งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
2 มีนาคม 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างสุขอนันต์ปาร์ค จ.สระบุรี จัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองสระบุรี ร่วมกับ ห้างสุขอนันต์ปาร์ค
4 พฤษภาคม 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้องทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดย ชมรมพระเครื่องพระบูชาจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Copyright ©G-PRA.COM