ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนเมษายน 2560


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนเมษายน 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 เม.ย. 2560 - 08:05 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 29 เม.ย. 2560 - 08:07 น.] #58591 (18/18)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600412-011 ER891502620TH mingch (358510) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600420-003 EQ456161999TH ขนมกรุบ (359014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600420-018 ER981507126TH birddd (359017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600421-002 ER890405414TH o-larn (358818) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
5 # 1อจ600421-003 ER289001708TH Magnum (358824) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ600421-011 ER078122537TH namo08 (358805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ600421-021 EQ396469873TH thanagaon (359022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600422-007 ED005636805TH ประกาศิต (358905) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ600422-018 ER662069923TH maii_amulet (358956) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ600424-001 ER863323653TH คุณศิระ (359088) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ600424-002 ER897089075TH pitakuthai (359090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ600424-003 ER971431017TH Judy58 (359111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ600424-004 ER876174207TH shyamal (359094) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ600424-005 ER947484717TH Hook2 (359097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ600424-006 RL365052190TH pMike (359100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ600424-007 ET094920915TH SUPERTOR (359102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ600424-009 ER528617349TH กล้วยหิน (359104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ600424-010 ER199319271TH เอบ่อเงิน (359107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ600424-013 ET008488831TH หลานตาจวบ (359092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600424-014 ER514215226TH HatPra (359099) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 1อจ600424-017 ET074439973TH witbcc143 (359103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ600424-019 ER496891625TH chonatee (359108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ600424-020 EX194104588TH aimmy123 (359109) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600412-007 ต่อ_ถนนตก (358341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600419-018 pomSL (358547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600420-005 tupymove (358698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ600421-003 กำไลทอง (358853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ600421-004 กำไลทอง (358854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ600421-005 nutthawut (358855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600422-004 SmarThai1234 (358972) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600422-009 น้องปอ (358898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ600422-012 sinchai1 (358878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ600422-024 yutthanaP (358904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ600424-001 chaiapple (359047) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600424-002 PHING (359050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ600424-003 บูมเมืองกาญจน์ (359053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ600424-004 kaentot (359056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ600424-005 สยามเมืองยิ้ม (359059) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600424-006 wangroyal (359070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ600424-007 wangroyal (359077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ600424-008 wangroyal (359079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ600424-009 wangroyal (359082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ600424-010 organ (359084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ600424-011 tong0259 (359064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ600424-012 kamonsap (359066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ600424-013 kamonsap (359069) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ600424-014 kikapuu (359073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ600424-015 kiattisak (359075) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ600424-016 somjitgass (359078) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ600424-017 caszamix (359083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ600424-018 กำไลทอง (359085) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ600424-019 วินัย15 (359089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ600424-022 Buncha (359027) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ600424-023 piaric (359036) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ600424-024 hhanzhu (359040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ600424-025 ประกายพระเครื่อง (359049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ600424-026 phanatphong (359058) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ600424-027 Vimol55 (359061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ600424-028 chardwatudom (359065) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 2อจ600424-029 likeit (359074) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ600424-030 โขงเจียม (359080) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ600424-031 โขงเจียม (358979) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600410-131 ER874734544TH zafari + amulet07 (358085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์ลึกหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพใช้,ล้างผิวและชำรุดมุมบน) ***
2 # 3อจ600411-106 EN162489621TH zafari + supawat (358221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงพ่อจง ***
3 # 3อจ600412-117 ER366381299TH gu-vara + bank18 (358383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแก้วมรกต หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อหยก ปี 2521 จ.สมุทรสาคร ***
4 # 3อจ600412-158 ER811733777TH yutthapongp + โต๋พระเครื่อง (358335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่น 2 พิมพ์หลังยันต์ ฦๅฤๅ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้สึก) ***
5 # 3อจ600420-102 ER438881478TH zafari + ธัมปารี_16 (358596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกรุวัดนก เนื้อผง จ.อ่างทอง ***
6 # 3อจ600420-166 EQ156413601TH ปิ่นเพชร + k9cob (358616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน เนื้อชินเงิน จ.เชียงราย (สภาพใช้) ***
7 # 3อจ600420-186 ER770730399TH เมืองช้าง + bunjerd (358660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 3 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (G 79%)***
8 # 3อจ600420-200 ER582580055TH pockypockdeng + sombud (358731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
9 # 3อจ600421-004 captain + nuttakrit (358759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งธรรมศาสตร์ รุ่นสร้างหอพระ เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ ***
10 # 3อจ600421-005 ทวีสิน + ริดนคร (358762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีด เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
11 # 3อจ600421-159 ER646475698TH sckew + จุ๊สุราษฎร์ (358862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ600422-003 lekmahoran + thitiporn (358918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระร่วงนั่ง วัดมุมลังกา จ.สุโขทัย ***
13 # 3อจ600422-102 ER858976025TH onlyone + Siwakarn (358950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
14 # 3อจ600422-124 ER484897166TH nava2208 + อัพทูยู (358970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพลงรักปิดทองใหม่)***
15 # 3อจ600422-128 ER799662514TH เมืองช้าง + kkk707 (359211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อชื่น วัดญาณเสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (โค้ดนะ) ***
16 # 3อจ600422-135 ER693706713TH wit22 + รอดบางแค (358924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบล่างซ้าย) (G 81%)***

17 # 3อจ600424-004 เมืองช้าง + nunthawat (358987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
18 # 3อจ600424-005 zafari + nunthawat (358991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
19 # 3อจ600425-001 teeranuch + Patumwan67 (359128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปากปีกกว้าง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (600306-080)***
20 # 3อจ600425-002 ไม้ล้มลุก + แอ้วนนท์ (359131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อตะกั่ว ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (590429-147)(G 79%)***
21 # 3อจ600425-003 tony42 + เอสายชล (359209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
22 # 3อจ600425-004 แม้วจอมเทียน + nunthawat (359137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)***
23 # 3อจ600425-005 samartw + raimon (359141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ600425-006 บูลย์ + raimon (359142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ600425-007 yut157 + raimon (359145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง ***
26 # 3อจ600425-008 ขุนกิม + Ake595 (359148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
27 # 3อจ600425-009 jojubkay + gomton44 (359152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (510621-095) ***
28 # 3อจ600425-010 TEE_INTER + naruechon (359212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
29 # 3อจ600425-013 prajakka + narit (359135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2549 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองเหลืองตั้ง) ***
30 # 3อจ600425-103 ER936744107TH KoTar + อ้วนอุดร (359136) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 920)***
31 # 3อจ600425-103 ER936744107TH KoTar + อ้วนอุดร (359136) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 920) ***
32 # 3อจ600425-103 ER936744107TH KoTar + อ้วนอุดร (359136) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม(หมดห่วง) เนื้อดีบุก ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 920) ***
33 # 3อจ600425-103 ER936744107TH KoTar + อ้วนอุดร (359136) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังจาร เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 920) ***
34 # 3อจ600425-103 ER936744107TH KoTar + อ้วนอุดร (359136) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อมหลังจาร เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 920) ***

