ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกรกฎาคม 2561


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ก.ค. 2561 - 08:04 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 31 ก.ค. 2561 - 08:14 น.] #62347 (21/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610711-003 EV260490182TH ธนกฤต999 (400411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ610712-002 EU596734857TH suphannachai (400414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610713-009 EU975915917TH วาทิน555 (400419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610713-011 EU740590145TH chingchaik (400425) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ610713-025 EU760444535TH phudecor (400432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610714-001 EV475885173TH atavit (400234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ610714-002 EU777398075TH namo08 (400236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610714-003 EV353663702TH หนุ่มธนบุรี (400238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610714-004 EV395640852TH บูรพาพยัคฆ์ (400240) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ610714-005 EV277992078TH metalnt (400242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610714-006 ET893060859TH เขยมาบตาพุด (400264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ610714-007 ET460594191TH unixs (400244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ610714-008 ED488110931TH ศิษย์อัมพวัน (400247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ610714-009 EU955407779TH sanpol (400251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ610714-010 EU944835136TH nusalaya (400253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610714-012 EV527635244TH tankung (400214) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ610714-014 ET665572304TH sompong963 (400217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ610714-015 TLCH000182522 BOMBA (400220) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 1อจ610714-016 ED489312498TH pitiam (400222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ610714-017 EV216797375TH maii_amulet (400223) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 1อจ610714-018 ED482987527TH ป๋องณรงค์ชัย (400225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ610714-019 EV609639199TH MAVINT (400226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ610714-020 EV419191387TH ลูแปง (400589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ610714-021 EV641952501TH Wanlop (400229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ610714-023 ET993596976TH น้องแผ่นดิน (400231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ610716-001 EU708859766TH แนนท่านางเริง (400357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ610716-002 EU899331206TH seed-seed (400360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ610716-003 EU741777218TH เต๋อ_อินโดจีน (400383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ610716-004 EV189776665TH autpichut (400362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ610716-005 EU996209795TH tongjoy (400367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ610716-006 EY040504341TH บิ๊กบีม (400369) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
32 # 1อจ610716-007 EV207132134TH rattasah (400374) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ610716-008 EV207328621TH toun2509 (400377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ610716-009 EV523279352TH newty53 (400379) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์

35 # 1อจ610716-010 EU211805764TH akankung (400381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ610716-011 EV395709878TH คุณศิระ (400274) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ610716-012 ED482945306TH หมงครุใน (400278) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ610716-013 EU737207047TH awt2528 (400281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ610717-002 EU908779706TH pink_rabbit (400490) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 1อจ610717-003 ET893018670TH ปูลมชมเล (400443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ610717-004 EU951653403TH seranee (400446) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 1อจ610717-005 EX300122197TH wunlop (400451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ610717-006 EV395690788TH คุณศิระ (400452) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ610717-007 ED492502421TH bluezone69 (400457) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
45 # 1อจ610717-008 EU953659735TH Hook2 (400466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ610717-009 ET462569813TH nimit99 (400470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ610717-011 SKIT000174604 pipat2512 (400401) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 1อจ610718-001 EU609945790TH pisanlost (400519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ610718-002 EV127630025TH maii_amulet (400526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ610718-004 WDSR000116609 natthakritm (400532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ610718-005 EV395699212TH คุณศิระ (400536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ610718-006 EU815250341TH OKK08 (400539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ610718-007 EV170803188TH seenuanchai (400543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
54 # 1อจ610718-008 ET218784485TH chetthaon (400546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 1อจ610718-009 EV189139862TH Charity (400549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
56 # 1อจ610718-010 ED487332849TH ยุทธจันทบุรี (400553) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
57 # 1อจ610718-011 ET835549557TH DDman (400558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
58 # 1อจ610718-012 EJ000242378TH จิต141 (400560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 1อจ610718-013 ED48634253TH noonno2525 (400563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 1อจ610718-015 EV167172155TH nilut (400567) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
61 # 1อจ610718-016 ED488036119TH him2510 (400573) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
62 # 1อจ610718-017 ED486007211TH apiwat_66 (400577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
63 # 1อจ610718-018 ED492904164TH กชณิชา (400578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
64 # 1อจ610718-019 EY522509712TH zafari (400580) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
65 # 1อจ610718-020 ET982102198TH วัชรชัย (400586) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
66 # 1อจ610718-022 ET893133264TH onnine23 (400581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
67 # 1อจ610718-023 EU899335551TH seed-seed (400582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
68 # 1อจ610718-024 EU948966185TH autpichut (400584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
69 # 1อจ610718-025 ED492823338TH นัดพบ (400588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610710-018 กานกินรี (399798) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ610711-006 pinbal (400469) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ610712-014 jaktrawut_999 (400258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ610714-004 อุบาสก11 (400239) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ610714-005 patima (400243) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610714-006 กานกินรี (400246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ610714-008 toyotachi (400250) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ610714-009 กำเงิน (400252) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ610714-010 nopsuthon (400254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ610714-011 khunpra (400255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ610714-012 Earthquake (400259) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 2อจ610714-013 Sdiss (400256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ610714-014 chanapai (400257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ610716-001 สยามเมืองยิ้ม (400324) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ610716-002 jewindy (400330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ610716-003 กล้าเก่งทุกทาง (400331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ610716-004 กล้าเก่งทุกทาง (400335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ610716-005 กล้าเก่งทุกทาง (400337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ610716-006 เอสายชล (400339) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ610716-008 อุลตร้าแมน (400348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ610716-009 อุลตร้าแมน (400349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ610716-010 อุลตร้าแมน (400352) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ610716-011 DiamondiaN (400389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ610716-012 เด็กท่าพระ (400354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ610716-013 เกื้อนครพนม (400359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ610716-014 lucky888 (400361) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ610716-015 Panamera (400365) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ610716-016 Panamera (400368) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 2อจ610716-017 Panamera (400371) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ610716-018 nunthawat (400373) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ610716-019 Panamera (400375) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
32 # 2อจ610716-020 popeye289 (400380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ610716-021 หนุ่มสุพรรณ (400370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ610716-022 bstand (400372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 2อจ610716-024 ac100 (400378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

36 # 2อจ610717-001 somsakarm (400447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ610717-002 พิชย์ภัสสร (400450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ610717-004 Buncha (400456) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
39 # 2อจ610717-005 uthan873 (400463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ610717-006 Pinklovely (400468) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ610717-007 naivana (400472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ610717-008 โสภณ91 (400474) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ610717-009 tanu21 (400476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 2อจ610717-010 Danu55 (400473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ610717-011 TONKZAA (400460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ610717-012 blue333 (400464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ610718-001 suntisook8345 (400583) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
48 # 2อจ610718-002 Merlion (400587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 2อจ610718-003 pui1228 (400590) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 2อจ610718-004 detrit0932 (400591) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 2อจ610718-005 FIREWALL (400592) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
52 # 2อจ610718-006 Sommart936 (400596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 2อจ610718-007 welegal (400593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
54 # 2อจ610718-008 แมนปากท่อ (400594) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 2อจ610718-009 เศกสรรค์2511 (400595) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
56 # 2อจ610718-011 เน้นพระสวย (400506) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 2อจ610718-012 คุณพ่อลูกแฝด (400510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
58 # 2อจ610718-014 Kanisorn (400600) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
59 # 2อจ610718-015 napsss (400598) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 2อจ610727-006 การันตีพระ (401414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 2อจ610727-007 การันตีพระ (401416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 30 ก.ค. 2561 - 08:12 น.] #62342 (20/21)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610723-012 zafari + เอกบางโฉลง (401162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ610723-126 EU992973659TH staruch + โอ๊ตหาดใหญ่ (401238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ610723-143 EV534367985TH tumkajohn + เขยมาบตาพุด (401175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 79%)***
4 # 3อจ610725-001 ทรงธรรมบ้านสวน + midori (401119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (610606-041) ***
5 # 3อจ610725-002 หม่อง + ทวดนรรัตน์ (401122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)***
6 # 3อจ610725-003 Aunyamanee + นับตังค์ (401124) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 582) ***
7 # 3อจ610725-003 Aunyamanee + นับตังค์ (401124) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 582) ***
8 # 3อจ610725-004 มังกรชล + นับตังค์ (401127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 826) ***
9 # 3อจ610725-004 มังกรชล + นับตังค์ (401127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 826) ***
10 # 3อจ610725-005 bunpotth + birdnaja (401131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี ***
11 # 3อจ610725-006 อตกพระเครื่อง + naivana (401133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดบัวด้านขวา) ***
12 # 3อจ610725-008 zafari + ชลชินเขต (401135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นนทบุรี ***
13 # 3อจ610725-009 SAPDON + rongfox (401136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
14 # 3อจ610725-010 banphot13 + (401137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
*** พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ) (G 73%)***
15 # 3อจ610725-011 tomyum + Mai2008 (401120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 6.6 กรัม)(591208-186) ***
16 # 3อจ610725-012 Danny3989 + บ็อบสุโขทัย (401234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ ปี 2507 จ.ปัตตานี ***

17 # 3อจ610725-013 poshwises + ตูนซิตี้เซ้นส์ (401125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
18 # 3อจ610725-014 rungkrabi + Pitcha (401128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 145) ***
19 # 3อจ610725-015 hunter04 + นุลุ่มน้ำแม่กลอง (401132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ610725-016 Danny3989 + hunter04 (401231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (610423-008)(G 79%) ***
21 # 3อจ610725-017 bagio + เพชรอัมพร (401160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ610725-020 kittisak_10 + darita32 (401170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 67%)***
23 # 3อจ610725-021 terlex + warut (401141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4163) ***
24 # 3อจ610725-022 Turtle-Jet + tum_pj (401144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
25 # 3อจ610725-023 Nihao + เด็กแคมฟร็อก (401147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พัน เนื้อผงลาย ปี 2512 จ.สิงห์บุรี ***
26 # 3อจ610725-024 midori + เด็กแคมฟร็อก (401150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ ***
27 # 3อจ610725-025 bunpotth + เด็กแคมฟร็อก (401152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี ***
28 # 3อจ610725-101 EV510799592TH Benyapa + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (401121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง ***
29 # 3อจ610725-102 EV205309899TH แอลพระไทย + จิต141 (401123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.พิจิตร (วัดท่าหอยสร้าง/สภาพใช้) ***
30 # 3อจ610725-103 EV349637989TH midori + PHLOI (401126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
31 # 3อจ610725-104 ET981243319TH namo-mon + beer_saraburi (401129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
32 # 3อจ610725-106 ET709338744TH Wanlop + เอสายชล (401139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ610725-107 EX072719128TH ญาเมืองสิงห์ + แคฟวิลเลจ (401142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (จารอุ) ***
34 # 3อจ610725-108 ED497005035TH zafari + jedsada (401145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***

35 # 3อจ610725-109 ED485688853TH สิงห์หา + ตุ๋ย-ท่าทราย (401148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
36 # 3อจ610725-110 ED496244691TH PHLOI + mingch (401154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ610725-111 ED492596485TH Joecolor + jitnobnom (401236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ610725-112 EV534152159TH wassana2525 + yosapon (401235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้าย) ***
39 # 3อจ610725-113 EV534152159TH Sweeper + yosapon (401176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมหลังล่างซ้าย) ***
40 # 3อจ610725-115 EV054253382TH เอกเก๋ + nooing (401180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานและล้างผิว) ***
41 # 3อจ610725-116 ED501901248TH pramual + woodstock (401183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
42 # 3อจ610725-117 EV450382983TH kajell3555 + Earthquake (401184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26243X) ***
43 # 3อจ610725-118 EU559530466TH vitaya + anuruknavy44 (401187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ610725-119 ED486195885TH ninnon2112 + คมรามอินทรา (401191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร ***
45 # 3อจ610725-120 ED488180075TH เลิศหล้า + อภิธรรม (401193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ610725-121 ED496244688TH artirvana + mingch (401140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ610725-123 EV253930255TH newkom + Danusorn (401143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก ปี 2509 จ.อุดรธานี ***
48 # 3อจ610725-124 ED489386411TH Tattoo28 + pitiam (401146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560909-257) ***
49 # 3อจ610725-125 ED496235615TH sscopyprint + maitree (401149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610614-025) ***
50 # 3อจ610725-126 EV147940295TH benz39 + oudood (401151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระโคนสมอ ศิลปะอยุธยารัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน ***
51 # 3อจ610725-127 EV147940295TH บัวลอย + oudood (401153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุวัดป่ามืด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (550229-005) ***
52 # 3อจ610725-128 EV609222893TH TEE_INTER + naran (401156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ (ขนาด 7 นิ้ว) (สภาพซ่อมด้ามและทำปลอกมีดใหม่)***

53 # 3อจ610725-129 EV244573572TH zafari + บิ๊กบีม (401158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโรงพยาบาลสงฆ์ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ610725-130 EU596596957TH chonlasid + ผู้นำพล (401159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสรงน้ำ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างผิว) ***
55 # 3อจ610725-131 EV187236827TH taveecahijarung + akm345 (401190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ ***
56 # 3อจ610725-132 EU187768202TH vitaya + Nonwarit (401196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง วัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
57 # 3อจ610725-133 EU800158371TH ลูกโม่ + น้องอิมอิม (401199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
58 # 3อจ610725-134 EU800158371TH aunop50 + น้องอิมอิม (401202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
59 # 3อจ610725-135 EV367700467TH phob6107 + linenoon (401206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(580907-197) (G 78%)***
60 # 3อจ610725-136 EV536428571TH zafari + CREATIVE888 (401210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกัลยา เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ610725-137 EU668339337TH thitipant + ฑลพิษณุโลก (401215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
62 # 3อจ610725-138 EV484726688TH วิทย์พระประแดง + เสนาะ53 (401217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า จ.ปัตตานี ***
63 # 3อจ610725-139 ED489736775TH sscopyprint + ittipon_a1 (401219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (610713-091)***
64 # 3อจ610725-140 EV534142678TH Bophantom + นาควารี (401222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
65 # 3อจ610725-141 EV370728496TH toey7 + natcha (401157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
66 # 3อจ610725-142 ED498523172TH nop_osk + Tongten (401161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(610502-070) ***
67 # 3อจ610725-143 EV456971254TH rtee15 + artliver (401164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600629-021)***
68 # 3อจ610725-144 EV141048252TH Songpol_cg + (401167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1025) ***
69 # 3อจ610725-145 EV523405064TH aunop50 + naphat1981 (401171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
70 # 3อจ610725-146 EV523405064TH dman2551 + naphat1981 (401173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

71 # 3อจ610725-147 BAKY000264530 บอยบ้านฉาง + (401237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 799)(600915-017) (G 63%)***
72 # 3อจ610725-148 ED489156121TH ninnon2112 + หนูเจ้าพระยา (401233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร ***
73 # 3อจ610725-149 TPLU000777907 ลาภิสรา24 + Exdesign (401232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7160/น้ำหนักทอง 3.9 กรัม) ***
74 # 3อจ610725-150 EU233913054TH wee2096 + champRomklao (401177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพล้างผิว) ***
75 # 3อจ610725-151 ED489218308TH luangtajunior + เดี่ยวบางพลี22 (401200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590627-042) ***
76 # 3อจ610725-152 EV372546519TH เมืองช้าง + prabaiboon (401203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ610725-153 EU352412606TH lertsak + ปรเมศวร (401209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (โค้ดนะ) ***
78 # 3อจ610725-154 EV419875948TH ของขลัง + ตุลา26 (401212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
79 # 3อจ610725-155 EU687538517TH น้ำตาลทอง + ปูศรีสะเกษ (401239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
80 # 3อจ610725-156 EU099425811TH Bophantom + พรหมสิงห์ (401216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
81 # 3อจ610725-157 EV255837235TH pramual + จิงหลู (401218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุคอกควาย เนือตะกั่ว จ.ชัยภูมิ ***
82 # 3อจ610725-158 ED491570677TH sherbet88 + ปิงเปียง (401221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (540830-030) (G 78%)***
83 # 3อจ610725-159 ED480950612TH jaturong_sri + นิวเอกชัย (401223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หล่อดินไทย/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
84 # 3อจ610725-160 ED495354157TH ramez + peerapath (401240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
85 # 3อจ610725-161 EV249800191TH zafari + ถิรญาโณ (401165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระนางพญาแขนอ่อนพญาดำ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
86 # 3อจ610725-162 ED502603515TH apiwat_66 + opasn (401169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่มีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (520507-526) ***
87 # 3อจ610725-163 ER641185861TH loomthong + uppakid (401172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2514 จ.สระบุรี ***
88 # 3อจ610725-164 ED493084783TH TEE_INTER + jojamja (401174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ พิมพ์บัวสามชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***

89 # 3อจ610725-165 EV215463331TH wosatorn + Thanapong36 (401178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
90 # 3อจ610725-166 ED494138837TH Note2499 + หมูอู๊ด (401179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์นั่งทับตะกรุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และแต่งผิวรมดำ) ***
91 # 3อจ610725-167 ED499206794TH สองหัดส่อง + โครตเฮง (401181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ610725-168 EV536139932TH KoTar + pdarnswat (401182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 777) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 27 ก.ค. 2561 - 08:14 น.] #62337 (19/21)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610702-008 EV146345495TH ศิษย์พ่อคูณ (399749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610705-001 EV056602491TH pornsupon333 (399754) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ610705-015 EU833768866TH sajjathep (399762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610705-021 ED417252959TH ตุ๊หลวง (399326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ610705-023 ED417252962TH ตุ๊หลวง (399330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610710-001 EU739814773TH bluezone (399740) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ610710-002 EU383859022TH bankthekop (399804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610710-003 EU909965293TH ใหม่เมืองเหนือ (399745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ610710-004 EU381635486TH bankthekop (399803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ610711-001 EU342564227TH ชัยนิตย์ (399874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ610711-002 EV213453606TH NUNG1789 (399877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ610711-004 EV140921447TH วิษณุพันธ์ทิพย์ (399878) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
13 # 1อจ610711-005 EV103239764TH ตุ๊กติ๊ก (399882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610711-006 ED481995116TH amarin (399951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ610711-007 EV371172894TH Attaseth_D (399884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610711-008 ET993580066TH น้องแผ่นดิน (399887) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ610711-009 ED480308448TH pitiam (399890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ610711-010 EU957344524TH หนึ่งเดียว (399891) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ610711-011 ED479190123TH pongrawee (399897) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ610711-012 ED473077783TH แย้ม55 (399900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ610711-013 EV262693801TH nosnayas (399950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ610711-014 EU559481297TH kit2509 (399903) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ610711-015 EU462697905TH doramon2345 (399906) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ610711-016 ED471587231TH taranan (399908) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ610711-017 EU804067075TH SAHAKORN (399911) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ610711-018 ED398490145TH Nadtakan (399915) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ610711-020 EV286321124TH ทวารวดี (399921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ610711-021 EV241902994TH Judy58 (399947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ610711-022 EU884750793TH jorangsan (399910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ610711-023 ED464578225TH ต้อมตราโล่ (399914) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ610712-001 ED485716191TH dear55 (400037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ610712-003 EU892601915TH ซูโม่ (400038) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ610712-004 EV319763609TH popular_rock (400039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ610712-005 EV510455226TH P7harit (400040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ610712-006 RP243063286TH Isoon16 (400043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ610712-007 EV185443631TH รัฐชัย (400044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ610712-009 EN582978077TH anuruknavy44 (400053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ610712-010 EV207633541TH Communits2007 (400047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ610712-012 ED483008703TH maxjvc (400004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 1อจ610712-013 ED483935897TH oasmnk14 (400007) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ610712-014 EV415029911TH NIPONTH (400009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ610713-001 ED482955192TH moo_bpk (400125) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ610713-002 EU967611658TH kenshiro2810 (400128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ610713-003 EV445809289TH Folkfolk (400130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ610713-004 EV276311445TH CHUANC30 (400132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ610713-005 EU731781076TH หมากคาย (400135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ610713-006 EV213732424TH tongloveloveneverdie (400139) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
48 # 1อจ610713-007 ED486907192TH suparerk (400142) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ610713-008 ET937520587TH แม็คหลักสี่ (400144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ610713-010 EV180831055TH moterair (400146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ610713-012 VDRS000001449 ต่อแต้ม (400162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ610713-013 ED479028057TH thong88 (400149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ610713-014 TPD03.5A000143 ramez (400150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ610713-015 EU914131249TH atsmark2 (400151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ610713-016 EV140921654TH คุณศิระ (400152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ610713-017 EV317500202TH hot2523 (400153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 1อจ610713-019 EV378252036TH paparuszy (400155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
58 # 1อจ610713-020 EV022482021TH amarin (400156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 1อจ610713-022 ED484093225TH oatlovesasa (400097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 1อจ610713-023 EU063186139TH หลานตาจวบ (400099) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
61 # 1อจ610713-024 EU890453600TH NP_PRATHAI (400104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610709-021 athirach2508 (399713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ610709-024 ขนมผิง (399720) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ610710-001 ต่อ_ถนนตก (399772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ610710-002 Somkiathong (399775) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ610710-004 Sakorn_rak (399783) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ610710-006 playboy2106 (399792) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ610710-008 penpathum (399797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ610710-010 จ่าทอง (399800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ610710-011 Theethuch (399776) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ610710-012 สหบัณฑิต (399780) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ610710-013 buspom (399785) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ610710-014 โพธาราม (399789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ610710-015 bigปากน้ำ (399790) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ610710-017 phalittha (399796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ610710-019 วัฒน์วังหิน (399801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ610710-020 เด็กท่าพระ (399802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 2อจ610711-001 chaleaw56 (399935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ610711-002 chaleaw56 (399936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ610711-003 ศรนาคอน (399937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ610711-004 naivana (399938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ610711-005 matina (399939) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 2อจ610711-007 teethecop (399940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ610711-008 cee_39 (399943) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
24 # 2อจ610711-009 chaay (399946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ610711-010 อรรถพล (399948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ610711-011 นายถนัด (399926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ610711-012 สิทธัตโถ (399927) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ610711-013 ununun (399928) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ610711-014 aun1972 (399929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ610711-015 birderan (399930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ610711-016 kongsak (399931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ610711-017 napsss (399932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ610711-019 blue333 (399934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ610712-001 hhanzhu (400017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ610712-002 nunthawat (400019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ610712-003 nunthawat (400020) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 2อจ610712-004 capter1 (400022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 2อจ610712-005 Longhorn (400023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ610712-006 OMBUN (400025) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 2อจ610712-009 nonlovetey (400032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ610712-011 kamonsap (400027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ610712-012 kamonsap (400029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ610712-015 chanram (400034) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
44 # 2อจ610712-016 พัทลุง (400035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ610712-017 tuicps (400036) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 2อจ610713-001 napon (400083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ610713-002 a-buddha (400085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 2อจ610713-003 บ็อบสุโขทัย (400086) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
49 # 2อจ610713-005 ธงนำโชค (400090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610720-004 Iaiw9878 + satannit (400933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2533 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด) ***
2 # 3อจ610720-013 ccmachinery + Norrwach (400755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และเคลือบแล็กเกอร์ใหม่) (G 63%)***
3 # 3อจ610721-142 EU913233365TH แอ๊ค-คลองสี่ + cherdchai2511 (400884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นปืนแตก พิมพ์ฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดขอบขวาบนล่างพระ) (551006-089)(G 67%)***
4 # 3อจ610721-145 EU586162911TH alitita + Thanapong36 (401068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระปางไสยาสน์ ศิลปะรัตนโกสินทร์(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง (ขนาดฐาน 7 นิ้ว) ***
5 # 3อจ610723-001 nunthawat + พัทลุง (400928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำตรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 125000) ***
6 # 3อจ610723-002 prawait + บิวบางเขน (400929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
7 # 3อจ610723-003 akapong2512 + (400932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คุณพ่อลูกแฝด
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (591105-054)(G 79%)***
8 # 3อจ610723-004 bagio + เด็กท่าพระ (400935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ610723-005 Bobbie + เด็กท่าพระ (400938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ ***
10 # 3อจ610723-006 chun_bangbon + สองหัดส่อง (401012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.เพชรบุรี (G 83 %) ***
11 # 3อจ610723-007 angelita69 + chaingame (400942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสงคราม (G 63%) ***
12 # 3อจ610723-008 sherbet88 + พุทธรักษ์ษา (400945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (560220-049) (G 78%)***
13 # 3อจ610723-009 Xabi17 + psiam (400948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1355) ***
14 # 3อจ610723-010 เชลล์ไทย + psiam (400951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 189) ***
15 # 3อจ610723-011 สองร้อยล้อ + pukpik (401018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
16 # 3อจ610723-101 EV262909763TH เน้นพระสวย + vongsako (400960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (G 63%)***

17 # 3อจ610723-102 EV642080880TH sumat + พระธุดงค์ (400964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นปราบไตรจักร เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง ***
18 # 3อจ610723-103 ED493339894TH bankbong55 + TiRescue (400967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
19 # 3อจ610723-104 ED493349999TH yomomyai + เอ็มซีเค (400972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
20 # 3อจ610723-105 EV228849398TH nakarin + timmumu07 (400975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
21 # 3อจ610723-106 ED496814067TH bellic + mitmitee (400979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 6 ที่ระลึกบรมราชาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2454 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหูชำรุด) ***
22 # 3อจ610723-108 ED487247425TH คนคลองด่าน + หนิงพระบาท (400986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2519 จ.ระยอง ***
23 # 3อจ610723-109 EV123526234TH m-cot + Rambo_thai (400988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรค์ ***
24 # 3อจ610723-110 EU440285032TH midori + manilmanggol (400990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระท่ากระดาน กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี ***
25 # 3อจ610723-111 EV016699452TH pcha429 + ค้างคาวปิกเขียว (400953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2287) ***
26 # 3อจ610723-112 EV197013360TH pansidum + โอเว่น (400955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
27 # 3อจ610723-113 EX305196347TH บอยล้านนา + bancha18 (400957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (610630-200) ***
28 # 3อจ610723-114 EU188451362TH Vkob2001 + conun (400958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (G 84%)***
29 # 3อจ610723-115 ET968357237TH jobwannabovorn + (401011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MIXMUK
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (610305-038)(G 66%)***
30 # 3อจ610723-116 ED479934895TH Bophantom + หมูขุขันธ์ (400962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
31 # 3อจ610723-117 ET893068804TH วัฒดอนทราย + น้ำคอก99 (401010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (สภาพทาทองใหม่) ***
32 # 3อจ610723-118 EV196580616TH zafari + เล็กรางบัว (400966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ พิมพ์บัวสามชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
33 # 3อจ610723-119 EV373320879TH zafari + พระนนท์ (400968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดอรัญญิกาวาส รุ่นจัมโบ้ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ชลบุรี ***
34 # 3อจ610723-120 ED492591316TH bastketboy + jitnobnom (400970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ610723-121 EV263967127TH sscopyprint + Zinemala (401013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) ***
36 # 3อจ610723-122 EV416117467TH TPoonlert + nuknik2 (400937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาราชาอุตฺตโม หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ ***
37 # 3อจ610723-123 ED488172202TH ภคิน-ปู่ทิม + ศรัทธา999 (400940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ610723-124 EU675302329TH elite90 + เดียวคิงส์สยาม (400943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ610723-125 EV361486496TH midori + ต้อมบ้านใหม่ (400944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
40 # 3อจ610723-125 EV361486496TH midori + ต้อมบ้านใหม่ (400944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 7.8 กรัม) ***
41 # 3อจ610723-125 EV361486496TH midori + ต้อมบ้านใหม่ (400944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
42 # 3อจ610723-128 ET595620884TH thapkamon + เซียนส่อง (401017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2/สภาพรมผิวใหม่) ***
43 # 3อจ610723-129 EU334274979TH towerboy + Noomint (400956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดบางขุนพรหม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ610723-130 EV196648494TH. pramual + naivana (400959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว) ***
45 # 3อจ610723-131 EU153432836TH Phoom_Suphan + (400974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
manilmanggol
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผง ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
46 # 3อจ610723-132 EV196643165TH penpathum + teespy (400976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ610723-133 EV196643165TH penpathum + teespy (400980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกเร้า เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
48 # 3อจ610723-134 EV396038224TH bunpotth + คุณศิระ (400981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด ***
49 # 3อจ610723-135 SHPC000094224 marut_toon + ถิรญาโณ (401009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่พิมพ์พา วัดหนองตางู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
50 # 3อจ610723-136 EV085950397TH zafari + Aorha (400985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก ***
51 # 3อจ610723-137 EV439763557TH manutsri + takrit (400992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง) ***
52 # 3อจ610723-138 EV145274170TH taccord + บารมีหลวงพ่อ (400991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพแต่งผิว) (610609-027)***

53 # 3อจ610723-139 ED492845996TH พงศกร + moo_bpk (400993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (610216-132)***
54 # 3อจ610723-140 EU153432840TH phalittha + manilmanggol (401015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ (ขนาด 8.5 นิ้ว/สภาพล้างปลอกมีด) ***
55 # 3อจ610723-141 EV533229228TH warriorric + จุกจัง (400961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ610723-142 EV534367985TH prons + เขยมาบตาพุด (400963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (G 78%)***
57 # 3อจ610723-144 EV066455427TH elite90 + woodyudom (400965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมามีขีด) เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (610705-091)***
58 # 3อจ610723-145 EV127325618TH pramual + panuwatjoom (400969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
59 # 3อจ610723-146 EV395390165TH พระนคร89 + paparuszy (400971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่ง ศ.ก. หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ศรีสะเกษ (610620-158) ***
60 # 3อจ610723-147 EV002772002TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + chead (401014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระเชียงแสน รุ่นสมโภช 661 ปี เมืองเชียงแสน เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.เชียงราย ***
61 # 3อจ610723-148 SNKL000107343 พิมพ์พิมล + Noomint (400973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นภูฏาน เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า ***
62 # 3อจ610723-149 ED485083551TH หม่อง + Bigyai (400977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมโพธิ์ด้านบน) (600504-065)***
63 # 3อจ610723-150 ED496750812TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + But140 (400978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
64 # 3อจ610724-002 bellic + Pracha40 (401085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) (610525-045)***
65 # 3อจ610724-003 puk2619 + tuey88 (401088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ610724-004 popular_rock + tonychan (401097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (590827-051)***
67 # 3อจ610724-005 เมืองช้าง + ฮิมวัชรพล (401098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
68 # 3อจ610724-006 กุหลาบแดง + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (401099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 64%)***
69 # 3อจ610724-007 สุวรรณกูฎ + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (401100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
70 # 3อจ610724-008 kittisak_10 + Buncha (401101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร (520612-125) ***

