ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2562


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2562 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 03 ม.ค. 2562 - 08:52 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 31 ม.ค. 2562 - 08:13 น.] #63673 (20/20)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620117-007 EV792041555TH Lumpum (415510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ620118-013 120224768075 raschapong (416259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620119-003 ED676017957TH siam_yuth (416260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ620121-002 ET663503972TH วรรณสินศิริ (416157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ620124-001 ED670393115TH citynew (416233) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ620124-002 EW392840302TH คุณศิระ (416235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ620124-003 EW319391213TH boyburapa (416238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ620124-004 CLPK000087903 pieronut (416241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ620124-005 EV470802061TH Famadear (416243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ620124-006 EW497061006TH PANPEUNG (416246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620124-007 EV971823680TH eakapong (416262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ620124-011 EW304656183TH AroonZ9 (416232) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 1อจ620124-012 EW653356016TH suwatboat (416237) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ620124-013 ED679264935TH หมงครุใน (416240) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ620124-015 EV792092720TH phuwa (416244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ620124-016 PTCS000130627TH garlic2 (416248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ620124-017 OFM021A005427TH จอมทอง33 (416251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ620124-018 EV485026188TH เสนาะ53 (416254) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
19 # 1อจ620125-001 EW426195424TH Exdesign (416325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ620125-002 ED677995407TH tayatang (416326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ620125-005 EW111417149TH เสือสมิง (416330) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ620125-006 ED677396377TH Nontee (416331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ620125-007 EX297857908TH wanitcha (416332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ620125-008 ED672008124TH ภิรัต (416333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ620125-009 ET977486265TH หนุ่มโรงสี (416334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ620125-011 EW306019048TH pisanlost (416318) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ620125-012 ED675755117TH บารมีคุณย่า (416321) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620117-011 phairoj1186 (415444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ620117-012 phon265 (415446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ620117-013 ศตกมล (416602) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 2อจ620124-001 blackdamdam (416265) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ620124-002 nattasak (416168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ620124-003 kui60 (416169) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620124-004 piaric (416174) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ620124-005 Boss7 (416178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620125-001 JesseWong (416305) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ620125-002 kamonsap (416307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620125-003 kamonsap (416309) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 2อจ620125-004 ทิวทัศน์ (416311) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ620125-005 น้าหมี (416314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620125-007 เน้นพระสวย (416316) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ620125-008 แมวปลาทอง (416319) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620119-007 อ้อยป่า + nongder (416509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น รศ. 200 เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 85%) ***
2 # 3อจ620123-171 EW492298062TH zaza2014 + สิริธรรมโม (416099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระไตรปิฎก วัดปากน้ำ รุ่น 6 เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ620125-105 EW120280801TH elite90 + โอ้บางบอน (416511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนนปรกโพธิ์หลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ620126-001 อาร์มรถไฟ + thaiman1947 (416339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(600420-109) (G 80%)***
5 # 3อจ620126-003 nitpon + tungsaima (416342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และลงรัก) (G 67%)***
6 # 3อจ620126-101 EV883772174TH bellic + nong27 (416344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ620126-102 EX331190339TH หม่อง + บีเวียงพิงค์ (416345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (591219-078) (G 89%)***
8 # 3อจ620126-103 EW166479275TH ใบไผ่ใบตาล + deawn (416349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร ***
9 # 3อจ620126-104 EW111417135TH KARNHATHAI + เสือสมิง (416351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
10 # 3อจ620126-105 ED688701775TH Anoma + อาคันติมายะ (416354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
11 # 3อจ620126-106 EX322248910TH Jackbangkaew + (416356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KHAENOK
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 244281) ***
12 # 3อจ620126-107 ED683716398TH BOYSATHORN + น้องไอริน (416358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
13 # 3อจ620126-108 EW095331226TH ทัช_ปากน้ำ + อาทิตย์๙๙ (416360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์หน้าฝรั่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดอุ/สภาพใช้) ***
14 # 3อจ620126-109 EV815572001TH Inawang + บวรศักดิ์ (416362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (551009-158) ***
15 # 3อจ620126-110 EW283740780TH gallardo + ราชากรณ์ (416364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
16 # 3อจ620126-111 EW407198652TH ktitawong + paradox1122 (416346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (โค้ด 8)(หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

