(0)
เหรียญเมตตา หลวงปู่ศรีมูล วัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา หมายเลข 281
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่องเหรียญเมตตา หลวงปู่ศรีมูล วัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา หมายเลข 281
รายละเอียดประวัติหลวงปู่ศรีมูล มูลสิริ วัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา
"พระเทพญาณเวที" พระมหาเถระที่ชาวเมืองพะเยาเลื่อมใสศรัทธา เป็นสมณะที่มีวัตรปฏิบัติดีงาม เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม เป็นที่พึ่งทางใจของพุทธ ศาสนิกชนชาวเมืองพะเยา
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์พระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
ในการนี้ ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพญาณเวที
ปัจจุบันสิริอายุ 78 พรรษา 56 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา, เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า ศรีมูล ยังเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 4 เม.ย.2478 ที่บ้านแม่ใส หมู่ที่ 2 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ครอบครัวประกอบอาชีพกสิกรรม ในวัยเยาว์สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 ในโรงเรียนบ้านแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา แล้วออกมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ
จากนั้นครอบครัวได้ฝากบุตรชายเข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2492 ณ วัดแม่ใส มีพระอธิการอิน อินทปัญโญ วัดแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง เป็นพระอุปัชฌาย์
ด้วยความเป็นผู้ที่รักการเรียน ชอบอ่านหนังสือทั้งทางโลกและทางธรรม พ.ศ.2494 สามารถสำเร็จนักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย วัดศรีโคมคำ
จากนั้น พ.ศ.2496 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์
ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ขอเดินทางลงมาที่เมืองหลวง เข้าเรียนกับสำนักเรียนวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ พ.ศ.2499 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพฯ
ในปีถัดมา ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2500 ณ วัดแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา มีพระครูพินิตธรรมประภาส (ปัจจุบัน คือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ที่ปรึกษารองเจ้าคณะภาค 6 วัดศรีอุโมงค์คำ เป็นพระอุปัชฌาย์
ต่อมาเดินทางกลับมาศึกษาต่อที่วัดสาม พระยา กรุงเทพฯ พ.ศ.2514 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดสาม พระยา ก่อนได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย พ.ศ.2516 สำเร็จปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย และพ.ศ.2524 สำเร็จปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
ครั้นเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ได้กลับมาสนองงานคณะสงฆ์ สร้างผลงานเป็นคุณูปการมากมายหลากหลายด้าน ทั้งด้านงานปกครองคณะสงฆ์ การศึกษาพระปริยัติธรรม การสาธารณประโยชน์ ด้านการพัฒนา และอื่นๆ อีกมากมาย
ผลงานด้านการศึกษาสงฆ์ เป็นครูใหญ่สำนักศาสนศึกษา วัดศรีอุโมงค์คำ พ.ศ.2532 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีอุโมงค์คำ พ.ศ.2532 เป็นผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตเชียงใหม่
พ.ศ.2536 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
พ.ศ.2541 เป็นรองอธิการบดี มหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รณรงค์ให้ภิกษุสามเณรและพุทธ ศาสนิกชนตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และชักชวนให้พุทธ ศาสนิกชนร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปี
ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2519 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ พ.ศ.2547 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่พระ ราชวิริยาภรณ์
ล่าสุด ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพญาณเวที
ท่านเป็นพระเถระผู้ทรงภูมิรู้และภูมิธรรม เป็นนักคิด นักอ่าน นักเขียน เป็นผู้รอบรู้ในทางประวัติศาสตร์ โบราณ คดี ศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากวิชาพระพุทธศาสนา ท่านได้สร้างผลงานทางวิชาการไว้มากมาย
นอกจากนี้ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิตประสาธน์ จังหวัดพะเยา ได้ทุ่มเทเสียสละในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี
ด้วยความเป็นพระเถระในท้องถิ่นที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา จึงได้รู้ถึงภาระหน้าที่ของผู้ปกครองเป็นอย่างดีว่า ในฤดูทำนานั้นจะเป็นช่วงที่พ่อแม่มีความลำบาก ไม่ว่าจะต้องทำนาแล้วยังต้องเลี้ยงดูลูกอีก ยิ่งถ้าเป็นลูกตัวเล็กๆ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง กลายเป็นภาระอย่างมาก
ดังนั้น ท่านจึงดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณ

ยอดประมูลเกิน500บาท จัดส่ง ems
ยอดประมูลไม่ถึง500บาท จัดส่งแบบลงทะเบียน
ราคาเปิดประมูล300 บาท
ราคาปัจจุบัน310 บาท (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ10 บาท
วันเปิดประมูลอา. - 28 ก.ค. 2562 - 15:29:44 น.
วันปิดประมูลพฤ. - 01 ส.ค. 2562 - 22:44:40 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลBekong (81)


(0)
 
ราคาปัจจุบัน :     310 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     10 บาท

!!! ปิดประมูลแล้ว !!!

ผู้ชนะประมูล    MaxkyAmulet (85)(3)

 

Copyright ©G-PRA.COM