(0)
องค์จตุคามรามเทพรุ่นที่มากด้วยประสพการณ์...พระผงสุริยันจันทราเทวโพธิสัตว์ รุ่น บูรณะหลักเมืองนครศรีฯ 2547 เนื้อมหาว่านขาวโรยไม้ตะเคียน มีโค๊ต วัถุมงคลที่สำคัญยิ่งรุ่นหนึ่งข พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่ององค์จตุคามรามเทพรุ่นที่มากด้วยประสพการณ์...พระผงสุริยันจันทราเทวโพธิสัตว์ รุ่น บูรณะหลักเมืองนครศรีฯ 2547 เนื้อมหาว่านขาวโรยไม้ตะเคียน มีโค๊ต วัถุมงคลที่สำคัญยิ่งรุ่นหนึ่งข พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช
รายละเอียดวัตถุมงคล รุ่น บูรณะหลักเมืองนครศรีฯ 2547 นับเป็นวัตถุมงคลสำคัญยิ่งรุ่นหนึ่งที่ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช มือปราบหนังเหนียวฆราวาสจอมขมังเวทย์วัย 108 ปี ได้ดำริให้จัดสร้างขึ้นโดยมีประสงค์เจตนาเพื่อร่วมสร้างสาธารณะกุศลต่างๆ ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดนาสน ซึ่งในอดีตเคยเป็นวัดร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเจตนาตรงกับทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ซึ่งมีโครงการที่จะ บูรณะศาลหลักเมือง ดังนั้นรายได้ส่วนหนึ่งจากผู้มีจิตศรัทธาจะได้นำไปสมทบทุนมอบเพื่อบูรณะศาลหลักเมือง ตามโครงการของทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ดังนั้น พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช จึงได้มอบหมายให้นายณสรรค์ พันธรักษ์ราชเดช ร่วมกับพ่อค้าประชาชนผู้มีจิตศรัทธาดำเนินการ เพื่อให้บรรลุกุศลเจตนาดังกล่าว วัตถุมงคลรุ่น บูรณะหลักเมืองนครศรีฯ 2547 ที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ทุกแบบทุกพิมพ์ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามลึกซึ้งอันเกิดจากฝีมือ การสร้างสรรค์อย่างประณีตพิธีพิถัน โดยคณะช่าง ผู้ชำนาญการซึ่งมีผลงานในระดับประเทศ พิธีมหามงคล ครั้งที่ 1 ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเททองตามแบบโบราณจารย์ ณ บริเวณหน้าวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2547 นับเป็นพิธีมหามงคลที่เพรียบพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางพุทธและพราหมณ์ ต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ขององค์พระประธาน ในวิหารหลวง และรูปปั้นองค์ท้าวจตุคามองค์ท้าวรามเทพ ในวิหารพระทรงม้า เวลา 06.19 น. ประกอบพิธีขอไฟพระฤกษ์จากองค์ท้าวจตุคาม-องค์ท้าวรามเทพ ในวิหารพระทรงม้าเมื่อนำมาประกอบพิธีบวงสรวงเททอง เวลา 08.39 น. พราหมณ์ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพยาดาอารักษ์ทั่วท้องจักรวาลและอัญเชิญองค์ท้าวจตุคามองค์ท้าวรามเทพให้มาร่วมอำนวยอวยชัยแก่พิธีมหามงคลครั้งนี้ เวลา 09.19 น. พระสงฆ์ผู้ทรงคุณจำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 10.19 น. พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง 9 รูป ขึ้นธรรมมาสต์นั่งปรกประจำทิศประกอบด้วย พ่อท่านเนียม วันบางไทร, พ่อท่านวรรณ วัดเสาธงทอง, พระครูกาแก้ว วัดหน้าพระธาตุ, พระครูกาชาด วัดหน้าพระลาน, พ่อท่านสร วัดมะนาวหวาน, พ่อท่านชอบ วัดหน้าพระธาตุ, พ่อท่านชม วัดศาลาไพ, พ่อท่านเกษม วัดชะเมา และพ่อท่านหรั่ง สำนักสงฆ์ห้วยเตง เวลา 10.49 น. มหาฤกษ์มงคล พระสงฆ์ผู้ทรงคุณ 9 รูป สวดพระชัยมงคลคาถา คณะพราหมณ์ลั่นฆ้องชัย เป่าสังฆ์ แกว่งบัณเฑาะ วงดุริยางค์จากโรงเรียนกัลยาณีฯ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัย คณะช่างประกอบพิธีเททอง โดยมีพ่อท่านเนียมวัดบางไทรเป็นองค์ประธาน เวลา 11.29 น. พระเกจิอาจารย์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ พิธีมหามงคล ครั้งที่ 2 กำหนดพิธีบวงสรวงมหาพุทธาภิเษก ณ.วิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2547 โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในดินแดนแคว้นสุวรรณภูมิ มากมายนั่งปรกปลุกเสก พิธีมหามงคล ครั้งที่ 3 ประกอบพิธีปลุกเสกประจุพุทธาคมกลางทะเลลึก อำเภอปากพนัง ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2547 พิธีมหามงคล ครั้งที่ 4 ประกอบพิธีปลุกเสกประจุพุทธาคม ณ.วิหารสูง สิริมงคลสมโภชใหญ่ในศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2547

