ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกรกฎาคม 2561


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ก.ค. 2561 - 08:04 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 31 ก.ค. 2561 - 08:14 น.] #62347 (21/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610711-003 EV260490182TH ธนกฤต999 (400411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ610712-002 EU596734857TH suphannachai (400414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610713-009 EU975915917TH วาทิน555 (400419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610713-011 EU740590145TH chingchaik (400425) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ610713-025 EU760444535TH phudecor (400432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610714-001 EV475885173TH atavit (400234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ610714-002 EU777398075TH namo08 (400236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610714-003 EV353663702TH หนุ่มธนบุรี (400238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610714-004 EV395640852TH บูรพาพยัคฆ์ (400240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ610714-005 EV277992078TH metalnt (400242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610714-006 ET893060859TH เขยมาบตาพุด (400264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ610714-007 ET460594191TH unixs (400244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ610714-008 ED488110931TH ศิษย์อัมพวัน (400247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ610714-009 EU955407779TH sanpol (400251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ610714-010 EU944835136TH nusalaya (400253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610714-012 EV527635244TH tankung (400214) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ610714-014 ET665572304TH sompong963 (400217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ610714-015 TLCH000182522 BOMBA (400220) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 1อจ610714-016 ED489312498TH pitiam (400222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ610714-017 EV216797375TH maii_amulet (400223) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 1อจ610714-018 ED482987527TH ป๋องณรงค์ชัย (400225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ610714-019 EV609639199TH MAVINT (400226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ610714-020 EV419191387TH ลูแปง (400589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ610714-021 EV641952501TH Wanlop (400229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ610714-023 ET993596976TH น้องแผ่นดิน (400231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ610716-001 EU708859766TH แนนท่านางเริง (400357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ610716-002 EU899331206TH seed-seed (400360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ610716-003 EU741777218TH เต๋อ_อินโดจีน (400383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ610716-004 EV189776665TH autpichut (400362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ610716-005 EU996209795TH tongjoy (400367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ610716-006 EY040504341TH บิ๊กบีม (400369) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
32 # 1อจ610716-007 EV207132134TH rattasah (400374) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ610716-008 EV207328621TH toun2509 (400377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ610716-009 EV523279352TH newty53 (400379) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์

35 # 1อจ610716-010 EU211805764TH akankung (400381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ610716-011 EV395709878TH คุณศิระ (400274) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ610716-012 ED482945306TH หมงครุใน (400278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ610716-013 EU737207047TH awt2528 (400281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ610717-002 EU908779706TH pink_rabbit (400490) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 1อจ610717-003 ET893018670TH ปูลมชมเล (400443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ610717-004 EU951653403TH seranee (400446) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 1อจ610717-005 EX300122197TH wunlop (400451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ610717-006 EV395690788TH คุณศิระ (400452) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ610717-007 ED492502421TH bluezone69 (400457) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
45 # 1อจ610717-008 EU953659735TH Hook2 (400466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ610717-009 ET462569813TH nimit99 (400470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ610717-011 SKIT000174604 pipat2512 (400401) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 1อจ610718-001 EU609945790TH pisanlost (400519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ610718-002 EV127630025TH maii_amulet (400526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ610718-004 WDSR000116609 natthakritm (400532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ610718-005 EV395699212TH คุณศิระ (400536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ610718-006 EU815250341TH OKK08 (400539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ610718-007 EV170803188TH seenuanchai (400543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
54 # 1อจ610718-008 ET218784485TH chetthaon (400546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 1อจ610718-009 EV189139862TH Charity (400549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
56 # 1อจ610718-010 ED487332849TH ยุทธจันทบุรี (400553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
