งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
18 มกราคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง (แยกหอนาฬิกา) อ.เมือง จ.ลำปาง จัดโดย ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมืองลำปาง (ประกวดย่อย)
25 มกราคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ จัดโดย กองบิน ๔๖ พิษณุโลก ร่วมกับ ประธานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ภาคเหนือ เขต ๓


Copyright ©G-PRA.COM