อาทเอมมูเล๊ต
โทรศัพท์ : 056701344 อีเมล : art_airow@hotmail.com
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : artamulet

  พระขุนแผน หัวใจ พระสมเด็จ ญาท่านเขียว ญาครูจุณฑ์ พ


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   พระเนื้อดิน
เนื้อผงว่าน
ชื่อพระ   พระขุนแผน หัวใจ พระสมเด็จ ญาท่านเขียว ญาครูจุณฑ์ พ
ราคาโทรถาม บาท.
สถานะ  
ชมรม   อาทเอมมูเล๊ต
วันที่แก้ไข   13 ก.พ. 2558 14:33:56
รายละเอียด
พระขุนแผน หัวใจ พระสมเด็จ ญาท่านเขียว ญาครูจุณฑ์ พระอาจารย์โอ สามธิดาเทวะ กมลกาญ คำหม่อน กัญญา รุ่น เสนาสนะ พุทธสถาน เพชรบูรณ์ สุดยอดมวลสารสามสาย สามพระอาจารย์ 1.ญาท่านเขียว วัดภูน้อย อำนาจเจริญ 2.ญาครูจุณฑ์ วัดป่าเจ้าสัว อุบล 3.พระอาจารย์โอพุทโธรักษา พุทธสถาน เพชรบูรณ์ สามเทพธิดาแห่งยุค 1.แม่กมลกาญ มหาเทพวิญญาณ อายุนับร้อยปี 2.แม่คำหม่อน มหาเจตสิทธิ์ภูตารูป ขจรนาม 3.แม่กัญญา ธิดาแห่งทรัพย์ สามสายวิชาอันเอกอุ 1.สายไทย 2.สายลาว 3.สายพม่า -สร้าง 2558 องค์ ลำดับพิธีขั้นตอนที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน ได้อุดมมงคลฤกษ์ นักคาตเข้ากลาง เป็นฤกษ์แห่งมหาอุดม จึงได้เข้าพิธีบวงสรวง ผง มวลสารต่างๆ บอกกล่าวครูบาอาจารย์ เจ้าของผงและมวลสารต่างๆ มารับรู้ ในเจตนาในการรูปอันเป็นมงคล ในขณะทำพิธีเกิดปาฏิหาริย์ ตอนจุดเทียน เทียนที่อยู่กระปุกผงที่มีมวลสารของแม่คำหม่อนและแม่กมลกาญนั้น "ได้ลุกโชติช่วงชัชวาลเปล่งแสงเพียงเล่มเดียว" ในขณะที่เทียนในถาดอื่นๆไหม้หมดแล้ว และมีน้ำตาเทียมหลงเหลือ แต่เทียนที่อยู่บนแม่คำหม่อนกับแม่กมลกาญกลับไม่มีน้ำตาเทียม และยังมีเทียนเหลือและสว่างโชติช่วงอยู่ ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีว่า การกระทำครั้งนี้จะสำเร็จ ลุล่วง สว่างไสว ช่วงโชติ ตราบนานเท่านาน ลำดับพิธีขั้นตอนที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน เป็นอุดมมงคลฤกษ์ จุติเทวธิดา ทดสอบเนื้อเบิกฤกษ์ เบิกครก เบิกสาก เบิกแม่พิมพ์ ทดสอบเนื้อนำฤกษ์ พิธีนี้เรียกว่าลองพิมพ์ เจริญธาตุ เจริญธรรม ขรรค์ 5 ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ บวงสรวงประกาศ อุบัติ เริ่ม เป็นรูป เป็นองค์ สมมุติ พุทธพิมพ์ บอกแก่เทพ เทวดา ครูบาอาจารย์ ให้มาอนุโมทนา สมโภชพิมพ์ ลำดับพิธีขั้นตอนที่ 3 วันที่ 21 สวดตั้งธาตุ 6 สวดเจริญพุทธมนต์ธาตุ สวดบวงสรวงบอกกล่าว พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และเจ้าของมวลสารต่างๆ ให้มาร่วมอนุโมทนา ยินดี ก่อนจะเริ่มกดพิมพ์ ก่อนจะพลีผงทุกอย่าง ผสมมวลสารทุกอย่างให้เข้ากัน ในแต่ละเนื้อ แต่ละพิมพ์ เป็นการทำพระปัจเจกเพื่อความความอุดมสมบรูณ์ ความเป็นสิริมงคล ลำดับพิธีขั้นตอนที่ 4 