17 # 3อจ620126-112 EW492314627TH bunpotth + สิริธรรมโม (416348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี ***
18 # 3อจ620126-113 EW270582966TH jameshimaru + shyamal (416412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (G 75%)***
19 # 3อจ620126-114 EX243223045TH zafari + jo722 (416352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อศิลาขาว วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ประทานพรห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ620126-115 ED668486511TH santana + Tawatchai1889 (416353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
21 # 3อจ620126-116 EW598381018TH แสงธรรม01 + tui_bong (416355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551213-190) (G 64%)***
22 # 3อจ620126-117 EW598381018TH TOM11 + tui_bong (416357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (551213-191) (G 64%)***
23 # 3อจ620126-118 EW187077476TH Sathienpong + noi70 (416359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 25587)***
24 # 3อจ620126-119 ED68523050TH beer-amulet + pungting (416363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
25 # 3อจ620126-120 ED649233364TH joeenok + KC-Tung (416366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกบัวและโค้ดดอกจัน) ***
26 # 3อจ620126-121 EW608369455TH suthi + duannaka (416376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบมะยม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (G 87%)***
27 # 3อจ620126-122 ED672052936TH nung919 + ต้องนครนายก (416378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ620126-123 ED677838826TH Seadragon + บุญญา (416380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ620126-124 EW473667635TH kohler + likhitja (416382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5262) (G 75%)***
30 # 3อจ620126-125 EV148973666TH zafari + นึกอ่อนนุช (416384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงปู่ตี๋ วัดหลวงราชาวาส เนื้อเงิน จ.อุทัยธานี (หมายเลข 12) ***
31 # 3อจ620126-126 EW245170230TH noi-na + แม็คท่าม่วง (416386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
32 # 3อจ620126-127 EW245170230TH prasertpp + แม็คท่าม่วง (416388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง) ***
33 # 3อจ620126-128 BAKY000396691TH nick1880 + (416391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
34 # 3อจ620126-130 EU462046272TH pupa09 + TharmPim (416395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดบันไดทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.เพชรบุรี ***

35 # 3อจ620126-132 ED675765437TH ศิษย์อัมพวัน + บารมีคุณย่า (416368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ620126-133 EW344230283TH หนอนแก่ + fung-nana (416371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ620126-134 EW279667674TH pramual + คเวสโก (416373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
38 # 3อจ620126-135 EW279567674TH zafari + คเวสโก (416374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
39 # 3อจ620126-136 EW290368613TH aluminium + เพิ่มพูนศิลป์ (416413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 เนื้อเงินลงยา ปี 2453 ***
40 # 3อจ620126-137 EQ735079844TH oongchat + pirawit (416377) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพิเศษ พิมพ์นิยม เนื้อเงิน ปี 2525 จ.พิจิตร ***
41 # 3อจ620126-137 EQ735079844TH oongchat + pirawit (416377) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพิเศษ พิมพ์จอบเล็ก เนื้อเงิน ปี 2525 จ.พิจิตร ***
42 # 3อจ620126-137 EQ735079844TH oongchat + pirawit (416377) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพิเศษ พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2525 จ.พิจิตร ***
43 # 3อจ620126-138 EW326168179TH pondpra + แบงค์อรัญ (416379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล กรุปราสาทตาพรหม เนื้อตะกั่วสนิมแดง ประเทศกัมพูชา (สภาพชำรุดซุ้มบน) ***
44 # 3อจ620126-139 EU016121165TH apichart23 + sp-ooy (416383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบาง กรุเทศบาล เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
45 # 3อจ620126-140 ED683213988TH jeekoong + (416410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (G 85%)***
46 # 3อจ620126-141 ED683213988TH Toncow + Reindeer_kwang (416409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ620126-142 ED685625964TH พ่อฟอร์ม + เจก่ะวาย (416397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่) ***
48 # 3อจ620126-143 EW547007711TH senju444 + เงินเหลือ (416400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดงผสม ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
49 # 3อจ620126-144 EV556740806TH สิทธิชัย + KAI28 (416401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)***
50 # 3อจ620126-145 EW609633505TH buddharm + met26 (416403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ620126-146 EW392854726TH เมืองช้าง + kanlaya48 (416405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
52 # 3อจ620126-146 EW392854726TH เมืองช้าง + kanlaya48 (416405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***