57 # 1อจ610718-011 ET835549557TH DDman (400558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
58 # 1อจ610718-012 EJ000242378TH จิต141 (400560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 1อจ610718-013 ED48634253TH noonno2525 (400563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 1อจ610718-015 EV167172155TH nilut (400567) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
61 # 1อจ610718-016 ED488036119TH him2510 (400573) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
62 # 1อจ610718-017 ED486007211TH apiwat_66 (400577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
63 # 1อจ610718-018 ED492904164TH กชณิชา (400578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
64 # 1อจ610718-019 EY522509712TH zafari (400580) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
65 # 1อจ610718-020 ET982102198TH วัชรชัย (400586) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
66 # 1อจ610718-022 ET893133264TH onnine23 (400581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
67 # 1อจ610718-023 EU899335551TH seed-seed (400582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
68 # 1อจ610718-024 EU948966185TH autpichut (400584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
69 # 1อจ610718-025 ED492823338TH นัดพบ (400588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610710-018 กานกินรี (399798) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ610711-006 pinbal (400469) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ610712-014 jaktrawut_999 (400258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ610714-004 อุบาสก11 (400239) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ610714-005 patima (400243) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610714-006 กานกินรี (400246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ610714-008 toyotachi (400250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ610714-009 กำเงิน (400252) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ610714-010 nopsuthon (400254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ610714-011 khunpra (400255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ610714-012 Earthquake (400259) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 2อจ610714-013 Sdiss (400256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ610714-014 chanapai (400257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ610716-001 สยามเมืองยิ้ม (400324) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ610716-002 jewindy (400330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ610716-003 กล้าเก่งทุกทาง (400331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ610716-004 กล้าเก่งทุกทาง (400335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ610716-005 กล้าเก่งทุกทาง (400337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ610716-006 เอสายชล (400339) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ610716-008 อุลตร้าแมน (400348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ610716-009 อุลตร้าแมน (400349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ610716-010 อุลตร้าแมน (400352) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ610716-011 DiamondiaN (400389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ610716-012 เด็กท่าพระ (400354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ610716-013 เกื้อนครพนม (400359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ610716-014 lucky888 (400361) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ610716-015 Panamera (400365) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ610716-016 Panamera (400368) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 2อจ610716-017 Panamera (400371) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ610716-018 nunthawat (400373) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ610716-019 Panamera (400375) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
32 # 2อจ610716-020 popeye289 (400380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ610716-021 หนุ่มสุพรรณ (400370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ610716-022 bstand (400372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 2อจ610716-024 ac100 (400378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

36 # 2อจ610717-001 somsakarm (400447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ610717-002 พิชย์ภัสสร (400450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ610717-004 Buncha (400456) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
39 # 2อจ610717-005 uthan873 (400463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ610717-006 Pinklovely (400468) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ610717-007 naivana (400472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ610717-008 โสภณ91 (400474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ610717-009 tanu21 (400476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 2อจ610717-010 Danu55 (400473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ610717-011 TONKZAA (400460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ610717-012 blue333 (400464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ610718-001 suntisook8345 (400583) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 2อจ610718-002 Merlion (400587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ610718-003 pui1228 (400590) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 2อจ610718-004 detrit0932 (400591) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 2อจ610718-005 FIREWALL (400592) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
52 # 2อจ610718-006 Sommart936 (400596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ610718-007 welegal (400593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
