งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
18 มกราคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง (แยกหอนาฬิกา) อ.เมือง จ.ลำปาง จัดโดย ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมืองลำปาง (ประกวดย่อย)
25 มกราคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ จัดโดย กองบิน ๔๖ พิษณุโลก ร่วมกับ ประธานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ภาคเหนือ เขต ๓
22 กุมภาพันธ์ 2558
งานประกวดพระเครื่อง(ประกวดท้องถิ่น) ณ โรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดโดย ชมรมพระเครื่องนางรอง
19 เมษายน 2558
งานประกวดพระเครื่อง(ประกวดท้องถิ่น) ณ ห้างเซ็นทรัล จ.พิษณุโลก จัดโดย ชมรมพุทธศิลป์ชินราชพิษณุโลก
26 เมษายน 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารบราเดอร์ศักดา กิจเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี จัดโดย ชมรมพระเครื่องศรีราชา ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา


Copyright ©G-PRA.COM