พระผงสุริยันจันทราเทวโพธิสัตว์ ออกแบบแกะพิมพ์ได้สวยงามคมชัดอย่างยิ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซ.ม. รูปแบบพิมพ์ทรงเช่นเดียวกับเหรียญทุกประการจะต่างกันเล็กน้อยที่ องค์ท้าวจตุคาม - ท้าวรามเทพ บริเวณกึ่งกลางด้านหน้าเท่านั้น พระผงสุริยันจันทราเทวโพธิสัตว์นับเป็นวัตถุมงคลที่ขณะนี้กำลังได้รับความนิยมศรัทธาเป็นอย่างสูงในจังหวัดนครศรีธรรมราชและทั่วไปจนแบบพระผง ไม้ตะเคียนเก่าหลักเมืองมีผู้สั่งจองหมดไปแล้ว พระผงสุริยันจันทราเทวโพธิสัตว์ จัดสร้างขึ้น 9 ชนิดคือ เนื้อผงไม้ตะเคียนเก่าหลักเมืองปัดทอง มีโค๊ด นะ 2 ตัว พร้อมหมายเลข (หมดแล้ว) เนื้อผงมหาว่านดำปัดทอง เนื้อผงมหาว่านขาวปัดทอง เนื้อผงมหาว่านแดงปัดทอง มีโค๊ด นะ 2 ตัว เนื้อผงมหาว่านดำ เนื้อผงมหาว่านแดง เนื้อผงมหาว่านขาว มีโค๊ด นะ 1 ตัว เนื้อผงดินเผาเคลือบ สีเขียว และสีเปลืองมังคุด มีโค๊ด นะ 1 ตัว ทั้งหมดนี้ ทุกองค์มีผงไม้ตะเคียนเก่าหลักเมืองผสมอยู่ด้วยทั้งสิ้นมากน้อยแตกต่างกัน


ชนวนมวลสาร เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าวัตถุมงคลที่ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช จัดสร้างจะต้องมีความเพรียบพร้อมสมบูรณ์ในด้าน ฤกษ์ผานาที ในด้านพิธีกรรม และในด้านชนวนมวลสาร ดั้งนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัตถุมงคลรุ่น บูรณะหลักเมืองนครศรีฯ 2547 จึงมีชนวนมวลสาร ศักดิ์สิทธิ์ของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช ผสมผสานอยู่มากมาย เป็นชนวนมวลสารที่มีการปลุกเสกทับถมโดยตลอดจนมาถึงการสร้าง วัตถุมงคล รุ่นขุนพันธ์พุทธาคมเขาอ้อ และมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อ ก็ได้ถูกนำมาผสมผสานไว้ในวัตถุมงคล รุ่นบูรณะหลักเมือง นครศรีฯ 2547 อย่างเต็มที่ทั้งโลหะชนวน และผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์

องค์จตุคามรามเทพรุ่นที่มากด้วยประสพการณ์...พระผงสุริยันจันทราเทวโพธิสัตว์ รุ่น บูรณะหลักเมืองนครศรีฯ 2547 เนื้อมหาว่านขาวโรยไม้ตะเคียน มีโค๊ต วัถุมงคลที่สำคัญยิ่งรุ่นหนึ่งข พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช
ราคาเปิดประมูล990 บาท
ราคาปัจจุบัน1,000 บาท (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ10 บาท
วันเปิดประมูลพ. - 19 ม.ค. 2565 - 08:11:57 น.
วันปิดประมูลส. - 22 ม.ค. 2565 - 23:44:22 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลorborb (642)


(0)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1พ. - 19 ม.ค. 2565 - 08:25:54 น.1


ข้อมูลเพิ่มเติม 2พ. - 19 ม.ค. 2565 - 08:26:05 น.

2


ข้อมูลเพิ่มเติม 3พ. - 19 ม.ค. 2565 - 08:26:28 น.3


ข้อมูลเพิ่มเติม 4พ. - 19 ม.ค. 2565 - 08:26:54 น.4


ข้อมูลเพิ่มเติม 5พ. - 19 ม.ค. 2565 - 08:27:21 น.5


 
ราคาปัจจุบัน :     1,000 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     10 บาท

!!! ปิดประมูลแล้ว !!!

ผู้ชนะประมูล    พลเอก (545)

 

Copyright ©G-PRA.COM