งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
23 ตุลาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ สนามกีฬกลางจังหวัดพิจิตร จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร
30 ตุลาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ วัดศรีวารีน้อย จ.สมุทรปราการ จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการ
20 พฤศจิกายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดจันทบุรี
27 พฤศจิกายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมแฝด สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง จัดโดย ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมืองลำปาง


Copyright ©G-PRA.COM