ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนสิงหาคม 2561


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 02 ส.ค. 2561 - 08:13 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 18 ส.ค. 2561 - 08:05 น.] #62398 (13/13)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610807-002 EV184193606TH SAHAKORN (402271) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610807-011 EV730475358TH jojoe123 (402209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610809-003 EX272487340TH teetw (402945) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ610809-014 EU990348873TH กล่องแก้ว (402509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610810-014 EV398251803TH มหาเวส (402609) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ610810-020 EV370660330TH อภินันท์ (402857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ610810-025 EV307866314TH sarinclubza (402978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610810-026 EU908137980TH 0897036322 (402864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610810-029 EV399077071TH คุณศิระ (402623) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ610811-003 EV384520195TH luangtajunior (402981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ610811-016 EU727010345TH Wi-Fi (402868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ610813-001 ED512881969TH artthaporn (402836) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ610813-002 ED510636719TH บิ๊กบีม (402838) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
14 # 1อจ610813-003 EV537161322TH pisanlost (402839) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ610813-005 EV538109195TH ปูแปดริ้ว (402841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610813-006 ED513691688TH เหลาเพชรบูรณ์ (402842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610813-007 ED511634060TH apiwat_66 (402843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ610813-008 EU337430956TH Kaeokleng (402844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ610813-010 EV200269535TH tongjoy (402845) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ610813-011 EU466934738TH benz39 (402821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ610813-012 EU237714527TH สิงห์เงิน (402823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ610813-013 ED511445225TH พิมพ์พิมล (402825) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 1อจ610813-014 EV534229670TH นาควารี (402833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ610814-001 ED511036185TH chane31 (402951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ610814-004 EV691265132TH ramez (402890) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ610814-005 EU797807397TH เซียนน้อยหนึ่ง (402952) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ610814-006 ED517930180TH maii_amulet (402898) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ610814-007 EV394086757TH คุณศิระ (402911) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ610814-008 EV461065417TH 52331 (402919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ610814-009 EV399183702TH copper (402924) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 1อจ610815-001 ED509107382TH knug11 (402974) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610804-019 santipap (402061) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610806-019 gun87 (402160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ610807-005 yingsak (402253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ610807-010 อรรถพล (402273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ610807-021 katae (402257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ610808-003 เศกสรรค์2511 (402398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ610809-003 OMBUN (402508) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ610810-004 Buncha (402580) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ610811-002 พลธีร์5559 (402971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ610813-001 สยามเมืองยิ้ม (402814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ610813-002 suntisook8345 (402817) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ610813-003 suntisook8345 (402819) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ610813-004 suntisook8345 (402822) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ610813-005 TANAWAT2520 (402824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ610813-006 แม็คหลักสี่ (402827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ610813-007 jewindy (402829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ610813-008 Phontrailuck (402831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ610813-009 rooms_studio (402834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ610813-011 omruk (402800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ610813-012 หมูเขี้ยวตัน (402801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ610813-013 ปิงอยู่เจริญ (402804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ610813-014 กล้าเก่งทุกทาง (402806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ610813-015 กล้าเก่งทุกทาง (402808) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ610813-016 sanpol (402810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ610813-018 Panamera (402812) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 2อจ610813-019 penggo (402803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ610814-002 วันชัย2511 (402886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ610814-004 pomSL (402896) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 2อจ610814-006 พ่อมด (402908) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ610814-007 เมวิกา001 (402923) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
