(0)
สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ A ปี2554 เกศทะลุซุ้มมีสังฆาฏิ พิเศษโรยผงเก่าผงบางขุนพรหมแท้ๆเพียบ สวยๆ พร้อมกล่อง เดิมๆจากวัด แท้ 100%ครับ
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่องสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ A ปี2554 เกศทะลุซุ้มมีสังฆาฏิ พิเศษโรยผงเก่าผงบางขุนพรหมแท้ๆเพียบ สวยๆ พร้อมกล่อง เดิมๆจากวัด แท้ 100%ครับ
รายละเอียดสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ A ปี2554 เกศทะลุซุ้มมีสังฆาฏิ พิเศษโรยผงเก่าผงบางขุนพรหมแท้ๆเพียบ สวยๆ พร้อมกล่อง เดิมๆจากวัด แท้ 100%ครับ

-พระคัดสวยรุ่นยอดนิยมสูงสุดของพระชุดนี้ พระผงสมเด็จบางขุนพรหม รุ่น "อมตมหามงคล" พิมพ์ใหญ่ A เกศทะลุซุ้ม มีสังฆาฏิ พิเศษโรยผงเก่า หายากครับที่มีเนื้อลายสวยๆ แบบนี้ มีความวิเศษไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระผงสมเด็จในสายบางขุนพรหมรุ่นอื่นๆ เลย เนื่องด้วยได้มีการผสมมวลสารของสมเด็จที่ได้จากการเปิดกรุเมื่อปี พ.ศ. 2500 รวมไปถึงมวลสารทุกรุ่นของวัดใหม่อมตรส ไม่ว่าจะเป็นรุ่น ปี 09 ,ปี 17 ,ปี 31 ,หลวงตาพัน ,หลวงพ่อลำภู ซึ่งทางวัดได้รวบรวมเก็บไว้ นับว่ามวลสารในการจัดสร้างในจำนวนจำกัด ฤกษ์พุทธาภิเษก ซึ่งก็เป็นราชาฤกษ์ กดพิมพ์ทั้งหมดในวัดใหม่อมตรส จึงถือได้ว่า พระสมเด็จ รุ่นอมตมหามงคล พิเศษกว่าทุกรุ่นจริงๆ เรียกได้ว่าเจตนาดี พิธีบริสุทธิ์ ชนวนมวลสารสุดยอด ประจุส่วนผสมเปี่ยมความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหารย์ แห่งองค์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พุทธาคมล้ำเลิศ ทรงความประเสริฐสูงสุด เป็นเดช อำนาจ เมตตา มหาลาภ มหานิยม และรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หาย อีกทั้งยังป้องกันอันตรายทั้งปวงได้ จึงเป็นที่นับถือและเลื่อมใสศรัทธาอยู่ในจิตใจของประชาชนตลอดมาฉะนั้นท่านใดที่ปรารถนาพระสมเด็จรุ่น ปี 09

@@@ สมเด็จบางขุนพรหม รุ่น "อมตมหามงคล" พิมพ์ใหญ่ A เกศทะลุซุ้มมีสังฆาฏิ พิเศษโรยผงเก่าผงบางขุนพรหมแท้ๆเพียบ โรยผงกรุเดิมๆ โรยกันแบบไม่ยั้ง เพื่อความสมบูรณ์ ความเป็นอมตมหามงคล อย่างแท้จริง...ครับ... @@@

*** พิมพ์นี้ พิมพ์ใหญ่ A พิเศษ ต้องเรียกว่าจักรพรรดิ์ แห่งพระในรุ่นนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาพระกรุเก่าบางขุนพรหม ใช้รุ่นนี้แทนได้เลยครับ ***

--- ที่สำคัญ พิธีใหญ่มากๆครับ...พระคณาจารย์แห่งยุค นับ ๓๐ รูป...รุ่นนี้จึงสามารถใช้แทนได้เลย เหมือนบูชารุ่น 09 พุทธาภิเษกเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 54 ณ อุโบสถวัดใหม่ฯ ฤกษ์พุทธาภิเษก เป็นราชาฤกษ์
พิธีจุดเทียนชัย พระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ประธานจุดเทียนชัย
พระเดชพระคุณ พระธรรมธีรราชมหามุณี เจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