71 # 3อจ610724-009 บ๊อบบางบ่อ + Buncha (401102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ ***
72 # 3อจ610724-010 Bobbie + vittaya14 (401103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุบลราชธานี (610714-128) ***
73 # 3อจ610724-011 vadcharapol + vittaya14 (401044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี ***
74 # 3อจ610724-012 Rathprasert3835 + vittaya14 (401048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 93229) (610510-049)***
75 # 3อจ610724-013 บูลย์ + MEA330 (401050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุด) ***
76 # 3อจ610724-014 Thanitpd + Folkfolk (401112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(550712-080) (G 58%)***
77 # 3อจ610724-015 yot97 + mekya2706 (401054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(610507-126) ***
78 # 3อจ610724-017 พนมจรัญ3 + Thanaporn168 (401057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 108)(600107-051) ***
79 # 3อจ610724-018 tv161 + ศตกมล (401059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (610717-002) ***
80 # 3อจ610724-019 พรพระพุทธคุณ + ศตกมล (401061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610717-003) ***
81 # 3อจ610724-020 seed-seed + pharnarit (401063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (561211-307) ***
82 # 3อจ610724-021 Thachathorn + หัวแดง (401062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (580716-006)(G 83 %)***
83 # 3อจ610724-022 prabaiboon + แมวปลาทอง (401065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงทารัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ610724-101 EV199374746TH niruch + taeprakeng99 (401032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 497753) ***
85 # 3อจ610724-102 EV132963808TH atavit + Buncha (401033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดสะบ้าย้อย เนื้อผงว่าน ปี 2539 จ.สงขลา (ฝังตะกรุด)(610716-019) ***
86 # 3อจ610724-103 ED494340488TH VAIVIT + bankthekop (401035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพรมผิวใหม่) ***
87 # 3อจ610724-104 EU930026071TH บ้านกรอบเงิน + aomza007 (401039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 783)***
88 # 3อจ610724-105 EV370625050TH Powara09 + suchet_w (401115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***

89 # 3อจ610724-106 ET927592479TH artirvana + ปะใหญ่ (401043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) (G 88%)***
90 # 3อจ610724-108 EV031351611TH patbangbon + hooligan (401046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออู๊ด วัดหัตถลารเกษตร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ปทุมธานี ***
91 # 3อจ610724-109 ED488837738TH aek2526 + ถุงข้าว (401051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่) ***
92 # 3อจ610724-110 EV244334498TH บ๊อบบางบ่อ + ชะเอม (401053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส 55 เนื้อเงินฝังทับทิม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 324) ***
93 # 3อจ610724-111 ED453977757TH นครนายก + ประดู่เหลือง (401056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
94 # 3อจ610724-112 ED453977757TH art8888 + ประดู่เหลือง (401117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ610724-113 ED453977757TH บิ๊กนคร + ประดู่เหลือง (401058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพซ่อมใบหน้าและแขน)***
96 # 3อจ610724-115 ED496213840TH Thanakrit31 + ไอโอดีนแมน (401064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (G 72%) ***
97 # 3อจ610724-116 EU800151886TH wwut2 + I-nam (401066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
98 # 3อจ610724-118 EV394804957TH บ้านกรอบเงิน + ปั้นข้าวเหนียว (401071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงิน ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1) ***
99 # 3อจ610724-119 EV212755640TH attmek + กล้วยหิน (401074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาพระสังกัจจายน์ ศิลปะรัชกาล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง สร้างหลังปี 2500 ***
100 # 3อจ610724-120 EU005658616TH Note2499 + กระติบ (401077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (สภาพล้างผิว) ***
101 # 3อจ610724-121 RB704083296TH naenaldo + เสือปืนไว (401024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
102 # 3อจ610724-122 EU676665744TH สิงขร + kunpop11 (401026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
103 # 3อจ610724-123 ED495680766TH pandp + แอ๊ดป่าซาง (401028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
104 # 3อจ610724-124 PASA000143128 art8888 + Big27 (401116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
105 # 3อจ610724-125 ED440637865TH ริวตัง + jedsada (401031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (G 65%) ***
106 # 3อจ610724-126 EV145810261TH funian + ไร้นาม99 (401034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปี 2497 ***

107 # 3อจ610724-127 EV145810261TH pr1972 + ไร้นาม99 (401036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล เนื้อตะกั่ว จ.นครศรีธรรมราช ***
108 # 3อจ610724-128 EV145810261TH ตู๋สาธุ + ไร้นาม99 (401038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระตรีกาย เนื้อตะกั่วสนิมแดง ***
109 # 3อจ610724-129 ED499529097TH บ๊อบบางบ่อ + โกวบ้อ (401040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
110 # 3อจ610724-130 EU964669472TH wirat99 + ร่มฟ้าภูพิงค์ (401041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง เนื้อผงว่าน ปี 2536 ประเทศพม่า ***
111 # 3อจ610724-131 EU7956066551TH niwetch + หนองซอ (401073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
112 # 3อจ610724-132 EU930652036TH VAIVIT + คงกะพันชาตรี (401076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
113 # 3อจ610724-133 EV607815182TH BankHiWay + maii_amulet (401080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
114 # 3อจ610724-134 ED480950674TH mintmax + ชวนชื่น (401083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) ***
115 # 3อจ610724-135 ED480950674TH บ๊อบบางบ่อ + ชวนชื่น (401087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
116 # 3อจ610724-136 ED480950674TH khunpol500 + ชวนชื่น (401090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี (สภาพใช้) ***
117 # 3อจ610724-137 EU144235824TH phairoj1186 + (401092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วิทย์พระประแดง
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
118 # 3อจ610724-138 EX191240227TH tum333 + เก๋งกาฬสินธุ์ (401094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 3 พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม ***
119 # 3อจ610724-139 EU731797062TH kenshiro2810 + หมูแม่ลา (401095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ ***
120 # 3อจ610724-140 ED461366278TH zafari + ไชยนาท (401096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต/สภาพใช้) ***
121 # 3อจ610724-141 EV185148271TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (401022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 2) ***
122 # 3อจ610724-142 EV185148271TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (401023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 354) ***
123 # 3อจ610725-019 ปะใหญ่ + penggo (401166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทองรวม 5.6 กรัม) (G 73%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 26 ก.ค. 2561 - 08:11 น.] #62330 (18/21)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610705-002 EV273946002TH Yuttana (399305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610704-002 สยามรุ่งโรจน์ (399188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610706-008 thanagaon (399414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ610707-020 ศตกมล (401020) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ610709-014 ตูนซิตี้เซ้นส์ (399717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ610709-028 lovelyman (401019) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ610724-002 การันตีพระ (401070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610716-102 ED477556100TH ภูวนัย + aircadet (400341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระจันทร์ลอย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
2 # 3อจ610716-106 EV261970857TH UDS-35 + สุวรรณเมืองตาก (400353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อ พิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ610716-108 EV261970857TH tanint + สุวรรณเมืองตาก (400385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก จ.พิจิตร ***
4 # 3อจ610716-113 EV304740748TH เซียนน้อยหนึ่ง + ธานินทร์ (400297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์ ***
5 # 3อจ610716-160 EU447195209TH pramual + จิงหลู (400299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้ว กรุบ้านระหาน เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
6 # 3อจ610717-002 kimberry + prajak159 (400396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (G 85%) ***
7 # 3อจ610717-111 EV484721575TH ขนมต้ม + เสนาะ53 (400484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
8 # 3อจ610719-004 Oboys + กวางน้อย (400612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 69%)***
9 # 3อจ610719-105 ED478165895TH supakorntt + KUMPEE915 (400714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ (ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ610719-132 EV552985423TH ดาวทรัพย์ + คมรามอินทรา (400613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บูบี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
11 # 3อจ610719-133 EV552985423TH ดาวทรัพย์ + คมรามอินทรา (400616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นหอเตี๊ยะ(บูบี้) เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พิจิตร ***
12 # 3อจ610719-156 EX298494935TH WICHIT_HATYAI + (400645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
Aeychonburi
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
13 # 3อจ610720-001 Amuletism + นคราฎ (400719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (G 70%)***
14 # 3อจ610720-003 niyom_2504 + jojosan (400723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ610720-113 EV284688763TH scpra + Bigyai (400732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
16 # 3อจ610720-140 ER935255513TH pornthap + buspom (400782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ610721-001 atavit + olympia (400835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (521121-074) ***
18 # 3อจ610721-002 pramual + somwit (400837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระแผงตัด กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
19 # 3อจ610721-003 Bophantom + Jaosuanoi (400841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด) ***
20 # 3อจ610721-004 ชัยเจเจ + pramual (400842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (610423-013)(G 90%) ***
21 # 3อจ610721-005 engineer27 + pramual (400844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ชัยนาท (540702-108) ***
22 # 3อจ610721-006 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + zanto35 (400846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
23 # 3อจ610721-007 atavit + ตะพาบ (400847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่ตอก รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** รูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (G 94%) ***
24 # 3อจ610721-008 benz39 + ไกรศาล (400851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอินทรฯ ***
25 # 3อจ610721-009 presun + กบกุ๊ก (400853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (G 81%)***
26 # 3อจ610721-010 montree_anu + bstand (400855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 485) ***
27 # 3อจ610721-011 ตราชั่ง + bstand (400869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ตอก 3 โค้ด/สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (560921-334)(G 73%)***
28 # 3อจ610721-012 บ๊อบบางบ่อ + bstand (400873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)(550915-178) (G 68%)***
29 # 3อจ610721-013 chaaim2246 + TIDTEE (400876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) (591031-016)(G 69%)***
30 # 3อจ610721-101 EV197013055TH พิชิตตลาดเพชร + naivana (400845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (610711-122) ***
31 # 3อจ610721-102 EV054253060TH Tanadol5000 + nooing (400848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ610721-103 ET826622772TH ตะพาบ + preaw29 (400852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (601110-033)(G 76%) ***
33 # 3อจ610721-104 EU837239246TH yosapon + ball99 (400923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง(ดำ) ปี 2519 จ.ระยอง (571022-052) ***
34 # 3อจ610721-105 EV249965805TH โจ้บารมี + rungrot (400856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (610120-069) (G 88%)***

35 # 3อจ610721-106 EU953656098TH ChangThungyai + (400859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปั๊กชิวขอนแก่น
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (G 70%)***
36 # 3อจ610721-107 EX298249869TH มิสเตอร์เฮ้าส์ + stargon (400862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
37 # 3อจ610721-108 EV419073782TH saksitt + เทียมเยาวราช (400864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว จุด) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
38 # 3อจ610721-110 EU885905783TH Toor_pam + แผ่ไพศาล (400867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 638) ***
39 # 3อจ610721-111 EU953656075TH หนุ่มลำปาง + Teebotun (400880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
40 # 3อจ610721-112 EV363842283TH Bigbike3359 + daew1970 (400882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย (สภาพใช้) ***
41 # 3อจ610721-113 RP250833665TH pramual + krit19 (400886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
42 # 3อจ610721-114 ED477089787TH Thanayut-law + ตี๋โฟค (400889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (G 62%)***
43 # 3อจ610721-115 EU892610095TH zafari + จำปาเอฟซี (400892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
44 # 3อจ610721-116 EU892610095TH phetbanpra + ซูโม่ (400894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ ***
45 # 3อจ610721-117 EV1295 79646TH chuchart-k + มีเก้า888 (400898) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 156) ***
46 # 3อจ610721-117 EV1295 79646TH chuchart-k + มีเก้า888 (400898) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 156) ***
47 # 3อจ610721-117 EV1295 79646TH chuchart-k + มีเก้า888 (400898) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 156) ***
48 # 3อจ610721-118 EV161178605TH toey7 + man77 (400902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่) ***
49 # 3อจ610721-119 EU038399361TH Pusson + หนองซอ (400904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาพระสังกัจจายน์ศิลปะรัตนโกสินทร์ (หน้าตัก 3 นิ้ว) ***
50 # 3อจ610721-120 ED489941207TH Wachilapat + andyrun14 (400906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
51 # 3อจ610721-121 ED491632399TH pikkared + ชยาภรณ์ (400871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อผง จ.นครปฐม ***
52 # 3อจ610721-122 EV367776545TH แฮปรามคำแหง + tomcm (400874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดเนิน พิมพ์เข่ายก เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี ***

53 # 3อจ610721-126 EV014736210TH thiarin + วีรสิทธิ์ (400885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 ประเทศพม่า ***
54 # 3อจ610721-127 ED488091486TH bananacoffee + (400888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
InBangWaek
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
55 # 3อจ610721-128 RP250833651TH เซียนน้อยหนึ่ง + krit19 (400891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600223-066) ***
56 # 3อจ610721-129 EV183049293TH mikemonkey + pokadot (400919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ครปฐม (580926-095)(G 69%) ***
57 # 3อจ610721-130 ED488428588TH midori + ano8547 (400896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ610721-131 EU036196485TH หลวงสิน + kopper (400858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดบันไดทอง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
59 # 3อจ610721-132 ED489242196TH tomyum + vitaya (400860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี ***
60 # 3อจ610721-134 EV607814712TH พรพระพุทธคุณ + (400865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maii_amulet
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ610721-135 EV243827443TH Copter99 + noi70 (400868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 339601) ***
62 # 3อจ610721-136 EV373321446TH ล้านมาแชร์ + ไตรลักษณ์111 (400870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2553 ประเทศพม่า ***
63 # 3อจ610721-137 EU898121909TH TAVABUNCHU + arucha2510 (400872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (G 64%)***
64 # 3อจ610721-138 BR56000003319 sscopyprint + sam8793 (400875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (600825-111)(G 80%)***
65 # 3อจ610721-139 EV197275958TH Suksawat + Weraphol (400878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ) (G 75%)***
66 # 3อจ610721-140 EV502045839TH MIXMUK + visit2529 (400879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 60%)***
67 # 3อจ610721-141 EV502045839TH bananacoffee + visit2529 (400881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ลูกอม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเม็ดยารูปเหมือน) ***
68 # 3อจ610721-143 ED480927035TH nakon81 + ชวนชื่น (400920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ610721-144 ED480927035TH tongleehae + ชวนชื่น (400887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
70 # 3อจ610721-146 EV257367027TH กาลิเลโอ + ชัชพนม (400890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินตะกั่ว จ.นครสวรรค์ ***

71 # 3อจ610721-148 EV183053797TH zafari + สิทธิชัย (400895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน พิมพ์นั่งบัว เนื้อดินทารัก จ.อ่างทอง ***
72 # 3อจ610721-149 EV132963710TH sumat + Buncha (400897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (590624-009) ***
73 # 3อจ610721-150 ED493350002TH Exdesign + เอ็มซีเค (400899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี ***
74 # 3อจ610721-151 EV554694715TH เสธไอซ์ + BOAT26 (400900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 คำ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
75 # 3อจ610721-152 SKMT000274370TH แอมเมืองขล + supaket808 (400921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว) ***
76 # 3อจ610721-153 EU797978096TH panu_pdd + Sinsiampra (400905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคชวัตร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1496) ***
77 # 3อจ610721-154 EV249166261TH pirate_x + นาควารี (400908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพชุบทองใหม่) (G 67%)***
78 # 3อจ610721-155 ET098595213TH sutthiphornn + SNOWKID (400910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)***
79 # 3อจ610721-156 EU881716002TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + anusid (400922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
80 # 3อจ610721-158 ED492476240TH JoEthaibev + prathep (400913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง ***
81 # 3อจ610721-159 EV373321049TH วาทิน555 + jadelongpar (400915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2553 ประเทศพม่า ***
82 # 3อจ610724-016 engineer27 + (401055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์นิยม(เอ) เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(590817-013) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 24 ก.ค. 2561 - 08:11 น.] #62323 (17/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610705-005 EU958896869TH jetsada_supat (399694) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610705-030 EV182819432TH puttised (399705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610709-001 EU672843807TH HatPra (399668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ610709-002 SNPK000113812 nailom9 (399674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610709-003 EU977592936TH kittikitti (399677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610709-005 EV258633302TH worarit (399685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ610709-006 ED471635042TH banyonglks (399693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ610709-007 EU419106052TH OgapzaO (399699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610709-008 EU889101693TH Darkaun (399703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ610709-009 EV213429553TH Thanapong36 (399708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ610709-010 ED482941026TH ป๋องณรงค์ชัย (399714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ610709-011 EV483282719TH apiwat_66 (399690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610703-001 Folkfolk (399118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ610706-007 ApiPra19 (399410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ610706-009 hunter04 (400926) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ610706-010 hunter04 (400927) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
5 # 2อจ610707-001 yahee13 (399610) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 2อจ610707-018 kingfisher (399600) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ610709-001 Warayu (399678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ610709-002 greensnake (399687) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 2อจ610709-003 สยามเมืองยิ้ม (399696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ610709-004 อินทภาณี (399709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ610709-005 พ่อมด (399698) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ610709-006 thana7576 (399712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ610709-007 kwanpra (399715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ610709-008 nokchaiyo (399719) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ610709-009 phongthanoo (399721) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ610709-010 attapoln (399723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ610709-011 niphun (399702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ610709-012 SiwaDa928 (399706) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ610709-013 TONKZAA (399711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ610709-015 MEA330 (399735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ610709-016 Pommongkollarp (399736) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ610709-018 athirach2508 (399725) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
23 # 2อจ610709-019 Panamera (399726) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
24 # 2อจ610709-020 penggo (399727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ610709-022 midori (399716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ610709-023 นภเก้า (399718) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ610709-025 arbell (399722) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ610709-026 olympia (400924) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
29 # 2อจ610709-027 olympia (400925) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610706-166 ER633697532TH WatcharaJ + (399448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
Bank_Thanasak
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3483) ***
2 # 3อจ610714-113 SNBN000735344 perfectman77 + (400622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chanyoot4343
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 68%)***
3 # 3อจ610716-003 jojojung + เชตเตอร์ (400626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว) ***
4 # 3อจ610716-014 khunoak77 + popeye289 (400314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%) ***
5 # 3อจ610716-018 thiarin + yuanyuan4618 (400712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นภูฏาน เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า ***
6 # 3อจ610716-138 EV294918378TH tum333 + oogusbk (400301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก) ***
7 # 3อจ610716-149 EV527641770TH แอลพระไทย + myafter9 (400382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดสี่เกลอ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 582) ***
8 # 3อจ610717-107 EV260933230TH ninewalk + (400488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นคงสวัสดี เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.จันทบุรี ***
9 # 3อจ610719-001 nuthapol + หนามเตย (400609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์เศียรโตหูบายศรี เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท ***
10 # 3อจ610719-003 nokpamai + (400610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SRISUNGWON
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
11 # 3อจ610719-005 matina + mookmik (400614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
12 # 3อจ610719-006 พ่อมาเฟีย + จ่าจอก (400617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา ***
13 # 3อจ610719-007 มิสอามุน + attta (400620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดแหลมฟ้าผ่า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 ***
14 # 3อจ610719-101 EU957622982TH Bobbie + kong_taling (400615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาข้าวต้มมัด หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อสำริด ***
15 # 3อจ610719-102 EU4752071528TH e22efq + sohn27 (400619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ พิมพ์ 12 นักษัตร เนื้อดิน ปี 2484 จ.ฉะเชิงเทรา ***
16 # 3อจ610719-103 EV370710495TH ฐณะวัฒน์ + jadelongpar (400623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) ***

17 # 3อจ610719-104 ED450688985TH prayoyo2510 + apiwat_66 (400625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
18 # 3อจ610719-106 EV205911450TH Jorawat + phamorsee (400627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก ***
19 # 3อจ610719-107 ED475798783TH เด็กวัดใต้ + raimon (400635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6816) ***
20 # 3อจ610719-108 EU342587483TH sarayuthboy + (400640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทรงธรรมบ้านสวน
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (600612-044) ***
21 # 3อจ610719-109 ED348466639TH อี๊ดยาสูบ-มดราม 2 + (400644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
22 # 3อจ610719-110 ER895024695TH loomthong + kamin41 (400649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
23 # 3อจ610719-111 EU4844472365TH bindeaw + Rich989 (400630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นภูฏาน เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า ***
24 # 3อจ610719-112 EV261715721TH kit01 + Burapha777 (400633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดบ่อวิน พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
25 # 3อจ610719-113 EV261715721TH เมืองช้าง + Burapha777 (400637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 196374) ***
26 # 3อจ610719-114 EU577832600TH joeenok + tansave (400639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
27 # 3อจ610719-115 EV205296254TH ponokoyo + monze (400642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(580207-084) ***
28 # 3อจ610719-116 EV095607283TH นับเงิน + Suparat_2832 (400646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(610616-214) (G 63%)***
29 # 3อจ610719-117 ED486375162TH ร่มโพธิ์แก้ว + บางแก้ว1976 (400650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 53%)***
30 # 3อจ610719-118 EV276357950TH Sofee + navy2525 (400653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
31 # 3อจ610719-119 EU889781585TH Songpol_cg + tafu-boy (400657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทองรวม 16.5 กรัม) (G 81%)***
32 # 3อจ610719-120 EV473450103TH สมอแดง + aksomsak (400660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ610719-121 ED482498824TH แนนท่านางเริง + เวฬุวัน99 (400664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี ***
34 # 3อจ610719-122 EX289432654TH chane31 + owats (400667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(610210-052) (G 64%)***

35 # 3อจ610719-123 EV378340929TH NP_PRATHAI + paparuszy (400671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
36 # 3อจ610719-124 ED488151882TH zafari + poshwises (400672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (610625-015) ***
37 # 3อจ610719-125 EU953661535TH ภาณุมงคล + champ32 (400675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (G 84%)***
38 # 3อจ610719-126 ED479399305TH kit01 + doramon2345 (400678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610629-056)***
39 # 3อจ610719-127 ED480935867TH zafari + pupidlok (400680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี ***
40 # 3อจ610719-128 EX199366095TH teap2012 + taeprakeng99 (400683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 220257) ***
41 # 3อจ610719-129 EV363854026TH ทบสยาม + Nippit (400685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (G 89%) ***
42 # 3อจ610719-130 EV242200480TH นิรุทธ์พระใหญ่ + (400689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัฒน์พระเครื่อง
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
43 # 3อจ610719-134 EV021536770TH UDS-35 + k9cob (400618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนารายณ์ทรงปืน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
44 # 3อจ610719-135 EV37415451TH ramez + ราชสีห์_กิ่งเพชร (400621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ610719-136 EU452784786TH เด็กท่าเรือพลี + (400713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 118) ***
46 # 3อจ610719-137 EU345507745TH ณัฐปรัชญ์ + m-cot (400624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(610611-220) ***
47 # 3อจ610719-138 EU345507745TH zuzaa + m-cot (400629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610316-118) ***
48 # 3อจ610719-140 EV365131476TH แม้วจอมเทียน + krai007 (400638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
49 # 3อจ610719-141 ED491068332TH zafari + zeus47 (400643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร (สภาพใช้) ***
50 # 3อจ610719-142 EV521444476TH chuchart-k + shyamal (400648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 398) ***
51 # 3อจ610719-143 EV521444476TH chuchart-k + shyamal (400652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 731) ***
52 # 3อจ610719-144 EV521444476TH chuchart-k + shyamal (400656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 845) ***

53 # 3อจ610719-145 ETHV521444 chuchart-k + shyamal (400658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 154) ***
54 # 3อจ610719-146 EV521444476TH chuchart-k + shyamal (400662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 158) ***
55 # 3อจ610719-147 EV521444476TH chuchart-k + shyamal (400665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 1644) ***
56 # 3อจ610719-148 ED484098909TH ร่ำรวย999 + สุทนต์ (400717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 กรุงเทพฯ (G 73%)***
57 # 3อจ610719-149 ED486959314TH วาทิน555 + น้องไอริน (400669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
58 # 3อจ610719-150 ED495320238TH aunop50 + peerapath (400677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
59 # 3อจ610719-151 MTEC000069095 Natchu + SA_peT (400628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.สมุทรสงคราม (ขนาดสูง 11 นิ้ว) ***
60 # 3อจ610719-152 EV423556089TH prayoyo2510 + apiwat_66 (400631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ610719-153 EV003578699TH TAVABUNCHA + (400634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sarayut1986
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
62 # 3อจ610719-154 ED496210931TH Game_krub + เก่งเฮง (400636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
63 # 3อจ610719-155 EV250045036TH jumrust + สหพัฒน์ (400641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อเงิน ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 1492) ***
64 # 3อจ610719-157 ET893063223TH ลายน้ำ + เขยมาบตาพุด (400647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
65 # 3อจ610719-158 EU239909222TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + Worn2524 (400651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
66 # 3อจ610719-159 EV384494717TH omruk + luangtajunior (400715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพรมดำใหม่) (G 64%)***
67 # 3อจ610719-160 EV367688409TH เชษฐประตูผี + tomcm (400654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี (สภาพใช้และชำรุด) ***
68 # 3อจ610719-161 EV367688409TH Tiger89 + tomcm (400661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เขี้ยวหมูตัน ***
69 # 3อจ610719-162 EV367688409TH ดาวหาง + tomcm (400663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อตะกั่ว ***
70 # 3อจ610720-002 taiy_k + kamonsap (400720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***

71 # 3อจ610720-005 สิงขร + Kim_1396 (400725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
72 # 3อจ610720-006 somboomboo + raimon (400730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
73 # 3อจ610720-007 yut157 + raimon (400734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 63892) ***
74 # 3อจ610720-008 lovelyman + raimon (400739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) ***
75 # 3อจ610720-009 นะโมชลบุรี + ชัยร้อยเอ็ด (400745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ610720-010 หวังมีเฮ + ชัยร้อยเอ็ด (400747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
77 # 3อจ610720-011 alitita + กำเงิน (400751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
78 # 3อจ610720-012 pramual + กำเงิน (400754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน ***
79 # 3อจ610720-014 lertsak + anonnat (400759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน รุ่นธรรมสภา เนื้อเงิน ปี 2538 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
80 # 3อจ610720-015 Happy2018 + ac100 (400832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว) ***
81 # 3อจ610720-101 EV395303807TH TAVABUNCHA + งดงาม (400766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) ***
82 # 3อจ610720-102 EV439919767TH bananacoffee + mingch (400768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพชุบทองใหม่) ***
83 # 3อจ610720-103 ED491052690TH วุฒิปราการ + Sivilaihan (400772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1659) ***
84 # 3อจ610720-104 ER682962327TH poshwises + Rambo_thai (400775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
85 # 3อจ610720-105 ET604669949TH zafari + จิตรเทพ (400779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
86 # 3อจ610720-106 ER724475022TH tor2516 + pound2007 (400783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระนางพญาจิตรลดา พิมพ์เล็กหลัง สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (G 84%)***
87 # 3อจ610720-107 EV210827114TH prajak159 + JACK012 (400785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และอุดซ่อมครุฑ) (570201-010)(G 80%)***
88 # 3อจ610720-108 ED451585642TH tik524778 + เดียวคิงส์สยาม (400788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (G 63%) ***

89 # 3อจ610720-109 EU392897369TH เน้นพระสวย + Ronado (400791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(600922-214) (G 86%)***
90 # 3อจ610720-110 EV212722227TH blackburn23 + tojane (400793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ ***
91 # 3อจ610720-111 EV199704178TH โบ๊ทพระเครื่อง + gunserza02 (400721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1231/น้ำหนักรวม 57.8 กรัม) ***
92 # 3อจ610720-112 EV212714407TH toey7 + Touchmahal (400727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนยันต์แสนรวย เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 18) ***
93 # 3อจ610720-114 EV258447061TH เมืองช้าง + boontham (400829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (551108-134) (G 76%)***
94 # 3อจ610720-115 EV245374462TH TATRAS + อาธิศักดิ์ (400737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสมุห์เชื้อ วัดบำเพ็ญบุญ ครั้งที่ 1 เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2506 จ.ชัยนาท ***
95 # 3อจ610720-116 EV210815924TH zafari + phanom-psv (400746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงปู่ตี๋ วัดหลวงราชาวาส รุ่น 2 เนื้อเงิน จ.อุทัยธานี (หมายเลข 219) ***
96 # 3อจ610720-117 EV101499894TH midori + chet8980 (400752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
97 # 3อจ610720-118 EV285796265TH UDS-35 + บารมีพรพรหม (400756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบมะยม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (610129-031)(G 90%) ***
98 # 3อจ610720-119 ET458767401TH loomthong + เดิมๆ (400760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 3 (สมโภชพระเจดีย์) เนื้อเงิน ปี 2551 จ.กรุงเทพฯ ***
99 # 3อจ610720-120 ED471689964TH Note2499 + worawan (400763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(แดง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพระขุนแผนจิ๋ว) ***
100 # 3อจ610720-121 EX208380945TH piboon + sornsak21 (400830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (550922-254) ***
101 # 3อจ610720-122 ED483693688TH crafter + anongpornk (400771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ ***
102 # 3อจ610720-123 EU187762329TH แทนม้าทอง + Nonwarit (400778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สังฆาฏิ(เล็ก) เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 91%)***
103 # 3อจ610720-124 EU898925866TH เมืองช้าง + นาควารี (400781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)(G 67%)***
104 # 3อจ610720-125 EV201354671TH ราชสีห์ + ammad (400784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
105 # 3อจ610720-126 EV424017854TH กิตช่างไม้ + beeampawa (400786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุ สปจ. พิมพ์ซุ้มโพธิ์บัลลังค์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
106 # 3อจ610720-127 EX297946537TH จ่าวัดระฆัง + นครคำแดงดี (400789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ รุ่นพยัคฆ์สยาม 100 ปี เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.สมุทรปราการ (หมายเลข 4) ***

107 # 3อจ610720-128 EV365114212TH มัคนายก + ต้นน้ำ53 (400792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นภูฏาน เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า (หมายเลข 3035/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
108 # 3อจ610720-129 EV262213301TH phaitang + ROYPUTH (400794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 175) (G 72%)***
109 # 3อจ610720-130 ET462710363TH zafari + krichthep (400798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ วัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
110 # 3อจ610720-131 EV140979172TH wanpen28 + kanlaya48 (400833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมปรารถนา เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 15/น้ำหนักทอง 26.9 กรัม) ***
111 # 3อจ610720-132 KSWA000488052 Aummata + suppaleak (400758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียยญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นแรก พิมพ์มีลูกกระเดือก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปะจวบคีรีขันธ์ ***
112 # 3อจ610720-133 EU959998643TH thiarin + คุณนิด (400761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นภูฏาน เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า ***
113 # 3อจ610720-134 EU959998643TH panuwatjoom + คุณนิด (400764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า (G 64%)***
114 # 3อจ610720-135 EU180336074TH thiarin + เปลือกไม้ (400767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 ประเทศพม่า ***
115 # 3อจ610720-136 EV262896455TH raddy_rak + vongsako (400770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.ระยอง (G 65%)***
116 # 3อจ610720-137 ED494430679TH กัญญ์ภัทร์ + เสธไอซ์ (400774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพหักซ่อม) ***
117 # 3อจ610720-138 EX296705225TH pramual + rachata56 (400776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(590217-051) ***
118 # 3อจ610720-139 EU440375705TH niti2014 + manilmanggol (400780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพขัดผิว) ***
119 # 3อจ610720-141 EV522495899TH มงคลถาวร + mixsick150 (400724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (580902-077) (G 78%)***
120 # 3อจ610720-142 EV185123615TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (400728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 319) ***
121 # 3อจ610720-143 EV185123615TH TONG_NK + กรเมืองกาญจ์ (400731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 54/ไม่ตัดขอบ) ***
122 # 3อจ610720-144 EV455920477TH supakorntt + ตะแคงขวด (400733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
123 # 3อจ610720-145 EV455920477TH สุขอัลฟ่า + ตะแคงขวด (400736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 110/น้ำหนักทอง 18.3 กรัม) ***
124 # 3อจ610720-146 ED47507284TH zafari + sohn27 (400740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาศิลปะเชียงแสนล้านช้าง เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 1.5 ซม.) ***