35 # 3อจ600425-104 ER419620483TH poshwises + Darkaun (359140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโตหลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี ***
36 # 3อจ600425-105 ER419620483TH nungbangprom + Darkaun (359219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จกรุวัดคู้สลอด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
37 # 3อจ600425-106 ER484910579TH sarawutk + NIPHAT19 (359150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 30) (G 84%)***
38 # 3อจ600425-107 ER944572908TH saksit13 + ไอซ์บารมี (359155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
39 # 3อจ600425-108 ER848023594TH TYAKONE + wongdown (359160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (G 62%)***
40 # 3อจ600425-110 ER795589252TH rangsananant + รพีพงศ์ (359176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 93/น้ำหนักทอง 24.5 กรัม) ***
41 # 3อจ600425-111 EQ747829749TH มาม่าเป็ด + wuaface (359124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
42 # 3อจ600425-114 ER795596505TH teeranuch + รพีพงศ์ (359133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
43 # 3อจ600425-115 ER974068702TH ลูกลุงรูญ + รัตน์เนินพระ (359143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
44 # 3อจ600425-116 ER853979541TH som3693 + kritsada5484 (359146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก) ***
45 # 3อจ600425-117 ER784035005TH orranee + ปภานลิน (359151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** นางกวักวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
46 # 3อจ600425-118 EX195347855TH Berm_07 + Energy_KDK (359156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์หนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย) (580527-086)(G 75%)***
47 # 3อจ600425-119 ER869958425TH รติโก + sanopporn (359159) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์หลังยันต์ดวง ส.2 เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพชำรุดด้านหลัง) ***
48 # 3อจ600425-119 ER869958425TH รติโก + sanopporn (359159) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์หลังยันต์ดวง ส.2 เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพชำรุดด้านหลัง) ***
49 # 3อจ600425-122 ER579393384TH yuttip2524 + นายแทนคุณ (359183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อมา วัดหาดสูง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้สึก) ***
50 # 3อจ600425-123 ER130139709TH ร่มคูณ + Thantharat (359186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา (วัดพันดุงสร้าง) ***
51 # 3อจ600425-124 EX223769225TH AodBangkhae + ดอลล์ (359187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่หลังพัดยศ(อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 69%)***
52 # 3อจ600425-125 ER971465262TH rung17 + artto13 (359188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง ***

53 # 3อจ600425-126 ER856983426TH DDman + wit27 (359190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ600425-127 ER832440155TH offnizmo + กระรอกหมา (359193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธ ปี 2479 ***
55 # 3อจ600425-129 ER937831774TH tiktony + Bophantom (359200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระบูชาหลวงปู่ทวด วสัดช้างให้ จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4.5 นิ้ว) ***
56 # 3อจ600425-130 ER832440164TH ทศวรรษ33 + กระรอกหมา (359202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มกอ กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์กลางลึก ***
57 # 3อจ600425-131 ER690099869TH สิงขร + WaterMan07 (359121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
58 # 3อจ600425-133 ER690099869TH โคนันคุง + WaterMan07 (359129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อผง ปี 2514 จ.ปัตตานี (G 64%) ***
59 # 3อจ600425-134 EX223769211TH zafari + ดอลล์ (359134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
60 # 3อจ600425-135 ER986216730TH ฮองซู + maii_amulet (359138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) ***
61 # 3อจ600425-136 ER472515960TH kongwi + gold1 (359214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรหลังเรียบ จ.ระยอง ***
62 # 3อจ600425-137 ER890406410TH srisanpang + o-larn (359144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2491 จ.พระนครศรีอยุธยา (600202-114) ***
63 # 3อจ600425-138 ER890406410TH srisanpang + o-larn (359147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กระดาษยันต์ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2491 จ.พระนครศรีอยุธยา (600202-116) ***
64 # 3อจ600425-139 ER199407943TH ทบสยาม + TheHulk (359153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2531 จ.สระบุรี ***
65 # 3อจ600425-140 ER845968811TH chuchart-k + thongma (359158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(กลาง) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) ***
66 # 3อจ600425-141 ER701816182TH ภูกัญ + Suprarop (359210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (520923-060) (G 69%)***
67 # 3อจ600425-142 ER989583931TH taccord + pun027 (359163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600407-040) ***
68 # 3อจ600425-143 ER732644686TH monoy518 + ฮาโตริ (359169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
69 # 3อจ600425-144 ER514210161TH แม้วจอมเทียน + mchutith (359171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว) ***
70 # 3อจ600425-145 ET000327475TH veca1969 + ชัยชาญ (359173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม พิมพ์เล็บมือรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***

71 # 3อจ600425-146 ER972261787TH harinp + นิคมตะวันออก (359175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(591014-132)***
72 # 3อจ600425-147 ER843599209TH nattapor + kapilo (359178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม ***
73 # 3อจ600425-148 ET021171535TH zafari + makluayka (359180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 1 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพชำรุดใบหน้าซ้าย) ***
74 # 3อจ600425-149 ET021171535TH Polachet + makluayka (359182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 เม.ย. 2560 - 08:08 น.] #58586 (17/18)

