งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
2 มีนาคม 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้างสุขอนันต์ปาร์ค จ.สระบุรี จัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองสระบุรี ร่วมกับ ห้างสุขอนันต์ปาร์ค
4 พฤษภาคม 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้องทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดย ชมรมพระเครื่องพระบูชาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 สิงหาคม 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จัดโดย นิตยการพระเมืองเหนือ
14 กันยายน 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา จัดโดย คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๕
28 กันยายน 2557
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้องโถง อาคาร 9 บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ จัดโดย ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ทีโอที


Copyright ©G-PRA.COM