125 # 3อจ610720-147 EV190754305TH khunpol500 + toneparsak (400742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ***
126 # 3อจ610720-149 EU949032140TH บัณฑิตต + autpichut (400748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มไข่ปลา เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
127 # 3อจ610720-150 EU889785896TH lohbetong + minibear (400750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพแต่งผิว) ***
128 # 3อจ610720-151 EU767964915TH Tawatchai50 + Vorajak (400722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นเสือคู่ เนื้อทองแดง จ.จันทบุรี (530317-077) ***
129 # 3อจ610720-152 EV258188279TH sangnineface + king- (400726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rayong
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
130 # 3อจ610720-153 ET989140329TH Xabi17 + korn88 (400729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
131 # 3อจ610720-154 EV506555378TH penpathum + อินทภาณี (400735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
132 # 3อจ610720-155 ED492088545TH Pearl2519 + But140 (400738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
133 # 3อจ610720-156 EV278073712TH zafari + Teerasak01 (400741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช ***
134 # 3อจ610720-157 ED498510151TH apichart_ao + yutthanaP (400743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหน้าบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ ***
135 # 3อจ610720-158 EV510762836TH kittisak_10 + แป้ง67 (400749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
136 # 3อจ610720-159 ED488489410TH จอมทอง33 + tmagic (400753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590428-042) ***
137 # 3อจ610720-160 ED495906650TH treecha + monthap (400757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนิรันตราย เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 274) ***
138 # 3อจ610720-161 ED346855256TH naenaldo + kikkik (400762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาพิชัย กรุวัดคลองตะเคียน เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
139 # 3อจ610720-162 ED493347167TH กตัญญู + dragonkim (400765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือมหาอำนาจ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯ สร้าง) ***
140 # 3อจ610720-163 EV127639435TH C_Ping + WICHIT_HATYAI (400769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
141 # 3อจ610720-164 EV457880081TH midori + chaisingburi (400773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ เนื้อผง ปี 2515 ***
142 # 3อจ610720-165 EV206511246TH dthanasit + suwankal (400831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610523-094)(G 77%) ***

143 # 3อจ610720-166 EV200790794TH pikkared + lordcoffee (400777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 23 ก.ค. 2561 - 08:07 น.] #62315 (16/21)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610629-005 ED444657114TH ชวนชื่น (398864) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ610704-001 ED472765976TH 6230(นู๋เป็ด) (399206) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ610704-005 EV293598425TH Sugarbaby (399252) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ610706-016 EV140515470TH คุณศิระ (399472) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610707-002 ED428079315TH สองชัย (399544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610707-003 EU559479231TH kit2509 (399549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ610707-004 EV430216939TH jdbig (399552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ610707-005 EV243228918TH ป้ายมงคล (399555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610707-006 EU804063453TH SAHAKORN (399558) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ610707-007 EV015865374TH เต้เมืองพาน (399620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610707-008 EU608717779TH อิ่มเอม (399628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ610707-009 EU837167181TH ซุ้มวัดศรี (399564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ610707-010 SEC2000234367 UDS-35 (399568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610707-011 EV226422678TH ทวนทองสุภาบุญ (399563) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ610707-012 EU895471335TH Vincent (399565) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610707-013 ET637437714TH เหยินน้อยโคราช (399572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ610707-014 ED479239780TH ข้าวตอกแตก (399577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ610707-015 ET458753345TH pun027 (399581) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ610707-016 EU996209075TH tongjoy (399585) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ610707-017 EU677982434TH แสงทอง (399588) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7
องค์
21 # 1อจ610707-018 EN970114786TH wunchaicoth (399597) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610703-002 niruch (399119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ610703-017 สตรองสตังค์ (400462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ610705-004 kamonsap (399349) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ610705-005 pump992 (399351) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
5 # 2อจ610707-002 Wisut (399611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ610707-003 ALINA (399612) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ610707-004 PLE_INNO (399613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ610707-005 แม็คหลักสี่ (399614) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ610707-006 แย้มสุข (399629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ610707-007 Meetung (399615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ610707-008 engineer27 (399616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ610707-009 buspom (399617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ610707-010 Buncha (399618) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ610707-011 Panamera (399561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
15 # 2อจ610707-012 Chanel (399570) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ610707-013 มดตะนอย (399575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ610707-014 เด็กwat (399578) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
18 # 2อจ610707-015 เด็กwat (399582) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ610707-016 เด็กwat (399591) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ610707-017 Nontee (399598) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ610707-019 หยกมณี (400834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610711-162 EU735781350TH โบ๊ทพระเครื่อง + (399813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
NamcheawAF
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(G 67%) ***
2 # 3อจ610713-004 แอลพระไทย + บ็อบสุโขทัย (400544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์เล็ก จ.สิงห์บุรี (สภาพชำรุดขอบขวา) ***
3 # 3อจ610713-109 EU892570970TH Glutar17 + Thanyapod (400547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ610714-128 EX209900656TH เอกเก๋ + ktoonk (400202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยมหลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้) ***
5 # 3อจ610714-158 EU898391089TH Bophantom + gold1 (400241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อรานขอบล่างซ้าย-ขวา) (561101-385)(G 46%)***
6 # 3อจ610716-148 EV094250591TH zafari + Tanes54 (400342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรมัตถ์ หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก เนื้อผง จ.สระบุรี ***
7 # 3อจ610717-102 EV142265426TH Mai2008 + theera (400397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระศาสดา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ610718-001 patchara + Merlion (400491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพแต่งใบหน้า) ***
9 # 3อจ610718-002 prons + อำนาจธรรม (400492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งศิริราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) ***
10 # 3อจ610718-003 ทันบางบอน + WIRETAP (400493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (G 80%)***
11 # 3อจ610718-004 tgiporp + ศิริมงคล (400496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งโสฬสมงคล สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 20/น้ำหนักทอง 41.8 กรัม) ***
12 # 3อจ610718-004 tgiporp + ศิริมงคล (400496) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์โสฬสมงคล สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 2.6 กรัม) ***
13 # 3อจ610718-005 playboy2106 + อ้น_รังสิต (400499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
14 # 3อจ610718-006 pramual + อ้น_รังสิต (400502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ พิมพ์นี้
*** พระร่วงนั่งข้างรัศมี วัดกลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครปฐม ***
15 # 3อจ610718-007 CHAIWAT99 + อ้น_รังสิต (400504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลา กรุวัดถ้ำหีบ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้) ***
16 # 3อจ610718-008 atavit + เบิ้ม 18 (400507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬสมหามงคล หลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง รุ่น 8 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข 1504) ***

17 # 3อจ610718-009 teppanom + Kanisorn (400512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา ***
18 # 3อจ610718-010 eak_ct + sirikarn2013 (400516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช ***
19 # 3อจ610718-011 แอ๊ค-คลองสี่ + sirikarn2013 (400518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ610718-012 UDS-35 + sirikarn2013 (400522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ610718-013 เมวิกา001 + sirikarn2013 (400525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์สามเกลอ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม ***
22 # 3อจ610718-014 UDS-35 + sirikarn2013 (400527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุดเงิน) ***
23 # 3อจ610718-015 UDS-35 + sirikarn2013 (400530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด รุ่นพินัยกรรม พิมพ์กลาง เนื้อว่าน ปี 2506 ***
24 # 3อจ610718-016 Pinklovely + sirikarn2013 (400533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ***
25 # 3อจ610718-017 komsan6058 + พุทธคุณ05 (400535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 5233) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
26 # 3อจ610718-018 ลาภิสรา24 + napsss (400540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
27 # 3อจ610718-101 ED487351278TH ชัยนเรศ + วุฒินันท์ (400495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
28 # 3อจ610718-102 EV127630025TH naivana + maii_amulet (400498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จันทร์ลอยขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าขวา) ***
29 # 3อจ610718-103 EV083081035TH kraisornuo + aee_sotspa (400501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
30 # 3อจ610718-104 EV065520075TH TAVABUNCHA + (400505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แม็คท่าม่วง
*** เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ราชบุรี (สภาพใช้) ***
31 # 3อจ610718-105 EV185117994TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (400509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 2) ***
32 # 3อจ610718-106 EV202071685TH intermilan + พิชิตตลาดเพชร (400514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.ชลบุรี (หมายเลข 449) ***
33 # 3อจ610718-107 EV215435335TH tanapat05 + rachanikorn (400517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ หลังสามมิ เนื้อดิน (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก/วัดพระปรางสร้าง) ***
34 # 3อจ610718-108 ET537652193TH Nopbanna + maturuch (400521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมคาง) ***

35 # 3อจ610718-109 EV189839357TH วัสส์สายไหม + Juicy (400599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อผง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
36 # 3อจ610718-110 EU975897334TH แป๊ะ2498 + Tawee888 (400523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่) ***
37 # 3อจ610718-111 EV125599177TH โบ๊ทพระเครื่อง + premrit (400534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4680) ***
38 # 3อจ610718-112 ED488046062TH เน้นพระสวย + ธีรดา (400538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อเงิน ปี 2516 จ.เพชรบุรี ***
39 # 3อจ610718-113 EU800117045TH wwut2 + น้องอิมอิม (400541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ610718-115 EV534303962TH enkong + นาควารี (400548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (G 61%)***
41 # 3อจ610718-116 EV131299857TH poshwises + Benyapa (400604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อผง ปี 2510 จ.สกลนคร ***
42 # 3อจ610718-117 EV131299857TH seed-seed + Benyapa (400603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ610718-118 EV284698085TH บุญเลิศ2532 + Bigyai (400552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพใช้) ***
44 # 3อจ610718-119 ED474798787TH naykrong + apiwat_66 (400561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ610718-120 ED484858383TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + เมืองคนงาม (400597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
46 # 3อจ610718-121 ED488740518TH auto1800 + thank2016 (400551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง (590912-113) ***
47 # 3อจ610718-122 ET218784499TH บ้านกรอบเงิน + chetthaon (400555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ610718-123 ED492813698TH dkny1800 + หมงครุใน (400557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) (G 86%)***
49 # 3อจ610718-124 ED488036119TH Sutthiphornn + him2510 (400602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(610702-050) ***
50 # 3อจ610718-125 EU387078004TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (400564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
51 # 3อจ610718-126 EU387078004TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (400568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
52 # 3อจ610718-127 EU387078004TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (400569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ610718-128 EV252445561TH นักสืบเมืองละโว้ + (400571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Greenoldman
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(610330-094) ***
54 # 3อจ610718-129 EV534297989TH zafari + michaelole (400574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง ***
55 # 3อจ610718-130 EU935664257TH poshwises + Earthquake (400576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์บ่าแตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร ***
56 # 3อจ610718-131 EU912123718TH shang + พรหลวงพ่อทบ (400520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า วัดมหาธาตุ พิมพ์แขนกลม เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร ***
57 # 3อจ610718-132 EV239861222TH วันชัย2511 + sugkasem (400524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพปิดทองใหม่)***
58 # 3อจ610718-133 ET619403881TH rock10 + tumtukta (400528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
59 # 3อจ610718-134 EV260373019TH mintmax + boonsom_n (400531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
60 # 3อจ610718-135 ET219651825TH toey7 + Kittisak99 (400537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นหมดห่วง เนื้อเงิน ปี 2559 ประเทศพม่า (หมายเลข 380) ***
61 # 3อจ610718-136 EU953662059TH prons + GuideTommy (400606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด) ***
62 # 3อจ610718-137 EU953663403TH pruksasat + BOAT26 (400542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หน้าตัก 1 นิ้ว) ***
63 # 3อจ610718-138 ED492904164TH pramual + กชณิชา (400550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
64 # 3อจ610718-139 ED492904164TH pokk1770 + กชณิชา (400554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ610718-140 EU345500680TH pansidum + m-cot (400556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ610718-141 EU345500680TH lertlakhatthakij + m-cot (400559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (580321-031) ***
67 # 3อจ610718-142 EU526880597TH supatk + prizz (400562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชายุครัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
68 # 3อจ610718-143 ED489318513TH VAIVIT + pitiam (400566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(610706-144) ***
69 # 3อจ610718-144 EU005696818TH somboomboo + กระติบ (400570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา ***
70 # 3อจ610718-145 EV426454322TH tom2007 + nattapor (400572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(510806-070) ***

71 # 3อจ610718-146 ET595665554TH kala2524 + เซียนส่อง (400575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (สภาพแต่งผิว) ***
72 # 3อจ610718-147 RX163540852TH treecha + kae-kk (400601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ) ***
73 # 3อจ610718-148 EV303734573TH vios2877 + เสือหรรษา (400579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 68%)***
74 # 3อจ610718-149 ED481778995TH zafari + คนขายพระ (400605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อเมฆพัด ***
75 # 3อจ610718-150 ED495710905TH รักษ์นครหลวง + ลูกแม่รำเพย (400585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบัญไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี ***
76 # 3อจ610718-151 EV252433767TH zafari + ชุ้งอุดมสุข (400494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
77 # 3อจ610718-152 ED480659311TH zafari + หมูอู๊ด (400497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นศาลาการเปรียญ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี ***
78 # 3อจ610718-153 EU908063482TH Tazmania + noyza (400500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
79 # 3อจ610718-154 ED486008234TH มงคลรักษ์ + KONDEE446 (400503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้า) ***
80 # 3อจ610718-155 ED491507776TH supakorntt + TadSnave (400508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
81 # 3อจ610718-156 FAM371A000330 m-cot + met26 (400511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่) ***
82 # 3อจ610718-157 EV146069886TH shang + jackzaa (400515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
83 # 3อจ610720-148 EV393024416TH tanapat05 + wichit7 (400744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนัก 9.6 กรัม) (G 78%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 21 ก.ค. 2561 - 08:13 น.] #62310 (15/21)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ610704-010 EU366252039TH chinko (399241) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610705-006 ED478707733TH กิตติศักดิ์2519 (399313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610706-001 EV243464205TH Winai61 (399486) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ610706-002 EV256512788TH jokunghod (399477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610706-003 ED476229015TH taccord (399478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610706-004 EV251564063TH Kob2424 (399480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ610706-005 EU633743475TH น๊อตลำปาง (399482) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ610706-006 EU893829284TH sur_suk (399484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610706-007 EV241022709TH Nattapong168 (399485) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ610706-008 EU610616663TH พลายชาติ (399487) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ610706-009 EU928583371TH สยามเมืองยิ้ม (399488) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ610706-010 ED466572472TH ภิรัต (399490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ610706-012 EU893838105TH Aon_nat (399458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610706-013 01051811321 itinter2 (399465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ610706-014 EV429482438TH ภคิน-ปู่ทิม (399467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610706-015 EU135024433TH เสกสิทธิ์ (399470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610706-017 ED482500125TH bluezone69 (399476) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ610706-018 SMKL000033624 t-det (399479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ610706-019 EU800126524TH nitnob (399481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ610706-020 EU963087541TH maii_amulet (399483) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ610706-021 EU784773638TH หนุ่มธนบุรี (399373) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ610706-022 EU807693802TH poo2515 (399380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ610702-012 OMBUN (399057) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ610703-004 เน้นพระสวย (399121) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 2อจ610703-006 พรพระพุทธคุณ (399123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ610704-001 DaoBank (399186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610706-001 chanram (399383) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610706-002 TANAWAT2520 (399387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ610706-003 ทิวทัศน์ (399389) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ610706-004 nalimol_007 (399400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ610706-005 เอกชัย19 (399404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ610706-006 ApiPra19 (399407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ610709-021 prasang + darita32 (399681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ610709-105 EU502828323TH komsan6058 + gunner (399651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ610709-138 EV161207925TH ลานโพธิ์ + jundacho (400440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ610712-143 EV014735262TH แอลพระไทย + วัฒน์พะเยา (400442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย (สภาพใช้) ***
5 # 3อจ610714-006 เด่นเจริญตลับพระ + prajak159 (400172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงทพฯ ***
6 # 3อจ610716-001 Anattara + khunpra (400271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ610716-002 tommeng + chalur (400273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
8 # 3อจ610716-004 armsittiporn + ขุนอรรถ (400275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์หลังจาร เนื้อตะกั่ว ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ)(550109-280) ***
9 # 3อจ610716-005 fifadida + บอยวิเชียร (400282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์หลังหนังสือตรงดอกจันทร์โค้ง เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) ***
10 # 3อจ610716-006 เมืองช้าง + hooligan (400285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (530206-074) (G 73%)***
11 # 3อจ610716-007 PHLOI + นคราฎ (400289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่แข้งขีด เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610319-045)(G 72%)***
12 # 3อจ610716-008 nikornn14 + ชัยร้อยเอ็ด (400294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
13 # 3อจ610716-009 KC-Tung + ชัยร้อยเอ็ด (400388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
14 # 3อจ610716-010 ccmachinery + somdusit (400296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 78%)***
15 # 3อจ610716-011 thiarin + ต้อร่มโพธิ์ (400305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 ประเทศพม่า ***
16 # 3อจ610716-012 นายช่างพานต๋าย + ต้อร่มโพธิ์ (400309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ ครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขต เนื้อทองเหลือง จ.ตาก ***

17 # 3อจ610716-013 chaleaw56 + darita32 (400312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแก้มซ้าย) ***
18 # 3อจ610716-015 วรเทพ_บูรพา + ศิริมงคล (400318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลัง สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.9 กรัม) ***
19 # 3อจ610716-016 เน้นพระสวย + bstand (400322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (520516-147) ***
20 # 3อจ610716-017 เมืองช้าง + Pogky (400325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
21 # 3อจ610716-019 ลายน้ำ + nunthikorn (400328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งใหญ่ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
22 # 3อจ610716-020 zafari + sjitrakorn (400334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาข้างแจกัน หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ610716-101 EU675319015TH C_Ping + เดียวคิงส์สยาม (400387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 64%)***
24 # 3อจ610716-103 ED484190143TH JATNIRUNP + peerapath (400386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
25 # 3อจ610716-104 ED480923930TH เก่งเฮง + amataR (400347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ610716-105 EV095234365TH ยศศิริ + ขนมกรุบ (400350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี (สภาพฝนด้านหลังและทำความสะอาดผิว) ***
27 # 3อจ610716-107 EV141017175TH thepmonkon + (400356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก) ***
28 # 3อจ610716-109 EU902936085TH naenaldo + ukaewsasan (400364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
29 # 3อจ610716-110 EU902936071TH Tongsura + ukaewsasan (400366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์ฐานเตี้ย จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ610716-111 EV202069196TH เชษฐประตูผี + พิชิตตลาดเพชร (400287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้สึก)(580211-030) ***
31 # 3อจ610716-112 EV424501603TH harinp + wirin (400292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ610716-112 EV424501603TH harinp + wirin (400292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ610716-114 ED489831555TH ณ-ชัยภูมิ + deawn (400300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ610716-115 EV370611299TH Paponpat2518 + suebtrakoon (400303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเมือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***

35 # 3อจ610716-116 ED337769934TH Alekadinho + เด็กใหม่ (400306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 2750) ***
36 # 3อจ610716-117 ER930860011TH yut157 + สมอทอง (400311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
37 # 3อจ610716-118 ET218781563TH engineer27 + chetthaon (400316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ ***
38 # 3อจ610716-119 EV257016737TH วันชัย2511 + think_jira (400319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
39 # 3อจ610716-120 EV276305365TH prons + navy2525 (400321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณทวี เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครราชสีมา ***
40 # 3อจ610716-121 EU419243274TH SITTHA2828 + bankthekop (400327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้) ***
41 # 3อจ610716-122 ET770561616TH Paponpat2518 + ทางบุญ (400332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
42 # 3อจ610716-123 ED483775807TH zafari + เกษมสันต์99 (400336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
43 # 3อจ610716-124 ED483775807TH zafari + เกษมสันต์99 (400340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี ***
44 # 3อจ610716-125 ET955172778TH engineer27 + เสี่ยเมืองกาญฯ (400343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 876)***
45 # 3อจ610716-126 ET955172778TH engineer27 + เสี่ยเมืองกาญฯ (400346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 310) ***
46 # 3อจ610716-127 EV275583773TH ณัฐปรัชญ์ + WIRETAP (400351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ610716-128 EV207132134TH zafari + rattasah (400355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดโรงช้าง ปี 2498 จ.พิจิตร ***
48 # 3อจ610716-129 EV448697357TH suebsaks + ขาล-เสือ (400358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเขียว จ.พิจิตร (G 95%) ***
49 # 3อจ610716-130 BANA000660096 niwetch + thanason1661 (400363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
50 # 3อจ610716-131 EV180041242TH เมืองช้าง + chingchaik (400272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 7 (แจกพ่อครัว) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(610524-036) (G 88%)***
51 # 3อจ610716-132 EU785322705TH m-cot + Anniris (400277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(610526-027) ***
52 # 3อจ610716-133 ED488033165TH loongka + เอ็มซีเค (400280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***

53 # 3อจ610716-134 EU609936648TH toey7 + pisanlost (400284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง เนื้อทองเหลือง ปี 2537 ประเทศพม่า (หมายเลข 492) ***
54 # 3อจ610716-135 EV254240340TH Lucut999 + หม่อง (400288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (G 65%)***
55 # 3อจ610716-136 EV505146261TH Exdesign + khunoak77 (400291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(600527-052) (G 87%)***
56 # 3อจ610716-137 EV294918378TH ลูแปง + oogusbk (400298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน เนื้อทองเหลือง จ.อ่างทอง (G 85%)***
57 # 3อจ610716-139 EV256986457TH DiamondiaN + think_jira (400304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 69%)***
58 # 3อจ610716-140 EV137981423TH khunpas + PharmX (400308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง)(590815-005) ***
59 # 3อจ610716-141 SSAN000245608 tonychan + tanitsak (400315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีด ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด) ***
60 # 3อจ610716-142 ED484862357TH shang + ศิรสิทธิ์88 (400320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
61 # 3อจ610716-143 EV262761078TH lertlakhatthakij + (400323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เอ๋เมืองจันทร์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(601113-063) (G 67%)***
62 # 3อจ610716-144 EV0214542470TH mansira + k9cob (400326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมส่วนบนและแต่งผิว) ***
63 # 3อจ610716-145 EX274629010TH lingling + นายพอเพียง (400329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) ***
64 # 3อจ610716-146 ED465175761TH Iaiw9878 + สุริยันจันทรา (400333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาปุ้มปุ้ย เนื้อผง จ.ชัยนาท ***
65 # 3อจ610716-147 ED465175761TH พรพระพุทธคุณ + สุริยันจันทรา (400338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตามหาอุตม์ วัดเกาะวังไทร เนื้อเมฆพัด ปี 2513 จ.นครปฐม ***
66 # 3อจ610716-150 ED482945306TH เอกศรัทธา + หมงครุใน (400345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610629-071)***
67 # 3อจ610716-151 EU762595414TH Xdireak + Thantharat (400270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ610716-152 EV448695909TH เมืองช้าง + Benyapa (400384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง ***
69 # 3อจ610716-153 ED475267405TH niwetch + doctorp (400276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเวฬุราชิณ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ610716-154 EU722904863TH chatchaislk + วิจิตรา (400279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ) (G 78%)***

71 # 3อจ610716-155 EU924246246TH bongbiab + Noomint (400283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่อง(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ610716-156 ED482708267TH taat_007 + Suklonkan (400286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (610528-065) (G 58%)***
73 # 3อจ610716-157 EU737207047TH zafari + awt2528 (400290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้) ***
74 # 3อจ610716-158 EV229626701TH ธาวัช + รามา_53 (400293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และรมดำใหม่) ***
75 # 3อจ610716-159 EU341556754TH ยักษ์เขียว + เจริญลาภครับ (400295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
76 # 3อจ610716-161 ET893044374TH Bophantom + xtraxtra (400302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
77 # 3อจ610716-162 ET893044374TH loomthong + xtraxtra (400307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดละหารไร่ พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 61%)***
78 # 3อจ610716-163 ED467695481TH chuchart-k + berry (400310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
79 # 3อจ610716-164 EX191225644TH หนึ่งเดียว + mymee555 (400313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูสังข์ วัดอินทรฯ พิมพ์ก้างปลาหูบายศรี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (550211-184) ***
80 # 3อจ610716-165 EU795838935TH DDman + วุฒินันท์ (400317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม ***
81 # 3อจ610717-001 zafari + prajak159 (400393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ610717-003 chane31 + กว๊านพะเยา 14 (400399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (551217-070) (G 64%)***
83 # 3อจ610717-004 NP_PRATHAI + Buncha (400402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
84 # 3อจ610717-005 Nazzty + varin_srichan (400407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นมาลาเบี่ยง เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2520 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 6 นิ้ว) ***
85 # 3อจ610717-006 แฮปรามคำแหง + วรคชานนท์ (400409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรพ่อแก วัดพระพิเรนทร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
86 # 3อจ610717-008 taccord + วัชระ (400417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
87 # 3อจ610717-009 porn08 + วัชระ (400420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 78%)***
88 # 3อจ610717-010 นุลุ่มน้ำแม่กลอง + กำเงิน (400424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร ***

89 # 3อจ610717-011 Note2499 + umpawan (400427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1295)(530224-096) ***
90 # 3อจ610717-012 เมืองช้าง + umpawan (400430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1632) ***
91 # 3อจ610717-013 Folkfolk + umpawan (400434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 2 โค้ด)(531020-227) ***
92 # 3อจ610717-014 yahee13 + ศตกมล (400437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
93 # 3อจ610717-101 ET981555033TH yodpra + หยกเมืองเพรียว (400394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
94 # 3อจ610717-103 EV424502379TH popular_rock + (400400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปัญญาพระเครื่อง
*** พระพุทธวัดเทพากร เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ610717-104 ED489209411TH tik524778 + raimon (400486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) ***
96 # 3อจ610717-105 EV141466174TH bananacoffee + เวสป้า-64 (400404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ) ***
97 # 3อจ610717-106 EV141466174TH vitaya + เวสป้า-64 (400410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
98 # 3อจ610717-108 EU462669913TH นายพอเพียง + (400415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มหาชัยพระเครื่อง
*** พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่ว ***
99 # 3อจ610717-109 ET827602385TH เกษมสันต์99 + sajjabun (400421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (570219-074) (G 68%)***
100 # 3อจ610717-110 ED487517114TH lovelyman + Reindeer_kwang (400489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด) ***
101 # 3อจ610717-112 EV151700659TH thank2016 + mchutith (400431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้) ***
102 # 3อจ610717-113 ED489322331TH PharmX + pitiam (400435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1) ***
103 # 3อจ610717-114 EV258125092TH ทวีสิน + องค์อินทร์ (400487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
104 # 3อจ610717-115 ER270934478TH yongyut + นิยกิจ11 (400438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
105 # 3อจ610717-116 EU040880767TH Tazmania + พุทธคุณ2543 (400445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
106 # 3อจ610717-117 EV059425760TH เชลล์ไทย + TON99 (400481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจาย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร ***

107 # 3อจ610717-118 EU776222125TH kunkwin + Thanwa (400449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา (550203-132) ***
108 # 3อจ610717-119 EU924585195TH Tanadol5000 + taotaokrab2 (400454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
109 # 3อจ610717-120 EV141017184TH kittisak_10 + (400458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 270280/สภาพล้างผิว) ***
110 # 3อจ610717-121 EV641919885TH บ้านกรอบเงิน + charin_ttt (400478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ ***
111 # 3อจ610717-122 SPRA000082166 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (400395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
khakprachin
*** พระบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดไชโยฯ จ.อ่างทอง ***
112 # 3อจ610717-124 EV197264005TH สเก็ต + สุวรรณเมืองตาก (400405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(610405-024) (G 75%)***
113 # 3อจ610717-125 ED485653063TH toun2509 + nutnile (400418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุยา ***
114 # 3อจ610717-126 ED485653063TH shang + nutnile (400423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
115 # 3อจ610717-127 ET372298304TH จิ๊กโก๋หลังวัง + หนุ่มประจวบ (400426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระอู่ทอง วัดเหนือ เนื้อชินตะกั่ว จ.กาญจนบุรี ***
116 # 3อจ610717-128 EV265997037TH ๙อุอากะสะ + treasury (400429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 7 ซม.) ***
117 # 3อจ610717-129 ET827606365TH Tawatchai50 + preaw29 (400436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
118 # 3อจ610717-130 ET827606365TH นายชลิต + preaw29 (400439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อดหน้าของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
119 # 3อจ610717-131 ED492430999TH เมืองช้าง + mitmitee (400444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาคลุมโปง วัดท่าพระ เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
120 # 3อจ610717-132 EU180332660TH Paponpat2518 + (400480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Subsuwandee
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2553 ประเทศพม่า ***
121 # 3อจ610717-133 ED487872628TH zafari + ฟลุ๊ค (400448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุเมืองศาสน์ พิมพ์ซุ้มโค้งมารวิชัย เนื้อดิน จ.ลำปาง (สภาพใช้) ***
122 # 3อจ610717-134 EY040673288TH bansa + บิ๊กบีม (400455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกริ่งวัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
123 # 3อจ610717-135 EV448695930TH หลวงสิน + kittikitti (400459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นสารพัดดี เนื้อผง ปี 2518 จ.สกลนคร ***
124 # 3อจ610717-136 EU929634865TH ผู้นำพล + Punkorat (400461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา ***