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600419-001 ER975030751TH spradoo (358940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ600421-001 ER773228671TH Pantapat (358816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600421-004 ER850267391TH เกษมจิต (358830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600421-006 ER882961914TH long_g (358835) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ600421-007 EP896698035TH pound2007 (358840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ600421-008 ER849635482TH sutarn (358841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ600421-009 ER976128562TH jo_bangkle (358867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600421-012 ER104269215TH จ่าสอง (358809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ600421-013 EQ189690695TH แสงทอง (358813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ600421-014 EJ215539715TH sompong963 (358814) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ600421-016 ER897043140TH ประดู่เหลือง (358820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600421-017 ER874535778TH vitaya (358822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ600421-018 ER446803319TH เล็กหลังวัด (358825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ600421-019 ER890877073TH NAVERDIE5504 (358826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ600422-002 ER861238507TH คุณศิระ (358876) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ600422-003 ER888648488 สยามเมืองยิ้ม (358884) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ600422-004 ER538468851TH superman_vuth (358891) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ600422-005 ER854497333TH skyman (358895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600422-006 ER373346584TH oatlovesasa (358900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ600422-008 ER920845916TH เทพพระเสาร์ (358968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ600422-009 ER897044613TH pitakuthai (358908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ600422-010 ER892597460TH บิ๊กบีม (358912) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ600422-012 ER974149410TH autthapol (358946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ600422-013 ER799662514TH kkk707 (358949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ600422-014 ER118427525TH tuktu40 (358951) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
26 # 1อจ600422-015 ER693740198TH karjo123 (358953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600422-016 ER802981603TH เอ็มซีเค (358955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ600422-020 EX235847401TH ถุงนิล45 (358962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ600422-021 ER863312125TH ปักต้นกล้า (358921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ600422-022 ER348773427TH aoaka (358925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ600422-023 ER690110272TH siriroj1234 (358929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ600422-024 ER890879998TH NAVERDIE5504 (358931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ600422-025 ER579394950TH ruamsup (358936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600421-001 บูมเมืองกาญจน์ (358851) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ600421-007 supotroj (358857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600421-008 kuntida (358858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ600421-009 อุลตร้าแมน (358859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ600422-001 isara (358877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600422-002 pai5959 (358971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ600422-003 si_mong29 (358881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600422-005 nattasak (358885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ600422-007 bunpotth (358888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600422-013 พุทธคุ้มครอง (358879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ600422-014 morn9190 (358880) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ600422-015 เทพดำเนิน (358882) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ600422-016 light1970 (358890) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ600422-017 thongpaiwan (358893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ600422-018 surasak_bpb (358899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ600422-020 sanyah (358907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ600422-021 เหมาเหมา (358963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ600422-023 matina (358896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600418-012 dazzzit + somsak14 (358945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
2 # 3อจ600418-012 dazzzit + somsak14 (358945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
3 # 3อจ600418-031 poshwises + pui1228 (358887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (G 61%) ***
4 # 3อจ600420-159 EP980150425TH Narongrit53 + ซีพระเครื่อง (358984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
5 # 3อจ600420-185 ER612965468TH sombatbs + kris_9 (358989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
6 # 3อจ600420-197 ER681901114TH redmachine19 + jukkapun (359087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
7 # 3อจ600420-215 ER926282422TH poshwises + kittikitti (358995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อผง ปี 2481 จ.กาญจนบุรี ***
8 # 3อจ600420-225 EX196697504TH sombatbs + kritsanaphol (359006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
9 # 3อจ600421-119 EQ092150485TH เปลื่อง80 + KID_2 (358872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 65%)***
10 # 3อจ600421-148 EQ699670226TH sombatbs + ภูเขาหมอน (359009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** หนุมานหลวงปู่หมุน วัดสุทัศนฯ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ ***
11 # 3อจ600422-001 PornchaiPK + Pongkorn332 (358913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ไม้มลาย เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) ***
12 # 3อจ600422-002 tanit_p + toonmineza (358916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธช้อน(วงเดือน) เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2517 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)***
13 # 3อจ600422-004 ธเนศวร + BkkChalyThailand (358922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1084) ***
14 # 3อจ600422-005 apichart23 + chanapai (358926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางกำแพงหัวเรือเมล์ กรุวัดเจดีย์กลางทุ่ง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร ***
15 # 3อจ600422-006 eggcivil + ศตกมล (358974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (600412-001) (G 69%)***
16 # 3อจ600422-007 เอกเก๋ + พุทธคุ้มครอง (358934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระสมเด็จ เนื้อผง ***

17 # 3อจ600422-008 yime2 + thongpaiwan (358937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระจันทร์ลอย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว) ***
18 # 3อจ600422-009 Hook2 + pungting (358942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช ***
19 # 3อจ600422-101 ER649649574TH KID_2 + สหายเมืองลิง (358948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
20 # 3อจ600422-103 ER585213634TH skyauto + suwankal (358952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทองคำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ ***
21 # 3อจ600422-104 ER973801775TH zafari + กิตติศักดิ์2519 (358954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธโสธร วัดโสธร พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ***
22 # 3อจ600422-105 ER691209716TH bub60 + ตี๋หลังสวน (358965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
23 # 3อจ600422-106 ER974636862TH chonthong + คุณใบเงิน (358957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1/สภาพใช้และแต่งผิว) ***
24 # 3อจ600422-107 ER548009118TH chanple + สู้แล้วรวย (358958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)***
25 # 3อจ600422-108 EQ862185346TH Chay_PP + เขยมาบตาพุด (358960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3889) ***
26 # 3อจ600422-109 ER855700097TH DDman + หนองกรับ (358969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพใช้สึกและชำรุดขอบบน) ***
27 # 3อจ600422-110 ER708159070TH sombatbs + ติ่งลี่ (358961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
28 # 3อจ600422-111 ER708159070TH Bseries + ติ่งลี่ (358975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
29 # 3อจ600422-112 ER708159070TH t_inkeaw + ติ่งลี่ (358883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
30 # 3อจ600422-114 ER747226672TH พระธุดงค์ + pakavat (358886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
31 # 3อจ600422-115 ER811352583TH gun_sapan + JASMIN (358889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อเงิน ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) (G 89%)***
32 # 3อจ600422-117 ER842100050TH korawich + กรเมืองกาญจ์ (358892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
33 # 3อจ600422-118 ER854777259TH คนทำนา + ระเบียบ (358897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (วัดประสาทฯ สร้าง) ***
34 # 3อจ600422-119 ER974149255TH ปูแปดริ้ว + Got_rayong (358902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1960) ***

