งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
24 มกราคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) แจ้งวัฒนะ จัดโดย ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม บ.ทีโอที
21 กุมภาพันธ์ 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ สนามกีฬาหนองกระทิง จ.ลำปาง จัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมือง นครลำปาง
28 กุมภาพันธ์ 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จัดโดย นิตยสารพระท่าพระจันทร์
13 มีนาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย วัดห้วยมงคล ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องประจวบคีรีขันธ์
27 มีนาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารเอนกประสงค์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 จ.ตรัง จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดตรัง
3 เมษายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จ.พิษณุโลก จัดโดย ชมรมพุทธศิลป์ชินราชพิษณุโลก
8 พฤษภาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) แจ้งวัฒนะ จัดโดย กรมเสมียนตรา
22 พฤษภาคม 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโดย ตำรวจภูธรภาค 9
5 มิถุนายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) แจ้งวัฒนะ จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
12 มิถุนายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้องสุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีCopyright ©G-PRA.COM