125 # 3อจ610717-137 ED482369192TH eyemai + ชัยไทรงาม (400467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610528-073) ***
126 # 3อจ610717-138 EV217731305TH pramual + น_สุขปลอด (400471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดฐานล่างซ้าย) ***
127 # 3อจ610717-139 EV610513981TH เมืองช้าง + jabee (400475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้) ***
128 # 3อจ610717-140 EV610513981TH slaton57 + jabee (400477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นนทบุรี ***
129 # 3อจ610717-141 SSAN000248193 วัชรชัย + tanitsak (400392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.ระยอง ***
130 # 3อจ610717-142 ED472357739TH วันชัย2511 + ย้งศรีสะเกษ (400398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงปู่พา วัดบัวระรมย์ รุ่นมหาลาภรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2557 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 44)***
131 # 3อจ610717-143 ED485834940TH zaza2014 + เดี่ยวเมืองเพชร (400483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินราช สำนักพุทธธรรมประทีปสร้าง พิธีพุทธาภิเษกวัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 23/หน้าตัก 4 นิ้ว)***
132 # 3อจ610717-144 EV127364925T Natchu + panuwatjoom (400403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระธรรมจักร วัดธรรมมูล เนื้อทองเหลือง ปี 2461 จ.ชัยนาท (สภาพใช้) ***
133 # 3อจ610717-145 ET619403847TH ปิงเปียง + tumtukta (400408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต ***
134 # 3อจ610717-146 ET619403847TH ปิงเปียง + tumtukta (400412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
135 # 3อจ610717-147 ET619403847TH ปิงเปียง + tumtukta (400416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีหู เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
136 # 3อจ610717-148 ED492442039TH ไกรศาล + prathep (400422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
137 # 3อจ610717-149 EV607452117TH yong0804 + YAIO987 (400428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
138 # 3อจ610717-150 EV567317964TH Suparat_2832 + doctorp (400433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
139 # 3อจ610717-151 EV294654305TH Tawatchai50 + เจก่ะวาย (400485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ (601018-113) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 20 ก.ค. 2561 - 08:16 น.] #62303 (14/21)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610627-001 EV296139675TH tockjung (399266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610627-008 EV022990956TH pranop (399269) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610628-001 SJOH000050811 mooyaya (398665) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
4 # 1อจ610628-009 EV215129653TH tongloveloveneverdie (399272) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
5 # 1อจ610629-009 EU452784242TH เสือสมิง (398875) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610630-003 EU919635376TH เหรียญหลวงพ่อคูณ (398980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ610630-010 ED463486655TH เดินสายกลาง (399280) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ610630-018 EV140790959TH มหาเวส (398898) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610630-021 EV382267964TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ (398970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ610702-002 B25039U000473 prosperity9 (399282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610705-003 EV140454682TH วิษณุพันธ์ทิพย์ (399310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ610705-004 ET373618849TH dekphet (399311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ610705-007 EV213363715TH Thanapong36 (399315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610705-008 EX117236900TH บอลปากน้ำ (399317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ610705-009 EV415306901TH piboon (399320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ610705-010 EX295801424TH กระต๊อบ (399323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610705-011 EV423960069TH tongleehae (399325) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
18 # 1อจ610705-012 EV063778587TH panupong720 (399332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ610705-013 EV001800206TH ลูกปัตต์ (399335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ610705-014 ED479903561TH หมูขุขันธ์ (399338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ610705-016 EU392901457TH Ronado (399340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ610705-017 EV003558076TH lekyo89 (399342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ610705-018 EU272340154TH เด็กบัวทอง (399343) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ610705-019 ED469488399TH jingmanu (399348) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ610705-020 EV373799205TH ราชสีห์_กิ่งเพชร (399350) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ610705-022 ET062007661TH chaiwatar (399328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ610705-024 ET637436002TH เหยินน้อยโคราช (399331) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ610705-025 TKRUP00032764 WatcharaJ (399334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ610705-026 EU884686786TH เทอดเมืองชล (399337) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ610705-027 EU894734852TH mommam21 (399339) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ610705-028 EU402069642TH LIONTHANANDOR (399341) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
N
32 # 1อจ610705-029 EU188233858TH pradrem (399344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610630-016 กุ้งหวาน (398916) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ610702-010 แทนม้าทอง (399080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ610703-009 REGCOS (399126) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ610705-011 ศตกมล (400608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610705-101 EV282629833TH numpradee + Kumnal (399291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พมิพ์ฐาน 9 ชั้น เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ610705-143 ER014043615TH December + tded1 (399285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าแหงน เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ610706-111 ED398467892TH montri_rne + นายช่างพานต๋าย (399372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 3.5 นิ้ว) ***
4 # 3อจ610711-152 ET480737711TH Bigfil + bluezone69 (399916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ610712-140 ED484636262TH pramual + เนรมิตธรรม (399988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระติ้ว พระเทียม วัดโอกาสนครพนม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครพนม ***
6 # 3อจ610713-150 EU742401304TH tv161 + POOSIT (400115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์หัวใจ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต ***
7 # 3อจ610714-151 SIMM000115804 หม่อง + Sirachai22 (400228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช ***
8 # 3อจ610718-114 EU974726355TH rin_arch + ลีลาวดี (400545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม) (G 64%)***
9 # 3อจ610719-002 ED472679464TH payungsak + ITTIWA (400607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (550215-178) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 19 ก.ค. 2561 - 08:14 น.] #62300 (13/21)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ610704-002 ED47277475TH welding24 (399212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610704-003 EX234682034TH Kate1974 (399215) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ610704-004 EV185367285TH หมูเทวะ (399224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610704-006 EU326516072TH Nippit (399254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ610704-007 EU182378960TH น้องแผ่นดิน (399228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ610704-008 ED457487952TH kit2509 (399232) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ610704-009 ED474117532TH มาม่าเป็ด (399237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610704-011 EU804046279TH tookatun (399174) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ610704-012 EU609914917TH pisanlost (399177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ610704-013 ET753444861TH mejii (399178) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ610630-012 prungthan (398908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ610630-013 bankthekop (399261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ610703-016 ปารมี_19 (400391) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ610704-003 medha (399246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ610704-004 กุ้งหวาน (399193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ610704-005 กุ้งหวาน (399194) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ610704-006 อ้น_รังสิต (399198) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ610704-007 Oboys (399200) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ610704-008 ศตกมล (400390) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
10 # 2อจ610705-001 ลูกแม่รำเพย (399345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ610705-002 suksannb (399346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ610705-003 Boonkua (399347) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ610705-006 ppffarm (399352) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ610705-007 ชินภัทร (399353) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ610705-008 Tewazatan (399354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ610705-009 Longhorn (399355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ610705-010 vieng (399356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ610714-002 การันตีพระ (400227) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ610717-013 การันตีพระ (400465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ610711-140 EV371172660TH title_k + Attaseth_D (400181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ ***
2 # 3อจ610711-155 EU041432796TH pungting + PunC123 (399920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 5 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.บุรีรัมย์ (610628-178) ***
3 # 3อจ610714-001 chaibangseemeang + (400165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
summitf5
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 69%)***
4 # 3อจ610714-002 kitrat + Longhorn (400168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
5 # 3อจ610714-003 pongpiki + กองพิมพ์พัน (400170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
6 # 3อจ610714-004 yongyut + ปลาเงิน (400260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 81%)***
7 # 3อจ610714-005 พรหมสิงห์ + Mienthong (400267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ) ***
8 # 3อจ610714-007 Thanakrit31 + pwongphu (400177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
9 # 3อจ610714-101 ET593580768TH midori + เก๋งกาฬสินธุ์ (400185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่) ***
10 # 3อจ610714-102 EU585554457TH เฮียหมู + yodpra (400190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610602-043)***
11 # 3อจ610714-103 EV197259969TH apiwat_66 + naivana (400193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ610714-104 EV235880314TH tony2007 + ทิวทัศน์ (400265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพพันพิเศษ เนื้อผงแดงโรยแร่ ปี 2516 จ.สิงห์บุรี ***
13 # 3อจ610714-105 EV142235574TH Bophantom + theera (400196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
14 # 3อจ610714-106 ED444679534TH เมืองช้าง + ชวนชื่น (400200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิษณุโลก ***
15 # 3อจ610714-107 EV128848457TH bunpotth + chumponjua (400203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ตรัง ***
16 # 3อจ610714-108 ED480663205TH ปิ่นอนงค์ + กุ้งหวาน (400206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***

17 # 3อจ610714-109 ED451574738TH wattanaphun + เดียวคิงส์สยาม (400208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) (G 65%)***
18 # 3อจ610714-110 EU764610595TH tongleehae + บุญโชค (400212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผงลาย ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
19 # 3อจ610714-111 EV260566249TH thitiporn + แบงค์อรัญ (400167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ศรีสะเกษ ***
20 # 3อจ610714-112 EU608435075TH ontime + ท่าดอนหลวง (400269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
21 # 3อจ610714-114 RB433973645TH Bigfil + Pra_Inter (400171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร ***
22 # 3อจ610714-115 EU966831710TH sorose + จูมไม้เมือง (400173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย ***
23 # 3อจ610714-116 ET381099607TH DDman + boonlom (400175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
24 # 3อจ610714-117 EU429440035TH CHAI_U + Thanom (400178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
25 # 3อจ610714-118 EV424493411TH montree_anu + (400180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
superman_vuth
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 68%)***
26 # 3อจ610714-119 EV424493411TH Wanchana + (400183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
superman_vuth
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ610714-120 EV366137943TH pupanjaem + santhan (400184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
28 # 3อจ610714-120 EV366137943TH pupanjaem + santhan (400184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
29 # 3อจ610714-121 ED492110513TH akapong2512 + Santiwall (400188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพทำความสะอาดผิว) (600715-171)***
30 # 3อจ610714-122 EU785321356TH มิสเตอร์เฮ้าส์ + Anniris (400192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
31 # 3อจ610714-123 SPA003A000094 pom53 + unstobable (400194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นหมานเงินหมานทอง เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 4) ***
32 # 3อจ610714-124 ED488325946TH Poonsin + โอ่งเมืองราช (400197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ610714-125 EV001301982TH Kob2424 + visanary (400198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
34 # 3อจ610714-126 ED481069761TH Nippit + Bigbike3359 (400199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย ***

35 # 3อจ610714-127 EV205785487TH midori + สหายเมืองลิง (400201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
36 # 3อจ610714-129 EU964640417TH bindeaw + ningwatgrang (400204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
37 # 3อจ610714-130 ET893060859TH รวิปราจีน + เขยมาบตาพุด (400207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ610714-131 EU518793406TH ApiPra19 + nukulkongkaew (400174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
39 # 3อจ610714-132 EU082466865TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (400176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สุนทรฤทธิ์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 67%)***
40 # 3อจ610714-133 ED484390935TH magician + Wipha (400179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
41 # 3อจ610714-134 EV251630350TH AChen + ตะแคงขวด (400182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7 วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
42 # 3อจ610714-135 EV251630350TH zafari + ตะแคงขวด (400261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี (ตอกโค้ด) ***
43 # 3อจ610714-136 EV251630350TH poshwises + ตะแคงขวด (400186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี ***
44 # 3อจ610714-137 EU929973890TH popular_rock + nova100 (400187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
45 # 3อจ610714-138 ED484860325TH naenaldo + ศิรสิทธิ์88 (400189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา วัดพระศรีฯ พิมพ์อกใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
46 # 3อจ610714-139 EV419050279TH m-cot + ammad (400191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ610714-140 EU640580843TH Nirut1979 + DaIrOz (400195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (G 62%)***
48 # 3อจ610714-141 ED488510885TH ลายน้ำ + panitan (400205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.สุราษฎร์ธานี ***
49 # 3อจ610714-142 ED484672344TH tassunoh + jamesza (400209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 80%)***
50 # 3อจ610714-143 EU898135222TH engineer99 + arucha2510 (400211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง ***
51 # 3อจ610714-144 ED485741125TH Paponpat2518 + พาชนะ (400213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง เนื้อทองแดง ปี 2548 ประเทศพม่า ***
52 # 3อจ610714-145 ED485741125TH Paponpat2518 + พาชนะ (400215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 ประเทศพม่า ***

53 # 3อจ610714-146 EV213421206TH Wanlop + Thanapong36 (400218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดเกาะหลัก รุ่น 4 เนื้อเงิน ปี 2490 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ***
54 # 3อจ610714-147 EV216797375TH bigปากน้ำ + maii_amulet (400219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
55 # 3อจ610714-148 EV2166797375TH Autta + maii_amulet (400221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
56 # 3อจ610714-149 EV216797375TH Tattoo28 + maii_amulet (400266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
57 # 3อจ610714-150 EV1321963374TH kittisak_10 + Buncha (400224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
58 # 3อจ610714-152 EV371226796TH toey7 + Attaseth_D (400230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นอาลัย เนื้อทองแดง ประเทศพม่า ***
59 # 3อจ610714-153 EV3712269796TH toey7 + Attaseth_D (400232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นอริยทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2558 ประเทศพม่า ***
60 # 3อจ610714-154 ED482827587TH phetbanpra + sangnineface (400233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
61 # 3อจ610714-155 EV216359247TH MrTeeAyutthaya + (400235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พรหมแพทย์
*** พระนางพญาหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
62 # 3อจ610714-156 ED481965953TH hamham + popchelsea (400268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.สกลนคร (วัดป่าสาลวันสร้าง/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
63 # 3อจ610714-157 EU675319029TH หลวงปู่ช้างให้ + เดียวคิงส์สยาม (400263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
64 # 3อจ610714-159 EV149421491TH Bophantom + cap29 (400245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) ***
65 # 3อจ610714-160 EU082467741TH bananacoffee + สุนทรฤทธิ์ (400248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
66 # 3อจ610714-161 EV415971229TH eak_ct + brands (400166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช ***
67 # 3อจ610714-162 EU236873266TH Songpol_cg + kritk (400169) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 79) ***
68 # 3อจ610714-162 EU236873266TH Songpol_cg + kritk (400169) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 79) ***
69 # 3อจ610714-162 EU236873266TH Songpol_cg + kritk (400169) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อนาก ปี 2560 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 79) ***
70 # 3อจ610714-162 EU236873266TH Songpol_cg + kritk (400169) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อสำริด ปี 2560 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 79) ***

71 # 3อจ610714-162 EU236873266TH Songpol_cg + kritk (400169) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 79) ***
72 # 3อจ610714-163 EU898391089TH Bophantom + gold1 (400262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 83%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 17 ก.ค. 2561 - 08:08 น.] #62291 (12/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ610630-007 EV255373170TH เช็คเงินสด (398984) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ610702-001 TAIT000440734 tak2212 (399109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610702-003 BROMN00009955 โบตั้ม (399098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610702-004 EV197181368TH naivana (399102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ610702-005 EV246409534TH kittipongbee (399103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ610702-006 EV140839949TH คุณศิระ (399104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ610702-007 ED463578493TH หมงครุใน (399105) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610702-009 ED478711741TH กิตติศักดิ์2519 (399106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610702-010 EV333723398TH seranee (399107) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ610702-011 SMKY000291379 HatPra (399086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ610702-012 EV243232016TH ป้ายมงคล (399089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ610702-013 EU188853825TH pradrem (399095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ610702-014 ED453870720TH pitakuthai (399096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ610702-015 EV415255039TH koekoe (399100) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ610702-016 EV181987567TH kopper (399101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ610702-017 ED461276230TH KUMPEE915 (399114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ610703-001 EV127501343TH HatPra (399117) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ610702-001 treetap (399048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ610702-002 suntisook8345 (399050) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ610702-003 suntisook8345 (399055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ610702-004 suntisook8345 (399060) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ610702-005 วิชามาร (399062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610702-006 วิชามาร (399067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ610702-007 malakul (399070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ610702-008 tonychan (399073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ610702-009 Ladymoon (399077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ610702-011 poonsaka (399113) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ610702-013 อุลตร้าแมน (399063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ610702-014 wosatorn (399068) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ610702-015 sajjathep (399074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ610702-016 sajjathep (399079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ610702-017 sajjathep (399081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ610702-018 sajjathep (399084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ610702-019 Buncha (399088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ610702-020 Buncha (399092) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ610702-021 TANAWAT2520 (399082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ610702-022 wilairat_22 (399087) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ610702-023 ThaiWong (399093) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ610702-024 yai007 (399108) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ610703-003 chat2512 (399120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ610703-005 ถนัดซ้าย08 (399122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ610703-007 Jackbangkaew (399124) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 2อจ610703-008 โยสามพราน (399125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ610703-010 มงกุฏดาวทอง (399127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ610703-011 rung-55 (399128) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ610703-012 vittaya14 (399129) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ610703-013 nuaypkt (399130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ610703-014 nuaypkt (399131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ610703-015 nuaypkt (399132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ610714-001 การันตีพระ (400216) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ610705-127 ED468355997TH pramual + cmaj7 (399369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม ***
2 # 3อจ610705-152 ET756406655TH poshwises + beer_saraburi (399304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2517 ***
3 # 3อจ610707-111 SSAN000243473 pikkared + tanitsak (399625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดยอดบน) ***
4 # 3อจ610710-112 EU608731237TH basza56 + namo0123 (399784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 722) (G 33%)***
5 # 3อจ610711-132 SLOM000456013 zafari + GEARBAN (399870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) ***
6 # 3อจ610712-116 EV231878765TH yodpra + น้องพุ่ม (399975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (ไม่ตอกโค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
7 # 3อจ610713-001 จอมทอง33 + angelita69 (400063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์แขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (G 83%)***
8 # 3อจ610713-002 koki2557 + hooligan (400067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (540527-003)***
9 # 3อจ610713-003 toey7 + chardwatudom (400070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1307) (591020-182)(G 66%)***
10 # 3อจ610713-005 iarun46 + โจ้ดอนเมือง (400072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก) ***
11 # 3อจ610713-006 sarayuthboy + mai1975 (400074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) (G 73%)***
12 # 3อจ610713-007 mansira + incutuM (400078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสงคราม (วัดสวนส้มสร้าง) ***
13 # 3อจ610713-008 artthaporn + สังฆวิชิต (400159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***
14 # 3อจ610713-009 อรรถพล + ก๊อง05 (400080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
15 # 3อจ610713-010 octobizz + popchelsea (400082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาพระพุทธชินราช กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 6 นิ้ว) ***
16 # 3อจ610713-011 spiderman + nengdkny (400058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งตั๊กแตน เนื้อสำริด ***

17 # 3อจ610713-012 bongbiab + เด่นชัย (400061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา ***
18 # 3อจ610713-013 tayatang + danai3356 (400064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑโบราณ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและหักซ่อม) (G 65%)***
19 # 3อจ610713-014 poshwises + gun87 (400069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ***
20 # 3อจ610713-015 engineer27 + gun87 (400073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 239) ***
21 # 3อจ610713-016 zafari + sjitrakorn (400076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ ***
22 # 3อจ610713-017 ฟ้าใสใส + DekBangyai (400079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ610713-018 iarun46 + DekBangyai (400081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี พิมพ์เศียรแหลม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กรุงเทพฯ ***
24 # 3อจ610713-019 mrapiwat + DekBangyai (400084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุวัดนางชี พิมพ์ต้อ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กรุงเทพฯ ***
25 # 3อจ610713-101 EV239996370TH morning + morn9190 (400059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 83%)***
26 # 3อจ610713-102 EV064009299TH K_cokkag + ล้านมาแชร์ (400065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม (G 76%)***
27 # 3อจ610713-103 EV206983775TH kittisak_10 + อาจรูญ (400066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกหลังของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญหนุมานและตะกรุด) (วัดซับลำไยสร้าง)***
28 # 3อจ610713-104 EV252976295TH พิชัย999 + tewkeet (400068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 พิมพ์หลังเต่า เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
29 # 3อจ610713-105 ED448766579TH เน้นพระสวย + เทพประภา (400164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (580721-011) (G 76%)***
30 # 3อจ610713-106 ED448766579TH เน้นพระสวย + เทพประภา (400163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 532) (531014-108)(G 79%)***
31 # 3อจ610713-107 ED481138855TH วันชัย2511 + benter (400071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬสมหามงคล หลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข1108) ***
32 # 3อจ610713-108 EU892570970TH chuchart-k + Thanyapod (400077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 309) ***
33 # 3อจ610713-110 EV187986882TH thiarin + bank18 (400094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
34 # 3อจ610713-111 ET989139847TH นิรวัจ + korn88 (400157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***

35 # 3อจ610713-112 EU675358760TH Mai2008 + เดียวคิงส์สยาม (400101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
36 # 3อจ610713-113 ED480931065TH chane31 + ชวนชื่น (400105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
37 # 3อจ610713-114 EU928583442TH major + เอกสตูล (400108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบ) (610608-011)(G 69%)***
38 # 3อจ610713-115 EV521298209TH chuchart-k + ๙อุอากะสะ (400107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***
39 # 3อจ610713-116 EU799779075TH Tazmania + Juicy (400112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นฟ้าผ่า เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว) ***
40 # 3อจ610713-117 EU506647794TH kittisak_10 + จอมพล (400114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย ***
41 # 3อจ610713-118 ED442727890TH charlott + zidane (400117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (610602-040) ***
42 # 3อจ610713-119 ET619403833TH DiamondiaN + tumtukta (400119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
43 # 3อจ610713-120 EU670297729TH toun2509 + atsmark2 (400122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย (สภาพใช้) ***
44 # 3อจ610713-121 EV506267685TH gammag + narit (400089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา ***
45 # 3อจ610713-122 EV014734942TH Vorakrit007 + วีรสิทธิ์ (400091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 ประเทศพม่า ***
46 # 3อจ610713-123 EU381618219TH Chairut + นับตังค์ (400095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 221050) ***
47 # 3อจ610713-124 EV371166678TH toey7 + Attaseth_D (400098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง เนื้อทองแดงชุบทอง ประเทศพม่า ***
48 # 3อจ610713-125 ED461636600TH pramual + ingkamarathon (400102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อไพล วัดบางแคกลาง เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.สมุทรสงคราม ***
49 # 3อจ610713-126 EV239855479TH ไม้ทุ่งหันตรา + apiwat_66 (400106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
50 # 3อจ610713-127 EV277313178TH New_chain + tle_wangpikul (400110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น รศ.200 ปี 2525 จ.ปัตตานี ***
51 # 3อจ610713-128 EU540735940TH sumat + อี๊ดเมืองเลย (400111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตา เนื้อทองแดง ***
52 # 3อจ610713-129 ED473205859TH tongdul + jutarat (400116) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระกริ่งพระมิ่งมงกุฎศรีศากยมุนีโคดม วัดศรีมิ่งมงคลวราราม พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2559 จ.ลพบุรี (หมายเลข 51) ***

53 # 3อจ610713-129 ED473205859TH tongdul + jutarat (400116) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** พระกริ่งพระมิ่งมงกุฎศรีศากยมุนีโคดม วัดศรีมิ่งมงคลวราราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.ลพบุรี (หมายเลข 51) ***
54 # 3อจ610713-129 ED473205859TH tongdul + jutarat (400116) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
*** เหรียญพระมิ่งมงกุฎศรีศากยมุนีโคดม วัดศรีมิ่งมงคลวราราม เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.ลพบุรี (หมายเลข 371) ***
55 # 3อจ610713-130 EU740590145TH pikkared + chingchaik (400121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก ***
56 # 3อจ610713-131 EU818148397TH kittisak_10 + sornna (400123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
57 # 3อจ610713-132 EU899326991TH พญาคีร์ + ปิ่นอนงค์ (400126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก ปี 2536 จ.นครปฐม (G 64%)***
58 # 3อจ610713-133 ED489303933TH JASMIN + pitiam (400129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560909-274) ***
59 # 3อจ610713-134 ED478106521TH คุณตาวิธาน + tuntang1967 (400131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ ***
60 # 3อจ610713-135 ED484639975TH yomomyai + jamesza (400134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 81%)***
61 # 3อจ610713-136 EU045784100TH ลาภิสรา24 + อ้อยใจ (400138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญฤๅษีเบิกไพร เนื้อทองเหลือง ***
62 # 3อจ610713-137 EU724230152TH thammarod + chotikanta (400141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงทารัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ610713-138 ED488900634TH ฐณะวัฒน์ + taccord (400145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
64 # 3อจ610713-139 EU045783285TH bastketboy + สหายเมืองลิง (400147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสิบโท เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง ***
65 # 3อจ610713-140 EU045783285TH anonnat + สหายเมืองลิง (400148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดใหม่พระพิเรนทร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***
66 # 3อจ610713-141 EU045783285TH m-cot + สหายเมืองลิง (400087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ ***
67 # 3อจ610713-142 EV205774351TH loomthong + แซนวิช (400161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***
68 # 3อจ610713-143 EV036944347TH pandp + ต้นกรมทาง (400088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
69 # 3อจ610713-144 EU586176093TH Paponpat2518 + มาตรลพบุรี (400092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
70 # 3อจ610713-145 EV242199296TH taccord + วัฒน์พระเครื่อง (400096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***

71 # 3อจ610713-146 EV140921654TH patbangbon + คุณศิระ (400100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ชลบุรี (สภาพใช้) ***
72 # 3อจ610713-147 EU964640289TH thiarin + ศิวิไล (400103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 ประเทศพม่า ***
73 # 3อจ610713-148 EQ764621412TH vadcharapol + pound2007 (400109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กระบี่ ***
74 # 3อจ610713-149 EV510452940TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (400113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
converse_07
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
75 # 3อจ610713-151 EU920452123TH เอกลำปาง + sukkasem13 (400118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (610524-055)***
76 # 3อจ610713-152 EU727673013TH Nihao + อรุณชัย (400120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นคชสารหมื่นปี เนื้องาก้นทอง ปี 2541 จ.ปัตตานี ***
77 # 3อจ610713-153 RP240073103TH opasn + โก๋บางบัวทอง (400124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
78 # 3อจ610713-154 EV097511044TH zafari + กรอมูเลท (400127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่าวัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ610713-155 EU755439484TH เทพเจ้าเห้งเจีย + Hengdee8 (400160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด) (530911-274)(G 72%)***
80 # 3อจ610713-156 ED484360094TH chane31 + Sivilaihan (400133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
81 # 3อจ610713-157 ER633686061TH Beung + พุทธศิลป์ล้ำค่า (400136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***
82 # 3อจ610713-158 EV129544854TH ฉัตรเงิน + manliar (400137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** รูปเหมือนอาจารย์เล็ก วัดท่าขนุน เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.กาญจนบุรี ***
83 # 3อจ610713-159 EU928582597TH Tanadol5000 + เอกสตูล (400140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ610713-160 EU642259945TH taccord + คอหงส์ (400143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
85 # 3อจ610713-161 EU376284393TH Chatnarong_ch + (400060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pakornkeit
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (610613-065) (G 80%)***
86 # 3อจ610713-162 EU928582645TH pramual + เอกสตูล (400062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
87 # 3อจ610713-163 EU760444535TH Ing_man + phudecor (400075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***ฃ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 16 ก.ค. 2561 - 08:09 น.] #62286 (11/21)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610625-003 EU929740507TH tayatang (398451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ610626-008 ED463151731TH kampanat (398501) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ610627-023 EV242738279TH AroonZ9 (398652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ610628-002 ED465965075TH อมฤตพระเครื่อง (398973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610628-016 ED470213034TH Doitung (398975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ610628-021 EV294373980TH oogusbk (398977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ610629-003 EX295795030TH กระต๊อบ (398855) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ610630-001 EU462710425TH doramon2345 (398978) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ610630-002 EV256947515TH smart09 (398979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ610630-004 EV056664540TH สายอีสาน (398981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610630-005 EU576470087TH รักษ์นครหลวง (398982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ610630-006 ED469457343TH jingmanu (398983) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
13 # 1อจ610630-008 ED462879069TH กิตติศักดิ์2519 (398985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610630-009 ED460133668TH tuktu40 (398986) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ610630-011 ED464047718TH สว่างอารมณ์ (398888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ610630-012 EV275524965TH poo2515 (398889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610630-013 ED474317689TH กล่องแก้ว (398998) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ610630-014 EV554783185TH thong88 (398891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ610630-015 EV145092512TH บารมีทวีคูณ (398893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ610630-016 EV474852125TH aksomsak (398894) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ610630-017 EV474852125TH aksomsak (398895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ610630-019 EU929798127TH tayatang (398900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ610630-020 EU596581379TH ปืนใหญ่ (398902) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ610630-022 ED447567024TH นพพล1 (398972) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610623-002 vittaya14 (398256) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610623-007 niti_kt (398277) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ610625-007 foodtech (398446) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ610630-001 wanlopthemtanam (398997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ610630-002 prasit881 (398953) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ610630-003 tomying (398956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ610630-004 classic65 (398959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ610630-005 เด็กwat (398961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ610630-006 lerdlit (398968) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ610630-007 อาราแต (398969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ610630-008 Sdiss (398971) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 2อจ610630-009 moltol (398974) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ610630-010 detrit0932 (398976) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ610630-011 Thiva (398903) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ610630-014 Krumong (398910) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ610630-015 storm180 (398913) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ610712-013 Vicheen (400030) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610702-124 EU883271266TH zong2521 + tjlifelive (399066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2459 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ610704-012 pramual + อ้น_รังสิต (399201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุค่ายพระนารายณ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพพระศอราน) ***
3 # 3อจ610704-127 EU585719054TH benz39 + Chlorophyll (399227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช ***
4 # 3อจ610705-136 EV207319766TH pramual + toun2509 (399327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สระบุรี (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่) ***
5 # 3อจ610706-125 EV215409772TH vadcharapol + Sanphop (399379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคร้าม พิมพ์แปะยิ้ม เนื้อทองเหลือง จ.สระบุรี ***
6 # 3อจ610706-179 ED474687446TH popular_rock + titasa (399431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อเฒ่า วัดค้างคาว เนื้อผง จ.ชัยนาท ***
7 # 3อจ610707-146 EU363549790TH zafari + ขนมหวาน (399596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญปลัดจู วัดไชยชุมพล จ.กาญจนบุรี ***
8 # 3อจ610707-149 ET977885912TH ศิษย์หลวงปู่ + นู๋โอปอ (399604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง กรุท้ายย่าน พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้และซ่อมซุ้มบน) ***
9 # 3อจ610707-181 EU962922874TH หนุ่มนพลักษณ์ + Toyboy (399559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมโพธิ์บน) ***
10 # 3อจ610709-110 EV093601291TH spiderman + suyu7 (399738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.สงขลา ***
11 # 3อจ610709-112 EU977592936TH suphannachai + kittikitti (399645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังหลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
12 # 3อจ610709-120 ED475876755TH เก่งจริงจริง + แดร็กเพชรบูรณ์ (399684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.สมุทรปราการ ***
13 # 3อจ610709-141 ED479167059TH zafari + panitan (399683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
14 # 3อจ610712-001 kit01 + siwakornsoi19 (399957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ610712-002 Bunjert + chai_kmitl (400052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
16 # 3อจ610712-003 akapong2512 + (399961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
Chanyoot4343
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงินลงยา จ.ระยอง (G 79%) ***

17 # 3อจ610712-004 ธรรมจารึก + capter1 (399978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (540929-115) (G 65%)***
18 # 3อจ610712-005 Bentleyspielberg + Longhorn (400050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
19 # 3อจ610712-006 lertsak + supered (399985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (600828-144)(G 77%) ***
20 # 3อจ610712-007 entaneer13 + chatchaib (399991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ ***
21 # 3อจ610712-008 สหธรรม + ลุงเอก59 (399994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์บ่าร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.จันทบุรี (สภาพใช้สึก) (G 64%)***
22 # 3อจ610712-009 patchara + jirapach (400056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระตรามหาเดช ท่านเจ้าคุณทักษิณ วัดอินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (570912-120) (G 78%)***
23 # 3อจ610712-010 สองหัดส่อง + treetap (399996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นโรงเหล็ก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สมุทรสาคร ***
24 # 3อจ610712-011 wacharaphum + แมวปลาทอง (400003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2536 ประเทศพม่า ***
25 # 3อจ610712-012 peatkung + เด็กแคมฟร็อก (400049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส เนื้อผง จ.สิงห์บุรี ***
26 # 3อจ610712-101 ED474824544TH Bophantom + เด็กบางพุด (399960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
27 # 3อจ610712-102 EU366302367TH opasn + น้องไอริน (399965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ610712-103 EV142233131TH bunpotth + theera (399968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก(มีกลาก) เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
29 # 3อจ610712-104 EU062909581TH kittisak_10 + นึกอ่อนนุช (399974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพซ่อมขอบบน)(G 72%)***
30 # 3อจ610712-105 EU345755490TH Dumy_kitsada + (400042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
FreedomUamulet
*** รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์ ***
31 # 3อจ610712-106 EU775166060TH simmax + ammad (399984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ610712-107 EU964640448TH bindeaw + อาทิทัต (400000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนครูบาบุณชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 ประเทศพม่า (สภาพปิดทอง) ***
33 # 3อจ610712-108 EU082485881TH ธนัทวรรณสอน + สุนทรฤทธิ์ (400006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1008) ***
34 # 3อจ610712-109 EU837206322TH pcha429 + jaaee59 (400010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ) ***

