2562 - 08:57 น.]โดยคุณ ส่วนงานEMS [พฤ. 31 ม.ค. 2562 - 08:37 น.] #63675 (25/25)

สถาบันการันตีพระ ขอแจ้งการรับพัสดุไปรษณีย์ EMS ของทางสถาบัน ฯ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562
(พัสดุถึงสถาบันการันตีพระวันที่ 30 มกราคม 2562)

รอบที่1
1.ศรานนท์ อิน....................EW330777352TH
2.จักรพนธ์ ศรี....................EV759586580TH
3.ธนา เพชร....................ED683332628TH
4.สิวกานต์ บุญ....................EB221372192TH
5.กฤตย์ เกียรติ....................EW446188590TH
6.ธีระพล ลิ้ม....................EW968105255TH
7.ประจวบ มิ่ง....................EW166497521TH
8.ฐิติพัฒน์ เรือน....................B2S093A000246
9.ปฏิมากร ยะ....................EW362777946TH
10.ดนัย พรหม....................EV323690899TH
11.ลิขิต จัน....................ED664137475TH
12.ปัญญา แหลม....................EW244739484TH
13.เทวินทร์ ยมา....................ED688745691TH
14.ประเดิม ศรี....................EV556870253TH
15.พิษณุ เจ็ง....................EW331254860TH
16.กิตติภัค สุด....................EW057372313TH
17.กิตติศักดิ์ กก....................EU588307463TH
18.ปฐพร สม....................ED692405059TH
19.เมธี วร....................EW306955724TH
20.เกียรติภูมิ วิ....................EX287430735TH
21.ดนุพล เต....................EW234470661TH
22.ประทีป ชล....................EU015269200TH
23.ปกรณ์เกียรติ เวส.........