ประธานดับเทียนชัย
รายนามพระคณาจารย์นั่งปรกเจริญจิตภาวนาพุทธาภิเษก
ปูชนียวัตถุมงคล รุ่น อมตมหามงคล
วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑. พระครูสุนทรธมฺมนิวิฐ ( หลวงพ่อรวย ปสาธิโก ) วัดตะโก พระนครศรีอยุธยา
๒. พระสุนทรธรรมานุวัตร ( หลวงพ่อเอียด อินฺทวํโส ) วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา
๓. พระครูสุวรรณสีลาธิคุณ ( หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล ) วัดบ้านแพน พระนครศรีอยุธยา
๔. พระครูประโชติธรรมวิจิตร ( หลวงพ่อเพิ่ม อตฺถทีโป ) วัดป้อมแก้ว พระนครศรีอยุธยา
๕. พระครูพิศาลจริยาภิรม ( พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข ) วัดประดู่ สมุทรสงคราม
๖. พระครูวิมลญาณอุดม ( พระอาจารย์ติ๋ว ฐิตวฑฺฒโน ) วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี
๗. พระครูจันทสิริธร ( หลวงพ่อสารันต์จนฺทนูปโม ) วัดดงน้อย ลพบุรี
๘. พระครูธีรพัชโรภาส ( หลวงพ่อผอง ธมฺมธีโร ) วัดพรหมยาม เพชรบูรณ์
๙. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม ( หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต ) วัดโนนสว่าง อุดรธานี
๑๐. พระเทพวิสุทธาภรณ์ ( หลวงพ่อทองสืบ สจฺจสาโร ) วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
๑๑. พระราชประสิทธิวิมล ( หลวงพ่อประจวบ ) วัดระฆัง กรุงเทพฯ
๑๒. พระราชธรรมสุนทร วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ
๑๓. พระครูบุญญาภินันท์ ( พระอาจารย์หรีด ) วัดป่าโมกข์ พังงา
๑๔. พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม วัดในเตา ตรัง
๑๕. พระครูอนุวัตรชินวงศ์ ( หลวงพ่อจอย ) วัดโนนไทย นครราชสีมา
๑๖. พระครูประทุมวรกิจ ( หลวงพ่อชำนาญ ) วัดบางกุฎีทอง ปทุมธานี
๑๗. หลวงพ่อพระครูบากฤษณะ อินฺทวณฺโณ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
๑๘. หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม นครปฐม
๑๙. หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี
๒๐. พระครูสังฆรักษ์ ( หลวงพ่อนพวรรณ คุณสาโร ) วัดเสนานิมิต พระนครศรีอยุธยา
๒๑. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ ( พระอาจารย์อิฏฐ์ ภทฺทจาโร ) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
๒๒. หลวงพ่อเอื้อน วัดแดงใต้ พระนครศรีอยุธยา
๒๓. หลวงพ่อสิริ วัดตาล นนทบุรี๒๔. หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม กรุงเทพฯ
๒๕. พระพิพัฒน์สังวรคุณ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
๒๖. พระปริยัติธรรมสุนทร วัดราชสิงขร กรุงเทพฯ
๒๗. พระบวรรังษี วัดระฆัง กรุงเทพฯ
๒๘. พระสิทธิพัฒนาภรณ์ วัดไชโย อ่างทอง
๒๙. พระครูวินัยธรชาญณรงค์ ติกฺขญาโณ วัดเลา กรุงเทพฯ

( พระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกหลายรูป องค์นี้เป็นพระคัดครับ )
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน520 บาท (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ20 บาท
วันเปิดประมูลอ. - 07 พ.ค. 2556 - 10:54:16 น.
วันปิดประมูลพ. - 15 พ.ค. 2556 - 10:54:16 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลMRSOOK (1481)


(0)
 
ราคาปัจจุบัน :     520 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     20 บาท

!!! ท่านต้อง login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถร่วมประมูลได้ !!!


 

Copyright ©G-PRA.COM