54 # 2อจ610718-008 แมนปากท่อ (400594) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 2อจ610718-009 เศกสรรค์2511 (400595) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
56 # 2อจ610718-011 เน้นพระสวย (400506) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 2อจ610718-012 คุณพ่อลูกแฝด (400510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
58 # 2อจ610718-014 Kanisorn (400600) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
59 # 2อจ610718-015 napsss (400598) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 2อจ610727-006 การันตีพระ (401414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 2อจ610727-007 การันตีพระ (401416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 30 ก.ค. 2561 - 08:12 น.] #62342 (20/21)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610723-012 zafari + เอกบางโฉลง (401162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ610723-126 EU992973659TH staruch + โอ๊ตหาดใหญ่ (401238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ610723-143 EV534367985TH tumkajohn + เขยมาบตาพุด (401175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 79%)***
4 # 3อจ610725-001 ทรงธรรมบ้านสวน + midori (401119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (610606-041) ***
5 # 3อจ610725-002 หม่อง + ทวดนรรัตน์ (401122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***
6 # 3อจ610725-003 Aunyamanee + นับตังค์ (401124) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 582) ***
7 # 3อจ610725-003 Aunyamanee + นับตังค์ (401124) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 582) ***
8 # 3อจ610725-004 มังกรชล + นับตังค์ (401127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 826) ***
9 # 3อจ610725-004 มังกรชล + นับตังค์ (401127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 826) ***
10 # 3อจ610725-005 bunpotth + birdnaja (401131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี ***
11 # 3อจ610725-006 อตกพระเครื่อง + naivana (401133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดบัวด้านขวา) ***
12 # 3อจ610725-008 zafari + ชลชินเขต (401135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นนทบุรี ***
13 # 3อจ610725-009 SAPDON + rongfox (401136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
14 # 3อจ610725-010 banphot13 + (401137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ) (G 73%)***
15 # 3อจ610725-011 tomyum + Mai2008 (401120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 6.6 กรัม)(591208-186) ***
16 # 3อจ610725-012 Danny3989 + บ็อบสุโขทัย (401234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ ปี 2507 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ610725-013 poshwises + ตูนซิตี้เซ้นส์ (401125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ610725-014 rungkrabi + Pitcha (401128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 145) ***
19 # 3อจ610725-015 hunter04 + นุลุ่มน้ำแม่กลอง (401132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ610725-016 Danny3989 + hunter04 (401231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (610423-008)(G 79%) ***
21 # 3อจ610725-017 bagio + เพชรอัมพร (401160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ610725-020 kittisak_10 + darita32 (401170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 67%)***
23 # 3อจ610725-021 terlex + warut (401141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4163) ***
24 # 3อจ610725-022 Turtle-Jet + tum_pj (401144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
25 # 3อจ610725-023 Nihao + เด็กแคมฟร็อก (401147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พัน เนื้อผงลาย ปี 2512 จ.สิงห์บุรี ***
26 # 3อจ610725-024 midori + เด็กแคมฟร็อก (401150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
27 # 3อจ610725-025 bunpotth + เด็กแคมฟร็อก (401152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี ***
28 # 3อจ610725-101 EV510799592TH Benyapa + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (401121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง ***
29 # 3อจ610725-102 EV205309899TH แอลพระไทย + จิต141 (401123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.พิจิตร (วัดท่าหอยสร้าง/สภาพใช้) ***
30 # 3อจ610725-103 EV349637989TH midori + PHLOI (401126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
31 # 3อจ610725-104 ET981243319TH namo-mon + beer_saraburi (401129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
32 # 3อจ610725-106 ET709338744TH Wanlop + เอสายชล (401139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ610725-107 EX072719128TH ญาเมืองสิงห์ + แคฟวิลเลจ (401142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (จารอุ) ***
34 # 3อจ610725-108 ED497005035TH zafari + jedsada (401145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***

35 # 3อจ610725-109 ED485688853TH สิงห์หา + ตุ๋ย-ท่าทราย (401148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
36 # 3อจ610725-110 ED496244691TH PHLOI + mingch (401154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ610725-111 ED492596485TH Joecolor + jitnobnom (401236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ610725-112 EV534152159TH wassana2525 + yosapon (401235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้าย) ***
39 # 3อจ610725-113 EV534152159TH Sweeper + yosapon (401176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมหลังล่างซ้าย) ***
40 # 3อจ610725-115 EV054253382TH เอกเก๋ + nooing (401180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานและล้างผิว) ***
41 # 3อจ610725-116 ED501901248TH pramual + woodstock (401183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
42 # 3อจ610725-117 EV450382983TH kajell3555 + Earthquake (401184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26243X) ***