35 # 3อจ600422-120 ER546711836TH orranee + dindan4 (358906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
36 # 3อจ600422-121 ER678455845TH pomSL + maxjvc (358910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
37 # 3อจ600422-123 ER436942673TH zafari + champ32 (358914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งรมดำ) (600403-026)(G 67%)***
38 # 3อจ600422-125 ER840658906TH คนกรุงศรี + errorman (358919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กรรมการ ปี 2520 จ.ปัตตานี ***
39 # 3อจ600422-126 EP631111728TH ต้นพระ35 + j_jang (358923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ600422-127 EL658901747TH วันชัย2511 + chaipad (358928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหรองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 281) (600214-104)(G 71%)***
41 # 3อจ600422-129 ER693740198TH sompong1691 + karjo123 (358932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
42 # 3อจ600422-130 ER693740198TH sompong1691 + karjo123 (358941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
43 # 3อจ600422-131 ER491632218TH pairoat + คนมีของ (358973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย เนื้อทองแดง ปี 2463 จ.ระยอง (สภาพใช้สึกมาก) ***
44 # 3อจ600422-132 ER667916223TH แฮปรามคำแหง + สุริยันจันทรา (358911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เบี้ยแก้ ญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก ปี 2547 จ.อุบลราชธานี ***
45 # 3อจ600422-133 ER974639736TH ไวศิษฏ์ + jokunghod (358917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (600408-151) ***
46 # 3อจ600422-134 EQ396472223TH bunpotth + beerboss (358967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) ***
47 # 3อจ600422-136 EP894508944TH khumnan + bakhum1 (358930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1346)***
48 # 3อจ600422-137 ER854526370TH Aunyamanee + kopart (358935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 7077) ***
49 # 3อจ600422-138 ER333877893TH pornlimk + Princi-B (358939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
50 # 3อจ600422-139 ER974068693TH Nihao + รัตน์เนินพระ (358943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)***
51 # 3อจ600422-140 ER986209699TH khata + ปภานลิน (358964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระพ่อท่านจุ้ย วัดสามปลื้ม พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ ***
52 # 3อจ600422-141 ER974613844TH ลั่นกรุง + jokunghod (358920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***

53 # 3อจ600422-142 ER973801744TH zafari + กิตติศักดิ์2519 (358927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
54 # 3อจ600422-143 ER972734544TH ppffarm + jaturat_ph (358933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 315) (551219-360)***
55 # 3อจ600422-144 ER972734544TH PSangkaeo + jaturat_ph (358938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 372) ***
56 # 3อจ600422-145 ER972934571TH zafari + joechoeyna (358944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ปีกกว้างหลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี ***
57 # 3อจ600424-001 bongbiab + สมาร์ทพระแท้ (358978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา ***
58 # 3อจ600424-006 PTTproforma + พระพรหม (358993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** พระปิดตาอุตฺตโม วัดหนองกาน้ำ เนื้อผงจุ่มรัก จ.ชลบุรี ***
59 # 3อจ600424-007 Tazmania + organ (358996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
60 # 3อจ600424-008 lingling + เชตเตอร์ (358998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ ***
61 # 3อจ600424-009 Aunyamanee + พิศรุษ (359002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงิน จ.ฉะเชิงเทรา ***
62 # 3อจ600424-010 noppthai + พิศรุษ (359007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (G 66%)***
63 # 3อจ600424-013 gengkub + วินัย15 (358986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
64 # 3อจ600424-014 pradee125 + oldshop (358988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์วัน วัดประสิทธิชัย รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ตรัง ***
65 # 3อจ600424-016 phuriwat + psyren (358990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้แต่งใบหน้าและแต่งผิว) (590603-236)***
66 # 3อจ600424-017 monoy518 + Buncha (358997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์หัวใจ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้) ***
67 # 3อจ600424-018 surachai5628 + Sakawrat (358999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
68 # 3อจ600424-019 zafari + jujubb (359004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
69 # 3อจ600424-102 ER975047434TH keng3227 + suthatpong (359098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 314) (591216-037)(G 78%)***
70 # 3อจ600424-103 ER751986670TH suthee99 + nuknik2 (359003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** พระกรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อสนิมแดง จ.เชียงราย ***

71 # 3อจ600424-105 ER5960175565TH chuchart-k + kakstars (359015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
72 # 3อจ600424-106 ER646515732TH TAVABUNCHA + โชคราหู (359101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช ***
73 # 3อจ600424-107 ER596017542TH chuchart-k + kakstars (359020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม ***
74 # 3อจ600424-108 ET038317794TH danaiw + สิริธรรมโม (359026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดศรีรัตนาราม พิมพ์อุใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี ***
75 # 3อจ600424-109 ER682343448TH บัณฑิตต + kpinyo (359033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระยืนซุ้มประตู กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
76 # 3อจ600424-110 ER794082155TH t_inkeaw + Ronado (359039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) ***
77 # 3อจ600424-111 EQ48578557TH พงษ์ท่าม่วง + pakornkeit (359023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 142) ***
78 # 3อจ600424-113 ER304322052TH newning + jasumet (359032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (590203-116) (G 71%)***
79 # 3อจ600424-114 ER946755665TH แสงธรรม01 + warunyu60 (359043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
80 # 3อจ600424-115 ER867384689TH Cchanchai + เทพพระเสาร์ (359046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) (600408-154)***
81 # 3อจ600424-116 ER715015527TH บุษกร + เตียวหุย (359052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580605-070) ***
82 # 3อจ600424-118 ER304322066TH raddy_rak + jasumet (359063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อทองเหลือง(แดง) ปี 2505 จ.ปัตตานี (591008-136)***
83 # 3อจ600424-119 ED005518225TH tayfreeman + gikoo (359068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (600405-039)***
84 # 3อจ600424-120 ER836397033TH tayfreeman + lulytoon (359072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิว) (581223-182)***
85 # 3อจ600424-121 ER836397033TH tayfreeman + lulytoon (358983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (580727-049) ***
86 # 3อจ600424-123 EQ619213128TH sanwiwat + น้องแผ่นดิน (358992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร (591208-138)***
87 # 3อจ600424-126 ER890570022TH noppthai + เต้อ๋อง8 (358994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ ***
88 # 3อจ600424-127 ER890570022TH som3693 + เต้อ๋อง8 (359001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน) ***

89 # 3อจ600424-129 ER928574777TH พงษ์ท่าม่วง + pakornkeit (359010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1024) ***
90 # 3อจ600424-130 ER928574777TH ตาแจ๋ว + pakornkeit (359013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 244) ***
91 # 3อจ600424-131 ER928574777TH midori + pakornkeit (359018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (531022-308) ***
92 # 3อจ600424-132 ER913538773TH pantapat11 + เจริญพรรุ่งเรือง (359106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ละเอียด) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิต) ***
93 # 3อจ600424-133 EP596582533TH joeenok + หนุ่มประจวบ (359021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่) ***
94 # 3อจ600424-134 ER618088741TH chuchart-k + pakbankaew (359024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม ***
95 # 3อจ600424-135 ER677381718TH นิยมพระแท้ + (359029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุมทรัพย์_พระสวย
*** รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น เนื้อตะกั่ว ปี 2531 จ.นครสวรรค์ ***
96 # 3อจ600424-136 ER974896584TH khumnan + Greenoldman (359035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580309-023) (G 79%)***
97 # 3อจ600424-137 EK951050155TH Berm_07 + poshwises (359038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (600223-064) ***
98 # 3อจ600424-138 ER981875240TH mekin + taccord (359042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ) (600113-058)(G 78%)***
99 # 3อจ600424-139 ER981875240TH VAIVIT + taccord (359045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ) (600325-041)***
100 # 3อจ600424-140 ER666312495TH tigerpong77 + กรอบสุข (359054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
101 # 3อจ600424-141 ER666312495TH thonglor + กรอบสุข (359062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
102 # 3อจ600424-142 ER666312495TH ตราชั่ง + กรอบสุข (359067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
103 # 3อจ600424-143 ER973115410TH orranee + t_inkeaw (359071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
104 # 3อจ600424-144 ER974896598TH Patumwan67 + Greenoldman (359076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 57960) (590711-069)(G 75%)***
105 # 3อจ600424-146 ER230970826TH PSangkaeo + moobin89 (359086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 887/โค้ด ๙) ***
106 # 3อจ600424-147 ER796727131TH long_g + theera (359091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้) ***

