งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
15 พฤศจิกายน 2558
งานรับตรวจสอบและออกบัตรรับรอง พันธ์ุทิพย์ฮอลล์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าพันธ์ุทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ออกใบรับรองพระแท้ของสมาคมฯ
22 พฤศจิกายน 2558
งานประกวดพระเครื่อง (ประกวดท้องถิ่น) ณ สนามกีฬาในร่มเทศบาลตำบลอุโมงค์ (หน้าวัดกอม่วง) จ.ลำพูน จัดโดย เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนจักรคำคณาธร
29 พฤศจิกายน 2558
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงเรียนวัดหนองสนม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดระยอง
24 มกราคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) แจ้งวัฒนะ จัดโดย ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม บ.ทีโอที
21 กุมภาพันธ์ 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ สนามกีฬาหนองกระทิง จ.ลำปาง จัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมือง นครลำปาง
28 กุมภาพันธ์ 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จัดโดย นิตยสารพระท่าพระจันทร์Copyright ©G-PRA.COM