ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกรกฎาคม 2561


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ก.ค. 2561 - 08:04 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 31 ก.ค. 2561 - 08:14 น.] #62347 (21/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610711-003 EV260490182TH ธนกฤต999 (400411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ610712-002 EU596734857TH suphannachai (400414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610713-009 EU975915917TH วาทิน555 (400419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610713-011 EU740590145TH chingchaik (400425) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ610713-025 EU760444535TH phudecor (400432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610714-001 EV475885173TH atavit (400234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ610714-002 EU777398075TH namo08 (400236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610714-003 EV353663702TH หนุ่มธนบุรี (400238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610714-004 EV395640852TH บูรพาพยัคฆ์ (400240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ610714-005 EV277992078TH metalnt (400242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610714-006 ET893060859TH เขยมาบตาพุด (400264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ610714-007 ET460594191TH unixs (400244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ610714-008 ED488110931TH ศิษย์อัมพวัน (400247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ610714-009 EU955407779TH sanpol (400251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ610714-010 EU944835136TH nusalaya (400253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610714-012 EV527635244TH tankung (400214) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ610714-014 ET665572304TH sompong963 (400217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ610714-015 TLCH000182522 BOMBA (400220) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 1อจ610714-016 ED489312498TH pitiam (400222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ610714-017 EV216797375TH maii_amulet (400223) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 1อจ610714-018 ED482987527TH ป๋องณรงค์ชัย (400225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ610714-019 EV609639199TH MAVINT (400226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ610714-020 EV419191387TH ลูแปง (400589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ610714-021 EV641952501TH Wanlop (400229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ610714-023 ET993596976TH น้องแผ่นดิน (400231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ610716-001 EU708859766TH แนนท่านางเริง (400357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ610716-002 EU899331206TH seed-seed (400360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ610716-003 EU741777218TH เต๋อ_อินโดจีน (400383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ610716-004 EV189776665TH autpichut (400362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ610716-005 EU996209795TH tongjoy (400367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ610716-006 EY040504341TH บิ๊กบีม (400369) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
32 # 1อจ610716-007 EV207132134TH rattasah (400374) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ610716-008 EV207328621TH toun2509 (400377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ610716-009 EV523279352TH newty53 (400379) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์

35 # 1อจ610716-010 EU211805764TH akankung (400381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ610716-011 EV395709878TH คุณศิระ (400274) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ610716-012 ED482945306TH หมงครุใน (400278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ610716-013 EU737207047TH awt2528 (400281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ610717-002 EU908779706TH pink_rabbit (400490) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 1อจ610717-003 ET893018670TH ปูลมชมเล (400443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ610717-004 EU951653403TH seranee (400446) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 1อจ610717-005 EX300122197TH wunlop (400451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ610717-006 EV395690788TH คุณศิระ (400452) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ610717-007 ED492502421TH bluezone69 (400457) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
45 # 1อจ610717-008 EU953659735TH Hook2 (400466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ610717-009 ET462569813TH nimit99 (400470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ610717-011 SKIT000174604 pipat2512 (400401) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 1อจ610718-001 EU609945790TH pisanlost (400519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 #