53 # 3อจ620126-146 EW392854726TH เมืองช้าง + kanlaya48 (416405) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช ***
54 # 3อจ620126-147 EW236477110TH zafari + แว่นศรีด่าน (416411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชท่าเรือ วัดพระบรมธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช ***
55 # 3อจ620126-148 EW009475508TH lekspata + น้ำคอก99 (416407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3302) ***
56 # 3อจ620128-001 CrossFire-X + bear2509 (416414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1049)(620121-004) ***
57 # 3อจ620128-002 tummusic46 + นัทขอนแก่น (416415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อสำริด ปี 2521 จ.จันทบุรี ***
58 # 3อจ620128-003 s-rat + darita32 (416416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ620128-004 cpall + darita32 (416417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (G 65%)***
60 # 3อจ620128-005 arkorn + darita32 (416418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
61 # 3อจ620128-008 จรสีห์วังเดิม + แก้วอุษา (416421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (611108-026)(G 85%)***
62 # 3อจ620128-009 supanutk + midori (416422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้) ***
63 # 3อจ620128-010 benz1985 + boyboy24 (416423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
64 # 3อจ620128-012 พ่อฟอร์ม + toopronchai (416481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์โส เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพใช้) ***
65 # 3อจ620128-013 aluminium + ศิริมงคล (416487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม) ***
66 # 3อจ620128-014 aluminium + ศิริมงคล (416490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม) ***
67 # 3อจ620128-015 imaginary + ชวนชื่น (416493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
68 # 3อจ620128-016 เมืองช้าง + intge (416499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
69 # 3อจ620128-017 joymonton + chanram (416505) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** พระกริ่งเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 525/น้ำหนักทองรวม 51 กรัม) ***
70 # 3อจ620128-017 joymonton + chanram (416505) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** พระกริ่งเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 525) ***

71 # 3อจ620128-017 joymonton + chanram (416505) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** พระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 525/น้ำหนักทองรวม 9.2 กรัม) ***
72 # 3อจ620128-017 joymonton + chanram (416505) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
*** พระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 525) ***
73 # 3อจ620128-018 pornlimk + หยกมณี (416508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (611207-161) ***
74 # 3อจ620128-101 EW143212141TH montri_rne + จำลองกัตติยบุตร (416522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา วัดธาตุพนม พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน ปี 2518 จ.นครพนม ***
75 # 3อจ620128-102 EQ763584903TH ananv + m-cot (416450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
76 # 3อจ620128-103 EW418855598TH sompong963 + เฉินไป่กวาง (416454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นมาลาเบี่ยง เนื้อเงิน ปี 2520 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 201) ***
77 # 3อจ620128-104 ED681236385TH วรเศรษฐ์ + ข้าวตอกแตก (416457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
78 # 3อจ620128-105 EW477412817TH midori + เหรียญหลวงพ่อคูณ (416460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมปรารถนา เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7) (G 79%)***
79 # 3อจ620128-107 ED684222629TH NUNG1789 + (416465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Singh_Amulet
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
80 # 3อจ620128-108 ED686909083TH วรวรรณ + kiattisak (416469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ620128-109 ED686909083TH จอมทอง33 + kiattisak (416473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม ***
82 # 3อจ620128-110 EW108081113TH KC-Tung + คุณใบเงิน (416475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม ปี 2493 จ.นครสวรรค์ (วัดอินทรารามสร้าง) (G 62%) ***
83 # 3อจ620128-111 EW260363949TH ทองครับ + tiktony (416425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ620128-112 ED605645503TH zafari + เมืองไทย (416427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ รุ่นแรก พิมพ์ ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (โค้ด 1/สภาพใช้) ***
85 # 3อจ620128-113 EW520662381TH หนุ่มโรงแก้ว + chani (416429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไม้มลาย เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)(610125-097) ***
86 # 3อจ620128-114 RPLP000000859 nopakk + pk123456 (416432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์เศียรโล้น ปี 2474 จ.พิจิตร ***
87 # 3อจ620128-115 EV342851829TH sricharoen + บุพบท (416434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3775) ***
88 # 3อจ620128-116 ED550584507TH เมืองช้าง + nongtom (416436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***