107 # 3อจ600424-149 EQ156446468TH JoEthaibev + k9cob (359113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
108 # 3อจ600424-150 ER700715770TH doyct + jabee (359096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 10 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพใช้) ***
109 # 3อจ600424-151 ER873453525TH พงษ์ท่าม่วง + Suparat_2832 (359025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2922)***
110 # 3อจ600424-154 ER752004126TH monoy518 + seranee (359037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังหลวงพ่อช่วง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต (600407-150) ***
111 # 3อจ600424-155 ER832352310TH elite90 + BOMBA (359093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***
112 # 3อจ600424-156 ER964230403TH Aunyamanee + หนุ่มธนบุรี (359044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (600327-103)***
113 # 3อจ600424-157 ER767714538TH พงษ์ท่าม่วง + pakornkeit (359048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 427) ***
114 # 3อจ600424-158 ER890570606TH bankprojei + Golf_bangbon (359051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ชลบุรี ***
115 # 3อจ600424-159 ER682097353TH chiradech + maxjvc (359055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ ***
116 # 3อจ600424-160 ER682097353TH Oat_Phk + maxjvc (359060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** แหวนเก้ายอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี ***
117 # 3อจ600424-161 ER806615738TH ๙อุอากะสะ + iamkob (359012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 65%)***
118 # 3อจ600424-163 EQ009821198TH tankung + ไอซ์บารมี (359016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (G 62%)***
119 # 3อจ600424-164 จดหมายติดแสตมป์ kopper + yingaree (359019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชุบทองใหม่) ***
120 # 3อจ600424-165 ER417653445TH rungkrabi + phichet (359028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 19) ***
121 # 3อจ600424-168 ER851355628TH sombatbs + สุนทรฤทธิ์ (359041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดอะตัวที่ 1) ***
122 # 3อจ600424-169 ER126995934TH kopper + Dagal (359112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) ***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 27 เม.ย. 2560 - 08:04 น.] #58581 (16/18)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600406-016 EX172279503TH บัวลอย (357760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ600420-001 EQ118891305TH FreedomPeace (358556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ600420-002 ER349952739TH lermsak (358558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ600420-004 ET016642943TH pun027 (358560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600420-005 ED002394420TH Pisit1963 (358565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
6 # 1อจ600420-006 ER591733829TH เหยินน้อยโคราช (358568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600420-007 ER607671660TH น้ำแดงโซดา (358572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600420-008 ET016644635TH maii_amulet (358573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ600420-009 ER550258343TH BLnEwSS (358581) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ600420-011 ET016644649TH maii_amulet (358557) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ600420-012 ER861188726TH คุณศิระ (358562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600420-013 EL488749273TH paoku (358564) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 1อจ600420-015 EQ544436606TH guidenaja (358575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ600420-020 ER919996471TH kittisak_10 (358590) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ600420-021 ER130139859TH ธงชัย (358561) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 6 องค์
16 # 1อจ600420-022 ER924372045TH sanpol (358566) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ600420-023 ER511066134TH HatPra (358569) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ600420-024 RK313885140TH Lek9999 (358574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ600420-026 ER940295254TH sza1200 (358579) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ600420-027 ER918991610TH อ๊อดจ้า (358582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ600420-029 ER853979538TH kritsada5484 (358584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ600420-030 ER832346645TH BOMBA (358587) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 1อจ600420-031 ER574358726TH juipeter (358559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ600420-032 ER684209432TH หนึ่งเวสป้า (358563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ600420-034 EQ619204355TH น้องแผ่นดิน (358570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ600420-036 ER444629820TH มหาลาภ99 (358583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ600420-037 ED005721092TH พระพิรุณ (358586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ600420-038 ER793552949TH kanlaya48 (358589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600406-009 กำไลทอง (357844) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ600408-005 พลธีร์5559 (357966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600418-005 ธนพัฒน์8884 (358412) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ600418-015 moo_bpk (358409) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600419-021 ศตกมล (359221) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ600420-001 REGCOS (358664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ600420-007 wecan (358708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ600420-009 THESUNARTIST (358716) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ600420-010 heretic (358722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600420-011 heretic (358640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ600420-013 heretic (358644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ600420-015 vittaya14 (358649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ600420-016 Veenniyakul (358653) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ600420-017 Meaw_mah (358657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ600420-018 Kunawut999 (358661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

ส่วนงานตรวจสอบฯโดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 26 เม.ย. 2560 - 08:02 น.] #58574 (15/18)

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600424-101 ER950380513TH nattawudz + (359000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ryu_ice_shogun
*** กรอบทอง (น้ำหนักทองรวม 8.3 กรัม) (G 78%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 25 เม.ย. 2560 - 08:04 น.] #58563 (14/18)