35 # 3อจ610712-110 EU960371621TH bindeaw + santhan (400015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2536 ประเทศพม่า ***
36 # 3อจ610712-111 EU469098328TH yuttip2524 + Pok_69 (399956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) ***
37 # 3อจ610712-112 EU892601915TH zafari + ซูโม่ (399959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
38 # 3อจ610712-113 TPD036A000890 yodpra + chimtuam19 (399964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
39 # 3อจ610712-114 ED487822799TH payungsak + yime2 (399967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (610209-189) ***
40 # 3อจ610712-115 RNPR000018711 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + nailom9 (399971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
41 # 3อจ610712-117 ET845128613TH วันชัย2511 + ศิระรุ่งเรือง (399979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2553 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข 38/ฝังตะกรุดทอง) ***
42 # 3อจ610712-118 ED488900648TH Aooddy + taccord (400048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (610628-138)(G 69%)***
43 # 3อจ610712-119 EU883277737TH DDman + tjlifelive (399981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ610712-120 EV276986884TH chuchart-k + ถุงข้าว (399987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นเททอง พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม ***
45 # 3อจ610712-121 EV241886364TH หวังมีเฮ + วัฒน์พระเครื่อง (399990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
46 # 3อจ610712-122 EU268425573TH NIPONTH + juneny (400051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ ***
47 # 3อจ610712-123 ET937520560TH sscopyprint + แม็คหลักสี่ (399992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) (610629-081)(G 93%)***
48 # 3อจ610712-124 EU440366875TH Bophantom + ตะแคงขวด (399995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
49 # 3อจ610712-125 ER894967738TH เป๋าแมน + kamin41 (399999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพใช้) (610630-073)(G 85%)***
50 # 3อจ610712-126 EU419238637TH lertsak + cowman (400001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
51 # 3อจ610712-127 EX207182728TH chatchaislk + ลาเต้ (400046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (G 77%)***
52 # 3อจ610712-128 ED481363281TH กุมภาพันธ์ + Anankiya (400005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรอดแสงตา กรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.ลำพูน ***

53 # 3อจ610712-129 EV245337589TH zafari + wongdown (400011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
54 # 3อจ610712-130 ER605275326TH Rio_OK + nanoh2015 (400013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
55 # 3อจ610712-131 EU635604516TH oudoud + ynnoot (399958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย ***
56 # 3อจ610712-132 EU291912455TH chuanchai2505 + แมวจ้ะ (399963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
57 # 3อจ610712-133 EU883277745TH Poonsin + tjlifelive (399970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ610712-134 EU975947163TH baifern1979 + Tawee888 (399972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (G 75%)***
59 # 3อจ610712-135 ED481755420TH sohn27 + คนขายพระ (399976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกรุวัดป่ากล้วย จ.ลำปาง ***
60 # 3อจ610712-136 EU462698565TH เป๋าแมน + doramon2345 (399980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610627-235)***
61 # 3อจ610712-137 EX207182731TH m-cot + ลาเต้ (400045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท ***
62 # 3อจ610712-138 EU770186354TH Ing_man + choojit (399982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ610712-139 ED485824939TH tgiporp + conun (400041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
64 # 3อจ610712-141 EV093248438TH VAIVIT + พุทธมามกะ (399998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
65 # 3อจ610712-142 ED466098403TH Wanchana + Khanjarat (400002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (610630-090) ***
66 # 3อจ610712-144 ED481362683TH Googgigs168 + promlok (400008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1128) ***
67 # 3อจ610712-145 EV393207136TH TONG_NK + (400014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anunsangthong
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุ 70 ปี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สมุทรสาคร ***
68 # 3อจ610712-146 ER090955043TH uthan873 + m-cot (400016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (610623-093) ***
69 # 3อจ610712-147 ER090955043TH kittisak_10 + m-cot (400018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 1944) ***
70 # 3อจ610712-148 EV014785215TH toey7 + แจ็คเชียงดาว007 (400021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นภูฏาน เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า ***

71 # 3อจ610712-149 EU261351519TH sscopyprint + สิงขร (400024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (601223-073)***
72 # 3อจ610712-150 EV207235258TH guidenaja + monze (400026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (490121-013)***
73 # 3อจ610712-151 EV214974501TH จุ๋มจิ๋ม + ซ้งลายพราง (399955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***
74 # 3อจ610712-152 ER641185416TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + uppakid (399962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
75 # 3อจ610712-153 EU964640385TH chuchart-k + อาทิทัต (399966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
76 # 3อจ610712-154 ED482078314TH เหม่ง13 + auu16 (399969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
77 # 3อจ610712-155 EU582560630TH pramual + คเวสโก (399973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
78 # 3อจ610712-156 EV036925348TH สุขสยาม + tttui (399977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย) (600201-016)(G 70%)***
79 # 3อจ610712-157 EV249134476TH dongkong + namo0123 (399983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 64%)***
80 # 3อจ610712-158 EV249134476TH mumu99 + namo0123 (399986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 79%)***
81 # 3อจ610712-159 EV370597566TH pramual + suchet_w (399989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูหนาว เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพ (G 83%)***
82 # 3อจ610712-160 ET990223581TH boon1 + superman59 (399993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) (580227-210)(G 79%)***
83 # 3อจ610712-161 EU511481908TH ศิษย์หลวงพ่อจ้อย + เด็กหงษ์ (400012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 14 ก.ค. 2561 - 08:12 น.] #62281 (10/21)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610622-006 EU240458585TH morning (398210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610622-010 ED444654594TH ชวนชื่น (398205) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ610622-022 ED457985263TH apiwat_66 (398174) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ610627-020 ET753449815TH petchers (398874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ610629-001 EU610271993TH Sofee (398847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610629-002 EU707685159TH router (398849) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ610629-004 EU526848645TH atm_rs (398861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610629-006 EV127520722TH LIONTHANANDOR (398866) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610629-007 ED457496764TH nauts (398871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ610629-008 EX266670029TH aimmy123 (398873) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ610629-010 EV240233454TH Vincent (398876) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ610629-011 EX200378950TH bankthekop (398850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ610629-012 ED478601573TH PoonAmulet (398853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ610629-013 EV216711587TH maii_amulet (398858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ610629-014 EX293750472TH jaonine (398862) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ610629-015 ED462593874TH ittipon_a1 (398879) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ610629-016 ED454244608TH มงคลชัย07 (398865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ610629-017 ED461748742TH tongleehae (398869) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610622-008 เอสายชล (398209) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ610623-005 born39 (398268) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ610626-003 PAE_PONGCHAI (398880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ610627-001 manilmanggol (398857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610627-011 กองพิมพ์พัน (400055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ610628-015 mut007 (399739) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ610628-017 สตรองสตังค์ (400054) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ610629-001 สยามเมืองยิ้ม (398837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ610629-002 tuntang1967 (398851) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ610629-003 เศกสรรค์2511 (398856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ610629-004 corpse (398859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ610629-005 narongatyc (398860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ610629-006 Thanakrit31 (398863) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ610629-007 Pseheng (398867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ610629-008 pop_vat (398868) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ610629-009 My_dear (398870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ610629-010 Buncha (398872) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ610629-011 kee123 (398846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ610629-012 BENURBAN (398848) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ610629-013 vittaya14 (398852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ610629-014 tanu21 (398854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ610629-016 Newton08 (400057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610628-002 CHAIWAT99 + Pantapat (398892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระอู่ทองท้องช้าง กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้) ***
2 # 3อจ610628-147 EU891908506TH nunthawat + ผู้นำพล (398721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ610702-020 พ่อน้องจ้าว + เทพหนอน (399041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ610702-024 montree_anu + darita32 (399019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน) ***
5 # 3อจ610702-126 EU670320524TH ราชสีห์ + พรหลวงพ่อทบ (399078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
6 # 3อจ610704-146 SSAN000242142 สมอแดง + tanitsak (399222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก) ***
7 # 3อจ610705-104 EU898654608TH อาทอเนกทาสัง + gold1 (399297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***
8 # 3อจ610705-112 EV273945996TH ธรณเทพ + Yuttana (399265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กรรมการ เนื้อว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ610705-122 EU198408960TH tanapat05 + แป้ง67 (399286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังแบบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ610706-007 pramual + นครเมืองเก่า (399420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกำแพงลีลา พิมพ์เชยคางข้างเม็ด เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ***
11 # 3อจ610706-112 nattasak + อ้อยใจ (399701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระรูปเหมือน เนื้อผง ***
12 # 3อจ610706-121 ED482511874TH TAVABUNCHA + (399492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jitnobnom
*** เหรียญพระรัตนะตรัย หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นนทบุรี (G 68%)***
13 # 3อจ610706-190 EV216327584TH Sathienpong + rachanikorn (399734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
14 # 3อจ610707-103 EV475883362TH sang08 + ราชสีห์_กิ่งเพชร (399562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
15 # 3อจ610707-112 ED470344437TH akara + จริงจัง (399786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 970/โค้ดปู่หมุน) ***
16 # 3อจ610707-152 EU585550203TH apichat_rar + yodpra (399513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว) (610616-124)(G 80%)***

17 # 3อจ610709-001 bindeaw + summitf5 (399730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
18 # 3อจ610709-002 หมูตั้ง + ploykanut (399644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
19 # 3อจ610709-003 Xdireak + sumsawang (399858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
20 # 3อจ610709-004 Wanlop + angelita69 (399649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
21 # 3อจ610709-005 โบ๊ทพระเครื่อง + อินทภาณี (399654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (G 77%)***
22 # 3อจ610709-006 thiarin + thana7576 (399660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นภูฏาน เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า ***
23 # 3อจ610709-007 nitsaelim + somdusit (399665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (591125-130) (G 78%)***
24 # 3อจ610709-008 โชควัฒน + danaiw (399667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (610504-112)***
25 # 3อจ610709-009 lertsak + danaiw (399672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ เนื้อสำริด ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ610709-010 ภาคภูมิ + metalnt (399676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงินลงถม ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา (610601-076) ***
27 # 3อจ610709-011 นุหนองคาย + KiiK33 (399632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพรมผิวใหม่) (G 75%)***
28 # 3อจ610709-012 Kovit111 + MEA330 (399732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
29 # 3อจ610709-013 bindeaw + sabd11 (399729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นภูฏาน เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า ***
30 # 3อจ610709-014 joymonton + ธรณเทพ (399637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11) (G 72%)***
31 # 3อจ610709-015 pramual + chaay (399640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลาซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
32 # 3อจ610709-016 nuay95 + adisak (399728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง รุ่นสมปรารถนา เนื้อสำริด ปี 2554 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข 1757) ***
33 # 3อจ610709-017 เต้อ๋อง8 + ธรรมสว่าง (399646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุด) (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)***
34 # 3อจ610709-018 นะโม03 + ศุภกร (399655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***

35 # 3อจ610709-019 m-cot + นภเก้า (399659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (G 64%)***
36 # 3อจ610709-020 พ่อมด + โจ้ดอนเมือง (399664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
37 # 3อจ610709-022 ของขลัง + nunthikorn (399686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
38 # 3อจ610709-023 ธนัทวรรณสอน + nunthikorn (399691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** หนุมานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง ***
39 # 3อจ610709-024 ภาคภูมิ + prungthan (399695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
40 # 3อจ610709-101 EU961416369TH Suvat_dee + ronnakorn2516 (399633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
41 # 3อจ610709-102 ER090954961TH Wanchana + m-cot (399636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (610621-018)***
42 # 3อจ610709-103 EU608717544TH HatPra + โลมาสีขาว (399641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง ***
43 # 3อจ610709-104 ED442733232TH vitaya + prasang (399647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ610709-106 EU884746666TH วันชัย2511 + Numtan09 (399656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬสมหามงคล หลวงปู่โสฬส วัดโคกอู่ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ปราจีนบุรี (หมายเลข 362) ***
45 # 3อจ610709-107 EU969551886TH พรพระพุทธคุณ + yorch (399666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
46 # 3อจ610709-108 ED472738715TH พ่อมด + welding24 (399670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
47 # 3อจ610709-109 ET893003065TH เล็ก_ท่าแพ + nude007 (399675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงชุบทอง (เลี่ยมกรอบชุบทอง) ***
48 # 3อจ610709-111 ED484604049TH wichet1038 + jamesza (399942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) ***
49 # 3อจ610709-113 EU977592936TH aunop50 + kittikitti (399653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง ***
50 # 3อจ610709-114 SNPK00011300TH ศิษย์หลวงพ่อจ้อย + bendorson (399658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพอุดซ่อม) (G 77%)***
51 # 3อจ610709-115 EV087598704TH Tiger89 + Poeng (399662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าเงิน ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 192)***
52 # 3อจ610709-116 ED474682537TH NOP_BU8 + ampan (399671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานร่อง เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (570613-353) (G 66%)***

53 # 3อจ610709-117 ED475880193TH kaissk + conun (399737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) (G 71%)***
54 # 3อจ610709-118 ED470272925TH Win_Amulet + เก้าหน้า (399673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และล้างผิว) ***
55 # 3อจ610709-119 ED473883651TH wongwai928 + (399680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2524 จ.ปัตตานี ***
56 # 3อจ610709-121 SPA003A000095 bettas + unstobable (399635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 337) ***
57 # 3อจ610709-122 EV262762348TH KUNGSANG + (399639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมบัติบูรพาบารมี
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2920) (G 65%)***
58 # 3อจ610709-123 EV239915345TH มอร์เมืองทอง + morn9190 (399643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
59 # 3อจ610709-124 EU784718305TH maii_amulet + หนุ่มธนบุรี (399650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (G 90%)***
60 # 3อจ610709-125 EU883448944TH pong357 + kaksuntech (399663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 35981)***
61 # 3อจ610709-126 EV201258383TH bunpotth + lordcoffee (399669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเลียบ วัดเลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ610709-127 ET981493651TH Paponpat2518 + (399733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
beer_saraburi
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
63 # 3อจ610709-128 ED453930692TH เกษมจิต + kunpop11 (399679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 61%)***
64 # 3อจ610709-129 EX209895681TH pisanlost + lomlopburi (399682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
65 # 3อจ610709-130 EV506172325TH ธนัทวรรณสอน + yongyut (399689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) (G 68%)***
66 # 3อจ610709-131 ED470248585TH แฮปรามคำแหง + prabaiboon (399634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือเลขแปด เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
67 # 3อจ610709-132 ED469672815TH โจ้ดอนเมือง + Pok_69 (399863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อชุบทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
68 # 3อจ610709-133 ED475194221TH boon1 + ppuakniem (399638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
69 # 3อจ610709-134 EV213429553TH popular_rock + (399642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
*** พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา (610628-056) ***
70 # 3อจ610709-135 EV523272779TH พรานม่วง + songpon1 (399648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **สภาพพิจารณายาก ทำให้ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้) ***

71 # 3อจ610709-136 ED480010699TH wwut2 + thanason1661 (399652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (610504-154)***
72 # 3อจ610709-137 ED475169540TH mintmax + kunakon (399657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดคอกหมู พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ ***
73 # 3อจ610709-139 EV257626702TH akapong2512 + xtraxtra (399731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 64%)***
74 # 3อจ610709-140 EV284712706TH สุขสยาม + Bigyai (399661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) (571120-246)***
75 # 3อจ610709-142 ED474481243TH อตกพระเครื่อง + บารมีคุณย่า (399688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต/สภาพใช้) ***
76 # 3อจ610709-143 EV207307913TH วันชัย2511 + หนุ่ม2526 (399692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 78%)***
77 # 3อจ610709-144 ED475772477TH sajjathep + raimon (399697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
78 # 3อจ610709-145 ED472679464TH payungsak + ITTIWA (399700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม ***
79 # 3อจ610709-146 ED469674334TH KC-Tung + ถุงข้าว (399704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
80 # 3อจ610709-147 ED469674334TH opasn + ถุงข้าว (399707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก พิมพ์เจริญพร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 248) ***
81 # 3อจ610709-148 EV365053442TH toey7 + มะโหน่ง (399710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
82 # 3อจ610710-001 bindeaw + ตุ๊บางกะปิ (399741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
83 # 3อจ610710-002 kittisak_10 + tumacer (399743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2491 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
84 # 3อจ610710-003 tongleehae + chatchaib (399746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี (ขนาด 1 นิ้ว/ไม่ระบุปีสร้าง) ***
85 # 3อจ610710-004 thaipra + Wanchana (399750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 490)(G 79%)***
86 # 3อจ610710-005 kittisak_10 + กำเงิน (399753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 ประเทศพม่า ***
87 # 3อจ610710-006 เซียนน้อยหนึ่ง + บ็อบสุโขทัย (399756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่น 2 พิมพ์หลังหลวงพ่อในโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึกและหูชำรุด) (G 65%)***
88 # 3อจ610710-007 ธนัทวรรณสอน + akapun (399759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

89 # 3อจ610710-008 zafari + Campconcord (399763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
90 # 3อจ610710-009 Bophantom + ลูกแม่จัน (399770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
91 # 3อจ610710-010 Pearl2519 + ลูกแม่จัน (399773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิว)(531201-382) ***
92 # 3อจ610710-011 Paponpat2518 + Theethuch (399805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
93 # 3อจ610710-012 boatM3 + ponrat (399748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 เนื้อชุบทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท (610613-105) ***
94 # 3อจ610710-013 thaithai99 + ดวงกมล (399755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
95 # 3อจ610710-014 supatk + ดวงกมล (399758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระบูชาเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด (สภาพซ่อมพระศอ) ***
96 # 3อจ610710-015 Tattoo28 + samartw (399760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
97 # 3อจ610710-016 pupa09 + อุลตร้าแมน (399765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์หลังยันต์ดวง ๑ ส เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ ***
98 # 3อจ610710-017 so-so + อุลตร้าแมน (399767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์หลังยันต์ดวง ๑ ส เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) (600802-104)***
99 # 3อจ610710-018 bindeaw + ต้อร่มโพธิ์ (399771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2536 ประเทศพม่า ***
100 # 3อจ610710-019 khrawsadid + sujipuli (399774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (540401-111)(G 73%) ***
101 # 3อจ610710-020 ทศวรรษ33 + แก้วอุษา (399777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
102 # 3อจ610710-021 เต้แม่โจ้ + แก้วอุษา (399778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (G 80%) ***
103 # 3อจ610710-022 พรญาณ + เด็กท่าพระ (399782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ***
104 # 3อจ610710-101 ED478142400TH anocha + KUMPEE915 (399742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (510828-057) ***
105 # 3อจ610710-102 ED4843338631TH ๙อุอากะสะ + thanakorneak14 (399744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)(600628-063) (G 79%)***
106 # 3อจ610710-103 ED473677632TH joeenok + ชุมแพ58 (399747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยไหล่แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (G 65%) ***

107 # 3อจ610710-104 FAM210A0000289 prabaiboon + pk123456 (399751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาอาจารย์หนู วัดโพธิ์ท่าเตียน จ.กรุงเทพฯ ***
108 # 3อจ610710-105 ED481670361TH DiamondiaN + krit19 (399752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600711-088) (G 63%)***
109 # 3อจ610710-106 ER934060158TH ตุ๊หลวง + Ton1985 (399757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 125) (G 84%)***
110 # 3อจ610710-107 ED482527503TH ฐณะวัฒน์ + bluezone69 (399761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว) ***
111 # 3อจ610710-108 ED482527503TH ฐณะวัฒน์ + bluezone69 (399764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
112 # 3อจ610710-109 EV525046979TH ซีพระเครื่อง + Bonjj (399766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อลังเม้ง จ.กรุงเทพฯ ***
113 # 3อจ610710-110 ED481991556TH สิงห์หา + noompure (399769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (G 65%) ***
114 # 3อจ610710-111 ED471292064TH tpce(2002) + คุณวันชัย (399781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี (G 65%)***
115 # 3อจ610710-113 ED473195578TH รวิปราจีน + ล้มมวย (399788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา ***
116 # 3อจ610710-114 ER989476645TH zafari + ธัมปารี_16 (399791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
117 # 3อจ610710-115 EV474896546TH พงษ์ท่าม่วง + aksomsak (399794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชากุมารทอง หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก เนื้อผง จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)(610620-051) ***
118 # 3อจ610711-001 Paponpat2518 + bannakorn (399816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
119 # 3อจ610711-002 ptipmoon + nuang08 (399820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
120 # 3อจ610711-003 ccmachinery + ศรนาคอน (399824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระพิจิตรเขี้ยวงู กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร (G 83%) ***
121 # 3อจ610711-004 Somkiathong + Ladymoon (399828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 19 เนื้อทองคำ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 57/น้ำหนักทอง 45.8 กรัม) ***
122 # 3อจ610711-005 skipjack + pipat_ch (399830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
123 # 3อจ610711-006 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + ittidech (399834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
124 # 3อจ610711-007 tongleehae + cee_39 (399945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***

125 # 3อจ610711-008 zafari + cee_39 (399944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
126 # 3อจ610711-009 ณัชกิจ + สิทธัตโถ (399838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (530513-079) ***
127 # 3อจ610711-010 devil3327 + golfj (399841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ (G 81%)***
128 # 3อจ610711-011 Belton + birderan (399844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
129 # 3อจ610711-012 kittisak_10 + เจนจัด (399847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
130 # 3อจ610711-013 อภิธรรม + napsss (399849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดบางแหวน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชุมพร ***
131 # 3อจ610711-014 rock10 + napsss (399851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ พิมพ์หูชิด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) ***
132 # 3อจ610711-015 archin + ตูนซิตี้เซ้นส์ (399854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (G 82%)***
133 # 3อจ610711-016 บอสเมืองคาน + ตูนซิตี้เซ้นส์ (399856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อกะไหล่เงินหน้าทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
134 # 3อจ610711-101 EU334268576TH thiarin + Noomint (399953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า ***
135 # 3อจ610711-102 EU366300573TH bindeaw + น้องไอริน (399808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
136 # 3อจ610711-103 EU801940298TH lohbetong + Juicy (399812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว) ***
137 # 3อจ610711-104 ED444679565TH mikenakub + ชวนชื่น (399814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
138 # 3อจ610711-105 ED444679565TH ช้างช้าง + ชวนชื่น (399818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
139 # 3อจ610711-106 EV326372855TH kitti7070 + Veenniyakul (399821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดไชโยฯ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.อ่างทอง ***
140 # 3อจ610711-107 EU964640037TH bindeaw + ศิวิไล (399825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 ประเทศพม่า ***
141 # 3อจ610711-108 EU929765906TH bindeaw + o-larn (399831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 ประเทศพม่า ***
142 # 3อจ610711-109 EU069746809TH vitaya + เจริญ (399835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้สึก) ***

143 # 3อจ610711-110 ED483312716TH magician + วิสูตรนนทบุรี (399839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
144 # 3อจ610711-111 EV455654649TH มหากันภัย + samko09 (399843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 25880)***
145 # 3อจ610711-112 EU586146689TH นายเอกรัตน์ + Kwanchai99 (399846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก(แจกแม่ครัว) เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม ***
146 # 3อจ610711-113 EU272342455TH หนุ่มนพลักษณ์ + เด็กบัวทอง (399853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)***
147 # 3อจ610711-114 ED467647795TH viponcity + Amulet_Learning (399857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสาคร ***
148 # 3อจ610711-115 ET219646321TH bindeaw + Kittisak99 (399859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
149 # 3อจ610711-116 EV262766923TH bindeaw + CREATIVE888 (399861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
150 # 3อจ610711-117 EV374123566TH toey7 + สุดขอบฟ้าG (399864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
151 # 3อจ610711-118 EV424808760TH wongwai928 + โต๋พระเครื่อง (399866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2524 จ.ปัตตานี ***
152 # 3อจ610711-119 EU837205052TH zafari + ball99 (399868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
153 # 3อจ610711-120 EU801924905TH paepae + autpichut (399871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
*** ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี ***
154 # 3อจ610711-121 EV239849368TH New_chain + apiwat_66 (399807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
155 # 3อจ610711-122 EV521294184TH jack734 + ต่อยอด (399810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อทองคำลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 76/น้ำหนักทองรวม 29.4 กรัม) ***
156 # 3อจ610711-123 EV161174419TH bindeaw + กาวีชัย (399811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
157 # 3อจ610711-124 EV214467062TH nuthapol + Thanapong36 (399815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จ เนื้อดิน ***
158 # 3อจ610711-125 EQ687693777TH basza56 + poshwises (399817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (610611-112)(G 68%) ***
159 # 3อจ610711-126 EU766606449TH montree_eit + จตุจักร (399822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ ***
160 # 3อจ610711-127 SMUN000007025 chuchart-k + เพิ่มให้99 (399827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม ***

161 # 3อจ610711-128 EU194366283TH Father + ก้อนกรวด (399952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระรอด หลวงปู่สุภา พิธีเสด็จกลับ เนื้อผง ปี 2506 ***
162 # 3อจ610711-129 EV608521879TH lingling + cunchit (399832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ รุ่นฉลองอายุ 74 ปี เนื้ออัลปาก้า จ.กาญจนบุรี ***
163 # 3อจ610711-130 ED459674184TH zafari + พรหมสิงห์ (399836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) (G 68%)***
164 # 3อจ610711-131 ED481996519TH korrapat905 + เอ็มซีเค (399867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
165 # 3อจ610711-133 EV054252665TH ลาเสือ + nooing (399941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
166 # 3อจ610711-134 EU785320262TH บัณฑิตต + somnuk (399872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (590923-079) ***
167 # 3อจ610711-135 EX117035514TH peawc16 + teera63 (399875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่) ***
168 # 3อจ610711-136 EX282411694TH mumu99 + เสือหรรษา (399879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (G 78%)***
169 # 3อจ610711-137 PASA000136769 ทองครับ + Big27 (399881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (610629-211) ***
170 # 3อจ610711-138 EU795935376TH pandp + Taratip_amulet (399883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ซุ้มปราสาท เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ ***
171 # 3อจ610711-139 ED474482717TH นุหลัก4 + อภิธรรม (399885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(610623-044) ***
172 # 3อจ610711-141 ED467627800TH ตนคอน09 + berry (399888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (610628-081) ***
173 # 3อจ610711-142 EU986475663TH markpintk + จ่าจอก (399893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 238256) ***
174 # 3อจ610711-143 EV239849323TH NooDee + apiwat_66 (399895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
175 # 3อจ610711-144 ET619403780TH zafari + tumtukta (399899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา วัดเขาตะเครา พิมพ์หลังปีมะแม เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี ***
176 # 3อจ610711-145 EV483531190TH korn88 + พิชชากร (399901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
177 # 3อจ610711-146 EV256965032TH MIXMUK + artliver (399904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2867) (สภาพรมผิวใหม่)***
178 # 3อจ610711-147 ED461690340TH zafari + ไชยนาท (399905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) ***

179 # 3อจ610711-148 EV256985788TH เต้อ๋อง8 + think_jira (399907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1) ***
180 # 3อจ610711-149 EV606768251TH loomthong + ศรัทธา111 (399909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบ 99 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2529 นครนายก ***
181 # 3อจ610711-150 EV123353785TH thank2016 + yut157 (399912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
182 # 3อจ610711-151 EV509418552TH thiarin + เมตตามหามงคล (399913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2539 ประเทศพม่า ***
183 # 3อจ610711-153 EV199349551TH ต่อ_ถนนตก + taeprakeng99 (399918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 78%)***
184 # 3อจ610711-154 EV182868795TH เมวิกา001 + Narongchai007 (399919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (G 68%) ***
185 # 3อจ610711-156 ED474493198TH maymaybaa + Stormmixz (399954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ ***
186 # 3อจ610711-157 ED482075613TH แก้วอุษา + หมูบินกวนอู (399922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพล้างและแต่งผิว) ***
187 # 3อจ610711-158 EU996872727TH วันชัย2511 + นิยกิจ11 (399923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
188 # 3อจ610711-159 EV016086548TH ธนาวดี + เฉินไป่กวาง (399924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
189 # 3อจ610711-160 ED485713439TH สิงขร + BOAT26 (399925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%) ***
190 # 3อจ610711-161 ED482908541TH sumat + ป๋องณรงค์ชัย (399809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพถักเชือกชำรุด) ***
191 # 3อจ610711-163 EV520789776TH Aon_nat + lordcoffee (399819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อผง จ.ชลบุรี ***
192 # 3อจ610711-164 ED479269150TH kittisak_10 + ฑลพิษณุโลก (399826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
193 # 3อจ610711-165 EV473465615TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + คีโน่ (399829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
194 # 3อจ610711-166 EV159463085TH ตี๋ลำปางหลวง + Poo1980 (399833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นนวรัตน์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 358) (G 64%)***
195 # 3อจ610711-167 EV481738403TH Par_Za + เสนาะ53 (399837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง จ.ปราจีนบุรี ***
196 # 3อจ610711-168 EV021393311TH bunpotth + k9cob (399840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2518 จ.ลำปาง ***

197 # 3อจ610711-169 EV021398311TH bunpotth + k9cob (399842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระสังวราชุ่ม วัดพลับ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ ***
198 # 3อจ610711-170 EV197254167TH sscopyprint + โอเว่น (399845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
199 # 3อจ610711-171 EU705573781TH ศิษย์หลวงปู่ + กัดดาฟี่ (399848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงกลีบบัว กรุท่าเดื่อ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (610524-016) ***
200 # 3อจ610711-172 EV095233966TH เอกเก๋ + ขนมกรุบ (399850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูบายศรีเศียรโต เนื้อดิน จ.ชัยนาท ***
201 # 3อจ610711-173 EU892566309TH toun2509 + ผงคลุกรัก (399852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย (สภาพใช้) ***
202 # 3อจ610711-174 EV215429445TH เอกศรัทธา + tk_10 (399855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์กลางอกกากบาท เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (G 59%) ***
203 # 3อจ610711-175 EV214449934TH bindeaw + มาตรลพบุรี (399860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
204 # 3อจ610711-176 EU886093397TH ราชสีห์ + หลิวน้อย (399862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์กล้ามกลาง เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี ***
205 # 3อจ610711-177 EU342530166TH oudoud + ทรงธรรมบ้านสวน (399865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเลื่อน วัดสามแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ชุมพร (สภาพใช้) ***
206 # 3อจ610711-178 EU727670215TH หม่อง + อรุณชัย (399869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 85%)***
207 # 3อจ610711-179 ET619403759TH สิงขร + tumtukta (399873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้า(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
208 # 3อจ610711-180 EU685334666TH แฮปรามคำแหง + napaphuch (399876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสายรกพระพุทธเจ้า ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.อุบลราชธานี ***
209 # 3อจ610711-181 ET982093156TH Vorakrit007 + วัชรชัย (399949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
210 # 3อจ610711-182 ET975804377TH zafari + เทพหนอน (399880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกริ่งคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน เนื้อผงว่าน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
211 # 3อจ610711-183 ET982093160TH Jorawat + วัชรชัย (399886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
212 # 3อจ610711-184 ED471487777TH ปิ่นเพชร + JackieGoal (399889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
213 # 3อจ610711-185 ED436191104TH kittisak_10 + กชณิชา (399892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 416844) ***
214 # 3อจ610711-186 ED484609267TH Sololo + ข้าวตอกแตก (399894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนารายณ์ทรงปืน กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***