43 # 3อจ610725-118 EU559530466TH vitaya + anuruknavy44 (401187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ610725-119 ED486195885TH ninnon2112 + คมรามอินทรา (401191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร ***
45 # 3อจ610725-120 ED488180075TH เลิศหล้า + อภิธรรม (401193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ610725-121 ED496244688TH artirvana + mingch (401140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ610725-123 EV253930255TH newkom + Danusorn (401143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก ปี 2509 จ.อุดรธานี ***
48 # 3อจ610725-124 ED489386411TH Tattoo28 + pitiam (401146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560909-257) ***
49 # 3อจ610725-125 ED496235615TH sscopyprint + maitree (401149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610614-025) ***
50 # 3อจ610725-126 EV147940295TH benz39 + oudood (401151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยารัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน ***
51 # 3อจ610725-127 EV147940295TH บัวลอย + oudood (401153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (550229-005) ***
52 # 3อจ610725-128 EV609222893TH TEE_INTER + naran (401156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ (ขนาด 7 นิ้ว) (สภาพซ่อมด้ามและทำปลอกมีดใหม่)***

53 # 3อจ610725-129 EV244573572TH zafari + บิ๊กบีม (401158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโรงพยาบาลสงฆ์ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ610725-130 EU596596957TH chonlasid + ผู้นำพล (401159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสรงน้ำ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างผิว) ***
55 # 3อจ610725-131 EV187236827TH taveecahijarung + akm345 (401190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
56 # 3อจ610725-132 EU187768202TH vitaya + Nonwarit (401196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง วัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
57 # 3อจ610725-133 EU800158371TH ลูกโม่ + น้องอิมอิม (401199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
58 # 3อจ610725-134 EU800158371TH aunop50 + น้องอิมอิม (401202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
59 # 3อจ610725-135 EV367700467TH phob6107 + linenoon (401206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(580907-197) (G 78%)***
60 # 3อจ610725-136 EV536428571TH zafari + CREATIVE888 (401210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกัลยา เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ610725-137 EU668339337TH thitipant + ฑลพิษณุโลก (401215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ610725-138 EV484726688TH วิทย์พระประแดง + เสนาะ53 (401217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ610725-139 ED489736775TH sscopyprint + ittipon_a1 (401219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (610713-091)***
64 # 3อจ610725-140 EV534142678TH Bophantom + นาควารี (401222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ610725-141 EV370728496TH toey7 + natcha (401157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
66 # 3อจ610725-142 ED498523172TH nop_osk + Tongten (401161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(610502-070) ***
67 # 3อจ610725-143 EV456971254TH rtee15 + artliver (401164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600629-021)***
68 # 3อจ610725-144 EV141048252TH Songpol_cg + (401167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1025) ***
69 # 3อจ610725-145 EV523405064TH aunop50 + naphat1981 (401171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
70 # 3อจ610725-146 EV523405064TH dman2551 + naphat1981 (401173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

71 # 3อจ610725-147 BAKY000264530 บอยบ้านฉาง + (401237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 799)(600915-017) (G 63%)***
72 # 3อจ610725-148 ED489156121TH ninnon2112 + หนูเจ้าพระยา (401233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร ***
73 # 3อจ610725-149 TPLU000777907 ลาภิสรา24 + Exdesign (401232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7160/น้ำหนักทอง 3.9 กรัม) ***
74 # 3อจ610725-150 EU233913054TH wee2096 + champRomklao (401177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพล้างผิว) ***
75 # 3อจ610725-151 ED489218308TH luangtajunior + เดี่ยวบางพลี22 (401200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590627-042) ***
76 # 3อจ610725-152 EV372546519TH เมืองช้าง + prabaiboon (401203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ610725-153 EU352412606TH lertsak + ปรเมศวร (401209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (โค้ดนะ) ***
78 # 3อจ610725-154 EV419875948TH ของขลัง + ตุลา26 (401212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
79 # 3อจ610725-155 EU687538517TH น้ำตาลทอง + ปูศรีสะเกษ (401239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
80 # 3อจ610725-156 EU099425811TH Bophantom + พรหมสิงห์ (401216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
81 # 3อจ610725-157 EV255837235TH pramual + จิงหลู (401218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุคอกควาย เนือตะกั่ว จ.ชัยภูมิ ***
82 # 3อจ610725-158 ED491570677TH sherbet88 + ปิงเปียง (401221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (540830-030) (G 78%)***
83 # 3อจ610725-159 ED480950612TH jaturong_sri + นิวเอกชัย (401223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หล่อดินไทย/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
84 # 3อจ610725-160 ED495354157TH ramez + peerapath (401240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ610725-161 EV249800191TH zafari + ถิรญาโณ (401165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระนางพญาแขนอ่อนพญาดำ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