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600412-013 ED004931673TH gikoo (358357) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600407-009 ชายพิจิตร (357907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ600418-001 prasertpp (358401) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ600418-020 อุลตร้าแมน (358422) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ600419-002 สินชัย (358532) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ600419-012 luangtajunior (358504) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
6 # 2อจ600419-016 kamonsap (358511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ600420-020 lovelyman (358976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ600421-011 การันตีพระ (358868) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600406-174 ER419611645TH lektik + Darkaun (357791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี ***
2 # 3อจ600412-106 ER985452621TH zafari + โกวบ้อ (358260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขัวญถุง เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร ***
3 # 3อจ600418-039 เมฆขยาย + thitiporn (358496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก จ.สิงห์บุรี ***
4 # 3อจ600421-001 พนมจรัญ3 + เทพอำนวย (358865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(590730-074)***
5 # 3อจ600421-002 yut_dy + seelek111 (358747) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 5150) ***
6 # 3อจ600421-002 yut_dy + seelek111 (358747) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1510) ***
7 # 3อจ600421-003 ithnong01 + pipat_ch (358751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
8 # 3อจ600421-006 จิวจิว + cuntona (358766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (600223-040) ***
9 # 3อจ600421-008 พระประแดง26 + gomton44 (358861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) (G 80%)***
10 # 3อจ600421-101 ER887565685TH Aunyamanee + mcbird (358748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญบารมี พิมพ์บล็อกเงิน เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ระยอง ***
11 # 3อจ600421-102 ER729288295TH honeylemon + assawin (358750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดตะไกร พิมพ์มารวิชัย เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
12 # 3อจ600421-103 ER584542024TH บัณฑิตต + อุกฤช (358754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระแผงพระเชตุพน กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์สิบพระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย ***
13 # 3อจ600421-104 EQ530392542TH teeranuch + bagio (358757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม ***
14 # 3อจ600421-105 ER662180604TH motomoshi + ชวนชื่น (358763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์ไพ่ตอง เนื้อผง จ.นครปฐม (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) ***
15 # 3อจ600421-106 ER127094239TH Sapap + woot_2005 (358767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ปัตตานี (580606-039) ***
16 # 3อจ600421-107 ER662180604TH dokebi_123 + ชวนชื่น (358771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงโรยตะไบทอง ปี 2514 จ.ชลบุรี ***

17 # 3อจ600421-110 ER662103320TH วิสูตรนนทบุรี + ชวนชื่น (358778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (โค้ดหลวงพ่อจง) ***
18 # 3อจ600421-111 ER662180604TH จิต141 + ชวนชื่น (358753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์อุดกริ่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ ***
19 # 3อจ600421-112 ER538426383TH teeranuch + superman_vuth (358755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (600225-036) ***
20 # 3อจ600421-113 ER662180604TH arthorn + ชวนชื่น (358758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
*** เหรียญพระไพรีพินาศ พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ***
21 # 3อจ600421-114 ER787770785TH siamthai + ต้นพระ35 (358761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 62%)***
22 # 3อจ600421-115 ER924370725TH Tazmania + เอี่ยมเลิศ (358765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) ***
23 # 3อจ600421-116 ER586704728TH chuchart-k + kakstars (358768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
24 # 3อจ600421-117 ER586704705TH chuchart-k + kakstars (358770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
25 # 3อจ600421-118 ET012707153TH khumnan + winnerman (358772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (551024-010) (G 76%)***
26 # 3อจ600421-120 ER689856212TH orranee + thongma (358775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดบ่อวิน พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)***
27 # 3อจ600421-121 ER732512172TH bellic + โกวบ้อ (358749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ ***
28 # 3อจ600421-122 EQ009813639TH gun_sapan + ไอซ์บารมี (358752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา ***
29 # 3อจ600421-123 EQ009813639TH สารัช + ไอซ์บารมี (358756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (G 79%)***
30 # 3อจ600421-124 EX248732977TH susuki + เก๋งกาฬสินธุ์ (358760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
*** พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ***
31 # 3อจ600421-125 ER496880432TH addnakha + บอยคลองขวาง (358870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผงปิดทอง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ ***
32 # 3อจ600421-126 ET000301575TH teeranuch + ITTIWA (358764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (521226-256) ***
33 # 3อจ600421-128 EQ772495557TH Sinsiampra + panitan (358777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช ***
34 # 3อจ600421-129 EX238545793TH เปลื่อง80 + Tepmi (358873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิตินะ ๙) ***

35 # 3อจ600421-130 ER605883613TH kangbowin + Darkaun (358786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 003311) (G 67%)***
36 # 3อจ600421-131 ER713384983TH Knot17 + สุวรรณกูฎ (358860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา) (600313-075)***
37 # 3อจ600421-132 ER855681132TH t_inkeaw + Starbucks (358769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง ***
38 # 3อจ600421-133 ER869989232TH ทบสยาม + ขันทอง (358780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สระบุรี ***
39 # 3อจ600421-134 ER116853596TH ชาย2506 + rock10 (358784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ600421-135 ER974604480TH orranee + ริชชี่ (358787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
41 # 3อจ600421-136 ER974604480TH orranee + ริชชี่ (358790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
42 # 3อจ600421-137 ER336947253TH Sittidech + mcbird (358793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
43 # 3อจ600421-138 ER892087532TH แม้วจอมเทียน + ถ่านไฟเก่า (358796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ600421-139 EQ887485987TH laksi + jamesza (358799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
*** เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ ***
45 # 3อจ600421-140 ER802995987TH บ้านกรอบเงิน + iphone99 (358802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1118/วัดสระแก้วสร้าง) ***
46 # 3อจ600421-141 ER701816179TH Amuletism + ปั๊กชิวขอนแก่น (358831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (560814-145) (G 70%)***
47 # 3อจ600421-142 ER847139891TH boytoplay + Aeychonburi (358833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 358574)***
48 # 3อจ600421-143 EX161584294TH คนเหงา + Aeychonburi (358834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (G 87%)***
49 # 3อจ600421-144 EQ396529957TH เล็กสะพานสูง + toonmineza (358836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (G 76%)***
50 # 3อจ600421-145 EQ295206475TH mandala + ศิวิไล (358837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
51 # 3อจ600421-146 ER674721911TH หนุ่มธนบุรี + จ่าจอก (358838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2486 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
52 # 3อจ600421-147 ED003594524TH หวังมีเฮ + chaisan (358863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ลุน วัดป่าเลไลย์ รุ่นรวยทันใจ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2560 จ.มหาสารคาม (หมายเลข 22)***

