งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
12 กุมภาพันธ์ 2560
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จัดโดย นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 34
19 กุมภาพันธ์ 2560
งานประกวดพระเครื่อง ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จ.พิษณุโลก จัดโดย กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
26 กุมภาพันธ์ 2560
งานประกวดพระเครื่อง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดน่าน


Copyright ©G-PRA.COM