งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
18 มกราคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง (แยกหอนาฬิกา) อ.เมือง จ.ลำปาง จัดโดย ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมืองลำปาง (ประกวดย่อย)
25 มกราคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ จัดโดย กองบิน ๔๖ พิษณุโลก ร่วมกับ ประธานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ภาคเหนือ เขต ๓
22 กุมภาพันธ์ 2558
งานประกวดพระเครื่อง(ประกวดท้องถิ่น) ณ โรงเรียนนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดโดย ชมรมพระเครื่องนางรอง
19 เมษายน 2558
งานประกวดพระเครื่อง(ประกวดท้องถิ่น) ณ ห้างเซ็นทรัล จ.พิษณุโลก จัดโดย ชมรมพุทธศิลป์ชินราชพิษณุโลก
26 เมษายน 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารบราเดอร์ศักดา กิจเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี จัดโดย ชมรมพระเครื่องศรีราชา ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
3 พฤษภาคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโดย เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดจันทบุรี
17 พฤษภาคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ(โซนบี)แจ้งวัฒนะ จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
31 พฤษภาคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการ
23 สิงหาคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จัดโดย นิตยสารพระเมืองเหนือ
30 สิงหาคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 7
4 ตุลาคม 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) แจ้งวัฒนะ จัดโดย ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง
15 พฤศจิกายน 2558
งานรับตรวจสอบและออกบัตรรับรอง พันธ์ุทิพย์ฮอลล์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าพันธ์ุทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ออกใบรับรองพระแท้ของสมาคมฯ


Copyright ©G-PRA.COM