งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
2 มีนาคม 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างสุขอนันต์ปาร์ค จ.สระบุรี จัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองสระบุรี ร่วมกับ ห้างสุขอนันต์ปาร์ค
4 พฤษภาคม 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้องทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดย ชมรมพระเครื่องพระบูชาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 สิงหาคม 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จัดโดย นิตยการพระเมืองเหนือ
14 กันยายน 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา จัดโดย คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๕
28 กันยายน 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้องโถง อาคาร 9 บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ จัดโดย ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ทีโอที
9 พฤศจิกายน 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี จัดโดย ชมรมพระเครื่องเมืองละโว้
16 พฤศจิกายน 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมอบจ.สุรินทร์ จัดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดสุรินทร์ (ประกวดย่อย)
23 พฤศจิกายน 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน(ทุ่งนาเชย) จัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ อบจ.จันทบุรี
30 พฤศจิกายน 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดโดย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
14 ธันวาคม 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย จัดโดย ชมรมพระบูชาพระเครื่องเมืองสุโขทัย
21 ธันวาคม 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองพัทยา
28 ธันวาคม 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ณ สนามกีฬาในร่มเทศบาลตำบลอุโมงค์ (หน้าวัดกอม่วง) จ.ลำพูน จัดโดย เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนจักรคำคณาธร (ประกวดย่อย)


Copyright ©G-PRA.COM