53 # 3อจ600421-149 ER886252028TH kittisak_10 + woodstock (358839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
54 # 3อจ600421-150 ER787745605TH orranee + joeenok (358842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
55 # 3อจ600421-151 EB621778225TH zafari + Chlorophyll (358781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร ***
56 # 3อจ600421-152 ER989638357TH นกทุ่งสง + thongpaiwan (358783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เนื้อสำริด จ.พัทลุง (600331-148) ***
57 # 3อจ600421-153 ER855714839TH pebig + บางพระบางพระ (358789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 2108) ***
58 # 3อจ600421-154 EQ217418729TH autthapol + Wiman (358792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.ระยอง (หมายเลข 12) ***
59 # 3อจ600421-155 ER528644931TH entaneer13 + เฮียป้อ (358797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส พิธีสิทธัตโถ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.สกลนคร (หมายเลข 413) ***
60 # 3อจ600421-156 ER885951862TH vongsomboon + ดีมอ555 (358801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง ***
61 # 3อจ600421-157 ER315770900TH DDman + ปืนใหญ่ (358804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี ***
62 # 3อจ600421-158 ER732512212TH ข้าวปุ้น + ชานนทร์ (358807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1827) ***
63 # 3อจ600421-160 ED005517318TH ben0429 + belive17 (358811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง ***
64 # 3อจ600421-161 ER581688515TH สกุลโด่ง + นินลพบุรี (358806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเขี้ยวแก้ว หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2547 จ.สระแก้ว (หมายเลข 1906) ***
65 # 3อจ600421-162 ER472514125TH bundit4968 + pwongphu (358808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ ***
66 # 3อจ600421-163 ER646475684TH อรรถเศรษฐ์ + จุ๊สุราษฎร์ (358812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานเกย เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ ***
67 # 3อจ600421-164 ER842086993TH treasury + กรเมืองกาญจ์ (358844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม ***
68 # 3อจ600421-165 ER842086993TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (358845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
69 # 3อจ600421-166 ER842086993TH chuchart-k + กรเมืองกาญจ์ (358846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม ***
70 # 3อจ600421-167 EX167258514TH วิทย์พระประแดง + (358847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wattanaphun
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (600301-061)(G 68%) ***

71 # 3อจ600421-168 EQ880434994TH กำธรนคร + ตูนพระเครื่อง (358848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (G 64%)***
72 # 3อจ600421-169 ER583658825TH UDS-35 + Tazmania (358849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระรอดหัวข่วง วัดแสนเมือง เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ ***
73 # 3อจ600421-170 ER971494414TH พรบูรพา + อิสระพงษ์ (358850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
74 # 3อจ600421-171 ER869286335TH Oat_Phk + aofside (358779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพระขุนแผนจิ๋วและพลอย) (สภาพทาทองใหม่)***
75 # 3อจ600421-173 ER284565089TH Berm_07 + yime2 (358785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (600214-165) ***
76 # 3อจ600421-174 EQ862151033TH orranee + เขยมาบตาพุด (358788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (571124-065) (G 60%)***
77 # 3อจ600421-175 ER953909279TH ฐณะวัฒน์ + โชคเจริญ (358791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร ***
78 # 3อจ600421-176 EQ573965870TH orranee + peerapath (358794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง ***
79 # 3อจ600421-177 ER660544672TH เปลื่อง80 + ขวัญนคร (358871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
80 # 3อจ600421-178 ER233471113TH gek1414 + สนบางกรวย (358798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) (G 78%)***
81 # 3อจ600421-179 ET037744302TH korn88 + tomcm (358803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง ***
82 # 3อจ600421-181 ER971317555TH chuchart-k + boontham (358795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
83 # 3อจ600421-182 ET011486464TH orranee + ป๊อบอาย (358800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาวัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
84 # 3อจ600421-183 ER581177049TH lingling + somsak2518 (358810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (วัดเขาใหญ่สร้าง) (G 71%)***
85 # 3อจ600421-184 ER581177049TH sinpet + somsak2518 (358815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (G 83%)***
86 # 3อจ600421-185 ER924016092TH poshwises + เต้ยแม่โจ้ (358817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี ***
87 # 3อจ600421-186 ER924016092TH birddd + เต้ยแม่โจ้ (358821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
88 # 3อจ600421-187 ER924016092TH DDman + เต้ยแม่โจ้ (358823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้) ***

89 # 3อจ600421-188 EX241790944TH sscopyprint + เสือหรรษา (358827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2533 จ.นครราชสีมา ***
90 # 3อจ600421-189 EX241790944TH ตาแจ๋ว + เสือหรรษา (358829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) ***

ส่วนงานตรวจสอบ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 24 เม.ย. 2560 - 08:05 น.] #58557 (13/18)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ600403-003 ER594858862TH Martyns (357624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ600405-005 EQ653151366TH ชวนชื่น (357734) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ600405-016 ER391813328TH ยักษ์เขียว (357613) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ600405-019 EP943304573TH Off99 (358380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ600406-001 ER690185236TH suttisak (357741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ600406-002 ER649981336TH อุกฤช (357744) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ600406-003 ER890259685TH ชวนชื่น (357749) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ600406-017 ER850348965TH หนุ่มดงมะตื๋น (357762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ600406-020 EQ853445825TH ผมนะเด็กเทพ (357766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ600410-012 ER876128105TH kiattisak (358027) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ600410-017 ER926850667TH ถุงนิล45 (358028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ600410-021 ER861640432TH คุณศิระ (358000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ600410-022 ER848001404TH sumethj (358359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ600410-026 EQ761782557TH pound2007 (358015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ600411-003 EQ396666975TH DONGMEIZHANG (358233) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ600412-003 EQ653161947TH ชวนชื่น (358381) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
17 # 1อจ600412-005 ER921772455TH ดอกบัว99 (358385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ600412-007 ER960007399TH gobori51 (358390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ600412-008 ER785560719TH BOMBA (358392) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ600412-012 22061702940 klang_pra (358353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ600412-015 ER765360038TH perakran (358364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ600404-009 อุลตร้าแมน (357581) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ600406-005 kai_kaw (357782) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ600407-004 Chang6846 (358214) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ600407-008 แอ้วนนท์ (357906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ600408-002 DDman (357962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ600408-003 ครูสมชาย (357995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ600408-011 kamonsap (357948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ600408-014 sur_suk (357954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ600410-004 นายเอกรัตน์ (358014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ600410-007 loomthong (358026) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ600410-009 ทวดนรรัตน์ (358030) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ600411-001 สินชัย (358163) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ600411-005 BkkChalyThailand (358175) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ600412-006 คนเมืองปทุม (358338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ600412-008 จิตรเทพ (358387) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
16 # 2อจ600412-009 khunoak77 (358344) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ600412-012 akashing (358348) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ600418-002 affection (358403) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ600418-011 มองดู (358396) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ600418-013 นคราฎ (358404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ600418-019 ชัยเจเจ (358407) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
22 # 2อจ600418-021 อุลตร้าแมน (358393) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ600418-025 yungsiam (358397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ600419-013 luangtajunior (358506) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ600419-017 pomSL (358546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ600419-020 ประสิทธิ์ (358550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ600420-019 ศตกมล (358874) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ600421-010 การันตีพระ (358869) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ600405-109 ER855633640TH busbiot + warning (357997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของบล็อกหน้าพิมพ์ นี้
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
2 # 3อจ600406-005 yotza + Nontee (357823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.นนทบุรี ***
3 # 3อจ600406-128 EQ880417231TH Pra_Inter + chen_2222 (357827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด ปี 2504 จ.ปัตตานี ***
4 # 3อจ600408-003 Kasanowa + Sittisaks (357970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ ***
5 # 3อจ600408-010 yyoyo + jetsada_supat (357983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระซุ้มกอ หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี ***
6 # 3อจ600408-014 chaay + weeraphol (357976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสุพรรณหลังพระ กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี ***
7 # 3อจ600410-006 thanagrit + susupa (358064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) ***
8 # 3อจ600410-007 tum_utt + nunthawat (358068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของบล็อกหน้าพิมพ์ นี้
*** พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา ***
9 # 3อจ600410-009 tonparknumpo + nunthawat (358076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา ***
10 # 3อจ600410-024 Noommm + Yui_siam (358053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนจากการใช้และรมดำใหม่) ***
11 # 3อจ600410-105 ER526019780TH midori + จิตรเทพ (358135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ***
12 # 3อจ600410-139 ER596974035TH orranee + เจ๋ง380 (358119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
13 # 3อจ600410-156 ER852604539TH บะบางบอน + KENJANG (358125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา ***
14 # 3อจ600410-164 ER099888377TH ต้นสุขสำราญ + nooing (358143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระโคนสมอ พิมพ์ปางมารวิชัย ***
15 # 3อจ600410-165 ER462304762TH วิเศษชัยชาญ + NATCOM99 (358145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา ***
16 # 3อจ600411-002 ณัชกิจ + ประศาสน์ (358215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ***