215 # 3อจ610711-187 EU939638513TH ลาภิสรา24 + electricalpower (399896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และตัดหู) ***
216 # 3อจ610711-188 EU188865302TH ของขลัง + บางแก้ว1976 (399898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้) (G 73%)***
217 # 3อจ610711-189 ED433196133TH zafari + apiwat_66 (399902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 13 ก.ค. 2561 - 08:06 น.] #62278 (9/21)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610704-147 EV260417094TH MRDAVE + แบงค์อรัญ (399510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ610707-001 LUCKY7 + vadcharapol (399504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบ 99 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2529 จ.นครนายก ***
3 # 3อจ610707-002 m-cot + พรพระพุทธ (399514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 126) ***
4 # 3อจ610707-003 pramual + แม็คหลักสี่ (399516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ610707-004 jobsuwan + Meetung (399519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
6 # 3อจ610707-005 bluezone69 + engineer27 (399524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อหงษ์ วัดชลคราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุราษฏร์ธานี ***
7 # 3อจ610707-006 เปี๊ยกตุ๊กแก + กฤษรวมโชค (399529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (610625-003)(G 92%)***
8 # 3อจ610707-007 เอ๋พระรามห้า + ไก่ทอง (399534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว)(610630-130)***
9 # 3อจ610707-008 sanko88 + Panamera (399536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจาการใช้) (610625-071)***
10 # 3อจ610707-009 WorapongP + penggo (399543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ610707-010 jitnobnom + Panamera (399546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์ฐานสูงหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสีร่วมปลุกเสก) (สภาพใช้)***
12 # 3อจ610707-011 Aaekaa + knott99 (399623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จย่าห้าแผ่นดิน เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 00048/น้ำหนักทอง 15 กรัม) ***
13 # 3อจ610707-101 ED474388053TH pandp + ตะพาบ (399553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานสามชั้นยันต์วา เนื้อผง จ.นนทบุรี (610606-044) ***
14 # 3อจ610707-102 ED479126641TH lertsak + pongrawee (399557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
15 # 3อจ610707-104 EV475883362TH ปิงเปียง + ราชสีห์_กิ่งเพชร (399567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
16 # 3อจ610707-105 ED470257551TH dachamut + เก้าหน้า (399571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อเงิน ปี 2514 จ.พิษณุโลก ***

17 # 3อจ610707-106 EV371095680TH toun2509 + kasalong2703 (399576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย ***
18 # 3อจ610707-107 TPLUP00057587TH zafari + เล็กรางบัว (399580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระลีลาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ610707-108 EV197233785TH wwut2 + kawin1980 (399584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
20 # 3อจ610707-109 ED454274304TH sojanarak + keattisak (399587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
21 # 3อจ610707-110 EU928583650TH perfectman77 + สยามเมืองยิ้ม (399590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
22 # 3อจ610707-113 EV196779605TH Porn_PP + โอเว่น (399594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
23 # 3อจ610707-114 FAM168A000495TH lamkatati1957 + แป๊ะ2498 (399630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
24 # 3อจ610707-115 ED476238649TH Aaekaa + โครตเฮง (399601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (น้ำหนักทอง 5 กรัม) ***
25 # 3อจ610707-116 ED442732869TH vitaya + zidane (399602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นผู้ว่าสันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช ***
26 # 3อจ610707-117 ED481042640TH pongsata + maitree (399605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (601130-228)(G 89%)***
27 # 3อจ610707-118 ED480342413TH Chot56 + ยศศิริ (399607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (สภาพทำความสะอาดผิว) (610405-046)***
28 # 3อจ610707-119 EV014336795TH phetbanpra + derss (399608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)***
29 # 3อจ610707-120 EU062729797TH สิทธิชัย + หลานตาจวบ (399609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ610707-121 EU062729797TH pichai2496 + หลานตาจวบ (399624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
31 # 3อจ610707-122 EU593389553TH kiattisak + บางบาง (399506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อผง จ.สมุทรสาคร ***
32 # 3อจ610707-123 EU419244147TH taccord + BOAT26 (399509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
33 # 3อจ610707-124 ED479912033TH กุฉินารายณ์ + หมูขุขันธ์ (399511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (G 80%)***
34 # 3อจ610707-125 ET380180103TH warinsaya + เชี่ยวบางนา (399515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์ก้างปลา เนื้อผง ***

35 # 3อจ610707-126 ED482506503TH tomtam2516 + bluezone69 (399518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.นครปฐม (G 63%)***
36 # 3อจ610707-127 EV014011153TH pra250211 + ต้นน้ำ53 (399525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชาครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง เนื้อทองเหลือง ประเทศพม่า (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
37 # 3อจ610707-128 EV243464222TH Tawee888 + Winai61 (399530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
38 # 3อจ610707-129 EU936894132TH Tsusuk + maturuch (399535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นเฉลิมพระเกียรติ เนื้อทองคำ 99 % ปี 2539 จ.พิษณุโลก (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม) ***
39 # 3อจ610707-130 ED476358598TH magician + ปภานลิน (399539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
40 # 3อจ610707-131 EV171043801TH taccord + เต้แม่โจ้ (399545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
41 # 3อจ610707-132 EU593380585TH เมืองช้าง + santi_p (399550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
42 # 3อจ610707-133 ER934079548TH setthaphong + Ton1985 (399556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 216) ***
43 # 3อจ610707-134 EQ764573116TH sojanarak + pound2007 (399560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 78%)***
44 # 3อจ610707-135 EX271287293TH ต้อมกรุเตา + poodumken (399626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
45 # 3อจ610707-136 EX307419149TH piyathus + บ๊อบบางบ่อ (399566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (6101117-106) (G 62%)***
46 # 3อจ610707-137 EU796007506TH pramual + Taratip_amulet (399573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงยืน กรุวัดลาวทอง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี ***
47 # 3อจ610707-138 EV229560571TH niwetch + พรพระพุทธคุณ (399574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา (590130-001) ***
48 # 3อจ610707-139 EV386363161TH wongujung + chairojn (399579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
49 # 3อจ610707-140 EU951459824TH kasemsit + naran (399583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ***
50 # 3อจ610707-141 RX157017774TH prons + winback (399586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9659) ***
51 # 3อจ610707-142 EV132963136TH Ben2516 + Buncha (399589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ ***
52 # 3อจ610707-143 EV475883597TH taccord + ราชสีห์_กิ่งเพชร (399592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ610707-144 ED477046225TH สิงขร + เด็กนอก (399593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
54 # 3อจ610707-145 EV243784080TH m-cot + noi70 (399595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (591105-071) ***
55 # 3อจ610707-147 ET941989270TH Tanadol5000 + BOONG (399599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
56 # 3อจ610707-148 EU291955561TH tongleehae + เที่ยงพุทธคุณ (399603) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
57 # 3อจ610707-148 EU291955561TH tongleehae + เที่ยงพุทธคุณ (399603) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี ***
58 # 3อจ610707-150 EV604512885TH midori + ChartKT (399606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
59 # 3อจ610707-151 EV604512885TH สิงขร + ChartKT (399508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ610707-153 ED481307418TH mrapiwat + Bigyai (399627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) ***
61 # 3อจ610707-154 ED471462608TH นะโม03 + ไพรัตน์ครับ (399522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2541 ประเทศพม่า ***
62 # 3อจ610707-155 EV261660682TH DiamondiaN + AroonZ9 (399527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (580715-242)***
63 # 3อจ610707-156 EV424807115TH prons + superman_vuth (399533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6535) ***
64 # 3อจ610707-157 ED468578138TH taiy_k + Reindeer_kwang (399537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
65 # 3อจ610707-158 LKAE000083433TH Benyapa + เก่งพระเครื่อง (399542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
66 # 3อจ610707-159 ED473196732TH tonyakusa + Belton (399548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (540629-059)(G 63%)***
67 # 3อจ610707-160 EV185052162TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (399554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 6) ***
68 # 3อจ610707-161 EU685334581TH tonychan + napaphuch (399520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสวน วัดสำโรง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี ***
69 # 3อจ610707-162 EV424805043TH somchai_lawit + (399523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
superman_vuth
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
70 # 3อจ610707-163 EV199392458TH kajell3555 + taeprakeng99 (399528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 437932) ***

71 # 3อจ610707-164 EU366273657TH oudoud + น้องไอริน (399622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2541 ประเทศพม่า ***
72 # 3อจ610707-165 EU609925764TH toey7 + pisanlost (399532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
73 # 3อจ610707-166 EV262757334TH ของสะสม + อี๊ดสกลนคร (399538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
74 # 3อจ610707-167 EU402969875TH KARNHATHAI + TON99 (399631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1/สภาพใช้) ***
75 # 3อจ610707-168 ET062025767TH zafari + tgiporp (399540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
76 # 3อจ610707-169 ED464590181TH ศิษย์หลวงปู่ + OMBUN (399547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรรค์นั่ง กรุท้ายย่าน พิมพ์ไหล่ยก เนื้อดิน จ.ชัยนาท (610629-224) ***
77 # 3อจ610707-170 ED477356695TH gammag + คมรามอินทรา (399551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน ***
78 # 3อจ610707-171 ED477356695TH juipeter + คมรามอินทรา (399505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดเงิน พิมพ์พระคง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
79 # 3อจ610707-172 EV371224883TH pandp + Attaseth_D (399507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงทารัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
80 # 3อจ610707-173 EV231841933TH AodAnt + mars7783 (399512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1788) ***
81 # 3อจ610707-174 ED107179947TH tochigun + phichet (399517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 473) ***
82 # 3อจ610707-175 ED474454075TH vorapoj + ศรารัตน์ (399521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
83 # 3อจ610707-176 EV2506660993TH Bophantom + eveoil (399526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์เล็ก/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพแต่งผิว)***
84 # 3อจ610707-177 EV229641023TH oudoud + เอกพระโขนง (399621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2541 ประเทศพม่า ***
85 # 3อจ610707-178 EU804065233TH joeenok + picknakub (399619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2519 จ.ระยอง ***
86 # 3อจ610707-179 ED464069903TH lertlakhatthakij + สว่างอารมณ์ (399531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 4706) ***
87 # 3อจ610707-180 ED468356961TH อรรถเศรษฐ์ + genxant (399541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 12 ก.ค. 2561 - 08:16 น.] #62273 (8/21)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610626-005 EU304715920TH ปอแก้วพระเครื่อง (398543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610627-027 EU644761497TH pornlerty (398649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ610628-020 ED468272215TH TONG_NK (398692) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610628-016 kikmk (399806) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ610709-017 ning5353 (399724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ610710-003 lovehunterlove27 (399779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ610710-009 pramual (399799) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ610710-016 pakarapo (399793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610630-004 atavit + ทวดนรรัตน์ (399278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (610608-117) ***
2 # 3อจ610630-121 EU198395841TH unvastar + แป้ง67 (398897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (G 60%)***
3 # 3อจ610630-152 ED447566810TH susupa +supichai (398931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
4 # 3อจ610630-153 ED447566810TH KULKHUNG + supichai (398988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
5 # 3อจ610704-001 tavin2511 + K_taopun (399429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาหน้าทองหลังนาก ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 149)***
6 # 3อจ610704-008 นายชลิต + sneaKeR (399419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
7 # 3อจ610705-001 kit01 + buspom (399260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (610625-129) ***
8 # 3อจ610705-002 chane31 + lag_yai (399262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
9 # 3อจ610705-003 pramual + DekBangyai (399361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ610705-004 มงคลถาวร + ตูนซิตี้เซ้นส์ (399264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (G 62%)***
11 # 3อจ610705-005 thiarin + thana7576 (399364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า ***
12 # 3อจ610705-006 rachoyu + thana7576 (399363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2546 ประเทศพม่า ***
13 # 3อจ610705-007 AChen + ศตกมล (399268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (610703-001) ***
14 # 3อจ610705-008 poshwises + แพรวพรรณ (399273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (610627-137) (G 62%)***
15 # 3อจ610705-009 taccord + นภเก้า (399276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ) (G 68%)***
16 # 3อจ610705-010 ท่านต๊อก + นภเก้า (399362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

17 # 3อจ610705-102 EU584365324TH คำพันธ์ + desperado (399360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.สมุทรสาคร ***
18 # 3อจ610705-103 EU898354608TH yodpra + gold1 (399294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
19 # 3อจ610705-105 EU975773480TH beegee + เอฟฟี้ (399299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 897) ***
20 # 3อจ610705-106 ED478857755TH wongujung + tinkk (399303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์รูปไข่เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
21 # 3อจ610705-107 EU707732239TH prathep + Park818 (399306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (G 75%)***
22 # 3อจ610705-108 EU801852704TH taccord + น้องอิมอิม (399308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
23 # 3อจ610705-109 EV213363715TH NUNG1789 + (399309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์กลม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้) ***
24 # 3อจ610705-110 ER633625663TH youtasit + เขยมาบตาพุด (399366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 386544) ***
25 # 3อจ610705-111 EV257302091TH เด็กใหม่ + ข้าวโอ๊ด (399263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ610705-113 EU924575397TH Beung + laksi (399267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดหลวงปู่หมุน) (610217-065)***
27 # 3อจ610705-114 EX276479763TH เก๋งกาฬสินธุ์ + sitawee (399357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ ปี 2512 เนื้อผง จ.นครปฐม ***
28 # 3อจ610705-115 EV440836866TH ขุนเมืองจันทร์ + laksi (399270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
29 # 3อจ610705-116 EX295801424TH perfectman77 + กระต๊อบ (399271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยอดธง กรุวัดไก่เตี้ย เนื้อบุทองคำ จ.พระนครศรีอยุธยา ***
30 # 3อจ610705-117 EX295801424TH nunthawat + กระต๊อบ (399274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระถ้ำเสือ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
31 # 3อจ610705-118 EU953664338TH ธนัทวรรณสอน + OaTaWa (399275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 955) ***
32 # 3อจ610705-119 EU929818127TH ชอบจัง + tananop (399277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (โค้ดศาลาแท้ตอกเพิ่มภายหลัง) (สภาพแต่งผิวรมดำ)***
33 # 3อจ610705-120 EV170188946TH แฮปรามคำแหง + tomcm (399279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
34 # 3อจ610705-121 EV063778587TH sscopyprint + panupong720 (399283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 75%)***

35 # 3อจ610705-123 EV276247906TH pornlimk + pakarapo (399288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ลูกอม วัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610606-046)***
36 # 3อจ610705-124 EV249719985TH Inawang + jirachat (399289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1717) (610419-088)(G 84%)***
37 # 3อจ610705-125 EU988854479TH korn88 + note33 (399292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กุรงเทพฯ ***
38 # 3อจ610705-126 EV258634427TH pongsako2002 + (399365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suthatpong
*** พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 269) (550623-039)***
39 # 3อจ610705-128 EU198408973TH thaithai99 + แป้ง67 (399295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 65%)***
40 # 3อจ610705-129 ED468557274TH แถลงสุขพันธ์ + (399300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 237) ***
41 # 3อจ610705-130 ED453895995TH atavit + natureSK (399302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กุรงเทพฯ (600825-173) ***
42 # 3อจ610705-131 TPD043A000356 ponokoyo + sam8793 (399312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (610111-169) ***
43 # 3อจ610705-132 ED479122755TH wanitcha + นพพล1 (399314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ไม้มลาย ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
44 # 3อจ610705-133 ED470688857TH ChonChob + คนขายพระ (399316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาอาจารย์เปิง พิมพ์สี่เหลี่ยมฐานสามชั้น ***
45 # 3อจ610705-134 EU878070920TH yemsiam + ROYNANTA (399319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด) ***
46 # 3อจ610705-135 EV467293580TH วันชัย2511 + Werawath01 (399322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1299) (610405-061)***
47 # 3อจ610705-135 EV467293580TH วันชัย2511 + Werawath01 (399322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1299) (610405-062)***
48 # 3อจ610705-137 EV163624155TH Turtle-Jet + packking (399329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
49 # 3อจ610705-138 EV006194401TH tummusic46 + pornsak20 (399358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา ***
50 # 3อจ610705-139 ED474137280TH zafari + jacks7 (399333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ610705-140 EU951417767TH wwut2 + โก๋แก่ (399336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560705-002) (G 79%)***
52 # 3อจ610705-141 EV196251487TH chuchart-k + jaruth (399281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***

53 # 3อจ610705-142 EV29360546TH keattisak + oogusbk (399284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) (G 61%)***
54 # 3อจ610705-144 ED479124932TH Sdiss + pongrawee (399368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
55 # 3อจ610705-145 ED475040199TH pongpiki + sohn27 (399287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ เนื้อผง ***
56 # 3อจ610705-146 ED470690541TH kittisak_10 + ตะกรุดโทน (399290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 221928) (สภาพทำความสะอาดผิว)***
57 # 3อจ610705-147 ED467074301TH pandp + เจนเมืองฉะ (399293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี ***
58 # 3อจ610705-148 EV128698647TH กิตติพงศ์ + เต่านินจา8859 (399296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 79%)***
59 # 3อจ610705-149 EV128698647TH sscopyprint + เต่านินจา8859 (399298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
60 # 3อจ610705-150 EU787441286TH หนึ่งเดียว + สุชาติ49 (399301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.ระยอง ***
61 # 3อจ610705-151 ED476941319TH archin + tayatang (399359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว/สภาพใช้) (G 70%)***
62 # 3อจ610705-153 EV052189284TH ฐณะวัฒน์ + หลังเขา30 (399307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
63 # 3อจ610705-154 ER267193881TH arucha2510 + หม่อง (399367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (520925-221) ***
64 # 3อจ610705-155 EV365047535TH ท๊อปTURBO + fks_gun (399318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงราย ***
65 # 3อจ610705-156 EV166099003TH HongTae99 + jailgurad (399321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2540 ประเทศพม่า ***
66 # 3อจ610705-157 EV166099003TH หมูตั้ง + jailgurad (399324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
67 # 3อจ610706-001 m-cot + ควนขัน (399402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง) ***
68 # 3อจ610706-002 anocha + SRISUNGWON (399489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึกและตัดหู) (590822-085)(G 64%)***
69 # 3อจ610706-003 kitrat + koonnatam (399406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (570716-276) (G 63%)***
70 # 3อจ610706-004 Beung + korrapat905 (399412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว) ***

71 # 3อจ610706-005 เด่นเจริญตลับพระ + กำเงิน (399416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (G 62%)***
72 # 3อจ610706-006 tunwa + นครเมืองเก่า (399418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และปิดทองใหม่) ***
73 # 3อจ610706-008 rachean + (399423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
74 # 3อจ610706-009 taccord + (399427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KUNMOOOODOOD
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์หกชั้นอกตัน เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
75 # 3อจ610706-101 EV195511509TH เน้นพระสวย + Aummata (399433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (590325-072) ***
76 # 3อจ610706-102 ED466593883TH zafari + CHAIWAT99 (399436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (570117-105) ***
77 # 3อจ610706-103 RB470575400TH ไกรศาล + bigbiga (399439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง ***
78 # 3อจ610706-104 EV014733085TH pisanlost + วัฒน์พะเยา (399491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
79 # 3อจ610706-105 EU936892922TH tonykim + Note2499 (399443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน**
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
80 # 3อจ610706-106 ED482511865TH ลาภิสรา24 + jitnobnom (399446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 65%)***
81 # 3อจ610706-107 ED480281586TH Nihao + ต้นพระสยาม (399450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกร่าย วัดหงส์ เนื้อผงผสมชานหมาก จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ610706-108 EV365066429TH thiarin + ต้นน้ำ53 (399452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
83 # 3อจ610706-109 ED449300956TH หมูตั้ง + nong999 (399455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
84 # 3อจ610706-110 ED478859098TH loomthong + But140 (399453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 63%)***
85 # 3อจ610706-113 EX291973239TH Mai2008 + theart1997 (399494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง(แดง) ปี 2533 จ.อุทัยธานี ***
86 # 3อจ610706-114 EV252264771TH สิงขร + Aeychonburi (399376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
87 # 3อจ610706-115 EU332559960TH ATIVAT + Pathom1 (399386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (G 85%)***
88 # 3อจ610706-116 EV260256905TH wwut2 + มังกรชล (399390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***

89 # 3อจ610706-117 EV128843260TH nutvista + pdarnswat (399496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปถ่ายหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2455 จ.สมุทรปราการ (ขนาด 0.7 นิ้ว/สภาพใช้) (G78%) (580822-008)***
90 # 3อจ610706-118 EU953653304TH zafari + หมูโชะเด๊ะ (399394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
91 # 3อจ610706-119 EU824087989TH zafari + timmumu07 (399396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อผง ปี 2485 จ.นนทบุรี ***
92 # 3อจ610706-120 EV058656965TH อ๋องสาย4 + กระติบ (399399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี ***
93 # 3อจ610706-122 ED474538362TH bagio + zerocb (399370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
94 # 3อจ610706-123 ED474538362TH bagio + zerocb (399374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ610706-124 EQ687683412TH Tdech + อภิธรรม (399378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพระเจ้าห้าพระองค์ วัดไร่ขิง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครปฐม ***
96 # 3อจ610706-126 ED479262015TH เหวัชระ + พรหลวงพ่อทบ (399382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาเสือเล็กยันต์ห่าง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
97 # 3อจ610706-127 EU706073265TH Nopzen + kiattisak (399384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
98 # 3อจ610706-128 EV081451524TH poshwises + kawin1980 (399493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นหงษ์ฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.นครปฐม (G 75%)***
99 # 3อจ610706-129 ED481103658TH พิชัย999 + chaintv (399388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
100 # 3อจ610706-130 EV257755097TH มังกรชล + ฟ้าตะวัน (399392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 68) ***
101 # 3อจ610706-130 EV257755097TH มังกรชล + ฟ้าตะวัน (399392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 68) ***
102 # 3อจ610706-131 ED472676975TH เอสออโต้ + ล้มมวย (399426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อรานขอบล่าง) ***
103 # 3อจ610706-132 ED466593897TH Xabi17 + CHAIWAT99 (399430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (610226-105) ***
104 # 3อจ610706-133 ET827537673TH taat_007 + preaw29 (399434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 66%)***
105 # 3อจ610706-134 EV252264799TH lertlakhatthakij + (399438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Aeychonburi
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว)***
106 # 3อจ610706-135 ED454252175TH poonsaka + มงคลชัย07 (399441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างซ้าย) (G 81%)***

107 # 3อจ610706-136 ET827537687TH viponcity + preaw29 (399444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.สมุทรสาคร (G 70%)***
108 # 3อจ610706-137 ED468356003TH Wanlop + cmaj7 (399449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 68%)***
109 # 3อจ610706-138 EV254897082TH MrTeeAyutthaya + (399454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tammanoon
*** พระพิจิตรข้างเม็ด ***
110 # 3อจ610706-139 ED475739255TH Porn_PP + raimon (399457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี ***
111 # 3อจ610706-140 EU516045811TH poshwises + ฟลุ๊ค (399460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2500 จ.ลำปาง ***
112 # 3อจ610706-141 ED445095980TH PHLOI + pound2007 (399371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม) ***
113 # 3อจ610706-142 ED473145727TH namwanawa + พงษ์คลองสาม (399375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4190) (น้ำหนักรวม 53.1 กรัม)***
114 # 3อจ610706-143 ED107188351TH Songpol_cg + phichet (399377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 104) ***
115 # 3อจ610706-144 EV519372890TH khata + surachai_bk (399381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระปางสมาธิ หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท (สภาพใช้) ***
116 # 3อจ610706-145 ED475836402TH danaiw + lllord (399495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งภูทราวดี พระอาจารย์เชื้อ วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพชุบทองใหม่) ***
117 # 3อจ610706-146 ED472674440TH kiattisak + พงษ์คลองสาม (399385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
118 # 3อจ610706-147 EV208447188TH sarawut_je + Tazmania (399391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (570403-248) ***
119 # 3อจ610706-148 EU974842201TH เหวัชระ + prachuab (399393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส พิมพ์เล็ก ปี 2470 จ.สุราษฎร์ธานี ***
120 # 3อจ610706-149 ER633697550TH suthatpong + (399395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Bank_Thanasak
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 105) ***
121 # 3อจ610706-150 ER633697550TH suthatpong + (399398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Bank_Thanasak
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 105) ***
122 # 3อจ610706-151 ER633697550TH suthatpong + (399397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Bank_Thanasak
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 105) ***
123 # 3อจ610706-152 ED468571470TH taat_007 + teppanom (399401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3233/สภาพแต่งผิว) ***
124 # 3อจ610706-153 ET893002652TH HatPra + ปูลมชมเล (399405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นครบรอบ 80 ปี เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง ***

125 # 3อจ610706-154 EV056685712TH Bigbadaboom + xlink77 (399409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (600120-004) (G 75%)***
126 # 3อจ610706-155 EV320565384TH pisanlost + tomyum (399413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
127 # 3อจ610706-156 EV243464704TH popular_rock + Winai61 (399497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเทพากร เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
128 # 3อจ610706-157 EV197228480TH สุชาติสาย2 + Weraphol (399417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด) (G 73%)***
129 # 3อจ610706-158 ED480215692TH midori + prathep (399421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
130 # 3อจ610706-159 EV215631202TH khrawsadid + ปรเมศวร (399424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4967) (G 88%)***
131 # 3อจ610706-160 ED483303816TH noom9737 + วิสูตรนนทบุรี (399498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
132 # 3อจ610706-161 EU799686762TH montri_rne + autpichut (399435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุด เนื้อเงินถักเชือก ***
133 # 3อจ610706-162 ED478909259TH Kitsukit + รักษ์สีลม (399437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นบูรณะกุฏิหลวงปู่โต๊ะ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (G 72%) ***
134 # 3อจ610706-163 EV216327575TH vitaya + rachanikorn (399440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทอง เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี ***
135 # 3อจ610706-164 ED472787319TH bunpotth + แว่นพระประแดง (399442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตา กรุวัดอัมพวัน พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
136 # 3อจ610706-165 EX281564844TH gek1414 + ศิริมงคลดี (399445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
137 # 3อจ610706-167 EV213449986TH perakran + sanopporn (399456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.หนองคาย ***
138 # 3อจ610706-168 EV213449986TH jobsuwan + sanopporn (399459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
139 # 3อจ610706-169 EU387067015TH วันชัย2511 + Sector99 (399461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
140 # 3อจ610706-170 EU939617204TH pramual + tharuanoi1970 (399462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเหมี่ยง วัดสองพี่น้อง เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.สุพรรณบุรี ***
141 # 3อจ610706-171 EU963087515TH gek1414 + maii_amulet (399403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (510728-026)***
142 # 3อจ610706-172 EX286173329TH piyathus + march859 (399408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (610424-084) (G 66%)***

143 # 3อจ610706-173 EX177206233TH zafari + yam555 (399411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท ***
144 # 3อจ610706-174 EU764603983TH niwetch + บุญโชค (399502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ ***
145 # 3อจ610706-175 EU707730635TH viponcity + chani (399415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.สมุทรสาคร ***
146 # 3อจ610706-176 ED461297518TH naivana + KUMPEE915 (399422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
147 # 3อจ610706-177 ED461297518TH Oatty444 + KUMPEE915 (399425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) ***
148 # 3อจ610706-178 ED461297518TH ขุนกิม + KUMPEE915 (399428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
149 # 3อจ610706-180 EV011000240TH หมูตั้ง + k_weerawat (399432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2541 ประเทศพม่า ***
150 # 3อจ610706-181 EV372428327TH alitita + prabaiboon (399463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (G 91%)***
151 # 3อจ610706-182 ED444687297TH Hook2 + ชวนชื่น (399464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ ***
152 # 3อจ610706-183 EV016113668TH หมูตั้ง + มะโหน่ง (399466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***
153 # 3อจ610706-184 ET579820516TH phetbanpra +supichai (399468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แพทย์แผนปัจุบัน
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (581023-109) (G 86%)***
154 # 3อจ610706-185 EU961438885TH pramual + ชัยนเรศ (399469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี ***
155 # 3อจ610706-186 EU836707150TH zafari + ball_amulet (399471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ ***
156 # 3อจ610706-187 ED473201619TH auto1800 + pound2007 (399473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
157 # 3อจ610706-188 EP989475614TH วรพงศ์ + somchai_lawit (399474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (G 63%) ***
158 # 3อจ610706-189 EU807693802TH Sweeper + poo2515 (399475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างขวา) (610620-219)(G 77%)***
159 # 3อจ610706-191 EU800302215TH links7 + Kenaiji (399499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 10 (เลข ๘ ข้างแตก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)***
160 # 3อจ610706-192 EV013451485TH หมูตั้ง + thanodom (399447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศพม่า ***