31 # 2อจ610814-008 Merlion (402929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ610814-011 ลูกแม่รำเพย (402866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ610814-012 Buncha (402870) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ610814-013 bankrotor (402874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ610814-014 napat (402876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ610814-015 loongmike (402879) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 2อจ610814-016 popeye289 (402882) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
38 # 2อจ610814-017 บารมีหลวงพ่อแม่ชี (402948) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
39 # 2อจ610815-001 suntisook8345 (403008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ610815-002 pop_vat (403009) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 2อจ610815-003 naivana (403010) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ610815-004 แก้วอุษา (403011) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ610815-005 chaiyarit_c (403017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 2อจ610815-006 REGCOS (403012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ610815-007 nikron (403013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ610815-008 ชิโนรส (403014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ610815-010 ifrask2505 (403016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ610815-012 chaleaw56 (402963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ610815-014 ninjaykk (402969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610802-119 EU601399170TH ทบสยาม + Suradech (401970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง จ.ฉะเชิงเทรา ***
2 # 3อจ610808-106 EU724230435TH อรทัย960 + chotikanta (402313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพ พิมพ์รัศมี เนื้อผง ปี 2479 จ.นครนายก ***
3 # 3อจ610808-123 ED506574641TH Nihao + ชุมแพ58 (402394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 67%)***
4 # 3อจ610808-131 ET537703111TH naenaldo + วุฒิดินแดง (402298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสุพรรณหลังพระ กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
5 # 3อจ610808-143 EU440303076TH แม็คท่าม่วง + goodmondays (402299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชุบ วัดวังกระจะ เนื้ออัลปาก้า ปี 2552 ***
6 # 3อจ610809-011 Iaiw9878 + TONKZAA (402915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน จ.นครปฐม ***
7 # 3อจ610809-102 ED502878381TH surveyor + kumairoo (402427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระชัยนาทมุนี วัดพระบรมธาตุ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2479 จ.ชัยนาท ***
8 # 3อจ610809-158 EV648324276TH Surame + นิคมตะวันออก (402920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ610810-007 sumat + wittawat_tan (402557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
10 # 3อจ610811-127 EV245735033TH weerapongn + ARROW (403002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ610811-140 ED494186801TH พระสมุทร22 + (403004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โยพระประแดง
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
12 # 3อจ610813-101 EU253711705TH suphanat + kikkik (402782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผงหน้านาก จ.สมุทรสาคร ***
13 # 3อจ610813-110 EV525438357TH หยกเมืองเพรียว + kiattisak (403007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หันข้าง เนื้ออัลปาก้า ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และตัดหู) ***
14 # 3อจ610813-140 EU466934738TH vikorn + benz39 (403018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี ***
15 # 3อจ610814-001 payungsak + phongthanoo (402859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ผ้ายันต์สิงห์ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อผ้า(หยาบ) จ.นครปฐม (610723-015) ***
16 # 3อจ610814-002 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + รามคำแหง (402861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***

17 # 3อจ610814-003 Inawang + Jiwwa (402867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (จารอุ) ***
18 # 3อจ610814-004 khrawsadid + cee_39 (402871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (610726-126) ***
19 # 3อจ610814-005 James48 + krais1 (402873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ610814-006 สองหัดส่อง + (402949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
BanRanG_CluB
*** เหรียญหลวงพ่อเชย วัดเจษฎาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.สมุทรสาคร ***
21 # 3อจ610814-007 vios2877 + somsak-p (402877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (571128-222) (G 65%)***
22 # 3อจ610814-008 ทวีสิน + somsak-p (402888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (580128-080) (G 87%)***
23 # 3อจ610814-009 Sweeper + ทองครับ (402891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (610713-200) ***
24 # 3อจ610814-010 sombatbs + กล้าเก่งทุกทาง (402895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระงบน้ำอ้อย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (610730-041) ***
25 # 3อจ610814-011 Sogood35 + อรุณแสง (402858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (G 66%)***
26 # 3อจ610814-012 bunpotth + Buncha (402885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระธรรมวโรดม วัดราชาธิวาสฯ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ610814-013 Wanlop + Buncha (402894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ วชผ.หลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้) (610730-072)***
28 # 3อจ610814-014 Bophantom + bankrotor (402899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
29 # 3อจ610814-015 tor2516 + bankrotor (402904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และกะไหล่ทอง)***
30 # 3อจ610814-101 EV540631233TH Bophantom + noi70 (402927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) ***
31 # 3อจ610814-104 EV604552487TH Suksawat + wewong (402938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอวโลพรหมคุณ หลวงปู่หงส์ วัดเพชรบุรี เนื้อเงินก้นทอง ปี 2554 จ.สุรินทร์ (