17 # 3อจ600411-122 ER690056537TH tongyy + WaterMan07 (358185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (G 63%) ***
18 # 3อจ600411-126 ER891315352TH thanommit + สุพศิน (358198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดท่าเกวียน เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
19 # 3อจ600411-127 ER888648077TH wangkangkao + เอกสตูล (358202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
20 # 3อจ600412-103 ER360781642TH PharmX + suttisak (358249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
21 # 3อจ600412-108 ER768304429TH yemsiam + ads1091 (358269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(570605-185) ***
22 # 3อจ600412-125 ER581653128TH seranee + sanopporn (358254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ***
23 # 3อจ600412-126 ER531335396TH perakran + bigloma (358259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
*** เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง ***
24 # 3อจ600412-133 ER596981915TH kittisak_10 + เจ๋ง380 (358283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
25 # 3อจ600412-135 EK951048673TH thonglor + อภิธรรม (358291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ เนื้อสำริด ปี 2463 จ.สมุทรสงคราม ***
26 # 3อจ600412-136 ER372340713TH ศิลาลอย + patchara (358295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก ปี 2551 จ.อ่างทอง ***
27 # 3อจ600412-139 ER886269765TH khumnan + ลูกลุงรูญ (358307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
28 # 3อจ600412-161 ER099888496TH chuchart-k + nooing (358282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ***
29 # 3อจ600412-167 ER333388881TH doramon2345 + apiwat_66 (358306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม ***
30 # 3อจ600412-176 ET020121952TH s_pipat + ร่มฟ้าภูพิงค์ (358361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง ***
31 # 3อจ600412-178 ER969289502TH Kenaiji + Watpo (358365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้) ***
32 # 3อจ600412-188 ER897694888TH Game_krub + Off99 (358309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 07516) ***
33 # 3อจ600412-193 ER596977978TH mumu99 + เจ๋ง380 (358252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง ***
34 # 3อจ600412-195 ER342426818TH Nattapumin + เช็คเงินสด (358261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***

35 # 3อจ600412-196 ER982490798TH Veenniyakul + บัณฑิต168 (358268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
*** เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.ชลบุรี ***
36 # 3อจ600412-199 EQ816884181TH ruud125 + Nut2008 (358288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 1111) (สภาพกะไหล่เงินใหม่)***
37 # 3อจ600412-204 ER869943584TH Bobbie + กล้วยหิน (358330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ ***
38 # 3อจ600412-205 EX179299255TH kee123 + owats (358334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) ***
39 # 3อจ600412-212 ER969672164TH Prakor + Kob2424 (358301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
40 # 3อจ600418-001 suksannb + ภาคพระเครื่อง (358464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
41 # 3อจ600418-009 hawett_k + affection (358468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี ***
42 # 3อจ600418-010 solution + aof-papa (358473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง ***
43 # 3อจ600418-024 เอ๋นวลจันทร์ + moo_bpk (358477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเอ ปี 2505 จ.ปัตตานี ***
44 # 3อจ600418-027 ongono + jojosan (358478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา ***
45 # 3อจ600418-105 ER480359484TH กานต์13 + casanova21 (358458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ(ไม่มีหู) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง (G 77%) ***
46 # 3อจ600418-107 ER969288935TH Bophantom + gchai (358439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
47 # 3อจ600419-003 tumtukta + raimon (358513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) ***
48 # 3อจ600419-005 solution + raimon (358515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (G 78%)***
49 # 3อจ600419-105 ER919929548TH เมืองช้าง + เทพพระเสาร์ (358535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) ***
50 # 3อจ600420-004 suthepmoo + คงกะพันชาตรี (358602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
*** เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง จ.นครปฐม ***
51 # 3อจ600420-009 cediato + a-talala (358617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) ***
52 # 3อจ600420-105 ET060950056TH dodduh + รุยคอสต้า (358608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) ***

53 # 3อจ600420-117 EQ652565260TH บัณฑิตต + ชวนชื่น (358713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ เนื้อดิน จ.สระบุรี ***
54 # 3อจ600420-129 ER770730178TH pramual + CHAIWAT99 (358651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา รุ่นแรก พิมพ์ยันต์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2497 จ.ลพบุรี ***
55 # 3อจ600420-133 ER596519990TH gecko + ยอดอ่างทอง (358624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา ***
56 # 3อจ600420-158 ER884743191TH winwin + SOMDED (358684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 68%) ***
57 # 3อจ600420-160 ER682093864TH ทวดนรรัตน์ + แบทแมน (358689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
*** พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ ***
58 # 3อจ600420-172 ER842069774TH supered + กรเมืองกาญจ์ (358671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว) ***
59 # 3อจ600420-196 ER982248153TH khumnan + เรศเรณู (358721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี ***
60 # 3อจ600421-172 ER861704495TH เมืองช้าง + คุณศิระ (358782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
*** กรอบทอง (G 66%)***

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ Error Club ID: (guaranteepra) select club_id,club_name_tha from club where club_owner="ส่วนงานตรวจสอบฯ" and club_status=2