89 # 3อจ620128-117 EW018722410TH yuthana2009 + น้องข้าวสวย (416439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง) ***
90 # 3อจ620128-118 EW493020981TH วัตถุมงคลสยาม + supervigo (416514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ620128-119 EW243095482TH scott + Arunlert69 (416442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะไม่แท้) ***
92 # 3อจ620128-120 EW326061265TH วิชามาร + ธนกฤต999 (416446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ620128-121 EW312819762TH bellic + boonyuen (416441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บู้บี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
94 # 3อจ620128-122 EW396437694TH พรพระพุทธคุณ + PharmX (416445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (600322-008) ***
95 # 3อจ620128-123 EV91811287TH Firechicken + kenshiro2810 (416448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (620112-004) ***
96 # 3อจ620128-124 EW562737046TH kittisak_10 + โอเว่น (416452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
97 # 3อจ620128-125 EV378587984TH วัตรราชบุรี + phichet (416455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเข็มกลัด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และเข็มกลัดชำรุด) ***
98 # 3อจ620128-126 EV976252370TH zafari + กล้วยหิน (416459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ศุข วัดสำโรงเหนือ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ ***
99 # 3อจ620128-128 EW427435205TH Theptarget + เฮียนพพร (416467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
100 # 3อจ620128-129 ED677445784TH nung919 + กระติบ (416472) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
101 # 3อจ620128-129 ED677445784TH nung919 + กระติบ (416472) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ620128-129 ED677445784TH nung919 + กระติบ (416472) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
103 # 3อจ620128-130 EV052768310TH nung919 + คงเจริญ (416478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
104 # 3อจ620128-131 EV975203528TH attapon_i + NUNG1789 (416443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (610720-057) ***
105 # 3อจ620128-133 ED672879523TH nung919 + Anankiya (416451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
106 # 3อจ620128-134 EV987259277TH nung919 + tookatun (416456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้ทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***

107 # 3อจ620128-135 ED685125447TH nung919 + วิสูตรนนทบุรี (416462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
108 # 3อจ620128-136 ED685124565TH nung919 + วิสูตรนนทบุรี (416466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
109 # 3อจ620128-137 EV792089819TH m-cot + thanagaon (416471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
110 # 3อจ620128-138 EW197126035TH taywan + yongyot (416477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง) ***
111 # 3อจ620128-139 ED687362280TH bombbkm + nakornc (416480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
112 # 3อจ620128-140 EW223152336TH khun_kit + winwin (416485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ ***
113 # 3อจ620128-141 ED685125433TH nung919 + วิสูตรนนทบุรี (416449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
114 # 3อจ620128-142 EV471181465TH chattawat + noi2528 (416453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
115 # 3อจ620128-143 EV911811256TH zakzanova + kenshiro2810 (416458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว) (611005-017)***
116 # 3อจ620128-144 EW608198098TH zuzaa + ป๋องแป๋ง (416461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (571023-103) ***
117 # 3อจ620128-145 EW136270104TH kittisak_10 + นนท์รามคำแหง (416464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(611018-089) (G 72%)***
118 # 3อจ620128-146 ED688732035TH zafari + Anankiya (416468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดชัยพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.เชียงใหม่ (ก้น ๕) ***
119 # 3อจ620128-147 EW598348754TH เด็กนอก + tui_bong (416470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (540622-117)(G 64%)***
120 # 3อจ620128-149 ET337862126TH kittisak_10 + kikkik (416476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก ***
121 # 3อจ620128-150 ED683731347TH kapook_11 + น้องไอริน (416479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
122 # 3อจ620128-151 EW252880172TH newvorr + Nippit (416517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (620111-101) ***
123 # 3อจ620128-152 EV471181474TH เมืองช้าง + noi2528 (416420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) (G 70%)***
124 # 3อจ620128-153 EW188895088TH Chimpalee + noi70 (416519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