และกดพิมพ์พระทุกเนื้อให้เสร็จภายใน 7 วัน หมายถึง อุบัติขึ้นทั้ง 7 วัน เหมือนกับการเกิดของคนทั้ง 7 วันได้บูชากัน ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยโดยทำการกดพิมพ์ที่ ณ เสนาพุทธสถานวิหารพระธรรมราช อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบรูณ์ กดพิมพ์ที่วัด กดโดยพระผู้มีศีลบริสุทธิ์ เกิดขึ้นโดยเจตนาที่บริสุทธิ์ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล ในบวรพระพุทธศาสนา เพื่อเสนาสนะการสร้างถาวรวัตถุ วัดวาอาราม วัตถุให้คงถาวรสืบไปในทุกๆเย็นของทุกวัน พระที่กดเสร็จแล้ว จะเอาเข้ามาตั้งในพิธี ต่อหน้าพระประธาน และรูปเหมือนครูบาอาจารย์ จะมีการสวดและปลุกเสกทุกวัน ตลอดทั้ง 7 วัน 7 คืน ลำดับพิธีขั้นตอนที่ 5 วันที่ 28 พฤศจิกายน มีการบวงสรวง การสวดอธิฐานจิต อนุโมทนาจิต ให้เกิดจิตทานุภาพ ฤทธิ์ทานุภาพ ในวัตถุมงคล พระขุนแผน หัวใจพระสมเด็จ ชุดนี้ให้บริบูรณ์ โดยสองคณาจารย์ และยังได้อันเชิญญาณบารมีหลวงปู่ทิม ญาครูจุณฑ์ และสมเด็จพุฒาจารย์โต อนุโมทนา ทิพย์พระวิญญาณ เกิดแสดงปาฏิหาริย์มีลำแสงพุ่งลงมาที่รูปภาพของหลวงปู่ทิม เกิดเป็นเงาคล้ายรูปคนพนมมืออยู่ ในการปลุกเสกขณะการสวดอธิฐานจิต เกิดลำแสงพุ่งลงทางศีรษะ ญาท่านเขียวลงมายังกองวัตถุมงคล เป็นนิมิตรหมาย น่าปิติอันดียิ่ง เหมือนดั่งนิมิตรสมเด็จพุฒาจารย์โต ท่านมาอธิฐาน ญาณบารมี สู่กองวัตถุมลคลถ้วนทุกองค์ ทุกชิ้น ทุกอัน ให้สำเร็จดั่งแก้วสารพัดนึก เป็นธาตุขรรค์อันน่าอัศจรรย์ บ่งบอกถึงญาณบารมีรับรู้ทั่วทั้งหมด ทั้งเทพพญาดา และญาณทิพย์พระวิญญาณ อนุโมทนา อย่าเต็มที่ เป็นภาพอันวิเศษควรคู่แก่การจดจำ ที่เกิดขึ้นมาโดยความชัดเจนของเนื้อหามวลสาร สรรค์สร้างพิธีกรรม หรือจุดประสงค์ เพื่องานวัดวา พระศาสนาโดยแท้ เป็นที่จดจำไปอีกนานเท่านานโชติช่วงชัชวาลเหมือนดั่งอุดม มานิมิตครั้งแรก ที่ขอบวงสรวง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน และการกดพิมพ์ติดต่อกัน 7 วัน 7 คืน เป็นพิธีที่ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะ และความพากเพียรใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน จนสำเร็จ ได้ในครั้งนี้ ถือเป็นการทำด้วยจิตใจ และการทุ่มเท ที่จะสร้างบางสิ่งอันเป็นมงคล ซึ่งทำได้ยากยิ่งและทำโดยพระผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ ก่อกำเนิดพิมพ์พระเครื่อง รูปสมมุติ พระพุทธะ พระก่อเกิดโดยพระ เพื่องานพระพุทธศาสนาดีนอกดีมวลสารต่างๆ ดีกลางดีพิธีกรรม ขั้นตอน เจตนา ดีในดีใจใส่บริสุทธิ์ ศรัทธา 3 ดีรวมกันก่อเกิดวัตถุสิ่งสรรค์อันมีค่า ควรคู่อยู่กับกาลเวลา ให้เป็นอมตะตลอดนาน
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก


 


Copyright ©G-PRA.COM