86 # 3อจ610725-162 ED502603515TH apiwat_66 + opasn (401169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่มีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (520507-526) ***
87 # 3อจ610725-163 ER641185861TH loomthong + uppakid (401172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2514 จ.สระบุรี ***
88 # 3อจ610725-164 ED493084783TH TEE_INTER + jojamja (401174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ พิมพ์บัวสามชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***

89 # 3อจ610725-165 EV215463331TH wosatorn + Thanapong36 (401178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ610725-166 ED494138837TH Note2499 + หมูอู๊ด (401179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์นั่งทับตะกรุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และแต่งผิวรมดำ) ***
91 # 3อจ610725-167 ED499206794TH สองหัดส่อง + โครตเฮง (401181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ610725-168 EV536139932TH KoTar + pdarnswat (401182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 777) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 27 ก.ค. 2561 - 08:14 น.] #62337 (19/21)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610702-008 EV146345495TH ศิษย์พ่อคูณ (399749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610705-001 EV056602491TH pornsupon333 (399754) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ610705-015 EU833768866TH sajjathep (399762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610705-021 ED417252959TH ตุ๊หลวง (399326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ610705-023 ED417252962TH ตุ๊หลวง (399330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610710-001 EU739814773TH bluezone (399740) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ610710-002 EU383859022TH bankthekop (399804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610710-003 EU909965293TH ใหม่เมืองเหนือ (399745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ610710-004 EU381635486TH bankthekop (399803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ610711-001 EU342564227TH ชัยนิตย์ (399874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ610711-002 EV213453606TH NUNG1789 (399877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ610711-004 EV140921447TH วิษณุพันธ์ทิพย์ (399878) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
13 # 1อจ610711-005 EV103239764TH ตุ๊กติ๊ก (399882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610711-006 ED481995116TH amarin (399951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ610711-007 EV371172894TH Attaseth_D (399884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610711-008 ET993580066TH น้องแผ่นดิน (399887) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ610711-009 ED480308448TH pitiam (399890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ610711-010 EU957344524TH หนึ่งเดียว (399891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ610711-011 ED479190123TH pongrawee (399897) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ610711-012 ED473077783TH แย้ม55 (399900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ610711-013 EV262693801TH nosnayas (399950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ610711-014 EU559481297TH kit2509 (399903) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ610711-015 EU462697905TH doramon2345 (399906) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ610711-016 ED471587231TH taranan (399908) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ610711-017 EU804067075TH SAHAKORN (399911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ610711-018 ED398490145TH Nadtakan (399915) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ610711-020 EV286321124TH ทวารวดี (399921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ610711-021 EV241902994TH Judy58 (399947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ610711-022 EU884750793TH jorangsan (399910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ610711-023 ED464578225TH ต้อมตราโล่ (399914) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ610712-001 ED485716191TH dear55 (400037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ610712-003 EU892601915TH ซูโม่ (400038) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ610712-004 EV319763609TH popular_rock (400039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ610712-005 EV510455226TH P7harit (400040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ610712-006 RP243063286TH Isoon16 (400043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ610712-007 EV185443631TH รัฐชัย (400044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ610712-009 EN582978077TH anuruknavy44 (400053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ610712-010 EV207633541TH Communits2007 (400047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ610712-012 ED483008703TH maxjvc (400004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 1อจ610712-013 ED483935897TH oasmnk14 (400007) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ610712-014 EV415029911TH NIPONTH (400009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ610713-001 ED482955192TH moo_bpk (400125) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ610713-002 EU967611658TH kenshiro2810 (400128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ610713-003 EV445809289TH Folkfolk (400130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ610713-004 EV276311445TH CHUANC30 (400132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ610713-005 EU731781076TH หมากคาย (400135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ610713-006 EV213732424TH tongloveloveneverdie (400139) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
48 # 1อจ610713-007 ED486907192TH suparerk (400142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ610713-008 ET937520587TH แม็คหลักสี่ (400144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ610713-010 EV180831055TH moterair (400146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ610713-012 VDRS000001449 ต่อแต้ม (400162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ610713-013 ED479028057TH thong88 (400149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ610713-014 TPD03.5A000143 ramez (400150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ610713-015 EU914131249TH atsmark2 (400151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ610713-016 EV140921654TH คุณศิระ (400152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ610713-017 EV317500202TH hot2523 (400153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 1อจ610713-019 EV378252036TH paparuszy (400155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
58 # 1อจ610713-020 EV022482021TH amarin (400156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 1อจ610713-022 ED484093225TH oatlovesasa (400097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 1อจ610713-023 EU063186139TH หลานตาจวบ (400099) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
61 # 1อจ610713-024 EU890453600TH NP_PRATHAI (400104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610709-021 athirach2508 (399713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ610709-024 ขนมผิง (399720) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ610710-001 ต่อ_ถนนตก (399772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ610710-002 Somkiathong (399775) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ610710-004 Sakorn_rak (399783) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ610710-006 playboy2106 (399792) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ610710-008 penpathum (399797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ610710-010 จ่าทอง (399800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ610710-011 Theethuch (399776) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ610710-012 สหบัณฑิต (399780) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ610710-013 buspom (399785) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ610710-014 โพธาราม (399789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ610710-015 bigปากน้ำ (399790) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ610710-017 phalittha (399796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ610710-019 วัฒน์วังหิน (399801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ610710-020 เด็กท่าพระ (399802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ610711-001 chaleaw56 (399935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ610711-002 chaleaw56 (399936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ610711-003 ศรนาคอน (399937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ610711-004 naivana (399938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ610711-005 matina (399939) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 2อจ610711-007 teethecop (399940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ610711-008 cee_39 (399943) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
24 # 2อจ610711-009 chaay (399946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ610711-010 อรรถพล (399948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ610711-011 นายถนัด (399926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ610711-012 สิทธัตโถ (399927) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ610711-013 ununun (399928) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ610711-014 aun1972 (399929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ610711-015 birderan (399930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ610711-016 kongsak (399931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ610711-017 napsss (399932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ610711-019 blue333 (399934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ610712-001 hhanzhu (400017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ610712-002 nunthawat (400019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ610712-003 nunthawat (400020) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 2อจ610712-004 capter1 (400022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ610712-005 Longhorn (400023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ610712-006 OMBUN (400025) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 2อจ610712-009 nonlovetey (400032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ610712-011 kamonsap (400027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ610712-012 kamonsap (400029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ610712-015 chanram (400034) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
44 # 2อจ610712-016 พัทลุง (400035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ610712-017 tuicps (400036) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ610713-001 napon (400083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ610713-002 a-buddha (400085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ610713-003 บ็อบสุโขทัย (400086) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
49 # 2อจ610713-005 ธงนำโชค (400090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610720-004 Iaiw9878 + satannit (400933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2533 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด) ***
2 # 3อจ610720-013 ccmachinery + Norrwach (400755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และเคลือบแล็กเกอร์ใหม่) (G 63%)***
3 # 3อจ610721-142 EU913233365TH แอ๊ค-คลองสี่ + cherdchai2511 (400884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก พิมพ์ฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดขอบขวาบนล่างพระ) (551006-089)(G 67%)***
4 # 3อจ610721-145 EU586162911TH alitita + Thanapong36 (401068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระปางไสยาสน์ ศิลปะรัตนโกสินทร์(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง (ขนาดฐาน 7 นิ้ว) ***
5 # 3อจ610723-001 nunthawat + พัทลุง (400928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำตรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 125000) ***
6 # 3อจ610723-002 prawait + บิวบางเขน (400929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
7 # 3อจ610723-003 akapong2512 + (400932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คุณพ่อลูกแฝด
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (591105-054)(G 79%)***
8 # 3อจ610723-004 bagio + เด็กท่าพระ (400935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ610723-005 Bobbie + เด็กท่าพระ (400938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
10 # 3อจ610723-006 chun_bangbon + สองหัดส่อง (401012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.เพชรบุรี (G 83 %) ***
11 # 3อจ610723-007 angelita69 + chaingame (400942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสงคราม (G 63%) ***
12 # 3อจ610723-008 sherbet88 + พุทธรักษ์ษา (400945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560220-049) (G 78%)***
13 # 3อจ610723-009 Xabi17 + psiam (400948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1355) ***
14 # 3อจ610723-010 เชลล์ไทย + psiam (400951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 189) ***
15 # 3อจ610723-011 สองร้อยล้อ + pukpik (401018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
16 # 3อจ610723-101 EV262909763TH เน้นพระสวย + vongsako (400960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (G 63%)***

17 # 3อจ610723-102 EV642080880TH sumat + พระธุดงค์ (400964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นปราบไตรจักร เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง ***
18 # 3อจ610723-103 ED493339894TH bankbong55 + TiRescue (400967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ610723-104 ED493349999TH yomomyai + เอ็มซีเค (400972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
20 # 3อจ610723-105 EV228849398TH nakarin + timmumu07 (400975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
21 # 3อจ610723-106 ED496814067TH bellic + mitmitee (400979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 6 ที่ระลึกบรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2454 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหูชำรุด) ***
22 # 3อจ610723-108 ED487247425TH คนคลองด่าน + หนิงพระบาท (400986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2519 จ.ระยอง ***
23 # 3อจ610723-109 EV123526234TH m-cot + Rambo_thai (400988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรค์ ***
24 # 3อจ610723-110 EU440285032TH midori + manilmanggol (400990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดาน กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
25 # 3อจ610723-111 EV016699452TH pcha429 + ค้างคาวปิกเขียว (400953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2287) ***
26 # 3อจ610723-112 EV197013360TH pansidum + โอเว่น (400955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
27 # 3อจ610723-113 EX305196347TH บอยล้านนา + bancha18 (400957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (610630-200) ***
28 # 3อจ610723-114 EU188451362TH Vkob2001 + conun (400958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 84%)***
29 # 3อจ610723-115 ET968357237TH jobwannabovorn + (401011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MIXMUK
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (610305-038)(G 66%)***
30 # 3อจ610723-116 ED479934895TH Bophantom + หมูขุขันธ์ (400962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
31 # 3อจ610723-117 ET893068804TH วัฒดอนทราย + น้ำคอก99 (401010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (สภาพทาทองใหม่) ***
32 # 3อจ610723-118 EV196580616TH zafari + เล็กรางบัว (400966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ พิมพ์บัวสามชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
33 # 3อจ610723-119 EV373320879TH zafari + พระนนท์ (400968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดอรัญญิกาวาส รุ่นจัมโบ้ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ชลบุรี ***
34 # 3อจ610723-120 ED492591316TH bastketboy + jitnobnom (400970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ610723-121 EV263967127TH sscopyprint + Zinemala (401013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) ***
36 # 3อจ610723-122 EV416117467TH TPoonlert + nuknik2 (400937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาราชาอุตฺตโม หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
37 # 3อจ610723-123 ED488172202TH ภคิน-ปู่ทิม + ศรัทธา999 (400940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ610723-124 EU675302329TH elite90 + เดียวคิงส์สยาม (400943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ610723-125 EV361486496TH midori + ต้อมบ้านใหม่ (400944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
40 # 3อจ610723-125 EV361486496TH midori + ต้อมบ้านใหม่ (400944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 7.8 กรัม) ***
41 # 3อจ610723-125 EV361486496TH midori + ต้อมบ้านใหม่ (400944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
42 # 3อจ610723-128 ET595620884TH thapkamon + เซียนส่อง (401017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2/สภาพรมผิวใหม่) ***