125 # 3อจ620128-154 SNDA000552002 แม็คกระเพาะหมู + backdagon (416424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
126 # 3อจ620128-155 EW321186860TH เมืองช้าง + damrongkorn (416426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
127 # 3อจ620128-156 ED653153282TH guidenaja + ผมนะเด็กเทพ (416430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7218) ***
128 # 3อจ620128-158 ED691001194TH teetoon + a-pro (416437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพลอย) ***
129 # 3อจ620128-159 EW281840286TH Thapaneenon + จ่าแจ้ (416520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับสีผึ้งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2040) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 29 ม.ค. 2562 - 09:10 น.] #63665 (19/20)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620119-015 EW546013344TH scott (415775) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ620121-006 EV479326395TH beer2126 (415860) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ620121-013 EX331180963TH supasuta1968 (415882) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ620121-015 EV175599081TH บีลูกพระธาตุ (415889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ620122-014 ED666144718TH ชวนชื่น (416000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ620109-009 chaiyarit_c (414705) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ620114-012 Buncha (415114) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ620118-005 เพชรอโยธยา (415610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ620119-006 treetap (415736) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ620121-001 montri_rne (415849) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ620121-011 sakaekrung (415869) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ620121-014 pui1228 (415877) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 2อจ620121-019 อุลตร้าแมน (415894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ620121-020 อุลตร้าแมน (415895) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ620122-001 autpichut (415999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ620122-002 Longhorn (416003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ620122-003 kai_kaw (416007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ620122-008 OMBUN (416021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ620122-009 thanagrit (416023) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ620122-011 . tuk08 (415910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ620117-008 Somkidchanchit + omruk (416324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(561204-159) (G 51%)***
2 # 3อจ620119-114 EU733375115TH Yongyut14 + โชคอนันต์ (416278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหล่ำ ***
3 # 3อจ620121-029 พญาธร + เสือเต่า (416281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ620121-124 EB203031965TH persia + เด็กอ่างหิน (416284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
5 # 3อจ620123-001 jojo5 + Kiattichai (416053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน พิมพ์ไม่มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดด้านหลังบน) ***
6 # 3อจ620123-104 EW270565101TH nopakk + pramote1987 (416046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระซุ้มประตู หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นแรก จ.สมุทรสงคราม ***
7 # 3อจ620123-108 EW121575731TH มอร์เมืองทอง + hattori (416054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
8 # 3อจ620123-130 EV901695799TH อ้วนรถตู้ + แม็กซิมัม99 (416155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้) ***
9 # 3อจ620123-164 EW223146295TH loongka + บัวมงคล (416123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ620123-173 EV922858223TH กิตช่างไม้ + k9cob (416105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระโป้ กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
11 # 3อจ620123-179 EW307612544TH กิมเล้ง + precha1150 (416119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับปลัดขิกลักษณะนี้
*** ปลัดขิกนางครวญ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี ***
12 # 3อจ620125-001 cinsun + สงกรานต์ (416268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ620125-002 konlukpra + พรพระพุทธ (416269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
14 # 3อจ620125-003 ละอองบุญ + พรพระพุทธ (416270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
15 # 3อจ620125-004 ทวีสิน + ดิอาโบล (416271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.8 กรัม) ***
16 # 3อจ620125-005 Leodomonman + hunter04 (416272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(610914-197) ***

17 # 3อจ620125-006 ป๊อกชัยภูมิ + น้าหมี (416273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
18 # 3อจ620125-007 หม่อง + jazz9235 (416274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ620125-008 บารมีทวีคูณ + ขุนอรรถ (416275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
20 # 3อจ620125-009 ลูกระยอง + อ้น_รังสิต (416276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.2 นิ้ว) ***
21 # 3อจ620125-010 นายชลิต + olympia (416335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพสวย)(611208-004) ***
22 # 3อจ620125-101 EW307699174TH KoTar + john2009 (416299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 165) ***
23 # 3อจ620125-101 EW307699174TH KoTar + john2009 (416299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 165) ***
24 # 3อจ620125-101 EW307699174TH KoTar + john2009 (416299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 165) ***
25 # 3อจ620125-101 EW307699174TH KoTar + john2009 (416299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 165) ***
26 # 3อจ620125-101 EW307699174TH KoTar + john2009 (416299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 165) ***
27 # 3อจ620125-102 VDRS000049448 midori + kantachai (416328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ620125-103 EW321126251TH zafari + จำปาเอฟซี (416303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ สำนักพุทธเนรมิตประทีปสร้าง เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
29 # 3อจ620125-106 EW262664986TH ppeekun + สุธาสินี (416312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
30 # 3อจ620125-107 ED667287531TH klae6764 + Noomint (416317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ620125-108 EW122248242TH ก_กนก10 + สุชาติ49 (416320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
32 # 3อจ620125-109 ED669878823TH peerasak_off + เก่งลำปาง (416322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ620125-110 EW517551902TH kohler + กรเมืองกาญจ์ (416323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
34 # 3อจ620125-111 ED681816455TH zafari + nukro09 (416279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***

35 # 3อจ620125-112 ED681816455TH zafari + nukro09 (416282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
36 # 3อจ620125-113 EX312199984TH taiy_k + bigaong (416283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
37 # 3อจ620125-114 EV815559402TH nung919 + HS6JMS (416286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
38 # 3อจ620125-115 ED655585802TH วัตถุมงคลสยาม + ชาติลานสกา (416289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเขียว จ.พิจิตร ***
39 # 3อจ620125-116 EW134136288TH Burapha777 + (416291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพระพุทธคุณ
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
40 # 3อจ620125-117 ED683537887TH aechakkit + ยอดอ่างทอง (416294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ620125-119 EV470867972TH oudoud + Sugarbaby (416298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเยิ้ม วัดใหม่บางจาก รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.เพชรบุรี ***
42 # 3อจ620125-120 EV425957120TH thammarod + seranee (416301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง พิมพ์ตัวหนังสือจม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา (611206-126) ***
43 # 3อจ620125-121 EU601402395TH โต้งกระนวน + Suradech (416288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่น 2 พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.อุดรธานี ***
44 # 3อจ620125-122 EW466878055TH nick1880 + HopeMan (416292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590722-029) ***
45 # 3อจ620125-123 EU462045674TH ninewalk + doramon2345 (416297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610920-028)***
46 # 3อจ620125-124 ED679265105TH เซียนน้อยหนึ่ง + sp-ooy (416300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
47 # 3อจ620125-125 EW331202479TH bird2513 + nuy_two (416302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
48 # 3อจ620125-126 ED685132006TH nung919 + วิสูตรนนทบุรี (416304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
49 # 3อจ620125-127 EW058454892TH พุทธมณ + Tanes54 (416306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(เข้ม) วัดโพธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ620125-128 EW290368105TH zafari + jabee (416310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** หมูป่า หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.ปทุมธานี ***
51 # 3อจ620125-129 EV948802527TH bird2513 + winwin (416336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ620125-130 EW140013535TH paepae + KID_2 (416313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***

53 # 3อจ620125-131 EW263571265TH guidenaja + สมบัติ (416277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ620125-132 EV484986232TH zafari + toy2525 (416280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพวง วัดพระนอน รุ่น 3 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.เพชรบุรี ***
55 # 3อจ620125-133 ED677787276TH NUNG1789 + Mongkon888 (416285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ620125-135 EV378579753TH Boonjerd + ratro (416290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ620125-136 ED685799568TH สิฐฐิลาโภ + Aonpra (416293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยคอทอง 18 K (น้ำหนักทอง 7.1 กรัม) (G 75%)***
58 # 3อจ620125-137 EW122262261TH fiberman + somkiatthornburi (416295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ620126-129 EW395473372TH Witsaruth + คุณศิระ (416393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 6.9 กรัม) (G 72%)***


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 ม.ค. 2562 - 08:21 น.] #63659 (18/20)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ620110-009 EW223468715TH กาเบียล (414825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ620110-012 EV833752061TH เสือสมิง (414776) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ620115-005 EW610458168TH seranee (415240) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ620115-006 EX291261644TH terasak99 (415247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ620116-023 EW546010688TH scott (415293) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
6 # 1อจ620117-013 EX196197052TH อรุณแสง (416132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ620117-015 ED672922345TH กำไลทอง (415532) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ620117-024 EW0117011154TH Vincent (415519) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ620117-030 EX329419375TH เปาโลพระเครื่อง (415539) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ620117-036 EW122402074TH winwin (415520) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ620119-001 EW330728334TH prons (415749) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ620119-007 ED672926798TH กำไลทอง (415760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ620121-0