161 # 3อจ610706-193 EQ764578630TH Exdesign + seetocon (399451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
162 # 3อจ610706-194 EU450524355TH Aaekaa + ซิตี้ฮันเตอร์ (399500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610627-249)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 10 ก.ค. 2561 - 08:08 น.] #62267 (7/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610623-002 ED459588358TH mingch (398319) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610625-008 EV206868205TH waves (398457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ610627-018 EU387204674TH prateepx (398633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610625-009 พิชย์ภัสสร (398448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ610628-003 เก้ากนก (398757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610621-132 EU759668377TH ชาติกบิน + คุณศิระ (398114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมา วัดหาดสูง รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง จ.ปราจีนบุรี ***
2 # 3อจ610630-111 ED470984355TH พรพระวิษณุ + twongt (398996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกริ่งหลวงพ่อต่วน วัดบางนอน รุ่น 2 ปี 2531 จ.ระนอง ***
3 # 3อจ610702-119 EV424199088TH กระแสร์2 + โต๋พระเครื่อง (399039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 7 นิ้ว) ***
4 # 3อจ610702-132 EV483112799TH bluezone69 + nakornc (399053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม ***
5 # 3อจ610702-140 ED473014620TH rock10 + ไข่มุข (399094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบูชาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ปี 2535 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 09 ก.ค. 2561 - 08:11 น.] #62264 (6/21)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610614-001 EU895237845TH เสือสมิง (397366) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ610621-011 EV225185487TH zafari (398041) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
3 # 1อจ610623-009 EU485209209TH Hook2 (398338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ610626-007 EU304749013TH ปอแก้วพระเครื่อง (398670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ610628-003 EU772773729TH ศิษย์หลวงพ่อเต้า (398745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610628-004 EX177171738TH เต้อ๋อง8 (398747) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ610628-005 EU585268686TH NUNG1789 (398752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ610628-006 EU439904100TH ชูชกบูรพา (398754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ610628-007 EU609223474TH ผู้จัดการ (398755) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ610628-008 ED417247976TH ตุ๊หลวง (398761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ610628-010 EV258364849TH kampeang (398764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ610628-011 RU182347971TH น้องแผ่นดิน (398664) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ610628-012 EV483010874TH misterpou (398668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610628-013 EX292002748TH Numtan09 (398671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ610628-014 EU205828465TH ต่ออ่างศิลา (398674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ610628-015 EV171006154TH seenuanchai (398677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ610628-017 EU968204182TH man77 (398680) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ610628-018 EU948861825TH autpichut (398686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ610628-019 EV260165223TH ปิ่นอนงค์ (398690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ610628-022 ED464712971TH ตัดเซียน (398776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ610628-023 ED410649975TH Tawatchai1889 (398666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610627-010 treetap (398623) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ610628-001 Pantapat (398751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ610628-002 wangroyal (398753) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
4 # 2อจ610628-004 nattasak (398759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610628-005 pipat_ch (398762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ610628-006 OMBUN (398763) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ610628-007 nokee (398765) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ610628-008 โพธาราม (398766) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ610628-009 popeye289 (398767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ610628-010 pump992 (398768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ610628-011 intara99 (398663) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ610628-012 แมวปลาทอง (398667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ610628-013 แพรวพรรณ (398672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ610628-014 kikmk (399503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610621-009 มิสอามุน + สองหัดส่อง (398052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ปั๊มเขยื้อน)(590811-140) (G 73%)***
2 # 3อจ610628-132 EV087919372TH cellamic + jabee (398716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง พิมพ์ทรงกรวยตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างซ้าย) ***
3 # 3อจ610630-003 sscopyprint + (398899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
PAE_PONGCHAI
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 07 ก.ค. 2561 - 08:08 น.] #62261 (5/21)** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610612-013 EU979866553TH Wipawan (397122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ610614-010 ED449965837TH citynew (397757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ610616-023 EU836350098TH somegg (398458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ610616-026 EQ764541745TH pound2007 (397531) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ610621-002 EV167616225TH tomcm (398020) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ610622-001 ED439875828TH ภูผามหาพรหม (398658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ610622-009 ED466705956TH TadSnave (398651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610623-001 EV021872431TH สมยศ5 (398314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610623-004 SBDU000023889 jkioic001 (398482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ610623-011 ET061967486TH songnongpho (398334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ610625-001 EU893768695TH พรคุณพระเครื่อง (398456) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ610625-002 EU577867250TH soraaoiza (398450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ610625-004 EV294425934TH maii_amulet (398452) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ610625-005 EU763000275TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (398453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ610625-006 SKIT000160271 pipat2512 (398454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ610625-007 EV128694234TH dedtao (398455) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ610626-001 EQ530393755TH bagio (398492) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ610626-002 EX189426466TH slow01 (398495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ610626-003 EU576447137TH รักษ์นครหลวง (398496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ610626-004 TPD035A000538 ramez (398498) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
21 # 1อจ610626-006 EU518887664TH wattana2992 (398533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ610626-009 EU897212223TH mommam21 (398507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ610626-010 EU869903086TH HatPra (398510) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ610626-011 EU761596308TH โอ๋สะพาน (398544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ610626-013 EV240231060TH Vincent (398467) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ610626-014 EU859228660TH thexy (398471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ610626-015 EV334898841TH ศักสิทธิ์ (398473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ610626-016 ET762083185TH o-larn (398475) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ610626-017 EX306526186TH supasuta1968 (398479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ610627-002 EV196728881TH naivana (398636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ610627-003 EU784128759TH bussakorn (398638) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ610627-004 EU392849085TH เด่นซัง (398639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ610627-005 ED472040645TH ยายข้างวัด (398640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ610627-006 EU242057457TH มุกภูเก็ต (398641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ610627-007 ED461895175TH pitiam (398642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ610627-009 ET753423455TH mejii (398637) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ610627-010 ET665572145TH sompong963 (398643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ610627-011 EU950361443TH เทียมเยาวราช (398609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ610627-012 EV207613065TH อ๊อดจ้า (398612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ610627-013 ED472720263TH moo_bpk (398617) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ610627-014 ED471706336TH suparerk (398620) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
42 # 1อจ610627-015 ED465086338TH พรหลวงพ่อทบ (398624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ610627-016 EU585268690TH NUNG1789 (398626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ610627-017 EV021879545TH k9cob (398628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ610627-019 EV249386470TH Amulet24 (398635) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ610627-021 ED468382547TH maii_amulet (398644) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
47 # 1อจ610627-022 EU452879869TH ch-max (398645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ610627-024 EU608603842TH ช่างเก้าระยอง (398646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 1อจ610627-025 EN416411092TH ทรัพย์1990 (398647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ610627-026 EU893864992TH sur_suk (398648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ610627-028 EU887107322TH ซูโม่ (398650) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610613-006 สนบางกรวย (397204) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ610616-003 toeykeng (397649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ610616-012 naweena (397517) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ610619-003 สยามเมืองยิ้ม (397754) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610620-004 bvmiracle (397964) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ610623-003 OMBUN (398260) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ610625-001 Merlion (398434) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ610625-002 suntisook8345 (398437) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ610625-003 suntisook8345 (398439) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ610625-004 suntisook8345 (398442) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ610625-005 kwanpra (398444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ610625-006 golfj (398445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ610625-008 อุลตร้าแมน (398447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ610625-010 Polachet (398449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ610625-011 athirach2508 (398440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ610625-012 newcharin (398490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ610625-013 greenday88 (398441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ610625-014 ศิริมงคล (398443) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ610626-001 นับตังค์ (398481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ610626-002 Warayu (398484) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ610626-004 หนามเตย (398485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ610626-005 อุลตร้าแมน (398488) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ610626-006 พ่อมด (398489) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 2อจ610627-002 สยามเมืองยิ้ม (398598) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
25 # 2อจ610627-003 chaay (398602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ610627-004 หนุ่ม14 (398604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ610627-005 hellodanial (398606) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ610627-006 nco125 (398608) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ610627-007 Chot56 (398613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ610627-008 เน้นพระสวย (398618) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ610627-009 phalittha (398621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610623-003 ตาแจ๋ว + คุณพลอยคุณเพชร (398363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว เนื้อสำริด ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
2 # 3อจ610623-004 ตาแจ๋ว + คุณพลอยคุณเพชร (398364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว เนื้อสำริด ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
3 # 3อจ610626-005 gammag + เต้ยอิตาเลียน (398474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
4 # 3อจ610626-007 elite90 + punch (398477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระเลี่ยง เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
5 # 3อจ610626-012 เก้าบางกอก + เบนซ์ตากสิน (398499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) ***
6 # 3อจ610626-115 EU676633826TH BigGeorge + w_siriwat (398527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราชท่าเรือ อาจารย์ชุม ไชยคีรี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช ***
7 # 3อจ610627-127 EU897444488TH kritaya + บิ๊กบีม (398566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพรมดำใหม่) ***
8 # 3อจ610627-154 EV021879545TH Jorawat + k9cob (398615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง กรุช่างกล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี ***
9 # 3อจ610628-109 EU596580325TH sokos + ปืนใหญ่ (398709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
10 # 3อจ610628-155 EV313447807TH kenshiro2810 + หมูแม่ลา (398770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) ***
11 # 3อจ610629-112 EU807680137TH Panamera + phatcharoen (398819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
12 # 3อจ610629-115 EV258624172TH poshwises + chondung (398828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของตัวตัดพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชัยนาท ***
13 # 3อจ610629-130 ET039362306TH Iaiw9878 + nooing (398810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (สภาพลงรักดำใหม่) ***
14 # 3อจ610629-152 EV214287777TH murbur + sanopporn (398823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระยอดฉัตร กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ610630-146 TINT000083440 charlott + ประสาน (398962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว) ***
16 # 3อจ610630-147 ED473150885TH เกสาโร + peerapath (398964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ จ.ระยอง ***

17 # 3อจ610630-151 ED475394744TH UDS-35 + Warayu (398925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
18 # 3อจ610702-007 ตัวกะเปี๊ยก + เจ้นปรัชญา (399028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (570206-299)(G 77%)***
19 # 3อจ610702-027 ชวนชื่น + deknoii (399032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองคำ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 14/น้ำหนักทอง 27.7 กรัม) ***
20 # 3อจ610702-109 EU889559254TH viponcity + ปูแปดริ้ว (399035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม) ***
21 # 3อจ610703-001 popular_rock + หนามเตย (399133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พรสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูบายศรี เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท ***
22 # 3อจ610703-002 พ่อมาเฟีย + Folkfolk (399172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(610616-248) (G 67%)***
23 # 3อจ610703-003 toey7 + Folkfolk (399134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2226) ***
24 # 3อจ610703-004 vios2877 + Folkfolk (399135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 65%)***
25 # 3อจ610703-005 pairoat + พุทธคุณ05 (399136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์ ***
26 # 3อจ610703-006 kittisak_10 + vieng (399137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องหลังลักษณะนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังเหรียญพระนาคปรกและตะกรุด) ***
27 # 3อจ610703-007 โจ้บารมี + เน้นพระสวย (399138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.สุรินทร์ (610510-071)(G 65%)***
28 # 3อจ610703-008 SurasakH + korrapat905 (399170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
29 # 3อจ610703-009 mvunbay + ถนัดซ้าย08 (399139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
30 # 3อจ610703-010 เล็ก_ท่าแพ + pui1228 (399140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี ***
31 # 3อจ610703-011 aomzwichian + พรพระพุทธคุณ (399141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา ***
32 # 3อจ610703-012 MRDAVE + chatchaib (399142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ610703-013 bagio + สังฆวิชิต (399143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ ***
34 # 3อจ610703-014 วันชัย2511 + amara99 (399144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(610531-034) ***

35 # 3อจ610703-015 Belton + namopra20 (399145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
36 # 3อจ610703-016 korn88 + ตูนซิตี้เซ้นส์ (399146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อกะไหล่เงินหน้าทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) ***
37 # 3อจ610703-017 กระต่าย + popeye289 (399147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (G 65%)***
38 # 3อจ610703-018 กัญญ์ภัทร์ + popeye289 (399148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
39 # 3อจ610703-019 กัญญ์ภัทร์ + popeye289 (399149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพหักซ่อม) (G 71%)***
40 # 3อจ610703-020 Chumnui91 + tonychan (399150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (600911-077) ***
41 # 3อจ610703-021 phairoj1186 + นิดบางไทร (399151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสิวลีหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง จ.ชัยนาท ***
42 # 3อจ610703-022 arbell + jicko (399152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อชิน ปี 2380 จ.กรุงเทพฯ ***
43 # 3อจ610703-023 KULKHUNG + ดิอาโบล (399153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
44 # 3อจ610703-024 khata + nattasak (399154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จ วัดบางกุฎีทอง เนื้อผง จ.ปทุมธานี ***
45 # 3อจ610703-101 EU063569725TH Sweeper + heremee (399155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (610512-074) ***
46 # 3อจ610703-102 ED472269915TH คุณตาวิธาน + โก๋บางบัวทอง (399156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (หลังเลข ๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)***
47 # 3อจ610703-103 EV014731495TH บอสเมืองคาน + ค้างคาวปิกเขียว (399157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ610703-104 EV034816583TH sherbet88 + เล็กหลังวัด (399158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)(610526-083) ***
49 # 3อจ610703-105 ED474108178TH Kongphop_noi + โจอี้บอย (399159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
50 # 3อจ610703-106 EV058654315TH joymonton + กระติบ (399160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท) (G 77%)***
51 # 3อจ610703-107 ED474108155TH bellic + โจอี้บอย (399161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสังกัจจายน์ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
52 # 3อจ610703-108 ED472681445TH สิงค์ใต้สายดำ + naran (399162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** มีดหมดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ***

53 # 3อจ610703-109 EV386336585TH rung98 + pacifist2000 (399163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาชมพูนุช หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) ***
54 # 3อจ610703-110 EV195409541TH korn88 + napsss (399164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
55 # 3อจ610703-111 EV554824857TH yut157 + Reindeer_kwang (399165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม ***
56 # 3อจ610703-112 EV554824857TH Belton + Reindeer_kwang (399171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (สภาพสวย)***
57 # 3อจ610703-113 ED469943677TH Turtle-Jet + ถุงข้าว (399166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
58 # 3อจ610703-114 ED469643677TH gm2005 + ถุงข้าว (399167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง พิมพ์เม็ดแตง เนื้อนาก ปี 2548 จ.เพชรบุรี ***
59 # 3อจ610703-116 ED46964367TH boybi13 + ถุงข้าว (399173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
60 # 3อจ610703-117 ED469643677TH sokos + ถุงข้าว (399169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ล็อกเกตหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นเพชรยอดขุนพล ปี 2544 จ.เพชรบุรี (ฝังตะกรุดทอง 9 ดอก/หมายเลข 89) ***
61 # 3อจ610704-002 schan2514 + kphil (399175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ610704-003 sarayut1986 + boonserm (399179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเรือง วัดหัววัง เนื้อทองแดง จ.สงขลา ***
63 # 3อจ610704-004 ลาภิสรา24 + Kim_1396 (399258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) ***
64 # 3อจ610704-005 metalnt + ชัยร้อยเอ็ด (399182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพสวย) ***
65 # 3อจ610704-006 SurasakH + korrapat905 (399187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
66 # 3อจ610704-007 pairoat + Settawut (399189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระลีลายอดอัฏฐารส กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเขียว จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(G 70%) ***
67 # 3อจ610704-009 ชัยบางมูลนาก + Naisert (399191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ610704-010 khata + KUNMOOOODOOD (399249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จครูสังฆ์ วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่งหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ610704-011 mntpt + อ้น_รังสิต (399197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** ชิ้นส่วนวัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (G 71%) ***
70 # 3อจ610704-013 เอกศรัทธา + อ้น_รังสิต (399202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 3.2 นิ้ว)(590401-110) ***

71 # 3อจ610704-014 เอกศรัทธา + อ้น_รังสิต (399203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเทริดขนนก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (590107-061) ***
72 # 3อจ610704-015 thonglor + อ้น_รังสิต (399207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระร่วงยืน กรุวัดหารพระ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยนาท ***
73 # 3อจ610704-016 กล้าเก่งทุกทาง + อ้น_รังสิต (399210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และซ่อมพระศอ) ***
74 # 3อจ610704-017 จอมทอง33 + treetap (399211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (610629-048) ***
75 # 3อจ610704-018 อาราธนา + deknoii (399214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 3561) ***
76 # 3อจ610704-101 EU891917587TH Bophantom + ithaca1976 (399218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) ***
77 # 3อจ610704-102 EU452784446TH บ๊อบบางบ่อ + (399221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 789) ***
78 # 3อจ610704-103 ED481310227TH Pitcha + หนุ่มฉลองกรุง (399256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด ***
79 # 3อจ610704-104 EV021371639TH Sweeper + BankHiWay (399223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (610402-004) ***
80 # 3อจ610704-105 EU964656363TH thiarin + krai007 (399229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
81 # 3อจ610704-106 ED476371577TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + โกวบ้อ (399231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระลีลา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2506 จ.ชลบุรี ***
82 # 3อจ610704-107 EU912484637TH ฐณะวัฒน์ + tojane (399235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
83 # 3อจ610704-107 EU912484637TH ฐณะวัฒน์ + tojane (399235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) ***
84 # 3อจ610704-108 ED471247136TH RAPIN + nutnile (399238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ***
85 # 3อจ610704-109 ED475733819TH ปิงเปียง + koจตุคาม (399240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี ***
86 # 3อจ610704-110 EU485195178TH Pang30 + OgapzaO (399244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (ฝังตะกรุดทอง-เงิน)***
87 # 3อจ610704-111 ED462786375TH ccmachinery + ammad (399176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
88 # 3อจ610704-112 EU936890334TH wanchai_bangkok + (399180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
seadweller
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***

89 # 3อจ610704-113 ED452294500TH naja22 + chaintv (399181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) ***
90 # 3อจ610704-114 EV256931793TH โตท่าเรือ + กบกองเงิน (399183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
91 # 3อจ610704-115 EV054252245TH midori + nooing (399184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระธรรมขันธ์ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ ***
92 # 3อจ610704-116 ER890886424TH Yaya54 + mars7783 (399185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตะกรุดลูกอมโลกธาตุ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เนื้อทองคำ จ.สมุทรสงคราม ***
93 # 3อจ610704-117 ED480600041TH lanna07 + พลสีคิ้ว (399190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาลาภ เนื้อเหล็กไหล ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ ***
94 # 3อจ610704-118 ED461671323TH pramual + ชยาภรณ์ (399192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปางไสยาสน์ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
95 # 3อจ610704-119 EV211832345TH zafari + เขารัง (399195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี ***
96 # 3อจ610704-120 ET619403714TH คุณเร_ธรรม์ชนก + tumtukta (399196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระเม็ดน้อยหน่า กรุวัดศาลาปูน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
97 # 3อจ610704-121 EV248768897TH คนเล่นพระ + wut777 (399199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (G 84%)***
98 # 3อจ610704-122 EV320501485TH terlex + ตราชั่ง (399205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) ***
99 # 3อจ610704-123 ED472085956TH korn88 + พรหลวงพ่อทบ (399208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ซุ้มระฆังเถาวัลย์ เนื้อผง ปี 2512 จ.ชัยนาท ***
100 # 3อจ610704-124 EV021953798TH zafari + บัวมงคล (399217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หมูป่าหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี ***
101 # 3อจ610704-125 EV382315090TH perfectman77 + converse_07 (399220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
102 # 3อจ610704-126 EV370126111TH greensnake + prabaiboon (399225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพล้างผิว) ***
103 # 3อจ610704-128 ED476962614TH บ๊อบบางบ่อ + amarin (399230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
104 # 3อจ610704-129 EV088039851TH chonlasid + KUMPEE915 (399234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมา) เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
105 # 3อจ610704-130 EV245309217TH รักษ์ต้มเลือดหมู + คาร์บอย (399236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (571029-341)(G 68%)***
106 # 3อจ610704-131 EV127343568TH อ๋องสาย4 + ป่าบอนตำ (399242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***

107 # 3อจ610704-132 EV171040779TH tonmek + ช่างณัฐ (399243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (550324-211) ***
108 # 3อจ610704-133 EV262839435TH newcharin + vongsako (399245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (610411-087) ***
109 # 3อจ610704-134 EU182378925TH พี่หมีใหญ่ + น้องแผ่นดิน (399247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง/สภาพทาทองใหม่)***
110 # 3อจ610704-135 EU996852545TH sscopyprint + นิยกิจ11 (399248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) ***
111 # 3อจ610704-136 ER633033294TH ร้านถุงแป้ง + นาควารี (399250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
112 # 3อจ610704-137 EX274596679TH Songpol_cg + อาระดิน (399251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2554 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 120) ***
113 # 3อจ610704-138 RB053920252TH ฐณะวัฒน์ + Mai2008 (399253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610621-036) (G 79%)***
114 # 3อจ610704-139 EU182378956TH พี่หมีใหญ่ + น้องแผ่นดิน (399255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
115 # 3อจ610704-140 SCPN001164399 wwut2 + numpraram2 (399257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ ***
116 # 3อจ610704-141 EU180221054TH montri_rne + ธานินทร์ (399204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์ ***
117 # 3อจ610704-142 ED478400265TH khunpol500 + KaiThepSteP (399209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (G 68%) ***
118 # 3อจ610704-143 TNPT000889485 พ่อมาเฟีย + ตึ่งนั้ง (399213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (G 53%)***
119 # 3อจ610704-144 EV097912303TH panupong30 + sanopporn (399216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ ***
120 # 3อจ610704-145 EV440769588TH เมืองช้าง + cando (399219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(551018-108) (G 68%)***
121 # 3อจ610704-148 ED479121264TH เอกเก๋ + supichai (399226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน ปี 2512 จ.ชัยนาท ***
122 # 3อจ610704-149 EV109885390TH taccord + เด็กอ่างหิน (399233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
123 # 3อจ610704-150 EU943852946TH nitis + เรศเรณู (399239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนขวาและล่างซ้าย) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 06 ก.ค. 2561 - 08:08 น.] #62258 (4/21)** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610623-003 EU185300085TH chane (398327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610623-005 EX190750011TH เล็กหัวเสือ (398332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ610623-006 EU950350352TH ธนะพล (398333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ610623-007 RM402731940TH สินเพิ่มพูล (398335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ610623-008 EU714339155TH paitool (398337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610623-010 EU513810028TH sinhg (398340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ610623-012 EV251086567TH ต่ออ่างศิลา (398336) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ610623-013 EV163424879TH proprayad (398339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610623-014 EU490735627TH GuideTommy (398341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ610623-015 EV257518075TH Ittichai (398342) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ610623-016 EV317505862TH นาควารี (398344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ610623-017 EU957806907TH nana04 (398346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610611-014 so-so (396916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ610614-003 thonglor (397335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ610622-003 Buncha (398183) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ610623-001 ducheyboy (398249) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ610623-004 fifadida (398265) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ610623-006 pop_vat (398276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ610623-008 เน้นพระสวย (398279) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ610623-009 Hitlerjugend1935 (398285) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ610623-010 เบย์เบลด (398289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ610623-011 Like_ (398312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ610623-012 ARMBANGPAIN (398361) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ610623-013 พลอยฟ้าพลอยฝน (398316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ610623-014 coldplay (398318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
14 # 2อจ610623-015 Chart285 (398360) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ610623-016 den74 (398321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ610623-017 nuttakrit (398323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ610623-018 thongpaiwan (398324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ610623-019 SONbk (398325) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ610623-020 suntisook8345 (398329) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ610623-021 ธนากรพระเครื่อง (398236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ610623-022 กองพิมพ์พัน (399259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610627-153 ET061986318TH บอสเมืองคาน + tgiporp (399036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งรมดำใบหน้า) ***
2 # 3อจ610629-015 ball999 + Thaphat (399042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นอธิษฐานจิต เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 63/สภาพใช้) ***
3 # 3อจ610702-001 ronin28 + angelita69 (399003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
4 # 3อจ610702-002 Firechicken + angelita69 (399007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.ปัตตานี ***
5 # 3อจ610702-003 Mai2008 + srikaew (399115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (600511-063) ***
6 # 3อจ610702-004 PHLOI + ราชสีห์ (399010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 6 รุ่นครบ 80 ปี พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม)(610625-122)***
7 # 3อจ610702-005 Iaiw9878 + วัสส์สายไหม (399111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน รุ่นฟ้าคำรณ เนื้อทองเหลือง ***
8 # 3อจ610702-006 เงาะถอดรูป + Jiwwa (399025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
9 # 3อจ610702-008 กอล์ฟ-สมหมาย-สุท + (399033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
HAROMAN
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
10 # 3อจ610702-009 lanna07 + jennarong1981 (399038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูปลัดวิชัย วัดสันติวิหาร รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.สระบุรี ***
11 # 3อจ610702-010 pramual + thitiporn (399043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม ***
12 # 3อจ610702-011 AChen + อุลตร้าแมน (399000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพลงรักและใช้)(610623-164) (G 91%)***
13 # 3อจ610702-012 pramual + อุลตร้าแมน (399005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(610623-166) ***
14 # 3อจ610702-013 naykrong + zuzaa (399009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
15 # 3อจ610702-014 boonrod + Kitsukit (399011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
16 # 3อจ610702-015 Bophantom + isawa108 (399016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***

17 # 3อจ610702-016 poonsaka + Buncha (399020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์ ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (610620-098) ***
18 # 3อจ610702-017 ศิษย์หลวงพ่อจ้อย + นภเก้า (399024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 82%)***
19 # 3อจ610702-018 Turtle-Jet + นภเก้า (399030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
20 # 3อจ610702-019 dekphet + ชวนชื่น (399037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบควันธูป) ***
21 # 3อจ610702-021 niwetch + ApiPra19 (399012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
22 # 3อจ610702-022 พัทลุง + darita32 (399015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้และล้างผิว) ***
23 # 3อจ610702-023 พัทลุง + darita32 (399017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง ***
24 # 3อจ610702-025 pramual + darita32 (399023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610621-012)(G 61%)***
25 # 3อจ610702-026 เดินสายกลาง + พญายูงทอง (399027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
26 # 3อจ610702-101 ET961677259TH Todlek168 + เก้าหน้า (399001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (วัดไชโยฯ สร้าง/น้ำหนักทอง 7.2 กรัม) ***
27 # 3อจ610702-102 EV159412485TH gecko + Poo1980 (399004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร (580807-187) (G 65%)***
28 # 3อจ610702-103 EU935166637TH ต้อมราชา + ซาเล้งหลังเขา (399008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต วัดบางกระทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
29 # 3อจ610702-104 ER106786747TH pairoat + yosapon (399014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย เนื้อทองแดง ปี 2463 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก) (G 83%)***
30 # 3อจ610702-105 ED470808815TH kong81 + pound2007 (399018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (560223-204) (G 78%)***
31 # 3อจ610702-106 EU082442210TH Wanlop + preecha (399021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี ***
32 # 3อจ610702-107 B2S039U000473 นับเงิน + prosperity9 (399026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นมังกร เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
33 # 3อจ610702-108 ED469095785TH seed-seed + tmagic (399031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ610702-110 ED464298985TH viponcity + โครตเฮง (399040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2538 จ.สมุทรสาคร ***

35 # 3อจ610702-111 ED464047721TH Puttawat + สว่างอารมณ์ (399002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ610702-112 EV229610057TH meriddgreen + โบ๊ทพระเครื่อง (399006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นบูชาครู เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 68%)***
37 # 3อจ610702-113 EV257659250TH hunter04 + aunop50 (399110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 184)***
38 # 3อจ610702-113 EV257659250TH hunter04 + aunop50 (399110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 184)***
39 # 3อจ610702-114 EU392901390TH คนคลองด่าน + (399112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อริษาพรมสร้อย
*** พระสิวลี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง-เงิน/วัดซับลำใยสร้าง) ***
40 # 3อจ610702-115 EV056682693TH สิงขร + กระติบ (399013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และแต่งผิว) ***
41 # 3อจ610702-116 RP240806740TH สุทธิพงษ์99 + Pra_Inter (399022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์ (550517-303) ***
42 # 3อจ610702-117 ER106776912TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + yosapon (399029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
43 # 3อจ610702-118 EU609903945TH Park--PrapradanG + (399034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pisanlost
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ610702-120 EU975775738TH Note2499 + sareez (399046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (590813-043) ***
45 # 3อจ610702-121 RL655229103TH poshwises + เสือปืนไว (399045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม ***
46 # 3อจ610702-122 ET753425955TH viwat9 + blackvazabi (399052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระลีลา เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ***
47 # 3อจ610702-123 ER267192594TH Nattapumin + หม่อง (399056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610215-064) ***
48 # 3อจ610702-125 ED455749766TH พระไม้ศิริมงคล + (399072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์อัมพวัน
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ610702-127 EU506698629TH rin_arch + จอมพล (399083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (610625-166)***
50 # 3อจ610702-128 ED455749752TH ประสิทธิ์ + ศิษย์อัมพวัน (399091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพย้อมสีดำ) ***
51 # 3อจ610702-129 EV474917475TH sokos + ตั้มปาปาเร้ด (399099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 พิมพ์หลังเต่า เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง ***
52 # 3อจ610702-130 EX296653948TH เฮียหมู + มหากันภัย (399097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610531-108)(G 87%)***