43 # 3อจ610723-129 EU334274979TH towerboy + Noomint (400956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ610723-130 EV196648494TH. pramual + naivana (400959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว) ***
45 # 3อจ610723-131 EU153432836TH Phoom_Suphan + (400974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
manilmanggol
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ610723-132 EV196643165TH penpathum + teespy (400976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ610723-133 EV196643165TH penpathum + teespy (400980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกเร้า เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ610723-134 EV396038224TH bunpotth + คุณศิระ (400981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด ***
49 # 3อจ610723-135 SHPC000094224 marut_toon + ถิรญาโณ (401009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่พิมพ์พา วัดหนองตางู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
50 # 3อจ610723-136 EV085950397TH zafari + Aorha (400985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก ***
51 # 3อจ610723-137 EV439763557TH manutsri + takrit (400992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง) ***
52 # 3อจ610723-138 EV145274170TH taccord + บารมีหลวงพ่อ (400991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพแต่งผิว) (610609-027)***

53 # 3อจ610723-139 ED492845996TH พงศกร + moo_bpk (400993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (610216-132)***
54 # 3อจ610723-140 EU153432840TH phalittha + manilmanggol (401015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ (ขนาด 8.5 นิ้ว/สภาพล้างปลอกมีด) ***
55 # 3อจ610723-141 EV533229228TH warriorric + จุกจัง (400961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ610723-142 EV534367985TH prons + เขยมาบตาพุด (400963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (G 78%)***
57 # 3อจ610723-144 EV066455427TH elite90 + woodyudom (400965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมามีขีด) เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (610705-091)***
58 # 3อจ610723-145 EV127325618TH pramual + panuwatjoom (400969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
59 # 3อจ610723-146 EV395390165TH พระนคร89 + paparuszy (400971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ศ.ก. หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ศรีสะเกษ (610620-158) ***
60 # 3อจ610723-147 EV002772002TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + chead (401014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระเชียงแสน รุ่นสมโภช 661 ปี เมืองเชียงแสน เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.เชียงราย ***
61 # 3อจ610723-148 SNKL000107343 พิมพ์พิมล + Noomint (400973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นภูฏาน เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า ***
62 # 3อจ610723-149 ED485083551TH หม่อง + Bigyai (400977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมโพธิ์ด้านบน) (600504-065)***
63 # 3อจ610723-150 ED496750812TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + But140 (400978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
64 # 3อจ610724-002 bellic + Pracha40 (401085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) (610525-045)***
65 # 3อจ610724-003 puk2619 + tuey88 (401088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ610724-004 popular_rock + tonychan (401097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (590827-051)***
67 # 3อจ610724-005 เมืองช้าง + ฮิมวัชรพล (401098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
68 # 3อจ610724-006 กุหลาบแดง + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (401099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 64%)***
69 # 3อจ610724-007 สุวรรณกูฎ + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (401100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
70 # 3อจ610724-008 kittisak_10 + Buncha (401101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร (520612-125) ***

71 # 3อจ610724-009 บ๊อบบางบ่อ + Buncha (401102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ610724-010 Bobbie + vittaya14 (401103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุบลราชธานี (610714-128) ***
73 # 3อจ610724-011 vadcharapol + vittaya14 (401044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
74 # 3อจ610724-012 Rathprasert3835 + vittaya14 (401048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 93229) (610510-049)***
75 # 3อจ610724-013 บูลย์ + MEA330 (401050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุด) ***
76 # 3อจ610724-014 Thanitpd + Folkfolk (401112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(550712-080) (G 58%)***
77 # 3อจ610724-015 yot97 + mekya2706 (401054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(610507-126) ***
78 # 3อจ610724-017 พนมจรัญ3 + Thanaporn168 (401057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 108)(600107-051) ***
79 # 3อจ610724-018 tv161 + ศตกมล (401059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (610717-002) ***
80 # 3อจ610724-019 พรพระพุทธคุณ + ศตกมล (401061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610717-003) ***
81 # 3อจ610724-020 seed-seed + pharnarit (401063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (561211-307) ***
82 # 3อจ610724-021 Thachathorn + หัวแดง (401062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (580716-006)(G 83 %)***
83 # 3อจ610724-022 prabaiboon + แมวปลาทอง (401065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงทารัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ610724-101 EV199374746TH niruch + taeprakeng99 (401032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 497753) ***
85 # 3อจ610724-102 EV132963808TH atavit + Buncha (401033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดสะบ้าย้อย เนื้อผงว่าน ปี 2539 จ.สงขลา (ฝังตะกร