53 # 3อจ610702-131 EV097499958TH Darkaun + หนิงพระบาท (399049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (570910-076) ***
54 # 3อจ610702-133 EU938235583TH ตาแจ๋ว + bastketboy (399058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
55 # 3อจ610702-134 EU784116336TH สุทธิพงษ์99 + joeenok (399061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2521 จ.ระยอง (610613-118) ***
56 # 3อจ610702-135 ED463787766TH บ้านวราฤทธิ์ + Chiu2002 (399065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้) (G 65%)***
57 # 3อจ610702-136 ED472095318TH pramual + Magnum (399069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้) ***
58 # 3อจ610702-137 RM34000069278 lertsak + ปูศรีสะเกษ (399075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดนี้ รุ่นนี้/พิมพ์ นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
59 # 3อจ610702-138 ED461859615TH Turtle-Jet + ยศศิริ (399085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
60 # 3อจ610702-139 EV482929232TH piyathus + preaw29 (399090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (610126-108) ***
61 # 3อจ610702-141 TPD043A000358 rungrot + sam8793 (399044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
62 # 3อจ610702-142 EV257256226TH น้าเดช + เขยมาบตาพุด (399047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์อังคีรส วัดป่าประดู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
63 # 3อจ610702-143 EU582481747TH sumat + somsak2518 (399051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด) ***
64 # 3อจ610702-144 EV523231828TH ritatsamat + newty53 (399054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 86 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร ***
65 # 3อจ610702-145 EV370675263TH วันชัย2511 + ลูกลุงรูญ (399059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
66 # 3อจ610702-146 EV370675263TH วันชัย2511 + ลูกลุงรูญ (399064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
67 # 3อจ610702-147 EU963899925TH kopper + aoy101 (399071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ ***
68 # 3อจ610702-148 ED461276230TH woodyudom + KUMPEE915 (399076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(เสมามีขีด) เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (610625-167) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 05 ก.ค. 2561 - 08:14 น.] #62255 (3/21)** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610611-003 ED441293579TH ลูกแม่รำเพย (396957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ610622-002 EV088027990TH mingloei (398187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610622-003 ED467914765TH Isoon16 (398192) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ610622-004 EV211805305TH ATIVAT (398201) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ610622-005 ED460496897TH director (398206) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ610622-007 CITY002694412 BOMBA (398212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ610622-008 ED439883798TH นะโม03 (398214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ610622-011 EV415471832TH seranee (398213) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ610622-012 EU609888077TH pisanlost (398216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ610622-013 EV276964742TH jirapach (398217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
11 # 1อจ610622-014 ED466914129TH suk2006 (398219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ610622-015 EX293745883TH pnchok (398220) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ610622-016 ED463424863TH พระประแดง26 (398222) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
14 # 1อจ610622-017 ED460034957TH PING007 (398226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ610622-018 EV012327328TH packking (398232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ610622-019 EU716220745TH ดราก้อนปิง (398227) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ610622-020 EU759687209TH ชัยวัฒน์เจ้าสัว (398230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ610622-021 ED454235813TH มงคลชัย07 (398166) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ610622-023 EU598950726TH kunbun (398177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ610622-024 ED461215828TH tuntang1967 (398182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610622-001 midori (398173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ610622-002 Boonkua (398179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ610622-004 tongprakueang (398194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ610622-005 ราชฤทธิ์ (398195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ610622-006 กาญจนสินธุ์ (398199) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ610622-007 กาญจนสินธุ์ (398203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ610622-009 สิทธัตโถ (398215) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ610622-010 Panamera (398218) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ610622-011 Panamera (398186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ610622-012 penggo (398198) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ610622-013 noppadondang (398204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ610622-014 pui1228 (398207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610623-170 ED460744090TH พ่อน้องจ้าว + นุหนองคาย (398303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
2 # 3อจ610628-137 EU887131936TH atavit + Buddhabelieve (398989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(610620-050) ***
3 # 3อจ610630-001 otto3528 + phichit07 (398990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม ***
4 # 3อจ610630-002 คำพันธ์ + golfj (398896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์เสือหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
5 # 3อจ610630-005 หนุ่มนพลักษณ์ + แก้วอุษา (398901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (610620-193)(G 69%) ***
6 # 3อจ610630-006 Aunyamanee + (398905) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
manilmanggol
*** พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 131) ***
7 # 3อจ610630-006 Aunyamanee + (398905) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
manilmanggol
*** พระชัยวัฒน์วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง ***
8 # 3อจ610630-007 wiwat3 + storm180 (398906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม ***
9 # 3อจ610630-008 บารมีทวีคูณ + aof-papa (398909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (G 60%)***
10 # 3อจ610630-009 bungie + aof-papa (398912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ610630-010 เพชรบุรี + penggo (398914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ610630-011 pramual + penggo (398890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ ***
13 # 3อจ610630-013 Aaekaa + penggo (398992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งยุทธหัตถี วัดป่าเลไลยฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี (610530-127) ***
14 # 3อจ610630-101 EV258011515TH numpradee + cartoonzaa (398924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) ***
15 # 3อจ610630-102 RM34000067457 ต่อ_ถนนตก + numpraram2 (398927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม (โค้ด ก.ก) ***
16 # 3อจ610630-103 EU961323640TH santasak + มะโหน่ง (398929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลัง ภปร.สก. เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ610630-104 EU208169952TH poshwises + totsapon2002 (398932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ปิ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชลบุรี ***
18 # 3อจ610630-105 EV196769909TH Nopbanna + โอเว่น (398934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
19 # 3อจ610630-106 EU499627704TH ApiPra19 + วัดเทพฯ (398937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัว วัดบางคลาน เนื้อผง ปี 2515 จ.พิจิตร ***
20 # 3อจ610630-107 EV251933157TH sang08 + วิทยา161 (398939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 183) ***
21 # 3อจ610630-108 EV256291110TH พระนคร89 + KID_2 (398941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดตัวที่ 3)(600510-071) (G 77%)***
22 # 3อจ610630-109 EV196768483TH เมืองช้าง + ศิษย์ปู่สง่า (398943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
23 # 3อจ610630-110 ED472056495TH สองหัดส่อง + พรหลวงพ่อทบ (398945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2481 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ610630-112 EV554770062TH หนึ่งเมืองแพร่ + Teebotun (398948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1747) ***
25 # 3อจ610630-113 EV056664540TH king_64 + สายอีสาน (398991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
26 # 3อจ610630-114 EU654258298TH kittisak_10 + Suprarop (398950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 206284) (สภาพล้างผิว)***
27 # 3อจ610630-115 EV317499209TH lertlakhatthakij + hot2523 (398952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 249) ***
28 # 3อจ610630-116 EU609903945TH anonnat + pisanlost (398955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม ***
29 # 3อจ610630-117 ET779940633TH oyoaclubmt + aung_wongta (398995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพลอย) ***
30 # 3อจ610630-118 ET779940633TH เทพประภา + aung_wongta (398994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
31 # 3อจ610630-119 ED473423448TH KokoCom + bluezone69 (398958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)(610620-150) (G 63%)***
32 # 3อจ610630-120 EV214605308TH ภูมิคลอง7 + ลักษณ์ตะวัน (398963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์นะโมตาบอด เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (และทำความสะอาดผิว)***
33 # 3อจ610630-122 ED476303135TH magician + ปภานลิน (398904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
34 # 3อจ610630-123 ED724443719TH ทบสยาม + pound2007 (398907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (G 79%)***

35 # 3อจ610630-124 EU738954655TH sokos + ketsurin (398911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (G 61%)***
36 # 3อจ610630-125 EU548853151TH benz39 + Tanes54 (398915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ610630-126 ER270923078TH supraraat + หมูแม่ลา (398917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพใช้) ***
38 # 3อจ610630-127 ED470999704TH ฐณะวัฒน์ + Starbucks (398918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมั่งมีศรีสุข พิมพ์หลังพระนาคปรก เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2519 จ.ระยอง ***
39 # 3อจ610630-128 EV392294955TH pramual + กาเบียล (398920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ610630-129 EU961356020TH zafari + packking (398922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
41 # 3อจ610630-130 EX276469063TH panggooee + แพรวพรรณ (398987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสารนาถฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2499 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (610530-057)***
42 # 3อจ610630-131 EU763901481TH Turtle-Jet + TON99 (398919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
43 # 3อจ610630-132 ET619403691TH มอร์เมืองทอง + tumtukta (398921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ ***
44 # 3อจ610630-133 EV054252135TH บิ๊กนคร + เนตรชนก (398923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
45 # 3อจ610630-134 ET968185695TH ติเมืองสรรค์ + MIXMUK (398926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2774) ***
46 # 3อจ610630-135 EU788329172TH พระธุดงค์ + suwimon (398928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
47 # 3อจ610630-136 EV554771757TH sscopyprint + OaTaWa (398930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ ***
48 # 3อจ610630-137 ED472732451TH naenaldo + somnuk5 (398933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ จ.กรุงเทพฯ ***
49 # 3อจ610630-138 ER270923064TH bridgestone + หมูแม่ลา (398936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพุทธคยา เนื้อดิน จ.ลำพูน ***
50 # 3อจ610630-139 EV043928305TH Sornprom + seetocon (398938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
51 # 3อจ610630-140 EU582480636TH tomtam2516 + somsak2518 (398940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
52 # 3อจ610630-141 120079677620 noi70 + Baanjarn63 (398949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***

53 # 3อจ610630-142 EX298733649TH logisticdiv3 + deghong2013 (398951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
54 # 3อจ610630-143 ED476342947TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (398954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somchai_lawit
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่ม) (G 67%)***
55 # 3อจ610630-144 EU980013362TH เมืองช้าง + เหน่งเมืองนนท์ (398957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.1/สภาพสวย) ***
56 # 3อจ610630-145 ET595624767TH Mukkun + เซียนส่อง (398960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่า) ***
57 # 3อจ610630-148 EV554825676TH Q-Taro + ปั๊กชิวขอนแก่น (398965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ610630-149 EU891893395TH ponokoyo + นะมามิ (398966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ จ.ระยอง ***
59 # 3อจ610630-150 EV196248205TH pruksasat + ตู๋สาธุ (398967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (601120-003) ***
60 # 3อจ610630-154 EV169583799TH UDS-35 + pornperm (398935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (G 63%) ***
61 # 3อจ610630-155 ED469619602TH zafari + Pok_69 (398942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้วเขียว ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม (610315-075) ***
62 # 3อจ610630-156 EU742224825TH benz39 + เต๋อ_อินโดจีน (398944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอินทราวาส จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ610630-157 EU742224825TH benz39 + เต๋อ_อินโดจีน (398946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กาญจนบุรี ***
64 # 3อจ610630-158 ED452275409TH charlott + hairgrit (398947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
65 # 3อจ610703-115 ED469643677TH calibre36 + ถุงข้าว (399168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (น้ำหนักทอง 16.1 กรัม) (G 85%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 03 ก.ค. 2561 - 08:07 น.] #62249 (2/21)** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610619-011 ED466300868TH him2510 (397837) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ610620-006 ED445556372TH viruch2499 (397995) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610620-005 เน้นพระสวย (397967) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ610621-004 อุลตร้าแมน (398028) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ610621-009 sakyui (398036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610619-134 EV176029801TH buspom + กระติบ (397756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังหลวงพ่อช่วง เนื้อเงิน ปี 2497 จ.ภูเก็ต ***
2 # 3อจ610622-012 tunvacom + pui1228 (398142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาอาจารย์ชัย วัดควนปริง ปี 2485 จ.พัลุง ***
3 # 3อจ610627-139 TLIP000166601 beewin95 + Prakor (398877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัลละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้) (610519-156)(G 81%)***
4 # 3อจ610628-131 EV252351714TH Mac_k + ban999 (398711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.ชลบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
5 # 3อจ610629-001 klang_pra + tuntang1967 (398782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลางปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
6 # 3อจ610629-002 chane31 + lag_yai (398787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร ***
7 # 3อจ610629-003 Nutanun + narongatyc (398792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญจักรเพชร วัดดอน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงแทพฯ ***
8 # 3อจ610629-004 ธนัทวรรณสอน + anonnat (398796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างบัว ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 65%) ***
9 # 3อจ610629-005 paitta + anonnat (398800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นทวีลาภ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
10 # 3อจ610629-006 คุณศิระ + เชตเตอร์ (398804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
11 # 3อจ610629-007 poa_sarawut + mut007 (398807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดสุทัศนฯ รุ่นชนะคน พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 156)(610618-009) ***
12 # 3อจ610629-008 ฐณะวัฒน์ + Buncha (398811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพใช้) ***
13 # 3อจ610629-009 Wanlop + ต้อร่มโพธิ์ (398814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นสิทธัตโถ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.สกลนคร ***
14 # 3อจ610629-010 naykrong + อ๊อดจ้า (398816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
15 # 3อจ610629-011 PHLOI + Tharahimalai (398820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายคู่ตัดเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
16 # 3อจ610629-012 บุญพระเครื่อง + (398824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
BENURBAN
*** เหรียญหลวงพ่อศิลาแดง วัดโพธิ์สามเรือน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.ราชบุรี ***

17 # 3อจ610629-013 พระประแดง26 + vittaya14 (398829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
18 # 3อจ610629-014 taccord + อุลตร้าแมน (398833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(610620-020) (G 62%)***
19 # 3อจ610629-101 SNPK000110957 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + nailom9 (398779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง) ***
20 # 3อจ610629-102 EV125301865TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (398781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pornchanok
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
21 # 3อจ610629-103 EV243431502TH PHLOI + KID_2 (398786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์ลำพูน เนื้อชินตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี ***
22 # 3อจ610629-104 ED473513982TH worweera + เอ็มซีเค (398789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
23 # 3อจ610629-105 EV196737455TH Nihao + naivana (398793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8314) ***
24 # 3อจ610629-106 RP235247172TH สิงห์หา + ฟีนอลพระเครื่อง (398797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
25 # 3อจ610629-107 ED469074088TH pondpra + winwin (398802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นนำโชค เนื้อผงทารัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ ***
26 # 3อจ610629-108 RP235279586TH มอร์เมืองทอง + Leklek (398805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร (G 67%)***
27 # 3อจ610629-109 EV217000495TH ปิงเปียง + pichet (398808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญวัดพระแท่นคงวัง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์พระพุทธบาท เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2472 จ.กาญจนบุรี (หลวงปู่บุญ ปลุกเสก)***
28 # 3อจ610629-110 EU198394333TH thaithai99 + แป้ง67 (398812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (G 63%)***
29 # 3อจ610629-111 RM34000066317 เก๋งกาฬสินธุ์ + numpraram2 (398817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
30 # 3อจ610629-113 EU958902043TH สุทธิพงษ์99 + ชาวไธสง (398878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (G 58%)***
31 # 3อจ610629-114 ED470307567TH eyemai + จริงจัง (398825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 7428) ***
32 # 3อจ610629-116 EV251642636TH ฐณะวัฒน์ + kritsada1992 (398832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1028) (G 78%)***
33 # 3อจ610629-117 EU897178717TH pico999 + yongyut (398836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 62%)***
34 # 3อจ610629-118 EU891908497TH supakorntt + ผู้นำพล (398841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 71%) ***

35 # 3อจ610629-119 ER106791248TH tonyakusa + นาควารี (398844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) ***
36 # 3อจ610629-120 EV374598726TH เก่งเฮง + เมตตามหามงคล (398845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 127633) ***
37 # 3อจ610629-121 ED444657114TH ดินสอพอง61 + ชวนชื่น (398883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10894/หน้าตัก 5 นิ้ว) ***
38 # 3อจ610629-122 EX295795030TH MrTeeAyutthaya + กระต๊อบ (398780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปรุหนัง กรุอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
39 # 3อจ610629-123 EX295795030TH naenaldo + กระต๊อบ (398783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มระฆัง กรุวัดอรัญญิก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก ***
40 # 3อจ610629-124 EU526848645TH chowat + atm_rs (398882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตร พิมพ์แขนหักศอก เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร ***
41 # 3อจ610629-125 SCPE000070863 แสงธรรม01 + supaket808 (398785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
42 # 3อจ610629-126 EU784198803TH pramual + ธีตลาดพลู (398791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 66%)***
43 # 3อจ610629-127 EU784198803TH chatchaislk + ธีตลาดพลู (398795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 85%)***
44 # 3อจ610629-128 ET984179212TH yotrawee + non007 (398799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
45 # 3อจ610629-129 ET981307310TH yutsak + แพทย์แผนปัจุบัน (398803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/ขนาด 4 นิ้ว) ***
46 # 3อจ610629-131 EU707684975TH METAmetee1978 + (398813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
Park818
*** รูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (G 89%) ***
47 # 3อจ610629-132 EV163974893TH taccord + SOMDED (398815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย) ***
48 # 3อจ610629-133 EQ687686277TH nongnoom + มหาเศรษ (398818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (วัดเขาใหญ่สร้าง) (G 63%)***
49 # 3อจ610629-134 ET981320642TH บอยโมจิ + เอสายชล (398822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ชัยนาท (610620-141)***
50 # 3อจ610629-135 EU966831255TH Iaiw9878 + จูมไม้เมือง (398827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร (G 60%)***
51 # 3อจ610629-136 EV058610181TH tum-mc + กระติบ (398831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นอายุครบ 71 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.สมุทรสาคร ***
52 # 3อจ610629-137 EV214287879TH ท่าดอนหลวง + Thanapong36 (398835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จหลวงพ่อทองคำ วัดท่าทอง รุ่นแผ่นดินไหว พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ ***

53 # 3อจ610629-138 EV127524242TH กานต์13 + buspom (398839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
54 # 3อจ610629-139 EU740569488TH m-cot + olanoza (398840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
55 # 3อจ610629-140 ED462479110TH โฟล์คซอง + เด็กนอก (398843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (G 62%)***
56 # 3อจ610629-141 chuchart-k + sanyaa (398784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
57 # 3อจ610629-142 EV216711587TH pramual + maii_amulet (398788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ610629-143 EV381576139TH payungsak + รักนนท์ (398790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งอวโลกิเตศวร วัดโพธิ์แมน เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (580511-112) ***
59 # 3อจ610629-144 EV097913595TH poshwises + rachanikorn (398794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี ***
60 # 3อจ610629-145 ED474013339TH homnoy + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (398798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
61 # 3อจ610629-146 ED474331093TH apiwat_66 + kikkik (398801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ610629-147 ET004669816TH ตุ๊หลวง + จิตรเทพ (398806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระกริ่งสมเด็จสังฆราช(อยู่) วัดสะเกศ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ ***
63 # 3อจ610629-148 EU581692991TH murbur + แคฟวิลเลจ (398884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี ***
64 # 3อจ610629-149 EV257755106TH บัณฑิตต + phetra (398809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้) ***
65 # 3อจ610629-150 ED452492969TH เต่าอินดี้ + kajell3555 (398881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (551108-127) (G 67%)***
66 # 3อจ610629-151 EV214287777TH Mai2008 + sanopporn (398821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีด ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
67 # 3อจ610629-153 EV214287777TH atsmark2 + sanopporn (398826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด) ***
68 # 3อจ610629-154 EV214287777TH lohbetong + sanopporn (398830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
69 # 3อจ610629-155 EV214287777TH กระบี่มือหนึ่ง + sanopporn (398834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ610629-156 EV21428777TH pakarapo + sanopporn (398838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) ***

71 # 3อจ610629-157 EV214287777TH tomtam2516 + sanopporn (398842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
72 # 3อจ610630-012 JPort + penggo (398993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** ตลับทอง (น้ำหนักทอง 21.1 กรัม) (G 95%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ก.ค. 2561 - 08:09 น.] #62241 (1/21)** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ610608-002 EV084371710TH bluezone69 (396756) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ610612-008 EU668432646TH atsmark2 (397377) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ610612-019 EU378107802TH Au-kb (397127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ610613-007 TNPT000879357 ตึ่งนั้ง (397205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ610614-002 EU761400244TH นิยมชมชอบ (397953) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ610614-016 EV374185217TH Wanlop (397762) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ610614-017 EU4760600054TH คุณศิระ (397334) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ610615-002 EU695242479TH แสงเทียนชัย (397997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ610615-003 ED456416795TH pakavat (398045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ610615-005 EU848473845TH iTons (397765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ610615-009 EU513808404TH sinhg (397772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ610615-018 EV110774422TH tonyadam22 (397776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ610615-024 EU748434257TH misterpou (397778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ610616-006 EX268118480TH bancha18 (398047) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ610616-007 ED462703671TH pong521 (397528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ610616-015 ED450619645TH apiwat_66 (397617) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ610619-001 EU802039213TH kopper (397820) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ610619-002 EU890923507TH ouyerayong (397823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ610619-003 EV374272888TH Wanlop (397827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ610619-004 ED450939882TH Khanjarat (397832) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ610619-005 EX293742927TH pnchok (397836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ610619-006 EU869952484TH HatPra (397839) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ610619-007 ED464914523TH เที่ยงพุทธคุณ (397843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ610619-008 EU869952745TH HatPra (397848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ610619-009 ED449078372TH doramon2345 (397849) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ610619-010 EU644760179TH pornlerty (397852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ610619-013 ED463807678TH ประกาศิต (397846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ610619-014 EU761474145TH sineenat (397850) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ610619-015 ED459054778TH kikkik (397851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ610619-016 EU775142783TH tongjoy (397853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ610619-017 EV093600781TH suyu7 (397855) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ610619-018 EU759601199TH แรกบิน09 (397856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ610619-019 EV241422750TH golfsriracha (397858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ610619-020 ED455226455TH supasuta1968 (397857) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ610619-021 EX265986375TH โอรสรามัญ (397745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ610619-022 EV23219903TH หนอนแก่ (397747) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ610619-023 ED441488898TH suparerk (397752) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
38 # 1อจ610620-001 ET158257904TH หมากคาย (397981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ610620-002 EV072861945TH tomsrinukool (397983) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ610620-003 EV248948925TH ไก่ทอง (397987) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ610620-004 EU759601976TH คุณศิระ (397990) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ610620-005 EU367644076TH สังฆราชา (397994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ610620-007 EU558057489TH setthaphong (397998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ610620-008 EV374279237TH Wanlop (397999) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ610620-009 EU943605335TH router (398000) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
46 # 1อจ610620-010 EV339353497TH Sdiss (398001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 1อจ610620-011 EU419071945TH Hook2 (397922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ610620-012 EU608523340TH นาควารี (397924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ610620-013 EU944571978TH nusalaya (397928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ610620-014 EV240226918TH Vincent (397932) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ610620-015 EU761509842TH คุณศิระ (397936) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
52 # 1อจ610620-016 EQ687684245TH มหาเศรษ (397941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ610620-017 EU707151931TH dod18 (397944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
54 # 1อจ610620-018 ED455035243TH อสูรแดง (398007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ610620-019 EV339354886TH Sdiss (397949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
56 # 1อจ610621-001 EV095606787TH Suparat_2832 (398018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 1อจ610621-003 EV264525695TH aoaka (398022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
58 # 1อจ610621-004 EU869922227TH LIONTHANANDOR (398025) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
N
59 # 1อจ610621-005 EU245453810TH bluezone (398033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
60 # 1อจ610621-006 EU342502390TH bomnr7 (398121) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
61 # 1อจ610621-007 EU753083227TH kengdecha (398035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 1อจ610621-008 EU707640400TH Park818 (398039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
63 # 1อจ610621-009 EU759668377TH คุณศิระ (398042) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
64 # 1อจ610621-010 EU447713172TH tonkao (398044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ610609-009 jtrsnum (396873) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ610609-011 nuttakrit (396881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ610609-012 phairoj1186 (396883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ610611-005 TONG_NK (397007) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ610615-006 apichart_ao (397488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ610615-014 tuey88 (397393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ610615-015 lovelyman (398778) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ610615-016 hunter04 (398886) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ610615-017 hunter04 (398887) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ610616-017 navy3188 (398027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ610619-005 aomzwichian (398030) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ610620-001 Choke5383 (397958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ610620-002 หนึ่งเจริญ (397960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ610620-003 ccmachinery (397962) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ610620-006 redarmy_ay (397971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ610620-007 toey7 (397973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ610621-001 ป้องนันปัง (398021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ610621-002 ภักดีนาถ (398023) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ610621-003 อุลตร้าแมน (398026) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ610621-005 tanint (398029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ610621-006 วณิชออโต้ (398031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ610621-007 mana1 (398118) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 2อจ610621-008 ศิษย์อาจารย์เฮง (398032) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 2อจ610621-010 พัทธนันท์30 (398038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ610621-011 lovehunterlove27 (398019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ610621-012 winback (398119) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ610621-013 บ้านเนิน (398024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
28 # 2อจ610629-015 ลุงบ๊อบ (398885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ610621-133 120202817280 Kod_Tmutd + ต้นคุง (398087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี ***
2 # 3อจ610622-001 ณภารัตน์ + ผมชื่อเสือ (398741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
3 # 3อจ610623-112 EU759687212TH Chanel + นิยมชมชอบ (398343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อเงิน ปี 2514 จ.พิษณุโลก ***
4 # 3อจ610623-125 EV214229598TH สองหัดส่อง + แซนวิช (398247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หน้าหนุ่มมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)***
5 # 3อจ610623-140 EV131298940TH Prajak + kittikitti (398304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอุดมความสุข เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (G 79%) ***
6 # 3อจ610623-159 EV382906579TH kittisak_10 + แป้ง67 (398267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
7 # 3อจ610626-004 พระประแดง26 + กองพิมพ์พัน (398472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2498 จ.สมุทรปราการ ***
8 # 3อจ610626-104 ED4609689778TH somsak2518 + (398514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
พรหลวงพ่อทบ
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี ***
9 # 3อจ610626-112 ED463046530TH ขุนภิลม + jitnobnom (398542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
10 # 3อจ610626-132 EV323630665TH patama + charlott (398513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 69%) ***
11 # 3อจ610627-121 EV370060993TH Au3551 + prabaiboon (398546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 68%) ***
12 # 3อจ610628-001 toey7 + ปรมัตถ์ (398669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.สุรินทร์ ***
13 # 3อจ610628-003 ปิงเปียง + เก้ากนก (398676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อชื้น วัดบางหลวง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ610628-004 patchara + เก้ากนก (398681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)(590808-086) (G 73%)***
15 # 3อจ610628-005 simmax + เก้ากนก (398771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(601223-212) (G 85%)***
16 # 3อจ610628-006 Bophantom + shogun48 (398685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***

17 # 3อจ610628-007 เจ้าบุญทุ่ม + โจ้ดอนเมือง (398687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นแรก พิมพ์หลังอุ เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (G 85%) ***
18 # 3อจ610628-008 mukpoa12 + pipat_ch (398773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก) ***
19 # 3อจ610628-009 แถวอุรุพงษ์ + pipat_ch (398694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ610628-010 บอลปากน้ำ + popeye289 (398696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
21 # 3อจ610628-011 กระต่าย + popeye289 (398700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพแต่งใบหน้าใหม่) (G 68%)***
22 # 3อจ610628-012 amnat_99 + popeye289 (398705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้) (G 70%)***
23 # 3อจ610628-013 zafari + pongbuakaew (398772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อดิน จ.อ่างทอง ***
24 # 3อจ610628-014 Bophantom + zeaezeae (398708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด) ***
25 # 3อจ610628-015 viponcity + affection (398713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสาคร (610331-004) ***
26 # 3อจ610628-016 SongkanA + intara99 (398715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุข เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ610628-017 ตะพาบ + intara99 (398718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (610129-009) ***
28 # 3อจ610628-018 Nihao + จอมยุทธ77 (398722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท ***
29 # 3อจ610628-019 Ing_man + ธรณเทพ (398726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (G 67%)***
30 # 3อจ610628-020 ฐณะวัฒน์ + ApiPra19 (398730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
31 # 3อจ610628-021 กระบี่มือหนึ่ง + แพรวพรรณ (398735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม ***
32 # 3อจ610628-022 harinp + ขุนอรรถ (398739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 (บูรณะพระเจดีย์) พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ ***
33 # 3อจ610628-101 ET884331791TH si_mong29 + chowkul (398679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระครูสิริธรรมโฆษิต วัดปากกอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เชียงใหม่ ***
34 # 3อจ610628-102 patchara + พลังศรัทธา (398683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***

35 # 3อจ610628-103 ED457998015TH montri_rne + คุณวันชัย (398769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (610222-109)***
36 # 3อจ610628-104 EV194105861TH tum333 + schan2514 (398689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
37 # 3อจ610628-105 ED437788851TH wichairat09 + brands (398693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1431)***
38 # 3อจ610628-106 ED464277092TH sscopyprint + taccord (398697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(600902-138) (G 66%)***
39 # 3อจ610628-107 EU910136585TH Bigbike3359 + มานิต (398703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ ***
40 # 3อจ610628-108 EV006218071TH archa8 + toulopburi (398707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพิจิตร กรุวัดนาคกลาง เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร ***
41 # 3อจ610628-110 EU342507701TH เกาะหวายปัตตานี + (398712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทรงธรรมบ้านสวน
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุม วัดนาสัก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชุมพร ***
42 # 3อจ610628-111 ET981317201TH pramual + คุณธรรม (398774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สระบุรี ***
43 # 3อจ610628-112 EU245472796TH หนึ่งเดียว + bluezone (398719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานคู่แขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ ***
44 # 3อจ610628-113 ED348441742TH yong0804 + มะโหน่ง (398724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เนื้อเงิน ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท) ***
45 # 3อจ610628-114 SCPE000070648 piyathus + supaket808 (398729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ ***
46 # 3อจ610628-115 EU708750199TH Nookdoh77 + naenaldo (398733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาคลุมโปง วัดท่าพระ เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (610530-117)***
47 # 3อจ610628-116 EU962950946TH sokos + Pathom1 (398737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว) (G 80%)***
48 # 3อจ610628-117 ED472130085TH เมืองช้าง + ponpon (398738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(600519-015) (G 68%)***
49 # 3อจ610628-118 EV483038722TH taccord + InBangWaek (398743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ/สภาพทำความสะอาดผิว) ***
50 # 3อจ610628-119 EU630158176TH pramual + อัคคเดช (398748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ610628-120 EU941902738TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (398750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
panupong720
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
52 # 3อจ610628-121 EV255913643TH sanshiro7271 + ธนกฤต999 (398673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญ ภปร. รัชกาลที่ 9 เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทองรวม 6.8 กรัม) ***

53 # 3อจ610628-122 ER633049691TH intermilan + reddevil (398678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข รุ่นไตรมาส เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2555 จ.ชลบุรี (หมายเลข 91) (G 86%)***
54 # 3อจ610628-123 EV151265716TH ภพสภัส + Mai2008 (398682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมและแต่งผิว) ***
55 # 3อจ610628-124 ED468348885TH magician + Wipha (398684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
56 # 3อจ610628-125 EX265994536TH piyathus + โอรสรามัญ (398688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (610613-112) ***
57 # 3อจ610628-126 EU800093891TH กัญญ์ภัทร์ + I-nam (398691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
58 # 3อจ610628-127 EQ764484433TH youtasit + seetocon (398695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกริ่งหนุมานอารยสถาปัตย์ มูลนิธิอารยสถาปัตยฯสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1933)***
59 # 3อจ610628-128 ED462458401TH nueng39 + andyrun14 (398699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ610628-129 EV052138937TH tontatto + TEE999 (398702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ เนื้อทองคำ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ610628-130 EV052138937TH tontatto + TEE999 (398706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ มหามงคลพระชนมพรรษา 60 เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
62 # 3อจ610628-133 EV087919372TH muser31 + jabee (398720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ ***
63 # 3อจ610628-134 ER641185172TH ทนายชายนคร + framerin (398725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช ***
64 # 3อจ610628-135 EV187121798TH pol789 + teerayut089 (398728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(610602-022) ***
65 # 3อจ610628-136 EU889715039TH Xabi17 + ปากน้ำ555 (398731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ) ***
66 # 3อจ610628-138 EU775188581TH toey7 + กีตาร์ (398734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ ***
67 # 3อจ610628-139 ED462447324TH t_inkeaw + เด็กนอก (398740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและล้างผิว) (G 61%)***
68 # 3อจ610628-140 ED472821465TH vitaya + pratheep_k (398742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง/สภาพใช้) ***
69 # 3อจ610628-141 EV21047227TH khrawsadid + dangthakram (398698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1446/น้ำหนักรวม 60.6 กรัม) ***
70 # 3อจ610628-142 EV251107580TH kamin41 + eveoil (398701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพใช้) (G 85%)***

71 # 3อจ610628-143 EV166105446TH Chairut + somsuk555 (398704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
72 # 3อจ610628-144 ED469770826TH Xabi17 + yongyut (398710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย) (G 72%)***
73 # 3อจ610628-145 EV256366970TH เฮียหมู + jokunghod (398714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610609-078)***
74 # 3อจ610628-146 EV260165223TH ไม้ทุ่งหันตรา + ปิ่นอนงค์ (398717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อฟัก วัดบันได รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้) ***
75 # 3อจ610628-148 EU707689283TH viponcity + chani (398723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.สมุทรสาคร ***
76 # 3อจ610628-149 EU979683127TH zafari + เหน่งเมืองนนท์ (398727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑) ***
77 # 3อจ610628-150 ED400084735TH Bophantom + นิยกิจ11 (398732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพใช้) ***
78 # 3อจ610628-151 ET039362337TH หูยาว + nooing (398775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) ***
79 # 3อจ610628-152 SMPC000172527 T_marketing + jopawis (398736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด ***
80 # 3อจ610628-153 SMPC000172527 nukulkongkaew + jopawis (398744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 83%)***
81 # 3อจ610628-154 EV014730322TH baifern1979 + (398746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
*** เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ ***
82 # 3อจ610628-156 ED466717146TH pramual + ปิงเปียง (398777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่ออบ วัดถ้ำแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (520909-021) ***
83 # 3อจ610628-157 EV294373980TH psutha + oogusbk (398749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพ เนื้อนวโลหะ จ.กรุงเทพฯ ***
84 # 3อจ610628-158 EV294373980TH poshwises + oogusbk (398756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ ***
85 # 3อจ610628-159 ED464712971TH wisarut888 + ตัดเซียน (398758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 4.5 กรัม) ***
86 # 3อจ610628-160 ET595593870TH Wanchana + ppffarm (398760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชุบทองใหม่) ***
87 # 3อจ610628-161 EV281557741TH Jackbangkaew + world (398675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.อ่างทอง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM